[email protected] - Provinciale Secundaire School Bilzen

Commentaren

Transcriptie

[email protected] - Provinciale Secundaire School Bilzen
Provinciale Secundaire School Bilzen
[email protected]
nr3 - Februari 2015
Colofon
Redactie:
Marleen Oris,
Marleen Lenaerts,
4 Basismechanica
werkt projectmatig.
Technisch
gesproken!
Dit schooljaar zijn het Consortium Beroepsonderwijs en het PSSB een samenwerking aangegaan. PSSB zal de ankerschool worden om de projecten aan te
moedigen in België.
Luc Valkeneers,
Dirk Ooms
Verantwoordelijke uitgever:
Directeur R. Van Espen
Provinciale Secundaire School Bilzen
Appelboomgaardstraat 2
3740 Bilzen
Tel. 089/62 92 21
E-mail: [email protected]
Met de sluiting van de Genkse Fordfabrieken en tal van
toeleveranciers lijkt de industrie in Limburg op het eerste gezicht een uitverteld verhaal. Er zijn inderdaad een
aantal vragen die wij als school (moeten) stellen. Hoe ga
je hier als technische school, gelegen op amper 4 km van
de vroegere autofabriek, mee om? Is het allemaal kommer en kwel? Heeft het nog zin om techniek te studeren
of geeft deze realiteit nieuwe kansen? Enkele vaststellingen en bedenkingen.
www.pssb.be
Inrichtende macht:
Provincie Limburg
Vormgeving:
Vaes Grafische Producties bvba
Duidelijk is alleszins dat de
industrie, zoals we die tot op
heden gekend hebben, zich op
een scharniermoment bevindt. De
fabrieken waar een, veelal ongeschoolde of verkeerd geschoolde
(lees: niet arbeidsmarktgerichte)
arbeider om de twintig seconden
dezelfde handeling moet uitvoeren en dit gedurende 8 uren,
verdwijnen naar het verleden of
naar lageloonlanden.
Het aantal leerlingen in het technisch onderwijs blijft dalen. Een
spijtige zaak maar dit verhoogt
de kansen én, veelal, het inkomen
voor diegenen die er wel bewust
voor kiezen. Veel werkeloze
jongeren met een universitair
diploma kunnen alleen maar
2
dromen van het maandinkomen
van onze jonge lassers en technici
op voorwaarde dat deze laatste
competent en gedreven zijn.
In Europa is er een tekort aan
maar liefst 50 000 technici.
( bron Dr. Eberhard Veit, manager
Festo).
De overheid investeert en gelooft
massaal in techniek. In Genk
(Thor-park) verrijst de technologiecampus T2; onze partner Limtec bouwt een nieuw opleidingscentrum op het wetenschapspark
in Diepenbeek. Het “strategisch
actieplan in het kwadraat voor
Limburg”- kortweg SALK- van de
Vlaamse overheid gaat voor veel
geld, mogelijkheden en kansen
zorgen voor onze Limburgse
jongeren. Op korte termijn 2000
tot 3000 jobs. Op lange termijn
zelfs 10 000 jobs. Veelal met een
profiel waarvoor u bij ons terecht
kunt. Niet alleen technische
profielen maar ook deze in de logistiek en dienstensector (handel
en verkoop).
Onze school, niet geheel toevallig
verkozen door UNIZO tot “Meest
Ondernemende School van
Vlaanderen”, is de afgelopen
jaren niet bij de pakken blijven zitten en heeft een aantal
initiatieven ontwikkeld, gesteund
door de Provincie, de Stad Bilzen,
de Vlaamse overheid en tal van
ondernemingen.
De Amerikaanse producent van
computergestuurde bewerkingsmachines Haas heeft onze school
gekozen om samen een hypermodern CNC-opleidingscentrum
HTEC uit te bouwen en hen te
vertegenwoordigen in beide
provincies Limburg. Elders in
deze “[email protected]” leest u over “dit
staaltje van vertrouwen in ons
kunnen” meer.
ter waarde van 150 000 euro. Een
bedrag dat de overheid in deze
boeiende tijden zeker niet zou
ophoesten indien er geen geloof
in de leerkrachten en de toekomst
van deze richting zou zijn.
Onze school is nu ook helemaal
mee in de 3D-printing-hype. Dit
in een Europees samenwerkingsverband met Ysland, Denemarken, Noorwegen, Tsjechië en
Duitsland.
Elke crisis leidt tot nieuwe kansen
en mogelijkheden. Wij nemen
de handschoen op en blikken vol
vertrouwen 2015 en de toekomst
tegemoet. Want zoals u weet… de
jeugd heeft de toekomst en laten
we net die jeugd in huis hebben.
Luc Valkeneers
Technisch Adviseur-Coördinator
Het Consortium Beroepsonderwijs Nederland is een samenwerkingsverband van 40 Nederlandse bedrijven, ca. 200 VMBO
- scholen en een groeiend aantal
vakbekwame - leerkrachten. Het
Consortium werkt vanuit het
principe voor, door en met professionals uit het beroepsonderwijs
en hanteert als kwaliteitscriteria:
betrokkenheid van het werkveld,
borging door de onderwijsinspectie, draagvlak bij opleidingsteams, onderzoek, analyse en
duurzaamheid.
voor zowel de praktische kennis
als de theoretische achtergrond.
(Techno Skills genaamd)
De leerlingen van 4 BM werken in
enkele groepjes van twee à drie
leerlingen aan een scooterkrik,
een stockcar, een luchtmotor of
een blikkenpers.
Het zijn zeer leerrijke projecten
waar de leerlingen graag aan
werken.
4 BM
Samen met de technisch adviseur
van de school en leerkrachten
van basismechanica zijn we een
samenwerking aangegaan omdat
Consortium een heel aantrekkelijk en opwindend gamma van
uitgewerkte projecten aanbiedt.
Deze projecten zijn mooi en
degelijk uitgewerkt met aandacht
Deze maand start ook de inrichting van ons gloednieuw lasatelier
3
Bezoek aan
3D-printbedrijf
Trideus in het kader van ons
Europees Erasmus+-project.
4
5
Bedrijfsbezoek
distributiecentrum
IKEA te Genk
Op dinsdag 13 januari
brachten de leerlingen van
5 verkoop vergezeld door
mevr. Massant en mevr.
Huybrechts een bezoek
aan het distributiecentrum van Ikea te Genk.
Na onze aanmelding, kregen
we eerst via een powerpoint een
voorstelling van het bedrijf. Zo
kwamen we te weten dat Ingvar
Kamprad, een Zweed, de oprichter is. De firma heeft ook haar
naam gedeeltelijk ontleend aan
zijn naam. IKEA is ontstaan uit de
eerste letters van Ingvar Komprad, Elmstaryd (boerderij waar
hij woonde) en Agunnaryd (dorp
waar hij woonde).
De meubels worden ontworpen
en ontwikkeld in Zweden. De
productie gebeurt grotendeels
in China en Pakistan. Wereldwijd
vind je Ikea winkels. En ja, binnenkort ook ééntje dicht bij ons
in Hasselt (2016!).
te passen op hun eigen personeel
(goede werkomstandigheden
tegen behoorlijk loon), bij de
productie van de goederen (controle kinderarbeid, duurzaamheid, veiligheid…) en op de klant
(kwaliteit en klantvriendelijkheid
staat op de eerste plaats). Tevens
steunen zij verschillende goede
doelen zoals Unicef.
Na deze leerrijke voorstelling was
het tijd om de bedrijfshallen te
bezoeken. We leerden alles over
de supply chain (hoe de goederen
van leverancier tot in de winkel
geraken). In de verschillende
hallen werd er half automatisch,
vol automatisch en manueel
gepickt. Dagelijks vertrekken zo’n
56 trailers naar de winkels. Deze
vervoeren ongeveer 6 400 pallets.
Dus … elke dag volop werk!
Biotoopstudie
Munsterbos.
Tijdens de onthaaldagen trokken de leerlingen van het eerste jaar in het kader
van de lessen natuurwetenschappen naar het Munsterbos. Zij bestudeerden
daar zowel de macro- als de microwereld. Ze voerden een biotoopstudie uit
en deden allerhande metingen.Zo kregen ze een mooi beeld van het bos als
levensgemeenschap.
Als we nu in een IKEA winkel
rondneuzen, zullen we zeker even
denken aan alles wat er vooraf is
gebeurd.
5 Verkoop
IKEA heeft een uitgesproken visie
nl. “Een beter bestaan voor ieder
mens”. Deze visie proberen ze toe
6
7
Opening cnc-leercenter HTEC
Bezoek aan
het fort van
Breendonk
Onze school krijgt het vertrouwen van
Amerikaanse cnc-producent Haas.
Op donderdag 13 november 2014 brachten we met het
vierde jaar een bezoek aan het Fort van Breendonk. Een
monument dat een belangrijk deel uitmaakte van de
wereldoorlogen, zowel de eerste als de tweede wereldoorlog.
We vertrokken rond 8.40 u met
de bus richting Mechelen. Tijdens
de rit was er een fijne sfeer en
dat maakte het zeer aangenaam
omdat we toch 2 uur onderweg
zouden zijn.
Toen we aankwamen bij het fort,
werden we in 2 groepen verdeeld. Vervolgens kregen we een
rondleiding doorheen het fort en
er werd verteld waar alles voor
diende.
De gruwel van het nazisme en de
concentratiekampen hebben ook
België niet gespaard. Het Fort van
Breendonk is hiervan een ontroerend en spreken bewijs. Vandaag
is het één van de best bewaarde
kampen in Europa.
Met een grootse receptie werd op woensdag 26 november een hypermodern high-tech leercentrum gesteund
door een cluster van bedrijven en toeleveranciers officieel geopend.
8
De Amerikaanse producent van
computergestuurde werktuigmachines “Haas” is niet over
één nacht ijs gegaan vooraleer in
zee te gaan met de afdeling “3D
mechanische vormgeving” . De
visie van de school, de afdeling,
haar verleden en de leerkrachten
werden gescreend en tegen het
licht gehouden. Het atelier kreeg
een extreme opfrisbeurt - leerlingen spreken van “pimpen”- om
tegemoet te komen aan de eisen
van de Amerikaanse wereldspeler.
Limtec, een bedrijf gelegen op de
Ford-terreinen.
De inzet was dan ook erg hoog.
De firma Haas wilde een derde,
en meteen ook laatste, HTEC-center - Haas Technologie Education
Center - Introduceren in Vlaanderen. Na Oudenaarde en Mechelen
vormt dit laatste opleidingscenter
de uitvalsbasis voor beide provincies Limburg. Naast opleiding van
de eigen leerlingen, wil dit centrum ook eigentijdse cnc-opleidingen verzorgen voor studenten
en werknemers uit de regio en
dit in nauwe samenwerking met
De school komt daarmee in
het wereldwijd HTEC-netwerk
terecht. Leraar ingenieur Peter
Evens verklaart: “ Met dit center
kunnen we studenten uit de regio
met de beste en bijgevolg ook
met de duurste gereedschappen
en machines laten kennismaken zonder dat dit weegt op de
schoolfinanciën. Ons atelier is
omgetoverd tot een mooie, boeiende en stimulerende leeromgeving. Voor onze school is dit een
grote verandering en aanpassing
op de toekomst.”
Mede initiatiefnemer leraar Danny
Van De Voorde verwoordt het als
volgt: “Met de sluiting van Ford is
dit een poging om de innovatieve
maakindustrie van de regio mee
te helpen uitbouwen. Er is en blijft
een groot tekort aan gekwalificeerde technici. De firma Haas heeft
ons een mooie voorzet gegeven. Ik
ben blij dat we dit onze jongeren
kunnen aanbieden”.
In aanwezigheid van manager
Maes van HTEC–Europe, burgemeester Frieda Brepoels,
prominenten uit provinciale en
andere onderwijsmiddens,
ouders en leerlingen werd
het HTEC-center officieel in
gebruik genomen. Opgemerkte gasten waren huisvriend
Arnoud -mobiele school- Raskin en voormalig Ford baas
Peter Heller.
De school zet met deze
opening een belangrijke stap
in de verdere professionalisering. Een volgende stap wordt
in het voorjaar van 2015 gezet:
de opening van Limburgs modernste lasopleidingscentrum
op onze eigenste campus.
We zagen waar de gevangenen
sliepen, aten en werkten. We
hoorden hoe ze werden behandeld door de Nazi’s. Zo hadden
de gevangenen maar 5 minuten
de tijd om het toilet te gebruiken.
De meesten waren al binnen de
minuut weg, uit angst dat ze er te
lang zouden op zitten.
Daarna kregen we ook uitleg over
de Nazi’s zelf: hun uniform, feestplaats en slaapplaats. Ook de
vrouw wan de kampcommandant
liet zich niet onbetuigd: ook zij
strafte of vernederde de gevangenen waar, wanneer en hoe zij dat
wilde.
Tenslotte kregen we ook de
martelkamer te zien en de executieplaats waar heel wat mensen
werden gefusilleerd.
Het doel van deze uitstap werd
ons pijnlijk duidelijk: ‘Vergeet
nooit de gruwel die er gebeurd
is in het verleden. Of zoals de
spreuk in Breendonk vermeldt:
“Wie het verleden vergeet, negeert
de toekomst en is verdwaald in het
heden.”
Mitch Remans 4MT
9
IMPACT
N
I
W IN
W
e
i
t
a
r
i
p
s
n
i
hil !
c
s
r
e
n
r
e en
ete ngerejs van v inder
b
oor de jo erwi ereld raatk
v
d
t ij
t
orgten bsch oneen wden s
z
ing ulta chni ken uizen
v
e
ng olres et te ij ma or d
i
z
De scho in h en z vo
De jongeren bouwden de afgelopen jaren al 50 mobiele
scholen.
..
Terwijl ze zelf leren, groeien en ontwikkelen, creeren ze kansen voor straatkinderen.
Alle onderdelen worden gemonteerd en de mobiele
school wordt afgeleverd klaar voor transport naar een
project voor straatkinderen.
Alle onderdelen worden geproduceerd. De jongeren leren zo
onder andere werken met computergestuurde draai en
freesmachines. Bovendien gaan ze aan de slag met spuitgieten.
4. ONDERDELEN
De jongeren bouwen de boxen van de mobiele scholen door de borden
(poly urethaan) in de aluminium frames te monteren.
3. FRAME
Alle vernieuwingen worden getekend met de
software‘inventor.
2. TEKENEN
jongeren (12/tot 18 jaar) bouwden de mobiele scholen tijdens projectwerk op school.
5. ASSEMBLAGE
De jongeren zoeken voortdurendnaar verbeteringen en
ontwikkelen nieuwe toepassingen
op vraag van het Mobile School
team.
1. DESIGN
ol.org
emotivatie
n
g
a
g
e
m
www.mobilescho
HOE WORDEN DE MOBIELE
SCHOLEN GEPRODUCEERD?
e
n
t
10
11
Filmploeg
“Iedereen beroemd”
in onze school.
Eind oktober streek een filmploeg van de VRT neer in ons mechanica
atelier. Aanleiding van de opnamen vormden het, nu al 17 jaar durende,
ontwikkelingsproces van de mobiele schooltjes. Een zoveelste nieuwe
generatie leerlingen bouwt het idee van Arnoud Raskin op een professionele manier verder uit. In de loop der jaren waren maar liefst 600
leerlingen in mindere of meerdere mate betrokken bij de ontwikkeling
van 50 mobiele scholen.
De VRT wilde na TVL niet achterblijven en filmde een halve dag onze
leerlingen van de afdeling “3D mechanische vormgevingstechnieken”.
Joël Jacobs, Brecht Colla en Brecht Nolmans vertegenwoordigden met
stijl en bravoure hun school en afdeling op de nationale zender.
Op de foto herkent u de fiere leerlingen, de filmploeg en leraars Danny
Van de Voorde en Camille Thijssen.
De bewuste uitzending kwam 12 december op televisie en is nog te
bekijken op de site van “ één”.
Halloween
Eind oktober, korte dagen en
lange nachten, de ideale periode
om Halloween te vieren. Ook in
onze school konden de leerlingen
weeral hun hartje ophalen bij het
bedenken en knutselen van enge,
griezelige, en huiveringwekkende
spoken, mummies, spinnen enz…
Zo kon men individueel deelnemen of per klas. En het resultaat
was weer overweldigend. De eetzaal werd voor deze gelegenheid
omgetoverd tot een spookstad.
Ganse legers van mummies
gingen de strijd aan met een spokenschip, in griezelige pompoenen zag men de schaduwen van
enorme spinnen.
vijfdejaars leren reanimeren
en stabiele zijligging
Het was voor de jury geen gemakkelijke opgave om hieruit de
beste (lees griezeligste) ontwerpen te kiezen. We willen dan
ook ALLE deelnemers proficiat
wensen. Tijdens de voorstelling
van de halloweencreaties kregen
de leerlingen ook nog een lekkere
pompoensoep aangeboden.
Op vrijdag 28 november verwelkomde onze school 2 vrijwilligers
van het Rode Kruis Vlaanderen afdeling Bilzen voor een boeiende
workshop over reanimatie en
stabiele zijligging. Lesgevers Sylvia en Frans Braun zorgden ervoor
dat het publiek aan hun lippen
hing. De leerlingen oefenden de
De klasprijs werd gewonnen door
3BM en 4BM die een waarheidsgetrouwe replica maakte van het
spookschip ‘The Devils Anchor’.
De individuele prijs ging naar
Robbe van 1B voor zijn prachtig
versierde pompoen . De eerstejaars verdienden een troostprijs
voor hun enge mummies.
E.H.B.O.:
12
reanimatie op reanimatiepoppen
en de stabiele zijligging op elkaar. Na meermaals oefenen hadden
de leerlingen deze technieken in
de vingers. Beide levensreddende
handelingen hebben voor deze
leerlingen voortaan geen geheimen meer.
The Devils Anchor …. niet zo maar een
spookschip…
In het midden van de 15de eeuw werden schepen in de zeven wereldzeeën
aangevallen door een schip ZONDER
bemanning. Geen van de overvallen
schepen kon ontsnappen en ze werden
allen door het spookschip tot zinken
gebracht.
Enkele zeelieden wisten de aanvallen te overleven door zich aan het
wrakhout van hun schip drijvende te
houden. Niemand heeft geweten waar
het schip vandaan kwam. Het dook
op uit een mistbank en het verdween
weer nadat het genadeloos had
toegeslagen. Sommigen beweerden
dat de duivel zelf de kapitein van deze
boot was. De aanvallen van TheDevils
Anchor stopten in het begin van de
zestiende eeuw.
Men beweert dat het spookschip
is verdwenen in de Bermuda
driehoek, maar wij weten wel
beter: het schip staat momenteel
in onze school.
13
LASSEN
CONSTRUCTIE
5 Verkoop brengt op vrijdag
28 november een bezoek aan
Als voorbereiding naar een job als lasser, fotolasser of constructeur in staalconstructies zullen alle leerlingen
van de derde graad standaardoefeningen lassen. Dit met verschillende materialen, verschillende soorten
lassen en in verschillende posities.
te Lafelt.
Daarnaast worden er in het vijfde en zesde jaar telkens projecten en/of eindwerken voorzien om
ook te leren een constructie in elkaar te punten en volledig af te werken tot één mooi geheel. Hier
komen tal van slijp- , boor- en afteken- en lastechnieken aan bod. De constructies voor het vijfde
jaar zijn een barbecue, gasflessenopslag en een vuurhaard.
Tevona Oostheuvel
ONDERNEMENDE
JONGENS
Poorten, leuningen, trappen en afdaken voor het zesde jaar. Meermaals zijn er ook speciale
projecten op aanvraag zoals een grote vogelkooi, werk- en lastafels en frames voor allerlei doeleinden. Dit alles wordt toegepast van de opgedane kennis van de verschillende
lastechnieken en materialen.
MINI-ONDERNEMING 6H:
THE TREND BY 4
Met vier mannen een mini-onderneming op poten zetten. Dat was de opdracht
die we in het begin van het schooljaar kregen van onze leerkracht Mevr. Geraerts
en VLAJO (Vlaamse Jonge Ondernemingen). Het leek bijna onmogelijk, maar
door ons harde werk en doorzettingsvermogen konden we dit waar maken.
Het startte allemaal met praktische opdrachten zoals het zoeken van een
naam, logo, … . Uiteindelijk kozen we de naam ‘The Trend by 4’. We zetten
de trend verder met vier personen. Dat is de betekenis achter onze naam. Als
productgroep kozen we (opmerkelijk) voor juwelen en horloges. Niet meteen
een voordehand liggend assortiment voor vier heren. We vonden op internet
trendy spulletjes die ons aanspraken. Vervolgens moest er geld in het laadje
komen voor het bestellen van de producten. Dit geld haalden we uit aandelen
die we op voorhand moesten verkopen. Op het einde van de onderneming
wordt onze winst of verlies verdeeld over al de aandeelhouders. Na het bestellen van het zilver en goud moest er een folder en een flyer gemaakt worden.
De voorbereidingen eindigden met het maken van een stand voor de verkoop.
Op de kerstmarkt van de school vond het eerst verkoopmoment plaats. De
bezoekers toonden zeer veel interesse in onze producten waardoor we konden
spreken van een geslaagde eerste verkoop. Na de verkoop werd de boekhouding van de eerste periode gevoerd. Dit nam veel tijd in beslag, maar was wel
zeer leerrijk.
14
In het kader van ons EKOE project zoeken we elk jaar een
‘goed doel’ in onze regio. Dit
jaar willen we samen met 3 H
Tevona Oostheuvel steunen.
Tevona zorgt voor een thuis voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij bieden een zo
normaal mogelijk leven aan voor deze mensen. Zij zorgen voor dagactiviteiten, vrije tijd en meer.
Ze laten een deel van de “patiënten” zelfstandig wonen in een eigen huis. Dagelijks worden
ook een 50-tal mensen met een busje opgehaald om samen met de permanente bewoners
een zinvolle bezigheid uit te oefenen in het dagcentrum. Ze voeren er verschillende taken uit
zoals brood bakken in de bakkerij, het onderhouden van de groentetuin, het verzorgen van
de dieren, inpakken enz. Dit is dan hun werk en zo voelen de mensen zich belangrijk in de
maatschappij. Tijdens onze rondleiding hebben we de bakkerij bezocht en hierover uitleg
gekregen door een van de “werknemers”. Ook is er een afdeling voor senioren, zij mogen werken als ze dat willen maar de meesten genieten van hun pensioen.
Na onze rondleiding zijn we er van overtuigd dat ook deze mensen een extra steuntje kunnen
gebruiken. Daarom nodigen we iedereen van harte uit om onze kerstmarkt te bezoeken en
alzo een bijdrage te leveren voor de bewoners in Oostheuvel.
Jochem Smolders - 5 V
Gedicht
Naar de
middelbare
school.
Vorig jaar op mijn school, was
alles anders dan nu. In september
mocht ik naar een andere school,
een grotere school, een middelbare school: de PSSB.
Toen ik hier voor het eerst aankwam, vond
ik het wel spannend. Ik was nieuwsgierig en
zenuwachtig. Een paar juffrouwen begeleidden mij naar mijn klas.
De eerste paar dagen waren heel leuk. Er
was ontbijt, maar door de zenuwen heb
ik niets gegeten. We hebben spelletjes
gespeeld om elkaar beter te leren kennen
en we werden op onze nieuwe school rondgeleid.
Ik voelde me al snel thuis, want het waren
leuke klasgenoten en toen we op sportdag
gingen sporten, waren we een heel goed
team.
Toen het echte werk begon, was ik super
blij, want ik keek er al naar uit van op de lagere school. Ik vond het eerst wel een beetje
raar, steeds naar andere leerkrachten en
lokalen, maar ik ben het nu wel gewoon.
We kregen ook een andere agenda en in het
begin was die een beetje ingewikkeld, maar
nu niet meer.
Mijn lievelingsvakken zijn wiskunde, techniek en zedenleer.
Techniek vind ik heel leuk omdat ik graag
met mijn handen werk. Daar maken we hele
mooie dingen zoals auto’s, treinen, kerstbomen en nog van alles. PO doe ik ook graag,
want dan tekenen we en dat vind ik leuk. En
LO is leuk omdat ik daar kan sporten.
Ik heb het nog wat moeilijk met Frans
omdat ik dat nog nooit gehad heb. Maar ik
denk dat als ik wat meer studeer, ik het beter ga kunnen. We zijn ook eens met natuurkunde op stap gegaan naar het bos en daar
leerden we nieuwe planten kennen. Ik hoop
dat we nog uitstapjes gaan maken.
Natuurlijk hopen wij dat we op het einde van het jaar winst hebben gemaakt. Zo
kunnen wij bewijzen dat we uitgegroeid zijn tot echte ondernemers!
Ik voel me welkom op deze school en heb
geen spijt dat ik naar deze keileuke school
gekomen ben.
Wim Michiels 6H
Leerling van 1B
15
Projectweek
Een gezond broodje
Tijdens de eerste week na de kerstvakantie werd door de
leerlingen van 1A in meerdere vakken gewerkt rond het
thema ‘brood’.
Een uitstap naar het Heempark te Genk maakte de week nog leerrijker.
Ze kregen heel wat boeiende uitleg. Nadien maakten ze elk hun eigen
broodje. Alle ingrediënten mengen, goed kneden, laten rijzen en uiteindelijk het mooi gevormde resultaat bakken in een ouderwetse bakoven.
In de keuken van de school gingen ze verder aan de slag. Sla, tomaat,
ei, kaas, komkommer en wortel maakten het geheel tot een gezonde en
heerlijke hap. En daarna lekker smullen aan een mooi gedekte tafel! Dit
proeft naar meer!
Techniek
Techniek
binnenstebuiten
Wil je weten hoe een haardroger, een strijkijzer of een senseo
werkt?
De leerlingen van 1A weten het
antwoord.
Ze demonteerden elektrische
toestellen, zochten informatie en
gaven een knappe voorstelling
aan de klas.
Wat vinden de
leerlingen van de
lessen techniek
en ICT?
Techniek 1B:
boeiend en plezant.
Werkhuis vind ik super omdat je
met je handen mag werken. Soms
is het moeilijk want je moet op de
millimeter werken. ICT is helemaal
te gek. We hebben heel mooie
powerpoints leren maken.
Theorie is niet zo leuk als werken
met de handen, maar de juf is heel
behulpzaam als je iets niet begrijpt.
INDIANA 1A2
Realisatietechnieken 2MT
Hoe kan je zomerfruit in de winter
eten?
2H en 2MT bestudeerden
technieken die je kan gebruiken
om voedsel gezond en veilig te
verwerken, en te bewaren.
Heerlijke aardbeien en bessenconfituur.
Het werkhuis is heel fijn. Als je
goed oplet maak je een prachtig
werkstuk. Techniek is best moeilijk
maar wel leerzaam. ICT is heel leuk
ondanks “de jeugd” al veel weet.
TESSA1A1
ICT is fijn want iedereen heeft een
eigen pc. De leerkracht is super
tof! Het werkhuis is echt de max.
Het is gloednieuw en de werkstukjes zijn super cool.
NIELS 1A1
Techniek 2H
en 2MT
Houten plankjes worden verwerkt tot een mooie bureau-auto.
Een zelfgemaakte kerstboom
met ledjes
In de keuken worden verse en
gezonde ingrediënten verwerkt tot
een ontbijt, soep, toasten, …
16
Correct aftekenen op metaal
met een hoogtemaat.
17
Sportdag
Erperheide
Terwijl de rest van de
school zich tijdens de
sportdag nat van het
zweet maakt zijn er altijd
een deel van de leerlingen
die beter af zijn. Zij kozen
ervoor om een dagje te
zwemmen, glijden, bubbelen .... in het suptropische
Erperheide. Zo zie je maar
dat een sportdag echt leuk
kan zijn.
Het humorvol
theaterstuk voor
jongeren en
volwassenen:
De
zwarte
schande
Donderdag 7 november 2014 zijn we met het vijfde en
zesde jaar TSO naar De Velinx geweest om het theaterstuk “De Zwarte Schande” bij te wonen. Dit is een stuk
van het theatergezelschap Bleeding Bulls. Het gaat
wel over de oorlog, over hoe mensen oordelen over
mensen met een andere afkomst maar het werd wel
grappig gebracht door de toneelspeler. Vooraf hadden
we in de klas al een bespreking met de acteur gehad,
zodat we wel wat voorbereid waren op de voorstelling.
Het verhaal gaat over Maarten Schiltmeier, een Duitse voetballer bij
KSK Beveren. Zijn bijnaam op de voetbal is King Kong, hij snapt zelf
niet zo goed waarom ze hem zo noemen maar hij vindt het niet erg.
Maarten leert dat er in de wereld heel veel racisme is en dat gebeurt
vooral bij het voetbal wanneer je eens niet goed speelt. Ook vertelt hij
in het verhaal veel over zijn opa. Zijn overgrootvader was een Afrikaan
die nog heeft meegevochten in de Eerste Wereldoorlog. Dat verhaal
over zwarten die door de koloniserende landen werden gerekruteerd
om te komen vechten, is een voor ons onbekend verhaal. Wanneer
Maarten een dagboek vindt van zijn opa leest hij dit helemaal uit. Hij
herkent zichzelf in het verhaal en wil daar graag iets mee doen.
Het stuk gaat eigenlijk vooral over het anders zijn en racisme dat
overal in de wereld heerst. Ze willen ons laten zien dat iedereen
hetzelfde is en dat ook mensen met een andere huidskleur gevoelens
hebben. Het stuk is ook historisch omdat het gaat over zijn grootva-
18
der die heeft mee gevochten in de Eerste Wereldoorlog. En humoristisch
omdat hij af en toe gebruik maakte van grappige foto’s, hij maakte
grapjes, gebruikte liedjes en betrokken het publiek erbij. Er was maar
één (hoofdrol)speler: dit was Maarten Goffin. Maarten kennen we vooral
uit ‘En Toen Kwam Ons Ma Binnen’, ‘Thuis’ en ‘Zone Stad’. Je kon hem
in het stuk vooral beschrijven als een heel vrolijk iemand. Hij lachte de
hele tijd en was heel opgewekt. Springen, lopen, huppelen, klauteren…
niks was hem te veel. Hij speelde alle personages.
Het verhaal speelde zich af in het heden en in het verleden. Soms was
dat wel moeilijk om te volgen. Maar als je éénmaal door had hoe het in
elkaar zat, snapte je het wel.
Gedicht
De Zwarte Schande is voor iedereen een grote aanrader. Ik vind theater
persoonlijk niet zo leuk, maar deze voorstelling vormt toch een uitzondering. Het theatergezelschap heeft een speciaal verhaal in een leuk
jasje gestoken. Wanneer je hoort dat het stuk gaat over de Eerste Wereldoorlog denk je dadelijk dat het een saai theater gaat zijn, maar zij
hebben bewezen dat je zo een thema wel interessant kunt maken. Het
decor was heel simpel en toch heeft Maarten het goed benut. Tijdens de
voorstelling betrok hij het publiek er ook echt bij, dat is een leuk extraa
tje. Maarten Goffin is een uitstekend acteur en hij sprak mij erg aan. Dit
komt waarschijnlijk ook omdat sommige hem wel kennen van enkele
tv-programma’s. Zelfs voor personen die theater niet leuk vinden, is dit
zeker een aanrader!
Lindsey Boulet (5H i.s.m mevrouw Stes)
19
Zondag 31 mei 2015
10.00u-18.00u
zaterdag 21 maart 2015
10.00u-16.00u
opendeur
infodag
• Las je eigen naamplaat
• Bezoek een virtueel kantoor
• Probeer onze zelf ontworpen spelen uit
• Kom 3D printen
onze richtingen
1STE GRAAD
2DE GRAAD
3DE GRAAD
SPECIALISATIE
eerstejaars
3de jaar & 4de jaar
5de jaar & 6de jaar
7de jaar
•Handel
•Mechanische
Vormgevingstechnieken
• Kantoor & verkoopmedewerker
• Elektrische installaties
• Basismechanica
•Handel
• Mechanische Vormgevingstechnieken
•Verkoop
• Elektrische installaties
• Lassen - constructie
•Mechatronica
• Winkelbeheer en etalage
• Industriële elektriciteit
•Fotolassen
1A en 1B
tweedejaars
2A: • Handel •Mechanica-elektriciteit
2 BVL: • Kantoor en verkoop (voeding-verzorging)
• Elektriciteit
• Metaal
www.PSSB.be
Appelboomgaardstraat 2, 3740 Bilzen
T: 089 62 92 21
[email protected]
20
Een initiatief van de
provincie Limburg
Universiteitslaan 1
B-3500 HASSELT
pssb.be

Vergelijkbare documenten

Lees een fragment - Gouden Boekenuil

Lees een fragment - Gouden Boekenuil door ons harde werk en doorzettingsvermogen konden we dit waar maken. Het startte allemaal met praktische opdrachten zoals het zoeken van een naam, logo, … . Uiteindelijk kozen we de naam ‘The Tren...

Nadere informatie

De sleutel van Ikea, 2003

De sleutel van Ikea, 2003 Met vier mannen een mini-onderneming op poten zetten. Dat was de opdracht die we in het begin van het schooljaar kregen van onze leerkracht Mevr. Geraerts en VLAJO (Vlaamse Jonge Ondernemingen). He...

Nadere informatie