De Open Lijn no3

Commentaren

Transcriptie

De Open Lijn no3
Jaargang 29
No 3
De Openlijn 12 januari 2009
Schaakvereniging:
De Uil
Van de voorzitter
Ons jubileumjaar is weer ten einde en ik
mag zeggen dat we met z’n allen een
bijzonder jaar hebben beleefd dat we als
mooie herinnering zullen bewaren.
Op 2 februari is het jubileumjaar
Voorzitter
geopend met een receptie, die zeer geslaagd genoemd mag worden
Jan Plomp
Ambachtstraat 29
en de sfeer had van een reünie. Tijdens de receptie is het
2181 RC Hillegom
schitterende jubileumboek uitgereikt en gelet op de reacties die ik
Tel: 0252 516545
na die tijd mocht ontvangen, mogen we wel stellen dat de
samenstellers met een goed en trots gevoel hierop kunnen
Secretaris
terugkijken.
R. Nigten
“Dit jubileumboek heeft een hele lange houdbaarheidsdatum”.
Vivaldisingel 181
De tentoongestelde schaakcuriosa van Nico van der Plas en de
2151 NH Nieuw-Vennep
borden met foto’s uit het verleden kregen veel aandacht van de
0252 - 622505
aanwezigen.
12 april was de grote feestdag voor de leden. ’s Morgens gingen
Penningmeester
de jeugdleden in het centrum van Hillegom de schaakpuzzels die in
Peter Kaptein
Pr. Bernhardstraat 58
diverse etalages waren opgesteld oplossen. Deze puzzeltocht werd
2181 RL Hillegom
afgesloten met gezamenlijk pannenkoeken eten in
Tel: 0252 532550
Noordwijkerhout. ‘s Middags was er voor de seniorenleden
gelegenheid om de strijd aan te binden in een simultaan tegen de
Interne Competitieleider
heren Jongsma. We kunnen wel stellen dat Lex en Daan het nog
Henk Kramer
niet verleerd waren.
Hendrik v/d Graaflaan 13
Na afloop van de simultaan volgde er een heerlijk buffet, waarbij
2061 LP Bloemendaal
Telefoon werk 020 4947892
de vrouwen van de leden ook aanwezig waren. Hierna was er nog
Telefoon thuis 023 5848999
gelegenheid voor een dansje, waar door velen gebruik van werd
Mobiel
06 20993798
gemaakt.
24 mei zijn de eerste schaakkampioenschappen voor de
Externe Competitieleider
basisscholen van Hillegom gehouden in de Hoftuin voor het
Gerard van Pruissen
gemeentehuis. Met zestig deelnemers en vele toeschouwers en zeer
Meidoornplantsoen 26
2161 MC Lisse
mooi weer, kunnen we terugkijken op een goed toernooi. De
Tel: 0252 415244
deelnemers kregen als herinnering een uilenballenplisseetje. Ter
gelegenheid van het jubileum was een levende uilenshow in de
Redactie adres
Hoftuin aanwezig, die veel belangstelling trok en de naam van onze
Distelstraat 12
club alle eer aandeed.
2153 CC Nieuw Vennep
In de dag- en weekbladen is ruim aandacht besteed aan ons 75 jarig
Tel: 0252 621745
bestaan, met foto’s en artikelen over de club.
E-mail: [email protected]
Tijdens de jaarvergadering is aan de leden als herinnering
aan het jubileum aan mooie pennenset uitgereikt, op de
Editor
Jacob van Aalst
speelavonden zie je dat er dankbaar gebruik van wordt gemaakt. Al
met al kunnen we terugkijken op een geslaagd jubileumjaar, en ik
Redactie leden
Jan Plomp, Cas Grannetia, Gerard van wil alle leden die aan de activiteiten hebben meegewerkt hartelijk
Pruissen, Johan Boon, Jan Havenaar, danken voor hun inzet.
Rabobank 32.81.89.502
Postbank
68.65.327
http://www.schaakclubdeuil.nl
Cok Ippel, Hans Elzinga, Henk
Kramer, Ad Reijneveld, Claudia
Grannetia.
Voor het nieuwe jaar voor een ieder veel schaakplezier en
goede gezondheid.
Jan Plomp
-2-
De Openlijn 12 januari 2009
Jaargang 29
No 3
Mededelingen
Nieuw FIDE reglement.
Tijdens de schaakolympiade in Dresden is een FIDE congres gehouden waarin een wijziging van
de FIDE Regels voor het Schaakspel is aangenomen. Dit bevat verbeteringen van het oude
reglement, maar is het vooral de wijziging van artikel 6.7 dat veel stof deed (en doet) opwaaien.
Het oude artikel luidt (in het Nederlands vertaald) als volgt:
6.7 Een speler verliest de partij als hij meer dan een uur na het te voren vastgestelde
aanvangstijdstip van de zitting aan het schaakbord verschijnt, tenzij de regels van de wedstrijd
anders bepalen of de arbiter anders beslist.
Kennelijk ergert men zich aan het ongedisciplineerd te laat komen van schakers en derhalve
wordt dat uur wachten als ongewenst beschouwd. De aangenomen wijziging bevat echter 2
varianten, waarvan de Presidential Board van de FIDE er 1 zal aannemen.
De nieuwe tekst:
Proposed change1:
6.7
Any player who arrives at the chessboard after the start of the session shall
lose the game, unless the arbiter decides otherwise. Thus the default time is 0 minutes. The
rules of a competition may specify a different default time.
Note 1: If the proposed change is accepted, then the order of Articles 6.6 and 6.7 shall
be changed and 6.6
needs to be amended.
Proposed change 2:
6.7
Any player who arrives at the chessboard after the start of the session shall
lose the game
Note 2: If this proposed change is accepted, then Article 6.6 must be deleted and the
remaining Articles must be renumbered.
In het Nederlands komt het er op neer dat een speler de partij verliest als hij te laat komt
(voorstel 2) of als hij een vooraf vastgesteld aantal minuten te laat komt, tenzij de wedstrijdleider
anders beslist (voorstel 1).
Het is te hopen dat voorstel 1 aangenomen wordt, omdat dan de competitie/toernooileider nog
een mogelijkheid heeft om zelf een tijd in te stellen en de wedstrijdleider ook in buitengewone
situaties nog een beslissing naar omstandigheden kan nemen.
Als voorstel 2 wordt aangenomen dan is de ramp niet te overzien:
• Bij een uitwedstrijd zal men zeer ruim tevoren naar de speellocatie moeten gaan om bij
een mogelijk oponthoud (file, pech, wegomleiding) toch nog de mogelijkheid te hebben
om alternatieve routes/vervoer te gebruiken. 1 minuut over 8 aankomen van 1 auto
betekent dan al een 0 voor 4 borden.
• Vaak zijn clubs om 20:00 uur nog bezig met de spullen van de jeugd op te ruimen en de
stukken voor de wedstrijd op te zetten. Ik zie de beelden dan al voor me van bezoekers
die naarstig op zoek gaan naar de wedstrijdborden en in paniek raken als die om 8 uur
nog niet klaarstaan.
-3-
Jaargang 29
No 3
De Openlijn 12 januari 2009
•
Wie de huidige bord-1 speler van ons eerste kent zal zijn hart vasthouden.
Wellicht zal deze soep (soap) niet zo heet gegeten worden als zij wordt opgediend, maar niet
elke wedstrijdleider heeft zoveel begrip voor de tegenstander als bijvoorbeeld Cok Ippel. Ik denk
dan aan een wedstrijdleider van een club in degradatienood die met het reglement in de hand
keihard nullen uitdeelt. Ik voorspel dat de competitieleider en de scheidsrechtercommissie het
nog druk krijgen.
Maar waarschijnlijk wordt voorstel 1 ingevoerd en kan zelfs de oude situatie nog gehandhaafd
blijven, hoewel ik verwacht dat de 60 minuten in de bondscompetitie worden teruggebracht naar
30.
In de interne competitie is de nieuwe regel eigenlijk al een aantal maanden van kracht. De
wedstrijdleider wacht met indelen tot 20:15 uur en laat een computerprogramma een indeling
maken voor de dan aanwezige spelers. Dit heeft aanvankelijk nog tot enkele misverstanden
geleid, maar nu is iedereen, soms door schade en schande wijzer geworden, er wel aan gewend.
Bronnen:
http://www.schaakbond.nl/laatste-nieuws/nieuwsberichten/spelers-moeten-voortaan-op-tijdkomen-van-fide
http://www.schaakbond.nl/images/2008/Final draft for PB 17-12-2008.rtf
Jan Havenaar
Schaakkalender seizoen 2008 / 2009
Senioren
”
”
”
”
vrijdag
vrijdag
zaterdag
maandag
dinsdag
maandag
”
”
”
”
”
”
zaterdag
maandag
”
”
”
”
”
12-jan-09
19-jan-09
26-jan-09
02-feb-09
06-feb-09
06-feb-09
07-feb-09
09-feb-09
10-feb-09
16-feb-09
23-feb-09
23-feb-09
23-feb-09
23-feb-09
02-mrt-09
02-mrt-09
07-mrt-09
09-mrt-09
09-mrt-09
16-mrt-09
16-mrt-09
23-mrt-09
23-mrt-09
Keizer competitie
”
”
”
Kennemer Combinatie 12
Kijk Uit 2
Heerhugowaard
Keizer competitie
Kennemer Combinatie 7
Keizer competitie
”
De Uil 3
De Uil 5
De Uil 3
Keizer competitie
De Uil4
De Uil 1
De Uil 2
Keizer competitie
”
Exelsior 2
Keizer competitie
De Haarlemse Jopen
Bijzonderheden.
Uitgave Open Lijn
De Uil 4
De Uil 5
De Uil 1
De Uil 2
Inleveren kopij Open Lijn
Kennemer Combinatie 9
HWP Haarlem 8
Kennemer Combinatie 9
Uitgave Open Lijn
HWP Haarlem 9
Kijk Uit 1
HWP Haarlem 5
De Uil 3
De Uil 4
-4-
Jaargang 29
No 3
De Openlijn 12 januari 2009
dinsdag
24-mrt-09
Kennemer Combinatie 14
zaterdag
28-mrt-09
De Waagtoren 2
maandag
30-mrt-09
Keizer competitie
”
30-mrt-09
Hoofddorp 1
”
06-april-09
Keizer competitie
”
06-april-09
De Uil 3
”
13-april-09
Pasen
zaterdag
18-april-09
De Uil 1
maandag
20-april-09
Keizer competitie
”
27-april-09
”
”
04-mei-09
”
zaterdag
09-mei-09
Aartswoud 1
maandag
11-mei-09
Keizer competitie
”
18-mei-09
”
”
25-mei-09
”
”
01-juni-09
Pinksteren
”
08-juni-09
Keizer competitie
”
15-juni-09
”
”
22-juni-09
”
”
29-juni-09
”
Eventuele wijzigingen onder voorbehoud.
De Uil 5
De Uil 1
De Uil 2
Inleveren kopij Open Lijn
Chess Soc. Zantvoort
Geen speelavond
S.V. De Wijker Toren 2
Uitgave Open Lijn
De Uil 1
Inleveren kopij Open Lijn
Geen speelavond
Uitgave Open Lijn
Uitslagen Interne Competitie
Beste schaakvrienden/vriendinnen,
Op de voorlaatste dag van 2008 moet ik nog even een stukje schrijven voor ons clubblad.
Net, na een reuze gezellig avondje snelschaken (waar het voor mijzelf laat werd) en een dag hard
werken heb ik eigenlijk niet zoveel inspiratie en fut?
We zijn nu ongeveer halverwege het seizoen, waarin we via het keizersysteem spelen.
Ikzelf ben wel tevreden over dit systeem, maar ik hoor ook via via dat er mensen zijn die toch
wat bezwaren hebben, alleen vind ik het jammer dat zij mij daar niet over aanspreken?
Dus als iemand iets kwijt wilt, zeg het me gerust!
Voor wat betreft de wedstrijden en standen valt op dat Jan Havenaar en Dick Roosa het erg goed
doen.
Je ziet dat langzamerhand de spelers die in de top tien thuis horen, daar inmiddels gearriveerd
zijn of er al weer dicht tegenaan zitten, zoals b.v. Claudia die na een zeer slecht begin inmiddels
op de 13e plaats staat.
Er zijn ook nog twee nieuwkomers t.w. Sam Oosterveer en Ruud Rodewijk die lekker
meedraaien in de competitie.
Wat in het onderste gedeelte van de ranglijst op valt is de lage klassering van Jan Scheepmaker
die vorig seizoen nog kampioen werd van groep 4?
Voor alle duidelijkheid wil ik een ieder vragen om op tijd (20.10 uur) aanwezig te zijn, want het
is al een aantal keren gebeurd dat iemand teleurgesteld moest worden!
Ik wil iedereen een gezond en gelukkig 2009 toewensen, samen met jullie familieleden en ik
hoop dat we weer een fantastisch jaar mogen beleven.
-5-
Jaargang 29
No 3
De Openlijn 12 januari 2009
Seizoen 2008/2009
Rangschikking na Ronde 17 - 5-1-2009
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Naam speler
Jan Havenaar
Dock Roosa
Ad Reijneveld
Edwin Heemskerk
Henny van Eeuwijk
Henk Kramer
Fred van Randen
Cok Ippel
Andre Beijk
Peter van Bakel
Johan Boom
Piet Muller
Claudia Grannetia
Jan v/d Berg
Nico van der Plas
Gerard van Pruissen
Anton van Pijpen
Wout Benard
Gerard Draaisma
Kick van Rooyen
Enberd van de Zaag
Jacob van Aalst
Theo Bakker
Sander van Delden
Anton Warmerdam
Peter de Haas
Willem Brandsma
Martin van Eeuwijk
Ron v/d Linden
Jan de Jong
Rob Brouwer
Aad Vledder
Richard Nigten
Sam Oosterveer
Wally Visser
Peter Kaptein
Ed van der Haak
Jan Plomp
Piet van Schie
Richard Grannetia
Cas Grannetia
Pim Redeker
Ruud Rodewijk
Coen de Kooker
Ton Sneeuw
Piet Brandsma
Johan Heidema
Theo Brandsma
Hans Elzinga
Tim Lommerse
Hans de Groot
Jan Scheepmaker
Martijn van Baars
Cees van Waveren
Prt.
10
12
9
11
10
8
11
12
13
9
9
13
11
12
6
11
14
11
12
11
14
10
2
12
14
9
10
7
13
2
12
14
13
13
9
8
9
12
12
12
12
10
6
13
12
13
12
15
5
5
11
11
10
10
W
7
8
6
6
5
4
7
7
6
4
6
6
7
8
2
5
6
3
3
2
4
5
2
5
6
5
4
3
6
1
3
5
6
6
5
4
4
4
4
2
3
4
3
4
3
0
4
2
1
1
3
2
2
0
R
2
2
0
2
3
2
1
1
3
3
0
1
0
0
2
2
3
7
5
7
6
1
0
1
2
0
2
1
2
0
3
1
0
1
2
1
0
1
2
4
4
3
1
3
5
10
2
6
1
1
2
2
1
1
V
1
2
3
3
2
2
3
4
4
2
3
6
4
4
2
4
5
1
4
2
4
4
0
6
6
4
4
3
5
1
6
8
7
6
2
3
5
7
6
6
5
3
2
6
4
3
6
7
3
3
6
7
7
9
Score
1135,2
1019,5
987,7
900,5
877,0
854,2
853,7
824,5
808,7
786,7
785,6
772,5
755,2
726,3
723,5
711,5
704,0
698,2
684,5
680,5
666,3
645,0
597,0
592,0
590,5
586,3
563,5
563,3
550,8
542,0
540,5
540,3
517,3
514,5
504,5
500,0
473,3
465,7
443,3
441,5
440,2
439,5
414,1
410,0
395,7
394,5
382,5
358,8
343,5
341,0
333,5
318,0
264,5
169,0
BRtg
2030
1857
2140
1848
1797
1673
1962
1819
1522
1630
1500
1560
1788
1779
1713
1463
1572
1600
1544
1474
1577
1625
1990
1539
1594
1574
1358
1511
1494
1814
1506
1493
1394
1350
1759
1439
1460
1527
1450
1276
1527
1250
1400
1200
1250
1400
1292
1292
1320
1400
1347
1410
1200
1100
Met vriendelijke groet
Henk Kramer
-6-
Jaargang 29
No 3
De Openlijn 12 januari 2009
Uitslagen Externe Competitie. (Bondswedstrijden). Seizoen
2008 / 2009
Nieuws van de externe competitieleider.
We pakken de draad weer op waar wij bij de vorige uitgave van de “Open Lijn” zijn gebleven.
Over het algemeen worden er goede tot zeer goede resultaten behaald, maar over het tweede
achttal van De Uil begin ik mij zorgen te maken. Hoe het e.e.a. is verlopen dat lees je dan wel in
het kopje De Uil-2, maar ze sterkte toe wensen voor de volgende ronden is geen overbodige
luxe.! Zo denderen we weer door naar het nieuwe jaar 2009 en ook van mijn kant wil ik alle
externe spelers een fantastisch jaar toewensen met natuurlijk 1 of 2 kampioenen en 0
degradanten. Heel veel succes en schaakplezier.
Dan begin ik meteen maar weer met de uitslagen en direct gevolgd door de kruistabel.
Gerard van Pruissen.
De Uil 1 Promotieklasse NHSB
Het gaat met ons eerste team als een jojo; dan weer winnen en dan weer verliezen. Het kan ook niet altijd
hosanna zijn en op dit moment staan zij op een veilige 5e plaats.
Ronde 3 22 november 2008
S.V. De Wijker Toren 2
De Waagtoren 2
Kijk Uit
De Uil 1
Heerhugowaard 1
-
Aartswoud 1
Caïssa 1
Kennemer Combinatie 4
HWP Haarlem 2
Santpoort 1
5
5½
3
5½
1
-
3
2½
5
2½
7
Ronde 4 13 december 2008
Santpoort 1
HWP Haarlem 2
Kennemer Combinatie 4
Caïssa 1
Aartswoud 1
-
De Uil
Kijk Uit
De Waagtoren 2
S.V. De Wijker Toren 2
Heerhugowaard 1
4½
3
3½
3
6
-
3½
5
4½
5
2
Stand Naam
1
Santpoort 1
2
De Waagtoren 2
3
S.V. De Wijker Toren 2
4
Aartswoud 1
5
6
De Uil 1
Kijk Uit
Kennemer Combinatie
4
Heerhugowaard 1
7
8
1
2
3
4
5
6
4½
5½ 4½
2½
5
3½ 3
5
3½
2
7
4½
7
3
3
3
3½
8
5
3½
1
1
7
9
10
Punten
Bord
6
8
8
6
4
4
4
4
2
24½
20
17
17½
17
16
14½
12
5½
4½ 5
6
5 5½
5 5
5
5½
-7-
Jaargang 29
No 3
De Openlijn 12 januari 2009
2½
9
Caïssa 1
10
HWP Haarlem 2
3
2
3
2½
3
3
2½
0
0
11½
10
Gerard van Pruissen.
De Uil-2 Tweede klasse D NHSB
De Uil 2 met lege handen.
De thuiswedstrijd tegen Assendelft was belangrijk voor handhaving in de 2e klasse. Op papier
moest het mogelijk zijn: een thuiswedstrijd, gemiddeld 80 ELO-punten meer. Maar Assendelft
had inmiddels al 3 wedstrijdpunten behaald en ook meer bordpunten.
Het was overigens de eerste keer, in ieder geval in mijn lange Uil-historie, dat Assendelft bij ons
op bezoek kwam. Oorzaak was dat ze veelal in een meer noordelijke klasse uitkwamen.
Na ruim een uur spelen waren op bord 7 al veel stukken geruild en in gelijke stand werd tot
remise besloten. Maar op de overige borden was het allemaal nog niet zo duidelijk. Dick leek
vanuit de opening een gevaarlijk initiatief te hebben, maar wit kon dat toch eenvoudig pareren.
Sterker nog, wit kon het initiatief overnemen. Dick kreeg remise aangeboden, maar ik adviseerde
hem op grond van de wedstrijdstand en de perspectieven in de overige partijen, door te gaan. Dat
kon ik beter niet doen, binnen 3 zetten werd vrijwel geforceerd een pion verloren.
Invaller Claudia ging in de aanval, gebruikte daarbij echter ook haar koningsvleugelpionnen,
zodat de dekking van de koning weg was. De tegenstander profiteerde daarvan door een stuk te
offeren en eeuwig schaak te forceren.
Aan bord 8 ging het minder voorspoedig. Jacob had een stuk verloren, de 2 extra pionnen boden
daarvoor geen compensatie. De tegenstander had geen probleem dit uit te schuiven.
Wally had de tegenstander op gebruikelijke wijze actief van zich af gehouden en won een pion.
Echter, de e-pion van zijn tegenstander was al angstvallig ver opgerukt. De problemen die dat in
de zwarte stelling veroorzaakte werden niet goed opgelost, zodat ook deze partij verloren ging.
Henk had met wit moeite om tot een initiatief te komen. Dit werd door de tegenstander benut om
zich op de geïsoleerde d-pion te richten. Henk kon dit wel keepen, maar uitzicht op winst was er
niet, er werd tot remise besloten.
Lichtpuntje was de partij van Gerie aan bord 2. Na enig uitdagend gemanoeuvreer met paarden
wist Gerie een kwaliteit te winnen. Vervolgens kon meer materiaal gewonnen worden en werd
het punt binnengehaald.
De laatste 2 borden gaven weinig hoop op een overwinning. Zowel Jan als Dick stonden slecht.
Dick greep een kans om actief tegen te spelen goed aan en maakte remise. Ook Jan moest in
mindere stand remise aannemen.
De volgende wedstrijd is tegen de nummer 2, Kennemer Combinatie 7. We zijn niet kansloos,
maar wel zullen we aan elk bord om de punten moeten knokken.
Uitslagen:
1
2
3
4
D. Roosa
G. Opgenhaffen
J. v.d. Bergh
H. Kramer
-
P. van Straten
R. Spier
Kees Lute
J. Kat
½-½
1-0
½-½
½-½
5
6
7
8
W. Visser
Cl. Grannetia
P. van Bakel
J. van Aalst
-
R. Brinkman
David Gelok
J. van Ollefen
Hans Kuijper
0-1
½-½
½-½
0-1
Jan Havenaar
-8-
Jaargang 29
No 3
De Openlijn 12 januari 2009
Na een gelijkspel uit de eerste ronde, volgde een teleurstellende nederlaag in de tweede ronde.
De voortzetting daarna met ronde 3 en 4 was al niet veel beter, want zowel tegen De Vennep als
tegen Assendelft waren de uitslagen niet in ons voordeel. In mijn voorwoordje gaf ik al aan dat
het niet geweldig gaat met ons tweede team, want een 7e plaats ziet er niet hoopvol uit.
Maar zoals Jan Havenaar al riep: “De volgende wedstrijden worden allemaal gewonnen”!
Sterkte jongens.
De overige uitslagen, met de daarbij behorende kruistabel, volgen hieronder.
Ronde 3 24 november 2008
De Vennep 1
Assendelft 1 S.V.
Kennemer Combinatie 7
HWP Haarlem 5
-
De Uil 2
De Wijker Toren 3
Kennemer Combinatie 8
Hoofddorp 1
6
3
5
6
-
2
6
3
2
Hoofddorp 1
Kennemer Combinatie 8
S.V. De Wijker Toren 3
De Uil 2
-
De Vennep 1
HWP Haarlem 5
Kennemer Combinatie 7
Assendelft 1
3½
4
5½
3½
-
4½
4
2½
4½
Stand Naam
1
Ronde 4 15 december 2008
2
3
1
De Vennep 1
6½
2
Kennemer Combinatie 7
2½
3
S.V. De Wijker Toren 3
4
Assendelft 1
5
Kennemer Combinatie 8
6
HWP Haarlem 5
7
De Uil 2
8
Hoofddorp 1
4
5
5
1½ 5½
3½
6½
6
4½
8
23½
5
6
17
6
16½
5
17
3
15
3
15
1
13
0
11
4½
4
4½
4
4
3½
3½
3
8
4½
4
3
2
7
5
3
1½
6
3½
2½
5½
4
6
4
2
Punten Bord
Gerard van Pruissen
De Uil 3 derde klasse 3D NHSB
Maandag 1 december heeft het derde team van de Uil er geen gras over laten groeien.
Kennemer Combinatie 11, in feite was het Heemstede, werd op een 7-1 nederlaag getrakteerd.
Onder het motto "de eerste consumptie is voor de gasten" kwam Heemstede nog wel met 0-1
voor, maar daarna was het enkel het jeugdige de Uil 3 -gehuld in fraaie shirts- dat de klok sloeg.
Tilly Vissers liet haar tegenstander geen kans (1-1). De afwikkeling naar het eindspel vereiste bij
Stefan Koek nog enige nauwkeurigheid, maar toen gaf de kwaliteit voorsprong de doorslag (2-1).
Ronald van der Linden zette de partij scherp op, maakte ook een "kwal" buit en even later
was daar het volgende punt (3-1). Tegen het eind van de avond wisten ook Pim van der Aar,
Nico van der Plas en Claudia Grannetia hun voordeel in klinkende munt om te zetten (6-1).
Vervolgens maakte Marcel Bolhuis het feest compleet door vanuit een gedrongen positie de
aanval over te nemen (7-1).
Daar moest op gedronken worden!
-9-
De Openlijn 12 januari 2009
Jaargang 29
No 3
Kort verslag voor de website en de Open Lijn.
Als Claudia tijd heeft komt er misschien nog een uitgebreidere analyse van 1 of meerdere
partijen.
Na de degelijke winst op Aalsmeer (5-3, punten Ronald, Nico en Pim) kwamen we in Santpoort
een viertal nog jongere tegenstanders tegen.
Dit feit heeft ons, ondanks de fraaie shirts die Sander had meegenomen, de das omgedaan.
We verloren nu met 5-3, waar een 4-4 gelijkspel voor het grijpen leek.
Ik noemde en roemde de jeugd van Santpoort, zoals daar was de tweeling Haver.
Deze 2 speelden een voorbereide opening met valkuilen, die Claudia wel, maar Ronald niet wist
te omzeilen (1-1).
Nico speelde een partij uit het boekje (1-2). Het derde haalt het beste in onze jeugdige nestor
naar boven. Deze partij houdt u nog te goed.
Daarmee was de koek echter op zo leek het. Invallers Richard en Sam waren in de opening een
stuk kwijt gespeeld en daar stond weinig compensatie tegenover. De stellingen van Sander en
Pim konden nog alle kanten op. Ook Tilly trof het niet met haar oerdegelijke -laat ik het daar
maar op houden- jonge opponent en kwam pionnenverlies niet meer te boven (2-2). Sam vocht
nog als een leeuw, maar ook hij moest de koning omleggen (3-2). Daarna leek het tij te keren,
want met vernuftig spel -een Grannetia eigen- kwam Richard geheel terug in de partij. Sander
had een kwaliteit buit gemaakt en Pim kreeg een groot positioneel overwicht. Helaas het heeft
niet zo mogen zijn. Bij Richard was de pijp leeg en hij raakte de kluts kwijt (4-2). Als excuus
mag hij aanvoeren dat hij danig in de war is geraakt door het grootlicht geknipper van de auto
achter hem op de heenreis. Deze auto was nota bene van de teamleider himself, die wij daarom
ernstig moeten berispen. Ondertussen wisten Sander en Pim op miraculeuze wijze niet te winnen,
zodat onze nederlaag een feit was (5-3). Sander speelde eigenlijk een prachtige partij, maar zijn
onervarenheid speelt hem nog te veel parten. Bij Pim bleek het pionneneindspel slechts-achterafmet de a-positionele zetten b5 en b4 te winnen. Normaal gesproken ga je eerst met de koning
lopen. Dit nu bleek net remise te zijn.
We houden de moed erin en kijken uit naar de volgende wedstrijden; allen op maandag en dan
ook weer in onze prachtige de Uil3-shirts!!
Ad Reineveld
KGU3 (Klassieke geschiedenis van de Uil 3)
“Beter laat dan nooit” met deze gedachte rondspokend in mijn hoofd begon ik aan dit verslag.
Sinds september ben ik begonnen aan de studie geschiedenis op de universiteit Leiden. De
mensen die denken dat het studentenleven alleen maar bestaat uit zuipen, zuipen… en zuipen
hebben ongelijk. Niet dat ik elke bladzijde op mijn vingers natel, maar ik denk dat ik per week
toch wel minstens driehonderd bladzijden geschiedenis moet lezen. Toegeven: het is veel meer
dan op school, maar het is wel leuk en interessant. Interessanter om te lezen welke omvang de
kern van de aarde heeft (aardrijkskunde) of om te lezen hoe je bij een lineair probleem het
toegestane gebied moet uitrekenen (wiskunde). Vaderlandse geschiedenis, Algemene
Geschiedenis van de Nieuwe Tijd, Middeleeuwse geschiedenis en Oude Geschiedenis zijn de
vakken waar ik me het afgelopen half jaar mee bezig heb gehouden. “Elke geschiedenis is toch
oud” zullen sommige mensen zeggen die denken dat ze grappig zijn; valt me nog mee dat ik dat
thuis nog nooit heb gehoord. Oude geschiedenis gaat over de klassieke oudheid die omstreeks
- 10 -
De Openlijn 12 januari 2009
Jaargang 29
No 3
700 begon. Dit tijdperk noemt men vaak als het allereerste begin als het gaat om de geschiedenis,
maar de aarde ontstond 4.560.000.000 jaar geleden. Net zoals we met Oude Geschiedenis ergens
middenin de geschiedenis erin stappen, wil ik ook nu graag er middenin stappen. 13 oktober
2008; de eerste wedstrijd van het schaakseizoen 2008-2009 voor de Uil 3. Wordt dit het begin
van een nieuwe periode in de Uil-geschiedenis? Tot nu toe is de Uil niet zo bekend in Nederland.
Misschien dat wij daar verandering in kunnen brengen.
“Speel je niet eens in de Uil 1?” vroegen mensen van de schaakclub en andere schaakclubs wel
eens aan me. Zuchtend van vermoeidheid en geïrriteerdheid vertelde ik dan maar weer eens dat
ik liever speel bij een team met teamgenoten van mijn leeftijd, dan in een team waar ik de
gemiddelde leeftijd drastisch omlaag trek. Dat ik dan tegen minder goeie speel, maakt me niet
eens zoveel uit. Ik ben nou eenmaal niet een Judith Polgar die op dezelfde leeftijd wellicht
mannen versloeg die minstens drie keer zo oud waren als zij. Om een lang verhaal kort te maken:
ook de competitieleider van de klasse waarin we dit jaar wilden gaan spelen, viel het op dat
‘sommige’ mensen wel een erg hoge rating hebben in vergelijking met bijvoorbeeld het tweede
team. Hiermee voelde ik me meteen aangesproken en ik reageerde dan ook op het mailtje dat we
van hem kregen. Anderen voelden zich ook aangesproken en die reageerden iets minder netjes
dan ik. Na een hoop digitaal heen-en-weer-geschreeuw en soms wat gescheld moesten wij onze
excuses maken. Zo gebeurde het en na de benodigde dispensatieaanvraag konden wij eindelijk
de startblokken bestijgen.
De Uil 3 – S.C. Aalsmeer 2
“Oudekerk” schreef ik op mijn allermooist en draaide toen mijn notatieboekje naar de jongen
met de bruine ogen toe. “Schreef ik je naam zo goed?” vroeg ik hoopvol aan hem. “Nee” lachte
hij en schreef met een lelijk handschrift zijn naam op. Bart Auee heette hij en ik schat dat zijn
leeftijd ongeveer 15/16 jaar was. Vol moed ging ik de partij in. De hele tijd stond ik beter totdat
ik ineens een pion verloor. Net zoals Napoleon bij Waterloo nog met zijn laatste krachten ten
strijde trok, zo probeerde ik nog wat van d partij te maken. De beroemde slag bij Waterloo vond
plaats op 18 juni 1815. De nacht ervoor had het keihard geregend en de löss-achtige grond
veranderde in modder. De eerst zo fijne stelling op mijn schaakbord sloeg ineens om in een
bloedbad. Eerst gaf Napoleon bevel om de oostflank van de Geallieerden aan te vallen. Bart
Auee trok eerst ten strijde op de dameflank. Aanvankelijk konden de Engelsen de aanval nog wel
weerstaan, maar uiteindelijk moesten ze zich terugtrekken. Ook ik wist me wel staande te
houden in de aanval, totdat ik me terug moest trekken. Daardoor wist mijn tegenstander een
pionnetje voor te komen. Mezelf vergelijkend met Napoleon begon ik op het einde nog een
stormloop met mijn g-en-f-soldaatjes naar de overkant, maar het mocht niet meer baten. Een
dikke nul moest ik incasseren.
Op het tweede bord kon de toeschouwer een alternatieve variant van de Slag bij Waterloo zien.
Deze keer wist Napoleon – in de persoon van Marcel Bolhuis – de vijandige legers van zich af te
houden. Waar het in een oorlog eindigt met een ‘staakt-het-vuren’ eindigde deze strijd in remise.
Zowel Nico van der Plas als Ronald van der Linden namen wraak voor het afgelopen seizoen.
Met overmacht wisten zij hun vijanden de keel te smoren. Pim van der Aar trad ook in de
voetsporen van de onoverwinnelijke Napoleon en vloerde zijn tegenstander met gemak. De
laatste drie infanteristen hadden niet zoveel strijdlust meer en namen genoegen met remise. Van
- 11 -
De Openlijn 12 januari 2009
Jaargang 29
No 3
deze laatste drie spelers verdient Martin van Eeuwijk wel een eervolle vermelding; tegen een
speler met ruim 250 elo-punten meer is deze prestatie niet niets. ‘
Zoals Napoleon zijn loopbaan goed begon met een bliksemsnelle overwinning op Italië,
waardoor de Franse burgers alle vertrouwen in hem kregen; zo begonnen wij dit seizoen goed
met een 5-3 overwinning op Aalsmeer en wellicht dat de schaakclub daardoor weer vertrouwen
in ons kreeg.
Santpoort 4 – De Uil 3
“Shit hè, waarom knippert Ad toch zo met zijn lichten?” zeurde mijn broer geïrriteerd. We waren
net aanbeland bij een kruising in Velserbroek toen de auto van Ad allemaal lichtsignalen
begonnen uit te zenden. Naar eigen zeggen kwam dat omdat zijn auto zo’n beetje naar de
knoppen was, maar ik ging er op dat moment er van uit dat wij gewoon verkeerd reden en dat Ad
het op deze manier duidelijk wilde maken. “Keer maar aan” verzuchtte ik een paar minuten laat
toen Ad nog steeds knipperlichtend achter ons reed. Zo deed mijn broer, maar gek genoeg reed
de andere auto gewoon rechtdoor. Daarna besloten we om toch door te rijden en dat bleek de
juiste beslissing te zijn. Drie kwartier waren verstreken sinds ons vertrek vanaf de Hoeksteen,
maar eindelijk waren we dan op onze eindbestemming.
Drie mensen van ons team hadden helaas af moeten zeggen en dus werd de noodtoestand
uitgeroepen. Wat ertoe leidde dat ik toch speelde, ondanks dat ik de volgende ochtend veel te
vroeg op moest. Om gelijk maar met mij te beginnen. Om het mij makkelijk te maken mocht ik
vandaag op bord 3, maar het bleek nog niet zo makkelijk. Mijn tegenstander was een jonkie,
waardoor ik meteen op mijn hoede was. “Weer van een jongere verliezen, laat ik me dit keer niet
gebeuren” schoot het door mijn hoofd. Ik dacht extra lang na om maar geen fouten te maken,
terwijl Bas Haver de ene zet na de andere uit zijn hoge hoed toverde. In een Scandinavisch
gambiet won ik een pion, wat de naam overigens al doet vermoeden. De bedoeling van een
gambiet is namelijk dat je een pion weggeef in ruil voor activiteit. Activiteit kreeg mijn jonge
tegenstander zeker wel, maar toch raakte hij achter in de ontwikkeling. Waar ik rokeerde zette hij
een paard voor de tweede keer in de opening en even later moest zijn koning uitwijken naar f7
waar ik hem op verschillende manieren schaak kon zetten. Overigens leek het er even op dat de
partij in Bas’ voordeel uit zou pakken, want als hij op zet 16. Ld3. had gespeeld, gevolgd door
17. Lxd3- Pxd3 dan had het er al veel rooskleuriger uitgezien. Uiteindelijk maakte ik een einde
aan het bloedbad door gebruik te maken van de vele mogelijkheden om hem schaak te zetten. Op
zet 24 was het eindelijk zo ver: Ik zou een stuk gaan winnen! In blijde verwachting wachtte ik op
zijn zet, maar die kwam er niet. Mokkend liep het kleine jongetje naar een man waarmee hij
begon te smiezen. “Denkt hij dat ik remise aan ga nemen?” vroeg ik me verbaasd af, maar hij
bleek te vragen of hij op mocht geven. Dat mocht.
C.C.R. Grannetia – Bas Haver
1.e4 d5 2.exd5 Pf6 3.d4 c6 4.dxc6 Pxc6 5.c3 e5 6.De2 De7 7.dxe5 Pxe5 8.Le3 Lf5 9.Db5+ Pfd7
10.h3 b6 11.Le2 a6 12.Dd5 Td8 13.Pf3 f6 14.0–0 Pc5 15.Lxc5 bxc5 16.Db3 Pd3 (diagram 1)
17.Lxd3 Txd3 18.Te1 Le4 19.Pbd2 f5 20.Pxe4 fxe4 21.Da4+ Kf7 22.Txe4 Db7 23.Dc4+ Dd5
24.Pe5+ (diagram 2) 1-0
- 12 -
Jaargang 29
No 3
De Openlijn 12 januari 2009
Diagram 1: Ld3 is hier beter
Diagram 2: Met een stuk minder speelt het
minder prettig en daarom gaf mijn tegenstander op
Ronald van der Linden speelde tegen Daan Haver; het tweelingbroertje van mijn tegenstander.
Helaas bleek dit jonge blondharige jongetje te sterk voor Ronald. In een Aljechin ging het al
vroeg in de opening mis. Op zet elf kwam Ronald op een kwal achterstand door dxe4 te spelen
waarna het voor de hand liggende Dxh8 volgde (diagram 3). Toen de beide heren bij zet 28
waren aanbeland kon Ronald plotseling zijn kwaliteit terugwinnen (diagram 4). “Je kon toch die
slaan?” vroeg ik later, maar naar eigen zeggen was dat geen goede optie, omdat het verlies dan
wel heel erg dichtbij zou zijn door de pion achterstand. Of hij niet had verloren als hij die toren
op c1 had geramd kunnen we tot op de dag van vandaag blijven betwisten, wat je goed kunt
vergelijken met de hedendaagse discussie of de Tweede Wereldoorlog niet zou zijn uitgebroken
als Duitsland niet zoveel herstelbetalingen had moeten betalen.
Diagram 3
Diagram 4
“Opa does it” benoemde Nico van der Plas deze match later. Vol trots schreef hij ons in een mail
dat hij het had gedaan, waarbij hij zichzelf de bijnaam Opa gaf (refererend aan zijn leeftijd).
Daarnaast kwamen nog de termen “zelfbestuiving” langs op mijn beeldscherm waar het ging
over Tilly. Tilly moest tegen een jongetje van veertien, die ze bij hoge uitzondering niet wist in
te pakken. Hij lied zich niet afleiden door het meisje achter het bord en liet zijn ogen enkel soms
op de mooie uil-polo rusten, die wij deze wedstrijd voor het eerst droegen. Als ik Nico moet
geloven zat er minstens een remise in voor Tilly, maar helaas wist ze dat niet waar te maken.
Onze invallers scoorden ½ uit 3. Sander wist als enige de eer van invallers enigszins te redden;
- 13 -
Jaargang 29
No 3
De Openlijn 12 januari 2009
Sam en Richard verloren genadeloos. Sander had overigens verder dan remise kunnen komen als
hij die paardenvorkjes had gedaan, die erin zaten. Richard stond al snel achter, maar hij bleef
“als een echte Grannetia” (Ad) knokken. Hoofdschuddend stond ik achter zijn bord te kijken hoe
hij een aantal keren terug had kunnen, maar hij was al te ver heen. Na een aantal ongelukkige
zetten gooide hij de handdoek in de ring en konden we toch nog redelijk op tijd naar huis. Want
ondanks dat zijn autoklok 0:00 aangaf, was het pas iets over elven toen we thuis aankwamen.
Pim stond een pion voor, maar wist het helaas niet af te maken.
van hem kreeg ik onderstaande stelling, waarvan ik echt niet
weet wat ik ermee aanmoet. Volgens mij is het de stelling waarin
Pim nog wel had kunnen winnen.
Kort gezegd kwam het er nu op neer dat we deze wedstrijd met
5-3 hadden verloren. Meer woorden maak ik er liever niet vuil
aan.
De Uil 3 – Kennemer Combinatie 11
Onder het motto “de eerste consumptie is voor de gast” begonnen we op 1 december aan de
derde externe wedstrijd van dit seizoen. Peter de Haas verloor zo snel als een haas. Treffender
kan ik het haast niet zeggen. “maar daarna was het enkel het jeugdige de Uil 3 -gehuld in fraaie
shirts- dat de klok sloeg” zoals Ad triomfantelijk in zijn mail uitriep. Deze keer brachten de mooi
donkerblauwe polo’s waarop op de voorkant een uil pronkt en op de achterkant met vetgedrukte
letters de naam van ons team staat. Tilly wist deze keer haar tegenstander voldoende af te leiden
om een puntje te incasseren. De afwikkeling naar het eindspel was voor Stefan een moeilijke
onderneming, maar eenmaal aanbeland in het eindspel gaf de kwaliteit de doorslag. De kleine
man met de grote mond wist het deze keer voor zichzelf waar te maken. Het bord van Ronald
stond in vuur, maar ook hij wist een “kwal” buit te maken. Nu stond het 3-1 voor ons. Driemaal
is scheepsrecht en dat bleek ook deze keer weer waar te worden: de overige partijen wonnen
mijn medeteamgenoten. Tegen middernacht wisten ook Nico, Pim en ik (Claudia) ons voordeel
in goud te veranderen. Wat alchemisten al eeuwen niet lukt, lukte ons op deze ene avond. Terwijl
ik naar huis ging, was Marcel nog druk bezig achter het bord. Naar wat ik zag stond hij minder
goed, maar toch wist hij zijn tegenstander te vloeren door een dodelijke aanval in te zetten.
Op deze klinkende 7-1 overwinning moet natuurlijk gedronken worden en laten we volgende
keer weer onze polo’s aandoen, want ik ben er nu al emotioneel aan gehecht!
Claudia Grannetia
Na de prachtige overwinning (5 – 3) uit de eerste ronde, volgden er twee wedstrijden waarvan de
eerste werd verloren, maar de laatste leverde weer een mooie overwinning op.
De overige uitslagen staan hieronder en met een 75% score levert dat een derde plaats op.
Ronde 2 14 november 2008
De Vennep 2
Kennemer Combinatie 11
-
Kennemer Combinatie 9
Excelsior 2
3
1
- 5
- 7
- 14 -
Jaargang 29
No 3
De Openlijn 12 januari 2009
Santpoort 4
S.C. Aalsmeer 2
-
De Uil 3
Chess Soc. Zandvoort 2
5
4
- 3
- 4
Ronde 3 1 december 2008
S.C. Aalsmeer 2
De Uil 3
Excelsior 2
Chess Soc. Zandvoort 2
-
Santpoort 4
Kennemer Combinatie 11
De Vennep 2
Kennemer Combinatie 9
6
7
6
3½
-
Stand Naam
1
2
1
Excelsior 2
2
Kennemer Combinatie 9
3
4
De Uil 3
S.C. Aalsmeer 2
5
Chess Soc. Zandvoort 2
6
Santpoort 4
1½
7
De Vennep 2
2
3
8
Kennemer Combinatie 11
1
2
3
4
5
6
7
8
Punten
Bord
6½
6
7
6
19½
5
6
6
15½
7
4
3
15
13
3
12½
2
8½
0
8
0
4
4½
5
3
3½
4
4
5
3
1
3
6
5
2
2
1
2
4½
Gerard van Pruissen
De Uil 4 Vierde klasse E NHSB
Een verslag van onze eerste wedstrijd tegen Aalsmeer.
De externe competitie voor het vierde team begon eindelijk op maandag zeventien november
tegen het derde team van S.C. Aalsmeer. Na de gebruikelijke openingswoorden begonnen onze
jongens opgewekt aan hun partij. Na een half uur spelen vlogen aan bord 5 (Anton van Pijpen)
en aan bord 6 (Jan Plomp), de dames van het bord. Bijna tegelijkertijd zag ik aan bord 8 dat Kick
van Rooyen een geweldig offensief opbouwde. Zijn tegenstander moest op zijn zesde zet al de
juiste voortzetting kiezen, anders was hij onder de voet gelopen. Gelukkig deed zijn tegenstander
de juiste zetten en werd het alsnog een partij met aanvallende kansen voor zowel wit als voor
zwart.
Na anderhalf uur spelen won Gerard Draaisma aan bord 4 een stuk en toen ook nog de dames
verdwenen, was het spoedig voor zwart afgelopen (1 – 0).
Aan bord 7 (Andre Beijk) werd zeer aanvallend gespeeld
maar Andre pareerde alles en na 38 zetten won Andre zelfs
een loper; toch kon hij dit niet in winst omzetten (1½-½).
Aan bord1 had Peter de Haas het heel moeilijk; ik zag voor
Aalsmeer een punt verschijnen, maar op wonderbaarlijke
wijze werd het een herhaling van zetten. (2 – 1)Toen de
dames er aan bord 5 af waren, kreeg Anton van Pijpen het
heel moeilijk; na 35 zetten gaf Anton dan ook op. (2 – 2)
Daarna volgde een overwinning van Piet Muller aan bord 2
(zie diagram) van Anton Warmerdam aan bord 3 en Kick van
- 15 -
Jaargang 29
No 3
De Openlijn 12 januari 2009
Rooyen aan bord 8. Met nog een remise van Jan Plomp werd het alsnog een mooie overwinning
(5½ - 2½) op Aalsmeer-3.
Wit: Piet Muller; Zwart: Rob van Haaften.
1. c2-c4, Pg8-f6; 2. Pb1-c3, e7-e6; 3. e2-e4, Pb8-c6; 4. Pg1-f3, d7-d6; 5. d2-d4, Lc8-d7; 6. Lf1e2, h7-h6; 7. 0-0, Lf8-e7; 8. a2-a3, a7-a6; 9. h2-h3, b7-b6; 10. Lc1-e3, Pc6-a5; 11. b2-b4, Pa5b7; 12. Dd1-d2, a6-a5; 13. b4-b5, c7-c5; 14. Tf1-d1, Dd8-c7; 15. e4-e5, Pf6-g8; 16. Pc3-e4, Ta8d8; 17. d4xc5, d6xc5; 18. Pe4-d6+, Ke8-f8; 19. Le3-f4, Ld7-e8; 20. Pf3-h2, Td8-d7; 21. Le2-f3,
Pb7-d8; 22. Dd2-e3, Le7xd6; 23. e5xd6, Dc7-c8; 24. Ph2-g4, Pd8-b7; 25. Lf3-c6, Td7-d8; 26.
Lc6xe8, Kf8xe8; (zie diagram) Hierna volgt een solide voortzetting en lijkt het alsof Piet alles al heeft
voorzien.
27. Td1-d2, Td8-d7;28. Ta1-d1, a5-a4; 29. Pg4-e5, Pb7-a5; 30. De3-e4, Pa5-b3; 31. Td2-d3,
Pb3-d4; 32. Pe5xd7, Dc8xd7; 33. Lf4-e5, Pg8-f6 34. De4-a8+ en zwart geeft het op.
De overige uitslagen staan hieronder en tevens is er een kruistabel met De Uil-4 op de eerste
plaats.Zoals jullie zien wordt de wedstrijd S.C.Aalsmeer 3 – HWP Haarlem 9 pas op 9 januari
gespeeld: de kruistabel geeft daardoor een vertekend beeld maar de eerste plaats voor De Uilen
blijft onveranderd.
Ronde 1 17 november 2008
Kennemer Combinatie 12
De Uil 4
HWP Haarlem 9
Ronde 2 8 december 2008
De Haarlemse Jopen
S.C. Aalsmeer 3
De Vennep 3
Stand Naam
1
De Uil 4
2
De Haarlemse Jopen
3
Kennemer Combinatie 12
4
De Vennep 3
5
S.C. Aalsmeer 3
6
HWP Haarlem 9
Gerard van Pruissen
-
De Vennep 3
S.C. Aalsmeer 3
De Haarlemse Jopen
5½ - 2½
5½ - 2½
2½ - 5½
-
Kennemer Combinatie 12
HWP Haarlem 9
De Uil 4
6
- 2
2
- 6
1
2
3
4
5
6
5½
6
2
2
2½
2½
5½
5½
2½
6
Punten
Bord
4
11½
4
11½
2
7½
0
4½
0
2½
0
2½
De Uil 5 Vierde klasse D NHSB
De Uil 5, 2e ronde.
Op vrijdag 21 november konden we onze 2e wedstrijd tegen Z.S.C. Saende 6 spelen in het verre
Zaandam. Deze match begon veelbelovend. Ron v/d Linden opende al vrij snel de score voor
ons. Helaas werd dit weer geneutraliseerd door ondergetekende die met zijn dame in een penning
bleef staan en daardoor een loper verloor en al snel moest opgeven.
- 16 -
De Openlijn 12 januari 2009
Jaargang 29
No 3
Gelukkig wist Richard Grannetia de familie eer te redden door de enige dame bij de
tegenstanders te verslaan. Ook Hans de Groot kon een punt achter zijn naam zetten zodat we op
een comfortabele 1-3 voorsprong kwamen. Waarop Hans de Groot als extra motivatie nog
aankondigde “Als we winnen trakteer ik”. Desondanks kon Richard Nigten het na een tripel
pion op de g-lijn niet bolwerken en moest berusten in een mat. Er volgde weer positief nieuws
toen onze invaller Gerard van Pruissen na lang denkwerk erin slaagde zijn tegenstander op te
laten geven. Ondertussen kon Ed van der Haak het onder grote tijdsdruk niet bolwerken zodat de
stand op 3-4 kwam.
Alle hoop was nu op onze andere invaller Johan Boon gevestigd. Onder massale publieke
belangstelling moest Johan in de zinderende tijdnoodfase van een toreneindspel uiteindelijk toch
zijn moegestreden hoofd buigen.
Hiermee kwam de eindstand op 4-4. Helaas nog geen traktatie van Hans de Groot maar wel ons
eerste matchpoint.
De Uil 5 - S.V. De Wijker Toren 5
Maandag 8 december konden we weer in de Hoeksteen aan de gang. Dit keer met maar één
invaller, Willem Brandsma was graag bereid om in te vallen in zijn oude team. De tegenstander
was ditmaal S.V. De Wijker Toren 5, welke ook in de onderste regionen van de 4e klasse D
verblijft.
Willem Brandsma liet succesvol de schaakstukken spreken op het 8e bord zodat we het 1e punt
op het scorebord konden bijschrijven. Als volgende moest Hans de Groot helaas een nul achter
zijn naam noteren waarop de stand weer gelijk was. Deze bleef gelijk toen ondergetekende in
een remise moest berusten.
Piet van Schie daarentegen slaagde erin zijn debuut glans te verlenen door afgetekend te winnen.
Helaas kon Ron v/d Linden het vervolgens in de eindfase niet bolwerken tegen een overmacht.
Richard Nigten was wel fortuinlijk dat zijn tegenstander na een foutje ontgoocheld opgaf. Dit
bracht de stand op 3 ½ – 3 ½. Alle aandacht ging nu uit naar de partij van Peter Kaptein die na
behendig manoeuvreren in de tijdnoodfase met een betere stelling maar nog enkele minuten op
de klok remise wist te verkrijgen. Net als de vorige keer konden we met deze 4 – 4 eindstand
weer een matchpunt bijschrijven.
De volgende wedstrijd is op vrijdag 6 februari 2009 tegen Kijk Uit 2 in IJmuiden. Hier kunnen
we weer op jacht gaan naar de door Hans de Groot in het vooruitzicht gestelde beloning!
Cas Grannetia
In deze klasse bestaat de bezetting uit 7 teams. Bij iedere speelronde is er 1 team afwezig
waardoor er toch 6 speelrondes worden gehouden. De eerste speelronde van De Uil-5 eindigde in
een dramatische nederlaag, waarna de 2 volgende wedstrijden in remises eindigden. Al met al
leverde dat 2 wedstrijdpunten op en staat De Uil-5 op een vijfde plaats.
In deze klasse ontstaat dus een vertekend beeld m.b.t. de stand omdat er iedere keer 1 team niet
meedoet.
Ronde 2 21 novembe 2008
Z.S.C. Saende 6
De Uil 5
4 - 4
S.V. De Wijker Toren 5
Kennemer Combinatie 14
3 - 4
Kijk Uit 2
HWP Haarlem 8
5½ - 2½
Ronde 3 8 december 2008
Kennemer Combinatie 14
Kijk Uit 2
3½ - 4½
- 17 -
Jaargang 29
No 3
De Openlijn 12 januari 2009
De Uil 5
Schaakgen. Het Paard van Ree
-
Stand Naam
1
Schaakgen. Het Paard van Ree
2
Kijk Uit 2
3
Z.S.C. Saende 6
4
Kennemer Combinatie 14
5
De Uil 5
6
HWP Haarlem 8
7
S.V. De Wijker Toren 5
S.V. De Wijker Toren 5
Z.S.C. Saende 6
1
2
3
4
6
5
4½
Bord
4
12½
4
10
3
10½
4
2
11
4
2
9½
5½
2
8
1
9½
4
4
2½
3
4
2½
- 4
- 2
Punten
5½
3½ 3½
1½
7
6½
4½
2
6
4
6
Veel lees en schaakplezier
Gerard van Pruissen.
Snelschaakkampioenschap De Uil 2008
Peter Pijpers snelschaakkampioen van de uil 2008.
In de periode tussen Kerst- en Nieuwjaar is er altijd minstens één avond waarbij het in De
Hoeksteen
nu eens niet om die schaakavond met alleen maar peinzende/ijsberende mannen/vrouwen gaat.
Nee het is een levendige drukte met gelach, drank, ja noem het maar op want het gaat hier om de
jaarlijkse snelschaakavond van de Uil. Dit jaar ,op maandag 29 december ,waren maar liefst 44
spelers(sters) op het evenement afgekomen om te proberen in 8 voorrondes (indeling per
computer) zo hoog mogelijk op de ranglijst te komen om dan uiteindelijk ingedeeld te worden in
gelijkwaardige groepen van 6.
In de voorrondes gingen Jerry Bey jr ( zijn zoontje en zijn vader waren er ook dus die zullen we
voor het gemak maar jr.jr en sr noemen) Jan van der Bergh en Peter Pijpers als een pijl uit de
boog van start.
Af en toe voegden Ronald van de Linden, Cok Ippel, Ad Reijneveld, Jan Havenaar, Dick Roosa,
Fred van Randen en Hennie van Eeuwijk zich ook bij dit illustere drietal maar plaatsing in de
hoofdgroep stond voor hen nog niet vast.
Uiteindelijk kon zo rond kwart voor elf de
computerstand omgezet worden in groepen en
doordat er twee jeugdige spelers het voor gezien
hielden bleven er precies 42 schakers(sters) over
die verdeeld over 7 groepen van zes de eindstrijd
aangingen.
Groep 1 werd uiteindelijk gewonnen door Peter
Pijpers (zijn naam staat inmiddels al 6 x op de
wisselbeker) met op de tweede plaats Jerry Bey
jr. Groep 2 (in de wandelgangen werd er
gefluisterd dat deze sterker zou zijn dan groep 1,
maar dat moet u maar met een korreltje zout
- 18 -
Jaargang 29
No 3
De Openlijn 12 januari 2009
nemen) werd gewonnen door Ad Reijneveld samen met Hennie van Eeuwijk.Omdat bij gelijk
eindigen de regel van kracht werd dat dan het voorronde-resultaat telde werd Ad eerste. Jan
Havenaar werd derde. In de derde groep weer een gedeelde eerste plaats waarbij Peter de Haas
boven Pim van der Aar eindigde.
In groep 4 stak Jacob van Aalst met 4,5 punt met kop en schouders boven zijn medespelers uit.
Erwin Mesman werd met 3,5 punt tweede. Groep 5 werd een prooi voor Andre Beijk met 4
punten terwijl een driemanschap op de 2e plaats eindigde. Groep 6 was voor Coen de Kooker en
Gerard van Pruissen met 4 punten terwijl de jeugdige Simon Grannetia aantoonde het schaken
niet verleerd te zijn,hij werd derde met 3 punten. Groep 7 tenslotte, de laatste groep was met
overmacht (5 uit 5) voor Kick v. Rooijen maar we hadden eigenlijk niet anders verwacht. Cas
Grannetia werd tweede en Jerry Bey jr. jr. werd fraai derde met 2,5 punt. Laat de hierna
volgende standenlijst (8 rondes per computer) en de daarop volgende tabellen goed op u
inwerken en geniet ervan.
Halverwege de snelschaakavond stond voorzitter Jan Plomp nog even stil bij het voorbije
jubileumjaar (75) waarbij diverse hoogtepunten de revue passeerden. Om dit alles te
bekrachtigen, zoals wij dat ook aan het begin van het jaar deden, werden de rondgedeelde
champagne-glazen geheven en genoot men zichtbaar van het geestrijk vocht en de bij dit
jaargetijde horende oliebollen.
Rond het middernachtelijk uur was de zaal nog
vol met schakers wat op zich al een
bijzonderheid is. Maar de strijd was toen wel
gestreden en voorzitter Jan Plomp kon de beker
aan Peter Pijpers overhandigen. Uit een zeer rijk
gevulde prijzentafel kon tenslotte iedere
deelnemer iets van zijn of haar gading
meenemen. Met de complimenten aan Henk
Kramer voor het verzorgen van deze prijzen en
de schaakavond (in samenwerking met Jan
Havenaar) ging iedereen moegestreden maar tevreden huiswaarts. De Uil wenst de lezer een
voorspoedig en gezond 2009 toe.
Cok Ippel
Eindstand voorronden snelschaak 2008
Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Naam
Jan van den Bergh
Peter Pijpers
Jerry Bey Jr
Ronald van der Linden
Cok Ippel
Fred van Randen
Ad Reijneveld
Henk Kramer
Henny van Eeuwijk
Score
Prt
7,0 8
6,5 8
6,5 8
6,0 8
5,5 8
5,5 8
5,5 8
5,5 8
5,5 8
W R V 1 2 3 4 5 6 7 8
7 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
6 1 1 1 1 1 1 0 = 1 1
6 1 1 1 1 1 1 = 1 1 0
6 0 2 1 1 0 1 1 0 1 1
5 1 2 1 1 1 0 1 1 0 =
5 1 2 0 1 1 1 = 1 0 1
5 1 2 1 1 0 1 1 = 1 0
5 1 2 1 0 1 1 0 1 1 =
5 1 2 1 1 1 0 = 0 1 1
- 19 -
Jaargang 29
No 3
De Openlijn 12 januari 2009
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Jan Havenaar
Claudia Grannetia
Dick Roosa
Willem Rosdorf
Guus van Dijk
Piet Muller
Peter de Haas
Pim van der Aar
Johan Boon
Anton van Pijpen
Jan Plomp
Nico van der Plas
Jacob van Aalst
Erwin Mesman
Rob Warmerdam
Ruud Rodewijk
Jerry Bey Sr
Richard Nigten
Gerard Draaisma
Anton Warmerdam
André Beijk
Tim Lommerse
Coen de Kooker
Richard Grannetia
Aad Vledder
Gerard van Pruissen
Martijn van Baars
Simon Grannetia
Ron van der Linden
Piet van Schie
Kick van Rooijen
Theo Brandsma
Tilly Vissers
Cas Grannetia
Jerry Bey Jr Jr
5,0
5,0
5,0
5,0
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
3,5
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2,5
2,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,5
Groep 1
No:
Naam
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
2
3
3
3
3
2
3
3
2
2
2
2
1
1
2
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
2
0
0
1
1
0
0
2
2
0
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
4
5
5
5
5
6
6
5
5
6
6
1
1
0
0
0
1
=
=
1
1
1
0
1
=
1
1
0
1
0
=
0
0
0
0
=
0
0
0
0
0
1
=
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
1
=
0
0
1
1
0
1
0
=
=
0
0
=
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
=
1
0
1
0
0
0
0
1
=
1
0
1
0
=
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
=
0
=
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
=
1
1
0
0
0
0
0
=
0
1
1
1
1
1
0
=
0
0
=
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
Groep 2
1
1 Jan v.d.Bergh
2
3
4
5
6
0
0
0
1
1
2
4e
1 Ad Reijneveld
1
0,5
1
1
4,5
1e
2 Henk Kramer
0
1
1
1
4
2e
3 Hennie v.Eeuwijk
1
1
1
0,5
3
3e
4 Jan Havenaar
0
1
1
1
5e
5 Claudia Grannetia
0
0
0
1
0,5
6e
6 `Dick Roosa
0
1
0
0
2 Peter Pijpers
1
3 Jerry Bey jr.
1
0
4 Ronald vd.Linden
1
0,5
0
5 Cok Ippel
0
0
0
0
6 Fred v.Randen
0
0
0
0,5
1
0
Totaal Plaats
No:
Naam
1
2
3
4
5
6
1
0
1
1
1
4
1/2e
0
0
1
0
1
5/6e
0
1
1
4
1/2e
0
1
3
3e
1
2
4e
1
5/6e
0
Totaal Plaats
- 20 -
Jaargang 29
No 3
De Openlijn 12 januari 2009
Groep 3
No:
Naam
Groep 4
1
1 Willem Rosdorff
2 Guus v.Dijk
No:
2
3
4
5
6
1
0
0
0
0
1
5/6e
0
0
0
1
1
5/6e
0
1
0
3
3e
0,5
1
4,5
1e
1
3,5
2e
2
4e
4
5
6
0,5
1
1
0
0
2.5
3/4e
1 Anton v.Pijpen
1
0
1
0
2.5
3/4e
2 Jan Plomp
0
1
1
0,5
0
0
4 Peter de Haas
0
1
1
0
5 Pim v.d.aar
1
0
1
0
6 Johan Boon
1
1
0
0
Totaal Plaats
Totaal Plaats
0
1
2
5e
3 Nico v.d.Plas
1
1
3
1/2e
4 Jacob v.Aalst
1
1
1
3
1/2e
5 Erwin Mesman
1
1
0
0,5
2
6e
6 Rob Warmerdam
1
0
1
0
0
1
2
3
4
5
6
1
0
1
1
1
4
0
1
0
1
2
4e
1
0
1
4
1/2e
1
0
1
5/6e
1
3
3e
1
5/6e
1
0
Groep 5
Naam
1
3
3 Piet Muller
No:
Naam
2
Groep 6
1
1 Ruud Rodewijk
2
3
4
5
6
0
1
0
0
0
1
5/6e
1 Coen de Kooker
0
0
1
1
3
2/4e
2 Aad Vledder
0
0
0
0
1
5/6e
3 Gerard v.Pruissen
1
1
0
0
3
2/4e
4 Martijn v.Baars
0
0
0
0
3
2/4e
5 Simon Grannetia
0
1
1
0
4
1e
6 Ron v.d.Linden
0
0
0
1
Totaal Plaats
2 Jerry Bey sr.
1
3 Richard Nigten
0
1
4 Gerard Draaisma
1
1
1
5 Anton Warmerdam
1
0
1
1
6 Andre Beijk
1
0
1
1
1
1
2
3
4
5
6
0
0
0
0
0,5
0,5
6e
1
1
1
1
5
1e
1
0
0
2
4e
0
0
1
5e
1
4
2e
2.5
3e
No:
Naam
0
Totaal Plaats
1/2e
Groep 7
No:
Naam
1 Piet v.Schie
2 Kick v.Rooijen
1
3 Theo Brandsma
1
0
4 Tilly Vissers
1
0
0
5 Cas Grannetia
1
0
1
1
6 Jerry Bey jr.jr
0,5
0
1
1
0
Totaal Plaats
Jan Havenaar
Schaaksnuffelhoek
Tim Krabbé op postzegel
Ook in Nederland kunt U uzelf naast een
postzegel afbeelden. In tegenstelling tot de
Oostenrijkse Personalisierte Briefmarken
waar u een afbeelding naar keuze op de
frankeerzegel kunt laten drukken, zijn het
hier (net als in België) ongefrankeerde labels
zonder waarde.
Op de frankeerwaarde van € 0,29 staat een
sneeuwpop.
Om het simpel te houden: de label met Tim
heeft geen frankeerwaarde en de sneeuwpop
wel. Het betreft overigens een zegel uit 2004
met volgens de post: “een persoonlijk aanhangsel”.
Nico van der Plas
- 21 -
De Openlijn 12 januari 2009
Jaargang 29
No 3
- 22 -
De Openlijn 12 januari 2009
Jaargang 29
No 3
- 23 -
De Openlijn 12 januari 2009
Jaargang 29
No 3
- 24 -
De Openlijn 12 januari 2009
Jaargang 29
No 3
- 25 -
Jaargang 29
No 3
De Openlijn 12 januari 2009
Toernooien
26e VOGES - Open Schaakkampioenschap van Hillegom 2008
Martijn de Roode kampioen in groep A en Frank Homburg in groep B
Het 26e “VOGES-OPEN”zit er weer op en heeft in de A-groep een gedeelde eerste plaats
opgeleverd. Martijn de Roode en Eduard Leinwand behaalden beiden 5,5 punten maar op bases
van meer Weerstandspunten (WP) werd Martijn winnaar van de Cok Ippel trofee. Dat die trofee
nu even zoek is, is weer een ander verhaal. In de B-groep werd Frank Homburg met 6 punten
ongedeeld eerste. Frank koos voor een bye in de eerste twee rondes en behaalde daarna 5 uit 5
dus naar mijn mening de terechte winnaar. Frank nam de Aalstech trofee over van Claudia die tot
de slotronde nog in de race was voor prolongeren van de titel.
Dat het toernooi tot aan het einde een spannend verloop had in beide groepen kon u wekelijks
volgen op onze website. Voor meer gegevens volgen hierna de tabellen en eindstanden.
Het toernooi telde welgeteld 19 deelnemers in de A-groep en 20 in de B-groep. Vergeleken met
vorig jaar dus in totaal 9 spelers minder. Of dat nu komt omdat het een niet-roken toernooi is
geworden of dat de slotronde op zaterdagmiddag was, weet ik niet. Wel zal ik hier en daar
informeren bij diegenen die er dit jaar niet bij waren en zal trachten het aantal deelnemers weer
op te voeren.
Voor 2009 zijn de data van het 27e VOGES-toernooi al gepland:
vrijdagavonden: 6,13,20 en 27 november, 4 en 11 december en tenslotte de slotronde toch
weer op zaterdag , de 19e december 2009. Noteert U het alvast in Uw agenda !!
Wij danken uiteraard Albert Voges, Rob Sloos en Hennie Siebelt dat zij het de Uil mogelijk
maakten dit 26e toernooi te organiseren. Ook het komende (27e) toernooi is weer verzekerd van
sponsoring, waarvoor onze dank heren.
Het bedanken van de volgende heren lijkt altijd een beetje een ondergeschoven item, maar ik
kan u verzekeren dat is het niet. De heren Jan Havenaar en Ad Reijneveld besteden een groot
deel van hun vrije weekend aan het inbrengen van de gespeelde partijen, en neem maar van mij
aan dat dit dikwijls niet mee valt . Het is soms net een legpuzzel, ook al heb je dan twee
formulieren per partij. Ik zou bijna zeggen een klein applausje. Richard Nigten verzorgde op
aangeven van Jan Havenaar de website en Piet Muller verzorgde de naambordjes. En dan was
Cok Ippel de eindverantwoordelijke of wat je daar allemaal onder mag verstaan.
In dit nummer de eindtabellen van zowel de A-als B-groep.
Wilt U meer gegevens over het toernooi en haar partijen, dan kunt u dit bekijken op onze
onvolprezen website.
Website Schaakvereniging ”De Uil” http:// www.schaakclubdeuil.nl (zie onder toernooien)
Ik wens een ieder een heel voorspoedig, maar vooral gezond 2009
Toernooiwedstrijdleider Cok Ippel
Eindstand groep A
No. LNr. Naam
1.
9 Roode de, Martijn
R1
19w½
R2
=
R3
15b1
R4
6b1
R5
8w½
R6
4w1
R7
11b1
Score
5.5
- 26 -
Jaargang 29
No 3
De Openlijn 12 januari 2009
3.
4.
11.
13.
16.
18.
19.
8
1
4
3
10
6
16
19
12
15
11
7
5
18
14
13
17
2
Leinwand, Eduard
Reijneveld, Ad
Havenaar, Jan
Poncin, Peter
Veenhuijsen, Rob
Bey, Jerry
Bruijn de, Aad
Lehmann, Stefan
Maat van der, Niek
Scherpenisse, Kees
Vreeburg, Jan
Kamps, Jacques
Pijpers, Peter
Eeuwijk van, Hennie
Oosthout, Wouter
Bakker, Joop
Ippel, Cok
Laar van de, Clement
17b1
10w0
13b1
12w½
1b1
15b½
7b½
9b½
3b½
6w½
2w1
16w½
14w1
=
5b0
4w0
8w0
11b0
5w1
16b½
11w½
10b1
3w0
18w1
1w½
7w½
15w½
12b½
4b½
19b½
8b0
6b0
+
=
2b1
17w0
4b0
+
8w1
6w½
17b1
3b½
5b1
14b0
7b0
9w0
=
12w1
16w0
13w1
19w1
18b0
10w0
=
7w1
18w1
10b½
16b0
4w½
9w0
3w1
15w1
17w1
19b0
14w1
8b0
+
1b0
11b0
2w0
12b0
13b1
9b½
12b½
16w1
19w1
11w1
14b1
4b0
3b0
1w½
+
10b0
5w0
7b1
2b1
6w0
17b1
13w0
18w0
10w1
6b½
9b0
5b1
8b0
1w½
11w½
17w1
18b½
+
16b½
=
3w0
12w½
13b½
14w½
19b0
-
3b1
4w1
1b0
8w0
6w½
10b½
15b½
18b1
5w1
16w½
9w0
13b½
12b0
19w0
7w½
+
-
5.5
4.5
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
3.5
3.5
3.0
3.0
3.0
2.5
2.5
2.0
1.5
Eindstand groep B:
No. Lnr. Naam
1.
2 Homburg, Frank
2.
1 Grannetia, Claudia
3.
5 Goudsmit, Eric
4.
4 Thierry, Rein
3 Bey, Jerry Sr.
6.
6 Aalst van, Jacob
7 Muller, Piet
14 Spaan, Wim
13 Pijpen van, Anton
10. 11 Grannetia, Cas
16 Spaan, John
10 Delden van, Sander
13. 15 Rooijen van, Kick
12 Plomp, Jan
8 Draaisma, Gerard
20 Helfferich, Gert
17.
9 Nagtegaal, Martin
19 Lavrijsen, Barend
19. 18 Siero, Paul
20. 17 Hagen ten, Marinus
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
Score
=
=
16w1 9b1
1w1
3b1
7w1
6.0
14b1 11w1 4b1
7w1
2b0
6w1
5b½
5.5
15b½ 6w1
8b1 11w½ 7b½
4w1 1w½
5.0
13w1
9b1
1w0 3b½ 16w1 5b0 20w1
4.5
12b½ 15w½ 14b1 4w½ 11b1 2w0 10b1
4.5
16w½ 5b0 20w1 19b1 10w1 1b0 14w½ 4.0
17b1 8w½ 10w1 1b0
5w½ 16b1 2b0
4.0
1w0
18b1 3w0 13b1 9w½ 11b1 6b½
4.0
4b0
19w1 11b0 14w0 17b1 15w1 12b1
4.0
+
1b0 13w1 5b½
3w0 14w0 9b1
3.5
6b½ 12w1 2b0
8w1
4b0
7w0 18b1
3.5
20w1
=
7b0 12w1
6b0
9b1
3w0
3.5
5w½
3b½
9w0 20b1 12w½ 13b0 8w½
3.0
3w½ 16b0 17w1 10b0 15b½ 18w1 13w0
3.0
18w1 7b½
5w0 16b0 19w0 17w1 15b½
3.0
10b0 17w1 6b0 15w0 18b1 19w1 4b0
3.0
19b1
4w0 15b1 2w0 14b½ 10w0 11w0
2.5
8b1 20b0 17w½ 2.5
9w0
13b0 18w1 6w0
8b0
14w0 19b0 17b1 20w0 12b0 16w0
1.0
7w0
20b0 12b0 18w0 13w0 8b0 19b½
0.5
Jan Havenaar
- 27 -
De Openlijn 12 januari 2009
Jaargang 29
No 3
- 28 -

Vergelijkbare documenten

De Open Lijn no5 - Schaakclub De Uil

De Open Lijn no5 - Schaakclub De Uil luxe.! Zo denderen we weer door naar het nieuwe jaar 2009 en ook van mijn kant wil ik alle externe spelers een fantastisch jaar toewensen met natuurlijk 1 of 2 kampioenen en 0

Nadere informatie