PDF boekje VUNIT 2015 BRUSSEL + GENT

Commentaren

Transcriptie

PDF boekje VUNIT 2015 BRUSSEL + GENT
VLAAMS UNIVERSITAIR
NASCHOLINGSINSTITUUT
TANDHEELKUNDE
CURSUSSEN
AANBOD 2015
Vakgroepen Tandheelkunde
UGent en VUB
www.vunit.be
Esthetics
from
Het
esthetische
aspect
a new vanuit
angle.een
nieuwe hoek.
Case
courtesy
of Dr. van
Juan Zufía
and Sr.Zufia
Santiago
Case
courtesy
Dr. Juan
Dalmau
ISC
en Sr. Santiago Dalmau
Live demos in Booth #103
by Dr. Scott MacLean
June 6, 10:30 a.m.
June 7, 10:00 a.m.
Nieuwe behandelingsmogelijkheden met het NobelProcera®
Angulated Screw Channel Abutment.
Increase your restorative flexibility with the
NobelProcera® Angulated Screw Channel Abutment.
Het NobelProcera ASC abutment en het Omnigrip® instru- gelijk maakt, en is beschikbaar voor een conisch Nobel
Openbieden
up a whole
newenkel
world
of CAD/CAM
restorative
esthetics.
Plus, thanks to a new
adaptor
and the
ment
clinici niet
nieuwe
behandelingsmogeBiocare implantaatconnectie
(NPmetal
& RP
platform).
Het
possibilities with the NobelProcera ASC Abutment. Available
innovative Omnigrip™ Driver, customized zirconia abutments
lijkheden
maar
ook
de
kans
om
meer
verschroefde
restauheeft
een
hexagonaal
intern
slotmechanisme
met
grote
exclusively for NobelActive® and NobelReplace® conical
can be placed in the posterior with ease. Increase your
connection
implants,
the NobelProcera
flexibility
and leave
behind
the het
limitations
raties
praktisch
en esthetisch
te plaatsen,ASC
daarAbutment
waar het restorative
dichtheid en
mechanische
sterkte.
Door
unieke of
uitenables the screw access hole to be positioned anywhere
restorations. Connect with a NobelProcera
vroeger
in sommige gevallen onmogelijk was. Het ASC cement-based
einde van de Omnigrip
schroevendraaier kan de schroef
between 0° and 25° within a 360° radius. That means more
laboratory today.
abutment
biedtcrowns
de mogelijkheid
de without
prothetische
richting opgenomen en aangespannen worden aan 35Ncm.
screw-retained
in the anterior
compromising
van het schroefgat tot 25° te wijzigen t.o.v. de as van het Het is gemakkelijk hanteerbaar vanuit verschillende
To learn more, call 800 322 5001
implantaat, binnen een straal van 360 graden. Dit nieuw
hoeken, zelfs posterieur en zorgt voor een beter klinisch
or visit nobelbiocare.com/asc
zirkonium abutment gaat gepaard met een insert uit
resultaat op een gemakkelijk en vooral veilige manier.
titanium,
wat
posterieure
restauraties
eveneens
moNobel Biocare USA, LLC. 22715 Savi Ranch Parkway, Yorba Linda, CA 92887; Phone 714 282 4800; Toll free 800 322 5001; Technical services 888 725 7100; Fax 714 282 9023
Nobel Biocare Canada, Inc. 9133 Leslie Street, Unit 100, Richmond Hill, ON L4B 4N1; Phone 905 762 3500; Toll free 800 939 9394; Fax 800 900 4243
© Nobel Biocare USA, LLC, 2014. All rights reserved. Nobel Biocare, the Nobel Biocare logotype, and all other trademarks are, if nothing else is stated or is evident from the context in a certain case, trademarks
of Nobel Biocare. Products shown are not necessarily to scale. Some products may not be regulatory cleared/released for sale in all markets. Please contact the local Nobel Biocare sales office for current product
assortment and availability.
Voor meer informatie, contacteer uw regioverantwoordelijke
of onze klantendienst via het nummer 02/ 467 41 70.
118_ASC_Abutment_Dr_8125x10875.indd 1
ASC_NL_A5.indd 1
4/24/14 12:35 PM
13/08/2014 10:59:10
KICK-OFF Symposium VUNIT
‘Hechting in de Tandheelkunde’
Donderdag 8 januari 2015
Het Pand - Onderbergen 1 - 9000 Gent
Donderdag 15 januari 2015
VUB - gebouw A - auditorium Piet Brouwer
Mis deze start niet!
Info pagina 9 en 10
Inschrijven via [email protected]
2
Geachte Collegae,
De Vakgroepen Tandheelkunde van de Universiteiten Gent en Brussel hebben
het bijzonder genoegen U hun samenwerking aan te kondigen met betrekking
tot de nascholing. Vanaf heden zullen zij via het gezamenlijk
nascholingsinstituut
VUNIT
(Vlaams
Universitair
Nascholingsinstituut
Tandheelkunde) een uitgebreid aanbod cursussen aanbieden in het kader van
de accreditering. Hierbij zullen cursussen zowel op de campus UGent en
omgeving alsook op de campus Jette van de VUB georganiseerd worden. Voor
2015 worden niet minder dan 54 verschillende onderwerpen aangeboden in 75
sessies.
Het academisch korps van UGent en VUB probeert telkens weer opnieuw op
een objectieve, maar tevens wetenschappelijk kritische manier informatie te
verstrekken over allerhande disciplines van de tandheelkunde binnen ALLE
deelgebieden verboden aan de RIZIV accreditering. Het aanbod omvat
theoretische hoorcolleges en hoorcolleges met practica.
NTUGent mocht in 2013, 906 cursisten verwelkomen en IPAVUB stond ook
garant voor 434 deelnemers.
Met de oprichting van VUNIT en de wederzijdse uitwisseling van docenten en
locaties willen beide vakgroepen rekening houden met de verre verplaatsing die
geïnteresseerde
cursisten
moeten
maken
tijdens
soms
drukke
verkeersmomenten. Deze fusie maakt het dan ook mogelijk om eenzelfde
cursus op beide sites te organiseren. De kleurcodering geeft duidelijk aan waar
een cursus doorgaat (blauw: UGent en omgeving; groen: campus Jette van de
VUB).
3
Vanaf 2015 zal de inschrijving voor de cursussen uitsluitend online of via mail
kunnen gebeuren. Hiervoor dient U enkel te surfen naar de website
www.vunit.be. U kan daar ook het aanbod bekijken en een aanvraag tot
inschrijving invullen. Verdere richtlijnen kan u terugvinden bij ‘algemene
inlichtingen’ op pagina 92.
Alvorens u verder bladert om kennis te maken met ons aanbod, willen wij u er
even op wijzen dat dit boekje alleen kon worden gerealiseerd door de
onmisbare financiële steun van de sponsors. De goede opvolging hiervan en de
eindredactie waren in handen van mevr. Nadja Beeckman. Zij is ook uw
aanspreekpersoon voor alle vragen rond onze organisatie via
[email protected]
De grafische vormgeving was volledig in handen van dhr. Geert Dermout.
Ontwerp logo, alle drukwerk alsook het operationeel maken van de website is
zijn verdienste.
In naam van alle collegae van de Vakgroepen Tandheelkunde UGent en VUB
willen wij u dan ook een vruchtbaar ‘nascholingsjaar’ toewensen en u graag van
harte verwelkomen bij VUNIT.
Prof. dr. Luc MARTENS
Prof. dr. Jan COSYN
Coördinator VUNIT
Coördinator voor VUB
Voor verdere inlichtingen:
Secretariaat VUNIT
Mevr. Nadja Beeckman
De Pintelaan 185 (1P8)
9000 Gent
Tel: 09 332 38 57
e-mail: [email protected]
(tussen 8u tot 12u en van 13u tot 16u30)
4
Overzicht cursusprogramma 2015 op site
Gent per aangevraagd deelgebied
De deelgebieden hieronder zijn aangevraagd*, het kan zijn dat deze verschillen
van de toegekende deelgebieden.
deelgebied
datum
AE
pag
Lokale anesthesie in de tandheelkunde
24/04
40
19
ABC voor de tandartspraktijk hedendaagse reanimatietechniek
03/12
40
74
Aangezichtspijn en slaap
11/12
40
77
Wie zoekt, die vindt?
10/09
40
43
Kwaliteit is een keuze
17/09
30
45
Nomenclatuur gebruik voor de algemeen tandarts
26/11
20
72
Praktijkorganisatie – praktijkmanagement
04/12
20
75
Ergonomie in de praktijk: is pijn fijn?
18/12
40
81
16/10
20
55
Endo! Opbouwen? Overkronen?
16/04
40
18
Cleaning en shaping van het wortelkanaal
12/06
40
32
Posterieur composiet
18/06
40
33
Machinale kanaalpreparatie en warme condensatie van gutta-percha
19/06
40
36
Tandisolatie en rubberdam afzonderingstechnieken
15/12
30
79
KinderTHK: dentale traumatologie in de praktijk deel 1
28/05
40
24
KinderTHK: dentale traumatologie in de praktijk deel 2
05/06
30
28
KinderTHK: confectiekronen in het melkgebit*
03/09
40
40
Cariësmanagement: diagnostiek – risicobepaling – preventie*
04/09
40
42
1
2
3
Algemeen medisch
Ethische, socio-economische en
organisatorische aspecten van het beroep
Beeldvorming van de orofaciale regio en
stralingsbescherming
Beeldvorming in endodontologie – traumatologie
4
5
5
Preventie, restauratieve tandheelkunde en
endodontie
Kindertandheelkunde en orthodontie
deelgebied
datum
AE
pag
Implantologie for dummies: module 1
26/02
30
13
Implantologie for dummies: module 2
02/04
30
17
Tandextractie: een kunst?*
26/06
20
39
Implantologie for dummies: module 3
11/09
30
44
Digitale implantaatbehandelingen*
18/09
30
46
Parodontale zorg en nazorg op lange termijn
29/10
30
60
Het solitair implantaat: voorspelbare strategieën
19/11
30
66
30
82
6
Orale pathologie, mondheelkunde en parodontologie
Implantologie for dummies: module 4
7
Vaste en uitneembare prothese, occlusieleer en CMD
Bruxisme, schade en pijn: waar zit de link?
08/05
20
21
Temporomandibulaire disfuncties en aangezichtspijn
27/11
40
73
KICK-OFF Symposium VUNIT*
(2 & 4) 08/01
20
9
De overkappingsprothese op implantaten*
(6 & 7) 05/02
40
12
De oncologische patiënt bij de tandarts
(1 & 4) 26/03
20
15
De behandeling van esthetische problemen in de frontzone
(4 & 7) 04/06
40
26
Inlays en onlays
(4 & 7) 11/06
40
30
Digitalisering in de reconstructieve tandheelkunde
(2 & 7) 25/06
40
37
Klinische en digitale referentieanalyses en mock-ups*
(4 & 7) 24/09
30
48
Een update van de sinus maxillaris voor de algemeen tandarts* (4 & 6) 08/10
20
51
Tissue management en tissue engineering in de THK
(1 & 6) 15/10
20
54
De behandeling van schisispatiënten
(1 & 5) 22/10
20
57
Integratie van hygiëneaspecten in de praktijkkamer
(1 & 2) 23/10
20
58
12/11
30
63
(2, 4, 6 & 7) 19/11
40
65
(1 & 7) 20/11
40
68
(0, 4 & 7) 10/12
30
76
De tandarts en urgentietandheelkunde
(1 & 2) 14/12
20
78
Het gebruik van een nieuw bioactief silicaatcement
(4 & 5)
20
84
Cursussen met meerdere deelgebieden
Nascholing aan de stoel op de afdeling orale implantologie* (2, 6 & 7)
De kwetsbare oudere patiënt
Inleiding tot de dentale therapie voor OSAS
Leerzame mislukkingen
6
Overzicht cursusprogramma 2015 op site
VUB per aangevraagd deelgebied
De deelgebieden hieronder zijn aangevraagd*, het kan zijn dat deze verschillen
van de toegekende deelgebieden.
deelgebied
datum
AE
pag
18/06
20
34
04/03
10
14
Evidence-based dentistry: hype or hope?
24/09
20
49
Een vreemde in de praktijk: interculturele tandheelkunde
29/10
20
61
18/11
10
64
15/10
20
53
Rubberdam: de rode lap voor de tandarts of voor de patiënt?
31/03
20
16
Endo: nieuwste technieken eenvoudig en doelgericht toepassen
13/10
20
52
Endo! Opbouwen? Overkronen?
17/12
40
80
Update van mini-schroefjes in de orthodontie*
21/05
40
22
Angst voor de tandarts bij kinderen*
04/06
20
27
Cariësmanagement: diagnostiek – risicobepaling – preventie*
26/06
40
38
Retentie na de orthodontische behandeling: een must of een last?*
12/11
20
62
1
Algemeen medisch
Levensreddend handelen in acute situaties
2
Ethische, socio-economische en
organisatorische aspecten van het beroep
Infoavond: welke voordelen biedt het verwijzen van patiënten voor
wetenschappelijk onderzoek?* (FR)
Infoavond: welke voordelen biedt het verwijzen van patiënten voor
wetenschappelijk onderzoek?* (NL)
3 Beeldvorming van de orofaciale regio en
stralingsbescherming
Cone Beam CT voor tandheelkundige diagnose
4
5
7
Preventie, restauratieve tandheelkunde en
endodontie
Kindertandheelkunde en orthodontie
deelgebied
datum
AE
pag
19/11
20
67
(2 & 4) 15/01
20
10
(2, 6 & 7) 29/04
30
20
Inleiding tot de dentale therapie voor OSAS
(1 & 7) 28/05
40
25
Integratie van hygiëneaspecten in de praktijkkamer
(1 & 2) 05/06
20
29
Een update van de sinus maxillaris voor de algemeen tandarts* (4 & 6) 11/06
20
31
De overkappingsprothese op implantaten*
(6 & 7) 03/09
30
41
(0, 4 & 7) 08/10
30
38
Nazorg van tanden en implantaten in de algemene praktijk*
(1 & 6) 22/10
20
56
Endodontische microchirurgie*
(4 & 6) 24/11
20
69
Problem-solving in de orale implantologie*
(6 & 7) 26/11
20
70
Het gebruik van een nieuw bioactief silicaatcement
(4 & 5)
20
84
6
Orale pathologie, mondheelkunde en
parodontologie
Zie cursussen met meerdere deelgebieden
7
Vaste en uitneembare prothese, occlusieleer
en CMD
Impress or scan? Van pasta naar camera*
Cursussen met meerdere deelgebieden
KICK-OFF Symposium VUNIT*
Nascholing aan de stoel op de afdeling orale implantologie*
Leerzame mislukkingen
8
1
KICK-OFF Symposium VUNIT
‘HECHTING in de Tandheelkunde’
Donderdag 8 januari 2015
13u30 – 17u00
20 AE
DG 2 en 4
aangevraagd*
UGent en VUB beslisten om een hechte band te smeden tussen hun beider
nascholingsinstituten. Dit leidde tot het Vlaams Universitair Nascholingsinstituut
Tandheelkunde (VUNIT).
Om dit feestelijk te laten starten wordt aan beide universiteiten een KICK-OFF meeting
georganiseerd met als rode draad HECHTING.
Een begrip dat letterlijk maar ook breed kan worden geïnterpreteerd.
13u30
Dataregistratie Mondgezondheid:
een hechte samenwerking
Prof. dr. Peter Bottenberg
14u15
De hechting van bacteriën in en rond implantaten
Prof. dr. Hugo De Bruyn en Prof. dr. Jan Cosyn
15u00
Pauze
15u30
Hechting en restauratieve tandheelkunde:
het perfecte huwelijk?
Dr. Filip Keulemans
16u15
De hechte band tussen onderwijsinstelling en de praktijk:
het belang van levenslang leren
Dr. Bas Koole
De oprichting van VUNIT
Prof. dr. Luc Martens
17u00
Kort woordje van de overheden gevolgd door een receptie
BIJDRAGE: 130 euro / leden Dent-Alumni 115 euro
AANTAL DEELNEMERS: max.200
LOCATIE: Het Pand – Onderbergen 1 – 9000 Gent
9
2
KICK-OFF Symposium VUNIT
‘HECHTING in de Tandheelkunde’
Donderdag 15 januari 2015
13u30 – 17u00
20 AE
DG 2 en 4
aangevraagd*
UGent en VUB beslisten om een hechte band te smeden tussen hun beider
nascholingsinstituten. Dit leidde tot het Vlaams Universitair Nascholingsinstituut
Tandheelkunde (VUNIT).
Om dit feestelijk te laten starten wordt aan beide universiteiten een KICK-OFF meeting
georganiseerd met als rode draad HECHTING.
Een begrip dat letterlijk maar ook breed kan worden geïnterpreteerd.
13u30
Dataregistratie Mondgezondheid:
een hechte samenwerking
Prof. dr. Peter Bottenberg
14u15
De hechting van bacteriën in en rond implantaten
Prof. dr. Hugo De Bruyn en Prof. dr. Jan Cosyn
15u00
Pauze
15u30
Hechting en restauratieve tandheelkunde:
het perfecte huwelijk?
Dr. Filip Keulemans
16u15
De hechte band tussen onderwijsinstelling en de praktijk:
het belang van levenslang leren
Dr. Bas Koole
De oprichting van VUNIT
Prof. dr. Luc Martens
17u00
Kort woordje van de overheden gevolgd door een receptie
BIJDRAGE: 130 euro / leden Dent-Alumni 115 euro
AANTAL DEELNEMERS: max. 200
LOCATIE: VUB – gebouw A – auditorium Piet Brouwer
10
Meer dan een implantaat.
Een gevoel van vertrouwen.
Het Straumann® Dental Implant System is wereldwijd een toonaangevende oplossing voor tandartsen en tandheelkundige specialisten.
Ons engagement in onderzoek garandeert hoge kwaliteit die onafhankelijk wetenschappelijk is onderbouwd. Met onze innovaties voor
een betere patiëntenzorg zijn we in meer dan 70 landen uitgegroeid
tot een betrouwbare partner.
Voor meer informatie, contacteer Straumann op: 02 790 00 00,
[email protected], www.straumann.be
3
DE OVERKAPPINGSPROTHESE OP IMPLANTATEN
hoorcollege + practicum
Donderdag 5 februari 2015
09u00 – 17u00
40 AE
DG 6 en 7
aangevraagd*
De toepassing van implantaten kan een oplossing zijn voor veel "protheseleed". Het is
de taak van de tandarts om naar de individuele patiënt toe gericht advies te geven in
de edentate fase over de verschillende behandelingsmogelijkheden.
Om tot een harmonieus herstel te komen zal de tandarts bij elke patiënt met specifieke
factoren dienen rekening te houden alvorens over te gaan tot de keuze van aantal en
plaats van de implantaten, keuze van abutment en connectie met de prothese.
Deze indicaties worden besproken voor de bovenkaak en de onderkaak in functie van
kaakrelatie en antagonist.
Er gaat tevens aandacht naar het economisch aspect waarbij de kosteffectiviteit van
de overkappingsprothese op implantaten in functie van initiële kost en onderhoudskost
wordt doorgelicht.
Tijdens het praktijkgedeelte wordt dieper ingegaan op de verschillende types
implantaten en connecties die op de markt zijn en heeft de cursist de mogelijkheid om
deze materialen te testen en de bevestigingstechnieken in te oefenen.
SPREKERS: Prof. dr. Lieve Van Zeghbroeck
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 250 euro / leden Dent-Alumni 225 euro
Koffie, lunch en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 30
LOCATIE: UZGent – P8 – Tandheelkunde
12
4
IMPLANTOLOGIE VOOR DUMMIES
module 1
hoorcollege
Donderdag 26 februari 2015
13u00 – 18u00
30 AE
DG 6
In deze modulaire cursus wordt de implantaatbehandeling, gaande van patiënten
selectie en indicatiestelling tot de chirurgische en restauratieve procedures, doorlopen.
De doelstelling van deze modulaire aanpak is om de tandarts gefaseerd wegwijs te
maken in het selecteren en behandelen van patiënten met implantaten. Voor de
praktische hands-on training en de klinische modules met patiëntendemonstratie
wordt gewerkt met het Southern Implants implantaatsysteem.
Module 1: Evoluties en revoluties in de orale implantologie
* wetenschappelijke achtergrond van osseointegratie
* biocompatibiliteit van de implantaatmaterialen
* wat is de te verwachten behandeluitkomst in termen van implantaatsoverleving en
botstabiliteit
* chirurgische protocollen
* biologische en patiënten factoren die de behandeluitkomst beïnvloeden
SPREKERS: Prof. dr. Hugo De Bruyn
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 165 euro / leden Dent-Alumni 150 euro
Koffie en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 30
LOCATIE: UZGent – P8 – Tandheelkunde
13
5
INFOAVOND: welke voordelen biedt het verwijzen
van patiënten voor wetenschappelijk onderzoek?
hoorcollege
Woensdag 4 maart 2015
19u30 – 21u00
Deze voordracht wordt in het Frans gegeven.
10 AE
DG 2
aangevraagd*
Sinds januari 2014 werd de afdeling Parodontologie en Orale Implantologie aan de
VUB grondig hervormd. De nieuwe ploeg die inmiddels van start is gegaan zal naast
klinische activiteiten inzetten op klinisch wetenschappelijk onderzoek. Instroom van
patiënten met een specifieke pathologie of met een bepaald prothetisch probleem is
onontbeerlijk om klinisch onderzoek op een redelijke termijn af te ronden. In deze
lezing wordt ingegaan op de deontologische aspecten van het verwijzen van patiënten
van de privé praktijk naar de universiteit in het kader van reguliere zorg enerzijds en
wetenschappelijk
onderzoek
anderzijds.
Aandacht
gaat
uit
naar
het
verwachtingspatroon van de zorgverlener in eerste en tweede lijn bij het tot stand
komen van samenwerking. Belangrijke aspecten hierbij zijn de specifieke wensen van
de patiënt en verwijzer, de verslaggeving door de behandelaar en de nazorg.
Doctoraatsstudenten zullen aansluitend hun klinische studie kort toelichten en
contactgegevens kenbaar maken zodat tandartsen uit de periferie rechtstreeks kunnen
insturen. Dit laat toe om patiënten die voldoen aan de selectiecriteria van een lopende
studie snel en doelgericht te helpen. De honorering die wordt vooropgesteld en de
ondersteuning die aan de verwijzer zal worden aangeboden in het kader van
wetenschappelijk onderzoek zullen worden toegelicht.
SPREKERS: Prof. dr. Jan Cosyn en medewerkers
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: gratis
AANTAL DEELNEMERS: max. 80
LOCATIE: VUB – gebouw K – Tandheelkunde
14
6
DE ONCOLOGISCHE PATIËNT BIJ DE TANDARTS
hoorcollege
Donderdag 26 maart 2015
14u00 – 17u30
20 AE
DG 1 en 4
Bij de behandeling van hoofd- en halstumoren nemen naast de chirurgie ook
radiotherapie en chemotherapie een belangrijke plaats in. De prognose voor patiënten
neemt met de steeds evoluerende technieken toe, maar een aantal belangrijke
neveneffecten zijn niet te verwaarlozen. Deze zijn voor tandartsen van groot belang.
Snel evoluerende cariës na xerostomie zijn een ware nachtmerrie voor zowel
patiënten als tandartsen. Ook tandextracties kunnen na radiotherapie niet zomaar
gebeuren.
Aan de hand van klinische casi worden een aantal aspecten van de behandeling
overlopen:
* diagnostiek en de belangrijkste chirurgische aspecten van de behandeling van
hoofd- en halstumoren
* de effecten van radiotherapie en /of chemotherapie op de mond en tanden
* preventieve maatregelen (rol van fluoride, chloorhexidine, …)
* tandextractie beleid (kunnen we osteoradionecrose vermijden?)
* restauratief herstel (zin van ‘therapeutische’ vulmaterialen?)
* behandeling van osteoradionecrose
* prothetisch herstel (klosprothese, rehabilitatie op implantaten, …)
SPREKERS: Prof. dr. Geert Hommez
Dr. Philippe Deron
Carine Matthys
Véronique Christiaens
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 130 euro / leden Dent-Alumni 115 euro
Koffie en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 40
LOCATIE: UZGent – P8 – Tandheelkunde
15
7
RUBBERDAM
de rode lap voor de tandarts of voor de patiënt?
hoorcollege + practicum
Dinsdag 31 maart 2015
13u30 – 17u00
20 AE
DG 4
aangevraagd*
Rubberdam werd reeds uitgevonden in de 19e eeuw en hoort traditioneel tot het
universitair curriculum. Deze is ondertussen uitgegroeid tot een basisbehoefte en is
niet meer weg te denken binnen de tandheelkunde.
Desondanks is het aantal gebruikers ondermaats. De rubberdam geeft nochtans uzelf
en uw patiënt meer comfort, rust, veiligheid, infectiepreventie en beter zicht tijdens de
behandeling.
De cursus is bestemd voor tandartsen die weinig of geen rubberdam gebruiken, maar
ook voor de regelmatige rubberdamgebruikers die hun techniek willen verfijnen.
Aan de hand van theoretische en praktische oefeningen zullen alle technieken aan
bod komen om eenvoudige maar ook moeilijke casussen op te lossen. Een groot
aantal tips en tricks zullen aan bod komen.
Doel van de cursus is iedereen aan te sporen om de rubberdam dagelijks te
gebruiken. De praktijkoefeningen zullen het onwennig of onzeker gevoel wegwerken
van de cursisten. Alle hulpmiddelen zullen tijdens het praktijkgedeelte uitvoerig getest
worden op frasacomodellen in de fantoomkop.
De rubberdam moet geen obstakel meer zijn voor de cursist.
SPREKERS: Mathieu Vandendael
Ilse Minoodt
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 175 euro/ leden Dent-Alumni 160 euro
Koffie en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 20
LOCATIE: VUB – gebouw K – Tandheelkunde
16
8
IMPLANTOLOGIE VOOR DUMMIES
module 2
hoorcollege + hands-on training
Donderdag 2 april 2015
13u00 – 18u00
30 AE
DG 6
In deze modulaire cursus wordt de implantaatbehandeling, gaande van
patiëntenselectie en indicatiestelling tot de chirurgische en restauratieve procedures,
doorlopen. De doelstelling van deze modulaire aanpak is om de tandarts gefaseerd
wegwijs te maken in het selecteren en behandelen van patiënten met implantaten.
Voor de praktische hands-on
training en de klinische modules met
patiëntendemonstratie wordt gewerkt met het Southern Implants implantaatsysteem.
Module 2: Van selectie tot praktisch restauratief herstel (inclusief hands-on
prothetische training)
* stap voor stap aanpak per zittijd
* selectie van de patiënt
* pre chirurgische planning
* opvolging na de chirurgie
* abutmentkeuze en restauratieve procedure
* tandtechnische keuzes en alternatieven
* digitalisering in afdruk en technische uitvoering
* nazorg uit voorzorg
SPREKERS: Prof. dr. Hugo De Bruyn
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 165 euro / leden Dent-Alumni 150 euro
Koffie en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 30
LOCATIE: UZGent – P8 – Tandheelkunde
17
9
ENDO! OPBOUWEN? OVERKRONEN?
management van wortelkanaal behandelde tanden
hoorcollege + practicum
Donderdag 16 april 2015
09u00 – 17u00
40 AE
DG 4
Endo – opbouw – kroon: een voor de hand liggende keuze? Vandaag niet
noodzakelijk, ook al wordt dit vaak als een evidente behandeloptie aan de patiënt
voorgesteld. In een tijdperk waarin wortelkanaal behandelde tanden met beperkte
aanwezigheid van coronale tandsubstantie al snel geëxtraheerd worden in het
voordeel van een implantaat, dient een afweging gemaakt te worden of dergelijke
elementen toch niet beter bewaard kunnen blijven mits een adequaat restauratief
herstel. Een vaak aangevoerd argument om een element op te geven of snel te
overkronen is de hoge kans op tandbreuk doordat het dwarsverband in de natuurlijke
kroon verloren ging (doorboren van de kroonlijst).
Vanwege de tandverzwakking gaat men klassiek over tot een opbouw die als
fundering en houvast diende voor de restauratie, meestal een kroon. De trias ‘endo –
opbouw – kroon’ wordt vandaag niet meer standaard gevolgd. Dankzij nieuwe
inzichten in weefselbesparende benaderingen en de ontwikkeling van adhesieve
materialen [composietcementen om de retentie van vezelversterkte stiften te
verhogen, specifieke adhesieve (core build-up) opbouwmaterialen] is het mogelijk om
spaarzamer om te springen met zowel intraradiculair als coronaal tandweefsel en
endodontisch behandelde tanden te restaureren zonder een kroon te plaatsen.
In het theoretisch gedeelte van de cursus worden volgende vragen beantwoord:
* is de wortelkanaalherbehandeling geïndiceerd? Wat is de prognose? Waar ligt de
grens tussen extractie en tandbehoud?
* is electieve endodontie om houvast te creëren voor een kroon nog van deze tijd?
* is iedere wortelkanaal behandelde tand geschikt om op te bouwen?
* kan er voorspelbaar gehecht worden met adhesieven in een wortelkanaal?
* wanneer kiezen voor een stift of een stift met opbouw? Is er nog plaats voor de
gegoten stiftopbouw?
* wat is het belang van de ferrule en hoe realiseert men voldoende ferrule?
* kan de lange termijn prognose van wortelkanaal behandelde tanden verbeterd
worden door gebruikt te maken van directe en indirecte adhesieve restauraties?
In het praktisch gedeelte komen volgende procedures aan bod:
* preparatie van het wortelkanaal in functie van specifieke stiftsystemen
* de opbouw van het endodontisch behandelde element op verschillende manieren
SPREKERS: Prof. dr. Roeland. De Moor
Dr. Filip Keulemans
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 250 euro / leden Dent-Alumni 225 euro
Koffie, lunch en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 20
LOCATIE: UZGent – P8 – Tandheelkunde
18
10
LOKALE ANESTHESIE IN DE TANDHEELKUNDE
hoorcollege
Vrijdag 24 april 2015
09u00 – 17u00
40 AE
DG 1
Anesthesie is een basisbehandeling in de praktijk met een groot effect op patiënten
beleving. Meestal wordt die benoemd als ‘practice-builder’.
Vaak niet moeilijk, soms onderschat …
Vooral het slaagpercentage van de mandibulaire blok-anesthesie of kortweg ‘Spix’ is
aan de lage kant.
Deze halve dag is bedoeld om een handeling die tandartsen dagelijks uitvoeren na
jaren van praktijk eens te evalueren. Waarom lukt een lokale anesthesie niet? Welke
zijn de oorzaken?
Naast relevante anatomie, basistechnieken, update farmacologie zal worden
stilgestaan bij nieuwere technieken en instrumentarium voor toediening van lokale
anesthesie?
Het doel is verder inzicht te verschaffen en de practici hun succespercentage te
verhogen.
SPREKERS: Prof. dr. Geert Hommez
Dr. Rita Cauwels
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 220 euro / leden Dent-Alumni 200 euro
Koffie, lunch en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 40
LOCATIE: UZGent – P8 – Tandheelkunde
19
11
NASCHOLING AAN DE STOEL OP DE AFDELING
ORALE IMPLANTOLOGIE
kliniekstage
Woensdag 29 april 2015
13u00 – 18u00
30 AE
DG 2, 6 en 7
aangevraagd*
Traditionele nascholing omvat een lezing en/of preklinisch practicum. Vaak komen
hierbij de ‘mooiste cases’ aan bod of worden technieken aangeleerd met beperkte
klinische toepasbaarheid. Tijdens deze nascholingscursus worden cursisten in kleine
groep meegenomen op de afdeling Parodontologie en Orale Implantologie van de
VUB om te leren van de dagelijkse praktijk ‘aan de stoel’. Bij aanvang van de cursus
wordt een presentatie gehouden van de behandelingen die vooraf werden gepland op
de afdeling. Prof. Cosyn en zijn team geven uitleg over het behandelingsplan en de
alternatieve behandelopties. Nadien wordt de gekozen behandeling die de cursist
naderhand zal te zien krijgen, besproken. Via deze onderwijsvorm wordt de
theoretische achtergrond getoetst aan de klinische realiteit. Behandelingen die aan
bod komen zijn ondermeer extracties in de premaxilla (1), het plaatsen van één of
meerdere implantaten (2) en de prothetische afwerking op implantaten (3).
Respectievelijke aandachtspunten zijn indicaties voor het gebruik van kunstbot in
alveoles (1), een correcte pre-chirurgische planning voor het plaatsen van implantaten
(2) en het voorspelbaar werken op implantaten met aandacht voor een correcte
overdracht van informatie tussen de betrokken (3). Naast voornoemde chirurgische en
prothetische aspecten komen ook deontologische aspecten van verwijzing in ruime
mate aan bod
SPREKERS: Prof. dr. Jan Cosyn
Dr. Aryan Eghbali
Dr. Tim De Rouck
Parodontologe Iris Wyn
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 250 euro / leden Dent-Alumni 225 euro
Koffie en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 8
LOCATIE: VUB – gebouw K – Tandheelkunde
20
12
BRUXISME, SCHADE EN PIJN: WAAR ZIT DE LINK?
Klinische aspecten voor diagnose en beleid
hoorcollege
Vrijdag 8 mei 2015
14u00 – 17u30
20 AE
DG 7
Gebitsslijtage door bruxisme of erosie of een combinatie van beide zien we regelmatig
in de dagelijkse praktijk, dit zowel bij kinderen als volwassenen en niet echt typisch
voor bepaalde leeftijdsgroepen.
Bruxisme is geen levensbedreigend probleem maar kan een ernstige impact hebben
op de levenskwaliteit van elke mens, meer specifiek onder de vorm van dentale
problemen (intern en extern), schade aan restauraties, functionele stoornissen voor de
kaken en kaakgewricht, pijn in de orofaciale regio en spanningshoofdpijn.
Bruxisme wordt beschouwd als een bewegingsstoornis gekenmerkt door klemmen,
knarsen of opspannen zonder tandcontacten.
Tandslijtage door bruxisme ontstaat vooral ten gevolge van excessieve repetitieve
tandcontacten en kan allerlei vormen aannemen tot zelfs barsten die doorlopen tot in
het wortelgedeelte of defecten aan de tandhalzen door abfractie van glazuur en
wortelcement.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen waakbruxisme (overdag, zijnde klemmen
en tikken) en nachtelijk bruxisme (klemmen en knarsen). Dit laatste wordt beschouwd
als een slaap-gerelateerde bewegingsstoornis.
Er zal breder ingegaan worden op de verschillende vormen van bruxisme en eventuele
diagnostische verschillen, de grootorde van hun impact en de al dan niet mogelijke
klinische aanpak ervan.
SPREKERS: Prof. dr. Linda Van den Berghe
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 130 euro / leden Dent-Alumni 115 euro
Koffie en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 40
LOCATIE: UZGent – P8 – Tandheelkunde
21
13
UPDATE VAN MINI-SCHROEFJES IN DE
ORTHODONTIE
hoorcollege
Donderdag 21 mei 2015
09u00 – 17u00
40 AE
DG 5
aangevraagd*
Mini-schroefjes en andere TAD’s (temporary anchorage devices), gebruikt als extra
intra-orale verankering, spelen steeds vaker een belangrijke rol in het orthodontisch
behandelplan. De ankertjes zijn een extra instrument geworden om moeilijke
tandverplaatsingen tot een goed einde te brengen. De indicaties en de klinische
implicaties, alsmede de belangrijke communicatie tussen implantoloog en orthodontist,
worden belicht.
Zullen aan bod komen:
* orthodontische verankering
* biomaterialen en technische kenmerken
* verschillende types botankers en schroefjes
* klinisch protocol
* biomechanica
* indicaties en contra-indicaties
* plaatsing, gebruik en verwijdering van mini-schroefjes
* klinische gevallen
SPREKERS: Prof. dr. Bart Vande Vannet
Dr. Karlien Asscherickx
DOELGROEP: Algemeen tandarts, orthodontisten en
parodontologen
BIJDRAGE: 220 euro/ leden Dent-Alumni 200 euro
Koffie, lunch en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 80
LOCATIE: VUB – gebouw K – Tandheelkunde
22
3D Printing
Odontos, Plettenburg 5, Postbus 140, 3430 AC Nieuwegein - Nederland
Tel: +31 (0)30 603 20 27, Fax: +31 (0)30 603 28 74
BON
www.odontos.nl, [email protected]
Ik ben geïnteresseerd in de gratis productinformatie van Odontos
Orthodontisch Laboratorium, stuurt u het mij maar toe.
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Fax/mail:
Deze bon in een ongefrankeerde enveloppe zenden aan:
Odontos Antwoordnummer 3115, 3430 VP Nieuwegein NL
14
KINDERTANDHEELKUNDE: DENTALE
TRAUMATOLOGIE IN DE PRAKTIJK DEEL 1
hoorcollege + practicum ‘SPALKEN’
Donderdag 28 mei 2015
09u00 – 17u00
40 AE
DG 5
Hoewel trauma zich altijd onverwacht voordoet, liggen de directe, nauwkeurige
diagnose en de onmiddellijk ingestelde therapie aan de basis van een goede prognose.
De juiste röntgendiagnostiek, het kiezen tussen een fysiologische of starre
spalktechniek, het gebruik van calciumhydroxide versus MTA en andere calcium
silicaatcementen, de strikte nazorg en de kennis van de genezingsprocessen zijn van
belang bij de behandeling van trauma.
Aan de hand van klinische beelden, ‘uit het leven gegrepen’, zullen de volgende
onderwerpen besproken worden:
* röntgendiagnostiek bij trauma
* hygiënisch spalken + praktijkoefening
* trauma in het melkgebit
* intrusie/extrusie
* wortelbreuken
* avulsie
* mondbeschermers
Binnen een preklinisch practicum krijgt men de kans het volgende te oefenen:
* zuuretsspalk
* glasvezelspalk
* TTS-Titanium trauma spalk
De cursisten worden actief betrokken bij deze dag. Klinische gevallen uit de eigen
praktijk kunnen aan bod komen indien anamnese en röntgenfoto’s (minstens 2 weken
op voorhand aangeleverd) worden opgestuurd of gemaild via het secretariaat
kindertandheelkunde [email protected]
Bij de bespreking blijft de anonimiteit van de practicus gewaarborgd!
SPREKERS: Prof. dr. Luc Martens
Dr. Rita Cauwels
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 250 euro / leden Dent-Alumni 225 euro
Koffie, lunch en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 30
LOCATIE: UZGent – P8 – Tandheelkunde
24
15
INLEIDING TOT DE DENTALE THERAPIE VOOR
OBSTRUCTIEF SLAAPAPNEU SYNDROOM
hoorcollege
Donderdag 28 mei 2015
09u00 – 17u00
40 AE
DG 1 (20)
DG 7 (20)
De presentatie van Dr. Raskin zal in het Frans worden gegeven.
Obstructief Slaapapneu Syndroom (OSAS) behoort tot de gekende slaapdisfuncties,
meer bepaald tot de slaap gerelateerde ademhalingsstoornissen.
Snurken en ongewone dagelijkse vermoeidheid zijn mogelijks de eerste en zeer
belangrijke symptomen van OSAS. Ondanks veelvuldige hilarische opmerkingen,
wordt snurken als zeer sociaal storend ervaren door de slaapgenoten. De
ongecontroleerde vermoeidheid lijdt tot ernstige concentratiestoornissen en is vaak de
mogelijke oorzaak van verkeersaccidenten of ongelukken in de privésfeer.
Epidemiologische cijfers zijn zeer prominent: voor milde OSAS (AHI ≥ 5) een
prevalentie van 3 tot 28% en matige OSAS (AHL ≥ 15) een prevalentie van 1 tot 14%.
De antropologische evolutie en de levenslijn van kind tot volwassenen spelen een
grote rol in de causaliteit van het ontstaan van Obstructief Slaap Apneu Syndroom.
Comorbiditeit van o.a. cardiologische aandoeningen zijn alom gekend en ruimschoots
wetenschappelijk aangetoond.
De toegang van de tandarts tot deze discipline is voornamelijk in België nog zeer pril.
Er is nu op RIZIV niveau een gereglementeerde erkenning van de potentiële dentale
behandeling van deze niet onbelangrijke OSAS patiëntengroep.
De dentale behandeling van de OSAS patiënten situeert zich voornamelijk in het
indicatiegebied van milde tot matige apneu (AHI index 0 – 25) (volgens het ‘Evidence
Based Medicine’ rapport van de prestigieuze Cohrane groep).
Tijdens het hoorcollege zal de noodzakelijke kennis over de slaapgeneeskunde
worden gepresenteerd. Diverse niet dentale en dentale therapeutische interventies
zullen worden toegelicht. Tevens zal er uitvoerig de rol van de tandarts en de
tandtechnische aspecten worden besproken met een oog voor de klinische en
praktische aspecten van deze belangrijke problematiek.
SPREKERS: Drs. Miche De Meyer
Dr. Sylvianne Raskin
(CHU, Université de Liège)
Wim Verhaeghe (afd. Maxillofaciale chirurgie)
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 220 euro / leden Dent-Alumni 200 euro
Koffie, lunch en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 80
LOCATIE: VUB – gebouw K – Tandheelkunde
25
16
DE BEHANDELING VAN ESTHETISCHE PROBLEMEN
IN DE FRONTZONE
een afweging tussen composiet- en porseleinfacetten
hoorcollege + practicum
Donderdag 4 juni 2015
09u00 – 17u00
40 AE
DG 4 (20)
DG 7 (20)
Esthetische aspecten in de restauratieve en prothetische tandheelkunde hebben sterk
aan belang gewonnen.
Binnen een tandsubstantiesparende benadering is esthetisch herstel van
frontelementen met zowel composietfacetten (direct als indirect) als porseleinfacetten
mogelijk.
De evolutie in zowel materialen (composiet alswel porselein) en de kleefmiddelen
hebben deze tandvriendelijke benadering nog beter mogelijk gemaakt.
Tijdens deze dagcursus worden preparatietechnieken voor zowel porselein als
composiet, modelleertechnieken met composieten (tips and tricks) en de verschillende
materialen en hechtsystemen besproken.
Inhoud:
* materialen geïndiceerd voor beide technieken
* indicatie voor composiet facings en resultaten op lange termijn
* indicaties voor porseleinfacetten en resultaten op lange termijn
* preparatietechnieken en aanbrengen van composiet facings
* preparatietechniek, afdrukken en kleven van porselein facings
* praktische oefeningen van beide methoden op fantoom met demonstraties
SPREKERS: Dr. Filip Keulemans
Drs. Michaël Leconte
Tandarts An De Witte
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 250 euro / leden Dent-Alumni 225 euro
Koffie, lunch en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 25
LOCATIE: UZGent – P8 – Tandheelkunde
26
17
ANGST VOOR DE TANDARTS BIJ KINDEREN
hoorcollege
Donderdag 4 juni 2015
13u30 – 17u00
20 AE
DG 5
aangevraagd*
Een tandartsbezoek behoort voor kinderen en volwassenen niet tot de meest
aangename dingen. Volwassenen hebben geleerd hun angsten te bedwingen of
stellen een tandartsbezoek op eigen initiatief en met alle gevolgen van dien uit. Zoals
bij de volwassen of adolescente patiënt zijn veel kinderen rustig en hebben een
behoorlijk gezonde mond en stellen weinig problemen in de praktijk. Die kinderen die
in de praktijk geducht worden als moeilijk of lastig worden vaak te laat naar de tandarts
gebracht (door de ouders) en dan nog in geval van acute pijnklachten. Negatieve
ervaringen (van het kind zelf of van familieleden), angst van het onbekende bij het kind
en onwennigheid van de tandarts laten de situatie dan ontsporen vooraleer de
behandeling is begonnen. Indien de tandarts het terrein goed kan ontmijnen zullen
beide partijen (en de ouders) een positieve herinnering aan de behandeling
overhouden.
De docent zal in deze presentatie trachten een beeld te schetsen van de achtergrond
van angst voor de tandarts bij sommige kinderen. Daarop volgend zal deze een aantal
praktische adviezen aandragen, hoe men als tandarts zulke angst bij kinderen herkent
en hoe daar mee om te gaan. Aansluitend zal worden toegelicht in welke situatie het
verstandig is een kind te verwijzen naar een specialist (kindertandarts, bijzondere
tandheelkunde).
SPREKERS: Prof. dr. Peter Bottenberg
Anne Sophie van Wijland - Master Klinische
Orthopedagogiek VU Amsterdam en
bevoegdheid-getuigschrift Psychodiagnostiek
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 130 euro / leden Dent-Alumni 115 euro
Koffie en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 80
LOCATIE: VUB – gebouw K – Tandheelkunde
27
18
KINDERTANDHEELKUNDE: DENTALE
TRAUMATOLOGIE IN DE PRAKTIJK DEEL 2
hoorcollege + practicum ‘De onvolgroeide apex behandeling’
Vrijdag 5 juni 2015
09u00 – 15u30
30 AE
DG 5
De behandeling na trauma van onvolgroeide gebitselementen blijft een boeiende
materie. De voorbije 50 jaar kunnen we bestempelen als de ‘calciumhydroxide’ periode.
Hoewel de positieve resultaten naar apexogenesis en apexificatie onmiskenbaar
aangetoond zijn en de literatuur daar het nodige bewijs voor leverde, blijven er
verschillende nadelen bestaan bij deze therapie. De langdurigheid van de therapie is
daarvan één van de meest gekende. De verzwakking van de tandwortel kreeg met de
jaren ook meer aandacht. Niet alleen vanuit het ‘kwantitatief’ standpunt zoals de dunne
kanaalwanden maar ook vanuit het ‘kwalitatief’ standpunt dat het worteldentine zelf op
termijn wordt verzwakt zodra een calciumhydroxide therapie enkele maanden
overschrijdt.
Het versterken van de tandwortel is één van de huidige onderzoeksthema’s binnen de
dentale traumatologie. De ontwikkeling van calcium silicaatcementen (MTA,
BiodentineTM … ) lijkt de nadelen van calciumhydroxide gedeeltelijk op te lossen. Een
één-staps apexificatie bij een onvolgroeid element kan nu met succes worden
uitgevoerd.
De cursus zal bestaan uit:
* Apexificatie en apexogenesis: an update
* Calciumhydroxide: verleden, heden en nog een toekomst?
* MTA, BiodentineTM: gebruik als apicale plug.
* Binnen een preklinisch practicum wordt aangeleerd hoe een apicale plug wordt
geplaatst met MTA en BiodentineTM
* Casuïstiek en long-term follow-up.
SPREKERS: Prof. dr. Luc Martens
Dr. Rita Cauwels
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 190 euro / leden Dent-Alumni 170 euro
Koffie, lunch en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 25
LOCATIE: UZGent – P8 – Tandheelkunde
28
19
INTEGRATIE VAN HYGIËNEASPECTEN IN DE
PRAKTIJKKAMER: een realistische kijk op de
hedendaagse praktijkvoering
hoorcollege
Vrijdag 5 juni 2015
14u00 – 17u30
20 AE
DG 1 en 2
Discipline is één van de bouwstenen voor een dagelijks consequente uitgevoerde
infectiecontrole.
In de hedendaagse praktijkvoering worden standaardprotocols en procedures een
noodzaak om de kruisinfecties te beperken en een kwalitatief praktijkgericht beleid
naar desinfectie en sterilisatie tot stand te brengen binnen aanvaardbare
tijdseenheden.
Ook de recente wetgeving voor “no fault” of foutloze aansprakelijkheid zal op dit terrein
zijn invloed hebben.
Te bespreken items:
* infectiepreventie: Evidence based
* handdesinfectie
* persoonlijke hygiëne
* ontsmettings- en sterilisatiemethodes van divers instrumentarium en toestellen
* hygiëne in de behandelkamer en randlokalen
* werkorganisatie: voor, tijdens en na de behandeling
SPREKERS: Hoofdverpleegkundige Nicole Schelstraete
Prof. dr. Geert Claeys
DOELGROEP: Algemeen tandarts en tandartsassistenten
BIJDRAGE: 130 euro / leden Dent-Alumni 115 euro
Koffie en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 50
LOCATIE: VUB – gebouw K – Tandheelkunde
29
20
INLAYS EN ONLAYS
een (onder)gewaardeerde restauratieve optie in de
posterieure zone
hoorcollege + practicum
Donderdag 11 juni 2015
09u00 – 17u00
40 AE
DG 4 (10)
DG 7 (30)
In de loop van de voorbije decennia hebben de verbetering van adhesieve technieken
en de ontwikkeling van nieuwe materialen voor een revolutie gezorgd in de
behandelingsaanpak binnen de restauratieve tandheelkunde. Dit omvat ondermeer
een brede toepassing van tandsubstantiesparende preparatievormen, aangevuld met
een afgewogen selectie van aangepaste restauratieve materialen die hoog scoren op
het vlak van esthetiek en duurzaamheid.
Deze evolutie heeft niet enkel tot meer voorspelbare resultaten in de anterieure zone
geleid, maar laat ook toe in de posterieure zone betrouwbaar te restaureren met
behulp van partiële adhesieve voorzieningen, zoals inlays en onlays. Het concept van
‘biomimetisch restaureren’ heeft bovendien bijgedragen tot het perfect op elkaar
afstellen van preparatievorm, materiaal en hechtingstechnieken. Wetenschappelijke
literatuur bevestigt overvloedig de voordelen van deze vormen van indirecte
restauraties op gebied van duurzaamheid en esthetische integratie.
Tijdens deze dagcursus worden preparatietechnieken voor inlays, onlays en meer
uitgebreide partiële restauratievormen in de posterieure zone, evenals de
verschillende materialen en hechtsystemen besproken.
Inhoud:
* materialen en technieken geïndiceerd voor indirecte adhesieve restauraties
in de posterieure zone
* indicatie voor preparatievormen en gerelateerde materialen op lange termijn
* preparatietechnieken voor indirecte posterieure restauraties uit composiet
* preparatietechnieken voor indirecte posterieure restauraties uit glaskeramiek
* praktische oefeningen voor beide behandelopties op fantoom, incl. demonstratie
SPREKERS: Prof. dr. Peter De Coster
Dr. Filip Keulemans
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 250 euro / leden Dent-Alumni 225 euro
Koffie, lunch en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 30
LOCATIE: UZGent – P8 – Tandheelkunde
30
21
EEN UPDATE VAN DE SINUS MAXILLARIS
VOOR DE ALGEMEEN TANDARTS
hoorcollege
Donderdag 11 juni 2015
13u30 – 17u00
20 AE
DG 4 en 6
aangevraagd*
De sinus maxillaris ligt in de directe omgeving van het werkterrein van de tandarts. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat tandpathologie aanleiding kan geven tot sinusitis en
vice versa. Dentogene sinusitis komt frequenter voor dan gedacht en kan
verscheidene oorzaken hebben. Het is belangrijk dat tandartsen en NKO-artsen
communiceren met elkaar wanneer dergelijke interactie wordt vermoed om zodoende
te komen tot een efficiënte behandeling op maat van de patiënt. Zowel endodontale /
periapicale als parodontale pathologie kan sinusproblemen veroorzaken. Ook wanneer
wordt besloten om maxillaire (pre)molaren te verwijderen kan de sinus maxillaris
zorgen voor complicaties. Het is in eerste instantie belangrijk dat de tandarts het risico
op een buccosinusale fistel tracht in te schatten en desgevallend in staat is om een
primaire sluiting te verwezenlijken. Tenslotte kan de sinus maxillaris de complexiteit
van rehabilitaties door middel van implantaten aanzienlijk verhogen. Uitzakking van de
sinusbodem na tandextractie resulteert in een gebrek aan bothoogte en maakt een
sinuslift onafwendbaar. In deze cursus wordt ingegaan op voornoemde problemen en
vaak eenvoudige preventie / behandeling en wordt in ruime mate aandacht besteed
aan anatomische aspecten van de sinus maxillaris door middel van 3D beeldvorming.
Finaal wordt ingegaan op chirurgische aspecten van sinuslift en de prognose van
implantaatbehandelingen na dergelijke reconstructieve chirurgie.
SPREKERS: Prof. dr. Geert Hommez
Dr. Aryan Eghbali
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 130 euro / leden Dent-Alumni 115 euro
Koffie en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 80
LOCATIE: VUB – gebouw K – Tandheelkunde
31
22
CLEANING EN SHAPING VAN HET
WORTELKANAAL: machinaal roterend
instrumentarium en activatie van irrigantia
hoorcollege + practicum
Vrijdag 12 juni 2015
09u00 – 17u00
40 AE
DG 4
Kiezen tussen instrumenten met verschillend design: welke impact heeft deze keuze
op uw behandeling?
Cleaning en shaping van het wortelkanaal zijn een essentiële stap in de
wortelkanaalbehandeling. Fouten tijdens deze fase hebben onherroepelijk een invloed
op het verdere verloop van de behandeling en de prognose van het element. Hoewel
de meeste tandartsen initieel werden opgeleid met manuele preparatietechnieken
toont de literatuur dat hierbij vaak fouten worden gemaakt. Machinale
preparatiemethoden leiden tot minder procedurele fouten en makkelijker te vullen
kanalen.
Het ideale kanaal laat efficiënt irrigeren van het wortelkanaal toe. Echter, het
endodontium is een systeem met grillige vormen en verbindingen tussen kanalen en
behoeft aldus een meer uitgebreide aanpak. Irrigantia kunnen op verschillende
manieren geactiveerd worden en bijgevolg beter drie dimensioneel verspreid worden,
waardoor niet alleen een hogere reinigingsgraad van het wortelkanaalsysteem bereikt
wordt maar eveneens een betere desinfectie.
Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de evidentie in de literatuur. Tevens worden
meerdere systemen ter beschikking gesteld om uit te proberen. Na een uitgebreide
praktische uitleg en demonstratie, kan de deelnemer na oefenen op kunsthars blokjes
ook de uitdaging van humane elementen aangaan om vervolgens voor zichzelf te
beslissen welk systeem zijn voorkeur wegdraagt.
SPREKERS: Prof. dr. Roeland. De Moor
Prof. dr. Mieke De Bruyne
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 250 euro / leden Dent-Alumni 225 euro
Koffie, lunch en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 25
LOCATIE: UZGent – P8 – Tandheelkunde
32
23
POSTERIEUR COMPOSIET
hoorcollege + practicum
Donderdag 18 juni 2015
09u00 – 17u00
40 AE
DG 4
Het hoeft geen betoog dat er vandaag een verschuiving is van amalgaam naar
composiet als direct vulmateriaal in de zijdelingse delen.
Niettegenstaande er op grote schaal composiet gebruikt wordt, er zelfs Europese
scholen zijn die het gebruik van amalgaam niet meer doceren, er tandartsen zijn die
resoluut amalgaam door composiet vervangen, kan men de vraag stellen of dit een
verbetering van de mondsituatie meebrengt. Als gemiddelde levensduur voor een
posterior composietrestauratie wordt gemiddeld 7 jaar vooropgesteld (op basis van
wetenschappelijke literatuur) en 17 à 18 jaar voor amalgaamrestauraties. Het falen
van composiet is daarenboven overduidelijk een ‘operator’-probleem.
In het theoretische gedeelte wordt de positie van composiet in de wereld van
plastische vulmaterialen verduidelijkt:
* is amalgaam out?
* biedt kleeftandheelkunde een waardig alternatief voor amalgaam? Zijn onderlagen
nog wel nodig?
* in welke mate is het caviteitsontwerp een determinerende factor? Wanneer een
‘open sandwich’ en een ‘gesloten sandwich’ benadering?
* krimp is nog steeds een probleem voor het lang leven van een composiet vulling,
hoe kan deze optimaal gecompenseerd worden?
* composiet en amalgaam, en de gezondheid van de patiënt.
* het opfrissen en herstellen van restauraties is meer en meer aanvaard als valabele
restauratieve techniek – hoe past composiet in deze strategie?
* uitgebreide composietrestauraties versus porselein.
Tijdens deze praktijkcursus wordt het theoretisch gedeelte beperkt gehouden en wordt
volle aandacht besteed aan praktisch werken met posterior composiet. In het
praktijkgedeelte komen volgende aspecten aan bod: oefenen met bewezen materialen
en technieken voor beperkt en zeer uitgebreid verlies van tandsubstantie.
SPREKERS: Prof. dr. Roeland. De Moor
Dr. Filip Keulemans
Tandarts An De Witte
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 250 euro / leden Dent-Alumni 225 euro
Koffie, lunch en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 25
LOCATIE: UZGent – P8 – Tandheelkunde
33
24
LEVENSREDDEND HANDELEN IN ACUTE SITUATIES
hoorcollege + practicum
Donderdag 18 juni 2015
13u30 – 17u00
20 AE
DG 1
Interactieve opleiding over het levensreddend ingrijpen bij mogelijk acute situaties,
ondersteund met oefeningen. Handige cursus over de nieuwe Europese richtlijnen
voor CPR (Cardio-Pulmonary Resuscitation) en ECC (Emergency Cardiovascular
Care). De ‘keten van overleving’ benadrukt het belang van uitoefening van de correcte
handelingen in de juiste volgorde met optimale efficiëntie. Dit om het slachtoffer, zowel
kinderen als volwassenen, een maximale kans op overleven te geven.
Zullen aan bod komen:
* correct vaststellen van ademhalings- en hartstilstand
* onmiddellijk toepassen van de internationaal aanvaarde richtlijnen van CPR
* Basic Life Support
* luchtwegmanagement o.a. met betrekking tot het verwijderen van een vreemd
voorwerp
* praktische oefeningen op poppen
* Advanced Life Support en de acute behandeling van anafylaxie: aanbevelingen
SPREKERS: Dr. Jouke De Regt
Dr. Viola Van Gorp
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 175 euro / leden Dent-Alumni 160 euro
Koffie en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 20
LOCATIE: VUB – gebouw AB – SKILLSLAB
(onthaal om 13u00 in lokaal A045)
34
PUUR
NEWTRON
Tandplak detectie
dankzij de fluorescentie van de
technologie
ACTEON® SATELEC® revolutioneert de tandheelkunde met een
volledig nieuw gamma NEWTRON® ultrasoontoestellen.
Bespaar tijd in uw scaling behandelingen
door een gelijktijdige detectie en
verwijdering van tandsteen en tandplak
door de B.LED technologie.
Werk in een ongekende rust dankzij het
automatisch aanpassen van kracht en irrigatie.
www.pure-newtron.com
SATELEC • A company of ACTEON Group • 17 av. Gustave Eiffel • BP 30216
33708 MERIGNAC cedex • FRANCE • Tel +33 (0) 556 34 06 07
Fax +33 (0) 556 34 92 92 • E-mail : [email protected]
Pub_A5_P5XS_BT_NTUGent2015.indd 1
28/07/2014 12:00:14
25
MACHINALE KANAALPREPARATIE (moderne
roterende NiTi instrumenten) EN WARME
CONDENSATIE VAN GUTTA-PERCHA
hoorcollege + practicum
Vrijdag 19 juni 2015
09u00 – 17u00
40 AE
DG 4
In deze praktijkgerichte cursus komen alle stappen die een endodontische
behandeling van begin tot einde in goede banen leiden aan bod. Naast
openingscaviteit, (elektronische) lengtebepaling en (passieve ultrasone) irrigatie wordt
hierbij vooral de nadruk gelegd op de eigenschappen, het concept en de praktische
implementatie van de machinale wortelkanaal preparatietechniek en warme
vultechnieken.
Na een wetenschappelijk onderbouwd, maar voornamelijk praktijkgericht hoorcollege,
kunnen deelnemers aan de hand van oefenblokjes en zelf verzamelde geëxtraheerde
tanden, uitgebreid kennismaken met machinale preparatie met moderne roterende
NiTi instrumenten (zoals Twisted Files of TF Adaptive). Welke voordelen bieden deze
ten opzichte van oudere generaties NiTi’s? Zijn deze instrumenten effectief minder
breukgevoelig en meer flexibel? Welke techniek hanteren?
In de namiddag volgt een uiteenzetting over warme vultechnieken, en zal de
vultechniek met toestellen voor warme verticale gutta percha condensatie (zoals vb.
de Elements Obturation Unit) belicht worden. Deze vultechniek kunnen de deelnemers
zich in het daaropvolgende oefengedeelte onder begeleiding meester maken.
Deze cursus, waarbij het hands-on oefengedeelte tot doel heeft de leercurve te
overbruggen om nadien in de praktijk aan de slag te kunnen, richt zich zowel op
practici voor wie deze nieuwe technieken een eerste kennismaking zijn, als zij die
reeds deze technieken hanteren, maar ze verder wensen te vervolmaken of te
perfectioneren.
SPREKERS: Dr. Maarten Meire
Filip Calberson
Christophe Deroose
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 250 euro / leden Dent-Alumni 225 euro
Koffie, lunch en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 20
LOCATIE: UZGent – P8 – Tandheelkunde
36
26
DIGITALISERING IN DE RECONSTRUCTIEVE
TANDHEELKUNDE:
een kritische analyse en hands-on workshop
hoorcollege + practicum
Donderdag 25 juni 2015
09u00 – 17u00
40 AE
DG 2 (10)
DG 7 (30)
De introductie van digitalisering in de reconstructieve tandheelkunde, nu 30 jaar
geleden, heeft bijgedragen tot een belangrijke evolutie in materialen en
vervaardigingtechnieken voor indirecte restauraties en heeft de indicatiestelling voor
dergelijke voorzieningen enorm uitgebreid. De belangrijkste technologische
ontwikkelingen van het voorbije decennium situeren zich, naast de grote(re) precisie
van de digitale afdrukname, hoofdzakelijk op het vlak van materialen voor ‘chairside’ in
‘in-lab’ CAD-CAM restauraties met hoge duurzaamheid en klinische voorspelbaarheid.
Deze ‘op maat’ geconcipieerde combinatie van afdruktechniek en materiaalkeuze ligt
mede aan de basis van het aan belang winnende concept van de biomimetische
restauratieve tandheelkunde. Bovendien laat digitalisering een betere controle op de
technische workflow toe en biedt het bijkomende kanalen voor een optimale
communicatie tussen tandarts en tandtechnicus.
Deze dagcursus richt zich zowel naar geïnteresseerde collegae die een eerste
objectieve en kritische kijk willen verwerven op de gangbare digitale afdruksystemen,
vooraleer bvb. over te gaan tot een eventuele aankoop, als naar gevestigde ‘users’ die
met vragen blijven zitten of nood hebben aan een vergelijkende analyse om de
mogelijkheden van hun eigen systeem beter te kunnen appreciëren. Het theoretische
niveau wordt bewust laagdrempelig gehouden om verder in de diepte te kunnen
focussen op de technische en vooral klinisch-praktische kanten van de heden
commercieel beschikbare digitale afdruksystemen.
Tijdens de voormiddagsessie wordt ingegaan op de principes van de digitale afdruk en
gaat een belangrijk deel van de aandacht naar de meerwaarde die deze systemen
bieden naar ‘workflow’ en tandarts-tandtechnicus communicatie toe. Het aflijnen van
indicaties en contra-indicaties, evenals een vergelijkende analyse van de voordelen en
beperkingen van de beschikbare systemen komen hier ter sprake.
De namiddagsessie staat volledig in het teken van het praktisch omgaan met de
beschikbare systemen onder begeleiding van technische specialisten. Tijdens de
aansluitende workshop kunnen de cursisten zelf de verschillende systemen uittesten
en vergelijken. Afsluitend worden ervaringen en commentaren uitgewisseld in een
evaluatieronde.
SPREKERS: Prof. dr. Lieve Van Zeghbroeck
Prof. dr. Peter De Coster
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 250 euro / leden Dent-Alumni 225 euro
Koffie, lunch en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 40
LOCATIE: UZGent – P8 – Tandheelkunde
37
27
CARIËSMANAGEMENT
DIAGNOSTIEK – RISICOBEPALING – PREVENTIE
hoorcollege
Vrijdag 26 juni 2015
09u00 – 17u00
40 AE
DG 5
aangevraagd*
Een goede diagnose en juiste inschatting van het cariësrisico blijft de basis van een
goede tandheelkundige behandeling. De voorbije decennia werden wereldwijd grote
inspanningen geleverd om bruikbare modellen te ontwikkelen. CAries Management By
Risk Assesment (CAMBRA) is een model ontwikkeld door internationale experten.
Het is voornamelijk gebaseerd op:
- cariës indicatoren
- cariës risico factoren
- cariës beschermende factoren
- klinische waarneming
Binnen deze cursus zal aandacht besteed worden aan:
* Cariës indicatoren versus risicofactoren
* Cariës balans
* ICDAS: een internationale cariës classificatie
* Cariës diagnostiek:
° keuze voor de juiste beeldvorming
° Indicaties en beperkingen van Diagnodent (-pen), DiagnoCam
en andere technologieën
* Fluoride – Chloorhexidine – Calciumfosfaatpasta
* Suikervrije zoetstoffen
* Probiotica
* Bacteriële tests en speekselvloed
* Gebruik van sealants
* Gebruik van Icon
* Risico bepaling in de dagelijkse praktijk
* De ‘dental team’ benadering
SPREKERS: Prof. dr. Luc Martens
Drs. Jeroen Vandenbulcke
Tandarts Jakob Van Acker
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 220 euro / leden Dent-Alumni 200 euro
Koffie, lunch en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 80
LOCATIE: VUB – gebouw K – Tandheelkunde
38
28
TANDEXTRACTIE: EEN KUNST?
hoorcollege
Vrijdag 26 juni 2015
14u00 – 17u30
20 AE
DG 6
aangevraagd*
Een tandextractie is vaak eenvoudig, maar kan soms zeer uitdagend zijn. In deze
halve dagcursus zullen alle belangrijke aspecten van tandextracties worden
toegelicht.
Het start bij een goede anamnese. Welke preoperatieve factoren zijn van invloed? Hoe
kun je daar best mee omgaan. Bijvoorbeeld stollingsstoornissen of medicatiegebruik
zijn veelvoorkomend. Een aantal ziektebeelden die van belang zijn zullen worden
uitgewerkt.
Vervolgens wordt de diagnostiek besproken, dit zowel vanuit klinisch als radiografisch
oogpunt. Waar moet je op letten? Welke structuren zijn van belang en wanneer zijn
aanvullende onderzoeken noodzakelijk.
De procedure voor zowel eenvoudige als complexe tandextracties komen aan bod,
van anesthesie tot de finale nazorg. Instrumentarium, eenvoudige heelkunde,
wondreiniging, hechting, enz.… maken hier deel van uit.
Finaal worden complicaties tijdens en na extractie toegelicht.
SPREKERS: Prof. dr. Geert Hommez
Véronique Christiaens
Stefanie Raes
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 130 euro / leden Dent-Alumni 115 euro
Koffie, lunch en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 80
LOCATIE: UZGent – P8 – Tandheelkunde
39
29
KINDERTANDHEELKUNDE:
CONFECTIEKRONEN IN HET MELKGEBIT
hoorcollege + practicum
Donderdag 3 september 2015
09u00 – 17u00
40 AE
DG 5
aangevraagd*
De behandeling van gecarieerde melksnijtanden en van zwaar aangetaste melkmolaren
is vaak geen sinecure. Het gebruik van plastische vulmaterialen is vaak niet toereikend.
Voor de frontzone was er tot op heden een beperkt aanbod van confectiekronen. Voor
de molaarstreek kennen we sedert decennia de roestvrij stalen kroon die met groot
succes konden worden geplaatst. In een tijdperk echter waar het belang van esthetiek
toeneemt nemen ouders niet altijd vrede met die ‘prinsessentand’…
Op vandaag zijn er alternatieven beschikbaar. Recent werden Zirconium
confectiekronen ontwikkeld voor het melkgebit.
Binnen het hoorcollege zal aandacht besteed worden aan:
*
*
*
*
*
*
waarom en wanneer melktanden behouden
de stalen kroon: nog steeds een plaats?
confectiekronen voor de frontzone: een overzicht
Zirconium kronen voor het melkgebit: indicatie + praktische aspecten
wat indien melkmolaren niet kunnen worden behouden?
casuïstiek
Binnen het preklinisch practicum kunnen beide technieken ‘stalen kronen’ versus
‘Zirconium kronen’ geoefend worden.
SPREKERS: Prof. dr. Luc Martens
Prof. dr. Rita Cauwels
Tandarts Vincent Koningsveld
DOELGROEP: Algemeen tandarts en kindertandartsen
BIJDRAGE: 250 euro / leden Dent-Alumni 225 euro
Koffie, lunch en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 30
LOCATIE: UZGent – P8 – Tandheelkunde
40
30
DE OVERKAPPINGSPROTHESE OP IMPLANTATEN
hoorcollege + practicum
Donderdag 3 september 2015
13u00 – 18u00
30 AE
DG 6 en 7
aangevraagd*
Ondanks de vooruitgang binnen de conserverende en parodontale zorgverlening wordt
een segment van de bevolking nog steeds volledig edentaat.
Bijgevolg is de traditionele volledige gebitsprothese nog niet obsoleet geworden. Een
gebrek aan retentie van dergelijke prothese blijkt een prominente klacht te zijn van
vele edentaten en kan een indicatie zijn voor het plaatsen van implantaten.
Toch dienen heel wat beslissingen in dit kader te worden genomen om te komen tot
een rehabilitatie op maat van de patiënt. Zo zal de tandarts op basis van
wetenschappelijke achtergrond advies moeten verlenen met betrekking tot de keuze
tussen vast of uitneembaar prothetisch herstel, het aantal implantaten en de wijze van
verankering van de suprastructuur.
In deze interactieve cursus komen deze prothetische vraagstukken aan bod. Ook de
chirurgische voorzorg, zorg en nazorg wordt aan de hand van casuïstiek besproken. In
een laatste deel wordt een hands-on voorzien. Basishandelingen zoals het plaatsen
van een afdrukstift, het nemen van een individuele afdruk en het uitvoeren van een
relining/rebasing bij een patiënt met implantaten komen hierbij aan bod.
SPREKERS: Dr. Tim De Rouck
Parodontologe Iris Wyn
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 190 euro / leden Dent-Alumni 170 euro
Koffie en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 20
LOCATIE: VUB – gebouw K – Tandheelkunde
41
31
CARIËSMANAGEMENT
DIAGNOSTIEK – RISICOBEPALING – PREVENTIE
hoorcollege
Vrijdag 4 september 2015
09u00 – 17u00
40 AE
DG 5
aangevraagd*
Een goede diagnose en juiste inschatting van het cariësrisico blijft de basis van een
goede tandheelkundige behandeling. De voorbije decennia werden wereldwijd grote
inspanningen geleverd om bruikbare modellen te ontwikkelen. CAries Management By
Risk Assesment (CAMBRA) is een model ontwikkeld door internationale experten.
Het is voornamelijk gebaseerd op:
- cariës indicatoren
- cariës risico factoren
- cariës beschermende factoren
- klinische waarneming
Binnen deze cursus zal aandacht besteed worden aan:
* Cariës indicatoren versus risicofactoren
* Cariës balans
* ICDAS: een internationale cariës classificatie
* Cariës diagnostiek:
° keuze voor de juiste beeldvorming
° Indicaties en beperkingen van Diagnodent (-pen), DiagnoCam
en andere technologieën
* Fluoride – Chloorhexidine – Calciumfosfaatpasta
* Suikervrije zoetstoffen
* Probiotica
* Bacteriële tests en speekselvloed
* Gebruik van sealants
* Gebruik van Icon
* Risico bepaling in de dagelijkse praktijk
* De ‘dental team’ benadering
SPREKERS: Prof. dr. Luc Martens
Drs. Jeroen Vandenbulcke
Tandarts Jakob Van Acker
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 250 euro / leden Dent-Alumni 225 euro
Koffie, lunch en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 80
LOCATIE: UZGent – P8 – Tandheelkunde
42
32
WIE ZOEKT, DIE VINDT?
hoorcollege + practicum pc
Donderdag 10 september 2015
09u00 – 17u00
40 AE
DG 2
aangevraagd*
Mondaandoeningen in het oro-faciaal gebied kunnen een impact hebben op het
sociaal functioneren en op de levenskwaliteit van het individu. Het stellen van een
correcte diagnose en het opmaken van een adequaat behandelplan zij essentieel voor
de patiënt. Deze beslissingen moeten daarom doelmatig zijn en ondersteund worden
met het beste bewijsmateriaal dat voorhanden is. Dit geldt zowel voor individuele
gevallen als voor de organisatie van de gezondheidszorg.
Het zoeken van het beschikbaar bewijsmateriaal vergt tijd en energie. De verleiding is
groot om de gemakkelijk toegankelijke en aantrekkelijke voorgestelde advertenties en
brochures te bekijken, die massaal toegankelijk zijn via het World Wide Web.
Deze cursus biedt een inleiding tot het evidence based handelen met specifieke
aandacht voor het zoeken en evalueren van de beste bewijsvoering. De cursus
bestaat uit een plenaire sessie en het werken in kleine groepen in een workshop
formaat.
In de plenaire sessie worden de basisprincipes van Evidence Based Medicine
(Dentistry) en het zoeken naar ‘evidence’ uiteengezet. Tevens komen enkele
basisbegrippen aan bod om de statistische achtergrond vlugger en beter te begrijpen.
Aan de hand van een aantal praktische probleemstellingen wordt een antwoord
gezocht met behulp van Google, PubMed, SumSearch. Aan de hand van
valideringsmethoden worden de gevonden resultaten kritisch beoordeeld.
De deelnemers krijgen handige tips en trics om het zoeken te vergemakkelijken.
In de workshops worden de principes in praktijk gebracht aan de hand van casuïstiek.
Deze nieuwe cursus kan als basiscursus aanzien worden voor het bijwonen van
vervolgcursussen die volgend jaar kunnen georganiseerd worden op vraag van de
deelnemers.
Deze cursus wordt ondersteund door het Belgian Centre for Evidence-based Medicine
CEBAM (the Belgian branch of the Cochrane Collaboration).
SPREKERS: Prof. dr. Jan Cosyn
Prof. dr. Luc De Visschere
DOELGROEP: Alle zorgverstrekkers in de tandheelkunde
BIJDRAGE: 220 euro / leden Dent-Alumni 200 euro
Koffie, lunch en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 24
LOCATIE: UZGent – K3 – PC lokaal
43
33
IMPLANTOLOGIE VOOR DUMMIES
module 3
hoorcollege + kliniek
Vrijdag 11 september 2015
13u00 – 18u00
30 AE
DG 6
In deze modulaire cursus wordt de implantaatbehandeling, gaande van
patiëntenselectie en indicatiestelling tot de chirurgische en restauratieve procedures,
doorlopen. De doelstelling van deze modulaire aanpak is om de tandarts gefaseerd
wegwijs te maken in het selecteren en behandelen van patiënten met implantaten.
Voor de praktische hands-on training en de klinische modules met
patiëntendemonstratie wordt gewerkt met het Southern Implants implantaatsysteem.
Module 3: implantaatchirurgie: life- en videodemonstratie van chirurgie en restauratie
aan de hand van patiëntendemonstratie in de kliniek. Deze namiddag wordt verder
aangevuld in de tandheelkundige kliniek met het onderzoeken van een ruim scala van
patiënten die reeds zijn afbehandeld. De cursist krijgt de kans de patiënt te
onderzoeken met oog voor mondhygiëne, occlusie-articulatie en indicatiestelling,
materiaalkeuze en mogelijke complicaties. In deze module kan de cursist de
ervaringen van de patiënt bevragen.
Deze module is een toepassing van de vorige theoretische en preklinische modules.
SPREKERS: Prof. dr. Hugo De Bruyn
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 165 euro / leden Dent-Alumni 150 euro
Koffie en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 20
LOCATIE: UZGent – P8 – Tandheelkunde
44
34
KWALITEIT IS EEN KEUZE
hoorcollege + practicum pc
Donderdag 17 september 2015
13u00 – 18u00
30 AE
DG 2
Kwaliteit wordt gedefinieerd als het geheel van kenmerken van een dienst of product
die voldoen aan een vastgestelde of vanzelfsprekende behoefte. Binnen de
tandheelkundige zorg is kwaliteit een definieerbaar proces van professionele zorg
waarbij de zorgvraag van de patiënt centraal staat en de behandelende tandarts,
zowel naar organisatie, structuur, middelen en medewerker-management en
behandelprotocollen, een centrale rol speelt. Werd kwaliteit in het verleden eerder eng
afgemeten aan de levensduur van bijvoorbeeld restauratief werk of het vertrekken van
pijnloze zorg, dan is dit vandaag een veel ruimer te interpreteren en wordt er verwacht
dat er een continue aandacht is voor de verbetering van de zorg in brede zin. De
kritische evaluatie van de patiënt is hierin een belangrijk aspect samen met een
kritische kijk op het eigen handelen als tandarts.
Deze workshop zal dieper ingaan op kwaliteitsmanagement in de dagdagelijkse
praktijk en meer bepaald ‘tips and tricks’ meegeven die kwaliteit bevorderende
processen initiëren. Factoren die hierin een rol spelen zoals de tandarts, organisatie
van de praktijk, stress op het werk, inbreng van de patiënt, levenslang leren, kostenbaten analyse zullen aan bod komen en aan de hand van voorbeelden uit de praktijk
worden toegelicht met praktische oefeningen.
SPREKERS: Prof. dr. Hugo De Bruyn
Dr. Bas Koole
Mevr. Nicole Schelstraete
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 165 euro / leden Dent-Alumni 150 euro
Koffie en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 24
LOCATIE: UZGent – K3 – PC lokaal
45
35
DIGITALE IMPLANTAATBEHANDELINGEN
hoorcollege + kliniek
Vrijdag 18 september 2015
13u00 – 18u00
30 AE
DG 6
aangevraagd*
De digitale wereld heeft enkele jaren geleden reeds zijn intrede gedaan in de
implantologie met de geleide implantaatchirurgie. Ook op prothetisch vlak zijn grote
evoluties aan de gang met de shift van conventionele naar digitale afdruk name.
Vandaag bestaat reeds de mogelijkheid om beide systemen te combineren
en casussen volledig digitaal te plannen en af te werken. Door middel van een preoperatieve cone beam CT en intra-orale scan wordt de ideale positie van het
implantaat gepland. Deze planning wordt in de mond overgebracht met behulp van
een boormal voor geleide implantaatchirurgie. Op basis van de intra-orale scan wordt
op voorhand een tijdelijke kroon en abutment voorzien voor immediate belasting. In
ideale gevallen kan dit protocol zelfs worden toegepast onmiddellijk na tandextractie.
Deze nascholing bestaat uit een theoretisch luik met als belangrijkste aandachtpunten
indicaties voor geleide implantaatchirurgie, accuraatheid van de verschillende
systemen en klinische casussen. Tijdens een preklinisch practicum wordt de
planningssoftware toegelicht op basis van CBCT-beelden. Daarnaast worden de
verschillende stappen ook klinisch gedemonstreerd met onder meer live-chirurgie.
SPREKERS: Prof. dr. Hugo De Bruyn
Dr. Stijn Vervaeke
Dr. Stefan Vandeweghe
Dr. Jan D’Haese
DOELGROEP: Algemeen tandarts, parodontoloog, implantoloog
kaakchirurgen
BIJDRAGE: 250 euro / leden Dent-Alumni 225 euro
Koffie en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 20
LOCATIE: UZGent – P8 – Tandheelkunde
46
Ontdek
de kracht van vezels
everX
Posterior™
van GC
De sterkste*
composietonderstructuur.
GC everX Posterior is een met vezels versterkt
composietmateriaal, dat is ontworpen om dentine
te vervangen in grote caviteiten.
Verlegt de grenzen van
directe restauraties.
* Gegevens verkrijgbaar op verzoek.
GC EUROPE N.V.
Head Office
Tel. +32.16.74.10.00
[email protected]
http://www.gceurope.com
GC BENELUX B.V.
Edisonbaan 12
NL-3439 MN Nieuwegein
Tel. +31.30.630.85.00
[email protected]
http://benelux.gceurope.com
160027-GC-everXPosterior-ADV-A5-NL-OK.indd 1
11/09/13 10:47
36
KLINISCHE EN DIGITALE REFERENTIEANALYSE
EN MOCK-UPS: de sleutel tot reconstructief succes
hoorcollege + practicum
Donderdag 24 september 2015
13u00 – 18u00
30 AE
DG 4 en 7
aangevraagd*
In bepaalde gevallen kan gebitsmutilatie zo ver gevorderd zijn dat voor orale
rehabilitatie een groot deel – zoniet alle – van de klinische parameters terug moeten
worden ingesteld. Hierbij is het nuttig over een objectief referentiekader te beschikken
dat rekening houdt met de esthetische positie van het gebit in het gelaat, maar tevens
ook met de eisen die een normale functie stelt. Na een gestructureerde analyse, van
de binnen dit kader verzamelde data, is het slechts een kleine stap een mock-up te
produceren om het behandelingsresultaat te visualiseren en te testen in de mond
vooraleer over te gaan tot het voorbereiden en vervaardigen van het restauratieve /
prothetische werk.
Volgende topics komen aan bod:
* gebitsmutilatie: hoe ontstaat het en hoe herken ik het tijdig?
* elementen van een objectieve referentieanalyse
* ‘Facially Generated Treatment Planning’: het gelaat als maatstaf
* de analoge analyse en mock-up: de klassieke weg en aansluitende wasmodellage
* ‘Digital Smile Design’: de digitale analyse
Deze cursus stelt de cursist in staat:
* een correcte referentieanalyse uit te voeren in functie van individuele behandelnoden
* een analoge en digitale ‘smile analysis’ uit te voeren
* een correcte mock-up in was uit te (laten) voeren
* op een eenvoudige wijze de behandelopties te communiceren met de patiënt
SPREKERS: Prof. dr. Peter De Coster en medewerkers
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 190 euro / leden Dent-Alumni 170 euro
Koffie en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 30
LOCATIE: UZGent – P8 – Tandheelkunde
48
37
EVIDENCE-BASED DENTISTRY:
hype of hope?
hoorcollege + hands-on
Donderdag 24 september 2015
13u30 – 17u00
20 AE
DG 2
Evidence Based Dentistry (EBD) is de nieuwe slagkreet die ons werk en werkattitude
in de toekomst zal bepalen. Maar wat betekent dit voor de tandarts te velde?
Hoe formuleer ik een zoekvraag, wat doe ik met de gegevens? Welk zijn de
mogelijkheden, de grenzen en de uitdagingen van EBD? Hoe integreer ik
wetenschappelijke gegevens in mijn dagelijkse praktijk? In deze cursus krijgt U meer
informatie over de zoektocht naar wetenschappelijke informatie (databanken,
literatuur, toegang en toegankelijkheid), het lezen en interpreteren van
wetenschappelijke artikels en informatie die ervan is afgeleid (commerciële informatie).
Verder omvat de cursus een lezing over basisbegrippen van medische statistiek, de
realiteit achter het jargon en het verschil tussen significant en relevant. U kunt tevens
met een artikel waarover U vragen hebt naar de oefeningen komen of U krijgt een
voorbeeld uit de vakliteratuur om zelf hands-on ingewijd te worden in de wereld van de
vakliteratuur.
Zullen aan bod komen:
* Theoretische achtergrond: wat houdt Evidence-Based Dentistry in?
Statistiek voor tandartsen
* Oefening: zoekstrategieën via gegevensbanken en internet, kritisch lezen
en begrijpen van wetenschappelijke informatie aan de hand van zelf aangebrachte
of uitgereikte artikels.
Indien U een artikel hebt die U tijdens de activiteit wenst te bespreken, graag vooraf
faxen of mailen (02/4774902, [email protected]).
SPREKERS: Prof. dr. Peter Bottenberg
Prof. dr. Wolfgang Jacquet
DOELGROEP: Algemeen tandarts – Tandarts -specialisten
BIJDRAGE: 130 euro / leden Dent-Alumni 115 euro
Koffie en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 20
LOCATIE: VUB – gebouw K – Tandheelkunde
49
38
LEERZAME MISLUKKINGEN
hoorcollege
Donderdag 8 oktober 2015
13u00 – 18u00
30 AE
DG 0, 4 en 7
aangevraagd*
Ook de tandarts krijgt te maken met pech of mislukking; bij de anamnese, de opstelling
van een behandelplan, in de vertrouwensrelatie met de patiënt, tijdens endodontische
behandelingen (o.m. perforatie) en extracties (o.m. nabloeding), restauratieve
behandelingen,
parodontale
behandelingen,
implantaatbehandelingen
en
orthodontische therapie. De minder fraaie kant van de tandheelkunde wordt belicht op
een leerzame manier en vanuit een probleemoplossende houding. De realiteit in
tegenstelling tot de ideale tandheelkundige situatie wordt uitgelicht.
SPREKERS: Prof. dr. Peter Bottenberg
Prof. dr. Jan Cosyn
Prof. dr. Bart Vande Vannet
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 175 euro / leden Dent-Alumni 160 euro
Koffie en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 50
LOCATIE: VUB – gebouw K – Tandheelkunde
50
39
EEN UPDATE VAN DE SINUS MAXILLARIS
VOOR DE ALGEMEEN TANDARTS
hoorcollege
Donderdag 8 oktober 2015
13u30 – 17u00
20 AE
DG 4 en 6
aangevraagd*
De sinus maxillaris ligt in de directe omgeving van het werkterrein van de tandarts. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat tandpathologie aanleiding kan geven tot sinusitis en
vice versa. Dentogene sinusitis komt frequenter voor dan gedacht en kan
verscheidene oorzaken hebben. Het is belangrijk dat tandartsen en NKO-artsen
communiceren met elkaar wanneer dergelijke interactie wordt vermoed om zodoende
te komen tot een efficiënte behandeling op maat van de patiënt. Zowel endodontale /
periapicale als parodontale pathologie kan sinusproblemen veroorzaken. Ook wanneer
wordt besloten om maxillaire (pre)molaren te verwijderen kan de sinus maxillaris
zorgen voor complicaties. Het is in eerste instantie belangrijk dat de tandarts het risico
op een buccosinusale fistel tracht in te schatten en desgevallend in staat is om een
primaire sluiting te verwezenlijken. Tenslotte kan de sinus maxillaris de complexiteit
van rehabilitaties door middel van implantaten aanzienlijk verhogen. Uitzakking van de
sinusbodem na tandextractie resulteert in een gebrek aan bothoogte en maakt een
sinuslift onafwendbaar. In deze cursus wordt ingegaan op voornoemde problemen en
vaak eenvoudige preventie / behandeling en wordt in ruime mate aandacht besteed
aan anatomische aspecten van de sinus maxillaris door middel van 3D beeldvorming.
Finaal wordt ingegaan op chirurgische aspecten van sinuslift en de prognose van
implantaatbehandelingen na dergelijke reconstructieve chirurgie.
SPREKERS: Prof. dr. Geert Hommez
Dr. Aryan Eghbali
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 130 euro / leden Dent-Alumni 115 euro
Koffie en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 50
LOCATIE: Huis van de Bouw – Tramstraat 59 – 9052 Zwijnaarde
51
40
ENDO: NIEUWSTE TECHNIEKEN EENVOUDIG EN
DOELGERICHT TOEPASSEN
hoorcollege + practicum
Dinsdag 13 oktober 2015
13u30 – 17u00
20 AE
DG 4
aangevraagd*
De endodontische behandeling, een plezier of een nachtmerrie?
De endodontische behandeling is voor vele tandartsen een moeilijk karwei. Nochtans
zijn er de laatste jaren tal van nieuwe systemen die de behandeling
vergemakkelijken. Bij goede uitvoering van de wortelkanaalbehandeling in al haar
stappen en goede restauratieve nazorg kan een endodontisch behandeld
gebitselement nog vele jaren functioneren. De wetenschappelijke ontwikkelingen op
het gebied van anatomie, microbiologie en materiaalkunde die aan de grondslag
liggen van succes of falen worden besproken. Aan de hand van klinische voorbeelden
worden verschillende behandelaanpakken voorgesteld.
Aan de hand van een goede diagnose en een juiste voorbereiding moeten de klinische
gevallen gemakkelijk opgelost worden.
Doel van de cursus is: een juiste diagnose te stellen, aan de hand van goed protocol
de behandeling voorbereiden, nieuwe preparatietechnieken (reciproc beweging) op
modellen te oefenen en een goede methode uit te werken voor de coronale afsluiting.
Door middel van een interactieve sessie zullen concrete pijnpunten en struikelblokken
van de cursisten aan bod komen.
Programma: theoretische inleiding - discussie – oefensessie
Alle toestellen, vijlen en hulpmiddelen worden tijdens het praktijkgedeelte uitvoerig
getest op modellen in de fantoom.
Gelieve 5 geëxtraheerde tanden met trepanatieopening mee te brengen.
SPREKERS: Ferdinand Dehemptinne
Mathieu Vandendael
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 175 euro / leden Dent-Alumni 160 euro
Koffie en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 20
LOCATIE: VUB – gebouw K – Tandheelkunde
52
41
CONE BEAM CT VOOR TANDHEELKUNDIGE
DIAGNOSE
hoorcollege
Donderdag 15 oktober 2015
13u30 – 17u00
20 AE
DG 3
Doel van de cursus is de tandheelkundige clinicus bewust te maken van de voordelen
en de technische mogelijkheden van het gebruik van de Cone Beam Computed
Tomography (CBCT); Het werkingsmechanisme van de CBCT en de verwante
casuïstiek illustreren de fijnere diagnostiek die het gebruik van CBCT met zich
meebrengen. Dit tegen de achtergrond van de conventionele radiografie. Uitgelegd en
aangetoond wordt hoe een aangepaste behandelplanning aan de hand van CBCT
opgemaakt kan worden.
Zullen aan bod komen:
* volumetrische beeldvorming in de tandheelkunde
* Cone Beam CT en dosis
* waarop letten bij Cone Beam?
* bijzondere reglementaire bepalingen inzake CBCT
SPREKERS: Prof. dr. Bart Vande Vannet
Tom Clarijs (multidisciplinair expert, SCK)
DOELGROEP: Algemeen tandarts, orthodontisten en
parodontologen
BIJDRAGE: 130 euro / leden Dent-Alumni 115 euro
Koffie en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 80
LOCATIE: VUB – gebouw K – Tandheelkunde
53
42
TISSUE MANAGEMENT EN TISSUE ENGINEERING IN
DE TANDHEELKUNDE: toepassingen en beperkingen
hoorcollege
Donderdag 15 oktober 2015
14u00 – 17u30
20 AE
DG 1 en 6
In het voorbije decennium werden belangrijke vorderingen geboekt op het vlak van het
begrijpen en het sturen van regeneratie van diverse orale weefsels, zoals mucosa,
gingiva en alveolair bot, maar eveneens van speekselklieren en delen van het
kaakgewricht. De inzichten in de basismechanismen van wat er met vitaal weefsel
gebeurt bij trauma, infectie en genezing, hebben in belangrijke mate bijgedragen in het
verfijnen van klinische indicaties en het vermijden van falingen.
De cursus beoogt een duidelijke kritische update te verschaffen in de toepassingen en
beperkingen van klinische regeneratietechnieken tegen de achtergrond van de
biologie van de orale weefsels. Aan de hand van geselecteerde klinische cases
worden applicaties geanalyseerd en wordt gezocht naar een verklaring waarom
bepaalde technieken in bepaalde situaties succesvol verlopen, terwijl het veranderen
van enkele klinische parameters de balans naar faling kan doen overhellen. De topics
die behandeld worden, situeren zich hoofdzakelijk in het domein van pre-op
ondersteuning bij restauratieve of prothetische tandheelkundige ingrepen en zijn
ondermeer:
* tissue management van de gingiva en de biologische breedte
* tissue engineering van zachte weefsels
* autogene versus xenogene transplanten
* gestuurde botregeneratie en ‘bone engineering’, enz.
Het hoorcollege is opgevat als een interactief platform waarbij de klinische (Hilde De
Vree) en biologische (Prof. De Coster) aspecten van het geïndiceerd omgaan met
weefselregeneratie aan elkaar worden getoetst.
SPREKERS: Prof. dr. Peter De Coster
Parodontologe Hilde De Vree
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 130 euro / leden Dent-Alumni 115 euro
Koffie en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 40
LOCATIE: UZGent – P8 – Tandheelkunde
54
43
BEELDVORMING IN ENDODONTOLOGIE –
TRAUMATOLOGIE – GEVESTIGDE EN NIEUWE
TECHNOLOGIE
hoorcollege
Vrijdag 16 oktober 2015
09u00 – 12u30
20 AE
DG 3
Beeldvorming in de tandheelkunde heeft een belangrijke rol in goede diagnostiek. De
laatste jaren heeft digitalisatie een enorme rol gespeeld in de vooruitgang van
diagnostische mogelijkheden. De mogelijkheid om aan radiografische technieken een
derde dimensie toe te voegen met aanvaardbare stralingsdosis voor de patiënt geeft
hierbij zeker een nieuw perspectief. Hoewel de mogelijkheden van de cone beam CT,
panoramische en/of intra-orale opnames legio zijn, dient men ook rekening te houden
met de beperkingen die elke techniek met zich meebrengt. Elk type opname heeft
hierbij zijn eigen indicaties en levert specifieke diagnostische informatie.
Deze cursus gaat in op heel wat aspecten van radiologische diagnostiek binnen het
deelgebied endodontologie en bij traumapatiënten. Dit alles wordt geïllustreerd aan de
hand van klinische casussen. Onder meer zullen aan bod komen:
* algemene radiologische principes en radioprotectie
* invloed van parameters van de opname op de beeldkwaliteit
* meerwaarde van beeldvorming in 3 dimensies
* indicatie orthopantomogram
* cone beam CT: indicaties, tegenindicaties
* adviezen om de beeldkwaliteit in de endodontologie/traumatologie te optimaliseren
* rol van de periapicale opname
* beeldvorming (digitaal, radiologisch en microscopisch) in het kader van tandschade,
dento-alveloaire traumatologie en een trauma-schadedossier
SPREKERS: Prof. dr. Geert Hommez
Dr. Rita Cauwels
Dr. Melissa Dierens
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 130 euro / leden Dent-Alumni 115 euro
Koffie en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 50
LOCATIE: Huis van de Bouw – Tramstraat 59 – 9052 Zwijnaarde
55
44
NAZORG VAN TANDEN EN IMPLANTATEN IN DE
ALGEMENE PRAKTIJK
hoorcollege
Donderdag 22 oktober 2015
13u30 – 17u00
20 AE
DG 2 en 6
aangevraagd*
Prothetisch herstel met behulp van implantaten kent in Vlaanderen nog steeds een
belangrijke groei. Bijgevolg worden zorgverstrekkers ook vaker geconfronteerd met de
nazorg van patiënten die reeds één of meerdere implantaatbehandelingen
ondergingen. Gezien het feit dat het plaatsen van implantaten doorgaans door de
specialist gebeurt en de prothetische afwerking door de tandarts ontstaat een
gedeelde verantwoordelijkheid. Hierdoor is co-management wellicht het meest ideale
nazorgmodel. Dit concept kent reeds navolging in Vlaanderen voor de nazorg van
parodontaal behandelde patiënten mede door een beperkt aantal specialisten en een
gebrek aan mondhygiënisten. Een bijzonder aandachtspunt dat in dit kader wordt
besproken is de frequentie van nazorg en de mogelijke invloed van de parodontale
voorgeschiedenis. Vervolgens wordt ingegaan op de technische aspecten van nazorg
waarbij een vergelijking wordt gemaakt tussen wat men doet rondom (parodontaal
verzwakte) tanden en implantaten. Finaal gaat aandacht uit naar verwijspatronen die
vanuit deontologisch en praktisch oogpunt verwacht worden van tandarts naar
specialist in geval van refractaire parodontitis en/of peri-implantitis en van specialist
naar tandarts na actieve therapie. Het verwachtingspatroon van beide partners wordt
hierbij op interactieve wijze besproken met een optimale zorgverlening van de patiënt
als doelstelling.
SPREKERS: Prof. dr. Jan Cosyn
Parodontologe Iris Wyn
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 130 euro / leden Dent-Alumni 115 euro
Koffie en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 30
LOCATIE: VUB – gebouw K – Tandheelkunde
56
45
DE BEHANDELING VAN SCHISISPATIËNTEN RAAKPUNTEN VOOR DE ALGEMENE PRAKTIJK
hoorcollege
Donderdag 22 oktober 2015
14u00 – 17u30
20 AE
DG 1 en 5
Bij ongeveer één op duizend geboortes wordt één of andere vorm van schisis (cheilognatho-palatoschisis) aangetroffen. In ongeveer 30% is schisis een onderdeel van een
syndromale aandoening. De klinische zorg van deze patiënten wordt vandaag meestal
gecoördineerd in een schisisteam.
De tandheelkundige implicaties zijn hierbij zeker niet te onderschatten:
De schisis speelt een cruciale rol in de groei van de kaken en de gebitsontwikkeling.
De schisis gaat soms gepaard met afwijkingen van verschillende gebitselementen.
De gebitsverzorging zijn van jongsaf noodzakelijk belangrijk om orthodontische en
prothetische behandelingen op latere leeftijd mogelijk te maken. Bij mondhygiëneinstructies, voedings- en snoepvoorlichting, cariësprofylactatie speelt de tandarts in de
algemene praktijk een cruciale rol.
In deze voordracht komen de verschillende aspecten rond de behandeling van
schisispatiënten aan bod:
De werking van het schisisteam, de multidisciplinaire behandeling van de
schisispatiënt, de tandheelkundige implicaties, de taak voor de tandarts in de
algemene praktijk, zijn interactie met het schisisteam, …
SPREKERS: Prof. dr. Guy De Pauw
Prof. dr. Luc Marks
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 130 euro / leden Dent-Alumni 115 euro
Koffie en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 40
LOCATIE: UZGent – P8 – Tandheelkunde
57
46
INTEGRATIE VAN HYGIËNEASPECTEN IN DE
PRAKTIJKKAMER: een realistische kijk op de
hedendaagse praktijkvoering
hoorcollege
Vrijdag 23 oktober 2015
14u00 – 17u30
20 AE
DG 1 en 2
Discipline is één van de bouwstenen voor een dagelijks consequente uitgevoerde
infectiecontrole.
In de hedendaagse praktijkvoering worden standaardprotocols en procedures een
noodzaak om de kruisinfecties te beperken en een kwalitatief praktijkgericht beleid
naar desinfectie en sterilisatie tot stand te brengen binnen aanvaardbare
tijdseenheden.
Ook de recente wetgeving voor “no fault” of foutloze aansprakelijkheid zal op dit terrein
zijn invloed hebben.
Te bespreken items:
* infectiepreventie: Evidence based
* handdesinfectie
* persoonlijke hygiëne
* ontsmettings- en sterilisatiemethodes van divers instrumentarium en toestellen
* hygiëne in de behandelkamer en randlokalen
* werkorganisatie: voor, tijdens en na de behandeling
SPREKERS: Hoofdverpleegkundige Nicole Schelstraete
Prof. dr. Geert Claeys
DOELGROEP: Algemeen tandarts - tandartsassistenten
BIJDRAGE: 130 euro / leden Dent-Alumni 115 euro
Koffie en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 40
LOCATIE: UZGent – P8 – Tandheelkunde
58
KaVo behandeleenheden portfolio
Wie het beste zoekt,
zal KaVo vinden.
Een behandeleenheid is het hart van een tandartspraktijk. Het is de plek
waar u elke dag werkt en uw patiënten behandelt en adviseert.
Om aan de eisen van uw dagelijkse uitdagingen te voldoen, produceert
KaVo al tientallen jaren met veel passie behandeleenheden die uw werk
zo eenvoudig en veilig mogelijk maken. Met praktische oplossingen zoals
geautomatiseerde hygiëne, intuïtieve bediening en innovaties voor
langdurig ergonomisch en gezond werken.
Wij ontwikkelen en produceren in Duitsland, omdat Made in Germany
meer voor ons is dan alleen een belofte. We garanderen dus de hoogste
kwaliteit en betrouwbaarheid in materialen, vakmanschap en service.
Om deze behandeleenheden, maar ook röntgeneenheden, en toebehoren
zo efficiënt mogelijk aan u te leveren, heeft KaVo Nederland haar krachten
gebundeld met verschillende dealers. Deze producten zijn vanaf heden
verkrijgbaar via de volgende dealers:
- Dental Promotion & Innovation
- Henry Schein Belgique
- Technique Dentaire Luxembourgeoise
Meer informatie op www.kavo.nl of rechtstreeks bij uw
tandheelkundige dealer.
KaVo Nederland B.V. · Basicweg 20 · NL-3821 BR AMERSFOORT · Telefoon +31 33 45 07 900 · Fax +31 33 45 07 915 · www.kavo.nl
47
PARODONTALE ZORG EN NAZORG
OP LANGE TERMIJN
hoorcollege
Donderdag 29 oktober 2015
13u00 – 18u00
30 AE
DG 2 (10)
DG 6 (20)
Ruim 40% van de Belgische bevolking lijdt aan een belangrijke vorm van parodontitis.
Deze aandoening wordt gekenmerkt door verdiepte parodontale pockets,
aanhechtingsverlies, tandmobiliteit en uiteindelijk tandverlies.
Hoewel deze evolutie evident lijkt, weten wij inmiddels dat de snelheid waarmee de
pathologie uitbreiding neemt sterk kan variëren. Zonder enige vorm van therapie en
preventie verliest ongeveer 10% van de patiënten op lange termijn quasi alle tanden,
terwijl een andere minderheid weinig of geen tandverlies ondervindt.
Doorgedreven parodontale therapie reduceert tandverlies weliswaar in het algemeen;
toch kan niet worden gesteld dat dit volledig wordt verhinderd bij alle patiënten.
Factoren als gastheergevoeligheid, mondhygiëne, tijdstip van diagnose, actieve
therapie en nazorg spelen immers een belangrijke rol bij de evolutie van de pathologie.
Een aantal hiervan kunnen we als clinicus beïnvloeden. Vooral het tijdstip waarop de
diagnose wordt gesteld mag de belangrijkste factor worden genoemd waardoor de
algemeen practicus de verantwoordelijkheid draagt.
In deze lezing wordt het natuurlijk ziekteverloop van parodontitis in detail beschreven
en de evolutie van de pathologie nadat doorgedreven parodontale therapie werd
verleend. Alle factoren die een invloed hebben op dit verloop komen in detail aan bod.
In het bijzonder wordt het belang van compliance en een recallsysteem in de eigen
praktijk toegelicht.
SPREKERS: Prof. dr. Hugo De Bruyn
Prof. dr. Jan Cosyn
Drs. Eric Thevissen
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 165 euro / leden Dent-Alumni 150 euro
Koffie en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 40
LOCATIE: UZGent – P8 – Tandheelkunde
60
48
EEN VREEMDE IN DE PRAKTIJK
Interculturele tandheelkunde
hoorcollege
Donderdag 29 oktober 2015
13u30 – 17u00
20 AE
DG 2
‘The clash of the cultures’ vindt ook plaats in de gezondheidszorg. Met name in de
grote steden leeft een belangrijke groep migranten. Sommigen ervan zijn in de praktijk
van harte welkom: gegoede welopgeleide expats met een goede particuliere
verzekering. Met andere migranten bestaan wel vaker conflicten: van
communicatiemoeilijkheden wegens gebrek aan een gemeenschappelijke taal tot
grote verschillen in gezondheids- en conflictcultuur. Met elkaar leren omgaan kan een
verrijking voor beide partijen zijn.
Zullen aan bod komen:
* zijn er verschillen in (mond-)gezondheid?
* resultaten ven de gezondheidsenquête en de dataregistratie ‘mondgezondheid’
* zijn er problemen op sociaal vlak?
* economische en sociale achterstand
* hoe ga je om met verschillen in gezondheidscultuur?
SPREKERS: Prof. dr. Peter Bottenberg
Hamida Chikhi (Coördinatrice Interculturele
Bemiddeling - Foyer VZW)
DOELGROEP: Algemeen tandarts – Tandarts -specialisten
BIJDRAGE: 130 euro / leden Dent-Alumni 115 euro
Koffie en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 80
LOCATIE: VUB – gebouw K – Tandheelkunde
61
49
RETENTIE NA DE ORTHODONTISCHE BEHANDELING:
een must of een last?
hoorcollege + hands-on
Donderdag 12 november 2015
13u30 – 17u00
20 AE
DG 5
aangevraagd*
De problematiek omtrent retentie is reeds eeuwenoud: Angle maakte in 1907 aan
statement: ‘Het probleem omtrent retentie is zo groot als het testen van de uiterste
vaardigheid van de meest competente orthodontist, vaak groter dan de moeilijkheden
ondervonden in de behandeling van de patiënt’. Oppenheim maakt in 1934 een
statement: ‘Retentie is het moeilijkste probleem in de orthodontie, in feite is het hét
probleem’.
Tanden die gedurende de behandeling werden verplaatst staan niet onmiddellijk terug
helemaal. Het duurt nog meerdere maanden vooraleer het bot rondom de tanden terug
volledig de oude structuur heeft teruggekregen. De vorm van het gebit en de positie
van de tanden in de (op de) kaaksbeenderen, wordt voor een belangrijk deel bepaald
door de omliggende spieren. De lip- en wangspieren, de mimische spieren en de tong
oefenen een druk uit op de tanden, zowel in rust als in functie bij het spreken en
slikken. Door het evenwicht dat er bestaat tussen al deze spierkrachten blijven de
tanden op hun plaats staan. Tijdens de orthodontische behandeling worden de tanden
verplaatst omdat er bijkomende krachten in werken op het gebit. Elke orthodontische
behandeling moet worden gevolgd door een stabilisatiefase, de retentie. (PhD Thesis
KUNijmegen, Al Yami).
Retentie en recidief na een orthodontische behandeling zijn een veel besproken
onderwerp in de literatuur. Er is echter geen duidelijke richtlijn, geen duidelijk protocol
voorhanden. Recidief is het gevolg van de orthodontische behandeling, maar ook van
fysiologische verandering die optreden tijdens groei en maturatie. In de orthodontische
praktijk kan retentie gedefinieerd worden als ‘het houden van de gebitselementen in
optimale esthetische en functionele positie’.
Deze voordracht zal een samenvatting geven van welke retentieprocedures er kunnen
gebruikt worden door de orthodontist na een orthodontische behandeling. Zowel
uitneembare als gekleefde retentieprotocols met hun voor- en nadelen zullen
besproken worden. Ook de nazorg van de retentie wordt besproken.
SPREKERS: Prof. dr. Bart Vande Vannet
DOELGROEP: Algemeen tandarts, orthodontisten en
parodontologen
BIJDRAGE: 175 euro/ leden Dent-Alumni 160 euro
Koffie en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 20
LOCATIE: VUB – gebouw K – Tandheelkunde
62
50
NASCHOLING AAN DE STOEL OP DE AFDELING
ORALE IMPLANTOLOGIE
kliniekstage
Donderdag 12 november 2015
13u00 – 18u00
30 AE
DG 2, 6 en 7
aangevraagd*
Traditionele nascholing omvat een lezing en/of preklinisch practicum. Vaak komen
hierbij de ‘mooiste cases’ aan bod of worden technieken aangeleerd met beperkte
klinische toepasbaarheid. Tijdens deze nascholingscursus worden cursisten in kleine
groep meegenomen op de afdeling Parodontologie en Orale Implantologie van het
UZGent om te leren van de dagelijkse praktijk ‘aan de stoel’. Bij aanvang van de
cursus wordt een presentatie gehouden van de behandelingen die vooraf werden
gepland en de alternatieve behandelopties. Nadien wordt de gekozen behandeling die
de cursist naderhand zal te zien krijgen, besproken. Via deze onderwijsvorm wordt de
theoretische achtergrond getoetst aan de klinische realiteit. Behandelingen die aan
bod komen zijn ondermeer extracties in de premaxilla (1), het plaatsen van één of
meerdere implantaten bij beperkte botbreedte (2) en de prothetische afwerking op
implantaten (3). Respectievelijke aandachtspunten zijn indicaties voor het gebruik van
kunstbot in alveoles en bij implantaatplaatsing (1), een correcte pre-chirurgische
planning voor het plaatsen van implantaten (2) en het voorspelbaar werken op
implantaten met aandacht voor een correcte overdracht van informatie tussen de
betrokken (3). Naast voornoemde chirurgische en prothetische aspecten komen ook
deontologische aspecten van verwijzing in ruime mate aan bod.
SPREKERS: Prof. dr. Hugo De Bruyn
Dr. Stijn Vervaeke
Dr. Stefan Vandeweghe
Parodontologe Hilde De Vree
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 250 euro / leden Dent-Alumni 225 euro
Koffie en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 8
LOCATIE: UZGent – P8 – Tandheelkunde
63
51
INFOAVOND: welke voordelen biedt het verwijzen
van patiënten voor wetenschappelijk onderzoek?
hoorcollege
Woensdag 18 november 2015
19u30 – 21u00
10 AE
DG 2
aangevraagd*
Sinds januari 2014 werd de afdeling Parodontologie en Orale Implantologie aan de
VUB grondig hervormd. De nieuwe ploeg die inmiddels van start is gegaan zal naast
klinische activiteiten inzetten op klinisch wetenschappelijk onderzoek. Instroom van
patiënten met een specifieke pathologie of met een bepaald prothetisch probleem is
onontbeerlijk om klinisch onderzoek op een redelijke termijn af te ronden. In deze
lezing wordt ingegaan op de deontologische aspecten van het verwijzen van patiënten
van de privé praktijk naar de universiteit in het kader van reguliere zorg enerzijds en
wetenschappelijk
onderzoek
anderzijds.
Aandacht
gaat
uit
naar
het
verwachtingspatroon van de zorgverlener in eerste en tweede lijn bij het tot stand
komen van samenwerking. Belangrijke aspecten hierbij zijn de specifieke wensen van
de patiënt en verwijzer, de verslaggeving door de behandelaar en de nazorg.
Doctoraatsstudenten zullen aansluitend hun klinische studie kort toelichten en
contactgegevens kenbaar maken zodat tandartsen uit de periferie rechtstreeks kunnen
insturen. Dit laat toe om patiënten die voldoen aan de selectiecriteria van een lopende
studie snel en doelgericht te helpen. De honorering die wordt vooropgesteld en de
ondersteuning die aan de verwijzer zal worden aangeboden in het kader van
wetenschappelijk onderzoek zullen worden toegelicht.
SPREKERS: Prof. dr. Jan Cosyn en medewerkers
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: gratis
AANTAL DEELNEMERS: max. 80
LOCATIE: VUB – gebouw K – Tandheelkunde
64
52
DE KWETSBARE OUDERE PATIËNT
hoorcollege
Donderdag 19 november 2015
09u00 – 17u00
40 AE
DG 2, 4, 6 en 7
De tandarts kan er vandaag niet meer naast kijken. Meer oudere (kwetsbare)
patiënten komen de tandarts consulteren of de tandarts wordt meer en meer voor een
consultatie ten huize of in een woonzorgcentrum gevraagd. Dank zij de vooruitgang
van de tandheelkunde heeft deze snel toenemende groep patiënten een steeds
grotere kans om meer natuurlijke elementen tot op hoge leeftijd te behouden. Maar
met de leeftijd nemen extra bedreigingen voor het behoud van deze dentitie wel toe.
Diverse lichamelijke, mentale en sociale omstandigheden dragen hiertoe bij. Op
tandheelkundig vlak worden deze patiënten geconfronteerd met parodontale
problemen, wortelcariës, moeilijk uit te voeren mondhygiëne, droge mond,
gebitsprothese gerelateerde stomatitis, slijtage en dergelijke.
Bij de oudste groep patiënten wordt het risico voor het ontwikkelen van orale
pathologie en andere problemen nog groter omwille van lichamelijke en mentale
achteruitgang, beperking van mobiliteit en afnemende zelfredzaamheid. Het opstellen
van een verantwoord behandelplan en behandeltraject wordt steeds moeilijker.
Aan ons zorgverleners wordt gevraagd in hoeverre ingrijpend restauratief en
prothetisch werk of andere (tand)heelkundige interventies verantwoord zijn rekening
houdend met de draagkracht en draaglast van patiënt en zorgverlener.
In welke mate kan preventie nog nuttig zijn en welke specifieke preventieve
maatregelen kunnen hier nog worden toegepast?
Hoe kunnen wij ons organiseren om deze zorg aan te bieden zowel in de eigen praktijk
of ‘ten huize van’?
Deze cursus heeft tot doel informatie uit te wisselen over mondzorg bij (kwetsbare)
ouderen. Een analyse van problematiek, zowel op medisch, organisatorisch en
maatschappelijk vlak helpt ons een beter inzicht te hebben in de situatie en te zoeken
naar verantwoorde oplossingen. Nadruk wordt gelegd op individuele en collectieve
preventiestrategieën, specifieke behandelingsstrategieën, communicatie, empathie en
afbakenen van eigen mogelijkheden en grenzen.
SPREKERS: Prof. dr. Luc De Visschere
Prof. dr. em. Jacques Vanobbergen
Prof. dr. Roeland De Moor
Prof. dr. Hugo De Bruyn
Sprekers Benecomo
DOELGROEP: Alle zorgverstrekkers in de mond zorg
BIJDRAGE: 220 euro / leden Dent-Alumni 200 euro
Koffie, lunch en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 50
LOCATIE: Huis van de Bouw – Tramstraat 59 – 9052 Zwijnaarde
65
53
HET SOLITAIR IMPLANTAAT: VOORSPELBARE
BEHANDELSTRATEGIEËN
hoorcollege
Donderdag 19 november 2015
13u00 – 18u00
30 AE
DG 6
Vandaag worden we als clinicus geconfronteerd met tal van evoluties binnen de
implantologie. De macro- en microgeometrie van implantaten ondergaan
veranderingen; er wordt kortelings tot onmiddellijk na extractie geïmplanteerd; diverse
argumentatietechnieken worden gepropageerd; implantaten worden vroeg tot
onmiddellijk belast en dan zijn er nog de prothetische ontwikkelingen.
Deze waaier aan mogelijkheden maakt het voor de clinicus bijzonder moeilijk om een
juiste selectie te maken voor de dagelijkse praktijk. In deze cursus worden vier
voorspelbare behandelopties voorgesteld voor de solitaire fronttandvervanging met
behulp van een implantaat.
Aan de hand van klinisch materiaal worden alle facetten van het conventionele
protocol al dan niet met geleide botregeneratie, de uitgestelde en de immediate
solitaire tandvervanging belicht.
Naast chirurgische aspecten komen tal van prothetische aspecten aan bod. Aan het
eind van deze cursus is de clinicus in staat om voor elke klinische situatie het meest
pragmatische behandelingsprotocol te selecteren.
SPREKERS: Prof. dr. Hugo De Bruyn
Prof. dr. Jan Cosyn
Dr. Stefan Vandeweghe
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 165 euro / leden Dent-Alumni 150 euro
Koffie en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 50
LOCATIE: UZGent – P8 – Tandheelkunde
66
54
IMPRESS OR SCAN?
VAN PASTA NAAR CAMERA
hoorcollege + practicum
Donderdag 19 november 2015
13u30 – 17u00
20 AE
DG 7
aangevraagd*
Jarenlang was de afdruk met thermoplastische of polymeriserende massa’s het enige
middel dat de tandarts had om informatie over de mondsituatie naar het laboratorium
over te brengen. Het feit dat er een grote verscheidenheid aan producten en
technieken bestaat wijst erop dat het ei van Columbus nog niet bestaat. Of nooit zou
bestaan, want elke klinische situatie vergt een andere toepassing.
Recent heeft de informatica zijn intrede gedaan in de tandheelkunde. Dossierbeheer,
radiografie en ook de afdruk werden gedigitaliseerd. Moderne camerasystemen en
beeldverwerkingssoftware maken het niet alleen mogelijk om zonder pasta een replica
van de mondsituatie te verkrijgen maar laten tevens toe om via CAD/CAM-technieken
het werkstuk te vervaardigen.
Dit betekent niet alleen een technische omwenteling, ook een radicale verandering van
de werksituatie. De infrastructuur is veelal voor kleine zelfstandige laboratoria te
kostelijk en wordt overgenomen door grote regionale slijpcentra. Ook dit is een situatie
waar de tandarts zijn oude gewoontes moet aanpassen.
Deze cursus geeft een overzicht over de conventionele en digitale afdruktechnieken
en de technische mogelijkheden, gevolgd door een demonstratie en de mogelijkheid
tot oefening.
‘van pasta…’ overzicht van materialen en technieken voor conventionele afdrukken
‘… naar camera’ overzicht over technische mogelijkheden (scanners, camera’s,
digitaal versus fysiek model, van optische afdruk naar het werkstuk, voordelen en
beperkingen, invloed op de praktijkvoering, praktische oefening/demonstratie)
SPREKERS: Prof. dr. Peter Bottenberg
TA Dirk Staes
TA Erik Hendrix
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 175 euro / leden Dent-Alumni 160 euro
Koffie en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 20
LOCATIE: VUB – gebouw K – Tandheelkunde
67
55
INLEIDING TOT DE DENTALE THERAPIE VOOR
OBSTRUCTIEF SLAAPAPNEU SYNDROOM
hoorcollege
Vrijdag 20 november 2015
09u00 – 17u00
40 AE
DG 1 (20)
DG 7 (20)
De presentatie van Dr. Raskin zal in het Frans worden gegeven.
Obstructief Slaapapneu Syndroom (OSAS) behoort tot de gekende slaapdisfuncties,
meer bepaald tot de slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen.
Snurken en ongewone dagelijkse vermoeidheid zijn mogelijks de eerste en zeer
belangrijke symptomen van OSAS. Ondanks veelvuldige hilarische opmerkingen,
wordt snurken als zeer sociaal storend ervaren door de slaapgenoten. De
ongecontroleerde vermoeidheid lijdt tot ernstige concentratiestoornissen en is vaak de
mogelijke oorzaak van verkeersaccidenten of ongelukken in de privésfeer.
Epidemiologische cijfers zijn zeer prominent: voor milde OSAS (AHI ≥ 5) een
prevalentie van 3 tot 28% en matige OSAS (AHL ≥ 15) een prevalentie van 1 tot 14%.
De antropologische evolutie en de levenslijn van kind tot volwassenen spelen een
grote rol in de causaliteit van het ontstaan van Obstructief Slaap Apneu Syndroom.
Comorbiditeit van o.a. cardiologische aandoeningen zijn alom gekend en ruimschoots
wetenschappelijk aangetoond.
De toegang van de tandarts tot deze discipline is voornamelijk in België nog zeer pril.
Er is nu op RIZIV niveau een gereglementeerde erkenning van de potentiële dentale
behandeling van deze niet onbelangrijke OSAS patiëntengroep.
De dentale behandeling van de OSAS patiënten situeert zich voornamelijk in het
indicatiegebied van milde tot matige apneu (AHI index 0 – 25) (volgens het ‘Evidence
Based Medicine’ rapport van de prestigieuze Cohrane groep).
Tijdens het hoorcollege zal de noodzakelijke kennis over de slaapgeneeskunde
worden gepresenteerd. Diverse niet dentale en dentale therapeutische interventies
zullen worden toegelicht. Tevens zal er uitvoerig de rol van de tandarts en de
tandtechnische aspecten worden besproken met een oog voor de klinische en
praktische aspecten van deze belangrijke problematiek.
SPREKERS: Drs. Miche De Meyer
Dr. Sylvianne Raskin (CHU, Université de Liège)
Wim Verhaeghe (afd. Maxillofaciale chirurgie)
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 220 euro / leden Dent-Alumni 200 euro
Koffie, lunch en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 40
LOCATIE: UZGent – P8 – Tandheelkunde
68
56
ENDODONTISCHE MICROCHIRURGIE
hoorcollege + hands-on
Dinsdag 24 november 2015
13u30 – 17u00
20 AE
DG 4 en 6
aangevraagd*
De apexresectie heeft de laatste jaren een enorme evolutie gekend. Dit voornamelijk
door het gebruik van de microscoop (vandaar de titel endodontische microchirurgie),
CBCT (cone beam computed tomography) en MTA als retrovulling. Door deze
hulpmiddelen is het indicatiedomein en ook het slagingspercentage van deze ingreep
aanzienlijk toegenomen. Dit vraagt dan ook nieuwe inzichten op het gebied van
indicatiestelling en behandelingsstrategie.
Zullen aan bod komen:
* indicatiestelling aan de hand van klinische cases
* interpretatie van CBCT opnames en conventionele röntgen opnames
* uiteenzetting van de microchirurgische procedure met behulp van microscopie
* problemsolving voor, tijdens en na de ingreep
SPREKERS: Herman Kostelijk
Gunter Slaus
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 175 euro / leden Dent-Alumni 160 euro
Koffie en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 20
LOCATIE: VUB – gebouw K – Tandheelkunde
69
57
PROBLEM-SOLVING IN DE ORALE IMPLANTOLOGIE
hoorcollege
Donderdag 26 november 2015
13u30 – 17u00
20 AE
DG 6 en 7
aangevraagd*
Het aantal orale implantaten dat in ons land wordt geplaatst neemt nog steeds toe.
Hierdoor alleen al wordt de kans reëel dat men als tandarts geconfronteerd wordt met
één of andere complicatie. Complicaties zijn reversibel of irreversibel en kunnen van
biologische, technische of esthetische aard zijn. Non-integratie van een implantaat,
fistels en peri-implantitis zijn biologische complicaties. Retentieverlies van de
suprastructuur, loskomen of breuk van de abutment schroef, porselein chipping en
implantaatbreuk zijn technische complicaties. Een gebrek aan papillen, midfaciale
recessies en buccale defecten zijn voorbeelden van esthetische complicaties. In deze
cursus worden al deze problemen getoond aan de hand van casuïstiek en worden de
cursisten getraind om op zoek te gaan naar mogelijke oorzaken. De docenten leggen
de nadruk op deze terugkoppeling enerzijds en op de uitwerking van een duurzame
oplossing anderzijds. Door het feit dat heel wat complicaties het gevolg zijn van een
onzorgvuldige planning en/of therapie, wordt de cursist bewust gemaakt van een
preventieve aanpak.
SPREKERS: Prof. dr. Jan Cosyn
Dr. Eghbali Aryan
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 130 euro / leden Dent-Alumni 115 euro
Koffie en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 30
LOCATIE: VUB – gebouw K – Tandheelkunde
70
We hechten grote waarde aan een langdurige relatie met onze
klanten en bieden naast een uitgebreid assortiment aan
tandheelkundige producten een uitstekende service, een uitgebreid
bij- en nascholingsprogramma en ondersteuning in de praktijk.
DENTSPLY Implants biedt betrouwbare oplossingen
en partnerschap om de kwaliteit van leven te verhogen,
because it matters.
32670004- NL -1402 © 2014 DENTSPLY. All rights reserved
Patiënten willen vol vertrouwen kunnen lachen, spreken en eten.
Het tandheelkundige behandelteam levert dagelijks een belangrijke
bijdrage aan een verhoogde levenskwaliteit van de patiënt.
Daarnaast draagt de keuze voor kwalitatief hoogwaardige en
wetenschappelijk gedocumenteerde producten bij aan een
betrouwbaar en duurzaam eindresultaat. DENTSPLY Implants levert
deze hoogwaardige en zorgvuldig onderbouwde producten voor alle
fasen van de tandheelkundige behandeling met implantaten.
These products may not be regulatory cleared/released/licensed in all markets.
Verhoogde levenskwaliteit
Scan de QR code met uw
gsm voor meer informatie
facebook.com/DENTSPLYImplantsBenelux
www.dentsplyimplants.nl
32670004-USX-1402_Woman sitting with bicycle.indd 1
2014-06-13 13:55
58
NOMENCLATUUR GEBRUIK VOOR DE
ALGEMEEN TANDARTS
hoorcollege
Donderdag 26 november 2015
14u00 – 17u30
20 AE
DG 2
In de dagelijkse praktijkvoering wordt op regelmatige basis gebruik gemaakt van de
RIZIV nomenclatuur. Deze evolueert in functie van akkoorden met de beroepsgroepen
en de overheid. Door de bomen het bos vinden blijkt niet altijd evident. Het gebeurt dat
uw computer een code aangeeft zonder dat je als practicus nog weet wanneer deze
code mag toegepast worden.
De cursus is gericht om de algemeen tandarts wegwijs te maken binnen het kluwen
van de nomenclatuur waarbij ook toelichting gegeven wordt bij specifieke indicaties en
bijzondere aanvragen.
SPREKERS: Prof. dr. Luc Marks
Prof. dr. Lieve Van Zeghbroeck
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 130 euro / leden Dent-Alumni 115 euro
Koffie en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 50
LOCATIE: Huis van de Bouw – Tramstraat 59 – 9052 Zwijnaarde
72
59
TEMPOROMANDIBULAIRE DISFUNCTIES EN
AANGEZICHTSPIJN, ONDERZOEK, DIAGNOSE EN
BEHANDELING
hoorcollege + workshop
Vrijdag 27 november 2015
09u00 – 17u00
40 AE
DG 7
Het aantal patiënten met uitgesproken temporomandibulaire pijn en disfunctie dat
daadwerkelijk behandeling zoekt of in behandeling is, is maar een klein deel van de
potentiële groep TMD-patiënten. De redenen voor dit verschil zijn veelvuldig, maar het
is zeker dat bij velen geen juiste diagnose wordt gesteld of het probleem wordt
genegeerd door de practicus. Vaak weten de patiënten ook niet waarheen met hun
klachten.
De cursus wil in het kader van de huidige tendensen de tandarts sensibiliseren voor
het tijdig herkennen en diagnosticeren van TMD. Hierbij wordt vooral aandacht
besteed aan onderzoeksstrategieën en differentiaal diagnose. Juiste therapiekeuze en
volgorde van behandelen zijn immers primordiaal.
Inhoud:
* Voormiddag: theoretische lessen over anamnese, onderzoek, diagnose en
verschillende facetten van therapie
* Namiddag: de cursisten worden verdeeld in groepen voor bespreking van
patiëntengevallen.
In een laatste deel wordt afgesloten met een gezamenlijke discussie en
de voorstelling van het werkelijke behandelingsverloop van de besproken casussen.
SPREKERS: Prof. dr. Linda Van den Berghe
DOELGROEP: Algemeen tandarts en kinesisten
BIJDRAGE: 220 euro / leden Dent-Alumni 200 euro
Koffie, lunch en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 25
LOCATIE: Huis van de Bouw – Tramstraat 59 – 9052 Zwijnaarde
73
60
ABC VOOR DE TANDARTSPRAKTIJK
HEDENDAAGSE REANIMATIETECHNIEK
hoorcollege + practicum
Donderdag 3 december 2015
09u00 – 18u00
40 AE
DG 1
Een regelmatige update van reanimatieprincipes is voor de hedendaagse tandarts
zeker geen overbodige luxe. Via deze praktijkgerichte cursus wordt de tandarts
wegwijs gemaakt in de moderne opvattingen rond vrijmaken van de luchtweg, “mond
op mond beademing” en hartmassage zowel bij kinderen als bij volwassenen.
Naast de basisprincipes wordt de tandarts in contact gebracht met een
volautomatische defibrillator. Dit toestel dat je regelmatig terugvindt op openbare
plaatsen kan ook thuishoren in de algemene praktijk.
SPREKERS: Prof. dr. Luc Marks
Prof. dr. Luc Herregods
Dr. Marc Coppens
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 250 euro / leden Dent-Alumni 225 euro
Koffie, lunch en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 40
LOCATIE: UZGent – P8 – Tandheelkunde
74
61
PRAKTIJKORGANISATIE - PRAKTIJKMANAGEMENT
hoorcollege
Vrijdag 4 december 2015
14u00 – 17u30
20 AE
DG 2
Bij hedendaagse praktijkvoering komen een aantal management technieken om de
hoek kijken. Hierbij denken we aan praktische praktijkorganisatie, een gericht
kostenbeleid, tijdsefficiëntie en een up-to-date investeringsbeleid. Binnen deze
bijscholing wordt stilgestaan bij praktische toepassingen die u kunnen bijstaan bij het
management van een solo en/of groepspraktijk.
Deze cursus zal geen kant en klare antwoorden geven, maar wel een aantal inzichten
en technieken om zelf uw praktijk beter te runnen.
Inhoud:
* analyse van boekhouding / jaarrekening
* studie De Lembre
* modern kostenbeleid / kostenanalyse
* gericht investeringsbeleid, nemen van onderbouwde investeringsbeslissingen
* procesbeheer: hoe maak ik mijn praktijk patiëntvriendelijker en tevens efficiënter
SPREKERS: Prof. dr. Luc Marks
Prof. dr. Geert Hommez
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 130 euro / leden Dent-Alumni 115 euro
Koffie en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 40
LOCATIE: UZGent – P8 – Tandheelkunde
75
62
LEERZAME MISLUKKINGEN
hoorcollege
Donderdag 10 december 2015
13u00 – 18u00
30 AE
DG 0, 4 en 7
aangevraagd*
Ook de tandarts krijgt te maken met pech of mislukking; bij de anamnese, de opstelling
van een behandelplan, in de vertrouwensrelatie met de patiënt, tijdens endodontische
behandelingen (o.m. perforatie) en extracties (o.m. nabloeding), restauratieve
behandelingen,
parodontale
behandelingen,
implantaatbehandelingen
en
orthodontische therapie. De minder fraaie kant van de tandheelkunde wordt belicht op
een leerzame manier en vanuit een probleemoplossende houding. De realiteit in
tegenstelling tot de ideale tandheelkundige situatie wordt uitgelicht.
SPREKERS: Prof. dr. Peter Bottenberg
Prof. dr. Jan Cosyn
Prof. dr. Bart Vande Vannet
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 175 euro / leden Dent-Alumni 160 euro
Koffie en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 50
LOCATIE: Huis van de Bouw – Tramstraat 59 – 9052 Zwijnaarde
76
63
AANGEZICHTSPIJN EN SLAAP
Welke rol is weggelegd voor de tandarts in de
slaapgeneeskunde?
Algemene aspecten
hoorcollege
Vrijdag 11 december 2015
09u00 – 17u00
40 AE
DG 1
Chronische pijn is heden ten dage een maatschappelijk belastend gegeven, zowel wat
betreft de menselijke aspecten als de economische gevolgen ervan. Aangezichtspijn
kan tevens chronische vormen aannemen en wordt wetenschappelijk meer en meer
gelinkt aan slaapproblematiek.
Deze cursus moet de tandarts wegwijs maken tussen de talrijke fysiologische en
psychologische facetten van aangezichtspijn, slaapstoornissen en hun mogelijke
onderling verband. Zodoende kan men proberen leren om op een realistische wijze
een positieve bijdrage te leveren, als tandarts, bij patiënten met een vaak
ondermijnende slaap/pijn wanverhouding.
SPREKERS: Prof. dr. Linda Van den Berghe
Drs. Miche De Meyer
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 220 euro / leden Dent-Alumni 200 euro
Koffie, lunch en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 50
LOCATIE: Huis van de Bouw – Tramstraat 59 – 9052 Zwijnaarde
77
64
DE TANDARTS EN URGENTIETANDHEELKUNDE:
De relatie tandarts – urgentiepatiënt, casuïstiek,
behandelprotocollen en medicatieschema’s
interactief hoorcollege
Maandag 14 december 2015
14u00 – 17u30
20 AE
DG 1 en 2
Met de publicatie van het Koninklijk Besluit dat de erkenning regelt van de bijzondere
beroepstitel ‘Algemeen Tandarts’ is er nogal wat debat gekomen rond de
tandheelkundige zorg ‘na de uren’ en de inhoud van ‘urgentietandheelkunde’.
Als bijdrage tot de inhoud van wat als urgentietandheelkunde kan gedefinieerd
worden, worden verschillende aspecten belicht en dit mede aan de hand van reële
situaties zoals deze zich frequent aanbieden in een urgentiedienst tandheelkunde:
1. Wat is het verschil tussen ‘continuïteit van zorgen’ en ‘urgente zorg’ of ‘spoedzorg’?
2. Kan men of mag men hierbij onderscheid maken tussen ‘echte urgente zorg’en het
gekende probleem van ‘onterechte vraag naar urgente zorg’ zonder daarbij
te vergeten dat we een ethische en deontologische code hebben?
3. Welk type van zorgen biedt zich aan en tot waar wordt de grens getrokken van
de noodbehandeling? Hoe kan men een goede triage doen of is dit ‘not done’?
Dient men de patiënt te zien of kan telefonische hulp? Kan men patiënten weigeren
(no pay - no cure)? Hoe kan een begrip ‘urgent’ gedefinieerd worden?
Is patiëntenopvoeding op zijn plaats?
4. Bij de spoedzorg bevinden zich verschillende vormen van ‘schade’ of ‘traumatische
impact’ – hoe wordt hiermee in spoedzorg omgegaan patiëntmatig, deontologisch,
collegiaal en administratief juridisch? In dit verband worden ook urgentiebehandelprotocollen in het kader van traumatologie besproken.
5. De meest voorkomende klacht is ‘pijn’ en endodontische klachten nemen hier
een groot aandeel. Rond endodontische noodbehandelingen bestaan nog steeds
controversen. Belangrijk in dit verband is ook een goede (differentiaal) diagnostiek.
6. Pijnstilling, anesthesie en medicamenteuze ondersteuning hebben hun plaats bij de
urgentiebehandeling. Recente inzichten rond medicamenteuze behandelschema’s
worden voorgesteld (analgetica, antiflogistica, antibiotica).
7. Aan de hand van bovenvermelde informatie werden beslissingsschema’s en
behandeldiagrammen ontwikkeld.
SPREKERS: Prof. dr. Roeland De Moor
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 130 euro / leden Dent-Alumni 115 euro
Koffie en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 80
LOCATIE: UZGent – P8 – Tandheelkunde
78
65
TANDISOLATIE EN RUBBERDAM
AFZONDERINGSTECHNIEKEN
hoorcollege + practicum
Dinsdag 15 december 2015
09u00 – 15u00
30 AE
DG 4
De kwaliteit van hedendaagse restauratieve en endodontische behandelingen wordt
mede bepaald door een goede isolatie.
Het gebruik van rubberdam is hierbij niet meer weg te denken. Dit kan zowel bij
kinderen als volwassenen. In geval het gebruik van rubberdam toch niet mogelijk zou
zijn, wat hoogst uitzonderlijk is, kan gegrepen worden naar alternatieven. Deze cursus
gaat uitgebreid in op de theorie, waarbij klinische situaties uitgebreid worden
gedemonstreerd en nadien op fantoom kan worden geoefend.
Inhoud:
* Algemene principes van isolatie en rubberdam
* Materiaalkeuze
* Isolatie bij kinderen
* Isolatie bij restauratieve procedures
* Isolatie bij endodontische procedures
* Isolatie in moeilijke situaties: afgebroken element, brug, …
SPREKERS: Prof. dr. Mieke. De Bruyne
Dr. Filip Keulemans
Dr. Maarten Meire
Dr. Rita Cauwels
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 220 euro / leden Dent-Alumni 200 euro
Koffie, lunch en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 20
LOCATIE: UZGent – P8 – Tandheelkunde
79
66
ENDO! OPBOUWEN? OVERKRONEN?
management van wortelkanaal behandelde tanden
hoorcollege + practicum
Donderdag 17 december 2015
09u00 – 17u00
40 AE
DG 4
Endo – opbouw – kroon: een voor de hand liggende keuze? Vandaag niet
noodzakelijk, ook al wordt dit vaak als een evidente behandeloptie aan de patiënt
voorgesteld. In een tijdperk waarin wortelkanaal behandelde tanden met beperkte
aanwezigheid van coronale tandsubstantie al snel geëxtraheerd worden in het
voordeel van een implantaat, dient een afweging gemaakt te worden of dergelijke
elementen toch niet beter bewaard kunnen blijven mits een adequaat restauratief
herstel. Een vaak aangevoerd argument om een element op te geven of snel te
overkronen is de hoge kans op tandbreuk doordat het dwarsverband in de natuurlijke
kroon verloren ging (doorboren van de kroonlijst).
Vanwege de tandverzwakking gaat men klassiek over tot een opbouw die als
fundering en houvast diende voor de restauratie, meestal een kroon. De trias ‘endo –
opbouw – kroon’ wordt vandaag niet meer standaard gevolgd. Dankzij nieuwe
inzichten in weefselbesparende benaderingen en de ontwikkeling van adhesieve
materialen [composietcementen om de retentie van vezelversterkte stiften te
verhogen, specifieke adhesieve (core build-up) opbouwmaterialen] is het mogelijk om
spaarzamer om te springen met zowel intraradiculair als coronaal tandweefsel en
endodontisch behandelde tanden te restaureren zonder een kroon te plaatsen.
In het theoretisch gedeelte van de cursus worden volgende vragen beantwoord:
* is de wortelkanaalherbehandeling geïndiceerd? Wat is de prognose? Waar ligt de
grens tussen extractie en tandbehoud?
* is electieve endodontie om houvast te creëren voor een kroon nog van deze tijd?
* is iedere wortelkanaal behandelde tand geschikt om op te bouwen?
* kan er voorspelbaar gehecht worden met adhesieven in een wortelkanaal?
* wanneer kiezen voor een stift of een stift met opbouw? Is er nog plaats voor de
gegoten stiftopbouw?
* wat is het belang van de ferrule en hoe realiseert men voldoende ferrule?
* kan de lange termijn prognose van wortelkanaal behandelde tanden verbeterd
worden door gebruikt te maken van directe en indirecte adhesieve restauraties?
In het praktisch gedeelte komen volgende procedures aan bod:
* preparatie van het wortelkanaal in functie van specifieke stiftsystemen
* de opbouw van het endodontisch behandelde element op verschillende manieren
SPREKERS: Prof. dr. Roeland. De Moor
Dr. Filip Keulemans
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 250 euro/ leden Dent-Alumni 225 euro
Koffie, lunch en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 20
LOCATIE: VUB – gebouw K – Tandheelkunde
80
67
ERGONOMIE IN DE PRAKTIJK: IS PIJN FIJN?
hoorcollege + practicum
Vrijdag 18 december 2015
09u00 – 17u00
40 AE
DG 2
Regelmatig verschijnt er een bericht over arbeidsongeschiktheid en klachten die
tandartsen oplopen als gevolg van het uitoefenen van hun werk. Er zijn weinig
beroepen te noemen waar op één vierkante meter zoveel aan handelingen,
verschillende aspecten van beroepsuitoefening, arbeidsomstandigheden en teamwork
aan de orde is. Het verschil tussen werken in een correcte, minder belastende houding
en werken in een overbelaste houding is subtiel en verdient dus de hoogste aandacht.
Het gaat tijdens deze cursus om de valkuilen die bij tandheelkundige professionals
voorkomen. Er is immers onvoldoende aandacht ten aanzien van de fysieke aspecten
van het beroep die tijdens het werk tot overbelasting kunnen leiden, zelfs tot
arbeidsongeschiktheid en soms gedwongen beëindigen van de carrière.
Tijdens de cursus wordt ingegaan op verschillende aspecten van ergonomie in de
tandartspraktijk: storende factoren in de praktijkruimte, statische belasting, houding en
symmetrie tijdens het werk, positioneren van de patiënt, werken met assistentie en licht
en vergroting. Elk onderdeel wordt gestart met een theoretische inleiding, waarna het
geleerde wordt ingeoefend.
SPREKERS: Drs. J. Wouters (arbeidsdeskundige – ergonoom)
Prof. dr. Mieke De Bruyne
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 300 euro / leden Dent-Alumni 270 euro
Koffie, lunch en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 20
LOCATIE: UZGent – P8 – Tandheelkunde
81
68
IMPLANTOLOGIE VOOR DUMMIES
module 4
hoorcollege + practicum
Datum wordt nog vastgelegd
13u00 – 18u00
30 AE
DG 6
In deze modulaire cursus wordt de implantaatbehandeling, gaande van patiënten
selectie en indicatiestelling tot de chirurgische en restauratieve procedures, doorlopen.
De doelstelling van deze modulaire aanpak is om de tandarts gefaseerd wegwijs te
maken in het selecteren en behandelen van patiënten met implantaten. Voor de
praktische hands-on training en de klinische modules met patiënten demonstratie
wordt gewerkt met het Southern Implants implantaatsysteem.
Module 4: Praktijkoefeningen uitwerken implantaatplanning
Cases, door de deelnemers geselecteerd in hun eigen praktijk, worden gezamenlijk
besproken en uitgewerkt. De bedoeling is dat de deelnemers een volledig beeld
krijgen van de uit te voeren behandeling.
Later kunnen voor de praktische uitwerking (chirurgie) op individuele basis afspraken
gemaakt worden met het team van Professor De Bruyn, met het oog op een begeleide
afwerking van de volledige casus.
DEZE MODULE KAN ENKEL WORDEN GEVOLGD INDIEN U DE VORIGE
3 MODULES HEEFT DOORLOPEN.
Er wordt in samenspraak met Prof. De Bruyn een datum vastgelegd voor deze
cursus.
SPREKERS: Prof. dr. Hugo De Bruyn
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 165 euro / leden Dent-Alumni 150 euro
Koffie en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 30
LOCATIE: UZGent – P8 – Tandheelkunde
82
PAIN CONTROL LEADERSHIP
THAT SHAPES THE DENTAL WORLD
Tandheelkundige professionals over de hele wereld gebruiken niet alleen meer dan 500 miljoen patronen
met lokale anesthetica van Septodont per jaar, maar vertrouwen ook op Septodont voor het volledige gamma van producten
die tijdens verdovingsprocedures gebruikt worden: lokale anesthesie, naalden en spuiten.
Onze productlijn voor pijncontrole werd opgesteld om te voldoen aan de noden van tandheelkundige professionals uit meer
dan 120 landen en biedt dan ook een grote keuze aan moleculen, farmaceutische vormen en verpakkingseenheden.*
Onze expertise in productie staat garant voor de kwaliteit en de betrouwbaarheid van onze producten,
waardoor Septodont een goede partner in pijncontrole wordt.
*Niet alle producten zijn in alle landen verkrijgbaar.
SEPTODONT NV-SA • Grondwetlaan 87 • B-1083 Brussel
Tel. 02 425 60 37 • Fax 02 425 36 82 • [email protected] • www.septodont.be
AD_PAIN CONTROL_A5.indd 1
22/08/14 10:22
HET GEBRUIK VAN EEN NIEUW BIOACTIEF
SILICAATCEMENT
hoorcollege + practicum
20AE
DG 4 en 5
Een nieuw bioactief silicaatcement is beschikbaar op de markt en wordt aanbevolen
voor diverse toepassingen vergelijkbaar met deze voor MTA.
Deze workshop bestaat uit een hoorcollege en een practicum.
In het hoorcollege wordt aandacht besteed aan de fysico-chemische eigenschappen
in vergelijking tot MTA en de klinische toepassingen geïllustreerd met uitgebreide
casuïstiek.
In het praktijkgedeelte krijgt de cursist de mogelijkheid van de mengprocedure onder
de knie te krijgen en dit in vitro toe te passen bij een pulpotomie (frasaco melkelement)
enerzijds en een apicale plug (kunststofkanaal) anderzijds.
UGent
VUB
Donderdag 21 mei 2015
workshop 1: 13.30 uur
workshop 2: 16.00 uur
Donderdag 26 maart 2015
workshop 7: 14.00 uur
Donderdag 1 oktober 2015
workshop 3: 13.30 uur
workshop 4: 16.00 uur
Donderdag 10 september 2015
workshop 8: 14.00 uur
Donderdag 17 december 2015
workshop 5: 13.30 uur
workshop 6: 16.00 uur
Donderdag 3 december 2015
workshop 9: 14.00 uur
Elke workshop duurt 3 uur, met een gedeelte theorie en een gedeelte practicum.
Om het gehele programma te volgen, hoeft u maar voor 1 workshop in te schrijven.
SPREKERS: Prof. dr. Luc Martens
Dr. Rita Cauwels
DOELGROEP: Algemeen tandarts
BIJDRAGE: 160 euro / leden Dent-Alumni 145 euro
Koffie en syllabus inbegrepen
AANTAL DEELNEMERS: max. 20
LOCATIE: VUB – gebouw K – Tandheelkunde
UZGent – P8 – Tandheelkunde
84
VRIJDAG 30 JANUARI 2015
HET PAND — Onderbergen 1 — 9000 Gent
info en inschrijvingen: [email protected]
250 euro - 225 euro Dent-Alumni
This international focusses on aspects of implant treatment ranging from patient selection,
implant choice, digital planning, surgery and prosthetics. Internationally acclaimed speakers
will discuss the state-of-the-art and interactive participation of the audience is guaranteed.
09.00 – 10.30 CLINICAL OUTCOME
Evolution and revolution in implant dentistry.
Prof. dr. Hugo De Bruyn (B)
Evidence based clinical outcome with Southern Implants in daily practice.
Dr. S. Vandeweghe (B) & A. Hattingh (UK)
Molar tooth replacement with attention to soft tissue management.
A. Olivo (I)
11.15 – 12.45 ANGULATED IMPLANTS AND DIGITAL DENTISTRY
Application of angulated implants.
C. Ruyffelaert (B)
Full jaw immediate loading with guided surgery.
M. Tudts (B)
Co-axis applications with guided surgery.
Van Zwol (NL)
CAD/CAM options for Immediate Loading Protocols.
P. Yuvanaglu (GR)
13.45 – 15.15 PROSTHETIC OPTIONS AND PATIENT-CENTERED PROTOCOLS
Prosthetic Fit and Prosthetic options.
Prof. dr. D. Howes (South Africa)
Clinical Protocols for various indications.
S. Graves (UK)
Zygomatic Implant application.
C. Butterworth (UK)
Maxillary implant—retained overdenture
D. Offord & G. Mathieson (UK)
15.45 – 17.30 CLINIC MEETS INDUSTRY: NEEDS FOR NEW PRODUCTS?
Interactive session where the audience participates with voting option in the
discussion to explore feasibility and necessity to develop new products.
Prof. dr. H. De Bruyn (B) & G. Blackbeard (South Africa)
17.30 – 19.00 Drink
30 pnts accreditation for dentists
85
LUSTRUMVIERING
10 JAAR PARODONTOLOGIE
en ORALE IMPLANTOLOGIE
UGent en UZGent
ZATERDAG 31 JANUARI 2015
AULA — Volderstraat 9 — 9000 Gent
info en inschrijvingen: [email protected]
225 euro - 200 euro Dent-Alumni
”Diagnostiek, risico-inschatting, behandelkeuzes en kosten-baten van parodontale
therapie en implantaatrehabilitatie”
09.00 - 10.30 Risicofactoren bij parodontitis en osseointegratie: de maakbare patiënt?
Genetische risicofactoren - Roken en de gevolgen - Chirurgische en prothetische risico’s - De
economische factor
11.15 – 12.45 Esthetiek: de perfecte smile?
Recessies en behandelmogelijkheden - Preserveren of reconstrueren van bot en tandvlees Belang van noodvoorziening en teamcommunicatie - Esthetiek en prognose op lange termijn
14.00- 15.30 Scannen, plannen en prothetiek digitaal
Mogelijkheden en toepassingen van digitale tandheelkunde - 3D veranderingen na implantaatchirurgie - Indicaties, toepassingen en mogelijkheden van Cone Beam CT- Virtueel-gestuurd
3D implanteren: van planning tot prothetiek - De overkappingsprothese indicaties en correcte
keuzes
16.00 – 17.30 Communicatie en interactieve keuzes bij parodontale therapie
Casuïstiek met aandacht voor praktische diagnostiek, behandelplanning, therapiekeuzes in de
praktijk, communicatie tussen patiënt en clinicus. Deelnemers krijgen een stembakje en laten
hun stem horen om de discussie aan te zwengelen en hun eigen visie en kennisniveau te toetsen
17.30 – 19.00 Feestelijke receptie
Sprekers: Stafleden, onderzoekers en parodontologen in opleiding van de afdeling Parodontologie en Orale implantologie
Prof. dr. Jan Cosyn, Prof. dr. Hugo De Bruyn, Prof. dr. Geert Hommez, Prof. dr. Lieve Van Zeghbroeck, Dr. Jan D’Haese, Dr. Melissa Dierens, Dr. Stefan Vandeweghe, Dr. Stijn Vervaeke,
Alexander Hermans, Stefanie Raes, Veronique Christiaens, Hilde De Vree, Carine Matthijs,
Frederik Depaepe, Julie Faveere, Maarten Glibert, Robert-Jan Maat, Rima Nassar, Evelien
Verhelst, Simon Windael
Accreditering wordt aangevraagd 40AE (DG 6, 7, 3 en 0)
86
13e Lentesymposium
Ethiek & Economie
ZATERDAG 21 MAART 2015
AUDITORIUM PIET BROUWER
VUB FACULTEIT G&F
LAARBEEKLAAN 103, 1090 JETTE
08.30
ontvangst, koffie en koekjes
09.15
Stijn Halewyck "Het 13e Lentesymposium, riskant!”
09.30
Ann Dooms "Multimedia forensiek" of
“Een beeld zegt meer dan 1000 woorden"
10.15
Marc Fol "The doctor is patient"
11.00
Pauze
11.30
Frederik Imbo "Waarom we 2 oren hebben en slechts één mond"
12.30
Interactieve paneldiscussie met MOVUB bestuur
Moderator Johan Braeckman
13.00
MOVUB Champagne, versnaperingen van het UZ,
helpende handen van het GK
Inkom (tand)artsen 50 euro
niet (tand)artsen en leden gratis
Accreditatie artsen aangevraagd in rubriek 6
Accreditatie tandartsen in voorbereiding
Betaling lidgeld/inschrijving op
“MOVUB vzw” BE86 0011 9731 4850
Inlichtingen en inschrijvingen
www.movub.com
INTERNATIONAL SYMPOSIUM
Optimal dental care for all children
On the occasion of 30 years of training in Paediatric Dentistry
at GHENT University
ZATERDAG 21 NOVEMBER 2015
HET PAND — Onderbergen 1 — 9000 Gent
info en inschrijvingen [email protected]
09.00
Welcome
09.15 – 10.00 Oral health of children in Flanders: perspectives for the future
Prof dr Dominique Declerck, President of BAPD
10.00 – 10.45 Children’s dentistry: future perspectives
Prof dr Anthony Tzong-Ping Tsai (Taiwan), President of IAPD
11.15 – 12.00 Minimal invasive dentistry:
Innovative approach in diagnostics and dental materials
Dr Jeroen Vandenbulcke, Secretary of BAPD
12.00 – 12.45 Dental and Maxillofacial Imaging in the Pediatric Patient
Prof dr Johan Aps (Seattle,USA), Founding secretary of BAPD
13.30 – 14.00 Special Care child -1
Dr Paddy Fleming (Dublin, Ire), President of EAPD
14.00 – 14.30 Special Care child -2
Dr Timucin Ari (Canada), President of Iadh
14.30 – 15.00 Centre of Special care at Ghent
Prof dr Luc Marks, Past president of BAPD
15.30 – 16.15 Regeneration of dental pulp
Prof dr Monty Duggal (Leeds, UK), Past-president of EAPD
16.15 – 17.00 The use of BiodentineTM
Prof dr Rita Cauwels, President-elect of EAPD
17.00 – 17.30 30 years of training at Ghent
Prof dr Luc Martens, past-president of BAPD-EAPD-iADH
17.30
Closing words and reception
BAPD: Belgian Academy of Paediatric Dentistry
APD: International Associciation of Paediatric Dentistry
EAPD: European Academy of Paediatric Dentistry
iADH: International association of disability and oral health
accreditering tandartsen wordt aangevraagd
88
INTRODUCTION TO LASER PHYSICS AND THE SAFE
USE OF LASERS IN DENTISTRY
DEEL 1: LASER FYSICA en het VEILIG GEBRUIK
van LASERS
Maandag 2 februari en dinsdag 3 februari 2015
09u00 – 17u00
80 AE
DG
aangevraagd*
Het doel van de opleiding is tandartsen bij te scholen in het gebruik van laser(s) in
dagelijkse praktijk. Deze vorming beperkt zich tot het opbouwen van de basiskennis
vereist bij het gebruik van lasers in de tandheelkunde. Deze 2 daagse cursus zal oa.
bestaan uit hoorcolleges m.b.t.:
* De geschiedenis van het ontstaan van lasers
* Gestimuleerde emissie en kenmerken van laserlicht
* De opbouw van een laser (optische caviteit, actief medium, pomp, bron en
mechanisme, geleidingssystemen, handstukken en tips)
* Het elektromagnetisch spectrum en de golflengtes gebruikt in de tandheelkunde
* Laser-doelwit en laser-weefsel interacties
* Laserparameters
* Specifieke golflengtes gebruikt in de tandheelkunde (Argon, KTP, Diodes, Nd:YAG,
Nd:YAP, Er:YAG, Er,Cr:YSGG, CO2)
* Laserveiligheid (classificatie, regels & wetgeving, risico’s en problem solving)
Specifieke toelatingsvoorwaarden:
Master in de tandheelkunde / Tandarts
Voor deze cursus kan u inschrijven via de website van Universiteit Gent:
http://www.ugent.be/nl/studeren/inschrijven
Inschrijven kan tot 2 januari 2015.
Inschrijvingstarieven kan u vinden op de website van Universiteit Gent
http://www.ugent.be/nl/studeren/permanente-vorming/studiegeldpev
Inschrijvingen en betalingen gaan rechtstreeks via Universiteit Gent
SPREKERS: Prof. dr. Roeland. De Moor
Prof. dr. G. Olivi (Genua)
CURSUSTAAL: Engels
DOELGROEP: Algemeen tandarts en tandarts specialisten
INSCHRIJVINGSPRIJS: 1650 euro via inschrijving UGent
+ 66,50 euro voor kosten
Koffie, lunch en syllabus inbegrepen
GETUIGSCHRIFT: een getuigschrift LASER PHYSICS and the
SAFE USE of LASERS wordt uitgereikt door Universiteit Gent.
LOCATIE: UZGent – P8 – Tandheelkunde
89
LASER ASSISTED PAEDIATRIC DENTISTRY
DEEL 2: Toepassing in de KINDERTANDHEELKUNDE
Woensdag 4 februari en donderdag 5 februari 2015
09u00 – 17u00
80 AE
DG
aangevraagd*
Het doel van deze tweedaagse opleiding is tandartsen bij te scholen in het gebruik van
laser(s) in dagelijkse praktijk. Deze vorming beperkt zich tot de verschillende
mogelijkheden die er zijn specifiek voor toepassingen bij kinderen. Het programma zal
bestaan uit hoorcolleges mbt:
* Lasers en kinderen
* Caries diagnostiek met behulp van laserdiodes
* Indicaties voor laser gebruik bij harde weefselpreparatie
* Indicaties voor Laser gebruik bij zachte weefsel ingrepen
* Biostimulatie na trauma
* Laser Dopler Flowmetry
* Low Level Laser therapy
Daarnaast gaat aandacht naar literatuur bespreking, preklinische practica, klinische
demonstratie en casuïstiek
Specifieke toelatingsvoorwaarden:
Master in de tandheelkunde / Tandarts + een getuigschrift van een cursus ‘Introduction
to Laser Physics and the Safe Use of Lasers in Dentistry’.
Voor deze cursus kan u inschrijven via de website van Universiteit Gent:
http://www.ugent.be/nl/studeren/inschrijven
Inschrijven kan tot 5 januari 2015.
Inschrijvingstarieven kan u vinden op de website van Universiteit Gent
http://www.ugent.be/nl/studeren/permanente-vorming/studiegeldpev
Inschrijvingen en betalingen gaan rechtstreeks via Universiteit Gent
SPREKERS: Prof. dr. Luc. Martens, Drs. Herman Roeykens
Prof. dr. G. Olivi (Genua) en Dr. Rita Cauwels
CURSUSTAAL: Engels
DOELGROEP: Algemeen tandarts en tandarts specialisten
INSCHRIJVINGSPRIJS: 2500 euro via inschrijving UGent
+ 66,50 euro voor kosten
Koffie, lunch en syllabus inbegrepen
GETUIGSCHRIFT: een getuigschrift LASER ASSITED
PAEDIATRIC DENTISTRY wordt uitgereikt door Universiteit Gent.
LOCATIE: UZGent – P8 – Tandheelkunde
90
Innoveer en kies voor laser !
High Tech Laser heeft het meest volledige gamma dentale lasers
geschikt voor alle soorten indicaties en voor elk type tandartsenpraktijk.
DENTALE LASER APPLICATIES:
• endodontie
• parodontologie
• caviteitspreparatie
Algemene tandartsenpraktijk
• kleine chirurgie
• bleaching
LLLT
Er:YAG
Nd:YAG
3LT
x
x
x
x
Endodontisten
x
Paro-praktijk/mondhygiëne
x
SmartXide
CO2 laser
x
Esthetisch gerichte praktijk
x
Groepspraktijk
x
x
x
Stomatologen en maxillo-faciaal
chirurgen / kaakchirurgie
Voor meer informatie
www.hightechlaser.be
High Tech Laser
-
Mutsaardstraat 46B
-
B-9550 Herzele
- Tel. 054 50 40 05
ALGEMENE INLICHTINGEN
Inschrijven en betalen
1. U kan ons aanbod bekijken op www.vunit.be
2. U vult de online inschrijvingsaanvraag in voor de cursussen die u wenst te volgen
of u stuurt een mail naar [email protected]
3. U ontvangt een mail van het secretariaat met de bevestiging en de
gegevens om de betaling uit te voeren (via storting)
4. Nadat de betaling ons heeft bereikt bent u geregistreerd en ingeschreven
5. Indien u na inschrijving niet betaald, zal deze na een periode vervallen
6. U ontvangt nog een brief met de praktische info voor de cursus(sen)
waarvoor u bent ingeschreven een 2-tal weken vooraf
7. Dent-Alumnileden dienen hun lidkaart mee te brengen op de cursus (p 93-94)
Annulatie
Gelieve annulatie(s) door te geven via mail [email protected]
Nadien kan de procedure voor terugbetaling van het inschrijvingsgeld worden gestart.
Er wordt steeds een administratieve vergoeding van 15 euro per cursus weerhouden.
Indien u de dag van de cursus niet komt, kan het inschrijvingsgeld niet worden
teruggevorderd.
Locaties
UGent Tandheelkunde
Campus UZGent
De Pintelaan 185 – gebouw P8
9000 Gent
tenzij anders vermeld
VUB Tandheelkunde
Campus Jette
Laarbeeklaan 103 – gebouw K
1090 Brussel
tenzij anders vermeld
Info
Voor vragen kan u steeds terecht bij het secretariaat.
 09 332 38 57
 [email protected]
92
Het Dent-Alumni lidmaatschap
Het jaarlijks lidmaatschap biedt u een heel pak voordelen.
Met de ALUMNIKAART (enkel voor houders van een UGent diploma)
geniet u van:
 Korting in de UGent-restaurants en Club Het Pand
 Je kan de sportaccommodaties van de UGent gebruiken en
inschrijven voor de lessen die er georganiseerd worden
 Je kan gratis lid worden van de Universiteitsbibliotheek
 Je ontvangt 10 keer per jaar het Durf Denken-magazine van
de Universiteit Gent
 Je geniet van bijzondere voorwaarden bij deelname aan
alumni-activiteiten
 Korting op je online aankopen bij de UGent-shop
 Korting in Film-plateau
 Korting in KASK cinema
 Korting bij de uitgeverij Lannoo
 Korting bij Music Hall
 Korting bij Sanoma Media
Voor alle voornoemde organisaties kan u de website terugvinden via
“Alumnus” op de UGent website [www.ugent.be]
Bovendien krijgt u als Dentalumni lid (houder van een UGent diploma
EN ‘vrienden van Dentalumni’*)
 10% korting op alle nascholingsactiviteiten *
[www.tandheelkunde.UGent.be]
 Uitnodiging tot de promotie van de tandartsen in de aula van
de Universiteit Gent voor de 10, 25 en 50 jaar geleden
afgestudeerde collegae
Uitnodiging tot de Dentalumni terugkomdag in Het Pand *
Gelieve uw Dent-Alumnilidkaart mee te brengen naar de
cursussen die u volgt, deze wordt geregistreerd om van het
alumnitarief te kunnen genieten.
93
NIEUW
NIEUW
NIEUW
Hoe lid worden van DENTALUMNI
Voor houders van een UGent diploma
De UGent raadt u aan om aan te sluiten bij het alumninetwerk. Hiertoe
moet u zich één maal registreren op de UGent alumnidatabank via
“http://www.UGent.be/alumnidatabank” of via de website van UGent
[www.Ugent.be] en kies in de keuzelijst in de linkerhoek ‘alumnus’ wat u
vlekkeloos bij de alumnidatabank brengt. Van zodra u geregistreerd
bent kan u trouwens ook uw (ex-) collega’s opzoeken.
Uw lidmaatschap wordt geregistreerd van zodra uw lidgeld ontvangen
werd (info zie kader). Dank zij uw registratie kan Dentalumni u, via uw
contactgegevens, op de hoogte houden van haar activiteiten.
------------------Voor “Vrienden van DENTALUMNI” (voor niet-UGent afgestudeerde
collega’s)
Na het storten van het lidgeld gelieve per email volgende gegevens te
mailen aan [email protected]
- Naam (geen praktijknaam)
- Postadres
- Diplomajaar en Universiteit van afstuderen
- Riziv nummer
- Telefoon/GSM
- Ander e-mailadres (indien van toepassing)
- Datum van storting en bedrag
Lidgeld
€ 25
€ 40 voor tandartsen-echtparen
DENTALUMNI 891-5840768-20
IBAN BE28 8915 8407 6820
BIC VDSPBE91
Met vermelding van ‘uw na(a)m(en) en lidgeld 2015’ (gelieve geen
praktijknaam te gebruiken!)
94
De keuze van
experts
De Nr. 1 in biomaterialen* verenigd in
de Geistlich Combi-Kit Collagen
> Ideaal voor het behoud van crestaal
bot en kleine botaugmentaties
> Excellente biocompabiliteit
> Wetenschappelijk bewezen
* iData Research Inc., US Dental Bone Graft
Substitutes and other Biomaterials Market, 2011
iData Research Inc., European Dental Bone Graft
Substitutes and other Biomaterials Market, 2012
Mediplus NV, Rue des Bleuets 76, 1330 Rixensart - 02/653.88.18 - www.mediplus.be
GEHEUGENSTEUNTJE VOOR MEZELF
Ik schreef me in voor de cursus(sen):

1
08/01/2015
Kick-off symposium VUNIT

2
15/01/2015
Kick-off symposium VUNIT

3
05/02/2015
De overkappingsprothese op implantaten

4
26/02/2015
Implantologie for dummies: module 1

5
04/03/2015
Infoavond (FR)

6
26/03/2015
De oncologische patiënt

7
31/03/2015
Rubberdam: de rode lap voor de tandarts of voor de patiënt?

8
02/04/2015
Implantologie for dummies: module 2

9
16/04/2015
Endo! Opbouwen? Overkronen?

10
24/04/2015
Lokale anesthesie in de tandheelkunde

11
29/04/2015
Nascholing aan de stoel op de afdeling Orale Implantologie

12
08/05/2015
Bruxisme, schade en pijn: waar zit de link?

13
21/05/2015
Update van mini-schroefjes in de Orthodontie

14
28/05/2015
Kindertandheelkunde: dentale traumatologie deel 1

15
28/05/2015
Inleiding tot de dentale therapie voor obstructief slaapapneu
syndroom

16
04/06/2015
Esthetische problemen in de frontzone

17
04/06/2015
Angst voor de tandarts bij kinderen

18
05/06/2015
Kindertandheelkunde: dentale traumatologie deel 2

19
05/06/2015
Integratie van hygiëneaspecten in de praktijkkamer

20
11/06/2015

21
11/06/2015

22
12/06/2015
Inlays en onlays: een (onder)gewaardeerde restauratieve
optie in de posterieure zone
Een update van de sinus maxillaris voor de algemeen
tandarts
Cleaning en shaping van het wortelkanaal
96
Leg de lat hoger! Dankzij de grotere flexibiliteit
en de unieke kronkelende beweging, kunnen
de PROTAPER NEXT™ vijlen sterker gekromde
en smalle wortelkanalen vormgeven.*
Voor meer informatie
www.dentsplymaillefer.com
*In vergelijking met bekende merken
3913_DENTS_Adv.Protaper_A5.indd 1
03-06-13 10:55

23
18/06/2015
Posterieur composiet

24
18/06/2015
Levensreddend handelen in acute situaties

25
19/06/2015
Machinale wortelpreparatie en warme condensatie van guttapercha

26
25/06/2015
Digitalisering in de reconstructieve tandheelkunde

27
26/06/2015
Cariësmanagement: diagnostiek – risicobepaling – preventie

28
26/06/2015
Tandextractie: een kunst?

29
03/09/2015
Kindertandheelkunde: confectiekronen in het melkgebit

30
03/09/2015
De overkappingsprothese op implantaten

31
04/09/2015
Cariësmanagement: diagnostiek – risicobepaling – preventie

32
10/09/2015
Wie zoekt die vindt!

33
11/09/2015
Implantologie for dummies: module 3

34
17/09/2015
Kwaliteit is een keuze

35
18/09/2015
Digitale implantaatbehandelingen

36
24/09/2015
Klinische en digitale referentieanalyse en mock-ups

37
24/09/2015
Evidence-based dentistry: hyper or hope

38
08/10/2015
Leerzame mislukkingen

39
08/10/2015

40
13/10/2015

41
15/10/2015

42
15/10/2015

43
16/10/2015

44
22/10/2015
Nazorg van tanden en implantaten in de algemene praktijk

45
22/10/2015
De behandeling van schisispatiënten: raakpunten in de
algemene praktijk

46
23/10/2015
Integratie van hygiëneaspecten in de praktijkkamer

47
29/10/2015
Parodontale zorg en nazorg op lange termijn

48
29/10/2015
Een vreemde in de praktijk: interculturele tandheelkunde
Een update van de sinus maxillaris voor de algemeen
tandarts
Endo: de nieuwste technieken eenvoudig en doelgericht
toepassen
Cone Beam CT voor tandheelkundige diagnose
Tissue management en tissue engineering in de
tandheelkunde
Beeldvorming in endodontie – traumatologie: gevestigde en
nieuwe technologie
98

49
12/11/2015
Retentiedraden in de orthodontie: hands-on

50
12/11/2015
Nascholing aan de stoel op de afdeling Orale Implantologie

51
18/11/2015
Infoavond (NL)

52
19/11/2015
De kwetsbare oudere patiënt

53
19/11/2015
Het solitair implantaat: voorspelbare behandelstrategieën

54
19/11/2015
Impress or scan? Van pasta naar camera

55
20/11/2015
Inleiding tot de dentale therapie voor obstructief slaapapneu
syndroom

56
24/11/2015
Endodontische microchirurgie

57
26/11/2015
Problem-solving in de orale implantologie

58
26/11/2015
Nomenclatuur gebruik voor de algemeen tandarts

59
27/11/2015
Temporomandibulaire disfuncties

60
03/12/2015
ABC voor de tandartspraktijk hedendaagse
reanimatietechniek

61
04/12/2015
Praktijkorganisatie – praktijkmanagement

62
10/12/2015
Leerzame mislukkingen

63
11/12/2015
Aangezichtspijn en slaap

64
14/12/2015
De tandarts en urgentietandheelkunde

65
15/12/2015
Tandisolatie en rubberdam afzonderingstechnieken

66
17/12/2015
Endo! Opbouwen? Overkronen?

67
18/12/2015
Ergonomie in de praktijk: is pijn fijn?

68

99
Impantologie for dummies: module 4
Het gebruik van een nieuw bioactief silicaatcement
Workshop nummer:
www.vunit.be