Juryrapport - CinemaSenior

Commentaren

Transcriptie

Juryrapport - CinemaSenior
Juryrapport
Cinema Senior Awards 2015
Kunst- en cultuurprojecten voor, door en met ouderen dragen bij aan de
aanpak van maatschappelijke vraagstukken, zoals eenzaamheid, vitaal en gezond ouder
worden en mee blijven doen in de buurt. Cinema Senior zet deze inspirerende projecten in de
schijnwerpers! Uit de 46 inzendingen voor de Cinema Senior Awards zijn 12 korte films
genomineerd in twee categorieën. De jury koos de uiteindelijke winnaars die op 16 juni 2015
bekend zijn gemaakt in Vorstelijk Complex te Utrecht.
De jury was onder de indruk van de projecten en de ingezonden korte films. Uit de films bleek duidelijk
hoe kunst en cultuur projecten bijdragen aan de gezondheid en het welbevinden van ouderen. Veel
gehoorde woorden in de jurycommentaren zijn: contact, warmte, ontroering, geluk, vitaal, artistiek,
verbinding, mooi, oprecht, talent, uitdaging. Scheppend. De jury was echter unaniem in de keuze van
de winnaars: Kijk in mijn ogen van Pra muziektheater gemaakt door Saskia Habermann en 17155
van AxionContinu & HKU, gemaakt door Isabel Groothoff & Serena Croes.
De jury bestond uit:
 Appie Alferink – cultureel ondernemer, oprichter en directeur van ZIMIHC
 Sandra Trienekens – oprichter onderzoeksbureau Urban Paradoxes: onderzoek naar
burgerschap, diversiteit en de kunsten, lid kernteam CAL-XL, voormalig lector aan HvA
 Gon Mevis – directeur welzijnsinstelling Contour deTwern, bestuurslid MO-groep, maatschappelijk
ondernemer, oud-wethouder in Tilburg
 Luc Opdebeeck – directeur en artistiek leider van Formaat, Werkplaats voor Participatief Drama
 Jan Ketelaars – filmmaker en parttime docent film bij de afdeling Media van de HKU.Categorie
De categorieën zijn:
1. De inhoud staat centraal: de film geeft een levendig en aansprekend beeld van een project
waaruit blijkt dat kunst ouderen verrijkt en versterkt.
2. De film zelf staat centraal: de film is het product van een sociaal-artistiek project. De film geeft niet
per se een beeld van het verloop van een project, maar kan een eigen onderwerp hebben. De film
is wel (in)direct een toonbeeld van de kracht van ouderen met en door kunst.
De genomineerden in categorie 1 zijn:
 Kijk in mijn ogen (Project van Pra muziektheater gemaakt door Saskia Habermann)
 Care&Culture Kamerminiaturen (Project van Care&Culture, gemaakt door Helma Peters)
 KunstRoute65 (Project van KunstRoute65, gemaakt door Gilles van Leeuwen)
 Talent (Stichting Project van Senior Centraal, gemaakt door Redactie Good Veurein)
 Vertel mij wat! | Documentaire (Project van Circustheater Stoffel, gemaakt door Erik van ’t
Hullenaar)
 Witte Wiev'n Revue - The making of (Project van Fit-ART, gemaakt door Jorn Snelting)
Cinema Senior wordt mogelijk gemaakt door:
1
Juryrapport
Cinema Senior Awards 2015
De genomineerden in categorie 2 zijn:
 17155 (Project van AxionContinu & HKU, gemaakt door Isabel Groothoff
& Serena Croes)
 De laatste getuigen (Project van Het Nationale Toneel, gemaakt door Mink Pinster van Millk)
 Het verhaal van Ans (Project van Oudkast , gemaakt door Ton Spruit & Marjet Roerink)
 Saltatio (Project van filmmakers en amateuracteurs van Malberg op de Planken, gemaakt door
Yorick Wolswijk)
 Old Man (Project van Zowel!Delfshaven, gemaakt door Andre Baas & Simone da Silva)
 Vooroordelenlied Jong & Oud (Project van GetOud / DAPA, gemaakt door Rommert Schrijver)
De jury feliciteert de winnaars en de genomineerden.
In de bijlage het jurycommentaar voor zowel de winnaars als de genomineerden.
Cinema Senior wordt mogelijk gemaakt door:
2
Juryrapport
Cinema Senior Awards 2015
De winnaar: Kijk in mijn ogen
Project van Pra muziektheater
Film gemaakt door Saskia Habermann
Winnaar categorie 1: de inhoud staat centraal
Kijk in mijn ogen is een dansvoorstelling met twee professionele dansers, livemuziek, senioren en
kinderen. Over toenadering, afwijzing, contact maken, lichamelijke gebreken, schaamte en over
vertrouwen in je lijf en in elkaar. De film probeert in beeld en woord te vangen wat er gebeurt tussen
de deelnemers onderling en de dansers/musici tijdens de workshops en voorstelling. De kinderen en
ouderen overwinnen hun gêne onderling en krijgen echt contact. Het is de filmmaakster gelukt heel
dichtbij de bewoners te komen en de ontspanning, warmte en energie die tijdens de dansworkshop
vrijkwam in beeld en geluid te vangen en in haar film de bewegingen en effecten van dit project
voelbaar te maken.
De jury is van mening
Het is een mooi project en mooi weergegeven in een vlot gemonteerde, goed gemaakte film met een
heldere structuur. De film geeft een goed beeld van het project, de manier van werken en hoe de
deelnemers, jong en oud, het beleefd hebben. Het geluk straalt er vanaf.
Het is een bijzonder project waarin jong en oud door aanraking en dans met elkaar in contact worden
gebracht. Het is bijzonder doordat er wordt gewerkt met dans. De film toont dat dans een krachtig
middel is, ook in het werken met minder vitale ouderen. Het is mooi te zien hoe de dansers zich
meteen geven waardoor heel veel los komt, zowel bij kinderen als ouderen. Het project is ook
bijzonder omdat de ontdekking van de ander staat centraal. De film toont een sterk alternatief voor het
werken vanuit levensverhalen. De voorstelling is ook artistiek aantrekkelijk in zijn dynamiek en
vitaliteit. Mede doordat in het optreden de professionele dansers en amateurs elkaar afwisselen.
Vitaliteit van zowel ouderen als kinderen viel op in de film, daar sprong de film op uit. De stimulerende
muziek draagt hier ook zeker aan bij.
Het project heeft hoge therapeutische waarde die je bijna kunt voelen in de film. Het project biedt
ruimte aan alle bewoners, ook die met dementie. Het project helpt kinderen een drempel over door ze
ouderen te laten aanraken. Het is gewaagd hoe de dansers in de klas werken om tot die aanraking te
komen. De verbinding tussen de lessen aan de kinderen en het samenkomen met de ouderen is goed
gelukt. Het sluit heel mooi aan bij de behoefte van ouderen. Huidhonger is een groot thema in
zorgcentra. De jury onderschrijft daarom de boodschap dat dit type projecten altijd onderdeel zouden
moeten uitmaken van de zorg en meer de normale gang van zaken in zorgcentra zou moeten zijn.
Cinema Senior wordt mogelijk gemaakt door:
3
Juryrapport
Cinema Senior Awards 2015
De winnaar: 17155
Project van AxionContinu & Hogeschool voor de Kunsten
Film gemaakt door Isabel Groothoff & Serena Croes
Winnaar categorie 2: de film zelf staat centraal
De korte speelfilm 17155 is het resultaat van gesprekken tussen studenten van de Hogeschool voor
de Kunsten en ouderen, die met elkaar in contact komen via zorgorganisatie AxionContinu. Vaak leidt
zo’n gesprek tot een muziekcompositie, in dit geval een echte mediaproductie. Het Community
Songwriting samenwerkingsproject draait inmiddels al vier jaar. Het is ontroerend om te zien wat dit
project doet met de deelnemers, zowel de studenten als de cliënten. Muziek en film verbindt mensen,
brengt werelden samen en zo ontstaan de mooiste dingen. De beelden spreken voor zich.
De jury is van mening
Mooi gemaakte, ontroerende film. De vorm is interessant vanwege de combinatie fictie-documentaire
en het gebruik van archief. Ook de slow motion werkt goed. Je komt dichtbij de personages, ondanks
de wat abstracte vorm. Het is filmisch heel mooi, met liefde gemaakt.
De studenten nemen de ouderen serieus en zetten hun verhaal zo sterk mogelijk neer. De makers
hebben echt belangstelling getoond voor het leven van deze twee mensen. Dat spreekt duidelijk uit de
film. Ze hebben heel integer en zorgvuldig de levensgeschiedenis kort neergezet en uitgebeeld. Er
spreekt veel liefde uit en het is mooi gefilmd en aangekleed met oog voor detail. De film is eerlijk en
oprecht en fraai en ingetogen, maar ligt er niet te dik op. De scenes zijn met zorg bedacht, aangekleed
en opgenomen. Daaruit spreekt de liefde even sterk als uit de stemmen en het verhaal van het
echtpaar. De film brengt indringend over wat het betekent als een van de twee in een zorginstelling
wordt opgenomen - in deze film vooral gezien vanuit de rol van de mantelzorger.
De jury vindt het ook mooi hoe op deze manier in de zorg de oudere als een persoon met een
achtergrond en individueel levensverhaal wordt neergezet. Dat is vaak niet het geval. Uit de film
spreekt ook krachtig hoe moeilijk de situatie rondom de zorg is. De zorg wordt vanuit de breedte
getoond. Hoe moeilijk het is en hoe groot de invloed en zwaar de impact op het leven van degene die
naar de zorginstelling gaat, maar ook van de achterblijver. Het is mooi hoe de studenten die
gevoeligheid pakken.
Ook het project erachter vindt de jury sterk. Een langlopende mooie samenwerking ingebed in
curriculum.
Cinema Senior wordt mogelijk gemaakt door:
4
Juryrapport
Cinema Senior Awards 2015
Care&Culture Kamerminiaturen
Project van Care&Culture
Film gemaakt door Helma Peters
Genomineerd in categorie 1: de inhoud staat centraal
De ‘Care&Culture Kamerminiaturen’, is een filmische registratie van een voorstellingenreeks waarbij
kunstenaars met muziek, dans en theater vorm geven aan bijzondere levensverhalen van bewoners
van een zorginstelling. Het laat zien dat door inzet van kunst en cultuur levensgeluk bij kwetsbare
ouderen (opnieuw) wakker gemaakt kan worden.
De jury is van mening
Een bijzonder project dat heel mooi beeldend is weergegeven. Het pakt, raakt en ontroerd. Je ziet de
bewoners optreden in een voorstelling met verschillende elementen op verschillende plekken in het
zorgcentrum. De korte film laat heel beeldend, muzikaal en ontroerend zien wat kunst met mensen
doet en hoe jong en oud met kunst verbinden. De beelden ontroeren enorm, vooral de kleine dingen.
Eenvoud siert. Het project verlicht het leven in zorgcentra en haalt deelnemers uit de sleur van de
alledaagse routine. De film geeft niet echt inzicht in hoe er gewerkt is, maar wel het product, en dat
ziet er heel mooi uit.
Talent
Project van Stichting Senior Centraal
Film gemaakt door Redactie Good Veurein
Genomineerd in categorie 1: de inhoud staat centraal
Talent is een talentshow voor ouderen, want je bent nooit te oud om kunst te beoefenen en daarvan
te genieten. Enkele deelnemers vertellen in de film over hun voldoening, ontmoetingen en plezier die
hun talent met zich meebrengt. Ze laten zien dat je als oudere niet achter de geraniums hoeft te gaan
zitten maar dat er nog veel te genieten valt als je je ervoor open durft te stellen. Ondanks hun
beperkingen die samenhangen met hun leeftijd en gezondheid.
De jury is van mening
Het gegeven om ouderen met hun talenten aan de slag te laten gaan is prachtig. Het project sluit erg
aan bij welzijn en talentontwikkeling. Het vertrekt vanuit blijheid en het positieve. De jury vindt het
prachtig om mensen een kans te geven hun eigen talent te uiten en een podium te bieden voor hun
talent: iets wat ze leuk vinden om te doen en goed in zijn. Positief in het filmverslag is de openheid
van de personages. Je leert hen in die korte tijd een beetje kennen waardoor het interessant wordt en
soms ook ontroerend.
Cinema Senior wordt mogelijk gemaakt door:
5
Juryrapport
Cinema Senior Awards 2015
KunstRoute65
Project van KunstRoute65
Film gemaakt door Gilles van Leeuwen
Genomineerd in categorie 1: de inhoud staat centraal
KunstRoute65 is een inspirerend kunst & cultuurprogramma voor nieuwsgierige senioren in
Eindhoven, waarin senioren in een aantal workshops kennis maken met actuele vormen van kunst,
design en technologie, bijvoorbeeld een 3D-printer. In de film wordt het project uitgelegd en vertellen
een aantal senioren over hun deelname aan een KunstRoute65 workshopserie. Wat KunstRoute65
als ideële doelstellingen beoogd, wordt in de film recht uit het hart door een aantal deelnemers
verwoord. Meedoen aan vernieuwende kunst & cultuur activiteiten betrekt je bij de maatschappij van
nu. De leefwereld van je kinderen en kleinkinderen komt een stukje dichterbij. Je werkt samen en doet
nieuwe contacten op. Je wordt uitgedaagd, maar met de juiste begeleiding kun je jezelf nog eens
verbazen. Dat is de kracht van kunst & cultuur!
De jury is van mening
Het project speelt in op moderne ontwikkelingen. Bijzonder is de aandacht voor de technologie,
nieuwe media en design. Leuk om ouderen met nieuwe technologieën in aanraking te laten komen.
Maar ook de ontmoeting is bijzonder. De ouderen maken kennis met vernieuwing in kunst en design
en gaan daar zelf mee aan de slag samen met jongeren. Ook positief is de dynamische opzet van het
programma met een bus tour, workshops en presentatie. Het gaat om vitale ouderen waarvan je je in
eerste instantie afvraagt of ze zichzelf niet ook zonder dit project redden. Maar de film laat zien dat
ook zij hun onzekerheden - in elk geval met technologie - hebben. De film daagt de kijker dus uit in
positieve zin.
Vertel mij wat
Project van Circustheater Stoffel
Film gemaakt door Erik van ’t Hullenaar
Genomineerd in categorie 1: de inhoud staat centraal
In het project ‘Vertel mij wat!’ leren ouderen een deel van hun levensverhaal op een theatrale manier
te vertellen. Geïnspireerd op deze verhalen maken jongeren in een tweede workshop een eigen
kunstzinnig product. Als afsluiting presenteren de ouderen en de jongeren voor elkaar. Het product is
simpel: twee workshops en een presentatie. De film laat op treffende wijze de kracht van het project
zien. De prachtige succeservaringen voor ouderen, jongeren, vrijwilligers en het publiek ontstaan door
de deelnemers voldoende veiligheid en vertrouwen te geven, ze zeer serieus te nemen en door echt
contact met ze te maken.
Cinema Senior wordt mogelijk gemaakt door:
6
Juryrapport
Cinema Senior Awards 2015
De jury is van mening
Mooi, degelijk, breed uitgewerkt en doordacht projectconcept met meerdere lagen.
Een project met mooie verhalen en interessante mensen. Een intergenerationeel project waarin
sprake is van wederzijdse inspiratie: ouderen geven jongeren hun verhaal, de jongeren halen
inspiratie uit het verhaal van de ouderen voor een eigen interpretatie en geven dit terug. Beide
generaties creëren iets nieuws en zijn scheppend bezig. Mooi is het gezamenlijk optreden op
cultuurpodia voor publiek. Door ouderen, buddy’s en jongere kunstenaars te betrekken en
verbindingen te maken wordt van de levensverhalen kunst gemaakt. De manier van werken wordt
inzichtelijk weergegeven in de film.
Witte Wiev’n Revue – the making of
Project van Fit-ART
Film gemaakt door Jorn Snelting
Genomineerd in categorie 1: de inhoud staat centraal
In Witte Wiev’n Revue – the making of zien we de totstandkoming van een theaterspel van spelers
van 80+ en 90+ van verzorgingshuis Gudula in Lochem. Ze zetten zich in met hart en ziel en spelen
ontroerende scènes. Andere bewoners hielpen mee met het maken van kostuums en decors. De film
laat de kracht zien van de spelers. En de ontroering van de bezoekers van de voorstelling.
De jury is van mening
Een mooi project, niet heel erg nieuw. Maar de jury vindt het lovenswaardig en bijzonder dat het
project met de doelgroep van 80+ en 90+ aan de slag gaat. Op die leeftijd nog beginnen met een
carrière als acteur of actrice is heel bijzonder en doet ook echt iets met deze groep. Mensen worden
uitgedaagd om iets moois te presteren terwijl er ook met hun beperkingen rekening wordt gehouden.
De kracht zit vooral in de betekenis voor de ouderen en misschien minder in het eindproduct, al heeft
dat ook hele grappige elementen. De film heeft de vorm van een reportage met interviews en laat
goed zien wat de betekenis voor de ouderen zelf is.
Cinema Senior wordt mogelijk gemaakt door:
7
Juryrapport
Cinema Senior Awards 2015
De laatste getuigen
Project van het Nationale Toneel
Film gemaakt door Mink Pinster van Millk
Genomineerd in categorie 2: de film zelf staat centraal
Acteurs van het Nationale Toneel vertellen de oorlogsherinneringen na van Hagenaars in een serie
korte films en op het podium van de Koninklijke Schouwburg, onder de titel De laatste getuigen. Het
laat zien hoe kunst (in dit geval theater) verhalen kan maken van herinneringen en zo de verbinding
tussen generaties versterkt en verlevendigt.
De jury is van mening
Het is een mooi project om de verhalen op die manier op het podium en voor het voetlicht te brengen
te brengen. Het project is prachtig en professioneel in beeld gebracht. Het is ontroerend om te zien
hoe de “getuigen” met herkenning en trots reageren als een acteurs/actrice hun verhaal vertelt. De
film is mooi vorm gegeven en goed doorsneden met beelden en muziek. Het zijn mooie en boeiende
verhalen en de personages komen door de jonge acteurs tot leven.
Het verhaal van Ans
Project van Oudkast
Film gemaakt door Ton Spruit & Marjet Roerink
Genomineerd in categorie 2: de film zelf staat centraal
Niet over alle kleuren liefde kon vroeger even openlijk gesproken worden. Oudkast verzamelt mooie,
verdrietige, gewone en indrukwekkende verhalen over ‘coming out’ in de vijftiger- en zestiger jaren.
Deze ontroerende levensverhalen zijn verwerkt in een voorstelling van monologen, filmfragmenten en
liedjes. Het verhaal van Ans geeft een mooi beeld van coming out, en laat zien hoe zij zich
ontwikkeld heeft tot een krachtige persoonlijkheid.
De jury is van mening
Een mooi project over een belangrijk thema. En een goede vertelling met een prima opbouw. Deze
vlot gemaakte portretfilm, afgewisseld met sfeerbeelden uit het dagelijks leven en een paar foto's van
vroeger, vertelt een ontroerend en mooi verhaal. Ans steelt de show. Je komt heel dichtbij haar en dat
is een verdienste van de filmmakers.
Cinema Senior wordt mogelijk gemaakt door:
8
Juryrapport
Cinema Senior Awards 2015
Saltatio
Project van filmmakers en amateuracteurs van Malberg op de Planken
Film gemaakt door Yorick Wolswijk
Genomineerd in categorie 2: de film zelf staat centraal
Saltatio is een korte speelfilm van drie jonge filmmakers en twee oudere amateuracteurs, over de
onvoorwaardelijke liefde tussen twee oudere mensen. Een film door jong en oud, voor jong en oud.
De film voert de kijker mee in de vertroebelde wereld van iemand die dement is, zonder uitleggerig te
zijn. Op confronterende wijze ervaart het publiek hoe dementie twee mensen kan verbinden en kan
scheiden.
De jury is van mening
Saltatio (= dodendans) is een ontroerend verhaal met mooie beelden en passende muziek. De film
sleept je zonder woorden mee in het verhaal. Het thema is integer in beeld gebracht, zonder poespas
en niet uitleggerig. Met mooie beelden en zonder tekst wordt de kijker meegenomen in wat dementie
en verliest betekent. Het is een open verhaal waar ieder zijn eigen interpretatie aan kan geven en
beelden over formuleren. De film is ook artistiek heel mooi: sfeervol, traag, met prachtige beelden en
strak gemonteerd.
Old Man
Project van Zowel!Delfshaven
Film gemaakt door Andre Baas & Simone da Silva
Genomineerd in categorie 2: de film zelf staat centraal
Zowel!Delfshaven organiseert samen met welzijn en zorg verschillende activiteiten voor ouderen uit
Delfshaven. In veel gevallen wordt de wijkwerker ingezet om het ijs te breken en een bewoner over te
halen mee te gaan doen. Old Man is een speelfilm van betrokkenen, die laat zien dat kunstbeoefening
ook voor ouderen belangrijk kan zijn. Door het gezamenlijk beoefenen van kunst en cultuur activiteiten
wordt gestimuleerd dat de deelnemers kennismaken met elkaar, zodat er eventueel duurzame relaties
uit deze kennismaking ontstaan. Zo wordt er naar gestreefd dat ouderen in Delfshaven gezonder en
gelukkiger ouder worden.
De jury is van mening
Het verhaal wordt mooi vertelt. Een echte clip, grappig gedaan - verhalend maar zonder tekst. Mooi
zonder woorden laten zien hoe welzijn en cultuur betekenisvol zijn en midden in de wijk staan. De
man acteert, z'n zichtbaar ongemak roert de kijker. Daarnaast komt ook mooi naar voren wat kunst
(maken) met ouderen kan doen. Daardoor een goede reclamefilm voor een welzijnsinstelling!
Cinema Senior wordt mogelijk gemaakt door:
9
Juryrapport
Cinema Senior Awards 2015
Het vooroordelenlied Jong & Oud
Project van het GetOud / DAPA
Film gemaakt door Rommert Schrijver
Genomineerd in categorie 2: de film zelf staat centraal
Jongeren en ouderen hebben nogal wat vooroordelen over elkaar, of valt dat wel mee? Samen met
professionals hebben vijf 4e jaars studenten van de musicalopleiding en drie zangers uit Haagse
ouderenkoren hierover gesproken, dit lied geschreven, gecomponeerd, een video-script geschreven
en laten filmen. Het resultaat: Het vooroordelenlied Jong & Oud. Dit project heeft bewezen dat jong
en oud prima kunnen samenwerken en komen tot een hedendaags eindproduct: een videoclip wars
van alle poeha: leuk lied, leuke beelden en goede tekst. Een eindproduct dat meer begrip moet
kweken en een open omgang tussen jong en oud creëren.
De jury is van mening
Het idee is heel leuk, en de samenwerking tussen jong en oud is ook helemaal okay. Het levert een
leuke videoclip op waar het enthousiasme van af spat. Het is opgebouwd als een echte verhalende
videoclip met goed klinkende stemmen, leuke muziek, humor en aardig vormgegeven op realistische
locaties. De video laat ouderen en jongeren dicht op de huid zien, her en der in letterlijke scenes. De
jury is vooral van het samengaan van jong en oud in een clip gecharmeerd.
Cinema Senior wordt mogelijk gemaakt door:
10

Vergelijkbare documenten