Folly Festival Fraeylema brengt follies tot leven

Commentaren

Transcriptie

Folly Festival Fraeylema brengt follies tot leven
Onafhankelijk gezinsblad voor de inwoners van
de gemeente Slochteren (Meerstad - Harkstede Scharmer - Lageland - Schaaphok - Luddeweer Woudbloem - Kolham - Froombosch - Slochteren Denemarken - Schildwolde - Hellum - Siddeburen
- Tjuchem - Wilderhof - Steendam - Overschild Borgweg - Leentjer; wordt ook verspreid in
Wagenborgen, Noordbroek, Engelbert, Middelbert
en Meedhuizen).
OPLAGE: 10.100
Negenendertigste jaargang
ADVERTENTIE-AFDELING:
Hoofdweg 4, 9621 AL Slochteren
TEL. (0598) 42 20 70 - FAX (0598) 42 25 45
E-MAIL: [email protected]
FACEBOOK: facebook.com/bokkeblad
POSTADRES:
Hoofdweg 4, 9621 AL Slochteren
www.bokkeblad.nl
REDACTIE:
Hoofdweg 4, Slochteren
kantoor iedere werkdag geopend
ADVERTENTIE-TARIEF:
€ 0,32 per mm, contracten op aanvraag.
Sluiting inzending advertenties
(en redactioneel): maandag 18.00 uur.
woensdag 6 april 2016
VERSPREIDING:
nummer 14
met de publicaties van de
gemeente Slochteren
Folly Festival
Fraeylema brengt
follies tot leven
◆ Muziek, theater en dans ◆
SLOCHTEREN ■ Het project ’New
Follies op Fraeylema en Erfgoedplein Slochteren’ is bijna voltooid.
Vanaf dit voorjaar kunnen bezoekers van het park en het Erfgoedplein minimaal vijf jaar genieten van de tien kunstzinnige gebouwtjes. Om dit te vieren pakt
Stichting Landgoed Fraeylemaborg op zaterdag 18 juni groots uit
met een festival waarbij de follies
tot leven komen door muziek en
prachtige verhalen.
”Ter ere van de opening van ons
project organiseren we die dag het
Fraeylema Folly Festival,” zegt directeur Marjon Edzes van Stichting Landgoed Fraeylemaborg.
”De officiële opening van de follies vindt plaats op het Erfgoedplein. Het borgterrein en het park
achter de Fraeylemaborg zal vervolgens veranderen in een heus
festivalterrein.” Op het borgterrein wordt die dag tevens de
Fraeylema Fair gehouden, waar
standhouders uit de regio hun brocante, lekkernijen en planten aan
de man kunnen brengen. Het
hoofddeel van het festival bevindt
zich verderop in het park. ”Hier
komen de bezoekers in de wondere
Vanoavend goa ik stemmen
doar moak ik tied veur vrij
mor Luuk zugt doar t nut nait van
zien mit goan dut mie nij.
Want stemmen zee ik is ons plicht
loat die nait monddood moaken
aal snaps van haile boudel niks
t bin echtwoar ook dien zoaken.
Kloas dij vaalt mie doadelk bie
hai zegt ook t is n plicht
Bokstad is ons wereld wel
mor doarom nait oet zicht.
En as doe zo as t altied zegs
t regaaiern dat mout aans
din mos toch stemmen beste vint
ain stem is hail wat maans.
Mor beste stuurlu stoan aan waal
en is der störm op til
kins koers zulf mit bepoalen
dus jong hol die nait stil.
Deur dizze redenoatie
krieg k honger as n peerd
goa mit noar t Stainen Boogje tou
as stems jong is t mie t weerd.
wereld van de New Follies,” aldus
Edzes. Ronddwalen op het festivalterrein belooft volgens haar een
ware ontdekkingsreis te worden
voor jong en oud. ”Bij iedere folly
is een andere activiteit. Zo kun je
bijvoorbeeld kijken naar theater,
luisteren naar muziek of je laten
rondleiden door het park. Door
enkele vertellers zullen bovendien
de meest prachtige verhalen worden aangehaald.” Ook zullen tijdens het Folly Festival diverse activiteiten voor kinderen worden georganiseerd.
Follies zijn romantische bouwsels
die in Engelse landschapsparken
de belevingswaarde verhogen. De
ontwerpwedstrijd ’New Follies op
Fraeylema en Erfgoedplein Slochteren’ was met 74 inzendingen een
groot succes te noemen. Een jury
koos hieruit negen ontwerpen. De
keuze voor het tiende ontwerp
werd bepaald via een enquête op
internet, waaraan bijna duizend
mensen meededen. In het bos van
de Fraeylemaborg zijn inmiddels
acht creatieve en gevarieerde follies gerealiseerd.
De eerste zes merkwaardige bouwwerken zijn begin maart al opengesteld voor het publiek. Edzes:
”Wanneer nieuwsgierige bezoekers een kaartje kopen krijgen ze
de sleutel mee, waarmee ze de follies kunnen betreden.” Op het
nabijgelegen Erfgoedplein worden
tevens twee follies gebouwd. Die
zijn nog niet helemaal af. Edzes
heeft er echter alle vertrouwen in
dat die voor 18 juni zijn opgeleverd. ”Bij de reeds gebouwde folly
zijn een aantal stenen losgeraakt,
waardoor er nu tijdelijk hekken
omheen zijn gezet. De laatste folly
wordt momenteel in een werkplaats vervaardigd en binnenkort
in zijn geheel op het Erfgoedplein
geplaatst. Hieraan hoeft ter plekke niet meer worden gebouwd.”
Het Fraeylema Folly Festival vindt
op zaterdag 18 juni plaats vanaf
twaalf uur tot vijf uur ’s middags.
De entree is gratis. De vertrekken
van de Fraeylemaborg zijn tijdens
het festival eveneens opengesteld
voor een bezichtiging. Een oproep
heeft Edzes nog wel: ”We kunnen
nog een aantal standhouders gebruiken ter versterking van de
Folly Fair. Tevens zijn we nog op
zoek naar enkele (theater)acts en
muziek- of andere verrassende optredens. Aanmelden kan via [email protected]
HARKSTEDE ■ Uitslag van de
kaartclub ”Ons Genoegen” d.d. 30
maart: 1. Harry Pothoff, 7453 pt.; 2.
Nico Scholma, 6864 pt.; 3. Harmie
Vredeveld, 6787 pt. De poedelprijs
ging naar Sion Blokland met 4702
pt.
SCHILDWOLDE ■ Vorige week donderdag waren de heer Hindrik Derk Dijk en mevrouw Anna Maria DijkOosterveld 65 jaar getrouwd. Burgemeester Geert-Jan ten Brink wenste het briljanten echtpaar namens het
gemeentebestuur gelukwensen met hun op 31 maart 1951 te Slochteren afgesloten huwelijk. De heer Dijk is
begonnen als leerling meubelmaker in Siddeburen alvorens drie jaar dienst te doen in Indië. Na terugkeer heeft
hij nog 33 jaar gewerkt voor Koninklijke Scholten in Foxhol. Mevrouw Dijk komt oorspronkelijk uit Rotterdam. Voor hun huwelijk werkte ze als schrijfster bij de Postcheck en Girodienst te Den Haag. Na hun trouwen
hebben ze zeven jaar in Hellum gewoond. Sinds 1958 is het echtpaar woonachtig in Schildwolde. Samen hebben ze vier kinderen, negen kleinkinderen en vier achterkleinkinderen.
Bonnenboekjesactie
Scouting Fraeylema
SLOCHTEREN ■ Ook dit jaar
organiseert Scouting Fraeylema, in
samenwerking met diverse ondernemers uit de gemeente Slochteren en Noordbroek, de bonnenboekjesactie. Op zaterdag 9 april
komen de leden van Scouting
Fraeylema ’s ochtends bij u langs
met de kortingsbonnenboekjes.
Hierin bieden de deelnemende
winkeliers en ondernemers speciale kortingen aan. Dit varieert van
10 tot 25% korting op uw aankopen tot een gratis product. Door
een bonnenboekje te kopen helpt
u Scouting Fraeylema, zodat de
vereniging activiteiten voor de
jeugd in Slochteren en omstreken
kan blijven organiseren. Een boekje kost 4 euro.
SIDDEBUREN ■ De collecte ten
bate van het Reumafonds heeft in
Siddeburen € 984,92 opgebracht.
Met dank aan gevers en collectanten.
SCHILDWOLDE ■ Programma vv
SGV zaterdag 9 april: Middelstum
1 - SGV 1, aanv. 14.30 u.; Meedhuizen 2 - SGV 2, vertr. 13.15 u.; SGV
3 - Glimmen 4, aanv. 13.30 u.; SJO
Pekela 2000 B1 - SGV B1, vertr.
07.45 u.; NEC Delfzijl C4 - SGV C1,
vertr. 12.15 u.; SJS D2 - SGV D1,
vertr. 09.15 u.; SGV D2 - SJO NWC
D1, aanv. 09.00 u.; SGV E2 - Omlandia E4, aanv. 11.00 u.; SGV F1 Kloosterburen F1, aanv. 11.00 u.;
SJO DVC F5 - SGV F2, vertr. 08.00
u.; SJO DVC F7 - SGV F3, vertr.
09.30 u.
SCHILDWOLDE ■ Resultaten van
SEO-leden. Bij manege ”De Woldstreek” hebben weer onderlinge
wedstrijden plaatsgevonden. De
volgende personen behaalden de
eerste prijs: kinderen: klasse 2 manege pony: Manon Drenth; klasse 2 - eigen pony: Elvi Koster; volwassenen: klasse 2 - eigen paard:
Linda Winkel; klasse 3 - manege
paard: Hessel Kuipers; klasse 4 manege paard: Marleen Huisman;
klasse 4 - eigen paard: Agnes Drijfhout.
Humanitas start met
spreekuur in Harkstede
HARKSTEDE ■ De afdeling Hoogezand-Sappemeer/Slochteren van
Humanitas start op 12 april met
een spreekuur in de Appelhof in
Harkstede. Om ook de inwoners
van Harkstede beter te kunnen bedienen heeft het bestuur van Humanitas besloten om wekelijks in
Harkstede een spreekuur te houden. Dankzij een aanbod van de
bewonerscommissie van de Appelhof kan dit in de recreatiezaal van
de Appelhof in Harkstede. Voorlopig is iedere dinsdagmorgen van
09.30 tot 10.30 uur iemand van de
activiteit Paperaszo aanwezig om
mensen te helpen bij het invullen
van formulieren en ondersteuning
te bieden bij het oplossen van
financiële problemen. Het spreekuur is speciaal bedoeld om contact
te maken en de inwoners van
Harkstede in de gelegenheid te
stellen in de eigen omgeving de
hulp van een vrijwilliger van
Humanitas in te roepen.
Stinzenplantentocht bij de Fraeylemaborg
SLOCHTEREN ■ Op het Landgoed Fraeylemaborg
wordt op zondag 10 april het voorjaar gevierd met de
traditionele stinzenplantentocht. Stinzenplanten zijn
vrolijk bloeiende bolgewassen die vaak al in vroegere eeuwen zijn aangeplant. Bij de tocht op zondag 10
april worden de stinzenplanten met bordjes gemarkeerd, zodat er een leuke route in een wijde boog om
de borg gelopen kan worden. De informatieve teksten zijn voorzien van actuele foto’s, zodat de route
nog aantrekkelijker is geworden. In het prieel in de
Engelse tuin is bovendien een groot informatiebord
geplaatst, waarop maar liefst 24 kleurrijke stinzenplanten gepresenteerd worden.
In het geval van de Fraeylemaborg heeft borgheer
Hendrik de Sandra Veldtman de eerste aanzet tot de
Aardbevingsschade?
stinzenplanten gegeven. Rond 1800 zorgde hij voor
een nieuwe Engelse aanleg van het uitgestrekte park
en plantte vooral rondom de borg bolgewassen. Dit
natuur- en cultuurbezit is dus al meer dan 200 jaar
oud. Voorbeelden zijn: bosanemoon, gele anemoon,
vingerhelmbloem, holwortel, kievitsbloem en daslook. Ook het bekende sneeuwklokje en de krokus
horen bij de stinzenplanten. De Fraeylemaborg spant
zich in om het bestand aan stinzenplanten zo goed
mogelijk te beheren. Het maairegime wordt aangepast, kwetsbare plekken worden beschermd en er
mag meer dood hout blijven liggen. Van dergelijke
maatregelen profiteren de stinzenplanten. Men kan
de route lopen van 11.00 tot 16.00 uur en de toegang
is gratis.
PAGINA 2
WOENSDAG 6 APRIL 2016
BOKJES
’T BOKKEBLAD
Hiermede geven wij u kennis dat is overleden
zijn de kleine rubrieksadvertenties in ’t
Bokkeblad. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard
ook, ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist
plaatsen van advertenties. Klachten over de uit-
Lammert Geert Kroon
† Groningen,
31 maart 2016
 Slochteren,
6 juli 1927
sinds 28 januari 2003 weduwnaar van
Aaffien Kroon - Hassing
voering van telefonisch opgegeven advertentie-
Uit aller naam:
opdrachten of over fouten ontstaan door onduide-
mr. J. van der Ploeg, executeur
Hoofdweg 16
9621 AL Slochteren
lijk handschrift van de opdrachtgevers kunnen
door ons niet worden geaccepteerd.
TE KOOP
AANGEBODEN
________________________
AANBIEDING:
DCM
groenkalk, 20 kilo voor €
9,50; DCM potgrond, 3x 40
liter voor € 10,-. Vele soorten violen en primula’s.
DCM bemesting voor
gazon, groente en tuin,
Kiepenkerl zaden en
Streuding gereedschappen. Kwekerij Koning,
Hoofdweg 35, Siddeburen,
tel. 430688.
www.kwekerijkoning.nl.
________________________
Biologisch vlees. Rund-,
varken en kip. Diepvriesklaar en vac. verpakt. Arkema, Korengarst
4, Noordbroek. Tel. (0598)
451206.
________________________
Wilt u zonnepanelen op
uw woning? Vraag vrijblijvend advies en een
prijsopgaaf. A. Zijlstra
Installatiebedrijf,
tel. (0598) 432626.
www.zijlstrasiddeburen.nl
________________________
DIVERSEN
________________________
Wilt u ook beter geluid
bij uw tv? Bel RME!
Tel. 0610434562
www.rmeservice.nl
________________________
Houtklover te huur: 15
ton met benzinemotor;
kan zo achter de auto vervoerd worden. Tel. (06)
24734481.
________________________
Gazon verticuteren en
tevens bemesten. Opvangen en afvoeren van
materiaal mogelijk. Starttarief € 75,-. www.thijsminitractorwerken.nl. Tel.
(06)
20556072.
________________________
Wij halen gratis uw oud
ijzer op! Tel. (06)
55361102.
________________________
Inname oud ijzer/metalen,
tevens inleverpunt (24 uur
p/d). Oud metaalhandel
Zuidema. Hoofdweg 176/
Molenlaan Siddeburen.
Ophaalservice ma. t/m zat.
(06) 40308479/432432.
________________________
De container voor
OUD PAPIER
voor obs ”DE MEENT”
staat a.s. zaterdag tot
12.00 uur weer bij
fam. B. VOS
Meenteweg 63a
(ingang via de Singel)
DIVERSEN
________________________
Dierenspeciaalzaak
Dries van de Bunte
NU OOK TRIMSALON
Alle rassen zijn
bij ons welkom!
(0598) 422533
www.driesvandebunte.nl
________________________
BOOMKAPBEDRIJF
DE WINTER (WIRDUM
GR). Kappen van bomen,
het versnipperen van
snoeihout, stronken uitfrezen en snoeiwerkzaamheden. Tel. (06) 23388829.
www.boomkap.nl.
________________________
De wol winkel Wol &
Meer, Hoofdweg 176,
Siddeburen is geopend do.
t/m vrij. 13.00 t/m 17.00 u.
Za. t/m 16.00 u. Met o.a.
brei en haakgaren, fournituren. Doe nu mee met de
Scheepjes Cal 2016 zie
facebookpag. ”Wol en
meer”.
(0598) 432432.
________________________
TE HUUR IN SLOCHTEREN: op mooie stand
aan de Hoofdweg 165, de
geheel gerenoveerde, sfeervolle 30er jaren woning.
Gestoffeerd en voorzien
van HR++ glas. Geschikt
voor 1 à 2 pers. Info: (0598)
422013.
________________________
Damsterantiekhuis.nl
In- en verkoop antiek en
curiosa, tevens brocante en klokreparaties.
Hoofdweg 80, Siddeburen,
tel. (0598) 371630.
________________________
De crematieplechtigheid heeft inmiddels in
besloten kring plaatsgevonden.
Zoveel
Zoveel
Zoveel
Zoveel
Zoveel
Zoveel
bloemen,
kaarten,
warme woorden,
belangstelling,
troost,
liefde.
(onderzoek kinderkanker)
Woensdag 13 april om 20.00 uur wordt in ”De
Graankorrel”, Hoofdweg 65 in Harkstede een avond
gehouden over vragen in de laatste levensfase.
De Protestantse gemeente Scharmer-Harkstede vindt
het belangrijk over dit moeilijke onderwerp te
spreken.
Spreker: Mevrouw Petra de Kruijf, geestelijk
verzorger bij het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen.
Ruim gelegenheid tot het stellen van vragen.
Wilt u graag komen, maar u hebt geen vervoer? Dan
kunt u contact opnemen met Diny Schuur, telefoon
(050) 404 17 63.
U BENT VAN HARTE WELKOM!
Wij bedanken iedereen voor het meeleven en de
steun.
Martha
had bij velen een plekje in het hart.
Eppie Kuil
Karin, Heijo, Elyne en Mark
Lisette en Jeroen
Alle verenigingen en vrijwilligers
Vakgarage Heinneman
BEDANKT
voor jullie inzet en enthousiasme bij de
zwerfvuilactie ’Slochteren Schoon’.
GEERT TAMMINGA
grafmonumenten • urnmonumenten
thuisgedenken
4VLYTHUZR^LN࠮ /4.YVUPUNLU
0UNHUN!:PU[7L[LYZI\YN^LN࠮;
www.cuperusnatuursteen.nl
NIEUW!
Gescheiden opname
voor honden en katten
HE-REP.
HERMAN REPARATIES
WITGOED REPARATIE/
INSTALLATIE
WITGOED-INBOUW
TV STORINGEN KABEL/
SATELIET
VERKOOP ONDERDELEN
POT STOPT MET REPARATIES
HERMAN (HE-REP.),
15 JAAR GEWERKT BIJ POT, GAAT DOOR!
BEL (06) 53940333
H. NIEBOER bv
TRANSPORT en GRONDWERKEN
Dierenartsenpraktijk Schildwolde
Meenteweg 2
9626 BH Schildwolde
Tel. (0598) 421558
ɎZZZGLHUHQDUWVHQVFKLOGZROGHQO
Contra expertise bij Aardbevingsschade?
Van der Molen Bouwadvies helpt!
VERHUUR van:
AFVALCONTAINERS
5 m3 - 10 m3 - 20 m3 -30 m3
LEVERING van:
ZAND - TUINAARDE - GRIND
ERFVERHARDINGSMATERIALEN enz.
(0598) 32 26 14
DE VOSHOLEN 113 - 9611 TE SAPPEMEER
[email protected]
Rommelmarkt
Schoolplein Woudbloem
Zaterdag 16 april a.s.
van 11.00-16.00 uur!
Aangeboden wordt:
zolderopruiming en
stoffen en
naaibenodigdheden.
De opbrengst gaat
naar Stichting KiKa
Vragen in de
laatste levensfase
www.nieboertransport.nl
Haarstyliste
Theresia
uw kapster
aan huis
Bel (06) 23 87 26 34
Coupe knippen € 14,00
www.vandermolenbouwadvies.nl
06 - 11 600 132
Ook voor permanenten of
kleuren kunt u bij mij terecht.
’T BOKKEBLAD
WOENSDAG 6 APRIL 2016
Voor al uw zinkwerk
Nieuw in verhuur!
Namens onze opdrachtgevers
verhuren wij met enige regelmaat
woningen, garages en bedrijfsruimtes. Op dit moment hebben
wij o.a. in verhuur:
•
•
•
•
Noorderholt 20 te Siddeburen
K. ter Laanstraat 5 te Slochteren
Noorderweg 53 te Siddeburen
Garagebox bij koopcentrum
”De Kei” te Siddeburen
• Poststraat 4 te Siddeburen
Standaard maatvoering
en maatwerk
PAGINA 3
Voor meer info en voorwaarden
kunt u contact opnemen met ons
kantoor.
Adverteren in
t Bokkeblad
doet
Meer info:
verkopen!
Hoofdweg 18 | Siddeburen | 0598-43 25 85
www.bosmasiddeburen.nl
[email protected]
Lougpadje 15 • 9628 AD Siddeburen • Tel. (0598) 432920
[email protected] • www.reilink-vastgoed.nl
A.S. ZATERDAG 8.00-12.00 UUR
”CONCORDIA”
◆ OUD PAPIER ◆
(wijk Ufkenshuis donderdagavond v.a. 18.30 uur)
A.s. zaterdag staat de container naast
Bakkerij Alfred Benning van 8-12 uur
ConcordiAgenda:
za. 9 april:
do. 5 mei:
25ste Natuurloop Siddeburen
Schildmeerfair De Otter, Steendam
Spar Kroon Noordbroek
Nu op zondag open
van 10.00 tot 18.00 uur.
Cor Kooy Finance
• Hypotheken
• Verzekeringen
• Pensioenen
• Internet sparen
• Beleggen
• Belastingaangifte
• Consumptief krediet
• Woekerpolis hulp
Hoofdweg 175
9621 AH Slochteren
T : (0598) 42 10 36
F : (0598) 42 21 51
M : (06) 50 94 36 60
E : [email protected]
I : www.corkooyfinance.nl
VERBOUW,
AANBOUW,
RENOVATIE?
Geen klus is ons te gek! Kijk maar eens op
www.vanhoutenbouw.nl voor Voorbeelden.
VAKMANSCHAP MET KENNIS VAN NU!
HET D
UN
L
AL RO DRIJF
E
B
W
BOU
IN DE
BIJ U RT!
U
U
B
ADRES: Hoofdweg 14 - Froombosch - Telefoon 06 47 14 35 26
Email: [email protected] - www.vanhoutenbouw.nl
feliciteert Merel Speulman, Marc de
Graaf en Damiën Hakkeling
met het behalen van het rijbewijs
en Mia Lommerts met het
behalen van het rijbewijs E achter B !
Uw notaris in de regio!
Veel veilige kilometers toegewenst!
Hoofdweg
Hoof
fdw
d eg 16 | 9621 AM
AM Sl
Slochteren
ochteren | TTel.
e
el. 0598 - 422722
2
Geert Douwe - Tel. (06) 41 09 70 19
[email protected] www.notarisslochteren.nl
www.notarisslochteren.nl
www.autorijschoolsteengoed.nl
Notariaat Slochteren
- notaris mr. J. van der Ploeg -
Voor het brengen en halen van uw spullen!
in het voormalige gemeentehuis tegenover
de haven in Slochteren.
Nieuw adres
Nieuwe naam
Nieuwe notaris
Vertrouwd kantoor
Geopend van: dinsdag t/m zaterdag van 11.00 - 17.00 uur
Molenlaan 14B - Siddeburen. Voor het brengen of ophalen van spullen
kunt u bellen: Tel. (0598) 43 26 62 (11.00-17.00 uur)
Mobiel nr. (06) 46 18 90 73 - Mail: [email protected]
Kom vrijblijvend kennismaken of laat gratis
uw testamenten checken.
Eigen bijdrage in de zorg? Voorkom teveel
betalen! Laat u informeren.
PAGINA 4
WOENSDAG 6 APRIL 2016
’T BOKKEBLAD
Meest
VERANTWOORDE
BRON: GfK
CONSUMENTENONDERZOEK
Geldig in week 14 (zondag 3 t/m zaterdag 9 april 2016)
BESTE
SUPER
MARKT
BRON: NIELSEN
CONSUMENTENONDERZOEK
Hardys VR
Alle flessen à 75 cl,
combineren mogelijk
2 flessen
EXTRA
ZEGEL
EXTRA
ZEGELS
2015
WIJN
2 VOOR
2 VOOR
9.98
6.
99
BAK 500 GRAM
1.
99
Campina Vla of
fruityoghurt
Alle pakken à 1 liter,
combineren mogelijk
2 pakken
2.42-3.72
2.69
1.
49
PLUS Pitloze
witte druiven
Bak 500 gram
VOORDEEL
VERPAKKING
KILO
5.50
4.
19
PLUS Rundergehakt
Per kilo
4 VOOR
5.
49
Coca-Cola
Alle flessen à 1,5 liter,
combineren mogelijk
4 flessen
2 VOOR
7.60
PLUS Korenlanders
Rond brood
Donker meergranen, licht meerzaden of
wit heel brood, combineren mogelijk
2 broden
3.78-3.98
2.
99
7
Nescafé
Koffiesticks
Alle doosjes à 8-25 sticks,
combineren mogelijk
3 doosjes
5.97-7.77
Weekendpakker do vr za
Alléén geldig op 7, 8 en 9 april
PLUS Roze tompouces
Doos 5 stuks
2.99
1.49
EXTRA
ZEGELS
3 VOOR
4.
99
50%
KORTING
14/16
Aanbiedingen zijn niet bestemd voor wederverkopers en/of grootverbruikers. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden.
*De ‘NERGENS GOEDKOPER’ garantie geldt ten opzichte van alle supermarkten in dezelfde vestigingsplaats als uw PLUS; kijk voor overige voorwaarden op plus.nl/nergensgoedkoper. **De prijs kan per product verschillen, uw korting wordt aan de kassa verrekend.
Wilt u per mail op de hoogte blijven van de laatste aanbiedingen bij PLUS? Meld u dan nu aan via plus.nl
Openingstijden:ma
ma.-do.
8.00- 20.00
- 20.00| vr
| vrij.
8.00
- 21.00
za. 8.00
- 20.00
| zo. 8.00 - 20.00
Openingstijden:
- do 8.00
8.00
- 21.00
| za| 8.00
- 18.00
| zo gesloten
Spithoff
91 |19626AB
Schildwolde
|
| Plusweg
| XXXX
XX | Plusstad
| T: 0523 65 63 93 |
(Naam)| Hoofdweg
plus.nl
’T BOKKEBLAD
WOENSDAG 6 APRIL 2016
PAGINA 5
Geldig in week 14 (woens
(woensdag
dag 6 t/m 9 april 20
2016)
016)
1.00
1 69 1.89
1.69
1 89
1.00
0
1.00
1 79
1.79
PLUS Kipsala
Kipsalade
ade
Alle bakjes à 150 gram
Per bakje
PLUS S
Schotel
chotel eierkoeken
Bereid met vrije
uitloop eieren
Per zak
k à 4 stuks
1
1.00
1 04 1.69
1.04
1 69
1 50 2.00
1.50
2 00
PLUS Koek
Bijv. Roomboter
krakelingen en
aardbei cakerol
Per pak
PLUS Waterijs
Waterijsjes
sjes
Fruitijsjes, push
h up, twinnies,
shuttles of torn
nado’s
tornado’s
Alle pakken à 6-12
6
stuks
Per pak
2 VOOR
1.00
1.00
1.0
00
Per kilo
1.00
KILO
1.00
4.19
1 45 1.46
1.45
1 46
1 19 1.69
1.19
1 69
1 30 2.70
1.30
2 70
1 39
1.39
Robinson’s
Fruitshoot
Alle sets met 4
ȵ
HVMHV¢PO
ȵHVMHV¢PO
Per set
Grand’Italia Pa
Pasta
sta
Tradizionale
Alle zakken à 250
0-500
250-500
gram
Per zak
Bonduelle Groente
Bonduelle
Alle blikjes
j s à 212 ml,
combinere
en mogelijk
combineren
PLUS Ru
Rundergehakt
ndergehakt
PLUS Tomaten
T
Per net à 500 gram
4 VOOR
R
2 VO
VOOR
OOR
1
1.19
0.59
0.
.59
5 50
5.50
5.49
5.
.49
1
1.49
0 79
0.79
1 39
1.39
2 18
2.18
PLUS Komkomm
Komkommer
mer
Per stuk
PLUS Witte bollen
bolllen
Per zak à 10 stuks
stuks
Melkan Halfvolle
Coca-Cola
Halfv
volle
kwark
$OOHȵHVVHQ¢OLWHU
$OOHȵHVVHQ¢OLWHU
Alle bekers à 450
4 gram,
gram combineren
n mogelijk
combineren mogelijk
m
Bij elke € 10,- een
gratis spaarzegel
3V
VOOR
7 60
7.60
4.99
8 67
8.67
Wagner
er Big pizza
Wagn
dozen
ozen à 400-445
Alle do
gram, combineren
gram
mogelijk
mogelijk
PAGINA 6
WOENSDAG 6 APRIL 2016
’T BOKKEBLAD
Kledingbeurs in Harkstede
HARKSTEDE ■ Heb jij dat nou
ook? Je kast vol met kleding en
dat je nodig op moet ruimen. Het
is zonde om weg te doen, want
vaak zijn er nog mooie kledingstukken bij, maar je bent erop uitgekeken, of het past niet meer. Op
woensdag 13 april organiseert
Novo ”Ons Hertenkamp” een kledingbeurs van 15.00-19.00 uur. U
kunt een dubbele tafel huren voor
5 euro. Natuurlijk zijn ook bezoekers van harte welkom. De entree
is 1 euro incl. koffie of thee.
HARKSTEDE ■ Zaterdagochtend 2 april was de zwerfvuilactie ’Slochteren Schoon’. Vele dorpen in de gemeente Slochteren deden hieraan mee. Zo ook Harkstede, waar vrijwilligers samen met wethouder Nico Stok zich
inzetten voor het project. Om 09.00 uur werd iedereen van een hesje, vuilniszak en prikstok voorzien om zo de
afgesproken route te gaan lopen. Langs bermen, fietspaden en sloten werd er heel wat afval geprikt om het vervolgens om 12.00 uur naar de stortplaats aan de Verlengde Veenlaan in Slochteren te brengen. Een voldaan
gevoel gaf het zeker en wethouder Stok streeft naar een nog groter wordend project om volgend jaar de scholen
erbij te betrekken, zodat de leerlingen met behulp van milieu stewards leren hoe met afval om te gaan. In Siddeburen deed een groep mee van ”De Deel” en Jesse Entjes uit Siddeburen was met zijn 2,5 jaar waarschijnlijk de
jongste deelnemer. Hij deed met zijn moeder en oma een groot deel van de Damsterweg en was zeer fanatiek.
Meer foto’s van de zwerfvuilactie op www.bokkeblad.nl.
HARKSTEDE ■ Afgelopen zaterdag organiseerde de werkgroep VertelCafé en Podiumkunsten van de Stichting
Cultureel Slochteren opnieuw een VertelCaĎ. Plaats van handeling was deze keer de monumentale kerk aan de
Hoofdweg in Harkstede. Het thema was ’sterke vrouwen’ en daarover werden prachtige verhalen verteld in het
Gronings en er werd in het Vlaams een liefdesgedicht voorgelezen. Na de pauze werd het VertelCafé voortgezet
in ”De Graankorrel” met leuke liedjes en nog meer mooie verhalen en natuurlijk was er voor iedereen
koffie/thee met povvert.
Kerk- en Weekenddiensten
Kerkdiensten
Geref. Kerk
Wagenborgen: zondag 10 april,
09.30 u., mevr. D. Mihl.
Geref. Kerk Vrijgem.
Harkstede: zondag 10 april, 09.30
u., ds. S. Heij; 14.30 u., ds. J. van
Zuijlekom.
Schildwolde: zondag 10 april, 09.30
u., ds. J.P. van Bruggen; 14.30 u.,
ds. C. van Dusseldorp.
Ned. Herv. Kerk
Siddeburen: zondag 10 april, 09.30
u., ds. W. v/d Wind.
Tjuchem: zondag 10 april, 19.00 u.,
ds. F.J.K. van Santen.
Wagenborgen: zondag 10 april,
09.30 u., ds. R. Poede.
Schildwolde: zondag 10 april, zie
Slochteren.
Hellum: zondag 10 april, Slochteren.
Overschild: zondag 10 april, zie
Slochteren.
Noordbroek: zondag 10 april, zie
Slochteren.
gegevens bij de hand heeft.
Protestantse Gemeente Tandarts
Harkstede: zondag 10 april, 09.30
u., ds. J. Ridderbos.
Siddeburen: zondag 10 april, 09.30
u., ds. H.J. Meijer.
Slochteren: zondag 10 april, 10.00
u., ds. S.W. Bijl, kerk Slochteren.
Kolham: zondag 10 april, 10.00 u.,
dienst.
Baptisten Gemeente
Siddeburen: zondag 10 april, 09.30
u., ds. E. van Rhee.
Tijdens het komende weekend, ingaande vrijdagavond 8 april om
24.00 uur tot en met zondagavond
10 april om 24.00 uur heeft dienst
dhr. Barels, tel. (0598) 431452.
De dienstdoende tandarts is om
11.00 en 18.00 uur in de praktijk
aanwezig.
Dierenarts
Weekenddiensten
Tijdens het komende weekend, ingaande vrijdagavond 8 april om
18.00 uur tot maandagochtend 11
april om 08.00 uur, kan contact
worden gezocht met Dierenartspraktijk Schildwolde, tel. (0598)
421558,
www.dierenartsenschildwolde.nl.
Artsen
Maatschappelijk Werk
Nw. Apostolische Kerk
Froombosch: zondag 10 april, 10.00
u., dienst; woensdag 13 april, 20.00
u., dienst.
Iedere werkdag, van 17.00 uur tot
08.00 uur, in het weekend en tijdens feestdagen, kunt u voor
spoedgevallen bellen met de Doktersdienst Groningen, tel. (0900)
9229. Zorg dat u uw verzekerings-
Voor informatie kunt u contact opnemen met het sociale team in
Slochteren.
Thuiszorg
SIDDEBUREN ■ Uitslag van de
maandelijkse kegelavond van Dameskegelclub ”N.O.N.” d.d. 30
maart 2016. Aantal geworpen ballen was 30. 1. Feikje Uuldriks, 201
pt., gem. 6.70; 2. Frouwke Doorlag,
188 pt., gem. 6.26; 3. Anneke Veldman, 182 pt., gem. 6.06; 4. Ina Kugel, 177 pt., gem. 5.90; 5. Tineke
Teuben, 161 pt., gem. 5.36; 6. Aaltje Wierenga, 143 pt., gem. 4.76; 7.
Trijn v/d Zee, 140 pt., gem. 4.66; 8.
Bets Zijlstra, 137 pt., gem. 4.56; 9.
Alie Zuur, 135 pt., gem. 4.50; 10.
Mettje Laning, 124 pt., gem. 4.50
FROOMBOSCH ■ Programma vv
Froombosch, vrijdag 8 april:
Froombosch VR1, toernooi bij NEC
Delfzijl, vertr. 18.00 u.; zaterdag 9
april: Corenos A1 - Froombosch A1,
vertr. 07.30 u.; SJO ASVB/Wedde
B1 - Froombosch B1, vertr. 12.45 u.;
Ezinge E1 - Froombosch E1, vertr.
09.45 u.; De Monnik F1 - Froombosch F1, vertr. 08.00 u.; zondag 10
april: Froombosch 1 - Warffum 1,
aanv. 14.00 u.; Froombosch 3 - GRC
Groningen 3, aanv. 09.30 u.
SIDDEBUREN ■ Resultaten van
de tafeltennisvereniging DOTO.
Senioren. DOTO 1 werd na een 5-2
voorsprong toch nog achterhaald
door Buitenpost 1 (5-5). Tornado
’74 1 verloor met 8-2 (geen enkele
5de game) van DOTO 2; Uuldrik
Uuldriks bleef ongeslagen, terwijl
de beide tegenpunten van Talo
Tamminga kwamen. The Batswingers 2 - DOTO 3 werd uitgesteld
naar donderdag 14 april. WTTC 2
nam ’wraak’ tegen DOTO 4: 6-4.
Midstars 8 en DOTO 5 speelden
gelijk (5-5). Beide teams komen nu
in de degradatiepoule 5A. Jeugd.
DOTO 1 kreeg met 9-1 klop van het
meisjesteam Oldambt 2; Maurica
Blaauw redde het erepunt tegen
Melissa Froma. Onlangs behaalde
Angie van Dijk een knappe 2de
prijs in de H-klasse op het Eemsmondtoernooi in Delfzijl.
SLOCHTEREN ■ Door een 25-tal
vrijwilligers werd zaterdag 19
maart jl. weer een flinke hoeveelheid artikelen aan de man gebracht bij de 27e compost- en potgrondactie van de Protestantse Gemeente Slochteren. De organiserende activiteitencommissie kan
dan ook weer tevreden terugkijken op een geslaagde actie. De
netto opbrengst van deze actie
bedroeg € 2.400,-; hierbij is ook gerekend een prachtige gift voor het
restauratiefonds van € 150,-! Het
totale bedrag wordt, zoals altijd,
weer toegevoegd aan het restauratiefonds van de Protestantse Gemeente. De actie startte omstreeks
10.00 uur en de meeste van de
zeven verkoopploegen waren om
12.00 uur klaar, zodat ze daarna
konden gaan genieten van heerlijke pannenkoeken.
SCHILDWOLDE ■ Vrijdag 1 april ontvingen de ouders van de leerlingen
van o.b.s. ”De Meent” in Schildwolde de maandelijkse nieuwsbrief waarin de school aankondigde dat het vanwege bezuinigingen onmogelijk is
om met het beschikbare budget rond te komen en dat de broekriem verder aangehaald moet worden. Er is daarom besloten dat de ouders ook
een bijdrage moeten gaan leveren en dat vanaf maandag 4 april de kinderen zelf toiletpapier mee naar school moeten nemen. De ouders konden deze ’1 april grap’ wel waarderen en zorgden afgelopen maandag
voor een grote hoeveelheid wc papier op de school in Schildwolde.
Thuiszorg in de gemeente Slochteren wordt geleverd door TSN
Thuiszorg Groningen, tel. (0598)
421122, Zonnehuis Thuis, tel.
(0598) 421339 en Buurtzorg, tel.
(06) 23003115. Deze organisaties
zijn dag en nacht bereikbaar, 7
dagen in de week! Voor het aanvragen van thuiszorg of informatie
over de diensten zie ook: www.tsnthuiszorg.nl, www.zonnehuisgroepnoord.nl of www.buurtzorgnederland.com. GGD Groningen, jeugdgezondheidszorg is telefonisch te
bereiken via (050) 3674990.
Voor uitleen van hulpmiddelen
belt u met TSN Thuiszorg Groningen, (0598) 421122. Grotere hulpmiddelen worden thuis bezorgd; in
noodgevallen -ook in het weekendaanvragen via hetzelfde nummer.
Voor inschrijven en oproepen van
kraamzorg en vragen rondom
zwangerschap, bevalling en kraamperiode: Stichting Kraamzorg ”Het
Groene Kruis”, tel. (050) 3666422.
Spoedlijn: (050) 3666428.
Uitvaartvereniging
Siddeburen-Tjuchem
Dienst: Uitvaartzorg Brouwer, telefoon: (0598) 399036; b.g.g. (06)
20549747.
Uitvaartvereniging
Slochteren-Kolham
Dienst: Fa. Dalmolen, telefoon:
(050) 5425962; b.g.g. (0598)
421929.
Uitvaartvereniging
Hellum
Dienst: Uitvaartzorg Brouwer, telefoon: (0598) 399036; b.g.g. (06)
20549747.
Uitvaartvereniging
Schildwolde
Dienst: Uitvaartzorg Brouwer, telefoon: (0598) 399036; b.g.g. (06)
20549747 (ook voor leden Twenthe).
Uitvaartvereniging
Harkstede-Scharmer
Dienst: Uitvaartzorg Brouwer, telefoon: (0598) 399036; b.g.g. (06)
20549747 (ook voor leden Twenthe).
Uitvaartvereniging
Wagenborgen
Dienst: Uitvaartzorg Brouwer, telefoon: (0598) 399036; b.g.g. (06)
20549747.
’T BOKKEBLAD
WOENSDAG 6 APRIL 2016
PAGINA 7
INFORMATIE
BEKENDMAKING
Meerstad - uitwerkingsplan Tersluis vastgesteld
Bureau Meerstad ontwikkelt in Meerstad het woongebied Tersluis. Tersluis ligt
ten westen van de Woldmeerverlaat, tussen het Slochterdiep en het
Woldmeer. Het plan maakt meer dan 300 woningen mogelijk, waaronder
waterwoningen en enkele andere functies, waaronder ligplaatsen in een
haven.
Voor het plan wordt het bestemmingsplan Meerstad-Midden uitgewerkt met
een uitwerkingsplan: “Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Tersluis”. Het
ontwerp van het uitwerkingsplan heeft onlangs ter inzage gelegen. Er zijn
geen zienswijzen ingediend.
Het plan is nu vastgesteld, met één kleine correctie.
Plan inzien
U kunt het vastgestelde plan inzien van donderdag 7 april tot en met
donderdag 19 mei.
Het plan ligt ter inzage:
- in het publiekscentrum van het gemeentehuis te Slochteren;
- bij Bureau Meerstad, Waterviolier 2 in Meerstad.
U kunt het plan raadplegen via www.slochteren.nl onder Dorpen > Meerstad >
Bestemmingsplannen en Bekendmakingen. Door hier te klikken wordt u direct
doorverwezen naar het bestemmingsplan met alle bijbehorende stukken.
Beroep
Tegen het besluit kan beroep worden ingesteld.
- Iedereen kan beroep instellen tegen de wijzigingen in het vastgestelde
plan.
- Tegen de niet gewijzigde delen van het plan kunt u alleen beroep instellen
als u belanghebbend bent en redelijkerwijs geen zienswijze tegen het
ontwerp kon indienen.
U kunt uw beroep richten aan:
Raad van State
Afdeling bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA Den Haag.
Zorgeloos blijven slapen
bij aankoop van je huis?
Het beroepschrift moet bij indiening in ieder geval bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- de gronden van het beroep.
Voor het behandelen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.
De Crisis- en herstelwet (Afdeling 2) is van toepassing.
Het plan treedt in werking op 20 mei, ook als er beroep is ingediend. Maar, als
iemand tijdens de beroepstermijn de Raad van State om een voorlopige
voorziening vraagt, treedt het besluit pas in werking als de Raad van State
dat heeft besloten.
SPREEKUUR PAPERASZO VAN HUMANITAS
NU OOK IN HARKSTEDE!
bekijk onze reviews op
Iedere dinsdag van 09.30 tot 10.30 uur
in de recreatiezaal van de Appelhof in Harkstede.
dag,, er kom
komtt vveel
eel op je
EEen
en huis kopen doe je niet elke dag
aardig
wat
slapeloze
nachten
bezorgen.
af wat
wat je
e aar
dig w
at slapelo
ze nach
ten kkan
an bez
orgen.
Wij bieden daarom van A tot Z
begeleiding bij het kopen van je huis.
Wij hebben geen eigen verkoopportefeuille
en zijn dus ECHT onafhankelijk.
Wij kunnen al in de oriëntatiefase inzicht
geven in je financiële (on)mogelijkheden.
De laagste aankoopcourtage in de regio.
www.humanitas.nl/afdeling/hoogezand-sappemeer-slochteren
Facebook: https://www.facebook.com/humanitashoogezand
Voor op de boterham of bij de borrel
Hausmacher nu € 2,95 p.st.
Aanbieding van de week:
Runderhamburgers
Kipschnitzels
Bij aankoop van
500 gr. Runderlappen
4 Seizoenschijven
4+4 nu € 6,98
GRATIS !!!
(H)eerlijk & voordelig!
Deze week in de reclame:
Kies bewust, eet gerust!
Gem. karbonades
4 st. nu € 5,25
Houthakkersteaks
4 st. nu € 5,99
Ambachtelijke Slagerij Angerman
4UVVSIVJTt39%FMG[JKMt
tIBBOHFOBBNEOM
4UVVSIVJTt39%FMG[JKMt
tIBBOHFOBBNEOM
Hoofdweg 164C - Siddeburen - Tel. (0598) 43 21 00
PAGINA 8
WOENSDAG 6 APRIL 2016
’T BOKKEBLAD
I N F O R M AT I E
Gebruik voor al uw vragen, meldingen of klachten onderhoud openbare
ruimte in de gemeente Slochteren de GRATIS servicelijn (0800) 777 88 89
U kunt uw melding ook digitaal doorgeven via www.slochteren.nl
> digitaal loket > formulieren > melding woon- en leefomgeving.
Hoofdweg 10a
Postbus 13, 9620 AA Slochteren
T. (0598) 425555
E. [email protected]
www.slochteren.nl
Openingstijden publiekscentrum
maandag t/m vrijdag: 9.00 - 12.00 uur
woensdag: 13.30 - 19.30 uur
Brengstation
Verlengde Veenlaan 1, Slochteren
Openingstijden
donderdag: 13.00 - 15.30 uur
vrijdag: 9.00 - 12.00 en 13.00 - 15.30 uur
in de maanden maart t/m november
1x per maand op zaterdag van
9.00 - 12.00 uur. De data zijn aangegeven
op de afvalkalender
GEMEENTE
S LO C H T E R E N
RAADSCOMMISSIE
LEERLINGENVERVOER 2016-2017
De raadscommissie komt op donderdag, 14 april
2016, 20.00 uur, bijeen voor een openbare
commissievergadering in de raadzaal van het
gemeentehuis.
De aanvraagformulieren voor het leerlingenvervoer
2016-2017 staan weer op onze website
(www.slochteren.nl). Ze zijn ook verkrijgbaar in het
publiekscentrum van het gemeentehuis. Denkt u
eraan om tijdig leerlingenvervoer aan te vragen?
De aanvraag moet uiterlijk 1 juni 2016 bij ons
binnen zijn. Ontvangt u al leerlingenvervoer? In de
beschikking staat wanneer de vergoeding stopt.
Als dit ‘zomervakantie 2016’ is moet u dus opnieuw
een aanvraag indienen. Een vergoeding wordt niet
met terugwerkende kracht verstrekt! Mogelijk moet
u een eigen bijdrage betalen voor het leerlingenvervoer. Op onze website staan de bijdragen voor
het schooljaar 2016-2017 vermeld en wanneer deze
van toepassing zijn.
AGENDA
1. Opening van de vergadering en vaststelling
van de definitieve agenda
2. Mededelingen
3. Spreekrecht burgers
4. Rondvraag
5. Ingekomen stukken.
Jaarstukken 2016 Regio Groningen-Assen met
advies college geen zienswijze in te dienen
6. Een nieuwe gemeente, een nieuwe naam
7. Samen kom je verder, kompas voor de nieuwe
gemeente Midden-Groningen
8. Herindelingsadvies
9. Verklaring van geen bedenkingen Omgevingsvergunning Eemskanaal zuidzijde 19b, Lageland
10. Verklaring van geen bedenkingen Omgevingsvergunning Slochteren, Verlengde Veenlaan 3
11. Verklaring van geen bedenkingen Omgevingsvergunning Reining
12. Voorbereidingsbesluit bescherming
beeldbepalende bebouwing
13. Sluiting van de vergadering
Informatie over het gebruik maken van het spreekrecht en over de inhoud van de vergaderstukken
vindt u op: www.raadslochteren.nl.
BEKENDMAKING
Vaststelling diverse beleidsregels werk en
inkomen
Het college van burgemeester en wethouders
heeft op 29 maart 2016 de volgende beleidsregels
vastgesteld:
1. Beleidsregels beperken uitstroombelemmerende regels gemeente Slochteren
Met deze beleidsregels beoogt het college de
uitstroom naar werk eenvoudiger te maken. We
nemen belemmeringen weg om werk te
accepteren, ook tijdelijk en parttime werk.
2. Beleidsregels bijzondere inkomsten gemeente
Slochteren 2016
In deze beleidsregels staat hoe het college
omgaat met inkomsten van uitkeringsgerechtigden uit hennepteelt, gokken en
(internet)verkopen.
3. Beleidsregels vrijlating inkomsten gemeente
Slochteren 2016
Uitkeringsgerechtigden kunnen recht hebben
op een gedeeltelijke vrijlating van inkomsten
gedurende zes maanden. Het college heeft
besloten dat deze vrijlating binnen een periode
van 24 maanden kan worden toegepast.
Alle drie beleidsregels treden in werking op 7 april
2016. De Beleidsregels beperken uitstroombelemmerende regels hebben terugwerkende
kracht tot 1 januari 2016.
Daarnaast heeft het college op 29 maart 2016
besloten om de Beleidsregels kostendelersnorm
gemeente Slochteren aan te passen. Het college
ziet af van de indexering van commerciële kamerhuur en commercieel kostgeld. Dit betekent dat
artikel 2, tweede lid en artikel 3, tweede lid, van
deze beleidsregels worden ingetrokken. Deze
wijziging treedt in werking op 7 april 2016 en heeft
terugwerkende kracht tot 1 januari 2016.
Meer informatie
U kunt de beleidsregels vinden op www.overheid.nl
onder ‘lokale regelingen’.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de unit
Inkomen en Voorzieningen van Bwri. Bwri is op
werkdagen bereikbaar tussen 08.30 en 09.30 uur
en 13.30 en 14.30 uur via (0598) 37 37 00. U kunt
ook mailen: [email protected]
VERGADERING WMO-RAAD
De Wmo-raad vergadert op 14 april 2016 om 18.30
uur in het gemeentehuis te Slochteren.
Voor meer informatie, de locatie en de agenda
kunt u terecht op www.wmoraadslochteren.nl.
Als u geen toegang heeft tot onze website kunt u
de agenda ook telefonisch opvragen bij de heer
Martijn Roelfsema via tel. (0598) 85 23 31.
De Wet maatschappelijke ondersteuning heeft als
doel dat iedereen mee moet kunnen doen in de
samenleving. Het college van burgemeester en
wethouders heeft de Wmo-raad ingesteld. De
Wmo-raad geeft het college gevraagd en
ongevraagd advies over het Wmo-beleid.
UITNODIGING
Themabijeenkomst voor mantelzorgers:
Omgaan met dementie
Op dinsdag 12 april organiseren de gezamenlijke
Steunpunten Mantelzorg HSSM een bijeenkomst
over omgaan met dementie. Wycher van den
Bremen (van Lentis Preventie) komt over dit
onderwerp spreken, waarbij het accent ligt op hoe
om te gaan met dementie. Toegang is gratis. Graag
van tevoren aanmelden bij gemeentehuis
Slochteren (Heeft u problemen met vervoer?
Geef het aan, dan zoeken we samen naar een
oplossing).
Datum:
Tijdstip:
Locatie:
12 april 2016
19.30-21.30 uur. Inloop v.a. 19.00 uur
Raadzaal gemeentehuis, Hoofdweg
10a, Slochteren
Voor wie:
Mantelzorgers uit Slochteren, Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer
(neem gerust iemand mee!)
Aanmelden: (0598) 425555 (gemeentehuis Slochteren, op werkdagen van 9.00-12.00
uur). E-mail: [email protected]
BINNENGEKOMEN
AANVRAGEN/MELDINGEN
De volgende aanvragen/meldingen zijn
binnengekomen:
Omgevingsvergunningen (regulier)
Slochteren:
- Hoofdweg 119, 9621 AG, voor het verbouwen
van de woning (ontvangen 24 maart 2016)
Meerstad:
- Langs de erven 238, 9613 AX, voor het
verbouwen van de woning (ontvangen 29
maart 2016)
Hellum:
- Hoofdweg 76, 9627 PB, voor het plaatsen van
twee schoorstenen (ontvangen 29 maart 2016)
Harkstede:
- Piccardtstraat 22 en 24, 9617 AX, voor het aanleggen van een inrit (ontvangen 31 maart 2016)
Websites politieke partijen in Slochteren
www.slochteren.pvda.nl
Partij van de Arbeid:
www.slochteren.christenunie.nl
ChristenUnie:
www.groenlinksd66.nl
GroenLinks/D66:
www.slochteren.vvd.nl
VVD:
Evenementenvergunning
Siddeburen:
- Hoofdweg 155 (locatie Spijker), 9628 CL, voor
het houden van een Midzomernachtfestival op
25 juni 2016 (ontvangen 29 maart 2016)
Sloopmelding
Siddeburen:
- Oostwoldjerweg 7, 9628 TA, voor het slopen
van een stalen werktuigenloods (geaccepteerd
en verzonden 30 maart 2016)
VERGUNNINGEN/BESLUITEN
Omgevingsvergunningen (regulier)
Hellum:
- Hoofdweg 9, 9627 PA, voor het vervangen van
een schoorsteen (verzonden 4 april 2016) ■
Slochteren:
- Hoofdweg 119, 9621 AG, voor de uitbreiding van
een woning (verzonden 4 april 2016) ■
Tegen de hier bovenstaande vergunningen/
besluiten kan bezwaar of beroep worden ingesteld.
Achter elke verlening staat wat mogelijk is (■ of ■).
VRAGEN, BEZWAAR EN BEROEP
■
Bezwaarmogelijkheden
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan
een belanghebbende een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester
en wethouders. In het geval van een evenementenvergunning kunt u een bezwaarschrift indienen bij
de burgemeester. Het bezwaarschrift moet binnen
zes weken nadat de beschikking is verzonden,
worden ingediend. Degene die een bezwaarschrift
heeft ingediend en tevens van mening is dat spoed
is vereist, kan een voorlopige voorziening (b.v.
schorsing) vragen aan de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling
bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.
Voor een dergelijk verzoek is griffierecht
verschuldigd. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met het Publiekscentrum.
WET GELUIDHINDER: KENNISGEVING
UITVOERINGSBESCHIKKING HOGERE WAARDEN
GELUID MEERSTAD LOCATIE TERSLUIS
Uitvoeringsbeschikking hogere waarden voor het
ontwerp Bestemmingsplan Meerstad-Midden,
uitwerkingsplan Meerstad locatie Tersluis.
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Slochteren zijn van plan hogere waarden wegverkeerslawaai vast te stellen voor de geluidsbelasting op de gevels van woningen gelegen in
het nieuwbouwplan Meerstad locatie Tersluis.
Nadat een hogere waarde is vastgesteld voor de
geluidsbelasting op de gevels kan voor deze
bouwplannen vrijstelling en een omgevingsvergunning worden verleend. Artikel 110a van de
Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om
hogere waarden vast te stellen.
Ter inzage
Het besluit met bijbehorende stukken ligt met
ingang van donderdag 7 april 2016 tot 19 mei 2016
voor een ieder ter inzage bij de balie van het
gemeentehuis, Hoofdweg 10a te Slochteren.
VRAGEN, BEZWAAR EN BEROEP
Bezwaar mogelijkheden
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan
een belanghebbende een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester
en wethouders. In het geval van een evenementenvergunning kunt u een bezwaarschrift indienen bij
de burgemeester. Het bezwaarschrift moet binnen
zes weken nadat de beschikking is verzonden,
worden ingediend. Degene die een bezwaarschrift
heeft ingediend en tevens van mening is dat spoed
is vereist, kan een voorlopige voorziening (b.v.
schorsing) vragen aan de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie
Groningen, sector Bestuursrecht, Postbus 150,
9700 AD Groningen. Voor een dergelijk verzoek is
griffierecht verschuldigd.
Websites politieke partijen in Slochteren
www.cda.nl/slochteren
CDA:
www.gemeentebelangen-slochteren.nl
Gemeentebelangen:
www.slochteren.sp.nl
Socialistische Partij (SP):

Vergelijkbare documenten

Week-23 - Bokkeblad

Week-23 - Bokkeblad Onafhankelijk gezinsblad voor de inwoners van de gemeente Slochteren (Meerstad - Harkstede Scharmer - Lageland - Schaaphok - Luddeweer Woudbloem - Kolham - Froombosch - Slochteren Denemarken - Schi...

Nadere informatie

Week-15 - Bokkeblad

Week-15 - Bokkeblad Onafhankelijk gezinsblad voor de inwoners van de gemeente Slochteren (Meerstad - Harkstede Scharmer - Lageland - Schaaphok - Luddeweer Woudbloem - Kolham - Froombosch - Slochteren Denemarken - Schi...

Nadere informatie

Week-11 - Bokkeblad

Week-11 - Bokkeblad Onafhankelijk gezinsblad voor de inwoners van de gemeente Slochteren (Meerstad - Harkstede Scharmer - Lageland - Schaaphok - Luddeweer Woudbloem - Kolham - Froombosch - Slochteren Denemarken - Schi...

Nadere informatie

Week-24 - Bokkeblad

Week-24 - Bokkeblad Onafhankelijk gezinsblad voor de inwoners van de gemeente Slochteren (Meerstad - Harkstede Scharmer - Lageland - Schaaphok - Luddeweer Woudbloem - Kolham - Froombosch - Slochteren Denemarken - Schi...

Nadere informatie