Taco Bell chihuahua Taco Bell Chihuahua

Commentaren

Transcriptie

Taco Bell chihuahua Taco Bell Chihuahua
Taco Bell chihuahua
Verenigde Staten, 2000
Synthetische materialen
Collectie: David Kunzle
De fastfoodketen Taco Bell kreeg veel kritiek op een reeks advertenties
met een pratende chihuahua die een baret droeg. Volgens het bedrijf
verwees de hond niet naar een revolutionaire figuur of beweging: “De
reclame gaat over onze revolutionaire taco (...) en niet over enig ‘isme’.”
Taco Bell Chihuahua
United States, 2000
Synthetic materials
Collection: David Kunzle
Taco Bell came under public scrutiny when it released a series of ads
featuring a talking, beret wearing Chihuahua. The corporation’s Vice
President Peter Stack responded that there was no intentional reference
to any revolutionary figure or movement: “The advertising is about our
revolutionary taco (...) not any other kind of ‘ism’.”
Aankondigingen voor een conferentie uit
Revolución
De partij is nu de ziel van de revolutie
How Revolutionary Should Your Camera Be? (Hoe
revolutionair moet jouw camera zijn?)
Pombo vertelt over Che Guevara
Cuba, 1961
Ontwerper onbekend
1980
Inkjet-facsimile’s
Collectie: Cubaans krantenarchief
Kleuren offset-litho
Collectie: Center for the Study of Political Graphics, Los Angeles
Handleiding Leica
Collectie: David Kunzle
Deze uitgescheurde pagina’s – waarschijnlijk de eerste twee reproducties
van de foto – komen uit het dagblad Revolución. Ze kondigden een
congres over de industrialisatie in Cuba aan, met Che als belangrijkste
spreker.
Het citaat op deze poster komt uit Che’s Mensaje a la Tricontinental
(‘Bericht aan de Tricontinental’) uit 1967. De Tricontinental is een
Cubaans tijdschrift dat in veel landen de boodschap van het socialisme
verspreidt.
Korda maakte zijn portret van Che met een Leica M2. Che zelf had, toen
hij begin jaren vijftig een poosje in Mexico als fotograaf werkte, ook een
Leica gebruikt. Leica gebruikte Korda’s foto zonder diens toestemming.
Op de achterkant staat in het Farsi: “Harry Villegas, bijgenaamd Pombo,
vocht met Che Guevara in Cuba, Congo en Bolivia. In deze memoires
van een soldaat vertelt Villegas over zijn inspanningen en over wat er in
deze jaren is bereikt. Hij beschrijft zijn denken, zijn rol als politiek denker
en de strijd van Che tegen het imperialisme.”
Conference announcements from Revolución
The Party is Today...
How Revolutionary Should Your Camera Be?
Pombo tells us about Che Guevara
Cuba, 1961
Inkjet facsimiles
Collection: Newspaper Archives of Cuba
These tear sheets are reproduced from Revolución newspaper. These are
likely the first and second reproductions of the photograph. The image
was used to promote a conference about Cuban industrialisation, where
Che was the main speaker.
Designer unknown
1980
The quotation printed on this poster is taken from Che’s 1967 Message
to Tricontinental, an international magazine which spread the message
of socialist solidarity.
Colour offset lithograph
Collection: Center for the Study of Political Graphics, Los Angeles
Duitsland, 1999
Germany, 1999
Iran, ca. 1990
Collectie: Trisha Ziff
Iran, about 1990
Leica Manual
Collection: David Kunzle
Collection: Trisha Ziff
Korda’s portrait of Che was taken with a Leica M2 model camera. While
living in Mexico during the early 1950s, Che worked as a photographer
and himself used a Leica. Korda’s image was used by Leica in this
advertisement without permission.
The Farsi text on the back cover reads: ‘Harry Villegas, known as Pombo
fought with Che Guevara in Cuba, Congo and Bolivia. Villegas talks
about his efforts and what was achieved during these decades. In this
soldier’s memoir, he describes his thinking, his role as a political thinker
and Che’s fight against imperialism.’
Sin titulo (Zonder titel)
Zonder titel
Laatste Avondmaal van de Chicano helden
José Figueroa
Cuba, 1990
Pedro Lobo
Brazilië, 2002
Gelatine zilverprint
Collectie: José Figueroa en The Couturier Gallery, Los Angeles
Cibachrome print
Collectie: Pedro Lobo
Reproductie van een muurschildering op Stanford University
José Antonio Burciaga en Ed Souza
Verenigde Staten, 1989
Alberto Korda voelde een enorme verantwoordelijkheid omdat
hij de afbeelding had gemaakt die hoogstwaarschijnlijk de meest
gereproduceerde is van onze tijd.
“Dit is een poster van Che in een cel in de Carandiru-gevangenis, die in
maart 2003 is gesloopt.”
Pedro Lobo
Sin titulo (Untitled)
Untitled
Reproduction of a mural at Stanford University
José Antonio Burciaga and Ed Souza
United States, 1989
José Figueroa
Cuba, 1990
Pedro Lobo
Brazil, 2002
Colour offset lithograph
Collection: Center for the Study of Political Graphics, Los Angeles
Gelatin silver print
Collection: the photographer and The Couturier Gallery, Los Angeles
Cibachrome print
Collection: Pedro Lobo
Alberto Korda felt an enormous responsibility for having taken the
image that became most probably the most reproduced of our times.
“This is a picture of a Che poster in a prison cell in Carandiru Penitentiary
which was demolished in March 2003.” Pedro Lobo
De vestiging, Arnoldo Rios, bezet door boeren van
de Revolutionaire Boeren Beweging
Hasta La Victoria Siempre (Altijd voorwaarts naar
de overwinning)
Raymond Depardon
Chili, 1971
Ñiko (Antonio Pérez González)
Cuba, 1967
Kleuren offset-litho
Collectie: Center for the Study of Political Graphics, Los Angeles
Inkjetprint
Collectie: Magnum Photos
Zeefdruk
Collectie: Center for the Study of Political Graphics, Los Angeles
Last Supper of Chicano Heroes
The settlement, Arnoldo Rios, occupied by
peasants of the Revolutionary Peasants
Movement
De eerste officiële poster met Korda’s afbeelding van Che die werd
gemaakt in opdracht van de Cubaanse regering.
Raymond Depardon
Chile, 1971
Inkjet print
Collection: Magnum Photos
Hasta La Victoria Siempre (Ever Onward to
Victory)
Ñiko (Antonio Pérez González)
Cuba, 1967
Screenprint
Collection: Center for the Study of Political Graphics, Los Angeles
This was the first official poster using the Korda image of Che to be
produced by the Cuban government.

Vergelijkbare documenten

`Che` Guevara

`Che` Guevara Collection: Center for the Study of Political Graphics, Los Angeles

Nadere informatie