kzieugeiren programma

Commentaren

Transcriptie

kzieugeiren programma
8u45 We nemen je mee!
Een storyteller neemt je mee doorheen de expo ‘The Green Light District’. Hoe verandert technologie en wetenschap de relatie tussen mens en natuur in
de stad? Ontwerpers, kunstenaars, ondernemers en wetenschappers presenteren concrete projecten die het doemdenken over ecologie overstijgen.
Verrassende, ongekende kleine revoluties die je doen nadenken en medeplichtig maken.
10u30 Welkom!
10u35 Eens, nog niet zo heel erg lang geleden…
We vragen David Debrouwere (afdelingshoofd Jongerenwelzijn), Willy Vandamme (projectleider Columbus) en Sabine Bourgeois (directeur Oranjehuis vzw)
voor een intiem gesprek op de sofa.
11u30 Samen experimenteren
Het OCJ en enkele procesbegeleiders van Columbus blikken terug op het samen experimenteren.
12u00 Geiren zien…
Geert Six (Unie der Zorgelozen) brengt zijn kijk op de liefde op zijn eigenzinnige manier.
14u00 Opening van de salons (elke deelnemer kan twee salons volgen – 2 x 50 minuten)
‘k zie u geiren !
Inspiratiedag naar
aanleiding van 5 jaar
experimenteren met positieve heroriëntering.
13 januari 2015 | 8u45 −17u30
Budafabriek (Dam 2A) te Kortrijk Prijs: 30 euro *
*(broodje over de middag inbegrepen)
Salon 1 Het begint met taal
Willy Vandamme en Inte De Coster nemen je mee in de taal van de kansen en mogelijkheden.
Salon 2 Als woorden zoek zijn, komt de ervaring op de voorgrond
Pieter Desmet, Kenneth Dumont en Koert Rottiers brengen hun ervaring uit Forta Kuné (samen sterk) ervaringstrajecten. De mogelijkheden van het inzetten
van ervaringen in procesbegeleiding.
Salon 3 Lichaam en geest verbinden
Sarah Michiels brengt haar ervaringen met lichaamswerk om wat vast zit, terug in beweging te krijgen.
Salon 4 Samen-leven: hoe doe je dat?
Stijn Deprez brengt vanuit de herstelgerichte visie het belang van het investeren in een goed leefklimaat. Ook wanneer het moeilijk gaat, blijft het belangrijk
om hiervoor oog te hebben.
Salon 5 Werken met de context: familie spreken of familie betrekken?
Dorien, Lut en Johan brengen als ouder hun visie over hoe er met de context moet worden gewerkt.
Salon 6 Mag-da in je buurt?!
We leerden Magda kennen toen we enkele ouders samen brachten uit Nieuw-Gent rond hun gemeenschappelijke zorgen. Ze werd de spreekbuis voor deze
groep en ging de zorgen van de ouders aankaarten bij verschillende diensten en overheden.
Salon 7 Netwerken werken?
We ontwikkelen met organisaties uit de brede instap en de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp een aanpak om aan de slag te gaan in verontrustende
situaties. We willen samen grenzen verleggen door het aanspreken van ieders verantwoordelijkheid, ook die van onszelf, en we focussen op drive en
verbinding. Hoe verliep de opbouw van dit gezamenlijk netwerk, wat zijn hierin de kansen, waar liggen de hindernissen, hoe houden we onszelf alert? Onze
partners vertellen…
Salon 8 Als de nood het hoogst is, is de creativiteit nabij
Het puntplan, outboxx,.. als voorbeelden van ad hoc zoeken naar mogelijke antwoorden op vraagstukken van elke dag.
16u00 Playb(l)ack
Playb(l)ack blikt terug op jullie ervaringen, gevoelens en belevingen tijdens deze inspiratiedag aan de hand van improvisatietheater.
16u30 We heffen het glas!
Met muziek van Clear Season. Matthias Desmet is procesbegeleider bij Columbus en schrijft zijn songs vanuit een engagement. De teksten staan absoluut
voorop. Clear Season benadert het leven cyclisch en roept op om de seizoenen, die we ook op persoonlijk vlak doormaken, samen met anderen vorm te geven.
O
Inschrijvingen via: [email protected] met vermelding van:
Naam | Organisatie | Mailadres | Keuze salon 14u00 – 14u 50 (*) | Keuze salon 15u00 – 15u50 (*)
Je inschrijving is volledig na overschrijving van 30 euro op rekeningnr.: BE73 4600 8015 3160 mèt referentie: “inspiratiedag 13 januari”.
(*) We proberen zoveel als mogelijk rekening te houden met je keuze!