Achteras hulpluchtvering IVECO Daily

Commentaren

Transcriptie

Achteras hulpluchtvering IVECO Daily
Deze montage handleiding is puur bedoeld voor illustratieve doeleinden en kan een afwijkend beeld van de componenten weergeven. De producent
behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren zonder voorafgaande vermelding.
Gedistribueerd door:
VB-Airsuspension B.V.
Frankenweg 3
7051 HV Varsseveld - Holland
4.5421-IM-D-VB
Chassishoogte 85 mm
Vanaf de 07/1999
IVECO Daily
35 C9 - 50 C17
geschikt voor :
Achteras hulpluchtvering
1520104003
VB-Airsuspension nr.
1
5
Wartel
Ventiel
Rechter zijde
3
Rechter zijde
4
Handleiding instelling
drukbegrenzingsventiel (1x)
Werkdruk sticker (1X).
Haakse
ontluchtingsa
ansluiting
(1x)
6
Rechter zijde
7
Positioneer de luchtbalg zoals aangegeven op bovenstaande
afbeelding.
Rechter zijde
Trekband set,
bestaande uit:
• Trekbanden (20x).
Bevestigingssteun
Kunststof ring
Ø8 (4X)
M6 (1X)
Ø6 (1X)
M6x16 (1X)
Monteer de luchtbalg zoals aangegeven in afbeeldingen 5 t/m 7. Gebruik voor de Iveco as de klem met
doorsnede 92 mm en voor de Rockwell as de klem met doorsnede 80 mm. Plaats de klem - zo mogelijk midden onder de balg. Herhaal deze stappen voor de montage van de luchtbalg aan de linkerzijde.
Rechter zijde
2
M8 (6X)
Ø8x16 (2X)
M8x20 (2X)
KLEIN MATERIAAL SET
60x20 (2X)
Drukbegrenzingsset, bestaande
uit:
• Drukbegrenzingsventiel met
luchtkoppelingen (2x)
• Wartels (6x);
• Bevestigingssteun (2x);
• Kunststof ring (2x).
Verwijder beide (links en rechts)
aanslagrubbers en geef deze
eventueel terug aan de voertuig
eigenaar.
Rechter zijde
Manometer set bestaande
uit:
• Manometer met kunststof
ring
• Vul-/afblaasventiel
• Wartel (t.b.v. manometer)
• Manometer steun
Plaats het voertuig op een
put of brug, om veilig en
efficiënt te kunnen werken.
Rechter zijde
Luchtleidingen, bestaande uit:
• Rode luchtleiding (6 m.)
• Zwarte luchtleiding (6 m.)
Rechter luchtbalg (1x)
Linker luchtbalg (1x)
Ø92 2X
Ø80 2X
45x20 (1X)
SET INHOUD
MONTAGE HANDLEIDING
Remverdeelblok
Buig de strp waarop het verdeelblok
van het remsysteem bevestigd is vlak
(zie afbeelding).
Gebruik de
M16x16 bout, de
M6 moer en de
Ø6 sluitring
ALR stang
Differentieel zijde
1
Demonteer de
huidige ontluchtingsaansluiting
2
Monteer de geleverde ontluchtingsaansluiting
3
Waarschuwing: voor een juiste werking van het systeem dient u zich aan de gegeven instructies te houden. Afhankelijk van de
uitvoering (o.a. uitbreiding met een compressor set) kan het systeem afwijken, hiertoe dient de separaat meegeleverde
handleiding geraadpleegd te worden.
Belangrijk: gebruik géén oliën/vetten of andere middelen die de onderdelen kunnen beschadigen.In geval van problemen kunt u
zich tot ons wenden. VB-Airsuspension is niet aansprakelijk voor enige (gevolg) schade ontstaan uit een onjuiste montage.
Plaats de werkdruk sticker op een duidelijke zichtbare positie in de cabine.
Let op: volg de specifieke instructies ten behoeve van de juiste afstelling van het
drukbegrenzingsventiel. Zie de handleiding “instellen drukbegrenzingsventiel” (afbeelding
rechts)
Aanpassing van de differentieel ontluchter aan de linkerzijde van de achteras. Demonteer de bestaande ontluchtingsaansluiting (afb. 1) en
monteer de haakse ontluchtingsaansluiting. Zorg ervoor dat de leiding richting het differentieel wijst (afb. 3). Gebruik ca. 40 cm leiding
waarbij de ene zijde op de ontluchtingsaansluiting aangesloten wordt en de andere zijde op de bovenzijde van het differentieel.
Differentieel
ontluchter
Linker zijde
AANPASSING VAN DE ONTLUCHTING VAN HET DIFFERENTIEEL
Verander de positie van het verdeelblok van het remsysteem met behulp van de strip (60x20mm). Let
op: Herhaal voorgaande stappen
indien het voertuig uitgerust is met
twee verdeelblokken van het remsysteem.
Gebruik de M8 bout,
moer en sluitring.
Demonteer de onderste bevestigingsbout
van de ALR stang en vervang deze door de
ALR aanpassingsstrip (45x20mm) zoals
aangegeven op bijgaande
afbeelding.
WERKINTRUCTIE AANPASSING ALR

Vergelijkbare documenten

Achteras hulpluchtvering IVECO Daily 35 C9 - 50 C17

Achteras hulpluchtvering IVECO Daily 35 C9 - 50 C17 Deze montage handleiding is puur bedoeld voor illustratieve doeleinden en kan een afwijkend beeld van de componenten weergeven. De producent behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voere...

Nadere informatie