www .polbo ten.nl - Botenverhuur L. van der Pol

Commentaren

Transcriptie

www .polbo ten.nl - Botenverhuur L. van der Pol
www.polboten.nl
verhuur van zeiljachten, open zeilboten en sloepen
Zo kunt u ons bereiken
Vanuit richting Heerenveen/Joure:
de Hendrik Bulthuisweg en deze volgt u
Neem op de A7 de afslag ‘Sneek Oost/
tot het eind.
www.polboten.nl
Oppenhuizen/Leeuwarden’. Op het eind
2
van de afrit rechtsaf en bij de mini-ro-
Openbaar vervoer
tonde de eerste weg rechts, richting ‘t
Vanaf station Sneek neemt u Bus 99 (Hee-
Ges. U rijdt dan op de Lorenzstraat en
renveen, busstation) naar de Edison
neemt vervolgens de tweede afslag links
straat. Vanaf station Heerenveen neemt
(na de Opel garage), richting ‘t Ges. Deze
u Bus 99 (Harlingen, Veerbootterminal)
straat (Edisonstraat) volgt u rechtdoor. U
naar de Edison straat in Sneek. Deze
komt dan vanzelf op de Hendrik Bulthuis-
straat moet u rechtdoor blijven lopen. U
weg en deze volgt u tot het eind.
komt dan vanzelf op de Hendrik Bulthuisweg en deze volgt u tot het eind.
Vanuit richting Bolsward/Afsluitdijk:
Op de stadsrondweg neemt u de afrit
Vanaf het water
‘Sneek Oost / Oppenhuizen /Leeuwar-
Vanaf het water neemt u op de Houke-
den’. Op het eind van de afrit gaat u op
sloot de afslag naar vak C op ‘t Ges. Dit is
de minirotonde de derde rechts. U gaat
vanaf Sneek de vierde afslag stuurboord
nu onder de rondweg door en op de
uit en vanaf het Sneekermeer de eerste
volgende mini-rotonde gaat u de eerste
afslag bakboord uit.
weg rechts, richting ‘t Ges. U rijdt dan op
de Lorenzstraat en neemt vervolgens de
tweede afslag links (na de Opel garage),
richting ‘t Ges. Deze straat (Edisonstraat)
volgt u rechtdoor. U komt dan vanzelf op
Botenverhuur L. van der Pol
Bedrijventerrein ‘t Ges
Hendrik Bulthuisweg 19-21
8606 KB Sneek
TELEFOON
FAX
MOBIEL
E-MAIL
INTERNET
0515 41 17 71
0515 42 17 72
06 22484464
[email protected]
www.polboten.nl
Inhoud
2
Bavaria 30 cruiser
6
Beste watersporter
3
Dufour 30 classic
6
Praktische informatie
4
Dehler 28 cruising
7
Vroege vorgel korting
5
Jeanneau sun way 28
7
Friendship 26
8
Sportina 25
8
Huurprijzen
10
Compromis 720
9
Friendship 22
9
Victiore 22
10
Open boten
11
Sloepen
11
Beste watersporter
Botenverhuur L. van der Pol verhuurt al
Faciliteiten
meer dan 30 jaar betrouwbare boten
Op het terrein bij de haven is ruime par-
vanuit de watersport stad Sneek. U kunt
keergelegenheid en er zijn goede sani-
bij ons terecht voor het huren van luxe
taire voorzieningen (douche en toiletten)
polyester zeiljachten. Tevens verhuren wij
Ook is er een bescheiden kampeer-
open zeilboten, waaronder polyvalken.
plaats geschikt voor tenten. Ons bedrijf
Nieuw in onze vloot zijn onze sloepen
verhuurt ligplaatsen en stallingen van 6
voor
tot 10 meter. Verder bent u bij ons aan
een
dagje,
weekendje
of
(mid)weekje heerlijk genieten!
het juiste adres voor scheepsonderhoud
en reparaties.
Zeilen in Friesland
Alle schepen worden verhuurd vanuit
Wij hopen u deze zomer als gast te
mogen verwelkomen!
onze jachthaven midden in het unieke
Friese merengebied. U bent binnen 10
minuten, zonder bruggen of sluizen, op
het Sneekermeer of in het gezellige centrum van Sneek. Verder kunt u naar het
IJsselmeer of de Waddenzee varen
voor een heerlijke zeilvakantie.
familie van der Pol
www.polboten.nl
Zo kunt u ons bereiken
3
www.polboten.nl
Praktische informatie
4
Reservering
Huurtijden
U kunt zowel telefonisch als via onze
Week:
website, www.polboten.nl, reserveren
vertrek: vrijdag tussen 15.00 en 19.00 uur
waarna, indien de gewenste boot nog
retour: vrijdag uiterlijk 11.00 uur
vrij is, u een huurbevestiging zal worden
Weekend:
toegezonden.
vertrek: vrijdag tussen 15.00 en 19.00 uur
retour: zondag uiterlijk 17.00 uur
Betaling
Midweek:
Na ontvangst dient u de helft van de
vertrek: maandag vanaf 10.00 uur
huurprijs binnen 14 dagen aan ons over
retour: vrijdag uiterlijk 11.00 uur
maken; het restant bij afvaart. Alleen na
ontvangst van de halve huurprijs is de
overeenkomst bindend.
In het hoogseizoen worden de boten in
principe voor één week of langer verhuurd.
De borgsom dient u te voldoen bij afvaart en wordt bij terugkomst van uw va-
Huurvoorwaarden
terugbetaald. De hoogte van deborg-
•
som staat op de prijslijst vermeld.
aanhangmotor om kunnen gaan. Is dit
kantie, onder aftrek van de verbruikte
brandstof en eventuele schadekosten,
De gebruikers van de boot moeten
goed kunnen zeilen en goed met de
niet het geval dan moet men de ver-
Annulering
Wij kunnen tot annulering overgaan als
•
•
•
huurder hiervan in kennis stellen.
Bij het huren van een boot neemt
niet tijdig of niet volledig is betaald.
de huurder de verantwoording op zich
Als u om welke reden dan ook een be-
het gehuurde in dezelfde staat terug te
sproken boot niet wenst te huren, verzoe-
brengen zoals hij het heeft ontvangen.
ken wij u ons hiervan tijdig op de hoogte
te stellen. Volledige annuleringsvoorwaarden op aanvraag of op onze website (www.polboten.nl).
Schade voortvloeien uit onverant-
woord zeilen, ernstige verfschade e.d.,
worden op de huurder verhaald.
Eventuele schade dient verplicht ge-
meld te worden bij de verhuurder zodat
Verzekering
ook de volgende huurder weer een on-
Alle boten bij van der Pol zijn All-Risk ver-
bezorgde vakantie kan hebben. In
zekerd. Bij schade heeft u ten alle tijde
geval van twijfel kunnen wij altijd de
een eigen risico. De hoogte van het
borg inhouden.
eigen risico staat op de prijslijst vermeld.
•
Zonder toestemming van de ver-
huurder mogen geen huisdieren aan
Vroege vogel korting
Reserveer van oktober tot februari voor
De verhuurder kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor beschadiging
het komende vaarseizoen en krijg 7%
korting op het gehele huurbedrag!!
of vermissing van persoonlijke bezittingen van de huurder.
Voorwaarden
In principe worden al onze boten in-
clusief motor verhuurd.
U reserveert een boot naar wens. Dit
doet u rechtstreeks bij ons (dus niet via
En... de boten dienen schoon inge-
leverd te worden.
VVV of ander boekingskantoor). Vervolgens ontvangt u een huurbevestiging
waarin de normale prijs berekend wordt.
Inventaris
U betaald vóór 1 februari de eerste ter-
De inventaris staat per boot weergege-
mijn van het huurbedrag (Dit is de helft
ven op onze website. U dient zelf slaap-
van het totale, normale huurbedrag).
zakken, handdoeken, hoofdkussen en
Indien dit bedrag vóór 1 februari bij ons
lakens mee te nemen. Op houten kajuit-
binnen is, ontvangt u een tweede huur-
zeilboten en open boten dient u ook zelf
bevestiging waarop de korting wordt
keukeninventaris mee te nemen.
vermeld. De tweede termijn (waarbij de
korting van 7% in mindering wordt ge-
Overnachten
bracht) betaalt u uiterlijk twee weken
U hoeft 's nachts niet terug te komen in
voor aankomst.
onze jachthaven en kunt gerust aanmeren aan één van de vele prachtige stei-
Voorbeeld
gers
Als u de Friendship 22 één week wilt
of
havens
in
het
Friese
merengebied.
Volledige huurvoorwaarden op
aanvraag of op onze website:
www.polboten.nl.
huren in de maand mei betaalt u normaal € 415,- . Nadat u onze huurbevestiging binnen heeft maakt u de helft van
dit bedrag over (€ 207,50) vóór 1 februari. Vervolgens krijgt u van ons een
nieuwe huurbevestiging en maakt u
twee weken vóór aankomst het resterende bedrag over minus 7% van de totale huur.
(€ 207,50 minus € 29,05 = € 178,45)
www.polboten.nl
•
•
•
boord meegenomen worden.
5
4-6
1.84 M
9.15 x 3.25 x 1.40 M
14.10 M
GROOTZEIL EN ROLREEF GENUA
48,60 M2
GROSS-SEGEL UND ROLLREFF GENUA
48,60 M2
DRINKWATERTANK | TRINKWASSERTANK 150 L
MOTOR | MOTOR Volvo Penta-diesel MD 2020
14 kW/ 19 Pk/Ps met Sail Drive met vaste schroef
VAARGEBIED
Friese meren, IJsselmeer, Waddenzee
FAHRGEBIET
Friesische Seen, IJsselmeer und Watt
Bavaria 30
STAHOOGTE
SLAAPPLAATSEN
| SCHLAFPLÄTZE
| STEHHÖHE
AFMETINGEN | ABMESSUNGEN
MASTHOOGTE | MASTHÖHE
Bavaria 30 Cruiser
‘Marije’
6
4-6
1,78 M
9,15 x 3,00 x 1,20 M
13,20 M
TOTAAL ZEILOPPERVLAK
48,60 M2
SIEGELOBERFLÄCH
40,40 M2
DRINKWATERTANK | TRINKWASSERTANK 150 L
MOTOR | MOTOR Volvo Penta Saildrive 19 Pk/Ps
80 L Brandstoftank
VAARGEBIED
Friese meren, IJsselmeer, Waddenzee
FAHRGEBIET
Friesische Seen, IJsselmeer und Watt
| SCHLAFPLÄTZE
| STEHHÖHE
AFMETINGEN | ABMESSUNGEN
MASTHOOGTE | MASTHÖHE
STAHOOGTE
SLAAPPLAATSEN
Dufour 30 Classic
‘Mariëlle’
Dufour 30
Classic
Cruiser
5
1,80 M
9.00 x 3.15 x 0.96 M
11,5 M
GROOTZEIL EN ROLREEF GENUA
36,3 M2
GROSS-SEGEL UND ROLLREFF GENUA
48,60 M2
DRINKWATERTANK | TRINKWASSERTANK 150 L
MOTOR | MOTOR Yanmar Diesel 2 cyl. 13,3 kW, 18 Pk/Ps
VAARGEBIED
Friese meren, IJsselmeer, Waddenzee
FAHRGEBIET
Friesische Seen, IJsselmeer und Watt
STAHOOGTE
SLAAPPLAATSEN
| SCHLAFPLÄTZE
| STEHHÖHE
AFMETINGEN | ABMESSUNGEN
MASTHOOGTE | MASTHÖHE
Jeanneau sun way 28
‘Margarita’
7
4
1,80 M
8.50 x 2.80 x 1.15 M
13,20 M
TOTAAL ZEILOPPERVLAK
48,60 M2
SIEGELOBERFLÄCHE
48,60 M2
DRINKWATERTANK | TRINKWASSERTANK 90 L
MOTOR | MOTOR Volvo Penta-diesel MD 2020
10 Pk/Ps 60 Liter Dieseltank
VAARGEBIED
Friese meren, IJsselmeer, Waddenzee
FAHRGEBIET
Friesische Seen, IJsselmeer und Watt
| SCHLAFPLÄTZE
| STEHHÖHE
AFMETINGEN | ABMESSUNGEN
MASTHOOGTE | MASTHÖHE
STAHOOGTE
SLAAPPLAATSEN
Dehler 28 cruising
‘Marita’
Dehler 28
Jeanneau 28
Sun way
4-6
1.62 M
7.75 x 2.55 x 1.20 M
11 M
TOTAAL ZEILOPPERVLAK
29,5 M2
SIEGELOBERFLÄCHE
29,5 M2
MOTOR | MOTOR 8 pk Mercury buitenboordmotor
8 Ps Mercury Außenborder
VAARGEBIED
Friese meren en IJsselmeer
FAHRGEBIET
Friesische Seen und IJsselmeer
STAHOOGTE
SLAAPPLAATSEN
| SCHLAFPLÄTZE
| STEHHÖHE
AFMETINGEN | ABMESSUNGEN
MASTHOOGTE | MASTHÖHE
Sportina 25
‘Marre’ ‘Marlou’
8
5
8.10 x 2.70 x 1.10 M
11 M
29,5 M2
29,5 M2
MOTOR
| MOTOR
Diesel Volvo-Penta 13 Pk/Ps 2 cyl. (Saildrive)
VAARGEBIED
Friese meren en IJsselmeer
FAHRGEBIET
Friesische Seen und IJsselmeer
SIEGELOBERFLÄCHE
GROOTZEIL EN ROLREEF GENUA
AFMETINGEN
SLAAPPLAATSEN
| SCHLAFPLÄTZE
| ABMESSUNGEN
MASTHOOGTE | MASTHÖHE
Friendship 26
‘Margareta’
Friendship 26
Sportina 25
4-6
7.20 x 2.50 x 0.90 M
10,2 M
TOTAAL ZEILOPPERVLAK
29 M2
SIEGELOBERFLÄCHE
29 M2
MOTOR
Buitenboordmotor, 8 pk Mercury
MOTOR
Außenborder, 8 Ps Mercury
VAARGEBIED
Friese meren en IJsselmeer
FAHRGEBIET
Friesische Seen und IJsselmeer
AFMETINGEN
SLAAPPLAATSEN
| SCHLAFPLÄTZE
| ABMESSUNGEN
MASTHOOGTE | MASTHÖHE
Compromis 720
‘Margriet’ & ‘Margreet’
9
4
7.00 x 2.50 x 1,10 M
14.10 M
TOTAAL ZEILOPPERVLAK
25 M2
SIEGELOBERFLÄCHE
25 M2
MOTOR
Buitenboordmotor, 6 pk Yamaha
MOTOR
Außenborder, 6 Ps Yamaha
VAARGEBIED
Friese meren en IJsselmeer
FAHRGEBIET
Friesische Seen und IJsselmeer
| SCHLAFPLÄTZE
| ABMESSUNGEN
MASTHOOGTE | MASTHÖHE
AFMETINGEN
SLAAPPLAATSEN
Friendship 22
‘Margret’, ‘Margaret’ & ‘Marianna’
Friendship 22
Compromis 720
•
•
•
•
•
•
•
29 APRIL /
1 JULI
725,-
610,-
585,-
415,-
415,-
295,-
555,-
530,-
335,-
335,-
260,-
FRIENDSHIP 26
SPORTINA 25
COMPROMIS 720
FRIENDSHIP 22
VICTOIRE 22
ANTARIS 570
330,-
285,-
600,150,620,160,-
165,-
215,-
/ SCHALUPPEN
195,-
245,-
MIDWEEK/WEEKEND:
HALVE DAG:
MIDWEEK/WEEKEND:
HALVE DAG:
SLOEPEN
165,-
215,-
260,-
335,-
335,-
530,-
555,-
675,-
720,-
745,-
785,-
250,-
145,-
195,-
360,110,375,120,-
Prijzen zijn voor de huur van 1 week, incl. B.T.W.
Huurprijs buitenboordmotor 4 pk Mercury € 55,- per week (excl. benzine).
Huurprijs in het weekend: 60% van de weekprijs.
Huurprijzen voor een midweek: 60% van de weekprijs.
Huurprijs per dag (overige dagen): 20% van de weekprijs.
Borgsom:
- Bavaria 30, Dufour 30, Jeanneau 28, Dehler 28, Friendship 26, Sportina 25:
€ 400,- (max. eigen risico € 400,- per gebeurtenis)
- Friendship 22, Compromis 720, Victoire 22, Sneekermeersloep, Antaris 570:
€ 300,- (max. eigen risico € 300,- per gebeurtenis)
- Overige boten: € 200,- (max. eigen risico € 200,- per gebeurtenis)
Bij het niet schoon afgeven van de boot wordt € 35,schoonmaakkosten in rekening gebracht.
WEEK:
HELE DAG:
SNEEKERMEERSLOEP
145,-
195,-
WEEK:
HELE DAG:
16 M
2
POLYVALK
295,-
415,-
415,-
585,-
610,-
725,-
785,-
835,-
885,-
/ KAJÜTSEGELBOOTE
16 SEPT. /
21 OKT.
/ HOLZ-KAJÜTSEGELBOOT
340,-
520,-
520,-
680,-
705,-
825,-
875,-
935,-
985,-
26 AUG. /
16 SEPT.
/ OFFENER SEGELBOOTE (EXCL. MOTOR)
285,-
OPEN ZEILBOTEN
250,-
ZEILSCHIP HOUT
785,-
720,-
675,-
DEHLER 28
835,-
745,-
DUFOUR 30
JEANNEAU 28
885,-
785,-
EENHOORN
1 JULI /
26 AUG.
POLYESTER KAJUITZEILJACHTEN
1 APRIL /
29 APRIL
BAVARIA 30
PERIODE
2011
10
4
6.60 x 2.20 x 0.95 M
9M
TOTAAL ZEILOPPERVLAK
17,7 M2
SIEGELOBERFLÄCHE
17,7 M2
MOTOR
Buitenboordmotor, 6 pk Mercury
MOTOR
Außenborder, 6 Ps Mercury
VAARGEBIED
Friese meren en IJsselmeer
FAHRGEBIET
Friesische Seen und IJsselmeer
| SCHLAFPLÄTZE
| ABMESSUNGEN
MASTHOOGTE | MASTHÖHE
AFMETINGEN
SLAAPPLAATSEN
Victiore 22
‘Marleen’, ‘Marloes’, ‘Marlies’ & ‘Marlien’
Victoire 22
Huurprijzen/Mietpreise
| ABMESSUNGEN
6,50 x 2,00 x 0,80 M
| SIEGELOBERFLÄCHE 18 M2
Rolfok en dektent
Rollfock und Persenning
| ABMESSUNGEN
6.00 x 2.00 x 0.75 M
| SIEGELOBERFLÄCHE 16 M2
Dektent en buiskap
Persenning und Buiskap
INKLUSIVE
INCLUSIEF
ZEILOPPERVLAK
AFMETINGEN
16m2
INKLUSIVE
INCLUSIEF
ZEILOPPERVLAK
AFMETINGEN
Polyvalk
MOTOR
SLAAPPLAATSEN
| SCHLAFPLÄTZE
2-4
Buitenboordmotor 5 pk Mercury 4-Stroke
MOTOR Außenborder, 5 Ps Mercury 4-Stroke
VAARGEBIED
Friese meren
FAHRGEBIET
Friesische Seen
Open zeilboten
Offene Segelboote
11
max. 8
6.70 x 2.50 x 0.55 M
0,90 M
1200 Kg
13 Pk | 13 Ps
| PERSONEN
| ABMESSUNGEN
DOORVAART HOOGTE | HÖHE
GEWICHT | GEWICHT
MOTOR | MOTOR
AFMETINGEN
AANTAL PERSONEN
max. 8
5.90 x 2.30 x 0.50 M
0,90 M
1100 Kg
25 Pk | 25 Ps
Antaris 570 sloep
Antaris 570 Schaluppe
AFMETINGEN
AANTAL PERSONEN
| PERSONEN
| ABMESSUNGEN
DOORVAART HOOGTE | HÖHE
GEWICHT | GEWICHT
MOTOR | MOTOR
Sneekermeersloep
Sneekermeerschaluppe
Sloepen / Schaluppen
Open zeilboten
Offene Segelboote
Für Schaden aus unverantwortli-
Der Frühe Vogel Preisnachlass
Fahrsaison und Sie bekommen 7% Er-
Mieter haftbar.Der Mieter verpflichtet sich
Reservieren Sie jetzt für die nächste
chem Segeln hervorgegangen ist der
Sie reservieren jetzt ein Schiff nach
niessen kann. Im Zweifelsfall können wir
Bedingungen
wieder einen unbesorgten Urlaub ge-
dem 1. Februar die erste Teilzahlung vom
zunehmen.
male Preis berechnet wird. Sie zahlen vor
es nicht gestattet Haustiere an Bord mit-
eine Mietbestätigung, wobei der nor-
Ohne Einwilligung des Vermieters ist
Der Vermieter ist nicht verantwortlich
Mietbetrag. (Das ist die Hälfte der gan-
bei uns eingekommen ist, empfangen
ters.
Wenn dieser Betrag vor dem 1. Februar
gene persönliche Besitzungen des Mie-
zen, normalen Mietsumme).
für beschädigte oder verloren gegan-
All unsere Schiffe werden einschlies-
Sie eine zweite Mietbestätigung, wobei
der Preisnachlass erwähnt wird. Die
zweite Teilzahlung (wobei der Nachlass
Abzug gebracht wird) zahlen Sie spätes-
Das Inventar all unserer Schiffe finden Sie
von 7% der ganzen Mietsumme in
Inventar
im Monat Mai mieten wollen, dann be-
müssen Sie auch selber Kücheninventar
Wenn Sie die Friendship 22 eine Woche
segelschiffen und den offenen Schiffen
Beispiel
mitnehmen. Auf den hölzernen Kajüten-
dem
Sie
unsere
Mietbestätigung
Sie überweisen uns spätestens zwei Wo-
nen Landungsstegen im friesischen
raufhin eine neue Mietbestätigung und
ruhig an einem der vielen wunderschö-
dem 1. Februar. Wir schicken Ihnen da-
Jachthafen zurückzukehren und können
die Hälfte der Summe (€ 207,50) vor
Sie brauchen nicht nachts in unserem
empfangen haben, überweisen Sie uns
Ubernachten
7% der ganzen Miete (€ 207,50 minus €
www.segelbootmieten.de
•
mäßigung auf die ganze Mietsumme !!
eventuellen Schaden beim Vermieter zu
melden, damit auch der nächste Mieter
Wunsch. Sie empfangen von uns darauf
die Bürgschaft einbehalten.
•
•
•
slich Motor vermietet.
tens zwei Wochen vor Ihrer Ankunft.
auf unserer Website. Sie müssen selber
Schlafsäcke, Handtücher und Bettücher
zahlen Sie normalerweise € 410,- Nach-
mitnehmen.
chen vor Ankunft den Restbetrag minus
Seengebiet festmachen.
29,05 = € 178,45).
5
www.segelbootmieten.de
Praktische Informationen
von die Kaution Ihren Boot.
wir Ihren Antrag empfangen haben und
Selbsbeteiligung ist genau wie die Höhe
faxen oder einen Brief schicken. Sobald
Sie eine Selbsbeteiligung. Die Höhe der
nen Sie uns ein e-mail schicken , anrufen,
Haverie- oder sonstigen Schäden zahlen
online Reservierungsformular. Auch kön-
Alle Schiffe sind Vollkasko versichert. Bei
Sie können ein Schiff reservieren via den
Versicherung
Reservieren
das erwünschte Schiff noch frei ist schicIm Hochsaison werden die Schiffe im
Sie uns unterzeichnet zurücksenden.
Über- und Rückgabezeiten
ken wir Ihnen eine Mietbestätigung die
Prinzip für eine Woche oder länger ver-
übergabe: Freitag spätestens 11:00
gesamte Mietpreis ist 14 Tage vor An-
abfahrt: Monntag ab 10:00
Mietbedingungen einverstanden. Der
Midweek:
dend und sind Sie mit den allgemeinen
übergabe: Sonntag spätestens 17:00
empfangen haben ist der Vertrag bin-
abfahrt: Freitag zwischen 15:00 und 19:00
Nachdem wir den halben Mietpreis
Weekend:
gaben sind im Mietvertrag erwähnt.
übergabe: Freitag spätestens 11:00
Hälfte des Mietpreises. Die Zahlungsan-
abfahrt: Freitag zwischen 15:00 und 19:00
ist, zahlen Sie innerhalb 14 Tage die
Week:
Wenn der Mietvertrag in unserem Besitz
mietet und auf den folgenden Zeiten:
Bezahlen
fang der Mietperiode zu bezahlen.
Wenn Sie kurzfristig ein Schiff mieten,
Mietregeln
•
tem Inventar und Sicherheitsausrüstung
lung zur Stelle bei uns auch möglich.
in guter Verfassung ist und mit komplet-
betrag überweisen oder ist Barbezah-
Wir sorgen dafür,dass Ihr Fahrzeug
dann können Sie den gesamten Miet-
auf der im Mietvertrag vereinbarten Lo-
Annullierung
•
kation und Zeit abgeliefert wird.
gestellt.
auf eigenes Risiko.
den €35,- Reinigungskosten in Rechnung
•
wähnt. Die Witterungsverhältnisse sind
hat. Das heisst, dass das Fahrzeug sau-
viertes Schiff nicht mieten. Die Annullie-
wie er/sie es bei der Abfahrt empfangen
welchem Grund denn auch- ein reser-
der in gleicher Verfassung abzuliefern
ist. Annullieren ist möglich wenn Sie- aus
Miete eines Schiffes das Fahrzeug wie-
rechtzeitig oder nicht vollständig bezahlt
Der Mieter verpflichtet sich bei der
Wir können annullieren wenn nicht
runsbedingungen
allgemeinen
sind
in
den
Mietbedingungen
er-
ber abgeliefert wird.
Wenn das nicht der Fall ist dann wer-
4
4
Frühe Vogel Preisnachlass
3
Praktische Informationen
2
Liebe Wassersportler
10
Bavaria 30 cruiser
Dufour 30 classic
Dehler 28 cruising
Inhalt
6
6
7
Jeanneau sun way 28
Friendship 26
7
8
9
Compromis 720
8
Sportina 25
11
Offene Segelboote
10
Victiore 22
Holland auf das IJsselmeer und das
Ansässig in der Wassersportstadt Sneek
ping-Möglichkeiten. Sogar Internetten
nende herrlich genießen auf dem Was-
gen (Duschen und Toiletten) und Cam-
halben Tag, einen Tag oder ein Woche-
bieten wir Ihnen dort gute Sanitäranla-
rer Flotte sind die Schaluppen: für einen
können Sie Ihr Auto parken. Außerdem
fene Boote, wie Polyvalken. Neu in unse-
Auf dem Vorplatz unserer Yachthafen
oder klassische Holz-Kajütboote und of-
Anlagen
nen bei uns Luxus Segelyachten mieten,
glich.
Hoffentlich können wir Sie in diesem
Sommer bei uns als Gast begrüßen!
Familie van der Pol
www.segelbootmieten.de
5
Wegbeschreibung
Mietpreise
9
Friendship 22
11
Schaluppen
Liebe Wassersportler
Wattenmeer.
vermiete wir schon über 30 Jahre zuverlässige und kompetente Schiffe. Sie kön-
mittels Wireless Internet ist bei uns mö-
ser!
Segeln in Friesland
Unser Yachthafen liegt inmitten des einmaligen Friesischen Seengebietes. Sie
sind ab Wassersport Boulevard ’t Ges in
etwas 10 Minuten - ohne Brücke und
ohne Schleuse - auf dem Sneekermeer
oder im gemütlichen Zentrum von
Sneek. Auch können Sie abfahren für
einen unvergesslichen Bootsurlaub in
3
www.segelbootmieten.de
Wegbeschreibung
Aus Richtung Heerenveen/Joure (A7)
Nehmen Sie auf dem A7 die Ausfahrt
‘Sneek Oost/Oppenhuizen/Leeuwarden’.
Am Ende der Ausfahrt nach rechts und
beim Mini-Kreisel die erste Straße rechts,
Richtung 't Ges. Sie fahren jetzt auf der Lorenzstraat und nehmen dann die zweite
Straße links (nach der Opel Werkstatt),
Richtung't Ges. Diese Straße verfolgen Sie
und kommen dann geradewegs auf
den Hendrik Bulthuisweg und verfolgen
diese Straße bis zum Ende.
Aus Richtung Bolsward/Afsluitdijk (A7)
Auf dem Stadtring nehmen Sie die Ausfahrt ‘Sneek Oost/Oppenhuizen/Leeuwarden’. Am Ende dieser Ausfahrt nehmen
Sie auf dem Mini-Kreisel die dritte Straße
rechts. Sie fahren jetzt unter dem Ring
durch und auf dem nächsten Mini-Kreisel
nehmen Sie die erste Straße rechts, Richtung 't Ges. Sie fahren jetzt auf der Lorenzstraat und nehmen dann die zweite
Straße links (nach der Opel Werkstatt),
Richtung 't Ges.Diese Straße verfolgen Sie
und kommen dann geradewegs auf
den Hendrik Bulthuisweg und verfolgen
diese Straße bis zum Ende.Richtung 't
Ges. Diese Straße verfolgen Sie geradeaus. Sie kommen dann von selbst auf
den Hendrik Bulthuisweg und verfolgen
diese Straße bis zum Ende.
Die öffentlichen Verkehrsmittel
Vom Bahnhof Sneek nehmen Sie Bus 99
(Heerenveen, busstation) nach der Edisonstraat. Vom Bahnhof Heerenveen
nehmen Sie Bus 99 (Harlingen,veerbootterminal) nach der Edisonstraat in Sneek.
Diese Edisonstraat verfolgen Sie immer
geradeaus und kommen dann von
selbst auf den Hendrik Bulthuisweg und
verfolgen diese Straße bis zum Ende.
Vom Wasser
Vom Wasser nehmen Sie auf dem Houkesloot das Seitenwasser nach vak C auf
't Ges. Das ist aus Richtung Sneek das
vierte Seitenwasser nach Steuerbord und
vom Sneekermeer aus das erste Seitenwasser nach Backbord.
Botenverleih L. van der Pol
Bedrijventerrein ‘t Ges
Hendrik Bulthuisweg 19-21
8606 KB Sneek
TELEFON
FAX
MOBIEL
E-MAIL
INTERNET
+31 (0)515 41 17 71
+31 (0)515 42 17 72
+31 (0)6 22484464
[email protected]
www.polboten.nl
2
www.segelbootmieten.de
Wir vermieten Segelyachten, offene Boote und Schaluppen.

Vergelijkbare documenten