temp (Page 1)

Commentaren

Transcriptie

temp (Page 1)
DAGBLAD - PRIJS: 1 EURO - ZATERDAG 5 EN ZONDAG 6 JUNI 2004 - Nr. 126 ●
MAANDAG
Dé verkiezingsgids
bij uw krant
Lara en Britt uit
Hasselt zijn meest
identieke tweeling
Blz. 39
Foto SM
Waterkans dat
Kim klaar raakt
voor Wimbledon
Blz. 25
Foto Belga
Jarige Albert poseert
met acht kleinkinderen
Doof meisje smeekt dieven:
“Breng mijn
hoorapparaat
terug”
BRUSSEL - Koning Albert wordt
zondag 70 jaar. Met het oog op
die verjaardag heeft het paleis
nieuwe kiekjes vrijgegeven van
de vorst en zijn familie. Trotse
grootouders Albert en Paola
(67) poseerden op 18 mei jongstleden in de tuin van het kasteel
van Laken met hun acht kleinkinderen: Amedeo, Maria-Laura, Joachim, Louisa-Maria, Elisabeth, Laetitia-Maria, Gabriël
en baby Louise, variërend in
leeftijd van 18 jaar tot 4 maanden.
“Zijn familie betekent alles voor
Albert,” zeggen zijn vrienden.
Grappig detail: prinses Mathilde
en prinses Claire spreken hun
schoonvader naar verluidt aan
met ‘Nonkel Albert’. De koning
brengt zijn verjaardag door in
het Normandische Arromanches, waar hij met andere staatsleiders D-Day herdenkt. KM
Blz. 42.
Foto Belga
Limburgse leraren
zijn het vaakst ziek
Vanderpoorten:
“Ziekteverzuim
onderwijs met
20% gedaald”
Foto RL
GENK - De 12-jarige Medine Tatar uit Waterschei kan
niets meer horen, sinds dieven afgelopen week tijdens
een inbraak haar hoorapparaat hebben gestolen. “De
dieven kunnen werkelijk niks doen met het toestel,
maar voor Medine is het onmisbaar,” vertelt haar papa.
“Het externe deel van haar implantaat stak in een zilveren kokertje. De inbrekers dachten misschien dat het
waardevol was, omdat het op een MP3-speler lijkt.
Medine smeekt de dieven haar toestel terug te brengen.
Het duurt lang om een nieuw exemplaar vast te krijgen.
Bovendien kost het bijna 7.000 euro.” Medine is doof
sinds haar geboorte en onderging al verschillende operaties. Sinds april heeft ze eindelijk een apparaat waarmee ze voor het eerst in haar leven voor 50 procent kan
horen.“We vragen de dieven met aandrang om het apparaat terug te brengen. Pas dan kunnen we hen vergeven.”
MaW
Blz. 16.
HASSELT - De afgelopen drie jaar is het
ziekteverzuim bij het Vlaams onderwijspersoneel met 20 procent gedaald.
Dat blijkt uit een net afgerond rapport
van het departement Onderwijs en Gecoli, het bedrijf dat de controles op het
ziekteverzuim uitvoert. Opvallend is
dat Limburgse leerkrachten het vaakst
ziek zijn. De christelijke onderwijsvakbond betwist dat: “Het verzuim is net
gestegen.”
In 2003 werkten er 175.090 mensen in het onderwijs. Samen
meldden ze zich 2.290.196 dagen
ziek. Dat is zo’n 96.000 dagen
minder dan in 2002, en bijna
100.000 dagen minder dan in
2001.
“Het ziekteverzuimpercentage
is gedaald van 5,28% in 2001
naar 4,26% in 2003,” zegt minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten (VLD).“Relatief gezien is dat een daling van 20 %.”
Het gemiddeld aantal ziektedagen per personeelslid daalde
ook: van 19,21 dagen in 2001
naar 15,56 dagen in 2003. Volgens de onderwijsminister is de
daling een gevolg van het zeer
efficiënte controlesysteem en
het teruglopen van de werkdruk.
“Er zijn 9.000 jobs bijgekomen
in het onderwijs.” Bij een vergelijking tussen de provincies valt
op dat de Limburgse leerkrachten het vaakst ziek waren in
CD&V/N-VA
breekt paars
in peilingen
Blz.38
+10°
+19°
VERBETERING
18
Homo’s Theo (72)
en Louis (65)
trouwen na 46
jaar samenwonen
15,07 14,35
mannen
vrouwen
19,67
16,16
13,25 13,75 13,87 13,44
10
5
0
Antwerpen Vl. Brabant
Limburg
Oost-Vl.
West-Vl.
Infografiek:
2003. “Limburg heeft een overschot aan leraars,” verklaart Vanderpoorten. “Doordat niet alle
onderwijspersoneel een job
naast de deur vindt, moeten er
grotere afstanden woon-werkverkeer afgelegd worden. Vermoedelijk wegen die dagelijkse
afstanden, met meer ziektedagen als gevolg.”
De christelijke onderwijsvak-
HASSELT - De dokters en de
apothekers leven op voet van
oorlog.Aanleiding is een discussie over het bezorgen van gratis
stalen van geneesmiddelen aan
patiënten. De apothekers willen
dat de verspreiding van gratis
monsters door artsen aan banden wordt gelegd. Bovendien
verwijten ze de geneesheren dat
zij de stalen voornamelijk uit
commerciële overwegingen aan
hun patiënten bezorgen. Deze
bewering is bij de artsen zodanig
in het verkeerde keelgat geschoten, dat de Belgische Vereniging
van Artsensyndicaten (BVAS)
alle overleg met de apothekersbond (APB) heeft opgeschort.
“Het zijn niet wij maar de apo-
Blz. 5.
bond betwist het rapport. “Als
we vergelijken met het rapport
van 2002, is het ziekteverzuim
met 40.000 dagen toegenomen.
En volgens de website van het
departement Onderwijs waren
er in januari 2003 slechts 146.000
personen aan de slag, in plaats
van 175.000.”
Kirsten BERTRAND
Blz. 2.
thekers die munt uit de sociaal
zwakkeren willen slaan,” reageert Marc Moens, voorzitter
van de BVAS, boos. “Een overreactie van de artsen nadat ze in
de media met de vinger werden
gewezen omdat ze onder druk
van de farmaceutische industrie
te veel zouden voorschrijven”,
zegt woordvoerder Erik Beerten
van APB.
KB
Blz. 11.
L40178803.1
zie HEBBES
pagina
21
SUPERPROMOTIES
Spaarpunt 2
Tot € 6.000*
extra korting
*BTW inbegrepen.
Kijk op de laatste pagina Hebbes.
Foto Rtr
Laatste groot feest
voor D-Day-veteranen
COURSEULLES-SUR-MER - D-Day-veteraan Rex Blood (80) loopt over het strand
van Courseulles-sur-Mer in Normandië. Zondag precies 60 jaar geleden was dit
strand het toneel van de bloedige Landing in Normandië, die het einde van naziDuitsland inluidde. Die verjaardag wordt groots gevierd, en voor veel veteranen
zal dat gezien hun hoge leeftijd de laatste keer zijn. Verder in de krant leest u alles over het belang van de invasie: 60 jaar D-Day, in 60 feiten.
FJ
Blz. 8-9.
Speciale
acties bij
Heylen!
Kijk snel op pagina 48
punt
2
DVD-reeks Band of Brothers
ADVERTENTIE
N.V
.
Alle diensten:
011/87.81.11
20
15
24,20
19,96
Pillen-oorlog tussen
dokters en apothekers
BRUSSEL -Volgens de jongste
peiling van de VRT en De Standaard zal paars na de verkiezingen van 13 juni geen meerderheid meer hebben in het Vlaams
Parlement. De huidige oppositiepartijen, het kartel CD&V/
N-VA en het Vlaams Blok, halen samen 51,2 procent. VLDVivant, sp.a-Spirit en Groen!, de
partijen die nu regeren, klokken
af op 48,5 procent. De
CD&V/N-VA zou de grootste
formatie worden.
Maandag brengt deze krant de
resultaten van de Verkiezingsvoorspeller. Daarin voorspellen
lezers en experten de uitslag van
13 juni.
PG
België
€1,00
Nederland
€1,75
Can. Eil.
€2,75
Luxemburg
€1,25
Spanje - Italië - Griekenland - Portugal Oostenrijk €2,25
Turkije
5.000.000 TRL
Abonnementen: 011/87.82.07
Zoekertjes: 0800/98.887
cijfers 2003
✃
Kruiswoordraadsel . . . . . . . . .38
Medische diensten . . . . . . . . .47
Overlijden . . . . . . . . . . . . .22-23
TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43-46
Vervolgverhaal . . . . . . . . . . . .22
25
40180395.01_GrB
HET WEER
GEMIDDELD AANTAL
ZIEKTEDAGEN PER PROVINCIE
...Interieur op maat !
OPENING NIEUWE
KEUKEN- EN BADKAMERTOONZAAL
ZATERDAG 5 & ZONDAG 6 JUNI
E-mail redactie: [email protected]
Weg naar Zwartberg 230 3660 Opglabbeek
Tel. 089 85 40 44
Fax 089 85 62 33
www.Schreur s-Project.be
L40178872.1
Vlaamse tieners agressiefst ter wereld
H
eeft u thuis een elfjarige bengel
rondlopen? Wist u dat uw zoon
of dochter geregeld op de vuist
gaat op de speelplaats? Dat kunnen we
niet met zekerheid zeggen, maar de kans
is wel erg groot.Volgens een onderzoek
van de Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) zijn de Vlaamse scholieren namelijk niet vies van een robbertje vechten. Bijna drievierde van de 11-jarige
jongens is tijdens het schooljaar betrokken bij een vechtpartij op de speelplaats.
Bijna 40% vecht zelfs meer dan drie
keer per jaar. Daarmee bekleden de
Vlaamse 11-jarigen wereldwijd de eerste
plaats. Ook de Vlaamse meisjes zijn niet
vies van een partijtje worstelen tijdens de
schooluren. Een op drie elfjarige meisjes
vecht minstens één maal per jaar een stevig robbertje uit.
JS
Blz. 3.
Het grootste zoekersaanbod uit Limburg
In de HEBBESbijlage
Immo
Auto’s/Moto’s
1
14
COMPUTERPRIJS
DUIKT ONDER DE € 250
Compu City Genk verhuist naar de
Rozenkranslaan 133-135-137 te Genk
(Termien) en viert dit met spetterende
opendeurdagen op 4, 5 en 6 juni '04.
In het nieuwe pand met een totale
oppervlakte van 500 m2 kan men u de
grootste keuze bieden tegen de beste
prijzen. Tijdens deze dagen zijn er
superpromoties op DVD'r, DVD-
Vakantie
Varia
Business
19
20
18
boxen, harddisks ... Opmerkelijk is dat
Compu City Genk tijdens haar opendeurdagen een nieuwe pc aanbiedt
voor € 249. Er is ook een pc te winnen
met het "Computerwegen". Meer info
over deze wedstrijd waaraan iedereen
kan deelnemen vindt u terug op de
website: http://www.besteprijzen.be
T40185622.1
www.HEBBES.be

Vergelijkbare documenten

Popprogramma`s op JIM-tv moeten Limburg promoten

Popprogramma`s op JIM-tv moeten Limburg promoten BRUSSEL -Volgens de jongste peiling van de VRT en De Standaard zal paars na de verkiezingen van 13 juni geen meerderheid meer hebben in het Vlaams Parlement. De huidige oppositiepartijen, het karte...

Nadere informatie