Interstrip Paint Remover

Commentaren

Transcriptie

Interstrip Paint Remover
Interstrip Paint Remover
Speciale producten
1-Component Verfafbijt
PRODUCTBESCHRIJVING
Interstrip Paint Remover is samengesteld voor verwijdering van 1-component jachtverven zoals; aflakken, antifoulings primers
en vernissen. De werking bestaat uit opzachten en blaarvorming van de verf, waardoor het makkelijk is om de verf met een
krabber te verwijderen. Interstrip Paint Remover blijft veel langer actief als de traditionele verfafbijten en is geschikt voor alle
oppervlakken inclusief polyester. Interstrip Paint Remover is, vergeleken met andere verfafbijtmiddelen, nagenoeg reukloos.
PRODUCTINFORMATIE
Kleur:
Specifieke dichtheid:
Typische houdbaarheid:
VOS:
Verpakkingsgrootte:
YMA175-Wit
1.25
2 jaar
641 g/ltr
5 ltr
DROOG-/OVERSCHILDERTIJD INFORMATIE
Droging
Overschildertijd
Oppervlaktetemperatuur
Overschilderen met
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
APPLICATIE EN GEBRUIK
Voorbehandeling:
Verwijder losse verf met een harde borstel en leidingwater, gebruik bij voorkeur hogedruk. Plak
omringende delen van het te kaal te maken oppervlak af.
Methode:
Aanbrengen met een oude, brede kwast (75-150 mm) en gebruik de tamponneermethode voor
een goede laagdikte. De kleur van de te verwijderen verf moet volledig afgedekt zijn. Werk
systematisch rond de romp en doe niet meer dan 1-2 m² tegelijk. Zorg voor voldoende ventilatie.
Laat het minstens, alvorens te verwijderen, 2 uur op het oppervlak inwerken. Interstrip Paint
Remover kan men 24 uur op het verfoppervlak laten inwerken. Als men het langer dan 4 uur
laat zitten, dient het oppervlak, om uitdrogen te voorkomen, met huishoudfolie of iets dergelijks
afgedekt te worden. Dit zal de werking versterken en de verwijdering vergemakkelijken.
Verwijderen als het nog zacht is, dat zal het werk eenvoudiger en sneller maken. Gebruik een
krabber, met afgeronde hoeken, om de verf te verwijderen. Bij grote laagdiktes zullen meerdere
behandelingen nodig zijn.
Tips:
Reiniger: Met water reinigen als het nog nat is. Als de verf eenmaal opgedroogd is: YTA085
International Antifouling Verdunning No. 3.
Airless Spray: Tip: 0.53-0.71mm/21-28 thou. Gebruik een spuithoek tussen 40° en 60°. Druk:
180-220 bar (2600-3200 psi). Aanbevolen druk voor hogedrukwaterwassen is 70 bar (1000 psi).
Airless spray verwerking en hogedrukwaterwassen is ongeschikt voor de range VC 17m
producten. Het wordt aanbevolen om uitsluitend dezelfde spuitslangen voor Interstrip Paint
Remover te gebruiken, dit om blokkade van de slang door verf te voorkomen.
Anders: Zorg voor voldoende ventilatie tijdens gebruik.
Enkele belangrijke punten: Interstrip Paint Remover is biologisch afbreekbaar. De verwijderde verf dient echter te worden
vernietigd in overeenstemming met de daarop van toepassing zijnde regionale
bepalingen/wetgeving. Voorkom huidcontact bij het verwijderen van de verf en gebruik
geschikte zelfbeschermingsmiddelen. Vorstvrij bewaren.
Toepasbaarheid /
Oppervlakken:
Geschikt voor verwijdering van 1-component grondverven, aflakken, antifoulings, primers en
vernissen. Om VC 17m antifouling typen te verwijderen, zullen meerdere lagen Interstrip Paint
Remover nodig zijn. Geschikt voor gebruik op polyester, staal, aluminium en hout.
Aantal lagen:
Variabel
Rendement:
(Theoretisch) - Variabel.
Aanbevolen DLD per laag:
Applicatie Methode:
Kwast, Roller, Airless Spray
TRANSPORT, OPSLAG EN VEILIGHEIDINFORMATIE
Opslag
ALGEMENE INFORMATIE:
Openstelling aan lucht en extreme temperaturen dient voorkomen te worden. Om de volledige
houdbaarheid van Interstrip Paint Remover te realiseren, dient men er voor te zorgen dat het blik
tussen de werkzaamheden door goed gesloten is, en de temperatuur tussen 5°C/40°F en 35°C/95°F
ligt. NIET blootstellen aan direct zonlicht!
TRANSPORT:
Interstrip Paint Remover dient tijdens transport en opslag in een goed gesloten container bewaard te
blijven.
Veiligheid
ALGEMEEN: Lees de sectie over veiligheid en gezondheid op het etiket van het product, ook
verkrijgbaar via onze technische advieslijn.
VERWIJDERING: Laat het produkt niet in afvoer- of waterleiding lopen. Afval en lege verpakkingen
volgens de locale milieu verordening afvoeren. Het is beter verfrestanten voor het afvoeren uit te laten
harden.
Overtollige Interstrip Paint Remover mag niet bij het normale huisvuil weggegooid worden. Alle
overtollige materialen en lege containers dienen te worden vernietigd in overeenstemming met de
daarop van toepassing zijnde regionale bepalingen/wetgeving.
BELANGRIJKE
GEGEVENS
De in dit blad verstrekte informatie is niet bedoeld volledig te zijn. Degene die het product gebruikt zonder eerst schriftelijk
inlichtingen in te winnen met betrekking tot de geschiktheid van het product voor het gestelde doel, doet dit op eigen risico en wij
kunnen niet aansprakelijk zijn voor de werking van het product of voor enige schade of verlies (anders dan dood of persoonlijk
letsel of letsel ten gevolge van nalatigheid) ontstaan door dergelijk gebruik. De in dit blad verstrekte informatie kan van tijd tot tijd
worden gewijzigd op grond van opgedane ervaring en ons beleid van voortdurende productontwikkeling.
en International zijn handelsmerken van Akzo Nobel.
Regionale Adressen
Head Office
International Paint Ltd
P O Box 20980
Oriel House
16 Connaught Place
London W2 2ZB
United Kingdom
tel: +44 (0) 171 479 6000
fax: +44 (0) 171 479 6500
European Region
International Paint Ltd
Stoneygate Lane
Felling, Gateshead
Tyne & Wear NE10 0JY
United Kingdom
tel: +44 (0) 191 469 6111
fax: +44 (0) 191 438 3977
Asia Region
International Paint Singapore
(Pte) Ltd
449 Tagore Industrial Avenue
01-03 Hong Joo Industrial
Building
Singapore 787820
tel: +65 6453 1981
fax: +65 6453 1778
Australasia Region
International Paint
115 Hyde Road
Yeronga, Brisbane
Queensland 4104
Australia
North America Region
International Paint LLC
2270 Morris Avenue
Union
New Jersey 07083
USA
South America Region
International Paint
Rod Rap tavares, KM 18.5
Predio Administrativo 11
Butanta CEP 05577-300
Sao Paulo, Brazil
tel: +61 (0) 7 3892 8866
fax: +61 (0) 7 3892 4287
tel: +1 (0) 908 686 1300
fax: +1 (0) 908 686 8545
tel: +55 (0) 11 3789 2000
fax: +55 (0) 11 3789 2200
Ref: 05000459
Datum uitgifte: 7-Sep-2005
Vervangers: 6-May-2005