Downloaden - Positief opvoeden

Commentaren

Transcriptie

Downloaden - Positief opvoeden
Opvoeden
In elk gezin
weer anders
5
Mischa van den Berg
“Ik ben een
trotse pappie!”
Kop tekst 3
sit
ief Opv
o
ed
TopTips
Omgaan met
emoties
4
Po
3
en
ru
m
zin
Cent
vo
o
Opvoedtips en informatie voor álle ouders
> Positief Opvoeden; Omgaan met emoties, najaar 2014
r Je u g d e n
Ge
Nr. 7
Editie van gemeente Groningen
Omgaan met emoties
Wat lees je in deze
Tipkrant?
Bij het opgroeien ontwikkelen kinderen
zich niet alleen lichamelijk en verstandelijk,
maar ook emotioneel. Ouders hebben hier
veel invloed op. Hoe ga je bijvoorbeeld
het beste om met een kind dat onzeker is.
Of hoe kun je je kind onder steunen tijdens
een scheiding? In deze Tipkrant lees je
hier meer over en ver tellen drie Groningse
gezinnen hoe zij tegen opvoeden
aankijken en staan vaders centraal in
het artikel over het project ‘Mankracht’.
Ook staat de Tipkrant weer vol tips,
ervaringen en informatie van andere ouders
en professionals. Want opvoeden is soms
een achtbaan van emoties!
Direct informatie of advies nodig?
Kijk voor adressen en ons telefoonnummer
op pagina 8 of op www.cjg.groningen.nl
Positief Opvoeden werkt
Voor alle ouders
Jeroen, hoe praat je met Anouk
over haar gevoelens?
“Anouk kwam vaak boos of chagrijnig uit school. Als ik dan vroeg wat er aan de hand was, kreeg ik
eigenlijk geen antwoord. Na veel aandringen kwam er een kwaad, grommend ‘niets’ uit, terwijl ik
duidelijk zag dat er iets was.”
“Ik vroeg haar of ze gepest werd, maar dan
riep ze: ‘Ik wil er niet over praten’, waardoor
ik dacht dat er iets ergs aan de hand was.
Dan zei ik dat ze moest komen zitten en het
moest ver tellen, maar dan zei ze alleen maar:
‘Ik weet niet wat er is’. Toevallig zag ik bij het
Centrum voor Jeugd en Gezin een poster
van een lezing van Positief Opvoeden. De
titel was Veerkracht bij kinderen bevorderen
en het ging over vaardigheden die kinderen
kunnen ontwikkelen om goed met emoties
om te kunnen gaan. Daar kwam ik erachter
dat ik het eigenlijk heel moeilijk voor Anouk
maakte. Zij vindt het niet makkelijk om over
haar gevoelens te praten en dus moet ik haar
daar voor tijd en ruimte geven. Ik deed het
tegenovergestelde. Ik gaf geen ruimte omdat
ik me zorgen over haar maakte en ik gaf haar
niet de tijd om eerst rustig te worden en bij te
komen van de schooldag. Anouk en ik hebben toen afgesproken om elke dag voor het
slapen gaan, samen de dag door te nemen.
Ik ben ook naar een opvoedadviseur gegaan
omdat ik toch wilde leren hoe ik Anouk kon
helpen bij het uiten van haar gevoelens. Daar
heb ik een heel handig stappenplan geleerd
voor het omgaan met emoties. Nu merk ik dat
als ik Anouk de ruimte geef, zij vanzelf komt
ver tellen waarom ze boos of chagrijnig is.”
Lees het stappenplan van Jeroen
op pagina 3.
Welke normen en waarden je jouw kind
wil bijbrengen, is voor elke ouder anders.
Hoe je het gedrag het beste in die richting
kunt sturen is uitgebreid onderzocht.
Dit onder zoek en praktijkervaring laat zien
dat Positief Opvoeden volgens Triple P
kinderen de beste kansen geeft om zich
goed te ontwikkelen.
Bewezen is dat kinderen die positief worden opgevoed, zich prettig voelen en
minder risico lopen op het ont wikkelen
van gedragsproblemen. Ouders die
positief opvoeden, vinden het ouder schap
plezieriger en genieten vaak meer van
hun kinderen.
Wat is Triple P?
Kijk op pagina 8.
Voor het adres van het
CJG bij jou in de buurt
Zie pagina 8
2 Omgaan met emoties
Wist je dat
2e
een baby van 3 maanden
al emoties herkent?
Vanaf het
jaar
probeert een kind
anderen aan het
lachen te maken.
Bron: Universiteit van Leiden
Bron: www.mens-en-samenleving.infonu.nl
Ruim 11%
van de scholieren op de basisschool
wordt regelmatig gepest.
Bron: Nederlands Jeugdinstituut
CJG Hoogkerk: voor én door ouders
In Hoogkerk werkt een breed, enthousiast team er hard aan om meer bekendheid in de wijk te krijgen en ouders naar zich toe te trekken,
zodat zij elkaar ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. In de toekomst moeten ouders – en andere wijkbewoners – immers meer zelf
doen en organiseren, minder leunen op professionals. De medewerkers van het Centrum voor Jeugd en Gezin Hoogkerk ondersteunen
waar nodig, maar stimuleren vooral de eigen kracht van ouders/verzorgers. Zodat hun kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien.
Geen drempel
Gezicht laten zien
Vrijwilliger Stephanie Bolhuis is ouder van
twee jonge kinderen én gast vrouw in het
CJG. “Mijn rol is om ouders te ont vangen
en op hun gemak te stellen. Ze moeten naar
binnen dur ven stappen. Ons speelgoed trekt
de kinderen die bij het consultatiebureau
komen, hun ouders volgen dan meestal
snel. Eenmaal aan de koffietafel komen er
allerlei alledaagse opvoedkwesties voorbij.
Omdat ik in dezelfde levensfase zit, praat dat
gemakkelijk. Je wisselt er varingen en tips
uit. Het is prettig om te horen hoe een ander
zaken aanpakt.”
Marianne Beckers is consulent bij MEE
Groningen. In Hoogkerk ondersteunt en versterkt zij mensen met een beperking en hun
familie. Ze begeleidt voornamelijk jongeren
van 12-23 jaar met bijvoorbeeld ADHD,
autisme of een verstandelijke beperking.
“Dat er lange(re) tijd dezelfde personen
binnen het CJG werken is belangrijk, want
dan leren zowel je collega’s als de mensen in
Hoogkerk je kennen en stap je gemakkelijker
op elkaar af. Er zijn veel gezamenlijke activiteiten in de wijk. Daar willen we laten zien
wie er allemaal in Hoogkerk actief zijn.
Dat we goed op elkaar zijn ingespeeld.
En wat we wel en niet voor de inwoners
kunnen betekenen.”
Emoties mogen er zijn
CJG-consulent Mirjam Prins is feitelijk de
interne coördinator van het CJG Hoogkerk.
Ze doet o.a. de eerste opvang van ouders
met behoefte aan opvoedondersteuning,
organiseert en faciliteert activiteiten, ondersteunt vrijwilligers, doet de PR en overlegt
intensief met collega’s om ouders in Hoogkerk zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Of er veel emotie bij haar werk komt kijken?
Mirjam: “Dagelijks loop ik tegen emoties
aan, zowel bij ouders als kinderen. Als je kind
bijvoorbeeld verdrietig is, raakt dat jou als
ouder ook. En soms weet je even niet hoe
je het moet aanpakken.” Driftige peuters
zijn ook regelmatig onder werp van gesprek.
Mirjam: “We leren ouders dat die emotie
er mag zijn, maar dat je je kind best kunt
uitleggen dat hij/zij die emotie anders kan
uiten dan door te slaan of speelgoed weg
te smijten.”
Samen een brede blik
De onderlinge samenwerking in Hoogkerk is
prima, volgens Lineke Ridder, medewerker
Opvoedhulp van Elker. “Er werken gedreven
mensen. De communicatie verloopt snel en
soepel. Collega’s zoeken elkaar gemakkelijk
op en gebruiken elkaars deskundigheid.
Lineke probeert met haar CJG-collega’s zo
breed mogelijk naar een gezin te kijken, naar
alle levensaspecten, en maakt zaken binnen
het gezin bespreekbaar. “Ik leg de nadruk
op wat goed gaat en benoem die punten.
Bij alle gezinnen die ik begeleid is sprake
van pijn. Daar besteed ik aandacht aan. Pas
als de gezinsleden die pijn kunnen uiten en
uitspreken naar elkaar, kunnen zij werken aan
verbetering van de onderlinge relaties.”
ze uitleg te geven over de werking van het
puberbrein. Als ze snappen dat die hersenen
anders functioneren, krijgen ze meestal meer
begrip voor hun puber – die soms best een
knuffel, advies of troost nodig heeft.”
Kracht van het CJG
Lineke: “Het beeld bij ouders dat je echt
een (opvoed)probleem moet hebben
om naar het CJG te stappen, klopt niet.
Het CJG Hoogkerk organiseert in nauwe
samenwerking met ouders allerlei activiteiten
voor ouders en kinderen in de wijk. Het CJG
probeert ouders met elkaar in contact te
brengen en ondersteunt de initiatieven
die zij nemen, zoals de organisatie van een
kledingruilbeurs of een gezondheidsmarkt.”
Mirjam: “Een grote groep, voornamelijk
moeders, bezoekt de CJG-huiskamer met
regelmaat. Andere ouders komen alleen voor
de ouder-kindactiviteiten. Iedereen is van
harte welkom.” Marianne: “Ouders voelen
zich hier gezien en gehoord. Ze beseffen
dat bepaalde aspecten horen bij het grootbrengen van kinderen en ontdekken dat
ze niet als enige worstelen met opvoedkwesties.” Tineke beaamt: “Dat is de kracht
van het CJG: ervaringen delen met anderen,
want die zijn voor jou als (jonge) ouder
zeer waardevol.”
Huilende baby’s
Het consultatiebureau is een onderdeel van
het CJG. Daar werkt GGD-wijk verpleegkundige Tineke Gijsberts. Ze draait er
spreekuur voor ouders met kinderen van
0-4 jaar of gaat op huisbezoek. Ouders
kunnen bij haar terecht met vragen over de
opvoeding, ont wikkeling en gezondheid van
hun kind. “De laatste tijd krijgen we veel
vragen over huilende pasgeboren baby’s.
Jonge ouders een luisterend oor bieden
helpt vaak al enorm, maar je moet natuurlijk eerst uitsluiten of er medisch wat aan
de hand is. Ouders vinden het moeilijk als
hun baby veel huilt en krijgen een machteloos gevoel. Ik kan ze meestal gerust stellen,
bijvoorbeeld door te benadrukken dat
het normaal is dat baby’s de eerste weken
regelmatig huilen.”
Pubers en emoties
De communicatie tussen ouders en pubers
verloopt soms moeizaam. Maar pubers hebben wel degelijk aandacht nodig. Tineke:
“Benoem wat je ziet bij je kind (bijv. verdriet)
en geef aan dat je puber er met jou over mag
praten. Respecteer ook als hij/zij dat niet wil,
maar kom er later op terug of draag alternatieven aan: praat eens met je vriend(in) of
klop bij je docent aan.” Mirjam: “Door de
jaren heen leer je als kind omgaan met
je emoties, om ze te uiten door gedrag
dat algemeen aanvaard wordt, en dan
patsboem... de puberteit! Alles staat weer op
z’n kop: hormonen spelen op, er is veel onzekerheid. We helpen ouders wel eens door
Fotobijschrift
CJG-team Hoogkerk:
Achter v.l.n.r: Ageeth Bergen, Annet Heebink, Tineke Gijsberts, Marielle Metz
Voor v.l.n.r.: Paul Kelly, Nina Boekhoven, Lineke Ridder, Wilco van der Meer, Eric Janse.
Niet op de foto: Mirjam Prins, Hester van der Paauw, Tineke Postma, Egbert Bakker, Marianne Beckers,
Tessa van Leeuwen, Fera Kuipers, Alina Hoekstra, Manon van Olst, Jildau de Jong en de CJG-gastvrouwen.
Omgaan met emoties 3
Top Tips
Welke tips passen bij jou?
Erken de emotie
Door de emotie van je kind te erkennen en
rustig te reageren leert je kind welke reactie
of emotie past bij welke gebeurtenis. De manier waarop jij als ouder op situaties reageert
bepaalt ook hoe je kind hiermee omgaat.
Bijvoorbeeld als je te erg schrikt als je kind
valt, zal je kind ook harder gaan huilen. Je
hebt hierbij een belangrijke voorbeeldfunctie. Maar ook als je verrast en rustig reageert
bij het zien van een spinnetje, leert je kind
dat dit niet eng is.
Positieve kijk ontwikkelen
Hoe kinderen zich voelen, hangt samen met
hoe ze over zichzelf denken en praten én met
wat ze meemaken in het dagelijks leven.
Stimuleer tevredenheid
Het is belangrijk dat kinderen een tevreden
gevoel hebben. Dit kan door met je kind
bewust stil te staan bij de wereld om ons
heen. Kijk bijvoorbeeld vanavond samen naar
de maan of lig samen een paar minuten op
bed zonder iets te zeggen en luister naar de
geluiden om je heen. Laat je kind bewust
nagenieten van de dag. Vraag bijvoorbeeld
naar wat het leukste is dat je kind die dag
heeft gedaan. Dit helpt ook om leuke
herinneringen voor later op te bouwen!
Stimuleer optimisme
Kinderen die optimistisch zijn, hebben vertrouwen in zichzelf en in de wereld om zich
heen. Nieuwe of spannende gebeurtenissen
zien ze eerder als een uitdaging. Help je kind
om een positieve kijk op het leven te ontwikkelen. Probeer niet al te zorgelijk of negatief
te zijn over dingen die gebeuren. Kinderen
hebben het nodig dat hun ouders positieve
verwachtingen hebben van de toekomst.
Positieve gedachten kunnen je kind ook
helpen bij een moeilijke taak zoals het
maken van een toets. ‘Ik heb het goed
geleerd, dus het gaat vast lukken!’
Stimuleer nieuwsgierigheid
Waarom moet papa werken? Waarom is de
lucht blauw? Kinderen die nieuwgierig zijn
stellen veel vragen. Ze willen weten hoe
dingen in elkaar zitten. Nieuwsgierigheid
kan ook leiden tot een positieve kijk op het
leven. Als je kind geïnteresseerd is in de
wereld om hem heen en vaak dingen doet
die leuk zijn om te doen, is de kans kleiner
dat je kind zich verveelt of een negatieve instelling ontwikkelt. Op de vragen van je kind
hoef je niet altijd het antwoord te geven of
te weten. Je kunt je kind stimuleren om het
zelf te onderzoeken. Misschien vindt hij, met
een beetje hulp van jou, op internet of in een
boek waarom de lucht blauw is?
Leren ontspannen
Wat doe jij als ouder als je stress hebt? Op
zo’n moment is het belangrijk om voor jezelf
te zorgen en tijd te nemen om te ontspannen. Maak even tijd voor jezelf met een kopje
thee of koffie en geniet er ook echt van. Ook
je kind zal nu of in de toekomst minder leuke
dingen meemaken en spanningen hebben,
bijvoorbeeld voor een spreekbeurt. Help je
kind hiermee om te gaan door oefeningen
te vinden die goed bij hem passen, bijvoorbeeld langzaam en diep in- en uitademen
of luisteren naar rustgevende muziek.
STAPPENPLAN JEROEN
“Samen met de opvoedadviseur heb ik een plan gemaakt om stap voor stap om te gaan met
de emoties van Anouk. Door het in kleine stappen op te delen, wordt het voor mij makkelijker
om haar ruimte en tijd te geven. Ook kan ik later terugkijken en nagaan of ik elke stap goed
uitgevoerd heb of dat ik de volgende keer iets beter kan doen.”
Stap 1:
Stap 3:
• Ik probeer even tijd voor Anouk te
nemen wanneer ze van streek uit
school komt.
• Ik benoem dat het lijkt of ze ergens boos
over is en vraag Anouk of ze wil vertellen
wat er aan de hand is.
• Als ze zegt dat er niets is, dan zeg ik:
‘Klopt het dat je geen zin hebt om erover
te praten?’
• Als Anouk niet wil praten of boos
blijft reageren, wacht ik even af.
• Als ze wil vertellen wat er is, luister ik
goed en stel zonodig een enkele vraag
om duidelijk te krijgen wat het probleem is.
• Ik vat samen wat ik heb gehoord en check
bij Anouk of ik haar goed begrepen heb.
Gevoelens opmerken en benoemen
Stap 2:
Omgaan met emoties
• Ik benoem opnieuw dat het erop lijkt
dat ze boos en van streek is en vraag
weer of ze wil vertellen wat er gebeurd is.
• Als Anouk nog steeds niet wil praten
of boos blijft reageren, stel ik voor
dat ze eerst even tot rust komt.
Luisteren en probleem verhelderen
Mogelijkheden
Positief Opvoeden
Elke ouder heeft duidelijke ideeën
over de opvoeding, maar in de
praktijk gaat het vaak anders.
Iedereen komt wel eens in een situatie
terecht waarbij je niet goed weet hoe je
het moet aanpakken. Het is handig om
te weten dat je niet alles zelf hoeft uit te
vinden, dat veel ouders tegen dezelfde
dingen aanlopen en dat er handvatten
voor het opvoeden zijn. Als je begrijpt
waarom je kind bepaald gedrag vertoont,
kan je ook leren hoe je er voor kan zorgen
dat je kind zich gedraagt zoals jij wilt.
Bij Positief Opvoeden krijg je handvatten
aangereikt. Je leert hoe je de ontwikkeling van je kind kan stimuleren en hoe
je kan omgaan met veelvoorkomende
lastige situaties. Je zal zien dat jij het
gedrag van jouw kind kan beïnvloeden.
Het is geen voorschrift voor hoe je moet
opvoeden, want jij bepaalt zelf wat je
belangrijk vindt in de opvoeding.
Positief Opvoeden heeft verschillende
mogelijkheden voor ouders:
Stap 4:
Gevoelens erkennen en accepteren
• Ik erken haar gevoelens en zeg dat het
begrijpelijk is dat ze hierdoor van streek
is, bijvoorbeeld: ‘Het is logisch dat je
boos bent als je vriendinnetje zo onaardig doet.’ Als het van toepassing is
geef ik een voorbeeld van eenzelfde
soort situatie die ik meegemaakt heb.
Stap 5:
Ondersteunen bij probleemoplossing
• Als haar emoties zijn gezakt vraag ik of
ik iets kan doen om haar te helpen.
• Ik vraag Anouk hoe zij de situatie graag
aan zou willen pakken.
• Ik begeleid Anouk bij het zelf oplossen
van het probleem, als dat kan.
Kies wat bij jou past op
www.positiefopvoeden.nl.
Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin
in jouw buurt kan je ook altijd
informeren naar de mogelijkheden.
4 Omgaan met emoties
Als mijn kind groot is dan…
Hoe voed jij je kinderen op? Als ze straks volwassen zijn, wat hoop je dan dat ze van huis uit hebben
meegekregen? Drie Groningse gezinnen vertellen over hun manier van opvoeden.
Gezin van Kristel & Johan
Kristel en Johan voeden samen
vijf kinderen op: Masija (14),
Damian (13), Nando (6), Kyra (3)
en Vince (7 maanden)
Benan: “Ik wil mijn kinderen heel
graag mogelijkheden meegeven. Ik wil
ze dromen van een goede toekomst
meegeven. Als er een open dag is van
de universiteit en er zijn leuke dingen te
doen voor kinderen, gaan we daar kijken.
Ik wil laten zien: dit is een universiteit
en als je goed je best doet op school,
kun je daar heen. Zelf had ik die kansen
ook. Ik ben in Irak geboren, maar dat
land was destijds totaal anders. Ik heb
een gymnasiumopleiding gedaan en het
was de bedoeling dat ik ging studeren,
lerares zou worden. Toen werd het oorlog en zijn we gevlucht. Ik heb eerst in
Zweden gewoond, ben getrouwd en toen
naar Nederland gekomen; de kinderen
zijn hier geboren.”
Kristel: “Wat we onze kinderen willen
meegeven? Het gevoel dat we er altijd
voor elkaar zijn en dat ze met alles bij
ons terechtkunnen. Met kleine én grote
problemen. Liefde is het belangrijkste.
Veel belangrijker dan materiële zaken.
Wij hebben jaren heel weinig financiële
ruimte gehad; tegenwoordig gaat het beter,
maar ik ben nog steeds zuinig. Het gaat
niet om de spullen, het gaat om het samen
goed hebben.”
Voor iedereen aandacht
Kristel: “We hebben een groot gezin, dus
het is bij ons belangrijk dat we elkaar helpen
en dat gaat heel goed. We hebben veel
structuur in huis, omdat Nando dat nodig
heeft, en er is voor iedereen aandacht. Kyra
en Vince zijn overdag bij ons. Na school is er
tijd voor Nando. Wij eten met z’n allen aan
tafel, daarna gaan de kleintjes op bed en is
er tijd voor de pubers. Zo af en toe vragen
we ze om even boven tv te kijken. Dan zitten
wij nog even een uurtje samen op de bank.
Dat is ook wel eens nodig!”
Marjan en Jeroen voeden
samen drie kinderen op:
Daan (8), Chiel (4) en Thom (3)
Benan is moeder van
Omar (14), Ari (11) en Khani (6)
Oog voor anderen
Benan: “Mijn Nederlands is niet
supergoed en ik heb niet kunnen doen
wat ik graag wilde. Mijn doel is dat mijn
kinderen die kansen wél krijgen. Maar ik
wil ook dat ze goede mensen worden.
Met oog voor anderen. Als mijn kinderen
een topbaan krijgen, veel verdienen maar
geen cent aan een ander geven, dan is
mijn doel niet geslaagd.”
Marjan met Daan en Thomas
Marjan: “We willen de kinderen graag
meegeven dat ze er mogen zijn. Je mag zijn
wie je bent. Je bent goed zoals je bent. Onze
middelste is best een actief mannetje en als
je hem een beker drinken geeft, gaat die
negen van de tien keer om. Ik vind het wel
eens lastig om dan kalm te blijven… gelukkig
heeft Jeroen meer geduld! Want hij doet het
echt niet expres, en hij is zoals hij is.”
Bijsturen
Marjan: “Dat betekent natuurlijk niet dat
we niet bijsturen. Vooral bij het omgaan
met emoties vind ik dat best lastig.
Onze drie kinderen zijn best verschillend,
maar ze kunnen alle drie behoorlijk ‘ontploffen’. Die emotie mag er natuurlijk zijn.
We erkennen die gevoelens ook door ze
gewoon te benoemen: ‘Ik zie dat je boos
bent’ of: ‘Ik snap dat je verdrietig bent.’
Maar tegelijker tijd wil je ze leren dat het wel
een beetje minder kan, af en toe, en dat het
soms handig is om je emoties een beetje
dichter bij jezelf te houden of iets minder
groot te laten worden. Af en toe verlies ik
zelf mijn geduld. Dan kan ik mooi voordoen
hoe je je excuus maakt.”
Chiel
Benan en haar zoons
Omgaan met emoties 5
“Als 50-jarige elke dag gewekt worden door
twee tornado’s: dat is toch fantastisch!”
Mischa van den Berg, bekend als presentator van RTV Noord en tegenwoordig ook hoofdredacteur van het
multimediale bedrijf. Mischa heeft vier kinderen: een dochter (15) en zoon (14) uit zijn eerste huwelijk en twee
zoontjes (5 en 4 jaar) met zijn huidige partner. De jongste kinderen wonen permanent bij hem, de oudsten zijn
er met regelmaat.
Groot feest
“Als alle vier de kinderen er zijn, is er
veel levendigheid in huis. De kinderen
kunnen goed met elkaar opschieten:
de oudste twee zijn gek op de kleintjes
en vice versa.” Mischa werkt fulltime, zijn
wederhelft part time. “Zij neemt dus iets
meer van de dagelijkse zorg op zich, maar
we proberen het zoveel mogelijk samen
te doen. Ik geniet ont zettend van de kinderen. Elk moment, elke dag! Dat komt
waarschijnlijk doordat mijn oudere zoon en
dochter nog jong waren toen we gingen
scheiden. De kinderen (3 en 2 jaar) waren in
die tijd meer bij mijn ex-vrouw en ik maakte
ze – helaas – niet dagelijks mee. Daarom
geniet ik nu des te meer van het feit dat mijn
jongste zoons er elke dag zijn.”
Verschillende fases, verschillende
karakters
Stappen jouw kinderen gemakkelijk op je
af als ze ergens mee zitten? Mischa: “Toen
mijn dochter op de basisschool zat, zei ze
soms: ‘Kom, pap, we gaan even wandelen!’
en dan vertelde ze mij van alles: over school,
vriendinnen, jongens. Eenmaal op de
middelbare school was het natuurlijk uncool
om dingen met je vader te bespreken. Mijn
oudste zoon is wat meer gesloten. Maar hij
zoekt altijd wel de momenten met mij alleen
als hij ergens over wil praten. Ik sta er altijd
voor open. De jongste twee stellen vooral
veel vragen. Ze zijn nieuwsgierig en dat
stimuleren we ook. Laat ik ze een boek over
maanlandingen zien, willen ze ineens alles
weten over raketten. Geweldig vind ik dat.”
de situatie, reageer ik soms boos, soms door
te negeren. Het kan heel druk zijn bij ons
thuis. Ik moet wel eens op de rem trappen.
Mijn oudste zoon mag het luikje graag
dichtgooien als hij ergens op aangesproken
wordt. Ik probeer dan het gesprek aan te
gaan, maar dat valt niet altijd mee.”
Wel eens gênant
Papa op tv
Op de vraag of hij zijn emoties toont
tegenover zijn kinderen, zegt Mischa:
“Zeker. Ik word enorm vrolijk van alle vier!”
Gekscherend: “Ik ben echt zo’n trotse
pappie! En dat steek ik niet onder stoelen
of banken. De oudsten vinden dat wel eens
gênant. Maar ik wil de kinderen positief
stimuleren, laten blijken dat ze er mogen
zijn. Ik ben natuurlijk ook wel eens moe of
kortaf na een intensieve dag en aan mijn
oudste twee kan ik dat uitleggen, maar bij
de kleintjes gaat dat niet. Die blijven toch
je aandacht opeisen. En dan moet je er
ook zijn.”
Wat vinden je kinderen ervan dat je bekend
bent in Groningen? Mischa: “Ik heb het
thuis zelden over mijn werk. De jongsten
hebben geen idee. Ik ben trouwens al een
hele tijd geen presentator meer. Maar ik
vind mijn werk bijzonder leuk en dat weten
mijn kinderen. Mijn dochter heeft wel eens
vriendinnen meegenomen om ze alles bij
RTV Noord te laten zien of ze mocht meekijken bij een live-uitzending. Dat vond ze
prachtig. De jongsten gaan ook graag mee
naar de studio.”
In gesprek gaan
Vind je het moeilijk om met de emoties
van je kinderen om te gaan? Mischa:
“Mijn jongste twee zoons gooien alles er
gewoon uit. Als ze bijvoorbeeld boos zijn,
laten ze dat duidelijk blijken. Afhankelijk van
Opvoeden: niet eenvoudig
“Voor de komst van mijn eerste kind, heb
ik me uitvoerig verdiept in opvoedkundige
zaken. Je kunt er eindeloos over lezen en je
suf laten praten door anderen. Maar ik zeg:
blijf dicht bij je gevoel. En als je toch tegen
dingen aanloopt of problemen ervaart,
praat erover. Wissel ervaringen uit met
Mischa van den Berg
andere ouders of klop – zo nodig – aan bij
een hulpverlener. Als er spanningen binnen
het gezin zijn, voelt een kind dat haarfijn
aan. Ik ben zelf kind van gescheiden ouders
en hoewel ik een gelukkige jeugd heb
gehad, denk ik toch dat het ideale plaatje
voor kinderen is dat vader en moeder bij
elkaar wonen.”
Een scheiding treft het hele gezin
Steeds vaker gaan ouders in Nederland uit elkaar. Dat treft niet alleen henzelf, maar uiteraard ook hun kind(eren). Omgaan met de gevolgen
van een (echt)scheiding gaat niet altijd vanzelf. Zowel ouders als kinderen hebben soms een steuntje in de rug nodig.
Ondersteuning voor kinderen
Binnen het CJG Groningen werken vijf getrainde coaches
die de KIES Spel- en praatgroep voor kinderen van 8 t/m
12 jaar aanbieden. KIES staat voor Kind in Echtscheiding
Situaties en het uitgangspunt is dat het kind zijn verhaal
kan doen tegenover een neutrale volwassene.
KIES-coach Betsy Bannink: “Kinderen mogen de
gemaakte opdrachten thuis laten zien, maar dat hoeft
niet. Als kinderen thuis wél vertellen over de groep,
blijken hun opmerkingen voor de ouders soms een
echte eyeopener. Die worden zich ineens bewust van
de dingen waar mee hun kinderen worstelen. Er spelen
zoveel emoties bij ouders die in scheiding liggen dat
ze soms het belang van hun kind uit het oog verliezen.”
Collega Hennie Mulder vult aan: “In de groep vinden
kinderen de bevestiging dat de (v)echt scheiding van hun
ouders niet hún schuld is; dat is erg belangrijk voor het
verwerken en loslaten van de scheiding.”
Je kind aanmelden?
In de stad Groningen start een KIES-groep als er voldoende aanmeldingen zijn. Ouders kunnen hun kind
opgeven via een CJG-consulent, schoolverpleegkundige
of schoolarts of via de intern begeleider van de
basis school. Er zijn voor de ouders geen kosten
aan verbonden.
Opvoedhulp voor ouders
Opvoedproblemen komen vaak voor in stressvolle
situaties, zoals een (v)echtscheiding. De medewerkers
van de Licht Pedagogische Hulpverlening (LPH) bieden
mogelijk uitkomst. Zij gaan – bij voorkeur – in gesprek
met beide ouders, liefst gezamenlijk maar desnoods
apart van elkaar.
Bewust van eigen gedrag
Een van de middelen die LPH gebruikt om ouders te
helpen is Video Home Training. Hierbij worden videoopnamen gemaakt bij het gezin thuis. Door de beelden
samen met de ouders terug te kijken, worden zij zich
bewust van hun doen en laten. LPH-medewerker Ineke
Amesz: “Wij gaan naast de ouder(s) staan, geven
woorden aan hoe het gaat en bedenken samen met hen
oplossingen voor bestaande knelpunten. Zo verbetert
het contact tussen ouder en kind.”
LPH bij scheiding
Huisbezoek
Tijdens het eerste gesprek bij het gezin thuis wordt
gekeken wat de knelpunten zijn. Centrale vraag in de
werkwijze van LPH is steeds: besteed je voldoende
positieve aandacht aan je kind, waardoor hij/zij het
gewenste gedrag vertoont? LPH-medewerker Harma
Verbree: “LPH kijkt altijd naar het positieve en focust
zich op datgene wat de ouders van nature al goed
doen. Door dát te benoemen en te versterken, worden
ouders zich bewust van de ‘gereedschappen’ die ze
kunnen inzetten op de momenten waarop het minder
soepel loopt.”
In het geval van gescheiden ouders probeert LPH de
situatie inzichtelijk te maken, de ouder in de ouder rol –
niet in de (ex-)partnerrol – te zetten en het belang van het
kind voorop te laten stellen door moeder én vader. De
medewerkers geven advies over de onderlinge communicatie en proberen ouders er bewust van te maken wat
hun (v)echt scheiding voor hun kind(eren) betekent.
Meer informatie?
www.kiesvoorhetkind.nl of informeer bij het CJG of de
school van je kind. En kijk ook op www.ggd.groningen.nl
onder jeugd & opvoeding – hulp bij het opvoeden.
6 Omgaan met emoties
“Praten is het
allerbelangrijkst”
Natasja (41) is moeder van twee dochters: Iris (14) en Lotte (11). In 2007 scheidt ze van hun vader.
Naderhand verhuist ze naar Rotterdam, waar ze een nieuwe partner heeft gevonden. De kinderen
blijven bij hun vader wonen. De nieuwe relatie lijkt aanvankelijk goed, maar wordt gaandeweg
grimmig. Er is geen sprake van fysieke mishandeling, maar Natasja wordt voortdurend onderuitgehaald en krijgt de schuld van alles wat misgaat. In 2010 verhuist ze terug naar het Noorden.
Eind oktober staat haar ex-vriend Maarten ineens woedend op de stoep. Hij steekt Natasja voor
haar eigen huis neer. Ze overleeft het steekincident ternauwernood.
Samengesteld gezin
“Mijn kinderen hebben geen professionele
hulp nodig gehad (ze waren gelukkig niet
bij mij die bewuste avond), maar ik heb
heel veel met ze gepraat. Dat hielp mij,
maar hen ook. Ze mochten alles vragen,
mijn wonden en lit tekens zien, ik was heel
open. De eerste tijd na het steekincident
waren ze bang om bij mij te logeren, maar
dat is steeds beter geworden.” Het was
een ver warrende tijd voor de kinderen:
want hoe kan iemand die je aardig vond en
ver trouwde je moeder ineens neer steken?
“Ik heb altijd tegen mijn dochters gezegd
dat het niet raar was dat ze Maarten misten,
dat ze hem lief vonden; ik koester – gek
genoeg – ook geen haatgevoelens en
daardoor kan ik hun emoties ook beter
Bas is bang
Stam, Dagmar
In dit prentenboek gaat Bas met zijn moeder
naar de supermarkt, maar daar raakt hij haar
kwijt. Met vrolijke tekeningen. Herkenbaar voor
peuters en kleuters.
Vanaf ca. 2 jaar.
Kikker is verliefd
Velthuijs, Max
Kikker voelt zich vreemd. Zijn hartje klopt van
boem-boem, boem-boem. Haas weet wat er aan
de hand is. “Je bent verliefd,” zegt hij.
Vanaf ca. 4 jaar.
Ik wil een knuffel
Melling, David
Beer Dorus heeft bij het wakker worden grote
behoefte aan een knuffel. Hij probeert verschillende dingen uit. Uiteindelijk weet hij waar
hij het beste een knuffel kan halen.
Vanaf 4 jaar.
Geen slachtoffer
Veel praten
Tip: samen een boekje lezen is een goede
manier om emoties te herkennen en
te bespreken.
Bang boos blij
Amant, Kathleen
In dit prentenboek is peuter Wannes achtereenvolgens blij, boos, verdrietig en bang. De vragen
helpen om gevoelens te benoemen en de oorzaak ervan te herkennen.
Vanaf ca. 2,5 jaar.
In de weekenden dat Natasja’s dochters
naar Rotterdam komen, zijn ook de twee
kinderen van vriend Maarten bij hen. Hij
vindt zijn eigen kinderen belangrijker dan
die van haar. Dat is erg lastig voor Natasja:
ze wil haar dochters niet afvallen, maar
haar nieuwe liefde ook niet. Dat zorgt voor
spanningen in de relatie. “Je denkt dat
je kinderen niets zien, niets aanvoelen.
Maar ze pikken het wel degelijk op. Want
ook al kom je niet aan ze, de sfeer en
jouw gemoedstoestand raakt hen wel!” In
die tijd koos ze voor de lieve vrede soms
voor Maarten en niet voor haar kinderen.
“Achteraf besefte ik pas dat ik Iris en Lotte
regelmatig te kort heb gedaan. Ik begreep
na de relatie pas hoeveel invloed hij op mij
en mijn kinderen heeft gehad.”
Na het steekincident vlucht Maarten
en springt de volgende dag bij Zwolle
voor de trein. Hoe kon je verder na deze
ingrijpende gebeurtenissen? Natasja: “Ik
was heel vastberaden. Ik dacht: ik heb
dit overleefd, ik moet verder.” Het eerste
jaar kreeg ze hulp van een psycholoog en
had ze veel aan haar moeder, zus en twee
lieve vrienden. “Je voelt zoveel emoties:
woede, verdriet, rouw – ze wisselen
elkaar razendsnel af.” Het was een heftige
periode, maar Natasja wil geen slachtoffer
zijn. “Er is enorm veel gebeurd, maar ik
heb er veel van geleerd en ik ben er een
leukere persoon, een leukere moeder door
geworden. Na de gebeurtenissen werd ik
rustiger, meer betrokken bij de kinderen.”
Boekentips
Natasja met dochters Lotte en Iris
begrijpen. Met mijn dochters gaat het
gelukkig goed, ook al heeft het de oudste
nog lang bezig gehouden.”
Verwerking
Het heeft ongeveer een jaar geduurd
voordat Natasja de gebeurtenissen een
plek kon geven. “Wat er is gebeurd, gun
je niemand. Maar na de dood van Maarten
kon ik wel verder. Voor de meiden was het
dubbel: aan de ene kant waren ze verdrietig en aan de andere kant boos dat
Maarten mij levensgevaarlijk had verwond.
Ze vonden het moeilijk andere mensen
(mannen) weer te vertrouwen.” Natasja
had na alle gebeurtenissen grote behoefte
om haar er varingen te delen. Omdat ze
zichzelf niet als slachtoffer van huiselijk
geweld beschouwde, stapte ze niet op
de beschik bare instanties af. In plaats
daar van maakte ze haar eigen website –
www.zijzietmetandereogen.nl – en zocht
ze contact met het tijdschrift Vriendin.
Haar verhaal is daar in gepubliceerd en zo
kwam ze in contact met lotgenoten. Ook
schilderde ze veel. Dit alles droeg bij aan
de ver werking. Alleen de lit tekens op been,
buik en schouder blijven.
Tips voor andere vrouwen
“Als je echt iets aan je situatie wilt veranderen – of het nu om geestelijke of
fysieke mishandeling gaat – stap dan naar
Stichting Huiselijk Geweld. Als je alleen een
luisterend oor zoekt, kun je – anoniem –
met je ver haal terecht bij Tegen Haar Wil.
De eerste stap om de oneindige cirkel van
(voor spelbaar en onvoor spelbaar) geweld
te door breken, is meestal de moeilijkste.
Houd nauw contact met de mensen die
je ver trouwt, zoals vrienden of familieleden. Zodat je dingen kan bespreken, hun
mening kan vragen – bijvoor beeld omdat
je aan jezelf gaat twijfelen – en hulp kunt
krijgen als je de relatie wilt beëindigen.”
De naam van Natasja’s
ex-vriend is verzonnen.
Stichting Huiselijk
Geweld Groningen
Steunpunt huiselijk geweld:
www.hetkopland.nl
050 3180011
[email protected]ijkgeweldgroningen.nl
Tegen Haar Wil
www.tegenhaarwil.nl
0592 347444
[email protected]
Ik ben niet bang voor spoken
Loon, Paul van
Vladimir vindt het leuk om ’s avonds in bed zijn
zusje Vera bang te maken door te doen alsof hij
een spook is. Vera wil slapen en gaat naar papa
en mama. Nu is Vladimir alleen en hoort en ziet
hij van alles… Voor de echte griezelfans.
Vanaf ca. 4 jaar.
Léon gromt
Lemmens, Riske
Mooi prentenboek over de fantasie van kinderen
en de manier waarop ouders daarmee omgaan.
De verbeelding van Leon komt in de illustraties
mooi tot uiting.
Vanaf ca. 4 jaar.
Jij bent de liefste
Hagen, Hans en Monique
Drieëntwintig versjes om samen te lezen.
Vanaf ca. 5 jaar.
Raad eens hoeveel ik van je hou
Mc Bratney, Sam en Jeram, Anita
Hazeltje en Grote Haas houden vreselijk veel
van elkaar. Maar hoeveel precies – dat is niet
gemakkelijk te meten!
Vanaf ca. 6 jaar.
Het lieve woordendoosje
Traa, Wendy
Tom wil graag stoer zijn, maar ontdekt dat het
fijn voelt als mensen lieve en aardige dingen
tegen je zeggen. Hij bedenkt een manier om dat
gevoel te bewaren en terug te halen als hij daar
behoefte aan heeft.
Vanaf ca. 6 jaar.
Hoe voelt dat? Wat je wilt weten over emoties
Zundert, Marga van en Herbers, Irene
Boek met daarin aansprekende voorbeelden
over allerlei emoties. De tekst wordt afgewisseld
met weetjes, links naar websites, originele
illustraties, foto’s en een quiz.
Vanaf ca. 6 jaar.
Verboden voor ouders
Jansen, Gijs
Speciaal voor pubers. Er komen allerlei onderwerpen aan de orde die in deze soms lastige
levensfase spelen, zoals hoe je met verwarde
gevoelens en gedachten kunt omgaan. Het boek
geeft tips en praktische oplossingen en draagt
bij aan de ontwikkeling van een eigen identiteit.
Vanaf 13 jaar.
Omgaan met emoties 7
Kinderhumor!
Kinderen kunnen onbedoeld vaak heel
grappig zijn. De Tipkrant heeft een
aantal leuke uitdrukkingen voor je
verzameld. Lees en lach mee!
Finn (6): “Mama, lief van je dat je
jongenskaas voor ons koopt en
geen meisjeskaas.”
Madelief (5) is op de kinderboerderij in het Stadspark.
Er staat een aantal hokken met
konijnen. Madelief: “Papa, zijn
die giftig?”
Emotiewaaier;
de ontwikkeling van emoties
Er zijn veel verschillende gevoelens. Plezierige zoals vrolijk of verliefd zijn, maar ook onplezierige
zoals je bang, boos of verdrietig voelen.
Kind en gevoelens
Kinderen ontwikkelen zich op allerlei gebieden: lichamelijk, verstandelijk maar ook
emotioneel. Hoe de emotionele ontwikkeling
van kinderen verloopt is minder zichtbaar
dan leren lopen of praten, maar niet minder
belangrijk! Ook op dit gebied is het belangrijk dat kinderen vaardigheden ontwikkelen
en dat gaat niet vanzelf. Ouders hebben daar
veel invloed op. De basis voor een gezonde
emotionele ontwikkeling van kinderen is
aandacht en complimenten geven voor wat
ze goed doen. Kinderen ontwikkelen daardoor zelfvertrouwen en geven niet op als iets
moeilijk is. Afhankelijk van het temperament
van kinderen en ouders kost het meer of minder moeite om ook de negatieve emoties,
zoals boosheid, te leren beheersen. Maar
de inspanning is de moeite waard. Als kinderen op een goede manier met gevoelens
leren omgaan, gaan ze een gelukkiger
leven tegemoet.
Baby’s
Pasgeboren baby’s kennen nog niet zoveel
verschillende emoties. Ze voelen zich
prettig of onprettig. In de loop van het
Wat vind jij?
Hoe kijken ouders tegen een
situatie aan? In elk nummer vragen
wij naar hun ervaringen. Deze keer
staat de vraag centraal:
Met je kind over gevoelens praten,
is dat meer iets voor moeders?
eerste levensjaar laten ze al meer variatie
aan gevoelens zien. Ze kunnen angstig
reageren en het op een brullen zetten als je
de kamer verlaat. Maar ze kunnen ook pure
pret hebben en zo aanstekelijk lachen dat je
er meteen vrolijk van wordt.
Peuters
De peutertijd brengt nieuwe verrassingen.
Als er een broertje of zusje bijkomt, steken
gevoelens van jaloezie de kop op. Peuters
zijn vaak een en al emotie, vooral als ze
gefrustreerd raken. Soms krijgen ze een
driftbui waar ze helemaal verhit en bezweet
uitkomen. Daarmee omgaan is een grote
uitdaging voor ouders. In de loop van de
ontwikkeling breidt het aantal emoties zich
steeds verder uit.
Basisschoolkinderen
Kleuters kunnen schaamteloos trots zijn op
eigen prestaties (kijk eens wat ik al kan) of juist
heel verlegen als ze in het kringgesprek iets
moeten zeggen. Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen medelijden voelen en bezorgd
zijn om anderen. Jezelf kunnen verplaatsen in
de gevoelens van anderen is een mijlpaal in
Monique (37), Joyce (14) en Jesper (9)
“Natuurlijk kunnen vaders dit ook! Onze
kinderen komen voor sommige dingen naar
mij toe en voor andere dingen gaan ze
eerder naar hun vader. We vinden het allebei
heel erg belangrijk dat onze kinderen weten
dat wij er voor ze zijn.”
Shulaika (29), Destiny (6 maanden),
Leroy (2) en Jayden (3)
“Tja, ik denk toch dat vrouwen dat gewoon
hun ontwikkeling. Kinderen worden zich ook
meer bewust van wat anderen van hen vinden.
Ze kunnen onzeker zijn, bang om te falen of
zich schamen voor dingen.
Tieners
De puberteit brengt vaak heftige emoties
en stemmingswisselingen met zich mee.
Dat kan variëren van intens verliefd tot diep
ongelukkig en somber zijn. Tegen de puberteit is de waaier aan menselijke emoties compleet. Maar het omgaan met emoties blijft
voor iedereen een levenslange uitdaging.
De buurman is overleden, moeder
legt uit dat hij naar de hemel
gaat, waarop Murat (3) vraagt:
Gaat hij dan met de taxi?”
Max (6): “Ik blijf bij jullie wonen
tot jullie bejaard ruiken.”
Moeder: “Wat wil je later
worden?” Lieke (4): Net zo’n
moeder als jij, maar niet met
zulke kinderen!”
Liam (3): “Opa, ik wil later ook
zulke krasjes in mijn gezicht!”
TopTip
Leer je kind zelfbeheersing
In het dagelijks leven maakt elk kind
situaties mee die jaloezie, frustratie of
woede oproepen. Die gevoelens zijn
soms heel begrijpelijk en mogen er ook
zijn. Maar een kind moet wel leren wat
een goede manier is om zulke emoties
te uiten. Bijvoorbeeld praten in plaats
van slaan.
beter aanvoelen en begrijpen. Vroeger ging
ik zelf ook altijd eerst naar mijn moeder, die
begreep mij meteen. Toch hoop ik wel dat als
onze kinderen wat ouder zijn en ze over iets
willen praten, dat ze ook naar hun vader gaan.”
Omar (38), Safira (4), Naïm (6) en
Mamoun (10)
“Wij praten allebei met onze kinderen. Aan
tafel vertellen onze kinderen over de dag en
wat ze hebben meegemaakt. Als ze proble-
men hebben vertellen zij dat aan ons en
dan proberen wij te helpen.”
Barbara (43), Hannah (5), Mats (6)
en Tijn (8)
“Ik ben een alleenstaande moeder, dus
automatisch praat ik met de kinderen over
hun gevoelens. Toch vind ik het wel jammer
dat ze geen vader hebben met wie ze dit ook
kunnen doen, vooral voor mijn zoons. Vaders
zien sommige dingen toch weer anders.”
8 Over instanties
Mankracht actief
in Groningen
“Er is in Groningen meer aandacht nodig voor mannen, meer aandacht
voor vaders, voor onderlinge solidariteit.” Met die missie voor ogen
kwam najaar 2012 Mankracht Groningen – een samenwerkingsverband
van het CJG Groningen, MJD, de stichting Sewa en het Alfa-College –
tot leven. Vanaf het begin zetten ambassadeurs zich volop in voor
Mankracht Groningen. Ze geven informatie, zetten netwerken op en
organiseren bijeenkomsten en activiteiten voor alle mannen in de
stad Groningen.
Basisprincipes
De vijf basisprincipes van Positief
Opvoeden zijn:
1
2
3
4
5
Kinderen een veilige en
stimulerende omgeving bieden.
Kinderen laten leren door
positieve ondersteuning.
Een aansprekende discipline
hanteren.
Realistische verwachtingen
hebben.
Goed voor jezelf zorgen.
ADRESSEN
Opvoedadvies
dicht bij huis
www.cjg.groningen.nl
Telefonisch Advies
CJG Groningen
T: 050 367 49 92 (ma t/m vr, 8-20 uur)
CJG in de wijk
CJG Beijum
Emingaheerd 8
9736 GA Groningen
CJG Hoogkerk
Johan Dijkstralaan 7
(ingang: MC Ruskenborg)
9744 DA Groningen
CJG Indische Buurt/De Hoogte
Billitonstraat 78/2
9715 EW Groningen
Deelnemers workshop ‘Vlieger bouwen’
Ambassadeurs
Mankracht beschikt over circa vijftien
ambas sadeurs. Eén van hen is Klaas Timmer.
“De ambassadeurs spelen een belangrijke rol bij de uitbouw van Mankracht.
Iedere ambas sadeur heeft zijn eigen rol en
netwerk. Het is een gevarieerd gezelschap
van mannen van ver schillende leef tijden, uit
uiteenlopende culturen.” De ambas sadeurs
bemiddelen vooral. Klaas: “We brengen
organisaties met elkaar in contact, bieden
mannen een steuntje in de rug en geven
infor matie over bijvoor beeld een taalcursus
of training die nut tig kan zijn bij het vinden
van werk.” Laagdrempelig, toegankelijk,
maar met een duidelijk doel voor ogen:
verbinden, in contact brengen, ondersteunen en mannen in beweging krijgen.
Belangrijke thema’s
Ondernemen, werk, sport en gezondheid,
vaderschap en opvoeding zijn belangrijke
thema’s voor de mannen van Mankracht.
Op het gebied van opvoeding organiseert
Mankracht diverse activiteiten voor vaders
en kind(eren), zoals een sportparcours,
kook workshops of creatieve middagen.
Klaas: “Er is ook aandacht voor de gevoelskant. Zo is op verzoek van enkele mannen
de training ‘Leven in je lijf’ georganiseerd
die mannen/vaders meer in contact brengt
met hun emoties, waardoor ze op hun beurt
beter kunnen omgaan met de emoties
van hun kinderen. Tijdens de activiteiten
wisselen vaders ervaringen en tips uit.”
Mannen kunnen bij problemen – van welke
aard ook – altijd terugvallen op Mankracht.”
De ambassadeurs worden begeleid door
een professional vanuit MJD Groningen.
Toekomst
De ambassadeurs van Mankracht gaan de
acht CJG-locaties in de stad Groningen
langs om te kijken waar mannen in de wijk
behoefte aan hebben en wat Mankracht
voor hen kan betekenen. Zo is in Beijum
een Vadergroep gestart die allerlei vadergerelateerde onderwerpen bespreekt.
Klaas: “Mankracht probeert daar op in
te haken. Door (o.a. gescheiden) vaders
en kinderen vaker dingen samen te laten
doen, ontstaat een betere band tussen hen.
Mankracht wil zijn activiteiten stadsbreed
organiseren, zodat mannen ook contacten
kunnen opbouwen met inwoners buiten de
eigen wijk. Ook wil Mankracht meer vaders
naar het CJG trekken: daar overheersen
nu moeders, vrouwelijke activiteiten en
vrouwelijke kleuren…”
Mankracht nodig?
Kijk op: www.mankrachtgroningen.nl
of neem contact op met ambassadeur
Klaas Timmer: [email protected] of
050 – 3126123. Mankracht Groningen
kun je ook volgen op Facebook
en Twitter.
CJG Lewenborg
Vensterhuis Lewenborg
Anker 14 b/c
9732 HV Groningen
CJG Oosterpark/Centrum
Klaprooslaan 120
(ingang: zijkant Treslinghuis)
9713 SW Groningen
Resedastraat 2 (consultatiebureau)
9713 TN Groningen
CJG Paddepoel/Selwerd/Tuinwijk
Eikenlaan 288/6
9741 EW Groningen
CJG Vinkhuizen
Siersteenlaan 484-3
(ingang: Veldspaatstraat)
9743 EZ Groningen
CJG Groningen Zuid
P.C. Hooftlaan 2
9721 JM Groningen
Kernpartners Positief Opvoeden
COP Groep
Friesestraatweg 213c
9743 AD Groningen
Elker
Hereweg 120
9725 AK Groningen
GGD Groningen
Hanzeplein 120
9713 GW Groningen
MEE Groningen
Koeriersterweg 26a
9727 AC Groningen
MJD
Herman Colleniusstraat 18
9718 KT Groningen
Wat is Triple P,
Positief Opvoeden?
Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma. Het is een opvoedmethode voor ouders die als doel
heeft om de opvoeding van kinderen
makkelijker te maken. Triple P leert je
op welke manier je het goede gedrag
van je kind kunt stimuleren. Maar ook
hoe je kunt omgaan met gedrag dat
je niet graag ziet. Positief Opvoeden
helpt kinderen om de vaardigheden
te leren die ze nodig hebben in het
leven. Je leert je kind bijvoorbeeld
om goed te communiceren, respect
te hebben voor anderen, problemen
op te lossen en positief te denken.
Triple P werd 30 jaar geleden in
Australië ontwikkeld door de psycholoog Matthew Sanders, hoogleraar
aan de universiteit van Queensland.
Het programma wordt inmiddels in
veel landen met succes gebruikt.
Veel beroepskrachten die met ouders
en kinderen werken in de gemeente
Groningen werken ook met Positief
Opvoeden, Triple P.
Meer informatie over Triple P
vind je op www.positiefopvoeden.nl.
Colofon
Tekst en redactie:
Marieke Laauwen
Gea Scheperkeuter
Eindredactie:
Triple P Communications
Gea Scheperkeuter, CJG Groningen
Concept en ontwerp:
Triple P Communications, Amsterdam
Met dank aan:
Benan Zakholy, Betsy Bannink, Harma Verbree,
Hennie Mulder, Ineke Amesz, Klaas Timmer,
Kristel Emans, Marjan Scholma, Mischa
van den Berg, Natasja Brockman, Team CJG
Hoogkerk, Veronique Aelberts.
Fotografie: Tineke Postma (blz. 2), Henk
Tammens (blz. 4, 5 en 6), Trudy van der Ley
(blz. 8)
Deze Tipkrant is uitgebracht in opdracht van
de gemeente Groningen.

Vergelijkbare documenten

Downloaden - Positief opvoeden

Downloaden - Positief opvoeden en geef aan dat je puber er met jou over mag praten. Respecteer ook als hij/zij dat niet wil, maar kom er later op terug of draag alternatieven aan: praat eens met je vriend(in) of klop bij je docent ...

Nadere informatie