Week-24 - Bokkeblad

Commentaren

Transcriptie

Week-24 - Bokkeblad
Onafhankelijk gezinsblad voor de inwoners van
de gemeente Slochteren (Meerstad - Harkstede Scharmer - Lageland - Schaaphok - Luddeweer Woudbloem - Kolham - Froombosch - Slochteren Denemarken - Schildwolde - Hellum - Siddeburen
- Tjuchem - Wilderhof - Steendam - Overschild Borgweg - Leentjer; wordt ook verspreid in
Wagenborgen, Noordbroek, Engelbert, Middelbert
en Meedhuizen).
OPLAGE: 10.100
Negenendertigste jaargang
ADVERTENTIE-AFDELING:
Hoofdweg 4, 9621 AL Slochteren
TEL. (0598) 42 20 70
E-MAIL: [email protected]
FACEBOOK: facebook.com/bokkeblad
POSTADRES:
Hoofdweg 4, 9621 AL Slochteren
www.bokkeblad.nl
REDACTIE:
Hoofdweg 4, Slochteren
kantoor iedere werkdag geopend
ADVERTENTIE-TARIEF:
€ 0,32 per mm, contracten op aanvraag.
Sluiting inzending advertenties
(en redactioneel): maandag 18.00 uur.
woensdag 15 juni 2016
VERSPREIDING:
nummer 24
met de publicaties van de
gemeente Slochteren
Eigenaar ’t Olderloug
en gemeente slaan
handen ineen
◆ diverse initiatieven voor behoud woonzorgfunctie ◆
SLOCHTEREN ■ Woonzorg Nederland, eigenaar van zorgcentrum ’t Olderloug en de gemeente
Slochteren gaan samen de schouders eronder zetten om de woonzorgfunctie van het pand te behouden. ”We zitten op één lijn en
hopen aan het eind van dit jaar
een nieuw concept te kunnen presenteren,” zegt Geert Bartelds namens Woonzorg Nederland.
In oktober 2015 werd bekend dat
Zonnehuisgroep Noord, die ’t Olderloug van Woonzorg Nederland
huurt, het zorgcentrum uiterlijk
per 31 december van dit jaar zou
sluiten. Die beslissing leidde tot
veel beroering onder de direct
betrokkenen. Ook in de Slochter
gemeenschap sloeg het nieuws in
als een bom. Financiële problemen
als gevolg van leegstand en een
teruglopend budget vanuit het
Rijk lagen ten grondslag aan die
beslissing. Vandaag verhuizen de
laatste zes bewoners van ’t Olderloug naar het Ufkenshuis in Siddeburen. Woonzorg Nederland is
een landelijke woningcorporatie
en heeft 175 verzorgings- en verpleeghuizen in bezit. Aan de bewo-
Ons Waddenwiefke dij is baang
men zegt, ze goan hier boren
t wad, dat zit hier vol mit gas
der gait echt niks verloren.
Mor aal dit volkje doar van doan
dij het nou zo n verdrait
want ale gronden goan der aan
echt woar, dat maag toch nait.
En nait allent dit lutje wicht
ook Viskes bennen oet stuur
en Kraben en de Schulpen hier
dij zeggen, t wordt onnuur.
Ook lutje Rob is oet zien doun
dij ligt hail daag te hoelen
het domt gain stee meer veur zuk
zulf
kin nait meer lekker kroelen.
Ik heb zo n meedlie mit dit volk
t verdrait dut mie ook zeer
ik nuig ze ducht mie aalpmoal oet
bie ons, joa hier bie t meer.
Dries van de Bunte, keuze zat
wat lekkers veur elk daaier
helpen kin ik t volkje nait
wel steunen op mien menaaier.
ners van de aanleunwoningen is
vorige week woensdag meegedeeld dat Woonzorg Nederland het
beheer en de verhuur van de aanleunwoningen per 1 juli overneemt van Zonnehuisgroep Noord.
Dat gebeurde tijdens een informatiebijeenkomst in ’t Olderloug.
Woonzorg Nederland-clustermanager Geert Bartelds: ”Het gesprek
is plezierig verlopen, al zijn de bewoners van de aanleunwoningen
wel bezorgd dat de voorzieningen
van het hoofdgebouw zullen verdwijnen. We gaan er alles aan doen
om dat te voorkomen.” Wethouder
Jan Jakob Boersma hecht er veel
waarde aan dat de voorzieningen
en de zorgfunctie van ’t Olderloug
bewaard blijven. Hij geeft aan dat
er op dit moment meerdere initiatieven spelen. ”Wij zijn verantwoordelijk voor de leefbaarheid in
Slochteren. Daarom proberen wij
zoveel mogelijk te bemiddelen en
te coördineren tussen Woonzorg
Nederland en de initiatiefnemers.” Om welk woonzorgconcept
het exact gaat, kunnen de wethouder en de clustermanager nog niet
zeggen. ”De initiatieven zijn verschillend en nog in een verkennende fase. In het komende half jaar
zullen ze verder vorm krijgen,”
zegt Boersma. ”Het zal in elk geval
een andere doelgroep betreffen
dan die nu vertrekt. Het zal gaan
om mensen met een lagere zorgindicatie, die zich nog relatief goed
kunnen redden.” Bartelds kan zich
een zelfde constructie voorstellen
als is toegepast op het woonservicecentrum Kloosterheerd in Ter
Apel. Hier heeft Zorggroep Meander en Woonzorg Nederland een
nieuw woonconcept voor senioren
ontwikkeld: Wonen Plus. ”Senioren huren hierbij een studio of
appartement en mocht zorg en/of
service gewenst zijn, dan zijn alle
voorzieningen voor handen.” Bij
het Wonen Plus concept worden
appartementen en studio’s verhuurd door Woonzorg Nederland.
De zorg en service worden geleverd door de zorgaanbieder. Bartelds: ”Met een dergelijk concept
bieden de zorgaanbieder en Woonzorg Nederland een beschutte
woonomgeving aan senioren, waarbij het belangrijk is dat huurders
zelf de regie houden over hun leven en een keuze kunnen maken
uit de aangeboden zorg en service.
Senioren kunnen daardoor zelfstandig, veilig en betaalbaar in
een gezellige omgeving wonen.”
Boersma: ”Er zijn echter ook andere constructies mogelijk, zoals
kortstondige revalidatieopvang, of
wonen voor mensen met een beperking. Aan het eind van dit jaar
hopen we het nieuwe concept naar
buiten te kunnen brengen.”
SLOCHTEREN ■ Vandaag, woensdag 15 juni, verhuizen de laatste bewoners van Woonzorgcentrum ’t
Olderloug naar het Ufkenshuis in Siddeburen. Hiermee is de definitieve sluiting van ’t Olderloug een feit.
Vorige week woensdag was er voor de bewoners en omwonenden van ’t Olderloug de laatste gelegenheid om
te eten in de ’Huiskamer van Slochteren’ in de recreatiezaal van ’t Olderloug. Met 90 bezoekers was de zaal
meer dan vol en werden bezoekers door de vaste groep vrijwilligers van ’t Olderloug van een heerlijke maaltijd voorzien. Zie voor het laatste nieuws over ‘t Olderloug het hoofdartikel.
Openluchtspel
Fraeylemaborg
SLOCHTEREN ■ Op vrijdag 24 en
zaterdag 25 juni verzorgt het
Fraeylema Ensemble weer een
openluchtspel op het terrein van
de Fraeylemaborg. Alles is bijna
klaar om de voorstelling ”De Dames Macbeth” op te kunnen voeren. De locatie op het landgoed is
elk jaar weer anders en zorgt voor
een unieke beleving van het spel.
Dit jaar wordt er gespeeld in de
tuin van het Koetshuis.
”De Dames Macbeth” is een knotsgekke Engelse komedie van David
McGillivray en Walter Zerlin Jr. in
een vertaling en bewerking van
Hans van Hechten. Inmiddels repeteert het Fraeylema Ensemble
al ’op locatie’ achter het Koetshuis, om de spelers het gevoel en
de binding met de speelplek te
kunnen geven. Ook dit jaar weer
onder leiding van regisseur Albert
Secuur. Jasper Vaessen is verantwoordelijk voor het toneelbeeld.
Kijk voor meer informatie op
www.fraeylemaborg.nl.
Zondags geopend
van 12.00-17.00 uur
COOP
van der Luit
HARKSTEDE
BOEREMA
Hoofdweg 64 - Harkstede
Tel. (050) 404 12 23
Nu ook uitgebreide
drogisterij-afdeling!
Schooldorpsfeest in Froombosch
FROOMBOSCH ■ Vrijdag 17 en zaterdag 18 juni vindt het schooldorpsfeest plaats in Froombosch. Het hoofdthema dit jaar is ”Zomercarnaval”.
Voor de kinderen is er op vrijdagavond 17 juni een kinderdisco met de
verkiezing van de mooiste prins en prinses zomercarnaval. Tijdens deze
speciale kinderavond zijn er allerlei lekkernijen en worden de mooiste
prins en prinses beloond met een prijs. Op zaterdag 18 juni a.s. wordt om
09.30 uur gestart met de traditionele optocht door het dorp. Er doen twee
categorieën mee: versierde wagens en groepen (lopers/fietsers).
Dweilorkest ’Wakker Worden’ uit Veendam zal de optocht muzikaal begeleiden. Een onafhankelijke jury zal de optocht beoordelen en de mooiste
wagen krijgt de wisselbeker. Voor de nummer één bij de groepen is er
een beker met inscriptie. Een speciaal samengestelde kinderjury van
OBS De Ruitenvelder, zal de straatversiering beoordelen. Ook de mooiste
straatversiering wordt met een prijs beloond. Vanaf 18.00 uur is er een
zomerbarbecue voor het hele dorp. Om 20.00 uur begint een feestavond
in de grote zaal van De Ruitenvelder. De dresscode van de avond is ”Tutti
Frutti”, dus uitbundig en kleurrijk. Voor de muzikale invulling is een
bekende DJ ingehuurd. De entree van de avond is gratis.
Gastvrij Lageland 25 en 26 juni a.s.
LAGELAND ■ Op zaterdag 25 en zondag 26 juni van
11.00 tot 17.00 uur verwelkomen diverse bewoners
van het dorp Lageland bezoekers om te genieten van
het jaarlijkse evenement Gastvrij Lageland. Een
goed startpunt voor een fiets- of wandeltocht door
het dorp is café ”De IJzeren Klap” voor koffie en een
gratis folder met alle informatie over de deelnemers,
de (fiets)routes en de te bezichtigen locaties. Verschillende bewoners van Lageland zetten hun deuren
open en heten u van harte welkom. U kunt een aantal prachtige tuinen bewonderen op verschillende
locaties. Ook is er dit jaar aandacht voor verschillende theatrale optredens: Tot Hier brengt improvisatietheater, De Beer een komische éénakter van Tsjechov
Aardbevingsschade?
en Contact heeft het over contact. Jan Doff brengt de
stemming erin met zijn vrienden en Ierse muziek,
Buikdansgroep Vasara zorgt voor een exotisch optreden. En de Rijdende Jukebox loop je ook zomaar
tegen het lijf. Bij boerderijtuin De Tienhoeve vertelt
de imker over de bijenvolken en je kunt koeien
bewonderen bij Melkveebedrijf Van Rooijen in
Blokum. Opwarmen kun je bij Pelletkachel. Springen
op het springkussen, paling eten bij de palingrokerij,
in het hier en nu zijn met Mindfulness en een Mongoolse tent bekijken en op primitieve wijze leren
vuur te maken, het kan allemaal tijdens Gastvrij
Lageland. Toegang aan Gastvrij Lageland is gratis.
Zie ook: www.facebook.com/gastvrijlageland.
PAGINA 2
WOENSDAG 15 JUNI 2016
Here, Gij doorgrondt en kent mij
’T BOKKEBLAD
Na een moeilijke lange periode van lijden aan een
ongeneeslijke ziekte heeft de Here tot zich genomen
Zijn moegestreden kind, onze lieve moeder
Je moet zeilen op de wind van vandaag
De wind van gisteren helpt je niet vooruit
De wind van morgen blijft misschien wel uit
Je moet zeilen op de wind van vandaag
Frouwke Geertruida
Langenberg - Wildeman
In liefde losgelaten ......
21 juni 1931
te Slochteren
- Frouwkje -
† 6 juni 2016
te Slochteren
sinds 4 december 2015 weduwe van
Rienus Langenberg
Slochteren: Eltje
Delfzijl: Derk
Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers van
Huisartsenpraktijk Fey & Van der Wal en de medewerkers
van TSN Thuiszorg, Team Slochteren , voor de goede zorg.
Correspondentieadres:
Marcus Buschstraat 45, 9934 GG Delfzijl
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden op de
begraafplaats te Schildwolde.
Na een periode van afnemende gezondheid
is overleden onze zus
Frouwkje
Langenberg-Wildeman
Canada: Trui Mulder-Wildeman
Jan Mulder (in herinnering)
Sappemeer: Geert Wildeman
Jantje Wildeman-Timmer
(in herinnering)
Emmeloord: Jannie Meijer-Wildeman
Maarten Meijer (in herinnering)
Leens: Geke Poortinga-Wildeman
Ko Poortinga (in herinnering)
Johan de Vries
Abe Johannes
† 9 juni 2016
 3 oktober 1966
Harma de Vries - van der Ploeg
Jasper
Marijke
Kampenslaan 6B, 9626 TE Schildwolde
De wijze waarop u belangstelling en medeleven
heeft getoond, in welke vorm dan ook, is voor ons
een enorme steun na het overlijden van
Renny Battjes - Hulshof
Bedankt.
Het is zoals het is, het wordt nooit meer zoals het was.
Hemmo, Janieke en Mark
Tjuchem, juni 2016
De begrafenis heeft in besloten kring
plaatsgevonden op de begraafplaats te Schildwolde.
Verslagenheid en verdriet overheersen na het
overlijden van
Johan de Vries
vader van een leerling/oud-leerling van onze
school.
Wij wensen Harma, Marijke en Jasper veel
sterkte en kracht toe in deze moeilijke tijd.
Leerlingen, leerkrachten,
oudercontactgroep, schoolcommissie en MR
c.b.s. De Wegwijzer Slochteren
Graag willen wij iedereen
HARTELIJK BEDANKEN
die heeft bijgedragen aan ons zeer geslaagd
jubileumfeest op vrijdag 3 en zaterdag 4 juni.
Een bijzonder woord van dank aan alle
vrijwilligers en sponsoren die dit evenement
mogelijk hebben gemaakt.
Bestuur v.v. S.G.V.
Op 9 juni is overleden onze gewaardeerde
buurtgenoot
Johan de Vries
Wij wensen de familie veel sterkte toe.
HE-REP.
HERMAN REPARATIES
WITGOED REPARATIE/
INSTALLATIE
WITGOED-INBOUW
TV STORINGEN KABEL/
SATELIET
VERKOOP ONDERDELEN
Buurtvereniging Meul’nhörn Schildwolde
Slochteren, 6 juni 2016.
Geborgen in Gods hand
“In Christus geborgen”
Na een slopende ziekte heeft de Here uit lijden
verlost Zijn moegestreden kind, onze geliefde
schoonzus en tante
Na een ernstige ziekte is van ons heengegaan
mijn innig geliefde zoon, onze lieve broer,
zwager en oom
Frouwkje
Langenberg-Wildeman
Wim Scheeringa
in de leeftijd van bijna 85 jaar, sedert 4 december
2015 weduwe van Rienus Langenberg.
Onze bede is dat Eltje en Dick het gemis van
hun lieve en tot het laatst zorgzame moeder
zullen kunnen dragen. Wij zullen er voor hen zijn.
Slochteren: Tonnis Grashuis
Lies Grashuis-Folkersma
(beiden in dankbare herinnering)
Schildwolde:
Slochteren:
Slochteren:
Harkstede:
Jouw leven was werken
Je liefde liet je ons merken
Veel heb je al doorstaan
toch ben je onverwacht van ons weggegaan
Ciska en Koos
Derk
Peter en Margriet
Roelof en Anita
Appingedam: Henny Roggema-Grashuis
Harm Roggema
Oslo: Cor
Blauwestad: Erik en Ageeth
Slochteren, 6 juni 2016.
Gefeliciteerd Topper Rita
 17 september 1961
† 12 juni 2016
Slochteren: D. Scheeringa (in herinnering)
I. Scheeringa - Roelfsema
Veendam: Jan Scheeringa (in herinnering)
Giny Alting
BEL (06) 53940333
Wagenborgen: Trijn Scheeringa
Appingedam: Bertha en Douwe van der Laan - Scheeringa
Nijega: Klazien Scheeringa en Doetie Terpstra
Neven en nichten
Correspondentieadres: Trijn Scheeringa
De Linden 12, 9945 PZ Wagenborgen
De dankdienst voor zijn leven vindt plaats op
vrijdag 17 juni om 14.00 uur in de Kandelaarkerk,
Hoofdweg 32 te Schildwolde.
Overtuigd van uw medeleven verzoeken wij u
ons niet te condoleren, u kunt voor de dienst het
condoleanceregister tekenen.
Aansluitend aan de dienst zal de begrafenis
plaatsvinden op de begraafplaats te Schildwolde.
Na de begrafenis is het nog mogelijk om samen te
komen in De Kandelaar, achter de kerk.
van Huid- en Voetverzorging VITAL met
het behalen van je diploma Medisch Pedicure !
Het is voorjaar:
Spar Kroon Noordbroek
Bescherm uw huisdier
tegen teken en vlooien!
Nu op zondag open
van 10.00 tot 18.00 uur.
POT STOPT MET REPARATIES
HERMAN (HE-REP.),
15 JAAR GEWERKT BIJ POT, GAAT DOOR!
Dierenartsenpraktijk Schildwolde
Meenteweg 2
9626 BH Schildwolde
Tel. (0598) 421558
ɎZZZGLHUHQDUWVHQVFKLOGZROGHQO
grafmonumenten • urnmonumenten
thuisgedenken
4VLYTHUZR^LN࠮ /4.YVUPUNLU
0UNHUN!:PU[7L[LYZI\YN^LN࠮;
www.cuperusnatuursteen.nl
Persoonlijke
lijk Uitva
Ui
Uitvaartverzorging
aartverzorging
i
Uitvaartzorg Brouwer
Bel of mail ons voor een
gratis en vrijblijvend
advies.
Dag en nacht
D
h
bereikbaar!
0598 399036
06 20549747
Uitvaartzorg Brouwer
Parklaan
n 8, 9601 AN Hoogezand
Kijkk ook op onze website;
www.uitvaartzorg-brouwer.nl en
www.uitvaartzorg-brouwer.nl
uitvaartwensenformulier
download het uitvaartwensenformulier
’T BOKKEBLAD
WOENSDAG 15 JUNI 2016
Regelmatig onderhoud aan
uw cv-ketel voorkomt onnodige
storingen en extra gasverbruik
PAGINA 3
NIEUW IN VERKOOP!
Hoofdweg 8 - Tjuchem
Adverteren in
Met een all-in onderhoudsabonnement
uw onderhoud geregeld!
Tevens 24/7 voor storingen bereikbaar
Deze fraaie vrijstaande woning staat aan een rustige en
doorgaande weg en heeft een mooie uitstraling. De woning
beschikt over vier slaapkamers waarvan twee op de begane
grond. De woning is gelegen tussen de dorpen Steendam
en Tjuchem waar een bloeiend verenigingsleven is.
Voorzieningen op sportief, sociaal, cultureel en medisch vlak
zijn nabij in Appingedam en Siddeburen. Het winkelaanbod
in genoemde plaatsen is, meer dan, ruim voldoende.
Vraagprijs € 269.000,- k.k. Aanvaarding: In overleg.
t Bokkeblad
doet
verkopen!
Hoofdweg 18 | Siddeburen | 0598-43 25 85
www.bosmasiddeburen.nl
[email protected]
Lougpadje 15 • 9628 AD Siddeburen • Tel. (0598) 432920
[email protected] • www.reilink-vastgoed.nl
BOKJES
zijn de kleine rubrieksadvertenties in ’t
Bokkeblad. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard
ook, ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist
plaatsen van advertenties. Klachten over de uitvoering van telefonisch opgegeven advertentieopdrachten of over fouten ontstaan door onduide-
Uw notaris in de regio!
feliciteert JULIANNE HAAN
met het behalen van haar rijbewijs
Hoofdweg
Hoof
fdw
d eg 16 | 9621 AM
AM Sl
Slochteren
ochteren | TTel.
el. 0598 - 422722
e
2
en ROBIN WEITES met het
behalen van het rijbewijs E achter B !
lijk handschrift van de opdrachtgevers kunnen
door ons niet worden geaccepteerd.
TE KOOP
AANGEBODEN
________________________
Uitverkoop van perkplanten! Kwekerij van
der Geest, Eideweg 53,
Siddeburen, tel. (0598)
432784.
________________________
Biologisch vlees. Rund-,
varken en kip. Diepvriesklaar en vac. verpakt. Arkema, Korengarst
4, Noordbroek. Tel. (0598)
451206.
________________________
Vele soorten geraniums
en perkplanten. DCM bemesting voor gazon, groente en tuin, Kiepenkerl zaden en Streuding gereedschappen. Kwekerij Koning, Hoofdweg 35, Siddeburen, tel. 430688.
www.kwekerijkoning.nl.
________________________
Switters Warenhuis voor
besteding van een VVVgeschenkenbon.
________________________
Wilt u zonnepanelen op
uw woning? Vraag vrijblijvend advies en een
prijsopgaaf. A. Zijlstra
Installatiebedrijf,
tel. (0598) 432626.
www.zijlstrasiddeburen.nl
________________________
A.s. zaterdag komen
wij voor de openbare
basisschool ”De Kinderboom” weer
OUD PAPIER
halen. Wilt u a.u.b. oud
papier vanaf 9.00 uur
gebundeld of in dozen
bij de straat zetten?
DIVERSEN
________________________
Tijdens Gastvrij Lageland
op zaterdag 25 juni is er
vanaf 10.00 uur een rommelmarkt bij Café ”De
IJzeren Klap”. Info en/of
opgave:
tel. (06) 24699041.
________________________
Pedicure Marion Gaasendam voor een voetbehandeling bij u thuis! Tel.
(06)
25161123.
________________________
Dierenspeciaalzaak
Dries van de Bunte
NU OOK TRIMSALON
Alle rassen zijn
bij ons welkom!
(0598) 422533
www.driesvandebunte.nl
________________________
Voor al uw zinkwerk!
Bel Pot!
Tel. (0598) 421495!
________________________
Hulp nodig bij uw binnen en buiten schilderwerk? Wij komen graag
langs om de werkzaamheden te bekijken. Bel voor
meer informatie: (06)
13344986.
________________________
BOOMKAPBEDRIJF
DE WINTER (WIRDUM
GR). Kappen van bomen,
het versnipperen van
snoeihout, stronken uitfrezen en snoeiwerkzaamheden. Tel. (06) 23388829.
www.boomkap.nl.
________________________
Het (erkende) inleverpunt
voor alle metaalafval (24
uur p.d. open). Oud metaalhandel J. Zuidema
(gecertificeerd).
Hoek
Hoofdweg 176/ Molenlaan
Siddeburen. Ophaalservice
ma. t/m zat. Tel. (06)
40308479
/ (0598) 432432.
________________________
[email protected] www.notarisslochteren.nl
www.notarisslochteren.nl
Notariaat Slochteren
- notaris mr. J. van der Ploeg -
Geert Douwe (06) 41 09 70 19
www.autorijschoolsteengoed.nl
in het voormalige gemeentehuis tegenover
de haven in Slochteren.
Nieuw adres
Nieuwe naam
Nieuwe notaris
Vertrouwd kantoor
Kom vrijblijvend kennismaken of laat gratis
uw testamenten checken.
Eigen bijdrage in de zorg? Voorkom teveel
betalen! Laat u informeren.
Kamerorkest
MIRA
Kerk van Hellum
Zondag 19 juni - 15.00 uur
Lageland
Pelletkachel
Uw adres voor verkoop,
installatie,
insta
llatie, rreparatie
eparatie en
onderhoud
Pelletkachels
Pelletkachels nu met
me
f 4000,00
4000,00 NAM
NAM subsidie
subsidie
EN minimaal
minimaal f 500,00
500,00
ISDE subsidie
subsidie”
e”
Voor aanbiedingen
Voor
aanbieding
iedingen zie onz
on
onze
e site
www.pelletkachellageland.nl
www.pelletk
kachellageland.nl
ela
l
Mr
Mr.. Bleekerlaan
Bleekerlaan
n 1, 9623 PG
PG Lageland
Lagelan
nd
d
Telefoon:
T
elef
e oon: 06
06-38207470
-38207470
Openingstijden:
Z
Zaterdag
aterdag van
van 10:00
10:00 - 16:00
16:00 uur en
n doordeweeks
doordeweeks op af
afspraak
spraak
Entree € 8,-, kinderen tot 12 jaar gratis
DIVERSEN
________________________
Zondagavondzang op 19
juni om 19.00 uur in de
Kandelaarkerk. Iedereen
van harte welkom op
Hoofdweg 32 te Schildwolde. Na afloop kunt u een
kopje thee, koffie of frisdrank
drinken.
________________________
Damsterantiekhuis.nl
In- en verkoop antiek en
curiosa, tevens brocante en klokreparaties.
Hoofdweg 80, Siddeburen,
tel. (0598) 371630.
________________________
H. NIEBOER bv
TRANSPORT en GRONDWERKEN
VERHUUR van:
AFVALCONTAINERS
5 m3 - 10 m3 - 20 m3 -30 m3
LEVERING van:
ZAND - TUINAARDE - GRIND
ERFVERHARDINGSMATERIALEN enz.
(0598) 32 26 14
DE VOSHOLEN 113 - 9611 TE SAPPEMEER
[email protected]
www.nieboertransport.nl
PAGINA 4
WOENSDAG 15 JUNI 2016
’T BOKKEBLAD
SLOCHTER WOLD
SPEKTOAKEL
Op deze dagen staat er een grabbelton in de winkel.
Bij besteding van minimaal € 15,- mag je
grabbelen en win je een mooie prijs!
Hoofdweg 99A | 9628 CL Siddeburen | Tel. (0598) 430705
www.siddeburen.multimate.nl
IK
K VA
VAL
AL OP
AL
OP HÉ?
?
Laa
Laat
at uw bedr
bedrijf
rijf
oo
ook
o
ok
k opv
opvallen!
v
vallen
allen
n
n!!
Adverteer ook in
‘t Bokkeblad
Het
He
et best gele
gelezen
ezen huis-aa
huis-aan-huis
an-huis blad
d in de regio
o
(0598) 42 20 70
[email protected]
’T BOKKEBLAD
WOENSDAG 15 JUNI 2016
PAGINA 5
TJUCHEM ■ Zaterdag 18 en zondag 19 juni is het weer ’Lekker
naar de boer’, de open dagen van
de biologische landbouw. Uit Tjuchem doet Tjuchemmerkaas van
de familie Agterberg op zondag 19
juni mee aan dit evenement. U
kunt daar een kijkje komen nemen hoe een koe gemolken wordt,
wat ze eet en hoe je kaas maakt en
dat alles zonder kunstmatige hulpmiddelen. Zie verder de website:
www.lekkernaardeboer.nl.
Jubileum voor TSVG
HARKSTEDE ■ Afgelopen donderdagavond werd er om 18.00 uur aan de Hamweg in Harkstede gestart voor
de zevende editie van de Bekkema Run. Trotse ouders, vrienden en opa’s en oma’s kwamen de deelnemers aanmoedigen en werden op de hoogte gehouden door speaker Harm Noor, die het wedstrijdverslag keurig verkondigde. Er kon worden gestart in vijf verschillende categorieën: 600 m, 2,5 km, 5 km, 10 km en 21,1 km. Na afloop
was er de prijsuitreiking en kon iedereen weer met een voldaan gevoel huiswaarts keren.
HARKSTEDE ■ Tele Ski Vereniging Groningen (TSVG) bestaat 30
jaar en pakt op zaterdag 2 juli
flink uit met het Secret Beach
Festival 2016 bij het Grunostrand.
Vanaf 15.00 uur zorgen diverse live
artiesten en DJ-sets voor de muzikale omlijsting. In de actiezone
kunnen bezoekers hun energie
kwijt met beachvolleybal of op een
springkussen. Watersporters kunnen uiteraard het water op voor
het dagtarief. De entree van het
festival is gratis en het duurt tot
zonsondergang.
Voor een
kleurenkopie
ga je
gewoon naar
’t Bokkeblad
SLOCHTEREN ■ Door de sluiting van Woonzorgcentrum ’t Olderloug is ook Kapsalon Karin gedwongen om na
11 jaar een nieuw onderkomen te zoeken. En die heeft Karin Steenhuis gevonden aan de Hoofdweg 88 (voormalige MAVO) in Slochteren. Afgelopen vrijdag vond de opening plaats met een hapje en een drankje. U kunt
bij Kapsalon Karin terecht voor alle behandelingen voor hem en haar, jong en oud. De ingang van de kapsalon
is aan de voorzijde van het gebouw.
Kerk- en Weekenddiensten
Kerkdiensten
Hellum.
Geref. Kerk
Harkstede: zondag 19 juni, 09.30
u., mevr. A. v/d Heide.
Siddeburen: zondag 19 juni, 11.00
u., drs. Hoekstra.
Slochteren: zondag 19 juni, 11.00
u., ds. J. Hommes, kerk Schildwolde.
Kolham: zondag 19 juni, 10.00 u.,
dienst.
Wagenborgen: zondag 19 juni,
09.30 u., ds. v/d Zwaag.
Geref. Kerk Vrijgem.
Harkstede: zondag 19 juni, 09.30
u., ds. H.J. Lopers; 14.30 u., ds. S.
Heij.
Schildwolde: zondag 19 juni, 09.30
u., ds. M. de Vries; 14.30 u., ds. C.
van Dusseldorp.
Ned. Herv. Kerk
Siddeburen: zondag 19 juni, 09.30
u., ds. G.W. van Wingerden.
Tjuchem: zondag 19 juni, 19.00 u.,
ds. J.F. Hoogstede.
Wagenborgen: zondag 19 juni,
09.30 u., dhr. H.H. Hoekstra.
Schildwolde: zondag 19 juni, zie
Hellum.
Hellum: zondag 19 juni, 09.30 u.,
ds. J. Hommes.
Overschild: zondag 19 juni, zie Hellum.
Noordbroek: zondag 19 juni, zie
Protestantse Gemeente
tersdienst Groningen, tel. (0900)
9229. Zorg dat u uw verzekeringsgegevens bij de hand heeft.
Tandarts
Tijdens het komende weekend, ingaande vrijdagavond 17 juni om
24.00 uur tot en met zondagavond
19 juni om 24.00 uur heeft dienst
mevr. Laarman, tel. (050) 4042309.
Behandeling alleen na telefonische afspraak.
HARKSTEDE ■ Zaterdag 11 juni
vond het spieren voor spieren
dansfestival plaats in de Borgstee
te Harkstede. Met de dansgroepen
uit Harkstede, Schildwolde en
Siddeburen, onder leiding van
Anje van Gijssel, werden er allerlei dansen opgevoerd ten bate van
het goede doel spieren voor spieren. Het werd een topavond met
een geweldige opbrengst van
754,35 euro. Dit bedrag gaat in zijn
geheel naar spieren voor spieren.
Mark Hartlief (kids ambassadeur
spieren voor spieren) vertelde die
avond wat spieren voor spieren
voor hem betekende en wat het
zoal doet. Spieren voor spieren
zegt het zelf al: wij sporten (dansen) met onze gezonde spieren
voor de kinderen met een spierziekte. De opbrengst van deze
avond gaat naar onderzoeken en
middelen om de kinderen met een
spierziekte te kunnen laten bewegen, zoals zij dat willen en kunnen.
Thuiszorg in de gemeente Slochteren wordt geleverd door TSN
Thuiszorg Groningen, tel. (0598)
421122, Zonnehuis Thuis, tel.
(0598) 421339 en Buurtzorg, tel.
(06) 23003115. Deze organisaties
zijn dag en nacht bereikbaar, 7
dagen in de week! Voor het aanvragen van thuiszorg of informatie
over de diensten zie ook: www.tsnthuiszorg.nl, www.zonnehuisgroepnoord.nl of www.buurtzorgnederland.com. GGD Groningen, jeugdgezondheidszorg is telefonisch te
bereiken via (050) 3674990.
Voor uitleen van hulpmiddelen
belt u met TSN Thuiszorg Groningen, (0598) 421122. Grotere hulpmiddelen worden thuis bezorgd; in
noodgevallen -ook in het weekendaanvragen via hetzelfde nummer.
Voor inschrijven en oproepen van
kraamzorg en vragen rondom
zwangerschap, bevalling en kraamperiode: Stichting Kraamzorg ”Het
Groene Kruis”, tel. (050) 3666422.
Spoedlijn: (050) 3666428.
Baptisten Gemeente
Dierenarts
Siddeburen: zondag 19 juni, 09.30
u., ds. E. van Rhee.
Weekenddiensten
Tijdens het komende weekend, ingaande vrijdagavond 17 juni om
18.00 uur tot maandagochtend 20
juni om 08.00 uur, kan contact worden gezocht met Dierenartsenpraktijk Schildwolde, tel. (0598)
421558,
www.dierenartsenschildwolde.nl.
Artsen
Maatschappelijk Werk Uitvaartvereniging
Iedere werkdag, van 17.00 uur tot
08.00 uur, in het weekend en tijdens feestdagen, kunt u voor
spoedgevallen bellen met de Dok-
Voor informatie kunt u contact opnemen met het sociale team in
Slochteren.
Nw. Apostolische Kerk
Froombosch: zondag 19 juni, 10.00
u., dienst; woensdag 22 juni, 20.00
u., dienst.
Stunt Onderhoud
www.stuntonderhoud.nl
Thuiszorg
Siddeburen-Tjuchem
Dienst: Uitvaartzorg Brouwer, telefoon: (0598) 399036; b.g.g. (06)
20549747.
Schilder nodig?
Kamerorkest MIRA
in Hellum
HELLUM ■ Voor wie het zomerconcert van het symfonieorkest
MIRA in de Oosterpoort afgelopen
zondag heeft moeten missen is er
een troost. Komende zondag kunt
u het orkest in licht gereduceerde
versie komen bewonderen in de
kerk van Hellum. Om 15.00 uur
treedt daar namelijk het kamerorkest van MIRA op. Het Groninger
Studentenorkest MIRA is een gedreven, maar ook gezellig symfonieorkest dat bestaat uit studenten van de Rijksuniversiteit, de
Hanzehogeschool en het Prins
Claus Conservatorium van Groningen. Het symfonieorkest is zo groot
dat het in zijn geheel niet op het
podium van de kerk bleek te passen en daarom werd besloten om
een kamerorkest te formeren,
vooral bestaande uit de strijkers
om de bezoekers alsnog te kunnen
verblijden met prachtige werken
van Schubert, Martini en andere
componisten. MIRA is oorspronkelijk in 1964 ook begonnen als kamerorkest van studentenvereniging VERA in Groningen. In 1969
is het als zelfstandige vereniging
verder gegaan en in de loop der
jaren uitgegroeid tot een volwaardig symfonieorkest. VERA is nu bij
veel mensen bekend als het Groninger podium voor popcultuur,
maar oorspronkelijk was het een
vereniging voor gereformeerde
studenten en veel Groningers uit
deze streken zijn er lid van geweest. In en na de jaren 70 evolueerde de jongerenvereniging tot
wat het nu is, maar muziek is altijd
al een belangrijk bindmiddel geweest. Kom dus aanstaande zondag genieten van die bindende
werking van muziek.
SLOCHTEREN ■ Op de Noorderweg in Slochteren heeft vorige
week donderdagmiddag een rij
met coniferen in brand gestaan.
De brand zou zijn ontstaan nadat
men bezig was met het verbranden
van onkruid in de buurt van de
coniferen. De gealarmeerde brandweer had het vuur snel onder controle.
SIDDEBUREN ■ De collecte ten
bate van het Longfonds, voorheen
Astmafonds, heeft in Siddeburen €
1.179,87 en in Steendam € 63,00
opgebracht. Met dank aan gevers
en collectanten.
Uitvaartvereniging
Slochteren-Kolham
Dienst: Fa. Dalmolen, telefoon:
(050) 5425962; b.g.g. (0598)
421929.
Uitvaartvereniging
Hellum
Dienst: Uitvaartzorg Brouwer, telefoon: (0598) 399036; b.g.g. (06)
20549747.
Uitvaartvereniging
Schildwolde
Dienst: Uitvaartzorg Brouwer, telefoon: (0598) 399036; b.g.g. (06)
20549747 (ook voor leden Twenthe).
Uitvaartvereniging
Harkstede-Scharmer
Dienst: Uitvaartzorg Brouwer, telefoon: (0598) 399036; b.g.g. (06)
20549747 (ook voor leden Twenthe).
Uitvaartvereniging
Wagenborgen
Dienst: Uitvaartzorg Brouwer, telefoon: (0598) 399036; b.g.g. (06)
20549747.
Wij helpen u graag.
0598 - 234 100
PAGINA 6
WOENSDAG 15 JUNI 2016
’T BOKKEBLAD
Meest
2016
VERANTWOORDE
Geldig in week 24
(zondag 12 t/m
zaterdag 18 juni 2016)
BRON: GfK
CONSUMENTENONDERZOEK
WIJN
SUPER
MARKT
2016
BESTE
BRON: NIELSEN
CONSUMENTENONDERZOEK
Bush Creek
50%
KORTING
Reserve Chardonnay of Shiraz,
Petite Sirah, Chardonnay,
Pinot Grigio, Rosé of Shiraz Cabernet,
alle flessen à 75 cl
Per fles**
Bijv. Bush Creek Chardonnay,
fles à 75 cl
5.99
3.00
Alle pakken à 1,5 liter,
combineren mogelijk
2 pakken**
Bijv. Dubbelfrisss Framboos & Cranberry,
2 pakken
2.38
Wagner Pizza
Sensazione
of Piccolini’s
1GRATIS
+1
Dubbelfrisss
1.19
2 VOOR
3 VOOR
4.
99
Alle varianten,
combineren mogelijk
3 dozen
7.05-8.07
vriesvers
500 GRAM
Mediterraans of naturel
Per 500 gram
Alle flessen à 1,5 liter,
combineren mogelijk
2 flessen
3.10-3.60
7.99
4.
49
PLUS Culinaire varkenshaas
2.
49
Pepsi, Sisi
of Seven up
1.99
KILO
1.
39
PLUS Evelina
gelegd
Los
Per kilo
weekendpakker do
Weizen, Witte,
Blonde of
Lentebok Bier
Alléén geldig op 16, 17 en 18 juni
vr za
Alle varianten,
combineren mogelijk
3 stuks
2+1
2.99
PLUS Hollandse
nieuwe met ui
Bak 2 stuks
1.
49
50% KORTING
24/16
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als uw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper.
**De prijs kan per product verschillen, uw korting wordt aan de kassa verrekend. Voor alle producten in deze advertentie geldt, tenzij anders vermeld, maximaal 5 dezelfde aanbiedingen per klant.
Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl
Openingstijden:ma
ma.-do.
8.00- 20.00
- 20.00| vr
| vrij.
- 21.00
za. 8.00
- 20.00
| zo. 8.00 - 20.00
Openingstijden:
- do 8.00
8.008.00
- 21.00
| za| 8.00
- 18.00
| zo gesloten
Spithoff
91 |19626AB
Schildwolde
|
| Plusweg
| XXXX
XX | Plusstad
| T: 0523 65 63 93 |
(Naam)| Hoofdweg
plus.nl
’T BOKKEBLAD
WOENSDAG 15 JUNI 2016
PAGINA 7
Geldig
Geldi
ig in week 24 (woensdag 15
5 t/m zaterdag 18 juni 2016
2016)
6)
4 VO
VOOR
OOR
1.00
1.0
00
2.00
2
00
Milner Kaas plakken
n
Alle pakken à 128 gram
m
Per pak
Op=Op
1.00
1
1.00
1.20
1
20 2.36
2 36
broodjjes of
PLUS Harde broodjes
croissa
roomboter croissants
ants
kaiserrbroodje
Italiaanse bol, kaiserbroodje
pettit pain wit
wit of wit sesam, petit
roomboter
of tarwe of roomboter
combinere
croissant, combineren
en
mogelijk
1.89
1
89
Max Havelaa
Havelaar
ar
Fairtrade ban
bananen
nanen
Los
Per kilo
1 99
1.99
Pringles
s Chips
busssen à 165 gram
Alle bussen
Per bus
2 VOOR
Per kilo 4.
4.19
19
1 14 1.56
1.14
1 56
unie Vla
Melku
Melkunie
akken à 1 liter
pa
Alle pakken
pak
Per pak
3 VOOR
2.49
1.69
1.00
1.00
0.99
4.99
3 96 4.95
3.96
4 95
1 85 2.15
1.85
2 15
2 64 4.72
2.64
4 72
5 97 7.7
5.97
7.77
7
77
1.03
1
1.0
03
0 1.42
1 42
PLUS Varkenssaucij
Varkenssaucijzen
jzen of
verse worst
Per kilo
Johma Saladeschotel
Saladeschotel
Alle schotels à 400
4 gram
Per schotel
Icemac
mac of
PLUS Icem
cornets
Alle dozen à 3-12 stuks,
combineren
n mogelijk
combinere
1HVFDI«.RɝHVWLFNV
1HVFDI«.RɝHVWLFNV
doosjjes à 8-25 sticks,
Alle doosjes
combineren
combiner
ren mogelijk
Bio
Bio+
o+ Zuivel
Alle
e pakken à 750 ml
of 1 liter
Perr pak
2 VOOR
3.99
3.9
9
4.14
4
14 4.78
4 78
Libresse Maandverb
Maandverband
band
of inlegkruisjes
Alle enkelpakken à 1010-32
-32
stuks, combineren mo
mogelijk
ogelijk
5.49
5
5.4
49
4
10.99
PLUS Aardbeienvlaa
Aardbeienvlaai
ai
met slagroom
Hele vlaai
50% korting. Geschiktt
voor 10 personen.
OR
2 VOO
VOOR
6
6.99
15 18
11.38
11
38 15.18
Sun Vaatwas
Gel à 420 ml of
doos 24 of 38 stu
stuks,
uks,
combineren mog
mogelijk
gelijk
6 49
6.49
7 99
7.99
Slagroomtaart
mtaart
PLUS Slagroom
vierkant 9 per
pers.
rs.
Per doos
2 VOOR
7.99
14 78
11.78
11
78 14.78
Ariel Wasmid
Wasmiddel
ddel
Tabs en pods 13-16 stuks,
vloeibaar à 97
975-1170
75-1170 ml of
poeder à 1125
5 gram,
combineren mogelijk
m
2 VOOR
1.99
2.18
2
18 3.72
3 72
Calvé
é Party- of
Snacksaus
Snack
ksaus
$OOHȵHVMHVRISRWWHQ
$
OOHȵHVMHVRISRWWHQ
à 250250-650
-650 ml,
ineren mogelijk
combineren
comb
0.99
1.99
1
99
PLUS
S Bloemkool
Per st
stuk
tuk
PAGINA 8
WOENSDAG 15 JUNI 2016
’T BOKKEBLAD
Opening New Follies met
Fraeylema Folly Festival
SLOCHTEREN ■ Op zaterdag 18
juni a.s. is het zover: de follies van
de Fraeylemaborg worden feestelijk geopend! Wethouder Anja
Woortman zal dit doen op het erfgoedplein tegenover de Fraeylemaborg, waar ook twee originele
follies gerealiseerd zijn.
SCHILDWOLDE ■ Zaterdag 4 juni speelde het zaterdagteam 3e klasse gemengd van Tennisclub Wijchgelsheim
uit Schildwolde de laatste wedstrijd tegen Winsum en werd dit team kampioen van de poule in de KNLTB regiocompetitie Noordoost voorjaar 2016. Een uitstekende prestatie van dit nieuwe zaterdagteam bestaande uit
Zoran Erjavec, Josephine Wortelboer, Janet Mooi, Marc Jan Oldenbandringh en Pim Noordhof. Tijdens de afsluitende gezamenlijke barbecue met alle competitieteams op het tennispark in Schildwolde zijn de kampioenen
met veel enthousiasme in de bloemetjes gezet.
Eerst is hier om 11.30 uur een concert van fanfare ”Concordia” uit
Siddeburen te beluisteren. Ze spelen vanaf de folly ’Trug noar de
worrel’. Na de opening door de
wethouder wandelt iedereen achter de fanfare aan naar de borg,
waar dan het festival losbarst. Op
het voorterrein is de Fraeylema
Fair met standhouders uit de regio. Diverse kramen met brocante,
(regionale) lekkernijen, planten
en kado-artikelen.
Daarna begint de wondere wereld
van de New Follies. In het park van
de Fraeylemaborg zijn acht gevarieerde follies (verrassende gebouwtjes) gebouwd. Bij elke folly zindert het van de creatieve activiteiten. Er worden verhalen verteld, er
is gevarieerde muziek en straattheater. De bouwers van de follies
zijn aanwezig om bij hun creatie
uitleg te geven. Ook kunnen bezoekers onder leiding van een gids
een rondleiding krijgen langs de
follies. De follies staan verspreid
door het park, dat ruim een kilometer diep is. Een wandeling door
deze fraaie cultuurhistorische aanleg is op zich al een belevenis,
maar nu is het een ontdekkingsreis langs steeds een nieuwe activiteit. Voor mensen die minder goed
ter been zijn rijdt er een trammetje. Ook voor kinderen is dit ver-
voer leuk, zodat ze vorstelijk worden vervoerd naar het veld met
speciale kinderactiviteiten. Natuurlijk wordt op allerlei plekken
aan de inwendige mens gedacht en
kan er op mooie groene locaties
worden gegeten en gedronken.
De follies zijn ontworpen door de
volgende kunstenaars: Koetshuisje
(Haiko Meijer), Donkerlicht (Geir
Eide), Van bus noar bos (Fivelingo,
Peter van Tholen), Façade (Lambert Kamps), Secret Oak (Arjen
Boerstra), Hazelnoot (Alex den
Braver), Strotempel (Reinier de
Gooijer), de Koperen Kamer (René van Zuuk), Swoaistee (Huting &
de Hoop) en Trug noar de Worrel
(MVRDV).
Het project kwam tot stand door
bijdragen van het Scholten Kammingafonds, de gemeente Slochteren, het Stimuleringsfonds voor de
Creatieve Industrie, Regio Groningen-Assen, het Leefbaarheid en
Duurzaamheidsfonds van de NAM,
de Kunstraad Groningen, de provincie Groningen, het Bouwfonds
Cultuurfonds, de vereniging Vrienden van het landgoed Fraeylemaborg, het GGB Bolhuisfonds, het
Beringer Hazewinkelfonds, het
Prins Bernhard Cultuurfonds, het
ANWB fonds, Ars Donandi en het
fonds Lambers Burger.
Het Fraeylema Folly Festival duurt
van 12.00 tot 17.00 uur en is gratis
toegankelijk. Ook de borg zelf en
de tentoonstelling ”Toen gewoon,
achteraf bijzonder” in het Koetshuis zijn vrij te bekijken. Het festijn is georganiseerd in samenwerking met de Activiteitencommissie
Fraeylemaborg.
’Handjes plakken, klusuurtjes
pakken’ bij Hubo XL in Slochteren
SCHILDWOLDE ■ Na het spelen van hun laatste uitwedstrijd van het seizoen, die ze wonnen met 1-14, zijn de
F1-junioren van voetbalvereniging SGV na 10 geweldige wedstrijden ongeslagen kampioen geworden in de
voorjaarscompetitie. Op de foto het kampioensteam met links trainer Ronald Folkersma en rechts coach Mark
Korthuis.
SIDDEBUREN ■ Na een geweldige inhaalrace zijn de F1-junioren van de voetbalvereniging Siddeburen op de
laatste speeldag alsnog voorjaarskampioen geworden. De laatste competitiewedstrijd werd met 0-6 gewonnen
van Middelstum, waardoor ze onbereikbaar werden voor de concurrentie. Op de foto de kampioenen met leider
Hinderik Sterenborg.
SLOCHTEREN ■ De consument klust steeds minder en sommige klussen zijn gewoon lastig om zelf uit te voeren. Hubo XL in Slochteren kan
veel van deze klussen uit handen nemen. Daarom start Hubo XL nu de
actie ’Handjes plakken, klusuurtjes pakken’. Tijdens deze actie spaart
de klant voor de gratis klusuren door de Hubo vakman bij de klant
thuis. Een deur vervangen of een laminaatvloer leggen is voor velen
geen dagelijkse klus. Wist u dat Hubo XL Slochteren dit voor u uit handen kan nemen? Naast deze klussen zijn er nog vele andere klussen die
Hubo ook graag uitvoert. Daarom heeft Hubo een leuke actie georganiseerd. De klant kan nu sparen voor de gratis klusuren door de Hubo vakman. Bij iedere besteding van € 15,- krijgt u een sticker en bij 12 stickers is de spaarkaart vol en kan u de Hubo vakman gratis een uur aan
het werk zetten. Sparen kan tot 21 augustus 2016, dus u heeft ruim de
tijd om een spaarkaart vol te krijgen. Het verzilveren van de volle spaarkaart voor gratis klusuren kan tot en met 2 december 2016. Vraag naar
de mogelijkheden bij Hubo XL aan de Korenmolenweg 6 in Slochteren.
SCHILDWOLDE ■ Op dezelfde dag als de F1-junioren werden ook de E2junioren van de voetbalvereniging SGV voorjaarskampioen. Uiteraard
werd dit door de kinderen, begeleiding en ouders uitbundig gevierd.
’T BOKKEBLAD
WOENSDAG 15 JUNI 2016
Landbouwers inspecteren gewassen
PAGINA 9
Activiteiten
Kalender
za. 18 juni:
Fraeylema Folly Festival, vanaf 11.30 uur.
zo. 19 juni:
Kamerorkest MIRA speelt in de Walfriduskerk in
Hellum, aanvang 15.00 uur.
20-23 juni:
Fietsvierdaagse Siddeburen.
24 en 25 juni:
Fraeylema Ensemble speelt ”De Dames Macbeth”,
aanvang 20.00 uur.
za. 25 juni:
Midzomernachtfestival Siddeburen, vanaf 15.00 uur.
t/m november: Toen gewoon, achteraf bijzonder, een tentoonstelling
over de bewoners van de Fraeylemaborg gedurende de
laatste 10 jaar. Expositie in het Koetshuis.
Voor verdere info over alle activiteiten: www.vvvslochteren.nl
KLAAR VOOR DE ZOMER? WIJ WEL:
De leden van Landbouwvereniging ’Eendracht’ te Scharmer-Woudbloem gingen met gewasbeschermingsspecialist de heer Frits Weites het veld in voor een inspectie van de gewassen.
SCHARMER ■ Landbouwvereniging ’Eendracht’ te
Scharmer-Woudbloem ging onder leiding van Frits
Weites, specialist gewasbescherming en teeltbegeleiding bij WPA-Robertus in Winschoten, het veld in en
inspecteerde de gewassen op ziekten en bedreigingen. Veel percelen met verschillende gewassen werden bezocht en besproken. Na een laat voorjaar werd
door het mooie weer een inhaalslag gemaakt en ligt
de ontwikkeling van de gewassen nu op schema. Door
de zachte winter is er meer onkruid en zijn er al larven van de Coloradokever waargenomen. Een goed
basismiddel voor bestrijding van onkruid in maïs is
een cocktail van Calaris + Milagro + Kart + Frontier,
ook voor opslag van aardappelplanten. Voor kamille,
perzikkruid en melden kan het middel Peak worden
toegevoegd. Peak is duur, maar een hele kleine dosering volstaat. ”Laat u tijdig voorlichten en vraag
advies,” was de boodschap van Weites, ”een vroege
bestrijding geeft beter resultaat en het kan met minder middel. Denk om uw portemonnee en overschrijdt
nooit de toegestane hoeveelheid middel.” Ook is bij
een vroege bestrijding parapluwerking niet aan de
orde en lijdt het gewas het minst door een vroege
bespuiting. Maïs wordt gevoeliger na het 6e bladstadium. Het is belangrijk aardappelplanten niet te groot
te laten worden, omdat ze dan moeilijker te bestrijden zijn. Twee keer spuiten zou een goede optie zijn.
Helaas is dit in de maïsteelt nog geen standaard en
wordt voor het overgrote deel maar één keer gespoten. Voor gebruik in eerstejaars grasland is Jepolinex
Pro een prima middel; het bestaat uit MCPA en
Dicamba. Er mag in eerstejaars grasland maar één
keer bestreden worden. In bestaand grasland is Cirran
een prima en breedwerkend middel. In een perceel
consumptieaardappelen waren de planten zeer dicht
in de rij gepoot. Dit geeft minder dikke en meer aardappelen van de gewenste dikte en dat geeft weer
meer toegevoegde waarde aan het eindproduct en dus
een beter saldo.
De uitgangssituatie voor het phytophthoraseizoen is
slecht. Door het uitblijven van een strenge winter kan
de schimmelziekte makkelijk en snel toeslaan. Op
veel percelen komen opslagplanten voor, vaak is dit
een infectiebron. Bij de phytophthorabestrijding
moet rekening worden gehouden met de spuitintervallen en de maximaal aantal toepassingen van de
diverse middelen. Ook hier geldt weer: vraag advies.
Gebruik tijdens de loofgroeifase middelen die systematisch werken of meegroeien met het gewas.
Hiervoor zijn de middelen Revus, Orvego en Valbon
Start te gebruiken. Aardappelopslag in suikerbieten
kan het beste met een onkruidstrijker met glysofaat
bestreden worden. Een andere mogelijkheid is het
inzetten van Safari en Dual Gold in het LDS systeem
of eventueel Lontrel om de aardappelopslag te onderdrukken. Aardappelopslag in granen is te bestrijden
met een combinatie van Primstar en Starane. In Café
Scharmer werd nog verder ingegaan op de bescherming van de gewassen met de actuele middelen.
”Bestrijdt alleen dat wat er staat en niet wat er niet
staat,” aldus de heer Weites, die ook adviseerde om
oude op de boerderij aanwezige middelen te controleren op bruikbaarheid. Voorzitter Van ’t Westende
bedankte de heer Weites, bood een Groninger koek
aan en sloot daarna deze laatste bijeenkomst van dit
seizoen.
HARKSTEDE ■ Heren 2 van Doles afdeling volleybal is glansrijk kampioen geworden in de 4e klasse B. Met
slechts één nederlaag zijn zij onder de enthousiaste leiding van Theo Bijlsma en Albert Postma de terechte kampioen. Nadat de uitgestelde wedstrijd tegen concurrent Volop ’69 werd besloten met een 4-0 overwinning, barstte de feestvreugde los. Op de foto van links naar rechts bovenste rij: Albert Postma, Bastiaan van Duinisveld,
Wouter Ballij, Ricardo Hulsing, Herman Ballij, Jigo van Haperen en Theo Bijlsma. Onderste rij van links naar
rechts: Jan Zwier, Dennis Tammes, Jan Boer en Daniel Dittrich. Frank Hoving was afwezig.
• de komende maanden zijn wij open op maandag t/m vrijdag van
11.00-15.00 uur; op donderdag tot 16.30 uur vanwege de markt.
• de verkoop van tickets naar Borkum is ook weer mogelijk; nu ook
voor groepen.
• En uiteraard hebben we de VVV- en Fontana bonnen.
• de Slochtervlag is uitsluitend bij de VVV verkrijgbaar.
• Nieuw zijn de Planken van Slochteren.
• Binnenkort ook geschenkpakketten van Smaakvol Slochteren.
• u voor plaatsing in de Activiteitenkalender ons kunt mailen via
[email protected]
• u de Activiteitenkalender niet moet zien als vervanging van uw
advertentie.
Slochter jaarrekening 2015
sluit af met goed resultaat
SLOCHTEREN ■ De jaarrekening
van de gemeente Slochteren sluit
af met een positief resultaat van
ruim 1 miljoen euro (1.052.303,-),
dit na benutting van de reserves.
Het college is tevreden over dit
resultaat en stelt de raad voor dit
saldo toe te voegen aan de saldireserve om het weerstandsvermogen
te versterken.
De ontwikkelingen die in 2015 het
meest effect hadden op de financiën van de gemeente Slochteren
zijn: het sociaal domein, gaswinning en de herindeling. Het werk
hiervoor is binnen de beschikbare
middelen uitgevoerd en dat stemt
tot tevredenheid.
Sociaal domein
Met de gemeenten HoogezandSappemeer en Menterwolde is gezamenlijk invulling gegeven aan
nieuwe taken en verantwoordelijkheden in het sociaal domein. De
focus lag op het goed organiseren
van de zorgtaken die per 1 januari
2015 bij de gemeenten ondergebracht zijn. Een ontwikkeling die
vanzelfsprekend in de komende jaren zal worden voortgezet. Als in
de toekomst mocht blijken dat het
nodig is meer middelen te besteden aan zorg en ondersteuning aan
inwoners die dat nodig hebben,
kan hiervoor geld vrij gemaakt
worden uit de saldireserve.
Gaswinning
In 2015 heeft de aardbevingsproblematiek veel impact op inwoners
van de gemeente Slochteren gehad. Er is ambtelijk en bestuurlijk
meegewerkt aan de oprichting van
de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) voor een integrale aanpak van de aardbevingsproblematiek. Samen met rijk, provincie en
gemeenten wordt verder gebouwd
aan de veiligheid en leefbaarheid
in het aardbevingsgebied. Er is gewerkt aan de organisatie en prioritering in de vorm van het Meerjarenprogramma van de NCG. In
2016 worden hiervan de eerste
resultaten zichtbaar, waaronder de
constructieve versterking van woningen en andere gebouwen in
Overschild. Bovendien is het aardbevingsbestendig maken van de
schoolgebouwen actueel in 2016.
Herindeling
In 2015 is bestuurlijk en ambtelijk
gewerkt aan de voorbereiding op
de gemeentelijke herindeling. In
januari 2015 hebben de gemeenteraden van Slochteren, HoogezandSappemeer en Menterwolde ingestemd met een plan van aanpak tot
de vorming van de nieuwe gemeente Midden-Groningen op 1
januari 2018. Hiervoor is een projectorganisatie opgezet. Dit heeft
geleid tot een herindelingsontwerp waarover de raden in december 2015 een besluit hebben genomen. In de loop van vorig jaar gingen steeds meer activiteiten van
de afzonderlijke gemeenten zich
richten op het perspectief van de
nieuwe gemeente. Door zaken
slechts één keer voor alle drie de
gemeenten te ontwikkelen, ontstaat er ruimte die ingezet kan
worden voor de voorbereiding op
de herindeling. Dat is nodig,
omdat het werk voor de herindeling voor het grootste deel met de
bestaande formatie van de huidige
drie organisaties gedaan moet worden. Het college kijkt terug op een
enerverend jaar waarin veel goede
zaken tot stand zijn gebracht,
samen met de andere twee gemeenten. ”Dit is waardevol in de
voorbereiding en totstandkoming
van de nieuwe gemeente MiddenGroningen,” aldus het college.
De jaarrekening wordt besproken
in de commissie ”Financiën’ van
16 juni 2016 en behandeld in de
gemeenteraadsvergadering van 7
juli 2016.
FROOMBOSCH ■ Zaterdag 18
juni a.s. vindt voor de tweede keer
het jaarlijkse Voetbaltoernooi
Slochteren plaats. Dit sportieve
evenement wordt gehouden op de
voetbalvelden van Froombosch en
haakt in op de groeiende populariteit van de 7-tegen-7 variant van
het reguliere veldvoetbal. Aan deze editie zullen 12 teams gaan
meedoen. Aansluitend op het toernooi is er een barbecue en muziek.
Door middel van een loterij wordt
er deze dag ook geld ingezameld
voor een goed doel. Dit jaar heeft
de organisatie gekozen voor het
Hindrik Schollemafonds. Dit initiatief van het Noorderpoortcollege biedt financiële steun aan
studenten die moeite hebben om
hun studiekosten te financieren.
Het toernooi is van 12.00 tot 17.30
uur en voor de kinderen zijn er
leuke speelattracties.
PAGINA 10
WOENSDAG 15 JUNI 2016
’T BOKKEBLAD
Succesvolle estafetteloop voor
Stichting Walk On Wagenborgen
WAGENBORGEN ■ Zaterdagmorgen 11 juni liepen 31 hardlopers en
hardloopsters mee tijdens de estafetteloop van Lauwersoog naar
Wagenborgen voor Stichting Walk On. De hardlopers van Loopgroep de
Roadrunners van Sportschool Performance, Intervaltrainingsgroep
Wagenborgen en de vriendenclub van het voetballen renden een afstand
van 82,5 kilometer voor het goede doel. Wagenborger Dennie Jager heeft
op zaterdag 18 oktober 2014 een dwarslaesie opgelopen bij een ongeluk
met zijn bromfiets aan de Hoofdweg in Wagenborgen. Dennie zijn droom
is om ooit weer te kunnen lopen. Daarom heeft Dennie samen met andere mensen een stichting opgezet met als doel weer te kunnen lopen met
behulp van een exoskelet. Om de exoskelet verder te ontwikkelen is er
geld nodig. De stichting staat verder voor het stimuleren van de technieken van exoskeletten, het beschikbaar maken ervan en onderzoek naar
de gezondheidswinst door gebruik van een exoskelet voor mensen met
een dwarslaesie.
De groep hardlopers vertrok zaterdagmorgen omstreeks 08.00 uur uit
Lauwersoog richting Wagenborgen. Naast de estafetterun waren er verschillende activiteiten op het plein bij Hotel-Restaurant Klaver Vier aan
de Hoofdweg in Wagenborgen. Zo werd er een Zumba workshop gegeven
en waren er verschillende voetbalactiviteiten. Daarnaast konden kinderen zich laten schminken en genieten van een suikerspin.
Tegen 17.30 uur was het dan zover: de 31 hardlopers werden feestelijk
onthaald (zie foto hiernaast) door onder andere Streetband Laif! uit
Wagenborgen. Na het onthaal kon er worden genoten van live muziek van
DJ André onder het genot van een hapje en een drankje. Het initiatief
voor deze estafetterun werd genomen door Daan Loupatty, Egbert
Stoutmeijer en Peter Bos. Er is een bedrag van € 4.308,60 opgehaald.
SIDDEBUREN ■ Op zaterdag 4 juni is het eerste herenteam van Tennisvereniging Siddeburen, uitkomende in
de 3e klasse Heren 35+ kampioen geworden. De laatste wedstrijd werd gespeeld tegen de zustervereniging T.C.
Wijchgelsheim 1 en werd met 3-3 gelijkgespeeld. De wedstrijd werd op zeer prettige en sportieve manier
gespeeld in de brandende zon en nadien is het kampioenschap met elkaar gevierd. Op de foto staan vijf van de
acht spelers die hun bijdrage hebben geleverd aan dit kampioenschap, v.l.n.r.: Martijn Veldman, Bert
Steenhuizen, Marius van der Woude, Derk Doornbos en Fred Spandauw. Niet op de foto staan Harry Walma,
Jeroen Katuin en Martin Hartlief. Het eerste team van TV Siddeburen gaat in 2017 de uitdaging aan om in de
2e klasse uit te komen.
FROOMBOSCH ■ De F1-junioren van de voetbalvereniging Froombosch moesten zaterdag 4 juni hun laatste
competitiewedstrijd spelen. Ze moesten winnen om kampioen te worden. Dit gebeurde met een 4-1 overwinning
op Warffum F1, waardoor het kampioenschap een feit was. Dit ging vanzelfsprekend met de nodige feestelijkheden gepaard.
Like ons op Facebook
www.facebook.com/bokkeblad
NOORDBROEK ■ Op vrijdag 10 juni ondertekenden de Wildbeheereenheid (WBE) Duurswold een samenwerkingsovereenkomst met
Staatsbosbeheer in café Mausel te Noordbroek. De samenwerking betreft
het beheer van verschillende, wat kleinere bosjes/houtsingels/kleine
natuurterreinen in Groningen. Ter onderstreping van deze hernieuwde
samenwerking plaatsten vervolgens vertegenwoordigers van de WBE
een door Staatsbosbeheer gedoneerd zitbankje in het naastliggende bosje
aan de Eideweg (foto). In de overeenkomst staan afspraken over de
beheerwerkzaamheden die bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling
van de aanwezige natuur- en karakteristieke landschapswaarden van
verschillende natuurterreinen in Groningen. De WBE’s zijn Staatsbosbeheer behulpzaam bij het uitvoeren van deze beheerwerkzaamheden. De WBE wil zich naast jacht, beheer en schadebestrijding vooral
inzetten voor een duurzame- en gevarieerde natuurontwikkeling.
Staatsbosbeheer streeft naar een grote betrokkenheid van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties en beheert haar terreinen daar
waar het kan mét de samenleving. Staatsbosbeheer geeft de doelen aan
en ziet erop toe dat de werkzaamheden volgens de afspraken en wetten
gebeurt.
’T BOKKEBLAD
WOENSDAG 15 JUNI 2016
PAGINA 11
Alles voor uw BBQ gewoon bij uw slager!
4 Droge worsten nu € 9,95
Special van de week:
(H)eerlijk voordelig!
Wild west steaks
Kipfilet
4 st. nu € 5,25
500 gram nu
€ 4,99
Aanbieding van de week:
Nog zo’n (h)eerlijke special:
Sibboersterschijven
Slavinken
Gemarineerde
karbonade
4 st. nu € 5,25
4 + 4 nu € 6,98
Ambachtelijke Slagerij Angerman
Hoofdweg 164C - Siddeburen - Tel. (0598) 43 21 00
VADERDAG ACTIE
Ondernemersvereniging Siddeburen-Schildmeergebied
Win een leuk vaderdag cadeau!!!
Zet op de bon uw naam, adres en
telefoonnummer, en lever deze in bij de
winkels van de ondernemersvereniging
in de daarvoor bestemde bussen.
Deze actie loopt van woensdag 15 juni t/m
zaterdag 18 juni tot 17.00 uur.
De winnaars worden bekend gemaakt in
‘t Bokkeblad van woensdag 22 juni a.s.
DA’S STERK!
GRATIS DE
HUBO VAKMAN
AAN ’T WERK.
*
Spaar nu handjes bij Hubo! Elke besteding van 15 euro levert je 1 handje op.
Heb je 12 handjes gespaard, dan kun je 1 uur lang de Hubo vakman voor je
aan ‘t werk zetten. Hij komt gratis klussen bij jou thuis. Handjes spaar je van maandag
13 juni t/m zondag 21 augustus 2016. Verzilveren kan tot en met vrijdag 2 december 2016.
Maximaal twee volle spaarkaarten per klus.
n
HANDJES PLAKKEN,
KLUSUURTJES PAKKEN.
Hubo Slochteren
Korenmolenweg 6 Slochteren
Tel: (0598) – 42 12 03
OPENINGSTIJDEN:
Ma t/m do 08:30 - 18:00 uur
Vrijdag 08:30 - 20:00 uur
Zaterdag 08:30 - 17:00 uur
N387 afslag Slochteren
Contra expertise bij Aardbevingsschade?
Van der Molen Bouwadvies helpt!
amode schoenen
dames-, heren- en kinderschoenen
HOOFDWEG 156 - SIDDEBUREN - TELEFOON 0598-430440
WOLKY, DUREA, GABOR, MJUS, CARMENS, RED RAG, VIA VAI, THINK!, VERHULST, TAMARIS, CLARKS, RIEKER, WALDLÄUFER,
YELLOW CAB, SPM, FLORIS VAN BOMMEL, BRAEND, B AMSTERDAM, VAN BOMMEL, BRUNOTTI, GIORGIO, RHODE,
MEPHISTO, GRISPORT, TWINS, SHOESME, TRACKSTYLE, PIEDRO, DEVELAB, REDZZ, BUNNIES, TEVA, BIRKENSTOCK
www.vandermolenbouwadvies.nl
06 - 11 600 132
PAGINA 12
WOENSDAG 15 JUNI 2016
’T BOKKEBLAD
I N F O R M AT I E
Gebruik voor al uw vragen, meldingen of klachten onderhoud openbare
ruimte in de gemeente Slochteren de GRATIS servicelijn (0800) 777 88 89
U kunt uw melding ook digitaal doorgeven via www.slochteren.nl
> digitaal loket > formulieren > melding woon- en leefomgeving.
Hoofdweg 10a
Postbus 13, 9620 AA Slochteren
T. (0598) 425555
E. [email protected]
www.slochteren.nl
Openingstijden publiekscentrum
maandag t/m vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
woensdag: 13.30 - 19.30 uur
Brengstation
Verlengde Veenlaan 1, Slochteren
Openingstijden
donderdag: 13.00 - 15.30 uur
vrijdag: 9.00 - 12.00 en 13.00 - 15.30 uur
in de maanden maart t/m november
1x per maand op zaterdag van
9.00 - 12.00 uur. De data zijn aangegeven
op de afvalkalender
POLITIESERVICEPUNT HARKSTEDE
SLUIT ZIJN DEUREN
Vanaf 15 juni sluit het Politieservicepunt in de
Borgstee te Harkstede. In verband met de vorming
van de Nationale Politie is besloten een aantal
servicepunten te gaan sluiten. De politie blijft
uiteraard waakzaam en dienstbaar en 24/7 bereikbaar via 0900-8844. U kunt met uw meldingen
en/of vragen terecht op het Politieservicepunt in
Slochteren en het politiebureau in Hoogezand.
U kunt elke maandagmiddag tussen 13.00 en
15.00 uur terecht op het Politieservicepunt in
Slochteren, gelegen aan de Zuiderweg 3. Het
politiebureau in Hoogezand, gelegen aan de
Beukenlaan 1, is van maandag tot vrijdag
geopend van 09.00 tot 17.00 uur.
De wijkagenten van de gemeente Slochteren zijn
Ingrid Snip, Bert Hulshof en Marcel Kleefman.
RAADSCOMMISSIE
De raadscommissie komt op donderdag, 23 juni
2016, 20.00 uur, bijeen voor een openbare
commissievergadering in de raadzaal van het
gemeentehuis.
AGENDA
1. Opening van de vergadering en vaststelling
van de definitieve agenda
2. Mededelingen
3. Spreekrecht burgers
4. Rondvraag
5. Ingekomen stukken:
- Jaarrekening 2015 en Begroting 2017 GR
SOZOG met advies college geen zienswijze
in te dienen
- Jaarrekening 2015 GR Meerstad met advies
college geen zienswijze in te dienen
6. Bestuursverslag Stichting OPOS 2015
7. Vaststelling Bestemmingsplan Facetbestemmingsplan kleinschalige windturbines
8. Vaststelling Bestemmingsplan Verzamelplan
Gemeente Slochteren 2016-1
9. VVGB Omgevingsvergunning Slochteren,
Verlengde Veenlaan 3
10. Sluiting van de vergadering
Informatie over het gebruik maken van het
spreekrecht en over de inhoud van de
vergaderstukken vindt u op:
www.raadslochteren.nl.
Voorafgaand aan de raadscommissie om 19.00 uur
vindt - eveneens in de raadzaal - een openbare
informatieve raadsbijeenkomst plaats over de
werkwijze van Libau.
RAADSCOMMISSIE ”FINANCIËN”
De raadscommissie ”Financiën” komt op
donderdag, 16 juni 2016, om 20.00 uur bijeen voor
een openbare commissievergadering in de raadzaal van het gemeentehuis.
AGENDA
1. Opening van de vergadering en vaststelling
van de definitieve agenda
2. Mededelingen
3. Spreekrecht burgers
4. Rondvraag
5. Jaarrekening 2015
6. Zomerbrief 2017
7. Sluiting van de vergadering
GEMEENTE
S LO C H T E R E N
MEDEDELING
STREMMING WEGVAKKEN
Tegemoetkoming school-, studie- en reiskosten
via Provinciaal Groninger Studiefonds
In verband met reconstructiewerkzaamheden van
de Vloedweg te Siddeburen is dit wegvak in de
periode van week 25 (de week van 20 juni) tot
medio juli voor alle doorgaande verkeer gestremd.
Elk jaar kunt u een aanvraag indienen bij de
Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds voor
een tegemoetkoming in de school-, studie- en/of
de daarbij behorende reiskosten voor het volgende
studiejaar.
Voor wie is de bijdrage?
De bijdrage is voor inwoners van de provincie
Groningen met een gezinsinkomen dat iets boven
het bijstandsniveau ligt. Het peiljaar is 2014 voor
het schooljaar 2016/2017. Leerlingen in het basisonderwijs komen niet in aanmerking voor een
bijdrage, tenzij hiervoor zwaarwegende
argumenten zijn.
Voorwaarden
Meer informatie over het studiefonds en het
aanvragen van de tegemoetkoming vindt u op
www.studiefondsgroningen.nl.
U kunt ook een aanvraagformulier ophalen bij het
publiekscentrum van het gemeentehuis.
INFORMATIEBIJEENKOMST
Inspiratiebijeenkomst Koploperproject:
Save the date!
Wilt u met uw bedrijf, samen met andere bedrijven,
praktisch aan de slag met duurzaam ondernemen?
Gemeenten Slochteren, Menterwolde en
Hoogezand-Sappemeer bieden u de kans om mee
te doen aan een koploperproject, een project
waarmee u zelf kunt ervaren en laten zien dat
duurzaam ondernemen niet alleen hoort en nodig
is, maar ook lonend en boeiend kan zijn.
Het koploperproject
De koploperprojecten zijn gestart in Friesland.
Het resultaat van deze projecten is dat het project
inmiddels is uitgegroeid tot een heel netwerk van
zo’n 300 duurzame bedrijven en organisaties
(gemeenten, zorgorganisaties, onderwijs) die
gezamenlijk stappen zetten richting duurzaamheid
en versterking van de regionale economie. Ook
buiten Friesland slaat het concept aan en er zijn al
Koploperprojecten gestart in Groningen.
Uitgebreide informatie over de projecten is te
vinden op de website
http://www.koploperproject-groningen.nl.
Inspiratiebijeenkomst Koploperproject 13 juli 2016
Heeft u interesse om met uw bedrijf of organisatie
deel te nemen aan het koploperproject? Wilt u
horen hoe bij andere bedrijven in de regio de
deelname is bevallen? Graag nodigen we u uit voor
een inspiratiebijeenkomst op woensdagavond 13
juli, 19.30 uur in ’De Heemtuin’ in Muntendam.
Houdt voor meer informatie over het programma
de berichtgeving in de gaten.
Opgeven voor de bijeenkomst kan tot uiterlijk 6
juli via Loes Heeling, beleidsmedewerker economie,
gemeente Hoogezand-Sappemeer:
[email protected]
Informatie over het gebruik maken van het
spreekrecht en over de inhoud van de
vergaderstukken vindt u op:
www.raadslochteren.nl.
Websites politieke partijen in Slochteren
www.slochteren.pvda.nl
Partij van de Arbeid:
www.slochteren.christenunie.nl
ChristenUnie:
www.groenlinksd66.nl
GroenLinks/D66:
www.slochteren.vvd.nl
VVD:
Voor algemene vragen en informatie kunt u terecht
bij de heer Veldtman van de gemeente Slochteren,
tel. (0598) 42 57 98. Voor vragen over de planning
en uitvoering kunt u contact opnemen met de heer
Homan van de firma Koninklijke Sjouke Dijkstra, tel.
(06) 53 79 78 16.
BINNENGEKOMEN
AANVRAGEN/MELDINGEN
De volgende aanvragen/meldingen zijn
binnengekomen:
Omgevingsvergunningen (regulier)
Siddeburen:
- Koningsakkers 30 t/m 36 (even nummers), 9628
EJ, voor het bouwkundig versterken van 4
woningen (ontvangen 6 juni 2016)
Harkstede:
- Hamweg 130, 9617 AV, voor het uitvoeren van
werkzaamheden in het kader van het project
’Slochterdiep en Zijtakken’ (ontvangen 9 juni
2016)
Slochteren:
- Groenedijk 1, 9621 TL, voor het slopen van een
boerderij (ontvangen 9 juni 2016)
Meerstad:
- Zwaneneiland 11, 9613 AP, voor het aanleggen
van een inrit (ontvangen 9 juni 2016)
Sloopmeldingen
Froombosch:
- Ruitenlaan 11, 9619 PP, voor het saneren van
diverse asbestbronnen (geaccepteerd en
verzonden 7 juni 2016)
Schildwolde:
- Hoofdweg 41, 9626 AA, voor het slopen van een
schoorsteen met asbesthoudend materiaal
(geaccepteerd en verzonden 8 juni 2016)
VERGUNNINGEN/BESLUITEN
Omgevingsvergunningen (regulier)
Slochteren:
- Padje 7, 9621 TG, voor het kappen van een
paardenkastanje (verzonden 9 juni 2016) ■
Meerstad:
- Talingeneiland 22, 9613 AT, voor het bouwen van
een woning en het aanleggen van een inrit
(verzonden 8 juni 2016) ■
Tegen de hier bovenstaande vergunningen/
besluiten kan bezwaar of beroep worden ingesteld.
Achter elke verlening staat wat mogelijk is (■ of ■).
VRAGEN, BEZWAAR EN BEROEP
■
Bezwaarmogelijkheden
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan
een belanghebbende een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester
en wethouders. In het geval van een evenementenvergunning kunt u een bezwaarschrift indienen bij
de burgemeester. Het bezwaarschrift moet binnen
zes weken nadat de beschikking is verzonden,
worden ingediend. Degene die een bezwaarschrift
heeft ingediend en tevens van mening is dat spoed
is vereist, kan een voorlopige voorziening (b.v.
schorsing) vragen aan de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling
bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.
Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
verschuldigd. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met het Publiekscentrum.
Websites politieke partijen in Slochteren
www.cda.nl/slochteren
CDA:
www.gemeentebelangen-slochteren.nl
Gemeentebelangen:
www.slochteren.sp.nl
Socialistische Partij (SP):

Vergelijkbare documenten

Persbericht Vorstelijk Slochteren 10 juli 2014 VORSTELIJK

Persbericht Vorstelijk Slochteren 10 juli 2014 VORSTELIJK NU OOK TRIMSALON Alle rassen zijn bij ons welkom!

Nadere informatie

Folly Festival Fraeylema brengt follies tot leven

Folly Festival Fraeylema brengt follies tot leven Onafhankelijk gezinsblad voor de inwoners van de gemeente Slochteren (Meerstad - Harkstede Scharmer - Lageland - Schaaphok - Luddeweer Woudbloem - Kolham - Froombosch - Slochteren Denemarken - Schi...

Nadere informatie