HiPath 3000 - RON

Commentaren

Transcriptie

HiPath 3000 - RON
s
HiPath 3000
BT32/2150/30.000/0503/Comm’Firm/technische wijzigingen voorbehouden.
Communicatiesystemen
Voor meer informatie:
Siemens Nederland N.V.
Uw Siemens leverancier:
Information and Communication mobile
Postbus 16068
2500 BB Den Haag
Tel: (070) 333 3608
Fax: (070) 333 2755
Internet: www.hipath.nl
Get a bit more. Siemens.
Goed nieuws
Het Siemens productenpakket voor een
betere concurrentiepositie
Siemens introduceert de prestaties en de betrouwbaarheid
van de spraakcommunicatie in de IP-wereld en biedt complete
oplossingen voor het internet van de volgende generatie.
U wordt voortdurend met nieuwe producten en technolo-
Ons productenpakket is gebaseerd op onze convergentie-
gieën geconfronteerd. U heeft behoefte aan innovatieve
architectuur HiPath, het betrouwbare en flexibele migratie-
oplossingen, maar u eist ook risicobeperking. Concurrentie-
concept voor spraak en gegevens op IP-gebaseerde netwerken.
voordeel door te investeren in nieuwe efficiënte communi-
De hoogwaardige HiPath telecommunicatiesystemen integreren
catietechnieken lijkt vaak niet op te wegen tegen de hoge
spraak, gegevens, beeld, video en talrijke brancheapplicaties.
kosten. Daar komt bij dat uw huidige apparatuur nog wel
voldoet en nog niet is afgeschreven. Kortom, u wilt wel een
HiPath staat voor keuzemogelijkheden,
concurrentievoordeel, maar dit zou naadloos moeten passen
verdere ontwikkeling en meerwaarde.
in uw huidige bedrijfsvoering en een lastenvermindering
moeten realiseren.
HiPath biedt u:
■
opzetten van de netwerkstructuur.
Siemens aan deze eisen voldoen. Wat zich bewezen heeft
blijft behouden, terwijl nieuwe oplossingen in de infrastructuur
■
Mogelijkheden om de bestaande infrastructuur naadloos,
flexibel en veilig verder te ontwikkelen in de IP-wereld.
kunnen worden opgenomen in een door uw concurrentiepositie
bepaald tempo. Hiermee biedt HiPath een soepele migratie en
Keuzemogelijkheden bij de ingezette IP-oplossingen in het
tempo waarmee de technologie ingevoerd wordt en bij het
Met behulp van haar convergentiearchitectuur HiPath kan
■
Verhoogde meerwaarde van de investeringen in de
maximale investeringszekerheid. Met ons uitgebreid producten-
geïnstalleerde techniek, zakenpartners, klanten en mede-
pakket en de unieke HiPath convergentiearchitectuur heeft u
werkers.
de kans om zich t.o.v. de concurrentie duidelijk te profileren.
De voordelen van de HiPath architectuur zijn voor grote
Van communicatieserver tot mobiliteitsoplossing: Siemens
ondernemingen net zo interessant als voor het midden- en
biedt het complete spectrum. Ons productenaanbod omvat
kleinbedrijf. HiPath schept voorwaarden voor de toekomstige
analoge telefoonsystemen en eindapparatuur, digitale
markt voor mobile business.
communicatiesystemen en terminals, alsook platforms voor
oplossingen als CTI, cordless systemen en callcenters tot en
Profiteer van een sprongsgewijze groei van
met oplossingen voor het complete customer relationship
de IP-convergentiemarkt.
management (CRM). Ons programma omvat netwerkmanagement-systemen, op IP gebaseerde communicatie-
Volgens marktanalyses zal in de komende jaren de traditionele
platforms, gateways en IP-werkplekken met alle bijbehorende
markt voor gewone spraak- en gegevenstoepassingen nog
applicaties, convergentieproducten en -oplossingen, zoals
maar weinig groeien, of zelfs - zoals voorspeld voor de data-
teleworking.
markt - afnemen. Als Siemens klant kunt u reeds de huidige
marktgerichte convergentieoplossingen gebruiken, terwijl de
concurrentie zich nog in een ontwikkelingsstadium bevindt.
1
HiPath 3000 communicatiesystemen
Inhoudsopgave
HiPath communicatie
meer dan alleen telefoneren
4
Wat is ISDN en wat is IP?
5
Overzicht van de HiPath 3000 systemen
6
Communicatiefuncties
7
Comfort voor manager en medewerkers
10
Aanvullende Euro-ISDN-diensten
11
Least Cost Routing en Flexplekken
12
HiPath beheer
14
De professionele bedienpost HiPath Attendant
15
Bediening van het telefoontoestel
17
De optiPoint 500 en optiPoint 600 toestellen
18
Uitbreidingsmogelijkheden voor de optiPoint 500
en optiPoint 600
21
De optiPoint 400 en optiClient 130 toestellen
24
Analoge telefoontoestellen
en draadloze Gigaset DECT-toestellen
Voor iedereen de juiste oplossing
28
Communication-over-IP
31
Wat is Voice-over-IP
32
Kostenbeheer met TeleData Office
35
Voicemail
36
Unified Messaging
38
Automatic Call Distribution (ACD)
40
HiPath ProCenter Office
41
HiPath AllServe/HiPath 5000
46
Overal bereikbaar met HiPath Cordless Office
47
Mobiele SIMpad SL4
50
Draadloos internetten én telefoneren
51
HiPath hoteloplossingen
53
HiPath 5000 (VoIP) communicatiesysteem
55
Financiering en leasevormen
58
Gebruikerstrainingen Siemens apparatuur
58
26
Belangrijkste features van de HiPath 3000
en HiPath 5000
2
60
3
HiPath communicatie:
meer dan alleen telefoneren
Internet is de bron van vele nieuwe mogelijkheden en
en de betrouwbaarheid van een HiPath 3000 communicatie-
Wat is ISDN?
Wat is IP?
zorgt voor een snelle verandering in onze maatschappij.
systeem. HiPath biedt tevens als voordeel dat reeds gedane
ISDN staat voor Integrated Services Digital Network en is
TCP/IP, vaak afgekort als IP, staat voor Transmission Control
De toepassing van geïntegreerde voice- en data-
investeringen in zowel mensen als infrastructuur worden
een digitaal telecommunicatienetwerk. De verschillende
Protocol/Internet Protocol en is in de jaren zestig in de
toepassingen om informatie te verwerken is daarbij een
beschermd. Het concept is "revolutionair", doordat de gebruiker
telecommunicatiediensten, zoals telefoon, fax, data- en
Verenigde Staten ontwikkeld voor het transport van gegevens
belangrijke succesfactor voor ondernemingen geworden:
de keuze heeft zelf het communicatieplatform te bepalen en
beeldoverdracht, zijn bij ISDN in één netwerk geïntegreerd.
tussen computers. Vanwege zijn mogelijkheden is het
toepassingen die zowel spraak als data verwerken,
bovendien in zijn eigen tempo kan migreren naar de IP-wereld.
Alle HiPath 3000 en HiPath 5000 systemen kunnen via
IP-protocol de "de facto" standaard geworden in de ICT-wereld.
de workflow optimaliseren en de efficiency van een
HiPath geeft u dus keuzevrijheid in oplossingen, netwerk-
ISDN2- of ISDN30-aansluitingen worden aangesloten op dit
De data worden hierbij in kleine pakketjes opgedeeld die over
onderneming verhogen. Multimedia-callcenters gaan
architectuur en migratiepad.
ISDN-netwerk.
het IP-netwerk worden getransporteerd. Behalve voor data is IP
ook te gebruiken voor het transporteren van spraaksignalen.
over in e-business oplossingen en informatie- en
communicatiestromen komen tezamen in een
De HiPath 3000 communicatiesystemen maken deel uit van
Een ISDN2-aansluiting (interface S0) bezit 3 kanalen:
IP-architectuur. Dit aspect van business-over-IP staat
deze HiPath architectuur. Zij vormen een brug tussen de
■
bekend onder de naam "Convergence".
nieuwe IP- en de huidige telecommunicatie-infrastructuur en
verzorgen daarbij alle bedrijfskritische communicatiestromen.
Dit wordt Voice-over-IP (VoIP) of ook wel IP-telefonie genoemd.
2 B-kanalen voor data en spraak
met een transmissiesnelheid van elk 64 kbit/s
■
1 D-kanaal voor signaleringsinformatie
Met HiPath introduceert Siemens haar "Convergence
Of het nu om telefoon-, VoIP-, fax-, intranet- of internetverkeer
met een transmissiesnelheid van 16 kbit/s.
Architecture for Enterprises". Het innovatieve concept is
gaat, met de HiPath communicatiesystemen is de voice- en
Signaleringsinformatie is bijvoorbeeld het telefoonnummer
gebaseerd op open standaarden en een gedistribueerde
datacommunicatie van uw onderneming in betrouwbare
van degene die opbelt.
architectuur. Het geeft u de voordelen en flexibiliteit van IP
handen.
Dankzij de 2 B-kanalen kunnen met een ISDN2-aansluiting
De digitale HiPath 3000 ISDN/IP-communicatiesystemen zijn
2 gesprekken tegelijk worden gevoerd of er kan tijdens een
gebaseerd op de open standaarden DSS1 (Euro-ISDN) en
gesprek een fax worden ontvangen of verstuurd. Verder is
TCP/IP. Met deze standaarden is de voorwaarde geschapen
de hoge transmissiesnelheid van 64 kbit/s ideaal voor data-
voor een eenduidige informatie- en communicatie-infra-
communicatie, bijvoorbeeld internetten of het versturen en
structuur in het midden- en kleinbedrijf. Bovendien heeft u
ontvangen van e-mail.
maximale keuzevrijheid in het type telefoontoestel op de
werkplek. Zo kunt u een digitaal optiPoint 500 telefoontoestel
Een ISDN30-aansluiting bezit 31 kanalen:
of een IP-telefoontoestel gebruiken. Een IP-telefoontoestel kan
■
multimedia-PC zijn uitgevoerd.
30 B-kanalen voor data en spraak met een
transmissiesnelheid van elk 64 kbit/s
als een normaal telefoontoestel of als "softphone" op een
■
1 D-kanaal voor signaleringsinformatie
met een transmissiesnelheid van 64 kbit/s.
Met ruim 150 jaar ervaring in informatie en communicatie
is Siemens de "Leading IP-Company" en uw ICT-partner bij
Met ISDN beschikt de gebruiker van het openbare net over
uitstek. Onze gespecialiseerde HiPath partners inventariseren
functies en diensten die anders slechts ter beschikking staan
graag uw huidige en toekomstige communicatiebehoefte en
bij een bedrijfsnetwerk. Voorbeelden hiervan zijn automatisch
geven u een betrouwbaar advies op maat. Verder verzorgen
terugbellen bij bezet, nummerweergave en oproepomleiding.
zij de installatie, instructie, financiering en het onderhoud.
Kortom, uw communicatieoplossing is bij Siemens in
vertrouwde handen.
4
5
De HiPath 3000 familie:
Talrijke mogelijkheden
Communicatiefuncties
Bij HiPath 3000 kunt u kiezen uit 7 verschillende modellen:
deze iets hoeft te doen, een boodschap doorgeven via de
luidspreker. Bij uw collega wordt na een kort attentiesignaal
Siemens HiPath 3000 biedt u een groot aantal praktische
automatisch de luidspreker ingeschakeld en vervolgens hoort
functies en mogelijkheden zoals draadloze mobiliteit,
hij of zij uw boodschap. Uw collega kan u direct antwoorden
aankloppen en tweede oproep, automatisch terugbellen,
door de microfoon van zijn toestel in te schakelen of de hoorn
opschakelen, wachtstand met muziek, makelen, heroproep
op te nemen.
en nog veel meer. Hieronder treft u een overzicht aan van
de meest gebruikte functies.
HiPath 3250 / HiPath 540
HiPath 3350
HiPath 3550
HiPath 3750
en de 19 inch uitvoeringen:
Displaytalen
U kunt de displaytaal voor elk optiPoint 500 systeemtoestel
Overal bereikbaar zijn
afzonderlijk instellen. Het HiPath 3000 systeem ondersteunt
Als u mobiel bent en in uw bedrijf of organisatie altijd
momenteel 20 verschillende talen. Nederlands, Engels, Frans,
bereikbaar wilt zijn, biedt HiPath Cordless Office u draadloze
Duits, Italiaans, Spaans, Portugees, Deens, Fins, enz. – iedere
handsets met hetzelfde comfort als een optiPoint 500 toestel.
medewerker van uw bedrijf kan in zijn eigen taal gebruik
Met deze handsets bent u mobiel en kunt u overal binnen uw
maken van het optiPoint 500 toestel door middel van
bedrijf of organisatie bellen of gebeld worden.
de interactieve bediening.
De DECT-technologie zorgt voor een glashelder geluid en een
HiPath 3300
HiPath 3500
HiPath 3700
tegen afluisteren beschermde radioverbinding. Gaat u verder
Intern telefoonboek
weg dan kunnen al uw binnenkomende gesprekken door een
Alle interne telefoonnummers zijn met de bijbehorende namen
druk op de knop worden omgeleid naar uw GSM-telefoon.
van de gebruikers opgeslagen in het telefoonboek van het
Verschillen…
…en overeenkomsten
De HiPath 3000 modellen onderscheiden zich hoofdzakelijk
Op alle modellen kunnen de digitale systeemtoestellen uit de
Bereikbaar blijven: aankloppen en tweede oproep
u een intern nummer in het telefoonboek opzoeken en bellen.
van elkaar door het aantal werkplekken en de randapparaten
optiPoint 500 toestelfamilie worden aangesloten. Deze optiPoint
Wanneer u een telefoongesprek voert, blijft u bereikbaar voor
Het opstellen en bijhouden van lijsten van interne nummers en
die kunnen worden aangesloten. De aansluitcapaciteit van
500 toestellen hebben dankzij de superieure functionaliteit
een andere beller. Tijdens een gesprek wordt u hoorbaar en
gebruikers is daarmee overbodig geworden.
de modellen loopt van maximaal 12 werkplekken bij de
duidelijk meer te bieden dan de tot nu toe gangbare analoge
zichtbaar geïnformeerd over een tweede oproep. U kunt dan
HiPath 3250 / HiPath 540 met een doorgroeimogelijkheid tot
telefoontoestellen. Door de eenvoudige interactieve bediening
het actuele gesprek parkeren en de tweede oproep aannemen.
maximaal 384 werkplekken bij de HiPath 3700 en HiPath 3750
via het display en de drie extra navigatietoetsen heeft u
en tot 1000 werkplekken bij netwerken van HiPath 3000/5000
bijvoorbeeld geen gebruiksaanwijzing meer nodig. Op dit
Lijst met onbeantwoorde oproepen
een conferentie houden. U kunt zo’n conferentie bijvoorbeeld
systemen.
moment maken wereldwijd meer dan 12 miljoen mensen
Heeft er iemand voor mij gebeld terwijl ik afwezig was?
spontaan tijdens een gesprek activeren door meer deelnemers
gebruik van optiset E en de nieuwe optiPoint 500 toestellen,
Deze vraag is met HiPath 3000 overbodig, omdat niet
bij te schakelen. Als initiator van de conferentie kunt u
de opvolger van de optiset E.
beantwoorde oproepen worden geregistreerd en op het
afzonderlijke gesprekspartners uit de conferentie schakelen
display van uw systeemtoestel worden weergegeven.
of de conferentie helemaal beëindigen.
systeem. Via uw optiPoint 500 systeemtoestel met display kunt
U kunt met maximaal 5 externe en/of interne gesprekspartners
En wat de basisfuncties van de HiPath 3000 betreft, die zijn
De oproepen krijgen een datum, tijdstip en nummer en
bij alle 7 modellen hetzelfde. Want hoeveel medewerkers
worden in een lijst met onbeantwoorde oproepen opgenomen
Makelen: wisselen tussen twee gesprekken
een onderneming ook heeft, met een HiPath 3000 systeem
van waaruit u direct kunt terugbellen.
U kunt afwisselend met twee gesprekspartners spreken door
middel van de functie makelen. De partner die wacht, kan niet
beschikt iedere medewerker over telecommunicatiecomfort!
6
Conferentie
Direct aanspreken (intercomfunctie), direct antwoorden
meeluisteren. Beide gesprekspartners kunnen zich extern of
U kunt aan een collega met een systeemtoestel, zonder dat
intern bevinden.
7
Projectcode: gesprekskosten toewijzen
Heroproep
Bij externe verbindingen kunt u de gesprekskosten via
Wat gebeurt er met een gesprek dat u aan een collega
projectcodes registreren en verrekenen voor personen,
doorverbindt terwijl deze niet aanwezig is? Geen nood, bij de
klanten, per project of privé. U kunt de projectcode vóór of
HiPath 3000 gaat geen enkele oproep verloren. Als de oproep
tijdens het externe gesprek invoeren. De projectcode wordt
niet binnen een bepaalde tijd wordt beantwoord, komt het
opgeslagen in de gespreksgegevens en bij het afdrukken
gesprek bij u terug als heroproep. Ook als u een geparkeerd
meegenomen.
gesprek vergeet, herinnert de HiPath 3000 u door middel van
een heroproep aan de wachtende gesprekspartner.
Automatisch terugbellen
Wanneer een interne collega niet op zijn werkplek is of in
gesprek is, kunt u een verzoek achterlaten om te worden
teruggebeld. De HiPath 3000 belt automatisch terug zodra de
Capaciteit van het HiPath 3000 communicatiesysteem
collega zijn gesprek heeft beëindigd en het toestel vrij is, of op
zijn werkplek terug is en zijn telefoontoestel heeft gebruikt.
HiPath 3250 HiPath 3350 HiPath 3550 HiPath 3750 HiPath 3300 HiPath 3500 HiPath 3700
HiPath 540
Ruggespraak
Met de functie ruggespraak kunt u tijdens een gesprek
19" uitvoering
19" uitvoering
19" uitvoering
Toestelaansluitingen
Max. aantal telefoontoestellen
(incl. IP en draadloos)
12
60
204
384
60
204
384
waarvan digitale optiPoint 500
toestellen
4
16
72
336
16
48
336
U kunt uw telefoontoestel met een codeslot blokkeren voor uit-
waarvan analoge toestellen
4
20
108
256
12
44
256
gaande externe gesprekken en zo bijvoorbeeld verhinderen dat
waarvan IP-phones en softphones
48
192
250
48
192
250
onbevoegden tijdens uw afwezigheid uw toestel gebruiken. Op
waarvan draadloze DECT-handsets
8
16
64
250
16
32
250
Soort
ISDN
ISDN,
analoog
ISDN,
analoog
ISDN,
analoog
ISDN,
analoog
ISDN,
analoog
ISDN,
analoog
Gecombineerde aansluiting
(analoog/ISDN)
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
informatie inwinnen bij een collega zonder dat de wachtende
gesprekspartner kan meeluisteren.
Toestel blokkeren
het geblokkeerde toestel kunnen wel binnenkomende oproepen
worden beantwoord en interne gesprekken worden gevoerd.
Afspraken
Netlijnaansluitingen
Nachtstand
Op uw toestel kunt u een afspraak invoeren voor de komende
De functie nachtstand is een oproepomleiding voor alle
24 uur of voor een afspraak die dagelijks terugkeert. Zodra het
externe oproepen naar een toestel of een groep van toestellen.
tijdstip van de afspraak aanbreekt gaat de telefoon over,
Wanneer de nachtstand is geactiveerd, wordt elke externe
waardoor u aan uw afspraak herinnerd wordt.
Aantal netlijnen en/
of ISDN B-kanalen
4
16
60 *)
120
16
60 *)
120
omleiding. Zo kunt u bijvoorbeeld na sluitingstijd alle oproepen
Deurtelefoon en deuropener
Aantal poorten
(netlijnen + toestellen)
16
72
246
504
72
246
504
omleiden naar het antwoordapparaat. Welk doorkiesnummer
Op HiPath 3000 kan een deurtelefoon en/of een deuropener
bij geactiveerde nachtstand ook wordt gekozen, de oproep
worden aangesloten. U kunt dan vanaf uw toestel via de deur-
komt altijd terecht bij de door u ingestelde bestemming.
telefoon met de bezoeker spreken en de deuropener bedienen.
oproep doorgeschakeld naar de bestemming van de oproep-
8
*) max. 1 ISDN30-aansluiting
9
Optimaal comfort
U zult versteld staan
Comfort voor manager en medewerkers
Aanvullende Euro-ISDN-diensten
De Siemens HiPath 3000 heeft voor de manager en zijn of
Als ISDN-communicatiesysteem ondersteunt HiPath 3000
communicatiesysteem een indicatie van de gesprekskosten
haar medewerkers van het secretariaat enkele bijzondere
een groot aantal aanvullende Euro-ISDN-diensten.
doorgegeven.
functies voor snelle en soepele communicatie. Niemand
De belangrijkste diensten worden hier beschreven:
Indicatie van de gesprekskosten (AOC)
Tijdens of na het gesprek wordt aan het HiPath 3000
wil tijdens een bespreking door de telefoon gestoord
Oproepomleiding in het openbare net (CFU, CFB, CFNR)
worden. Maar een belangrijke oproep missen is eveneens
Doorkiezen (DDI)
Alle oproepen die voor een enkelvoudige ISDN2-aansluiting
ongewenst.
Maakt rechtstreeks doorkiezen vanuit het openbare telefoon-
bestemd zijn, kunnen in het ISDN-netwerk worden omgeleid
net naar elk op het HiPath 3000 systeem aangesloten telefoon-
naar een andere aansluiting in het openbare netwerk.
toestel mogelijk.
De netlijnen worden dan niet onnodig gebruikt.
HiPath 3000 biedt hiervoor de oplossing. Terwijl de manager
vergadert, fungeren collega’s - bijvoorbeeld van het
Deze dienst wordt door KPN Telecom aangeboden onder
secretariaat - als opvangcentrum. De manager leidt met één
Weergave van het telefoonnummer (CLIP)
de naam "Doorschakelen".
druk op de knop zijn toestel om naar het secretariaat waar
Oproepen bijschakelen
Op het opgeroepen toestel wordt het telefoonnummer
vervolgens al zijn oproepen binnenkomen. Deze omleiding
U kunt oproepen voor uw toestel akoestisch laten signaleren
weergegeven van degene die opbelt. Deze dienst wordt door
Oproepomleiding (Call Deflection CD)
kan zo worden ingesteld, dat op beide toestellen een signaal
op maximaal 5 andere toestellen. Degene die de oproep het
KPN Telecom aangeboden onder de naam "NummerWeergave".
Oproepen voor een intern toestel waarvoor een oproep-
verschijnt. Ook kan de medewerker van het secretariaat de
eerst beantwoordt, krijgt het gesprek.
manager op een belangrijk gesprek attenderen. Dat kan met
omleiding naar een externe bestemming is geactiveerd,
Onderdrukking van de weergave van
worden via het openbare net naar de externe bestemming
omgeleid. De netlijnen worden dan niet onnodig gebruikt.
een bericht op het display tezamen met een oplichtende LED.
Groepsschakeling en groepsoproep
het telefoonnummer (CLIR)
Door de directe lijn met snelkiestoets kunnen manager en
Een groep toestellen kan worden geconfigureerd tot een
Bij het opgeroepen toestel wordt de weergave van het
secretariaatsmedewerker elkaar altijd direct bereiken.
groepsschakeling. Dit wil zeggen dat deze toestellen naast
telefoonnummer van degene die opbelt onderdrukt.
Automatisch terugbellen (CCBS)
een individueel telefoonnummer een gemeenschappelijk
Deze functie kan in het systeem voor alle oproepen of
Als een opgeroepen extern toestel bezet is, kan in het open-
Teamwork
nummer voor de groep hebben (bijvoorbeeld van belang
per oproep worden geactiveerd.
bare ISDN-net een verzoek worden achtergelaten om te
Ook binnen een team is HiPath 3000 een sterke partner. Uw
voor het aannemen van bestellingen en voor een helpdesk).
projectgroepen kunnen met de teamfuncties nog efficiënter
Een oproep wordt achtereenvolgens op alle toestellen van
Weergave van het telefoonnummer van de opgeroepen
wanneer het gewenste toestel weer vrij is. Deze dienst wordt
communiceren en voor uw klanten is er altijd een competente
de groepsschakeling cyclisch of lineair gesignaleerd, totdat
gesprekspartner (COLP)
door KPN Telecom op enkelvoudige ISDN2-lijnen aangeboden
aanspreekpartner beschikbaar.
een toestel uit de groep de oproep beantwoordt.
Het nummer van het opgeroepen toestel wordt weergegeven
onder de naam "ToetsBijBezet".
worden teruggebeld. Degene die opbelt, wordt teruggebeld
bij degene die opbelt.
Oproepovername in de groep
Een groep toestellen kan ook worden gecombineerd
U kunt meerdere toestellen in een ‘oproepovernamegroep’
met een groepsoproep. Deze toestellen hebben naast
Onderdrukking van de weergave van het telefoonnummer
in het ISDN-net van KPN Telecom nog niet ondersteund
bijeenbrengen. Oproepen voor een lid van de groep kunnen
een individueel telefoonnummer een gemeenschappelijk
van het opgeroepen toestel (COLR)
(situatie mei 2003). Het HiPath 3000 systeem is reeds volledig
op elk toestel in de groep worden beantwoord.
nummer voor de groepsoproep (bijvoorbeeld van belang
De weergave van het nummer van het opgeroepen toestel
voorbereid voor het gebruik van deze nieuwe ISDN-diensten.
voor een aantal gelijktijdige oproepen naar meerdere
bij degene die opbelt, wordt verhinderd.
De aanvullende diensten CFB en CD worden momenteel
Gesprekken parkeren
toestellen). De oproep wordt gelijktijdig op alle toestellen
U kunt interne en/of externe gesprekken parkeren. Geparkeerde
van de groep gesignaleerd, totdat een toestel uit de groep
MSN-nummers
gesprekken worden weergegeven op de toestellen van de
de oproep beantwoordt. Ieder toestel van de groeps-
Maximaal 8 MSN-nummers van een enkelvoudige
andere teamleden en kunnen worden overgenomen. Een
schakeling met cyclische, lineaire of groepsoproep blijft
ISDN2-aansluiting kunnen worden toegewezen aan
gesprek kan zo aan een andere collega worden doorgegeven.
ook onder het eigen telefoonnummer bereikbaar.
toestelnummers uit het nummerplan van de HiPath 3000.
10
11
Kosten besparen zonder zorgen
Least Cost Routing en Flexplekken
Door de liberalisering van de telecommunicatiemarkt kunt u
voor uw interlokale en internationale gesprekken kiezen uit
een groot aantal netwerkexploitanten met de daarbijbehorende
de verbinding via de vestiging in stad B opgebouwd en wordt
waaier van tarieven. De Least Cost Routing functie van de
uw eigen HiPath netwerk op het voordeligste punt verlaten
HiPath 3000 zorgt ervoor dat voor een bepaalde bestemming
(break-out), dus in Den Haag. De verbinding van Amsterdam
automatisch de goedkoopste netwerkexploitant wordt genomen.
naar Den Haag wordt gemaakt via het HiPath netwerk. Omdat
Op deze manier bespaart u afhankelijk van de bestemming en
er alleen van Den Haag naar Zoetermeer een beroep op een
de hoeveelheid verkeer een aanzienlijk bedrag op uw
netwerkexploitant wordt gedaan, zijn de verbindingskosten
telefoonrekening.
laag (lokaal tarief), hoewel er vanuit Amsterdam is opgebeld.
Least Cost Routing in het openbare netwerk
Met de LCR-functionaliteit van de HiPath 3700 en 3750 is
HiPath 3000 neemt het zoeken van u over. In de flexibele
het bovendien mogelijk een directe koppeling met een GSM-
routingtabellen van het systeem wordt vastgelegd welke
netwerk te realiseren, bijvoorbeeld met Corporate Net van
netwerkexploitant voor welke verbinding moet worden
Vodafone waardoor de GSM-toestellen zich gedragen als
gekozen. Daarbij wordt niet alleen gelet op de bestemming
interne HiPath-toestellen (zie pagina 43).
maar ook op het uur van de dag en de dag van de week.
De zeer uitgebreide LCR (Least Cost Routing) functie van
Flexplekken
de HiPath 3000 zoekt de voordeligste netwerkexploitant voor
Met de feature “Flexplek” kunnen meerdere werknemers in
de betreffende verbinding voor u op.
een organisatie gebruik maken van één en dezelfde werkplek.
Deze feature is ideaal voor mobiele medewerkers die geen
Least Cost Routing in het HiPath netwerk
vaste werkplek met telefoontoestel in het kantoor hebben.
Als u een eigen HiPath netwerk heeft, waarbij de HiPath 3000
Iedere mobiele medewerker is via zijn of haar doorkiesnummer
systemen op verschillende locaties met IP-verbindingen of met
bereikbaar. Bij binnenkomst op kantoor wordt ingelogd op
digitale vaste 2 Mbit/s verbindingen met elkaar zijn gekoppeld,
een telefoontoestel op een vrij bureau. Vanaf dat moment is
gebruikt LCR bij externe gesprekken ook uw eigen HiPath
het telefoontoestel voorzien van het telefoonnummer,
netwerk voor de voordeligste verbinding. Het HiPath netwerk
de toetsprogrammering en de autorisaties van de mobiele
wordt verlaten op de plaats die het dichtst bij de plaats van
medewerker. Bij het verlaten van het kantoor wordt uitgelogd
de bestemming gelegen is.
en vanaf dat moment worden alle oproepen omgeleid naar
zijn of haar GSM of een andere bestemming. Op deze manier
Een voorbeeld:
kan een beperkt aantal werkplekken worden gebruikt door een
De HiPath systemen in de vestigingen in Amsterdam en
groter aantal medewerkers, die het merendeel van hun tijd
Den Haag zijn door middel van een IP-verbinding of een
buiten de deur vertoeven.
digitale vaste 2 Mbit/s verbinding met elkaar verbonden.
Flexplekken in de organisatie betekenen een verlaging van
Een werknemer in Amsterdam kiest het telefoonnummer
de kosten voor randapparatuur en infrastructuur alsmede
van een klant in Zoetermeer. Dankzij Least Cost Routing wordt
besparingen op de huisvestingskosten.
12
13
Alles onder controle
HiPath beheer
HiPath systemen in een netwerk
Hoe worden HiPath 3000 systemen in een netwerk
HiPath AllServe/HiPath 5000 beheert meerdere HiPath 3000
geïntegreerd?
Iedere medewerker wil graag dat zijn naam op het display
systemen in een IP-netwerk. U wilt uw onderneming uitbreiden
De HiPath 3000 systemen worden in een netwerk geïntegreerd
wordt weergegeven. Dus moet de naam in het systeem
met een nieuwe vestiging of uw organisatie is over meerdere
via IP-verbindingen (SDSL) of via vaste digitale 2 Mbit/s
worden ingevoerd. Bij HiPath 3000 kunt u dergelijke
vestigingen verspreid? Met HiPath AllServe/HiPath 5000 kunt u
verbindingen. Wanneer vaste verbindingen op grond van het
instellingen zelf uitvoeren.
de communicatie tussen de vestigingen optimaliseren en uit-
geringe verkeer niet rendabel zijn, kan een virtueel netwerk
breiden, want de HiPath 3000 systemen kunnen met behulp
worden opgebouwd. Dan worden de verbindingen tot stand
Afhankelijk van de vraag hoeveel beheertaken u zelf wilt
van HiPath AllServe/HiPath 5000 aan elkaar worden gekoppeld
gebracht via externe ISDN-kiesverbindingen.
uitvoeren, kunt u kiezen uit vier mogelijkheden:
tot een eigen HiPath voice/datacommunicatienetwerk. Met
HiPath AllServe/HiPath 5000 beheert u vanaf één locatie meerdere
De professionele bedienpost HiPath Attendant
HiPath 3000 systemen. Hierdoor zijn alle systemen in dit netwerk
■
HiPath 3000 Assistant TC, beheer met behulp van
automatisch gevoed met de juiste data, doordat er synchroni-
Externe bellers kunnen de aangesloten toestellen rechtstreeks
ook andere gegevens zoals adres en faxnummer op te slaan.
het optiPoint 600 office telefoontoestel.
satie plaatsvindt tussen de aangesloten HiPath 3000 systemen.
bereiken via de functie doorkiezen. Maar wat moet een klant
Het toestel beschikt verder over een unieke interactieve bedie-
doen als deze niet weet aan wie hij zijn vraag kan stellen?
ning via slechts drie toetsen. De telefonistenpost HiPath
Deze klant zal het algemene nummer van uw organisatie
optiPoint Attendant is uit te breiden met een comfortabele
■
HiPath 3000 Manager C, beheer met behulp van de PC.
■
HiPath 3000 Manager I, beheer ten behoeve van
Een eigen HiPath communicatienetwerk biedt u vele voordelen:
de netwerkbeheerder.
■
single system image
bellen. Misschien wilt u zelfs dat iedere nieuwe klant dit
headset en een extra bezetlampenveld dat voorzien is van 90
HiPath AllServe/HiPath 5000, beheer van meerdere
■
besparing op telecommunicatiekosten
nummer belt en maakt u alleen dit telefoonnummer bekend.
toetsen met LED-signalering. Onder deze toetsen kunt u naast
HiPath 3000 systemen in een IP-netwerk.
■
gemeenschappelijk nummerplan binnen het hele netwerk
■
centrale kostenregistratie met TeleData Office
Het goed functioneren van uw telefonist(e) is daarom van
programmeren. Inzet van het bezetlampenveld is mogelijk
(zie hoofdstuk "Voor iedereen de juiste oplossing" pagina 28)
groot belang voor uw organisatie. Niet alleen uit overwegingen
vanaf de HiPath 3300 tot en met de HiPath 3750.
kostenbesparing door centrale telefonistenfuncties
van efficiency, maar ook omdat bij een eerste telefonisch
met alfanumerieke toetsen en speciale autorisaties, waarmee u
• doorverbinden
contact hij/zij het visitekaartje van uw onderneming is. De
gegevens als gebruikersnamen, centrale verkorte kiesnummers
• gesprekken toewijzen
HiPath communicatiesystemen zijn uit te breiden met een of
• heroproep
meerdere Attendant bedienposten. Met de HiPath Attendant
efficiencyverbetering door gecombineerd gebruik
krijgt de telefonist(e) een uitermate krachtig
van bandbreedte voor voice- en dataverkeer.
hulpmiddel in handen voor de afhandeling binnenkomende
■
Bij HiPath 3000 Assistant TC wordt gebruik gemaakt van
het systeemtoestel optiPoint 600 office. Het toestel is uitgerust
■
en de namen van netlijnen kunt wijzigen.
■
Nog meer comfort biedt HiPath 3000 Manager C,
interne nummers ook externe nummers en functies
een beheerprogramma voor de systeembeheerder.
oproepen en andere telefonistenfuncties. Voor de HiPath 3000
Alle instellingsopties zijn gedocumenteerd in de online-hulp.
heeft u de keuze uit twee bedienposten: optiPoint Attendant
Bovendien biedt HiPath 3000 Manager C de mogelijkheid voor
en optiClient Attendant.
de toetsen van de optiset E en optiPoint 500 systeemtoestellen
tekstkaartjes te maken en af te drukken.
optiPoint Attendant bedienpost
De optiPoint Attendant bedienpost bestaat uit het optiPoint
HiPath 3000 Manager I is een beheerprogramma voor
600 Office systeemtoestel dat als telefonistenpost wordt
de netwerkbeheerder, waarmee deze de IP-omgeving
ingericht. Dankzij het grote 8-regelige display en het
zoals internettoegang, remote access voor telewerkers en
geïntegreerde elektronische telefoonboek biedt dit toestel
de geïntegreerde firewall kan beheren.
bijzonder veel bediencomfort. In dit telefoonboek heeft u de
mogelijkheid naast naam en telefoonnummer van de relatie
14
15
Telefoontoestellen en accessoires
Bediening van het telefoontoestel - toegang tot
de functies
optiClient Attendant PC-bedienpost
Als alternatief voor de optiPoint Attendant telefonistenpost
kunt u kiezen voor de optiClient Attendant PC-bedienpost.
De telefonistenfuncties bij de optiClient Attendant worden via
Bij het HiPath 3000 communicatiesysteem staat het telefoon-
een grafische Windows gebruikersinterface overzichtelijk weer-
toestel op de werkplek centraal. Het verschaft de gebruiker
gegeven op het PC-scherm. De voordelen hiervan zijn dat op
toegang tot een persoonlijke selectie van alle functies van het
elk moment een overzicht van alle essentiële informatie
systeem. Voor de gebruiker van een optiPoint systeemtoestel
beschikbaar is. Bovendien zijn de functies op een eenvoudige
is het bijzonder eenvoudig om de gekozen functies te activeren:
manier te activeren. Dit verhoogt de efficiency van de tele-
met een interactief display en slechts drie toetsen: "Terug",
fonistenpost en er blijft meer tijd over voor andere taken.
"Verder" of "Ja". Hiermee kunt u alle toestelfuncties van HiPath
3000 zeer gemakkelijk bedienen. Of u nu een conferentie wilt
Het elektronische telefoonboek en het bezetlampenveld van de
beleggen of een terugbelopdracht wilt achterlaten – op het
optiClient Attendant zorgen voor snel en gericht doorverbinden
display van het optiPoint toestel krijgt u de betreffende moge-
van alle binnenkomende oproepen. De meerkleurige, over-
lijkheden op een presenteerblaadje aangeboden. Om deze
zichtelijke statussignalering van het bezetlampenveld op het
te activeren is één toets voldoende: de dialoogtoets "Ja".
beeldscherm vergroot daarbij het gemak. Omdat er naast de
telefonistenpost ook andere Windows applicaties (bijvoorbeeld
U kunt op de HiPath 3000 natuurlijk ook analoge telefoon-
MS Word) kunnen worden gebruikt, kan de telefonist(e) de PC
toestellen van Siemens aansluiten. De digitale optiPoint
ook voor andere kantoorwerkzaamheden gebruiken. Op deze
ondersteunt, kan deze moeiteloos in uw bestaande
systeemtoestellen hebben echter ten opzichte van analoge
manier worden de beschikbare resources in uw bedrijf
IT-omgeving worden geïntegreerd.
telefoontoestellen een aantal belangrijke voordelen:
optimaal benut.
Aansluiting op HiPath 3000
■
eenvoudige bediening zonder gebruiksaanwijzing
OptiClient Attendant kan bij een via IP gekoppeld netwerk
De optiClient Attendant wordt via een USB-kabel op een
■
programmeerbare toetsen voor nummers of functies
van HiPath 3000 systemen als centrale telefonistenpost
optiPoint 500 systeemtoestel aangesloten of via TCP/IP op
■
display voor weergave van naam of nummer
worden ingezet. De telefonist(e) kan daarbij de bezetstatus
het IP-netwerk. Een optionele headset zorgt ervoor dat men
■
flexibiliteit door aansluitmogelijkheid voor adapters
van de gebruikers op de andere locaties op het bezetlampen-
de handen vrij heeft om nog doeltreffender en comfortabeler
■
uitbreidbaar met extra functietoetsen
veld van de optiClient Attendant zien. Op deze manier
te werken.
profiteert u van de kostenbesparingen van een centrale
De optiClient Attendant biedt u de volgende functies:
telefonistenpost en verdient de investering in een HiPath
■
netwerk met een centrale telefonistenpost zichzelf snel terug.
■
Dankzij moderne platte LCD/TFT-schermen neemt een
optiClient Attendant weinig plaats in op de werkplek van
■
de telefonist(e), hetgeen het werkklimaat duidelijk ten goede
Werkplek op maat
een groot aantal telefonistenfuncties via een Windows
Als accessoires kunnen een luidspreker, extra microfoon of
gebruikersinterface
headset op de optiPoint toestellen worden aangesloten.
eenvoudig via toetsenbord en muis te bedienen
De optiPoint adapters zorgen voor de passende aansluiting,
verbindings- en beheerfuncties
waarmee ook andere randapparaten rechtstreeks via het
een overzichtelijk HiPath netwerkwijd bezetlampenveld
optiPoint systeemtoestel aangesloten kunnen worden, zoals
met statussignalering
een fax of PC.
komt. Omdat de optiClient Attendant alle belangrijke
■
gebruik van MS Outlook contacten als intern telefoonboek
besturingssystemen zoals Windows 98, NT4.0, 2000 en XP
■
zoeken naar vermeldingen via LDAP-protocol op een
Microsoft Active Directory Server
16
17
De juiste oplossing
De optiPoint 500 en optiPoint 600 toestellen
van optiPoint adapters extra functionaliteiten aan het toestel
Global platform
optiPoint 500 entry
toe te voegen en extra randapparatuur op het toestel aan
OptiPoint 500 beschermt uw investeringen door een duidelijk
Het laag geprijsde digitale optiPoint 500 entry toestel is
De optiPoint 500 toestellen luiden een nieuwe generatie
te sluiten. Bovendien is door de TAPI-interface en de USB-poort
HiPath migratiepad. Alle optiPoint 500 toestellen kunnen worden
ontworpen voor gebruik in openbare ruimtes zoals lobby’s,
digitale telefoontoestellen in. Zij bieden het meest
op een eenvoudige wijze integratie mogelijk met rand-
aangesloten of kunnen migreren met de Hicom 150 H/E Office,
warenhuizen en ziekenhuizen. De voordelen van digitale
uitgebreide en flexibele desktop-portfolio in de markt.
apparatuur en CTI-applicaties, zoals kiezen vanuit MS Outlook
HiPath 3000 en HiPath 4000 communicatieplatformen.
technologie zoals een uitstekende gesprekskwaliteit, de functie-
De toestellen voorzien in de behoefte aan een future-proof
contacten of de CD-foongids van KPN.
communicatieplatform met meer dan alleen maar
toetsen met optische LED-signalering en multilijn-toetsen
Gebruiksgemak
vergroten het gebruikersgemak. Het toestel levert bovendien
Geïntegreerde USB-aansluiting
Verhoogde productiviteit, besparing op opleidingen en
een besparing van beheerkosten op als economische vervanger
Bespaar kosten en verbeter de efficiency met de geïntegreerde
bedieningsgemak door de gepatenteerde interactieve Siemens
voor een analoog telefoontoestel.
OptiPoint 500 workpoints ondersteunen functies en applicaties
USB-aansluiting die aanwezig is op de meeste optiPoint 500
optiGuide gebruikersinterface met drie navigatietoetsen op alle
Features:
die de productiviteit en de efficiency van een organisatie
modellen. Uw organisatie profiteert van flexibele Computer
optiPoint 500 toestellen met display. Een gebruiksaanwijzing is
verhogen. Ondernemingen profiteren van een volledige set
Telephony Integration (CTI) applicaties zonder de noodzaak
overbodig geworden. Het display toont alleen die functies die
directe toegang van vaak gebruikte features zoals verkorte
aan HiPath telefoonfuncties op een stand-alone systeem of in
van een extra adapter.
in de betreffende situatie relevant zijn en die met één druk op
kiesnummers, netlijnen en andere interne toestellen
voice-communicatie.
een netwerk én een compleet migratiepad voor de bescherming
van gedane investeringen.
de toets geactiveerd kunnen worden.
• 8 functietoetsen met optische signalering (LED) voor
• luidspreker voor on-hook kiezen en meeluisteren
• 2 toetsen voor volumeregeling van hoorn en luidspreker
Geluidskwaliteit
• wandmontage mogelijk
De handsfree modellen optiPoint 500 standard en advance zijn
De optiPoint 500 modellen
Kies uit een compleet portfolio van optiPoint 500 toestellen.
voorzien van een full-duplex handsfree schakeling. Dit maakt
De optiPoint 500 toestelfamilie bestaat uit 5 modellen die zich
Alle optiPoint 500 modellen zijn leverbaar in de eigentijdse
het mogelijk met meerdere personen in een conferentie met
onderscheiden door functionaliteit en uitbreidingsmogelijkhe-
optiPoint 500 economy
kleuren artic (lichtgrijs) en mangaan (antraciet) en kunnen
een uitstekende gesprekskwaliteit handsfree te telefoneren.
den. Ieder optiPoint 500 model is ontworpen om de specifieke
Het gunstig geprijsde digitale optiPoint 500 economy toestel
eisen, die aan een werkplek in uw organisatie worden gesteld,
is ontworpen als standaardtoestel voor algemeen gebruik in
te vervullen. U kunt kiezen uit de volgende modellen:
ondernemingen en organisaties. Het toestel beschikt behalve
worden aangesloten op de Hipath 3000, Hipath 4000, HiNet
VS 1500/1600 en Hicom 150 H /E Office systemen.
Modulariteit
Bespaar op verhuis- en wijzigingskosten met de optiPoint 500
over uitstekende gesprekskwaliteit ook over een display met
Key Benefits
adapters. Een extra analoog of optiPoint telefoontoestel of
naam- of nummerweergave, functietoetsen met optische
Bij de optiPoint 500 toestelfamilie is het mogelijk door middel
additionele voice- of datarandapparatuur kunnen met behulp
LED-signalering en multilijn-toetsen. Daarnaast levert het toestel
van een adapter op eenvoudige wijze op het optiPoint 500
besparing van beheerkosten op als economische vervanger
toestel worden aangesloten, zonder extra bekabeling of het
voor een analoog telefoontoestel met display.
gebruik van extra aansluitingen op de centrale. Een werkplek
Features:
kan op deze manier eenvoudig worden aangepast aan de
• display voor weergave van naam of nummer
eisen van uw organisatie.
• luidspreker voor on-hook kiezen en meeluisteren
• interactieve optiGuide gebruikersinterface
Poort Sharing
Haal het uiterste uit uw digitale poort op uw HiPath of Hicom
telefooncentrale met de exclusieve Poort Sharing functionaliteit.
Bespaar op kosten voor bekabeling en infrastructuur door twee
18
met 3 navigatietoetsen
• 12 functietoetsen met optische signalering (LED) voor
directe toegang van vaak gebruikte features zoals verkorte
kiesnummers, netlijnen en andere interne toestellen
optiPoint 500 toestellen met eigen nummer op één HiPath of
• 2 toetsen voor volumeregeling van hoorn en luidspreker
Hicom toestelpoort aan te sluiten.
• wandmontage mogelijk
19
optiPoint 500 basic
optiPoint 500 standard
optiPoint 500 advance
optiPoint 500 basic
aanzienlijke kostenbesparing en efficiencyverbetering worden
Het digitale optiPoint 500 basic toestel is ontworpen als
verkregen.
• USB1.1-interface
flexibel en uitbreidbaar toestel voor ondernemingen en
Features:
• toetsen voor volumeregeling van hoorn en luidspreker
• display voor weergave naam of nummer
• headset-aansluiting (met 121TR9-5 interface)
USB-interface, flexibiliteit en een uitstekende gesprekskwaliteit
• full-duplex handsfree telefoneren,
• uitbreidbaar met 2 key-modules en 2 adapters voor
voorts over een display met naam- of nummerweergave,
functietoetsen met optische LED-signalering en multilijntoetsen. Door toepassing van CTI-applicaties op de werkplek
on-hook kiezen en meeluisteren
• interactieve optiGuide gebruikersinterface
het aansluiten van extra randapparatuur
• wandmontage zonder key-modules mogelijk
met 3 navigatietoetsen
•12 functietoetsen met optische signalering (LED) voor
• Headset aansluiting (met 121TR9-5 interface)
kiesnummers, netlijnen en andere interne toestellen
organisaties. De voordelen van digitale technologie zoals
komen bij dit toestel volledig tot hun recht. Het toestel beschikt
optiPoint 600 office
• Uitbreidbaar met 2 key modules of 1 BLF Bezetlampenveld
en 1 adapter voor het aansluiten van extra randapparatuur
• Wandmontage zonder key modules mogelijk.
Uitbreidingsmogelijkheden
Met optiPoint uitbreidingsmodules en adapters kunt u het
optiPoint 500 of optiPoint 600 office aan uw werkplek aanpas-
optiPoint 600 office
sen. Wilt u extra toetsen voor verkorte kiesnummers of de acti-
(bijv. kiezen vanuit MS Outlook) via de USB-aansluiting kan
directe toegang van vaak gebruikte features zoals verkorte
De optiPoint 600 office is ontworpen als flexibel en uitbreidbaar
vering van functies? Dan heeft u de keuze tussen twee
een aanzienlijke kostenbesparing en efficiencyverbetering
kiesnummers, netlijnen en andere interne toestellen
state of the art telefoontoestel voor ondernemingen en organi-
uitbreidingsmodules. Wilt u een tweede telefoontoestel, een
worden verkregen.
• USB1.1-interface
saties en kan worden aangesloten als IP- of als TDM-toestel.
meeluisterschelp of een PC op uw toestel aansluiten, dan kan
Features:
• toetsen voor volumeregeling van hoorn en luidspreker
Met dit toestel wordt ten volle geprofiteerd van de voordelen
dit op eenvoudige wijze met een optiPoint plug-and-play adapter.
• uitbreidbaar met 2 key-modules en 1 adapter voor
van IP-technologie: ultieme flexibiliteit, USB-interface, uitstekende
• display voor weergave van naam of nummer
• luidspreker voor on-hook kiezen en meeluisteren
• interactieve optiGuide gebruikersinterface
het aansluiten van extra randapparatuur
• wandmontage zonder key-modules mogelijk
met 3 navigatietoetsen
gesprekskwaliteit, display met naam- of nummerweergave,
U heeft keuze uit de volgende modules en adapters:
functietoetsen met optische LED-signalering en multi-lijntoetsen.
Door toepassing van CTI-applicaties op de werkplek (b.v. kie-
optiPoint key-module
optiPoint 500 advance
zen vanuit MS Outlook) via de USB-aansluiting worden kosten-
Met de optiPoint key-module breidt u uw optiPoint 500 of
directe toegang van vaak gebruikte features zoals verkorte
Het digitale optiPoint 500 advance toestel is ontworpen als
besparingen en efficiencyverbeteringen op de werkplek
optiPoint 600 office toestel uit met 16 programmeerbare functie-
kiesnummers, netlijnen en andere interne toestellen
flexibel en uitbreidbaar state-of-the-art handsfree toestel voor
gerealiseerd.
toetsen (30 met shifttoets). Onder deze toetsen kunt u interne
• 12 functietoetsen met optische signalering (LED) voor
toestelnummers (snelkiestoets), verkorte kiesnummers (naam-
• USB1.1-interface
ondernemingen en organisaties. De voordelen van digitale
• toetsen voor volumeregeling van hoorn en luidspreker
technologie zoals USB-interface, flexibiliteit en een uitstekende
• uitbreidbaar met 2 key-modules en 1 adapter
gesprekskwaliteit komen bij dit toestel volledig tot hun recht.
• Aan te sluiten als IP- of als TDM-telefoontoestel
key-module vergroot de efficiency bij de afhandeling van
Naast een verlicht display met naam- of nummerweergave
• Groot verlicht display met touch screen functionaliteit
gesprekken, in het bijzonder wanneer deze key-module wordt
beschikt dit toestel over 19 functietoetsen met optische
• Full duplex handsfree telefoneren, on-hook kiezen
toegepast bij een bedieningstoestel. Maximaal twee optiPoint
voor het aansluiten van extra randapparatuur
• wandmontage zonder key-modules mogelijk
LED-signalering en multilijn-toetsen. Door toepassing van
optiPoint 500 standard
CTI-applicaties op de werkplek (b.v. kiezen vanuit MS Outlook)
Het digitale optiPoint 500 standard toestel is ontworpen als
via de USB-aansluiting kan ook met dit toestel een aanzienlijke
flexibel en uitbreidbaar full-featured toestel voor ondernemingen
kostenbesparing en efficiencyverbetering worden verkregen.
en organisaties. Dankzij de voordelen van digitale technologie
Features:
zoals USB-interface, flexibiliteit en een uitstekende full duplex
• verlicht display voor weergave van naam of nummer
handsfree gesprekskwaliteit kunnen gebruikers hiermee
• full-duplex handsfree telefoneren, on-hook kiezen
efficiënter telefoneren. Het toestel beschikt voorts over een
display met naam- of nummerweergave, functietoetsen met
optische LED-signalering en multilijn-toetsen. Door toepassing
van CTI-applicaties op de werkplek (b.v. kiezen vanuit MS
Outlook) via de USB-aansluiting kan ook met dit toestel een
20
en meeluisteren
• interactieve optiGuide gebruikersinterface met
3 navigatietoetsen
• 19 functietoetsen met optische signalering (LED) voor
directe toegang van vaak gebruikte features zoals verkorte
Features:
en meeluisteren
• Intern telefoonboek voor 320 namen,
nummers en andere gegevens
• Interactieve optiGuide gebruikersinterface
toets) of functies (functietoets) programmeren. De optiPoint
key-modules kunnen worden aangesloten op de modellen
optiPoint 500 basic, standard, advance en optiPoint 600 office.
■
Uitbreiding van aantal functietoetsen met LED-signalering
■
Eenvoudig aan te sluiten op de optiPoint 500 basic,
standard, advance en optiPoint 600 office
met 3 navigatietoetsen
• 19 functietoetsen met optische signalering (LED) voor
■
Voegt 16 programmeerbare functietoetsen toe
directe toegang van vaak gebruikte features zoals verkorte
kiesnummers, netlijnen en andere interne toestellen
optiPoint Bezetlampenveld (BLF)
• USB 1.1 en LDAP interface
Met het optiPoint Bezetlampenveld (BLF) kunt u uw optiPoint
• Toetsen voor volumeregeling van hoorn en luidspreker
500 en optiPoint 600 office toestel verder uitbreiden met 90
• Bij gebruik als TDM-toestel data access via IP
programmeerbare functie- toetsen. Onder deze toetsen kunt u
• 2 poort 10/100 Mbit/s Ethernet switch
interne toestelnummers (snelkiestoets), verkorte kiesnummers
21
optiPoint key-module
optiPoint Bezetlampenveld (BLF)
(naamtoets) of functies (functietoets) programmeren.
advance of optiPoint 600 office zonder extra bekabeling of
optiPoint adapter
door poort sharing
Naamkaartjes voor optiPoint 500 of 600 toestellen
■
Ieder toestel heeft zijn eigen telefoonnummer
U wilt met uw PC tekstkaartjes maken voor de toetsen van
■
Type connector: RJ45
uw optiPoint 500 of 600 systeemtoestel en u beschikt niet
Het optiPoint Bezetlampenveld vergroot de efficiency bij de
een tweede poort van de centrale te gebruiken.
afhandeling van gesprekken, in het bijzonder wanneer dit
■
Twee optiPoint 500 of 600 toestellen op één toestelpoort
bezetlampenveld wordt toegepast bij een bedieningstoestel.
■
Ieder toestel heeft zijn eigen telefoonnummer
Het optiPoint key Bezetlampenveld kan worden aangesloten
■
Reductie van kosten bekabeling en infrastructuur
optiPoint acoustic adapter
probleem: op www.hipath.com kunt u deze tekstkaartjes bij
door poort sharing
Hiermee heeft u de mogelijkheid om een headset op uw
“Downloads” – “Software” met onze online Key Labelling Tool
Ieder toestel kan onafhankelijk van een ander bellen en
optiPoint 500 basic, standard, advance of optiPoint 600 aan
gratis maken.
gebeld worden
te sluiten, bijv. voor een ACD-agent. Tevens biedt deze adapter
Type connector: RJ11
een aansluiting voor een extra microfoon en een actieve
op de modellen optiPoint 500 basic, standard, advance en
optiPoint 600 office.
■
Uitbreiding met 90 programmeerbare functietoetsen
met LED-signalering
■
■
■
Eenvoudig aan te sluiten op de optiPoint 500 basic,
over het beheerprogramma HiPath 3000 Manager C? Geen
luidsprekerbox voor bijv. conferenties en een aansluiting
standard, advance en optiPoint 600 office
optiPoint analog adapter
met twee galvanisch gescheiden contacten voor bezetlamp
■
Max. 2 BLF’s per optiPoint 500 bij HiPath 3700 en 3750
Hiermee sluit u een analoog telefoontoestel, een groep 3 fax,
of deuropener en een extra bel.
■
Max. 1 BLF per optiPoint 500 bij HiPath 3300, 3350,
een modem of een ander analoog randapparaat met eigen
3500 en 3550
nummer aan op uw optiPoint 500 basic, standard, advance of
Max. 1 BLF per optiPoint 600 office
optiPoint 600 office zonder extra bekabeling of een tweede
■
poort van de centrale te gebruiken.
USB-interface
■
Op uw HiPath 3000 systeem werken telefoontoestel en PC
uitstekend samen. Zo kunt u bijvoorbeeld telefoonnummers
■
Eén analoog randapparaat en een optiPoint 500 of 600
Elimineert of minimaliseert de noodzaak van een analoge
Reductie van kosten bekabeling en infrastructuur
Aansluiting extra microfoon en actieve luidsprekerbox
voor bijv. telefonische conferenties (extra microfoon niet op
optiPoint 500 basic mogelijk)
■
toestelkaart
■
Headset-aansluiting met 121TR9-5-interface
voor bijv. een ACD-agent
toestel op één digitale toestelpoort
■
rechtstreeks vanuit uw telefoonboek in MS Outlook of de CDfoongids van KPN kiezen. Deze samenwerking van PC en
■
Twee contacten voor bezetlamp of deuropener
en extra bel (24V AC / 60 V DC ; 5 W)
■
Type connectors: MW8/8 voor de headset, MW8/8 voor
door poort sharing
de extra microfoon én luidsprekerbox (met Y-kabel) en
genoemd. Het koppelen van PC’s via de USB1.1-interface is bij
■
Ieder toestel heeft zijn eigen telefoonnummer
RJ11 (4 pin) voor de twee contacten
de optiPoint 500 basic, standard, advance en optiPoint 600
■
Type connector: RJ11
telefoontoestel wordt Computer Telephony Integration (CTI)
office mogelijk. Deze vier toestellen beschikken over een geïnte-
optiPoint recorder adapter
greerde USB-interface. In combinatie met de gratis van het
optiPoint ISDN adapter
Hiermee heeft u de mogelijkheid om een meeluisterschelp op
internet te downloaden CallBridge TU middleware software
Hiermee sluit u een ISDN-randapparaat met eigen nummer
uw optiPoint 500 basic, standard, advance of optiPoint 600
biedt deze combinatie een CTI-interface voor op TAPI2.1 geba-
aan op uw optiPoint 500 basic, standard, advance of optiPoint
aan te sluiten. Tevens biedt deze adapter een aansluiting voor
seerde CTI-toepassingen.
600 zonder extra bekabeling of een poort van de centrale
een externe voice-recorder.
te gebruiken. Dit is de eenvoudigste manier om ISDN op de
werkplek te realiseren en te profiteren van snelle internet-
■
Economische aansluiting voor Siemens meeluisterschelp
face kunt u gratis downloaden bij “Downloads” – “Software” op
toegang, desktop-video of een groep 4 faxaansluiting.
■
Aansluiting (600 Ohm) voor externe voice-recorder
www.hipath.com.
■
■
Type connectors: RJ11 (6 pin) voor voice-recorder,
optiPoint phone adapter
■
Elimineert de noodzaak van een ISDN-toestelkaart
Hiermee sluit u een tweede optiPoint 500 of 600 toestel
■
Beide B-kanalen voor ISDN-randapparaat beschikbaar
met eigen nummer aan op uw optiPoint 500 basic, standard,
■
Reductie van kosten bekabeling en infrastructuur
De CallBridge TU middleware software t.b.v. deze USB1.1-inter-
Eén ISDN-randapparaat en een optiPoint 500 of 600 toestel
op één digitale toestelpoort
22
RJ11 (4 pin) voor de meeluisterschelp
23
optiPoint 400 IP en optiClient 130 toestellen
Features:
communicatietoepassing op uw multimedia-PC waarmee u
■
Aan te sluiten als IP-telefoontoestel
over alle telefoonfuncties beschikt (naam- / nummerweergave,
■
Handsfree telefoneren, on-hook kiezen en meeluisteren
doorverbinden, snelkiestoetsen, ruggespraak, conferentie,
■
Interactieve optiGuide gebruikersinterface met 3 navigatie-
bezetindicatie van collega’s etc.). Met optiClient 130 V4.0
toetsen
heeft u de keuze uit drie verschillende gebruikers interfaces:
12 functietoetsen met optische signalering (LED) voor
optiClient 130 office, optiClient 130 phone en optiClient 130
directe toegang van vaak gebruikte features zoals verkorte
easyCom.
■
kiesnummers, netlijnen en andere interne toestellen
■
Toetsen voor volumeregeling van hoorn en luidspreker
De voordelen van de optiClient 130 voice-over-IP software
■
2 port 10/100 Mbit/s miniswitch
vindt u terug in:
■
Wandmontage mogelijk.
■
het gebruik van flexibele werkplekken (flexplekken)
■
standaard beschikbare CTI (TAPI) interface voor koppeling
OptiPoint 400 standard
naar uw database toepassing
De optiPoint 400 standard is het standaard IP-telefoontoestel
OptiPoint 400 economy
bij HiPath 3000 en HiPath 5000. De optiPoint 400 standard
De optiPoint 400 economy is een eenvoudige uitvoering van
heeft een ingebouwde 2 poort Ethernet switch waarmee voor
de optiPoint 400 standard IP-telefoon. Het verschil met de
zowel het toestel als voor een aangesloten PC, een directe toe-
optiPoint 400 standard is dat de 2 port switch niet aanwezig is
gang met het Local Area Network (LAN) wordt gerealiseerd.
en dat de handsfree-functionaliteit is vervangen door een
Verder beschikt de optiPoint 400 standard over de mogelijk-
meeluisterfunctionaliteit.
beperking van noodzakelijke bekabeling naar
de werkplekken
■
lagere investeringskosten in vergelijking met optiPoint 400,
500 en 600 systeemtoestellen
De optiClient 130 is bij uitstek geschikt voor toepassing in een
kantooromgeving met intensief telefoonverkeer (bijvoorbeeld
heid om gevoed te worden via de ethernet netwerkaansluiting
(=power over LAN). Een separate netvoeding blijft ook mogelijk.
■
Features:
Call Center, verkoop binnendienst of helpdesk).
■
Aan te sluiten als IP-telefoontoestel
De optiPoint 400 standard heeft, aangesloten op een HiPath
■
On-hook kiezen en meeluisteren
De multimedia-PC met optiClient 130 software wordt via het
3000/5000 systeem, dezelfde optiGuide gebruikersinterface
■
Interactieve optiGuide gebruikersinterface met 3 navigatie-
LAN gekoppeld aan de HiPath 3000/5000. U heeft dus geen
toetsen
aparte server nodig waardoor u verzekerd bent van een
12 functietoetsen met optische signalering (LED) voor
optimale beschikbaarheid. De geïmplementeerde G.711 en
directe toegang van vaak gebruikte features zoals verkorte
G.723.1 VoIP-echocompensatie methoden zorgen voor een
kiesnummers, netlijnen en andere interne toestellen
uitstekende geluidskwaliteit.
als de optiPoint 500 toestellen. Vrijwel alle telefonie features
zijn daarmee beschikbaar op deze IP-telefoon. De optiPoint
■
400 standard voelt zich op zijn gemak in een HiPath
3000/5000 VoIP-omgeving, maar kan net zo gemakkelijk in
een H.323 omgeving van derden worden opgenomen. De
■
Toetsen voor volumeregeling van hoorn en luidspreker
optiPoint 400 standard is gebaseerd op de H.323 en H.450
■
Wandmontage mogelijk.
standaarden en maakt tevens gebruik van de compressiestandaard G.711 (64 kbit/s) en G.723.1 (6,3 kbits/s). Hiermee is de
De optiClient 130
optiPoint 400 standard uitermate geschikt om te worden opge-
optiClient 130 is een innovatieve software voor een voice-over-
nomen in een WAN-omgeving.
IP Client op uw multimedia- PC. Met optiClient 130 en een
optiPoint USB handset of headset verandert u uw PC in een IPtelefoon en daarmee het middelpunt van uw communicatie via
spraak, e-mail en internet. optiClient 130 is een uitgebreide
24
25
Optimaal gebruiksgemak
euroset 2005
Analoge telefoontoestellen
en draadloze Gigaset DECT-toestellen
euroset 2015
Gigaset 4010 / 4015 Classic
Gigaset 4010 / 4015 Comfort
Gigaset 4015 Micro
Siemens levert een breed
Comfortabel telefoon-
spraakkwaliteit en een grote
status. De automatische
Gigaset 4010 Micro
met trilfunctie en heeft
scala aan analoge en
toestel euroset 2015
mate van beveiliging tegen
nummerherhaling van de
De zeer compacte Gigaset
dezelfde features in zich als
draadloze single-cell
Dit comfortabele analoge
afluisteren. Het toestel is
laatst gekozen 5 nummers
4000 Micro handset weegt
de Gigaset 4010 Micro,
Behalve de optiPoint 400, optiPoint 500, optiPoint 600
DECT/GAP-toestellen,
toestel, verenigt veel nuttige
leverbaar in vijf varianten:
en de handsfree functie
minder dan 100 gram en
maar heeft als extra functie
syteemtoestellen kunt u op het HiPath 3000 systeem ook
die voor aansluiting op de
functies in zich voor wie
Gigaset 4010 Classic, Gigaset
maken het telefoneren een
heeft een trilfunctie.
een geïntegreerde digitale
analoge telefoontoestellen of draadloze toestellen uit de
analoge toestelaansluiting
hogere eisen aan het
4010 Comfort, Gigaset 4015
stuk aangenamer en comfor-
Het toestel is voorzien van
telefoonbeantwoorder met
Gigaset 4000 serie aansluiten. Deze telefoontoestellen zijn
van de HiPath 3000 zijn
telefoneren stelt. Bijzonder
Comfort, Gigaset 4010 Micro
tabeler. Het elektronische
een verlicht 5-regelig grafisch
maximaal 15 minuten
voorzien van DTMF-kiezen (toonkiezen) en uitgerust met
gecertificeerd, zoals:
praktisch is de voorziening
en Gigaset 4015 Micro.
telefoonboek biedt ruimte
display met weergave
opnametijd. Voorts is de
een flashtoets voor de ruggespraakfunctie.
■
euroset 2005
voor het handsfree
aan maximaal 200 namen en
van ontvangststerkte en
Gigaset 4015 Micro voorzien
■
euroset 2015
telefoneren voor meer
Gigaset 4010 Classic
telefoonnummers. In plaats
accustatus. De automatische
van de extra functies
Bij gebruik van analoge of draadloze single-cell Gigaset
■
Gigaset 4010 Classic
bewegingsvrijheid.
Dit toestel bestaat uit een
van telefoonnummers
nummerherhaling van de
voice dialling en caller
telefoontoestellen beschikt u over de belangrijkste HiPath
■
Gigaset 4010 Comfort
De stijlvolle euroset 2015
single-cell basisstation met
kunnen ook HiPath functie-
laatst gekozen 5 nummers en
announcement voor
functies. Op deze toestellen worden de HiPath functies
■
Gigaset 4015 Comfort
beschikt over nummer-
een geïntegreerd laadstation
codes worden opgeslagen.
de handsfree functie maken
20 telefoonnummers.
geactiveerd via functiecodes. Als voorbeeld wordt een oproep-
■
Gigaset 4010 Micro
herhaling van de laatst
en de draadloze handset
Het toestel kenmerkt zich
het telefoneren met dit
omleiding bij een analoog of draadloos Gigaset telefoontoestel
■
Gigaset 4015 Micro
gekozen 5 nummers.
Gigaset 4000 Classic.
door de eenvoudige bediening
toestel een stuk aangenamer.
Overal binnen uw bedrijf
En met het duidelijke display
De stijlvolle Classic handset
met behulp van de navigatie-
Het elektronische telefoon-
bereikbaar?
Basis telefoontoestel
met pictogrammen en 20
beschikt over automatische
toets en de menusturing. Het
boek biedt ruimte aan
Als een groot aantal
euroset 2005
karakters behoudt u bij het
nummerherhaling van de
basisstation kan worden uit-
maximaal 200 namen en
medewerkers draadloos
Dit voordelige analoge
kiezen steeds het overzicht.
laatst gekozen 5 nummers.
gebreid met maximaal 6
telefoonnummers. In plaats
bereikbaar moet zijn biedt
basistelefoontoestel met
Onder de 16 naamtoetsen
Verder kunt u maximaal 20
Gigaset handsets.
van telefoonnummers
het geïntegreerde HiPath
10 nummers voor verkort
kunt u telefoonnummers
namen en telefoonnummers
kunnen ook HiPath functie-
Cordless Office systeem
kiezen en 3 naamtoetsen is
of HiPath functiecodes
opslaan in het interne
Gigaset 4015 Comfort
codes worden opgeslagen.
grote voordelen ten opzichte
een ideaal tweede toestel,
programmeren. Volume,
telefoonboek.
De Gigaset 4015 Comfort
Het toestel kenmerkt zich
van een los draadloos
bijvoorbeeld in een
toonhoogte én melodie van
Door de menusturing van
maakt gebruik van dezelfde
door de eenvoudige
Gigaset 4010 toestel.
besprekingsruimte.
het oproepsignaal kunnen
de handset is een gebruiks-
Gigaset 4000 Comfort
bediening met behulp van
Of het nu om een magazijn,
Onder de 3 naamtoetsen en
worden ingesteld.
aanwijzing overbodig.
handset en heeft dezelfde
de navigatietoets en de
fabriekshal, bedrijfsterrein,
10 verkorte kiesnummers
De euroset 2015 is niet
Het basisstation kan worden
features in zich als de Gigaset
menusturing. Het basisstation
kas, warenhuis of
kunnen HiPath functiecodes
geschikt voor wandmontage.
uitgebreid met maximaal 6
4010 Comfort, maar heeft
kan worden uitgebreid met
kantooromgeving gaat,
Gigaset handsets.
als extra functie een
maximaal 6 Gigaset handsets.
met de DECT-multicell
geactiveerd met de functiecode *11.
of telefoonnummers worden
geprogrammeerd.
Draadloos telefoneren
geïntegreerde digitale
Voor de Gigaset 4000 Micro
oplossing HiPath Cordless
Volume en toonhoogte van
met de 4e generatie
Gigaset 4010 Comfort
telefoonbeantwoorder
handset is een headset PTT
Office zijn uw medewerkers
het oproepsignaal kunnen
Gigaset 4000 serie
De comfortabele Gigaset
met maximaal 15 minuten
(Push to Talk) en een MP3-
in en om uw gehele bedrijf
worden ingesteld.
Gigaset 4000 serie is een
4000 Comfort handset van
opnametijd. Ook is de
speler als accessoire leverbaar.
bereikbaar. Kijk op pagina 47
De euroset 2005 kan ook
draadloos telefoontoestel
dit toestel is voorzien van
Gigaset 4015 Comfort
aan wand worden
dat voldoet aan de digitale
een verlicht 5-regelig grafisch
voorzien van de extra functie
Gigaset 4015 Micro
gemonteerd.
DECT/GAP-standaard.
display met weergave van
Voice dialling voor 20
De Gigaset 4015 Micro maakt
ontvangststerkte en accu-
telefoonnummers.
gebruik van dezelfde handset
Het toestel biedt uitstekende
26
voor meer informatie.
27
Voor iedereen de juiste oplossing
In de voorgaande hoofdstukken hebben wij de HiPath 3000
CTI-software interfaces
functies, toestellen en accessoires aan u voorgesteld.
Siemens heeft een breed spectrum aan hard- en software-
U heeft de functies leren kennen waarmee u efficiënter
producten. Het voordeel voor u is dat u alles uit één hand
kunt communiceren. Maar hoe staat het, als u voor uw
heeft en verzekerd bent van een optimale afstemming en
organisatie een volledige communicatieoplossing nodig
samenwerking tussen de verschillende producten.
hebt, bijvoorbeeld met toegang tot internet, e-mail-integratie
Siemens is trendsetter op het gebied van open software
en weergave van klantengegevens bij een binnenkomend
interfaces en heeft de HiPath 3000 uitgerust met een groot
telefoongesprek? Want HiPath 3000 is meer dan alleen
aantal verschillende CTI-interfaces. Dit betekent voor u
telefoneren. Naast het systeem en de toestellen biedt
keuzevrijheid en optimale afstemming van softwareproducten
Siemens een reeks applicaties voor spraak- en data-
die aansluiten op de eisen en wensen van uw organisatie.
oplossingen die aan al uw eisen tegemoet komt.
De belangrijkste oplossingen vindt u in dit hoofdstuk.
HiPath Ready partners
Naast de Siemens producten kunt u, door de Siemens open
Computer Telephony Integration (CTI)
interface strategie, producten en softwaretoepassingen van
Naast de talrijke telefoniefuncties bent u met de HiPath 3000
andere hard- en softwareleveranciers aan uw HiPath 3000 en
in staat om vergaande koppelingen met uw automatiserings-
HiPath 5000 systeem koppelen. Siemens heeft daarvoor een
omgeving tot stand te brengen. Computer Telefonie Integratie
speciaal HiPath Ready partnership programma ontwikkeld
(CTI) kan voor u een belangrijk middel zijn om de efficiency en
waarin verschillende gecertificeerde leveranciers participeren.
klanttevredenheid te vergroten en uw concurrentiepositie
te verbeteren.
Deze HiPath Ready partners krijgen technische ondersteuning
bij de ontwikkeling van hun producten en oplossingen en
Weergave klantgegevens bij binnenkomend gesprek
hebben rechtstreeks toegang tot onze researchcentra om hun
Sinds de invoering van nummerweergave in het openbare
producten en oplossingen optimaal op de HiPath 3000 en
telefoonnet biedt het koppelen van systemen voor
de HiPath 5000 af te stemmen.
communicatie en automatisering extra mogelijkheden.
Met HiPath kunt u vanuit uw klantendatabase, met één
HiPath Ready partners herkent u aan het HiPath Ready logo.
muisklik snel en eenvoudig telefoongesprekken opbouwen
Een actueel overzicht van alle HiPath Ready partners vindt u
(outbound dialling). Bovendien worden bij een binnen-
op www.siemens.com onder HiPath Ready
komende oproep de gegevens van de gesprekspartner in
uw klantendatabase automatisch opgezocht en op de PC
weergegeven (screen pop-up).
De HiPath 3000 applicaties bieden onder andere koppelingen naar:
■
Microsoft Exchange en - Outlook
■
Microsoft Office (Word, Excel en Access)
■
Lotus Notes
■
Exact Software
28
29
TAPI
DDE
De Telephony Application Programming Interface is de meest
U kunt zelf, op basis van Smartset en aan de hand van
toegepaste CTI-interface voor het koppelen van PC en telefoon-
voorbeelden, Visual Basic DDE-scripts schrijven en zo vanuit uw
toestel. De HiPath 3000 ondersteunt zowel een rechtstreekse
eigen Microsoft Word, Excel en Access toepassingen bellen en
koppeling tussen PC en optiPoint 500 en 600 systeemtoestellen
gebeld worden. U vindt de voorbeelden op www.hipath.nl
via de USB-interface als IP-koppelingen waarbij de HiPath 3000
is aangesloten op uw LAN-infrastructuur. De meest voorkomende
Smartset 2000
TAPI-toepassing is bellen vanuit Microsoft Outlook en Exchange
Als u nog niet over een klantendatabase beschikt is het zeker
(contactpersonen-database) omdat de meeste bedrijven al over
de moeite waard om Smartset 2000 te bekijken. Met Smartset
deze toepassingen beschikken.
beschikt u op de PC over de interactieve bediening van de
optiPoint 500 en 600 toestellen (zie ook het hoofdstuk
"Telefoontoestellen en accessoires" op pagina 17). Smartset
geeft op het beeldscherm de displayteksten en de 3 dialoogtoetsen weer. U kunt deze dialoogtoetsen bedienen met de
muis. Smartset is meer dan een contactpersonen-database,
want het registreert al uw binnengekomen oproepen
waardoor u ook bij veel binnenkomende oproepen een
goed overzicht heeft op uw telefoonverkeer. Zo weet u,
ook als u afwezig bent, wie er gebeld heeft.
Met Smartset:
■
kunt u met één muisklik gesprekspartners bellen
vanuit de contactpersonen-database
■
kunt u een lijst maken van gesprekken die u nog wilt voeren
■
heeft u screen-pop-up met NAW-gegevens
■
kunt u via de geïntegreerde DDE-interface een koppeling
CSTA
maken naar uw Microsoft Office toepassingen
De Computer Supported Telecommunications Applications is
door het Europese Standaardisatie Instituut ETSI ontwikkeld
(voorbeelden hiervan zijn beschikbaar op www.hipath.nl)
■
kunt u via de geïntegreerde Outlook interface bellen vanuit
om gespecialiseerde serversoftware interactief te laten
uw Outlook contactpersonen-database. Er is zowel een
samenwerken met communicatiesystemen. U kunt hierbij
V.24- als een netwerkversie van Smartset 2000 beschikbaar.
Communicatie-over-IP
Het HiPath 3000 communicatiesysteem is de solide brug
Bescherming van uw investering
tussen uw IP- en uw telecommunicatie-infrastructuur en
Omdat de HiPath 3000 systemen modulair zijn opgebouwd,
verzorgt al uw bedrijfskritieke communicatiestromen.
zijn de systemen optimale platforms voor bedrijven die
communicatiestromen en bedrijfsprocessen optimaal
Of het nu om telefoon-, VoIP-, fax-, intranet- of internet-
geleidelijk van een traditionele PBX naar een volledige
verzorgen. De HiPath 3000 is uitgerust met meerdere V.24-,
verkeer gaat, met de HiPath 3000 is uw communicatie in
Communication-over-IP omgeving willen groeien.
ISDN- en LAN-CSTA (phase 2 en phase 3)-interfaces waarop u
betrouwbare handen.
Dit geleidelijke migratietraject betekent voor u bescherming
denken aan specifieke oplossingen, zoals Call Center en
Voice Response systemen, die samen met de HiPath 3000 uw
een CTI-server kunt aansluiten.
30
Kijk op www.hipath.nl voor een gratis testversie.
van de door u gedane investering.
31
Het beste
uit twee werelden
Wat is Voice-over-IP?
Voice-over-IP, vaak afgekort als VoIP, is het transporteren
van spraak over een datanetwerk met behulp van
het Internet Protocol (IP). De analoge spraaksignalen
worden hierbij eerst gedigitaliseerd zoals bij ISDN en
vervolgens volgens een bepaald protocol omgezet in
kleine IP-datapakketjes die over het netwerk worden
getransporteerd. Bij aankomst worden de datapakketjes
weer samengevoegd en vervolgens weer in analoge
spraak geconverteerd.
software op multimedia-PC’s, uitgerust met een geluidskaart
Optimale bescherming en beheer
waarop een headset is aangesloten, hebben gebruikers geen
De geïntegreerde firewall in de HiPath 3000 biedt een
Het transporteren van spraak via het internetprotocol over
telefoontoestellen meer nodig en telefoneren dus via de PC. Er
hoogwaardige bescherming tegen hackers en andere "virtuele"
datanetwerken (VoIP) zorgt er voor dat gebruikers vanaf hun
kunnen zowel optiClient 130 VoIP-clients als gangbare
indringers die het op uw bedrijfsgegevens hebben voorzien.
PC kunnen telefoneren. Hierbij wordt het gesprek via
Microsoft Netmeeting H.323 clients op de PC’s worden geïn-
het datanetwerk gevoerd en niet zoals nu gebruikelijk via
stalleerd.
het telefoonnetwerk. Ook bestaan er telefoontoestellen die
De beveiliging van uw netwerk wordt gewaarborgd door:
■
PAP/CHAP-toegang verificatie
direct op een IP-netwerk worden aangesloten. Door een
H.323-Gateway
■
ISDN-telefoonnummercontrole (CLIP)
interface tussen de data en de telefoonnetwerken zijn
Door de geïntegreerde H.323-Gateway in de HiPath 3000 kunt
■
automatische terugbelverbinding
gesprekken tussen VoIP-gebruikers en de traditionele
u optimaal gebruik maken van Microsoft Netmeeting. U kunt
■
controle van de IP-/IPX-/MAC-adressering
telefoontoestellen mogelijk.
vanuit Microsoft Netmeeting met VoIP via de HiPath 3000
■
filtering op IP-poortniveau.
naar standaard telefoonnummers bellen en gebeld worden.
VoIP biedt kostenbesparing bij de bekabeling en het beheer
Bovendien stelt Microsoft Netmeeting u in staat om met
Via het bijgeleverde beheerpakket HiPath 3000 Manager I kunt
van een communicatienetwerk doordat er slechts één netwerk
meerdere collega’s samen te werken in gedeelde programma’s
u het systeem eenvoudig beheren, aanpassen en uitbreiden.
voor spraak en data hoeft te worden aangelegd en te worden
en bestanden.
Bovendien zorgt de ingebouwde firewall met Simple Network
beheerd. Bovendien kunnen met deze technologie voicemail-
Management Protocol (SNMP)-agent ervoor dat u, via uw
toepassingen en toepassingen met tekst (e-mail en fax)
Toegang tot internet
bestaande SNMP-netwerkbeheersysteem, altijd geïnformeerd
eenvoudiger worden geïntegreerd.
De HiPath 3000 is een optimaal systeem om naast uw
bent over de actuele status van het systeem en haar gebruikers.
telefoonverkeer tevens uw toegang tot internet te verzorgen.
Voice-over-IP
Het gezamenlijk gebruik van ISDN-aansluitingen voor spraak-
Telewerken
Naast digitale optiPoint 500 en 600, conventionele analoge
en internetverkeer biedt u kostenbesparing, voldoende
Een groot deel van de Nederlandse beroepsbevolking houdt
en draadloze DECT-toestellen kunnen er ook VoIP-telefoon-
bandbreedte en behoud van optimale bereikbaarheid.
zich bezig met het verwerken van informatie. Door steeds
toestellen op de HiPath 3000 communicatiesystemen worden
meer en snellere ontwikkelingen op het gebied van informatie-
aangesloten. Dit kunnen zowel optiPoint 400 IP-telefoon-
Met de HiPath 3000 beschikt u over:
toestellen zijn die u op uw LAN kunt aansluiten (Voice-over-IP
■
telefoontoestel) als VoIP-client software die u op multimediaPC’s heeft geïnstalleerd. Als u gebruik maakt van VoIP-client32
■
en communicatietechnologie (ICT), vormt de afstand tot de
optimale afstemming tussen spraak- en internetverkeer
informatie steeds minder een belemmering voor telewerken.
waardoor u altijd telefonisch bereikbaar blijft
Ook de PC wordt krachtiger en is overal inzetbaar voor
bandwith-on-demand door channel-bundeling
informatieverwerking. Deze feiten, samen met de nog altijd
33
Goed werk
langer wordende files en de behoefte aan flexibele werktijden
Kostenbeheer met TeleData Office
en plekken, verklaren de toenemende populariteit van
telewerken.
Bovendien kan met TeleData Office een verkeersmeting
worden uitgevoerd. Aan de hand daarvan kunt u zien,
De kosten voor voice- en dataverkeer zijn voor vrijwel alle
wanneer en hoeveel verkeer zich bij bepaalde personen of
ondernemingen een essentieel onderdeel van de winst-
afdelingen concentreert en hoe sterk uw verbindingen belast
Remote access
en verliesrekening. Maandelijks ontvangt u van uw
zijn en wanneer. Met antwoord op deze vragen kunt u het
Het geïntegreerde HiPath 3000 remote access (RAS)
netwerkproviders en internetservice-providers de rekening
telelefoon- en dataverkeer en daarmee de bereikbaarheid in
inbelsysteem stelt uw medewerkers in staat om thuis, mobiel
voor het telefoon- en dataverkeer. Weet u echter hoe de
uw organisatie optimaliseren en maatregelen nemen om
of vanuit een hotel via ISDN, analoge of GSM-verbindingen op
kosten zijn samengesteld en of de rekening klopt?
knelpunten weg te nemen.
te bouwen naar uw bedrijf. Vervolgens hebben zij toegang tot
Weet u hoeveel tijd uw medewerkers besteden aan
uw intra- of internet en alle daarop beschikbare diensten en
telefonische adviezen en zoeken op het internet? Ook is
Analyse van de gegevens
netwerkservers (bijvoorbeeld www, centrale agenda,
het nodig de hoeveelheid IP-verkeer in netwerken van
TeleData Office registreert de door de HiPath 3000 systemen
database, e-mail, fax, voicemail). Bovendien kunnen telewer-
gekoppelde HiPath 3000 systemen te registreren om
geleverde gegevens. Hiermee kunnen de kosten volgens
kers gebruik maken van de optiClient 130 Voice-over-IP
kosten aan gebruikers te kunnen toewijzen. Met het oog
verschillende criteria worden berekend, geanalyseerd en
software. Zij beschikken dus over alle telefoonfuncties en
op de efficiency is het dus van belang het verkeer en de
toegewezen:
CTI-diensten van uw systeem.
kosten in kaart te brengen en waar nodig te reduceren of
■
interne toestellen
door te berekenen aan opdrachtgevers of profit centers.
■
IP-clients
■
afdeling
Het HiPath 3000 telewerkconcept biedt de telewerker
de volgende voordelen:
■
Kostenbesparing
■
projecten
bereikbaarheid voor collega’s en externe bellers
Kostenbesparing is alleen mogelijk door een analyse van de
■
netlijnen
via het normale kantoortelefoonnummer
kosten voor het voice- en dataverkeer. Aan de hand van deze
■
telefoonnummers
■
hoge mobiliteit en flexibiliteit
analyse kunt u de kosten toewijzen aan degenen die er
■
netwerk-provider
■
opname in groepsschakelingen
verantwoordelijk voor zijn en worden medewerkers zich
■
internet service provider (ISP)
■
mogelijkheid om conferenties op te bouwen
bewuster van hun telefoon- en surfgedrag. Siemens biedt
en gesprekken door te verbinden
hiervoor het TeleData Office V3.0 kostenbeheerpakket voor
Bovendien kunnen er voor de analyse andere gegevens bij
■
doorschakeling naar telefonist(e) of andere collega’s
voice- en dataverkeer voor maximaal 1000 interne toestellen
betrokken worden zoals:
■
toegang tot het LAN, intra- en internet
of IP-clients.
■
datum
■
binnenkomende/uitgaande gesprekken
Verbetering bereikbaarheid
■
zakelijke / privé gesprekken
Het TeleData Office kostenbeheerpakket registreert de
■
vanaf een bepaald bedrag
communicatiegegevens van het telefoon- en dataverkeer
■
vanaf een bepaalde duur
waarna deze gegevens volgens verschillende criteria kunnen
34
worden geanalyseerd. Ook de tarieven van verschillende
Met deze gedetailleerde gegevens kunnen rapporten en
netwerk-, GSM- en internetservice-providers kunnen hierbij
overzichten worden gegenereerd. Dankzij de verschillende
betrokken worden, want TeleData Office is voorzien van
weergave mogelijkheden in tabelvorm of grafisch, heeft u
IP-accounting en een multi-carrier functionaliteit.
steeds een goed overzicht van de resultaten.
35
Overzichtelijke Windows gebruikersinterface
Voicemail
Het TeleData Office kostenbeheerpakket maakt gebruik van
een overzichtelijke Windows gebruikersinterface. Hierdoor is
Bereikbaarheid voor uw klanten of relaties en een korte reactie-
voor het gebruik van TeleData Office geen uitgebreide training
tijd zijn belangrijke succesfactoren voor een onderneming of
noodzakelijk.
organisatie geworden. Als medewerkers in bespreking of even
niet op hun werkplek zijn, kunnen er belangrijke gesprekken
TeleData Office in een HiPath 3000 netwerk
binnenkomen. Het HiPath Xpressions Compact voicemail-
TeleData Office V3.0 kan worden gebruikt voor centraal
systeem zorgt ervoor dat deze gesprekken niet verloren gaan.
kostenbeheer van HiPath 3000 communicatiesystemen in een
Iedere medewerker kan de beschikking krijgen over een
netwerk. Via het op de HiPath 3000 systemen aangesloten
voicemail-box waarin zowel interne als externe bellers
IP-netwerk worden de gespreksgegevens naar de centrale
boodschappen kunnen achterlaten. Uw klanten en relaties
kostenbeheer-PC met Teledata Office gezonden en daar
kunnen er van op aan dat zij snel worden teruggebeld dankzij
opgeslagen en geanalyseerd.
de caller-callback functie, zonder dat het nummer van de beller
hoeft te worden ingetoetst. De begroetingsteksten kunnen
Aansluiting op het communicatiesysteem
eenvoudig vanaf een telefoontoestel worden ingesproken en
De PC met het TeleData Office kan op twee manieren op het
veranderd. Naast de individuele voicemail-boxen kunnen er -
HiPath 3000 communicatiesysteem worden aangesloten:
gast-mailboxen voor tijdelijke medewerkers worden ingericht.
■
■
via een IP-netwerk met behulp van de LAN-interface module
Tevens zijn informatie-mailboxen mogelijk voor afdelingen die
LIM of HG1500
ook buiten kantoortijden bereikbaar moeten zijn. Uw klanten
via V.24 en een bufferbox. Het voordeel van deze variant is
en relaties ervaren de betere bereikbaarheid en uw organisatie
dat de PC niet permanent in bedrijf hoeft te zijn, omdat de
profiteert van een hogere klanttevredenheid.
gespreksgegevens tussentijds in de bufferbox worden
opgeslagen.
Automatic Attendant
Met de andere functie van de Xpressions Compact, de
TeleData Office V3.0 ondersteunt de Windows besturingssyste-
Automatic Attendant, neemt u de receptioniste of telefoniste
men 98, Millennium, NT 4.0 en Windows 2000 Professional.
veel werk uit handen. Bellers kunnen zich na de begroetingstekst via het keuzemenu naar de gewenste informatie, afdeling,
medewerker of de receptioniste laten doorverbinden.
Bijvoorbeeld: Voor de afdeling verkoop toets 1, voor de afdeling
36
service toets 2, voor de receptie kies 3. Ondertussen is de
HiPath Xpressions Compact is een uitbreidingskaart voor het
■
notificatie van ontvangen bericht
receptioniste vrij voor andere werkzaamheden of voor klanten
HiPath 3000 systeem en is voor alle HiPath 3000 modellen
■
message-waiting indicatie op optiPoint 500/optiset E toestellen
of relaties die haar assistentie echt nodig hebben. Ook kunt u
beschikbaar met uitzondering van de HiPath 3250.
■
automatic attendant
de Automatic Attendant van de Xpressions Compact gebruiken
HiPath Xpressions Compact biedt o.a. de volgende
■
uitstekende ISDN-spraakkwaliteit zonder compressie
als overloop van de telefoniste, als die bezig is en na een aan-
functies en mogelijkheden:
■
8 ports, voor HiPath 37x0 tevens 24 ports
tal belsignalen nog niet heeft opgenomen. Voor uw organisatie
■
500 voicemail-boxen
■
100 uur opslagcapaciteit d.m.v. harddisk
betekent dit een efficiëntere afhandeling van gesprekken en
■
gebruiker-, gast- en informatie-mailboxen
■
statistische rapportage gebruik
tevens een professionele uitstraling naar uw klanten en relaties.
■
caller-callback bij ISDN-netlijnen met CLIP
37
Alles onder controle
Unified Messaging
Vrijheid en bereikbaarheid
Het beluisteren van uw e-mail-berichten kan eenvoudig via
Of het nu om voice-, fax- of e-mail-verkeer gaat,
uw multimedia-PC of gewoon via uw telefoontoestel op de
HiPath 3000 Unified Messaging stroomlijnt al uw
zaak of onderweg met uw mobiele telefoon. Zowel op
berichtenverkeer efficiënt. In de inbox van uw e-mail
kantoor, als telewerker thuis of vanuit een hotel: HiPath
toepassing ontvangt u naast uw e-mail-berichten ook
AllServe/HiPath 5000 Messaging biedt u flexibiliteit, snelle
uw fax- en voicemail-berichten, zodat u overzichtelijk
doorloop en snelle beschikbaarheid van uw berichtenverkeer.
uw berichtverkeer kunt overzien, beluisteren en kunt
afhandelen.
Voice-to-Mail
Voicemail-berichten worden eenvoudig als WAV-bestand in een
e-mail-bericht naar uw e-mail-account verstuurd waar zij in uw
inbox van uw e-mail-toepassing worden aangeboden en met
uw multimedia-PC worden beluisterd. Naast het feit dat uw
berichten in de inbox van uw e-mail voor u beschikbaar zijn,
worden nieuw binnengekomen berichten op het mailbox-lampje
van uw toestel gesignaleerd zodat u geen bericht hoeft te missen.
Fax-to-Mail en Mail-to-Fax
Dit geldt ook voor faxberichten die u als grafische bestanden
ontvangt. Op deze wijze kunt u faxberichten eenvoudig
archiveren, opslaan en doorsturen. Het verzenden van faxberichten gaat net zo eenvoudig als het versturen van een
e-mail. U voert in het ‘To’-veld van uw e-mail-toepassing
het faxnummer in, voegt eenvoudig een attachment toe
en uw fax, met eventuele bijlage(n), wordt verstuurd.
Plug-in Unified Messaging
De HiPath 3000 wordt integraal als communicatieserver
opgenomen in uw IP-LAN. De Plug-in Unified Messaging
software kunt u zowel op uw bestaande, als op een aparte
Server installeren en zorgt voor optimale afstemming tussen
de HiPath 3000 en uw mailsysteem.
38
39
Optimale bereikbaarheid
Call Management
Een breed spectrum
HiPath ProCenter Office
Naast een algemeen telefoonnummer kunt u uw verschillende
afdelingen en medewerkers koppelen aan meerdere telefoon-
Met HiPath ProCenter Office breidt u uw HiPath 3000
nummers. Het routeren en verdelen van de binnenkomende
systeem uit tot een compleet geïntegreerd Call Center en
oproepen wordt vervolgens uitgevoerd via het geïntegreerde call
Unified Messaging dat speciaal ontwikkeld is voor het
management van de HiPath 3000 op de wijze zoals u dat wenst.
midden- en kleinbedrijf. HiPath ProCenter Office biedt u
de mogelijkheid om alle communicatieprocessen naadloos
U kunt hier bijvoorbeeld denken aan routering:
Automatic Call Distribution (ACD)
op uw specifieke bedrijfsprocessen aan te laten sluiten.
■
van collega naar een groep van collega’s
Dankzij het grote aantal geïntegreerde toepassings-
■
van een specifieke collega naar zijn DECT/GSM-toestel
mogelijkheden wordt u in staat gesteld de communicatie
of voicemail
binnen uw onderneming verder te optimaliseren.
Naast de waarborging van de algemene bereikbaarheid
■
van een collega of groep naar de receptie
van uw onderneming, is het van cruciaal belang dat klan-
■
naar een flex- of telewerkplek
Hoe werkt HiPath ProCenter Office?
ten zo snel mogelijk in contact komen met de juiste perso-
■
van een groep collega’s naar een groep andere collega’s in
Bij de automatische oproepverdeling worden – simpel gezegd
een andere vestiging
– alle oproepen voor een telefoonnummer verdeeld over
nen binnen uw organisatie. Uw medewerkers zijn met
meerdere medewerkers met een bepaald taakgebied. Deze
HiPath 3000, onafhankelijk van hun locatie, bereikbaar
onder één telefoonnummer (kantoor, magazijn, flexplek,
Het call management systeem is standaard aanwezig in de
medewerkers heten ACD-agents of kortweg agents. Maar wat
thuiswerkplek, een ander vestiging, onderweg in de auto
HiPath 3000 en verdeelt de binnenkomende oproepen volgens
gebeurt er als alle agents al een gesprek met een klant voeren?
worden gekoppeld, waarmee u een totaaloverzicht van alle
en in binnen- of buitenland).
uw wensen binnen uw organisatie. Onderdeel van het call
Dan wordt de oproep toch beantwoord en in een wachtrij
communicatiestromen in één softwarepakket overzichtelijk
management is het geïntegreerde ACD-systeem dat binnen-
geparkeerd, totdat er een agent beschikbaar is. Op deze
beheert.
komende oproepen, volgens het "longest idle"-principe, ook
manier ontgaat u geen enkel telefoontje meer. Met HiPath
eerlijk verdeelt over de verschillende werknemers.
ProCenter Office kunt u meerdere agents in een zogenaamde
Een voorbeeld: Een bedrijf verkoopt tourfietsen en mountain-
ACD-groep opnemen. Elke groep is bereikbaar onder een eigen
bikes. Voor nadere vragen kan men de helpdesk een e-mail
telefoonnummer.
sturen of bellen. E-mails die naar het bedrijf worden
Deze optimale bereikbaarheid betekent voor u:
■
dat uw onderneming voor uw klanten transparant,
inzichtelijk en toegankelijker wordt
■
er optimaal gebruik word gemaakt van mensen en middelen
De voordelen van een geïntegreerde ACD vindt u terug door:
■
een verhoging van de productiviteit
■
■
dat het imago van uw bedrijf verbeterd wordt
voorkomt dat toestellen onnodig lang rinkelen en klanten
Naast het automatisch verdelen van oproepen, kunt u HiPath
mails worden vervolgens automatisch verdeeld over de inge-
■
concurrentievoordeel
moeten wachten voordat een oproep wordt beantwoord
ProCenter Office tevens uitbreiden met een Unified Messaging
logde agents/helpdeskmedewerkers. Voor de telefonische
■
dat er een grotere klant- en werknemerstevredenheid
door een eerlijke oproepverdeling ontstaat een
oplossing. Deze oplossing heeft voicemail, e-mail, faxmail
oproepen gaat dit proces hetzelfde. Oproepen komen binnen
grotere werknemerstevredenheid en een gezamenlijk
en SMS (Short Message Service). Deze functies zijn tevens
op één centraal telefoonnummer. Vervolgens worden deze
verantwoordelijkheidsgevoel voor de bereikbaarheid
voorzien van geïntegreerde routingmechanismen en analyse-
oproepen automatisch verdeeld over de ingelogde agenten in
als alle toestellen binnen een groep bezet zijn kan
mogelijkheden en kunnen door de agents één voor één binnen
de ACD-groep.
Om deze bereikbaarheid te garanderen zijn de HiPath 3000
een gesprek automatisch, zonder tussenkomst van
het Call Center worden afgehandeld, uitgezonderd SMS.
communicatiesystemen standaard uitgerust met call manage-
een telefoniste, in een wachtrij worden gezet
■
ontstaat
■
kostenbesparing
■
de "ik-ben-er / ik-ben-er-niet"-toets op de toestellen; deze
toegestuurd, komen in de gezamenlijke e-mail-box. Deze e-
Flexibele oproepverdeling
Alle communicatieprocessen - inkomende/uitgaande telefoon-
HiPath ProCenter Office routeert binnenkomende oproepen
kunnen deze functies worden uitgebreid met extra software-
Ook voor het ACD-system geldt dat het standaard aanwezig is
gesprekken, e-mails, voicemails en faxberichten - worden via
volgens de door u ingestelde criteria over de vrije ACD-agents.
toepassingen zoals HiPath ProCenter Compact en HiPath
in de HiPath 3000 en op maat geconfigureerd kan worden.
een op Windows gebaseerde PC-gebruikersinterface weer-
Zijn alle agents bezet, dan worden volgende oproepen in de
gegeven. Bovendien kan de toepassing aan Microsoft Outlook
wachtrij geplaatst. De oproepen in de wachtrij worden afge-
ment en automatic call distribution (ACD) algoritmen. Bovendien
ProCenter Office.
40
41
Dichterbij de klant
handeld volgens het "first in first out" principe: wie het eerst
Automatische pauze
in de wachtrij komt, wordt als eerste doorverbonden met de
Wanneer een agent een oproep binnen een bepaalde ingestelde
volgende vrije agent. Naast deze vorm van oproepverdeling is
tijd niet beantwoordt, zet het systeem de agent automatisch in
er de software module "skilled based routing". Deze specifieke
de toestand "pauze". Tijdens de pauze worden geen oproepen
methode verdeelt de binnenkomende oproepen op basis van
naar de agent doorverbonden.
de vaardigheden van de aanwezige agents.
Automatische nabewerkingtijd
Wachtrijen
De automatische nabewerkingtijd kan worden ingesteld voor
U kunt bepalen wat bellers in de wachtrij horen: de vrijtoon,
elke ACD-groep of voor het hele systeem. De ACD-agent gaat
Deze interfaces zijn:
wachtmuziek of tekstmeldingen. De oproeper verlaat de
dan na een telefoongesprek automatisch over in de toestand
■
wachtrij pas, wanneer HiPath ProCenter Office hem kan
"nabewerking". Tijdens het nabewerken ontvangt de agent
medewerkers worden weergegeven
doorverbinden met een vrije agent.
geen oproepen, hoewel het toestel vrij is. Pas na afloop van de
de ACD-agents worden klaargezet en worden gestart.
nabewerkingtijd schakelt het systeem weer oproepen naar de
De campagnetoewijzing vindt plaats volgens vooraf
Prioriteiten toewijzen
agent door. Er kan ook worden gekozen om de nabewerking-
Per wachtrij kunnen meerdere prioriteitsniveaus worden
tijd door de agents zelf handmatig te laten bepalen.
ingesteld. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld binnenkomende
oproepen van 0800- en 0900-nummers onderscheiden.
■
Een TrayBar waarin de statusgegevens van andere agents/
Een TrayPhone waarin het overzicht van de inkomende en
zodat u bijvoorbeeld een overzicht krijgt om waar te nemen
op welke tijden een oproep beantwoord wordt. Bovendien
kunnen campagnes die door de manager zijn gepland voor
ingestelde criteria en prioriteiten.
uitgaande gesprekken in de vorm van een historievenster
worden weergegeven.
Werkplekken van agents
Unified Messaging
Werkplekken van agents kunnen op vier verschillende
Of het nu om voice-, fax-, e-mail- of SMS-verkeer gaat, met
manieren worden ingericht:
Agent-ID
HiPath ProCenter Office beschikt u over een complete en
■
PC-werkplek
Om in HiPath ProCenter Office ACD-werkplekken (PC-werkplekken,
geïntegreerde Unified Messaging oplossing. Inkomende
■
telefoonwerkplek met optiPoint 500
optiPoint 500 toestellen) aan agents toe te wijzen, zijn er 150
berichten worden op basis van prioriteit onder de agents c.q.
■
PC-werkplek met optiPoint 500
PIN's (persoonlijke identificatienummers) beschikbaar. Zo kunt
ACD-groepen verdeeld. Als Graphical User Interface (GUI) is
■
externe werkplek (telewerkers)
u de werkplekken flexibel toewijzen aan al uw medewerkers:
een Messaging client per agent beschikbaar, zoals bij voicemail
op kantoor, flexplek, telewerkplek, andere vestiging, onderweg
de telefoonbedieningsfunctie fungeert. Bovendien kunt u de
Beide interfaces kunnen als telefoonkiezer worden gebruikt.
De PC-werkplek voorziet de medewerker via eenvoudig
in de auto of thuis.
Messaging functies met MS Outlook integreren. Wanneer er
Voor de vereiste integratie met uw bedrijfsprocessen beschikt
te bedienen interfaces van alle relevante informatie over
berichten binnenkomen, kunnen deze (voor zover het tekst
u over CTI-platforms zoals de DDE-interface en TAPI-stuur-
de communicatie in het Call Center. In het display van
betreft) via het GSM-netwerk aan mobiele telefoons worden
programma's. Met behulp van deze componenten hebt u
de optiPoint 500 worden continu de gegevens weergegeven
doorgegeven, waar u zich ook bevindt.
de mogelijkheid om bijvoorbeeld nummers te identificeren
die de medewerker nodig heeft:
en belangrijke gegevens van uw klanten op het scherm van
■
de groep waartoe de agent behoort;
CTI
een werkplek te laten weergeven in de vorm van een pop-up
■
de huidige oproepstatus;
Voor Computer Telefonie Integratie (CTI) functies beschikt
venster. Ook een koppeling met uw Customer Relationship
■
het aantal verbindingen in de wachtstand;
de HiPath ProCenter Office over verschillende standaard
Management (CRM) database behoort tot de mogelijkheden.
■
de eigen status
optimale afstemming van softwareproducten wordt geboden,
Outbound Dialling en Campagnes
De statusgegevens kunt u met functietoetsen definiëren.
die aansluiten op uw eisen en wensen.
Voor telefonische campagnes is er een Outbound Dialling
Externe medewerkers melden zich per telefoon aan en kunnen
functie, waarmee u uitgaande gesprekken kunt opzetten.
hun status via een code (DTMF) aan het systeem doorgeven.
interfaces, waardoor u een grotere keuzevrijheid en een
Op basis van gegenereerde kieslijsten kunt u query's loslaten,
42
43
HiPath ProCenter Office is ontwikkeld om flex- en telewerkplek-
Weergave klantgegevens
mogelijkheden te scheppen en stelt u in staat uw ACD-agents
Door gecombineerd gebruik te maken van ACD- en
overal te laten werken. Waar uw medewerkers ook zijn
CTI-toepassingen krijgen uw ACD-agents klantgegevens
(kantoor, flexplek, telewerkplek, een andere vestiging,
op de PC te zien bij binnenkomende oproepen.
onderweg in de auto of thuis), gesprekken worden eerlijk
Wall display
■
ontwikkeling van een communicatievisie
Naast het weergeven van statistieken op de supervisor-PC
■
uitwerken van de Call Center toepassing met HiPath
ProCenter Office (samenstelling van een bestek).
verdeeld. Uw supervisor heeft inzicht in de bereikbaarheid
Lengte van de wachtrij en overloopbestemmingen
kan een wall-display de agents actuele (real-time) informatie
van uw Call Center en de prestaties van uw ACD-agents.
De supervisor bepaalt de lengte van de wachtrij en legt
ter beschikking stellen. U kunt hierbij denken aan:
overloopbestemmingen vast. Als overloopbestemmingen
■
overzicht van het aantal wachtende oproepen
Op deze wijze kan HiPath ProCenter Office een aan uw behoeften
kunnen andere ACD-groepen en mailboxen voor gesproken
■
het servicelevel
aangepaste, specifieke en op de toekomst voorbereide
berichten worden gedefinieerd.
■
het aantal beschikbare ACD-agents
oplossing voor uw onderneming betekenen.
■
het wall-display is opgebouwd uit kleuren LED’s en
Besturing van ACD-groepen
kan aan de muur bevestigd worden zodat het voor alle
Vraag uw telecommunicatie-leverancier naar de adviserings-
Niemand kan precies voorspellen hoeveel tijd gesprekken met
agents zichtbaar is
diensten. HiPath ProCenter Office kan worden gekoppeld aan:
afzonderlijke klanten kosten. Het kan voorkomen, dat agents
De supervisor
De supervisor begeleidt de agents. Of het nu om tele-, flex-
■
Hicom 150 H V1.0 OfficeCom en OfficePro
■
HiPath 3750 / 3700 / 3550 / 3500 / 3350 / 3300
voor korte tijd in andere groepen moeten meehelpen om
Automatic Attendant
de binnenkomende oproepen binnen een bepaalde tijd
HiPath ProCenter Office beschikt over een automatische
te beantwoorden. Hierover beslist de supervisor. Deze kan:
bedienpost. Deze helpt de beller -via DTMF- een gespreks-
HiPath ProCenter overzicht:
■
■
agents "uitlenen" en "terughalen"
partner of afdeling te bereiken die hem of haar van dienst
■
toestellen in ACD-groep plaatsen
kan zijn. De beller krijgt een keuzemenu te horen en wordt na
groepen of op vaardigheden gebaseerde routing voor
■
berichten versturen naar het display van agents
het intoetsen van een nummer direct doorverbonden naar de
maximaal 10 vaardigheden per ACD-groep, 8 supervisors,
(bijvoorbeeld "gesprek inkorten a.u.b.").
juiste persoon, afdeling of ACD-groep. De automatic attendant
64 medewerkers, waarvan 50 met optiPoint 500 display-
of kantoorwerkers gaat, de supervisor heeft een overzicht van
Op groepen gebaseerde routering voor maximaal 30 ACD-
toestellen
is een ideale oplossing voor self-service toepassingen.
■
Koppeling van maximaal 30 wall-displays
■
Geïntegreerde ACD-wachtrijen met vier simultane meldingen
de werkdruk en kan bij grote drukte extra ACD-agents inzetten,
Statistieken
overloopbestemmingen vaststellen en aan een groep die op
Er worden statistieken bijgehouden die het telefoon-, e-mail-,
Beveiliging
dat moment overbelast is, agents uit een andere groep toewij-
fax- en voicemail-verkeer in uw bedrijf weergeven. Aan de
De toegang van onbevoegden tot bedrijfsgegevens of tot de
zen. De supervisor volgt de gang van zaken op de PC-monitor
hand van deze statistieken kunt u het gedrag van klanten,
Unified Messaging functies van HiPath ProCenter Office wordt
(supervisor-PC). Hier ziet hij “real time” de status van de ACD-
de belasting van het telefoonsysteem en de agents evalueren,
door een gebruikersidentificatie geblokkeerd.
groepen of afzonderlijke agents. Verder kan hij aan de hand
om de inzet van de medewerkers te plannen (bijvoorbeeld
van statistieken de personeelsverdeling optimaliseren. Blijkt
deeltijdmedewerkers inschakelen voor de drukste uren).
Advies
bijvoorbeeld dat de helpdesk minder wordt gebeld dan de
De supervisor krijgt deze statistieken in rapportvorm
De mate van succes waarmee een Call Center oplossing
afdeling verkoop, dan kan hij de grootte van de ACD-groepen
aangeboden. Deze standaardrapporten kunnen automatisch
functioneert, hangt in belangrijke mate af van de kwaliteit
aanpassen. Dankzij de beschikbaar gestelde informatie over
worden gegenereerd en naar eigen wensen worden bewerkt.
van een vooraf gemaakte planning en conceptontwikkeling
agents, groepen, rapporten, wachtrijen, serviceniveaus en
De HiPath ProCenter Office werkt naadloos samen met
voor uw bedrijf. Voordat de bestaande en geplande werk- en
alarmberichten kan de supervisor een actieve invloed
verschillende output-mogelijkheden, zoals Crystal Reporting,
communicatieprocessen van uw bedrijf zijn aangepast en in
aanvullende CTI-toepassingen (bijvoorbeeld voor Outbound
uitoefenen op de communicatieprocessen van het Call Center.
Excel, Word en Access.
een Call Center toepassing kunnen worden geïntegreerd,
Dialing)
■
worden de volgende stappen geadviseerd:
ondersteuning tijdens het gebruik.
■
analyse van de bedrijfsprocessen
Geïntegreerde Unified Messaging met uniforme
gebruikersinterface
■
De aanwezigheid van een Online Help functionaliteit biedt
44
per melding, voor maximaal 20 bellers tegelijkertijd
Optionele integratie van de Messaging toepassingen
in MS Exchange
■
CTI (Computer Telephony Integration) met informatie en
kiesfuncties via de PC op basis van Windows interfaces
(koppeling van CTI-software via TAPI 3rd-Party is mogelijk)
■
■
Integratie in bestaande databases via DDE en TAPI voor
Statistieken en rapporten ter analyse van
de communicatieprocessen
45
Eén product voor alle toepassingen
Overal bereikbaar
HiPath AllServe/HiPath 5000
Overal bereikbaar met HiPath Cordless Office
HiPath AllServe/HiPath 5000 is een op het internet protocol
Medewerkers die vaak op het bedrijfsterrein, in de fabriek
(IP) gebaseerde oplossing waar één server zorgt voor
■
interactieve bediening zoals bij optiPoint 500 en 600 toestellen
■
verlicht 5-regelig grafisch display met weergave van
nummer of naam
of in het magazijn zijn en weinig achter het bureau zitten,
■
navigatietoets met overzichtelijke menu’s
vinden bij terugkomst vaak verzoeken om te worden
■
handsfree telefoneren
systemen, de applicaties en de toestellen. Het op IP
teruggebeld. Dat brengt extra kosten met zich mee en
■
regelbare geluidssterkte hoorn
gebaseerde communicatieplatform HiPath AllServe/HiPath
bovendien kunnen er opdrachten verloren gaan, want
■
elektronisch telefoonboek voor max. 200 namen en
5000 optimaliseert bedrijfsprocessen, dringt operationele
niet iedereen laat een terugbelverzoek achter.
HiPath 3000
centraal beheer van al uw HiPath 3000 communicatie-
kosten terug en ondersteunt de nieuwste technologieën.
telefoonnummers
■
HiPath 3000
automatische nummerherhaling van de 5 laatst gekozen
HiPath 3000
nummers
Met HiPath Cordless Office optimaliseert u de
U kunt nu met één product de vruchten plukken van een
bereikbaarheid van uw medewerkers en u profiteert van
hoogwaardige, geavanceerde infrastructuur die tot op heden
de organisatorische en financiële voordelen van een snelle
alleen interessant was voor grote organisaties. HiPath AllServe/
besluitvorming. Het Siemens HiPath Cordless Office
HiPath 5000 is voor alle bedrijfssectoren interessant, maar
Computer Telefonie Integratie (CTI)
systeem is modulair opgebouwd, flexibel te configureren
vooral voor bedrijven die met behulp van één systeem een
Met deze toepassing kan telefoonverkeer sneller en efficiënter
en gebaseerd op de modernste digitale DECT-GAP-standaard
waarin Siemens al jaren een toonaangevende rol speelt.
bedrijfsomvattend netwerk (inclusief alle nevenvestigingen)
worden afgehandeld. Koppeling van uw telefooncentrale met
willen opzetten, of die meer dan één communicatietoepassing
belangrijke databases kan worden gerealiseerd. Gemakkelijk
willen gebruiken.
telefoneren met behulp van uw muis.
■
maximaal 10 tot 15 uur spreektijd en 250 uur standby-tijd
met NiMH accu’s
De DECT-GAP-standaard
HiPath Cordless Office voldoet aan de DECT-GAP-standaard.
Met de HiPath AllServe/HiPath 5000 introduceert Siemens
Voicemail en Unified Messaging
DECT-GAP (Digital Enhanced Cordless Telecommunication -
een all-in-one concept waarin vele communicatieoplossingen
Al het communicatieverkeer van berichten en diensten zoals
Generic Access Profile) is de wereldwijd erkende standaard
verenigd zijn:
e-mail, voicemail, fax en SMS geïntegreerd in één software-
voor draadloze digitale telefonie met een uitstekende
Cordless 4000 Comfort
Cordless 4000 Micro
toepassing, bijvoorbeeld Microsoft Outlook.
spraakkwaliteit en hoge mate van afluisterbeveiliging.
handset
handset
De PC-server gepositioneerd in het datanetwerk beheert
Personal Call Manager
Toegangsbeveiliging
meerdere HiPath communicatiesystemen door middel van
Een toepassing voor individuele medewerkers om hun
Elke HiPath Cordless handset wordt centraal op het systeem
De Cordless 4000 Micro handset heeft naast bovenstaande
IP-verbindingen. Niet alleen centraal beheer maar ook de
telefoonverkeer in de gewenste baan te leiden. Eenvoudig
aangemeld. Alleen met deze binnen het systeem geregistreerde
features bovendien:
gehele administratie van de communicatieoplossing wordt
te beheren voor de eindgebruiker via een webpagina op het
draadloze toestellen kan worden getelefoneerd. Daardoor is
■
trilfunctie
bewaard in de centrale database. Vervolgens worden de data
intranet, biedt deze toepassing een ideale oplossing voor
ongeautoriseerd gebruik van "vreemde" draadloze toestellen
■
uiterst compact
over alle vestigingen gesynchroniseerd. Een single system
mobiele medewerkers.
uitgesloten.
■
gewicht minder dan 100 gram
■
aansluitmogelijkheid voor een headset PTT - Push to Talk
Centraal beheer en administratie
image is hiermee een feit.
Kostenregistratie
Cordless 4000 handsets
Call Center
Registreert centraal alle kosten van de toestellen, onafhankelijk
Voor het HiPath Cordless Office systeem is een tweetal typen
Routeert niet alleen het telefoonverkeer efficiënt over de mede-
van de fysieke locatie van deze toestellen in het bedrijfsnetwerk.
Cordless 4000 handsets beschikbaar.
Voor meer informatie is er een HiPath AllServe/HiPath 5000
De Cordless 4000 Comfort handset kenmerkt zich onder
folder beschikbaar. Deze is te bekijken op www.hipath.nl
andere door de volgende features:
werkers maar biedt tevens de mogelijkheid om voicemails, e-mails
en faxberichten over de callcenter-medewerkers te routeren.
46
47
Industriële Gigaset Active handsets
Het geïntegreerde HiPath Cordless Office systeem
Siemens heeft specifiek voor industriële toepassingen twee
De communicatie tussen de Cordless handsets en de HiPath
Gigaset Active handsets ontwikkeld. Dit zijn de Gigaset Active
3000 verloopt via de basisstations die op HiPath 3000 zijn aan-
M en de Gigaset Active Explosion Proof. Deze robuust uitgevoerde
gesloten. De in de HiPath 3000 geïntegreerde HiPath Cordless
Gigaset Active handsets hebben de volgende voordelen:
DECT-module, regelt het verkeer tussen de verschillende basis-
■
trilfunctie
stations. De toestelspecifieke gegevens van de handsets zijn
■
stootvast
opgenomen in de HiPath 3000 waardoor de systeembeheerder
■
stof- en spatwaterdichte behuizing
zowel de handsets als vaste toestellen met één beheerpakket
■
geschikt voor gebruik met handschoenen door gesloten
centraal kan beheren.
rubber keypad
■
in vergelijking met de Cordless 4000 handsets een luider
Basisstations
volume en dus betere verstaanbaarheid in rumoerige ruimten
Voor het HiPath Cordless Office systeem zijn verschillende
Hoe ver wilt u gaan?
■
meedraaiende losse broekclip
typen basisstations beschikbaar:
Naast bereikbaarheid binnen uw organisatie willen
■
opvallende zwart-geel gekleurde behuizing bij EX-uitvoering
■
Single-cell basisstation met maximaal 4 spraakkanalen
werknemers die onderweg zijn bereikbaar blijven onder
■
aansluitmogelijkheid voor Gigaset 2000H headset
■
Multicell basisstation met maximaal 4 spraakkanalen
hun eigen telefoonnummer. Met de HiPath 3000 kunt u in
■
Multicell basisstation met maximaal 12 spraakkanalen
combinatie met de GSM-dienst "Corporate Net" van Vodafone
De Gigaset Active Explosion Proof is bovendien geschikt en
in uw eigen onderneming een Virtual Private Network (VPN)
gecertificeerd voor het gebruik in een explosiegevaarlijke
Afhankelijk van de locale omstandigheden en de verkeers-
realiseren. Door de rechtstreekse koppeling van de HiPath
omgeving.
intensiteit kan voor een goede radiodekking het meest
3000 aan het GSM-netwerk van Vodafone communiceren uw
optimale type basisstation worden toegepast. De basisstations
medewerkers op kantoor en onderweg via een GSM-toestel in
kunnen met behulp van een speciale weerbestendige
Nederland als het ware via uw eigen HiPath 3000 tegen een
behuizing ook buiten worden gemonteerd.
aantrekkelijk tarief. De GSM-toestellen van uw medewerkers
krijgen een eigen intern toestelnummer en uw mobiele collega’s
Overal bereikbaar
hoeven geen lange telefoonnummers meer in te toetsen.
HiPath Cordless Office kan worden uitgebreid tot maximaal
250 Cordless handsets en 64 basisstations met overlappende
radiocellen (multicell), waarmee een radionetwerk ontstaat
dat uw gehele bedrijf en het bedrijfsterrein dekt. Zodra een
oproep binnenkomt, bepaalt het systeem razendsnel in welke
radiocel u zich bevindt (roaming). Ook wanneer u zich tijdens
een gesprek van de ene radiocel naar de andere radiocel
verplaatst, wordt het gesprek automatisch en zonder
Gigaset Active
Gigaset active M
onderbreking doorgegeven (handover).
Explosion Proof
48
49
Onafhankelijk communiceren
Mobiele SIMpad SL4
Mobiele SIMpad SL4
Een mobiele webpad in compact formaat met allerlei
toepassingen die u normaal gesproken alleen op een PC vindt
en minder weegt dan een pak suiker. Het ergonomisch vormgegeven touchscreen TFT-kleurenscherm kan met één druk op
de knop worden geactiveerd (opstarttijd binnen 2 seconden)
en geeft vervolgens eenvoudig en zeer snel toegang tot het
Draadloos internetten én telefoneren
internet of bestaand PC-netwerk. Uitwisselbare PC-cards of
mobiele telefoon dienen daarbij als toegangspoort. Voor tal
van bedrijfstaken en sectoren zoals ziekenhuizen, magazijnbe-
Geniet van optimale bewegingsvrijheid. De kabels in een kan-
Draadloos Internetten én telefoneren
heer, musea, showrooms, gebouwenbeheer, maar ook
toor of werkkamer zorgen voor een goede verbinding tussen
met de Gigaset 4170 isdn
onderweg, bij een klant, op kantoor enz. maakt de SIMpad SL4
bijvoorbeeld een computer, printer en fax. Helaas ogen de
De Gigaset 4170 ISDN is uitermate geschikt voor de thuis,
een geheel nieuwe scala aan toepassingen mogelijk.
talloze draden rommelig en zitten ze vaak in de weg. Zo wordt
telewerker of zakelijk gebruiker. De Gigaset 4170 ISDN is een
er eenvoudig over gestruikeld. En bovendien: ze beperken de
volledige ISDN-centrale, die zelf eenvoudig is te installeren.
bewegingsvrijheid en zijn daardoor nogal achterhaald, want
De apparaten kunnen draadloos én probleemloos op elke PC
tegenwoordig kan volledig worden vertrouwd op de wereld
en het ISDN-netwerk worden aangesloten. Beschikbare ISDN-
van de draadloze communicatie. Een verzekering van de beste
features zijn onder andere wisselgesprekken, gesprekken in
kwaliteit, terwijl men kan gaan en staan waar men wil.
de wachtstand (met of zonder muziek), NummerWeergave en
weergave van de kosten in het display. Via de PC kan het hele
Dankzij Gigaset volledig onafhankelijk!
systeem overzichtelijk en eenvoudig worden ingesteld. Ook is
Laat de vrijheid op kantoor niet beperken door lastige kabels
er een interactieve menubediening voor de handsets en zijn er
en geniet van de Siemens Gigaset draadloze productlijn.
twee aansluitingen voor analoge toestellen, zoals een fax of
Een groot voordeel van de SIMpad is dat de gebruiker zeer snel
Gebruik maken van een toetsenbord is dus overbodig bij de
Telefoneren, internetten, bedrijfsnetwerk benaderen,
antwoordapparaat. Het instellen van het systeem kan via een
"on-line" is (binnen 7 seconden), om te e-mailen, surfen, om
SIMpad. Data kan worden ingevoerd met een ‘pointer’ op een
e-mailen en zelfs online spelletjes spelen zonder dat rekening
Comfort of Micro handset én via de meegeleverde Talk & Surf
tekst te verwerken of kaarten voor een concert te kopen. De
virtueel toetsenbord op het scherm zelf. Als mobiele toegangs-
hoeft te worden gehouden met een wirwar aan draden en
software. De Gigaset USB-adapter (Gigaset M105 data) geeft
SIMpad kan maximaal 7 uur worden gebruikt zonder de accu
poort beschikt de SIMpad SL4 over een PCMCIA-slot en
verbindingen. Bovendien kunnen meerdere verschillende
ultieme ‘Internet’ vrijheid tot een afstand gelijk aan de Gigaset
bij te laden. Alle benodigde programma’s zoals Word, Excel,
ondersteunt de volgende draadloze technologieën: Wireless
apparaten op het basisstation worden aangesloten. Of het nu
handsets. Geniet van de eenvoud en het comfort!
PowerPoint, Acces, Outlook en Internet Explorer draaien onder
LAN, Bluetooth en onze nieuwe innovatie op het gebied van
een handset, desktop PC of handige notebook is: de Gigaset
Windows CE 3.0. De SIMpad is zeer licht en handzaam en kan
Homenetworking: Gigaset Breedband Internet op basis van
gaat ieders verbazing te boven. Daarnaast heeft Siemens
daardoor met gemak in één hand worden vastgehouden om
HomeRF en mobiele netwerken zoals GSM, HSCSD en GPRS.
Mobile precies de Gigaset, die het best bij elke manier van
met de andere hand de menu’s te bedienen. De SIMpad
werken past. Zowel analoog als digitaal. Dankzij het eigen
beschikt over een 8,4 inch kleuren TFT-scherm (800x600
thuisnetwerk ervaart men het leven een stuk aangenamer
pixels), die complete HTML pagina’s laat zien en standaard
en flexibeler!
handschriftherkenning ondersteunt die aantekeningen omzet
naar digitale tekst.
50
51
Altijd de juiste oplossing
H49 data
Draadloos kantoor: Gigaset 49data lijn
gebruiken, zelfs als er wordt gesurft. Het ingebouwde digitale
Zou het niet mooi zijn om alle vormen van communicatie
antwoordapparaat maakt het geheel compleet:
draadloos te doen? En dan bedoelen we niet alleen een
altijd bereikbaar!
HiPath Hoteloplossingen
beschikbaarheid van alle belangrijke hotelfuncties,
zoals check in/-uit met omschakeling netlijnbevoegdheid,
Ook hotels richten zich op het versterken van de
concurrentiepositie door middel van efficiënte en
relaxed gesprek te voeren via een telefoon of samen op
■
groeps-check-in en indicatie kamerstatus
■
overzichtelijke gebruikers-interface met duidelijke
de bank, maar ook via het internet. De Nederlander heeft een
De Gigaset 4975 voice & data is het meest complete product
klantvriendelijke processen en procedures. De arbeids- en
groeiende behoefte aan vrijheid, waarom dan ook niet tijdens
uit de familie. De Gigaset H4900 data is een vergelijkbaar
kostenintensieve dienstverlening in hotels vereist de inzet
het internetten? Internetten vanaf de bank, chatten vanaf je
product, maar nu zonder het telefoongedeelte. Dus wel alle
van moderne middelen en methoden. HiPath 3000 is
slaapkamer, recepten bekijken in de keuken, veilig internet-
vrijheid met alles wat met internet te maken heeft, maar voor
in combinatie met de HiPath Hotel pakketten hiervoor
bankieren, de e-krant lezen uit je luie stoel achter in de tuin.
een telefoongesprek moet je van een andere telefoon gebruik
de ideale oplossing.
Het kan allemaal. Stapje verder? Vanaf alle computers en
maken. Alle Gigaset handsets uit de eerdere generaties vanaf
laptops in huis tegelijkertijd internetten, internet gamen op
de 1000-serie kunnen worden gebuikt op de Gigaset 4975
Of het nu gaat om de receptie, de roomservice of de huishou-
volle snelheid, dvd-films bekijken of mp3-muziek beluisteren.
voice & data. Voor de configuratie adviseren wij wel een
delijke dienst: de werkdruk van u en uw personeel wordt dui-
Gigaset 4000 Comfort of Micro handset. Deze ondersteunen
delijk verminderd. Ook uw administratieve werkzaamheden
Natuurlijk is men in Nederland reeds bekend met onze
namelijk alle features en instellingen. Voor het internetten
kunnen sneller worden afgehandeld dankzij deze hoteloplos-
draadloze internettoepassingen voor ISDN, maar dan zit je nog
kunnen zgn. desktop-PC’s en laptops worden gebruikt. Voor de
sing. Met HiPath Hotel kunt u efficiënter werken en scoort uw
Memory Desk
steeds met de beperkingen van het ISDN-net. ADSL en digitale
desktop-PC hebben we een USB-adapter beschikbaar:
hotel over de gehele linie hoger op het gebied van professio-
Dit speciale receptietoestel van HiPath Hotel Entry kenmerkt
kabel zijn de laatste trends op het gebied van supersnel
de Gigaset H497 data. Voor de laptop een PC-kaart: de Gigaset
naliteit, uitstraling en de Benelux-hotelclassificatie.
zich door de eenvoudige bediening en de professionele
internet. Maar ze beperken je tot op de dag van vandaag nog
H498 data.
steeds in je bewegingsvrijheid. En wat dacht je van die vrije
displaymeldingen op het receptietoestel - bijvoorbeeld naam
en taal van de gast
■
met uitbreidingsconsoles uit te breiden tot het gewenste
aantal kamers
■
wekservice in meerdere talen
■
dubbele telefooncel-functionaliteit
■
registratie en afdruk van telefoonkosten in twee valuta’s,
onder andere in euro’s
■
gemakkelijk te bedienen, ook voor tijdelijk personeel
functionaliteit. Met het multifunctionele Memory Desk toestel
HiPath Hotel biedt in elke situatie de juiste
verwerkt u op snelle en eenvoudige wijze de hotelcommunicatie
en de facturering. Vaak gekozen nummers kiest u met één
zaterdag die je moet opofferen om alle bekabeling aan
Eén van de belangrijkste pluspunten is het gemak waarmee
communicatieoplossing:
te leggen, met alle gevolgen van dien; beschadigingen,
het geheel te installeren is. Zeven minuten na het beginnen
■
frustraties?! Daar hebben we wat aan gedaan. We maken nu
ook het supersnelle internet draadloos met de nieuwe
uitrusting afgestemd op de benodigde voorzieningen,
druk op de toets. En als u een keer een speciale telefoonfunctie
van de eerste handelingen is de klus geklaard. De technische
bijvoorbeeld voor nationale en internationale hotelketens,
wilt gebruiken, heeft u geen gebruiksaanwijzing nodig. Want
zaken zijn achter de rug, het surfplezier kan beginnen.
stedelijke hotels, conferentieoorden en vakantiehotels,
de Ja-, Verder- en Terug-toetsen zijn voldoende om via de
pensions en logementen met gastenkamers
interactieve bediening en de displaymeldingen de gewenste
van telefoon tot complete infrastructuur: alle producten voor
functie spelenderwijs te activeren.
generatie Gigaset Breedband internetproducten. Geen hak- en
breekwerk meer, geen werkkleding meer en de zaterdag vrij.
■
Ons geheim zit in een compact zwart kastje van ongeveer 30
■
elke omvang en voor elke wens
aanpassingen en uitbreidingen zijn naderhand altijd mogelijk
cm breed: de Gigaset 4975 voice & data, die dienst doet als
Uitbreidingsconsoles
Bovendien zijn er uitbreidingsconsoles te verkrijgen waarop
telefooncentrale en als basisstation voor het PC-netwerk.
U kunt kiezen uit de volgende hoteloplossingen:
Deze black-box moet worden aangesloten op de analoge
■
HiPath Hotel Entry (tot 96 kamers)
de status van de gastenkamers via de interactieve gebruikers-
telefoonlijn en op een ADSL- of kabelverbinding. De Gigaset
■
HiPath Hotel Advanced (interface met hotel front-office
interface wordt weergegeven. Als u een bepaalde kamer wilt
systeem)
toewijzen, drukt u gewoon op de betreffende kamertoets en
4975 voice & data is een eenvoudig op te zetten netwerk
waarop maximaal acht computers en zes telefoons zijn aan
belangrijke hotelfuncties zijn geprogrammeerd en waarop
op de toets "check-in". De status verandert onmiddellijk van
te sluiten. De computers kunnen draadloos samenwerken,
HiPath Hotel Entry – hoteloplossing met het receptietoestel
"vrij" in "bezet", de telefoon in de kamer wordt vrijgegeven en
én individueel en gelijktijdig het internet op. Hetzelfde geldt
Memory Desk
de gastenrekening wordt geopend - en dat gebeurt allemaal
voor de draadloze telefoontoestellen. Ze kunnen kosteloos
■
binnenshuis met elkaar bellen, maar ook de buitenlijn
52
compact hotelpakket dat zonder veel extra investeringen
automatisch. Net zo eenvoudig activeert u de wekdienst en
te realiseren is
staat u het gebruik van buitenlijnen toe.
53
De keuze is aan u
Met één druk op de toets "check-out" wordt de betreffende
HiPath 5000 Voice-over-IP communicatiesysteem
kamer niet meer als "bezet", maar als "niet schoongemaakt"
aangegeven. De telefoon in de kamer is dan geblokkeerd voor
De HiPath 5000 communicatieserver is een op software
externe gesprekken. De gemaakte telefoonkosten worden niet
gebaseerde communicatieserver die op een Windows 2000
alleen weergegeven, maar kunnen ook in een complete, gede-
advanced serverplatform functioneert. De HiPath 5000
tailleerde telefoonrekening worden afgedrukt. Uw voordeel:
communicatieserver biedt standaard telefoniefunctionaliteit
tijdwinst voor het personeel en meer aandacht voor uw
via een IP-netwerk. Extra functionaliteit voor de gebruikers
gasten. HiPath Hotel Entry is een intelligente hoteloplossing
is dat zij op één workpoint over zowel spraak-, e-mail- en
voor de begeleiding van de belangrijkste werkprocessen in
voicemailfaciliteiten beschikken. De HiPath 5000 beschikt
hotels tot maximaal 96 kamers.
over applicaties voor zowel standaardtelefonie als voor
unified messaging, ACD en geïntegreerde spraak- en data-
HiPath Hotel Advanced – de hoteloplossing op basis van
toepassingen. Op het HiPath 5000 platform kunnen 1000
informatieverwerking
workpoints worden aangemeld en is ontworpen als primair
Voor grote hotels wordt de HiPath Hotel Advanced oplossing
(VoIP) communicatiesysteem voor het MKB.
aangeboden die volledig is afgestemd op het reeds aanwezige
of geplande hotelautomatiseringssysteem. HiPath Hotel
Advanced biedt in combinatie met de HiPath 3000 een
standaard interface voor de koppeling met het hotel frontoffice systeem dat over alle communicatie- en klantgegevens
beschikt. Omdat de meeste hotel frontoffice systemen worden
ondersteund, kan vrijwel altijd een optimale oplossing worden
gerealiseerd. Voor u betekent dit minimale aanpassing van uw
auto-matiseringsomgeving en daarmee bescherming van uw
investering, betere hotelservice en meer tijd voor uw gasten.
Met name internationaal opererende hotelketens hebben
daarmee de mogelijkheid hun frontoffice toepassingen
te combineren met het HiPath telefooncomfort.
54
55
H.323 omgeving. De HiPath AP 1100 voelt zich prima op zijn
gemak in een HiPath 5000 VoIP-omgeving, maar kan net zo
gemakkelijk in een H.323 omgeving van derden worden
HiPath 5000
opgenomen. De HiPath AP 1100 is gebaseerd op de H.323
standaard en maakt tevens gebruik van de compressieLAN
LAN
WAN
CorNet IP
standaard G.711 (64 kbit/s) en G.723.1 (6,3 kbit/s).
De HiPath AP 1100 kan door zijn ingebouwde webserver via
HiPath 3000
PSTN
HiPath 3000
een webbrowser (Internet Explorer, Netscape) worden
geconfigureerd. Daarnaast kan de AP 1100 worden aangemeld
op het HiPath 3000 communicatiesysteem. Aanmelding vindt
plaats op de gateway module, genoemd HG1500.
Capaciteit van het HiPath 5000 communicatiesysteem
De HiPath 3000 is een realtime gateway voor het Voice-overInternet-Protocol (VoIP). De HiPath 3000 wordt gebruikt voor
de interconnectie tussen een circuitgeschakeld spraaknetwerk
(ISDN) en een pakketgeschakeld datanetwerk (Ethernet).
HiPath 5000
IP
De HiPath 3000 realtime gateway is een belangrijk onderdeel
in een HiPath 5000 VoIP-omgeving. De HiPath 5000 serverplatform kan met behulp van de HiPath 3000 realtime gateway
Toestelaansluitingen
verbonden worden met het ISDN-net (ISDN2 en ISDN30) en
Max. aantal telefoontoestellen
(incl. IP en draadloos)
1000
waarvan digitale
optiPoint 500 toestellen
1000
waarvan analoge toestellen
1000
waarvan configureerbare
IP-phones en softphones
1000
waarvan actieve IP-phones
en softphones
1000
waarvan draadloze DECT-handsets
1000
met bedrijfstelefonie-systemen (CorNet, Qsig).
Netlijnaansluitingen
HiPath AP 1100
De HiPath AP 1100 is een analoge terminal adapter die
gebruikt wordt om analoge faxen, modems (tot 33k6) en
draadloze toestellen (DECT) op te nemen in het Local Area
Network (LAN). De HiPath AP 1100 wordt gebruikt om
Soort
Gecombineerde aansluiting
(analoog/ISDN)
Aantal netlijnen en/
of ISDN B-kanalen
ISDN
Ja
120 per
gateway node
bestaande analoge randapparatuur te migreren naar een
56
57
Maatwerk
Financiering en leasevormen
Siemens biedt u de unieke combinatie van technisch
hoogwaardige producten en systemen met financiële
knowhow. U hoeft daarom niet zelf voor een financiering
te zorgen. De betaling van uw investering kan eenvoudig
door financiering bij Siemens Financial Services in termijnen
geschieden. Siemens brengt de zekerheid van haar
technologie in balans met een gedegen financieel advies.
On Balance financiering (Financiële Lease)
Flexibiliteit
Bij deze vorm van leasing is Siemens Lease vooral de financier
Leasing door Siemens Lease B.V. betekent het beschikken
van de apparatuur. De apparatuur komt dan ook op uw balans
over een flexibel instrument om apparatuur te financieren.
te staan. Bij deze leasevorm kunt u gebruik maken van
Het geeft u de mogelijkheid om nu al over de nieuwste
de geldende investeringsaftrek en de door u gehanteerde
apparatuur te beschikken zonder een beroep te doen op uw
afschrijvingsmethodiek. Na de looptijd van de financiering
liquide middelen of bankkrediet. Leasing is flexibel.
wordt de apparatuur, tegen betaling van een symbolisch
Uitbreidingen kunnen desgewenst in lopende Siemens
bedrag, uw volledig eigendom.
Leasecontracten worden opgenomen, ook indien de looptijd
van het contract gelijk moet blijven. Verder biedt Siemens
Bijzonder aantrekkelijke lease-prijs
Lease u de mogelijkheid om de geleverde apparatuur geheel
De aankoop van een HiPath 3000 systeem van bijvoorbeeld
of gedeeltelijk in te ruilen.
€ 50.000,- kunt u al operationeel leasen tegen
een maandelijkse vergoeding van € 945,- *).
Matching
De leasebedragen kunnen worden betaald uit de opbrengsten
Vraag gerust een offerte aan bij uw HiPath leverancier.
van de nieuwe technologie. Zo ontstaat een gezond evenwicht
*) Afhankelijk van de rente op het moment van financiering.
tussen de investering en de opbrengst.
Gebruikerstrainingen Siemens apparatuur
Leasevormen
Naast de aanschaf van systemen en oplossingen bestaat de
Off Balance financiering (Operationele Lease)
mogelijkheid om gebruikerstrainingen te volgen bij het
Deze vorm kan gezien worden als een huurcontract voor een
Siemens Training Instituut. De volgende twee gebruikers-
bepaalde periode. Het gebruik van de apparatuur staat cen-
trainingen worden verzorgd:
traal. Siemens Lease stelt u het object ter beschikking, maar
■
Gebruikerstraining voor de digitale Siemens telefoontoestellen
behoudt het economische eigendom. Deze leasevorm ver-
■
Gebruikerstraining telefoniste voor de PC-bedienpost
stoort uw huidige balansverhoudingen niet. De mogelijkheden
optiClient Attendant
van deze financieringsvorm zijn aanzienlijk en kunnen op uw
situatie worden afgestemd.
58
Vraag uw HiPath leverancier naar de trainingsdata.
59
Belangrijkste features van
de HiPath 3000 en HiPath 5000
Functies
HiPath 3250 /
HiPath 540
HiPath 3350
HiPath 3550
HiPath 3750
HiPath 3300
19"uitvoering
HiPath 3500
19"uitvoering
HiPath 3700
19"uitvoering
HiPath 5000
IP
Capaciteit
Max. aantal poorten
16
72
246
504
72
246
504
1000
Aantal netlijnen en/of ISDN B-kanalen
4
16
60 *)
120
16
60 *)
120
120***
Max. aantal werkplekken/telefoontoestellen
12
60
204
384
60
204
384
1000
4
16
72
336
16
48
336
1000
waarvan digitale optiset E toestellen
waarvan analoge a/b-toestellen
4
20
108
256
12
44
256
1000
waarvan draadloze DECT-handsets
8
16
64
250
16
32
250
250***
waarvan configureerbare IP-phones en softphones
-
48
192
250
48
192
250
1000
X
X
X
X
X
X
X
X
Telefooncomfort
Aankloppen/oproepsignalering
Bericht achterlaten (antwoordtekst)
X
X
X
X
X
X
X
X
Berichten verzenden
X
X
X
X
X
X
X
X
Bedieningstoestel/telefonisteterminal
X
X
X
X
X
X
X
X
Lijst met binnengekomen oproepen
X
X
X
X
X
X
X
X
Oproep bijschakelen
X
X
X
X
X
X
X
X
Conferentie met 5 deelnemers
X
X
X
X
X
X
X
X
Centraal intern telefoonboek
X
X
X
X
X
X
X
X
DTMF-nakiezen
X
X
X
X
X
X
X
X
Gesprek doorverbinden
X
X
X
X
X
X
X
X
Makelen (wisselgesprek)
X
X
X
X
X
X
X
X
Muziek in de wachtstand
X
X
X
X
X
X
X
X
Automatische netlijnbelegging
X
X
X
X
X
X
X
X
Niet storen
X
X
X
X
X
X
X
X
Nummerherhaling
X
X
X
X
X
X
X
X
Nummerweergave bij ISDN-netlijnen
X
X
X
X
X
X
X
X
Opschakelen
X
X
X
X
X
X
X
X
Parkeren
X
X
X
X
X
X
X
X
Ruggespraak
X
X
X
X
X
X
X
X
Automatisch terugbellen bij bezet/vrij toestel
X
X
X
X
X
X
X
X
Verkeersklassen
X
X
X
X
X
X
X
X
*) max. 1 ISDN30-aansluiting
**) alleen i.c.m. HiPath 3000 systeem
***) per gateway node
60
61
Functies
HiPath 3250 /
HiPath 540
HiPath 3350
HiPath 3550
HiPath 3750
HiPath 3300
19"uitvoering
HiPath 3500
19"uitvoering
HiPath 3700
19"uitvoering
HiPath 5000
IP
Key functionaliteit
X
X
X
X
X
X
X
X
Gesprekskostenregistratie
X
X
X
X
X
X
X
X
HiPath optiClient Attendant (PC-bedienpost)
X
X
X
X
X
X
X
Automatic Attendant (Xpressions Compact)
X
X
X
X
X
X
X
Telefooncomfort (vervolg)
Bereikbaarheid
Berichten/postbus (info teksten)
X
X
X
X
X
X
X
X
Groepsschakeling (lineair, cyclisch, enkelvoudig)
X
X
X
X
X
X
X
X
Groepsoproep
X
Verdeling van oproepen via "first-in-first-out" (ACD)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Chef-secretaresse schakeling
X
X
X
X
X
X
X
X
Heroproep
X
X
X
X
X
X
X
X
Nachtstand/dagstand
X
X
X
X
X
X
X
X
Oproepdoorschakeling na tijd
X
X
X
X
X
X
X
X
Oproepomleiding per toestel naar intern toestel
X
X
X
X
X
X
X
X
Oproepomleiding per toestel naar externe bestemming
X
X
X
X
X
X
X
X
Geschikt voor telewerken
X
X
X
X
X
X
X
X
Flexplekken
X
X
X
X
X
X
X
X
Oproepovername
X
X
X
X
X
X
X
X
Oproepsignalering
X
X
X
X
X
X
X
X
Intercom
X
X
X
X
X
X
X
X
Projectcodes
X
X
X
X
X
X
X
X
Beveiliging
Codeslot
X
X
X
X
X
X
X
X
Onderbrekingsvrije stroomvoorziening (UPS)
-
X
X
X
X
X
X
X
HiPath cordless 3000 (multicell DECT systeem)
X
X
X
X
X
X
X
X
Max. aantal multicell basisstations
3
3
16
64
3
7
64
64***
DECT
*) features afhankelijk van gebruikte workpoint
**) niet in combinatie met IP workpoints
***) per gateway node
62
63
Functies
HiPath 3250 /
HiPath 540
HiPath 3350
HiPath 3550
HiPath 3750
HiPath 3300
19"uitvoering
HiPath 3500
19"uitvoering
HiPath 3700
19"uitvoering
HiPath 5000
IP
Messaging
Voicemail voor alle werkplekken (Xpressions Compact)
-
X
X
X
X
X
X
X
Unified Messaging (fax-to-email en voice-to-email)
-
X
X
X
X
X
X
X
ACD Call Center toepassingen
Geïntegreerde ACD-functionaliteit
-
X
X
X
X
X
X
X
OfficeLook
-
X
X
X
X
X
X
X
HiPath ProCenter Office
-
X
X
X
X
X
X
X
HiPath Procenter Standaard/Advanvanced
-
-
-
-
-
-
-
X
Least Cost Routing met meerdere carriers/providers
X
X
X
X
X
X
X
X
TeleData Office V3.0 kostenregistratiepakket (max. 1000 tst.)
X
X
X
X
X
X
X
X
HiPath 3000 Assistant TC
X
X
X
X
X
X
X
X
HiPath 3000 Manager C
X
X
X
X
X
X
X
X
HiPath 3000 Manager I
-
X
X
X
X
X
X
X
HiPath AllServe
-
X
X
X
X
X
X
X
HiPath Hotel Entry hotelpakket (max. 96 kamers)
-
X
X
-
X
X
-
X****
HiPath Hotel Advanced, interface hotel front office systeem
-
-
X
X
-
X
X
X****
-
X
X
X
X
X
X
X
HiPath HG 1500 (VoIP/LAN-Gateway)
-
X
X
X
X
X
X
X
IP-koppeling naar LAN, intranet en internet
-
X
X
X
X
X
X
X
Kostenregistratie toepassingen
HiPath beheer
Hotel toepassingen
Totaal oplossing
HiPath AllServe
IP en VoIP koppelingen
****) afhankelijk van HiPath 3000 gateway keuze
64
65
Functies
HiPath 3250 /
HiPath 540
HiPath 3350
HiPath 3550
HiPath 3750
HiPath 3300
19"uitvoering
HiPath 3500
19"uitvoering
HiPath 3700
19"uitvoering
HiPath 5000
IP
CTI-TAPI (1st party, IP-workpoint)
-
X
X
X
X
X
X
X
CTI-TAPI V5.0 software interface (1st party, toestel)
X
X
X
X
X
X
X
X
CTI koppelingen
CTI-TAPI 170 software interface (3rd party, LAN)
-
X
X
X
X
X
X
X
CTI-DeskTop toepassing Smartset
X
X
X
X
X
X
X
X
CTI-interface CSTA phase II - V.24
-
X
X
X
X
X
X
X
CTI-interface CSTA phase II - DSS1
-
X
X
X
X
X
X
X
CTI-interface CSTA - IP
-
X
X
X
X
X
X
X
ESPA PZI / Pager interface
-
-
-
X
-
-
X
X*****
Overige opties
Deurtelefoonaansluiting/deuropener
X
X
X
X
X
X
X
X
Multisite configuratie/networking
-
X
X
X
X
X
X
X
*****) alleen in combinatie met HiPath 3700 / 3750 gateway
66
67

Vergelijkbare documenten