Buurvrouw 12-2013

Commentaren

Transcriptie

Buurvrouw 12-2013
[Redactienieuws]
11e jaargang, december 2013
Drijber heeft er
(noodgedwongen)
een stichting bij
Stichting Veilig ETP
Kijk verder op
Pagina 3.
Gert
D
Afrik aling gaa
a om
t naa
Heef
t
t u h e helpen r
et st
.
potb
am
u
(pag ffet gem pin
ist?
Op 1 a 21)
e ker
stdag
geef
t
prese hij nog e
en
ntati
e.
s in
al een
el
Bent u dorpswink
s
r
e
b
drij
st?
,
gewee vrouw wel
r
u
u
B
De
op
erder
kijk v 11.
a
pagin
Er is weer een groep
mensen druk bezig
met het instuderen
van een toneelstuk.
Wordt vast weer
hilarisch (pagina 19).
Dat wil toch
iedereen zien?
Er z
jaa ijn ook
r
ver weer dit
sch
vee
il
arti
kel lende l
inge en
e
Drij stuurd n foto
'
b
Daa ernar door s
e
r
n.
dan voor
onz
k!
e
Namens alle redactieleden:
Fijne feestdagen en
een gezond, gelukkig en
gezellig 2014 gewenst!
1
[PB Nieuws]
De mailbox van een PB-er
helpt met klaarzetten en wie leest de getallen
op? Alles wordt geregeld, alles per mail.
Wat voor mails komen er zoal binnen in een
kleine twee maanden tijd?
Als u dat niet interessant vindt, wat ik me goed
kan voorstellen, lees dan vooral niet verder.
Een mail van de gemeente dat ze de bindingseisen gaat aanpassen voor nieuwbouw in de gemeente, omdat deze in strijd zijn met de Huisvestingswet. Dat betekent dat ook mensen zonder
binding in de dorpen een huis kunnen bouwen.
Daarom wil de gemeente in het vervolg jaarlijks
met elk dorp afspreken hoeveel kavels er dat jaar
te koop zullen worden aangeboden (bij ons dus
acht, wat al bekend was). Deze kavels worden
dan eerst in het lokale blad van het dorp (onze
Buurvrouw dus) aangeboden en op de internetsite
van de gemeente. Pas daarna maken ze de uitgifte bekend in de krant van Midden-Drenthe.
Voor de geïnteresseerden: Laten we beginnen op
de dag dat de kopij voor de vorige Buurvrouw
werd verstuurd, ik zal jullie de complete lijst
besparen. Een (bijna) willekeurige greep eruit:
Nog dezelfde dag de volgende reactie (van een
medebestuurslid) op mijn vraag om foto’s voor
drijber.net van de spook/survivaltocht: ‘hoi, niemand gezien, was donker.’
Elke donderdag komt er persinformatie van de
gemeente binnen, met besluitenlijsten van de
gemeenteraad en het activiteitenoverzicht van
de burgemeester en zijn wethouders. Meestal
kunnen deze mails na een snelle scan in het vakje
‘Persinformatie’ in mijn speciale PB-mapje.
Een herinnering van een uitnodiging voor een
thema-avond over ‘Leegstand: kans of bedreiging’
in Bunne, door de BOKD, de Brede Overleggroep
Kleine Dorpen in Drenthe. We gaan niet.
Een uitnodiging voor een informatie avond over
duurzaamheid in Nieuw-Balinge, georganiseerd
door de Brede Overleggroep Kleine Dorpen in
Drenthe, Steunpunt Dorpshuizen Drenthe, de consulent dorpshuizen en de consulent plattelandsontwikkeling. We gaan niet.
Vervolgens een uitnodiging voor de halfjaarlijkse
bijeenkomst van de contactpersonen van de dorpen, onder leiding van beide contactambtenaren
van de gemeente. We kunnen niet aanwezig zijn,
omdat we dan zelf vergaderen.
Een mailwisseling over het opschonen van Drijber, door de schoolkinderen op 11 oktober in
het kader van Samen Drenthe schoon. Vanwege
het slechte weer gaat het uiteindelijk niet door,
maar de schoolkinderen komen wel pannenkoeken
eten in ’t Kaampie.
De uitnodiging voor de kerstmarkt moet de deur
uit, samen met de uitnodiging voor de pubquiz,
georganiseerd door de stichting. Een aantal mailtjes vliegt heen en weer tot er overeenstemming
is over de tekst, het printen geregeld is en de bezorging door Bo Victorie ook (nogmaals bedankt,
Bo, het was heel slecht weer die woensdag, toen
ook de stroom uitviel in een deel van Drijber).
Het volgende mailtje dat ik meteen doorstuur
naar Stichting Dorpshuis ’t Kaampie:
Namens de vrijwilligers van het senioren restaurant wil ik je vertellen dat de afwasmachine
weer ontzettend lekt. Het water stroomt eruit
en komt onder de servieskasten terecht! Het is
allemaal spaanplaat, dus het materiaal wordt
dik...........en dan moeten er nieuwe kasten
komen!
De stichting lost het verder op.
Het concept beleidsplan Openbare Verlichting
komt binnen, 59 pagina’s. Een klein stukje gaat
over Drijber: Er staan vier masten in Drijber met
dubbele lampen, deze willen ze vervangen door
zuiniger exemplaren. En er staan vier masten die
dienen als ‘komverlichting, dat wil zeggen dat ze
alleen ter oriëntatie zijn, om vast te stellen waar
je bent en niet gericht op veiligheid. Sterker nog,
ze zorgen voor onveilige situaties. Deze komverlichting staat bij de ingang van een dorp en
verlicht dan het plaatsnaambord.’ Deze lantaarn-
Siebe meldt dat hij de bingo niet kan leiden,
omdat hij andere verplichtingen heeft. Dat lossen we dan onderling op, de bingo gaat door. Wie
2
palen willen ze weghalen. We kunnen nog tot 19
december reageren, als we het er niet mee eens
zijn. Ik heb een mail verstuurd en gevraagd om
aan te geven om welke lantaarnpalen het gaat.
zaterdag 4 januari 2014.
En ten slotte regelen we nog de laatste puntjes
op de i voor de nieuwjaarsbijeenkomst van
Paula Laning
En dan is het tijd om de kopij in te leveren. Volgende keer schrijf ik wellicht een leuker stukje.
[Stichting Veilig ETP]
Van Werkgroep Frisse Lucht tot Stichting Veilig ETP
Beste omwonenden van het ETP Midden-Drenthe. Enige tijd geleden is de werkgroep Frisse Lucht
actief begonnen tegen de welbekende geuroverlast van Noblesse. Tegelijkertijd is in die tijd de
gemeente begonnen met een voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan voor het ETP
bedrijventerrein. Daarnaast zijn er via de media diverse bedrijven opgekomen (bv bin2barrel,
ABC boards, biovergister etc) die zich op dit terrein willen gaan vestigen. Daarover maken wij
ons allemaal grote zorgen.
Om onze bezwaren tegen deze ontwikkelingen een betere vorm te geven, is ons aangeraden dit
te doen via een stichting en niet op individuele basis. Daarom hebben wij hiervoor de Stichting
Veiling ETP in het leven geroepen. De stichting is inmiddels bijna opgericht waardoor we kunnen
gaan handelen. Door deze actie gaan we ervanuit dat we sterker staan richting de Gemeente
Midden Drenthe, Provincie Drenthe, Noblesse en andere bedrijven die zich op het ETP willen
vestigen!
We gaan als bestuur van de stichting in gesprek met de gemeente. Wij willen dan de vragen, die
we enige tijd geleden hebben gesteld, beantwoord zien. De antwoorden die wij krijgen, willen
we graag zo spoedig mogelijk met iedereen delen. We zullen dit doen middels onze website
www.veiligetp.nl.
Daarnaast gaan we ook voor omwonenden een bijeenkomst organiseren. Door de volle agenda's
vanwege sinterklaas en kerst is de datum hiervoor nog niet bekend. We streven ernaar dit in december te houden. Het bestuur van Plaatselijk Belang Drijber is uitgebreid met Jarno Frenken en
Renate Brand. De stichting Veilig ETP opereert mede namens Plaatselijk Belang Drijber.
Met dit korte bericht hopen we even iedereen te hebben geïnformeerd. Mocht je specifieke
vragen hebben dan kun je altijd met ons contact opnemen ([email protected]) of ons gewoon
even aanspreken.
Stichting Veilig ETP,
Renate Brand (voorzitter)
Jarno Frenken (vice-voorzitter)
Margaretha Bodegraven (secretaris)
Klaas Koops (penningmeester)
Wilma Fikkert
Oscar Rensing
3
[Gemeentebericht]
NL Doet, doe mee!!! Hoogste tijd om klussen aan te leveren.
Stichtingen, zorginstellingen, scholen en verenigingen opgelet! Dit is uw
kans om een grote klus te klaren én nieuwe vrijwilligers te werven.
Doe mee met NL Doet op 21 en 22 maart 2014. Knap het speelplein of het
jeugdhonk op, neem ouderen een dagje mee uit of geef de kantine een
likje verf.
Meedoen is eenvoudig.
Meld uw klus aan op de website www.nldoet.nl. Belangstellende klussers kunnen zich dan via deze site
aanmelden. U ontvangt een gratis promotiepakket met daarin alles om er een succesvolle dag van te
maken.
Als uw klus vóór 1 februari 2013 bij NL Doet binnen is dan kan het Oranje Fonds bijdragen aan uw klusmaterialen (verf, kwasten, timmerhout, plantjes e.d.) met een bedrag van maximaal € 450,-. Organiseert
u een dagje uit, dan kunt u bijvoorbeeld de entreegelden en vervoerskosten hiervan betalen. (Dit “dagje
uit” is alleen voor instellingen/organisaties voor fysiek of mentaal beperkte mensen). Het Oranje Fonds
heeft hiervoor 1,5 miljoen euro beschikbaar maar wees er snel bij want op=op!
(Lees eerst de voorwaarden op de site van NL Doet.)
Veel inwoners van Midden-Drenthe zijn in 2013 actief geweest op 15 en 16 maart tijdens NL Doet.
Met groot enthousiasme is toen op meer dan 50 plaatsen in Midden-Drenthe geklust. Dit jaar waren er
ook meer verwenactiviteiten. De medewerkers van Jumbo in Beilen verzorgden een leuke bingo bij het
centrum voor ouderenpsychiatrie en medewerkers van de RABO Westerbork hielpen bij het Patatje met
voor bewoners van 't Derkshoes. Voor 2014 hoopt Meedoen Midden-Drenthe op nog meer klussen,
activiteiten en meer vrijwilligers die zich willen inzetten.
Meer weten over NL Doet? Bezoek dan de website www.nldoet.nl of neem contact op met de intermediair
in de gemeente Midden-Drenthe, Clarine de Haan, Meedoen Midden-Drenthe, steunpunt vrijwilligerswerk
Nassaukade 4, 9411 KG Beilen. Telefoon: 0593524007 Mail: [email protected]
[Seniorenrestaurant]
Ook in 2014 blijft het Seniorenrestaurant geopend in ’t Kaampie.
Lijkt het u leuk om elke maand een keer gezellig buiten de deur te eten?
Als u zich aanmeld, dan wordt er iedere derde dinsdag van de maand op
uw komst gerekend. U bent van harte welkom!
Het menu is afwisselend, en bestaat uit drie gangen: een heerlijk soepje,
een hoofdgerecht en altijd iets lekkers na. Volgt u een dieet, dan wordt
daar rekening mee gehouden. De maaltijden worden bereid door
de keuken van de Wester Es in Beilen. Een driegangen maaltijd kost € 8,00.
Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met ouderenwerker Roelie Kuipers.
Zij beantwoordt graag uw vragen en is bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag.
Stichting Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (voorheen Stichting Welzijn Ouderen)
tel. 0593-524037 (op maandag, dinsdag en woensdag).
4
[Wisseling van de wacht]
Na meer dan 10 jaar in de redactie van De Buurvrouw en als één van de oprichters heeft
Mieke Stulp aangegeven te willen stoppen.
Wij willen haar hartelijk bedanken voor de inzet en voor haar prachtige artikelen onder de
noemer "MIST".
Gelukkig is de redactie ook alweer compleet en komt er zelfs een extra "buurvrouw" bij,
want Kim Okken en Roelie Baron zijn bereidt om zich in te zetten voor De Buurvrouw.
We gaan weer met volle kracht verder.
[Geboren]
22 november 2013
Nicky Eva
(roepnaam Nicky)
Dochter van Rense en Mareille Oort
zusje van Marissa en Sylvana
Berkenweg 3, 9419 TE Drijber
[Pubquiz]
16 November was er weer een pubquiz in 't Kaampie. Nieuwsgierig als
ik ben wilde ik toch maar eens kijken wat dat inhoudt. Aangesloten
bij Didi, Joyce, Anne en Daniëlle, hebben wij ons de Bouwvlieten
genoemd. Er waren verschillende vragen, makkelijke maar ook pittige
vragen. Bijvoorbeeld:
- Hoeveel poten heeft een papegaai; 4.
- Hoe heet een gevulde, dubbel gevouwen pizza; pizza calzone
- In welke provincie ligt het Friese Veen; Drenthe
- Wat betekend El salvador letterlijk; de verlosser
- Hoe wordt bij bowlen drie strikes achterelkaar ook wel genoemd; een turkey.
Natuurlijk waren er ook weer de bekende "o ja" vragen. Wij wisten niet meer waar Napoleon naar was
verbannen, toen het antwoord Elba kwam was het van, o ja.
Ook waren er vragen met een muziekfragment. Als je wist te vertellen wie het lied zingt en wat de
titel is kreeg je een punt per titel en een punt per artiest of groep. "The Young Ones" was de winnaar
met 97 punten. Het was een hele gezellige (leerzame) avond.
Groetjes, Gea van Vliet.
5
[Kinderwerk]
In de herfstvakantie
heeft er een workshop
‘windlicht versieren met
Fimoklei’ plaatsgevonden
in ’t Kaampie.
Er was een grote opkomst
van kinderen en ze zijn de
hele middag heel erg leuk
bezig geweest met het
versieren van een windlichtje. Daarna moesten
de lichtjes nog even in de
oven en het resultaat was
prachtig.
Op vrijdagavond 1 november
2013 was het weer feest voor de
kinderen in Drijber, want er was
een kleurendisco!
Iedereen mocht deze avond
‘kakelbont’ komen en daaraan is
zeker gehoor gegeven. Het zag er
allemaal mooi gekleurd uit. Eerst
begon de disco voor de jongere
kinderen en die hebben leuke
spelletjes op muziek gedaan (onder andere een stoelendans, maar
dan met hoepels) en vervolgens
hebben de kinderen uit de bovenbouw heerlijk geswingd op leuke
muziek! Het was weer een zeer
geslaagde avond.
6
Fotograferen
met Tinus
Met een groep van 8 dames kregen we een
kijkje door de ogen van een fotograaf.
Tinus Post bekwaam als fotograaf en met de camera legt
ons verschillende opties van de
camera uit en vooral waar we op
moeten letten bij het maken van
een foto.
Belichting en afstelling, bij
veel camera's gebeurt het allemaal automatisch, tenminste
dat is het gemakkelijkst (als je
niet beter weet). Tinus leerde
ons dat je de camera ook kunt
instellen op portret, landschap,
actie en zelfs nachtopname zit
op sommige toestellen.
Het object of de persoon moet
je van heel dichtbij fotograferen, zodat alles heel scherp
en duidelijk is. Lager (door de
knieën) en soms plat op je buik,
zo krijg je net een andere hoek
en een betere foto.
Twee avonden hebben we
theorie gehad en toen op een
miezerige zaterdagmorgen
brachten we het in praktijk.
Iedereen met de camera in de
aanslag, gingen we op pad.
Paddenstoelen aan de boom, hoe
krijg je die nou mooi in beeld?
Of net uit de grond, hoe krijg
je de kleur zo echt mogelijk?
Lijnenspel op de foto, echt we
waren er zo een uur zoet mee.
Al met al reuze interessant en er
volgt nog een avond in december
dat we de gemaakte foto's gaan
bespreken.
En wie weet blijft er wel een
fotoclub over.
Een enthousiaste cursist
7
[ETP & Noblesse]
ETP: Vragenlijst overhandigd en motie
aangenomen.
Op 7 november voorafgaand aan de
raadsver­gadering over de begroting
2014, is er door omwonenden van het
ETP een vragenlijst aangeboden aan
burgemeester Broertjes met daarop de
nog openstaande vragen uit de
bijeenkomst van 21 oktober, en een
aantal nieuwe vragen.
Tijdens deze vergadering werd er
namens Gemeentebelangen door
Jannes Kerssies een motie ingediend
met daarop de eis dat met
onmiddellijke ingang gedurende de periode van 1 jaar gestopt wordt met de voorbereidingen voor een
nieuw bestemmingsplan voor het Energie Transitie Park Midden-Drenthe.
Voordat het college besluit om met de voorbereidingen van het nieuwe bestemmingsplan verder te gaan,
eerst ook een debat met de gemeenteraad te voeren, waarbij ook de situatie van de omwonenden wordt
geëvalueerd. Deze motie werd unaniem aangenomen.
Het rapport van de commissie MER waarop PB een zienswijze heeft ingediend, ook namens 121
gemachtigden, is inmiddels bekend: www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2838
RTV Drenthe - Actievoerders uit Wijster en Drijber hebben geprotesteerd bij het gemeentehuis
van Midden-Drenthe in Beilen. Zij eisen een onmiddellijk einde aan de stankoverlast van slachtafvalverwerker Noblesse. Zij willen daarbij meer steun van de gemeente. Die heeft Noblesse al
bijna twee ton aan boetes opgelegd voor overtredingen. Het bedrijf zegt koelapparatuur besteld
te hebben tegen de stank. Maar dat is voor de actievoerders niet genoeg.
NOBLESSE: Over Noblesse maakt de gemeente Midden-Drenthe het volgende bekend:
De commissie bezwaarschriften heeft het bezwaar behandeld van Noblesse tegen het opleggen en
invorderen van de dwangsom à € 50.000 door de gemeente.
Het college heeft besloten het bezwaar van Noblesse ongegrond te verklaren en heeft daarbij het advies
van de commissie grotendeels overgenomen. Het college gaat nu verder met het innen van de dwangsom.
8
[Kinderwerk uitnodiging]
Kinderwerk Drijber organiseert op vrijdag 3 januari een
Nieuwjaarsbuffet!
Vanaf 16.00 uur gaan we, in ’t Kaampie, allerlei lekkere hapjes
klaarmaken en om 18.30 uur hopen we dat alles weer op is.
Dus kinderen van 4 t/m 12 jaar oud, kom allemaal en dan
beginnen we het nieuwe jaar goed en gezellig!
Kosten: €1,- per kind
Opgave voor 31 december bij Elke Scholing
Tel: 06-30293567
[email protected]
[Uit de krant]
Tamboer Kidspresidenten openen Jeugdtheaterdag in Hoogeveen
HOOGEVEEN – Meike Spijk (8) uit Drijber
en Lisanne Stap (8) uit Hoogeveen
openden zondag met Ton Bargeman
de Jeugdtheaterdag in De Tamboer in
Hoogeveen. Maar niet voordat de
meisjes door de wethouder van de
Gemeente Hoogeveen waren benoemd
tot Kidspresident 2013/2014 van
Theater De Tamboer.
De opening was de eerste officiële
handeling in functie van de
Kidspresidenten. Meike en Lisanne
zijn in het komende theaterseizoen
aanwezig bij de kindervoorstellingen,
ze schrijven recensies, krijgen met
hun klas een rondleiding door De Tamboer
en zullen op allerlei manieren ervaren
hoe het is om in het theater te werken.
Foto: Gerrit Boer
Ze zijn te herkennen aan hun badge en een speciale stoel in de zalen van De Tamboer.
9
[Steps inspiratie]
Hoe de steps in 't Kaampie inspiratie kunnen opleveren voor zomaar een verhaal:
Zomaar een woensdagochtend met Lysbeth op steps
langs en bewegen nog verder naar rechts. Daar
aangekomen maken ze drie stappen heen en terug
terwijl hun armen naar achteren zwaaien en hun
borst naar voren beweegt, precies op het moment
dat een been achter omhoog gaat, de hak naar de
bil. Drie keer en dan weer terug naar links, waar
hetzelfde gebeurt. Hier wil Lysbeth zich nog wel
eens vergissen, ze moet haar aandacht er goed
bijhouden.
Af en toe schrikt iemand op als blijkt dat ze de andere kant op beweegt dan de rest van de groep. Er
wordt vol begrip geglimlacht door degenen die het
opmerken, iedereen maakt wel eens een fout.
'Basis op links! Vijf! Zes! Zeven! Acht!'
De vrolijk opzwepende klanken van Xanadu klinken uit de luidsprekers, ze belemmeren juf Tineke
niet haar orders er boven uit te roepen. Iedereen
begrijpt haar, gezien de eensgezindheid van de
bewegingen. Tien vrouwen achter zwart-met-rode
steps in rood t-shirt en zwarte legging-achtige
broek gehoorzamen, precies tegelijk. Toen
Lysbeth een keer te laat kwam, had ze zich erover
verbaasd hoe mooi dat lijkt, zo van buiten naar
binnen kijkend. Ze had het niet verwacht van deze
dames die geen 18 meer zijn.
'En de armen doen mee!'
Lysbeth weet inmiddels dat haar armen naar buiten moeten gaan bij de 'basis op links'. Dat wil zeggen dat je eerst je linker been op de step zet en
je linkerarm naar links zwaait, dan je rechterbeen
erbij en je rechterarm naar rechts, vervolgens de
linker er weer af en tenslotte de rechter naast de
linker plaatsen achter de step, de armen weer naar
beneden. En dan weer van voren af aan. Het klinkt
simpel, maar ze doen deze stap ook alleen maar
als warming-up of om even bij te komen van een
ingewikkeld stappenpatroon. Bij de 'basis op rechts'
gaan de armen mee naar voren. Het is telkens weer
schakelen en dat gaat haar steeds beter af, ze wil
het wel goed doen natuurlijk.
'De boxer! Vier keer langzaam!'
Deze pas heeft Lysbeth nog nooit gedaan, goed
opletten dus en kijken wat anderen doen.
'De boxer! Nu één keer langzaam en twee keer
snel. We beginnen langzaam!'
Is je lichaam net gewend aan de langzame beweging en gaat deze als vanzelf, moet het ineens
weer in een ander tempo: langzaam de step op,
snel ervan af en snel er weer op. Omschakelen, je
hersenen zouden ervan in de war kunnen raken.
Oei, Lysbeth verstapt zich, valt bijna, is gelukkig snel en lenig genoeg om erger te voorkomen.
Oppassen nu. Ze kijken haar allemaal geschrokken
aan. 'Ja, het ging goed.'
Na ruim een half uur flink zweten en ophitsende
muziek is het tijd voor de grondoefeningen. De
steps worden in de grote inloopkast teruggezet,
gewichtjes mee teruggenomen en matjes uitgerold,
gezichten afgedroogd en flesjes water leeggedronken. Op haar rug op het matje doet Lysbeth fanatiek mee aan de buikspieroefeningen. Langzaam
keert de rust terug in het dorpshuis, de muziek
wordt kalmer en zachter, de bewegingen worden
langzamer en ieders ademhaling vindt haar eigen
ritme terug. Aan het eind van de les rekken ze hun
spieren nog eens goed op en dan is het afgelopen.
'Even wachten!' roept Tineke boven de muziek uit,
inmiddels klinkt Call me maybe door het dorpshuis.
De vrouwen blijven keurig achter de step staan,
hun benen meebewegend in het ritme van de
muziek. 'V-stap met rechts! Vier keer! Vijf! Zes!
Zeven! Acht!'
Alle aanwezige rechterbenen belanden tegelijk
aan de rechterkant op de step, armen met gebogen
ellebogen en gebalde vuisten gaan op borsthoogte
naar rechts. Meteen volgt het linkerbeen links op
de step en alle armen bewegen gelijktijdig naar
links. Dan stappen ze weer naar achteren van de
step af. Deze oefening is ook makkelijk en Lysbeths
armen volgen automatisch het juiste ritme.
Tien minuten later ligt het dorpshuis erbij alsof er
nooit iemand is geweest. Alleen de binnentemperatuur is nog hoger dan verwacht zou mogen worden
in deze tijd van het jaar.
'Grapevine!' Tineke overstemt de tonen en noten
van Daddy Cool.
De dames maken prompt een stap naar rechts,
slaan hun linkerbeen achter hun rechterbeen
Paula Laning
10
[Dorpswinkel]
Sinds deze zomer hebben we een dorpswinkel
in hartje Drijber. De dorpswinkel is een
initiatief van R. Brand en C.Okken.
Heb je nog niet de mogelijkheid aangegrepen om
eens even binnen te kijken, dan moet je dat toch
zeker eens even doen!
Elke zaterdagmiddag zijn ze geopend van
16.00 uur tot ongeveer 17.30.
Ook tijdens het Drijbers Kerstommetje op
7 december a.s. van 17.00 tot 20.00 uur.
Wees dus welkom!
Omdat ik best een beetje nieuwsgierig werd
(en menigeen met mij) over het ontstaan van het
winkeltje aan de Nijenkamp nr 11, hebben R en
ik op een doordeweekse middag even gezellig
gekletst.
Ik vroeg haar, om maar met de deur in huis te
vallen, hoe ze erbij gekomen waren een winkeltje te beginnen?
R was daar direct vrij duidelijk over; Het is
ooit eens begonnen met dinsdagavond, knutselavond....gewoon omdat het leuk is om te knutselen en ook omdat het gezellig is. Maar als je dit
een tijdje doet en er komen steeds weer nieuwe
ideeën, dan komen er ook steeds meer knutselwerkjes en wat moet je daar allemaal mee doen?
Twee jaar geleden stonden we met wat spullen op
de kerstmarkt hier in Drijber en zodoende kwam
later het idee om een vaste locatie te hebben om
onze knutselwerkjes te verkopen."
groeten S.
Maar waarom deze locatie?
R had zelf bedacht om het winkeltje bij hen thuis
te doen,"maar die ruimte is behoorlijk optimistisch wat betreft grootte en hier zou dan ook het
een en ander aan vertimmert moeten worden."
Aldus R...
C kwam met een andere suggestie. Dochterlief (K
van nr 11), heeft misschien nog wel een garage
over waar we iets leuks van kunnen maken?" K
vond het geen probleem en zodoende is deze
garage omgebouwd tot gezellig klein, noem het
"brocante" winkeltje!
R benadrukt nog even dat het hen niet puur te
doen is om de verkoop, maar ook voor de fun om
anderen hun knutselwerken te tonen en nu ook
weten waar ze met hun knutsels heen moeten.
Inmiddels heeft er een kleine uitbreiding plaatsgevonden. D.w.z. een ieder die graag iets wil verkopen wat redelijk aansluit bij het concept van
het winkeltje, kan zijn of haar spulletjes kwijt in
het winkeltje en R en C zullen deze spullen er dan
bij gaan verkopen! Zodoende dat er nu b.v. ook
leesboekjes worden verkocht!
11
IEDERE ZATERDAG
EUROKNALLERS
Dinsdag tot en met zondag
geopend van
11.00 uur tot 21.00 uur
Blijf op de hoogte
van onze acties op
www.cafetariadeknapzak.nl
of op de poster op het raam
Meester Haddersstraat 4
9418 PC Wijster
tel. 0593 - 56 21 21
www.cafetariadeknapzak.nl
12
13
[Echte helden]
Achter de schermen bij de kerkdienst “Echte helden” in Drijber.
de kerk die een verhaal hadden waarin zij held waren, achter David gaan staan met hun gezicht erin.
En dan kon er mooi een foto van worden gemaakt
die we dan meteen uit moesten printen en meegeven als bewijs van “Echte held”. Dat was het idee.
Het was de week voor de bijzondere kerkdienst in
Drijber op 3 november j.l. Wat rustig begon met
voorbereidingen van de afgevaardigde van de kerk
van Drijber J.K. en secretaresse van de Interkerkelijke commissie bijzondere morgendiensten G.W.
met pastor H.L., werd ineens druk druk druk.
J.K. ging ermee aan de slag. Ze wist vanuit de
jarenlange ervaring dat het goed kwam. In Drijber
is teamwerk mogelijk! Nu nog even de juiste
mensen uit zoeken. H.J.S. gevraagd, maar nee,
hij was druk, maar wist wel goede namen. De
familie D. is erg goed met ICT, gewoon zoon G.
even vragen. Maar o jee, zoon G. zou dan al in
Zuid-Afrika zitten. Maar wie dacht dat het nu
mis ging, heeft het fout. Moeder en dochter van
de familie D. staan hun vrouwtje en zegden hun
medewerking toe. Zij hadden een laptop, J.K. een
kleurenprinter. Dochter R.D. zou foto’s printen.
Nu nog even de fotograaf regelen: natuurlijk A.V.
Ze hield er niet zo van, zei ze, zo voor in de kerk.
Maar wilde gelukkig meewerken.
Deze dienst die de kerk van Drijber 1x per 2 jaar
organiseert, is speciaal ook voor gasten met
verstandelijke beperking en hun familie uit de
wijde omgeving. Dus moet het een beetje feest
zijn in de kerk met leuke afbeeldingen in de
liturgie en in de kerk. Moet er een zanggroep zijn
die gebaren kan bedenken bij mooie toegankelijke
liederen van bijv. Elly en Rickert en een pastor die
een klik weet te maken met zowel de gasten als
de Drijbenaren. Die het verhaal mooi beeldend
dichtbij kan brengen.
J.K. had dacht ze alles op de rails: Er waren mooie
liedjes uitgezocht, samen met pastor en zangduo
W. uit R. Gemeentelid van de liturgie, J.D. wist
wel mooie afbeeldingen voor de liturgie. En de
alom geroemde plaatselijke kunstenaar werd weer
geraadpleegd. In de Commissievergadering was
alweer jaloers gereageerd: ja, jullie in Drijber
hebben het wonder van de decors maker, daar
kunnen wij in Hijken, Westerbork, Diever of
Dwingeloo, Beilen of waar dan ook, niet tegenop.
En dus besprak J.K. met B.F. wat leuk zou zijn bij
het thema van David en Goliath. Echte helden,
daar ging het om. En ook: dat iedereen in zijn
eigen omgeving ook een held kan zijn. B.F. is
meester geweest en wist meteen hoe het decor
tot leven zou kunnen komen: het gezicht van David
moest demontabel zijn. Dan konden de mensen in
Op de koude vrijdagavond 1 november kwamen
we in de kerk. Zoon G.D. had de laptop nog even
geïnstalleerd. Dochter R.D. wist hoe je die moest
aansluiten. Alles moest het nu doen. Wij konden
alvast even genieten van de enorme mooie grote
reus Goliath en de kleine David met een luikje in
zijn gezicht dat open kon. Prachtig, levensecht,
mooie mimiek, ze waren het helemaal!
Toen wilde de printer niet printen. J.K. weet van
alles best een beetje af, behalve van computers
en printers en verder alle apparaten die handleidingen kennen. J.K. hoort bij de familie V. waar ze
een la hebben met instructieboekjes waar ze nooit
14
velen. Hij probeerde het 3x. Alles uitgezet, alles
weer aangezet. En jawel, prachtig, hij deed het.
Nu was er ook een kleur zwart mogelijk...heel
even...Uiteindelijk bleek het euvel: er was nog
een kleur op, de kleur rood. J.V. zou morgen een
nieuwe cartridge kopen. Morgen met fotograaf A.V.
nog maar eens terugkomen. De koek was op, we
waren koud en wilden naar bed.
aan begonnen zijn. Het ding moet het gewoon
doen, zeggen ze daar en meestal bellen ze heel
snel de firma Kats in Tiendeveen of de ICT man
G.D.
Moet het papier er niet van bovenaf in vroeg R.D.
aan J.K.? Dacht het niet, zei J.K. Flink getuurd met
de zaklamp – zo pakt ie toch geen papier... Toen
toch maar eens van bovenaf geprobeerd en ja, hij
deed het....Tot ie weer stopte. Drie vrouwen bogen zich over het wonder van de vooruitgang. Hoe
krijgen we printer weer in contact met de laptop.
De inkt was op. J.K. belde snel manlief J.V. Hebben
we nog een cartridge met zwarte inkt. Jazeker, wel
een doos vol. Geweldig. J.K. met een incorrecte
snelheid over de Berkenweg naar de inktdoos. Snel
terug. Nu nog even plaatsen. Toen gebeurde er
iets wat leek op Halloween. Het wonder van de
vooruitgang die netjes moest stoppen als wij op
een knop drukten zodat de cartridge geplaatst kon
worden, vloog van rechts naar links en visa versa.
De drie hoofden van moeder J.D., dochter R.D.
en J.K. schoven mee. De printer was gaan spoken.
Gelukkig kregen we er lachstuipen van.
Op zaterdagmiddag was de kerk iets minder koud
en leek het er ook minder te spoken. Waarschijnlijk door de rustige benadering van fotograaf A.V.
en haar bezielende leiding. De printer deed het
inderdaad weer niet. De kleur rood werd geïnstalleerd en jawel, hij deed het weer. Toen een proefprint maken en er kwam een prachtige gekleurde
David te voorschijn.
De volgende dag was alles en iedereen op zijn en
haar plek: de kosters zetten geurige koffie, het
zangduo zong prachtig, de pastor had de klik en
vertelde wat zijn helden waren: Van Persie en
Jannes (hij komt ook uit Noordscheschut). Hij
trok meteen het t-shirt van Jannes aan. De gasten
kwamen helemaal los, maar ook de Drijbenaren.
Allerlei mensen hadden wel een held of waren er
zelf een.
De stemming ging van positief naar ernstig, en van
ernstig naar vermoeid en koud en van koud naar
moedeloos. Dus J.V. gebeld: kom es helpen. Daar
was J.V. met van die grapjes die je dan niet kunt
We zongen de liedjes met de gebaren, we luisterden naar het verhaal
en jawel, wie dat wilde
mocht op de foto als
David, nu zelf een held.
De foto’s werden gemaakt
en waren gelukt.
De laptop en printer
werkten zowaar heel
gelukkig samen en de
mensen werden blij
gemaakt met de foto.
De zon scheen, de spoken
waren verdwenen. Er was
echt sprake van teamwerk en over twee jaar,
dan zijn we weer aan de
beurt. Bij welk avontuur
zou meester B.F. ons dan
weer brengen...
Met dank aan iedereen
die heeft meegewerkt
aan een prachtige warme
en blije dienst, J.K.
15
[Kerkrooster]
Rooster kerkdiensten Gereformeerde Kerk Drijber
01
08
15
22
24
25
29
31
december
december
december
december
december
december
december
december
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
19.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
19.30 uur
Ds. Holverda, Hardenberg
Ds. Scholing, Hoogeveen (Heilig Avondmaal)
Ds. de Kok, Diever
Ds. Cluistra, Hoogeveen
Dhr. Heinen, Dalfsen (Kerstavond)
Ds. Scholing, Hoogeveen (1e Kerstdag)
Ds. Estié, Lutten
Ds. Scholing, Hoogeveen (Oudjaar)
05
12
19
26
januari
januari
januari
januari
10.00
10.00
10.00
10.00
uur
uur
uur
uur
Drs. Scheurwater, Den Ham
Ds. de Vries, Beilen
Ds. Pastoor, Steenwijk
Ds. Rooze, Hoogeveen
02
09
16
23
februari
februari
februari
februari
10.00
10.00
10.00
10.00
uur
uur
uur
uur
Ds. de Kok, Diever
Ds. Scholing, Hoogeveen (Heilig Avondmaal)
Dhr. Berends, Vriezenveen
Dhr. Lowijs, Noordscheschut
02 maart
10.00 uur
Ds.
09 maart
10.00 uur
Ds.
16 maart
10.00 uur
Ds.
23 maart
10.00 uur
Ds.
30 maart
10.00 uur
Ds.
Hinderink, Hoogeveen
Hagen, Ruinen
Bakker, Ruinen (Zondagviering van Biddag voor Gewas en Arbeid)
Smit, Beilen
Scholing, Hoogeveen (feestelijke dienst i.v.m. 75 jarig
bestaan van de kerk)
[Kerstviering school]
Ook dit jaar is er een Kerstviering
van CBS Drijber in de Kerk van
Drijber.
Wanneer :Donderdag 19 december
Hoe laat :19.30 uur
Iedereen is van harte welkom!
16
17
[Hulpverlening]
Als EHBO-er doe ik nog wel een keer als vrijwilliger aan hulpverlening. Dat is nodig daar er van
hogerhand eisen worden gesteld aan activiteiten
qua veiligheid en toezicht. Daar hoort ook altijd
een EHBO-er bij. Bij grote evenementen zoals de
TT worden er heel veel hulpverleners ingezet. Bij
kleine activiteiten kan 1 persoon ook voldoen.
Ik heb met de EHBO vereniging Beilen al op wat
evenementen hulpverlening gedaan, een voorbeeld is de Otterberg Blinkerd loop en ik heb
bij de jubileum van Voorwaarts, waar heel veel
kinderen uit Drijber op zitten, als hulpverlener
de boel in de gaten gehouden. Het mooiste is dat
je weinig of niets hoeft te doen. Bij de jubileum
van Voorwaarts hoefde ik alleen een pleistertje te
plakken. Verder kon ik uiteraard genieten van wat
de kinderen allemaal geleerd hebben. Ik stond
versteld, dit doe ik hun niet na. Geweldig deze
ervaring.
Dat geldt ook voor de runners van de Otterberg
Blinkerd Loop. Dit kan ik niet evenaren. Met de
laatste loop op 5 oktober 2013 ben ik als EHBO-er
op de fiets met de runners meegereden. Er is een
run van 5 kilometer en een run van 10 kilometer.
De 5 kilometer gaat één maal over de Vamberg
en de 10 kilometer moet deze berg 2 keer verslaan. Natuurlijk heb ik op mijn fiets niet de berg
bedwongen, daar er boven bij de Blinkerd ook 2
hulpverleners stonden. Maar ik heb verder 3 keer
de route gevolgd. Als Drijbenaar deed Gert Daling
ook mee, hij deed de 10 kilometer in 43 minuten
en kwam op de 7e plaats. Hij had een hele goede
tijd, want de winnaar had een tijd van 34:09
neergezet. Deze man ging ook heel erg snel.
Met de 5 kilometer deed de oudste deelnemer
mee, deze man (Berend Schreuder uit Zweeloo)
voltooide als 80 plusser deze 5 kilometer, een
hele prestatie voor een man met als geboortejaar
1929. Deze dag heb ik geen eerste hulp hoeven te
verlenen. Bij andere hulpverleners was het wel
het geval. Maar gelukkig geen ernstige dingen. En
daar doe je het ook voor, het liefst wil je geen
ernstige verwondingen moeten behandelen.
Groetjes, Gea.
18
[Boerenkooltijd…]
Eindelijk boerenkooltijd, want het heeft nu een heel klein beetje gevroren, prachtig!
En wat hebben we ook een mooie herfst gehad. Lang kunnen genieten van de bomen en struiken.
De lijsterbes zo overdadig oranje. Vast een eerbetoon aan Koningin Beatrix! En hoewel de zomer voor
mijn tuin wat te droog was, heeft de herfst weer veel goed gemaakt. Er bloeien nog steeds rozen en de
diepvries is vol. Het onkruid heeft ook erg goed z’n best gedaan! ‘k Ben nu opgehouden te schoffelen,
veel te nat, gelukkig. Want het is nu echt rusttijd voor de tuin (en voor ons). Laat u wel zoveel mogelijk
het blad liggen? Goed voor de planten en de vogels. Alleen het gazon mag bladvrij. En de wind helpt ook
wel een handje. Dat zagen we 28 oktober. Alle walnoten en stoofperen in één keer op de grond!
Elk jaar is weer een verrassing.
Herfsttip: Wil je zelf ook met kerst kunnen genieten van hulstbessen? Zet wat takken binnen (schuur)
in een emmer nat zand, dan kunnen de vogels niet bij de bessen.
Goede kersttijd!
’n Buurvrouw
[Toneel]
De juffer en de jongs
Een blijspel van Harm Dijkstra.
Als je de balans van je leven opmaakt en er achter komt dat
je een turbulent en aristocratisch leven hebt geleden, maar
dat je je nu heel eenzaam voelt en ook nog nutteloos omdat
je dochter steeds vaker weg gaat en het personeel steeds
ouder wordt terwijl er steeds minder bezoek op het landhuis komt.
Ze wil wat doen, socialer worden. De wijze dr. van Beuningen
weet wel een oplossing, hij zoekt al een poosje tijdelijk onderdak
voor twee broers, hun woning moet gerenoveerd worden,
maar zolang ze nog geen andere plek hebben kan daar nog niet aan
gebouwd worden. De juffer stemt toe, maar ze weet niet wat ze in
huis haalt. De culturen van beide partijen ligt wel ver uit elkaar.
Na wat kleine aanpassingen kunnen de broers terecht in het landhuis en gaat het leven van alle dag door.
De juffer met haar dochter en vriend, de huisknecht, de huishoudster, de dokter, de beide broers,
de buurvrouw en de schilder spelen allemaal een rol in dit hilarisch en soms ook ontroerend blijspel.
In 2014 willen we het graag voor jullie spelen.
Wim, Wilma, Derk, Renate, Siebe, HenkJan, Danielle, Freddy, Kim, Meint en Femmie
De datum van opvoering zijn:
24 januari voor de basis schoolkinderen om 18.30 uur
25 januari voor iedereen 20.00 uur
29 januari voor de ouderen 13.30 uur
31 januari voor iedereen 20.00 uur
1 februari ook weer voor iedereen 20.00 uur
19
[Kleurplaat / puzzel]
20
[Ingezonden]
Oude tijden herleven, gezelligheid ten top, kom genieten, want de Top 50
aller tijden is terug.
Tot een aantal jaren geleden werd elk jaar op 1e kerstdag de Top 50 aller tijden in Tiendeveen gehouden. Op verzoek van velen zal deze altijd
schitterende avond terugkeren. Het enigste verschil is dat deze niet gehouden zal worden op 1e kerstdag maar op zaterdag 21 december in MFC
De Eiken in Tiendeveen.
De zaal is open vanaf 20.30 uur en vanaf 21.00 uur zullen de golden
oldies die jullie gekozen hebben ten gehore gebracht worden. Deze avond
zullen 4 diskjockeys proberen de sfeer naar ongekende hoogtes te doen stijgen en de spanning opvoeren
richting de absolute nummer één van die avond.
Om een Top 50 te kunnen maken moeten er natuurlijk wel lijstjes ingevuld worden met daarop jullie
favoriete platen aller tijden. De regels zijn als vanouds;
•10 platen invullen waarop maximaal tweemaal dezelfde groep mag staan.
Zet je favoriet wel bovenaan i.v.m. puntentoekenning!
• Van deze 10 platen moeten er minimaal 8 stuks ouder zijn dan een jaar. (dus 2012 en ouder)
• De toegang deze avond is voor 13 jaar en ouder, en de entree is gratis.
• Het invullen van een lijstje is goed, maar dat je deze avond komt is nog veel leuker.
• Inleveren van de lijstjes met 10 platen kan uiterlijk tot 14 december.
•Dit kan in een afgesloten doos in het MFC De Eiken in Tiendeveen, mailen naar
[email protected] (onderwerp top 50) of stuur een persoonlijk bericht naar
Marco Kroezen uit Tiendeveen via zijn Facebook pagina.
•Vergeet niet je naam op het lijstje te zetten, zonder naam is je briefje niet geldig!
(dit i.v.m. dat iemand geen 20 briefjes kan inleveren).
[Stamppotbuffet]
Zaterdag 23 november was er een stamppotbuffet in het Kaampie.
Gert Daling gaat 26 januari naar Afrika om met de organisatie Operatie Mobilisatie 3 maanden
missionair werk te gaan doen. Het werk houdt onder andere in dingen doen voor de lokale bevolking
zoals o.a. bouwprojecten, jeugdwerk en sportactiviteiten. Daarnaast ook evangeliseren. Gert trekt
rond met een groep door verschillende landen in Afrika. Deze groep bestaat uit christenen met de
leeftijd van 18 tot en met 30 jaar.
Om hiervoor geld op te halen en het verder onder de aandacht te brengen organiseerde hij
op 23 november in 't Kaampie een stamppotmenu.
Het menu bestond uit soep vooraf, drie soorten stamppot met rookworst, gehaktballen en een
lekkere stoofschotel en ook nog een lekker toetje na.
Al met al heerlijk eten, iedereen was tevreden en het was smullen!
Heb je het gemist of wil je nog meer weten? Gert geeft op 25 december om 10.00 uur bij de
kerkdienst van 1e kerstdag een presentatie. Iedereen is van harte uitgenodigd.
21
[OPROEP!!!]
Voor het 75 jarig bestaan van onze kerk zijn wij op zoek naar (oude)
foto's van de kerk of van een doopdienst, trouwerij, enz. of ander
materiaal (denk bv. aan club- of verenigingsfoto's).
Heeft u of iemand in de familie nog iets liggen, zouden wij daar gebruik
van mogen maken? U krijgt het gewoon weer terug.
Tevens zijn wij op zoek naar recente notulenboeken of ander naslagwerk
dat met het kerkgebeuren heeft te maken.
Als u iets heeft en wij mogen dat van u lenen, dan graag voorzien van naam inleveren bij
Rietje Bazuin, de Hullen 4, 9419 TD Drijber.
Bij voorbaat hartelijk dank namens de jubileumcommissie.
[Geboren]
29 november 2013
Guus
Zoon van Bart en Nathalie Tolsma en broertje van Lize
Kanaal O.z. 9-22, 9419 TJ Drijber
[Recept]
Pilav met kip en perzik
Zo maak je het
1. Laat de rozijnen in warm water wellen.
2. Fruit de ui in de olie.
3. Voeg vervolgens de kip toe en bak deze gaar.
4.Voeg vervolgens ook de overige ingrediënten toe, op de
perziken na; voeg wel vast het vocht van
de perziken toe.
5. Laat het geheel ca. 1 uur, onder af en toe roeren, sudderen.
6.Voeg aan het einde van de kooktijd ook de in stukjes gesneden perzik toe, zodat deze ook warm worden.
7. Serveer het gerecht met rijst.
22
Ingrediënten: voor 4 personen
• 125 gr. witte rozijnen
• 1 ui, gesnipperd
• 2 eetlepels Inproba Wok Oil
• 300 gr. kipfilet, in stukjes
• ½ knolselderij, in kleine stukjes
• 70 gr. tomatenpuree
• 150 gr. spekblokjes
• 1 theelepel Inproba Sambal Oelek
• 3 eetlepels Inproba Ketjap Asin
• 1 blik halve perziken op siroop
[Voorwaarts]
Jubileumuitvoering Voorwaarts Tiendeveen
mooie sprongen laten zien. Zo hebben een aantal
zelfs een gestrekte salto gesprongen. De sprongen
werden afgewisseld met oefeningen op de brug
door Marlon de Haan. Om de jubileumuitvoering af
te sluiten liet de damesgroep een nummer zien op
de steps. Daarbij lieten ze enkele thema’s van de
voorgaande uitvoeringen terugkomen. Aan het eind
van de uitvoering kregen alle leden van Voorwaarts
nog een medaille als aandenken. Na afloop van de
jubileumuitvoering konden mensen hun prijs van
de verloting ophalen. Ook werden de prijzen van
de pennenactie verloot en was er nog een hapje
en een drankje. Het was een zeer geslaagde avond
waarbij iedereen heel goed zijn of haar best heeft
gedaan.
Op 12 oktober 2013 was de jubileumuitvoering
van gymvereniging Voorwaarts Tiendeveen, omdat
de vereniging in april 2013 50 jaar bestond. Een
groot aantal van de leden van Voorwaarts komt uit
Drijber. Tijdens de uitvoering liet elke groep één of
meerdere optredens zien waar ze hard voor hadden
geoefend. Het programma begon met een opening,
daarbij lieten alle groepen zien wat ze konden op
de tumblingbaan (een 15 meter lang springkussen speciaal voor turnen). Het eerste nummer van
de uitvoering was van de groep van ± 6-9 jaar. Zij
deden een jungle-nummer. Ze slingerden aan de
touwen en lieten een aantal mooie sprongen zien
op en over de banken. Na dit nummer waren Caitlin
Knol en Ida Bazuin aan de beurt voor hun individuele oefening. De leden van de selectie doen tijdens
de uitvoering allemaal een individuele oefening.
Caitlin liet zien wat ze kon op de lange mat en
Ida heeft een paar mooie sprongen laten zien met
trampoline en kast. Het volgende nummer was van
de groep 10-11 jarigen. Zij dansten in de regen,
een leuke dans met paraplu’s. Na deze dans waren
de 3-6 jarigen aan de beurt. Zij lieten zien dat ze
mooi over de balk kunnen lopen, een koprol kunnen
maken en over de kast kunnen springen. Vervolgens
waren de dames van 12 jaar en ouder aan de beurt.
Zij deden een acro-oefening met verschillende
mooie acro- en gymoefeningen erin. Het laatste
nummer voor de pauze was van de selectie. Deze
groep heeft een nummer laten zien op de lange
mat en heeft trampoline (met kast) gesprongen.
Na dit nummer was het pauze. Tijdens de pauze
werden er lootjes verkocht.
Twee Voorwaarts dames
Na de pauze gingen we verder met de ‘jumping
glamour girls’, de meiden van ± 10-11 jaar. Zoals
de titel van het nummer al zegt, hebben ze mooie
sprongen laten zien. Zo hebben ze bijna allemaal
een salto gesprongen. Daarnaast hebben ze ook
nog oefeningen gedaan op de lange mat, zoals de
radslag. Na dit nummer waren er vier individuele
nummers van de selectie. Nikita van Goor en Roos
Bazuin hebben een oefening gedaan op de brug.
Danique de Haan en Marlon de Haan hebben een
balkoefening laten zien. Vervolgens waren de cowboys (6-9 jarigen) aan de beurt, zij deden nu een
dans op het liedje ‘Cowboys en indianen’. Het op
één na laatste nummer van de jubileumuitvoering
waren de dames van 12 jaar en ouder. Zij lieten nu
een trampoline nummer zien. Ze hebben veel en
Uitnodiging gemaakt door
Marlon de Haan
23
[Kalender]
[Colofon]
07 - 12 DrijberseKerstOmmetje
van 17.00 tot 20.00 uur Drijber
PHet E-mailadres van DE BUURVROUW is:
[email protected]
14 - 12 Kerstmarkt bij fam. Koning in Wijster
Beilerweg 17, van 9.30 tot 15.00 uur
PEventuele financiële bijdrages kunt u storten
op bankrekeningnummer: 3738.03.540
Ten name van: Plaatselijk Belang Drijber
inzake De Buurvrouw
14 - 12 Kerstmarkt Deventer
vertrek 9.30 uur ´t Kaampie
18 - 12 Kaarten (om vleesprijzen)
aanvang 20.00 uur 't Kaampie
19 - 12 Kerstviering CBS
aanvang 19.30 uur Kerk van Drijber
04 - 01 Nieuwjaarsvisite
van 20.00 tot 00.30 uur 't Kaampie,
[Redactie]
24 - 01 Toneelstuk (basisschoolkinderen)
aanvang 18.30 uur 't Kaampie
25 - 01 Toneelstuk (voor iedereen)
aanvang 20.00 uur 't Kaampie
P Roelie Baron
Berkenweg 13/B – 9419 TE Drijber
Tel. 0528 76 82 55
29 - 01 Toneelstuk (voor ouderen)
aanvang 13.30 uur 't Kaampie
P Els Dijkema
Berkenweg 24a – 9419 TG Drijber
Tel. 0528 33 17 50
31 - 01 Toneelstuk (voor iedereen)
aanvang 20.00 uur 't Kaampie
01 - 02 Toneelstuk (voor iedereen)
aanvang 20.00 uur 't Kaampie
P Sabina Meeusen
Nijenkamp 16 – 9419 TN Drijber
Tel. 0593 56 53 11
03 - 02 Uiterste inleverdatum kopy Buurvrouw
04 - 02 Redactievergadering
aanvang 20.30 uur bij Els
P Kim Okken
Nijenkamp 11 – 9419 TM Drijber
Tel. 06 54 98 37 72
21 - 02 Bingo
aanvang 20.00 uur 't Kaampie
11 - 03 Jaarvergadering
aanvang 20.00 uur 't Kaampie
P Betsy Stehouwer
Kanaal OZ 23 – 9419 TK Drijber
Tel. 0528 33 13 67
Elke dinsdagmorgen 55+ gym:
van 10.15 tot 11.15 uur in 't Kaampie.
Voor vrouwen én mannen.
P Atie te Velde
De Hullen 6 – 9419 TH Drijber
Tel. 0528 33 17 03
Elke woensdagmorgen Steps:
van 10.45 tot 11.45 uur in ’t Kaampie.
P Gea van Vliet
Kanaal OZ 19 – 9419 TK Drijber
Tel. 0528 33 13 26
Elke donderdag in de even week darten:
aanvang 20.30 uur in 't Kaampie.
Ook beginners zijn van harte welkom!
Iedere 1e zaterdag van de maand borreluurtje:
van 17.00 tot 18.30 uur in ’t Kaampie, tenzij anders
aangegeven.
24