Templeton Africa Fund - A(acc) USD

Commentaren

Transcriptie

Templeton Africa Fund - A(acc) USD
Franklin Templeton Investment Funds
Afrikaanse aandelen
LU0727123662
31 augustus 2016
Templeton Africa Fund
Fonds Factsheet
Uitsluitend te gebruiken door brokers en institutionele beleggers. Niet voor distributie aan particuliere beleggers.
Fondsoverzicht
Rendement
Referentie valuta van het fonds
USD
Totaal Netto Activa (USD)
72 Miljoen
Startdatum
04.05.2012
Aantal Uitgevers
Index
Performance sinds oprichting in EUR (%)
Templeton Africa Fund A (acc) USD
Dow Jones Africa Titans 50 Index
140
29
Dow Jones Africa Titans
50 Index
Beleggingsstijl
Categorie Morningstar™
120
Core Value
Africa Equity
Fondsdoelstelling
De beleggingsdoelstelling van het Fonds is het realiseren
van langetermijnvermogensgroei door te beleggen in
voornamelijk aandelen en aandelen gerelateerde effecten
van ondernemingen over het gehele marktkapitalisatie
spectrum die (i) opgenomen of genoteerd zijn in Afrikaanse
landen, en/of (ii) genoteerd of opgenomen zijn elders in de
wereld, maar met hun voornaamste bedrijfsactiviteiten in
Afrikaanse landen.
100
80
60 05/12
11/12
05/13
11/13
Mark Mobius, PhD: Hong Kong
Europese Spaarrichtlijn- Status - A (acc) USD
Onttrekking: (nvt)
Risico classificatie - A (acc) USD
05/15
11/15
05/16
08/16
Jaarlijks
1 maand
6 mnd
YTD
1 jaar
3 jaar
Sinds
start
3 jaar
Sinds
start
-5.22
-5.17
-5.64
-3.21
-2.72
15.46
-10.13
-9.62
11.98
-16.71
-15.98
3.50
-21.72
-20.27
-8.24
-11.64
-9.99
-7.52
-7.84
-7.27
-2.82
-2.82
-2.40
-1.79
Jaarlijkse resultaten in EUR (%)
A (acc) USD
W (acc) EUR
Index in EUR
Distributie: (nvt)
11/14
Cumulatief
A (acc) USD
W (acc) EUR
Index in EUR
Fondsbeheerders
05/14
Rendement in EUR (%)
2015
2014
2013
-18.77
-18.11
-21.36
1.52
2.03
0.42
5.17
5.12
-2.17
De waarde van aandelen in het fonds en inkomsten hiervan ontvangen, kunnen zowel stijgen als dalen en het kan zijn dat
beleggers niet het volledig geïnvesteerde bedrag terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie
voor de toekomst. Huidige performance kunnen afwijken van de getoonde gegevens. Valutaschommelingen kunnen de
waarde van overzeese beleggingen beïnvloeden. Gelieve www.franklintempleton.nl te bezoeken voor huidige prestaties. Alle
performance informatie is getoond in de valuta van het fonds en na aftrek van beheerskosten. Verkoopkosten en andere
commissies, belastingen en relevante kosten betaald door de belegger zijn niet opgenomen in de berekeningen. Verwijzingen
naar indices zijn gemaakt voor vergelijkende doeleinden en zijn bedoeld om het investeringsklimaat te vertegenwoordigen
tijdens de getoonde perioden.
Top Holdings (% van Totaal)
Asset Allocatie
Aandelen
Liquiditeiten
%
96.55
3.45
Fonds statistieken
Naam uitgevende instelling
ZENITH BANK PLC
SONATEL
SAFARICOM LTD
DELTA CORP LTD
EASTERN TOBACCO
GUARANTY TRUST BANK PLC
EAST AFRICAN BREWERIES LTD
EGYPTIAN INTERNATIONAL PHARMACEUTICALS EIPICO
KCB GROUP LTD
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE
5.45
5.42
5.40
5.37
5.28
4.92
4.87
4.76
4.36
4.31
Koers/Winstverhouding
Prijs/Boekwaarde
Prijs/Cash Flow
Standaarddeviatie (3 jaar, USD)
Sharpe-ratio (3 jaar, USD)
Tracking error (3 jaar, USD)
Informatieratio (3 jaar, USD)
Alfa (3 jaar, USD)
Bèta (3 jaar, USD)
R-kwadraat (3 jaar, USD)
Correlatie (3 jaar, USD)
10.32
1.83
7.42
12.75
-1.02
12.32
-0.39
-9.26
0.51
67.09%
0.82
Aandelenklasse Informatie
Aandelenklasse
A (acc) USD
W (acc) EUR
Tel
+31 20 575 2890
Startdatum
04.05.2012
23.05.2014
Fax
+31 20 575 2892
NAV
USD 7.53
EUR 7.52
Totale Kosten
Ratio (%)
2.38
1.59
Kosten
Emissie
(max) (%)
5.75
N/A
Fondscodes
Beheer
(jaarlijks) (%)
2.10
1.25
Web
www.franklintempleton.nl
Bloomberg ID
FTAFAAU LX
FTAFWAE LX
ISIN
LU0727123662
LU1065169952
Templeton Africa Fund
31 augustus 2016
Uitsluitend te gebruiken door brokers en institutionele beleggers. Niet voor distributie aan particuliere beleggers.
Samenstelling van het fonds
Geografisch
% van aandelen
19.99
17.96
17.83
17.73
6.28
5.61
5.57
3.46
3.40
2.19
Zuid-Afrika
Egypte
Kenia
Nigeria
Botswana
Senegal
Zimbabwe
Tanzania
Mauritius
Andere
Marktkapitalisatie uitgesplitst in USD
% van aandelen
46.45
26.05
27.49
<1.5 miljard
1.5-5.0 miljard
5.0-25.0 miljard
Performance attributie per sector 01.09.2015-31.08.2016
Vastgoed
Energie
Financiën
Duurzame goederen
Gezondheidszorg
Telecomdiensten
Industrieën
Consumptiegoederen
Materialen
Totaal Resultaat
0.44
-0.16
-0.21
-0.96
-1.28
-1.62
-2.63
-3.87
-6.82
Sector
Financiën
Consumptiegoederen
Telecomdiensten
Duurzame goederen
Gezondheidszorg
Industrieën
Energie
% van aandelen
36.64
31.29
15.28
6.07
5.85
3.25
1.62
Performance attributie per land 01.09.2015-31.08.2016
Totaal Resultaat
5 landen die het meest bijdragen
Nigeria
Marokko
Ghana
Zuid-Afrika
Australië
5 landen die het minst bijdragen
Kenia
Zimbabwe
Canada
Groot Brittannië
Egypte
Grootste bijdrage aan rendement
Eastern Tobacco Co.
Guaranty Trust Bank PLC
Safaricom Limited
Nigerian Breweries PLC
Egyptian International Pharmaceutical Industries Co.
Press Corporation Limited Sponsored GDR RegS
Seplat Petroleum Development Co. Ltd.
UAC of Nigeria PLC
MCB Group Limited
Commercial International Bank (Egypt) SAE
-2.19
-2.27
-2.90
-3.20
-3.41
Bijdrage aan rendement %
Levensmiddelen & tabak
Financiën
Telecomdiensten
Levensmiddelen & tabak
Farmaceutische & Biotech producten
Kapitaalgoederen
Energie
Kapitaalgoederen
Financiën
Financiën
Egypte
Nigeria
Kenia
Nigeria
Egypte
Malawi
Nigeria
Nigeria
Mauritius
Egypte
Financiën
Financiën
Telecomdiensten
Levensmiddelen & tabak
Detailhandel
Financiën
Levensmiddelen & tabak
Financiën
Detailhandel
Financiën
Kenia
Kenia
Zuid-Afrika
Kenia
Zuid-Afrika
Zuid-Afrika
Egypte
Zuid-Afrika
Zuid-Afrika
Nigeria
Minste bijdrage aan rendement
Equity Bank Ltd
KCB Group Limited
MTN Group Limited
East African Breweries Limited
Mr Price Group Limited
FirstRand Limited
Juhayna Food Industries
Standard Bank Group Limited
Woolworths Holdings Limited
Zenith Bank PLC
0.33
0.15
0.10
0.10
0.08
0.64
0.55
0.28
0.17
0.09
0.05
0.04
0.03
0.02
0.00
Bijdrage aan rendement %
-0.89
-0.88
-0.80
-0.78
-0.65
-0.57
-0.43
-0.41
-0.41
-0.34
Belangrijke informatie
© 2016 Franklin Templeton Investments. Alle rechten voorbehouden. Franklin Templeton Investment Funds (het Fonds), uitgegeven door Franklin Templeton International Services, S.à r.l., is
een in Luxemburg geregistreerde SICAV. Bron voor gegevens en informatie geleverd door Franklin Templeton Investments, vanaf de datum van dit document, tenzij anders vermeld.
Benchmarkgerelateerde gegevens geleverd door FactSet, vanaf de datum van dit document, tenzij anders vermeld. Dit document is alleen algemeen bedoeld, vormt geen juridisch of fiscaal
advies en is evenmin een aanbod van aandelen of een uitnodiging om in te schrijven op aandelen van een in Luxemburg gedomicilieerde SICAV Franklin Templeton Investment Funds (het
'Fonds'). Niets in dit document mag worden opgevat als beleggingsadvies. Er kan alleen worden ingeschreven op aandelen van een Fonds op basis van het actuele prospectus of documenten
essentiële beleggersinformatie van het Fonds, vergezeld van het meest recente beschikbare jaarverslag dat door een externe accountant is gecontroleerd en van het recentste halfjaarverslag dat
daarna is gepubliceerd. De waarde van aandelen in een Fonds en de inkomsten die daaruit worden ontvangen, kunnen zowel stijgen als dalen, en de mogelijkheid bestaat dat beleggers niet het
volledige belegde bedrag terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Valutaschommelingen kunnen de waarde van beleggingen in het
buitenland beïnvloeden. Wanneer u belegt in een fonds dat in een vreemde valuta luidt, kan uw rendement ook door valutaschommelingen worden beïnvloed. Een belegging in een Fonds houdt
risico's in die in het prospectus en documenten essentiële beleggersinformatie van het Fonds zijn beschreven. In opkomende markten kunnen de risico's groter zijn dan in ontwikkelde markten.
Beleggingen in afgeleide instrumenten houden specifieke risico's in die in het prospectus en documenten essentiële beleggersinformatie van het Fonds uitvoerig zijn beschreven. De aandelen
van de Fondsen mogen niet rechtstreeks of indirect worden aangeboden of verkocht aan ingezetenen van de Verenigde Staten. De Aandelen van een Fonds zijn niet in alle rechtsgebieden
beschikbaar voor distributie, en potentiële beleggers moeten voorafgaandelijk bij hun lokale vertegenwoordiger van Franklin Templeton Investments navragen of de aandelen in hun rechtsgebied
beschikbaar zijn. Uitsluitend te gebruiken door institutionele beleggers. Niet voor distributie aan particuliere beleggers. Verwijzingen naar bepaalde bedrijfstakken, sectoren of
ondernemingen zijn bedoeld als algemene informatie en zijn niet noodzakelijk een indicatie van de portefeuilleposities van een fonds op een gegeven moment. Raadpleeg uw financieel adviseur
voordat u besluit om te beleggen. Een exemplaar van de meest recente prospectus, documenten essentiële beleggersinformatie, het jaarverslag en het halfjaarverslag, indien daarna
gepubliceerd, vindt u op onze website www.franklintempleton.nl of is kosteloos verkrijgbaar bij Franklin Templeton International Services S.à.r.l.- Onder het toezicht van de Commission de
Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg- Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. Uitgegeven door Franklin Templeton International Services S.à
r.l.
Europese Spaarrichtlijn- Status: Aangereikte belastinginformatie is bedoeld als een algemene leidraad waarop men zich niet mag beroepen voor de berekening van individuele verplichtingen.
De informatie houdt geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden en kan in de toekomst gewijzigd worden. Als u twijfels hebt over de impact van belastingen op uw belegging, dient u een
gekwalificeerd belastingadviseur te raadplegen.
Rendement:
De aandelenklasse W (acc) EUR is gelanceerd op 23.05.2014. De getoonde performancedata vóór die datum is van de aandelenklasse A (acc) EUR, gelanceerd op 04.05.2012, die hogere
jaarlijkse kosten heeft.
Top Holdings: Deze effecten vertegenwoordigen niet alle gekochte effecten, verkocht of aanbevolen voor adviseurs, en de lezer zou niet moeten veronderstellen dat beleggen in de opgesomde
effecten winstgevend was of zal zijn. De beheerder van het fonds behoudt het recht om geen informatie te publiceren over posities die anders in de top holdings zouden zitten.
© 2016 Franklin Templeton Investments. Alle rechten voorbehouden.
www.franklintempleton.nl

Vergelijkbare documenten

Aandelenklasse Z

Aandelenklasse Z beschikbaar voor distributie, en potentiële beleggers moeten voorafgaandelijk bij hun lokale vertegenwoordiger van Franklin Templeton Investments navragen of de aandelen in hun rechtsgebied beschik...

Nadere informatie

Aandelenklasse W - Franklin Templeton Investments

Aandelenklasse W - Franklin Templeton Investments beschikbaar voor distributie, en potentiële beleggers moeten voorafgaandelijk bij hun lokale vertegenwoordiger van Franklin Templeton Investments navragen of de aandelen in hun rechtsgebied beschik...

Nadere informatie

Aandelenklasse W

Aandelenklasse W Informatieratio (3 jaar, USD) Alfa (3 jaar, USD) Bèta (3 jaar, USD) R-kwadraat (3 jaar, USD) Correlatie (3 jaar, USD)

Nadere informatie

Templeton BRIC Fund - A (acc) USD

Templeton BRIC Fund - A (acc) USD beschikbaar voor distributie, en potentiële beleggers moeten voorafgaandelijk bij hun lokale vertegenwoordiger van Franklin Templeton Investments navragen of de aandelen in hun rechtsgebied beschik...

Nadere informatie

USD - Franklin Templeton Investments

USD - Franklin Templeton Investments beschikbaar voor distributie, en potentiële beleggers moeten voorafgaandelijk bij hun lokale vertegenwoordiger van Franklin Templeton Investments navragen of de aandelen in hun rechtsgebied beschik...

Nadere informatie

(acc) EUR - Franklin Templeton Investments

(acc) EUR - Franklin Templeton Investments beschikbaar voor distributie, en potentiële beleggers moeten voorafgaandelijk bij hun lokale vertegenwoordiger van Franklin Templeton Investments navragen of de aandelen in hun rechtsgebied beschik...

Nadere informatie

Franklin U.S. Equity Fund - A (acc) USD

Franklin U.S. Equity Fund - A (acc) USD beschikbaar voor distributie, en potentiële beleggers moeten voorafgaandelijk bij hun lokale vertegenwoordiger van Franklin Templeton Investments navragen of de aandelen in hun rechtsgebied beschik...

Nadere informatie

Fact Sheet DBCS Master

Fact Sheet DBCS Master volledige belegde bedrag terugkrijgen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Valutaschommelingen kunnen de waarde van beleggingen in het buitenland beïnvloeden....

Nadere informatie