Heilig Jaar van Barmhartigheid 8 december 2015

Commentaren

Transcriptie

Heilig Jaar van Barmhartigheid 8 december 2015
Heilig Jaar van Barmhartigheid
8 december 2015 - 20 november 2016
Kalender bisdom van Breda (versie 17-12-2015)
Datum
26/12/2015
Januari
1/1/2016
Basilieken
15/1/2016
Parochies
s.v. JUB
mercyviering Mariakerk 9.30u
Activiteiten in Rome
Basiliek Hulst
Regioviering met aandacht voor
H. Jaar van Barmhartigheid,
11.00u
3/1/2016
4/1/2016 en
eerste maandagen
van febr./mrt/
april en mei
9/1/2016
Bisdom en Sint Franciscuscentrum
s.v. JUB
Kinderkerkviering met
strippenkaart met werken van
barmhartigheid, P&P-kerk, 9.30u
Augustinusparochie
Bijeenkomst Beweging van
Barmhartigheid Breda rond het
boek ‘Eindelijk Thuis’
Vrijdag 1 januari 2016
(Feest van de H. Maria, Moeder van God)
Opening van de heilige Deur in de Basiliek van Maria Maggiore
Basiliek Oudenbosch en
kathedraal Breda
aanbod sacrament ‘boete en
verzoening’ verbinden met werken
van barmhartigheid, 19.00u
Basiliek Hulst
Aanbidding van het H. Sacrament,
19.00u
Dinsdag 19 – donderdag 21 januari 2016
Activiteit in het heilig Jaar voor degenen die betrokken zijn bij
pelgrimages en bedevaarten
17/1/2016
17-24/1/2016
Basiliek Oosterhout
Viering en aanbod sacrament
‘boete en verzoening’ verbinden
met werken van barmhartigheid,
10.00u
St. Norbertus R’daal
boekbespreking ‘Eindelijk thuis’
H. Nouwen
Augustinusparochie
Tentoonstelling
barmhartigheidsiconen van G.
Hüsstege in Teteringen met op 20
jan. 19.30u lezing over de iconen
H. Maria Sterre der Zee
bridgedrive in Malpertuus,
gemeenschapscentrum te Clinge
van 10.00 tot 16.00 uur
s.v. JUB
mercyviering Mariakerk 19.00u
24/1/2016
23/1/2016
Maandag 25 januari 2016
(Feest van de Bekering van de Heilige Apostel Paulus)
Oecumenische viering in de Basiliek van Sint Paulus buiten de
Muren
31/1/2016
s.v. JUB
Kinderkerkviering met
strippenkaart met werken van
barmhartigheid, P&P-kerk, 9.30u
Januari 2016
Getuigenis van de paus in het heilig Jaar van de werken van
barmhartigheid.
Februari
2/2/2016
5/2/2016
Studiedag Liturgie voor pastorale beroepskrachten en
vrijwilligers, die actief zijn in de liturgie en
sacramentencatechese
Dinsdag 2 februari 2016
(Feest van de Opdracht van de Heer in de Tempel, Dag voor het
Godgewijde Leven)
Activiteit in het heilig Jaar vanwege het Godgewijde leven en de
afsluiting van het Jaar van het Godgewijde Leven
Basiliek Hulst
Aanbod v.h. Sacrament van boete
en verzoening voorafgaand aan de
eucharistie, 18.15u
10/2/2016
s.v. JUB
Kinderkerkviering met
strippenkaart met werken van
barmhartigheid, P&P-kerk, 9.30u
Woensdag 10 februari 2016
(Aswoensdag)
Uitzending van de ‘Missionaries of Mercy’ vanuit de Sint Pieters
Basiliek.
11/2/2016
13/2/2016
Lievevrouweparochie BoZ
boekbespreking ‘Eindelijk thuis’
H. Nouwen
Basiliek Oudenbosch en
kathedraal Breda
aanbod sacrament ‘boete en
verzoening’ verbinden met werken
van barmhartigheid, 19.00u
15/2/2016
Bezinningsdag pw-ers; retraitedag voor pastoraal
werk(st)ers
15/2-18/2/2016
Retraite aangeboden aan priesters en diakens van het
bisdom.
17/2/2016
St. Norbertus R’daal
boekbespreking ‘Eindelijk thuis’
H. Nouwen
Lievevrouweparochie BoZ
boekbespreking ‘Eindelijk thuis’
H. Nouwen
18 en 25/2/2016
19/2/2016
21/2/2016
Basiliek Hulst
Aanbidding van het H. Sacrament,
19.00u
Basiliek Oosterhout
Viering en aanbod sacrament
‘boete en verzoening’ verbinden
met werken van barmhartigheid,
10.00u
22 en 29/2/2016
s.v. JUB
Brief van Paulus lezen,
Ulvenhout, 19.30u
Maandag 22 februari 2016
(Hoogfeest van Sint Peters Stoel)
Activiteit in het heilig Jaar voor de Romeinse Curie
27/2/2016
s.v. JUB
mercyviering Mariakerk 19.00u
Febr.
Februari 2016
Getuigenis van de paus in het heilig Jaar van de werken van
barmhartigheid.
Veertigdagentijd
Maart
4/3/2016
5/3/2016
6/3/2016
8/3/2016
St. Norbertus R’daal
bespreking ‘Brief aan mijn
petekind’ van mgr. van Luyn, met
viering van boete en verzoening
Basiliek Hulst
24 uur voor de Heer
Aanbod v.h. Sacrament van boete
en verzoening voorafgaand aan de
eucharistie, 18.15u
Basiliek Oudenbosch en
kathedraal Breda
aanbod sacrament ‘boete en
verzoening’ verbinden met werken
van barmhartigheid, 19.00u
24 uur voor de Heer
Vrijdag 4 maart en zaterdag 5 maart 2016
’24 uur voor de Heer’ met op vrijdagmiddag boeteviering in de
Sint Pieter Basiliek.
s.v. JUB
Kinderkerkviering met
strippenkaart met werken van
barmhartigheid, P&P-kerk, 9.30u
St. Norbertus R’daal
Franciscusdag met thema
‘Barmhartigheid’
Zondag 20 maart 2016
(Palmzondag)
Wereldjongerendag in het bisdom Rome zoals elders ter wereld in
de bisdommen.
Maart 2016
Getuigenis van de paus in het heilig Jaar van de werken van
barmhartigheid.
18/3/2016
20/3/2016
Basiliek Hulst
Aanbidding van het H. Sacrament,
19.00u
Antonius Academie; een forum waar mensen uit Kerk
en samenleving op uitnodiging van de bisschop bij
elkaar komen om een thema uit de sociale leer van de
Kerk nader uit te werken en uit te dragen – thema:
vluchtelingen
Basiliek Oosterhout
Viering en aanbod sacrament
‘boete en verzoening’ verbinden
met werken van barmhartigheid,
10.00u
26/3/2016
s.v. JUB
mercyviering Mariakerk 19.00u
s.v. JUB
Kinderkerkviering met
strippenkaart met werken van
barmhartigheid, P&P-kerk, 9.30u
27/3/2016
April
1/4/2016
2/4/2016
3/4/2016
Basiliek Hulst
Aanbod v.h. Sacrament van boete
en verzoening voorafgaand aan de
eucharistie, 18.15u
Basiliek Oudenbosch en
kathedraal Breda
aanbod sacrament ‘boete en
verzoening’ verbinden met werken
van barmhartigheid, 19.00u
Zondag van Barmhartigheid
Zondag van Barmhartigheid
4 en 5/4
Pastoorscursus; tweedaagse cursus voor de pastoors
van het bisdom. Thema: ‘verkondigingstaak’
Zangdag; dag over kerkmuziek voor dirigenten,
organisten, koorleden en belangstellenden
April
15/4/2016
16/4/2016
St. Norbertus R’daal
meerdere kerken (protestant,
katholiek en evangelisch)
‘Hartstocht’ , een manifestatie
rondom Barmhartigheid, Passie
en Compassie in centrum R’daal
s.v. JUB
Zondag van Goddelijke
Barmhartigheid, Mariakerk, 9.30u
H. Maria Sterre der Zee
Zondag van Goddelijke
Barmhartigheid, Hulst, 11.00u
Zondag 3 april 2016
(Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid)
Activiteit in het heilig Jaar voor al degenen met een devotie tot de
spiritualiteit van de Goddelijke Barmhartigheid.
Zondag 24 april 2016
(Vijfde Zondag van Pasen)
Activiteit in het heilig Jaar voor tieners en jongeren (13-16 jaar)
om het geloof te verkondigen en te bouwen aan een cultuur van
barmhartigheid.
Basiliek Hulst
Aanbidding van het H. Sacrament,
19.00u
Bibliodrama; jaarlijkse activiteit waarbij er, in één dag,
een Bijbelverhaal wordt uitgewerkt tot een theaterstuk.
Toneel, dans, muziek en zang, maar ook decors,
kleding en techniek wordt door de jongeren zelf
gedaan. Ze worden daarbij ondersteund door
April 2016
Getuigenis van de paus in het heilig Jaar van de werken van
barmhartigheid.
17/4/2016
Basiliek Oosterhout
Viering en aanbod sacrament
‘boete en verzoening’ verbinden
met werken van barmhartigheid,
10.00u
professionele theatermakers, Mariakerk, 10.00u
Gebedskring roepingen; bijeenkomst met als afsluiting
het bidden van de vespers
23/4/2016
Mei
6/5/2016
7/5/2015
s.v. JUB
mercyviering Mariakerk 19.00u
Basiliek Hulst
Aanbod v.h. Sacrament van boete
en verzoening voorafgaand aan de
eucharistie, 18.15u
Basiliek Oudenbosch en
kathedraal Breda
aanbod sacrament ‘boete en
verzoening’ verbinden met werken
van barmhartigheid, 19.00u
Mei
15/5/2015
20/5/2016
St. Norbertus R’daal
gespreksavond over geestelijke
werken van barmhartigheid
Basiliek Oosterhout
Viering en aanbod sacrament
‘boete en verzoening’ verbinden
met werken van barmhartigheid,
10.00u
Basiliek Hulst
Aanbidding van het H. Sacrament,
19.00u
23/5/2016
Donderdag 5 mei 2016
(Hemelvaart)
Gebedswakee voor al degenen die nood hebben aan vertroosting
H. Maria Sterre der Zee
Zangbijeenkomst in het kader van
Barmhartigheid, Breskens, 15.00u
Bisschopshuisbijeenkomst; de bisschop nodigt
pastorale beroepskrachten uit voor een gezamenlijke
bezinning en ontmoeting rondom een thema
Bezinningsdag voor emeriti en pastorale
beroepskrachten met pensioen onder titel: Hoe
houden we, nu we ouder worden, onze bronnen van
geloof en spiritualiteit vitaal?
25/5/2016
28/5/2016
s.v. JUB
mercyviering Mariakerk 19.00u
Vrijdag 27 mei – Zondag 29 mei 2016
(Sacramentsdag do. 26 mei)
Activiteit in het heilig Jaar voor diakens.
29/5/2016
Juni
3/6/2016
4/6/2016
s.v. JUB
Kunst- en pelgrimsroute langs de
kerken in de parochie
Basiliek Hulst
Aanbod v.h. Sacrament van boete
en verzoening voorafgaand aan de
eucharistie, 18.15u
Basiliek Oudenbosch en
kathedraal Breda
St. Norbertus R’daal
gespreksavond over geestelijke
werken van barmhartigheid
Vrijdag 3 juni 2016
(Hoogfeest van het Allerheiligst Hart van Jezus)
Activiteit in het heilig Jaar voor priesters. (160 jaar na de
introductie van het Feest door paus Pius IX in 1856)
aanbod sacrament ‘boete en
verzoening’ verbinden met werken
van barmhartigheid, 19.00u
Zondag 12 juni 2016
(11e Zondag door het jaar)
Activiteit in het heilig Jaar voor al degenen die ziek zijn en voor
mensen met een beperking.
17/6/2016
Basiliek Hulst
Aanbidding van het H. Sacrament,
19.00u
Diaconaal werkbezoek van bisschop en staf met
thema: vluchtelingen
Juni 2016
Getuigenis van de paus in het heilig Jaar van de werken van
barmhartigheid.
19/6/2016
Basiliek Oosterhout
Viering en aanbod sacrament
‘boete en verzoening’ verbinden
met werken van barmhartigheid,
10.00u
25/6/2016
s.v. JUB
mercyviering Mariakerk 19.00u
Lievevrouweparochie BoZ
72e Mariaommegang t hema:
Maria, moeder van
barmhartigheid
26/6/2016
Juli
1/7/2016
2/7/2016
Basiliek Hulst
Aanbod v.h. Sacrament van boete
en verzoening voorafgaand aan de
eucharistie, 18.15u
Basiliek Oudenbosch en
kathedraal Breda
aanbod sacrament ‘boete en
verzoening’ verbinden met werken
van barmhartigheid, 19.00u
3/7/2016
s.v. JUB
Kinderkerkviering met
strippenkaart met werken van
barmhartigheid, P&P-kerk, 9.30u
St. Norbertus R’daal
Openluchtviering
Vrouwenhoftheater met vooraf
spel rondom werken van
Barmhartigheid
9/7/2016
15 juli
juli
Augustus
Basiliek Hulst
Aanbidding van het H. Sacrament,
19.00u
Wereld Jongeren Dagen 2016 in Krakau
Dinsdag 26 juli – zondag 31 juli 2016
(18e Zondag door het jaar)
Activiteit in het heilig Jaar voor jongeren: Wereldjongerendagen in
Krakau (Polen).
5/8/2016
6/8/2016
19/8/2016
September
2/9/2016
3/9/2016
Basiliek Hulst
Aanbod v.h. Sacrament van boete
en verzoening voorafgaand aan de
eucharistie, 18.15u
Basiliek Oudenbosch en
kathedraal Breda
aanbod sacrament ‘boete en
verzoening’ verbinden met werken
van barmhartigheid, 19.00u
Basiliek Hulst
Aanbidding van het H. Sacrament,
19.00u
Basiliek Hulst
Aanbod v.h. Sacrament van boete
en verzoening voorafgaand aan de
eucharistie, 18.15u
Basiliek Oudenbosch en
kathedraal Breda
aanbod sacrament ‘boete en
verzoening’ verbinden met werken
van barmhartigheid
Sept.
Geloof in Kunst; uitleg over kunstwerken en andere
kerkelijke voorwerpen m.b.t. betekenisgevende en
artistieke functie
15/9/2016
16/9/2016
18/9/2016
H. Maria Sterre der Zee
Kapel Ter Eecken – Maria van
Smarten – dienst + beeweg in de
tuin, 19.30u
Basiliek Hulst
Aanbidding van het H. Sacrament,
19.00u
Basiliek Oosterhout
Viering en aanbod sacrament
‘boete en verzoening’ verbinden
met werken van barmhartigheid,
10.00u
29 sept-2 okt
Oktober
8/10/2016
1/10/2016
Zondag 4 september 2016
(23e Zondag door het jaar -. Gedachtenis van de Zalige Teresa
van Calcutta, 5 september)
Activiteit in het heilig Jaar voor werkers en vrijwilligers van
barmhartigheid.
H. Maria Sterre der Zee
Bedevaart naar Lourdes voor heel
Zeeland
Zondag 25 september 2016
(26e Zondag door het jaar)
Activiteit in het heilig Jaar voor catechisten.
Zaterdag 8 oktober en zondag 9 oktober 2016
(Zaterdag en zondag na de gedachtenis van Onze Lieve Vrouw
van de Rozenkrans, 7 oktober)
Activiteit in het heilig Jaar vanwege Maria.
Basiliek Oudenbosch en
kathedraal Breda
aanbod sacrament ‘boete en
verzoening’ verbinden met werken
van barmhartigheid, 19.00u
Dirigenten- en organistendag; muzikale instructiedag
voor dirigenten en organisten
16/10/2016
Basiliek Oosterhout
Viering en aanbod sacrament
‘boete en verzoening’ verbinden
met werken van barmhartigheid,
10.00u
17/10/2016
21/10/2016
November
4/11/2016
5/11/2016
Bisschopshuisbijeenkomst; bisschop nodigt pastorale
beroepskrachten uit voor een gezamenlijke bezinning
en ontmoeting rondom een thema
Basiliek Hulst
Aanbidding van het H. Sacrament,
19.00u
Basiliek Hulst
Aanbod v.h. Sacrament van boete
en verzoening voorafgaand aan de
eucharistie, 18.15u
Basiliek Oudenbosch en
kathedraal Breda
aanbod sacrament ‘boete en
verzoening’ verbinden met werken
van barmhartigheid, 19.00u
6/11/2016
13/11/2016
10.00u
11.00u
15.00u
Gebedskring roepingen; bijeenkomst met als afsluiting
het bidden van de vespers
sluiten heilige deur Oosterhout
sluiten heilige deur Oudenbosch
sluiten heilige deur Hulst en
kathedraal Breda
15/11/2016
18 /11/2016
Dinsdag 1 november 2016
(Allerheiligen)
Heilige Mis opgedragen door de paus ter herdenking van de
overleden gelovigen.
Zondag 6 november 2016
(32e Zondag door het jaar)
Activiteit in het heilig Jaar vanwege de gevangenen (in de Sint
Pieter Basiliek).
Zondag 13 november 2016
(33e Zondag door het jaar)
Het sluiten van de heilige deuren in de basilieken in Rome en de
bisdommen wereldwijd.
VPV; programma voor alle pastorale beroepskrachten
met studieus karakter
Basiliek Hulst
Aanbidding van het H. Sacrament,
19.00u
Zondag 20 november 2016
(Feest van Christus Koning van het heelal)
Het sluiten van de heilige deur in de Sint Pieter Basiliek en de
afsluiting van het heilig Jaar van Barmhartigheid.