- Univers

Commentaren

Transcriptie

- Univers
Rianne Letschert: jong en aan de top
Nieuwe stek voor Vidar
Verloren zaken, gevonden
De kleuren van Van Gogh
Student
onder stress
no. 09
1 maart 2012
Onafhankelijk magazine van Tilburg University
02. Analyse
tekst Francine Bardoel
Jouw pact
met de duivel
Zo’n mens wil gewoon
een goede beurt
hebben
Socratici, neo-Kantianen en andere scherpe geesten
opgelet: de Dag van de Filosofie 2012 in Tilburg komt
er weer aan. Ook dit jaar organiseert de universiteit
een essaywedstrijd voor studenten. Het thema: ‘De
duivel, mijn bondgenoot’.
T
Column
Overspel
Wat ik hier nu toch lees... Ik was de Marie Claire aan het lezen
terwijl mijn vrouw zich van haar huishoudelijke taken kweet.
Weet je dat één op de vijf vrouwen zich aan overspel schuldig
maakt? En dan niet in de eerste plaats om aan haar gerief
te komen. Nee, het is zo’n overspelige vrouw vooral te doen
om de aandacht die ze dan krijgt. Een minnaar geeft haar het
gevoel dat ze nog steeds de moeite waard is, aantrekkelijk is,
begerenswaardig. Wat een onzin, antwoordde mijn vrouw,
zo’n mens wil gewoon een goede beurt hebben, omdat ze
seksverslaafd is, of omdat haar man er niets van bakt. In Iran
worden zulke types gestenigd – zouden ze hier ook moeten
doen. Maar lieve nu toch, repliceerde ik, dat is toch helemaal
niet nodig. Volgens de Marie Claire kan een man beter voorkomen dat zijn vrouw vreemd gaat, door haar geregeld een compliment te maken, door te zeggen dat ze er leuk uitziet, door
haar onverwacht een knuffel te geven. Mijn vrouw keek mij
onbewogen aan. Dat zou jij toch ook leuk vinden, vervolgde ik,
als ik dat zou doen? Als je het maar laat, reageerde ze, ik heb
liever dat je onderhand eens iets aan de keukenkraan deed,
want die lekt nog steeds. En de schuur opruimt, dat zou je ook
nog steeds doen. En dat je niet overal je rommel laat slingeren! Het leek me beter er verder het zwijgen toe te doen. Wat
een vreemde reactie. Elke vrouw houdt toch van aandacht,
van genegenheid, van een man die attent is, en liefdevol? Of
zou de Marie Claire het mis hebben? Dat er ook andere typen
vrouwen zijn? Dat zou best kunnen. Binnenkort toch eens aan
mijn vriendin vragen.
er inspiratie noemt organisator
Academic Forum de tragedie
Faust van Goethe. Faust sluit
een pact met de duivel,
Mephisto. Deze duivel staat
voor de geest van de ontkenning: blijf niet
staan bij wat al bereikt is. De vrije mens
heeft de duivel nodig om niet te vervallen
in zelfgenoegzaamheid. Toch blijkt de duivel een gevaarlijke bondgenoot. Hij is de
verleider, die geen genoegen neemt met
een positie als werktuig voor de vrijheid.
In het pact dat Mephisto met Faust sluit,
probeert hij hem daarom te verleiden
om genoegen te nemen met het genot
van het hier en nu. Daarmee heeft Faust
zijn vrijheid opgegeven. Mephisto is dan
niet langer zijn dienaar, maar Faust is tot
dienaar van Mephisto geworden.
Nu is de vraag: Hoe verhoud jij je tot de
duivel? Essays moeten geschreven zijn in
de Nederlandse taal en mogen niet eerder gepubliceerd zijn. Een jury beoordeelt
de essays op prikkeling voor de geest,
gronding in een filosofisch referentiekader, originaliteit, stijl en toegankelijkheid.
Naast een publicatie in Univers neemt de
winnaar €1.000 mee naar huis.
De jury bestaat uit Paul Cobben (filosoof),
Odile Heynders (literatuurwetenschapper), Francine Bardoel (hoofdredacteur
Univers) en een studentlezer van Univers.
Let wel: de jury behoudt zich het recht
voor geen winnaar aan te wijzen als geen
van de essays publicabel is. Klim dus in
die pen en zend dat briljante verhaal over
Beëlzebub in. Mocht je overigens alleen
tot filosofische wasdom komen met een
schrijfpartner: ook duo-inzendingen zijn
welkom.
Praktische info
Aantal woorden: minimaal 1000, maximaal 1100
Maximumleeftijd deelnemers: 27
Uiterste inzenddatum: 28 maart 2012
Prijs: 1.000 euro & publicatie in universiteitsmagazine Univers
Prijsuitreiking: 21 april 2012, tijdens de
Dag van de Filosofie
Erik-Jan Broers
is docent aan de
rechtenfaculteit,
lees zijn blogs op
UniversOnline
Univers
1 maart 2012
Gastsprekers tijdens de Dag voor de Filosofie zijn dit jaar onder anderen Arnon Grunberg,
Adriaan van Dis en Herman de Regt. Check voor meer info dagvandefilosofie.nl
Inhoudsopgave .03
Colofon
08.
Adres
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
[email protected]
www.universonline.nl
Basisontwerp
Unit20: Yoe San Liem en Maud van
Velthoven
Covers
Pascal Tieman
Druk
PrismaPrint
Advertenties
[email protected]
Uitgave
Univers is het driewekelijks onafhankelijk
magazine van Tilburg University
Volgende editie
Univers 10 verschijnt op 22 maart 2012
Redactieraad
Jan Bouwens, Bart de Geus, Jasper Haenen,
Annemarie Hinten, Thom Meens, Walther
Verhoeven, Wiel Schmetz, Marcel Zeelenberg
12.
Dit nummer is gemaakt door
Francine Bardoel, Lars Bregonje, Erik-Jan
Broers, Dolph Cantrijn, Andrew Cartwright,
Gerrie van Dooren, Michael Doove, Adrian
van den Eerenbeemt, Thijs Janssen, Sonia
Kolasinska, Lieke Meertens, Tom van
Nuenen, Charles Peter, Iris Scherphof, Bart
Smout, Ton Toemen, Malini Witlox
20.
Malini Witlox schreef ‘Hunting the pirate’ (pagina 20-21)
Ooit gaf ik al mijn zakgeld uit aan (eerst) cassettebandjes en (later) cd’s. Artiesten zoals Bon Jovi en Bryan Adams verdienden flink wat geld aan mij. Eind
jaren ’90 liep mijn bezoek aan de cd-winkel flink terug. Wat ik wilde hebben,
downloadde ik veelal. Slechts incidenteel kocht ik nog een album. Als diefstal
zag ik dit niet echt, downloaden was toen (en is nu) ook nog niet strafbaar. Het
kabinet wil dat nu veranderen. En Nederland is niet het enige land waar internetvrijheid onder vuur ligt.
08.
Passion, fear & faith
12.
Student onder stress
04. Buzz
Jong en aan de top. Slechts 35 jaar en nu al
Steeds meer studenten melden zich bij de
06. Pics
hoogleraar. Drie weken geleden hield Rianne
psych met depressie, faalangst en studiestress.
08. Passion, fear & faith
Letschert haar oratie. Maar de politieke spel-
Maar het is nog maar de vraag of er daadwer-
letjes op de universiteit zitten haar dwars.
kelijk meer stress is.
11. Nieuws
12. Coverstory
11.
Olympische allure
20.
Hunting the pirate
Roeivereniging Vidar krijgt een nieuwe boten-
New laws regarding internet freedom are
loods. De werkzaamheden moeten in juni klaar
currently being prepared in the Netherlands
zijn. Univers nam alvast een virtueel kijkje bij
and abroad – resulting in fierce court battles.
de nieuwe uitvalsbasis.
What’s happening, exactly?
16. Lifestyle
18. Science & School
20. International
23. What’s in the world
Univers
1 maart 2012
04. Buzz
coördinatie Malini Witlox
Knipoog
;)
Het betere jatwerk
Verhuisstress
Dubbele verhuizingen worden zoveel mogelijk voorkomen bij de verhuizing van personeel uit het Prisma-gebouw, dat wordt gerenoveerd. Groepen medewerkers
verhuizen in principe naar hun definitieve plek. Dat
blijkt uit een memo over de toekomstige huisvesting
van medewerkers uit het Prisma-pand, die naar het
betreffende personeel is verzonden.
Medewerkers die zijn aangewezen op labruimten hoeven niet te verhuizen voordat de laboratoria elders zijn
gerealiseerd.
Opties voor het tijdelijk verhuizende personeel zijn onder
meer het pand van TiasNimbas, waar op enkele etages
ruimte vrijkomt. Het al gerenoveerde deel van het Prismapand waar het CvB nu tijdelijk zit (vanwege de renovatie
van het Cobbenhagengebouw) komt straks ook beschikbaar. Duidelijk is wel dat niet alle medewerkers van sociale
wetenschappen straks in hetzelfde tijdelijke pand terecht
kunnen. Wel komen groepen medewerkers samen te zitten.
“Bi-locatie is niet te vermijden, maar de invulling van die
locaties moet inhoudelijk samenhangend zijn en aansluiten
bij het profiel van de faculteit”, aldus het managementteam.
De komende weken rekent
Facility Services een
aantal scenario’s door:
welke groepen passen
in welke gebouwdelen? Vervolgens is de
faculteit weer aan zet.
Het gaat hierbij niet
alleen om de fte’s die
in vierkante meters
moeten passen maar
ook om herkenbaarheid, samenhang en een
prettig werkklimaat. In
deze fase zullen departementen en afdelingen worden betrokken bij de planvorming.
Wetenschappelijke diefstal, het komt in de beste kringen voor. Maar onderzoeker Trayce
Dimkov van de Universiteit Twente maakte het wel erg bont. Hij liet een groep studenten maar liefst dertig laptops stelen van universiteitsmedewerkers.
Het was vaak heel simpel, laat hij weten. Laptops werden onbeheerd achtergelaten in
onafgesloten ruimtes. En zelfs als een kamer wél dicht was, kon een praatje met schoonmakers deuren openen. Een favoriete en verrassend succesvolle ontvreemdingsaanpak
was brutaalweg op een medewerker afstappen als ‘service desk-medewerker’ met een
fake e-mail en de laptop even meevragen. Sommige medewerkers waren nog wel zo
argwanend dat ze bevestiging wilden. Maar omdat ze daarvoor een door de dieven opgegeven nummer belden van een ‘coördinator’, maakte dat niet zo heel veel uit. In totaal
waren er voor het stelen van dertig computers zestig pogingen nodig.
Het ging in dit geval om een promotieonderzoek naar het veiligheidsbeleid binnen organisaties. De laptops in kwestie waren door Dimkov eerst onder valse voorwend­selen
verspreid onder nietsvermoedende medewerkers. Waarna het de taak van studenten
was om die weer bij de promovendus terug te bezorgen. Door de studenten op dievenpad te sturen kon de onderzoeker zien waar de grootste gaten in de beveiliging zitten,
maar ook waar het dieven, goedbedoelend of niet, juist lastig gemaakt werd.
De basisbeurs voor
masterstudenten verdwijnt
Master Geld
Maakt me niet uit. Ik ga
toch een master doen. (48
procent, 147 stemmen).
Eerst ga ik geld verdienen.
Ik doe over een paar jaar
wel een master. (30 procent, 91 stemmen
Baan
Meteen na mijn bachelor
ga ik een baan zoeken. (22
procent, 69 stemmen)
Totaal aantal stemmen: 307
Teun Vugts (student Bedrijfscommunicatie en Digitale Media)
“Ik ga ondanks deze maatregel gewoon
een master volgen. Ik wil later graag de
PR van een grote multinational onder mijn
hoede nemen en gezien de concurrentie
moet ik daar wel een master’s degree
voor hebben. Om deze master te kunnen
bekostigen zal ik wel meer moeten gaan
werken en mogelijk gaan lenen, waar ik
natuurlijk niet blij mee ben.”
Sebastiaan Hameleers, voorzitter van het
Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)
“De afgelopen jaren zijn de uitgaven per
student al drastisch teruggelopen. Deze
tendens zet zich de komende jaren voort
omdat de studentenaantallen in het hoger
onderwijs blijven toenemen. De staatssecretaris beweert dat het vrijgekomen geld
de kwaliteit van het hoger onderwijs een
impuls zal geven. Dat is echter maar één
kant van het verhaal.”
Ga naar UniversOnline en stem op onze nieuwe poll: ‘Als de wet ‘collegegeldvrij bestu­
ren’ er komt, ga ik een bestuursjaar doen.’
Kantoor in China
UniversOnline
Univers
1 maart 2012
De universiteit heeft een eigen
kantoor in de Chinese stad Beijing
geopend. Met het Tilburg University Support Office China (TiUSO
China) wil de uni de naamsbekendheid vergroten en de toestroom van Chinese studenten en
PhD-kandidaten verhogen.
Collegevrij Besturen
Studenten die een fulltime
bestuursjaar doen, hoeven geen
collegegeld meer te betalen.
Dat staat in een wetsvoorstel
waar VVD en D66 aan werken.
Het ontvangen van een bestuursbeurs wordt losgekoppeld
van het ingeschreven staan als
student.
Elsevier vecht met
wetenschappers
Uitgever Elsevier ligt in de
clinch met meer dan 6000
wetenschappers. Zij hebben op
internet een petitie ondertekend waarin ze aangeven niet
meer in de wetenschappelijke
bladen van Elsevier te zullen
publiceren.
VSNU-cijfers
Het aantal buitenlandse studenten dat in Nederland een universitaire studie volgt, groeit flink.
Buzz .05
Docenten
hangen
doorgaans toch
al de clown uit
ff bellen
met Eric Postma
Column
Eric Postma, hoogleraar Kunstmatige Intelligentie, heeft van NWO zes ton subsidie
binnengeharkt. Hiermee gaat hij de schilderijen van Vincent van Gogh reconstrueren
op oorspronkelijke kleuren.
Wat ga je precies doen?
“Tijd heeft invloed op de pigmenten van
schilderijen. En die pigmenten bepalen de
waargenomen kleuren en daarmee onze
perceptie van het schilderij. Misschien
wilde Van Gogh met zijn kunst iets heel
anders uitdrukken dan we nu denken.
We gaan met behulp van algoritmen en
digitale modellen het verouderingsproces
in kaart brengen. Hoe zagen de kleuren er
vroeger uit? We werken samen met conservatoren, restauratoren en de Universiteit van Delft. Wij doen de schilderijen,
Delft doet de tekeningen. De restauratoren en conservatoren kennen de geschiedenis van elk schilderij. Ze weten hoe lang
het aan licht is blootgesteld, waar het
opgeslagen lag. Die data nemen we mee
in onze modellen. We kunnen met de modellen terug in de tijd, maar ook vooruit.”
Je wilt ook onder het oppervlak kijken;
hoe doe je dat?
“In verwante projecten worden driedimensionale opnamen gemaakt van de
schilderijen. We maken gebruik van dat
resultaat. We kijken niet alleen naar de
pigmentlaag, maar ook naar de chemische samenstelling van een schilderij.
Natuurlijk is deze techniek niet alleen
bruikbaar voor schilderijen van Van Gogh.
We beginnen met hem omdat die kunst
goed toegankelijk is.”
Proost
Mag het een halfje
meer zijn?
Kruikencity University
De internationalisering van de Universiteit van Kruikenstad
(Kruikencity University?) lijkt haar vruchten af te werpen.
Links een hossende cowboy, rechts een geschminkte piraat, en
voor je neus een Chinese student met een 35-centimeter lange
lens. In de kledingwinkels staan tussen de verklede narren en
clowns twee Amerikaanse studentes zich hardop af te vragen
of groen-oranje sjaals nou echt in de mode zijn. Ja, onze buitenlandse studenten doen goed mee.
Toch moet het een rare gewaarwording zijn, al die Brabanders
die eens per jaar hun dromen werkelijkheid laten worden.
Verwarrend ook vooral voor onze gasten. Daarom stel ik voor
dat we onze internationale medestudenten een handje helpen.
Om te voorkomen dat ze in paniek raken omdat er ineens
roodkapjes, sneeuwwitjes, en grote boze wolven over de campus lopen, moeten we het carnaval vast invoeren.
Veel verandering is niet vereist. In polonaise voor de kassa
van de Mensa staan, doen we immers al. Op vrijdag de Kroegendwèèltocht met bier per meter vanaf de Esplanade naar
het sportcafé, en van de koffiekarretjes zijn zo carnavalswagens gemaakt. Het invoeren van de avondcolleges is ineens
veel begrijpelijker. Daarnaast hangen docenten doorgaans toch
al de clown uit, en gedwongen ontslagen kunnen uitblijven
omdat carnaval sowieso leidt tot enorm ziekteverzuim. De
koffie kan bovendien net zo ondrinkbaar blijven omdat iedereen Schrobbelèr van huis meeneemt. En het belangrijkste: het
College van Bestuur doet nauwelijks onder voor de Raad van
Elf, en de rector magnificus zou een prima Prins Carnaval zijn.
Michael Doove (23) is
student Communicatieen Informatiewetenschappen en schrijftutor
Prijzen, prijsjes, benoemingen, subsidies, schouderklopjes en veren in de reet; het
academische wereldje zit er vol mee. Univers licht er de mooiste uit.
Witte rook uit de schoorsteen van het Stichtingsbestuur. Hein van Oorschot is voor
de twee-en-een-halfde-keer benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur. Een
halve keer ditmaal, terwijl vrijwel iedereen dacht dat de bestuursvoorzitter rouleert na
twee termijnen. Niet dus. Het is Van Oorschot gelukt: hij mag aanblijven tot 31 december 2013. Gefeliciteerd! Ga er maar aanstaan. Een echte UvT’er in hart en nieren dus. En
met zijn hoofd is ook niks mis, benadrukt het Stichtingsbestuur. ‘Zijn bestuurlijke kennis
en ervaring is onmisbaar bij de strategische positionering van de universiteit en de
bezuinigingen.’
De studie Economie is het populairst. Dat
blijkt uit instroomcijfers van de Vereniging
van Universiteiten (VSNU) voor het collegejaar 2011-2012.
Elke dag vers nieuws? Ga naar Univers­
Online!
Nu een week vakantie, in maart
drie weken vrij en in april weer
een week vakantie. Waarom
moet ik eigenlijk zoveel collegegeld betalen #uvt
@TijsBrinkman op (17 februari)
Universiteit: ben kritisch op
alle theorieën en modellen ooit
gemaakt. Kritiek op een hoogleraar, ander verhaal #bekhoudenoprotten #uvt
@DKleinDouwel (16 februari)
Tweets
Lekker geregeld dan
#uvt, in de zaal waar ik
nu tentamen behoor te maken,
wordt dus nog vrolijk college
gegeven!?
@Barthez1987 (17 februari)
Begint er een of andere pipo
een boterham met pindakaas
naar binnen te werken. Hoor jij
hier wel? #dante #uvt
@Suusjel (13 februari)
Univers
1 maart 2012
06. Pics
tekst Thijs Janssen fotografie Dolph Cantrijn
Et Cetera
Ik ben mijn geheugen kwijt, ik kruip
als een heremietenkreeft naar een nieuwe
schedel, in de hoop iets te vinden:
herinneringen aan vroeger;
een rugzak (blauw, het liefst); een onderhemd
waarop staat ‘I ♥ Lutjebroek’.
Ik zie iets leegs, en kruip verder.
“Verlies is noodzaak,” zei Khayyám ooit.
Misschien klinkt het beter in het Perzisch.
Lars Bregonje
Campusdichter 2012
Univers
1 maart 2012
Pics .07
Je zou verwachten dat een student zijn hebben en houden binnen een
uur mist. Niets is minder waar: er slingert van alles en nog wat rond bij
de gevonden voorwerpen op de campus. Tientallen USB-sticks,
jassen, tassen, zonnebrillen en smartphones liggen per maand gesorteerd
in laatjes en dozen. Exact een jaar heb je om je spullen terug te halen,
daarna gaat alles naar het goede doel. Inclusief al die pikante sms’jes.
Univers
1 maart 2012
08. Passion, fear & faith
‘Sommige hoogleraren
doen alsof ze God op
aarde zijn. Verontrustend’
Univers
1 maart 2012
Passion, fear & faith .09
tekst Lieke Meertens fotografie Dolph Cantrijn
‘Al dat gekonkel kan een
reden zijn om te vertrekken’
Jong en aan de top. Slechts 35 jaar, nu al hoogleraar
victimologie en internationaal recht, en mede aan het hoofd
van prestigieus onderwijsinstituut Intervict. Drie weken
geleden hield Rianne Letschert haar oratie. Maar de politieke
spelletjes op de universiteit zitten haar dwars.
Z
e heeft het wel even gepolst bij iemand – welke kritiek het cortège van hoogleraren achter haar rug om
had, na haar oratie. Gewoon uit nieuwsgierigheid.
“Je vakgenoten zijn altijd ontzettend kritisch. Als ik
zelf uit zo’n cortège naar buiten kom lopen, hoor ik
mensen van alles zeggen. Zoals: ‘Dat was echt niks. Het was te
oppervlakkig. Te emotioneel.’ Het is áltijd negatief. Alsof je jouw
collega moet afkraken omdat je anders niet goed geluisterd hebt
ofzo. Blijkbaar viel het bij mij mee. Maarja, dat weet je natuurlijk
nooit zeker.” Het is het soort gedrag waar Letschert moeilijk
tegen kan, blijkt al snel: mensen die anderen zwart maken, zodat
ze zich zelf beter voelen.
Heb je last van de politieke spelletjes in de universitaire wereld?
Of speel je ze gewoon goed?
“Ik speel ze gewoon niet. Ik heb daar zo’n hekel aan. Want het
gebeurt hier ook hoor, door vrouwen én mannen. Als iemand
naar mij toekomt om een geheime actie op touw te zetten tegen
het faculteitsbestuur, dan doe ik daar nooit aan mee. Gaan ze
mensen bij elkaar optrommelen voor een geheime lunch. Al
dat gekonkel... Dat kan voor mij een reden zijn om een keer te
vertrekken. We hebben een integer en professioneel bestuur,
dus ga ik niet achter hun rug om coalitietjes smeden. Daar kan ik
echt niet tegen. Alsof we hier Den Haag vandaag zijn – we moeten ook een beetje normaal blijven doen. Ik ben ervan overtuigd
dat je op een integere open manier veel meer kunt bereiken dan
de spelletjesmanier. Als dat niet zo is, dan past deze wereld niet
bij mij.”
Je zégt er wel wat van, als je het ergens niet mee eens bent?
“Ja, als ik een probleem heb, zeg ik dat openlijk tegen iemand.
Ik kan echt wel mot hebben met het faculteitsbestuur en fel
worden. Of heel boos en gefrustreerd. Laatst heb ik bijvoorbeeld
ook Philip, de rector, gemaild over iets wat niet gelukt was. Ik
was echt teleurgesteld. Dan stuur ik een mail om dat te laten
blijken met de tekst: ‘Je weet dat ik geen ruziezoeker ben, maar
dit is wat ik vind en ik snap niks van deze beslissing’. Dus ik zeg
er zeker wat van, maar misschien iets vriendelijker. Mensen
spelen het zo vaak op de persoon. Ze gooien met modder, of
zeggen dat iemand slecht functioneert. Dat doe ik niet. Ik uit
wel mijn frustratie. Maar ik zeg bij wijze van spreken: verkeerde
beslissing, maar even goede vrienden.”
Letschert ziet dat het politieke gekonkel, het spelletjes spelen,
Rianne Letschert (35) woont in Helmond samen
met Rob en twee kindjes: Joep (5 jaar) en Julia
(7 maanden). Ze studeerde af in internationaal
vooral voortkomt uit een drang naar macht, naar persoonlijk gewin. En daar kan ze niks mee, met mensen die zich op hun status
laten voorstaan. Iets wat ze genoeg om haar heen ziet. Jonge
hoogleraren bijvoorbeeld die ineens professor genoemd willen
worden. “Dat vind ik verontrustend. Sinds hun benoeming doen
ze alsof ze God op aarde zijn. Ik snap niet wat die titel moet
doen om jouw persoonlijkheid te veranderen. Dan worden ze
formeler tegen het secretariaat bijvoorbeeld. Ze zoeken afstand.
Of de drempel naar studenten toe stijgt ineens tien meter. Maar
ik zie niet in waarom ik als professor meer ben dan anderen.”
Wat dat betreft is Letschert niks veranderd sinds haar titel.
Spreek haar twee uur en je hebt het gevoel alsof je haar al twee
jaar kent. What you see is what you get. En dat is: open, eerlijk,
eigenwijs, positief en enthousiast.
Ze zit in haar piekperiode. Slechts 35 en nu al hoogleraar
victimologie en internationaal recht. Daarnaast is ze adjunctdirecteur bij prestigieus onderwijsinstituut Intervict waar ze
onderzoek doet op het gebied van slachtofferrechten – vooral
slachtoffers van genocide, oorlogsmisdaden en terrorisme. Ook
privé piekt ze: ze heeft twee kindjes van 5 jaar en 7 maanden,
ze traint voor de marathon en wil politiek actiever worden in de
gemeentepolitiek voor D66. Haar werk is haar hobby, zegt ze. En
dan is alle energie makkelijk op te brengen.
In het glazen plafond geloof je niet?
“Nee, daar heb ik nooit enige last van gehad. Ik ben zelfs benoemd tot hoogleraar toen ik hoogzwanger was. Misschien ligt
het aan deze faculteit, hoor. Bij andere faculteiten zie je meer
haantjesgedrag.
Het is wel zo dat ik nooit op deze positie terecht zou zijn gekomen als ik parttime was gaan werken. Dat is gewoon niet te
redden. Je hebt een bepaald netwerk nodig, een publicatiedossier en ervaring met management en onderwijs. Dat kun je niet
in twee of drie dagen proppen. Die keuze moet je dus wel maken
als vrouw: als jij ervoor kiest om minder te werken, dan moet
je ook accepteren dat een toppositie lastig wordt. Niet in de
slachtofferrol gaan kruipen. Ik heb ook wel veel geluk hoor: mijn
partner Rob werkt drie dagen per week, hij kookt altijd en we
hebben een breed oppas-netwerk.”
En als je man wel fulltime had willen werken?
“Dan was ik minder gaan werken. En dan was ik dus waarschijnlijk geen hoogleraar geweest. Daar had ik geen probleem mee
gehad. Ik zie eerder mogelijkheden dan moeilijkheden. Ik kan
recht en schreef haar proefschrift over minderheden. In maart 2011 werd ze benoemd tot
hoogleraar. Afgelopen februari sprak ze haar
oratie uit – de openbare rede die hoogleraren
houden om het ambt te aanvaarden.
Univers
1 maart 2012
10. Passion, fear & faith
Letschert: “Gelukkig
is de wetenschap
flexibel. Ik werk een
dag thuis en breng
mijn zoon Joep
zeker drie keer per
week naar school.
Die uren kan ik ’s
avonds en in het
weekend inhalen. Ik
zie aan de kinderen dat dit goed
gaat – het gaat om
kwaliteit, niet om
kwantiteit.”
‘Ik moet niet zo makkelijk blijven
denken dat alles wel goed komt’
ook niet tegen mensen die ‘nee’ als basishouding hebben.
Dat heeft natuurlijk ook een valkuil – je kunt te ver gaan in dat
enthousiasme. In ons managementteam zitten bijvoorbeeld
allemaal mensen die alleen maar denken in kansen. Hartstikke
leuk om mee te werken natuurlijk. Maar dit is het eerste jaar dat
ik denk: nu hebben we eigenlijk net teveel projecten. Op een
gegeven moment is de energie wel op. Dus we moeten oppassen nu dat we niet teveel van onszelf gaan vragen.”
Is dat enthousiasme vaker een valkuil van je?
“Ja. Een paar jaar geleden zocht ik voor mijn werk een vrouw
op in Pakistan. Daar heb ik enkele dagen in een huisje zonder
stromend water of elektriciteit gezeten. Geweldig! Ik vond het zo
bijzonder dat ik deel mocht uitmaken van hoe zij leven daar. Alleen gold er op dat moment wel een negatief reisadvies voor Pakistan in verband met de Deense cartoonrel. Zeker voor blonde
vrouwen werd het echt afgeraden. Maar toch ging ik. Zonder dat
ik wist wie me op zou komen halen en waar ik precies heen zou
gaan. Eenmaal daar aangekomen bleek dat ik geen bereik had.
Contact met de buitenwereld was onmogelijk.
Mijn ouders en Rob hebben vier nachten niet geslapen. Ze hadden geen idee waar ik zat. Achteraf vond ik het egoïstisch van
mezelf. Ik breng mezelf in een positie dat er iets kan gebeuren, terwijl mensen thuis echt angst hebben. Maarja, ik was zo
enthousiast dat ik niet heb nagedacht hoe angstig het moet zijn
voor de thuisblijvers. Beetje naïef misschien. Dat zou ik nu niet
meer doen. Hoewel ik wel net een project in het Midden-Oosten
heb geaccepteerd... Maar dan zorg ik wel dat er veiligheidsmaatregelen zijn en dat mijn familie weet waar ik ben.”
Eigenlijk doe je gewoon graag wat je wilt?
“Ja, dat is mijn eigenwijsheid. Als ik wil, dan ga ik. Vaak ook met
het idee: ach, mij gebeurt toch niks. Ik heb vaak het idee dat
er een engeltje op mijn schouder zit. Ook op mijn werk is mijn
Univers
1 maart 2012
lijfspreuk: het komt wel goed! Wel heb ik vorig jaar een flinke
wake-up-call gehad. Een vriendin van mij had taaislijmziekte, een
chronische terminale ziekte. Ze was 35. Met een longtransplantatie zou ze nog tien jaar kunnen leven. Maar op de operatietafel
overleed ze ineens. Ja, het kan dus gewoon ineens misgaan…
dat heeft wel mijn ogen geopend.
In de periode voor de operatie toen zij in het ziekenhuis lag,
ben ik er te weinig geweest, vind ik. Zij zei hier echter nooit iets
van, zo was ze niet. Maar ik had zelf meer tijd met haar willen
doorbrengen. Daar heb ik echt spijt van en dat wil ik niet nog
een keer voelen. Ik vind dat ik toen teveel prioriteit aan mijn
werk heb gegeven. Dus ik heb me wel voorgenomen dat ik meer
ruimte wil maken voor mensen op de momenten dat het niet
goed gaat met ze. Dan moet ik niet zo makkelijk blijven denken
dat alles wel goed komt.”
Is het sowieso niet moeilijk om je positieve kijk op het leven in
stand te houden, in je werk met allerlei slachtoffers?
“Het is dubbel. In Rwanda heb ik bijvoorbeeld een week opgetrokken met slachtoffers van genocide. Vrouwen waarvan de
man en kinderen voor hun eigen ogen zijn vermoord. De hele
week was een zwarte deken. Heel heftig en emotioneel. Je dompelt je als het ware onder in het grootste verdriet dat er is.
Maar de laatste avond gingen we uit eten en hebben we tot 4
uur staan dansen in een of andere vage pub. Slap ouwehoeren
en lol maken, om alles los te laten. En dat kan dan ook. Dat vind
ik mooi. Slachtoffers hebben ontzettend veel kracht – zelfs die
mensen hebben een levensvisie waarmee ze doorwillen. Daar
krijg ik juist inspiratie door en kracht van. Dus ik word er niet
zwaarmoedig van.
Weet je waar ik zwaarmoedig van word? Als ik zie dat iedereen
op hoog niveau discussies voert en niks doet. Dáár kan ik zwaarmoedig van worden. Dan denk ik: kom op jongens!”
Nieuws .11
tekst Malini Witlox
Olympische allure
Roeivereniging Vidar krijgt een nieuwe
botenloods. De aannemer is al bezig,
de werkzaamheden moeten in juni
klaar zijn. Ook nieuw zijn het botenhuis, de bestuurskamer en de opslagruimte. Univers nam een virtueel kijkje
bij de nieuwe uitvalbasis.
G
ewapend met een stapel bouwtekeningen toont
Sandra Bouwman, voorzitter van het bouwbestuur
van Vidar, de verschillen tussen het nieuwe en
oude pand. “De oude loods van golfplaat is inmiddels afgebroken. Het oude stenen pand waar onder
meer de borrelkamer en de bestuurskamer zaten blijft wel staan,
maar krijgt een facelift. De bestuurskamer wordt verbouwd tot
bibliotheek, de ergokamer (met roeimachines) verandert in een
huiskamer waar de roeiers kunnen relaxen. We bouwen vier delen bij. Er komt een nieuwe bestuurskamer/vergaderruimte, een
nieuwe opslag, een botenloods en een botenhuis.”
Met dat botenhuis richt Vidar zich op nationale en internationale
topploegen, die een geschikte trainingslocatie zoeken. Bouwman: “Vidar moet dé trainingslocatie van Nederland worden. De
omstandigheden zijn hier erg goed. Het water is rustig en het is
meestal windstil. Vorig jaar heeft de Canadese vrouwenploeg
hier al getraind. Maar we hadden geen plaats voor hun boten,
die lagen buiten. Straks kunnen de topploegen ruimte afhuren
in het botenhuis. Het trainingscomplex krijgt Olympische allure.
Komende zomer komen er al diverse topploegen op bezoek die
op weg zijn naar de Olympische Spelen in Londen.”
Het nieuwe botenhuis bestaat uit twee verdiepingen. Onderin
komen de roeiboten, bovenin staat een krachttrainingsruimte
gepland. “We hadden hier voorheen alleen plek voor ergometers. De roeiers moesten voor krachttraining naar het sportcentrum fietsen. Nu zit alles op één locatie. De botenstellingen
op de benedenverdieping kunnen we verwijderen. We kunnen
er dan feesten geven. Op de tweede verdieping komt ook een
balkon, waar een dj kan staan.”
De boten van de Vidraten liggen in een nieuwe botenloods van
maar liefst 725 vierkante meter. “De vorige loods was echt te
klein. We stalden overal boten. Ter vergelijking: in de oude loods
konden we 52 boten kwijt, in de nieuwe loods passen er 97.” Het
nieuwe pand krijgt tevens een glasvezelnet dat wordt geschakeld met de ICT-infrastructuur van de universiteit, zodat de
roeiers tussen de trainingen door hun huiswerk kunnen maken.
De totale kosten van de nieuwbouw en de renovatie: 1,2 miljoen
euro. Een bedrag dat door subsidies van de gemeente, de
provincie, de universiteit Rabobank en Heineken bijeen wordt
gebracht. Tevens zamelen de Vidraten zelf geld in via diverse
acties. Bouwman: “We starten binnenkort met de bouwweken.
Dan kunnen de leden activiteiten organiseren waarmee ze geld
binnenhalen. We hebben hier ook een bouwteller, waarop te zien
is hoeveel de Vidar-disputen hebben binnengehaald.”
Univers
1 maart 2012
12. Coverstory
tekst Lieke Meertens illustraties Stock.XCHNG
Student onder stress
Steeds meer studenten melden zich bij de
psych met klachten. Dit varieert van depressie
tot faalangst en vooral veel studiestress. Maar
het is nog maar de vraag of er daadwerkelijk
meer stress is. En die langstudeerboete? Die
kan best eens mínder stress opleveren.
A
lleen een naderende deadline zorgt ervoor dat
Pieter (27, student aan economische faculteit) aan
de slag gaat. Alleen is hij dan meestal te laat om de
tentamenstof nog onder de knie te krijgen. Liever
kijkt hij series zoals Dexter, 24, of White Collar. Ook
werken is een belangrijk alternatief – hij is nooit te beroerd om
een dienst over te nemen van een collega. En anders duikt hij
nog even de kroeg in voor z’n ultieme sog-moment. Alles om
het studeren uit te stellen.
Pieter is slechts een van de velen studenten die last hebben van
gebrek aan discipline, in combinatie met uitstelgedrag. Cijfers
van de studentenpsychologen laten zien dat de laatste jaren
meer studenten bij hen aankloppen. In 2009 waren er gesprekken met 344 studenten, afgelopen jaar met 390. Studenten met
problemen melden zich bij allerlei cursussen, zoals opjutgroepen
of de cursus ‘omgaan met piekeren’. En daarbovenop zijn er altijd
nog studenten die zich bij de huisarts melden, of die nergens
aankloppen maar wel problemen hebben. Landelijke cijfers laten
zien dat bijna 10% van de hoogopgeleiden psychische problemen heeft. De grafieken van de Tilburgse studentenpsychologen
splitsen de klachten uit: depressieve klachten, negatief zelfbeeld
en spanning/stress zijn de hoogst scorende persoonlijke problemen. En qua studieproblemen staan studiestress, concentratie,
faalangst en discipline-uitstel aan top.
Hoewel de cijfers stijgende lijken, moet je voorzichtig zijn met
de conclusie dat meer studenten tegenwoordig last hebben van
psychische klachten, benadrukt hoogleraar klinische psychologie Marrie Bekker. Sowieso omdat het absolute cijfers zijn. Maar
daarnaast durven ook steeds meer mensen toe te geven dat
ze problemen hebben en wordt er sneller een label op mensen
geplakt. Het voordeel van de trend is dat mensen sneller hulp
zoeken en krijgen. Waardoor hun kwaliteit van leven verbeterd
Univers
1 maart 2012
kan worden. Maar het nadeel is dat de normale levensproblemen over-gerapporteerd kunnen worden. Een periode van rouw
wordt bijvoorbeeld te snel gezien als depressie, met bijbehorend
pillengebruik tot gevolg – ruim 1 miljoen mensen in Nederland
slikt inmiddels antidepressiva.
Met hertentamens kreeg Pieter zijn studiepunten altijd nog wel
binnen gehengeld. Alleen is nu de scriptietijd aangebroken. En
dat blijkt een ander verhaal. Pieter: “Ik ben inmiddels alweer een
halfjaar bezig met mijn huidige onderwerp. Hiervoor ben ik ook
al gestart met twee andere onderwerpen, die te lastig bleken.
Het heeft allemaal behoorlijk wat tijd gekost. Ook sommige
vrienden hebben last van uitstelgedrag en zijn liever lui dan
moe.”
Hoewel het dus lastig vast te stellen is of tegenwoordig méér
studenten last hebben van stress, blijft het feit wel dat er veel
klachten als studiestress, spanningen en discipline-uitstel worden vastgesteld. Het is een combinatie van studiedruk en generatiegevoeligheden, denken de studentenpsychologen. En wat
doe je daaraan? Aan het begin van het schooljaar geeft Bekker in
haar praatje al de gouden tip qua studiestress: maak je planning!
En trek tijdig aan de bel als het niet lukt. Die planning maken lijkt
misschien een schot voor open doel. Maar toch kunnen studenten nu eenmaal slecht plannen, blijkt uit recent onderzoek van
hersendeskundigen. Zij kwamen erachter dat het gedeelte van
de hersenen dat is betrokken bij taken zoals planning en vooruitdenken, nog in ontwikkeling is tussen het 18e en 24e levensjaar.
Toch is het niet Bekkers ervaring dat studenten veel moeite
hebben met planning. Maar dat komt misschien ook omdat zij al
handreikingen en structuur biedt aan haar studenten. “Docenten kunnen daar best een steentje aan bijdragen”, vindt ze. “Je
kunt de student instrueren om te plannen. Ik geef bijvoorbeeld
aan het einde van ieder college aan welke pagina’s het meest
Coverstory .13
belangrijk zijn om door te lezen en waarom. Ook zien studenten
de thesis als een hele berg, maar die berg bestaat uit etappes.
Wij geven die etappes binnen de master klinische psychologie
aan: wanneer moet je voorstel af zijn? Wanneer moeten je data
verzameld zijn? En wanneer ligt het bij de tweede beoordelaar?
Pieter heeft inmiddels aangeklopt bij het Scriptorium. Samen
stelden ze daar een planning op met deadlines. “Bij mijn studie
waren er geen verplichte deadlines voor het schrijfproces van
de thesis. Dit maakt het te makkelijk om andere dingen te gaan
doen en de studie links te laten liggen”, vertelt hij. “Volgens mij
gaan ze hier wel veranderingen in aanbrengen, waardoor er
voor de studenten meer verplichte deadlines komen. Dit zou
het proces voor mij aanzienlijk versneld hebben.” Inmiddels
staat zijn verdediging ook gepland en is hij bijna klaar. “Gelukkig kan ik zelf de boetes en het verhoogde collegegeld van de
langstudeerboete ontlopen. Maar voor mijn vrienden wordt het
misschien wel een probleem. Met de langstudeerboete wordt
de druk om te presteren alleen maar hoger.”
Het is misschien de automatische gedachte van veel studenten
dat de langstudeerboete meer stress zal opleveren. Maar Bekker
is daar niet zo zeker van. “Zeker zet het extra druk op de ketel.
Maar een vastomlijnde grens biedt ook meer structuur en duidelijkheid. Dit kan ook rust creëren en dus minder stress: van hard
werken hoef je niet gestressed te raken.” In haar eigen omgeving
ziet Bekker studenten die zich overladen met allerlei baantjes
en hobby’s, naast hun studie. “Ga dat maar eens managen… dát
kan ook hetgeen zijn dat stress oplevert. Maar de studenten
die straks gewoon studeren, die redden het wel.” Dus mits er
niet overmatig veel van je gevraagd wordt in je studie, is een
grens goed te doen. Toch blijft het een lastig verhaal, want bij
een drukke studie waar geen mogelijkheid tot bijbaan is, zullen
studenten maximaal moeten lenen om rond te komen. En ook
dat kan stress geven. “De vraag is wel of die stress reëel is”, zegt
Bekker.
Toch wil ze niet alles wegrelativeren. “Studenten zitten nu eenmaal in een kwetsbare leeftijd. Je zit net op kamers, maakt je los
van je ouders en gaat op eigen benen staan. Dat kan heel lastig
zijn en sommige struikelen daarbij. Bovendien hebben sommige
studenten nu eenmaal pech in hun privé-leven.” Daarnaast haalt
ze de sociale norm aan, die onder sommige groepen studenten
heerst om jezelf bijvoorbeeld drie keer in de week lam te zuipen,
of om drugs te gebruiken en weinig te slapen. Bekker: “Die ongezonde fase staat niet ter discussie bij sommigen. Maar het is
natuurlijk niet normaal. Toch vindt een heel aantal studenten dat
er nu eenmaal bij horen.” En ook dit levert klachten op, want bij
teveel drinken en te weinig slapen is een gebrek aan concentratie nu eenmaal een logisch bijverschijnsel.
Een duidelijke planning maken, niet meegaan in de sociale druk
om constant te drinken, en goed slapen. Het zijn slechts enkele
tips tot minder stress. Uiteindelijk heeft iedere student zijn
individuele oorzaken voor hun problemen. De een heeft uitstelgedrag wegens faalangst. De andere is gewoon snel afgeleid.
Ga dus voor jezelf na waar jouw klachten vandaan komen. En zo
kom je ook tot de beste aanpak. Zoals Socrates al zei: zelfkennis
is het begin van alle wijsheid.
P.S. Heb je op dit moment last van stress? Sla dan snel om voor
onze 12 anti-dip-tips.
Pieter is een gefingeerde naam.
Met medewerking van: Evelien
Brouwers, Margot
Joosen, Elke van
Cassel & Jos Haarbosch
Univers
1 maart 2012
14. Coverstory
Sex tegen stress
En nog 11 anti-dip-tips
Lach!
Boot camp, boksen of rennen
Tip nummer een als je bij de huisarts komt met
psychische klachten: ga sporten! En ja, dat kan vervelend, vermoeiend en saai zijn. Maar onderzoek bewijst dat sporten je vrolijk maakt, dat het je zelfbeeld
verhoogt en dat je er een beter geheugen van krijgt.
Bovendien vergroot beweging de portie zuurstof in
je
hersenen, waardoor je ook beter na kan denken.
Lachen heeft allerlei positieve effe
cten
op je gezondheid. Het vergroot de
portie
zuurstof in het bloed, brengt de
hartslag
omlaag en het verbrandt calorieë
n. Er
wordt gezegd dat één minuut flink
lachen,
drie kwartier ontspanning oplevert
. Zoek
de vrienden op waarmee je het hard
st kunt
lachen, klik op youtube naar leuk
e cabaretfragmenten, of pak je favoriete sitco
m erbij.
Lief dagboek
Nee, je hoeft niet direct een boekje met hangslot
aan te schaffen. Gewoon een los vel volkladden
en dat daarna weer verbranden is ook prima. Maar
de tip is wel: schrijf! Schrijven heeft bewezen
effect op mensen die veel piekeren. Ga elke dag
even twintig minuten zitten en schrijf gewoon alle
gedachten op waar je mee rondloopt. Een soort
van bewust piekeren dus. Door je gedachten op
te schrijven, krijg je veel inzichten in je problemen. Mooie bijkomstigheid: als je dagenlang over
dezelfde dingen blijft schrijven, krijg je ook vanzelf
zin om die aan te pakken.
Zzzzzzzz......
Slaap! Van slapen herstel je lich
amelijk en geestelijk.
Zeker voor een tentamen, is
het belangrijk om goed
te slapen. Tijdens je nachtrust,
worden alle dingen
die jij net in je hoofd hebt ges
tampt nog een keer
afgespeeld en extra opgesla
gen.
Univers
1 maart 2012
Peptalks
t. Dus: denk jezelf
Je bent wat je denk
t misschien zwevegelukkig. Dat klink
s bewijs voor dat
rig. Maar er is talloo
ie bevatten en
ook gedachtes energ
gedachtes jezelf
ve
dat je door negatie
letterlijk ziek kan
t
denken. Mensen me
of
dip
e,
ssi
pre
de
een
negatief zelfbeeld
zijn er uitermate
bedreven in om
zichzelf de grond in
te praten. Benoem
juist de dingen die
je leuk vindt aan
jezelf en herhaal
die als je een
loser-gedachte
voelt opkomen.
Coverstory .15
Praat of mail
Lig je nachtenlang wakker omdat je bang bent de
controle te verliezen? Of
wil je juist je bed niet meer
uitkomen? Vind je jezelf niets
waard, of blijf je maar alles
uitstellen? Kortom: ervaar je
meer problemen dan alleen
de gezonde stress, vlak voor
een tentamen? Zoek dan
hulp. Praat eens met je huisarts, of neem contact op met
de studentenpsycholoog op
de uni. Die kun je zelfs per
email inschakelen - maakt
de drempel extra laag. Ook
geven de studentenpsychologen talloze cursussen
zoals ‘omgaan met piekeren’
of ‘stress en balans’. www.
tilburguniversity.edu/nl/
studenten/advies/studentenpsycholoog. Hier kun je
ook een
uitgebreide zelftest
vinden.
Scriptorium
Kom je echt niet meer vooruit
met je scriptie, werkstuk of
verslag? Weet je bijvoorbeeld
niet hoe je moet beginnen te
schrijven, blijf je het maar uitstellen of letterlijk geen idee
hoe je bronnen moet zoeken?
Klop dan eens aan bij het
scriptorium. Daar komen
geregeld studenten over de
vloer die problemen hebben
met discipline, concentratie
en uitstelgedrag. De schrijftutoren hebben technieken om
je weer op gang te helpen en
te houden. Meer info: www.
tilburguniversity.edu/nl/studenten/scriptorium
An apple a day...
Aandacht
Het leek even niets meer dan een
hype te zijn: mindfulness. Maar
inmiddels is duidelijk dat het
wetenschappelijke bewijs voor de
aandacht-training maar door blijft
stromen. Vanuit Harvard, Oxford,
of vanuit onze Tilburgse uni
zelf. De voordelen zijn legio: het
maakt je gezonder, gelukkiger,
minder gestressed, geconcentreerder en creatiever. Ook op de
uni worden cursussen in mindfulness aangeboden.
Als je gegrepen bent door een dip, heb
je ook snel de neiging om naar die zak
chips en dat broodje shoarma te grijpen.
Dat zorgt op het moment suprême misschien wel even voor een lekker gevoel,
maar dat houdt helaas nooit lang aan.
Uiteindelijk voel je je alleen maar opgeblazen en lamlendig. Zorg dus dat je
gebalanceerd en gevarieerd blijft eten
en zoek gezonde dingen waar je toch
van kan genieten. Vette vis bijvoorbeeld
zoals haring of zalm, je lievelingsfruit of
een handvol noten.
Sex
Net als sporten, zorgt ook sex
voor een verlaging van je spanning
en stressniveau. Je bloeddruk zakt en je
maakt endorfine aan – dat is dat stofje in
je hersenen dat zorgt voor een plezierig
gevoel. Ook kun je tijdens sex je dagelijkse
sores even helemaal loslaten. Een tot twee
keer sex per week zorgt trouwens ook nog
eens voor een verhoogd immuunsysteem
en je verbrandt er flink wat calorieën mee.
Geen partner voorhanden? Ook solo-sex
does the trick: door een orgasme ontspant
je hele lichaam, waardoor je stukken beter
slaapt.
Kies je moment
Plannen & belonen
Plannen is heel veel waard omdat het een gevoel van
controle geeft. Kijk dus wat je precies moet doen en
hoeveel dagen je daar de tijd voor hebt. Maak een
duidelijke planning en houd je ook daaraan.
Veel mensen maken de fout om juist nog even een
paar uur door te trekken als het goed gaat. Maar op
den duur pleeg je zo roofbouw. Beter is om jezelf
iedere keer te belonen met ontspanning als je jouw
to-do-lijst hebt afgerond. Ga dus even de kroeg in,
naar de film, duik de sauna in, zet een lekker muziekje
op, of ga sporten. Juist de afwisseling van inspanning
en ontspanning blijkt heel effectief te zijn.
Ben jij een typisch
ochtendmens? Zorg
dan ook dat je die
tie
ochtendconcentra
or
do
ert
de
en
sp
goed
te
erk
isw
hu
je
n
da
die
maken. Zonde om
illen
rsp
ve
te
tijd
kostbare
Facen,
ile
ma
an
ga
te
door
t komt
Da
booken, of gamen.
e geldt
lfd
Ze
er.
daarna wel we
ensen.
dm
on
av
or
vo
natuurlijk
Univers
1 maart 2012
16. Lifestyle
coördinatie Tom van Nuenen
Speak up!
I-con
De discussie is
het ergste
De voordurende discussie over afbouw van de hypotheekrenteaftrek wakkert de onzekerheid op de huizenmarkt aan. Het ergste van de discussie ís de
discussie. Dat klinkt cryptisch, maar ik
leg het uit. Ik zat destijds in een raad
van economische adviseurs, het REA,
voormalig onafhankelijk adviesorgaan
voor de Tweede Kamer. Wij hebben
toen al geadviseerd om de hypotheekrenteaftrek af te bouwen. Politici zeiden in koor: ja, maar
dit is niet het goede moment. Toen zeiden wij: wat is dan
wel het goede moment? Als de markt op zijn gat ligt?
Dat moment hebben we nu bereikt. Die voortdurende
discussie zonder dat er duidelijkheid geschapen wordt
aan starters, aan kopers, is erg. De discussie wakkert de
onzekerheid alleen maar aan. Dat is ook waarom de NVM
en Vereniging Eigen Huis aanmoedigen tot een beslissing:
het Zwaard van Damocles moet van de woningmarkt.
Laten we de Wet Hillen (een extra aftrekpost op de inkomstenbelasting, geïntroduceerd door Hans Hillen om
de financiering van een woning met eigen middelen te
bevorderen) verruimen. Een elegante oplossing die politiek de minste weerstand opwekt. Stimuleer het aflossen
van hypotheekschuld. Mensen die een bescheiden hypotheek hebben ten opzichte van de waarde van hun huis,
die kochten voor het eigenwoningbezit en niet om fiscale
redenen, worden dan beloond. Beloond voor het sparen
en aflossen. En we zijn een spaarzaam volkje. Maar het
sparen wordt niet aangewend voor de aflossing van de
hypotheek, omdat dat fiscaal niet aantrekkelijk is. Dat is
toch belachelijk?
Sylvester Eijffinger is
hoogleraar financiële
economie. Dit artikel
verscheen eerder op
sylvestereijffinger.nl
Het mag wel
eens klaar
zijn met die
koetjes en
kalfjes
Slechte gewoonte? Ik volg het Songfestival
altijd.
Waarom dat pak? Normaal draag ik het
liefst een spijkerbroek en blouse, maar
vandaag had ik een sollicitatiegesprek bij
Deloitte, dus moest het wat chiquer.
Langstudeerboete? Een zeer slechte zaak.
Ik ben in 2009-2010 president geweest van
studievereniging Elsa, en heb daardoor een
jaar studievertraging opgelopen. Nu kom
ik er nog net onderuit als ik mijn laatste
bachelorvak dit jaar haal.
Social media? Alleen Facebook. Twitter heb
ik niet, dat is alleen voor als ik een spannend leven had als dat van een BN’er.
Wat krijgt teveel aandacht in het nieuws?
De geboortes van nijlpaardjes en giraffes.
Het mag wel eens klaar zijn met die koetjes
en kalfjes.
Modeblunder? Op het combifeest ‘Stout
Trendspotting
Pocahontas
meets Hair
Wat zijn de laatste trends op de
Tilburgse campus? Univers zit
bovenop alles wat hip & happening is.
Deze keer Kiboots: want UGGS
zijn zó 2011
Univers
1 maart 2012
Robert van Esch, 5e jaar Fiscaal Recht
in het oerwoud’ had ik het panterjurkje van
mijn zusje aangetrokken. En daar zijn nog
foto’s van!
Heb je gadgets? Ik ben redelijk verslaafd
aan mijn smartphone.
Favoriete kroeg? Meestal ben ik in Bolle of
Phillip te vinden.
Motto? Wat je doet moet je goed doen.
Goed nieuws voor de mannen die af willen van UGGs in het Hollandse straatbeeld. Vrouwen zijn verliefd op een nieuwe ‘comfortshoe’. Verwelkom de Kiboots. Deze kleurrijke laarzen uit Amsterdam
doen denken een mix tussen Pocahontas en de musical Hair.
In de winkels barst het, net als bij de voorganger UGG, al van de
imitatielaarzen. Ook de winkelwaarde van de originele Kiboots is
met 199,95- vergelijkbaar met die van de wollige Australische sloffen. Aan de mannen die graag dezelfde trends volgen als vrouwen
(lees: mannen met Cowboybags en UGGs), is ook gedacht: er is een
mannelijke variant van de laars op de markt.
Of de Kiboot ook een rage zal worden op de UvT is nog maar de
vraag. Zo zal de 20-jarige studente Moniek Raijmakers Bedrijfscommunicatie en Digitale Media de laars waarschijnlijk niet snel aantrekken. “Die kleurrijke motieven vind ik niks voor op een laars.”
Lifestyle .17
Film
Wè nou?
Schuld-en-stress
Wakker liggen van de studieschuld. Maar liefst
driekwart van de studenten zou dat wel eens
doen, volgens De Telegraaf. Dat klinkt niet erg
bevorderlijk voor de studieprestaties. Wè nou? is
bezorgd en vroeg de Tilburgse studenten wat zij
eigenlijk doen in bed.
“Ik zit in het laatste jaar van mijn master. Als ik dat
niet haal, kom ik met de harde knip in aanraking. Dat
zet wel druk. Ik wil graag mijn opleiding halen, ik ben
nu al best een tijd bezig. Het komt er nu wel op aan
Toch werkt je daarover druk maken meer negatief
dan positief.”
Harmen Scheer, Marketing management
“Van mijn studieschuld lig ik niet wakker. Het is een
investering in de toekomst en dat is het ook waard.
Ik heb wel soms last van stress rond tentamens. Al is
het meer een gezonde spanning. Veel studiestress
kun je ook voorkomen door op tijd te beginnen. Over
het algemeen doe ik dat wel.”
Linda Martens, Ondernemingsrecht
“Ja natuurlijk lig ik er wel eens wakker van. Ook al
betalen mijn ouders mijn studie. Het wordt te veel, als
niet-EU student moet ik 6.000 euro betalen. Er is dus
druk om snel af te studeren. Ik zoek nu een baantje of
een betaalde stage. Om mijn ouders te helpen, maar
ook om wat minder druk van die kant te krijgen.”
Briljante
poppenkast
Briljante grappen, een goed verhaal, leuke liedjes en een vette knipoog naar het
roemrijke verleden. Een comeback maken is altijd lastig. Maar de manier waarop
Disney de Muppets een comeback laat beleven, verdient alle lof.
Hele generaties groeiden ermee op. The Muppet Show die tussen 1976 en 1981 werd
uitgezonden trok wereldwijd miljoenen kijkers. Beroemdheden als Elton John en
Roger Moore stonden in de rij voor een rol in de serie. En ook de films die nadien
volgden trokken veel bekijks. Daarna werd het stiller in de poppenkast. Jim Henson
overleed eind jaren ’90, de Walt Disney Company nam in 2004 de rechten over.
Dit jaar besloot Disney de filmserie nieuw leven in te blazen met The Muppets. De
poppen willen in de film een show geven om geld op te halen voor een noodlijdend theater. En dat is niet zo eenvoudig, want welke beroemdheid wil nu nog
meedoen aan een show uit een lang vervlogen tijd? De knipoog naar het verleden
is de kracht van de film, die bomvol zit met referenties naar het feit dat de Muppets een instituut uit lang vervlogen tijden zijn. Een beroemdheid dient gekidnapt
te worden (want niemand wil vrijwillig), tv-zenders hebben weinig vertrouwen in
goede kijkcijfers, niemand kent hen.
Saillant detail: de bioscoopzaal zat bijna nagenoeg vol met volwassenen die vooral
de zelfspot kunnen waarderen, maar ook de meegenomen kinderen (die de poppen
niet kennen), liggen regelmatig dubbel van het lachen. Kortom, de Muppets zijn
weer helemaal terug. Jim Henson zou trots mogen zijn. Malini Witlox
The Muppets
Regie: James Bobin
Poëzie
Haiku’s
van eigen
bodem
Dimitra Rapi, Communication and Information
Sciences
“Wat mij het meeste bezig houdt is de overgang van
studie naar een baan in de praktijk. Het is niet echt
stress, want het is ook iets waar ik erg veel zin in heb.
Van studiegenoten hoor ik dat het nu best pittig is
om een goede baan te vinden. Over mijn masterthesis maak ik me niet zo druk. Dat was wel anders
bij mijn afstuderen als bachelor. Door de examens
voelde ik toen veel meer druk.”
Karim Mounib, Strategic management
Wat waren wij aangenaam verrast toen we door de Studystore liepen en daar
verschillende boekjes propvol haiku’s aantroffen, geschreven door een heuse
UvT-medewerker! Henri Geerts, afdelingshoofd van het Student Services Academic
Forum, blijkt verzot te zijn op haiku’s. Tien boekjes vol wijsheden verschenen van
zijn hand. Opkopen en meenemen, daar hoefden we niet lang over na te denken.
Verlekkerd keken we uit naar het weekend. Kopje witte thee, haikutje erbij, niets
meer aan doen.
De vraag die nu natuurlijk op uw lippen brandt (want dit is immers een recensie):
was het een goed weekend? Laten we het zo zeggen: mocht je een keer goed aan
de schijterij zijn, dan kun je best een haikuboekje van Geerts erbij nemen. Let wel,
van sommige haiku’s is de kans groot dat je darmen opnieuw protesteren. Wat te
denken van: “Mijn strelen bestaat/uit ijzervijlsel, jouw lijf/uit magneetplekjes”. Erg
zoet.
Maar zoals de minderjarige goudzoekertjes in Afrika soms op iets kostbaars stuiten,
zo vind je in de bundels van Geerts ook af en toe een klein juweeltje. “Je sterft
triest mee als/je de overledene/niet grondig begraaft”. Dat geeft te denken. Veel
wijsheid, weinig woorden, zo zien we het graag. En ook voor droge humor is er
plaats: “Wie als vrouw veel taart/eet, loopt het risico als/taart te verdwijnen”. Geen
dijenkletser, maar hij mag er zijn. Kortom, het is niet alles goud wat er blinkt, maar
soms blinkt er wel degelijk iets. Darmen en geest gelijktijdig verlichten: met de
haiku’s van Geerts is het mogelijk! Bart Smout
Meer recensies op UniversOnline
Haiku’s
Henri Geerts
Univers
1 maart 2012
18. Science & School
text Thijs Janssen
PVV:
fascism or
populism
The word gets thrown around quite a
lot recently: fascism. Recently, for
example, Liberal Arts student Henk
Bovekerk wrote a thesis in which the
right-wing party PVV is portrayed as
being fascist. Professor Marcel Poort­
huis sorted the term out in his book on
Islam. His conclusion: fascism is
muddled up with populism.
A
t the time, Bovekerk’s thesis was marked with a ten,
causing a stir in the national press. Numerous essays, in which the thesis by Bovekerk is scrutinized,
have appeared on the internet. After all, the ten
seemed to suggest that there were no grounds left
to discuss Bovekerk’s conclusion. However, the mark isn’t up for
discussion anymore – but the content still is. Marcel Poorthuis,
professor of inter-religious dialogue, and his colleague Theo
Samelink have just published a book on the conceptualization
of Islam, Van Harem tot Fitna. The book is a 611 page dissertation on the Islam in the Netherlands from 1848 up until 2010. The
conceptualization has been divided into eight periods. Especially
in the last period – and in particular since the 11th of September
2001 – the concept of fascism is used within this context.
Bovekerk’s thesis ties in with the discussion. Poorthuis firstly
thinks that the thesis is of a remarkably high quality. “The buildup
and the use of language are very good. The text is thought provoking and leads to a discussion on the subject. That means you
have done well.” However, the professor doesn’t feel comfortable
with the thesis. “I completely disagree with the conclusion.”
Poorthuis’ criticism is pre-dominantly based on the literature the
student used. “The booklet by Rob Riemen, De eeuwige terugkeer van het fascisme (the eternal return of fascism) was written
Univers
1 maart 2012
without any substantive arguments. Riemen writes that the PVV
is fascist without underpinning it. It’s a shame that Bovekerk
concludes his thesis by saying that Riemen is right. This damages
his own work.”
Bovekerk and Rieman both name the ‘we-and-them’ thinking of
the PVV. The Dutch are played off against the Muslims. A typical
fascist characteristic, according to Bovekerk. But things aren’t
that simple, says Poorthuis. After all, fascism is the exclusion of
a group because this group is considered to be inferior. “Islam
is the PVV’s black sheep but that could just as easily have been
any other group, such as the Jews. They also practice ritual
slaughtering and circumcision – but the PVV has no problem
with that. They get away with it because most people know
nothing or almost nothing about religion. They hardly know what
the Bible says. In the case of Islam, there’s also the different
culture of which people know next to nothing. This quickly leads
to generalizations. Our research has shown that some people
think that all Muslims are fundamentalists and that Islam is no
good. That is what the PVV plays into. Besides, Wilders (the PVV
leader) has never called for violence.” And whether the politician, as Bovekerk claims – condones violence, is always a point
of discussion. “From this respect you also can’t conclude that
the PVV is a fascist party.”
So, how should one describe the PVV? Poorthuis: “The party isn’t
fascist but rather populist. They claim to be able to solve all the
problems quickly, close the borders and limit the Islam. It sounds
simple but it is not feasible. That’s why they avoid the debate because they can’t back their view with arguments. That would get
too complicated. So they say that The Hague is the problem and
that the average person is not taken into account. That is what
populism stands for. The biggest problem is that Bovekerk and
Riemen are muddling up fascism with populism. There certainly
are comparisons to be found but they also need to address the
differences. The PVV and the NSB are comparable as well but
that doesn’t make them the same.”
Science & School .19
Masterpiece
Employees are people too
“Peter, you are behind on your sales quota. If this goes on, we’ll
have to let you go.” A typical sentence you might expect from
someone from Human Resource Management, assessing an
employee. According to PhD Dirk Jan Verheyen this ought to
change – especially in a time when individuality is considered
valuable.
Verheyen has had ample time to assess the situation in Human
Resource Management (HRM) for himself. For years, he worked
as interim manager and HR director at different companies. His
experiences led to his PhD research, in which he takes a critical
look at HRM. In this field, employees ideally aren’t considered
as costs to be squeezed into the budget picture – they can only
flourish when they do so as individuals. Ideals like self-development and self-reflection are vital. Still, in practice, economic
graphs remain most important.
What’s more, Verheyen notes in his research that rhetoric and
reality are growing further apart. The modernization of society
brings along an increasing individual freedom and self-determination. Because of this, there’s an increasing tension in busi-
nesses between economization and personal growth. Especially
in these times, HRM should offer solutions. But that’s not what’s
happening. Therefore, Verheyen opts for a different mindset –
one that is compatible with a concept deriving from psychology
called the ‘polyphonic man’. According to this concept, people
don’t simply consist out of one, but different ‘selves’, that are all
related to one another. The most important aspect of this is that
HRM should refrain from categorizing people so rigidly, and take
into account their multiple personalities. “We are in the middle
of a society with a mentality that drastically needs to change
the way we think about our work relations. One that is based on
equality.”
While the results of his research may sound controversial, the
PhD already got a lot of positive response from colleagues.
“Most research in HRM that’s currently done is just reinforcing
the image of a person-as-an-employee, focusing on performance instead of the human dimension. But there’s more and
more academics who are critical about this. I hear many people
in the field say about my research: ‘Finally! Someone who steps
off the beaten track.”
Dirk Jan
Verheyen steps off
the beaten track
Next patient please!
Eureka!
Victim needs compensation
Victims of large-scale crimes are often
insufficiently compensated. International criminal law and human rights
organizations should improve how they
address this issue. This is according to
Rianne Letschert, professor of Victimology
and International Law. It has been proven
difficult to do justice to large numbers of
victims, for example those who have suffered civil war or mass rape. Even when
victims have been compensated, it is not
at all likely to improve their situations.
Letschert argues in favor of combining
economic measures with more measures
of a symbolic nature, such as public apologies. These symbolic measures are highly
important, Letschert says.
After all those banking troubles, the
question is: How do you know if a bank
is financially healthy? Martin Knaup
and Wolf Wagner have devised a new
measuring instrument to find out. As it
happens, traditional risk indicators have
turned out to be less than useful. Knaup
and Wagner have based their new indicator on share prices of so-called Credit Default Swaps: financial instruments which
can be used as insurance against non-­
payment of underlying loans. By moni­
toring how stock prices of banks respond
to the index’s price fluctuations, it can
be deduced if the market believes these
banks to have a risky credit portfolio.
Who’s the weed grower?
Not a rebellious teenager, an innocent
housewife or a shrewd grandpa. No,
the average weed grower is a man,
aged about forty. He usually has a paid
job and lives in owner-occupied property.
This is shown by research conducted by
IVA Policy Research and Consultancy, affiliated to Tilburg University. By order of
the Taskforce Tackling Organized Hemp
Growing, home growers and their social
profile were studied. It turned out that
“in general, home growers decide to grow
hemp because of financial difficulties and/
or because they have little money and
refuse to adapt their spending pattern to
their level of income.”
Not your average
weed grower
Univers
1 maart 2012
20. International
text Malini Witlox illustration Pascal Tieman
Hunting the pirate
Worldwide internet censorship. It sounds frightening, but if we
may believe the critics, we’re getting pretty close. New laws regarding internet freedom are currently being prepared in the
Netherlands and abroad, resulting in fierce court battles.
L
et’s be fair. It is a little strange. You would never pocket
a DVD or CD in a music store, but you’ll download the
latest Coldplay album online without any qualms. All
right, according to some this is not really the same as
stealing, you are after all just making a copy. However,
it is clear that many artists aren’t that happy about the situation and are missing out on revenue. To how much this exactly
amounts to, divides opinion. Governments and judiciaries aim
to counteract piracy by implementing new
laws and regulations.
Infamous names of such sections of
Bypassing blockades
law are SOPA and PIPA. In mid-January,
A website is often blocked via the Domain
American websites such as Wikipedia
Name System (DNS). Your service provider
and Firefox went black in protest against
links a DNS to an IP address, determining
these anti-piracy laws. SOPA (Stop Online
whether or not you’ll be given access to a
Piracy Act) and PIPA (Protect IP Act) should
certain website. These internet blockades
both ensure that access to (foreign) sites
are relatively easily bypassed. But how?
is prevented when they posted stolen or
illegal content. Sites enabling piracy are
-Via The Onion Router (TOR): a worldwide
liable to be blocked as well. This could lead
computer network which gives you access
to entire websites being blocked because
to the internet by via some intermediary
someone, somewhere, has placed a link
steps. You can download the TOR browser
to an untrustworthy site. This approach
at The TOR Project website which enables
has angered some internet companies.
you to surf the internet anonymously.
After all this commotion, the SOPA bill was
-Via a proxy server. This also functions
withdrawn until more support was found.
with an intermediary. By way of your
The vote on PIPA has also been postponed
own internet connection, you’ll access a
by the American Senate until more is clear
proxy server, which you can use to access
about its consequences.
the web. Instead of your own IP address,
the proxy site’s one will be transmitted.
-Via a VPN (virtual private network) connection: VPN connections are specially
encrypted connections using a regular
internet connection. They are often used
for company networks. Using it will enable you to access blocked sites. Hotspot
Shield, for example, offers a good VPN
solution.
-By changing your DNS servers. Various public DNS providers are available,
among which are Google Public DNS and
OpenDNS.
-Mirror sites can sometimes also be used
to bypass an internet blockade. This usually is a copy of a controversial site, but
has been created by another party. For
example, there are some mirror sites of
the blocked Pirate Bay website available.
Univers
1 maart 2012
There be pirates ‘ere
The Netherlands is facing similar issues.
For some students, internet censorship
has become quite palpable: the university
in Groningen has said to block BitTorrent
traffic in its student apartments from March
onwards, because of complaints from
American film studios and BREIN, a Dutch
foundation devoted to counteract violations
of intellectual property rights.
Furthermore, a judge ordered two Dutch
access providers to block BitTorrent website The Pirate Bay in January. BREIN had
called attention to this issue. An appeal is in
the works, but the providers are required to
block the website in the meantime. BREIN
has since then sued other Dutch providers
as well – the jury’s still out on these cases.
It may seem odd that a provider is held responsible for content posted on a website.
It is after all, only concerned with the technical aspect of internet
access. “If someone posts something illegally on the internet,
they are the perpetrator of an unlawful act. Not the provider”,
says Maurice Schellekens, university lecturer and affiliated as
a researcher to the Tilburg Institute for Law, Technology, and
Society. “That, however, doesn’t mean that it doesn’t concern
the provider at all. Providers are not required to patrol the web
to monitor everything their customers post on their server. Nevertheless, when a provider has received a complaint, it must act
upon it. This has also been established in a European guideline
regarding electronic trade. In practice, many providers have a
notice and takedown policy.”
Schellekens has previously published his PhD on the responsibility of the providers. “The Pirate Bay is known to move its
content to a foreign server every time it is sentenced – so it can’t
be called to account by Dutch legislation. So the debate has
shifted to the question if so-called ‘access providers’, with which
consumers access the internet, should block access to The
Pirate Bay as well. That’s new – and it is yet to be decided if it’s
desirable. It means that providers will continuously need to be
updated on which servers are moving. And it’s possible that they
will block websites which are in fact legal.”
Three strikes and you’re out
It doesn’t stop with The Pirate Bay. The Dutch Justice State
Secretary, Fred Teeven, is also working on a bill aiming to
combat internet piracy. Teeven wants to replace the current
private copying levy, which charges extra costs for empty CDs
and DVDs to compensate artists, with a ban on downloading.
The proposal states that providers should be tough on people
who download excessively. Apart from that, it proposes foreign
websites offering illegal content to be blocked as well.
Bits of Freedom is an organization dedicated to internet freedom
in The Netherlands. Daphne van der Kroft, communication strategist at the organization, worries about Teeven’s bill – in particular about the monitoring role providers would assume. “This
has serious consequences to internet freedom. We also feel that
artists should be paid for the work they do. However, politicians
and the entertainment industry only focus on enforcement of
policy and not on possible alternatives.
We have no issue with the goal itself, but we do question
whether the end justifies the means.”
Teeven’s bill states, according to insiders, that among others,
excessive downloaders may be denied access to the internet
after three violations. This law is already in effect in France and is
also considered in Germany and the United Kingdom. Schellekens: “Such a ‘three strikes and you’re out’ policy does raise a
few questions. Do you block all of the internet or just certain
websites? For life or for several months?”
International .21
The French bartenders
seemed to enjoy the party
much less than we did
Column
Als We Gaaan!
The Dutch invasion
The right to internet access
A potential ban on downloading may be an innocent example of
the infringement on internet freedom, as there are more serious
examples of internet censorship. The Chinese government, for
example, regularly prevents access to certain western websites.
The Iranian government has been working on plans since 2011
to completely prevent its country’s access to the public internet.
But with the current government bills, critics are saying that the
West is following the trend of censoring the World Wide Web.
Internet activists assert that free internet access is important
enough to be legally constituted worldwide as a basic civil right.
Schellekens comments: “It will take a while before that actually
happens. Freedom is important, but you wouldn’t want to allow
everything. In cases such as child pornography, you need to
be able to take action.” Still, an open internet is essential. “The
events in Egypt have clearly shown the necessity of the right
to free speech on the internet. It’s key to establishing a protest
movement. Internet freedom allows you to find news from an
independent source; it allows you to shape your views. That is
essential to any democracy.”
Who could imagine that a week in France would be such an
enriching Dutch experience? I just came back from Studenten­
wintersport 2012, a skiing and snowboarding trip to the French
Alps. Every year, five hundred students from all over the Netherlands invade an unfortunate, little French village. We clogged the
public transport for four hours, trying to stuff all of our luggage
up to the roofs of the small ski buses and get to our rooms. Once
at the ski resort, we were constantly occupying the best seats in
all the ski bars.
I didn’t have a chance to catch up with latest music trends in
France, because we brought our own DJs and occupied a local
bar. All week long, Dutch hits echoed in the valley, while hecto­
liters of beer flooded the floor of an après-ski bar. The French
bouncers and bartenders seemed to enjoy the party much less
than we did. They observed our polonaise dance without much
enthusiasm and they frowned trying to understanding the rules
of our Beerestafette contest.
If I needed to ask for time or directions, I would just come up to a
random person and ask in Dutch – it was more probable to bump
into a person from Eindhoven than into a Frenchman. It was also
easy to recognize who was “one of us”, because all Dutch students
were wearing eye-catching, blue StuWi hoodies.
You could also expect that being in France would be a great opportunity to try French cuisine. But croissants and fondue had to
wait, because during this special week bars and restaurants were
serving the haute cuisine of Holland: kroketten, bitterballen and
frites with mayo. We were also given food packages to survive
these harsh winter conditions, in which we found stroop, pannenkoeken and ready-made lasagna bolognese. The only French
touch consisted of fresh baguettes delivered to our doors every
morning.
I have to say, the trip was unforgettable even if it was more Dutch
than French. Or, perhaps, precisely because of it.
Sonia Kolasinska
is a third-year
Liberal Arts
student
Univers
1 maart 2012
22. International
text Sonia Kolasinska
Thanks for
the feedback
You open your mailbox and there it is again: a
lengthy International Student Barometer (ISB). The
request for filling in the questionnaire is sent by the
Rector Magnificus himself, who ensures that it takes
less than 12 minutes. But you know it takes much
longer.
T
he only reason for which you
could perhaps devote half an
hour of your life is the temptation of money and pricy
gadgets offered for the lucky
student. The rector declares that “your
response helps us to improve the student
experience”. However, the students rarely
see the results, and often doubt if their
feedback changes anything. Are their
complaints even heard?
TiU in the spotlight
Contrary to popular belief among students, the university takes the ISB quite
seriously. The survey is commissioned to
the International Graduate Insight Group
(i-graduate), which performs an objective, detailed analysis of answers given
by international students. It does not only
compare Tilburg University to other institutions in the Netherlands but also paints
a global picture. Such a comparison to
rivaling universities creates an atmosphere of competition, motivating universities to improve their services. Nanette
Ripmeester from i-graduate presents the
results in form of informative graphs. They
serve as an evaluation of the TiU performance in terms of assisting international
students with arrival, living and studying
in the Netherlands.
Delete!
Regardless of how important the survey
is for the university, many students in
Tilburg don’t feel the same way. They
often simply delete the request from
their mailbox. Why so many of them are
reluctant to participate? They simply do
not have enough patience. “I have filled it
in only once and never again, because it
was so incredibly long. The ISB is trying to
cover too many issues”, says Martin Podmanicky, a student from Slovakia. Even if a
student fills in the survey, the answers are
not always truthful. As Antonio Rangelov
from Bulgaria, admits: “I was honest in
Univers
1 maart 2012
answers that concerned me directly, but
I selected random answers to questions
that seemed less important.”
Carrot and... more carrots
Of course, a bigger sample of students
would yield more realistic results. How
can the university convince students to
participate more actively? Last time a
randomly chosen student received an
e-reader and a prize of €1000 that could
be converted into a charity donation. In
some cases it worked. Edvardas Moseika,
a student from Lithuania, says: “I have
participated in a survey several times
and filled it out completely and truthfully
every time. I wanted to donate the money
to the charity, but I never won.” Some
students, like Rangelov, are appealed by
the monetary prize: “I participated in the
survey, mainly because of the €1000.”
Juul Caste­lijns, a project leader at Tilburg
University: “It is difficult to think about
any other incentive than a monetary prize.
The university doesn’t give out free ECTS
credits. What we can do, however, is
make students more aware of the ISB not
only by sending an email but advertising
it on the screens – both on campus and
online.”
Although material rewards are often
an effective bait, Nannette Ripmeester
believes that simply informing students
is the best encouragement. “Students
have to know about the results and what
the university improved thanks to their
feedback. Seeing that their input actually
changes something is very motivating.”
After filling in regular course evaluations,
for example, students can easily view the
results – but with ISB this is not the case.
Both Ripmeester and Castelijns agree
that TiU should communicate the results
more openly to students, as well as the
improvements the university made thanks
to the ISB. Castelijns: “Students want to
know that their feedback can make a difference.”
What’s in the world .23
edited by Sonia Kolasinska
Minute of Fame
Franciszek Mochnacz, a Tilburg
University student from Poland,
comments on the controversial PVV
website calling for reports on bad
behavior by Central and Eastern European immigrants in the Netherlands.
Franciszek does not feel personally
threatened by the initiative. As the
lucky owner of a Dutch diploma,
he cannot imagine Dutch students
publicly complaining about jobs taken
from them by students from Eastern
Europe. He comments sarcastically: “It is an initiative for low-skilled
workers who are threatened by other
low-skilled workers.”
The mobility of labor within the EU
has created new challenges for social
cohesion. Franciszek is aware that
many Eastern European immigrants
have problems adjusting to the local
Column
Love
standards. Therefore, he doesn’t find
the anti-immigration trend surprising.
“It is a common feeling in Europe
that during the time of crisis the
governmental paternalism should be
focused solely on native citizens. This
is a natural reaction to the perceived
injustice during the current economic
changes. Nevertheless, it is usually
forgotten that many of the CEE immigrants have been living and paying
taxes in the Netherlands for years.”
Again, her mum’s texted “enjoy yourself” was auto-corrected to
“enjoy Youssef”. Hang it, she thought, I’ll find me a Youssef, chain
him to fragrant rose-coloured pillows and multiculturally defy
my ‘meldpunt-papa’. Trudging down the forlorn Enschotsestraat,
passing clusters of dog shit around each tree, she lost hope, her
mind on auto-pilot to spinsterhood. Misty visions of souks and
Arab princes floated before her as she stared past the Babylon
water-pipes at Ali’s jovial old father, serving olives to a softlyspoken plumber named Jozef.
Andrew Cartwright teaches English at the Language Center
Hello
Hallo Wien!
hour” which means that a lecture
starts around 15 minutes later than
it’s supposed to. That’s a generalization of course, but I am under the
impression that the Dutch are much
more punctual than the Austrians.
Eric van Wickern (20), a German
student of International Business Administration, visited beautiful Vienna
as his exchange destination. Studying
at Wirtschaftsuniversität Wien made
him realize that Austrian culture is
not as close to the German one as he
expected. He was also lucky enough
to attend one of the renowned Vienna
Balls.
How was Austrian culture surprising
for you?
I used to think Austrian culture
is similar to the German one. But
in fact it resembles Czech culture
much more! Even though we seem
to speak the same language, many
words are actually derived from the
Czech, not to mention the different
pronunciation. Besides, the Austrian
cuisine is very similar to Czech food.
And contrary to the Germans, Austrians are always late!
So you as a German...
I am not a stereotypical German, but
I like to be organized. So I was annoyed by the fact that no one is ever
on time! There is actually something
called an “academic quarter of an
The famous ball season in Vienna
started in January. Did you have a
chance to see one of them?
Much better – my girlfriend and I
took part in one of the balls inaugurating the season. The ball season
lasts until February and is crowned
by the renowned Wiener Opern Ball,
the Viennese opera ball. The event
we attended took place in the Hofburg, a presidential building about as
old as the city itself. We danced the
Viennese Waltz and, of course, the
evening dress code was mandatory.
Anything other than a white shirt,
bowtie and a black tuxedo is not
allowed.
Stuff to do
Large sculptures and nearly all of the video works of Chinese
artist Ai Weiwei are on display in De Pont Museum from March
3 to June 24. Works from the artist/activist include versions of
the well known installation Sunflower Seeds.
Roll a dice and have all your drinks for free! Every Tuesday
from 22:00 to 00:00 in Café Bolle your bill is in destiny’s
hands. If you roll two identical numbers on two dice, Café
Bolle pays your bill. Good luck!
If February was too short and you missed all the music events,
here is a chance for you to catch up. Tilburg’s music scene
is going international. Pterodactyl, a band from New York, is
playing in Paradox on March 1.
Univers
1 maart 2012
International starts here
PVV: fascism or populism
The endless feedback form
Pirating Verboten!
no. 09
March 1, 2012
Independent magazine of Tilburg University

Vergelijkbare documenten

Duivelse verleiding

Duivelse verleiding Inhoudsopgave .03 Colofon

Nadere informatie

Ralf Bodelier

Ralf Bodelier www.universonline.nl Basisontwerp Unit20: Yoe San Liem en Maud van Velthoven Covers Pascal Tieman Druk PrismaPrint Advertenties [email protected] Uitgave Univers is het driewekelijks onafhankelijk...

Nadere informatie