Bekijk hier ons projectenboek

Commentaren

Transcriptie

Bekijk hier ons projectenboek
05
1525
bk. spantligger
1525
1525
1525
1525
1525
1525
1525
1525
1525
1525
1525
24
ok. fundering
1525
07
1525
1830
1525
30
30
snijpunt
snijpunt
bk vloer
1525
06
1830
04
bk. betonpaneel
1525
1525 uitstroomhoogte
03
22
02
01
4000
30
23
08
afschot 1%
afschot 1%
afschot 1%
afschot 1%
ok. betonpaneel
Doorsnede A-A
gordingen los in unp leggen
1525
1525
1525
26
1525
1525
1525
wandopbouw:
12mm multiplex
sandwich damwandprofielplaat
30
snijpunt
bk. verd. vloer stal
bk. vloer
30
afschot 1%
bk. betonpaneel
afschot 1%
afschot 1%
afschot 1%
bk. vloer
ok. fundering
Doorsnede C-C
bk. spantligger
24
snijpunt
geisoleerd plafond tpv kantine
bk. verd. vloer stal
23
bk. vloer
22
bk. vloer
ok. fundering
411
Doorsnede B-B
431
460
356
348
41
situatie
Dierplaatsen: Oppervlakte stal:
2x 29.995 (groot) ouderdieren
2x 3.000 m2
schuur
332
kippenstal
kippenstal
Nieuwvestiging pluimveebedrijf te Dalfsen
• Landschappelijk ingepaste stal
• Goedkoper dan een traditionele stal
• Integraal ontwerp
• Welstand, brandweer en buurt betrokken bij de plannen
• Zeer korte proceduretijd
• Binnen 2 jaar ontwerpen, vergunningen en bouwen
Mid del
dijk
woning
kadastraal bekend: Dalfsen
sectie: W, nummer: 358
schaal 1:2000
349
358
RD coordinaten:
X=217519524
Y=509600982
334
grens inrichting
366
Het Broek
333
Opdrachtgever:
Pluimvee bedrijf Middeldijk te Nieuwleusen
correspondentie adres: Leidijk 22
7715 RE Punthorst
0529-485609
Tel.:
Intake:
Tekening:
Fase:
Schaal:
Papierformaat
Project:
aanvraag bouwvergunning voor het bedrijf aan de
Architect:
Registratienr:
B-51.319
14
bestek
1:100
A0
Woning op Ruimte voor Ruimte locatie te Harfsen
• Nieuwe woning op voormalige bedrijfslocatie
• Energiezuinig woning ontwerp met warmtepomp
Oppervlakte woning: Oppervlakte bijgebouw:
Volume woning:
Volume bijgebouw: 116 m2
73 m2
600 m3
320 m3
Eén van de mooiste varkensbedrijven van Nederland te Albergen
• Landschappelijk ingepast in glooiend landschap
• Gebouw voor 3.500 vleesvarkens opgeleverd in 2011
• Gesloten varkenshouderijbedrijf
• Vlotte procedure door gedegen voorbereiding
• Energieterugwinning met zonnepanelen
• Fermentatie van brijvoer met warmte uit luchtwasser
• Eenvoudig agrarisch gebouw met een architectonische plus
Nieuwvestiging melkveebedrijf te Roswinkel
• Landschappelijk ingepast, gebouwen op elkaar afgestemd
• Volledige begeleiding RO-en milieuprocedure
• Toekomstgericht ontwerp (mogelijkheid tot uitbreiden naar 250 stuks melkvee)
• Verwarming woning met luchtwarmtepomp, geen gasaansluiting nodig
Woning
Grondoppervlak:
Volume: 130 m2
700 m3
Stal
Staltype:
Melksysteem: Dierplaatsen: Oppervlakte stal:
2+3
swing-over
156 stuks melkvee, 116 stuks jongvee
2.720 m2
Verbouw boerderij en nieuwbouw 2 woningen op voormalige agrarische locatie te Gorssel
• Projectontwikkeling door de opdrachtgever en de aannemer samen
• Architectuur en bouwkundige uitwerking door Rombou
Grondoppervlakte woning A: Volume woning A: Grondoppervlakte woning B:
Volume woning B: 87 m2
480 m3
80 m3
450 m3
Vrijloopstal met flexibel bouwblok te Brummen
• Combinatie van ruimtelijke ordening, architectuur, landschap en bedrijfsvoering
• Integrale aanpak heeft geleid tot een flexibel bouwblok
Staltype:
Melksysteem: Dierplaatsen: Oppervlakte stal:
vrijloop
robot
280 stuks melkvee
6.200 m2
Integraal ontworpen woning, stal en werktuigenberging te Wierden
• Dubbele kap om nokhoogte te beperken
• Landschappelijk ingepast
• Op maat gemaakte luchtwasser, geïntegreerd in de stal
• Korte looplijnen in de stal, efficiënt werken
• Toepassen warmtepomp, in plaats van gasaansluiting
• Genomineerd voor het mooiste varkensbedrijf van Nederland!
Nieuwbouw aardappel bewaarloods te Hoornsterzwaag
• Nieuwbouw gerealiseerd tussen bestaande loodsen
• Landschappelijke inpassing met architectonische benadering
• Aandacht voor landschap
• Vergroten van het arbeidsgemak bij het verwerken van aardappels en lelies
• Vergroten van de opslagcapaciteit
Nieuwbouw melkveestal te Biddinghuizen
• Uitbreiding van bestaande stal
• Mestscheiding
• Brandveiligheid
• Binnen budget opgeleverd
Staltype:
Melksysteem: Dierplaatsen: Oppervlakte stal:
0-6-0
robot
vergroot met 232 dierplaatsen
2.150 m2
Koeien presteren beter in de nieuwe stal te Eefde
• Korte looplijnen, arbeidsgemak, dierenwelzijn
• Degelijke en efficiënte stal
• Stal voldoet aan Maatlat Duurzame Veehouderij
Staltype:
Melksysteem: Dierplaatsen: Oppervlakte stal:
3+3
robot
211 stuks melkvee
2.300 m2
IJssalon bij bestaand gemengd bedrijf te Denekamp
• Bestaand varkens- en melkveebedrijf
• Gelegen aan een drukke fietsroute voor recreanten
• Nieuwe ruimte voor de ijsverkoop gerealiseerd
• Historische landschapstudie maakt realisatie aan de straatzijde mogelijk
• Eenvoudige architectuur passend bij de Twentse boerderijstijl
Woning met hobbymatige veehouderij te Ruinen
• Bestaande agrarische bebouwing verwijderd
• Nieuw erf met hobbymatige veehouderij (potstal)
• Hoofd- en bijgebouw op elkaar afgestemd
Grondoppervlakte woning A: Volume woning:
220 m2
750 m3
Uitbreiding biologisch melkveebedrijf te Weerselo
• Innovatieve scheiding tussen dunne en dikke mestfractie
• Stro in de boxen
• Proefstal-status
Staltype:
Melksysteem: Dierplaatsen: Oppervlakte stal:
ligboxenstal
rapid exit
120 stuks melkvee
1.250 m2
Innovatieve vleeskuikenhouderij te Kiel-Windeweer
• Passend in alle wet- en regelgeving (geluid, ammoniak, landschap, geur, fijnstof, verkeer)
• Zorgvuldige en resultaatgerichte aanpak bij vergunningaanvragen
• Volledige procesbegeleiding door Rombou
• Aandacht voor ruimtelijke ordening, milieu, natuurbescherming, architectuur en stalklimaat
• Plan-MER en onderbouwing maakt bestemmingsplanwijziging mogelijk
• Brandveiligheid als integraal onderdeel meegenomen in de plannen
Dierplaatsen: Oppervlakte stal:
4x 50.000 vleeskuikens
4x 2.200 m2
Wij zijn er als Rombou trots op een flinke bijdrage te hebben geleverd aan de realisatie. Ons
voordeel is dat we alle benodigde disciplines in eigen huis hebben en dat hebben we voor dit
bedrijf maximaal benut!
Uitbreiding varkensbedrijf zonder luchtwasser te Steenderen
• Bedrijfsplan als basis voor budget
• Financiële haalbaarheid leidend in ontwerp
• Nieuwbouw biggenstal, kraamstal, en dragende zeugenstal
• Groeien van 300 naar 600 zeugen
• Realisatie toekomstgericht bouwblok
• Bouwblok maakt groei mogelijk tot 900 zeugen
• Kosten besparen door aan te sluiten bij algemene herziening bestemmingsplan
• Aanvraag omgevingsvergunning bouw en milieu
• Aanvraag Natuurbeschermingswetvergunning
• Realisatie binnen bouwbudget
Boerderijkamers in bestaande agrarische bebouwing te Bathmen
Nieuwe functie met behoud van agrarische uitstraling
Voormalige kapschuur:
2 gastenkamers
1 gemeenschappelijke ruimte met keuken
Voormalige jongveestal:
2 gastenkamers
1 gemeenschappelijke ruimte met keuken
Rombou onderdeel van Flynth en LTO Noord
< samenwerking >
www.rombou.nl
088 - 888 66 61
[email protected]
Onze diensten
Wat heeft Rombou
in huis?
Milieuadvies
Bestemmingsplan
Stalontwerp
Architectuur
Bouwbegeleiding
Juridisch advies
www.rombou.nl
088 - 888 66 61
[email protected]
RvR
Alle disciplines voor uw project
Stalontwerp
Milieu
Ruimtelijke
ordening
Architectuur
Klant
Bouwkunde
Juridisch
Landschap
Financieel
Energie
www.rombou.nl
Subsidie
088 - 888 66 61
[email protected]
Onze werkwijze
Projectleiding
Werkwijze Rombou
www.rombou.nl
Expert
Initiatief
Expert
Ontwerp
Expert
Vergunningen
Expert
Aanbesteding
Expert
Realisatie
Expert
In bedrijf
088 - 888 66 61
[email protected]
Onze contactpersonen in uw regio
Jan Pieter Smit
06 - 51 25 70 34
Arjan Sinnige
06 - 13 98 93 46
Sjoerd Elgersma
06 - 51 90 43 76
Diane Mereboer
06 - 53 63 33 43
Jan Teunissen
06 - 22 50 35 88
Gert-Jan Festen
06 - 20 36 00 66
Sander Kondring
06 - 22 71 04 04
Eddie Lamberts
06 - 51 56 71 42
Dick Hengeveld
06 - 22 37 95 89
www.rombou.nl
088 - 888 66 61
[email protected]
Onze landelijke specialisten
Ruimtelijke ordening en milieu
Landbouwkundig ontwerp
Architectuur en bouwkunde
Rob van Woerden
Gert Elling
Harry Ehrenhard
Siemon Boonstra
Arjan Sinnige
John Mentink
Leo van Pelt
Henk Altena
Bram Scheurwater
juridisch adviseur
06 - 53 55 66 35
juridisch adviseur
06 - 51 25 87 68
juridisch adviseur
06 - 51 42 08 26
rundvee en akkerbouw
06 - 51 36 34 67
rundvee
06 - 13 98 93 46
intensieve veehouderij
06 - 10 93 12 85
architect
06 - 51 21 76 81
bouwbegeleiding / schade
06 - 51 19 79 79
bouwkundige
088 - 888 66 61
Bas Kolkman
adviseur ruimtelijke ordening en milieu
06 - 22 42 66 40
www.rombou.nl
088 - 888 66 61
[email protected]
Wat kunnen wij voor u doen?
Grondige werkwijze
Rombou adviseert rondom (agrarische) bedrijfs-ontwikkeling en
wonen. We bieden een brede dienstverlening, van milieu- en juridisch
advies tot stalontwerp en bouwbegeleiding.
Rombou volgt een grondige werkwijze waarbij verschillende
specialisten als één team met één aanspreekpunt voor u werken.
Onze integrale methode kent de volgende fases:
Milieuadvies Onze specialisten kennen alle details van de complexe
milieuwetgeving. Samen met u ontdekken we de kansen en
mogelijkheden om uw plannen te realiseren.
Fase 1: Initiatief We brengen uw ideeën in kaart op een doelmatige
en creatieve manier en met gebruik van vernieuwende concepten.
We stellen de kaders vast door mogelijkheden en kritische punten te
benoemen.
Bestemmingsplan Van wijziging bestemmingsplan tot ruimtelijke
onderbouwing. Rombou overlegt met het bevoegd gezag, levert
informatie en doet onderzoek.
Stalontwerp Op zoek naar een actueel, scherp en creatief ontwerp?
Functionaliteit, arbeidsefficiëntie en dierwelzijn bepalen mede het
ontwerp van een stal. En uiteindelijk wilt u een stal waarin u met
plezier kunt werken!
Architectuur Rombou besteedt volop aandacht aan de
landschappelijke inpassing van de gebouwen op uw erf én aan
materiaal- en kleurgebruik. Zo draagt uw plan bij aan de ruimtelijke
kwaliteit en is Welstand snel akkoord.
Bouwbegeleiding U wilt de kosten van de bouw zo laag mogelijk
houden en een bouwproject dat soepel verloopt. Dit bereikt Rombou
door deskundige controles en een regelmatige check van de
planning, kosten en afspraken met de aannemers.
Juridisch advies Onze juridisch adviseurs begeleiden u bij procedures
rondom ruimtelijke ordening, bestuursrecht, schade-expertise, milieu,
en natuurbescherming, van inspraakreactie tot hoger beroep bij de
Raad van State.
Fase 2: Ontwerp Het ontwerp is erop gericht om binnen de wettelijke
kaders in overleg met het bevoegd gezag de goede keuzes te maken,
mèt aandacht voor de kosten.
Fase 3: Vergunningen We vertalen het ontwerp naar een concrete
aanvraag met bijbehorende onderbouwing en tekeningen. We stemmen
procedures op elkaar af en strijken de laatste plooien glad.
Fase 4: Bestek en aanbesteding We maken definitieve keuzes en
leggen deze vast in het bestek (beschrijving en tekeningen). Het
project wordt aanbesteed en de realisatie kan starten.
Fase 5: Realisatie Rombou begeleidt de bouw, zodat alles naar wens
verloopt. Wij voeren controles uit, leggen afspraken vast en geven
onafhankelijk advies.
Fase 6: In bedrijf Na de ingebruikname is er de ‘tevredenheidscheck’.
Werkt alles naar behoren? Zijn er nog (kleine) aandachtspunten?
Rombou lost het snel voor u op!

Vergelijkbare documenten

Uitnodiging digitaal definitief

Uitnodiging digitaal definitief materiaal- en kleurgebruik. Zo draagt uw plan bij aan de ruimtelijke kwaliteit en is Welstand snel akkoord. Bouwbegeleiding U wilt de kosten van de bouw zo laag mogelijk houden en een bouwproject d...

Nadere informatie