Aviation kerosene

Commentaren

Transcriptie

Aviation kerosene

										                  

Vergelijkbare documenten

Presents and rewards

Presents and rewards andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of Een gegadigde of inschrijver kan door middel van een uittreksel uit het ha...

Nadere informatie

All-terrain vehicles

All-terrain vehicles Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s) Section II: Object of the contract II.1) Description II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

Nadere informatie

Company health services

Company health services andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of Een gegadigde of inschrijver kan door middel van een uittreksel uit het ha...

Nadere informatie

Provincies Flevoland, Fryslân en OV

Provincies Flevoland, Fryslân en OV IV.1.2) Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen IV.1.3) Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog IV.2) Gunn...

Nadere informatie

Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes

Toilet paper, handkerchiefs, hand towels and serviettes Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s) Section II: Object of the contract II.1) Description II.1.6) Common procurement vocabulary (CPV)

Nadere informatie

Archaeological services

Archaeological services andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op hem van toepassing zijnde wet- of Een gegadigde of inschrijver kan door middel van een uittreksel uit het ha...

Nadere informatie