Clubblad 3 2008

Commentaren

Transcriptie

Clubblad 3 2008
Scorpio
atletiek- en trimvereniging
31e jaargang nummer 3
juni 2008
Opgericht
13-12-1977
Postbus 406
4900 AK Oosterhout
Inhoudsopgave
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
26
27
28
29
30
31
32
-3
-5
-8
-19
-21
-23
-25
-31
-35
Van de voorzitter
Trainingsgroepen en trainingstijden
Bestuur, commissies, contactpersonen en informatie
In- en uitschrijvingen leden
Verjaardagen
Wedstrijdkalender
Vakantietrainingen
Vacaturekrant
Wijziging clubtenue; Estafettestokje
Kaboutertjes; dankbetuiging
Column van MJ Smit
Column sportief wandelen
Liever naar Diever
Van de Jeugdcommissie
D-junioren maken goede competitiestart; ZLM wegcircuit Midden Brabant
Geweldige prestatie A-junioren in Den Haag
De 2 km van de Kaaienloop
De geschiedenis van het speerwerpen
Gezellig lopen bij Leny en Peter; reactie op einde coopertest
Bevreidingsloop 2008
De dol fijne Abrahamloop
Dauwrennen, een verslaving; laatste duurloop met doorstartgroep
Correctie; straatspeelmiddag Vrachelen I
Column van Fabian en Freek
De wereld van de atleet
Medische rubriek
Oproep namens BVScorpio
Uit de bladen
Kopij voor het volgende clubblad inleveren uiterlijk 28 augustus 2008
Toezenden bij voorkeur naar het e-mailadres: [email protected]
of aanleveren op diskette in Word formaat (brievenbus in hal van clubgebouw)
Van de voorzitter,
De eigen jury opleidingen werpen resultaten af.
Dat was even schrikken !!!. Geert Heersche die
met spoed werd opgenomen in het ziekenhuis.
Gelukkig gaat alles weer prima en is hij weer geheel de oude. Nu komt de vakantie eraan en kan
hij rusten.
In de voorbije weken hebben weer zo’n 20 scholen hun sportdag gehad op onze accommodatie.
Fabian en Freek hebben in de Vlinderbuurt meegewerkt aan een straat speeldag. Zo zet Scorpio
zich in voor meer bewegen door jeugd. Met 4 andere verenigingen en met 3 scholen in het Warandegebied zijn wij bezig om een pilot op te zetten voor naschoolse opvang. Als de wethouder
zijn toezegging in geld weet om te zetten, dan
starten wij in september. Er ligt voor Oosterhout,
vanaf 2009, Haags geld klaar waarmee 4,3 FTE’n
kunnen worden gefinancierd.
In de maand mei hebben wij het bevrijdingsvuur
opgehaald in Wageningen en geholpen bij het
Parkfeest. Wij doen dus nogal wat buiten onze
“core business” om.
Helaas heeft de gemeente onze plannen afgewezen voor de feestweek ”Oosterhout 200jaar”. Gelukkig was er een ander goed bericht. Onze Ggroep heeft een sponsor gevonden. De groep
wordt inmiddels zo groot dat wij overwegen hem
te splitsen in 2 groepen. Het vraagt wel veel begeleidingscapaciteit, maar onze 4 tot 5 vrijwilligers
doen het met veel liefde en plezier.
Onze weg-atleten maken in de maand mei/juni ook
veel overuren. Sommigen lopen in 3 klassementen
(regio-13 ZLM wegcircuit / Stratenloopcup Land van
Heusden en Altena / De gouden schoen ) en pikken
nog een wedstrijdje
mee uit het Grote Rivieren Loopcircuit (regio-6) of uit
de WBLC (regio-12).
Druk, druk, druk. Wel erg vermoeiend en dan nog tussendoor trainen !!! Soms verlang je naar een vergadering om even te kunnen herstellen.
Begin juni hebben wij Scorpio aangemeld bij de
KNBLO (wandelsportbond). Van die organisatie krijgen onze sportieve wandelaars veel meer service dan
van de Atletiekunie. Ook is op deze wijze zeker gesteld dat onze wandeltocht (26 april 2009) wordt opgenomen in het Landelijk Wandel Programma (LWP).
Ons clubtenue (groen met gele banen) is in 2000 ingevoerd, maar was nog niet bij de Atletiekunie aangemeld. Dat is nu wel gedaan. Het oude tenue (geheel
groen) mag nog tot 1 oktober op wedstrijden worden
gedragen. Zie elders in dit blad.
André
Bestuur en redactie wensen iedereen een fijne vakantie, goede reis en mooi weer!
Onze Technische Commissie komt ook op stoom.
Niet alleen hebben zij een duidelijk beleidsplan
opgeleverd, maar ook in de praktijk slaan wij een
nieuwe richting in. De specialisatie trainingen
draaien volop en de leercoach (Mike) is aan het
werk. Leendert heeft de meeste taken als jeugdtrainerscoördinator van Johan Flipsen overgenomen en is tevens druk als trainer en teamcoach.
Samen zijn wij op zoek naar nieuwe jeugdtrainers.
In de competitie doen onze ploegen het goed.
De seniorenploeg heeft zich reeds geplaatst voor
de landelijke finale en wij verwachten nog veel
van de andere ploegen. Ook bij de individuele
prestaties zitten behoorlijke uitschieters.
Wij gaan nu een meetsysteem opzetten waarmee
wij kunnen meten of de atletiek bij Scorpio in de
lift zit en of wij onze voornemens ook waarmaken.
De busreis van de pupillen/junioren naar PSV was
een groot succes. Met 56 deelnemers moest nog
een grotere bus besteld worden. Zo zie je maar
wat enthousiaste trainers kunnen bereiken.
Voor de thuisblijvers zijn er vakantietrainingen, dus we
kunnen elkaar blijven ontmoeten.
Onze wedstrijden in april/mei waren weer prima
georganiseerd en het doet goed te zien dat
wij alles nog af kunnen met “eigen” vrijwilligers.
PRETTIGE VAKANTIE
1
Trainingen en trainingstijden vanaf 01-04-2008
Categorie/groep
Geb. jaar
Dagen
Tijden
Groepstrainer(s) *
Telefoon
Plaats
Mini pupillen en
Cpupillen
2001 Dinsdag
2000 Vrjjdag
18:15-19:15
18:30-19:30
Anita Beekers en
René van der Pas
06-17004468
0162-470439
Baan
Baan
B-pupillen
1999 Dinsdag
Vrijdag
18:15-19:15
18:30-19:30
Bas v.d.Schoof of
Willemien v. Kakerken
en Amber Beekers
0162-466997
0162-466997
076-5810824
Baan
Baan
Dinsdag
Vrjjdag
18:15-19:15
18:30-19:30
Nienke Walsma en
Freek Gerritsen en
Fabian Verdaas
0162-425741
06-17527865
06-42558254
Baan
Baan
Maandag
18:30-19:30
Johan van Heusden en
0162-451406
Baan
Donderdag
18:30-19:30
Frits Smit
0162-422385
Baan
A-pupillen
D-junioren
1998/1997
1996/1995
C-junioren
1994/1993
Maandag
Vrijdag
19:30-20:45
19:30-20:30
Taco Jansen (ma) en
Freek Gerritsen (vr) en
Fabian Verdaas (vr) en
Nienke Walsma (vr)
0162-425658
06-17527865
06-42558254
0162-425741
Baan
Baan
B-junioren
1992/1991
Maandag
19:00-20:30
Kees de Regt en
0162-456354
Baan
Woensdag
19:00-20:30
Debbie van Wanrooij
0162-429021
Baan
Dinsdag
19:00-20:30
Hans van Straten
0162-460331
Baan
Donderdag
19:00-20:30
Hans van Straten
A-jun, Senioren, Masters 1990/….
Wedstrijdgroep Springen
/ Sprint
AB-jun, Senioren, Mas1992/….
ters
Woensdag
19:00-20:30
Fred vd Steenhoven
Wedstrijdgroep Werpen
Zaterdag
09:15-11:00
Fred vd Steenhoven
A-jun, Senioren, Masters 1990/….
Wedstrijdgroep Midden/Lange afstand
Dinsdag
19:15-20:45
Henk Rams/Teo Braat
0161-411124
Baan
Donderdag
19:15-20:45
Henk Rams/Teo Braat
076-5653866
Baan
Loopgroep Junioren
lopen
Maandag
19:00-20:30
René Stam
0162-457696
Bos
lopen
Woensdag
19:00-20:30
Olaf de Jong
06-21573587
Baan
Prestatiegroep A
Dinsdag
Donderdag
19:00-20:30
19:00-20:30
Aad Winkelman
Aad Winkelman
0162-454910
Baan
Baan
Prestatiegroep B
Dinsdag
19:30-21.00
Christ Maas
0161-224165
Baan
Donderdag
19:30-21.00
Christ Maas
Trimmers TR1
Vrijdag
09:00-10:00
Corrie Roovers
076-5711085
Warande
Trimmers TR2
Maandag
Woensdag
19:30-21.00
19:30-21:00
John Snijders
John Snijders
06-14480551
Bos
Bos
Trimmers TR3
Dinsdag
09:15-10:30
Harrie Verwoolde
0162-457226
Bos
Donderdag
09:15-10:30
Harrie Verwoolde
Trimmers TR4
Dinsdag
Donderdag
19:15-20:45
19:15-20:45
Johan Akkermans
Johan Akkermans
0162-685709
Baan
Baan
Trimmers TR5
Maandag
09:30-10:45
Sjaan van Hoof
0162-458610
Baan
Woensdag
09:30-10:45
Sjaan van Hoof
Trimmers TR6
Maandag
Donderdag
19:45-21:15
19:45-21:15
Leny Kusters
Peter Vermonden
076-8874054
Weg
Weg
Trimmers TR7
Woensdag
19:30-21:00
Christ Maas
0161-224165
Baan
Zaterdag
09:00-10:30
Aad Winkelman
0162-454910
Bos
Trimmers TR8
Maandag
17:15-18:30
Essent
Trimmers TR9
Maandag
20:00-21:30
20:00-21:30
Gert van den Berg
Gert van den Berg
Woensdag
2
Baan
0162-423808
Baan
Baan
Baan
Baan
Baan
Baan
0416-352421
Baan
Bos
Sportief Wandelen
Dinsdag
Zaterdag
09:30-10:30
09:30-11:00
Sjaan van Hoof
Benjamin Smolders
0162-458610
06-28630036
Baan
Bos
G-groep
Woensdag
19.00-20.00
Teo Braat
Annet vd Steenhoven
076-5653866
0162-423808
Baan
Nordic Walking
Dinsdag
09:30-10:30
Peter Casteleijns
0162-403370
09:00-10:30
Peter Casteleijns
Zaterdag
Info aangaande de jeugdgroepen
Info aangaande de loopgroepen
[email protected]
[email protected]
06-25177899
0162-685709
Overige informatie
[email protected]
0162-470439
* Groepstrainers geven training op alle aangegeven dagen, tenzij anders afgesproken.
Geen trainingen op zon- en feestdagen
Gewijzigd:
3-06-2008
ALGEMENE INFORMATIE
ATV SCORPIO
Postadres:
Website
Webmaster
Clubgebouw
0162-460019
BESTUUR:
André Aarts
Karin Vermazeren
Sybrant Walsma
Geert Heersche
Susanne Voges
0162-514697
0162-471571
0162-425741
0162-455662
0162-456333
Postbus 406
4900 AK OOSTERHOUT
www.atvscorpio.nl
[email protected]
Wilhelminakanaal Zuid 78
(geen brievenbus)
voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid
WEDSTRIJDORGANISATIECOMMISSIE:
Jan Snoeren
0162-517302
Peter Heersche
0162-426020
Marco Joosen
06-53198928
Frans Jonkers
Petra Zondervan
0162-687581
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Breetweerlaan 3
4941 LN Raamsdonksveer
Wedstrijdsecretariaat uitwedstrijden:
Caroline v.d. Wijngaard
076-5870861
JEUGDCOMMISSIE:
Corry van der Pas
Ilse Canjels
Bas van der Schoof
Renate van den Hengel
Corita Kamp
[email protected]
[email protected]
voorzitter
lid
lid
lid
jurycoördinator
Wedstrijdsecretariaat thuiswedstrijden:
Ineke Snoeren
0162-517302
TECHNISCHE COMMISSIE:
Johan Akkermans
Leendert Brethouwer
Henk Rams
Fred van der Steenhoven
Mike Stout
Hans van Straten
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Espakker 108
4847 HB Teteringen
0162-685709
0162-439903
0161-411124
0162-423808
0162-430668
0162-460331
coördinator lopen
0162-470439
voorzitter/secretaris
penningmeester
lid namens trainers
lid namens G atleten
lid namens G atleten
[email protected]
coördinator atletiek [email protected]
[email protected]
0162-466997
3
VERTROUWENSPERSOON:
Nellie van der Made
0162-460195
CLUBBLADREDACTIE:
Ad van der Made
Ed Langer
Elly de Schrijver
Paul Kuys
0162-460195
0162-432010
0162-460406
0162-460575
CONTACTPERSONEN:
Informatie
Ledenadministratie
Financiële administratie
PR
Clubrecords
Oud-Papier
EHBO
Reanimatie
Kantinebeheer
Inkopen
Accomodatiebeheer
Beheer MFR
Materiaalbeheer
Corry v.d. Pas
Cees Castelijns
Cor Mertens
Ton Peters
Ton Peters
Jan Schrauwen
Afd. Oosterhout
Jac Brokx
Ton de Hoog
Ton de Hoog
Hans van Straten
Fred v.d. Steenhoven
vacant
0162-470439
0162-421909
0162-455280
0162-454659
0162-454659
0162-433885
0162-453863
0162-458779
0162-520520
0162-520520
0162-460331
0162-423808
INLOOPSPREEKUUR:
Bestuurskamer
maandagavond
18:45 - 19:30 uur
ERELEDEN
Ulrich Zwijsen
Geert Heersche
Jan Schrauwen
Ton Peters
Algemene bankrekening
Inschrijfgelden wedstrijden
12.37.12.556
11.22.69.109
t.n.v. ATV Sccorpio
t.n.v. ATV Sccorpio
[email protected]
(19.00 - 21.00 uur)
[email protected]
Drukkers:
Mari; Sjaan; Wim
Coörd. bezorging:
Mari Kastelijns; 0162-459187
Advertentiewerving: André Aarts; 0162-514697
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Ideeën / voorstellen / meningen
CLUBBLADINFORMATIE
Kopij voor het clubblad bij voorkeur aanleveren via e-mail:
of op diskette in Word formaat.
(deponeren in brievenbus in clubgebouw)
[email protected]
28 augustus 2008
Uiterste inleverdatum voor volgende clubblad:
Drie weken later verschijnt het clubblad.
Het clubblad wordt in principe rondgebracht door bezorgers.
Als u in een plaats woont waar geen bezorger is kan een clubblad worden meegenomen uit de kantine.
Het clubblad is ook te downloaden vanaf de website.
De schrijver van een ingezonden stuk is volledig verantwoordelijk voor de inhoud.
Bij de redactie dient de naam van de persoon, die het stuk heeft gemaakt, bekend te zijn.
De redactie kan een tekst, na telefonisch overleg, gewijzigd opnemen of alsnog weigeren.
Als een diskette of foto wordt voorzien van naam en adres wordt deze geretourneerd.
Leden en andere belangstellenden, die het clubblad willen lezen, hebben daartoe 3 mogelijkheden.
a. Als vanouds is er het papieren clubblad, dat u blijft ontvangen via de bezorgers.
b. Het clubblad te downloaden vanaf de website van Scorpio. Op het moment dat het pdf-bestand op de
website wordt geplaatst gaat er een e-mailtje naar de leden, die het clubblad willen downloaden.
c. Er is een mogelijkheid om vanuit de kantine een clubblad in te zien of mee te nemen.
Elke keer als er een clubblad verschijnt ligt er een bescheiden aantal extra clubbladen; op = op.
4
Als u van gedachten verandert over de wijze waarop u over het clubblad wil beschikken (papieren versie of
pdf-bestand downloaden en/of wijziging e-mailadres) geef dan even een seintje naar de redactie:
[email protected]
Hartelijk dank en veel leesplezier!
CLUBRECORDS
Voor publicatie in de kranten meteen melden bij Ton Peters; tel. 0162-454659.
Om een clubrecord te laten erkennen dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan.
Binnen 1 week na prestatiedatum melden bij Ton Peters:
- deponeren in zijn postbakje in clubgebouw of
- mailen naar [email protected]
- onder bijvoeging van de uitslag.
OUD PAPIER ACTIE
Data:
12 juli; 9 aug. (trekking loterij); 30 aug.; 20 sep.; 11 okt.
Tijdstip:
10:00 - 13:30 uur.
Lokaties:
Oosterheide; parkeerterrein achter winkelcentrum Zuiderhout; tegenover wijkhuis “De Bunthoef”.
Middachten/Sterkenburg; parallel aan Hoofseweg.
Vrachelen; op het doodlopend stukje Veekestraat voor huisnummer 14
(bereikbaar via Lage Molenpolderweg)
Dagelijks bij Rens Joosen Suikerwerken, Havenweg 35.
OUDE KLEDING ACTIE
Het hele jaar staat een container bij de ingang (naast MFR).
Bij voorkeur in plastic zak verpakt inleveren.
MET DANK AAN ONZE ADVERTEERDERS
Wedstrijden / uitslagen / standen of informatie raadplegen?
www.atvscorpio.nl
www.uitslagen.nl
www.regio13.nl/cross
www.regio13.nl/weg
www.regio13.nl/baan
www.atletiekunie.nl
www.g-atletiek.nl
www.scorpiojuniorenloopgroep.tk
www.wandel.nl
KOPIJ VOOR HET VOLGENDE CLUBBLAD INLEVEREN UITERLIJK
28 AUGUSTUS 2008 A.U.B.
E-MAIL: [email protected]
5
Wij verwelkomen onderstaand nieuwe leden
en wensen hen een sportieve en gezellige tijd
bij Scorpio
Wouter Oltshoorn
Asmae Hajjami
Brigitte Jongenelen
Reina van Holstein
Machelle Andriese
Berrie Teuben
Jeanne Baks van Laarhoven
Werner Giesbergen
Sophie Hadrouk
Mika Stuurman
Iman Hadrouk
Lika Stuurman
Justice Ishak
Isabel de Leijer
Milou De Laat
Soufiane Hajjami
Iris van den Avoort
Jo Seffelaar
Ellie Koreman
Wagenaarstraat 5
Narcissenstraat 16
Wilrijkstraat 59
Schoondonk 19
Plateelbakkerstraat 16
Hulsdonk 1
Kotter 8
Hoge Stee 16
Brahmsstraat 12
Emmaweg 27
Brahmsstraat 12
Emmaweg 27
Seringenstraat 6
Sirius 65
Wildestraat 3
Narcissenstraat 16
De Boeding 19
Heinsiusstraat 12
Alexander Fleminghof 18
Oosterhout
Oosterhout
Breda
Oosterhout
Breda
Oosterhout
Oosterhout
Teteringen
Oosterhout
Made
Oosterhout
Made
Oosterhout
Oosterhout
Wagenberg
Oosterhout
Teteringen
Oosterhout
Oosterhout
JuB2
JuD1
MPu
MPu
MPu
Nordic
Nordic
PA
PuA1
PuA1
PuB
PuB
PuB
PuB
PuC
PuC
PuC
Swa
Tr4
Helaas, onderstaande leden hebben Scorpio
verlaten
Claudia la Fors - Gijzen
Lian Stadhouders
Bas van Beurden
Jasmijn Kok
Amber van Gorkom
Rick van Mechelen
Tessa Luikens
Eline Hagenberg
John Swanen
Ria Buskens
Marion Mahieu
Jos Raams
Ron Vrolijk
Caroline Thijssen
Francien van der Linden
Ankie van Rossum
Mark Ouwerkerk
Johan van der Sman
Angela van der Sman
Theo Rosenbrand
Monique de Wit
Richard de Wit
Marnix Gijsenstraat 6
Leysenhoek 87
Vlinderlaan 5
Wiardi Beckmanhof 29
Kapucijnenhof 83
Pieter Jacobstraat 3
Alsemhof 34
Jan Tooropstraat 22
Grote Kerkstraat 8
Arkendonk 57a
Paukenlaan 95
Potgieterstraat 1
Wintervlinderhof 1
Lijsterhof 88
Lepelaar 10
Piet Mondriaanstraat 25
Verschuurstraat 9
Zeggelaan 123
Zeggelaan 123
Antwerpenstraat 180
de Elft 4
de Elft 4
6
Dongen
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Oosterhout
Made
Oosterhout
Oosterhout
Raamsdonksveer
Oosterhout
Dongen
Oosterhout
Oosterhout
Made
Breda
Oosterhout
Oosterhout
Terheijden
Terheijden
Breda
Made
Made
Atl
JuA1
JuC1
JuD1
JuD1
JuD1
JuD1
JuD1
PB
Swa
Tr2
Tr2
Tr4
Tr4
Tr4
Tr4
Tr7
Tr7
Tr8
Tr8
Tr9
Tr9
VERJAARDAGEN
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Juli
Jan Schrauwen
Erna Tekke
Jochem Braat
Bas Castelijns
Toos Kruytzer
Marinelle Tak
Marc van der Made
Hans van Straten
Ankie van Rossum
Abdel El Ghazalli
Tiny de Vetter
Nico Scheffers
Jan Snoeren
Bert Teuben
Leon Bos
Mats Gemmeke
Paula Sprengers
Jan Tak
Caroline vd Wijngaard
Marion Faber
Willy Frijters
Marijke Kok
Victor Niessen
Bert Jansen
Ferand Slootjes
Carina Pijpers
Atie Grandjean
Corry Roovers
Piet van Eijnatten
Astrid Schoones
John Dierx
Lidy Meulman
Theo Rosenbrand
Carina Schalkwijk
Gonnie Franken
Arie Lucas
Peter van Zundert
Dominique v Bergen Hassing
Annelies Franzen
Lex Raaymakers
Arnold Verschuren
Willemien van der Schoof
Geert-Jan Kuijpers
VAN HARTE GEFELICITEERD
20
21
22
23
26
27
28
29
31
1
2
3
4
5
6
Linda Baarh-Jolink
Wilma Eekels
Mark van Heusden
Nellie van der Made
Ester Vlielander
Jorine Vugt
Petra Zondervan
John de Bont
Astrid Cichowski
Marja van der Schoof
Margriet Maanders-Hermkens
Diana de Jong
Ben van Wanrooij
Aad Winkelman
Wifred Altena
Lucia Provoost
Rick Raaymakers
Plonia Michielse- vd Schoof
Stans Smit
Quincy Benjamin
Marjolein vd Diepstraten
Mark van Kaathoven
Maud Swanen
Marijke Heesemans
Arnold Siemons
Laura van de Esschert
Marc Ouwerkerk
Sabine van Wijk
Augustus
Milan Betz
Gitte Hellemons
Marry Strik Bleumers
Pascal Marcelis
Tom Schoormans
Manon Sturmans
Suzan Dijkstra
Cees van Ham
G. Heersche-Karremans
Mark van der Vorst
Hans van Alphen
Angela Kool
7
7
8
10
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
Wim Martens
John Snijders
Frans Beumer
Joke Goos-van de Boer
Jenny Marcelis Dikmans
Alexander Bezemer
Helen Richt
Ria van Strien
Marieke Slootjes
Astrid Bronkhorst
John Besamusca
Wouter Oltshoorn
Hans van Snik
Nathalie Zonneveld
Jan Heijmans
Toon Kleindop
Marcha Akkermans
Mark van der Heijden
Diana Vermeulen-Bossers
Elly Snijders
Michel van der Sanden
Bart van den Wijngaard
Nicole Heijmans
Nomy Snoeren
Alice Sonnenberg
Marco Joosen
José van der Ruit
Sijbren Altena
Jan van Meer
Femke Haelst
Lex Meeusen
Gerda Veringmeier
Karien Daemen
Hans de Jongh
Herman Jacobs
Rob Sergeant
René Verdaasdonk
Huub van Meggelen
Annemiek van Buchem
Siem Douma
Freek Brilleman
Leny Kusters
Rachelle Seeters
Stefan van Wanrooij
VERJAARDAGEN (vervolg)
28
29
30
31
2
3
4
Augustus
Andre Heshof
Christel van Kakerken
Piet Smits
Ton Sweep
Han van Bueren
Angela Deleij
Conny Engelen
Renee van Dongen
Sjaan van Hoof
Cees van de Made
Marie-José Mol
Mario Martens
Job van Mechelen
September
Kim Broeders
Anneliese Hombergh
Ans Kops
Manon Hunck
Peter van Tilburg
Jeanny Savelsberg
5
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Tonny Mertens
Jutta Reimus
Frank van der Stel
Emmy van Tiel
Mariëtte Boeren
Sacha Schipperen
Ad Aerts
Marius Haringman
Toos Laak
Frits Smit
Corrie Snoeren
Tom Tas
Jits van den Ende
Christ Maas
Peter Roeling
Ruud Struys
Ilse Canjels
Rob Simons
Wieke Lucas-Bastiani
Esmée Dekkers
Nel Kuysters
Jelle Smit
Harrie Verwoolde
17
18
19
20
21
22
24
25
26
28
29
30
Wim van Hagen
John Storm van Leeuwen
Ingrid Barten
Wim Scheepbouwer
Huub Smeets
Thérese Sprangers
John de Wit
Jim Nijstad
Barbara de Wolff
Debbie van Wanrooy
Kees van der Vos
Danielle de Kort
Wim Verhoeven
Dennis Helvert
Werner Kamp
Esther Nijdam
Henk den Rooijen
Trees Coppus
Justin Derks
Sandra Hofmans
Fabian Spoor
WEDSTRIJDKALENDER
Datum:
Soort wedstrijd:
Datum:
29-jun ** Galgenloop Berkel Enschot
Soort wedstrijd:
28-aug
Stratenloop Genderen
Open pup/jun. CD bij Scorpio
30-aug
30-aug ** Stratenloop Bels Lijntje
31-aug
Dorpsloop Teteringen
3-jul
Hardloopronde Wijk en Aalburg
9-jul *** 6e avondwedstrijd Attila/Parcival
9-jul
Hank Kurenpolder Midzomer trimloop
16-jul
Hank Kurenpolder Midzomer trimloop
23-jul
Hank Kurenpolder Midzomer trimloop
30-jul
Hank Kurenpolder Midzomer trimloop
7-sep ** Tilburg Ten Miles
11-sep
Ronde van Giessen
13-sep
Brab.kampioenschappen pup. Baarle Nassau
14-sep
Track Meeting Breda
21-sep
Beekse Marathon
Clubkampioenschappen Scorpio
28-sep
6-aug
Hank Kurenpolder Midzomer trimloop
13-aug
Hank Kurenpolder Midzomer trimloop
13-aug ** Vakantieloop Biest Houtakker
16-aug
Aakvlaailoop Hank
23-aug
Alphense Stratenloop
** WEGCIRCUIT MIDDEN-BRABANT
*** BAANCIRCUIT MIDDEN-BRABANT
8
VAKANTIETRAININGEN
Ook dit jaar zullen in de vakantieperiode een beperkt aantal vakantietrainingen gegeven worden.
Tijdens de vakantietrainingen zullen de kleedlokalen geopend zijn, maar de kantine is gesloten, zodat de
mensen van de kantinedienst ook kunnen genieten van een welverdiende vakantie.
Het trainingsschema in de vakantieperiode ziet er als volgt uit:
A.
PUPILLEN
Van maandag 7 juli 2008 tot en met zaterdag 16 augustus 2008 zijn er géén trainingen voor de
pupillen.
Vanaf maandag 18 augustus 2008 gaan de trainingen door zoals ze zijn vermeld in het clubblad.
B.
JUNIOREN A, B, C EN D EN SENIOREN ATLETIEK
De trainingen van deze groepen gaan gewoon door, tenzij de trainers met vakantie zijn. Zij zullen
dit zelf aan de betreffende groep melden.
C.
WANDELGROEP
In de periode van 7 juli 2008 tot en met 9 augustus 2008 zijn er geen trainingen voor de wandelgroep.
Op dinsdag 12 augustus 2008 beginnen de wandeltrainingen weer.
D.
NORDIC WALKING
In de periode van 7 juli 2008 tot en met 9 augustus 2008 is er elke zaterdag een training van
9.00 tot 10.30 uur.
E.
WEDSTRIJDGROEP LOPEN
De trainingen van deze groep gaan gewoon door.
E.
ANDERE LOOPGROEPEN
In de periode van 7 juli 2008 tot en met 2 augustus 2008 zijn er een beperkt aantal trainingen
voor de andere loopgroepen. Hiermee worden bedoeld de prestatiegroepen A en B, de trimgroepen en de opstapgroep. Alle leden van deze groepen kunnen trainen op de volgende data onder
begeleiding van de daarbij genoemde trainers.
Op maandag en donderdag worden alle trainingen op de baan gegeven.
De zaterdagtraining is in het bos.
maandag 7 juli
donderdag 10 juli
zaterdag 12 juli
baan
baan
bos
9.30 - 10.30
19.00 - 20.30
9.00 - 10.30
Aad Winkelman
Peter Vermonden
John Snijders
maandag 14 juli
donderdag 17 juli
zaterdag 19 juli
baan
baan
bos
9.30 - 10.30
19.00 - 20.30
9.00 - 10.30
Sjaan van Hoof/Mari Kastelijns
Peter Vermonden
John Snijders
maandag 21 juli
donderdag 24 juli
zaterdag 26 juli
baan
baan
bos
9.30 - 10.30
19.00 - 20.30
9.00 - 10.30
Sjaan van Hoof/Mari Kastelijns
Peter Vermonden
Aad Winkelman
maandag 28 juli
donderdag 31 juli
zaterdag 2 augustus
baan
baan
bos
9.30 - 10.30
19.00 - 20.30
9.00 - 10.30
Leny Kusters
Aad Winkelman
Leny Kusters
Vanaf maandag 4 augustus 2008 gaan de trainingen door zoals ze zijn vermeld in het clubblad.
PRETTIGE VAKANTIE
Johan Akkermans (trainingscoördinator)
9
SCHOONMAKER/STER GEZOCHT
GEZOCHT 2 KANTINE
MEDEWERK(ST)ERS
Iemand die onze mooie, nieuwe douches en
kleedkamers ook mooi en schoon wil houden.
Atletiek en Trimvereniging Scorpio is op
zoek naar de persoon die drie maal per
week tegen een redelijke vergoeding dit wil
doen.
Werktijden in overleg.
Ik ben op zoek naar iemand die op dinsdag
of woensdagavond om de 14 dagen bardienst zou willen draaien.
Het is heel leuk werk, en het is van 19.00
uur tot 22.00 uur.
Er blijft altijd iemand die met je afsluit.
Help mij uit de brand, het is maar 3 uurtjes
in de 14 dagen.
Informatie:
Ton de Hoog
0162-520520
06-19065628
[email protected]
Informatie:
Ton de Hoog
0162-520520
06-19065628
[email protected]
Susanne Voges (vrijwilligerscoördinator)
0162-456333
BESTUURSLID GEZOCHT
De persoon die wij zoeken heeft interesse
in zowel het beleidsmatige- als ook het uitvoerende aspect. Hij/zij beschikt over zeer
goede contactuele vaardigheden, en het
breed in de organisatie overleggen spreekt
aan. Voelt anderen goed aan en weet conflicten op te lossen i.p.v. deze te creëren.
Beschikt over voldoende tijd om naast de
bestuursvergaderingen ook een deel van de
werkzaamheden voortkomend uit het DB op
te pakken. Met name enige coördinerende
taken rond PR-activteiten .
Voorts is specifieke deskundigheid op een
van de volgende gebieden zeker niet noodzakelijk maar wel welkom: juridisch, bedrijfskundig/economisch, ICT, PR/marketing
of P& O.
In de vergaderingen van het algemeen bestuur willen wij graag de focus gericht houden op de hoofdlijnen, op beleidsmatige
vraagstukken en op vragen voor de lange
termijn cq. onze toekomst. Dat wil zeggen
dat uitvoering van beleid, alle “dag tot dag”onderwerpen in het dagelijks bestuur behandeld worden. Dit DB vergadert iedere
maandagavond (18.45-19.45 uur).
Tijdens dit overleg is er tevens een inloop(spreek)uur, iedereen krijgt hiermee gelegenheid zijn of haar opmerkingen/
commentaar/vragen direct bij het bestuur op
tafel te leggen. Tijdens dit DB-overleg komt
dus een breed spectrum aan onderwerpen
aan de orde, veelal van uitvoerende aard.
Dit leidt er vaak toe dat iemand uit het bestuur actie moet ondernemen om zaken geregeld te krijgen. Regelmatig is dit een aanjaagfunctie, waarbij het bestuurslid op zoek
gaat naar Scorpio-leden die willen meewerken om het actiepunt uit te voeren of op te
lossen.
Contact informatie:
André Aarts
[email protected]
10
WIJZIGING CLUBTENUE
De clubkleding bestaat volgens het Huishoudelijk reglement uit een effen groene
broek, effen groen atletiekhemd of effen
groen T-shirt met verenigingsembleem.
In de Algemene ledenvergadering op 17
april 2000 is besloten gele biezen op broek
en shirt op te nemen.
Het bestuur was van mening dat een aanvraag tot wijziging van het clubtenue bij de
Atletiekunie niet nodig was.
Mail Atletiekunie 28 mei
Binnen de vereniging kan men maar 1 clubtenue hanteren. Er bestaat eventueel wel
een overgangstermijn van maximaal 6
maanden om zowel het oude als het nieuwe
clubtenue te gebruiken, maar dit dient altijd
bij de aanvraag vermeld te worden.
Na deze 6 maanden dient iedereen dan ook
in het nieuwe clubtenue te lopen.
In de digitale Nieuwsbrief 06 van 18 juni
staat onderstaande publicatie.
Toestemming wijziging clubtenue
Scorpio (13351) te Oosterhout NB heeft
toestemming ontvangen het clubtenue als
volgt te mogen wijzigen.
Singlet: egaal groen met gele zijbanen,
Scorpio embleem op de borst; short: egaal
groen met gele·zijbanen.
De overgangstermijn loopt van 01 april tot
01 oktober 2008.
Met vriendelijk groet,
ATLETIEKUNIE, Arda Pommer
Vanaf medio 2000 is er alleen maar groen
met gele biezen verkocht. De eerste 3 jaar
door Geerts Intersport. De laatste 8 jaren
zijn er dus geen effen groene clubtenue’s
verkocht terwijl dat toch het officiële clubtenue bleef (geregistreerd bij de Atletiekunie).
Het huidige bestuur heeft aan de bestaande
onduidelijkheid een einde willen maken en
een aanvraag tot wijziging van het clubtenue ingediend.
In het volgende staat het antwoord van de
Atletiekunie.
Bestuur atvScorpio, 10 juni 2008
HET ESTAFETTESTOKJE
“wat is het hier mooi geworden, mooie grote
kantine, en dan de kleedkamer groot met
veel doucheruimte, het ziet er veel beter uit
dan bij ons”. Ofschoon ik er zelf geen steentje aan had bijgedragen was ik toch trots
deel uit te maken van de Scorpio familie.
Datzelfde gevoel had ik toen ik tijdens de
trainingslopen voor de marathon van Rotterdam in de kantine stond van Sprint Breda. Een ouderwetse bedoening, bovendien
werden we nadat we 35 km gelopen hadden ook nog getrakteerd op koud water. Uit
bovenstaande tekst blijkt maar weer dat we
als vereniging nergens zouden zijn zonder
de inzet van alle vrijwilligers.
Een van onze graag geziene gastlopers
kwam een aantal weken geleden breed lachend naar me toe: “Marga, wil jij het estafettestokje overnemen en een stukje schrijven voor clubblad?” Natuurlijk John, als ik
jou daar een plezier mee doe graag.
Nu het moment daar is om mijn gedachten
op papier te zetten ben ik hard aan het denken. Terwijl buiten een wolkbreuk losbreekt
kijk ik op de klok en hoop dat het om 19.30
uur, als ik mag lopen droog is. Er zijn mensen bij die het heerlijk vinden om in de regen te lopen maar tot die groep behoor ik in
ieder geval niet.
Wij lopers – loopsters zijn trouwens rare
mensen, soms denken we voorafgaand aan
een training, goh ik zou vanavond best op
de bank willen zitten met een boek en een
glas wijn, anderzijds als we een aantal dagen niet lopen worden we onrustig, soms
zelfs sjacherijnig, en sommige van ons
voelen zich zelfs schuldig over het nietsdoen.
Terwijl ik zo zit te mijmeren boven mijn toetsenbord pak ik het estafettestokje in mijn
handen, en tot mijn grote schrik breek ik,
geheel in gedachten verzonken, het stokje
in vier stukken. Het zweet breekt me uit en
dat terwijl de trainer nog geen tempo 4 heeft
aangegeven.
Ik ben bang dat deze avond het doek is gevallen voor de rubriek het estafettestokje.
Jammer, heel jammer, ik hoop van harte dat
er een leuke nieuwe rubriek voor in de
plaats komt.
Tijdens de laatste editie van Rondje Vrachelen stond ik in de kleedkamer toen er
een aantal onbekende vrouwen binnenkwam. Ik hoorde ze tegen elkaar zeggen:
Marga Piederiet, juni 2008
11
KABOUTERTJES……………
Velen van u komen op de baan of in de kantine
van Scorpio en vinden het heel vanzelfsprekend dat alles er netjes uitziet en onderhouden
wordt.
Dat het gras gemaaid is, de toiletten schoon
zijn, de verlichting het doet enz.
Het is ook niet erg motiverend als je wat mensen bij elkaar probeert te zoeken voor het
straatwerk rond de baan op een zaterdagochtend en er welgeteld 2 mensen komen opdagen. (waarvan 1 die al zoveel andere dingen
doet)
Nou, ik kan u verzekeren dat het allemaal niet
zo eenvoudig is als wat het lijkt.
Waren we een bedrijf met geld dan zouden allerlei onderhoudszaken een kwestie van een
telefoontje zijn. (en rammelen met de zak met
geld)
Of het nu gaat om een verstopte wasbak in de
dameskleedkamer, het maaien van het gras,
het ophalen van de bestrating of het repareren
van de verlichting.
Het zou prettig als eens wat meer mensen af
en toe de handen uit de mouwen komen steken.
Dat kan structureel (bijv. op dinsdag of donderdagochtend) als u met de vut of gepensioneerd bent, of incidenteel.
Nou kunt u denken, het zal mij een rotzorg zijn
want ik betaal contributie (en zo denken helaas
de meesten…....) of de handschoen daadwerkelijk een keer oppakken.
Kom en versterk het onderhoudsteam en doe
eens wat terug voor Scorpio.
U kunt hiervoor contact opnemen met Hans
van Straten (tel. 460331) en uw wensen aangeven.
Helaas hebben we geen zak met geld en ook
wij komen op dinsdagochtend op de baan en
zien dat de kaboutertjes weer geen donder
hebben uitgevoerd. (en dat we het zelf moeten
doen)
Frits
---------------------------------------------------------------------------------------------------
DANKBETUIGING
De overweldigende belangstelling en deelneming welke u ons heeft getoond na het overlijden van Henk de Rooij hebben ons diep getroffen.
Wij zijn u dankbaar voor de steun en troost
welke ons dit heeft gegeven.
Uit aller naam Annie
John – Sonja
Mees en Sam
30 mei 2008
12
In de lappenmand
Maar nee, het hinken is overdrachtelijk gezien.
mijn stukje altijd graag lezen. Maar de vraag is, of
het opweegt tegen het peinzen dat (steeds vaker)
aan een stukje vooraf gaat. Ik peins me suf over de
inhoud die ik er aan geven zal. Dat komt gedeeltelijk ook doordat ik het privé drukker heb gekregen.
Niet in de laatste plaats door mijn reisafstand.
Sinds een week zit ik in de spreekwoordelijke lappenmand. Slijmbeursontsteking. Kan ook peesontsteking zijn. Maar volgens de huisarts maakt dat
niet zoveel verschil. Niet qua behandeling, noch
qua behandelingsduur.
Nota bene mijn werparm laat het afweten. a
Ik baal natuurlijk gigantisch. Los van de pijn die het
met zich meebrengt, betekent dit een vervelende
tegenvaller middenin het atletiek-seizoen. Je traint
de hele winter voor het nieuwe seizoen. En dan dít.
Voor mijn werk is het ook geen pretje. Autorijden is
vermoeiend voor m’n schouder. Ik werk een redelijk
eind van huis; ruim 80 kilometer. Enkele reis. En
aangezien het openbaar vervoer in ons kikkerlandje
geen feest is, ben ik aan die optie maar gauw voorbij gegaan.
Dus neem ik deze week de rust die de huisarts me
heeft voorgeschreven. Mijn mailbox van werk check
ik weliswaar thuis, maar typen op de computer
maakt mijn schouder aan het zeuren. Easy going
dus, Marie.
Daarnaast ben ik ook een beetje meer gaan trainen. Dat sluipt er geleidelijk aan in. Net als het toenemende wedstrijdbezoek. Allemaal erg leuk, maar
je moet er wel tijd voor vrij maken. Voor vrij kunnen
maken. Gelukkig zijn de kinderen allebei een jaartje
ouder. Die hoef je niet meer zo te begeleiden als
toen ze kleuters waren. Sterker nog: dat willen ze
niet eens meer. Maar ik ben moeder genoeg om ze
nog te willen bemoederen. En ook daarvoor wil ik
graag tijd vrij maken.
Ik heb een mooi weekje voor me liggen om me te
bezinnen.
Niet alleen wat m’n schouder betreft, maar ook in
het geval van m’n columns zit ik in de lappen-mand.
M’n protesterende schouder doet me besluiten er
ditmaal voortijdig een eind aan te breien. Om het
blad enigszins te vullen, heb ik mezelf een fruitmand cadeau gedaan. Is ook niet verkeerd, trouwens, jezelf af en toe iets leuks gunnen. Ik had mezelf graag 30 meter gegund met de discus dit seizoen. Nu moet ik het doen met deze virtuele fruitmand …
MJ
M’n column voor dit keer had ik nog niet af. Om eerlijk te zijn: ik dacht er ernstig over na om maar eens
een keer te stoppen. En nu het tikwerk onder deze
omstandigheden niet ideaal is, leek dít me hét uitgelezen moment om de daad bij het woord te voegen. Makkelijk excuus. En het is nog waar ook. Na
meer dan 30 keer een pagina gevuld te hebben in
het clubblad, raakt de pen wel eens leeg.
Toch blijf ik op 2 gedachten hinken.
Daar zal mijn trainer blij mee zijn; van je linker- naar
je rechterbeen hinken of wiegen (en vice versa) is
een goede oefening. Goed voor je balansgevoel. Je
gevoel op welk been je nu staat. Waar je gewicht
zit. Erg belangrijk bij het werpen. Hoewel mijn gewicht me meestal in de weg zit …
Maar nee, het hinken is overdrachtelijk gezien.
Stoppen? Óf: er om de zoveel weken weer een column uit zien te persen? That’s the question.
Als ik eerlijk ben, moet ik toegeven dat ik het wel
leuk vind om te horen dat sommige Scorpio-leden
13
DE WANDELFANATEN
Hoi, hoi, hier is Brammetje weer met een verslagje.
Wat wordt er weer veel geraden wie ik ben. Ik ben
Brammetje. Zeker is dat ik niet Janus ben. Janus
heeft geen tijd meer om stukjes te schrijven. Het
blijft dus raden. Denk daarom allemaal maar eens
goed na wie Brammetje zou kunnen zijn.
Nu zijn we als wandelaars nog lid van de atletiek
unie KNAU. Het voordeel is dat we meer geïnformeerd worden over wandelevenementen i.p.v. over
trim- en hardloopwedstrijden. Ook onze wandeldag
van Scorpio krijgt dan meer aandacht en hopelijk
meer wandelaars op die dag.
Wist u dat er weer een groep is gaan wandelen in
Diever en daar een vierdaagse hebben gewandeld?
Mooi weer, gezelligheid en een prachtige wandeling
en dus voor herhaling vatbaar.
Ik heb begrepen dat Willem Gorisse nogal druk
doende is om iedereen te voorzien van info betreffende wandelingen. Een prachtig initiatief van dit
karikatuur figuur. Willem fantastisch.
De zomer staat weer voor de deur en velen lopen al
met vakantiegedachten. Alhoewel sommigen dat
een heel jaar door doen. Tijdens de vakantie periode zal er dan ook gewoon door gewandeld worden.
Als de kantine gesloten is, vertrekken we vanaf het
Brabants Bontje. De vertrektijd zal dezelfde tijd zijn
als bij de gewone training op dinsdag- en zaterdag
morgen nl. om 9.30 uur. Dit is op vrijwillige basis
natuurlijk.
Wat is er alweer gebeurd deze periode? Op dinsdag blijven we rondjes lopen op de baan. Toch
presteren mensen het om te verdwalen, terecht te
komen naast de baan of zelfs in de kantine te belanden. Sjaan moet dan ook alle zeilen bij zetten
om sommige mensen bij de les te houden.
Hij houdt er nog steeds van om er stevig tegenaan
te gaan. Hij gebruikt veel tempowisseling en bij grote afstanden houdt hij een stevig tempo aan. Met
wat gemor wordt er begonnen, maar als iedereen
eenmaal op weg is wordt er flink gewandeld. Op
dinsdag wordt er dan ook een uurtje flink gewandeld. Ik heb begrepen dat op zaterdag ruim anderhalf uur wordt getraind in de bossen.
Verder moest ik jullie van Janus mededelen dat er
na de zomer weer enkele activiteiten plaats zullen
vinden nl. de BBQ wandeling voor 10 en 25 km
wandelaars. Die zal plaatsvinden op zaterdag 4 oktober. Zet deze datum alvast in jullie agenda. Natuurlijk rekenen wij weer op voldoende deelname.
Ook zal er weer een snertwandeling zijn en die zal
plaatsvinden op zondag 23 november.
Ook heb ik gezien dat er redelijk wat wandelaars alleen op dinsdag komen en niet op zaterdag en ook
andersom. Begrijpelijk is dat mensen die door de
week moeten werken er niet op dinsdag kunnen
zijn.
Dit om maar aan te geven dat iedereen recht heeft
op twee trainingen per week en daarvoor ook contributie betaald. Ook is het misschien belangrijk om
te weten dat de wandelgroep binnenkort aangesloten zal worden bij de KNBLO. Dit is de wandelbond
in Nederland.
Via deze weg wensen wij iedereen die ziek is of
een blessure heeft veel beterschap en een hele fijne vakantie toe.
Wees voorzichtig geniet met volle teugen van vakantie, natuur en heb elkaar lief en respecteer een
ander.
Groetjes, Brammetje
www.wandel.nl
14
LIEVER NAAR DIEVER!
Deze uitdrukking is ontstaan nadat sommige wandelaars van de Groep Sportief wandelen al drie
keer aan de Drentse Wandel 4 Daagse van Odoorn
hadden deelgenomen ( dw4d )
Dus vertrok er op woensdag 21 mei een delegatie
van de wandelgroep richting het Drentse Land.
De fam. van Ham was reeds vooraf vertrokken om
kwartier te maken en te kijken of alles wel klopte
met de reeds eerder gemaakte afspraken over
plaatsen en niet te vergeten of de plaatselijke eetgelegenheden hun reputatie wel konden waarmaken.
Het gehele gezelschap bestond uit 15 personen.
Onderweg was het al volle pret toen Henk en Marja
bij Strand Nulde aan het Veluwemeer trek kregen in
een kopje koffie en in het restaurant de eerdere gearriveerde groep aantroffen. Marie, Jeanne en
Huub en Tineke. Na een half uurtje kwam ook hier
spontaan de derde groep met Olav, Marry en haar
zus Loes binnenstappen. Voor iedereen was dit een
apart gevoel om elkaar spontaan onderweg al tegen te komen. Nu het zo druk werd was het voor de
eerste groep wel tijd om weer op te stappen.
Bij aankomst in Diever was er nog meer pret bij het
aanschouwen van de gehuurde blokhutten. Een
open ruimte met stapelbed en totaal geen privacy.
Blokhut A en B en verder nog 3 kampeerstellen met
caravan en als slotstuk de toezichthouder op de
Terp, Jaap van de Berg.
dekje gewassen kon worden, wat voor zo’n grote
vent natuurlijk niet de bedoeling is.
's Morgens moesten de 30 Km. lopers natuurlijk
eerder op stap dan de 20 Km. lopers maar hebben
zich hierbij correct gedragen.
De wandelingen waren perfect georganiseerd. De
omgeving prachtig en het weer was nog mooier.
De geneeskundige verzorging was optimaal voor de
verzorging van de blaren van Loes, Marry en Jeanne. Op de rustplaatsen werd je voorzien van een
appel, banaan of een rolletje pepermunt. De mobiele rustplaats stond elke dag ergens anders op een
prachtige locatie.
Diever is een geweldig plaatsje met een vriendelijke
bevolking.
In de namiddag werd er bij de finish even wat gedronken waarna we weer terugliepen naar de camping om op te frissen en een drankje vooraf zorgde
weer dat we de weg naar het centrum weer aan
konden.
Bij het zoeken naar een eetgelegenheid voor 15
personen moest er hier en daar wel eens een terras
of zaaltje verbouwd worden alvorens de bestellingen opgenomen konden worden. Hierbij werden
uitdrukkingen gehoord van gerechten, zoals het ”
grote genot” en niet te vergeten “de boerenjongens”.
Bij het afrekenen per koppel ging het hier en daar
ook wel eens mis. Als Jacqueline als laatste betaalde en vroeg of alles in orde was, kreeg zij als antwoord “er staat nog een kippen- en een tomatensoep over”. Waarop Henk heel groots zei “oh dan
betaal ik die kippensoep wel (had hij zelf op) en zei
dan royaal dan betaal ik die tomatensoep ook wel
(was van Marja).
Marry en Olav waren net drie weken met het Sonja
Bakker dieet bezig en Olav zei geregeld aan de
ontbijttafel “Mar. mogen we dat allemaal hebben”.
Dus al bij al een sportief en culinair weekje om ooit
nog eens over te doen.
In totaal dus met 15 personen waarvan de helft de
30 Km. en de rest de 20 Km. zouden gaan lopen.
De eerste avond was nogal fris maar Huub had al
gauw een hakbijl en brandhout gevonden en had in
snel tempo zijn houtkachel aan de gang waarbij van
binnen heel de blokhut blauw werd. Dit was goed
om de muggen uit de blokhut te verjagen maar er
moest 's nachts ook nog in geslapen worden en dit
was voor de ogen minder prettig.
De eerste keren dat Jaap ging douchen waren een
echte survival. Zijn vooraf opgeladen chip voor de
douche werkte niet en hij kon zodoende van de ene
naar de ander douche rennen maar kreeg geen
warm water. Hij had het al de hele nacht koud gehad in zijn tent boven op de terp.
Olav had voor het badderen gekozen voor de babyroom en had ontdekt dat je daar zelfs op een baby
e
De laatste 4 dag hebben we na uitvoerig overleg
allemaal gezamenlijk 20 Km. gelopen om toch een
dag allemaal samen te zijn.
Hierna zijn de meeste op zondagavond weer huiswaarts gekeerd en twee stellen met de caravan op
maandag.
Al bij al heel gezellig SPORTIEF WANDELEN.
15
BERICHT VAN DE JEUGDCOMMISSIE
Hallo allemaal,
pioenschappen. Want daar willen we jullie natuurlijk
ook allemaal zien.
Mocht het niet lukken met het inschrijven, laat het
ons maar weten dan helpen we jullie graag.
Oeps, dan moeten we even gaan denken of we er
wat tegen over gaan stellen als jullie komen. Maar
daar hebben we gelukkig straks heel de zomervakantie de tijd voor, dus dat komt wel goed.
Daar zijn we weer. Eens kijken wat we nu weer bij
elkaar kunnen liegen om jullie te amuseren.
Nee hoor, geintje, liegen doen we niet. Wel amuseren hopen we.
Veel hebben we niet te vertellen dit keer. Krijg je
ervan als je ook niet veel georganiseerd hebt.
Maar wat we georganiseerd hadden was wel een
succes.
De competitiewedstrijden hebben we ook al achter
de rug. Jammer genoeg zijn we niet verder gekomen. Maar de kinderen die de clubkleuren hebben
verdedigd hebben wel heel erg hun best gedaan.
Dus daar kan het niet aan liggen.
Bij de Quatromeeting zag het ook redelijk groen in
Waalwijk. Het was heel gezellig daar, alleen volgend jaar graag iets warmer weer. Is wel zo leuk
voor de supporters.
De buswedstrijd moet nog komen als we dit typen
dus daar over de volgende keer meer.
Als je niet zo van baanwedstrijden houd maar wel
van veel hardlopen is het misschien een idee om
eens aan een wegwedstrijdje mee te doen. Er zijn
er genoeg in de buurt en veelal zijn er ook afstanden bij voor kinderen. Kijk een op de site bij wegwedstrijden, als je dat leuk vind.
Op 12 april was er namelijk de ouder-kind ontmoeting. En we kunnen wel zeggen dat het een super
gezellige dag is geweest. We hebben heel erg geboft met het weer, heel even hebben we moeten
schuilen voor een bui maar daar is het bij gebleven.
Voor de rest was er een hele grote groep enthousiaste deelnemers, zowel kinderen als ouders. En er
was een grote groep supporters mee gekomen en
dat was zeker ook zo leuk.
Zelfs het bestuur dat kwam kijken stond er van te
kijken dat er zoveel jeugd en
ouders aan het
sporten en aan het kijken
waren.
Zo, meer kunnen we er niet van maken deze keer.
De inspiratie is op, we zijn aan vakantie toe.
Jullie ook?
Maar voor die tijd hebben we nog een koude verrassing voor jullie. Maar dan moeten jullie wel komen de laatste training voor de vakantie, anders
loop je hem mis en dat zo zonde zijn.
De foto’s staan op het fotoalbum op de site. Kunnen
jullie nog eens goed kijken hoe goed jullie en je ouders waren of wat jullie gemist hebben.
We zijn trouwens wel benieuwd of er nog veel ouders spierpijn hebben gehad de dagen erna.
Wel leuk is dat 3 moeders het sporten zo leuk vonden dat ze ook lid zijn geworden bij Scorpio en nu
hard mee trainen in de groep van technische atleten. Succes Ilse, Monica en Esther.
Het zou eigenlijk ook wel heel leuk zijn als we weer
net zo grote groep zouden zien bij een wedstrijd.
Hierbij willen wij jullie uitdagen om met net zo’n grote groep mee te komen doen aan de open wedstrijd
die Scorpio organiseert op 30 augustus. De ouders
kunnen dan helaas niet mee doen, maar die doen
dan maar onderling een wedstrijdje wie het hardste
kan aanmoedigen.
Wij zullen er zijn, jullie ook??
Voor het opgeven hiervan kan je het beste naar het
inschrijfsysteem gaan op de site en je daar opgeven, kan je je ook gelijk opgeven voor de clubkam-
Wij willen jullie allemaal een hele fijne vakantie toe
wensen, met heel veel mooi weer en lekker veel
zon.
Hopelijk zijn we jullie allemaal weer in augustus,
uitgerust en al.
Vergeten jullie de uitdaging niet?
Zonnige en sportieve groetjes van,
Bas, Corita, Renate, Ilse en Corry
16
D-JUNIOREN MAKEN GOEDE COMPETITIESTART
Tijdens de 1e competitiewedstrijd in Zevenbergen
hebben de D-junioren van Scorpio een erg goede
stap gezet richting gebiedsfinale.
De meisjes werden in deze wedstrijd met 3297 punten 3e, waardoor ze 6e kwamen te staan in de tussenstand. De jongens wonnen met 351 punten
overtuigd waardoor ze 4e kwamen te staan in de
tussenstand. Hierdoor ligt de gebiedsfinale in het
verschiet. Het zou het 2e opeenvolgde jaar zijn dat
de beide ploegen de gebiedsfinale zouden halen.
Vorig jaar was het de eerste keer in de historie van
Scorpio dat zowel de jongens als de meisjes de gebiedsfinale haalde.
Landelijk staan de meisjes op de 32e plaats, de
jongens staan 11e.
De wedstrijd werd gekenmerkt door een stevige
wind die met name op de sprintonderdelen en het
verspringen erg tegen stond.
worp zien en werd daarbij eveneens 4e met 16.05
mtr.
Kirsten van Tilburg werd 5e op de 60 mtr horden in
13.28 sec en sprong 1.20 mtr hoog.
Bij de 4x60 mtr estafette ging de eerste wissel fout
waardoor er overgelopen moest worden. Dit kost de
ploeg 50 minpunten. Ze kwamen tot een goede
34.54 sec, wat een 3e plaats opleverde.
Kersvers lid Ivette van Kaathoven kreeg tijdens de
warming-up last van haar bovenbeen waardoor ze
besloot niet mee te doen om erger te voorkomen.
Over 4 weken is tenslotte de 2e competitie ronde.
De jongensploeg presteerde bovenverwachting.
Met 5, 1e plaatsen en 2, 2e plaatsen werd met 300
punten voorsprong op nr. 2, een ruime overwinning
behaalt.
De jongens begonnen met een 1e plaats op de
4x80 mtr estafette in 45.26 sec. Milan Betz werd 1e
op de 80 mtr horden in 15.62 sec, was 16.58 sec,
en werd 2e op de 80 mtr in 11.95 sec.
1e Jaars Stein van Kuik kwam tot 13.19 sec op de
80 mtr en op zijn favoriete lange afstand, de 1000
mtr, werd hij 4e in 3.32.16 min. 1e Jaars Benno
Snepvanger werd knap 3e op de 80 mtr horden in
16.01 sec.; een p.r. en hij won het verspringen met
4.04 mtr.
Thijs van Kaathoven evenaarde met 1.40 mtr zijn
p.r. bij het hoogspringen en werd gedeeld 1e .
De meisjes hadden wat blessureleed waardoor op
het laatste moment geschoven moest worden binnen de ploeg. Dit kostte veel punten, waardoor de
prestatie alleen maar beter te noemen is.
Door een lichte kuitblessure kon Scorpio’s sterkste
sprintster Tess van den Assem niet op de 60 mtr
starten en nam het kogelstoten voor haar rekening.
e
Tess werd 5 en kwam tot 7.90 mtr, 17 cm onder
haar p.r. Bij het verspringen werd ze 3e met 3.81
mtr. Ze moest na haar 2e sprong de strijd staken.
Ze bleef 48 cm achter op haar beste prestatie, maar
gezien haar blessure waren we erg tevreden.
Kimberly Blom nam de 60mtr voor haar rekening en
werd 4e in 9.11 sec. Bij het hoogspringen werd ze
3e met 1.30 mtr, 5 cm onder haar p.r. Rowan van
Dongen weerde zich erg goed op de 1000 mtr en
werd 4e in 3.33.44 min. Op de 60 mtr kwam ze tot
10.47 sec.
1e jaars D Daphne Roovers legde de 1000 mtr af in
4.08.03 min en verbeterde zich op het verspringen
met 10 cm naar 3.21 mtr. Lisa Zopfi werd 4e op de
60 mtr horden in 13.13 sec en liet een goede speer
Bij het kogelstoten werd hij 4e met 7.77 mtr. 1e jaars
Jelle Smit werd 3e bij het hoogspringen met 1.35
mtr en won verrassend het discuswerpen met een
p.r. van 19.64 mtr.
Torsten van der Schriek sprong 3.07 mtr ver en
kwam tot 12.46 mtr bij het discuswerpen.
Een erg sterk begin van de competitie door de Djeugd wat over 4 weken een goed vervolg kan krijgen in Dordrecht waar een gebiedsfinaleplaats zeker gesteld kan worden.
Johan van Heusden
ZLM WEGCIRCUIT MIDDEN-BRABANT
Enkele leden van Scorpio draaien lekker mee in dit
wegcircuit en staan op dit moment (na 12 van de in
totaal 16 wedstrijden) hoog in het individuele klassement.
Mannen 55:
1e plaats André Aarts
3e plaats Mari Kastelijns
We wensen hen nog veel succes in de eindstrijd,
maar vooral veel plezier bij het lopen!
Vrouwen senioren:
1e plaats Marjolein van den Diepstraten
Mannen 45:
2e plaats Jan van Loenhout
www.regio13.nl/weg
17
GEWELDIGE PRESTATIE A-JUNIOREN IN DEN HAAG
Het A-team van Scorpio reisde 4 mei af naar Den
Haag voor hun eerste competitiewedstrijd. Voor
sommige was het na de seniorencompetitie de
tweede competitiewedstrijd in een week, en voor
een enkeling was het zelfs de eerste competitie
ooit. Aangezien de ploeg slechts uit 7 man bestond
was het nog een hele klus om de 13 onderdelen
goed in te vullen. Hierdoor kwam het dat op vrijwel
ieder onderdeel slechts een atleet stond, als er iets
fout zou gaan, zou het dus ook goed fout gaan. Alleen het verspringen was dubbel bezet, en wel door
Tim en Just. Toch gingen we vol vertrouwen de dag
tegemoet.
gaard hing te bungelen. Achter de ongenaakbare
Leandor Jonkers van Sprint werd Bart tweede met
3.10 m. Tegelijkertijd moest de rondbaan vrijgemaakt worden voor de 400 m. Stefan liep vanuit
baan 3 naar een tijd van 55,28 seconde. Terwijl
Stefan aan het lopen was werd voor Scorpio de
mooiste prestatie van de dag geleverd. Frank verbaasde met zijn Hink-Stap-Sprong en kwam tot
maar liefst 12.31 m, wat een nieuw clubrecord opleverde. Het record kreeg voor Frank nog wat extra
glans omdat de oude clubrecordhouder zijn broer
Bart was!
Eenmaal aangekomen in Den Haag, begeleid door
onze teamleiders Fred en Wim, begon de wedstrijd
om 12 uur. De eerste onderdelen waar wij aan deel
moesten nemen waren het verspringen en het
hoogspringen. Deze twee onderdelen werden door
Tim en Stefan bezet. Zowel Tim als Stefan hadden
de dag ervoor nog even bijgeschaafd aan de techniek, en dat pakte goed uit. Tim sprong, ondanks
dat hij nog nooit aan een verspringwedstrijd had
meegedaan, 5 meter ver. Stefan haalde met hoog
in zijn derde poging 1.75 m. De eerste onderdelen
waren dus al geslaagd. Vervolgens moest Bart de
110 meter horden lopen. Dit onderdeel, wat
niemand volgens mij met veel plezier doet, is altijd
een spektakel. Bart liep zeer goed, en won zijn serie in een tijd van 16.98 seconde. En dat met lichte
tegenwind, terwijl alle andere series volle wind mee
hadden. Frank mocht proberen om met speer net
zo’n prestatie neer te zetten als zijn broer op de
horden. Hoewel Frank zelf niet helemaal tevreden
was, was het team blij met zijn worp van 37.62 m.
Maar het moment suprême van Frank zou later die
dag pas komen. Terwijl Frank aan het speerwerpen
was, startte de eerste serie van de 800 m. Met in
baan 1, namens Scorpio, Martijn. Martijn had aangekondigd niet helemaal voluit te gaan, omdat hij
later op de dag nog een 3000 m moest lopen. En
dat resulteerde in een eindtijd van 2.08,02. Dit leverde een tweede plek in zijn serie op, maar iedereen was ervan overtuigd dat hij op volle kracht zijn
serie eenvoudig gewonnen zou hebben. Even later
mocht Just aantreden voor zijn eerste onderdeel,
de tweede groep verspringers was namelijk de
baan op gekomen. Just deed het zeer verdienstelijk
op zijn eerste officiële wedstrijd, en sprong 14 centimeter verder dan Tim, 5.14m dus. Just had tijdens
het verspringen veel fans langs de kant staan,
waaronder zijn hele gezin! Een van de toeschouwers was ook Bas, die eigenlijk niet in de gaten had
dat ze bij het kogelstoten al aan het instoten waren.
Maar nadat Frank hem gewaarschuwd had was hij
toch nog op tijd, hij kwam uiteindelijk tot 10.83 m.
De fans van Just konden blijven wachten op de plek
waar zij stonden, want niet veel later mocht hij
langs de kantine razen voor zijn 100m. Hij deed dit
alleraardigst, en werd tweede in zijn serie in een tijd
van 12.25 seconde. Bart was inmiddels bezig met
het uitpakken van zijn poolstok, die op de heenreis
al bovenop de auto van de familie van den Wijn-
Inmiddels waren bijna alle onderdelen afgelopen.
Bas begon aan het discuswerpen, terwijl Tim zich
op maakte voor de 1500 m. Beide onderdelen leverde veel punten op voor Scorpio. Bas wierp zijn
discus naar 30.68 m dat een derde plaats betekend. En Tim liep in een zeer vlakke en goed opgebouwde race naar een vierde plek, met 4.30,10 als
eindtijd! Het laatste individuele onderdeel was weer
voor Martijn, een loopnummer dus. Martijn begon
rustig en ging vervolgens mee met de koplopers.
Maar in ronde drie kreeg hij al last van verzuring,
wat niet verwonderlijk was, aangezien hij al een
800m had gelopen. Uiteindelijk haalde hij zijn doel
wel, hij finishte net onder de 10 minuten in 9.58, 42.
Toen kwamen we uit bij het slotstuk van de dag, de
4x100 m. Onze ploeg liep in serie twee. Bart was
de startloper, vervolgens zou Bas het stuk tegen
wind in voor zijn rekening nemen, gevolgd door Stefan in de laatste bocht en Just mocht het afmaken
op het laatste rechte eind. Deze tactiek werd op de
dag zelf pas bepaald, maar pakte uitstekend uit.
Door een goede wissel van Bas op Stefan liepen
we tot 280 m aan kop, maar door een iets mindere
slotwissel kwamen we uiteindelijk net iets te kort op
AV Sparta, en finishten we tweede in 47.11 seconde. Wel bleven we onze grote concurrent Atledo in
de serie duidelijk voor, en dat is natuurlijk altijd leuk
meegenomen. Als er een beetje getraind wordt op
de estafette, is het mogelijk dat het stokoude clubrecord uit 1980, van 46.3 seconde er de volgende
competitie aangaat!
De geweldige dag werd ook goed afgesloten. Nadat
we nog even gezeten hebben, en de beruchte kanjer koeken van Wim op hadden, gingen we op weg
naar de auto’s. Als een van de laatste verlieten wij
18
het terrein, met een goed gevoel. Dit gevoel werd
versterkt toen wij langs de kantine liepen, want daar
zagen we dat we een tweede plaats in de poule
hadden veroverd, met 7846 punten. Dit betekende
natuurlijk een gezellige terugreis. ’s Avonds werd
het feest echter nog groter toen de algehele uitslag
op internet verscheen. Want onze groep A-junioren
staat landelijk op een schitterende 10e plaats, en
laat grote verenigingen als Sprint, Atilla en AAC
achter zich. Bovendien geeft de plaats waarop we
nu staan recht op de landelijke finale. Ook in de
Stem werd er aandacht aan ons besteed, Wouter
Schelvis opende zijn stuk over de competitiewedstrijden zelfs met de volgende zinnen: “De Ajunioren van het Oosterhoutse Scorpio hebben tijdens de eerste competitieronde prima gepresteerd.
Het collectief werd tweede in hun poule en staan op
dit moment op de landelijk tiende plaats. Na de volgende wedstrijd strijden de eerste twaalf ploegen
om het kampioenschap. Veel punten werden verzameld door de broers Van den Wijngaard uit Teteringen. Bart liep een snelle 110 meter horden met
16.98 seconden, Frank werd tweede op hinkstap
met 12,31 meter.”
Voor deze mooie dag wil ik natuurlijk alle atleten
bedanken. Tim, Martijn, Bas, Frank, Bart en Just,
geweldig gedaan! Ook bedankt aan onze trouwe
supportster Renee, die nog even samenspande met
de tegenstander, maar dat is haar vergeven. En last
but not least natuurlijk de teamleiders Fred en Wim,
die er voor zorgden dat wij vervoer hadden en die
op de dag zelf iedereen perfect begeleid hebben.
29 juni gaan we er weer tegenaan, en hopen we de
10e plaats vast te houden!
Deze woorden zijn zeker niet gelogen. Er werd namelijk niet een persoonlijke overwinning binnen gesleept, maar op vrijwel ieder onderdeel bezette
Scorpio een top-5 plaats.
Namens The A-Team,
Stefan van Schendel
DE 2-KM VAN DE KAAIENLOOP OP 10 MEI 2008
In het laatste stuk van de 2de ronde voordat we het
park uitgingen, probeerde Laura mij in te halen.
Dit jaar was het de eerste keer dat ik mee deed aan
de Kaaienloop. Ik had ingeschreven voor de 2 km.
We moesten lang wachten voor de start van de 1
en 2 km. Gelukkig stond ik aan de zijkant in de
schaduw. Wel niet zo goede plaats om te starten
maar wel lekker koel.
Dat lukte niet omdat mijn vader riep dat ik moest
versnellen. Ik heb toen gesprint tot de finish en
weer zo eerste van iedereen op de 2 km in een tijd
van 7:15 min. Laura eindigde 3 seconden later.
Direct na de start zette Ruben Zwemstra, ook uit de
juniorenloopgroep, er flink de vaart in. Achter hem
volgde Laura Rijvers, Nederlands kampioene cross
van dit jaar bij de D-junioren. Ik zat direct achter
haar. Nog voor dat we de eerste keer het park ingingen had ik Laura ingehaald en liep ik vlak achter
Ruben. Halverwege de eerste ronde probeerde ik
samen met Ruben te versnellen om Laura kwijt te
raken. Dat lukte niet maar wel moest Ruben mij
toen laten gaan en raakte hij achterop.
Ruben die zo snel gestart was, werd voor het einde
nog ingehaald door Karlijn van Es van Energie Barendrecht. Mijn vader vertelde mij later dat haar ouders een heel gemeen wapen hadden gebruikt. Ze
stonden langs het parcours te vloeken tegen Karlijn.
Ruben werd uiteindelijk overall 4e en 2de bij de
jongens (7:51). Rowan van Dongen kwam net na
Ruben binnen. Jelle Smit, waarmee ik al jaren samen train vanaf de C-pupillen, werd 3de bij de jongens op 2-km (8:28). Van de 2 meiden die altijd
kwebbelen tijdens de training bij Frits kwam Lisa
Zopfi binnen op 8:16 min en Kirsten van Tilburg op
8:30 min.
Er was geen prijsuitreiking na afloop van de jeugdloop. Dat vind ik wel jammer.
Benno Snepvangers
Onderweg moedigden veel mensen Laura aan. Mij
kennen ze nog niet allemaal.
19
DE GESCHIEDENIS VAN HET SPEERWERPEN.
Als trainer van de werpgroep krijg ik regelmatig
vragen over het hoe en waarom van de nummers
waarin ik training geef. Het leek me een leuk idee
zo af en toe eens een stukje geschiedenis van een
werpnummer eruit te lichten.
Ook om aan te geven dat atletiek niet alleen uit
hardlopen bestaat.
Rond 1950 hadden slimmeriken ook bedacht dat de
speer niet alleen gegooid met de werphand om de
touwwikkeling maar dat de speer met een slingerbeweging ook ver kan worden gegooid. De achterkant werd dan ingezeept en net als een discus werd
de speer met een slingerbeweging weggegooid,
men haalde wel 80 meter op die manier maar afzwaaiers kwamen veelvuldig voor en dus werd deze vorm snel verboden.
De geschiedenis van het speerwerpen.
Vooral de Scandinavische landen hebben in de
laatste decennia altijd sterke werpers gehad. Vooral
in Finland is het een zeer populaire sport. Menige
Finse werper haalde een medaille op de grote toernooien. Als men naar de inwonersaantallen kijkt
heeft Finland drie keer zo veel medailles met
speerwerpen gehaald als het tweede land in de rij.
Nederland komt in die rij helemaal niet voor, simpel
omdat wij geen speerwerpcultuur hebben!! Duizenden toeschouwers bij een wedstrijd met alleen
speerwerpen is in Finland geen bijzonderheid. Als
op de Olympische Spelen speerwerpen aanvangt
zit de halve Finse natie aan de TV. Men heeft daar
zelfs speciale speerwerpscholen.
Trainen doet men in die landen in de winter met
speciale speren in indoorhallen waarbij dan in een
net gooit. Buiten gooit men de speer met een lange
felgekleurde band zodat de speer in de sneeuw terug te vinden is.
Een van de Finse topwerpers wierp vanuit de koeienstal door een opening waar normaal het hooi
naar de zolder werd gehesen, naar buiten in de
sneeuw.
Een hele grote naam op speerwerpgebied is de
Tjech Jan Zelezny (zie foto), de 3-voudig olympisch kampioen, wereld- en Europees kampioen.
Hij is wereldrecordhouder met 98,48 mtr. Hij heeft
de laatste 15 jaar de het gezicht van het speerwerpen bepaalt. Sinds vorig jaar is hij gestopt en zit nu
in de atletencommissie van de IAAF.
De geschiedenis van het speerwerpen terug naar
de oudheid in de tijd van de Grieken en Romeinen.
Daar begon het allemaal ongeveer 776 voor Christus. Om de 4 jaar hield men daar toen al Olympische Spelen.
Speerwerpen was toen een onderdeel van de
meerkamp, waar men ook onderdelen had als
sprinten, discuswerpen worstelen en verspringen.
In de moderne spelen werd speerwerpen pas in
1906 in Athene geherintroduceerd. Toen mochten
alleen de mannen dit onderdeel nog beoefenen,
pas in 1936 mochten vrouwen ook gaan speerwerpen.
Echter al in 1890 werden er wedstrijden in speerwerpen gehouden. Afstanden van 37 meter werden
toen gegooid uit stand, een aanloop was nog niet
toegestaan.
De speren werden destijds van berkenhout gemaakt. Later werden de speren van allerlei metalen
gemaakt. De oud-topwerper Dick Held was de eerste die ging experimenteren met materialen en
werd een pionier op dit gebied.
Omdat ik zelf al zo lang atletiek beoefen heb ik toen
ik een jaar of twaalf was een enkele keer met een
houten speer gegooid en ben later zelf ook een
(tweedehands) Held-speer gekocht en jaren mee
gegooid tot de nieuwe reglementen hun intrede deden. .
De nieuwe generatie (aluminium)speren had veel
betere vluchteigenschappen dan de oude (dikwijls
kromme) houten en ijzeren speren. De geworpen
afstanden namen in de 70- jaren dan ook snel toe.
Met als hoogtepunt de ruim 104 meter van de
(oost)Duitser Uwe Hohn. Om een idee te geven hoe
ver dat is ga op de speerwerp aanloop bij Scorpio
staan en haalt hij op 2 meter na de kunststofbaan
aan de overkant!!
Door deze afstanden werden de internationale stadions te klein en bij zijwind werden de gevaren voor
andere atleten en toeschouwers te groot. De IAAF
besloot daarop om de vluchteigenschappen te wijzigen.
Uiteraard heeft men ook gedacht aan verzwaring
van de speer maar men koos toch voor de verandering in de gewichtverdeling waardoor de speer veel
eerder zou landen en de zijwindgevoeligheid af zou
nemen.
De atleten hebben dus door de betere training en
voeding toch alweer richting 100 meter gegooid.
Ook de afwijkingen van de rechte baan die met de
moderne speer veel minder zouden zijn kunnen
toch tot ongelukken leiden, zoals iedereen wel weet
van de Franse verspringer Sdiri die langs de verspringaanloop zat en de speer van de Fin Pitkamaki
20
in zijn rug kreeg. Pitkamaki is overigens een van de
beste speerwerpers van de nieuwe lichting. Jong,
snel en sterk.
Bij Scorpio hoeft men zich over dergelijke afzwaaiers nog niet druk te maken, wel dat toch nog regelmatig lopers het middenveld oversteken tijdens een
werptraining.
Een waarschuwing is hier op zijn plaats omdat een
speer en discus toch hard aan kunnen komen, al
gooit men (nog) geen wereldprestaties.
Hij werd dan ook wereldkampioen in Osaka met
ruim 90 meter. Samen met de Noor Thorkildsen zal
hij waarschijnlijk gaan strijden om de gouden medaille in Peking.
Fred van der Steenhoven
GEZELLIG LOPEN BIJ LENY EN PETER
van 1 uur 42 minuten op halve marathon van Etten
Leur.
Na vele jaren voor me zelf te hebben gelopen,
waarbij ik de laatste jaren regelmatig een blessure
opliep, besloot ik in september 2006 bij de opstapgroep van Wil Horneman en Mari Castelijns te gaan
lopen. Kan ik weer blessurevrij lopen? Dat was voor
mij de vraag. In zestien weken leerde ik dat ik inderdaad weer zonder blessures kon lopen. Vanaf
het begin liep ik ook met de crossjes mee. Naar volle tevredenheid.
Steven Heijstek en Sjak Wouters waren mijn geduchte tegenstanders uit deze opstapgroep. Terwijl
in de groep ook John en Riëtte Swanen zich niet
onbetuigd lieten.
In januari 2007 maakte ik de overstap naar de trimgroep van Leny Kusters en Peter Vermonden. Een
groep met enkele bekende uit ‘de May’, wat ik wel
prettig vond. Marlène, Marian, Jan, Peter, Michel en
Koos, verdedigden de mayse kleuren in deze
groep. Daarnaast leerde ik nog een aantal enthousiaste lopers kennen, waar ik mij met veel plezier
ben gaan meten. Jaap was natuurlijk onverslaanbaar. Maar met Bart, Jan, Christ, Rob, Ronald, Martijn, Desiree en nog enkele deelnemers ging ik met
veel plezier de strijd aan voor de tweede plaats.
Mede dankzij de trainingen door Peter en Leny resulteerde dit in goede resultaten in verschillende
wedstrijden, met als persoonlijk hoogtepunt een tijd
Helaas kwam er na de jaarwisseling bij mij de klad
in. Door mijn hernieuwde politieke activiteiten zag
het er al naar uit dat mijn beschikbare tijd minder
zou worden. Vervolgens raakte ik tot overmaat van
ramp ook nog geblesseerd. Dus heb ik besloten om
per 1 april mijn lidmaatschap op te zeggen.
Ik kijk terug op een kort maar erg fijn lidmaatschap
van Scorpio. Ik heb onder andere geleerd hoe ik mij
zorgvuldig op wedstrijden kan voorbereiden en ik
heb weer een aantal fijne mensen leren kennen. Ik
wens de lopers van loopgroep 6 alle goeds toe en
ik hoop dat ik hen in toekomst bij verschillende
wedstrijdjes tegen te komen.
Ik dank Wil, Mari, Leny en Peter voor alle fijne trainingen en fijne leermomenten. Ik kan de opstapgroepen voor veel mensen aanbevelen en zal dat
zeker doen. Verder wens ik de volledige ATV Scorpio veel succes toe bij al haar activiteiten.
Met vriendelijke sportgroeten
Ricus Tiekstra
Made
SCORPIO STOPT MET COOPERTEST
Op het stukje, dat in het vorige clubblad stond,
om de stekker uit de maandelijkse coopertest te
halen is een reactie gekomen.
Het is deze keer geen tekst maar een foto. En deze
laat aan duidelijkheid niets te wensen over bij een
tijd van 0:00:00.
Leden van het coopertestteam bedankt voor jullie
jarenlange inzet op de meestal laatste maandagavond van al die maanden.
21
BEVRIJDINGSLOOP 2008, EEN TRADITIE GEBOREN?
(Zij liepen het bevrijdingsvuur uit hun sloffen)
In de nacht van 4 op 5 mei 2008 hebben de
(1)
meeste leden van Scorpio waarschijnlijk slapend
doorgebracht. Mogelijk niet vermoedend dat op
hetzelfde moment een aantal lopers van de trimgroepen 9, 7 en 4 samen een nieuw team, trimgroep 20, hebben gevormd. In die nacht zijn zij iets
gestart van wat hopelijk ook in Oosterhout een traditie gaat worden, de bevrijdingsestafette.
Bijna is Corrie Snoeren hierdoor in een identiteitscrisis beland. Op enig moment moest Corry fietsen
en Corrie beweerde dat ze toch echt niet Corry was
maar Corrie. En zij zelf stond later op de lijst. Met
grote tegenwoordigheid van geest heeft Gonnie
(dus niet Gonny) Franken dit probleem opgelost. Zij
kwam er achter dat Conny (dus niet Connie) van
Engelen niet op de fietslijst stond. Omdat het verschil tussen Conny en Corry blijkbaar kleiner is dan
het verschil tussen Corrie en Corry werd besloten
dat Conny dan maar moest gaan fietsen.
Onlangs heb ik Corrie nog gesproken maar het gaat
weer wel met haar.
Om in het vervolg deze problemen te voorkomen
verzoeken we Corry om er de volgende keer gewoon voor te zorgen dat ze in de bus zit.
Jaarlijks komen er van 4 op 5 mei, uit vele tientallen
gemeenten van Nederland, sporters naar Wageningen om van daar uit deel te nemen aan de bevrijdingsestafette. Veel sporters gingen de uitdaging
lopend aan. Degenen die uit gemeenten kwamen
die verder weg lagen gingen met de fiets.
In het verleden heeft de gemeente Oosterhout twee
keer deelgenomen aan deze estafette. Destijds
werd het initiatief genomen door een groep Roparunners. Ook toen waren al veel lopers van Scorpio
van de partij. Dit jaar is de deelname een initiatief
van Scorpio zelf. Een dergelijk evenement vraagt
veel voorbereiding. Op bestuurlijk vlak is er regelmatig overleg geweest tussen ondermeer Sorpio,
de gemeente, de Oranjevereniging en de vereniging van veteranen uit Oosterhout. Hierbij zijn ondermeer de financiering, de evenementen op de
markt en de begeleiding door de veteranen ter
sprake gekomen.
Onderweg hadden we prachtig weer en een prima
sfeer. In de vroege ochtend kregen we een mooie
zonsopgang cadeau. Zowel de zonsopgang als de
lopers en fietsers zijn vaak prachtige gefotografeerd
door onze hoffotograaf Toon Ketelaars.
Na een tocht van dik 80 kilometer kwamen we aan
in Raamsdonksveer. Daar zijn we hartelijk ontvangen bij caravanhandel Ad Dekkers, werkgever van
onze medeloper Arno Gabriels. Hier stond André
Aarts voor ons klaar met heerlijke Limburgse vlaaien. Nadat we de koffie met vlaai op hadden zijn we
richting de Watertoren van Raamsdonksveer gelopen. Vanaf hier werden we vergezeld door een aantal lopers van de Sjeesers. Bij de Koppelpaarden in
Oosterhout stond ons een lunch te wachten. Vanaf
de Koppelpaarden zijn we als groep naar de markt
gelopen. De fakkel werd weer ontstoken.
Om te voorkomen dat we op het laatste moment
nog verkeerd zouden lopen was er begeleiding geregeld. Deze bestond uit een aantal veteranen uit
Oosterhout met wat oude legervoertuigen. Op professionele wijze zijn we door een oud militair op de
juiste plaats in de karavaan neergezet. De fakkeldraagster, Gonnie Franken kreeg een mooi plaatsje
vooraan. Helaas werd aan de positie van de reservefakkeldrager (ondergetekende) minder aandacht
besteed. Op de markt was een kleine kermis aan
de gang. Door het mooie weer waren er behoorlijk
wat toeschouwers. Familie, vrienden en belangstellenden van Scorpio waren prominent aanwezig.
Ook de burgemeester was aanwezig. Zij heeft in
een speech het belang van vrijheid benadrukt.
Daarnaast heeft zij haar bewondering uitgesproken
voor de sporters die het vuur hebben opgehaald.
Helaas voor haar stond de fakkeldrager wat dicht bij
haar. Daarnaast stond de wind wat ongunstig waardoor zowel het vuur als de rook gevaarlijk dicht bij
haar in de buurt kwamen. Boze tongen beweren dat
deze gebeurtenis van doorslaggevende invloed is
geweest bij haar keuze om het burgemeesterschap
De organisatie van de loop zelf was in handen van
Gert van den Berg en Tim Ardon. Samen hebben zij
het parcours uitgezet, de lopers ingedeeld, routekaarten verzorgd, eten geregeld, fietsende begeleiders gecharterd en ga zo maar door. Een compliment voor beiden. Het was tot in de puntjes geregeld.
Na alle voorbereidingen stond ’s-nachts trimgroep
20, bestaande uit 18 Scorpio leden, klaar voor Hotel
de Wereld in Wageningen. Daar werd het bevrijdingsvuur door de burgemeester van Wageningen
overhandigd aan Jaap van Dijk. Op geheel eigen
wijze sloeg Jaap zich door het gesprek met de burgemeester heen. Vermoedelijk weet de goede man
nu nog niet wat hem overkomen is. Daarna zijn we
als groep naar de voor ons gehuurde touringcar gelopen. Hierbij heeft Jaap zich als een moederkloek
over de fakkel met het bevrijdingsvuur ontfermd.
Omdat de fakkel maar een korte tijd zou branden
waren er in de bus olielampen waarmee het vuur tot
in Oosterhout brandend gehouden kon worden.
Nadat de eerste groep klaar was om te gaan lopen
heeft Jaap de fakkel aan hen overhandigd. Daarna
zijn we in 6 groepen van 3 personen, in estafettevorm naar Oosterhout gelopen. Iedere groep nam
telkens ongeveer drie kilometer voor zijn rekening.
De lopers werden steeds begeleid door ten minste
twee fietsers die de route aangaven.
Er waren vrijwilligers meegegaan om te fietsen.
Daarnaast moesten ook de lopers zelf één of meerdere malen fietsen.
22
vaarwel te zeggen.
Samen met de fakkeldraagster heeft zij het bevrijdingsvuur ontstoken. Zo kwam er na meer
dan 90 kilometer een officieel einde aan de loop.
Genietend van de zon heeft trimgroep 20 zich daarna
genesteld op één van de terrasjes op de markt. Hier
hebben zij nog een laatste inspanning geleverd.
Maandag 5 mei 19.30 uur. Een nacht overgeslagen.
Bek af maar voldaan. Naar bed. Slapen.
Dinsdag 6 mei 06.30 uur. Wekker gaat. Ik ben vrij
om te gaan werken.
Ton Sweep
(2)
Met een groep van ongeveer 30 personen
vertrokken we om 22.00 uur vanaf de parkeerplaats
bij het Slotjesveld.
Voordat we vertrokken kregen we eerst allemaal
een mooie t shirt met het teken van de bevrijdingsloop erop.
Nadat we uitgezwaaid werden vertrok de bus naar
Wageningen. Het leek wel een schoolreisje, er werd
snoep uitgedeeld en er werd volop gelachen en gegeten.Alleen het liedjes zingen ontbrak nog.
Rond 23.00 uur kwamen we in Wageningen aan en
daar kregen we heerlijk drinken aangeboden en dat
ging er bij iedereen goed in.
Daarna begon het officiële gedeelte: de bevrijdingsfakkels werden aan iedere groep uitgedeeld. Via
een groot scherm konden de mensen die in de rij
stonden te wachten kijken hoe de andere groepen
zich presenteerden. Bij Scorpio mocht Jaap van
trimgroep9 het woordje doen.Hij deed het erg goed.
Met de gehele groep liepen we met het vuur naar
de bus, om van daaruit naar Oosterhout te gaan
rennen. Van Wageningen naar Oosterhout is het
92,5 km.Dus de lopers moesten heel wat kilometers
rennen.
Gert had de groep in 6 groepjes van 3 personen
verdeeld en elke keer was er 1 groepje aan het lopen.Elk groepje moest 3 km rennen en dan werden
ze afgelost door het volgende groepje.
Bij elk groepje renners moesten ook een groepje
meefietsen om de weg te wijzen. Tim en Gert hadden van te voren al deze route uitgestippeld, dus we
wisten dat alles goed zou komen.
Om 1.00 uur vetrok het eerste groepje en onder
aanmoediging van de anderen gingen ze op weg
naar de eerst volgende stop van de bus. De tweede
groep stond weer klaar om te gaan rennen en zij
moesten over de Grebbeberg, dit is een zware inspanning voor dit groepje, met oa Arno, Tamara
(trimgroep9) erin. Gelukkig was het weer ons goed
gezind, het was droog en nog niet zo heel warm.
Sommige lopers hebben heel de tocht in hun t-shirt
en korte broek gelopen. Dat was goed te doen.
Gert had ook voor iedereen een eetpakket gemaakt,
daarin zaten lekkere broodjes en een krentenbol en
er was voldoende drinken in de bus. Van dit alles
werd goed gebruik gemaakt.
Tijdens het lopen raakte onze Jaap nog geblesseerd aan zijn kuit en is nu een paar weken uitgeschakeld. (Jaap beterschap van iedereen die aan
de bevrijdingsloop meegedaan heeft.)
Het mooie van ’s nachts lopen is dat alles er zo stil
uit ziet en dan komt rond 5.30 uur de zon op, dat is
echt een mooie ervaring om te zien.
We hebben met zijn allen een mooie route gerend
en we hebben genoten van de omgeving. Gert en
Tim hadden echt hun best gedaan om langs mooie
gebieden te gaan.
Rond 10.00 uur kwamen we in Raamsdonksveer
aan en daar kregen we bij Ad Dekker (bedankt Arno, dat we daar even mochten genieten van de koffie/thee) thee of koffie aangeboden en van de voorzitter van Scorpio kregen we allemaal een stukje
taart.Na al het rennen hadden we al veel calorieën
verbrand dat het gebak er goed in ging en het
smaakte heerlijk. (jij ook bedankt André Aarts)
Vanaf Ad Dekker renden we verder naar de watertoren van Raamsdonksveer waar de Sjeesers een
stukje met ons mee gingen rennen. Zij renden mee
naar de Koppelpaarden in Oosterhout.
Daar kwamen we rond 11.30 uur aan. Iedereen friste zich een beetje op en daarna kregen we een lekkere lunch aangeboden met soep en broodjes.
Na de lunch vertrokken we naar de markt .We renden tussen de oud-strijders van de oorlog. Zij bestuurden de militaire wagens.
Op de markt was het gezellig druk en na de overhandiging van het bevrijdingsvuur aan de burgemeester kwam er nog een kleine toespraak. Toen
alles afgesloten was konden de mensen van de
bevrijdingsloop lekker genieten van een koel drankje op de markt.
Wij van de bevrijdingsloop willen iedereen bedanken die ons gesteund hebben. In het bijzonder natuurlijk Gert. Zonder hem was deze mooie ervaring
en loop niet gekomen. Hij heeft alles netjes geregeld. Ook Tim willen wij bedanken. Hij heeft een
mooie opdracht voor school goed afgerond (Sios)
en is een ervaring rijker geworden. Tim als je rent
dan ga ook jij zweten.
De Sjeesers bedanken we omdat ze gezellig met
ons mee gerend hebben.En alle oud-strijders van
de oorlog. Op de laatste plaats, maar zeker niet de
minste plaats, bedanken we de gemeente Oosterhout. Zonder jullie steun hadden we ook niet kunnen lopen.
Hopelijk tot volgend jaar. Dan ga ik zeker weer
mee, en misschien is de groep dan nog wel groter.
Nu deden er ongeveer 30 mensen mee en we hebben veel lol gehad.
Groetjes van Anja v/d Bie van trimgroep9
23
De dol fijne Abrahamloop
Het zal zo rond 6 augustus 1957 zijn geweest dat
pa ma Kuijs tot de conclusie kwamen dat zij hun
achternaam lang genoeg eer aan hadden gedaan.
Op dat moment hebben zij niet kunnen voorzien
wat voor gevolgen dit zou hebben op de avond van
de 6e mei 2008. Op grootse wijze is die avond gevierd dat Paul Kuijs door Abraham persoonlijk is ingewijd in de geheimen met betrekking tot de vindplaats van de mosterd. En dit allemaal op Paul zijn
eigen eigenwijze wijze.
overige donateurs niet vergeten die de lopers enthousiast vanaf de zijlijn hebben aangemoedigd.
De grote hobby van Paul is Hardlopen. En dan specifiek de halve marathon. De invulling van het sportieve deel was dan ook snel door hem bedacht. Op
50 jarige leeftijd 50 rondjes lopen in de juiste baan
van het atletiekcomplex van Scorpio zou leiden tot
een halve marathon.
Zoals al eerder is aangehaald, had Paul die dag
ook een afspraak met de hiervoor genoemde, wat
oudere, man die de juiste weg richting mosterd zou
wijzen. Nou weten we van heiligen dat zij tot veel in
staat zijn. Voor een wondertje hier en daar draaien
zij hun arm niet om. Zo rijdt Sint Nicolaas, op zeer
hoge leeftijd, jaarlijks nog steeds op zijn paard
Americo over daken. En dit alles niet in de beste tijd
van het jaar. Zijn dikbuikige verwant die naar verluid
aan de Noordpool zou wonen, doet niet voor hem
onder. Op het moment dat een stel “wijzen” voor
het zoveelste jaar besluiten om een ster richting
Bethlehem te gaan volgen, jaagt de kerstman nagenoeg de hele wereld over om bij allerlei kinderen
presentjes in hun sokken te stoppen. Hiermee
wordt meteen duidelijk waarom de kinderen in Afrika jaarlijks tevergeefs op hem wachten. Zij hebben
geen sokken. En hij kan ze ook geen sokken geven
omdat zij weer geen sokken hebben om ze in te
doen.
Johan Akkermans was verantwoordelijk gesteld
voor de aflossingen van de estafettelopers. Dit is
door hem op uiterst kundige wijze aangepakt.
Daarnaast viel zijn wiskundeknobbel op. Dit meen
ik op te kunnen maken op de foutloze wijze waarop
hij steeds de rondebordjes wist te vervangen.
Door Sjaan werd alles op professionele wijze aan
elkaar gepraat. Hij wist Paul en het publiek steeds
op de hoogte te houden van de stand van zaken.
Ook op momenten dat het publiek haast door de
warmte werd bevangen wist hij steeds weer aanmoedigingen van ze los te krijgen.
Er was nog een lieftallige caissière aangesteld. Dit
is de uiteindelijke opbrengst ongetwijfeld ten goede
gekomen.
Een bijzonder woord van dank verdient de DJ. De
muziekkeuze was onnavolgbaar. Slechts complimenten vielen hem ten deel. Alsnog mijn dank
daarvoor. Er is geen wanklank vernomen. Momenteel zijn er onderhandelingen gaande. Het is de bedoeling een cd uit te brengen met een compilatie
van de beste nummers van die avond. Er wordt nog
een passende naam gezocht. Eerst was gedacht
aan “ Abraham gaat met zijn banaan”. Pierre Kartner heeft deze naam echter al geregistreerd en
heeft gedreigd met een rechtzaak. Zodra de naam
bekend is zal dit worden aangegeven in het clubblad. Tevens zal dan de prijs bekend worden gemaakt en de wijze van bestellen. Voor inschrijven
kan nu al bij Paul.
Nu even niet afdwalen, terug naar onze Abraham.
Hij heeft aangegeven dat Sint Nicolaas en de
Kerstman in onze ogen dan wel een respectabele
leeftijd mogen hebben bereikt. Van zijn standpunt
gezien zijn het slechts snotapen die net komen kijken. Of we dus even rekening konden houden met
zijn leeftijd. Van deze nood is uiteindelijk een deugd
gemaakt. Er van uitgaande dat er altijd mensen bereid zijn om een oude man te helpen, is een sponsor actie op touw gezet. Tegen betaling van een
zelf te bepalen bedrag kreeg men het recht om
Abraham één of meerdere rondjes met Paul rond te
sjouwen. De opbrengst van alles was bestemd voor
de Stichting Dol Fijne Therapie.
Bij de start was de temperatuur boven de 20 graden. Omdat we nog vroeg in het jaar zaten waren
de lopers hier nog niet aan gewend. Hierdoor was
de loop zwaarder dan gedacht. Paul was gaandeweg zo getekend dat we serieus hebben overwogen om hem enige tijd de plaats van Abraham te
gunnen. Na afloop hebben we zijn familie er op
moeten wijzen dat de echte Paul toch daadwerkelijk
degene zonder baard was.
Voor het publiek was het mooie weer een prettige
bijkomstigheid. Familieleden, vrienden, collega’s,
vertegenwoordigers van de Stichting Dol Fijne Therapie en de atleten van Scorpio hebben Paul bij een
heerlijke temperatuur staan aanmoedigen. Uiteindelijk is de halve marathon binnen de 1 uur en 54 minuten volbracht.
Uiteindelijk zijn 19 atleten bereid gevonden om de
zware en verantwoordelijke taak op zich te nemen.
In estafettevorm hebben zij Abraham gedurende 49
ronden in een kinderwagen naast Paul meegevoerd. Deze kinderwagen werd geleend van Wieke
en haar man. Daarnaast werd Paul begeleid door
een grote, wisselende, groep van atleten die allemaal gedoneerd hadden. Als laatste mogen we de
24
Zo is hij stik nieuwsgierig naar de informatie die Sarah de dames verschaft als zij 50 worden.
Na afloop was er een volgend hoogtepunt. Nu in de
kantine. Hier zijn we getrakteerd op vlaaien, koffie,
thee, fris en ris bier. Dit werd niet gezien als mosterd na de m…….
Na afloop heb ik nog bij Paul geïnformeerd waar
Abraham nou de mosterd haalt. Dit geheim wenst
hij echter niet met mij te delen. Ik prijs me echter
gelukkig met de gedachte dat ook hij niet alles
weet.
Was getekend;
Een Jeugdlid van 48 jaar
Dat er nog geen flauw benul
Van heeft waar Abraham de
Mosterd haalt.
50 RONDJES IN BAAN 2
Een gezellige en onvergetelijke loopavond is het
geworden de halve marathon ter ere van zijn eigen
verjaardag! Mede door het weer en de deelnemers
op en toeschouwers langs de baan wist Paul Kuys
deze sportieve tocht op zijn vijftigste verjaardag tot
een goed einde te brengen!
laatste voorbereidingen treffen om de loop soepel
te kunnen laten verlopen. Ik was er klaar voor!"
Deze, inmiddels 50-jarige, loper is bijzonder tevreden over het verloop van zijn sponsorloop. Paul:
"De reacties voor, tijdens en na het lopen waren
hartverwarmend! Soms liepen we met twee
man/vrouw en soms wel met twintig! Even was er
paniek in de tent toen ik een steentje in mijn schoen
liep en deze moest verwijderen ergens halverwege
de loop. Ik heb echter keurig mijn halve marathonschema kunnen volgen, daadwerkelijk 50 rondjes in
baan 2 gelopen, en ben gefinisht in 1.53.26 hoewel
de tijd niet echt belangrijk was!"
Paul kijkt met een voldaan gevoel terug op zijn halve marathon. "Vooraf was het natuurlijk afwachten
of er voldoende animo zou zijn en wat er allemaal
geregeld zou moeten worden. Ik wilde mijn 50ste
verjaardag op een speciale manier vieren en een
aantal ‘dingen’ die al een tijdje in mijn hoofd zaten
tot één plan uitwerken. De liefde voor de halve marathon (inmiddels zijn er 39 gelopen), de leeftijd en
de rondjes op de baan en het goede doel. Het goede doel, mede door mijn trainer Johan bepaald,
moest ‘iets’ met bewegen te maken hebben en dit
is de Stichting Dol Fijne therapie geworden. Een
mooi resultaat, ruim 650 euro voor dolfijntherapie!”
Zie ook http://www.dolfijnetherapie.nl/
Stralende dag!
Paul vervolgt: "Het weer beloofde veel goeds en de
avond zelf straalde het plezier en enthousiasme
van de lopers en toeschouwers af. Familie,
(loop)vrienden en kennissen hebben allemaal hun
steentje bijgedragen en mijn loop tot een succes
gemaakt. Het bedrag dat ik met deze sponsorloop
heb opgehaald geeft mij de mogelijkheid dit steentje
door te geven om de stap voor een kind, met een
verstandelijke en/of motorische beperking mee te
kunnen laten doen aan een dolfijnondersteunende
therapie, dichterbij te brengen. Kortom, ik heb hier
een heel goed (en apart) gevoel aan overgehouden
en ik kan met recht zeggen:
v i j f t i g is een uitdaging!"
Paul Kuys
"Enkele maanden van te voren de baan ‘besproken’
en toen kon ik verder gaan met het uitdenken. Na
wat brainstormen met verschillende mensen de
draagstoel uiteindelijk vervangen door een driewieler/wandelwagen. Anderhalve week voor DE dag
had ik voldoende meelopers om, met en zonder de
pop, te kunnen lopen. Het loopschema kon opgesteld worden, de klok, rondeteller, muziek en de
25
DAUWRENNEN, EEN VERSLAVING? JA, ZEKER WETEN
Voor de 11e maal werd dit jaar Dauwrennen georganiseerd. Voor mij was het de 8e maal dat ik deelnam. Ik zag weer vele oude bekende gezichten,
ook verslaafd zeker? Ook deze keer weer om 5 uur
die rotwekker die afliep. Na wat gemopper om half
zes richting den Hout, rustig op de weg, zouden wij
de enige zijn? Bij de tent aangekomen was het
weer een gezellige drukte. Er waren vele leden van
Scorpio uit diverse groepen. Na enkele wedstrijden
met Suzanne te hebben gelopen, loop ik deze keer
weer met Angela. Die moet ik ook als vriendin houden. Klokslag zes vertrekt de groep. Ieder zoekt z’n
plaatsje of z’n loop- maatjes. Wij vormen al snel
een grote groep, John de Bont, Jan van Dijk, Peter
van Oosterhout, Peter de Haas, Anita Beekers, Bert
Jansen, Angela Deleij, Hans Klompe, en mijn persoontje, Mari. Voor ons loopt Monique Roovers van
Scorpio. Ze heeft kennelijk problemen met d´r
walkman, in d´r broek, uit d´r broek, ze geeft niet
op, spelen zal dat ding. De snelle mannen zijn al
vooruit. Wij genieten van de prachtige natuur en
rust. De vogels fluiten, wij stappen lekker door.
Hansje de Jongh fietst van voor naar achter en andersom. Er lopen leuke dames bij Mari, gilt Hans
naar mij, alsof ik daar oog voor heb, ik moet lopen.
Bij de splitsing van ´t Kopske valt alles uiteen. Vele
kiezen voor de 7500 meter, wij uitslovers voor de
15,207 km.
Ik krijg een paar keer de neiging om de groep uiteen te trekken en het tempop te verhogen, maar
telkens word ik met luide stem tot de orde geroepen, rustig, tempo omlaag.
Ik volg trouw hun bevelen op en leg mij er bij neer.
Na 14 km rechts af de kasseien op. Jos van Bavel
regelt daar al jaren het verkeer. “Goed zo Mari, tot
16 mei dan pakken wij er een paar” ( feestavond
van vv Irene 58, bestaat dan 50 jaar, ik heb daar 26
jaar gevoetbald); wij gaan door. Hans Klompe is er
afgewaaid, Peter de Haas krijgt het moeilijk. Dan
links af naar de tent, ik sprint vast een stukje vooruit
ik wil als eerste binnen komen van de groep. Angela laat dit niet gebeuren en sprint voor wat ze waard
is en verslaat mij net. Onze tijd was netjes 1.16.36
ongeveer 5 minuten per km zoals afgesproken.
Kapper Jan van Dijk heeft het tempo mooi gevolgd,
die wordt alsmaar sneller. Als dit doorwerkt in z’n
zaak dan knipt hij 4 à 5 personen meer per dag à
15.00 euro; tel uit je winst. Hoe die klanten er dan
bij lopen, geen probleem, dat zien ze zelf niet. Dan
naar de koffie. Tijdens het koffie drinken en worstenbrood eten wordt er volop nagepraat met vrienden en Scorpio bekenden, Melanie Scherders vertelt vol trots "ik heb 1.22.27 gelopen, maar in Nijmegen was ik sneller en veel ook zo’n 6 minuten en
nog wat". Toch mooi dat iedereen trots is op zijn of
haar prestatie. De opstapdames Judit Pieterse en
Cariene Schalkwijk liepen ook hun eerste wedstrijdje en zette een mooie tijd neer. Carine
liep 48.23 en Judith 48,22. Netjes dames, de eerste
wedstrijd heb je te pakken. Op naar de volgende.
Vele vinden deze loop toch wel iets hebben. Je
bent om negen uur thuis en de dag begint pas. Ook
werd er al gesproken over het volgend jaar, bij leven en welzijn ben ik er zeker weer. En velen met
mij.
Mari
LAATSTE DUURLOOP MET DOORSTARTGROEP GROOT SUCCES
24 april j.l. was de laatste duurloop van de doorstartgroep. Slechts 4 personen kwamen deze
avond opdagen: Carina Schalkwijk, Judith Pieterse.
Adrie de Been en Marc Bloemsaat. Best jammer
want dit was de laatste trainingsavond. Een week
eerder was er 2 keer 4 km gelopen met 4 minuten
rustpauze. Nu zou geprobeerd worden om zo’n 10
km te gaan lopen. Dat was natuurlijk niet mis. Er
werd een beetje te snel gestart en al gauw pasten
wij de snelheid aan. Het ging voortvarend en ze genoten met volle teugen. Er werd niet geklaagd alleen maar genoten. Het parkoers moest zelfs wat
aangepast worden om de tijd vol te maken met hier
en daar een lusje erbij.
De laatste twee kilometer waren ze zelfs in staat
om sneller te gaan lopen. Bij de oprit van Scorpio
aangekomen was er 1 uur en 4 minuten gelopen.
Ze waren zo trots als een pauw en genoten van hun
prestatie.
Toen hebben wij afscheid genomen. Het zit er voor
mij op. Ik heb deze avond en al die andere avonden
genoten. Nu maar hopen dat zij en al die anderen
het ook doen.
Natuurlijk was ik benieuwd naar de afstand en ben
deze gaan meten. Ik kwam uit op 11 km 375 meter,
dat is meer dan een uitstekend resultaat.
Mari
26
CORRECTIE, CORRECTIE, ZE WILDE ZELFS DE SCHEIDINGSMAKELAAR BELLEN
Wat is het geval?
In het vorige clubblad stond een verslag van de 1e
Runnersworld circuit run in Zandvoort. De Scorpio
dames Petra Zondervan en Coba Kastelijns hadden
daar deelgenomen en ik had in het clubblad hun
eindtijden vermeld Petra 59.14 en Coba 59.03 dat
was hartstikke fout, beide dames hadden een veel
betere tijd, namelijk Petra 29.14 en Coba 29.03.
Coba kon daar niet mee lachen en verweet mij dat
mijn tijden en die van mijn loopmaten altijd wel kloppen en dat ik nu maar wat schrijf. Nu maar hopen dat
de rust in huize Kastelijns is wedergekeerd na deze
correctie. Dames, nogmaals netjes gelopen en succes
bij jullie volgende wedstrijden.
Mari
STRAATSPEELMIDDAG VRACHELEN I
heel veel kinderen hebben mee gedaan, en het
voor ons zeker een succes werd. Tussendoor hebben we af en toe nog wat vragen van ouders en
kinderen beantwoord over Scorpio en de atletiek in
het algemeen.
Suzanne Voges uit het bestuur van Scorpio had
ons gevraagd om bij de straatspeelmiddag in
Vrachelen I, Scorpio te promoten en de kinderen
plezierig kennis te laten maken met atletiek.
We hadden op straat 4 sprint lanen van 30 meter
getrokken, waarin de kinderen moesten blijven. Ook
hadden we echte startblokken meegenomen bij
Scorpio, zodat het allemaal nog leuker was! Van de
organisatie hadden we een startpistool te leen gekregen, dus ook dat was net echt! Na elke 3 series
werden de tijden en de namen ingevoerd op de laptop, en daarmee werd het weer via een beamer op
het scherm geprojecteerd. Zo konden alle kinderen
de hele dag zien op welke plaats ze stonden, en
hoe snel ze waren.
Op het eind van de dag kregen de eerste 3 kindee
ren een prijs. De 1 kreeg een Scorpio rugtasje, met
daarin een bidon en een medaille. De 2e en 3e kregen en katoenen Scorpio tasje met daarin ook een
bidon.
Wat ons betreft was deze dag dus zeker een succes voor de kinderen en ook zeker voor ons en
Scorpio! Wij zijn benieuwd of we nog kinderen van
deze dag terug zien bij Scorpio. Ook volgend jaar
zijn wij zeker weer bereid om namens Scorpio aanwezig te zijn!
Na het sprinten kregen de kinderen bij de finish een
Scorpio sticker, en dat was een extra stimulans
voor veel kinderen om ook mee te doen. Zo gebeurde het dus dat er op het einde van de dag echt
Freek, Fabian en Dirk
27
DE COLUMN
Hier weer een meesterwerkje van die twee
knappe jongens uit Teteringen. Geniet ervan
en voor modellenwerk kunt u mailen naar
[email protected]
We zijn benieuwd hoe hoog de baromzet van
dit jaar is, en hoeveel wij daarvan hebben bijgedragen. Misschien dat het dan toch wel
rendabel gaat worden om een tap aan te
schaffen? (die natuurlijk sportdrank tapt!!)
Om maar te beginnen met de competitie, dat
was weer (naja, voor het eerst!) een groots
succes! Als u, onze trouwe fan, de landelijke
dagbladen een beetje gevolgd heeft, weet u
natuurlijk alles wat we nu gaan uitbraken aan
verslagen al lang. In dat geval, WAAROM
HEB JE ONS NIET GEFELICITEERD!?
Maar toch ff al die gekheid op zo’n spreekwoordelijk stokje! Die ene bank die we nog
over hebben in onze chill-corner (vroeger hadden we er 3!, drie!, three!, drei!, trois!) is een
beetje karig, als je het vergelijkt met het aantal
mensen wat er altijd zit na een seniorentraining. Want met z’n 10en op een bank zit toch
vrij krap zegmaar. Daarnaast gaven we toen
er nog 3 banken stonden per persoon gemiddeld 12 cent per week uit in de kantine. Nu
studeren wij geen wiskunde, maar dit is toch
duidelijk geen evenredige verhouding! Nu
hebben we hier de vorige column ook al over
geschreven, maar we blijven gewoon door
emmeren over dit onrecht tot we op z’n minst
een reactie of verklaring krijgen, dus be prepared!
We willen graag even alle ploeggenoten bedanken en natuurlijk onze ploeg-leider(lijder?)
cq ploeggenoot, Leendert. En als het dan toch
over ploegleiders hebben, gaan we even terug
in de tijd, herinnert u zich deze nog nog nog
nog nog...
Johan Flipsen, onze ploegleider van welleer,
heeft jarenlang pogingen ondernomen om ons
te laten promoveren, en, je raad het al, nooit in
de buurt gekomen. Aangezien dat het niet aan
ons ligt, mag Johan nog wel eens achter zijn
oren gaan krabben. Nog pijnlijker is het dat
Johan kortgeleden overgestapt is naar Atledo.
En laten nou juist die senioren mannen dit jaar
niets klaarspelen... Toeval?
Om toch nog even op het barniveau te blijven,
ODE (!) aan het barpersoneel van ARV Achilles (waar we de laatste o-zo succesvolle competitiewedstrijd hadden). Zo’n 2 uur na de
wedstrijd verkondigde het barpersoneel dat
het tijd was voor het laatste rondje. Dit hebben
ze vervolgens nog 2 uur en ongeveer 10 rondjes volgehouden! Zo kan het dus ook! (jaja
Ton, heb je ‘m!)
Maargoed, zondag 21 september is het zover,
dan gaan wij richting de promotie/degradatie
wedstrijd, op een nog onbekende locatie. Natuurlijk verwachten wij heel Scorpio langs de
baan om ons aan te moedigen!
Dat was het weer voor deze keer, tot ziens lieve kijkcolumnkindertjes!
We kunnen nu wel heel de column gaan volschrijven met onze successen, maar zo zijn
wij natuurlijk niet! Dus dan gaan we nu maar
over op een andere succesvolle bezigheid van
ons. Bier drinken. We zijn vanaf eind februari
aan het bijhouden hoeveel wij uitgeven in de
kantine. Dat dat voornamelijk sportdrankjes
zijn, zal u niet verbazen. Ondertussen hebben
wij al 400 euro aan consumptiekaarten gespaard. Dat komt dus uit op ongeveer 1600
euro op jaarbasis. Dit wordt uitgegeven door
een groep van +/- 10 Senioren.
Hälsa!
Fabian & Freek
28
heb een 100 procent aanwezigheidspercentage maar dat betekent niet dat je meteen goed
presteert. Zie mij maar. Ik zal nog wel wat dingen missen in me maar ben tevreden.
Bedankt Nienke, het was een perfecte wissel,
vooral voor mij; ik loop namelijk nooit een estafette. Maar zal me eerst eens netjes voorstellen voor mensen die me nog niet kennen. Ik
ben Tim de Hoog, 21 jaar afkomstig uit het
prachtige Raamsdonksveer. Ik ben zoon van
Ton en Anneke, waarvan de eerste bekend is
als ‘de’ kantinebeheerder.
Ik ben mijn carrière als kleine jongen begonnen bij Kees de Reg. Het totaal aantal jaren
weet ik niet meer maar het zijn er ondertussen
al best veel. Mijn zus ging als eerste op atletiek
en is ook als eerste weer gestopt. Na een paar
keer kijken wilde ik ook wel aan atletiek doen.
Ok, toen was het nog tikkertje spelen of verstoppertje en zo nu en dan zo'n heel lang rondje (400 meter) lopen. Nu is het wel anders.
Net als Nienke train ik braaf iedere dinsdag en
donderdag bij Hans van Straten. Ik probeer me
al jaren te specialiseren in het discuswerpen,
maar met een gemiddelde afstand van 20 meter is dat tot op heden nog mislukt. Bij de laatste wedstrijd, de avondwedstrijd op onze eigen
baan, kwam ik niet verder dan 21,21 cm. Ik zal
ook meteen eerlijk bekennen dat ik behoorlijk
verbrand was wat velen van jullie zich misschien nog wel kunnen herinneren. Vooral die
om mij gelachen hebben, en bedankt, dat is
gelukkig weer over. Discus is naast mijn poging tot specialisatie ook mijn lievelingsonderdeel, gevolgd door lopen. In de winter vriest
het namelijk en is het werpen van zo’n schijf
niet ideaal.
Ik doe de laatste jaren vooral aan atletiek voor
ontspanning, gezelligheid en om alles fit te
houden. Natuurlijk is het dan wel leuk als je
progressie boekt.
Je maakt natuurlijk leuke dingen mee tijdens
trainingen en wedstrijden maar ook mindere
waarvan ik er toch eentje met u allen wil delen
(kan er gelukkig zelf ook om lachen). Het gaat
om het onderdeel verspringen bij de Clubontmoeting in Spijkenisse in 2007. Tijdens die
wedstrijd wilde ik namelijk nog iets meer dan
alleen discus doen, wat die keer best wel goed
ging eigenlijk. Ik liet mijn oog vallen op verspringen, had ik nooit moeten doen! Eenmaal
ingesprongen en bijgesteld was het mijn beurt.
Ik nam mijn aanloop en sprong en liep, zoals
het hoort volgens de regels netjes de zandbak
uit.
De juryleden, sommige met een donkere zonnebril, keken mij nog net niet gapend een paar
seconden aan. Maar daarna werd de stilte toch
verbroken door een vraag van de jury die alles
noteerde. Kort maar duidelijk was die: “Moeten
wij die sprong opmeten?”. Nah als je zoiets
hoort dan weet je niet wat je moet denken.
Maar zo vriendelijk als ik was antwoordde ik:
“Ja graag!”. Ik was wel nieuwsgierig. Zo gezegd zo gedaan. De afstand vertel ik natuurlijk
liever niet. Terug bij de groep vertelde ik mijn
gloednieuwe ervaring en er was geen stilte. Ze
schoten meteen in de lach. En sindsdien hoor
ik nog op vele wedstrijden de vraag “Moeten
wij het opmeten?”.
Naast het trainen op de baan ontwikkel ik in
samenwerking met de webmaster Matthijs van
der Made de website van Scorpio. Hij is inmiddels al gereed maar zo nu en dan voegen we
nog iets nieuws toe of passen we bestaande
teksten aan.
Hierbij wil ik het laten. Ik hoop dat jullie het
leuk vonden om te lezen. We blijven nog in het
mooie Raamsdonksveer, dus doneer ik het
stokje aan Just Oome.
Eigenlijk ben ik ook geen atleet, maar een recreant. Ben wel elke training aanwezig, dus
29
MEDISCHE RUBRIEK
Begin altijd met een warming-up en eindig altijd met een cooling-down.
• Een brace of het tapen van gewrichten kan
blessures voorkomen. Bij tapen worden er zodanig stroken tape aangelegd, dat de gewrichtsbanden extra steun krijgen. Een brace
heeft hetzelfde effect.
• We raden je aan minimaal één seizoen beschermd te sporten en het is wetenschappelijk
bewezen dat het dragen van tape of een brace
de kans op herhaling vermindert.
• Van het dragen van tape of brace krijg je
géén slappe spieren.
• Volledig herstel is de beste methode om herhaling te voorkomen. Revalidatie- en aangepaste trainingen bevorderen dit herstel. Sportmedische Instellingen (SMI) en Sport Geneeskundige Afdelingen (SGA) kunnen jou en je
begeleider daar uitstekend bij helpen.
De enkel
Bij zeer vele sporten is het enkelletsel het
meest voorkomende sportletsel. De ervaring
leert dat door herhaalde enkelletsels bij bijvoorbeeld voetballers ook vaak kraakbeenschade ontstaat. Dit levert over het algemeen
een langere hersteltijd op en een snellere terugval in klachten. Een onderscheid tussen
verschillende enkelblessure kan gemaakt worden in een groep met fracturen of botbreuken
en een groep overige letsels, die ook wel de
weke delen letsels worden genoemd.
Enkelfracturen
De eerste groep bestaat uit breuken van één
van de samenstellende botten van het enkelgewricht, zoals het scheen- en kuitbeen alsmede het sprongbeen en het hielbeen. De
breuk gaat gepaard met acuut ontstane pijn en
het zeer snel zwellen van de enkel, waarbij de
enkel niet belast kan worden. Soms zijn er
knisperingen te voelen of is een vreemde
stand zichtbaar. Bij verdenking op een enkelfractuur dient een bezoek aan het ziekenhuis
gebracht te worden, waar de breuk bevestigd
kan worden door een röntgenfoto. Afhankelijk
van de aard en type van de breuk zal er veelal
besloten worden tot gips behandeling en soms
tot een operatie.
Oefeningen
1. Kuitspieren
Maak met je rechtervoet een grote stap naar
voren.
Breng je lichaamsgewicht over naar het rechterbeen.
Buig daarbij je rechterknie en houd je linkerknie gestrekt.
Duw je heup naar voren.
Houd je linkerhak op de vloer.
Deze oefening kan gemakkelijk uitgevoerd
worden door de handen tegen een muur, boom
of hek te plaatsen.
Letsel aan enkelbanden en -pezen (verstuiking/verzwikking)
De weke delen groep bestaat uit enkelband
letsel, achillespees klachten en andere peesproblemen. Veruit het meest frequent optredende enkelletsel is de geheel of gedeeltelijke
verscheuring van de enkelbanden. Vaak worden hier ook wel de termen verstuiking of verzwikking voor gebruikt. Meestal betreft het een
verstuiking aan de buitenenkel, omdat hier de
banden wat slapper zijn. Afhankelijk van de
ernst van het letsel kunnen één of meerdere
bandjes gescheurd zijn. Dit gaat dan gepaard
met pijn en een snel optredende zwelling van
de enkel, die niet belast kan worden. Echter
het knisperen of een vreemde stand horen hier
niet bij!
Op de illustratie hieronder kun je zien welke
banden beschadigd kunnen raken: nummers 1,
2 en 3. Deze drie banden vormen samen met
een aantal banden aan de binnenkant van de
enkel het gewrichtskapsel.
2. Korte kuitspieren
Maak met je linkervoet een kleine stap naar
voren.
Houd je lichaamsgewicht op je rechterbeen.
Buig zowel je linker- als je rechterknie.
Houd je rechterhak op de vloer.
3. Oefenen van coördinatie en ver strekken
van spieren rondom je enkel
Ga op één been staan, houd je armen gespreid om de balans te bewaren.
Ga op je tenen staan en dan weer op je platte
voet.
Hoe sneller je de beweging uitvoert, hoe moeilijker het is om de balans te bewaren.
Lukt dit goed, sluit dan je ogen en probeer het
opnieuw.
4. Versterken van de buitenste voetheffers
Ga op een stoel zitten met je voeten op de
grond.
Zet een band (trainingsband of binnenband
fiets) aan één kant stevig vast (bijvoorbeeld
aan een zware tafelpoot).
Leg de andere kant van de band om de buitenkant van je voet.
Tips:
• Goede, steunende schoenen verkleinen de
kans op een enkelblessure. Kijk op
www.voorkomblessures.nl voor de functies van
goede schoenen.
• Zorg voor een goede conditie door 1 à 2 keer
per week te gaan fietsen en/of hardlopen.
30
Houd je knie 90 graden gebogen.
Schuif je voet tegen de weerstand van de band
naar buiten, en probeer de buitenrand van de
voet omhoog te houden.
Houd je knie en bovenbeen op dezelfde plaats.
met ijs (wel iets er tussen leggen i.v.m. bevriezing) of koud stromend water gedurende 15
minuten. Later dient er dan een stevige zwachtel zonder vette watten aangelegd te worden.
Bovendien is het van belang de enkel hoog te
leggen en deze de eerste twee dagen niet te
belasten. Hierna zullen er na voldoende rust
oefeningen gedaan moeten worden om de enkel weer op kracht te krijgen.
5. Versterken van spieren aan de voorkant van
je bovenbeen
Ga met het geblesseerde been op de onderste
trede van een trap staan.
Tik met de tenen van het goede been de grond
aan, maar blijf steunen op het geblesseerde
been.
Verzwaar de oefening door niet met je tenen
maar met je hak de grond aan te tikken.
Maak de oefening lichter door met je armen op
de trapleuning te steunen.
Tapen
De laatste jaren is het tapeverband of simpelweg tapen genoemd enorm in de belangstelling. Tapen kan zowel bij de behandeling of als
preventief middel gebruikt worden. De behandeling bestaat uit het zodanig aanleggen van
diverse stroken tape, dat de functie van de beschadigde enkelband overgenomen wordt. Op
deze manier krijgt de gekwetste enkelband
rust. Wegens de zwelling kort na een ongeval
kan een tapeverband pas op de tweede of
derde dag aangelegd worden. Let er altijd wel
op dat er geen sprake is van een allergie voor
tape en dat de haren van de benen verwijderd
zijn! In een preventieve opzet worden de stroken zo gelegd dat de enkelbanden extra steun
krijgen. Echter deze manier is vrij kostbaar bij
langdurig gebruik, zodat zeker te overwegen
valt een brace aan te schaffen. Alleen laat je
jezelf hierover goed adviseren, want er zijn
zeer veel verschillende typen op de markt. Een
goede brace heeft een zelfde steunend effect
als een goed aangelegd tapeverband.
6. Versterken van je voorste scheenbeenspieren
Ga rechtop staan en loop op je hielen.
Laat je voor- en middenvoet de grond niet raken.
Maak kleine pasjes.
Variant: loop op de binnenkant van je voeten
en druk daarbij je grote teen goed in de grond.
7. Versterken van kuitspieren
Ga rechtop staan en loop op je tenen.
Je hiel en je middenvoet mogen de grond niet
raken.
Maak kleine pasjes.
Eerste hulp bij enkelblessures
Als eerste hulp kan men direct de enkel koelen
Bron: D. de Winter, sportarts
OPROEP NAMENS BVSCORPIO
mee te nemen. Nu blijkt bij het opzetten van de
tent dat er onderdelen kwijt zijn, waardoor we
de tent niet meer kunnen gebruiken. Deze tent
is al met verschillende groepen mee geweest
en heeft ook al zijn dienst bewezen bij de
Scorpio Cross/Trimloop. Het is dus zonde dat
er (on)bewust onderdelen van de partytent
weggenomen zijn, waardoor deze grote tent bij
het grof vuil kan.
Is er iemand binnen Scorpio die onze spandoekentas heeft gezien? Zitten o.a. het 11m
lange Scorpio spandoek in, een bvscorpio
spandoek en een aantal andere vlaggen.
Deze tas hebben wij een aantal weken geleden na onze competitiewedstrijd in het materiaalhok van Scorpio achtergelaten, om deze
niet veel later met een auto weer mee naar
huis te kunnen nemen. Wij vinden het, mede
met het oog op onze competitie finale voor de
senioren, erg jammer dat wij onze spandoeken
niet meer hebben. Misschien hadden we er
melding van moeten maken dat deze tas later
opgepikt zou worden, maar dat de tas verdwenen is is erg vervelend. Misschien dat iemand
hem ergens anders heeft gelegd of gezien,
dan horen wij dit graag.
Mocht iemand weten waar onze tas en/of ontbrekende onderdelen van de partytent zijn, dan
horen wij dat graag op dinsdag/donderdagavond om en nabij de bank in
de kantine, of neem contact op met
[email protected]
Alvast ontzettend bedankt!
Tevens hebben wij die dag ook onze partytent
in het materiaalhok gezet om deze later weer
31
UIT WEEKBLAD OOSTERHOUT
TWEE SCORPIO-ZEGES IN 3E RONDJE
VRACHELEN
SNELLE MARATHON VAN BUEREN MET
PRACHTIG CLUBRECORD
Atletiekvereniging Scorpio hield zaterdag 5 april
haar 3e Rondje Vrachelen. Er finishten 326 atleten
en trimmers en dat waren er 27 minder dan vorig
jaar. De wedstrijdlopers streden op hun 10 kilometer
in 7 categorieën. De Scorpio-atleten lieten zich niet
onbetuigd en pakten 9 van de 21 ereplaatsen. De
twee Scorpio-zeges kwamen op naam van Peter
van Zundert (M45) in 36.12 en Leny Kusters (V50)
die eerste clubrecordhouder werd in 44.21. Kees
van Helmond (M40) was Scorpio’s snelste en werd
vijfde overall in 35.12. De 60-jarige Cees Schaap
van het Bredase Sprint imponeerde met zijn winnende 37.35 en verbeterde het parkoersrecord M60
met 3.08.
Han van Bueren nam zondag 13 april deel aan de
Rotterdam marathon, liep een sterke wedstrijd en finishte als zevende overall en derde Nederlander in
de categorie M60. De 62-jarige Oosterhoutse Scorpio-atleet kon zijn schema van 3.11.00 of 4.30 per
kilometer tot aan de 30 kilometer goed volgen. Het
werd daarna lastiger en het tempo ging wat omlaag.
Van Bueren gaf op de finish 6.22 toe op zijn scherpe schema, finishte in 3.17.22 en verbeterde zijn
clubrecord M60 van Rotterdam 2006 met 7.33. Hij is
ook clubrecordhouder op de marathon in de categorie M55 met 3.13.18, een tijd die hij in 2001 ook al in
Rotterdam op de klokken bracht.
In het prille baanseizoen werden ook 3 clubrecords
verbeterd. Fred van der Steenhoven (M60) verbeterde op 6 april in Waalwijk de records kogelstoten
tot 10,02 (+ 1,38) en discuswerpen tot 33,15 (+
2,16). Marie-José Smit (V40) kwam op 13 april in
Dongen bij het kogelstoten tot 8,61 en dat was 5 cm
verder dan de week ervoor.
Uitslagen 10 km wedstrijdloop:
(Vermeld zijn de winnaars en de betere Scorpioprestaties)
Mannen-senioren (19-34 jaar): 1. Jeroen Romeijn
(Passaat) 33.34, 2. Rob Segeren 35.29;
Mannen-masters M35/M40 (35-44 jaar): 1. Marco
van Dongen (M35-Sprint) 33.39, 4. Kees van Helmond (M40) 35.11;
Mannen-masters M45/M50 (45-54 jaar): 1. Peter
van Zundert (M45) 36.12, 3. René Stam (M45)
36.42, 9. René van der Pas (M45) 39.19, 18. Ad
Kieboom (M50) 41.41;
Mannen-masters M55 en ouder: 1. Cees Schaap
(M60-Sprint) 37.35 parkoersrecord, 3. Han van Bueren (M60) 40.24, 4. Eddie Maanders (M55) 41.01, 8.
André Aarts (M60) 44.35;
Vrouwen-senioren (19-34 jaar) : 1. Ingrid Versteegh
(Loopgroep Aart Stigter) 36.53, 2. Marieke SlootjesVan Wingerden 44.22, 3. Wieke Lucas 44.37;
Vrouwen-masters V35/V40 (35-44 jaar): 1.
Marianne Mettler (V35-Tilburg Road Runners)
41.51, 2. Anita Beekers (V40) 44.30;
Vrouwen-masters V45 en ouder: 1. Leny Kusters
(V50-Scorpio) 44.21 clubrecord en 3. Margriet van
Vliet (V50) 48.30
DERDE PLAATS SCORPIO-VROUWEN IN
EERSTE COMPETITIEWEDSTRIJD
Onder gunstige omstandigheden werd zondag 27
april bij atletiekvereniging Scorpio de eerste competitiewedstrijd van de nationale derde divisie gehouden. Er werd ook op vier andere locaties gestreden.
De Scorpio-vrouwen werkten een prima wedstrijd af
en eindigden als derde met 6002 ounten achter
Achilles (Etten-Leur) en DAK (Drunen).
Er stonden elf atletiekonderdelen op het programma
en daarvan won Scorpio er twee. Anne Vergunst
zette op de 400 meter haar naaste concurrente op
3,44 seconde en was in 63,62 seconde 0,26 sneller
dan vorig jaar. Marieke Slootjes-Van Wingerden liep
een sterke 800 meter, bleef 400 meter volgen en
liep met overmacht – 3,06 seconde – naar de winst
in 2.33,17 waarmee zij 0,39 seconde sneller was
dan in 2007.
De meeste punten (781) werden behaald in de
Zweedse estafette (400, 300, 200 en 100 meter) .
Anne Vergunst, Janneke Visser, Nienke Walsma en
Marie-José Smit klokten met 2,39,10 de derde tijd.
Werpster Smit viel op het laatst in en kreeg de handen op elkaar met haar bijzonder snelle 100 meter.
Smit bereikte bij het kogelstoten (4 kg) een afstand
van 8,71 en dat was 6 cm minder dan haar clubrecord van twee dagen eerder in Dongen.
Janneke Visser liep de 200 meter in 29,29 seconde,
0,46 sneller dan vorig jaar en Nienke Walsma verbeterde haar persoonlijk record verspringen met 12
cm tot 4,42.
Wieke Lucas is op de weg terug en finishte op de
3000 meter als tweede in 12.07,68.
GESLAAGDE WEDSTRIJD OUDER-KIND BIJ
ATLETIEKVERENIGING SCORPIO
Bij de atletiekvereniging Scorpio, waar hard getraind
wordt, is er ook tijd voor speelsere
activiteiten. Eén daarvan is de ouder-kind ontmoeting die vorig jaar voor de jongste jeugd in ere is
hersteld. Dit jaar kwam het vervolg. Op zaterdag 12
april gingen 45 kinderen de uitdaging aan met een
ouder om te kijken wie er de betere was. Er werd
gestreden op de onderdelen 60 meter sprint, verspringen, kogelstoten en 400 meter
Het was mooi om te zien dat er tussen de kinderen
en de ouders volop strijd werd geleverd om de beste te zijn. Zeker voor de ouders is dat wel een hele
opgave, gezien het feit dat de meeste niet echt getraind zijn. De weken vooraf hadden ze wel de kans
gehad om een paar keer mee te trainen, maar dat is
toch heel wat anders dan als je twee keer per week
traint op de onderdelen. Heel wat ouders zullen de
volgende dag(en) last van spierpijn hebben gehad.
Na een middagje lekker bezig te zijn geweest was
er voor alle deelnemers een medaille en een diploma. Voor de kinderen was er nog een heerlijke lekstok en voor de ouders een dik verdiend kopje thee
of koffie. De organisatie blikt terug op een zeer geslaagde middag en kijkt nu al uit naar volgend jaar.
Scorpio-uitslagen met tussen haakjes de punten
e
100 meter Nienke Walsma 10 14,62 (415) – 200
e
meter Janneke Visser 8 29,29 (526) – 400 meter
e
Anne Vergunnst 1 63,62 (671) – 800 meter Marieke
Slootjes-Van Wingerden 1e 2.33,17 (638) – 3000
e
meter Wieke Lucas 2 12.07,67 (469) – 100 meter
e
horden 6 Janneke Visser 19,64 (360) – hoogspringen Anne Vergunst ged. 2e 1,45 (672) – verspringen
Nienke Walsma 7e 4,42 (533) – kogelstoten en dise
cuswerpen 6 Marie-José Smit 8,71 (490) en 25,03
(438) – Zweedse estafette Vergunst, Visser, Walsma en Smit 3e 2.39,10 (781).
32
Wijngaard, Gerritsen, Verdaas en Castelijns 2.05,80
843).
Eindstand clubs
1. Achilles 6512 punten, 2. DAK 6088, 3. Scorpio
6002, 4. Groene Ster 5821, 5. Spirit Oud Beijerland
5794, 6. DJA 5531, 7. Parthenon 5491, 8. Hercules
4773 en 9. Sprint 3977.
Eindstand clubs (16)
1. Achilles 8107, 2. Scorpio 7871, 3. Groene Ster
7621, 4. Atledo 7377, 5. AV’56 7330, 6. Hercules
6427, 7. Thor 6283, 8. Spirit Oud-Bijerland 6137en
9. Parthenon 6070.
SPRINTER FREEK GERRITSEN IN TOPVORM
Scorpio mannenploeg op finalekoers na tweede
plaats in Oosterhout
Atletiekbaan “De Warande” was zondag 27 april een
van de vijf locaties waar de eerste competitiewedstrijd van de nationale 3e divisie-mannen werd gehouden. De Scorpio-ploeg maakte de finaleaspiraties waar en eindigde als tweede achter Achilles (Etten-Leur) op 236 punten. . Ploegleider Leendert Brethouwer: “Tegenvallende prestaties waren
er niet en Freek Gerritsen was super”.Gerritsen had
een geweldig weekeinde. Vrijdag 26 april verpulverde hij in Dongen zijn persoonlijk record op de 400
meter met 3,99 seconde en stelde het op 52,95. Op
de thuisbaan pakte hij de enige Scorpio-winst op de
200 meter met een persoonlijk record van 0,99 seconde. Ook zijn 100 meter was een persoonlijk record met 0,16 seconde.
Andere persoonlijke records waren er voor Bart van
Amelsvoort op de 100 meter (- 0,15) en met hinkstapspringen (+ 36 cm), Bas Castelijns 400 meter (1,74) en Bart van den Wijngaard verspringen (+ 12
cm).
Leendert Brethouwer was een geduchte versterking.Hij ging bij het hoogspringen met gemak over
1,85 en 1,90, maar kon de 1,95 nog niet overbruggen. Dit onderdeel was van topniveau met Gerben
Klein (Thor) en Maarten Roeloffs (Achilles) 2,00 en
Ralph Jacobs (Atledo) 1,95. Brethouwer liep een
gedegen 110 meter horden, werd tweede in 16,68
seconde en pakte veel punten..
Ferand Slootjes maakte een geslaagd heroptreden
op de 800 meter in 2.05,87 en Pim Vergunst was op
dezelfde afstand 0,28 seconde sneller dan vorig
jaar.
Fabian Verdaas (400 meter), Matthijs van der Made
(kogelstoten), Tim van Dongen (5000 meter) en
Pascal Marcelis (speerwerpen) gaven een fractie
toe op hun beste prestatie van 2007.
In de afsluitende Zweedse estafette (400, 300, 200
en 100 meter) verbeterde de Scorpio-ploeg het
clubrecord met 0,10 seconde tot 2.05,80. De recordhouders zijn Bart van den Wijngaard, Freek
Gerritsen, Fabian Verdaas en Bas Castellijns.
De jonge Scorpio-ploeg ligt op finalekoers en bezet
landelijk plaats 5 van de 62 clubs. De komende
wedstrijden: 18 mei bij Sprint (Breda) en 8 juni bij
Achilles (Etten-Leur).
CLUBRECORD HINKSTAPSPRINGEN FRANK
VAN DEN WIJNGAARD
Finalekansen Scorpio A-junioren na tweede plaats in
Den Haag
Op zondag 4 mei trad sinds jaren in de nationale
competitie van de A-junioren een Scorpioploeg aan.
De jongens van ploegleider Fred van der Steenhoven weerden zich geducht in het Haagse Zuiderpark
en legden beslag op de tweede plaats van 16 clubs.
Er werd landelijk op vier locaties gestreden. De
Scorpio-prestaties waren zo goed dat na de eerste
e
dag de ploeg 10 van Nederland staat. Op 29 juni is
de tweede wedstrijd in Tilburg en worden de definitieve 12 finalisten voor september bekend.
De A-jongens kenden geen tegenvallende prestaties en kwamen tot 6 persoonlijke records. Frank
van den Wijngaard kwam bij het hinkstapspringen
tot 12,31 en verbeterde het clubrecord van broer
Bart uit 2007 met 9 cm. Het deerde Bart niet. Hij
sprong met polshoog 3,10, zijn één na beste sprong
ooit en verbeterde zich op de 110 meter horden met
0,56 seconde tot 16,98, goed voor de hoogste
Scorpio-score met 662 punten.
Martijn van der Hulst maakte indruk op de 800
(2.08,02) en 3000 meter (9.58,42) en dat deed ook
Tim van Dongen op de 1500 meter met een persoonlijk record in 4.30,10.
Stefan van Schendel liep een goede 400 meter en
evenaarde met 1,75 hoog zijn persoonlijk record.
Bas Castelijns ontwikkelt zich tot een echte allrounder. Scoorde hij vorige week in Oosterhout een
sterk persoonlijk record op de 400 meter, in Den
Haag verbeterde hij zich met kogelstoten tot 10,83
(+ 54 cm) en discuswerpen tot 30,68 (+ 30 cm). Just
Oome nam deel aan zijn eerste wedstrijd en maakte
een goed debuut waarbij zijn 100 meter in 12,25 het
meest opviel.
Op de 4x100 meter klokten Bart van den Wijngaard,
Bas Castelijns, Stefan van Schendel en Just Oome
met 47,11 een scherpe tijd. Het was 0,82 seconde
te weinig voor het clubrecord.
Scorpio-uitslagen met tussen haakjes de punten
100 meter 12e Just Oome 12,25 (w + 1,5/530 pt) –
e
400 meter 11 Stefan van Schendel 55,28 (591) –
e
800 meter 5 Martijn van der Hulst 2.08,2 (618) –
e
1500 meter 4 Tim van Dongen 4.30.10 (589) –
3000 meter 5e Martijn van der Hulst 9.58,42 (565) –
e
110 meter horden 4 Bart van den Wijngaard 16,98
(w –0,3/662) – 4x100 meter 6e Bart van den Wijngaard, Castelijns, Van Schendel en Oome 47,11 –
hoogspringen 5e Stefan van Schendel 1,75 (634) e
polshoog 2 Bart van den Wijngaard 3,10 (558) –
verspringen 15e Just Oome 5,14 (405), 19e Tim van
e
Dongen 5,00 – hinkstapspringen 2 Frank van den
Wijngaard 12,31 (602) – kogelstoten 7e Bas Castelijns 10,83 (520) – discuswerpen Bas Castelijns
30,68 (490) en speerwerpen 11e Frank van den
Wijngaard 37,62 (455).
Eindstand clubs (16) Den Haag
1 Gouda 8434, 2. Scorpio 7846, 3. Sprint 7813, 4.
PAC 7693, 5. Attila 7680, 6. Atledo 7164, 7. Olympus’70 6994 en 8. Reeuwijk 6700.
Scorpio-uitslagen met tussen haakjes de punten
100 meter 5e Freek Gerritsen 11,68 (w + 1,6/648
e
pt), 8 Bart van Amelsvoort 11,99 (w + 1,6) – 200
meter 1e Freek Gerritsen 23,55 (w + 3,3/686 pt) –
e
e
400 meter 4 Fabian Verdaas 54,12 (635), 7 Bas
e
Castelijns 55,56 – 800 meter 6 Ferand Slootjes
e
2.05,87 (651), 11 Pim Vergunst 2.09,06 – 5000 meter 4e Tim van Dongen 17.06,75 (595) – 110 meter
e
horden 2 Leendert Brethouwer 16,68 (w + 1,0/688
pt) – hoogspringen 4e Leendert Brethouwer 1,90
e
(769) – verspringen 4 Bart van den Wijngaard 6,04
(w + 2,7/614 pt) – hinkstapspringen 4e Bart van
e
Amelsvoort 12,61 (w +2,8/634 pt) – kogelstoten 6
e
Matthijs van der Made 11,26 (550), 10 Pascal Mare
celis 11,08 – speerwerpen 4 Pascal Marcelis 44,60
(558) – Zweedse estafette ged. 3e Bart van den
33
voor de promotiefinale van 21 september. Het is
een hoogtepunt in 30 jaar Scorpio atletiek.
BART VAN DEN WIJNGAARD ZESDE IN NK
TIENKAMP
De homogene Scorpio-ploeg, zonder de zieke Ferand Slootjes, kende nauwelijks tegenvallers op de
13 onderdelen. Tien maal werd de beste competitieprestatie van het jaar geleverd met diverse persoonlijke records. Ze worden vermeld met bcp en
pr. Bart van Amelsvoort hinkstapte met veel tegenwind (3,0 m/sec) naar de derde plaats met 12,45,
verbeterde zijn clubrecord met 20 cm en scherpte
zijn pr op de 100 meter met 0,08 seconde aan tot
11,91.
Freek Gerritsen zorgde op de 400 meter voor één
van de twee Scorpio-zeges in 51,80, werd tweede
op de 200 meter in 23,28 en verbeterde zijn pr’s met
respektievelijk 0,54 en 0,27 seconde.
Ook de progressie bij Leendert Brethouwer is groot.
Na een aarzelende hoogspringstart kreeg hij de
smaak te pakken, bedwong 1,95 in de eerste poging
en zag twee sterke pogingen op 2,00 meter mislukken. Het was een gedeelde zege. Op de 110 meter
horden verspeelde hij de winst door een klein foutje
op de achtste horde en werd tweede in 16,20 op
0,02 seconde van de winnaar. Het was een bcpverbetering met 0,46 seconde.
Andere bcp-verbeteringen: kogelstoten Matthijs van
der Made 11,30 (+ 4 cm) en Pascal Marcelis speerwerpen 44,77 (+ 17 cm). Bart van den Wijngaard
sprong met legale meewind (+ 0,7 m/sec) in de verspringbak naar zijn beste ooit met 5,99. Tim van
Dongen liep op de te warme 5000 meter naar de
derde stek in 17.15,06, Bas Castelijns verbeterde
zijn pr op de 200 meter met 0,39 tot 24,20 (wind
+1,4m/sec), Stefan van Schendel liep een snelle
laatste ronde op de 800 meter (5e) in 2.04,21 en
Bart van den Wijngaard won zijn serie op de 110
meter horden in 17,94 (wind + 1,1 m/sec) en dat waren aansprekende tijden.
De Zweedse estafette leverde de vijfde plaats op en
de meeste punten van de dag (832). Freek Gerritsen, Bart van den Wijngaard, Stefan van Schendel
en Bart van Amelsvoort klokten 2.06,54 en dat was
0,75 seconde te langzaam voor het clubrecord.
Eerste en tweede Pinksterdag is in Sittard het Nederlands kampioenschap tienkamp gehouden. De
omstandigheden waren lastig. Het was warm en er
stond vooral op de 100 meter bijzonder veel tegenwind. Scorpio-atleet Bart van den Wijngaard nam
deel bij de A-junioren en legde beslag op de zesde
plaats. Hij scoorde 5444 punten, 5 minder dan zijn
persoonlijk record. Het eerste onderdeel, de 100
meter, gaf met een tegenwind van 4,2 meter per seconde, veel puntenverlies en verspringen, het tweede onderdeel, bracht niet wat mogelijk was. De
tweede dag maakte polshoog veel goed. Het werd
3,40, een persoonlijk record met 30 cm. De trainingen van Bert Vreeswijk beginnen hun vruchten af te
werpen. Het was een verbetering van het clubrecord
van Pascal Jansen uit 1994 met 10 cm. De afsluitende 1500 meter ging in 4.34,06 en dat was een
persoonlijk record met 0,42 seconde.
De uitslagen: 1. Paul Groen 6644, 2. Robin Coops
6179, 3. Neal Karremans 5935, 6. Bart van den
Wijngaard 5444 met 100 meter 12,74 (wind – 4,2
m/sec.)- verspringen 5,57 (wind +2,4 m/sec.- kogelstoten 11,38-hoogspringen 1,74-400 meter 54,96110 meter horden 17,51 (wind –1,8 m/sec.)discuswerpen 30,15-polshoog 3,40-speerwerpen
42,26 en 1500 meter 4.34,06.
VIER SCORPIO-MEDAILLES OP BRABANTSE
KAMPIOENSCHAPPEN
Tweede Pinksterdag, maandag 12 mei, zijn in Tilburg de Brabantse atletiekkampioenschappen voor
junioren gehouden. Atletiekvereniging Scorpio was
met 3 atleten vertegenwoordigd die alle drie in de
prijzen vielen en 2 zilveren – en 2 bronzen medailles behaalden. Prima prestaties dus en opvallend
daarbij is dat ze ook nog eens eerstejaars zijn in
hun categorie en ook in 2009 nog in dezelfde categorie uitkomen.
A-junior Stefan van Schendel liep zijn beste wedstrijd ooit. Hij kon op de 800 meter gouden Hartogs
van DAK niet bedreigen, maar pakte via een scherpe eindsprint het zilver in 2.03,24, een verbetering
van het persoonlijk record met 1,58 seconde.
Frank van den Wijngaard, ook A-junior, greep het
zilver met zijn speerworp van 38,61 meter. De Teteringer werd vierde met zijn hinkstapsprong van
12,09 en dat was 15 cm te weinig voor brons.
C-juniore Lisa Smit, Scorpio-talent van 2007, won
brons met haar kogelstoot van 9,62 en discusworp
van 26,62 meter waarbij zij wat centimeters toegaf
op haar persoonlijke records. Ze werd zevende met
speerwerpen (24,92) en verbeterde haar persoonlijk
record met 24 cm.
Uitslagen Scorpio-mannen
100 meter: 7. Bart van Amelsvoort 11,91 (+ 1,3), 15.
Matthijs van der Made 12,46 bcp (+ 1,4) – 200 meter: 2. Freek Geritsen 23,28 (+1,8), 7. Bas Castelijns
24,20 – 400 meter: 1. Freek Gerritsen 51,80, 8. Fabian Verdaas 55,76 – 800 meter: 5. Stefan van
Schendel 2.04,21 – 5000 meter: 3. Tim van Dongen
17.15,06, 6. Rob Segeren 17.42,13 – Zweedse ese
tafette (400-300-200-100 meter) 5 in 2.06,54 Gerritsen, Van den Wijngaard, Van Schendel en Van
Amelsvoort – 110 meter horden: 2. Leendert Brethouwer 16,22 (+ 0,1), 8. Bart van den Wijngaard
17,94 (+ 1,1) – hoogspringen: ged. 1. Leendert
Brethouwer 1,95 - verspringen: 3. Bart van den
Wijngaard 5,99 (+ 0,7) – hinkstapspringen: 3. Bart
van Amelsvoort 12,45 (- 3,0) – kogelstoten: 8. Matthijs van der Made 11,30, 11. Fabian Verdaas 10,63
– discuswerpen: 9. Pascal Marcelis 28,88 – speerwerpen: 3. Pascal Marcelis 44,77.
CLUBRECORD HINKSTAPSPRINGEN VAN
AMELSVOORT
Scorpio mannenploeg poulewinnaar en geplaatst
voor Nederlandse finale
Zondag 8 juni stond voor de Nederlandse atletiekploegen de derde en laatste competitiewedstrijd uit
de voorronden op het programma. De Scorpiomannen leverden in het warme Etten-Leur wederom
een uitstekende wedstrijd af. Op Sportpark “De Lage Banken” scoorde het winnende Achilles weliswaar 26 punten meer, maar het was veel te weinig
om Scorpio van de eerste plaats te verdringen. De
Scorpio-mannen werden daarmee één van de vijf
poulewinnaars in de derde divisie en plaatsten zich
Eindstand clubs (top 6)
1. Achilles 8676 pt, 2. Scorpio 8450, 3. Atledo 7927,
4. Groene Ster 7817, 5. Parthenon 7441 en 6. Spirit
Oud-Beijerland 7086.
SCORPIO-VROUWEN VIJFDE IN LAATSTE
COMPETITIEWEDSTRIJD
34
Ook de Scorpio-vrouwen traden zondag 8 juni in Etten-Leur aan voor hun derde en laatste competitiewedstrijd uit de voorronden. De verrassing uit de
eerste twee wedstrijden, 3e in Oosterhout en zelfs 2e
n Breda, kon niet worden geprolongeerd. De afwezigheid van Marie-José Smit en Therry in ’t Groen
had hier alles mee te maken. Desondanks presteerden de vervangsters goed en werd beslag gelegd
op de 5e plaats van negen ploegen. In het verslag
staat bcp voor beste competitieprestatie 2008.
het was voor de werpsters een raadsel waarom deze poging werd afgekeurd. Zich herpakkend kwam
ze nog tot een verdienstelijke 24,52 meter.
Op de Zweedse estafette (400-300-200-100 meter)
liepen Vergunst, Visser, Slootjes-Van Wingerden en
Walsma 2.36,85, een verbetering van de bcp met
2,25 seconde.
Scorpio-uitslagen
100 meter: 13. Nienke Walsma 14,30 (w + 2,9) –
200 meter: 9. Janneke Visser 28,69 (w + 4,3) – 400
meter: 2. Anne Vergunst 64,03 – 1500 meter: 1. Marieke Slootjes-Van Wingerden 5.18,09, 4. Wieke Lucas 5.34,83 – 100 meter horden: 3. Janneke Visser
18,30 (w – 0,4) – Zweedse estafette: 6. in 2.36,85
Vergunst, Visser, Slootjes-Van Wingerden en
Walsma – hoogspringen: 2. Anne Vergunst 1,45 –
verspringen: 8. Nienke Walsma 4,18 (w + 1,6) – kogelstoten: 14. Ilone Verdaas 6,96 en speerwepen: 7.
Ilone Verdaas 24,52.
Marieke Slootjes-Van Wingerden zorgde voor de
enige Scorpio-zege op de tien onderdelen.
Zij liep op de 1500 meter altijd in de kopgroep en
sloeg in de laatste fase sterk toe met een fraaie tijd
van 5.18,09. Wieke Lucas werd vierde in 5.34,83.
Anne Vergunst werd twee keer tweede. Zij klokte op
de 400 meter met 64,03 een prima tijd en evenaarde haar bcp met 1,45 hoog. Janneke Visser plukte
de vruchten van haar hordentraining, liep naar de
derde plaats op de 100 meter horden in 18,30, een
verbetering van haar bcp met maar liefst 1,34 seconde. Haar 200 meter ging met flinke rugwind in
28,69 en dat was een bcp met 0,60 seconde.
Nienke Walsma verbeterde haar bcp op de 100 me
ter met 0,32 seconde tot 14,30. Ilone Verdaas leverde een uitstekende eerste speerworp af , maar
Eindstand clubs (top 6)
1. Achilles 6162 pt, 2. Spirit Oud Beijerland 5912, 3.
DAK 5906, 4. Parthenon 5752, 5. Scorpio 5516 en
6. Groene Ster 5493.
Ton Peters
UIT BN/DE STEM
meedoen. Met een voor de rest van het veld niet te
volgen tempo van twintig kilometer per uur denderde hij vervolgens door de straten van Rijen naar een
nieuw parcoursrecord. "Normaal gesproken zou ik
vanavond in Groesbeek lopen", legde Van Damme
direct na zijn 30.07 minuten durende wedstrijd uit.
"Van de week merkte ik met trainen dat de viaductjes toch een reactie teweeg brachten op mijn geopereerde been. In Groesbeek is er sprake van echte
heuvels en dat leek me niet heilzaam. Dit is een
prachtig te belopen parcours en gelukkig ook breed
genoeg." Dat laatste was nodig om, op een tiental
lopers na, het hele veld te kunnen dubbelen. Met
een doorkomst van exact vijftien minuten halverwege leek het er zelfs even op dat de grens van dertig
minuten gebroken zou worden. "Ik heb mijn best
gedaan om er zo dicht mogelijk bij te komen, maar
mijn inspiratie is toch groter bij wedstrijden zoals
Groesbeek en de St. Bavoloop. Tijdens het inlopen
moest ik me echt oppeppen voor deze solorace." Na
dik vier minuten liep Michiel Spijkers binnen. Spijkers was met zijn 34.13 minuten de snelste van een
kwartet CAT-lopers. In hun midden ook de snelste
master en tevens de winnaar van 2007, Corné van
Oirschot. Jan Menssen pakte de zege bij de M45 en
dook nog net onder de 36 minuten op deze wedstrijd van zijn vorige vereniging.
Bij de vrouwen leek de Belgische Amy van den
Broek uit Westouter de wedstrijd te gaan winnen.
Na de eerste omloop van 2500 meter liep de uiteindelijke winnares op de vierde plaats. Van den Broek
bleek te snel gestart en de plaatselijke favoriete
Monique van Vliet (38) schoof gestaag naar voren.
In de slotfase greep ze de winst in een nieuw pr van
41.17 minuten.
KEES VAN HELMOND JUICHT NIET, MAAR WINT WEL
DE TERHEIJDENLOOP
Kees van Helmond (Scorpio) uit Made hoefde gistermiddag niet ver te reizen om een wegwedstrijd te
winnen.
Op luttele kilometers van zijn huis schreef hij op 18
mei de 22e Terheijdenloop op zijn naam.
Met een eindtijd van 52.14 minuten bleef hij Gerard
Lensvelt (Spiridon) een halve minuut de baas. Ton
van 't Veer (Sprint) eindigde op de derde plaats.
De winnaars voldoen volledig aan het nieuwe profiel
van deze wedstrijd. Tot voor enkele jaren geleden
vlogen de Kenianen en de Oost-Europeanen door
de groene omgeving van 'Traaie'. Het dichtdraaien
van de geldkraan voor deze broodlopers heeft de
wedstrijd goed gedaan.
Met 730 regionale hardlopers is een leuker evenement ontstaan. De nieuwe ronde van vijf kilometer
viel in goede aarde. Marjolein van den Diepstraten
(Scorpio) kwam na de eerste omloop al aan de leiding door. "Dat ging zelfs sneller dan mijn eindtijd
verleden week in de Kaaienloop. Ik liep daarna nog
twee constante rondjes door het buitengebied,
waardoor ik met 1.06 uur de wedstrijd kon winnen."
Ook Kees van Helmond was tevreden over de
nieuwe omloop. Het viel alleen op dat hij niet juichend over de streep kwam. "Dat klopt, op het laatst
was ik wat teveel met mijn eindtijd bezig", verklaarde Van Helmond zijn rustige binnenkomst. "Ik wilde
graag onder de 52 minuten lopen. Dat had, gelet op
de doorkomsttijden van 17 en 34 minuten, ook gemoeten. Wellicht heb ik toch even mijn concentratie
wat verloren, waardoor het 52.14 minuten werd."
VAN DAMME EN VAN VLIET WINNEN RONDJE RIJEN
Jeroen van Damme (THOR) en Monique van Vliet
(Scorpio) bleken afgelopen zaterdag de sterkste
man en vrouw tijdens de stratenloop 'Rondje Rijen'.
Het meelopen van de winnaar was een enorme verrassing voor het organiserende Spiridon.
Hoewel de Roosendaler zijn wedstrijdlicentie niet
kon overleggen op het inschrijfbureau mocht hij toch
Wouter Schelvis
35