T131/U Matt Non Fray

Commentaren

Transcriptie

T131/U Matt Non Fray
Habasit Produkt Data Sheet
T131/U Matt Non Fray
Product gegevens
Product groep
Sub-Groep:
Voornaamste Industrie:
Band toepassingen:
Speciale karakteristieken:
Gebruikswijze/transport:
TPU voedsel transport-en procesbanden
Voedseltransportbanden
Bakkerij (biscuit/koekjes); Chocolade/suikergoed;
Snoepjes/hartigheid/zoetigheid/repen/kauwgom
Biscuit/Koekjes pre-oven toepassingen; Koel (lijn) band; Zuivelband; Deegband;
Beklede band; Weegband
Slijtagebestendig; Slijtbestendige kanten; Geen rafeling; Onderzijde bedekt
Afvoerend; Horizontaal; Opvoerend
Product ontwerp (vergroot)
Product constructie/ontwerp
Transportzijde (materiaal):
Transportzijde (oppervlakte):
Transportzijde (eigenschap):
Transportzijde (kleur):
Treklaag (Materiaal):
Aantal weefsels:
Loop zijde/trommel zijde (materiaal):
Loop zijde/trommel zijde (oppervlakte):
Loop zijde/trommel zijde (kleur):
Thermoplastisch polyurethaan (TPU)
Mat
Enigzins stroef
Wit
Polyester (PET) weefsel
1
Thermoplastisch polyurethaan (TPU)
Fijne weefselstructuur
Wit
Product Karakteristieken
Geschikt voor glijplaat:
Geschikt voor draagrollers:
Geschikt voor trog installatie:
Geschikt als bochtband:
Geschikt voor neusovergang
Antistatisch uitgevoerd:
Geschikt voor metaaldetector:
Ontvlambaarheid:
Voedsel geschiktheid FDA:
Voedsel geschiktheid USDA:
Voedsel geschiktheid EU:
Ja
Ja
Onder voorwaarden
Nee
Onder voorwaarden
Nee
Ja
Geen specifieke ontbranding voorkomende eigenschappen
Ja, vlgs. 21CFR onderdeel 170 - 199. Neem contact op met uw Habasit
vertegenwoordiger voor gedetailleerde informatie.
Niet voorzien
Ja, vlgs. Verordening (EG) nr. 1935/2004 en Richtlijn 2002/72/EG zoals
gewijzigd. Neem contact op met uw Habasit vertegenwoordiger voor
gedetailleerde informatie
Habasit Produkt Data SheetT131/U Matt Non Fray - Laatste wijziging op 11/04/2014 - 1
Technische gegevens
Dikte:
Massa van de band (bandgewicht):
Neusovergang Straal (minimum):
Poelie diameter minimum met of zonder
contrabuiging:
Kracht nodig voor 1% verlenging (k1%
static) per breedte-eenheid (Habasit UK
standaard):
Trekkracht voor 1% rek (k1% ISO
21181/EN 1723) per breedte-eenheid
(Habasit standaard SOP3-155):
Toegestane trekkracht per breedte
eenheid:
Toegestane werktemperatuur (continu):
1.5
1.7
4
15
mm
kg/m²
mm
mm
0.06
0.35
0.16
0.6
in.
lbs./sq.ft
in.
in.
2.2 N/mm
13 lbs./in.
2.2 N/mm
13 lbs./in.
4 N/mm
23 lbs./in.
Min -30 °C
Max 80 °C
0.4 [-]
Min -22 °F
Max 176 °F
0.4 [-]
Wrijvingscoefficient t.o.v. glijplaat van
gebeitststaal:
Standaard productie breedte:
2000 mm
79 in.
Alle gegevens zijn gemiddelde waarden onder standaard klimaatcondities: 23°C/73°F, 50% relatieve vochtigheid (DIN 50005/ISO
554), en zijn gebaseerd op de standaard lasmethode.
Aanvullende technische informatie
Chemische bestendigheid:
Link naar de chemische bestendigheid informatie:
http://www.habasit.com/en/chemical-resistance.htm
Installatie en bedienings instructies:
Beperkingen
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met uw lokale Habasit
contactpersoon.
Ga niet onder een oplegrek ~ 0.5%.
Dit product is niet getest volgens de ATEX standaards (atmospheer met explosie
risico - ATEX 95 richtlijn of EU richtlijn 94/9) en is daarom onderworpen aan de
analyse van de gebruiker in zijn eigen omgeving.
Opslag
Raadpleeg voor details 'Storage and handling requirements for belts and machine tapes' of neem contact op met Habasit.
Bescherm banden tegen zonlicht/UV-straling/stof en vuil. Reservebanden opslaan op een koele en droge plaats en indien mogelijk
in de originele verpakking.
Verklaring
*
2)
3)
8)
EEC
EU
FDA
NA
NAP
USDA
JFRL
Geen rekenwaarde
Producten die verschillende deklaag materialen zoals elastomer / natuurlijke vezels / siliconen / etc. bevatten zijn
geen onderwerp van instructie 2002/72/EC
CLA: Coordinatie van de gemiddelde middellijn waarde Ra (in the VS ook Arithmetical Average (AA)) tot de
maximum piek tot dal hoogte Rt voor oppervlaktes gefabriceerd door afschaving
Door hoog coefficient van de wrijving van de loop/pulley zijde, is de toepasbaarheid van het gebruik op glijplaten
gelimiteerd
German federal institute for risk assessment (Bundesinstitut fuer Risikobewertung)
European Economic Community
European Union (Directive 2002/72/EC)
Food and Drug Administration
Niet beschikbaar
Niet toepasbaar
United States Department of Agriculture (Voedsel veiligheid en Inspectie Service, Washington D.C.)
Japan Food Research Laboratory
Disclaimer
Disclaimer bij toepassing van productgegevensbladen en andere verkoopdocumentatie
Deze disclaimer wordt gemaakt door en ten behoeve van Habasit en haar gelieerde ondernemingen, directieleden, werknemers, agenten en contractanten (hierna gezamenlijk "HABASIT") met
betrekking tot de producten waarnaar hier wordt verwezen (de "Producten").
VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN DIENEN GOED GELEZEN EN ALLE AANBEVOLEN VEILIGHEIDSVOORZORGEN STRIKT GEVOLGD TE WORDEN! Raadpleeg de
veiligheidswaarschuwingen in dit document, in de catalogus van Habasit en in de installatie- en bedieningshandleidingen.
Alle aanwijzingen / informatie wat betreft toepassing, gebruik en werking van de Producten zijn aanbevelingen die met gepaste zorgvuldigheid en zorg zijn gedaan, maar er wordt geen enkele
bewering gedaan of garantie gegeven wat betreft hun volledigheid, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De hier verschafte gegevens zijn gebaseerd op laboratoriumtoepassing
met kleinschalige testapparatuur, uitgevoerd onder standaardomstandigheden, en komen niet noodzakelijkerwijze overeen met de werking van het product bij industrieel gebruik. Nieuwe kennis en
ervaring kunnen binnen korte tijd en zonder voorafgaande kennisgeving leiden tot herevaluatie en wijzigingen.
BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK GEGARANDEERD DOOR HABASIT, WELKE GARANTIES ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES UITSLUITEN EN
VERVANGEN, WORDEN DE PRODUCTEN VERSCHAFT ?ZOALS ZE ZIJN?. HABASIT WIJST ALLE ANDERE GARANTIES, ZOWEL UITDRUKKELIJKE ALS STILZWIJGENDE, AF, MET
INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, OF DIE VOORTKOMEN UIT
HANDELSGEBRUIKEN OF -PRAKTIJKEN, DIE HIERBIJ ALLE WORDEN UITGESLOTEN VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WET DIT TOESTAAT. OMDAT DE
GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN BIJ INDUSTRIËLE TOEPASSING BUITEN DE CONTROLE VAN HABASIT VALLEN, NEEMT HABASIT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID OP ZICH
BETREFFENDE DE GESCHIKTHEID EN VERWERKBAARHEID VAN DE PRODUCTEN, MET INBEGRIP VAN AANWIJZINGEN OVER PROCESRESULTATEN EN OUTPUT.
Habasit Produkt Data SheetT131/U Matt Non Fray - Laatste wijziging op 11/04/2014 - 2

Vergelijkbare documenten

T154/U Non Fray

T154/U Non Fray Alle aanwijzingen / informatie wat betreft toepassing, gebruik en werking van de Producten zijn aanbevelingen die met gepaste zorgvuldigheid en zorg zijn gedaan, maar er wordt geen enkele bewering ...

Nadere informatie

CD.M00.B-UA.WB.20

CD.M00.B-UA.WB.20 Alle aanwijzingen / informatie wat betreft toepassing, gebruik en werking van de Producten zijn aanbevelingen die met gepaste zorgvuldigheid en zorg zijn gedaan, maar er wordt geen enkele bewering ...

Nadere informatie

Bekijk deze datasheet als PDF

Bekijk deze datasheet als PDF Alle aanwijzingen / informatie wat betreft toepassing, gebruik en werking van de Producten zijn aanbevelingen die met gepaste zorgvuldigheid en zorg zijn gedaan, maar er wordt geen enkele bewering ...

Nadere informatie

Bekijk deze datasheet als PDF

Bekijk deze datasheet als PDF Alle aanwijzingen / informatie wat betreft toepassing, gebruik en werking van de Producten zijn aanbevelingen die met gepaste zorgvuldigheid en zorg zijn gedaan, maar er wordt geen enkele bewering ...

Nadere informatie

Bekijk deze datasheet als PDF

Bekijk deze datasheet als PDF analyse van de gebruiker in zijn eigen omgeving.

Nadere informatie