30 oktober 2015 - Corlaer College

Commentaren

Transcriptie

30 oktober 2015 - Corlaer College
nieuwsbericht voor ouders en leerlingen
Ds. Kuypersstraat 3
3863 CA Nijkerk
T 033 245 64 34
F 033 245 20 23
[email protected]
www.corlaercollege.nl
Jaargang 14 | nummer 5 | 30 oktober 2015
ONDANKS HET WEER ZAT DE SFEER ER GOED IN!
De week voor de herfstvakantie vonden de verschillende introductiekampen plaats in Veldhoven
en Heino.
Zelf was ik mee naar Veldhoven en kon genieten van enthousiaste en fanatieke leerlingen die door sport en spel
nader kennis maakten met elkaar en een groot aantal
docenten, mentoren/coaches, lesassistenten en leerling-
begeleiders uit de bovenbouw. Verschillende teamactiviteiten van sportestafette, kleurensterrentocht, reflectortocht, zwemmen, speurtocht tot zingen bij het kampvuur,
doe raar met je haar en disco en specifieke klassenactiviteiten, kortom teveel om op te noemen. Naast het elkaar
beter leren kennen, het samenwerken en plezier maken
bij de afwas en in de groepsruimtes, was er tijd voor ontmoeting met klasgenoten en begeleiders. Mooi om te
zien dat leerlingen vol overgave met elkaar zongen. Je
hoorde geen leerling over het slechte weer. In deze week
waren er ook andere buitenland-excursies en het is altijd
reden tot dankbaarheid als iedereen weer veilig thuis is.
Dat dat niet vanzelfsprekend is, willen we wel eens vergeten. Zo is er veel meer in het leven dat wij vanzelfsprekend vinden. Gezondheid, geluk, vriendschap. Het is de
moeite waard om daar weer eens, heel bewust, bij stil te
staan. De komende week is het op woensdag Dankdag.
Laten we die dag bewust beleven en onze Schepper danken voor al het goede dat in ons leven is.
Met vriendelijke groet,
drs. A. Smit
rector
AGENDA
WEEK 45
Deze week: -Toetsweek A/H
-Tussenweek TL3 en TL4
WEEK 46
ma 09-11 -Start periode 2
-PWS-ochtend A/H
wo 11-11 -Excursie CKV A5 Antwerpen
do 12-11 -Dag van de Franse Taal A/H
-Feestavond onderbouw leerjaar 1 en 2
vr 13-11 -Leerlingen leerjaar 1+2 - 1e uur vrij
-Excursie Maastricht H5/A6
-Buitenschoolse activiteiten:
Kickboksen/Quilt maken
INFORMATIE PERSONEEL
Mevrouw H. van ’t Bosch en haar partner hebben afgelopen zondag 25 oktober een dochter gekregen. Haar
naam is Fiene. Het gaat inmiddels goed met moeder en
dochter. Van harte gefeliciteerd en een mooie toekomst
samen gewenst!
De heren Schipper, Essenburg en Kingma zijn i.v.m.
ziekte al langdurig afwezig. Dat geldt ook voor mevrouw Van Rosmalen van het zorg-/opvanglokaal. De
heer Brobbel en mevrouw Kluun zijn herstellende van
een operatie en komen zo langzamerhand weer terug.
Daar waar mogelijk worden de lessen opgevangen.
We wensen alle zieken van harte beterschap.
A.s. donderdag 5 november nemen we afscheid van mevrouw M. Kazimir. Zij gaat genieten van haar pensioen.
De laatste jaren was zij medewerker in de mediatheek
en dit schooljaar heeft zij gewerkt als lesassistent in de
tl-afdeling. Wij danken haar voor haar inzet. We zullen
haar vriendelijke karakter en gastvrijheid missen en wensen haar een goede toekomst toe.
BOUWACTIVITEITEN
VUURWERK
Het is nu hoorbaar en zichtbaar dat er allerlei
bouwactiviteiten zijn rondom het a/h-gebouw. Hier
en daar is de overlast ook merkbaar. Er wordt rekening
gehouden met de komende toetsweek. Als alle bouwwerkzaamheden afgerond zijn zullen we kunnen o.a.
genieten van o.a. een grotere aula, een crea-domein en
gebruik maken van meer lokalen.
Nogmaals een dringende oproep om niet op het bouwterrein te komen. Het bouwterrein is afgesloten door
hekken. I.v.m. de aanvoer van materialen kan het zijn dat
een hek een keer open staat. Ook dan niet door de hekken lopen. Dit geldt ook en vooral voor de hekken die
staan op het fietspad tussen de beide gebouwen.
Ook in het vmbo-gebouw gaan de bouwactiviteiten
door. Zoals eerder aangegeven zal de 4e gymzaal rond
de kerstvakantie worden opgeleverd, het technolab op 6
november en de kantoren, die op de plaats komen van
lokaal 1.18 (TOS-lokaal), op 26 november.
De ervaring leert dat al in november het eerste
vuurwerk wordt gesignaleerd. Iedereen weet wel dat
het afsteken en kopen van vuurwerk gebonden is aan
wettelijke afspraken. Het afsteken van vuurwerk in de
nabijheid van veel leerlingen is natuurlijk ook erg gevaarlijk. In onze schoolregels staat dan ook dat het bij zich
hebben en afsteken van vuurwerk ten strengste verboden is. Overtreders zullen altijd aan de politie worden
overgedragen en kunnen de nodige strafmaatregelen
verwachten. We hopen dat het zover niet hoeft te komen en rekenen op jullie medewerking.
SPREEKUUR VERPLEEGKUNDIGE
Elke dinsdagmorgen tussen 10.00 en 11.00 uur
houdt onze schoolverpleegkundige, mevrouw Timmer, spreekuur in de ruimte 3.14 in het vmbo-gebouw. Als je iets wilt bespreken waar je met anderen
moeilijk over kunt spreken, ben je hartelijk welkom op
dat tijdstip. Je hoeft van te voren geen afspraak te maken.
HOOFDLUIS
We ontvingen weer een bericht over het aantreffen
van hoofdluis bij één van onze leerlingen. Hoofdluis is besmettelijk en daarom willen wij hierover
informeren.
Houd goed in de gaten bij jezelf of er aanwijzingen zijn
die duiden op hoofdluis;
- Een belangrijke remedie is heel veel kammen. Let op:
gebruik hiervoor niet elkaars haarkam of haarborstel!
Melding bij de afdelingsleider of mentor is gewenst.
- Momenteel hebben we een groot aantal flacons met
het middel XTLUis in het zorg-/opvanglokaal gezet.
Leerlingen kunnen zo nodig een flacon ophalen. Dit
middel helpt goed tegen luis.
- Zie ook de internetsite en telefoonnummer van Hulpverlening Gelderland Midden: www.hulpverleninggelderlandmidden.nl of 026-3775289.
- Op www.luizenradar.nl is alles te lezen over luizen, o.a.
of in een bepaalde regio veel luizen voorkomen, hoe je
hoofdluis kunt voorkomen, hoe je hoofdluis herkent,
waar je melding kunt maken van hoofdluis, hoe je
hoofdluis kunt behandelen etc.
Hoofdluis heeft overigens niets te maken met hygiëne;
hoofdluis schijnt zich zelfs beter thuis te voelen op een
schone hoofdhuid. Hoofdluis is ook niet schadelijk, maar
wel vervelend vanwege de jeuk. Regelmatig ontvangen
we berichten over hoofdluis. We zullen hier niet elke keer
melding van maken via de nieuwsbrief.
H.L.H. Bokkers
SLOT AFVALACTIE
In de vorige nieuwsbrief schreven we over de laatste acties in het teken van het verminderen van
zwerfafval. We hebben inmiddels een aantal winnaars
blij kunnen maken met een bioscoopbon. Zo werd de
zwerfiechallenge gewonnen door Nisrine Boulaasai en
Kelly van Beek uit T4a. Goed bezig dames! Ook hebben
we Daniël Zomer uit T1B blij gemaakt met een bioscoopbon. Hij had een Oké-tje gekregen omdat hij een stuk
brood van iemand anders van de grond opraapte en in de
prullenbak gooide. Kijk, daar worden wij blij van!
Helaas ook een wat minder blij bericht. De laatste meting
van het zwerfafval in de week voor de vakantie viel tegen.
Er is meer afval op de grond terecht gekomen dan bij de
eerste twee metingen. En dat ondanks alle enthousiaste
inzet en inspanningen van velen… We hebben ons doel,
het halveren van de hoeveelheid zwerfafval, niet bereikt.
Heel erg jammer. Het feestje dat we hoopten te kunnen
vieren, gaat dan ook niet door. We hopen verderop in
het schooljaar ons feestje alsnog te kunnen vieren. Houd
onze berichten in de gaten!
Groetjes van het PBS-team
GEBEDSGROEP
Op elke tweede vrijdag van de maand komen wij,
een aantal moeders van kinderen van het Corlaer
College, bij elkaar. We bidden voor de school, de medewerkers en de kinderen. Wilt u ook meedoen, dan
bent u van harte welkom!
Vrijdag 13 november en 11 december om 8:45 uur op
Galjoen 26. Voor meer informatie, 033-2470647
Namens de gebedsgroep,
Mw. M. de Groot
STUDENTENMARKT VOOR LEERLINGEN
THEATERVOORSTELLING VOOR OUDERS
Op maandag 23 november aanstaande organiseert
het Corlaer College voor de 4e, 5e en 6e klassen een
studentenmarkt: een flink aantal oud-studenten
van het Corlaer College komt vertellen over hun
studie. Ze gaan met onze leerlingen in gesprek over
studiekeuze, voor- en nadelen van een bepaalde
studie en alles wat komt kijken bij het leven van
een student.
Onze ervaring is dat leerlingen veel leren van leeftijdsgenoten: zij staan immers middenin het studentenleven en
ze weten veel meer praktische zaken. Voor de leerling is
het een mooie kans om vragen te stellen over studie en
studeren.
Ook de ouders nodigen we van harte uit. We bieden voor
hen een apart programma. In samenwerking met DNL
Theatercollectief zullen we ingaan op het thema:
‘Hoe help ik mijn kind bij het maken van de juiste studiekeuze’
DNL gaat in op de vraag: hoe pak ik dat nu thuis aan
met mijn kind? Hoe kan ik mijn kind motiveren? Professionele acteurs laten herkenbare situaties zien waarin het
gesprek met je kind centraal staat. Ze laten valkuilen zien
die leiden tot misverstanden of zelfs conflicten. Tussentijds vragen ze aan het publiek om feedback: ‘wat zouden jullie doen?’ Vervolgens speel DNL de aangedragen
oplossingen terug in een scene. Een programma met veel
vaart en humor waarin u kunt meedenken, meepraten
en meelachen!
Als u deze inspirerende avond bij wilt wonen vragen wij
u hierbij om een mailtje te sturen naar [email protected]
corlaercollege.nl Wilt u ook aangeven met hoeveel personen u komt? Ook voor vragen kunt u uiteraard mailen.
Het programma is als volgt:
Plaats: Corlaer College, h/a-gebouw
Datum: 23 november 2015
Ronde 1 voor leerlingen: 19.00-19.40 uur
Ronde 2 voor leerlingen: 19.45-20.30 uur
Programma voor ouders: 19.00-20.30 uur
Mw. A. Kuijvenhoven
SKIËN IN HET SAUERLAND
VOOR LEERJAAR 2
De voorbereidingen voor een dagje skiën in het Sauerland zijn alweer gestart. Als er genoeg sneeuw
ligt, gaan we op maandag 1 februari of dinsdag 2
februari 2016 naar het Sauerland in Duitsland om
een dagje te skiën met “sportieve liefhebbers” uit
alle 2de klassen.
Bij geen sneeuw: 1e Reservedatum: 15 of 16 februari, 2e
reservedatum: 7 of 8 maart.
Binnenkort krijgen de leerlingen de uitnodigingsbrief,
met uitgebreide informatie en een antwoordstrook, mee
naar huis.
Ieder jaar beleven de deelnemers een leuke dag met veel
skipret. Leerlingen hoeven hiervoor geen skiles gehad te
hebben, ze krijgen die dag les van onze eigen docenten.
We gaan naar de Sahnehang net voorbij Winterberg.
Daar skiën we op zogenaamde Big Easy ski’s. Dit zijn
korte brede ski’s waarmee meestal binnen 1 tot 2 uur de
basistechniek van het skiën geleerd kan worden.
De gevorderde skiërs gaan met carve-ski’s op een andere,
meer uitdagende, plek skiën. Bij minimaal 10 gevorderde
deelnemers met eigen materiaal, gaat er ook een groepje
snowboarden.
Uitgerust aan de reis beginnen is aan te bevelen, omdat
je vroeg vertrekt (ca. 05.45 uur!) en om ongeveer 19.45
uur weer terug op school bent.
De busmaatschappij deelt ons 36 uur van te voren mee
of het doorgaat of dat we uitwijken naar de eerstvolgende reservedatum. De voorbereidingstijd is redelijk kort,
dus de spullen moeten op tijd klaarstaan. Wat er allemaal
mee moet, wordt van te voren meegedeeld.
Voor de deelnemers volgt in december nog de nodige
informatie.
Nu al belangrijk om te melden: Iedere deelnemer dient
in het bezit te zijn van een eigen reisdocument. Dit zal
veelal een identiteitskaart zijn, soms een paspoort.
Bij vertrek controleren we alle leerlingen op het bezit van
een geldig reisdocument. Geen document? Niet mee!!
Teruggave van het deelnamegeld is onmogelijk vanwege
de gemaakte kosten.
Tijd om het vergeten document even snel op te halen of
te laten brengen hebben we niet, aangezien we stipt op
tijd vertrekken om 05.45 met bus 1, 06.00 bus 2 en 3.
Ervaring leert dat een redelijke basisconditie wenselijk is.
Voor een leuke dag is het nodig te beseffen dat er door
je skileraar sportieve inspanning van je verwacht wordt,
rusten doen we in de bus…...
Kijk om een idee van de dag te krijgen maar eens op de
site van de school naar de foto’s van vorig jaar of bevraag
de huidige 3e-klassers die vorig jaar mee zijn geweest.
Veel van hen zouden dit jaar wel weer willen! Kijk ook
regelmatig op het mededelingenbord in de hal voor extra
informatie. Voor alle duidelijkheid: Deelname is vrijwillig,
maar niet vrijblijvend. Voor de thuisblijvers worden speciale lessen georganiseerd, geen vrij dus.
Gezien de voorgaande jaren en de goede ervaringen met
de firma KN-Travel, die ons die dag met comfortabele
touringcars zal vervoeren, verwachten we dat de deelnemers een sportieve, gezellige dag zullen hebben met
hopelijk veel sneeuw en mooi weer.
Tot januari,
C.J. van Someren en N. Brobbel
Organisatoren skiën 2016 leerjaar 2
GASTSPREKERS JOODSE
OVERLEVENDEN WOII
Voor de vakantie hebben alle derde klassen vmbo
een bijzondere gastles gehad. Joodse overlevenden
van de Tweede Wereldoorlog hebben hun levensverhaal met ons gedeeld. Verhalen over angst, eenzaamheid, spanning, vooroordelen en discriminatie. Alle
leerlingen hebben ademloos zitten luisteren en zijn erg
aangesproken door de levensverhalen van deze mensen.
Wat is het belangrijk om elkaar te accepteren en te respecteren, wat voor afkomst of achtergrond we ook hebben!
P. de Groot
ADOPTEER EEN VOORSTELLING
WEER BEGONNEN: ALI B!
Het scholenproject: ´Adopteer een voorstelling´
gaat dit jaar voor de vierde keer weer van start.
Dit keer is het de beurt aan
Ali B om mee te doen aan het
project en mogen de leerlingen van het Corlaer College
in Nijkerk meemaken wat
er allemaal bij een theatervoorstelling komt kijken. Op
vrijdag 30 oktober om 20.15
uur in Theater Stroud in Putten gaat de voorstelling: ´Je
suis Ali´ van start.
´Adopteer een voorstelling´ houdt in dat de leerlingen
van een school een theatervoorstelling adopteren en helpen bij alle dingen die geregeld moeten worden. Van de
kaartverkoop tot het regelen van de pers.
Dit is niet de eerste keer dat het Corlaer College meedoet
aan dit project. Vorig jaar adopteerden de leerlingen van
het Corlaer College namelijk Javier Guzman.
Het doel van het project is dat de leerlingen zien wat er
allemaal bij de theaterproductie komt kijken en er voor
te zorgen dat er meer scholieren naar het theater komen.
Daarom zijn de initiatiefnemers: Astrid van Schaik en Rosemarie Landman (van Theater Stroud), blij dat Ali B wil
meewerken aan dit project en het project landelijk onder
de aandacht wil brengen. Ze hopen er zo voor te zorgen
dat ook andere theaters dit project gaan uitvoeren.
Over twee weken is er het onderbouw schoolfeest!
Het thema van dit jaar is Beach Party.
Trek je mooiste strandkleding aan en neem je
zwembandjes en zonnebril mee!
​
Wanneer: 12 november 19.00 - 22.00 uur.
Waar:
Aula van het VMBO-gebouw.
Alleen de leerlingeningang van
het VMBO-gebouw wordt gebruikt,
ook als je gebracht wordt.
Wie: Voor alle onderbouwleerlingen van
het Corlaer College.
Neem je schoolpasje mee!
Wat:
Het kost € 3,50.
Dat is entree en één muntje.
Extra muntjes kosten 50 cent.
Prijslijst: Drinken 1 muntje
Snacks 2 muntjes
Zien wij jullie daar?!
Super Zomerse Groeten
van de feestcommissie
CORLAER COLLEGE
BELEGGINGSWEDSTRIJD
In de periode van 9 november tot 18 december 2015,
organiseren de secties-economie van het VMBO en
havo/vwo een beleggingswedstrijd. Iedereen mag
meedoen: leerlingen in klas 1 tot en met klas 6, docenten en ondersteunend personeel.
Meedoen is gratis! Je kunt het in je eentje spelen maar
ook samen met je beste vriend of vriendin.
Er zijn mooie prijzen te winnen: voor de winnaar een
prachtige Iconia Tab 8 van Acer, ter waarde van e 220,-.
Een chromecast (om je TV aan te sluiten op je laptop) ter
waarde van e 39,- voor plaats 2 t/m 5 en top-kwaliteit
oortjes voor plaats 6 t/m 15.
Hoe gaat het in zijn werk: je krijgt (virtueel) e 100.000
euro. Dit mag je beleggen in aandelen zoals Heineken,
KLM, TomTom en Philips etc. om zo je eigen beleggingsportefeuille samen te stellen. Ook al heb je helemaal geen verstand van beleggen dan is dit je kans om
te ontdekken of je er talent voor hebt. Je kan dagelijks
handelen van 9.00 tot 17.30. Wie aan het einde van de
6 weken het meeste geld heeft verdiend, is voor een jaar
de beste belegger van het Corlaer College. Kijk op https://sites.google.com/a/corlaercollege.nl/corlaer-collegebeleggingswedstrijd/ voor meer informatie.
Wie wordt de beste belegger van het Corlaer College
2015? Meld je aan via [email protected]!! Dan ontvang je een mail met de toegangscode. Inschrijven t/m 9 november a.s.
Vaksectie Economie/M&O
DAS MUSS MAN SEHEN!!
WEIHNACHTEN 2015 DÜSSELDORF
De vakgroep Duits vmbo organiseert op vrijdag 11
december van 10.30 uur tot ongeveer 22.30 uur een
educatieve excursie naar de stad Düsseldorf Duitsland, waar de leerlingen onder andere de “Altstadt” en de “Weihnachtsmarkt” zullen bezoeken.
Doel van deze excursie is de leerlingen ook
eens buiten de reguliere lessen met de Duitse
taal en cultuur in aanraking te laten komen.
De leerlingen zullen
ter plaatse een aantal
groepsopdrachten uitvoeren waarbij ze hun geleerde spreekvaardigheid Duits
kunnen uitproberen. Daarnaast krijgen zij vrije tijd om de
kerstmarkt en winkels te bezoeken.
Leerlingen hebben een aanmeldingsbrief brief mee naar
huis gekregen.
Wil je nog mee?
Vul dan tijdig het strookje in en geef het aan mevr. Jagers
of men. Varenkamp.
Mw. A. Jagers
DORCAS TRAKTEER T3A
OP SLAGROOMTAART
De Maatschappelijk Stagemarkt was een groot succes. Daar stond ook een kraam van Dorcas, een organisatie die geld, eten en goederen inzamelt voor
de allerarmsten in de wereld. Leerlingen konden zich
daar melden voor een maatschappelijk schoolstage èn
ze konden meedoen aan een wedstrijd door 5 vragen te
beantwoorden. De prijs voor de winnende leerling was
gebak eten met de hele klas. Hans Kanters van T3A was
die gelukkige winnaar. Daarom kreeg de hele klas van
mentor Guus Stheins maandagmorgen 12 oktober een
groot stuk slagroomtaart.
Hans beantwoordde alle vragen goed. Die juiste antwoorden waren:
1.Er zijn 879 miljoen mensen in de wereld die honger
lijden;
2. Op 6 en 7 november wordt in 4 supermarkten mensen gevraagd of ze iets willen kopen voor de armen
in de wereld; Dorcas zorgt er dan voor dat het op de
juiste plek komt;
3.Voedselpakketten gaan naar Afrika, het Midden-Oosten en Oost Europa.
4.Vorig jaar zijn in die gebieden 37.000 voedselpakketten verspreid.
5.Een compleet voedselpakket kost dit jaar € 27,87
Als jij ook op vrijdag 6 nov. of zaterdag 7 nov. twee uurtjes
wil meehelpen voedsel in te zamelen in de supermarkten,
kan je je opgeven bij [email protected]
J. Walinga
GOOGLE ROADSHOW 2015 BIJ HET CORLAER COLLEGE
In de week voor de herfstvakantie heeft u misschien
een grote witte iglotent gezien op de parkeerplaats
van het havo/ath. gebouw. Op deze iglo stond met
grote letters ‘Google for Education’.
Voor de zomervakantie kregen wij bericht van Google,
dat zij in 2014 een roadshow hebben gedaan in Engeland en dat zij dit in het najaar willen doen door NoordEuropa, met name Zweden, Denemarken en Nederland.
De bedoeling van deze roadshows is om scholen voor te
lichten hoe zij Google in het onderwijs kunnen gebruiken
en vooral Chromebooks.
Omdat het Corlaer College in Nederland de referentieschool en partner is, wilden zij dit graag in Nederland bij
ons houden. De roadshow duurde 3 dagen en er zijn 6
sessies gehouden, waarbij er bij elke sessie gemiddeld 45
bezoekers aanwezig waren. Op de eerste dag mochten
wij laten zien hoe wij Chromebooks ingevoerd hebben
in de organisatie en hoe we deze gebruiken in de lessen.
Ook mochten 2 leerlingen van de Chromebook-helpdesk
vertellen wat hun ervaringen zijn. De bezoekers kregen
elke sessie een rondleiding door het havo/ath. gebouw,
begeleid door een groep enthousiaste leerlingen.
Ook had het Corlaer College een primeur. Google had
‘Google expeditions’ meegenomen die wij met een paar
groepen leerlingen mochten uitproberen. Expeditions is
een nieuw programma van Google dat officieel nog niet
uit is in Nederland. Hiermee kan een docent met een tablet een groep virtual-reality brillen van Google (Google
Cardboard) aansturen. Zo kunnen de leerlingen 360 graden foto’s bekijken van meer de 60 onderwerpen zoals
Barcelona, Great Barrier reef, Nasa, etc.
Het waren drie leuke en interessante dagen waarbij
we nieuwe contacten hebben opgedaan met andere
Chromebook scholen en ook zelf weer nieuwe dingen
geleerd hebben.
Ik wil hierbij alle collega’s en de leerlingen bedanken die
geholpen hebben, ook namens Google.
R. de Groot
EXPEDITIE AFRIKA 2015/2016
Wij zijn expeditie Afrika. Een team van 12 leerlingen en
2 coaches. Wij gaan ons dit jaar inzetten voor de
stichting “Pearl Foundation” in Zambia.
Ons team bestaat uit: Twan van Esveld, Noa Bolhaar, Julia Hartog, Carlijn Wolters, Loïs Eppink, Vincent Luteijn,
Charlie de Pauw, Irene van der Weerd, Vera Veldhuisen,
Anouk Buijtenhuis, Naomi Kremer, Sandra van de Baan,
mevrouw Maatjes en mevrouw Quak.
Dit jaar gaan we ons inzetten voor de stichting Pearl
Foundation in Zambia. Dit is in stichting die zich voornamelijk inzet voor kwetsbare kinderen en mensen met
een beperking. Wij gaan naar een centrum waar o.a. een
weeshuis en een school is. Ook wordt er individuele hulp
geboden.
Wij zijn heel blij dat we al snel een stichting hebben kunnen kiezen en weten waar we ons voor gaan inzetten.
Tot nu toe zijn we bezig geweest met het kiezen van een
stichting, het maken van een logo, een site, een facebookpagina, een actiepagina en een instagram-account
Omdat we al zo snel een samenwerking hebben gevonden zijn we nu al hard aan het werk met onze stichting!
Het belooft een superleuk jaar te worden en we hebben
er superveel zin in! Wil je op de hoogte blijven van onze
acties? Like onze facebookpagina: https://www.facebook.com/expeditieafrika1516
Team Expeditie Afrika
KAMP KLAS 1 B/K
REISWEEK VALENCIA
Ineens was het zover: de reisweek naar Valencia! Na wat inpakstress vertrokken we in de vroege
uurtjes van 26 september richting onze uitwisselingspartners in de Spaanse stad. Eenmaal geland kregen we een
filmsterrenonthaal door onze Spanjaarden en werden we
meegenomen naar hun appartementen.
In het weekend hebben wij ons o.a. vermaakt aan het
strand, in de discotheek, in het voetbalstadion en in de
bowlingbaan. Ook ontdekten wij toen al twee gewoontes waar Nederlanders niet dol op zijn: veel lopen en veel
wachten. Een gewoonte die letterlijk en figuurlijk beter in
de smaak viel, was veel eten.
Onze week bestond voornamelijk uit cultuur snuiven. Dat
deden we in de City of Arts and Science met een onaangename gids, het oude stadscentrum, het Fallasmuseum,
op de boot waarop we liedjes zingen boven informatie
vertellen verkozen, tijdens Spaanse les op de Spanjaardenschool (inclusief flirtcursus), tijdens het fietsen met
onze Spaanse fietsklunzen door de oude rivierbedding
en in het Valenciaans museum. Ook lieten we een aantal
Spaanse klassen kennismaken met Nederlandse cultuur
door onze presentaties over Los Países Bajos.
In onze vrije tijd hebben we horchata gedronken, froyo
gegeten, gezwommen in de hoge golven, geld uitgegeven in een winkelcentrum, gefeest in een discotheek
waar niet iedereen binnenkwam (waaronder ik) en (jawel) veel gelopen, veel gewacht (onder begeleiding van
Jorrits ukelele), veel in volle bussen gepropt gestaan (ook
met ukelelemuziek) en bovenal enorm veel lol gehad. We
kunnen allemaal terugkijken op één van de leukste weken van onze levens!
Lyanne Ederveen, A5A
Dit jaar zijn we met alle eerste klassen naar summercamp Heino gegaan.
Om half 10 zijn we vertrokken met de bus, voordat de
bus aankwam bij Heino, werden we in groepjes gedropt
met een GPS. Na een lange wandeling was er tijd voor
ontspanning in het zwembad. In de middag zijn we actief
geweest met allerlei teambuilding-activiteiten.
‘s Avonds was er het spel ‘Ik hou van Holland’. We moesten met de klas in verschillende rondes zoveel mogelijk
punten halen, het ging er fanatiek aan toe! Daarna was
de speurtocht en hebben we de dag afgesloten met een
spel in het bos. Na een korte nacht, stonden we om half
8 alweer naast ons bed voor ochtendgymnastiek. Na het
ontbijt hebben we onze kamer opgeruimd en zijn we
naar de Challenge Run gelopen. Daar konden we allemaal leuke activiteiten doen zoals het hoogteparcours en
pijl en boog schieten. Om 3 uur zijn we de bus in gestapt,
op naar Nijkerk! Iedereen vond het een geslaagd kamp!
Groetjes, Vivian en
Yenthe uit BK1a
KAARSEN MAKEN
Op vrijdag 2 oktober was er weer een workshop kaarsen maken. De leerlingen waren allemaal
weer met de fiets naar het atelier gefiets van het oude
ambacht in Nijkerk waar we met elkaar lekker aan de
slag konden om ieder een eigen kaars te maken.
De techniek van het kaarsen maken is niet heel erg ingewikkeld. Het leuke is juist dat je ervoor zorgt dat je eerst
een goede, stevige kaars maakt door dompeling in gesmolten was en dan een eigen ontwerp gaat maken door
gebruik te maken van de kleuren en versieringen die je
op de kaars kunt aanbrengen om er iets persoonlijks van
te maken.
De leerlingen die hier deze keer aan werkten, waren erg
enthousiast en deelden ideeën met elkaar zodat er op
het eind erg leuke resultaten te zien waren.
Het was weer een erg geslaagde workshop.
Mevr. T. Steenbergen

Vergelijkbare documenten

CorlaerNieuws 19 - 3 juli 2015

CorlaerNieuws 19 - 3 juli 2015 begeleiders uit de bovenbouw. Verschillende teamactiviteiten van sportestafette, kleurensterrentocht, reflectortocht, zwemmen, speurtocht tot zingen bij het kampvuur, doe raar met je haar en disco ...

Nadere informatie