Dryneedling bij bekkenproblemen postpartum

Commentaren

Transcriptie

Dryneedling bij bekkenproblemen postpartum
Dryneedling bij
bekkenproblemen
postpartum
Een nuttige Interventie
Cecile Röst
Introductie
• In onze praktijk sinds 1996 ongeveer 800 nieuwe
vrouwelijke bekkenpijnpatiënten per jaar
• 90% komt tijdens de zwangerschap, een enkeling
heeft na de bevalling nog therapie nodig
• 10% van de nieuwe patiënten meldt zich met
klachten na een trauma, dit kàn zijn de bevalling
• soms melden patiënten zich aan 20 jaar ná de
bevalling
na de bevalling: pijn
B
B
B
C
B
Onze postpartumpatiënten scoren vaak zeer hoog op de VAS-schaal: 8-10
Functiebeperkingen
• Staan
• Zitten
• Lopen
• Liggen
• Omdraaien
• Tillen (baby!)
• ADL (huishouden, kind verzorgen, werk)
Het bekken
ilium
heupgewricht
ilium
heupgewricht
Het bekken (lichte
torsiestand)
Crista iliaca
sips
coccyx
Crista iliaca
sips
Tijdens de bevalling
• Ligamenten zijn veel soepeler dan normaal
• Maximale beweging is nodig om eerst de
bekkeningang en dan de bekkenuitgang te
openen
• Ilia kantelen bij de uitdrijving achterover
• Sacrum nuteert dan (basis naar ventraal, coccyx
naar dorsaal)
• En keert weer terug in normale positie
Bevalling met laag risico
op postpartum pijn
• Moeder is gezond
• Baby is gezond en à terme (37 -42 weken zwangerschapsduur)
• Baby past qua grootte door het bekken
• Bekkenbodemspieren kunnen goed ontspannen
• Bevalling duurt korter dan 18 uur
• Er wordt geen extreme pijn ervaren
• Bekkengewrichten bewegen soepel en maximaal
• Er wordt niet op de buik meegeduwd
uitdrijving
Postpartum bekkenpijn
• Op of rond de symfyse
• In de liezen
• Laterale zijde bovenbeen, ter hoogte van de
trochanter major
• Stuitpijn
• Bilpijn, al dan niet uitstralend tot de knie
• Mediaal van de tuber ischiadicum
Wat vind je bij
postpartum pijnklachten?
• Bekkendistorsie: ilia ten opzichte van elkaar
geroteerd
• Upslip ilium ten opzichte van het sacrum
• Sacrumdispositie
• Coccyx gedevieerd, in flexiestand
• HNP L4L5 of L5S1
• Onvermogen om SI-gewrichten of symfyse te
stabiliseren
Therapie bij
postpartum pijnklachten
• Bij disposities en distorsies:
• corrigeren bekken met symmetrie-oefening of
zachte manipulaties
• Detoniseren hypertone musculatuur
• Aanleren stabiliserende motorpatronen
• Bij HNP: verwijzen naar specialist/
gespecialiseerde collega
Symmetrie-oefening
Voor juiste uitvoering: zie boek ‘Bekkenpijn tijdens en na de zwangerschap’
Coccyx correctie (Barral)
Cursus coccygodynie Meine Veldman & Cecile Röst: www.bekkentherapie.nl
Zachte
manipulatietechnieken
• Volgens Philip Greenman
• High Velocity Low Amplitude Thrusts met lage
intensiteit (de ligamenten zijn overgevoelig en
minder stug dan normaal: manipuleer met
weinig kracht)
• Chicago technique (youtube) bij anterior
geroteerd ilium
Hypertone spieren
geschikt voor DN
•
Piriformis – bij bilpijn en ischialgie
•
Gluteus minimus – bij pijn in zijlig ter hoogte van het trochanter major
•
Adductor longus – bij pijn in de symfyse
•
Pectineus – specifieke pijn op de aanhechting aan het tuberculum pubicum
•
(Bekkenbodem: niet doen als je geen bekkenft bent!!)
•
Quadratus lumborum – aan zijde upslip
•
Iliocostalis –aan zijde upslip
•
Hamstrings – bij distorsie aan posterior rotatiezijde
•
(Thoraco-)Lumbale groeve – algemeen voor bekken- en liespijn
Piriformis
DN
stretch
Foto’s uit App van Muscles &Points
Gluteus minimus
DN
stretch
Foto’s uit App van Muscles &Points
Adductor longus
DN
stretch
Foto’s uit App van Muscles &Points
Upslip
Quadratus Lumborum
Iliocostalis
Foto’s uit App van Muscles &Points
Praktijkvoorbeeld
1
Vrouw, 34 jaar, 13 maanden
postpartum van 2e kindje
Hele snelle en heftige bevalling
gehad in lastige hang/zithouding.
Was heel zwaar, kon niet goed
ontspannen.
Lichte pijn lokaal bij haar schaambot
sinds de bevalling. kan daardoor niet
langer lopen dan 30 min.
VAS 2
• Pijn op de aanhechting
van de Pectineus
Uitleg aan patiënt
Dry needling pectineus
Let op a.femoralis
Gevoelig gebied: graag in één keer goed
Prikken!
Pectineus stretch
Stabiele houding
aanleren: TrA + MF
Praktijkvoorbeeld
2
Patiënte, 45 jaar. Al 20 jaar last
van de rug. Uitstraling tot in de
enkel. Zitten, opstaan en
weglopen provoceert de pijn.
VAS 7
Tijdens de anamnese neemt zij
de zithouding hiernaast aan:
past bij beeld coccygodynie
Coccyx gedevieerd
Hoge spanning adductor
longus en piriformis
Praktijkvoorbeeld
3
Patiënte, 39 jaar, heeft al 1,5 jaar last van
bekkeninstabiliteit. Klachten sinds de
bevalling van 2e kindje, kreeg zenuwpijn in
rechterbeen tijdens hele bevalling en kon
benen niet spreiden, rechtop staan of
lopen. Loopt nu max 15 minuten dankzij
medische fitness, osteopathie , maar toch
al weer een half jaar altijd rugpijn en
linkerbeen is zwaar, beweegt niet mee.
Urineverlies bij springen. Kan niet tillen,
kind verzorgen, boodschappen doen.
VAS 76
Bekkenbodem, alleen
voor bekkenfysio’s!
DN is de start van herstel
Hierna :
Hoog Lumbale groeve DN
Bekkenbodemtraining:
coördinatie
ADL adviezen met accent
op nutatie sacrum en
ontspannen
bekkenbodem
Sportopbouw
Praktijkvoorbeeld
4
Patiënte, 36 jaar. Persisterende
bekkenklachten met pijn op het
schaambeen en de symphyse sinds
haar zwangerschap in 2011
Functiebeperking: lopen en
huishouden
VAS 8
DN rectus abdominis
Nut van dryneedling
postpartum
Doorbreekt
spierpatronen
Snelle pijnvermindering
Versnelt de revalidatie
ADL weer mogelijk!!!

Vergelijkbare documenten