Open PDF bestand

Commentaren

Transcriptie

Open PDF bestand
Eindrapport
Door:
Studentnummer:
Klas:
Coach:
Datum:
Sijmen Vos
500661784
Lila
Charlie Mulholland
19-06-2013
1
INHOUDSOPGAVE
AANLEIDING ................................................................................................................................. 4
DOEL ............................................................................................................................................ 4
HET CONCEPT ............................................................................................................................... 4
KEUZES ........................................................................................................................................ 5
GOEDE DOEL ................................................................................................................................... 5
EVENEMENT .................................................................................................................................... 5
DOELGROEP .................................................................................................................................... 5
ONDERZOEK ................................................................................................................................. 5
DOELGROEP .................................................................................................................................... 5
EVENEMENT .................................................................................................................................... 6
INSTALLATIE / TECHNIEK..................................................................................................................... 6
PROGRAMMA VAN EISEN ............................................................................................................. 6
USER REQUIREMENTS LIST .................................................................................................................. 6
KLANT EISEN.................................................................................................................................... 7
TECHNISCHE EISEN ............................................................................................................................ 7
STIJLGIDS ..................................................................................................................................... 7
USABILITY TEST ............................................................................................................................ 7
INLEIDING ....................................................................................................................................... 7
TESTPLAN ....................................................................................................................................... 7
RESULTATEN.................................................................................................................................... 8
CONCLUSIE ..................................................................................................................................... 8
LOCATIES ..................................................................................................................................... 9
FLOWCHART................................................................................................................................. 9
.................................................................................................................................................... 9
EXCELLENTIE: TECHNIEK.............................................................................................................. 10
INLEIDING ..................................................................................................................................... 10
2
ONDERDELEN ................................................................................................................................ 10
PROCES ........................................................................................................................................ 10
BIJLAGEN ................................................................................................................................... 12
BIJLAGE 1: STIJLGIDS ....................................................................................................................... 12
BIJLAGE 2: DEELVRAGEN .................................................................................................................. 14
DOELGROEP .............................................................................................................................................. 14
EVENEMENT .............................................................................................................................................. 15
INSTALLATIE/TECHNIEK ............................................................................................................................... 16
BIJLAGE 3: PLATTEGROND .......................................................................................................... 18
BIJLAGE 4: PERSONA ....................................................................................................................... 19
BIJLAGE 5: CONTEXT SCENARIO .......................................................................................................... 20
BIJLAGE 6: USABILITY TESTPLAN.................................................................................................. 22
3
AANLEIDING
Om een goed doel in de schijnwerpers te zetten, ga ik een toepassing ontwikkelen die op een
boeiende en interactieve manier een boodschap op de doelgroep over zal brengen. In dit document
omschrijf ik mijn ontwerp en verantwoord ik mijn keuzes.
DOEL
Het doel van mijn installatie is om de doelgroep kennis te laten maken met JoinThePipe, en ze
bewust maken van de nadelen van bronwater drinken, en de voordelen van kraanwater drinken.
HET CONCEPT
Bij een verkooppunt kan een flesje van JoinThePipe gekocht worden voor 1 munt, oftewel €2,50. Op het Indian Summer Festival komen tappunten te staan van JoinThePipe. Bij deze tappunten staat een
scherm met touch mogelijkheden met daarop de tekst “Plaats uw flesje in de houder”. In de flesjes zit een RFID chip in de wikkel. Wanneer deze in de houder geplaatst wordt, kan de chip gelezen
worden. Vervolgens verschijnt er op het scherm een meerkeuzevraag, relevant aan JoinThePipe
doelen. Als de gebruiker de vraag heeft beantwoord door het scherm aan te raken, zal zijn of haar
flesje worden gevuld met kraanwater. Ook wordt er een foto genomen op dit moment. Op het
scherm verschijnt of de vraag goed of fout is beantwoord, met aanvullende informatie en de
genomen foto. Ook zal worden weergegeven hoeveel vragen de gebruiker goed heeft beantwoord,
en is er de mogelijkheid om de zojuist gemaakte foto weer te geven op het grote scherm van
JoinThePipe. Dit kan alleen als de vraag correct is beantwoord.
Op dit grote scherm, wat bij het verkooppunt van de flesjes gevestigd is, komen alle foto’s voorbij van mensen die water hebben gehaald bij een tappunt en de vraag correct hebben beantwoord. De
foto’s ‘stromen’ door een virtuele waterpijp en in het midden van het scherm is deze pijp vergroot
zodat de foto goed te zien is. Deze staat dan een paar seconden stil. Onder de foto komt de vraag die
de gebruiker beantwoord heeft met het antwoord. Deze vraag kan vervolgens ook aan andere
gebruikers gesteld worden, dus kan je je voordeel op doen door naar het scherm te kijken en de
informatie te lezen. Ook is op dit scherm te zien hoeveel mensen meedoen met JoinThePipe, hoeveel
geld er al is opgehaald, hoeveel water er getapt is, en statistieken over goed of fout beantwoorde
vragen. Omdat niet alle tapstations in de buurt van het grote scherm staan, zijn er ook een aantal
scanners bij het grote scherm waar je je flesje in kan zetten waardoor je foto langskomt. Dit kan één
keer gedaan worden per foto.
Op het flesje is ook een zichtbare code die gebruikers in kunnen vullen in een Facebook applicatie.
Wanneer ze dit doen, wordt er een bericht gepost op de tijdlijn van de gebruiker met de gemaakte
foto’s en de tekst: “<NAAM> Joined The Pipe!”. Ook wordt er een link vermeld naar JoinThePipe.org
zodat vrienden en volgers van de gebruiker kunnen zien wat JoinThePipe is, en misschien zelf ook
meedoen aan JoinThePipe. (dit onderdeel heb ik nog niet verwerkt in mijn demo)
De doelgroep wordt door deze toepassing geïnformeerd over water en doet op een leuke en
interactieve mee aan het initiatief van JoinThePipe. Ze steunen het doel door kraanwater te drinken.
4
KEUZES
GOEDE DOEL
Een op de zeven mensen ter wereld heeft geen toegang tot schoon drinkwater. In Nederland vinden
we het allemaal maar van zelfsprekend dat er schoon water uit de kraan komt, terwijl er wereldwijd
een half miljoen mensen per jaar overlijd door vervuild water. Met de kennis die we hebben is het
mogelijk om iedereen te voorzien van schoon drinkwater. JoinThePipe is een goed doel dat zich
hiervoor inzet. Hun doel is om iedereen ter wereld te voorzien van schoon drinkwater.
EVENEMENT
Het evenement waar ik voor gekozen heb is het Indian Summer Festival. Dit jaar bestaat het festival
12,5 jaar. Duurzaamheid speelt een grote rol bij het festival. “Het Indian Summer Festival zal het
eerste volledig duurzame festival van Nederland worden. We zeggen dit niet alleen, maar doen het
ook.”, zegt organisator Mark Kuiper.
Mijn toepassing is bedoeld op een festival, en omdat het Indian Summer Festival zich inzet voor
duurzaamheid denk ik dat dit een zeer geschikt evenement is.
Zie bijlage 2; evenement, voor uitgebreide informatie en bronnen.
DOELGROEP
Mijn segmentatie van de doelgroep is als volgt;


Geografisch:
Demografisch:

Sociaal-economisch:

Psychografisch:
Op geografisch niveau wil ik mij beperken op Nederland.
Starters die net klaar zijn met een HBO of WO studie tussen de 22 en
28 jaar oud. Ik segmenteer niet op geslacht, ik ben van mening dat dit
geen verschil maakt bij mijn toepassing.
Hoger opgeleiden (HBO en WO) die net hun eerste baan
hebben met een starter inkomen van ongeveer 2000 euro netto. Ze
geven nog niet veel uit omdat ze nog gewend zijn om zuinig te leven.
Starters met een fulltime baan en een eigen woning waar ze zelf de
waterrekening betalen.
Samenvattend; Hoogopgeleide starters (HBO en WO) tussen de 22 en 28 jaar oud uit Nederland die
net hun eerste baan hebben met een inkomen van ongeveer 2700 euro bruto per maand. Ze hebben
een eigen woning en betalen zelf de waterrekening.
ONDERZOEK
Zie uitgebreid onderzoeksrapport in bijlage 2 voor bronnen en referenties.
DOELGROEP
Voor de doelgroep heb ik onderzoek gedaan naar de woonsituatie, aan welke goede doelen ze
geven, en hoeveel water ze gebruiken en waaraan.
5
Ik ben te weten gekomen dat de meeste nieuwe huishoudens, 54% van het totaal nieuwe
huishoudens, gestart worden door personen van 25 tot 34 jaar oud. 34% van de nieuwe huishoudens
wordt gestart door personen onder de 25 jaar oud.
Er zijn geen specifieke cijfers van uitgaven aan goede doelen per leeftijdscategorie of
inkomenscategorie te vinden. Wel kan ik concluderen dat huishoudens gemiddeld 0,6% van hun
inkomsten uitgeven aan collectes en donaties. Dat is dus 6 euro per 1000 euro aan inkomsten.
Personen tussen de 25 en 24 jaar oud gebruiken 136,6 liter water per dag. Dit is het meeste van alle
leeftijdscategorieën. Het meeste daarvan, 66,4 liter, wordt gebruikt door de douche. Als tweede
komt, met 30,6 liter, de toilet. Bij personen tussen de 18 en 24 jaar oud liggen deze percentages iets
lager. Zij gebruiken 119,8 liter water per dag.
EVENEMENT
Mijn onderzoek naar het evenement heeft weinig resultaten opgeleverd. Wel weet ik dat het Indian
Summer Festival gebruik maakt van 100% afbreekbaar PLA plastic en dat ze al het drukwerk printen
op FSC gekeurd papier.
Ook weet ik dat de gemiddelde leeftijd op het festival 30 jaar is en dat er meer mannen als vrouwen
het festival bezoeken. Het festival heeft een capaciteit van 30.000 bezoekers.
INSTALLATIE / TECHNIEK
Voor dit onderdeel ben ik gaan kijken naar bestaande installaties, om te zien wat er allemaal mogelijk
is. Ook leek het mij leuk om met Kinect iets te gaan doen, dus heb ik ook hiervan de mogelijkheden
onderzocht. Alhoewel ik wel ideeën met Kinect had, heb ik hier uiteindelijk toch niet voor gekozen.
Voor mijn concept zijn PLA flesjes nodig en RFID chips en scanners. Ik heb onderzocht of het mogelijk
was om gebruikte maken van RFID technieken in mijn toepassing en wat de kosten hiervan zijn. Naar
schatting zullen de flesjes ongeveer 30 tot 40 eurocent kosten. De RFID chips kosten niet meer dan
10 eurocent per stuk, dus dan is de prijs van een flesje 40 tot 50 eurocent. De prijs van RFID readers
verschilt op het internet. Naar schatting zal een reader module niet meer dan 20 euro kosten. De
installatie kan worden hergebruikt, dus als we deze kosten niet meerekenen dan gaat er dus €2,50 €0,50 = €2,00 naar JoinThePipe. PROGRAMMA VAN EISEN
USER REQUIREMENTS LIST




Het flesje moet makkelijk mee te nemen zijn.
Het vullen moet niet te lang duren, als de gebruiker met vrienden is moeten ze lang op elkaar
wachten.
Er moeten genoeg tappunten aanwezig zijn, zodat de gebruiker niet opzoek hoeft te gaan.
De gebruiker moet de foto langs kunnen zien komen op het scherm, en hier niet lang voor
hoeven te blijven wachten.
< Voor referentie zie bijlage 5: context scenario >
6
KLANT EISEN




Het concept moet interactief zijn en moet een passende boodschap overbrengen op een
scherm in de openbare of publieke ruimte.
Het concept heeft een duidelijk doel, voor zowel het goede doel als voor de gebruiker.
Het idee achter de toepassing is gevisualiseerd met behulp van een interactief
demoprototype.
De belangrijkste ontwerpbeslissingen kunnen worden toegelicht.
TECHNISCHE EISEN







De flesjes moeten een RFID chip bevatten met elk een uniek serienummer.
De RFID scanners op de tapstations moeten één flesje tegelijk herkennen en alleen als het
flesje in de houder geplaatst is.
Alle gegevens moeten worden opgeslagen in een database.
De tapstations moeten in verbinding staan met het hoofdscherm.
De foto’s moeten van degelijke kwaliteit zijn.
Het touch screen moet tegen een stootje kunnen.
Er moet een “cooldown” op elk flesje zitten, zodat het flesje niet achter elkaar gebruikt kan worden
STIJLGIDS
De doelgroep houd vooral van strak en modern ontwerp. Deze stijl heb ik aangehouden in mijn
ontwerp. Voor kleurgebruik heb ik de kleuren van JoinThePipe gebruikt. Dit is een donkergrijze
achtergrond met lichtblauwe en witte tekst. De foto’s wil ik een witte rand geven, zodat het meer
lijkt op een uitgeprinte foto. Het lettertype wat in de hele applicatie gebruikt wordt, is Arial. Ik heb
voor dit lettertype gekozen, omdat een strak, modern lettertype is. Ik denk dat dit het beste bij de
doelgroep en de applicatie past.
De meeste vormgeving wordt gemaakt via CSS. Er zijn een paar vooraf gemaakte achtergronden en
een logo. Zie de stijlgids in bijlage 1 voor een uitgebreide beschrijving van het ontwerp.
USABILITY TEST
INLEIDING
Het is lastig om de demo in het klein te testen, omdat het een product is dat dient op een groot
festival met veel verschillende mensen. Met mijn usability test wilde ik voornamelijk te weten komen
wat de gebruiker van het concept vindt, wat ze van de stijl vinden, of ze mee zouden doen op een
festival, en of de toepassing voor zich spreekt. In mijn demo heb ik het scherm met uitleg
weggelaten, omdat ik vermoedde dat dit niet nodig was. Dit wilde ik bevestigen door te testen.
TESTPLAN
Ik heb mijn demo getest met twee personen. Ze behoorden bijna geheel tot de doelgroep, behalve
het feit dat ze niet hoger opgeleid waren. De demo bestond uit een Macbook waarop het grote
scherm gesimuleerd werd, een iPad met het scherm bij een tapstation, en een JoinThePipe flesje met
7
daarop een code. Deze code dient nog handmatig te worden ingevuld in de applicatie, omdat de
demo nog geen gebruik maakt van RFID.
Omdat ik wilde weten of de toepassing duidelijk was en of deze voor zich spreekt, heb ik van tevoren
alleen uitgelegd dat ze zich het MacBook scherm voor moeten stellen als groot scherm waarbij een
stalletje staat die de flesjes verkoopt, en ik heb een plaatje naast de iPad gelegd van een JoinThePipe
tappunt.
< Zie bijlage 6 voor een uitgebreid testplan >
RESULTATEN
Het was voor testpersoon 1 duidelijk dat ze een flesje moest kopen bij het kraampje bij het grote
scherm. Ook ging ze hierna naar het tappunt. Na het vullen zou ze naar het scherm lopen om de foto
te bekijken en zou hier best een sms voor willen sturen om voorrang te krijgen. Bij de tweede keer
vullen zou ze niet weer gaan kijken bij het grote scherm. “Het is leuk voor een keertje, maar het blijft niet leuk”. Wel vroeg ze zich af of de foto’s ergens terug gezien konden worden.
Testpersoon 2 liet ik in het begin alleen het tappunt zien. Hij had nog geen flesje vroeg zich af waar
dan het grote scherm was. Eenmaal aangekomen bij het grote scherm was het wel duidelijk dat hij
een flesje kon kopen, en dit bij een tappunt kon vullen. Hij vond het niet erg interessant om zichzelf
op het grote scherm te zien. Hij vond het ook lastig om de hele tijd het flesje bij zich te moeten
dragen.
CONCLUSIE
Omdat ik maar met twee personen de demo getest heb, zijn de resultaten niet heel erg accuraat. Om
nauwkeurige resultaten te krijgen zou de test eigenlijk gedaan moeten worden met meerdere
personen tegelijkertijd, en met meerdere tapstations.
Aan de hand van de resultaten heb ik de volgende verbeteringen bedacht:



Highscores zodat er competitie is waardoor het uitdagend is om zoveel mogelijk vragen goed
te beantwoorden. Deze highscores komen dan, in plaats van willekeurige foto’s, tussendoor achter elkaar op het scherm met erbij vermeld de rang en de score.
Een website of facebook applicatie om de foto’s terug te zien ontbreekt nog, dit zouden gebruikers wel leuk vinden.
Een plattegrond op het scherm als er nog geen flesje is geplaatst, met een pijl (U bent hier)
en de locatie van het grote scherm, zodat gebruikers weten waar ze een flesje kunnen
kopen.
En deze conclusies getrokken:

De applicatie werkt voor zich (op puntje 3 van verbeteringen na)
8
LOCATIES
Bijlage 4 bevat een plattegrond van het festivalterrein met daarop aangegeven de locaties van de
tapstations en het grote scherm. De rode stippen zijn de tapstations, en het rode rechthoek is het
grote scherm. Er zijn in totaal 9 tapstations, zodat ze goed bereikbaar zijn. Het grote scherm bevindt
zich zo centraal mogelijk op het terrein.
FLOWCHART
9
EXCELLENTIE: TECHNIEK
INLEIDING
Ik heb gekozen om te excelleren op techniek, omdat ik de ontwerpfase het meest uitdagend vind.
Vanaf het begin was ik zeker van deze keuze. Om de toepassing geheel te bouwen heb ik mij moeten
verdiepen in HTML, CSS, Javascript (waaronder JQuery en AJAX), PHP en MYSQL. De toepassing is
nagenoeg compleet, op het RFID en Facebook onderdeel na. Ik ben er niet aan toe gekomen om mij
hier in te verdiepen, al had ik het graag gedaan.
ONDERDELEN
De toepassing bestaat uit een groot scherm met daarop foto’s die genomen zijn bij de tapstations. Bij het tapstation moet een touch screen staan waar vragen op verschijnen uit een database en
vervolgens moet er een foto gemaakt worden. Op het grote scherm moeten continue foto’s langskomen, zonder dat er handelingen verricht hoeven te worden, of de pagina opnieuw geladen
moet worden.
PROCES
Om het mogelijk te maken continue gegevens te laden uit een database, moest ik gebruik maken van
AJAX (Asynchronous JavaScript And XML). Omdat ik nog nooit met deze techniek gewerkt had, heb ik
als basis een AJAX chat genomen, en deze vervolgens zo aangepast dat de toepassing er op draait.
Hiervoor heb ik de code gebruikt van deze tutorial:
Angelov, Martin. "Tutorialzine." Tutorialzine Making an AJAX Web Chat Part 1 PHP and MySQL
Comments. Tutorialzine, 13 Oct. 2010. Web. 19 June 2013. <http://tutorialzine.com/2010/10/ajaxweb-chat-php-mysql/>.
Daarnaast had ik een javascript applicatie nodig die foto’s kon maken via de webcam en die upload
naar de server. Hiervoor heb ik verschillende applicaties geprobeerd, maar ik heb uiteindelijk
gekozen voor de applicatie JPEGCam, omdat deze precies deed wat ik nodig had. Een link naar deze
applicatie:
Huckaby, Joseph. "Development Has Ceased On JPEGCam." Jpegcam - Capture JPEG Webcam Images
on Your Website and Submit to Your Server. Code.Google.com, June 2010. Web. 19 June 2013.
<https://code.google.com/p/jpegcam/>.
De JpegCam applicatie kon foto’s maken en vervolgens vermelden waar deze opgeslagen was. Hier
heb ik nog aan toegevoegd dat hij ook een rij toevoegt aan een database met een link naar het
plaatje. Vervolgens heb ik de chat applicatie zodanig aangepast dat hij de link van het plaatje
ophaalde uit de database en deze in de chat weergaf. Toen dit was gelukt heb ik alle vormgeving van
de chat weggehaald en animatie toegevoegd door middel van JQuery animate. Toen dit gelukt was
heb ik de vormgeving van het grote scherm volledig in HTML en CSS gemaakt. Het was nog een
uitdaging om de animaties voor elkaar te krijgen. Toen het eenmaal gelukt was heb ik de MYSQL
queries, javascript en PHP zodanig aangepast dat hij de foto’s achter elkaar ophaalde en dat hij als er geen nieuwe beschikbaar waren, een willekeurige foto uitkoos.
10
Toen het grote scherm redelijk af was, ging ik mij focussen op de schermen bij de tapstations.
Hiervoor moest ik een nieuwe tabel aanmaken in de database waar de vragen in kwamen. Deze
vragen kan de webpagina dan ophalen en tonen op het scherm. Toen ook dit werkte ging ik ook dit
scherm vormgeven via CSS. Vervolgens heb ik de pagina met een preview en een optie om de foto op
het grote scherm te laten zien toegevoegd.
Ik had gehoopt nog verder te komen met mijn demo, maar helaas door tekort tijd heb ik niet kunnen
experimenteren met de Facebook api of met RFID. Ik ben hier expres ook nog niet mee begonnen,
omdat ik liever een goedwerkende applicatie heb dan dat het allemaal maar half werkt.
Om de demo te presenteren maak ik gebruik van een Macbook met een iPad als tweede scherm via
AirPlay. Hierdoor kan het scherm gebruikt worden als touchscreen. Eventueel zou dit ook een
mogelijkheid zijn om een iPad te plaatsen bij de tappunten. Helaas is het niet mogelijk via javascript
om de camera in de iPad te benaderen. Om deze reden moet ik de iPad aan een Macbook koppelen
met een externe webcam.
Om de applicatie volledig te maken zou er ook nog een verbinding moeten zijn tussen de applicatie
en het tappunt, om de water tap te regelen. Voor dit onderdeel heb ik simpelweg te weinig kennis en
tijd. Als de gebruiker een vraag beantwoord zou de tap dan open moeten gaan tot er een halve liter
water uit gekomen is. Ook heb ik als extra functionaliteit nog bedacht dat er een sms gestuurd kan
worden om foto’s voorrang te geven. Er zijn bedrijven die hun sms services aanbieden om dit te
doen. Je kan dan een php bestand aan laten roepen als er een sms gestuurd is, en deze dan de
gegevens in de database aan laten passen, zodat een foto voorrang krijgt. Op dit moment kan dit
alleen nog handmatig.
11
BIJLAGEN
BIJLAGE 1: STIJLGIDS
LETTERTYPE
Arial
KLEUREN
Achtergrond
Tekstkleur 1
Tekstkleur 2
#231f20
#54c5d0
#f1f1f1
R: 35 G: 31 B: 32
R: 84 G: 197 B: 208
R: 241 G: 241 B: 241
AFBEELDINGEN
(http://join-the-pipe.org/uploads/latest_news/thumb_busstation_ghana4.jpg)
LOGO
BIG SCREEN
12
Het grote scherm bestaat uit een achtergrond en een logo. De rest wordt opgemaakt in HTML en
CSS. De achtergrond:
Kleurcodes:
#231f20
#54c5d0
SCHERM BIJ TAPPUNT
Het scherm bij het tapstation heeft drie verschillende schermen. Het logo bovenaan het scherm is
consistent. Alle opmaak gebeurt verder in HTML en CSS, behalve bij het laatste scherm, hier is nog
een achtergrond van de pijpleiding toegevoegd. (zie grote scherm achtergrond).
13
BIJLAGE 2: DEELVRAGEN
DOELGROEP
1. Wat is de woonsituatie van de starters?
Uit cijfers van WoonOnderzoek Nederland (WoON) is af te lezen dat de meeste huishoudens,
54% van het totaal nieuwe huishoudens, gestart worden door personen van 25 tot 34 jaar
oud. Als tweede komt de leeftijdscategorie 24 jaar en jonger met 34%.
Bronnen:
WoonOnderzoek Nederland (WoON), . "Leeftijd waarop huishoudens zijn gestart of
doorgestroomd."Vois.datawonen.nl. Rijksoverheid, 01 januari 2013. Web. 08 May 2013.
<http://vois.datawonen.nl/quickstep/QSReportAdvanced.aspx?report=cow13_511&geolevel=nederla
nd&geoitem=1&period=2009,2012>.
2. Geven de starters al aan goede doelen en zo ja, welke dan?
Er zijn geen specifieke cijfers van uitgaven aan goede doelen per leeftijdscategorie of
inkomenscategorie te vinden. Wel kan ik concluderen dat huishoudens gemiddeld 0,6% van
hun inkomsten uitgeven aan collectes en donaties. Dat is dus 6 euro per 1000 euro aan
inkomsten.
Aan welke goede doelen de starters geld geven is ook niet duidelijk te vinden. Wel is er in het
Verslag fondsenwerving 2011 van het CBF te zien welke goede doelen het meeste ophalen
door te collecteren. De top 10 collecten in 2011:
1. KWF Kankerbestrijding, Stichting
2. Kerk in Actie, onderdeel van de Dienstenorganisatie van de PKN
3. Nierstichting Nederland
4. Hartstichting, Nederlandse
5. Reumafonds
6. Astma Fonds (binnenkort Longfonds), Stichting
7. Brandwonden Stichting, Nederlandse
8. Rode Kruis, Vereniging Het Nederlandse
9. Cordaid, Stichting
10. Diabetes Fonds, Stichting
De inkomsten van de collecten neemt steeds meer af ten opzichte van vorige jaren. In 2009
was er nog een stijging ten opzichte van 2008 van 1,4%. In 2010 nam dit af tot -2,6% en in
2011 zelfs -5,6%.
In dit zelfde verslag is af te lezen dat 40% van alle giften en schenkingen, donaties en
contributies naar internationale hulp gaan. Verder gaat 21% naar gezondheid, 26% naar
welzijn en 13% naar natuur en milieu.
Ook is in dit onderdeel een daling te zien van het aantal giften ten opzichte van het vorige
jaar. Zo was er in 2010 nog een stijging van 6,6% te zien en in 2011 was dit -1,6%.
Door alle overzichten met elkaar te vergelijken kan je een beeld krijgen van de meest
populaire doelen. Dit zijn (geen specifieke volgorde):
 KWF Kankerbestrijding, Stichting
 Nierstichting Nederland
14




UNICEF, Stichting Nederlands Comité
Rode Kruis, Vereniging Het Nederlandse
Hartstichting, Nederlandse
Artsen zonder Grenzen, Vereniging
Bronnen:
"Statline." Centraal Bureau voor de Statistiek. CBS Statline, 14 september 2011. Web. 08 mei 2013.
<http://citationmachine.net/index2.php?reqstyleid=1&newstyle=1&stylebox=1>.
"Financiële resultaten en trends van goededoelenorganisaties in Nederland." Centraal Bureau
Fondsenwerving. Centraal Bureau Fondsenwerving, n.d. Web. 08 mei 2013.
<http://www.cbf.nl//Uploaded_files/Zelf/VerslagFondsenwerving2011.pdf>.
3. Hoeveel water gebruiken de starters en waaraan dan zoal?
Op de website van Vewin, de Vereniging van drinkwaterbedrijven in Nederland, zijn
resultaten te zien van een onderzoek naar watergebruik, uitgevoerd door TNS Nipo.
Personen tussen de 25 en 24 jaar oud gebruiken 136,6 liter water per dag. Dit is het meeste
van alle leeftijdscategorieën. Het meeste daarvan, 66,4 liter, wordt gebruikt door de douche.
Als tweede komt, met 30,6 liter, de toilet. Bij personen tussen de 18 en 24 jaar oud liggen
deze percentages iets lager. Zij gebruiken 119,8 liter water per dag.
Bronnen:
" Watergebruik consument." Vewin. Vewin. Web. 08 mei 2013.
<http://www.vewin.nl/Drinkwater/Feiten_en_cijfers/Watergebruik thuis/Pages/default.aspx>
EVENEMENT
1. Hoeveel water wordt er gedronken op het festival?
Hierover zijn geen cijfers te vinden, wel staat op hun website dat het verboden is eigen eten
en of drinken mee te nemen naar het festivalterrein. Hieruit maak ik op dat je moet betalen
voor water.
2. Wat doet het festival allemaal al om duurzaam om te gaan met water?
Duurzaamheid is erg belangrijk bij het Indian Summer Festival (ISF). Zo gebruiken ze PLAbekers, gemaakt van 100% biologisch afbreekbaar plastic en wordt al het drukwerk dat ze
verspreiden geprint op FSC papier.
Het ISF heeft voor de 2013 editie van het festival een duurzaamheidsmanager ingeschakeld.
Samen zijn ze bezig met een nulmeting voor het festival.
Bronnen:
"Duurzaamheid tijdens Indian Summer Festival." Indian Summer Festival. N.p.. Web. 10 mei 2013.
<http://www.indiansummerfestival.nl/duurzaam>.
3. Wat voor bezoekers heeft het evenement (geslacht, leeftijd, etc.)
Ook hier over is weinig te vinden op het internet. Wel is er op de evenementpagina op
Partyflock.nl een lijstje met statistieken te zien. Men sen kunnen hier aangeven dat ze naar
het evenement gaan. Deze statistieken zijn dus niet daadwerkelijk van het Indian Summer
15
Festival en zijn daarom waarschijnlijk niet erg accuraat. Toch geeft het een klein beetje
inzicht in wat voor mensen er naar het festival komen. De statistieken zijn als volgt:
180
·
bezoekers · herkomst
55 / 37 ·
mannen / vrouwen
29.5 ·
gemiddelde leeftijd
28.6 ·
leeftijd mediaan
Bronnen:
"Indian Summer Festival." Bezoekers · · 15 Juni 2013, Geestmerambacht, Broek Op Langedijk ·
Evenement. Indian Summer Festival, 6 Mar. 2013. Web. 10 May 2013.
<http://partyflock.nl/party/238125/visitors.html>.
INSTALLATIE/TECHNIEK
1. Hoe kan ik water met beeldschermen combineren tot een interactieve installatie?
Dit kan bijvoorbeeld door water op beeldschermen weer te geven, zodat er geen echt water
gebruikt hoeft te worden.
Of het kan doordat als er een actie uitgevoerd word, er water in een installatie gepompt
wordt en dat er dan iets gebeurd. Het is mogelijk water pompjes aan te sturen door middel
van interactie. Bijvoorbeeld als de gebruiker een stap naar voren doet, gaat het water naar
achteren.
Een paar leuke voorbeelden die ik ben tegengekomen:
http://thecreatorsproject.vice.com/blog/iprefalli-a-water-powered-interactive-av-installation
Water stroomt langs molentjes die door het water aangedreven worden. Elk molentje maakt
een ander geluid. De gebruiker verandert de waterstroom door aan de kraantjes te draaien
en zo veranderen de geluiden.
http://www.youtube.com/watch?v=0SE1ZkqBF6k
De gebruiker loopt over een brug waar waterstralen overheen spuiten. De stralen zijn te laag
om er onder door te lopen. Als de gebruiker dichterbij de stralen komt, gaan de stralen
harder spuiten zodat ze hoger worden en de gebruiker er onderdoor kan lopen. Het geeft
een soort magisch gevoel.
2. Wat is er allemaal mogelijk met Kinect?
Kinect maakt gebruik van infra rood beelden en kan daarmee gebaren onderscheiden. Het is
mogelijk om maximaal vier personen tegelijk te onderscheiden. Niet alleen is het mogelijk
hand en armgebaren te herkennen, maar volledige lichaamsbeweging kan gedetecteerd
worden.
Kinect wordt veel gebruikt in interactieve installaties, omdat het veel mogelijkheden biedt.
Het lijkt mij erg leuk om iets met Kinect te doen, maar ik moet wel oppassen omdat het
maximaal vier personen tegelijk ondersteund. Op een festival lopen vaak veel mensen, dus ik
moet dan rekening houden met een afgeschermd gebied.
Bronnen:
"Kinect." Wikipedia. Wikimedia Foundation, 26 Apr. 2013. Web. 10 May 2013.
<http://en.wikipedia.org/wiki/Kinect>.
16
3. Op wat voor manieren kan ik interactie verwerken in mijn installatie?
Er zijn veel manieren mogelijk van interactie. Zo kan er interactie zijn op geluid, spraak, door
knoppen of schuiven, door beweging, door licht/donker of door een ander soort sensor die
input opvangt van de gebruiker.
4. Wat voor installaties zijn er al die opkomen voor het belang van drinkwater?
Ik heb geen interactieve installaties kunnen vinden die opkomen voor het bewustzijn van
water. Wel ben ik een aantal leuke voorbeelden van interactieve water installaties
tegengekomen. Zo heb ik al twee voorbeelden genoemd in sectie 1 van Installatie/Techniek.
Nog een ander leuk voorbeeld wat ik tegen ben gekomen:
http://www.youtube.com/watch?v=GxgKj5N8-dA
Een interactieve waterval waar een straal water geprojecteerd wordt op een scherm. Als er
iets tegen het scherm aan gehouden wordt, zoals een hand of heel lichaam dan reageert de
straal water daar op. Ook kan er op het scherm getekend worden en dan verandert het water
ook.
Er zijn dus wel redelijk veel interactieve installaties die gebruik maken van digitaal of echt
water, maar meestal wordt dit gebruikt om kunst te maken, of gewoon voor entertainment.
5. Wat zijn de kosten van RFID en hoe kan ik hiervan gebruik maken bij mijn toepassing?
Een RFID (Radio Frequency IDentification) chip kan op afstand worden afgelezen door een
scanner. De chip heeft geen batterij nodig, en de chip kan erg klein worden gemaakt,
waardoor deze goed toepasbaar zijn in bijvoorbeeld het etiket van een waterflesje. De chip
moet minimaal 0,5mm bij 0,5mm zijn. De prijs van een chip is ongeveer $0,10 US dollar, maar
deze daalt snel. Natuurlijk is de prijs ook lager bij grotere afnames. Het afleesbereik van de
chip is 1 mm tot 10 meter. De scanner bij het tapstation moet maar één flesje tegelijk
herkennen, dus moet de frequentie niet te hoog worden ingesteld. Op de chip kan een uniek
serienummer worden gezet, en deze wordt dan door de scanner herkend. Zo is het mogelijk
gegevens bij te houden van elk flesje.
Bronnen:
"RFID." RFID. Dekker, Morsink & Partners, n.d. Web. 02 June 2013.
<http://www.dekkermorsink.nl/RFID.htm>.
6. Wat kosten PLA flesjes ongeveer?
Op WaterAccent.nl kan je flesjes water van PLA plastic met eigen label laten bedrukken. De
flesjes zijn al gevuld met mineraalwater dus dit gaat nog van de kosten af. Dit geeft enkel een
idee van de prijs. Op de website is de prijs van een flesje, inclusief water, ervan uitgaande dat
we minimaal 14580 flesjes bestellen, 64 eurocent. Wanneer deze flesjes dus zonder water,
direct van een fabriek komen zal deze prijs een stuk lager liggen. Ik schat dat dit tussen de 30
en 40 eurocent zal zijn.
Bronnen:
"PLA Fles, Natuurlijk Mineraalwater, 550 Ml." Wateraccent.nl. N.p., n.d. Web. 02 June 2013.
<http://www.wateraccent.nl/vp27/PLA-fles-natuurlijk-mineraalwater-550-ml-De-enigemilieuvriendelijke-fles-in-de-markt-Promo-water-PLA-fles-mineraalwater-logo-water-PET-fles-watermet-logo-huiswater-fles-water-bedrukken-glazen-fles-reclame-water-koolzuur-huis-water-bron-waterw.html>.
17
BIJLAGE 3: PLATTEGROND
18
BIJLAGE 4: PERSONA
Mark Anders
.
Levensdoelen:
Hobbys:
-
Carrière maken
-
Gamen
-
Gezin stichten
-
Social media
-
Milieubewust leven
-
Sporten
-
Uitgaan
Ervaringsdoelen:
-
Demografische informatie:
Vindt het niet erg om iets meer te betalen
voor een drankje tijdens het uitgaan
Einddoelen:
-
Wil op de hoogte blijven van wat er gebeurd
in de wereld
Gedragingen:
Leeftijd:
28 jaar
-
Werkt fulltime
Opleiding:
WO
-
Leeft zuinig
Beroep:
Elektrotechnisch ingenieur
-
Kijkt dagelijks het nieuws
Gezinssituatie:
Alleenstaand
-
Is voorzichting met grote uitgave
Inkomen:
€2750,= bruto
13
BIJLAGE 5: CONTEXTSCENARIO
Stap 0: Situatieschets: JoinThePipe toepassing op Indian Summer Festival
Mark gaat naar het Indian Summer Festival. De zon
schijnt en het is warm weer. Op het festival is de
toepassing van JoinThePipe aanwezig. Hoe gaat Mark
hier mee om?
1.
De gebruiker wil dansen op goede muziek,
2.
De gebruiker wil lol hebben met zijn vrienden.
3.
De gebruiker wil zijn gang gaan.
Stap 1: Het opstellen van een
probleemstelling en een visie
Stap 2: Brainstormen
Wat voor functie heeft het grote scherm? Wat biedt het
de gebruiker?
Informatie over JoinThePipe, over de flesjes en het
tapsysteem.

Buiten op het festivalterrein van Indian
Summer Festival op grasveld.

Mark Anders

Werkt veel, leeft zuinig, volgt het nieuws,
voorzichtig met grote uitgave (zie persona)
Stap 3: Identificeren van de verwachtingen
van de persona

Verwacht dat de vragen niet lang zijn.

Verwacht zichzelf te zien op het grote scherm
De gebruikers zien zichzelf op het grote scherm.
Het product moet de gebruiker kennis laten maken met
JoinThePipe en informeren over de nadelen van
bronwater, en de voordelen van kraanwater.

Stap 4: Ontwikkelen van het context scenario
1. Mark loop het festival terrein op met zijn vrienden. Ze hebben al muntjes gehaald
en gaan wat drinken halen bij een van de verkooppunten. Op de weg ernaartoe
zien ze een opvallende pijpleiding met een groot scherm ernaast. Ze lopen door.
2. Mark staat te wachten op een van zijn vrienden die drinken aan het halen is. Hij ziet
naast hem het grote scherm van de JoinThePipe toepassing. Hij ziet de foto’s
voorbij komen en zou ook wel eens op het scherm willen komen. Zijn vriend komt
terug met het drinken. Ze kopen allemaal een flesje en vullen hem bij het tapstation
naast de kraam.
3. Na een tijd gefeest te hebben, is mark zijn flesje leeg. Nadat hij naar de wc is
geweest, komt hij langs een tappunt en besluit zijn flesje te gaan vullen. Hij
beantwoord de vraag en zijn flesje wordt gevuld.
4. Later loopt Mark met zijn vrienden mee om drinken te halen bij de bar, en zijn
vriend vult ook zijn flesje bij het bijgelegen tapstation. Ze besluiten samen op de
foto te gaan en daarna lopen ze terug naar de rest van de groep. Ze lopen langs
het grote scherm en zetten het flesje in een scanner. Deze geeft een bevestiging
en even later komt de foto langs op het grote scherm.
5. Als de dag voorbij is loopt Mark met zijn vrienden naar de uitgang. Het flesje gooit
hij weg in de prullenbak, maar hij haalt eerst het wikkel er af. Hier staat de code op
waarmee hij op Facebook zijn foto’s kan zien.
6. Eenmaal thuis trekt Mark zijn kleding uit en duikt direct zijn bed in.
7. De volgende morgen leegt hij zijn zakken en komt de wikkel van het flesje tegen.
Hij gaat naar Facebook.com/JoinThePipe en opent de toepassing. Hij vult de code
in die op zijn flesje staat en ziet de foto’s verschijnen. Deze worden ook gedeeld op
zijn tijdlijn met een link erbij.
Stap 5: Identificeren van gebruikerseisen
1. Het flesje moet makkelijk mee te
nemen zijn
2. Het vullen moet niet te lang duren, als
de gebruiker met vrienden is moeten
ze lang op elkaar wachten.
3. Er moeten genoeg tappunten
aanwezig zijn, zodat de gebruiker niet
opzoek hoeft te gaan.
4. De gebruiker moet de foto langs
kunnen zien komen op het scherm, en
hier niet lang voor hoeven te blijven
wachten.
BIJLAGE 6: USABILITY TESTPLAN
DOELEN VAN DE TEST




Spreekt de applicatie voor zich?
Wat vind de doelgroep van het uiterlijk?
Wat vind de doelgroep van het concept?
Zou de doelgroep meedoen op een festival?
INTERVIEWVRAGEN






Wat vind je van het uiterlijk/ de stijl?
Vind je het leuk als je jezelf ziet op een groot scherm?
Vind je de vragen die je moet beantwoorden teveel moeite?
Zou je een flesje kopen als je deze toepassing tegen zou komen?
Zou je als je thuis bent de foto’s terug willen zien?
Is er extra uitleg nodig ?
TESTPLAN
Testen met twee personen:
Persoon 1 begint bij het grote scherm, persoon 2 bij het kleine scherm bij een tapstation. Ik laat de
andere schermen pas zien als de testpersoon ernaar vraagt, of geen idee heeft wat hij/zij moet doen.
19