Waar verbleef Drebbel in Alkmaar?

Commentaren

Transcriptie

Waar verbleef Drebbel in Alkmaar?

										                  

Vergelijkbare documenten

Inventie n van Cornelis Jacobsz. Dremmel (1598

Inventie n van Cornelis Jacobsz. Dremmel (1598 yegelicken kennelick ende openbaer hoe dat in den jaere vanden gebuertenisse des selffe ons heeren duysend vijffhonderd negen ende tachtig inde tweede inductie de dertienden dach des maends octobri...

Nadere informatie