dcw - DatacenterWorks

Commentaren

Transcriptie

dcw - DatacenterWorks
koelen
Efficiënt koelen
met buitenlucht
normalisatie
Praktijkrichtlijn Computerruimtes
en Datacenters nadert voltooiing
onderzoek commscope
Een snel doelpunt vergt een duidelijke
visie en een doordacht plan!
november 2013 nr 11 | in samenwerking met:
advancing information transport systems
Lees meer:
Over SE’s DCIM software
Download de gratis whitepaper
Bezoek www.SEreply.com
Keycode 41255p
AT THE HEART OF
DATA STORAGE
Betrouwbare dataopslag is van wezenlijk belang voor elk
bedrijf. Dus zijn alleen de meest betrouwbare drives van de
meest ervaren fabrikant goed genoeg. Toshiba is de uitvinder
van NAND-flashopslag en wereldwijd zijn er miljoenen van
onze drives geïnstalleerd. Of het nu gaat om HDDs of SSDs,
om 3,5” of 2,5”, als u op zoek bent naar opslagoplossingen
met een hoge capaciteit en uitstekende prestaties voor het
hart van uw bedrijf, dan zegt uw hoofd Toshiba.
Ga voor meer informatie naar: www.storage.toshiba.eu
dcw colofon
jaargang 6, november 2013, nr. 11
datacenterworks verschijnt tienmaal
per jaar. toezending geschiedt op abonnementbasis en controlled circulation.
H O O F D R E DACTE U R / U ITG E V E R
robbert hoeffnagel
TE L E F O O N +31 (6) 51 28 20 40
E - M A I L [email protected]
E I N D R E DACTE U R MA R JA N VA N H O O R N
P O STA D R E S R E DACTI E
beatrixstraat 2, 2712 ck zoetermeer
E - M A I L A DM I N I STRATI E @fenceworks.nl
A DV E RTE NTI E - E XP LO ITATI E
jos raaphorst Directeur
TE L E F O O N +31 (0) 6 34 73 54 24
E M A I L [email protected]
www.datacenterworks.nl
VO R M G EV I N G laura willemsen
grafisch ontwerp
DRUK
grafia media groep
kopij kan worden ingezonden in overleg met de redactie. geplaatste artikelen
vertegenwoordigen niet noodzakelijk de mening van de redactie. de redactie
noch de uitgever aanvaarden enige aansprakelijkheid voor de inhoud van
artikelen van derden, ingezonden mededelingen, advertenties en de juistheid van
genoemde data en prijzen.
fotokopie en overname van artikelen, geheel of gedeeltelijk op welke wijze dan
ook, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie en
onder vermelding van: ‘overgenomen uit datacenterworks, vakblad over de
technische infrastructuur van datacenters’, met vermelding van de jaargang en
het nummer. datacenterworks is een uitgave van fenceworks bv
Het is u vergeven als u het even heeft
gemist, maar in de Verenigde Staten heeft
onlangs een van de meest succesvolle
beursintroducties plaatsgevonden van
de afgelopen jaren. Het bedrijf? Veeva
Systems. Nooit van gehoord?! Dat kan
kloppen, want het bedrijf is tot nu toe
nauwelijks buiten Amerika actief. Deze
firma – gevestigd in Pleasanton, Californië – is een van de bekendste aanbieders
van wat inmiddels wel ‘industry clouds’
worden genoemd. Dat zijn cloudomgevingen die volledig afgestemd zijn op een
bepaald type cloudtoepassingen. In dit
geval: gezondheidszorg en life sciences.
Dat lijkt wellicht allemaal een beetje een
ver-van-mijn-bed-show, maar dat is toch niet het geval.Veeva Systems is namelijk een goed
voorbeeld van de specialisatie waaraan we in de Nederlandse datacenterindustrie misschien
ook wel behoefte hebben. Nederland noemt zichzelf graag ‘datacenterland’ en als we naar
het aantal (commerciële) datacenters kijken dan klopt dat ook wel.Tegelijkertijd valt op dat
er maar weinig onderscheid zit tussen al die datacenters. Natuurlijk is de één een maatje
groter dan de ander. Of is een datacenter onderdeel van een internationaal bedrijf. En anders is er wel voor een regionale aanpak gekozen. Maar is dat voldoende?
Het nieuws over Veeva deed mij denken aan een sessie waaraan ik ooit heb deelgenomen ter
voorbereiding op de – toen nog – jaarlijkse hosting survey die de Dutch Hosting Provider
Association (DHPA) in samenwerking met accountantskantoor Mazars organiseerde. Ik
mocht toen een brainstormsessie leiden die tot doel had om het jaarlijkse marktonderzoek
een thema mee te kunnen geven. Een van de onderwerpen waarover toen vrij uitgebreid
werd gediscussieerd, was uitgerekend dit punt: specialisatie. De DHPA spant zich al jaren
in om de kwaliteit van de sector verder te verhogen, bijvoorbeeld door de markt inzage
te geven in de grootte en professionaliteit van de diverse datacenters. Daartoe zijn onder
andere keurmerken en certificeringen ingevoerd. Maar de meeste datacenters leveren een
vrij generiek product dat meestal bestaat uit vierkante meters, eventueel aangevuld met een
aantal geritualiseerde diensten.
Het is de vraag of dat voldoende is. Daarom werd tijdens de brainstorm onder andere het
idee geopperd van specialisatie.Waarom als datacenter niet kiezen voor – bijvoorbeeld – een
focus op diensten waar zeer strenge privacyaspecten een hoofdrol spelen. Denk aan overheidsdiensten of medische gegevens. Of denk aan een of meer gespecialiseerde datacenters
die zich uitsluitend richten op high-performancecomputing. Of een datacenter gericht op
specifieke branches.
Zover is het in ons land echter nog niet. Vooralsnog geldt dat ‘iedereen alles levert’. Voor
leveranciers die zich richten op de technische infrastructuur van datacenters lijkt deze discussie in eerste instantie wellicht niet zo relevant. Ik denk dat dit een misvatting is. Een op
rekenintensieve, technische applicaties gericht datacenter zal met hele andere netwerkverbindingen en hele andere koelprofielen moeten werken dan een datacenter dat zich volledig richt op het ondersteunen van webshops of eCommerce-sites. De komst van industry
clouds, zoals Veeva, geeft echter aan dat specialisatie van datacenters wel eens dichterbij zou
kunnen zijn dan u misschien denkt.
dcw november | redactioneel
Specialisatie
DATAC E NTE RWO R KS is hét vakblad
over de technische infrastructuur van
datacenters.
3
Robbert Hoeffnagel
6
12
18
14
32
26
31
36
Inhoud
strategie
koeling
6
18
visie
12
‘pdu’s zijn van
strategisch belang’
Power distribution units (PDU’s) zijn vaak een sluitpost bij de realisatie van een datacenter, meent Marc Salimans, sales director bij Aten
Infotech. Nadat de koeling, noodstroomvoorziening en bekabeling
met de uiterste zorgvuldigheid zijn geselecteerd, worden de ‘stekkerdozen’ ook nog even aan de boodschappenlijst toegevoegd. De
gekozen uitvoering is dan afhankelijk van het budget dat nog over is.
Dat gebrek aan aandacht is jammer, want zeker een intelligente PDU
kan de datacentermanager veel ellende besparen.
bekabeling
14
netwerkconvergentie toekomst
van a/v-branche
Nieuwe productie-, bewerkings- en opslagtechnieken, en het overal
en altijd kunnen ‘consumeren’ van programma’s, hebben verstrekkende gevolgen voor omroepen en productiefaciliteiten. De digitalisering van alle gereedschappen die worden gebruikt om audio en
video vast te leggen, te bewerken, op te slaan en te verspreiden brengt
veel praktische voordelen.Vereiste is wel dat de infrastructuur dit
mogelijk maakt. Geen verrassing dus, dat beeldbedrijven steeds meer
op datacenters gaan lijken.
praktijk
16
schäfer it-systems levert
racks voor floraholland
FloraHolland is de grootste veiling van snijbloemen en planten ter
wereld en verzorgt ruim 90 procent van de Nederlandse handel in die
producten.Voor een nieuwe computerruimte in de veilinghal vroeg
de veiling Schäfer IT-Systems twee koudegangopstellingen te maken,
zodat er efficiënt met de koude lucht wordt omgegaan. Tevens is er in
de ruimte gebruikgemaakt van de Swap9 tiles van Schäfer waardoor
een flexibele vloer is gerealiseerd.
efficiënt koelen
met buitenlucht
Laat warme lucht uit de serverkasten niet aan alle kanten ontsnappen, maar voer de warmte in één richting weg via schoorstenen, op
elke serverkast één. Dat klinkt simpel en blijkt erg effectief. Zo kon
het UMC Utrecht de energiekosten voor het koelen van zijn nieuwe
rekencentrum stevig terugdringen. Zelfs tot minder dan 20 procent van
de energiekosten van de ict-apparatuur, oftewel een PUE-waarde van
maximaal 1.25. “We verdienen het nieuwe rekencentrum binnen zeven
jaar terug.”
praktijk
26
technologiepartners bundelen
krachten voor ccv holland
Met de opkomst van nieuwe digitale betaalmogelijkheden en het
groeiende vertrouwen in de betrouwbaarheid van elektronische
betaalmiddelen verdwijnen harde contanten gestaag uit ons straatbeeld.
Het gemak om overal te kunnen pinnen is de verdienste van financiële
dienstverleners als CCV Holland, die investeren in betrouwbare informatietechnologie. Dankzij een nauwe samenwerking tussen SPIE-ICS
(KPN), Croon Elektrotechniek en Rittal beschikt de toonaangevende
dienstverlener in het elektronisch betalingsverkeer over een datacenter
met een optimale beschikbaarheid.
en verder
36
38
43
46
orange bouwt 16.000 m 2 voor clouddiensten
nieuws
nieuws van it room infra
bicsi-nieuws
coverfoto
Bedrijven worden steeds afhankelijker van hun netwerken en
datacenters. Als klanten de website of -winkel niet meer kunnen
bereiken, lijden de bedrijven omzetverlies en als de eigen
medewerkers geen verbinding hebben, vallen belangrijke
bedrijfsprocessen stil. Een downtime van enkele minuten kan al
verstrekkende gevolgen hebben. Het risico van storingen is te
minimaliseren met een netwerkmanagementoplossing.Vaak houden
die echter vooral de actieve apparatuur in de gaten en amper de
databekabeling. Dankzij een innovatie van R&M zijn alle
kabelaansluitingen voortaan ook geautomatiseerd in de gaten
te houden.
dcw november | inhoud
een snel doelpunt vergt een duidelijke
visie en een doordacht plan!
Nederland mag dan een populair land zijn als het om datacenters gaat,
lang niet altijd is duidelijk wat de investeringen in deze faciliteiten
nu precies bepaalt. CommScope brengt daar verandering in met een
onderzoek naar de belangrijkste trends op het gebied van netwerkinfrastructuren in datacenters en computerruimten. Belangrijkste
redenen voor bedrijven om te investeren in hun datacenter: kostenverlaging, innovatie en risicobeheersing.
5
Marktonderzoek CommScope naar trends in datacenters:
Een snel doelpunt vergt
een duidelijke visie en
een doordacht plan!
nederland mag dan een populair land zijn als het om datacenters gaat, lang niet altijd is
duidelijk wat bepalend is voor investeringen in deze faciliteiten. commscope brengt daar nu
verandering in met een onderzoek naar de belangrijkste trends op het gebied van
netwerkinfrastructuren in datacenters en computerruimtes. belangrijkste redenen voor
6
Eerder dit jaar bracht CommScope - bekend van haar Systimax -oplossingen voor bekabelingssystemen voor kantoorgebouwen en datacenters - een rapport uit over wereldwijde trends op het gebied van bedrijfsnetwerken. Dit onderzoeksrapport schetste een interessant beeld
van de impact van grote trends als mobiliteit en cloud op 40- en
100GbE en de behoefte aan intelligente infrastructuren. Dit internationale onderzoek was voor CommScope Nederland aanleiding om een
verdere verdieping te zoeken van de Nederlandse situatie. De resultaten
van deze survey zijn gepresenteerd tijdens een event dat CommScope
onlangs in samenwerking met DatacenterWorks organiseerde in de
Amsterdam Arena. Voor het Nederlandse onderzoek zijn 179 mensen
ondervraagd. Circa eenderde van de onderzoeksgroep heeft 25 tot 49
racks in gebruik. Zo’n 14 procent heeft 50 tot 200 racks in gebruik,
terwijl nog eens eenderde 200 of meer kabinetten heeft opgesteld. Een
vijfde van de respondenten werkt met maximaal 24 racks. Zo’n 18 procent van de ondervraagden is werkzaam bij commerciële datacenters,
terwijl ongeveer een kwart (23 procent) werkzaam is bij een IT-afdeling. Zo’n 60 procent is in dienst bij overheid of bedrijfsleven. Het onderzoek is uitgevoerd door Peter Vermeulen van Pb7 Research.
belangrijkste drijfveren
Peter Vermeulen van Pb7 Research: “Een in mijn ogen opvallend
grote groep van 15 procent heeft geen duidelijk idee over de beschikbaarheid op basis van de Tier-indeling.”
Wat zijn nu de belangrijkste drijfveren van Nederlandse bedrijven en
overheidsinstellingen als het gaat om investeringen in datacenters? “Drie
thema’s steken er met kop en schouders bovenuit”, zegt Peter Vermeulen
van Pb7 Research. “Dat zijn kostenverlaging, de behoefte om tot innovatie te komen en risicobeheersing.”
tekst: robbert hoeffnagel
dcw november | strategie
bedrijven om te investeren in hun datacenter: kostenverlaging, innovatie en risicobeheersing.
1.
De belangrijkste drijfveren voor investeringen
in datacenters.
2.
Binnen het datacenter is centralisatie aan de orde
van de dag.
3.
Als het gaat om beschikbaarheid zijn datacenters
op de niveaus Tier 2 en Tier 3 het meest gangbaar.
dcw november | strategie
In afbeelding 1 zijn deze belangrijkste redenen om te investeren in
datacenters weergegeven. “Kostenbeheersing speelt onverminderd een
zeer belangrijke rol bij investeringen”, zegt Vermeulen. “Dat wil men
bereiken door te standaardiseren, te consolideren en te virtualiseren.
Dat zijn allemaal trends op het niveau van IT, maar deze missen hun
impact op de technische infrastructuur natuurlijk niet.Verder zien we
heel duidelijk dat het automatiseren van het beheer van datacenters
een belangrijke trend is: men wil dit zoveel mogelijk automatisch laten verlopen. De behoefte om private cloud-omgevingen toe te passen, heeft hier uiteraard ook alles mee te maken. Steeds meer lokale
IT-kennis verdwijnt hierdoor uit bedrijven en andere organisaties.
Door uit te besteden kopen organisaties deze expertise in, waarmee
verwacht wordt een hogere kwaliteit en tegelijkertijd een kostenverlaging te realiseren.” Voor veel organisaties geldt tevens dat innovatie
van cruciaal belang is om te overleven. “Alles wat onder de noemer
‘digitaal’ valt te scharen, staat tegenwoordig hoog op de agenda.Vooral de combinatie van cloud en mobiel leidt daarbij tot belangrijke
optimalisaties in de werkprocessen van veel organisaties. Ook een
trend als Big Data hoort hierbij, al zien we dat veel organisaties nog
op zoek zijn naar een echt overtuigende business case op dit gebied.”
Risicobeheersing is het derde thema dat we veelvuldig terug zien
komen als drijfveer voor investeringen in datacenters, stelt Vermeulen
vast. “We zeggen wel eens ‘groot is dood’ en dat geldt zeker als het
gaat om grote IT- en datacenter-projecten. Organisaties durven het
risico van grote projecten nauwelijks nog aan. Dus splitst men een
groter project liever op in kleine partjes die stuk voor stuk worden
uitgevoerd. Gaat er iets mis, dan kan men op die manier de zaak beter
onder controle houden.”
7
Ook een groot risico in de perceptie van veel bedrijven: privacy. “Door
de vele - zeg maar - schandalen die we de afgelopen tijd op dit gebied
hebben gehad, zien we veel meer dan een aantal jaren terug aandacht
voor bescherming van persoonlijke gegevens en alle technische maatregelen die daarvoor nodig zijn - ook in het datacenter.
tier-classificatie
4a.
Lang niet elk datacenter beschikt over een duidelijke vorm
van kabelmanagement.
4b.
DCIM als overkoepelende beheerlaag is sterk in opkomst,
al ziet een kwart van de respondenten DCIM de komende
jaren niet ingevoerd worden.
5.
Binnen zes tot tien jaar is 100 Gbps naar verwachting
gemeengoed in de backbone van veel datacenters.
Vermeulen: “Het thema ‘risico’ speelt sowieso een grote rol bij alle investeringen van bedrijven in datacenters. Storingen zijn voor veel bedrijven namelijk niet langer acceptabel.” Dit heeft grote gevolgen voor
de technische infrastructuur van computerruimtes en datacenters. In
figuur 2 is bijvoorbeeld duidelijk te zien, dat veel bedrijven nadrukkelijk aan het centraliseren zijn als het om hun computerruimtes gaat,
waardoor het beheer aanzienlijk kan worden verbeterd.
Het blijft echter niet alleen bij het thema ‘risico’ als we de trends in de
IT-markt ‘vertalen’ naar hun impact op de technische infrastructuur van
datacenters, meent Vermeulen (zie figuur 3). “Als we kijken naar de
investeringen die bedrijven en overheidsorganisaties doen in het datacenter-van-morgen, dan zien we een paar opvallende trends. Dat de
beschikbaarheid van diensten die vanuit het datacenter worden aangeboden vaak van cruciaal belang is voor het functioneren van een organisatie, zien we maar in beperkte mate terug in bijvoorbeeld de Tierclassificatie die men nastreeft. Maar liefst 86 procent van de
respondenten geeft aan dat organisaties voor een Tier 2 (redundante
componenten, 99,741 procent beschikbaarheid) of Tier 3 (onderhoud
zonder down time, 99,982 procent beschikbaarheid) kiezen. Slechts 11
procent gaat voor een Tier 4-infrastructuur (fouttolerant, 99,995 procent beschikbaarheid). Nog eens 21 procent kiest voor Tier 1 (basis,
99,671 procent) of minder. Een in mijn ogen opvallend grote groep
van 15 procent heeft overigens geen duidelijk idee over de beschikbaarheid op basis van de Tier-indeling.”
dcw november | strategie
beheer van datacenters
8
6.
Het moderne datacenter verglaast in hoog tempo.
7.
Slechts een minderheid van de datacenters beschikt over
een duidelijke visie en investeringsruimte om het datacenter
bewust klaar te maken voor te toekomst.
De beschikbaarheid van een computerruimte is uiteraard in belangrijke
mate het gevolg van de kwaliteit van het ontwerp en de gekozen oplossingen. Daarnaast is uiteraard het beheer van de infrastructuur van cruciaal belang om tot de gewenste beschikbaarheid te komen. “Als we
kijken naar het beheer van de netwerkinfrastructuur, dan zien we dat de
respondenten zeker niet allemaal een even goed beeld hebben van de
bekabelingsinfrastructuur die zij in gebruik hebben. Dat is gezien de
wens om de beschikbaarheid van het datacenter te maximaliseren natuurlijk een opvallend gegeven”, meent Vermeulen. Uit afbeelding 4 en
5 blijkt bijvoorbeeld dat slechts de helft van de respondenten het idee
heeft dat men over een goede administratie ten aanzien van verbindingen beschikt. Ook DCIM-pakketten zijn nog maar beperkt in gebruik
(bij 20 procent).Van de respondenten die aan een formele manier van
beheer van de bekabelingsinfrastructuur doen, gebruikt overigens
slechts een kwart (26 procent) hiervoor een DCIM-pakket. Toch zien
we duidelijk dat DCIM in opmars is. Eenderde (37 procent) werkt aan
plannen of pilots op dit gebied en slechts 27 procent geeft duidelijk aan
dat men niets in DCIM ziet.
Naast DCIM - en dan bovendien ook voor beheer van de bekabelings-
infrastructuur - zijn bedrijven sowieso enthousiast over investeringen in
bekabeling en datacommunicatie. Gevraagd naar het tempo waarin men
nieuwe standaarden als 40 of 100 Gbps adopteert, blijkt dat de respondenten de komende jaren voor de backbone-infrastructuur grote stappen richting 100 Gbps denken te gaan maken. Daarbij valt bovendien op
dat het datacenter duidelijk aan het ‘verglazen’ is (afbeelding 6).
strategie en visie
Investeren in een DCIM-oplossing als beheerapplicatie over alle technische systemen en installaties heen, is uiteraard een ingrijpende keuze.
Dat vereist een duidelijke visie op de rol en het functioneren van het
datacenter. “Helaas geven de respondenten aan dat het daar echter nog
wel eens aan ontbreekt binnen hun organisatie”, stelt Vermeulen vast
(zie afbeelding 7). “Slechts 30 procent geeft aan te beschikken over
enerzijds een duidelijke visie en anderzijds voldoende investeringsruimte. Het ontbreekt nogal eens aan voldoende draagvlak om tot de
noodzakelijke of gewenste investeringen te komen. Dat geldt niet alleen voor bijvoorbeeld uitgaven voor nieuwe koelinstallaties, maar bijvoorbeeld ook voor de implementatie van DCIM-oplossing of het
aanleggen van een moderne en toekomstgerichte bekabelingsinfrastructuur.”
De eisen aan datacenters ontwikkelen zich razendsnel, concludeert Ver-
meulen. “Er gebeurt enorm veel als we kijken naar thema’s als centralisatie, consolidatie, virtualisatie, storage en dergelijke.Voor het datacenter
betekent dit een enorme verdichting: de eisen per vierkante meter nemen sterk toe. Een aspect dat hierbij vaak over het hoofd wordt gezien,
is dat niet alleen het verkeer tussen datacenter en buitenwereld sterk
toeneemt, maar dat het dataverkeer binnen het datacenter nog veel
sneller groeit.” Dat leidt tot een opmerkelijke paradox. Het belang van
een 24/7 beschikbaar datacenter wordt steeds groter, maar binnen veel
organisaties ontbreekt het aan een duidelijk plan om tot dit niveau van
beschikbaarheid te komen. Er is slechts in beperkte mate sprake van een
duidelijke visie, terwijl de beschikbare budgetten in veel gevallen te
krap zijn.
In veel gevallen lijkt het datacenter nog gezien te worden als een ‘cost
center’ en niet als een ‘enabler’ van de zakelijke doelstellingen. Hierdoor
kan de kwaliteit en de beschikbaarheid van de technische infrastructuur
weliswaar stap-voor-stap verbeteren, maar gaat deze ontwikkeling eigenlijk te langzaam voor wie de ambities van veel bedrijven ziet. Dat
vereist van datacenter managers dat zij slim investeren. Want alleen dan
kunnen zij met weldoordachte technische keuzes toch de beschikbaarheid richting het (voor de realisatie van de zakelijke doelstellingen)
gewenste niveau brengen.
advertentie
Oog voor techniek
De computerruimte is een knooppunt van
techniek. All IT Rooms ziet techniek nooit
als doel maar wel als belangrijk middel. All
IT Rooms volgt de technische ontwikkelingen voor u op de voet. Wij zijn vernieuwend
maar zorgen er ook voor dat in uw computerruimte alleen bewezen technieken worden gebruikt.
All IT Rooms werkt alleen met de beste fabrikanten die wereldwijd actief zijn. Onze
partners moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Omdat wij merkonafhankelijk zijn
kunnen wij u altijd een optimaal resultaat
bieden.
ONTDEK DE PASSIE VAN ALL IT ROOMS
ALL IT Rooms B.V. | Lange Kleiweg 50B | 2288 GK Rijswijk | T +31(070)31 98 999 | E [email protected] | www.allitrooms.com
WWW.ALLITROOMS.COM
Dinsdag 26 November, Okura Hotel te Amsterdam
Benelux DatacenterDynamics Converged
Congres & Expo
veel datacenters worden momenteel nog steeds beheerd via een systeem van spreadsheets en
handmatig bestuurde processen. hoewel een zorgvuldige balans tussen voeding, koeling en
capaciteit vereist is, ontbreekt vaak een centrale procedure of functie die de nauwkeurigheid
waarborgt. het wordt steeds noodzakelijker deze balans beter te beheren. door de trend naar
minder plaatsgebonden datacenters, een toenemende focus op efficiënt energiegebruik en een
algehele vraag naar intelligentere datacenters is de huidige status quo onvoldoende voor
dcw november | event
visie
rubriek?
het toekomstige beheer van de datacenterinfrastructuur.
10
Benelux DatacenterDynamics Converged
Congres & Expo in Amsterdam zal dit jaar
voor de negende maal plaatsvinden. Het is het
grootste regionale congres dat zich specifiek
richt op de problemen en uitdagingen rondom
de levering van corporate IT.
Het Global Information Technology Report
2012, uitgegeven door Insead en het World
Economic Forum, is een analyse van 142 economieën. Het rapport schetst een wereld
waarin de Benelux een kracht is om rekening
mee te houden als het gaat om informatietechnologie – met zowel België, Luxemburg
als Nederland in de top 25 van de Networked
Readiness Index 2012.
Door deze hoge mate van verfijning en volwassenheid in de markt is de nadruk verscho-
ven naar efficiëntie: datacentermonitoring,
modulaire oplossingen, IT-optimalisatie en de
verdere invoering van outsourcingmodellen
zijn centraal komen te staan.
Het Benelux DatacenterDynamics Converged
Congres & Expo in Amsterdam gaat in op dit
gehele spectrum aan problemen en uitdagingen en is de perfecte plek om kennis op te
doen en te netwerken met uw collega’s uit de
gehele Benelux.
Welke rol u ook in de datacenterketen vervult,
u zult profiteren van de inzichten die toonaangevende experts door middel van casestudies
en technische papers presenteren over de wijze
waarop interne en externe IT-vereisten uit zowel een facility-, IT- als businessperspectief
kunnen worden geoptimaliseerd.
registreren
- online via www.datacenterdynamics.com
- neem contact met Audrey Adda:
[email protected]
+31 208 112 222
dag 1
hal 1
hal 2
07:45 - 08:50
Registratie & Ontbijt
08:50 - 09:00
Ontwerp, Bouw & Beheer
Robbert Hoeffnagel, Hoofdredacteur, DatacenterWorks
09:00 - 09:40
In-House of Out-sourced – Financiering en
Investering Strategieën voor Datacenterprojecten
Andrew Jay, Hoofd Datacenters EMEA, CBRE
09:40 - 10:20
Case Study – Van Eigen Stoeptegel naar Gezamenlijk
Beheer – Consolidatie en Migratie van Overheidsdatacenter (ODC) Noord
Henk Bultje, Projectleider ODC-Noord, DUO
10:20 - 10:45
Koffiepauze
10:45 - 11:25
Energie-efficiënte Nieuwbouw Datacenters Analyse en Concrete Aanbevelingen met betrekking
tot zowel de Technische Prestaties als de Economische
Haalbaarheid
Ir. Maarten Afman, Onderzoeker/Adviseur, CE Delft
Waarom U Het zich Niet kunt Veroorloven de Cloud
te Mijden – Resultaten van de Cloud Computing
Expert Working Group van de Europese Commissie
Lutz Schubert, Onafhankelijk Expert,
Europese Commissie (DG INFSO)
11:25 – 12:05
Risky Business - Risk Management en Gestructureerde Datacenter Operations Planning en Uitvoering
Mark Rentzke, Manager Global Data Center Services,
Schneider Electric
Peter Uelen,Vice President Global Strategic Accounts, Schneider
Electric
Het Ondersteunen van de Global Cloud – Creeëren
van een Neutrale, Efficiënte en Connectiviteitrijke
Omgeving voor Cloud Providers en Gebruikers
Robert Bath,VP Engineering Europe, Digital Realty
12:05 - 12:45
Static-UPS vs. Traditionele Diesel-UPS –
Prestatie, Efficiëntie en Architectuur
Ian Bitterlin, CTO, Emerson Network Power
Hoe kan een Organisatie zijn Benadering van
IT Transformeren van een Technologiefocus naar
een Businessfocus?
Marcin Florek, Project Manager, Comarch
12:45 - 13:45
Lunch
13:45 - 14:25
Case Study – Hybride Droge Koeling en het Bouwen
van een State-of-the-Art Groen Datacenter
Jack Quadflieg, Regional Manager België/Nederland, Jaeggi
Tony Rook, Operations Directeur, Equinix
Wat uw Datacenter kan Leren van Budweiser Bier Six Sigma Methodieken om Variabiliteit in uw
Datacenter te Indentificeren en te Reduceren
Eddie Desouza, Directeur, Enlogic
14:25 - 15:05
Case study - Betrouwbare Energie-efficiëntie en
Gewaarborgde Continuïteit
Jim Shanahan, Global Head of Data Center Automation, ABB
Een Moderne Kijk op Duurzaamheid in IT –
het MRA Cluster Green Software en het Software
Energy Footprint Lab
Prof. dr. ir. Joost Visser, Hoofd Research, Software Improvement
Group en Professor Large-Scale Software Systems, Radboud
Universiteit
Ir. Bo Merkus, CleanTech Researcher, Hogeschool van Amsterdam
15:05 - 15:30
Koffiepauze
15:30 - 16:10
Case Study Katholieke Universiteit Leuven –
IT View op de Evolutie van Rekencentrum tot High
Performance Computing Datacenter
Rudy Rys, Datacenter Manager, Katholieke Universiteit Leuven
16:10 - 16:50
Trends en Metingen voor de Toekomstbestendige
Optimalisatie van het Datacenter
Ian Bitterlin, EMEA Tech Chair,The Green Grid
16:50 - 17:30
De Toekomst van het Datacenter –
Wat kunnen We In de Komende 10 Jaar Verwachten?
Robbert Hoeffnagel, Hoofdredacteur, DatacenterWorks
Peter Vermeulen, Analist, Pb7
17:30 - 19:00
Receptie
IT Optimalisatie, Strategie & Outsourcing
Beslissingen Dagvoorzitter
Wim Boone, Consultant ICT & Datacenters, Ingenium
Datacenter Outsourcing –
de Juridische Aspecten die U Moet Weten
Alexander Duisberg, Partner & Joint Head International IT Sector
Group, Bird&Bird
dcw november | event
Datacenter Overheidsbeleid en de Impact hiervan op
de Datacenter Operator
Jeroen van der Tang, Programmamanager Duurzaamheid,
Nederland ICT
11
Marc Salimans van Aten Infotech:
‘PDU’s zijn van
strategisch belang’
power distribution units (pdu’s) zijn vaak een sluitpost bij de realisatie van een datacenter,
meent marc salimans, sales director bij aten infotech. nadat de koeling,
noodstroomvoorziening en bekabeling met de uiterste zorgvuldigheid zijn geselecteerd,
worden de ‘stekkerdozen’ ook nog even aan de boodschappenlijst toegevoegd. de gekozen
uitvoering is dan afhankelijk van het budget dat nog over is. dat gebrek aan aandacht is
12
“Een intelligente rack-PDU (IRP) kan uitstekend bescherming bieden
tegen overbelastingen en voorkomen dat er stroomstoringen optreden”, zegt Marc Salimans van Aten Infotech. “Hiervoor wordt gebruik-
gemaakt van de meetmogelijkheden van de IRP en van de mogelijkheid apparatuur aan en uit te schakelen. Als de IRP signaleert dat het
inschakelen van een server leidt tot een overbelasting, wordt automatisch de betreffende poort afgesloten en de server in kwestie uitgeschakeld. Op die manier heeft de overbelasting geen effect op de andere
servers in het rack.”
sensoren
MET EEN JUISTE PDU
IS EEN HOT SPOT
SNEL OP TE SPOREN
Daarnaast kan een intelligente PDU via sensoren hulp bieden bij het
meten van de temperatuur en luchtvochtigheid in het datacenter.Voor
een optimale energie-efficiëntie hebben de meeste datacenters de koude en warme luchtstromen goed van elkaar gescheiden. Een snelle tem-
tekst: hans vandam is journalist
dcw november | visie
jammer, want zeker een intelligente pdu kan de datacentermanager veel ellende besparen.
peratuurstijging – met in het ergste geval brand tot gevolg – wordt
echter vaak niet of te laat opgemerkt. Met de juiste PDU is een hot spot
in het datacenter echter snel op te sporen.
Wat een datacentermanager ook zal helpen, is dat een intelligente PDU
bij uitstek de geschiktste tool is voor het berekenen van de PUE (Power
Usage Effectiviness) van het datacenter. De PUE geeft, zoals bekend, de
verhouding weer tussen de totale energie die wordt opgenomen door
het datacenter en de hoeveelheid energie die wordt gebruikt door de
IT- en netwerkapparatuur in een datacenter. Om die verhouding te
kunnen berekenen, moet je dus wel exact weten hoeveel energie de
IT-apparatuur consumeert. De PDU, in de stroomdistributie het laatste
punt voor de server, is het beste punt om dat te weten te komen.
onmisbare component
Een nauwkeurige berekening van de PUE biedt de datacentermanager
de houvast die hij nodig heeft. Op basis van de juiste gegevens kan hij
het datacenter energie-efficiënter maken en besparen op de energierekening. Als je het zo bekijkt, is die ‘onbelangrijke stekkerdoos’ eerder
een strategische tool waarmee op kosten kan worden bespaard en een
voordeel kan worden behaald op de concurrentie. Redenen genoeg om
PDU’s niet te behandelen als een sluitstuk, maar juist vooraf budget te
reserveren voor dit onmisbare component in het datacenter. Een investering in een iets duurdere uitvoering betaalt zichzelf terug.
Netwerkconvergentie toekomst van audioen videobranche
Media migreert
verder richting
datacenteroplossingen
nieuwe productie-, bewerkings- en opslagtechnieken, en het overal en altijd kunnen
‘consumeren’ van programma’s, hebben verstrekkende gevolgen voor omroepen en
productiefaciliteiten. de digitalisering van alle gereedschappen die worden gebruikt om audio
en video vast te leggen, te bewerken, op te slaan en te verspreiden brengt veel praktische
voordelen. vereiste is wel dat de infrastructuur dit mogelijk maakt. geen verrassing, dus, dat
14
Tot voor kort waren de meeste beeldproductie- en verwerkingsbedrijven voorzien van
verschillende IT-infrastructuren. Er waren
aparte systemen voor de productie van media,
archivering, distributie, IT voor de bedrijfsvoering enzovoorts. Om videomateriaal tussen verschillende platformen uit te kunnen
wisselen, migreren audio- en videobedrijven
en -dienstverleners van bestaande hardwaregebaseerde systemen naar IT-omgevingen. De
huidige trend is om al deze systemen in één
enkele infrastructuur samen te brengen. Dat
brengt een aantal zaken met zich mee die datacentermanagers direct zullen herkennen:
betrouwbare en betaalbare stroomvoorziening, koeling, beveiliging, plaatsing van serverracks en opslagmedia.
russische rt en britse
pinewood
Onlangs bracht de Russische nieuwszender
RT alle beeldbewerkingsfaciliteiten, kantoren,
opslag en een datacenter samen op een nieuwe locatie. Een 1G ethernetverbinding maakt
convergentie tussen data, IP-telefonie en beveiligingsnetwerken mogelijk. Alle netwerk-,
elektronische en verlichtingssystemen worden
beheerd met een AIM-systeem (automated
infrastructuurmanagement) gebaseerd op
Nexans LANsense. Zo kun je op elke plek in
het systeem apparatuur toevoegen en snel en
eenvoudig groepen gebruikers of apparaten
aanmaken. Het ‘zelfdocumenterend’ systeem
wordt centraal gemonitord, wat tijd en kosten
bespaart.
Ook de Britse Pinewood Studios Group, bekend van producties als Skyfall en Prometheus, heeft recent zijn infrastructuur ingrijpend
veranderd om voorbereid te zijn op ‘high definition’-beeld voor tv en andere platforms.
Ook hier voorziet men een forse toename van
de benodigde bandbreedte op alle kanalen.
Pinewood installeerde een cat.6A-kabelsysteem van Nexans om voorbereid te zijn op
10GbE, en LANmark OM3-glasvezel in de
regiekamer.
infostrada creative
technology
Ook in Nederland zien we dergelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld bij Infostrada Creative
Technology. Dit bedrijf bestaat sinds 2007 en
is onderdeel van een wereldwijde onderneming met faciliteiten in de Verenigde Staten,
Azië en Europa. Kernactiviteit van Infostrada
Creative Technology is het leveren van een
breed pakket aan audiovisuele techniekdiensten aan omroepen, mediabedrijven en het
bedrijfsleven.
“Digitale archivering, nabewerking, distributie en streaming van media worden steeds belangrijker”, stelt Niels Muller, team leader infrastructure and network van Infostrada
Creative Technology. Het gaat niet meer om
tv alleen. Om het publiek te kunnen bereiken
moet je tegenwoordig op alle platformen ac-
tekst: oene-wim stallinga is marketing director bij nexans cabling solutions
dcw november | bekabeling
beeldbedrijven steeds meer op datacenters gaan lijken.
tief zijn. Maar de integratie van tv, video-ondemand, mobiel en sociale media is erg complex. Wij helpen onze klanten om die stap te
maken. Een goed voorbeeld is hoe we voor de
nieuwe zender Fox het online platform leveren waarmee deze online en mobiel de Eredivisie-voetbalwedstrijden kunnen publiceren
en vermarkten.”
Muller vervolgt: “Het productieproces van tv
is de afgelopen jaren helemaal gedigitaliseerd.
Dat was een ingrijpende verandering. Onze
infrastructuur is daar inmiddels volledig op
ingericht. Zo hebben we het ‘datahotel’ gerealiseerd waar een deel van ons archief staat op
2,5 PB tapeopslag en een streamingplatform.
Via dit datahotel leveren we ‘hosted services’
en colocatiemogelijkheden aan zowel interne
als externe klanten. We beheren meer dan
40.000 uur aan unieke videocontent, maar
ook andere media, zoals foto's en graphics. We
helpen grote tv-producties, zoals The Voice of
Holland, hun maakproces te verbeteren. Waar
tot voor kort alle voorrondes eerst op band
werden opgenomen, zorgen wij ervoor dat de
beelden van de audities via ons eigen glasvezelnetwerk meteen beschikbaar komen voor
de montage. Per dag komt bij ons 3 T aan
nieuwe media binnen, op piekmomenten
loopt de streaming op naar 80 Gbps. Dit zijn
we aan het upgraden naar 200 Gbps voor het
VOD-platform en live streaming.”
Ook het snel en efficiënt kunnen uitwisselen
van bestanden, bijvoorbeeld voor archivering
en postproductie, is van groot belang. “Onze
Avid-montagesoftware, ‘color grade kleurcorrectiesets’ en ‘pro tools audiosets’ zijn allemaal
verbonden met onze centrale opslag, zodat
projecten efficiënt kunnen worden uitgewisseld. Ons zusterbedrijf Avi-Drome, dat is gespecialiseerd in videokleurcorrecties, is op dezelfde infrastructuur aangesloten waardoor
producties eenvoudig kunnen worden uitgewisseld.”
voor high-density switchracks en panelen
voor serverracks en een ZD-box voor zonedistributie naar colocatiekasten. In de toekomst zal de ‘digitalisering’ van beeld aan de
kant van zowel producent als consument
steeds verder toenemen. Daardoor verwachten
we ook een exponentiële groei van de hoeveelheid benodigde opslag- en transmissiecapaciteit. Steeds hogere standaarden voor
beeldkwaliteit spelen daarin tevens een belangrijke rol. Daar zijn we gelukkig goed op
voorbereid.”
exponentiële groei
klaar voor de toekomst
“De digitale infrastructuur van ons bedrijf is
bedacht voor uitzendingen op alle platformen:
van internet-tv tot hd-televisie. Vanuit een
centrale digitale regiekamer worden uitzendingen verzorgd voor televisieprogramma's,
themazenders en ‘video on demand’ kanalen
op internet”, vertelt Muller. “Nexans adviseerde ons om in het datahotel minimaal
cat.6A-bekabeling te gebruiken, om voorbereid te zijn op 10GBase-T ethernet, en om de
best mogelijke afscherming te bieden tegen
alien crosstalk. De migratie naar cat.6A verliep
soepel. We hadden aangegeven zelf installatieen aansluitwerkzaamheden te willen verzorgen en Nexans heeft onze ingenieurs op locatie getraind, tot grote tevredenheid. Het
leverde alle cat.6A-bekabeling, angled panelen
Productiefaciliteiten voor beeld en geluid
stappen steeds meer af van bestaande, hardwaregebaseerde, discrete systemen en infrastructuren en migreren steeds verder in de richting
van datacenteroplossingen. Dit maakt het mogelijk op nieuwe, creatieve manieren samen te
werken aan projecten, beeld op te slaan en uit
te wisselen en nieuwe, hoogwaardige diensten
en businessmodellen te ontwikkelen. Echter,
al deze ontwikkelingen hebben verregaande
gevolgen voor de infrastructuur, die daar volledig op moet zijn ingericht. Datacentertechnologie biedt uitkomst.
dcw november | bekabeling
‘IN DE TOEKOMST ZAL
DE DIGITALISERING
VAN BEELD STEEDS
MEER TOENEMEN’
15
Nieuwe computerruimte voor FloraHolland
om efficiënt om te gaan
met koude lucht
floraholland is de grootste veiling van snijbloemen en planten ter wereld. floraholland
heeft 5 vestigingen, 38 veilingklokken, een landelijk bemiddelingsbureau en ongeveer 4.000
medewerkers. floraholland is zowel nationaal als internationaal actief. mede door de
toenemende vraag naar een goede ict architectuur heeft floraholland besloten de huidige
computerruimte te vervangen voor een geheel nieuwe ruimte.
16
beeldveilen
Om de logistieke stromen in de grote veilinggebouwen efficiënter
te laten verlopen, wordt steeds meer overgestapt op beeldveilen. Bij
beeldveilen komen de producten niet meer fysiek voor de klokken. Op
het klokscherm worden alleen een productfoto en gedetailleerde partijinformatie getoond. Daar maken inkopende handelaren steeds meer
gebruik van KOA (kopen op afstand). Met een internetverbinding en
speciale software van FloraHolland kan er ingekocht worden vanaf kantoor.
FloraHolland Connect maakt voor de directe stromen gebruik van een
webshop met de naam e-Trade. Grote kopers geven bij het bemiddelingsbureau hun wensen aan, zoals type product, de hoeveelheid, levertermijn en ook de prijs waartegen ze willen kopen. FloraHolland
Connect zoekt daar een kweker bij, die tegen deze condities de waar
kan en wil leveren.
ict-voorzieningen
Mede door de toenemende vraag naar een goede ict-architectuur heeft
FloraHolland besloten de huidige computerruimte te vervangen voor
een geheel nieuwe ruimte. Deze is in de veilinghal geplaatst en uitgevoerd volgens de laatste eisen op dit gebied. Denk aan een geheel
brandvertragende ruimte. Tevens is de ruimte uitgevoerd met blusgas,
koelinstallatie en een PUE zuinige opstelling van de 19”-kasten en op
dit onderdeel is Schäfer gevraagd om een tweetal koudegangopstellingen te maken, zodat men efficiënt omgaat met de koude lucht.Tevens is
er in de ruimte gebruikgemaakt van de SWAP9 tiles van Schäfer waardoor er een flexibele vloer gerealiseerd is.
Met deze invulling kunnen een aantal oudere ruimtes van FloraHolland
aangepast worden, zodat de verwerking van de afslag niet in het geding
kan komen.
over schäfer it-systems
Schäfer IT-Systems is een innovatieve fabrikant van op maat gerealiseerde netwerk- en serverkastoplossingen en datacenteroplossingen voor
conventionele en complexe toepassingen. Het maakt deel uit van het
internationaal succesvolle Schäfer Werke. Deze door de eigenaar geleide
bedrijvengroep heeft zijn hoofdkantoor in Neunkirchen in Siegerland.
Alle afdelingen van Schäfer werken op dezelfde basis: hoogwaardig fijn
plaatstaal en de verwerking ervan behoort dan ook tot de kerncompetenties van de organisatie.
tekst: van de redactie
dcw november | praktijk
De kwekers, gevestigd in binnen- en buitenland, brengen de bloemen
en planten naar de veiling. Hier worden de producten opgeslagen in
koelcellen tot het moment van veilen is aangebroken.
Elke dag vanaf zes uur start de veiling in de afmijnzaal. In deze zaal zitten de kopers, en komen de bloemen en planten op grote karren langs
de veilingklok. Elke klok heeft een veilmeester die het veilproces begeleidt. De veilmeester opent de bieding met een beginprijs, deze daalt
net zolang tot een van de kopers op de koop knop drukt die daarmee
eigenaar van het product wordt.
Schäfer IT-Systems heeft een serie 19”-kasten geleverd
aan FloraHolland ter ondersteuning van de verkoop van
snijbloemen en planten via internet.
laat warme lucht uit de serverkasten niet aan alle kanten ontsnappen, maar voer de warmte
in één richting weg via schoorstenen, op elke serverkast één. dat klinkt simpel en blijkt erg
effectief. zo kon het umc utrecht de energiekosten voor het koelen van zijn nieuwe
rekencentrum stevig terugdringen. zelfs tot minder dan 20 procent van de energiekosten van
de ict-apparatuur, oftewel een pue-waarde van maximaal 1.25. “we verdienen het nieuwe
rekencentrum binnen zeven jaar terug.”
Strikte scheiding warme afzuig- en koele inblaaslucht
18
Een verpleegkundige die aan het bed van een patiënt via een app handelingen vastlegt. Onderzoekers die werken met enorme bestanden met
digitaal beeldmateriaal. Gedigitaliseerde patiëntendossiers. Teleconferenties tussen artsen en studenten. Ict is doorgedrongen tot de haarvaten
van een academisch ziekenhuis.
“Onze raad van bestuur besloot daarom flink te investeren in duurzame
ict-voorzieningen voor de toekomst, iets wat je zeker niet in elk ziekenhuis ziet gebeuren”, vertelt Erwin van den Heuvel, lid van het managementteam van de Directie Informatie Technologie van het UMC
Utrecht. Het paradepaardje: de inrichting van twee zeer energiezuinige
rekencentra waarmee het academische ziekenhuis de komende vijftien
jaar verwacht vooruit te kunnen. De eerste is eind 2011 in gebruikgenomen, de tweede is nog in aanbouw. Door een nieuwe manier van
koelen beperkt het eerste nieuwe rekencentrum de uitstoot met zo’n
1,75 miljoen kilo CO2 per jaar. “Het levert ook een jaarlijkse besparing
SURF is een samenwerkingsverband voor het hoger onderwijs en
onderzoek waarin de Nederlandse universiteiten, hogescholen en
onderzoeksinstellingen gezamenlijk investeren in ict-innovatie.
SURF brengt ict-professionals samen binnen netwerken en samenwerkingsprojecten voor kennisdeling rond ict-innovatie. Door innovaties tegen aantrekkelijke voorwaarden beschikbaar te stellen en
verbinding tussen technologie en mensen mogelijk te maken, zorgt
SURF dat de mogelijkheden die ict biedt optimaal kunnen worden
benut. SURF bestaat uit een aantal werkmaatschappijen met een
eigen aandachtsterrein: SURFnet, SURFmarket, SURFsara en
SURFshare.
op onze elektriciteitsrekening op die zo groot is dat het complete nieuwe rekencentrum zichzelf binnen zeven jaar terugverdient.”
geen warme straten
Het koelsysteem hoort traditioneel bij de grote energieslurpers in een
rekencentrum. “Ons koelsysteem op basis van buitenlucht is echter niet
alleen energiezuinig, het is ook nog eens relatief goedkoop om aan te
schaffen. Zeker als je het vergelijkt met airco’s.” Wat bovendien veel scheelt
is de keuze voor koellucht met een flink hogere temperatuur (maximaal
25 °C) ten opzichte van de traditioneel veel gebruikte temperaturen van
14 à 15 °C. “Zulke enorm koele lucht is helemaal niet nodig om oververhitting bij de servers te voorkomen”, stelt projectleider Nico Iseger.
Slim gebruikmaken van schoorstenen, eentje op elke serverkast. Dat is
de truc. “De warme lucht pompen we direct uit de vrijwel luchtdichte
serverkasten weg via een schoorsteen. Om vermenging te voorkomen
kiezen we dus voor een strikte scheiding van warme afzuiglucht en
koele inblaaslucht”, licht Van den Heuvel toe. “Dit levert een enorm efficiënt koelsysteem op zonder de gebruikelijke relatief kleine koude
straten en grote warme straten. Bij ons is juist vrijwel het hele rekencentrum koel, namelijk alle ruimte buiten de serverkasten.”
niet al te revolutionair
Warmte weg krijgen via de schoorstenen kost weinig moeite. De draaiende ventilatoren van de servers zorgen voor een overdruk die helpt om
de warme lucht door de schoorsteen te trekken. Die warme lucht gaat
vervolgens via het plenum, een extra ruimte tussen het plafond en de
volgende verdieping, en via een grote buis letterlijk het dak op. Daar
tekst: van de redactie
dcw november | koeling
Efficiënt koelen
met buitenlucht
Erwin van den Heuvel (links) en Nico Iseger
staat een aantal ventilatoren die lucht direct naar buiten kunnen blazen
of laten recirculeren. En er staat een installatie van maar liefst 4 m hoog
voor de voorbehandeling van in te blazen lucht en voor de koeling van
recirculatielucht. Geen hightechoplossing dus. “We hebben alle mogelijke oplossingen doorgerekend, waaronder ook het gebruik van een
warmtewiel, wat aanvankelijk onze voorkeur had. Het bleek echter het
slimst om voor een niet al te revolutionaire techniek te kiezen die weinig onderhoudskosten met zich mee zou brengen”, zegt Iseger. “Je gebouw moet overigens wel luchtdicht zijn voor deze oplossing, evenals je
serverkasten. Dat was een van onze grote leerpunten”, vult Van den
Heuvel aan.
regenbui
In de winter recirculeert de lucht in het rekencentrum na koeling aan de
buitenlucht. “Door de warme lucht uit de servers niet al te extreem af te
koelen, gebruik je deze lucht in feite ook als verwarming”, vertelt Iseger.
In de zomer wordt bij temperaturen tot 25 °C buitenlucht als inblaaslucht gebruikt, nadat het passief gefilterd is. In dit geval gebruikt alleen
de ventilator in de luchtbehandelingskast energie. Indien nodig, bijvoorbeeld net na een regenbui, wordt de inlaatlucht ontvochtigd zodat
de lucht voldoende droog is om statische elektriciteit te voorkomen. In
de winter wordt de lucht juist bevochtigd. Bij een hittegolf en in noodsituaties, waarin lucht uit de buitenlucht betrekken geen optie is, werkt
het net iets anders. “Dan gebruiken we koud water uit de warmtekoudeopslag van het ziekenhuis voor de koeling van de inblaaslucht”,
zegt Iseger. “Daarbij kunnen we prima uit de voeten met koelwater dat
al is gebruikt in het ziekenhuis en een temperatuur van een graad of
veertien heeft. Na gebruik door ons gaat het 1 à 2 °C warmer terug naar
de bron. Daar heeft het ziekenhuis nauwelijks last van.”
modulair uit te breiden
“Kijk, deze rij kasten is nog leeg”, vertelt Iseger op het dak. “Dat komt
omdat alle componenten voor onze manier van koelen modulair uit te
breiden zijn. Nu gebruiken we 40 procent van de maximale koelmogelijkheden.” De groei van het gebruikte percentage is trouwens wel aan
het afvlakken. Per terabyte is steeds minder koeling nodig, omdat de
capaciteit van de schijven groter wordt en de servers krachtiger worden,
onder andere door hogere kloksnelheden en snellere processoren.
De Utrechtse oplossing werkt overigens niet voor elk datacentrum. “Als
je onvoldoende ruimte hebt om grote plenums in te zetten dan is deze
oplossing lastig te realiseren. Wij hadden het geluk dat we een goede
locatie in de schoot geworpen kregen: voormalige oefenruimten van de
ziekenhuisbrandweer.”
dcw november | koeling
umc utrecht levert cloudoplossing voor
hogeschool utrecht
20
In het rekencentrum van UMC Utrecht vinden meerdere SURFpartners elkaar, want zowel de Universiteit Utrecht als de Hogeschool Utrecht en SURF zelf maken er gebruik van. “We hebben
goede afspraken met onze medegebruikers”, vertelt projectleider
Nico Iseger. “Ze kunnen zelf bij die servers komen, maar daar hebben we wel een hoge drempel voor ingebouwd. Alleen als er écht
iets belangrijks moet gebeuren, komen ze hier binnen. We willen
incidenten zo veel mogelijk voorkomen. Iemand moet bijvoorbeeld
niet per ongeluk aan een verkeerde kabel zitten.”
“Onze klanten maken gebruik van de servers op de eerste verdieping, onze eigen servers staan op de begane grond”, vertelt Erwin
van den Heuvel. Het grootste deel van de verhuurde overcapaciteit
is in gebruik bij de Hogeschool Utrecht, die anderhalf jaar geleden
op zoek was naar vervangende servercapaciteit voor hun servers die
in noodgebouwen stonden. “We hebben hier nu hun primaire rekencentrum in huis. De Hogeschool Utrecht koos hiermee voor
een oplossing in de cloud tegen een aantrekkelijke prijs, waarbij ze
weten waar hun servers fysiek te vinden zijn. Zo zet het UMC
Utrecht de extra gebouwde ruimte tussentijds in voor partners op
de Uithof ”, steltVan den Heuvel.
Warme en koude lucht blijven zoveel mogelijk gescheiden. De kleppen in de installatie op het dak bepalen of er buitenlucht naar binnen
wordt geblazen of dat circulerende lucht met buitenlucht of eventueel met koud water wordt gekoeld.
aanbesteding
Bijzonder is dat het UMC bij de onderhandse, oftewel niet-openbare,
aanbesteding een prijskaartje hing aan het toekomstige energiegebruik
van het koelsysteem. Pas nadat er een fictief bedrag van zo’n 35 duizend
euro per 0,01 PUE bij de inschrijfsom was opgeteld, keek de Directie
Informatie Technologie naar de bieding met de laagste prijs voor de
combinatie van bouw- én energiekosten voor de komende acht jaar.
Waarbij PUE overigens een maat is voor hoeveel energie koel- en andere randapparatuur gebruikt ten opzichte van het energiegebruik van
de IT-apparatuur zelf: (e-verbruik van de koeling en andere randapparatuur + e-verbruik IT)/e-verbruik IT. Het contract bevatte vervolgens
een boeteclausule voor als de door de leverancier beloofde PUE niet
zou worden gehaald.
“Op deze manier kregen we de uitgekozen leverancier superscherp,
want we hadden ook zijn ontwikkelkracht nodig. Deze leverancier
moest ook voorbij zijn eigen grenzen en het rekencentrum is grotendeels in overleg met ons ontworpen na de aanbesteding”, vertelt Iseger.
“We wilden bij elke bouwvergadering aanwezig zijn om ict-expertise
in te brengen en we zijn zo vanuit ons programma van eisen samen naar
een concreet bestek gegroeid.”
dynamische ups
De leverancier beloofde in de aanbestedingsprocedure een PUE van
1,132, en ging daarmee een beetje aan de veilige kant zitten vanwege de
boeteclausule. In de praktijk is de PUE op 1,05 uitgekomen. Het getal
wordt iets hoger, namelijk 1,1 tot 1,25, als je ook de stroom voor het
noodstroomaggregaat en voor de dynamische ups erbij optelt. De dynamische ups heeft een vliegwiel, een wiel dat ronddraait in vacuüm waarbij de zwaartekracht wordt opgeheven door een magneetveld. Dit gebruiken de Utrechters als milieuvriendelijk, en meer bedrijfszeker
alternatief voor de accu, oftewel om het noodaggregraat op te starten bij
stroomuitval op het elektriciteitsnet.
“Met onze huidige koelmethode kunnen we in één kast servers kwijt
die samen maximaal 40 kW verbruiken”, vertelt Iseger. “Voor de veiligheid kiezen we voor maximaal 32 kW. In onze oude kasten lag dat
maximum bij 6,5 kW. Door krachtigere servers, efficiëntere koeling en
het gebruik van iets hogere kasten van 46 u in plaats van 40 (1 u is 44,45
mm) hebben we nu nog maar één kast nodig om qua datacapaciteit acht
kasten uit ons oude rekencentrum te vervangen.”
Kijk voor meer informatie op www.surf.nl
MARKETING
ROUNDTABLES
PR EVENTS
MAIL CAMPGAGNE
PR
GHOSTWRITING
PUBLIC RELATIONS
VIDEO
WEBSITES
ADVE
M
GHOSTWRITING
MARKETING
EVENTS
MAIL CAMPGAGNE
ADVERTORIALS
MAIL CAMPAIGNS
EVENTS
WEBSITES
MARKETING
VIDEO
ADVERTISING
ADVERTISING
SALESLEADS
GHOSTWRITING
WHITEPAPERS
VIDEO
MAGAZI
FREE PUBLICTY
FREE PUBLICTY
WHITEPAPE
EVENTS
VIDEO
ROUNDTABLES
ADVERTISING
Resultaat door samenwerking
Bel met FenceWorks 079 - 500 05 59 voor een afspraak met uw accountmanager.
FenceWorks is uitgever van AppWorks, CloudWorks,
DatacenterWorks, Infosecurity magazine en Vision & Robotics.
Kostenbesparing verdampt
door oversized koeling en UPS’en
Virtualisatie vraagt
om aanpassingen
computerruimte
voor veel it-managers is kostenbesparing een belangrijke reden om het serverpark te
virtualiseren. door het aantal fysieke servers terug te brengen wordt niet alleen bespaard op
de hardware, maar ook op de energie die de it-omgeving opneemt. toch kan de gehoopte
22
situatie.
Servervirtualisatie heeft een grote impact op de computerruimte: doordat het aantal servers met soms wel een factor tien wordt teruggebracht.
Hierdoor zijn de racks na virtualisatie minder gevuld, is minder vloeroppervlakte nodig, neemt de stroomafname per serverrack af en is er
per serverrack ook minder koelvermogen nodig. Toch zien we in de
praktijk geregeld dat de computerruimte na virtualisatie ongewijzigd
blijft doordraaien, met hetzelfde aantal (maar halflege) racks, hetzelfde
koelvermogen en dezelfde UPS’en. De efficiëntie van de computer-
DE AFGELOPEN JAREN ZIEN WE
DAN OOK EEN DUIDELIJKE
TENDENS DAT COMPUTERRUIMTEN
BINNEN BEDRIJVEN KLEINER
WORDEN
ruimte als geheel zal hierdoor afnemen waardoor de kostenbesparing,
die met virtualisatie kan worden gerealiseerd, voor een groot deel teniet
wordt gedaan.
Als een UPS vóór virtualisatie 54,3 kW aan vermogen levert om een
IT-load van 50 kW op te kunnen vangen, dan is de efficiëntie van de
UPS 92 procent Als na virtualisatie de IT-load nog maar 25 kW bedraagt, maar de UPS alsnog 29,4 kW aan vermogen levert, dan daalt de
efficiëntie van dezelfde UPS naar 85 procent Dit kan een reden zijn om
de huidige UPS aan te passen of in kaart te brengen of het financieel
aantrekkelijk is om de huidige UPS te vervangen door een nieuwe
UPS waarbij het vermogen schaalbaar is.
Dit kan direct een flinke kostenbesparing opleveren, aangenomen dat
een besparing van 1 kW/h per jaar duizend euro oplevert!
aanpassing koeling
Een nog veel grotere ‘klapper’ is te maken op het gebied van de koeling,
wat verreweg de grootste energieslurper in de computerruimte is. Over
de gehele linie zal na virtualisatie het benodigde koelvermogen per
tekst: erwin van ’t ende: commercieel adviseur bij x-ict.
dcw november | energie-efficiëntie
kostenbesparing lager uitvallen als de computerruimte niet wordt aangepast aan de nieuwe
Hierdoor neemt ook het energieverbruik en dus de afgifte van warmte
toe. Als meerdere gevirtualiseerde ‘high-density’ servers bij elkaar in een
rack staan, kan dat serieuze problemen opleveren.
Een eerste optie is om de racks opnieuw in te delen, door zwaar belaste servers zo optimaal mogelijk te spreiden door de computerruimte.
Een voordeel van deze aanpak is, dat er betrekkelijk weinig aanpassingen aan de koeling nodig zullen zijn. Een belangrijk nadeel is dat de
racks slechts voor de helft worden gevuld. Alternatief is om de highdensity apparatuur juist bij elkaar te brengen zodat gerichter kan worden gekoeld, bijvoorbeeld door middel van rackkoeling of door een
afgesloten koude gang te creëren. Een belangrijk voordeel van deze
laatste aanpak is dat de datavloer efficiënter kan worden benut en de
computerruimte zelf dus kleiner wordt. Hierdoor ontstaat ruimte om
bijvoorbeeld een opslagruimte voor ICT-apparatuur te creëren, of om
in de toekomst binnen dezelfde ruimte weer verder te kunnen groeien.
herindelen serverracks
naar beneden schaalbaar
Een andere stap die na virtualisatie moet worden genomen, is het opnieuw indelen van de serverracks. Daarbij is het zinvol om te kijken of
er door virtualisatie eventueel ‘hotspots’ zijn ontstaan in de computerruimte. Doordat bij virtualisatie meerdere virtuele machines op een
fysieke server worden geplaatst, neemt het cpu-gebruik van die server
toe – van tussen de vijf en tien procent naar vijftig procent of meer.
De afgelopen jaren zien we een duidelijke tendens dat computerruimten binnen bedrijven kleiner worden. Die trend is met name te danken
aan de virtualisatiegolf. De uitdaging is om ruimtes te bouwen die ook
schaalbaar naar beneden zijn. Dat kan onder andere worden bereikt
door componenten te gebruiken die ook bij lagere vermogens efficiënt
hun werk blijven doen.
dcw november | energie-efficiëntie
rack afnemen, en daar moet de koeling dus ook op worden afgestemd.
Er zijn verschillende mogelijkheden om het koelvermogen aan te passen aan de nieuwe situatie. Een optie kan zijn om een koppeling te
maken tussen twee koelsystemen zodat ze elk een deellast kunnen opvangen. Ook loont het om de koude en warme luchtstromen nog strikter te scheiden, door bijvoorbeeld afgesloten koude of warme gangen
te creëren. Hierdoor gaat de temperatuur van de retourlucht omhoog,
waardoor ook de efficiëntie van de koeling omhoog zal gaan.
In enkele gevallen is het de overweging waard om nieuwe koelsystemen te plaatsen die ook bij lagere vermogens een hoge efficiëntie behalen. Waar enkele jaren geleden een koelsysteem met een vermogen
van 15 kW ook daadwerkelijk 15 kW leverde om zelfs maar 3 kW weg
te koelen, zijn moderne systemen toerengeregeld. Een toerengeregeld
systeem is berekend op bijvoorbeeld 15 kW, maar behaalt ook een hoge
efficiëntie bij lagere vermogens.
23
met enige regelmaat geeft boersema installatie adviseurs advies aan datacentermanagers over
de vraag hoe zij de koeling van hun computerruimten het beste kunnen aanpakken. de
principiële keuze waarvoor de managers dan staan is: kiezen we voor drukcontrole? of voor
luchtbeschikbaarheid?
Principiële keuze:
Drukcontrole of
luchtbeschikbaarheid?
24
ik met drukhuishouding en geavanceerde controlesystemen, of
ontwerp ik vanuit een mindset dat de IT-hardware niets wil van
push of pull, maar slechts moet worden gefaciliteerd.”
bijregelen
In maart 2013 ontwerpt Boersema een datacenter waar de opdrachtgever 25 – 50 Pa onder de verhoogde vloer vraagt, omdat
hij anders ‘niets meer kan bijregelen’. Terwijl juist dat bijregelen
in 95 procent van de datacenters niet gebeurt of niet lukt en
meestal ook niet kan lukken.
Terug naar januari 2013. Boersema is op een locatiebezoek in
het westen van het land. “De facility-manager leidt me rond in
het datacenter en legt uit hoe de geavanceerde drukhuishouding
werkt. Hij vertelt dat ze overdruk in het cold containment hebben en dat ze sturen op 5 Pa, zodat de server altijd voldoende
lucht heeft. Je begrijpt dat ik altijd argwanend ben als ik zoiets hoor. Ik zie het digitale afleestableau in de koude gang op
6,0 Pa staan. Ik kan het niet laten om even de deur van het
koude containment open te zetten om te zien wat er gebeurt.
Er gebeurt niets.”
In juni 2013 wordt een bezoek gebracht aan een prachtig datacenter, waar recent acht racks medium density zijn geplaatst in
een containment. “Voor de volgende die we over drie maanden
willen plaatsen is de lucht op”, vertelt de manager. Gezien de
totale belasting van de ruimte kon dat volgens Boersema niet
het geval zijn. Wat wel ‘op’ was, was de drukhandhaving in de
1. Hoeveel lucht heeft de server (zonder belemmering door
vernauwingen en andere drukverschil veroorzakers) direct
tot zijn beschikking?
tekst: kees boersema is directeur van boersema installatie adviseurs
dcw november | koeling
In juli 2013 bezoekt Kees Boersema, directeur Boersema Installatie Adviseurs, een bijna gereed datacenter in het noorden van
het land. De ontwerpers hebben niet alleen ontworpen op lage
luchtsnelheden voor minimaal energiegebruik en hoge luchtbeschikbaarheid, ze hebben het gebouw ook zo hoog gemaakt dat
natuurlijke thermische trek substantieel bijdraagt aan de luchtcirculatie. Het gebouw is onderdeel van het koelproces. “Ik was
onder de indruk en daag de gebouweigenaar uit om over de SAT
testen te publiceren. Door dergelijke ervaringen te delen, help je
andere gebruikers en bouwers bij de principiële keuze: ontwerp
advertentie
vloer. Er was geen extra koelcapaciteit nodig om weer te kunnen
uitbreiden, want de bestaande CRAC-units voldeden prima.Wat
wel moest gebeuren: een integrale visie vormen op de luchtcirculatie op de datazaal. Hoe handhaaf je druk in de vloer, zodat je
weet wat er bij uitbreiding van lokale IT-capaciteit moet gebeuren of hoe kom je af van druk en bijbehorende drukhandhaving
die jouw flexibiliteit in de weg zit.
terugstroom van lucht
Boersema verzorgde in oktober 2013 een lezing op de Alfa
Laval Academy. Hij legt uit wat luchtbeschikbaarheid betekent
in plaats van een druk in vloer, corridor of plafond. Een van de
deelnemers vraagt hem: “Waarom regel je de luchthoeveelheid
op luchtbehoefte, dat moet je doen op temperatuur, want anders
wordt het te warm, je hebt immers altijd kortsluiting door nietafgeblinde panelen in een rack.” Dergelijke visies hebben te maken met de veelvuldige ervaring met verschillende problemen.
Er lijkt altijd wel gedoe te zijn, gedoe met lucht.
Terugstroom van lucht binnen een rack (of buitenom) treedt
op als de servers onderdruk kunnen zuigen, doordat ze uit een
kleine afgesloten ruimte hun lucht moeten halen. Met zekere
regelmaat geeft Boersema opdrachtgevers die hun bestaande
ruimte met bestaande airco’s aan het verbeteren zijn, het advies
hun koude gang te voorzien van deuren, maar niet van plafonds.
Liever voldoende, maar wat te warme lucht, dan onvoldoende
lucht van een correcte temperatuur. Een SLA beschrijft vaak een
temperatuur- en een vochtbandbreedte, maar stelt meestal geen
eisen aan een ongehinderde luchtaanzuig en luchtafblaas van de
servers. Dan heeft de ontwerper de vrijheid tussen drukregeling
of luchtbeschikbaarheid. Hoe belangrijk dat is, blijkt uit grafiek
1. Hoeveel lucht heeft de server (zonder belemmering door vernauwingen en andere drukverschilveroorzakers) direct tot zijn
beschikking?
Kies je voor luchtbeschikbaarheid, dan bekijk je de ruimte of
corridor waarin het rack staat inclusief het grotere volume (verhoogde vloer, plafondplenum, zaal) waar het rack onderdeel vanuit maakt. Het gedrag van een server wordt meebepaald door het
volume lucht waarin deze staan.
Power Distribution
nits van ATEN
De juiste stap naar een groen datacenter
PE8208G
Intelligente Power
Distribution Units
Monitor en beheer de stroomverdeling lokaal en over IP en
beschik over real-time informatie over het stroomverbruik
(V, A, kWh) van de aangesloten IT-uitrusting
Controleer de temperatuur, vochtigheid en luchtdruk in het
datacenter dankzij integreerbare omgevingssensoren
Ontvang waarschuwingen in geval van problemen of bij
overschrijding van geprogrammeerde drempelwaarden
Raadpleeg een logboek van gebeurtenissen en acties
zwembad
Ontwerpers hebben vaak de vrijheid de principiële keus te maken: een groot zwembad zonder stroomversnellingen en wildwaterbanen of een ‘sophisticated pool’. In de eerste is overal plaats
voor borstkrol, rugslag of met z'n allen een wedstrijd zwemmen.
In het tweede is het goed toeven als alle technieken het doen.
Model
Input Connection Outlet Type
PE8324G IEC60309 32A
21 x C13 / 3 x C19
Amps Per Port Switched
10A
Yes
Metering
Per Outlet Current, Voltage, VA, PF, KWh
PE8216G IEC60320 C20
14 x C13 / 2 x C19
10A / 16A
Yes
Per Outlet Current, Voltage, VA, PF, KWh
PE8208G IEC60320 C20
7 x C13 / 1 x C19
10A / 16A
Yes
Per Outlet Current, Voltage, VA , PF and KWh
PE8108G IEC60320 C20
8 x C13
10A
Yes
Per Outlet Current, Voltage, VA , PF and KWh
PE6324G IEC 60309 32A
21 x C13 / 3 x C19
10A / 16A
Yes
Per Bank Current, Voltage, VA , PF and KWh
PE6216G IEC60320 C20
14 x C13 / 2 x C19
10A / 16A
Yes
Per Bank Current, Voltage, VA , PF and KWh
PE6208G IEC60320 C20
7 x C13 / 1 x C19
10A / 16A
Yes
Per Bank Current, Voltage, VA , PF and KWh
PE6108G IEC60320 C20
8 x C13
10A
Yes
Per Bank Current, Voltage, VA , PF and KWh
ATEN Infotech NV
Mijnwerkerslaan 34 I 3550 Heusden-Zolder I Belgium
tel: +32 11 53 15 43 I fax: +32 11 53 15 44
[email protected]
www.aten.eu
Technologiepartners gaan samen voor CCV Holland
Dienstverlener in elektronisch
betalingsverkeer overtreft
verwachtingen
met de opkomst van nieuwe digitale betaalmogelijkheden en het groeiende vertrouwen in de
betrouwbaarheid van elektronische betaalmiddelen verdwijnen harde contanten gestaag uit
ons straatbeeld. het gemak om overal te kunnen pinnen is de verdienste van financiële
dienstverleners als ccv holland b.v. die investeren in betrouwbare informatietechnologie.
dankzij een nauwe samenwerking tussen kpn (spie-ics) , croon elektrotechniek en rittal
beschikt de toonaangevende dienstverlener in het elektronisch betalingsverkeer over een
datacenter met een optimale beschikbaarheid.
dcw november | praktijk
ccv holland
26
CCV is een internationale organisatie die opereert in het elektronische betalingsverkeer met
ondernemingen in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland. In Europa behoort ze tot
de grotere partijen in betaalautomaten. Daarnaast is CCV specialist in transactieverwerking
en ontwikkeling van spaar- en klantenkaartsystemen. Sinds 2007 acteert de organisatie als
payment facilitator conform de Currence-certificering en vanaf 2011 is ze een officiële betaalinstelling onder toezicht van de Nederlandsche Bank. Per 2012 beschikt CCV als
transactieprocessor over het internationaal geldende PCI-DSS-certificaat ter bescherming
van kaarthoudergegevens. Met meer dan
120.000 klanten heeft de organisatie in Nederland een sterke marktpositie verworven. CCV
biedt zowel standaardproducten als klantspecifieke oplossingen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Arnhem en opgericht in 1958.
We leven in een digitale economie waarin veruit de meeste financiële transacties elektronisch worden verricht. Even je betaalpas in een
betaalautomaat steken, je pincode invoeren en
voilà: de aankoop is een feit. We staan er nauwelijks meer bij stil, maar met elke elektronische betaling zetten we een complex proces
van informatieverwerking, encryptie en fiattering in gang. Maar welke processen vinden
achter de schermen plaats? “Dat hangt af van
het contract tussen de specifieke betaaldienst
en de betrokken bankinstellingen”, vertelt Wil
van Zummeren, projectmanager bij CCV
Holland. “Informatie over de financiële transacties die wij via onze betaalautomaten ontvangen, belandt via ons datacenter bij de aangewezen financiële partijen en doorloopt
daarbij drie fasen. De eerste fase is gericht op
de identificatie van de koper. De tweede fase
betreft de fiattering van de transactie, waarbij
allerlei gegevens over het product, de prijs, de
gebruiker van een pinapparaat en de locatie via
onze servers worden gevalideerd en opgeslagen. Een deel van de transacties mogen we zelf
goedkeuren, een ander deel wordt doorgestuurd naar de respectievelijke financiële instellingen. Daar komt ook veel beveiligingswerk aan te pas, want elke bank en elke
creditcardmaatschappij heeft weer eigen regels.
Ook zijn er Europese en Nederlandse veiligheidsregels die we op de transactie toepassen.
Die beveiliging gaat steeds verder want de encryptietechnieken worden steeds complexer.
In de tweede fase worden de transactiegegevens tevens periodiek door de computersystemen van de banken verwerkt. Pas in de derde
fase vindt de feitelijke betaling plaats en wordt
het bedrag daadwerkelijk overgemaakt.”
bits en bytes
Het belang van een betrouwbare elektronische
informatieverwerking is in de laatste jaren toe-
De redundante koelgroep.
Ri4power laagspannings-
genomen, mede doordat het niet langer mogelijk is een transactie in het geval van haperende
techniek met een handtekening van de koper
te bekrachtigen. De toegenomen afhankelijkheid van de techniek betekent dat bij falende
IT nu grote delen van het betalingsverkeer
volledig tot stilstand zouden komen. Geen enkele organisatie die een cruciale rol in de informatieketen van het elektronische betalingsverkeer speelt, kan het zich veroorloven
dergelijke aansprakelijkheidsrisico’s te lopen.
Dat besefte ook Ben Meesters van SPIE-ICS
(voorheen KPN datacenters). “CCV schakelde
ons in als verantwoordelijke partij voor de inrichting van het nieuwe datacenter. We beschouwen deze organisatie als een partij die
aan dezelfde strenge eisen moet voldoen als
onze andere klanten uit de bancaire wereld.
KPN is van oorsprong een IT-bedrijf en uit
onze ervaringen met IT-projecten voor bankinstellingen weten we dat de betrouwbaarheid
verdeelinrichting van de A-feed.
van betalingssystemen (en daarmee de kwaliteit van bankinstellingen) wordt bepaald door
de kwaliteit van de IT-infrastructuur. Goedbeschouwd zijn het maar enkele bits en bytes per
transactie die de routering van de geldstromen
bepalen. Het moge duidelijk zijn dat een professionele organisatie als CCV uitstekend in
staat is de financiële informatiestroom uit hun
160.000 terminals op een betrouwbare wijze
te verwerken, maar om de kans op downtime
BIJ FALENDE IT
KOMEN GROTE DELEN
VAN HET
BETALINGSVERKEER
TOT STILSTAND
volledig te kunnen elimineren moest het nieuwe datacenter van CCV in lijn met de datacenters van de bankinstellingen worden gebracht. Aan een groot aantal marktpartijen is
vervolgens gevraagd hun visie te delen op
thema’s als energie, beschikbaarheid en opbouw van het datacenter, waarna CCV ons de
opdracht gaf een goede samenwerking tussen
alle betrokken partijen te organiseren.”
topoverleg
Op de burelen van Rittal en Croon viel het
verzoek tot samenwerking in vruchtbare aarde.
De kaarten waren opnieuw geschud en de
marktverkenning van CCV bood de technische ontwikkelaars een uitgelezen kans te laten
zien waartoe zij in staat zijn. Jan Willem Kettelarij, projectleider building technologies bij
Croon, Hidde Wieben, projectleider bij Rittal,
en Dion Cremers, accountmanager RiMatrix,
dcw november | praktijk
tekst: Rob Groot is tekstschrijver
Het nieuwe datacenter van CCV Holland.
27
V.l.n.r. Jan Willem Kettelarij (Croon), Hidde Wieben (Rittal),
Wil van Zummeren (CCV Holland), Ben Meesters (Spie-ICS)
dcw november | praktijk
en Dion Cremers (Rittal).
28
besloten te onderzoeken hoe de kwaliteit en
de beschikbaarheid van de voordelen van de
oplossing van SPIE-ICS voor CCV verder
konden worden gemaximaliseerd. “We hebben
alles uit de kast getrokken. Alleen de fysieke
kaders van de nieuwe aanbouw waarin het datacenter zou worden ondergebracht lagen vast.
Het systeem is vanaf de basis, dat wil zeggen
vanaf de infrastructuur van de stroomverzorging, modulair opgebouwd”, vertelt Kettelarij.
“Samen zijn we erin geslaagd meer te bieden
dan de redundante N+1-oplossing waar CCV
om had gevraagd. Samen met de technici en
accountmanagers hebben we alles nog eens
goed financieel en technisch doorgerekend.
Aan CCV konden we vervolgens een volledig
redundante 2N-oplossing presenteren die niet
veel duurder zou uitvallen dan de gevraagde
N+1-optie”, zegt Wieben. Van Zummeren
vervolgt: “We hebben de meerkosten van het
voorstel tegen de risico’s afgezet. De faalkosten
bij uitval van het systeem zijn niet te overzien
en de 2N-oplossing bood een hogere beschikbaarheid tegen extra kosten die binnen het
budget vielen, dus de keuze was snel gemaakt:
samen met SPIE-ICS, Croon en Rittal gingen
we voor de best mogelijke oplossing.”
professioneel spie-ics
“Het resultaat mag er zijn”, stelt de projectmanager voor de bouw van het datacenter, André
Teuling van SPIE-ICS. “Het nieuwe CCVdatacenter is een toonbeeld van professionaliteit, met een strak design binnen volledig gecontroleerde omstandigheden. De weerszijden
van de slim en efficiënt ingedeelde IT-ruimte
wordt ingenomen door energie-efficiënte ‘hot
cube’-opstellingen van Rittal met vier LCPinline koelracks à 45 kW koelvermogen per
cube, die zijn aangesloten op twee afzonderlijke koudwatermachines met een externe
droge koeler om optimaal gebruik te maken
van indirecte vrije koeling. Door met een vrij
hoog watertraject te werken is dit ook energetisch een duurzame oplossing. Een door Croon
dubbel uitgevoerde Ri4Power laagspanningsverdeelinrichting, aangesloten op twee redundante ups-systemen en noodstroomaggregaten
à 450 kVA, zorgt uiteindelijk voor een optimale beschikbaarheid. De onder verantwoordelijkheid van Croon aangebrachte brandmeld-, ontruimings- en blusgasinstallaties
garanderen een brandveilig datacenter.”
“We zijn bijzonder tevreden met het resultaat.
Na een traject, dat in 2009 was begonnen en
een lange onderzoeksperiode heeft gekend,
ontstond een grote druk om het project snel af
te ronden, zodat enkele technische (en daarmee ook bedrijfseconomische) risico’s uit de
weg konden worden geruimd. Uiteindelijk
waren het de technisch sterke professionals van
SPIE-ICS, Croon en Rittal die deze fantastische RiMatrix IT-infrastructuur geheel zelfstandig hebben gerealiseerd”, vertelt Van Zummeren.“Het datacenter is conform de planning
in een tijdsbestek van acht maanden gebouwd,
vanaf de eerste paal van het technische gebouw in de grond tot en met de oplevering en
het testen van de gehele installatie. Onze klanten zijn weer voor vele jaren verzekerd van het
veiligste en betrouwbaarste IT-systeem dat een
financiële instelling zich maar kan wensen.”
Ook op uw bureau?
Cloud
Works
Mail uw gegevens naar [email protected]
en ontvang het magazine CloudWorks gratis!*
*Indien uw functie en werkkring relevant zijn. Vergeet deze niet te vermelden.
WHO ENSURES CONTINUITY
FOR YOUR OPERATION?
WE TAKE CARE OF IT!
WITH FLEXIBLE POWER & FULL SERVICE SOLUTIONS
Looking for a reliable emergency power source to
secure your power supply if the public power net
fails? Pon Power offers the security you seek.
Beside our critical power diesel generators we
supply UPS systems. A fully integrated critical
power package, supplied and serviced by a
single supplier.
For more information go to
www.pon-cat.com/criticalpower
PON POWER BV
T+31 (0) 78 6 420 420
pon-cat.com/criticalpower
CAT, CATERPILLAR, their respective logos, “Caterpillar Yellow” and the POWER EDGE trade dress, as well as corporate and product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission. ©2013 Caterpillar All Rights Reserved
Praktijkrichtlijn Computerruimtes en Datacenters
Laatste loodjes voor de
officiële introductie
al vanaf 2007 wordt door de leden van de normcommissie computerruimtes en datacenters
van het nederlands normalisatie instituut gewerkt aan een nederlandse praktijkrichtlijn
voor computerruimtes en datacenters. woensdag 9 oktober 2013 heeft bij het
onderzoeksinstituut tno te utrecht een informatiedag plaatsgehad waarbij de
Computerruimtes en datacenters blijven in toenemende mate een cruciale rol vervullen in de informatie- en communicatietechnologie. Immers de afhankelijkheid van functionerende IT-systemen en applicaties
is erg groot. Door zijn gunstige ligging op alle glasvezelcommunicatielijnen vormt Nederland met zijn Amsterdam Internet Exchange (AMSIX) het centrale wereldwijde knooppunt voor internetverkeer.Vanwege deze cruciale positie worden er hoge eisen gesteld aan de
betrouwbaarheid en continuïteit van de technische infrastructuur
waarin IT-systemen staan opgesteld. Dat geldt overigens niet alleen
voor datacenters maar ook voor computerruimtes, zoals deze bij veel
ondernemingen lokaal zijn ingericht.
nut en noodzaak
Tijdens de presentaties hebben de verschillende sprekers het nut en
noodzaak van een eenduidige praktijkrichtlijn benadrukt. Na een welkomstwoord heeft normcommissie voorzitter, Jeffrey Gadellaa van
technisch dienstverlener Croon Elektrotechniek, een introductie gegeven over de ontwikkelde praktijkrichtlijn waarbij de totstandkoming,
positionering en relaties tot andere (inter)nationale ontwikkelingen
zijn toegelicht. Vanwege de toename van ict in de dagelijkse samenleving en de gestage groei van datacenters heeft Agentschap NL een inhoudelijke bijdrage geleverd door nadruk te leggen op de relevantie
van een praktijkrichtlijn in de context van de Meer Jaren Afspraak
Energie-efficiëntie (MJA3). Immers door de vereiste beschikbaarheid
van gegevens, zijn IT-systemen 24/7 operationeel en verbruiken dus
inclusief technische infrastructuur bij elkaar veel energie.
Na een inhoudelijke context over de achtergrond, positionering en het
maatschappelijk belang, hebben experts een uiteenzetting gegeven over
de toegepaste classificatieschema’s voor beschikbaarheid, beveiliging en
energie-efficiëntie. Het publiek heeft vervolgens de keuze gehad om
verschillende parallelsessies te volgen waarin aandacht is besteed aan de
organisatorische en technische vakdisciplines, zoals bedrijfsvoering,
bouwkunde, elektro- en klimaattechniek, datacommunicatie en brandveiligheid. Met een samenvatting van de parallelsessie heeft de secretaris
van de normcommissie,Ton van Bergeijk, namens NEN de informatiedag afgesloten.
extra infodag
Op basis van de vooraanmeldingen bleek al snel dat door de grote interesse de zaalcapaciteit van 150 deelnemers zou worden bereikt en
daarom heeft NEN besloten een extra informatiedag op 3 december
2013 te organiseren. De publicatie van de Nederlandse Praktijkrichtlijn
Computerruimtes en Datacenters (NPR 5313) staat gepland in december 2013. Croon Elektrotechniek heeft het voorzitterschap van deze
normcommissie en is betrokken bij nationale en internationale ontwikkelingen rondom computerruimtes en datacenters.
dcw november | normalisatie
tekst: jeffrey gadellaa is voorzitter van de commissie nederlandse praktijkrichtlijn
computerruimtes en datacenters (npr 5313) en werkzaam voor croon elektrotechniek
geïnteresseerden zijn geïnformeerd over de laatste stand van zaken.
31
Kostenbesparing dankzij innovatie R&M
eenvoudiger te beheren
bedrijven worden steeds afhankelijker van hun netwerken en datacenters. als klanten de
website of -winkel niet meer kunnen bereiken, lijden de bedrijven omzetverlies en als de eigen
medewerkers geen verbinding hebben, vallen belangrijke bedrijfsprocessen stil. een downtime
van enkele minuten kan al verstrekkende gevolgen hebben. het risico van storingen is te
minimaliseren met een netwerkmanagementoplossing. vaak houden die echter vooral de
actieve apparatuur in de gaten en amper de databekabeling. dankzij een innovatie van r&m zijn
32
Theoretisch gezien zouden oplossingen voor datacenter infrastructuurmanagement (DCIM) alle vitale onderdelen van een datacenter automatisch in de gaten moeten houden om storingen te voorkomen. Zoals
vaker het geval wijkt de praktijk echter af van de theorie, omdat veel
DCIM-oplossingen zich alleen richten op actieve apparatuur en amper
omkijken naar de passieve infrastructuurcomponenten. Door steeds hogere transmissiesnelheden en toenemende afhankelijkheid van kritische
verbindingen, kunnen de fysieke kabelaansluitingen echter niet te onderschatten zwakke schakels worden in het netwerkbeheer en de beveiliging. Om daarop te anticiperen heeft R&M, de Zwitserse fabrikant
van bekabelingsystemen, een innovatieve oplossing ontwikkeld die met
RFID-tags automatisch alle connecties in datacenters en bedrijfsnetwerken bewaakt. Deze R&MinteliPhy-oplossing voor AIM (automated
infrastructure management), is zowel bij nieuwe als bestaande installaties te implementeren en eenvoudig te integreren met al in gebruik
zijnde DCIM-systemen.
“Netwerkbeheer moet betrekking hebben op alle actieve apparatuur,
servers, opslagsystemen en data-infrastructuur”, stelt Bas Mondria, sales
director Nederland bij R&M. “Toch worden de bekabeling en
patchaansluitingen amper meegenomen door DCIM-oplossingen.
tekst: bas mondria, sales director nederland van r&m
dcw november | bekabeling
alle kabelaansluitingen voortaan ook geautomatiseerd in de gaten te houden.
advertentie
X-ICT uit Zwolle richt zich sinds 2007 op het ontwerpen, inrichten
en onderhouden van duurzame computerruimtes. Met meer dan
dertig medewerkers die een ruime ervaring vertegenwoordigen op
het gebied van data- en telecommunicatie is X-ICT al jaren een
betrouwbare partner.
‘ELKE VERANDERING
WORDT AUTOMARISCH
GEREGISTREERD’
Netwerkbekabeling is in de visie van X-ICT de levensader naar het
kloppende hart van de organisatie, de computerruimte.
Als specialisten in netwerkinfrastructuren tekenen de medewerkers
van X-ICT voor het ontwerpen, aanleggen, afmonteren en onderhouden van de netwerkbekabeling. Voor het ontwerp en de inrichting
van een computerruimte wordt nauw samengewerkt met innovatieve
partners die een jarenlange ervaring hebben op het gebied van noodstroom, computervloeren, stroomverdeling, koeling en monitoring
en beheer. Samen met deze partners ontwerpt en realiseert X-ICT
een ruimte die veilig is en de continuïteit garandeert. Met service- en
onderhoudscontracten op maat, consultancy-ondersteuning voor
managementtools en software en een periodieke inspectie van de
computerruimte biedt X-ICT een ‘totale ontzorging’, 24 uur per dag,
7 dagen per week.
Daardoor kunnen de dagelijkse MAC’S (move, adds, changes) tot problemen leiden die niet snel te traceren zijn, met onacceptabele downtime als gevolg. In onze visie is het automatisch monitoren van alle
kabelaansluitingen de onmisbare basis voor professioneel datacenter- en
netwerkbeheer.”
MEER WETEN?
schrijf u dan in voor een
van onze ‘lunch & learn’
sessies of workshops
via www.x-ict.nl/
evenementen.
rfid-tags communiceren
met managementserver
De nieuwe R&MinteliPhy-oplossing bestaat uit twee onderdelen, te
weten hardware die de bekabeling in de gaten houdt en een centrale
server waarop managementsoftware draait. Het innovatieve ervan zit ’m
in zowel het gebruik van RFID-tags voor het intelligent monitoren
van alle aansluitingen, als de cloudgebaseerde architectuur. Beide dragen bij aan vereenvoudiging van het netwerkbeheer tegen lagere kosten. “RFID is een contactloze methode om de gemaakte verbindingen
automatisch te registreren en te beheren", vervolgt Mondria. "Behalve
de identificatiecode kan ook het kabelprofiel worden vastgelegd, terwijl
die tags makkelijk achteraf op al geïnstalleerde kabels te plaatsen zijn.
R&MinteliPhy zorgt ervoor dat je foutloos administreert, terwijl de
oplossing ook bijdraagt aan betere netwerkbeveiliging, omdat elke verandering automatisch wordt geregistreerd. Onze RFID-tags communiceren met sensorstrips die op de 19”-patchpanelen worden geplaatst.
Die registreren welke kabel via welke poort is verbonden en sturen
deze informatie naar zogenoemde analysers die in de patchkasten worden geïntegreerd. Tegelijkertijd laten led’s op de sensorstrip ook duidelijk de verbindingstatus zien. De analysers communiceren op hun beurt
NETWERKBEKABELING
INRICHTING VAN COMPUTERRUIMTES
MANAGEMENT EN BEHEER
www.x-ict.nl
dcw november | bekabeling
‘BETER BEHEER VAN NETWERKBEKABELING IS WAARDEVOL’
34
alle geregistreerde informatie met een managementserver, die binnen
het eigen bedrijf of als een SaaS-oplossing in de cloud is te installeren.
Deze software biedt tevens de mogelijkheid om via een pc, smartphone
of tablet in realtime te worden geïnformeerd over ongeautoriseerde
mutaties of verkeerd aangesloten kabels, die vervolgens binnen enkele
seconden te traceren zijn.”
flexibel te implementeren en uit te breiden
R&MinteliPhy is een oplossing voor bedrijven en serviceproviders die
hun netwerkinfrastructuur volledig geautomatiseerd willen beheren.
Toepasbaar voor zowel de bekabeling binnen één gebouw of datacenter
als de volledige infrastructuur op een campusterrein. De managementsoftware ervan is in samenwerking met een partner ontwikkeld en
wordt al jaren met succes door een groot aantal klanten wereldwijd
toegepast. Behalve bekabeling kunnen ook allerlei andere netwerkzaken mee worden beheerd, zoals de vrije posities in kasten, gewicht op
de computervloer, het stroomverbruik van apparatuur, maar ook de
hele buiteninfrastructuur van een campus, inclusief glasvezelbuizen en
vezelsplices.Verder beschikt de managementsoftware van R&MinteliPhy
over standaardsoftwarebridges en een krachtige API (application pro-
gramming interface) om te integreren en te communiceren met systemen van derden, zoals voor netwerkmanagement, servermanagement,
powermanagement en helpdesksoftware.
“Uit onderzoek van Frost & Sullivan is gebleken dat 20 tot 40 procent
van alle netwerkaansluitingen met apparatuur na verloop van tijd worden vergeten”, vertelt Mondria. “Dat is een vorm van kapitaalverspilling die onze oplossing inzichtelijk maakt en daarmee het rendement
van alle aanwezige apparatuur en aansluitingen verhoogt. Ict-managers
kunnen met onze oplossing eenvoudig zowel binnen als buiten alle
infrastructuurcomponenten van hun netwerk beheren.”
tijd- en kostenbesparing
De belangrijkste toegevoegde waarde van R&MinteliPhy is het voorkomen van netwerkstoringen door beter beheer en toezicht op het
gebruik van alle kabelaansluitingen. In de huidige 24/7 online werkende wereld is foutloze administratie van alle netwerkaansluitingen
van cruciaal belang en vanuit compliancy oogpunt bij steeds meer bedrijven een vereiste. Omdat de R&M AIM-oplossing concrete besparingen oplevert, is de benodigde investering in korte tijd terug te verdienen. “Er zijn geen speciale aansluitkabels of nieuwe patchpanelen
advertentie
BENELUX
26 NOVEMBER
OKURA HOTEL, AMSTERDAM
Dé plek om kennis op te doen en te netwerken met uw
collega’s uit de gehele Benelux!
400+ deelnemers
2 presentatiehallen
2 thema’s: Ontwerp, Bouw & Beheer en IT Optimalisatie,
Strategie & Outsourcing
18 presentaties en panel-discussies, met onder andere:
Ian Bitterlin
EMEA Tech Chair
The Green Grid
Lutz Schubert
Commissielid
DG INFSO European Commission
Robert Bath
VP Engineering Europe
Digital Realty
nodig om onze oplossing te kunnen gebruiken”, legt Mondria uit.
“Zowel de RFID-tags als de sensorstrips zijn namelijk eenvoudig achteraf toe te voegen aan bestaande R&M-netwerken. Daarna genereert
de managementsoftware automatisch alle documentatie, wat tijd bespaart.Verder kan het continu automatisch monitoren van alle netwerkaansluitingen de beheerkosten halveren, terwijl handmatig bijhouden
niet meer van deze tijd is. Onze serversoftware bevat ook functies om
netwerkwerkzaamheden efficiënter te plannen en automatisch materiaal- en labellijsten uit te draaien voor aanpassingen en het aanleggen
van nieuwe aansluitingen. Inclusief de bijbehorende werkopdracht
voor de installateur. De tijd die bij MAC’s verloren gaat door onvolledige of foutieve documentatie, is vaak niet inzichtelijk. Pas als daardoor
verkeerde patchkabels worden losgekoppeld of aangesloten en een belangrijke verbinding onderuit gaat, beseffen alle betrokkenen hoe waardevol het beter beheren van hun netwerkbekabeling is.”
Rudy Rys
Datacenter Manager
Katholieke Universiteit Leuven
Henk Bultje
Projectleider ODC-Noord
DUO
En velen meer, zie voor meer informatie en registratie
www.datacenterdynamics.com/conference
of neem contact op met Audrey Adda via email
[email protected]
of telefonisch op +31 208112222 / +32 25880373
Nieuw datacenter van Orange
16.000 vierkante meter
voor clouddiensten
onlangs opende orange een nieuw datacenter genaamd normandië. de vraag naar it-diensten,
onder andere in europa, blijft groeien. om hieraan te kunnen voldoen, heeft het bedrijf een
datacenter van zo’n 16.000 m2 in val-de-reuil, frankrijk gebouwd, met ongeveer 5.000 m2 aan
computerruimte. het datacenter zal worden gebruikt om gegevens en diensten van orange’s
dcw november | praktijk
zakelijke en algemene klanten te hosten, onder wie klanten uit de benelux.
36
6
In 2012 behaalde Orange Business Services
een winsttoename van 33 procent door cloud
computing. Hiermee is het op weg om het
doel van 500 miljoen euro winst door cloud
computing in 2015 te behalen. Dit doel is ook
in het strategisch Conquest Plan vastgelegd.
Cloud blijft voor Orange dus in de aankomende jaren centraal staan.
vrije koeling
Het was een bewuste keuze van het bedrijf om
het nieuwe datacenter in de regio Normandië
te bouwen. Deze regio beschikt over een aantal
belangrijke voordelen. Eén voordeel is het
goede klimaat voor vrije koeling, een techno-
logie die van belang is om de energieconsumptie te optimaliseren. Gedurende elf maanden
per jaar gebruikt Orange koele lucht om computerapparatuur te koelen, waardoor het gebruik van kunstmatige airconditioning voor
meer dan 80 procent van het hele jaar kan
worden vermeden.
Dit is het grootste datacenter in Frankrijk dat
vrije koeling gebruikt. De besparingen van het
gebruik van vrije koeling ten opzicht van conventionele airconditioning komen overeen
met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van een
stad van ongeveer 30.000 mensen.
certificering
VOLDOEN AAN DE
VRAAG NAAR
GEHOSTE DATA
Het datacenter is gecertificeerd volgens de
Franse High Environmental Quality Standaard
(HEQ). Het laat zien dat Orange zich inspant
voor een beter milieu, als onderdeel van het
zogeheten Corporate Social Responsibility
programma. Al met al zorgt het datacenter
ervoor dat het bedrijf en zijn klanten voorbereid zijn op de groei van dataverkeer op het
netwerk en de ontwikkeling van cloud
computing in de komende jaren.
dcw november | praktijk
tekst: door de redactie
Het nieuwe datacenter Normandië vult de
huidige wereldwijde infrastructuur van Orange aan. Op dit moment bestaat die uit zestien
locaties in Frankrijk en meer dan vijftig locaties wereldwijd, met bij elkaar een waarde van
meer dan 100 miljoen euro. Deze nieuwe generatie datacenter is gevestigd in een uiterst
beveiligd pand en het is innovatief, efficiënt op
het gebied van energie en veerkrachtig.
Orange is van plan om met het datacenter de
ontwikkeling van cloud-computingdiensten te
versnellen. Met dit datacenter kan het bedrijf
aan de groeiende vraag naar gehoste data voldoen. Daarbij helpt het de inzet van cloudcomputingarchitecturen van de toekomst te
versnellen. Tegelijkertijd wordt de eigen ITtransformatie van Orange als bedrijf ondersteund.
37
Datacenter Dataplace sluit aan
op glasvezelnetwerk Breedband
Drechtsteden
Het carrierneutrale datacenter Dataplace in Alblasserdam maakt bekend ontsloten te zijn op
het glasvezelnetwerk van Breedband Drechtsteden. Het netwerk maakt het voor bedrijven,
organisaties en overheidsinstellingen mogelijk
gebruik te maken van de dienstverlening van
het Dataplace datacenter.
bindingen en Vlan’s. “Inmiddels is er een aantal
organisaties die naar volle tevredenheid gebruikmaken van de koppeling met het Breedband Drechtsteden netwerk. Als datacenter zijn
we daar zeer content mee. Keuzevrijheid voor
een netwerkleverancier is van groot belang
en Breedband Drechtsteden voorziet met zijn
kwalitatief hoogstaande regionale glasvezelnetwerk in een grote behoefte. We zijn blij dat
zij ons datacenter ontsluiten en kijken uit naar
een vruchtbaar vervolg op de goede samenwerking", zegt Gerben van der Veen, managing
director van Dataplace.
Your cooling
our business
advertentie
Breedband Drechtsteden is een netwerk dat in
2005 is opgezet en onder het label VitrumNet
een groot deel van de zakelijke glasvezelmarkt
in de regio Barendrecht – Drechtsteden – Gorinchem – Leerdam bedient . Het netwerk is
volledig open, waardoor de dienstverlening losstaat van de glasvezelverbindingen. VitrumNet
levert zowel point-to-point dark-fiberverbindingen als volledig beheerde en belichte ver-
Harting introduceert
gereedschapsset voor
assemblage connectoren
Harting introduceert een gereedschapsset voor het eenvoudig
assembleren van zijn Han-producten. De Han torque toolset bestaat
uit drie nieuwe koppelsets en een nieuwe schroevendraaierset die
specifiek zijn afgestemd op het Han-assortiment.
De sets voor hoge-stroom axiale contacten (09 99 000 0833)
en vermogenscontacten (09 99 000 0834) zijn voorzien van
variabel verstelbare momentschroevendraaiers. De tool werkt in het
koppelbereik van 5-14 Nm en 1-5 Nm. De tool is bedoeld voor
IT-professionals die eerder onzeker waren over de tool die zij
moeten gebruiken tijdens de montage van Han-producten.
Naast de variabele schroevendraaiers, biedt Harting twee vooraf
ingestelde aandraaimoment-schroevendraaiers in één set 09 99 000
0835 met een vaste waarde van het koppel van 0,5 Nm en 1,2 Nm,
die geschikt zijn voor schroefcontacten en bevestigingsschroeven. De
schroevendraaierset 09 99 000 0836 is optimaal ontworpen voor gebruik met Han connectoren.
www.western.nl
033 247 78 00
Hoevelaken
Schleifenbauer Products
introduceert
spatwaterdichte PDU
Schleifenbauer Products lanceert een spatwaterdichte PDU, die is bedoeld voor datacenters die gebruikmaken van mist- en sprinklerinstallaties om brand te blussen. Ook voor andere locaties waar een verhoogd
risico is op stof of spatwater, is de nieuwe PDU geschikt.
De spatwaterdichte PDU is ontwikkeld op verzoek van één van de
opdrachtgevers van Schleifenbauer Products. Het gaat om een bestaand
product dat opnieuw is uitgebracht in een IP44-uitvoering. Het IP44keurmerk garandeert dat de PDU bestand is tegen aanraking met een
werktuig of draad en tegen indringing van voorwerpen van 1 mm of
groter. Ook is de unit bestand tegen 10 liter water per minuut.
pdu in samenwerking met harting gemaakt
“Natuurlijk zijn hier speciale connectoren en kabels voor nodig. De
PDU is dan ook in samenwerking met Harting gemaakt. Deze firma
heeft een naam hoog te houden op het gebied van industriële connectoren.Voor de aansluitingen op onze PDU maken we gebruik hun
PushPull-connectoren. Ook de databusaansluiting heeft een speciale
connector die ervoor zorgt dat er geen water of vuil doorheen kan”,
zegt Ronald Timmermans, marketing director van Schleifenbauer
Products.
Eaton 3 fase UPS.
Energiezuinige power quality oplossingen
UÊ"˜}ilÛi˜>>À`iÊ«ÀiÃÌ>̈iÃ
UÊ/œœ˜>>˜}iÛi˜`ʜ«Ê}iLˆi`ÊÛ>˜ÊivwVˆi˜VÞÊ
Uʘ˜œÛ>̈iÛiÊi˜iÀ}ˆiLië>Ài˜`iÊÌiV…˜œœ}ˆil˜Ê
UÊ
œ“«>VÌʈ˜ÊۏœiÀœ««iÀۏ>ŽÊi˜Ê}i܈V…ÌÊÊ
www.eaton.nl/datacenters
advertentie
Datacenters
op een groene
fundering
SURFsara
wil nieuw datacenter
SURFsara gaat een nieuw datacenter laten bouwen. Hiervoor heeft het
bedrijf een aanbesteding uitgeschreven. De nieuwe locatie moet binnen
2 km van het SURFsara-kantoor op het Science Park Amsterdam liggen. Veel datacenters vallen hierdoor af. Sommige datacentereigenaren
spreken van concurrentievervalsing.
Het nieuwe datacenter is noodzakelijk om SURFsara in staat te stellen verder te kunnen groeien. Het bedrijf maakt op dit moment gebruik van een datacenter van Vancis. De supercomputer Cartesius en
de opslagsystemen van SURFsara worden grotendeels gehost in een
datacenter op het Science Park Amsterdam en voor een klein deel ook
in een datacenter in Almere. Het bedrijf is echter uit deze twee locaties
gegroeid en heeft daarom behoefte aan een nieuw datacenter.
protest aantekenen
advertentie
Computable meldt dat verschillende datacentereigenaren waarschijnlijk bij de rechter protest aan gaan tekenen tegen de aanbesteding. De
partijen stellen dat datacenters die verder dan 2 km van het Science
Park Amsterdam verwijderd zijn automatisch buiten de boot vallen. De
datacentereigenaren stellen dat dit in strijd is met de aanbestedingswet,
waarin staat dat alle deelnemers op gelijke wijze moeten worden behandeld.
SURFsara wil niet op de kwestie reageren zolang de aanbesteding nog
loopt. Het bedrijf stelt wel dat de locatiekeuze in zijn aanbesteding
wordt gerechtvaardigd door de bijzondere voorzieningen die het bedrijf
beheert. Denk hierbij aan de nationale supercomputer Cartesius, maar
ook aan andere voorzieningen, zoals de nationale Grid-infrastructuur
en het nationale computercluster Lisa. Vanuit praktisch oogpunt stelt
SURFsara dat het daarom noodzakelijk is dat het nieuwe datacenter in
de nabije omgeving van Science Park Amsterdam ligt.
Ontwerp, implementatie en onderhoud
van hoogwaardige ICT-infrastructuren
• Turnkey datacenters en Computerruimtes
• LAN en WAN
• IP-telefonie
• Elektrotechnische installatie
• Security
HIG IT & Communicatie
Klipperaak 101, Bodegraven • Telefoon 088 62 27 444 • www.hig.nl
advertentie
Opening NSA-datacenter
al een jaar uitgesteld
wegens elektriciteitsproblemen
Het nieuwe datacenter in Utah van de Amerikaanse geheime dienst
NSA heeft al lange tijd te kampen met elektriciteitsproblemen. De problemen zouden de opening al ruim een jaar hebben vertraagd en heeft
daarnaast al honderdduizenden dollar gekost.
Dit schrijft The Wall Street Journaal, dat zich baseert op anonieme bronnen en geheime documenten over het datacenter. Het datacenter is bedoeld voor dataopslag. De NSA kan het datacenter door de problemen,
die variëren van kortsluiting tot zelfs explosies, echter niet in gebruik
nemen.
oorzaak is onduidelijk
WAT TWEE KABELS
TUSSEN PLUS EN MIN
ALLEMAAL TEWEEG
KUNNEN BRENGEN...
De oorzaak van de elektriciteitsproblemen blijft tot nu toe onduidelijk.
Ingenieurs kunnen het volgens de Amerikaanse krant niet eens worden
over de oorzaak ervan. Zolang de oorzaak niet boven tafel is, lijkt een
oplossing voor het probleem echter nog ver weg.
De opening van het datacenter stond voor oktober vorig jaar op de
planning. Het datacenter is vandaag de dag nog steeds niet geopend en
heeft dus al een jaar vertraging opgelopen.
SNEL, EFFICIËNT
ÉN EENVOUDIG
ALTIJD IN BEDRIJF
BLIJVEN.
First-Case racks & batteries BV
W : www.fcrb.eu T : + 31 174 22 11 61
E : [email protected] F : + 31 174 22 16 02
ITB2 Datacenter rondt
glasvezelnetwerk af
Wie lijdt het meest
onder storingen in datacenters?
ITB2 Datacenters, een Nederlandse aanbieder van energie-efficiënte
datacenters, maakt bekend de aanleg van een glasvezel ecosysteem op
het industrieterrein De Ecofactorij in Apeldoorn te hebben voltooid.
Op het industrieterrein is één van de datacenters van ITB2 gevestigd.
Alle bedrijven op het industrieterrein zijn nu redundant via twee
routes en meerdere vezels aangesloten op het ‘Ecofactorij Glasnet’
van ITB2.
Het datacenter van ITB2 op het industrieterrein De Ecofactorij
opende enkele maanden geleden zijn deuren. Het carrierneutrale datacenter beslaat 1.500 m2 (3x500 m) netto colocatievloeroppervlak
en heeft een gecalculeerde energiezuinige PUE-waarde van 1,07. Het
datacenter maakt gebruik van windenergie en duurzame materialen.
ITB2 Datacenters wil via het Ecofactorij Glasnet de bedrijven in de
omgeving op een laagdrempelige manier een energie-efficiënt alternatief bieden voor de eigen computerruimten.
“Geen enkel bedrijf wordt met de aansluiting op ons glasvezel ecosysteem verplicht om zijn ict-infrastructuur daadwerkelijk binnen ons
datacenter te huisvesten,” zegt Niels Hensen, directeur en oprichter van ITB2 Datacenters. “Verschillende bedrijven hebben echter al
aangegeven dat het hen energie- en kostentechnisch veel voordelen
zal opleveren.”
advertentie
Storingen in datacenters kosten veel geld. Dat is althans de
uitspraak die we keer op keer
tijdens congressen en seminars
horen. Maar wie lijdt er bij een
klein of groter incident in een
datacenter nu de meeste pijn?
Softwarebedrijf
Compuware
heeft onderzoek gedaan naar
die vraag. De resultaten daarvan
heeft het bedrijf verwerkt in bijgaande infographic.
Een frisse wind
in adviesland
Computerruimte Advies is een
COMPUTERRUIMTEADVIES.NL
gespecialiseerde organisatie die
zich uitsluitend bezig houdt met
advies, maar dan wel in breedste zin van het woord, op het gebied van computerruimten. Computerruimte Advies is er voor
bedrijven, overheden, instellingen en andere organisaties die
op zoek zijn naar onafhankelijke kennis over computerruimten.
Onze focus ligt op computerruimten van 10 tot 250 m2. Een adviseur met een “getting things done“ mentaliteit. Stel de proef
op de som en wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek.
Anthuriumpad 26, Wateringen | 070 319 80 10
[email protected]
Compuware, leverancier van
wat officieel application performance management (APM)
heet, heeft wereldwijd 304 managers van bedrijven ondervraagd over de gevolgen van
storingen in datacenters. De
oorzaken van storingen zijn zeer
divers en variëren van problemen met hardware en software
tot security-incidenten en onverwachte gebeurtenissen in de
technische infrastructuur rond
power, koeling en bekabeling.
Hoewel de oorzaken van storingen in veel gevallen in de
techniek moeten worden gezocht – bedieningsfouten leiden
zelden tot omvangrijke incidenten – is het vooral de business
die de schade van een probleem
ondervindt. Het is dan ook logisch dat businessmanagers hier
niet alleen kritiek op hebben,
maar vooral aandringen op investeringen die het optreden van
storingen kunnen voorkomen of
de impact daarvan kunnen verminderen.
it room infra: de vereniging voor de technische infrastructuur van computerruimtes en datacenters.
Van Nelle en SmartDC
Het is jammer dat tijdens dit schrijven het IT Room Infra event 2013
in de Rotterdamse Kuip nog moet plaatsvinden. Ik hoop dat het u en
ons heeft gebracht wat we ervan hadden verwacht!
Op naar het volgende event! Op 10 december gaan we op bezoek bij
SmartDC in Rotterdam in het monumentale Van Nelle-Complex.
Tot ver in de jaren negentig werd er in de Van Nelle-fabriek nog tabak gemaakt. In 1986 heeft het pand de monumentenstatus gekregen
en in juni 2000 is de gerenoveerde Van Nelle Ontwerpfabriek een feit
geworden en deze wordt in dat jaar opgeleverd.
SmartDC lanceerde hun datacenter in 2009 na een jaar ontwerpfase. Elke SmartDC suite is een minidatacenter met eigen infrastructuur. In de column van Harm Wijsman vindt u meer informatie over
deze dag.
Bent u lid of eindgebruiker ga dan mee!
Arthur Singendonk
Voorzitter stuurgroep IT Room Infra
SmartDC lanceerde het Rotterdamse datacenter in 2009 na een jaar
ontwerpfase. SmartDC, Dataport of Rotterdam, is gelegen in het
voormalige Van Nelle-complex. In dit rijksmonument wordt in een
grote hal, te midden van alle karakteristieke elementen van de Van
Nelle-fabriek, stukje bij beetje een nieuw datacenter opgebouwd.
Op basis van een ‘vlekkenplan' wordt elke keer weer een klein stukje
van het datacenter bijgebouwd.
De leden van IT Room Infra brengen op 10 december samen met de
leden van Gebouwautomatisering een bezoek aan dit datacenter.
Doel is om elkaar te leren kennen, nieuwe zakelijke kansen te vinden,
maar ook kennis uit te wisselen. De rollen in de keten is het centrale
thema van deze middag. Iedereen heeft elkaar uiteindelijk nodig, of
toch niet? SmartDC heeft als datacenter er bewust voor gekozen
medewerkers zelf op te leiden als datacenterengineer.
Ingenieursbureaus zijn bij de bouw niet betrokken geweest. Tijdens
deze middag gaat Richard Boogaard, managing director van
SmartDC, in op deze strategie. Waarom alles zelf doen als de kennis
in de markt aanwezig is?
Dit vraagt om een antwoord vanuit de gebouwautomatiseerders. Bij
deze relatief nieuwe vereniging zijn zestig bedrijven aangesloten
waaronder ook installatiebureaus, systeemintegrators en technisch
adviesbureaus. Graag vertellen zij wat de toegevoegde waarde is van
deze bedrijven in de keten en waarom veel datacenters er toch vaak
voor kiezen een derde partij bij de bouw te betrekken. Daarna volgt
een discussie over de (toekomstige) rollen in de markt.
Na de rondleiding door SmartDC wordt de middag afgesloten met
een borrel. De verwachting is dat er totaal vijftig aanwezigen zijn
vanuit de twee ‘FHI’ verenigingen.
Harm Wijsman
Branchemanager IT Room Infra
activiteiten 2013
11 december: Ledenbijeenkomst bij een datacenter
contactgegevens it room infra:
FHI, federatie van technologiebranches
Eline Hazeleger ([email protected])
Telefoon: (033) 465 75 07
Internet: www.itroominfra.nl
dcw november | it room infra
IT Room Infra bezoekt SmartDC
43
SPIE-ICS is reselling
partner voor Minkels
SPIE Integrated Connectivity Solutions (SPIE-ICS) is door datacenter fabrikant Minkels benoemd tot reselling partner om Varicondition-DX (luchtgebaseerde) en Varicondition-H2O (watergebaseerde) serverruimtekoelingsoplossingen te leveren. Medewerkers van
SPIE-ICS worden getraind om de DX- en H2O-koeltechnieken te
kunnen verkopen en te implementeren.
Minkels Varicondition-DX-koeling is een row-based koelingsoplossing die in serverruimten tussen de racks kan worden geplaatst.
De energie-efficiënte oplossing kan stroomvermogens van 2,5 tot
22,5 kW wegkoelen. De Varicondition-DX is gericht op zowel
mkb-bedrijven als corporate-organisaties met decentrale afdelingen
en bijbehorende decentrale serverruimten.
“SPIE-ICS is een waardevolle aanvulling op ons bestaande partnerkanaal”, zegt Ramon de Groot, businessunit manager Nederland bij
Minkels. “SPIE is een omvangrijke technische dienstverlener, met
meer dan 29.000 medewerkers in 31 verschillende landen. SPIEICS heeft – gesteund door de recente overname van KPN onderdeel IS&P – bovendien veel datacenterkennis in huis en de nodige
slagkracht in de markt als het gaat om datacenterintegratieprojecten.
Het biedt onder andere banken, overheden, ziekenhuizen en andere
organisaties die SPIE-ICS bedient, de mogelijkheid om te profiteren
van de energie- en kostenefficiëntievoordelen van onze koeltechnologie.”
waardevolle aanvulling
advertentie
Minkels Varicondition-H2O is een watergebaseerde koelingsoplossing tot 45 kW, eveneens bedoeld om row-based te gebruiken. De
oplossing wordt geplaatst tussen de serverruimteracks waarin de apparatuur is ondergebracht. Waterkoeling wordt doorgaans toepast
bij ‘high-density’ datacenters. Ook bij organisaties die al beschikken
over een waterinfrastructuur voor gebouwkoeling wordt de oplossing toegepast.
Voor de levering van Varicondition-DX- en Varicondition-H2Okoelingsoplossingen heeft fabrikant Minkels een partnerkanaal opgezet met implementatiepartners die de nodige kennis in huis hebben om de koeltechnieken gebruiksklaar te installeren.
JAARLIJKSE
JAARLIJKSE
BESPARING
REDUCTIE
26.514
100.533 KG
COMPROMISLOOS BESPAREN DOOR DUURZAME KOELAANPAK IN
BESTAANDE COMPUTERRUIMTES EN DATACENTERS
www.profITbox.nl
T 088 77 66 300
Explosieve groei
mobiele apparatuur leidt tot
problemen in datacenters
IT-managers hebben moeite met het oplossen van beveiligingsproblemen. Dit wordt veroorzaakt door het grote aantal persoonlijke apparaten en applicaties op het bedrijfsnetwerk en tegelijkertijd het lage aantal
beveiligingsaudits dat wordt uitgevoerd op die applicaties, die door de
mobiele devices worden benaderd. Dat blijkt uit onderzoek van ITdienstverlener Dimension Data.
• circa 23 procent van de respondenten zegt dat hun organisatie medewerkers toestaat privéapplicaties te downloaden om de productiviteit te verhogen;
• 29 procent van de onderzochte organisaties zegt dat niet-medewerkers en gasten in beperkte mate toegang kunnen krijgen tot hun
netwerk via een persoonlijk mobiel device.
Het Secure Enterprise Mobility Report van Dimension Data laat zien
dat maar liefst 82 procent van de respondenten zegt dat er in hun organisatie gebruikgemaakt wordt van persoonlijke apparatuur en applicaties voor werkgerelateerde activiteiten. Tegelijkertijd heeft slechts
32 procent een beveiligingsaudit uitgevoerd voor de applicaties die
met mobiele apparatuur worden gebruikt. Daarnaast geeft maar liefst
90 procent aan dat hun organisatie niet de middelen heeft om medewerkers te ontmoedigen met deze persoonlijke mobiele apparatuur
bedrijfssystemen te benaderen – zelf als ze dat zouden willen.
Deze uitkomsten wijzen erop dat IT-managers moeite hebben in te
spelen op beveiligingsproblemen die ontstaan door de ‘bring your own
device’-ontwikkeling en de explosieve groei van het aantal persoonlijke
apparaten en applicaties die verbinding zoeken met het bedrijfsnetwerk.
Hoewel het voor IT-afdelingen mogelijk is controle te houden over
bedrijfsdata – bijvoorbeeld door middel van beveiligingsaudits – laat het
onderzoek zien dat maar weinig bedrijven hierin actief zijn. 71 procent
van de respondenten zegt dat het management van hun organisatie het
gebruik van mobiele devices beschouwt als in potentie gevaarlijk, kostbaar en niet-bedrijfskritisch.
Dimension Data voerde een onderzoek uit onder 1.622 IT- en beveiligingsprofessionals in organisaties met meer dan 250 medewerkers in 22
landen in Azië, Europa, het Midden-Oosten en Afrika, en Noord- en
Zuid-Amerika.
Volgens Matthew Gyde, global general manager security solutions bij
Dimension Data, zorgt het gebrek aan inzicht in wat er zich afspeelt
op het bedrijfsnetwerk voor belangrijke beveiligingsrisico’s. “Gebrek
aan inzicht vergroot de kans op inbraken in het netwerk. Inzicht in de
mobiele apparatuur op het netwerk en in de applicaties op deze devices
biedt de mogelijkheid ongeautoriseerde devices en nieuwe applicaties
te detecteren.” Gyde wijst er verder op dat een organisatie door inzicht
in de actieve mobiele apparatuur op het netwerk ook in staat is om de
gebruikersacceptatie van bedrijfsapplicaties te monitoren, die op mobiele devices kunnen draaien.
resultaten
Het Secure Enterprise Mobility Report laat de volgende resultaten zien:
• een beperkt aantal IT-beslissers (27 procent) geeft aan dat hun
organisatie goede netwerkpolicies voor mobiliteit heeft vastgesteld;
“Deze negatieve benadering is vanuit beveiligingsperspectief begrijpelijk, omdat het risiconiveau onvoldoende is beoordeeld vanuit het
bedrijfsbeleid. Dat komt vooral doordat organisaties bij het beoordelen
van de impact van mobiliteit niet verder kijken dan naar de devices”,
stelt Gyde.
Tim Boyd, security solutions specialist bij Dimension Data, denkt dat
het verschijnen van ongeautoriseerde, onbekende of onvoldoende beschermde apparaten op het netwerk slechts een van de risico’s vormt.
“Naast risico’s op het gebied van informatiebeveiliging staan server- en
applicatie-infrastructuren onder steeds grotere druk. Doordat organisaties niet het complete mobiliteitslandschap hebben meegenomen in
hun beschouwing, schatten ze risico’s verkeerd in en zijn ze kwetsbaar
voor financiële en reputatieschade. Beveiligingsexperts moeten betrokken zijn bij de ontwikkeling van een mobiele strategie. Daarbij is een
audit van applicaties die mobiel worden ontsloten, cruciaal. Met het
juiste beleid en de juiste maatregelen is het mogelijk een BYOD-aanpak
en bedrijfsbrede mobiliteit te ondersteunen zonder concessies aan de
veiligheid.”
dcw november | nieuws
onderzoek
negatieve benadering
45
Datacenternieuws
De najaarseditie van Bicsi News bevat maar liefst drie artikelen over datacenters. Over wat je
moet weten om een audit te kunnen uitvoeren, hoe je de levensduur van een datacenter kunt
verlengen door de luchtdoorstroming te verbeteren en hoe een ontwerper van datacenters
rekening kan houden met klanten die een beperkt budget en beperkte ruimte hebben. Verder
bevat het nieuwsmagazine van Bicsi nog een uitgebreid artikel over het ontwerpen en testen van
een passieve glasvezelinfrastructuur (PON) en bijdragen over ontwikkelingen op het gebied van
dcw november | bicsi
bekabeling en het daarvoor benodigde kabelmanagement.
46
In de categorie business & industry van Bicsi News beschrijft Volkmar Bend DCDC, de benodigde basiskennis om een datacenter audit
te kunnen uitvoeren. Hij heeft ruim twintig jaar ervaring als consultant in het ontwerpen en auditen van datacenters en is ook lid van
de Bicsi en Cenelec-commissies die zich hiermee bezighouden. Achtereenvolgens komen aan bod wat je moet onderzoeken, hoe je tot
de juiste scope komt, hoe de inspectie moet worden uitgevoerd en
wat er allemaal in een auditrapport hoort. Zo'n audit heeft onder andere een preventief voordeel dat mogelijke oorzaken voor downtime
inzichtelijk worden, waardoor ze te voorkomen zijn en het draagt
eraan bij dat een datacenter voldoet aan de standaarden, zoals de Bicsi
002-2011 en TIA-942. Ten slotte is zo'n audit een goed examen voor
het certificeren.
In de technology & innovation rubriek staat een artikel over hoe je
de levensduur en ROI van een bestaand datacenter kunt verlengen
door de luchtdoorstroming te verbeteren. In de design & development rubriek wordt ingegaan op de afweging wanneer een bedrijf
een maatwerk datacenter moet laten ontwerpen versus een daarvoor
mogelijk geschikte ruimte aanpassen die toch al in het kantoorpand
aanwezig is.
PON als alternatief voor traditionele
koperbekabeling
Het coverartikel van Bicsi News, editie september/oktober, gaat over
de snelle ontwikkelingen op het gebied van ‘passive optical networks’
(PON) en de mogelijkheden om daarmee een LAN-infrastructuur
aan te leggen. In dit zes pagina’s tellende artikel komen achtereenvolgens de standaarden, infrastructuurcomponenten, configuratie-
mogelijkheden, ontwerpafwegingen en het testen van deze nog niet
zo vaak toegepaste bekabelingmethode aan bod. Voor iedereen die
meer wil weten over de PON-technologie zeker een aanrader. In
de technology & innovation rubriek staat tevens een artikel over de
toenemende vraag naar 10GBase-T over cat. 6A en dat het implementeren daarvan tot lagere kosten per aansluiting leidt. Het wordt
volgens de auteur interessant om deze combinatie meer buiten het
datacenter te gaan toepassen.
Zoals gebruikelijk wederom een Bicsi News met zowel diepgaande
technische als businessgerichte artikelen.
Wie interesse heeft in wat Bicsi haar leden allemaal te bieden heeft,
kan dat lezen op de deels voor niet-leden toegankelijke website,
of één van de aankomende technische congressen bezoeken, zoals
de jaarlijkse winterconferentie in het behaaglijke Orlando, van
2 - 6 februari 2014. De agenda met alle evenementen is ook te vinden
op www.bicsi.org.
regionale bicsi-contactpersonen
RCDD Gert-Jan Roozeboom van R&M,
via [email protected]
RCDD Joop Ierschot van Deerns,
via [email protected]
DAAROM VERTROUWEN KLANTEN OP TE CONNECTIVITY
Al vanaf het begin werken we samen met de leidende fabrikanten van actieve componenten. Op die manier zijn we in
staat oplossingen te ontwikkelen die in-line zijn met de bekabelingstrends van de toekomst. We investeren in duurzame
lokale bronnen. Daardoor zijn wij in staat om wereldwijd een technische aan-huis-service te leveren, zoals bij internationale
datacenter projecten. Houdt uw Datacenter flexibel en efficient met de infrastruktuur van TE Connectivity!
www.datacenteragility.com
UNIVERSAL CONNECTIVITY PLATFORM (UCP):
đƫ Ideaal voor Data Center omgevingen met “Mixed Media”
đƫ Plug & Play: koper- en glasvezel in een paneel
đƫ Spaart tijd und plaats door verhoogde Rack-Efficiency
đƫ Benut vrije ruimte naast, boven en onder de eigenlijke 19” ruimte
đƫ Optimeert het kabelmanagement d.m.v. gehoekte Patchpanelen
đƫ Voor toepassingen voorbij de 100G
www.datacenteragility.com/products
313886NL
Data Center Infrastruktuur
EVERY CONNECTION COUNTS
Tyco Electronics Nederland BV
Rietveldenweg 32, 5222 AR ‘s-Hertogenbosch
T: +31 73 6246211
E: [email protected]
KRONE, AMP NETCONNECT,
TE connectivity logo and TE Connectivity are trademarks
Eindelijk, een efficiënt-gerichte business case voor
de DCIM waar u echt naar op zoek bent.
Zes manieren waarop StruxureWare for Data Centers software de operationele- en energie-efficiency verbetert.
1
2
3
Monitor energie-index
wereldwijd
Identificeer buitensporige capaciteit
Rapporteer energieverbruik en -kosten
Informatie waarmee u goed op de
hoogte bent van mogelijkheden of
risico’s in de energiemarkt.
Spoor niet-gebruikte of overbodige
capaciteit op en bepaal welke
apparaten kunnen worden uitgezet
of elders kunnen worden gebruikt.
Verzamel, analyseer en rapporteer uw
energiekosten en –verbruik op macroof microniveau.
4
5
6
Toon PUE van uw gehele
IT/facilities-omgeving
Bereken het
energieverbruik door
Simuleer effecten van
fouten in systemen
Genereer real-time meetwaardes voor de
effectiviteit van uw energieverbruik en tal
van andere prestaties.
Dankzij details over het energieverbruik
kunt u de kosten voor het gebruik van
het datacenter exact doorberekenen aan
de verschillende business units.
Identificeer belangrijke IT-consequenties
van energie-uitval en falen van koeling.
Energie-efficiënte beschikbaarheid
Organisaties zijn gericht op het verlagen van hun kosten en energieverbruik, terwijl ze meer capaciteit
nodig hebben. Datacenter- of facility managers moeten daarom de beschikbaarheid van systemen
dusdanig beheren, dat het binnen de wetgeving past en voldoet aan de eisen en wensen op het
gebied van OPEX. Om aan alle eisen te kunnen voldoen, heeft Schneider Electric™ StruxureWare™
for Data Centers software geïntroduceerd. Hiermee kunt u het monitoren van uw energieverbruik
goed structureren en volledig automatiseren. Waardoor u altijd een compleet inzicht hebt in al uw
datacenterfuncties.
Alle informatie op ieder gewenst moment
Onze datacenter infrastructure management (DCIM-)software geeft een compleet overzicht van uw
infrastructuur. Of het nu op gebouwniveau is of serverniveau. Hierdoor kunt u de uptime van uw
systemen monitoren en beschermen. En de effecten van verplaatsingen, veranderingen, uitbreidingen
in het datacenter simuleren en analyseren, zodat u weet wat de kosten hiervan zijn, welke capaciteit
u nodig heeft en wat de gevolgen voor het energieverbruik zijn. Op deze manier bent u er zeker
van dat zowel IT als facility uw datacenter op ieder moment kunnen aanpassen aan veranderende
behoeften. Terwijl het datacenter altijd beschikbaar blijft en energie-efficiënt is.
Business-wise, Future-driven.™
How Data Centre Management
Software Improves Planning and
Cuts Operational Costs”
> Executive summary
Contents
Compleet inzicht in uw datacenter:
> Visualiseer wijzigingen/capaciteitscenario’s
> Bekijk uw huidige PUE/DCiE en de gegevens uit
het verleden
> Behoud altijd de hoogste beschikbaarheid
> Bekijk en beheer uw energieverbruik
> Space en cage management in faciliteiten met
meerdere huurders
> Verbeter ‘life-cycle services’ van planning
tot onderhoud
APC by Schneider Electric -producten,
-oplossingen, en -diensten zijn integraal
onderdeel van het IT-portfolio van
Schneider Electric.
Dowload uw gratis white paper en bekijk de tien realistische
scenario’s waar DCIM ertoe doet.
U maakt kans op een iPad mini!
Bezoek
www.SEreply.com
Key Code
41256p
©2013 Schneider Electric. All Rights Reserved. Schneider Electric, APC, StruxureWare, and Business-wise, Future-driven are trademarks owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. All other trademarks
are the property of their respective owners. www.schneider-electric.com • 998-1187091_NL_C

Vergelijkbare documenten