Muttizettel - TRUDE HAU NEIN

Commentaren

Transcriptie

Muttizettel - TRUDE HAU NEIN
0XWWL]HWWHO
QDFKGHP-XJHQGVFKXW]JHVHW]
'HU(LQODVVXQG$XIHQWKDOWIU-XJHQGOLFKH]ZLVFKHQXQG-DKUHQEHL|IIHQWOLFKHQ 7DQ]YHUDQVWDOWXQJHQLVWELV
8KUHUODXEW
(LQ-XJHQGOLFKHU]ZLVFKHQXQG-DKUHQGHUVLFKOlQJHUDOV8KUDXIGHU9HUDQVWDOWXQJDXIKDOWHQZLOO
PXVVODXW-XJHQGVFKXW]JHVHW]†$EV1ULQ%HJOHLWXQJHLQHUYROOMlKULJHQ$XWRULWlWVSHUVRQ
(U]LHKXQJVEHDXIWUDJWHUXQGLQ%HVLW]HLQHUYRQGHQ(OWHUQDXVJHIOOWHQJOWLJHQ(U]LHKXQJVEHDXIWUDJXQJ
VHLQ(LQH.RSLHGHV3HUVRQDODXVZHLVHVHLQHV(U]LHKXQJVEHUHFKWLJWHQLVWEHL(LQODVV]XU9HUDQVWDOWXQJ
YRU]XOHJHQ
'HU-XJHQGOLFKHXQGGHUGLH(U]LHKXQJVEHDXIWUDJWHUPVVHQDXIGHU9HUDQVWDOWXQJHLQHQJOWLJHQ
3HUVRQDODXVZHLVGDEHLKDEHQ'HUGLH(U]LHKXQJVEHDXIWUDJWHUKDWGLH$XIVLFKWVSIOLFKWGDUIQLFKWXQWHU
$ONRKROHLQIOXVVVWHKHQXQGKDWQHEHQGHU(LQKDOWXQJGHV-XJHQGVFKXW]JHVHW]HVDXFKIUGLHJHVLFKHUWH
+HLPIDKUW]XVDPPHQPLWGHP-XJHQGOLFKHQ]XVRUJHQ
'HUSHUVRQHQVRUJHEHUHFKWLJWH(OWHUQWHLOGLH(OWHUQ
1DPH9RUQDPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6WUD‰HBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB :RKQRUWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
*HEXUWVGDWXPBBBBBBBBBBBBBBBBB3HUVRQDODXVZHLVQXPPHUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
7HOHUUHLFKEDUXQWHUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
EHUWUlJWEHUWUDJHQJHP†$EV1U-XJHQGVFKXW]JHVHW]GLH$XIJDEHQGHU(U]LHKXQJIU
GLHPLQGHUMlKULJH7RFKWHUGHQPLQGHUMlKULJHQ6RKQDQ
1DPH9RUQDPHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
*HEXUWVGDWXPBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6WUD‰HBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB :RKQRUWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
IUGLH'DXHUGHV$XIHQWKDOWHVVRZLHGHQ+HLPZHJDQGHU9HUDQVWDOWXQJGHs Seelingstädter
Carnevalsclub H9DPBBBBBBBBBB
DXIQDFKIROJHQGJHQDQQWHYROOMlKULJH%HJOHLWSHUVRQDOV(U]LHKXQJVEHDXIWUDJWH
1DPH9RUQDPH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6WUD‰HBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB:RKQRUWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
*HEXUWVGDWXPBBBBBBBBBBBBBBBBB3HUVRQDODXVZHLVQXPPHUBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
+LHUPLWHUWHLOHQLFKZLUPHLQHUXQVHUHU7RFKWHUPHLQHPXQVHUHP6RKQGLH
(UODXEQLVLQ%HJOHLWXQJGHUREHQDXIJHIKUWHQ%HJOHLWSHUVRQDQGHU9HUDQVWDOWXQJGHU
6HHOLQJVWlGWHU&DUQHYDOVFOXEH9WHLO]XQHKPHQ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
2UW'DWXP8QWHUVFKULIWGHU3HUVRQHQVRUJHEHUHFKWLJWHQ
$OVHU]LHKXQJVEHDXIWUDJWH3HUVRQEHVWlWLJHLFKGDVVRJ-XJHQGOLFKHUPLWPLUGLHRJ9HUDQVWDOWXQJEHVXFKWDXFKZLHGHU
JHPHLQVDPPLWPLUGLH9HUDQVWDOWXQJYHUOlVVW:lKUHQGGLHVHU 9HUDQVWDOWXQJELQLFK]XU$XIVLFKWGHVGHU0LQGHUMlKULJHQ
YHUSIOLFKWHW,FKVRUJHLQVEHVRQGHUHIUGLH(LQKDOWXQJGHV-XJHQGVFKXW]HV0LULVWEHZXVVWGDVV-XJHQGOLFKHDE-DKUHQLQ
GHUgIIHQWOLFKNHLWNHLQH7DEDNZDUHQDONRKROLVFKHQ*HWUlQNHQXULQ)RUPYRQ%LHU:HLQ6HNWNRQVXPLHUHQGUIHQ
%UDQQWZHLQKDOWLJH*HWUlQNHRGHUEUDQQWZHLQKDOWLJH0L[JHWUlQNHVRZLH$ONRSRSVVLQGODXW-X6FK*IU0LQGHUMlKULJH
YHUERWHQ,FKEHVWlWLJH]XJOHLFKGLH5LFKWLJNHLWGHU$QJDEHQLQGLHVHP0XWWL]HWWHOVRZLHGLH(FKWKHLW DOOHU8QWHUVFKULIWHQ0LU
LVWEHZXVVWGDVVEHL7UXQNHQKHLWGHUHU]LHKXQJVEHDXIWUDJWHQ3HUVRQGLHRJhEHUWUDJXQJLKUH*OWLJNHLWYHUOLHUW
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
2UW'DWXP8QWHUVFKULIWGHUHU]LHKXQJVEHDXIWUDJWHQ3HUVRQ
2UW'DWXP8QWHUVFKULIWGHVU0LQGHUMlKULJHQ
$ &+781*: (5 817(5 6&+5 ,)7(1)b/6&+7. $111$&+'(0 675 $)*(6(7=%8&+0 ,7
(,1(5 )5(,+(,76675$)(921%,6=8-$+5 (19(5 85 7(,/7: (5'(1

Vergelijkbare documenten