Wijkburger Malcolm Barnes, de zorgzame Engelsman

Commentaren

Transcriptie

Wijkburger Malcolm Barnes, de zorgzame Engelsman
E DIT IE 2
Maart 2015
Jaargang 16
Oplage: 10.500
wijkkrantnoord.nl
facebook.com/wijkkrantnoord
VRIJWILLIGERS
HU MO R I STI SC H
OUDERKAMER
Tilburg-Noord heeft een
groot netwerk van vrijwilligers
die anderen helpen. Brenda
Dreessen koppelt deze vrijwilligers aan mensen die hulp
nodig hebben.
Vier mannen zijn het gezeur
van hun vrouwen beu; ze eisen van hun mannen dat ze
gaan klussen in hun huizen.
Toevallige samenkomst van
de mannen in het park.
Iskenia is bijna iedere dag in de
Ouderkamer. “Alles is goed hier
voor mij,” zegt ze “Ik breng mijn
kinderen naar school en wat
kan ik beter doen dan ook zelf
naar school gaan.
› PA G I N A 1 en 3
› PAGINA 6
› PAGIN A 9
Wijkburger Malcolm Barnes, de zorgzame Engelsman
Door: Myriam Krol
Malcolm Barnes is Wijkburger Tilburg Noord van 2014 geworden. Het is voor het eerst dat deze titel in heel Tilburg Noord wordt vergeven. Voorheen werd de
Wijkburger uit Heikant-Quirijnstok gekozen.
Malcolm Barnes (geboren in
Hull in Groot-Brittannië op 18
mei 1954) woont in de Puccinistraat. De juryleden - wethouder Mario Jacobs, Toke
van de Zanden-Duquesnoy
(de Wijkburger van 2013) en
Miek Korsmit (van de redactie van deze krant) - verkozen
Malcolm Barnes, ofwel 'De
Engelsman', zoals hij in de
buurt wordt genoemd. Barnes
houdt al jaren de buurt van de
Puccinistraat schoon.
Foto: Hans Zuiderwijk
'Dagelijks gaat hij, dikwijls ’s
morgens vroeg al, met een
vuilniszak en prikker de wijk in
en ruimt alles op. In de herfst
komt daar het gevallen blad
nog eens bij. Ook voor allerlei
klusjes staat hij altijd vriendelijk voor iedereen klaar, zónder daarvoor een betaling te
vragen. Een echte vrijwilliger',
aldus de voordracht.
De jury heeft grote bewonde-
ring voor de activiteiten van
Malcolm Barnes, die daarmee
een bijdrage levert aan een
schone en veilige wijk. “Hij is
een groot voorbeeld voor zijn
omgeving. Temeer daar hij dit
werk al jaren doet zónder collega's en zónder ondersteuning van een lokale of landelijke organisatie.”
In gesprek met Barnes treffen we een bescheiden man.
Alle belangstelling vindt hij
niet nodig. Hij ontving een
cadeaubon van WonenBreburg en daarna de erkenning
als wijkburger van het jaar.
“Ik verwacht niks, ik hoef niet
beloond te worden. Ik doe het
gewoon omdat ik een gezonde wereld wil. Ik wil zelf ook
gezond leven. Ik praat met
veel mensen op straat. Die
zeggen dan, je bent gek dat je
rommel van anderen opruimt.
Dat kan me niets schelen.”
Als je hulp nodig hebt
Door: Milou Althof
Ook in Tilburg Noord speelt
meer achter de voordeur dan
je zou denken. Een bejaarde
mevrouw die al dagen niet
buiten is geweest, omdat ze
niet alleen durft. Of een mantelzorger die toe is aan wat
tijd voor zichzelf. Hun leven
wordt een stukje leuker, wanneer een vrijwilliger een keer
per week mee gaat wandelen
of de mantelzorg een dagdeel overneemt. Dat is waar
Brenda Dreesen mee helpt.
Als coördinator vrijwilligers
informele zorg koppelt zij vrijwilligers aan mensen met een
hulpvraag. “Tilburg Noord
heeft een groot netwerk waarin mensen elkaar goed kunnen vinden.”
Mensen met een hulpvraag
worden gekoppeld aan een
vaste vrijwilliger die één keer
per week langskomt. Uitgangspunt is maximaal een
jaar lang. Dit is belangrijk omdat ContourdeTwern streeft
naar meer zelfredzaamheid bij
mensen met een hulpvraag.
De begeleiding vanuit ContourdeTwern houdt in principe dus na een jaar op. “Maar”,
zegt Brenda, “in de praktijk
zien we dat er zo’n band ontstaat tussen vrijwilliger en
cliënt, dat de vrijwilliger na
dat jaar nog steeds op de
koffie gaat. Dat is dan op persoonlijke titel, dus niet meer
vanuit ContourdeTwern”.
Daarbij is het vooral belangrijk dat de klik er is. De vrijwilliger helpt met de specifieke hulpvraag en kan op zoek
gaan naar mogelijkheden om
het netwerk te vergroten. Degene die om hulp vraagt leert
dan namelijk weer een nieuwe
Meld je aan voor de
persoon kennen en gaat er
makkelijker op uit. Dat is een
belangrijk doel van deze informele zorg: het vergroten
van het netwerk en zorgen dat
mensen meer zelfstandig kunnen doen.
VRAAG HULP
Waar kun je Brenda voor benaderen? Als je je eenzaam
voelt en graag met een vrijwilliger wilt praten of wandelen. Als je praktische hulp
nodig hebt, zoals samen
boodschappen doen,
rolstoelwandelen of helpen bij
APK met GRATIS
PITSTOPCONTROLE
Gratis haal-
met 12 PUNTEN CHECK
en brengservice
www.autoprobaat.nl
Leharstraat 21 5011 KA Tilburg 013 - 535 71 71 [email protected]
advertentie D&G
woensdag 21 januari 2015 14:26:16
eenvoudige
administratie.
Voor mensen met een chronische ziekte, een beperking of
niet aangeboren hersenletsel
is er een buddy: een vrijwilliger die helpt bij het vergroten
of opbouwen van het sociale
netwerk. En als mantelzorger
kan een vrijwilliger jouw taken
een dag overnemen, zodat je
iets voor jezelf kunt doen.
› LEES VERDER OP
PAGINA 3
Malcolm Barnes woont sinds
18 jaar in Tilburg, met zijn
vrouw en dochter Jessica en
zoon David, in de Puccinistraat. “Ik ben trouw aan mijn
gezin, aan mijn omgeving. De
wereld waarin ik woon, daar
wil ik voor zorgen. Ik kan me
echt ergeren aan anderen, dat
ze hun hond op straat laten
poepen en het niet opruimen,
rommel op straat gooien.
Maar dat wil niet zeggen dat
ik dan niet voor mijn omgeving wil zorgen. Wat ik kan
doen, dat doe ik. Daar twijfel
ik niet over. Nooit.”
EDITIE 3 WORDT
BEZORGD OP
DONDERDAG 9 APRIL
SAMEN MET
DE TILBURGSE KOERIER
www.louisvanburen.nl
Tilburg
Leharstraat 106
Tel. 013- 455 38 59
WIJKKRANT NOORD/MAART 2015 PAGINA 2
Stelaertshoeve 45 jaar
Colofon
De wijkkrant is het
nieuwsblad voor Tilburg
Noord en verschijnt
in 2015 acht maal. De
krant wordt gratis huisaan-huis verspreid op
donderdag samen met
de Tilburgse Koerier
in heel Tilburg Noord.
Oplage 10.500
Correspondentieadres:
Wijkkrant Noord
De Symfonie
Eilenbergstraat 250
5011 EC Tilburg. Tel. 4553800
E-mail-adres:
[email protected]
Dit schooljaar bestaat basisschool Stelaertshoeve 45 jaar
en dat lieten we natuurlijk
niet ongemerkt voorbij gaan.
Een aantal weken geleden
werd het lustrum gevierd met
een feestelijke dag vol activiteiten. De dag werd geopend
met het vastleggen van dit
memorabele moment: alle
leerlingen en het team gin-
gen samen op de foto. Iedere
groep volgde een of meerdere workshops. Zo genoten
de kleuters van een mooie
theatervoorstelling. De midden- en bovenbouw ging aan
de slag met onder andere figuurzagen, fotografie, dans
en schilderkunst. De resultaten waren prachtig en met de
trotse gezichten van de kinde-
ren een mooi plaatje. Om ook
de rest van de wereld te laten
weten dat we feest vierden,
lieten de leerlingen ballonnen
op. Vijfenveertig ballonnen
kleurden de lucht en of de
wind ons een beetje gunstig
gezind was, zal later blijken.
We zijn benieuwd welke ballonnen de langste weg gaan
afleggen. Aan de feestvieren-
de maagjes werd tot slot ook
gedacht, want iedereen werd
getrakteerd op een zakje verse popcorn.
[email protected]
Het was een prachtige dag,
een mooie generale voor ons
gouden jubileum!
De krant wordt verzorgd
door de navolgende
vrijwilligers:
5e Dan vanwege jarenlange inzet voor deze sport
Afgelopen vrijdag hebben Jan
Semmeling en Peter Koenraat,
oprichters van Shaolin Kempo
Yin Yang Tilburg, vanwege
hun jarenlange inzet voor
deze sport de eretitel van 5de
Dan mogen ontvangen. Hiermee hebben zij de status van
Sifu bereikt, een status die zij
al vanaf de derde Dan mochten gebruiken, maar dit uit
bescheidenheid niet deden.
Shaolin Kempo Yin Yang Tilburg is een bescheiden clubje, waar je in een sociale sfeer
de kunst van vechtsport kunt
leren, ieder op zijn eigen tempo. Deze non profit, low budgetvereniging geeft sinds
1992 les in de Shaolin Kempo
discipline met louter vrijwilligers. Ook mensen zonder talent zijn van harte welkom.
Website:
www.wijkkrantnoord.nl
Redactie: Miek Korsmit, Myriam Krol, Mieke Overbeek,
Ab Kuiper, Pien de Kruijf,
Simone Jacobs, Milou Althof
en Lotta Hermans
Jeugdredactie: René Haans
Lay-out: Frank Bakker, Ria de
Kock en Jasper Razenberg
Medewerkers: Ad van Dun,
Ad Kolen, Ron Pover, Marco
van der Sijpt, Richard Smulders, René Troenokarso en
Mieke Kelderman
Advertenties via:
[email protected]
Ondersteuning ContourdeTwern: Theo Matheeuwsen.
Tijdens kantooruren
bereikbaar op tel. 4552928
Wijkcentrum De Ypelaer,
tel. 4553800 Wijkcentrum De
Symfonie.
Drukwerk: DKZET Bladel.
Bezorgklachten:
Tijdens kantooruren op tel.
4553800, of per mail via de
website www.
tilburgsekoerier.nl/bezorging
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud
van ingezonden stukken.
Kopij en advertenties
Voor editie 3 van 2015 die uitkomt op donderdag 9 april 2015,
bezorgd door de Tilburgse Koerier moet de kopij binnen zijn op
13 maart 2015
Digitale foto’s aanleveren: op minimaal 2500px maximaal
4000px (breedte of hoogte ) in jpg.
E-mail:
[email protected]
Website:
www.wijkkrantnoord.nl
Facebook:facebook.com/wijkkrantnoord
Twitter:
@wijkkrantnoord/#wijkkrantnoord
De lessen worden in TilburgNoord gegeven op vrijdagavond voor volwassen en op
zaterdagmiddag voor kinderen. Het doel is om deze sport
voor iedereen, kleine beurs of
beperkte mogelijkheden, toegankelijk te houden.
Kempo Clubs Five Elements,
Tao Chi, Five Animal Fist & Yin
Yang waren betrokken bij de
beslissing om deze Dan graduatie toe te kennen.
MEER INFORMATIE:
WWW.WIJKKRANTNOORD.NL
Scootmobieltocht
RONDOM PEERKE DONDERS III
Peerke werd gedoopt door
een Norbertijn. Vanaf 1231
werd de zielzorg in het toenmalige Tilburg-West verzorgd
door Norbertijnen. Ze werden
‘witheren’ genoemd vanwege
hun witte habijt. Vanuit de
abdij van Tongerlo werd deze
zielzorg door de Witheren tot
1832 voortgezet. Peerke werd
dus gedoopt door een Nor-
bertijn. De laatste Norbertijn,
deze was ook bouwpastoor
van de Heikese kerk, stierf
in 1832. Pastoor Piet Meulemans gaf in 1964 te kennen
de Heikant te verlaten. Mgr.
Bekkers, Bisschop van ‘s-Hertogenbosch, vroeg de Norbertijnen om weer de zielzorg
op zich te willen nemen in de
Heikant. Op 4 oktober 1964
werden de Norbertijnen door
o.a. Harmonie Heikant en rijvereniging Spona opgewacht
en verwelkomd in de parochie
Heikant. Daar werd de priorij
‘De Schans’ gesticht.
De Norbertijnen bekommeren
zich nu over de bedevaartplaats van Peerke Donders.
LEES VERDER OP ONZE
WEBSITE
WWW.
WIJKKRANTNOORD.NL
K.B.O. Broekhoven 1 organiseert op zondag 7 juni voor
de 16e keer een scootmobiel-/
fietstocht.
Ook elektrische rolstoelers
zijn van harte welkom.
Beide tochten gaan door
de bossen en rustige wegen
waar u lekker van de natuur
kunt genieten en we vertrekken vanaf Voetbalvereniging Olympus, Matterhornstraat
3-5, 5022 PA TILBURG.
Zowel voor de scootmobielers
en fietsers is de afstand 25 km.
Na ongeveer 12 km is er een
rustpunt waar u een broodje,
kop soep en wat te drinken
krijgt.
Voor de scootmobielers is er
begeleiding van een volgau-
to en motor begeleiding voor
de afzetting van gevaarlijke
oversteek plaatsen.
Het inschrijfgeld bedraagt
€ 6.00 per persoon.
Voor dit bedrag wordt u voorzien van eten en drinken op
de rustplaatsen.
Voor de scootmobielers is er
de gelegenheid tot het bijladen van de accu bij de start/
finish en op de rust (eigen lader meebrengen).
U kunt zich inschrijven tot
24 mei 2015.
Voor verder informatie kunt u
contact opnemen met:
Mevr. van Groenendael Tel: 013-5364880
Of www.kbobroekhoven1.nl
WIJKKRANT NOORD/MAART 2015 PAGINA 3
Noord aan het woord
Door: Lotta Hermans
“Het alledaagse zo uitvergroten, dat het bijzonder wordt”
Met deze nieuwe rubriek
schijnen we het licht op interessante inwoners uit TilburgNoord en beginnen met de
getalenteerde auteur Jessica
Köhler-Bracke (44) die reeds
20 jaar in Noord woont. “Het
alledaagse zo uitvergroten,
dat het bijzonder wordt.” Zo
omschrijft zij haar tweede
bundel columns ‘Bijzondere
mensen en andere opmerkelijke observaties’.
Ze portretteert je Tilburgse
buurman, oma of vriendin
op humoristische wijze door
karaktereigenschappen uit te
vergroten en verhalen die ze
hoort te overdrijven. KöhlerBracke werkt in het middelbaar onderwijs en mensen
observeren is haar grootste
hobby. Al kijkende fantaseert
ze er lustig op los en creëert
ze een verhaal rondom onbekende personen op straat.
Ook haar kennissenkring dient
als inspiratiebron. “Mijn man
verzamelt zoveel, hij verzamelt verzamelingen.” De pietje preciezen die we allemaal
kennen en de doortastende
types die alles willen regelen,
komen onder andere aan bod.
Ze neemt ook zichzelf op de
hak als een warhoofd die cakebeslag zonder meel in de
oven schuift.
Op de vraag welke alledaagse gewoonte typisch Noord
is, antwoordt ze praatzucht.
“Toen ik hier kwam wonen,
viel me als eerste op hoeveel
en hard iedereen met elkaar
praat op een toon waarvan
ik dacht: Oei, die hebben
ruzie. Maar dat was dan helemaal niet zo.” Tijdens haar
boekpresentatie die ze op 10
februari in wijkcentrum de
Symfonie hield, leest ze: “Het
Brabants is een kleurrijke taal,
en vooral in de oude buurtjes
klapperen je oren vaak van het
verbale geweld dat je er tegemoet komt. ‘Wenne kwatsert,
wenne gesauwel!’, klinkt het
vanuit het ene deurgat naar
het andere.”
Ze maakt de avond interactief
door het publiek te vragen
om Tilburgse woorden uit te
spreken. “Koekert! Gollipaop!
Gaopert!”, galmt het hele
publiek gniffelend. Humor
is haar wapen en ook in haar
presentatie grapt ze: “Gelukkig hebben we de foto’s nog!”
Ze gaat vanaf nu columns
op maat schrijven voor geïnteresseerden. Haar ‘handige
smartphone’ zit altijd in haar
broekzak en zodra ze inspiratie heeft, schrijft ze daar korte
verhalen mee beginnend met
een stelling en eindigend met
een clou. Het zijn typische
‘achteraf lach je erom’-verhalen. Vriendin Marjo Janssens
zegt: “Ze heeft weinig woorden nodig om mensen raak te
typeren.”
Wat je uit het boek haalt, is
dat iedereen bijzonder is en
dat we allemaal wel onhebbelijkheden hebben die ons juist
uniek maken. Jessica geeft
een positieve draai aan onze
ergerlijke eigenschappen en
ziet in iedereen het mooie.
Op zaterdag 14 maart tussen 13.00 en 14.00 uur sluit ze de boekenweek af in de bibliotheek op het Wagnerplein. ‘Bijzondere
mensen en andere opmerkelijke observaties’ is te bestellen bij boekhandels of op AquaZZ.com en kost 12,50,-.
Foto: Franz Köhler
Als je hulp nodig hebt > vervolg van pagina 1
Door: Milou Althof
Brenda merkt dat mensen
het moeilijk vinden om hulp
te vragen omdat ze niet af-
hankelijk willen zijn. “Daarom
proberen we altijd samen iets
te zoeken dat de cliënt terug
kan doen, bijvoorbeeld andere mensen leren breien in het
wijkcentrum.”
Sommige mantelzorgers vinden het moeilijk om aan te
geven dat de zorg voor hun
naaste eigenlijk iets te veel is.
Met dit soort dilemma’s kun
je ook contact opnemen met
Lydia Driessen, mantelzorgconsulente bij ContourdeTwern
ADVIESPUNT
Zonder verwijzing kun je een
vrijwilliger om hulp vragen
door te bellen naar het AdviesPunt, (013) 549 86 46. De
medewerkers van ContourdeTwern staan je tijdens kantooruren te woord. In dit telefoongesprek bespreek je je
hulpvraag. Waar heb je hulp
bij nodig en kan een vrijwilliger je helpen? De medewerker bekijkt vooral of datgene
waar je hulp bij nodig hebt,
boventallig werk is. Daarmee
bedoelt ContourdeTwern dat
het vrijwilligerswerk geen
vervanging van betaald werk
mag zijn en dat het vrijwilligerswerk moet kunnen wegvallen, zonder dat dit een
grote impact op de gezondheid en welzijn van de cliënt
heeft. Daarom heeft ContourdeTwern de regel dat vrijwilligers geen huishoudelijke taken en medische handelingen
mogen doen. Daarvoor kun
je bij verschillende instellingen/instanties
aankloppen
waar mensen dit als betaald
werk doen. Als je tijdelijk
hulp nodig hebt, bijvoorbeeld
doordat je een been breekt
en geen boodschappen kunt
doen, dan kun je je aanmelden bij het Vrijwilligerssteunpunt in Tilburg-Noord.
CONTACT OPNEMEN
INFORMELE ZORG
Bereikbaar van maandag t/m
vrijdag van 09.00 - 17.00 uur
Telefoon (013) 549 86 46
VRIJWILLIGERSSTEUNPUNT
NOORD
Ypelaer: dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.30 uur.
Telefoon (013) 455 29 28
MFA de Symfonie: maandag
09.00 - 12.30 uur.
Telefoon (013) 455 38 00
adverteren?
kijk op
www.wijkkrantnoord.nl
Foto: Vrijwilliger informele zorg op pad met een cliënt
Voorjaarsconcert
Tilburgse Zangvereniging
Cantabile
Tilburgse
Zangvereniging
Cantabile bestaat 20 jaar! Enkele koorleden die vanaf het
begin bij Cantabile zingen,
worden gehuldigd.
Het feestelijk concert vindt,
in samenwerking met Gemengd
Koor
Resurrexit,
plaats op zondagmiddag 15
maart in MFA de Symfonie,
Eilenbergstraat 250 in Tilburg
Noord.
De koren brengen een gevarieerd repertoire: populair klassiek en herkenbare melodieën
uit musical en opera. Beide
koren staan onder leiding van
dirigent Wil van Leijsen.
Cantabile wordt aan de piano
begeleid door Munira Jakunina en Resurrexit door Cia de
Backer.
Aanvang van het concert is
14.00 uur.
De entree bedraagt € 5,00
incl. een kopje koffie/thee bij
binnenkomst en een drankje
in de pauze.
Kaartjes zijn verkrijgbaar bij:
de secretaris van Cantabile
(Ria Vennix)
telefoon (013) 455 57 58,
de voorzitter (Rietje Donders)
telefoon (013) 455 18 20
de voorzitter van Resurrexit
(Jan Kapitein)
telefoon (013) 455 05 29
en natuurlijk voor aanvang
van het concert.
Tot ziens op 15 maart in MFA
de Symfonie!
De oplossing voor




Rug,- nek- en schouderklachten
Hoofdpijn
Buikpijn en spijsverteringsproblemen
Baby’s met darmkrampjes, reflux en overmatig huilen
Oude lind 45, Tilburg l 06-29 49 17 34
www.deosteopaat.nl
WIJKKRANT NOORD/MAART 2015 PAGINA 4
Foto: Miek Korsmit
HET ZWAAILICHT
Politieteam
de Groene Beemden
Binnen de nationale politie is momenteel een grote reorganisatie aan de gang.
Niet alleen zijn de uniformen vervangen, maar er wordt ook hard gewerkt
om de dienstverlening naar de burgers te optimaliseren. Het politiebureau
aan de Brucknerlaan is voortaan door de week open van 09:00 tot 22:00 uur
en in het weekend van 09:00 tot 17:00 uur. Tijdens de openingstijden kunt u
binnenlopen voor informatie en advies. Om lange wachttijden te voorkomen
worden aangiftes over het algemeen op afspraak opgenomen.
Tilburg Noord valt binnen het gebied van het
politieteam de Groene Beemden. Dit is een
uitgestrekt gebied, waaronder tevens de volgende plaatsen vallen: Udenhout, Berkel-Enschot, Heukelom, Hilvarenbeek, Oisterwijk,
Moergestel, Diessen, Esbeek, Biest-Houtakker, Baarschot en Haghorst. Het politiebureau aan de Brucknerlaan is het hoofdbureau.
Daarnaast zijn er politieposten in Oisterwijk
en Hilvarenbeek.
24/7 INCIDENTENAFHANDELING
Het politieteam is door de reorganisatie
groter geworden. De politieagenten van de
Groene Beemden voeren nu zelf alle voorkomende werkzaamheden uit binnen het teamgebied. De collega’s rijden 24 uur per dag
op alle 112-meldingen, maar ook de minder
urgente meldingen die via 0900-8844 binnen
komen, worden door de medewerkers van het
politieteam de Groene Beemden opgevolgd.
Er worden weer aangiftes op het bureau opgenomen en opsporingszaken opgepakt.
Doordat de politieagenten in een vast gebied
werkzaam zijn, verhoogt dit de lokale kennis
en betrokkenheid binnen het teamgebied.
De politie is vaak als eerste ter plaatse en lost
het incident op, maar om het probleem structureel op te lossen is vaak meer nodig. De
wijkagent speelt daarin een grote rol. Vaak
worden deze problemen integraal opgepakt
en zoekt de wijkagent de samenwerking met
zijn netwerkpartners in de wijk. De Gemeente Tilburg heeft hierin een zeer actieve rol en
neemt de regie, wanneer het een structureel
of zwaarder probleem betreft.
ONDERMIJNING
De politie legt de prioriteit bij de Woninginbraken, Overvallen en Straatroven, de zogenaamde WOS-feiten. Daarnaast zijn Jeugd en
Ondermijning belangrijke speerpunten voor
ons. Ondermijnende criminaliteit, wat is dat
nou eigenlijk? Grofweg betekent het de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Het is een maatschappelijk probleem.
Praktijkvoorbeelden zijn er te over: De buurman die wiet verbouwt op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan, mensenhandelaren
die hun slachtoffers dwingen tot prostitutie,
burgers of bedrijven die op grote schaal belasting ontduiken, crimineel geld witwassen
of frauderen met vastgoed, overheidssubsidies, aandelen en uitkeringen. Ondermijnende criminaliteit raakt ons allemaal.
AANGIFTE
Om de burgers beter van dienst te kunnen
zijn, wordt het steeds eenvoudiger om aangifte te doen. Mocht u slachtoffer worden
van een strafbaar feit, dan kunt u op de volgende wijze aangifte doen:
via www.politie.nl, telefonisch op afspraak
via 0900-8844 of ga naar het politiebureau
en maak een afspraak.
Bent u slachtoffer geworden van een ernstig
misdrijf, dan komen wij naar u toe!
SAMENWERKING MET DE
WIJKBEWONERS
De samenwerking met de wijkbewoners
wordt steeds belangrijker. In het teamgebied zijn steeds meer burgers actief en leveren een bijdrage aan de veiligheid in hun wijk.
Dit gebeurd o.a. via de Buurtpreventieteams,
Whatsapp-groepen en Waaks.
Het blijft heel belangrijk dat u bij een verdachte situatie meteen belt! De meeste heterdaadaanhoudingen vinden plaats naar
aanleiding van een melding. U bent als wijkbewoner 24 uur per dag in de wijk en u kent
uw woonomgeving. Aarzel niet om te bellen
als u denkt dat er iets niet in de haak is. Wij
zijn op straat en kunnen snel ter plaatse zijn!
Door: Konrad Wilthagen Wijkagent Heikant
Foto: Miek Korsmit
Foto Miek Korsmit
BABBELAARS
MAANDAG (EN DUS PAPPA-DAG) 5 OKTOBER 2014
Oudste zwaait zijn been over de net wat te hoge fiets. Hij heeft een pet op, achterstevoren
uiteraard, en hij draagt een rugzak nonchalant over één schouder. Hij zwaait niet eens meer.
Dat is niet cool meer. Hij moet trouwens opschieten want hij is al laat. Weer te laat uit bed
weet ik en dan krijg je dat. Hij fietst naar de middelbare school en is begonnen aan een nieuwe
fase in zijn leven. Ik draai me om en loop naar binnen. Een pappa-dag waarop ik me bijna al
geen pappa meer voel. Roostervrij noemen ze dat op mijn werk. Zal ik het voortaan ook maar
zo noemen? Ik kijk nog één keer om en zie de afstand steeds groter worden. Letterlijk. Èn
figuurlijk.
MAANDAG (EIND VAN EEN PAPPA-DAG) 12 JANUARI 2015
Middelste heeft een snor van de cola en geniet van een koekje erbij. Net thuis uit school. De
voetbal al uit de schuur gehaald. Klaar om te gaan. Vanavond samen met hem naar de toneelrepetitie. Sinds vorig jaar speelt middelste samen met mij toneel. Daar komen voor mij in
één keer drie rollen samen; toneelspeler, toneelrol en vaderschap. En die drie moet ik zien te
scheiden. Ik vind het heerlijk hoor. Hij heeft enorm veel fantasie, ziet er leuk uit en heeft een
sterke mimiek. Ik hoor dat neutraal te beschouwen en mij gewoon ‘als spelend lid van onze
verenging’ te gedragen. En dat lukt me niet altijd. Komt de vader in me naar boven en geef ik
aanwijzingen hoe hij zich zou moeten gedragen. Ai. Daar ging ik weer. Ik ben wel vader maar
geen regisseur. Ik zie de afstand vergroten als hij het toneel oploopt en toch voel ik hem lekker
dichtbij. Samen op dezelfde vereniging. Genieten van deze fase.
MAANDAG (BEGIN VAN EEN PAPPA-DAG) 19 JANUARI 2015
Jongste wil ook geen rugzak van Bob de Bouwer meer. Die fase heeft hij gehad. Hij wil dezelfde
trui dan oudste heeft. Iets met een vlog op youtube (een vlog=videolog) en een striptekening.
Hij stopt zijn fruittrommel in zijn rugzak en wil naar buiten rennen. Hij draait zich om in het
deurgat en loopt met zijn lippen getuit nog heel even naar mij terug. Nog een dikke kus voor
pappa. Vol op de mond. Ik knuffel hem nog even lekker stevig en voel hem dicht tegen me aan.
Ik zie de afstand groter worden. Letterlijk als hij wegrent richting school. Figuurlijk voelt het
anders. Ik voel hem nog dichtbij als ik me omdraai en aan mijn pappa-dag begin.
ZATERDAG 26 JANUARI 2015 (EN DUS LEKKER WEEKEND)
We liggen zij aan zij op de bank. Onder een fleecedeken. Ik met een e-reader en zij met een
tablet. Oortelefoontjes, want ze kijkt Divorce. Ik voel haar lekker dichtbij en knuffel in haar
haar. De kinderen liggen op bed en we hebben dus de avond met zijn tweeën. Zij voelt ook de
afstand vertelde ze, op dagen dat ze werkt. Voelt zich bijna schuldig. Ik herken het gevoel maar
probeer er nuchter mee om te gaan. Dat gaat wel weer over. Dat is een fase waar je doorheen
moet. We genieten van de rust samen en hebben tijd voor een goed gesprek. Ik leg de e-reader
weg en zij de tablet. Even tijd voor elkaar. Totdat jongste huilend naar beneden komt. In zijn
pyjama. Hij heeft een nachtmerrie gehad en hij hoort iets achter de gordijnen. We nemen hem
beiden in onze armen en knuffelen hem plat. Zo blij, allebei, dat deze fase nog niet voorbij is.
Door: Marco de Zeeuw
U KUNT EEN MELDING DOEN VIA 0900-8844: GEEN SPOED, WEL POLITIE!
VIA 112: SPOED, ER MOET NU POLITIE KOMEN!
DAARNAAST KUNT U MELDEN VIA MELD MISDAAD ANONIEM 0800-7000
Foto: Miek Korsmit
Foto: Miek Korsmit
GOOGLE ME
Correspondentie:
Benatzkystraat 38
5011 ED Tilburg
[email protected]
www.fysiosport-mb.nl
Telefoon 013-5470257
FREELANCE
CREATIEF
Vestigingen:
Benatzkystraat 38 Tilburg
Nieuw! Beethovenlaan 330 Tilburg
Slibbroek 8 Hilvarenbeek
Vergoeding voor de ergotherapie.
Enkelvoudige Extramurale Ergotherapie (EEE) wordt sinds 2006 verstrekt vanuit het
basispakket. Per jaar wordt 10 uur ergotherapie per persoon vergoed. Mocht u een aanvullende
polis hebben dan zijn er zorgverzekeraars die extra uren vergoeden. Het rapporteren wordt helaas
niet vergoed door de zorgverzekeraars. Indien een uitgebreide rapportage gewenst is worden hier
extra kosten voor in rekening gebracht.
Ergotherapie voor volwassenen
Ervaart u moeilijkheden tijdens het uitvoeren van dagelijkse activiteiten? Dan kan een
ergotherapeut u wellicht verder helpen. Een ergotherapeut kan samen met u gaan kijken hoe u
(weer) zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren. Hierbij kan een ergotherapeut gebruik maken
van trainingsoefeningen, adviezen en/of hulpmiddelen.
plan
Ergotherapie:
Aanwezig op al onze vestigingen
Behandelingen die via een door Plan, praktijk voor ergotherapie en scholing,
gecontracteerde verzekeringsmaatschappij voor vergoeding in aanmerking komen worden
rechtstreeks bij de maatschappij gedeclareerd, tenzij anders afgesproken met de maatschappij.
Opraktijk voor ergotherapie & scholing
Natuurlijk is het ook mogelijk om zelf de ergotherapiebehandelingen te financieren. Het
tarief voor ergotherapie bedraagt per 1 januari 2010 €14,45 per 15 minuten behandeltijd. Indien
een huisbezoek noodzakelijk is komt hier een aan huistoeslag van € 24,- bij.
Praktijkadres:
Contact:
Pieter Breughelhof 2
5121 EW Rijen
KVK: 17269499
Lid van Vereniging Ergotherapie Nederland
RECLAME ONTWERP
06 57732187
[email protected]
www.planergotherapie.nl
4
1
O14MA1_1 FC adv_84x64 A.indd 1
13-01-14 12:28
WIJKKRANT NOORD/MAART 2015 PAGINA 5
Verrijk je wijk
Voor kleinschalige initiatieven, waar bewoners in de wijk
behoefte aan hebben en/of
waar ze elkaar kunnen ontmoeten, heeft de Noordraad
Heikant-Quirijnstok
nieuw
budget beschikbaar.
Nieuws van
Een belangrijke voorwaarde
is dat de projecten de sociale
contacten van onze wijkbewoners bevorderen en daarbij vooral aandacht besteden
aan de sociale binding binnen
of tussen groepen bewoners
uit onze wijk. Verzoeken kunt
u bij de Noordraad HeikantQuirijnstok indienen. Op
onze website leest u meer en
kunt u een formulier downloaden voor het aanvragen van
VJW-subsidie.
EVENEMENTEN IN DE SYMFONIE
OPERA IN SYMFONIE
FILMBUFFET IN DE SYMFONIE
Elke vierde donderdag van de maand wordt in de Symfonie een opera vertoond. Tijd: 19.00 uur
tot ongeveer 22.30 uur. De toegangsprijs is € 5,- inclusief een kopje koffie of thee.
Op donderdag 26 maart worden twee opera’s vertoond: Stabat Mater van Gioaccino Rossini en
(na de pauze) de paasopera Cavaleria Rusticana van Pietro Masgani, in een filmregie van Franco
Zeffirelli met o.a. Placido Domingo, Renato Bruson Elena Obraztsova. Beide opera’s duren ongeveer een uur. Stabat Mater verdient nadere toelichting. Deze is uniek voor Tilburg. De operagroep heeft de dvd in het buitenland weten te bemachtigen. Naast de vele uitvoeringen van
de passionen van Bach durft “Opera in Symfonie” het aan om deze in concertvorm geregistreerde
opname van de Saltzburger Festspielen van 2011, te vertonen. Dit met niemand minder dan prima donna Anna Netrebko (sopraan) en Ildebrando D’Arcangelo (bas).
Op de website van de Noordraad www.noordraadhq.nl vindt u meer informatie. Maar de operawerkgroep heeft ook een eigen website: www.operainsymfonie.nl waar u nog meer gegevens
kunt vinden. Wist u dat de Opera een nieuwe geluids- en beeldinstallatie heeft? Het is nu nog
meer de moeite waard om de voorstellingen te beleven.
Het filmbuffet is een fantastisch nieuw evenement. Het
biedt u een gezellige avond
in de Symfonie met de combinatie van film en gratis hapjes
en drankje in de sfeer van de
film. U wordt hartelijk ontvangen met koffie of thee en gaat
de filmruimte in met een bekertje popcorn. De film begint
om 20.00 uur. De prijs is € 5,00
voor volwassenen en € 2,50
Nederlandse film (2014)
voor kinderen tot en met 12
Regie Paula van der Oest
jaar. De volgende filmavond is
op 20 maart met de vertoning
Ariane Schluter
van de Lucia de B.
Barry Atsma
Het gaat om een waargebeurd
Marwan Kenzari
verhaal. Lucia de Berk is een
eigenzinnige verpleegster die
MFA de Symfonie
argwaan wekt als ze voor de
Eilenbergstraat 250
zoveelste keer bij een onverklaarbaar sterfgeval betrok20 maart 20:00 uur
Entree € 5.00
ken is. Het gaat om een baby
Kinderen t/m 12 € 2.50
van slechts enkele maanden
incl. drankje en hapjes
oud. Het ziekenhuis schakelt
de politie en het Openbaar
Ministerie in. De jonge parketsecretaris Judith krijgt het
dossier van Lucia de B. op haar
bureau. Het onderzoek naar
de "Engel des Doods", zoals de
pers haar noemt, is zwaar. Ze heeft geen sporen achtergelaten en weigert met de rechercheurs
te praten. Toch wordt ze, dankzij een bloedtest, uiteindelijk veroordeeld tot levenslang voor
vier moorden en drie pogingen daartoe. Kort hierna worden er echter vraagtekens gezet bij de
betrouwbaarheid van de test en Judith begint te twijfelen. Haar bazen willen hier niets van horen
en in Hoger Beroep krijgen zij Lucia opnieuw veroordeeld, nu zelfs levenslang met TBS. Uiteindelijk wordt Lucia de B. vrijgesproken. Haar zaak wordt gezien als een van de grootste rechtelijke
dwalingen van ons land.
Regisseur: Paula van der Oest (Black Butterflies, The Domino Effect). Scenario: Moniek Kramer
i.s.m. Tijs van Marle. Cast: Ariane Schluter, Sallie Harmsen, Annet Malherbe, Fedja van Huêt, Barry
Atsma, Marcel Musters, Marwan Kenzari.
UNIEK IN TILBURG
G. ROSSINI
DONDERDAG 26 MAART
ANNA NETREBKO, sopraan
MARIANA PIZZOLATO, mezzo
MATTHEW POLENZANI, tenor
ILDEBRANDO D’ARCANGELO, bas
(concert vorm)
KOOR EN ORKEST ACCADEMIA
NAZIONALE DI ST. CECILIA
o.l.v. ANTONIO PAPPANO
BEZOEK DE WEBSITE
www.operainsymfoni
e.nl
vraag naar onze nieuwsbrief.
E-mail:
[email protected]
Na de pauze: DE PAASOPERA
CAVALERIA RUSTICANA
met
PLACIDO DOMINGO,
RENATO BRUSSON,
M.F.A. “de SYMFONIE” EILENBERGSTRAAT 250
ZAAL OPEN: 19.00 UUR,
AANVANG OPERA: 19.30 UUR,
EINDE CA. 22.30 UUR, Entree: € 5,00
MET GRATIS KOPJE KOFFIE/THEE EN PROGRAM-
OPERA
LEEFT IN
TILBURG-NOORD
Filmbuffet
in de Symfonie
Lucia de B
De StadsDeel AdviesRaad Noord is op
zoek naar leden
De SDAR-Noord is een werkgroep voor ouderen in de wijken Stokhasselt, Heikant en
Quirijnstok. Het doel van deze
werkgroep is gevraagd en ongevraagd advies geven aan
de gemeente, zorginstellingen, woningbouwvereniging,
politie, etc. Dat kan gaan over
allerlei problemen die de ouderen in onze wijken tegenkomen. Hierbij kunt u denken
aan onderwerpen als verkeer,
huisvesting, zorg en
veiligheid. In de SDAR zijn
vertegenwoordigd de wijkraden Stichting Stokhasselt’88
en Noordraad H/Q, KBO, Vereniging Bewonersklankbord
Wagnerplein, de Zonnebloem
en niet aan organisaties gebonden ouderen. Met andere woorden iedere oudere of
iedereen die zich bij ouderen
betrokken voelt, kan deelnemen aan deze werkgroep. De
SDAR vergadert eenmaal per
maand (in de Symfonie).
W E RKGROE P WO NEN WO O NO MGEVI NG EN VER KEER (W W V )
Deze werkgroep is een belangrijk onderdeel van de
Noordraad. De werkzaamheden zijn gericht op de bewoners, de woonomgeving en
het verkeer in de wijken Heikant en Quirijnstok. De werkgroep WWV geeft gevraagd
en ongevraagd advies aan
de gemeente via het bestuur
van de Noordraad. De leden
willen samen met de bewoners in de wijk een goed leefklimaat en een goede woon-
omgeving creëren. Als bewoners bepaalde ideeën over
de wijk hebben, geeft WWV
hierin graag advies. Wanneer
bewoners problemen in hun
omgeving ondervinden of
zelf niet de weg weten om dit
gericht aan te kaarten, kan
de werkgroep WWV daarbij
helpen.
Deze werkgroep is op zoek
naar enkele nieuwe leden. De
werkgroep vergadert
ongeveer eenmaal per zes
weken in de Symfonie (op
maandagavond).
Wilt u meedenken en -praten
over onze mooie en gekleurde wijk, meld u dan bij ons
aan en stuur een e-mailbericht naar
[email protected]
nl of naar
[email protected] .
adv.DRTSM wijkkrant nrd 84 mm x 60 mm
Wij doen een beroep op u als
u een bijdrage kunt leveren
aan onze werkgroep want wij
zijn op zoek naar nieuwe leden en naar een voorzitter.
Hebt u belangstelling, wilt u
graag initiatieven nemen voor
de wijken in Noord gericht op
ouderen en ouderenbeleid?
Neem dan contact op met de
Noordraad via
[email protected]
Zie ook de website:
www.noordraadhq.nl
WIJKKRANT NOORD/MAART 2015 PAGINA 6
Edith van Zelst: ‘Mannen die hun mannetje staan’
Door: René Haans
In Tilburg Noord zit talent, dat staat nu wel vast.
Naast dichteres Henriëtte Vunderink en schrijfster Rihana Jamaludin werden wij geattendeerd op Edith van
Zelst. Mochten er nog meer schrijvers en schrijfsters zijn, stuur een mailtje naar [email protected]
WAT SCHREEF ZIJ?
Een humoristisch verhaal dat zich afspeelt in Tilburg in het jaar
2013. Vier mannen zijn het gezeur van hun vrouwen beu; ze eisen van hun mannen dat ze gaan klussen in hun huizen. Bij toeval treffen de mannen elkaar in het park. Ze zijn ook nog buren
van elkaar en hebben twee dingen gemeen; ze haten klussen
en weigeren te klussen. In het park ontmoeten ze een bijzonder
persoon en vanaf dat moment zal hun leven ingrijpend veranderen. Ondanks hun uiteenlopende karakters worden ze dikke
vrienden en delen lief en leed met elkaar.
EEN KLEIN FRAGMENT UIT HET BOEK
Zondag drie februari 2013, de veertigjarige Alwin van Eersel
woont met zijn vrouw Loes en hun twee tieners Chantal en Pieter in een bungalow in het Wandelbos. Het Wandelbos is een
mooie groenrijke wijk
in de Noord-Brabantse plaats Tilburg. Het gezin van Eersel
houdt van rust en de natuur. Ondanks dat Tilburg een grote
moderne stad is en bekend staat als textielstad en om het drukke uitgaansleven, is het gezin verknocht aan Tilburg.
Maandenlang zeurt de één jaar jongere, donkerharige Loes
over de klussen in hun bungalow in de Stapeldreef 11. De Stapeldreef is een rustige straat met zestien vrijstaande koopwoningen, waaronder de grote bungalow van de familie van Eersel.
Op deze koude, donkere zondagmiddag om tien voor half vijf
begint Loes weer over de huisklusjes.
‘Alwin, de keuken ziet er niet uit. Wanneer denk je de keuken
te witten, de keukendeur te schilderen, kastjes op te hangen
en een nieuw aanrechtblad te monteren? Buiten mijn werk als
part-time verkoopster in een speelgoedzaak, doe ik ook nog
het huishouden, weet je wel. Het is toch niet zo, dat ik zelf moet
klussen? Je hebt tijd zat. Neem vandaag nou; het is zondag, dan
ben je de hele dag vrij. Je hebt tijd zat om te klussen. Dus wat
belet je?’
Alwin, een grijze kalende kleine gezette man is haar gezeur
beu en rent, gekleed in zijn nette donkerblauwe maatkostuum
met daaronder een lichtblauwe bloes, kwaad het huis uit naar
het Wandelbospark. Het park ligt op vijf minuten loopafstand
van de Stapeldreef. In het park aangekomen, loopt hij maar wat
rond. ‘Als ik maar even van dat gezeur af ben, ik word er knettergek van,’ zegt hij in zich zelf, het is niet terecht dat Loes boos
is. Ik werk de hele dag als bedrijfsleider in een grote supermarkt.
Ze begrijpt maar niet, dat ik na een lange werk¬dag doodop
ben en echt geen puf meer heb om nog te klussen in ons huis.’
Hij moppert wat en loopt nog verder het grote Wandelbospark
in. Het park ziet er erg verlaten uit.
Pas na een half uur lopen, ziet hij drie mannen. Ze zitten op een
bankje. Het zijn, zijn buurmannen: Frits van der Spar, Stefan
Bakker en Bernard van Vliet.
Benieuwd naar het hele boek?
Het is uitgegeven bij Uitgeverij Freemusketeers.
ISBN 9789048433575 € 14,95
V E R LO R E N / G E VO N D E N
Senna Wouters woont in Tilburg Noord. Zij is een ketting
verloren met de as van haar opa en een hangertje van haar
vader. Wie heeft de ketting gevonden?
U kunt zich melden via [email protected] of
tel. 4553800, of afgeven bij de receptie van de Symfonie.
Een patiënt behandelen als mens en niet als “nummer”
staat bij ons hoog aangeschreven omdat ook “angst” nog steeds
een heel belangrijk onderdeel is en blijft.
Bij het eerste intake gesprek luisteren wij naar uw wensen en
proberen wij u te adviseren maar u bent en blijft degene die beslist.
Voor ieder van u wordt de benodigde tijd gereserveerd, zodat wij
samen met u een passend behandelplan overeen kunnen komen.
Nazorg blijft belangrijk wat mooi aansluit bij ons motto:
Goed werk leveren kost tijd!
Ons team bestaat uit een tandarts,
tandprotheticus en tandtechnisch laboratorium,
voor alle voorkomende tandheelkundige
werkzaamheden.
Wij nemen nog patiënten aan.
Bel 013-5920112
Beethovenlaan 240 | 5011LN Tilburg | www.mond-esthetiek.nl
Weegels
Tandprothetiek
Mond Esthetiek en Tandtechniek
WIJKKRANT NOORD/MAART 2015 PAGINA 7
WIJKNIEUWS
Nieuws van de gemeente Tilburg
Opritten Quiruinustuinen
Inloopavonden buurtpreventie
Bij de opritten van de Quiruinustuinen zijn waarschuwingsborden geplaatst. Op deze opritten liggen metalen
platen en vooral bij regen zijn deze platen glad. Er wordt aan een oplossing gewerkt. Tot die tijd blijven de
waarschuwingsborden staan. Voor vragen kunt u contact opnemen met Samir Azahaf (contactgegevens onderaan
de pagina).
Er gaat ook een buurtpreventieteam starten in de wijk Heikant. Voor dit
team worden vrijwilligers gezocht. Ook worden er nog vrijwilligers gezocht
voor de teams in Stokhasselt, Vlashof en Quirijnstok. Heeft u interesse?
Dan bent u van harte welkom op één van de informatieavonden. Op deze
informatieavond krijgt u uitleg van ervaren vrijwilligers en de wijkagent.
Als lid van een Buurtpreventieteam bent u actief op straat en
daarmee de extra oren en ogen van de politie. De vrijwilligers van het
buurtpreventieteam gaan in koppels minimaal één keer per week de
straat op. Tijdens de controle zijn zij alert op bijzonderheden en verdachte
situaties. De vrijwilligers hebben daarnaast ook regelmatig contact met
de wijkagent. De wijkagent houdt de vrijwilligers op de hoogte van de
gebeurtenissen in de wijk.
Tijdens de controleronde let een buurtpreventieteam bijvoorbeeld op
auto’s die niet afgesloten zijn, containers die dicht op woningen staan
(maakt het makkelijk om in te breken), maar bijvoorbeeld ook gevaarlijk
losliggende stoeptegels en niet werkende lantaarnpalen. Als er meteen
actie moet worden ondernomen, dan heeft het buurtpreventieteam een
rechtstreekse lijn met de politie en de gemeente.
De inloopavonden vinden plaats op:
• Dinsdag 10 maart in de Nieuwe Heikant, Brucknerlaan 3;
• Maandag 16 maart in 'De Finish' (horeca in Drieburcht).
Op beide avonden kunt u vrij binnenlopen tussen 19.00 - 20.30
uur. Tijdens deze avond verplicht u zich nergens toe. Mocht u na de
informatieavond vrijwilliger willen worden, dan wordt u uitgenodigd voor
een vervolggesprek.
Speelplekken Kapelmeesterlaan
Het bos achter de Kapelmeesterlaan is omgetoverd tot een speelbos. Binnenkort worden nog extra speelplekken
tussen de flats en het speelbos geplaatst. Dit is voorlopig de laatste actie van Jantje Beton in Stokhasselt. Het doel
van Jantje Beton was om Stokhasselt om te toveren in een speelwijk en dat is gelukt. Voor vragen kunt u contact
opnemen met Helmy van Ingen (contactgegevens linksonder op de pagina).
Vijver Ypelaerpark
De vijver in het Ypelaerpark is
gedempt en het ontwerpen van
een nieuwe vijver is gestart.
Het ontwerp wordt gemaakt
met een groep bewoners uit
de naastgelegen flats. In de
nieuwe vijver komt geen plastic
bodem meer, maar de vijver
wordt natuurlijk aangelegd. Ook
helpt de nieuwe vijver bij het
voorkomen van wateroverlast
in de wijk. Er wordt onderzocht
hoe het regenwater bij zware
regenval naar de vijver afgevoerd
kan worden. Voor vragen kunt u
contact opnemen met Helmy van
Ingen (contactgegevens onder
aan de pagina).
Hof van Puccini
Aan de Puccinistraat (oude locatie sportschool Ooms) bevindt zich het Hof van Puccini; een buurttuin voor en door
bewoners. Er liggen al een tijdje plannen klaar om de tuin met groenten en fruit te vullen en dankzij een subsidie
van de provincie Brabant kunnen een aantal plannen uitgevoerd worden. De subsidie wordt gebruikt voor meer
beplanting. Er komt een 'pluktuin' en er worden vruchten- of notenbomen geplant. Voor vragen kunt u contact
opnemen met Helmy van Ingen (contactgegevens linksonder op de pagina).
Zelf bouwen in
de Mahlerstraat
In de Mahlerstraat, gelegen
in de wijk Heikant, komen
bouwkavels voor particulieren.
Heeft u interesse in zelfbouw
en wilt u meer weten over
dit project? Kijk dan op www.
vastgoedgemeentetilburg.nl.
CONTACT
Helmy van Ingen, Samir Azahaf en Bart van Dalen werken bij Team Wijken voor Tilburg-Noord. Met initiatieven
voor de wijk kunt u bij hen terecht. Zij zorgen ook dat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in de wijk: via
de wijkkrant, via Twitter @Tilburg_Noord en via Facebook www.facebook.com/TeamTilburgNoord
• Helmy van Ingen (wijkregisseur): 013 - 542 9089 of [email protected]
• Samir Azahaf (wijkregisseur): 013 - 542 8863 of [email protected]
• Bart van Dalen (omgevingsmanager): 013 - 542 8577 of [email protected]
Een melding aan de gemeente doet u gemakkelijk via de buitenbeter app.
Bent u geïnteresseerd, maar bent u niet in de gelegenheid om op 10 of 16
maart naar de informatieavond te komen. Dan kunt u contact opnemen
met Bart van Dalen van gemeente Tilburg (zie contactgegevens linksonder).
Ideeën voor uw wijk? Er kan
meer dan u denkt!
Heeft u een goed idee voor uw wijk en weet u niet goed waar te
beginnen? Deel dit idee dan met Bart van Dalen van de gemeente
(contactgegevens onder aan de pagina). Hij gaat samen met u kijken
hoe uw idee het beste kan worden aangepakt en of het mogelijk is om
een financiële bijdrage hiervoor te ontvangen. Zo hebben de gemeente
en de provincie subsidies voor activiteiten die bijdragen aan:
• Prettig wonen en leven;
• Een schone en veilige wijk;
• Armoedebestrijding;
• Mensen aan werk helpen;
• Natuur- en milieu educatie.
61
65
WIJKKRANT NOORD/MAART 2015 PAGINA 8
62
66
67
72
KRUISWOORDPUZZEL
2
1
3
4
5
12
15
16
22
23
19
29
25
34
39
35
54
37
42
43
46
52
56
57
62
66
77
86
59
60
64
69
74
78
82
58
68
73
53
63
67
72
70
75
79
83
71
76
80
84
81
78
79
82
46
76
80
83
84
81
85
87
2
79
65
52
7
87
Horizontaal 1. langstaartig reptiel; 7. geweerdolk; 12. Indische praatvogel; 13. binnenplaats van
De
oplossing van puzzel 1-2015 is: presenteerblaadje.
een woonhuis; 14. bergweide; 15. niet parkeren (afk.); 17. slecht horende; 19. faam (reputatie); 21.
Uit
de vele
inzendingen
die we hebben
ontvangen
hebben we
volgende
familielid;
22. roeipen;
24. hartstimulator;
27. deel van
mond; 28. verpakking
voorde
flessen;
30. borstprijswinnaar
getrokken:
Ton de Wijs,
Hoffmannlaan.
been; 31. jongensnaam;
32. familietwist;
33. gevangenverblijf;
35. foutmelding (computerterm); 37.
39
1
71
63
22
58
36
53
75
69
Oplossingen voor 13 maart 2015 inzenden aan:
Wijkkrant Noord, Prijspuzzel 3- 2015. Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg.
De winnaar krijgt een bloemenbon van Magnolia bloemen.
Vieringen Parochie Heikant-Quirijnstok
Zorgcentrum Heikant:
Verticaal 1. galante begroeting; 2. gigabyte (afk.); 3. plechtige belofte;
4. kerkelijk
5.
17.30pastor sacrament;
B. Jansen- Eucharistieviering
mengsel van cement en zand; 6. deel van een boom; 7. korte warme overjas; 8. tijdsperiode; 9.
Hijboomsoort;
ziet er 10.
weer
als
nieuw
uit,
de
bus
waarmee
Mariakerk:
maanstand (afk.); 11. zweefrek in een circus; 16. duw (zet); 18. Verenigde Arabibewoners
van(afk.);
Woonzorgcentrum
de Heikant
en van
09.15Manders,
o.praemsche Republiek
20. Amsterdamse beursindex;
21. binnenste
een W.
vrucht;
23. uiting
van Eucharistieviering
ouderen
uit25.de
wijk
uitstapjes
maken. voor10.30W. Manders
blijdschap;
rivier
in bijna
Spanje;dagelijks
26. allerwegen;
27. bouwsteentjes
kinderen;
29. plaatso.praemin Zee- Conventsviering
32.flinke
ziekenverzorger;
34. glansverf;
rode Autoschade
vleessoort; 37. wandversiering; 39. snaarinstru- m.m.v. Norbertuskoor
Naland;
een
opknapbeurt
door36.
Care
ment; 40.de
kersensoort;
aanbouw
aan een huis; 43.
45. opWITTE
grote afstand;
46.
werden
sleutels42.
van
een glimmende
buszalmachtige
weer vis;
2 APRIL
DONDERDAG
doorwaadbare
plaats;
51.
Europeaan;
53.
zijrivier
van
de
Donau;
54.
systeem
voor
het
opbergen
aan Wil van Gool van ‘de Heikanttours’ overhandigd.
Mariakerk:
van stukken; 55. verbrandingsverschijnsel; 56. pleister (witsel); 57. ver (in samenstelling); 59. tijds19.00- pastor B. Jansen en pastor T. van Blitterswijk
periode; 60. Spaanse vruchtenwijn; 62. paardrijder; 63. onderwijzer; 66. godin van de dageraad;
viering 73.
rondruwe
de Tafel
m.m.v.
67. keel,- neus- en oorheelkunde (afk.); 69. vreemd (raar); 71. loofboom;
scherts
of Cantorij
APRIL
GOEDE
opstel; 74. deel van been; 75. litteken van knijpen; 78. over (langs);380.
troefkaart;
82.VRIJDAG
personal
computer (afk.); 85. muzieknoot.
Mariakerk:
19.00- pastor B. Jansen en pastor T. van Blitterswijk
58
36met 53
75
69
46
79
65
52
7
83
60
39
1
71
63
22
viering
Kruishulde
m.m.v. O'huis koor
UITAGENDA
7 T/M 15 MAART
80e Boekenweek.
Thema is 'Waanzin' en het motto 'Te gek voor woorden'
de diverse deukjes en plekjes
hersteld en de buitenzijde
overgespoten, zodat de bus
weer helemaal netjes is.”
Na deze facelift ziet de bus er
weer als nieuw uit en kan er
weer een aantal jaren tegenaan.
Op vrijdagmiddag 13 februari
stond direct na de aflevering
het eerste uitstapje weer gepland en gingen de bewoners
naar “In den Bockenreyder”.
Wil: “Als dank voor de goede zorgen van Care hebben
we alle medewerkers getrakteerd op taart. Namens alle
bewoners en gebruikers van
De Heikantbus wil ik Care Autoschade nogmaals hartelijk
bedanken!”
60
OPLOSSING:
Europese Economische Gemeenschap (afk.); 38. lichte huidwond; 41. familielid; 42. versregel; 44.
Nederlandse Katholieke Ondernemers Verbond (afk.); 46. insect; 47. wintervoertuig; 48. veerkrachtig (elastisch); 49. Engelse titel; 50. melkklier; 52. telwoord; 54. grote steekvlieg; 56. klein
soort paard; 58. wereldtaal; 61. sterk ijzerhoudende grondsoort; 62. losgeraakte draad; 64. ontkenning; 65. reclameverlichting; 67. onzinnige praat; 68. kippeneigenschap; 70. gecastreerd paard; 72.
waagstuk; 73. kinderspel; 76. laan (straat); 77. multiple sclerosis (afk.); 78. primitief vaartuig; 79.
plaats in Duitsland; 81. poste restante (afk.); 82. meisjesnaam; 83. dopheide; 84. rivier in Utrecht;
86. stierenvechter te paard; 87. kopie van een kunstwerk.
28-29 MAART PALMPASEN
‘Nieuwe’ Heikantbus
dankzij Care Autoschade
83
85
2
De Heikantbus, eigendom
van Stichting Vrienden van
de Heikant, was motorisch
nog perfect in orde maar aan
de buitenzijde vertoonden
zich nogal wat roestplekken
en kleine deukjes. Hier moest
natuurlijk wat aan gedaan
worden, want zoals Wil terecht aan geeft, “als je op stap
gaat moet je er wel netjes bij
rijden”.
Na contact met schadeherstelbedrijf Care Autoschade
in Tilburg Noord was een regeling snel getroffen.
Filipe di Carmo, van Care Autoschade: “Graag wilde ons
bedrijf iets betekenen voor dit
goede doel, vooral omdat het
in dezelfde wijk is. Wij hebben
75
71
Verticaal 1. galante begroeting; 2. gigabyte (afk.); 3. plechtige belofte; 4. kerkelijk sacrament; 5.
mengsel van cement en zand; 6. deel van een boom; 7. korte warme overjas; 8. tijdsperiode; 9.
boomsoort; 10. maanstand (afk.); 11. zweefrek in een circus; 16. duw (zet); 18. Verenigde Arabische Republiek (afk.); 20. Amsterdamse beursindex; 21. binnenste van een vrucht; 23. uiting van
blijdschap; 25. rivier in Spanje; 26. allerwegen; 27. bouwsteentjes voor kinderen; 29. plaats in Zeeland; 32. ziekenverzorger; 34. glansverf; 36. rode vleessoort; 37. wandversiering; 39. snaarinstrument; 40. kersensoort; 42. aanbouw aan een huis; 43. zalmachtige vis; 45. op grote afstand; 46.
doorwaadbare plaats; 51. Europeaan; 53. zijrivier van de Donau; 54. systeem voor het opbergen
van stukken; 55. verbrandingsverschijnsel; 56. pleister (witsel); 57. ver (in samenstelling); 59. tijdsperiode; 60. Spaanse vruchtenwijn; 62. paardrijder; 63. onderwijzer; 66. godin van de dageraad;
67. keel,- neus- en oorheelkunde (afk.); 69. vreemd (raar); 71. loofboom; 73. ruwe scherts of
opstel; 74. deel van been; 75. litteken van knijpen; 78. over (langs); 80. troefkaart; 82. personal
computer (afk.); 85. muzieknoot.
49
51
61
70
Horizontaal 1. langstaartig reptiel; 7. geweerdolk; 12. Indische praatvogel; 13. binnenplaats van
een woonhuis; 14. bergweide; 15. niet parkeren (afk.); 17. slecht horende; 19. faam (reputatie); 21.
familielid; 22. roeipen; 24. hartstimulator; 27. deel van mond; 28. verpakking voor flessen; 30. borstbeen; 31. jongensnaam; 32. familietwist; 33. gevangenverblijf; 35. foutmelding (computerterm); 37.
Europese Economische Gemeenschap (afk.); 38. lichte huidwond; 41. familielid; 42. versregel; 44.
Nederlandse Katholieke Ondernemers Verbond (afk.); 46. insect; 47. wintervoertuig; 48. veerkrachtig (elastisch); 49. Engelse titel; 50. melkklier; 52. telwoord; 54. grote steekvlieg; 56. klein
soort paard; 58. wereldtaal; 61. sterk ijzerhoudende grondsoort; 62. losgeraakte draad; 64. ontkenning; 65. reclameverlichting; 67. onzinnige praat; 68. kippeneigenschap; 70. gecastreerd paard; 72.
waagstuk; 73. kinderspel; 76. laan (straat); 77. multiple sclerosis (afk.); 78. primitief vaartuig; 79.
plaats in Duitsland; 81. poste restante (afk.); 82. meisjesnaam; 83. dopheide; 84. rivier in Utrecht;
86. stierenvechter te paard; 87. kopie van een kunstwerk.
32
41
55
77
69
74
Puzzel gemaakt door Ad van Dun
21
48
50
73
86
11
27
36
45
47
10
20
31
40
9
26
30
44
65
8
68
64
14
18
24
33
38
7
13
17
28
6
63
17 MAART
Voorjaarsconcert Cantabile. Aanvang 14.00 uur.
Locatie: MFA de Symfonie
27 MAART
Kinderdisco voor kinderen uit groep 6, 7 en 8.
De deuren zijn open vanaf 19.30 uur en de aanvang van de
disco ios om 20.00 uur. Daarna worden de deuren gesloten.
De prijs is € 1,-. Locatie: MFA de Symfonie
29 MAART
Vrijmarkt in de Symfonie
7 JUNI
Scootmobiel/fietstocht. Vertrek vanaf voetbalvereniging
Olympus, Matterhornstraat 3-5. Inschrijven tot 24 mei 2015
4 APRIL PAASWAKE
Zorgcentrum Heikant:
17.30- pastor B. Jansen en pastor T. van Blitterswijk
Eucharistieviering m.m.v. Cantabile
Mariakerk:
22.00 - pastor B. Jansen en pastor T. van Blitterswijk
Eucharistieviering- m.m.v. Cantiqua
5 APRIL 1E PAASDAG
Mariakerk:
09.15- pastor B. Jansen- Eucharistieviering
10.30- pastor B. Jansen- Conventsviering m.m.v. Cantorij
Ronde Tafelhuis:
10.30 - Viering voor Groot en Klein
6 APRIL 2E PAASDAG
Mariakerk:
10.30- pastor T. van Blitterswijk en H. v.d. Berg, o.praem
Conventsviering m.m.v. Norbertuskoor
WIJKKRANT NOORD/MAART 2015 PAGINA 9
N AAR SCHOOL K A N I E DE R E E N !
Door: Myriam Krol
Je brengt je kind naar school en wat doe je daarna? Heb je werk? Of niet? Je huis en de boodschappen heb je meestal snel gedaan. De dag is nog lang. Misschien
kun je vandaag ook iets voor jezelf doen. Ga niet naar huis maar blijf op de school van je kind! Iedere ochtend staat daar de koffie klaar in de Ouderkamer. En zeker
weten dat je er buurtgenoten vindt, die net als jij ook zin hebben om deze dag iets te leren. En vergeet niet, om ook gezellig samen te zijn.
Dinsdag 20 januari bezocht de redactie van www.stokhasselt.nl
de Ouderkamer van de Dirigent. Daarin zitten de basisscholen
De Regenboog en Aboe-el-Chayr. Ze spraken met Annie Meens,
de coördinator van de Ouderkamer. Een drukke baan, als je het
programma van de Ouderkamer ziet. Iedere maandag tot en
met donderdag, van 08.45 tot 16.00 uur is de Ouderkamer open
voor activiteiten voor de ouders uit de wijk. Leuke én leerzame
activiteiten. Zoals kookworkshops, aerobics, maar ook onderdelen als ‘hoe help ik mijn kind op school’, les in Nederlandse
spreekvaardigheid en computerworkshop voor beginners of
gevorderden.
Annie vertelt dat veel bezoekers van de Ouderkamer zelf nog
niet lang in Nederland wonen. “Het leren van de taal is belangrijk. Er komen hier verschillende nationaliteiten samen, ze
begrijpen elkaar in het Nederlands. Maar we bieden nog veel
meer aan. In de ouderkamer komen veel lijntjes samen. Onder
de koffie wordt veel besproken, er worden plannen gemaakt en
tips gegeven. Je steekt er iets van op en je leert andere mensen
kennen.”
KINDEREN PROFITEREN
Er startte onlangs een budgetteercursus met twintig deelnemers van de Ouderkamer, vertelt Annie. “We hebben de jobcoach, die zit naast de ouderkamer en helpt met het vinden
van scholing of werk. En Hicham is er vanuit de gemeente om
te helpen bij armoede. We worden via het impulsbeleid van de
gemeente ondersteund. De bedoeling is dat ouders meer betrokkenheid bij de school krijgen, zodat hun kinderen daarvan
profiteren. En dat is ook zo, maar wat we zeker ook zien is dat
de ouders er zelf ook goed bij varen. In het begin zaten er misschien maar zes vrouwen, maar nu zit het soms twee rijen dik.”
Bijna iedere basisschool heeft een Ouderkamer. Wel zijn er
grote verschillen in het aanbod per school. De basisscholen
in de focuswijken Stokhasselt en de Vlashof bieden een uitgebreid programma. Informeer bij de school van uw kind of
u er ook terecht kunt.
NAAIGROEP
De Ouderkamer is een succes dus. In totaal lopen er wel meer
dan 100 ouders wekelijks de ouderkamer binnen, schat Annie
in. “Niet alleen vrouwen. We hebben de naaigroep, waar ook
mannen aan meedoen. Een van die mannen is nu al zover dat
hij een reparatiezaakje wil beginnen. Grappig is dat vrouwen
ongeduldig zijn, na de eerste les gaan ze meteen naar de markt
en kopen lappen stof om kleren te maken. De mannen zijn geduldiger en gedisciplineerder.”
“Dit is Iskenia uit Venezuela. Zij is bijna iedere dag in de Ouderkamer”, vertelt Annie. Ons programma heeft haar veel te
bieden. “Alles is goed hier voor mij,” zegt Iskenia. “Ik breng mijn
kinderen naar school en wat kan ik beter doen dan ook zelf naar
school gaan? Ik leer hier de taal, de computer, breien. Ik word
hier met al mijn vragen geholpen. En de sociale contacten, daar
doe ik het zeker ook voor.”
Voedselbank voor viervoeters
Door: Pien de Kruijf
Actie na actie voor de minderbedeelden tijdens Kerst, maar niks voor hun
trouwe viervoeters. Daar moet verandering in komen, vind Dierenspeciaalzaak
Baloeke. Mensen die het niet zo breed hebben, zitten vaak in vervelende
situaties. Om dan te verwachten dat ze hun huisdier wegdoen, is vaak te veel.
Iedereen met een kat, hond of knaagdier kan het zich wel voorstellen, je
beessie weg, dat is dan het laatste wat je wilt.
“Na kerst kwamen we op
het idee. Toen zijn wij aan
het e-mailen geslagen met
voedselbanken,
vertegenwoordigers en andere dierenspeciaalzaken, op zoek
naar ideeën, adviezen en
draaiboeken, maar wij bleken de eerste te zijn,” aldus
José, mede-eigenaresse van
de Dierenspeciaalzaak aan
de Lerharstraat. Zij is, samen
met de andere eigenaar,
Henk, de iniatiefnemer van
het verwenpakket.
Bedrijven zijn erg toeschietelijk met donaties, brokken en speeltjes, maar José
hoopt ook wat extra’s te kunnen doen. Medicijnen zoals
vlooienmiddelen en ontwormingskuren kunnen niet
zomaar gedoneerd worden,
daarvoor moet geld worden
opgehaald. Naast de toonbank staat nu dus een spaarpotje. Binnenkort kunnen
klanten naast de normale
producten voor hun huisdieren, ook kaartjes kopen met
producten die dan voor het
verwenpakket zijn.
Het project staat nog in de
kinderschoenen. Voor nu is
dit even eenmalig, maar wij
hopen dit op vaste basis te
kunnen doen. Eerst moeten
er geschikte mensen worden
gevonden voor dit project.
Ken jij iemand met een huisdier die in aanmerking komt
voor de voedselbank voor
viervoeters?
Foto: Pien de Kruijf
Meld deze persoon dan voor 30 april 2015 aan.
De verwenpakketen worden op 13 juni uitgedeeld.
Neem contact op met dierenspeciaalzaak Baloeke.
Kom even langs, bezoek www.dierenspeciaalzaak-baloeke.nl of stuur een e-mail naar
[email protected]
Like dan meteen de Facebookpagina Baloeke dierenspeciaalzaak om verdere acties niet meer
te missen!
B OE K E N WE E K IN D E BIBLIOTHEEK WAGNER PL EI N: 7 T/M 15 MA A RT
De 80e Boekenweek vindt plaats van zaterdag 7 t/m zondag 15 maart. Het thema is 'Waanzin' en het motto 'Te gek voor woorden'. De Bibliotheek
Midden-Brabant heeft ook dit jaar weer een aantal activiteiten op het programma staan waaronder inspirerende lezingen en workshops.
Boekenweek in de Bibliotheek Wagnerplein: 7 t/m 15 maart
‘WAANZINNIGE’ MODERNE AFRIKAANSE DANSWORKSHOP
Vanwege de start van de Boekenweek geeft de Stichting Rabao een 'Waanzinnige' moderne
Afrikaanse dansworkshop. De stichting ondersteunt projecten in Ivoorkust en andere landen
die onderwijs toegankelijk maken voor iedereen en daarmee bijdragen aan vrijheid en gelijke
kansen. De dansworkshop vindt plaats op zaterdag 7 maart van 13.00 tot 14.00 uur.
WORD SLANKER EN STERKER, MET MEER ENERGIE!
Heidi Chahid is voedings-, gewichts- en lifestyle coach bij Solid Health in Tilburg-Noord. Bij Solid Health wordt je geholpen om je doelen te bereiken door middel van proactieve coaching en
slim&doeltreffend voedingsadvies. Tijdens deze ‘waanzinnige’ workshop geeft Heidi tips voor
lekkere gezonde hapjes en leuke makkelijke recepten. De workshop vindt plaats op woensdag
11 maart van 14.00 tot 16.00 uur.
OPEN PODIUM
Als afsluiting van de Boekenweek biedt de Bibliotheek Wagnerplein een open podium voor
ieder die zijn of haar werk wil voordragen op de 'zeepkist'. Dus heb je een 'Waanzinnig' verhaal,
gedicht, lied of iets anders waanzinnigs dan ben je van harte welkom op zaterdag 14 maart van
12.00 tot 14.00 uur.
Alle activiteiten zijn gratis. Aanmelden moet wel, dit kan via [email protected]
Kijk ook eens op de speciale Boekenweek Pinterest pagina:
https://nl.pinterest.com/petryh/boekenweek-en-andere-feestjes/
Ga naar www.bibliotheekmb.nl voor meer informatie
WIJKKRANT NOORD/MAART 2015 PAGINA 10
Bos
Door: Ad Kolen
Bos, een met bomen begroeid
terrein, staat in de ‘Dikke van
Dale’ vermeld. Een summiere beschrijving die voor veel
personen wel voldoende is.
Aan één echt oude boom of in
een rij bij elkaar, een beukenof eikenlaan hecht men vaak
meer waarde. Een bos is natuurlijk meer dan wat bomen
bij elkaar. Het is een samenlevingsvorm waarbij vele soorten van de plaatselijke flora
en fauna een hecht verbond
vormen.
Met veel ’natuur’ gaat het
echter ronduit slecht in Europa. De vele menselijke activiteiten overal, doen soorten
afnemen. De akker- en weideflora en -fauna verdwijnt
in hoog tempo uit ons land.
Door veranderende methodes
en technieken zijn graspieper,
geelgors, veldleeuwerik en
patrijs zeldzame vogelsoorten
aan het worden. Korenbloem,
akkerboterbloem en klaproos
zijn verdwenen uit de akkers.
Ondanks allerlei genomen
maatregelen heeft men het tij
helaas nog niet kunnen keren!
Veel bossen in Nederland zijn
van oorsprong niet veel meer
dan ’bomenakkers’. Vanaf de
tweede helft van de 19e eeuw
werden in het vrij kale Nederland veel bomen aangeplant.
Uitgestrekte bossen verrezen
voor de houtproductie en het
vastleggen van de ’woeste
gronden’. Deze monoculturen
bestonden uit één of enkele
boomsoorten, vrij saaie eentonige bossen dus. Het huidige bosbestand van ons land
ziet er ondertussen anders
uit. Al meerdere decennia zijn
bosbeherende organisaties
bezig allerlei maatregelen te
nemen. Ze willen meer variatie in de bossen door plaatselijke bomen en planten meer
kansen te bieden.
Uit de bossen, met name,
de Nederlandse horen we
wat positievere geluiden. De
omvorming van eenzijdige
bossen, maar vooral ook het
ouder worden van de bomen
doet het aantal vogelsoorten
en andere organismen toenemen. Rondom Tilburg floreren de spechten, zowel de
groene- als de zwarte specht,
maar ook de grote, de kleine
en recentelijk ook de middelste bonte specht komen er tot
broeden.
Een andere aan bomen gebonden vogelsoort, de boomklever, is een algemene vogel
geworden, die zelfs in nestkasten in de stad broedt.
Grote delen van het huidige
Nederland zijn bedekt geweest met dichte natuurlijke
bossen. Door overmatig gebruik en ontginningen is het
open Nederlandse landschap
ontstaan van eindeloze weiden in Holland en heidevelden en zandverstuivingen in
andere delen van het land.
Het oerbos van weleer is niet
meer. Bijna geen enkel Ne-
Foto 's Ad Kolen: Korstmossen, bodembedekkers in veel bossen.
Bevers regelen soms de waterstand in bossen.
derlands bos is eeuwen oud.
Het laatste restant oerbos,
het Beekbergerwoud, werd in
1868 verkocht en vervolgens
gekapt.
In Europa is er niet veel oerbos
overgebleven. Een bezoek aan
’Bialowieksi Park Naradowy’ in
het noordoosten van Polen en
ook het aangrenzende deel in
Wit-Rusland, restanten van
de oorspronkelijke Europese
bossen, hebben dan ook een
onvergetelijk indruk bij me
achter gelaten. De variaties in
boomsoorten van verschillen-
de leeftijden
en de onderbegroeiingen
waren indrukwekkend.
Een bos kan uit lagen bestaan;
verschillende soorten bomen
van alle leeftijden, soms in
struikvorm met planten als
onderbegroeiing en op de
bodem mossen en korstmossen. Onder invloed van de
grondsoort, het reliëf van de
bodem, de vochtigheid en het
klimaat is het in ieder gebied
anders. Aangeplante bossen
kunnen zich onder gunstige
omstandigheden ook heel natuurlijk ontwikkelen.
Een bezoek aan de uitgestrek-
te naaldbossen in het noorden van Wit-Rusland maakte
dit vorig jaar duidelijk. Veel
grove dennen maar ook andere naaldbomen en loofhout
als berken en haagbeuken,
waaronder veel natuurlijke
verspreidingen, vormen er samen een prachtig geheel.
Het licht glooiend landschap
op de arme zandgronden van
het landschapspark Krasny
Bor is ruim 34.000 ha groot
en omringd door uitgestrekte
bossen die tot ver in het aangrenzende Rusland reiken. Rivieren, meren en hoogvenen
wisselen elkaar af in verschillende formaten.
De bossen zijn rijkelijk bedekt
met vele soorten mossen en
korstmossen en de aanwezigheid van allerlei bewoners zijn
steeds te horen en hun sporen
te zien.
Met de gedachte aan het geluid van korhoenders in de
oren. De herinnering aan natte bossen met beverdammen.
Overal sporen van elanden en
prenten van wolven op mijn
netvlies, fiets ik morgen weer
gewoon door de steeds gevarieerder wordende bossen van
de Loonse en Drunense Duinen naar mijn werk in Waalwijk en geniet ook daar van!
Reacties en vragen via de redactie of e-mail: [email protected]
Kijk voor meer over vogels en andere natuurbelevenissen eens op mijn Weblogs: http://vogelsenzo.blogspot.com/ en http://vogelsenzo-quirijnstokpark.blogspot.com/
JACK SCOORT AL 60 JAAR VOOR DE CLUB
Voetbalvereniging Nordea, een levendige club aan de Heikantlaan. Weet jij nog waar de letters voor staan? Het betekent het NOoRDen En Anderen. De club
ontstond 7 jaar geleden uit een fusie van JPS en SET. De 72-jarige Jack van Nieuwenhuijzen weet er alles van! Afgelopen nieuwjaarsreceptie werd hij persoonlijk
gehuldigd met de gouden speld uit handen van de voorzitter van de KNVB-Zuid. Waarom? Omdat hij al 60 jaar lid is, vele bestuurlijke functies heeft bekleed en
nog steeds elke zaterdag en woensdag bij de wedstrijden en trainingen langs de lijn staat
Een hondstrouw lid, dat is
Jack. Hij dweept niet met zijn
jubileum, maar is bescheiden
en vasthoudend. Gewoon,
omdat een club trouwe
mensen nodig heeft en een
goede club verdient dat ook.
Als jongen van 12 werd hij lid
van JPS, de Jonge Protestanten
die Samenwerken. “Mijn
ouders zijn geboren Zeeuwen
en protestant. Toen mijn vader
aan het Wilhelminakanaal
moest werken, kwamen we
naar Tilburg. Lid worden van
JPS was voor mij een logische
stap. De fusie van 7 jaar
geleden, na een bestaan van
78 jaar van JPS, was voor mij
echt slikken.”
TROUWE OPA
Jack trouwde met de Lage
Mierdse Reini Maillé en ging
in Hilvarenbeek wonen. “30
jaar heb ik er gewoond, maar
ik bleef bij JPS voetballen. Ik
heb gevoetbald tot mijn 41e,
toen brak ik mijn scheenbeen
en ging ik het rustiger aan
doen. Maar ik bleef wel
voetballeider en was er altijd
met wedstrijden en trainingen.
Mijn zoon speelde ook en
inmiddels voetballen ook de
kleinkinderen. Niet bij Nordea
overigens. Maar ik was én ben
er altijd bij als ze spelen. Daar
ben je vader en opa voor.
Voor mij én mijn vrouw is dat
een must, aangezien onze
dochter weduwe werd, toen
haar kinderen nog heel klein
waren. Dan doe je wat je kunt.
Daarom gingen we weer in
Tilburg wonen, om dicht bij
hen in de buurt te zijn.”
WILLEM II
Jack legde zijn bestuursfunctie pas sinds twee maanden
neer, maar is nog zeker twee
keer per week op de club te
vinden. Iedere zaterdagochtend, als een soort manusje
van alles. Daarnaast neemt
hij nog steeds deel aan het
overleg met andere clubs en
de gemeente, als het gaat
om de toekomst van de vereniging. “In Tilburg is er een
beweging ingezet die het aantal voetbalverenigingen moet
halveren. We moeten fuseren,
anders is het financieel niet
meer haalbaar. Ik zal echt niet
onder stoelen of banken steken, dat ik blij ben met onze
nieuwe buren, de Willem II
– Amateurs. Wie weet welke
kansen dat ons geeft. Ook al
ben ik geen geboren Tilburger, Willem II is mijn cluppie!
En Nordea natuurlijk.”
PROTESTANT
Jack ziet wel in dat het best
bijzonder is om zo lang betrokken te zijn bij de club,
hoewel hij is uitgezworven
over de regio in MiddenBrabant. Toch is hij altijd bij
JPS, en daarna Nordea gebleven. “Ik werk graag samen met mensen, ik heb dat
altijd graag gedaan, ook met
al die culturen in Noord. De
voetbalclub is goed voor de
wijk. Vroeger, toen ik als protestant onder de katholieken
was, ging het al goed. Ik ben
van niemand bang, blijf altijd
rustig. Waar ik aan begin, daar
blijf ik, trouw aan de club, aan
mijn gezin, aan mijn werk. Dat
is nu nog belangrijker. Want
het verenigingsleven wordt
minder. Ook hier in Noord
blijven kinderen minder lang
lid van de club. Onze trainer
van zondag, Mustafa, gaat
alle basisscholen van de buurt
af. Nordea is een onderdeel
van de wijk, daarom doen we
dat.”
GOUDEN SPELD
De gouden speld van de KNVB
krijg je niet zomaar. Het was
een echte verrassing, vertelt
Jack. “Reini vertelde later dat
ze door de oud-voorzitter van
Nordea was gebeld. ‘Je gaat
nooit naar de nieuwjaarsreceptie’, zei hij. ‘Ga toch een
keer mee!’ En dat deed ze.
En toen was daar die gouden
speld! Ik weet dat ik dit zonder
Reini nooit had kunnen doen.
Je moet het maar goedvinden, een echtgenoot die veel
van zijn vrije tijd in zijn club
steekt.”
!
S
R
E
KANJ
WIJKKRANT NOORD/MAART 2015 PAGINA 11
Van de redactie
Helaas, jammer, vervelend, wat erg.
De reacties op jullie pagina waren zeeeeeer mager.
DROEF
en de hondendieven,
deel 2
Door: Elvira
Van schrik staan we stil.
Twee mannen met bivakmutsen komen uit de auto en
rennen naar de dierenspeciaalzaak. In een mum van tijd
staan ze weer buiten met in
hun handen twee honden. De
honden van baas Cees van
Wezel.
Maar wat doet Jelle nu? Hij
staat in zichzelf te praten in
plaats van actie te ondernemen.
Ik trek aan de lijn maar Jelle
blijft gewoon staan.
Hij zegt maar steeds: ‘63JPXG’.
Die baas van mij is volgens mij
zo geschrokken, dat hij er helemaal vanaf is. Gelukkig begint hij weer normaal te praten: ‘Kom Droef, volg.’
Jelle steekt met mij de straat
over en loopt de zaak van
Cees binnen.
Ik zie dat Cees lijkbleek achter
de toonbank staat.
‘Cees, wat is er gebeurd?’
vraagt Jelle.
Cees vertelt aan ons dat twee
mannen met bivakmutsen zijn
dure speurhonden meegenomen hebben.
Ik ken ze wel, het zijn Spike en
Kyra.
‘Het zijn geen waakhonden
anders hadden ze de overvallers wel in hun benen gebeten,’ zegt Cees. ‘Het zijn
lieve vriendelijke honden, die
goed kunnen speuren naar
wietplanten. Misschien zijn
ze daarom wel meegenomen.
Die mannen zoeken misschien
wel naar wiettelers om van
hen de wiet te stelen. Een
gemakkelijke manier om aan
veel geld te komen.
‘Ik ben mijn honden kwijt, wat
moet ik doen?’
‘De politie bellen, dat had u
al moeten doen,’ hoor ik Jelle
zeggen.
Wat een slimme baas heb ik
toch.
‘Ik was zo geschrokken, dat ik
eerst van de schrik moest bijkomen. Ik ga meteen bellen.’
Terwijl Cees de politie belt,
begint Jelle toch weer in zichzelf te praten: ‘63JPXG’.
Wat hoor ik daar, is dat de sirene van de politie? Ja hoor,
met piepende banden stopt
de politiewagen voor de zaak.
Twee politiemannen stappen
de zaak binnen. Blijkbaar kennen ze Cees want ze zeggen:
‘Hallo Cees, vertel wat er gebeurd is.’ Cees vertelt opnieuw zijn verhaal. Terwijl hij
dat doet loopt Jelle met mij
door de winkel. Ik snuffel maar
wat rond, Daar ruik ik lekkere
brokjes, daar zie ik een lekkere kluif. Daar de geur van…
wacht eens even. De geur van
een andere hond vermengd
Anorexia en Boulimia
Iedere keer als ik de dochter van een kennis zag, was
ze magerder. Ik dacht dan dat gaat niet goed met
haar. Nu zag ik haar weer, ze was voller in haar gezicht, zag er leuk uit en ik had het idee dat ze goed
in haar vel zat. Zij vertelde mij dat ze haar anorexia
had overwonnen. Het had haar wel veel inspanning
gekost. ‘Je kunt het overwinnen, je ziet het,’ zei ze
tegen mij.
Als je anorexia hebt, ben je erg bang om dik te worden. Je eet heel weinig en je onderdrukt je hongergevoel. Eet je toch omdat je een feestje hebt, dan
braak je na de maaltijd het eten meestal weer uit.
Je mag niet dik worden. Je denkt alleen maar aan
eten en alles wat er mee samenhangt. Je gewicht
is het belangrijkste wat er is en je telt elke calorie. Je eet meestal volgens een opgelegd patroon:
je mag niet meer eten dan... Soms kun je dit pa-
VOOR DE WIND
door: René Haans
HOOFDSTUK 1 - DEEL 7
Wat ging er aan
vooraf:
Gerrit, de hoofdpersoon, liep
voor zijn moeder naar de
markt. Op weg naar de Nieuwmarkt passeerde hij het Oost-Indisch Huis van de VOC.
Daar hoorde hij twee mannen
met elkaar praten.
Er kwam een wedstrijd tussen
twee schepen. Thuis vertelde hij het hele verhaal. Dirck
moest de taken van Gerrit
overnemen.
‘En wat die karweitjes betreft, Dirck is
dan wel niet zo handig maar oefening
baart kunst. Als ik ga varen komt er
extra geld binnen. Ik heb gehoord dat
voor het vertrek een voorschot gegeven wordt.’
Als moeder nu nog geen ja zou zeggen, wist Gerrit het ook niet meer.
Moeder hoorde het aan en zuchtte.
Ze wist dat Gerrit, net als zijn vader,
droomde van de zee en verre landen.
‘We zullen morgen wel verder kijken,
je bent nog niet aangenomen.’ Daar
was de kous mee af.
Gerrit wist dat hij nu beter zijn mond
kon houden. Bij moeder moest het
eerst even zakken.
Eigenlijk wist Gerrit genoeg. Als moeder zo iets zei dan was de kans groot
dat hij kon gaan varen. Eindelijk, net
als zijn vader, de zee op.
‘Begin nu maar aan je soep, dadelijk is
hij helemaal koud.’
En terwijl hij zijn soep naar binnen lepelde, dacht hij na waarvoor hij zich
het liefst zou aanmelden.
De meesten begonnen als scheepsjongen, een manusje-van-alles. Geen
gemakkelijk baantje want je moest
vaak de rotste karweitjes doen waar
een ander geen zin in had. Zo werd je
met die van een mens die ik
niet ken. Eens even opsnuiven, wie weet, komt het nog
van pas.
Dan hoor ik Jelle zeggen:
’Toen hier de overval werd
gepleegd, stond ik met mijn
hond droef aan de overkant
van de straat. Ik heb het
kenteken opgenomen: het is
63JPXG.’
O, dus dat was hij steeds aan
het zeggen, slim hoor.
‘Dat is slim gedaan,’ hoor ik
een politieman zeggen, ‘dank
je wel. We gaan meteen nakijken van wie die auto is.’
Elvira gaat in de volgende
krant weer verder.
Wie ook zin heeft om het
verhaal af te maken kan het
opsturen naar [email protected]
wijkkrantnoord.nl
Het spannendste verhaal
zetten we naast dat van Elvira
in de krant.
De redactie heeft dan ook samen met de jeugdredactie
besloten om nog maar een halve pagina te vullen met
artikelen en verhalen speciaal voor jullie.
Al degenen die wel iets ingestuurd hebben: hartstikke
bedankt. De pagina blijft dus bestaan maar wel
gehalveerd. Als je nu denkt dat is toch jammer, stuur
dan je verhalen, reacties, tips of tekeningen op naar
[email protected] Wie weet wordt het
in de toekomst weer een hele pagina.
Uitslag van de puzzel: Wat eten zij!
Kinderopvang Tjil in Noord heeft de puzzel goed
opgelost. Bedankt voor jullie inzending, fijn dat
jullie meededen.
troon niet volhouden en krijg je last van eetbuien. Na een eetbui voel je je schuldig en braak je
alles uit. Of je gebruikt een laxeermiddel. Om nog
meer af te vallen, doe je alles om er maar geen kilo’s bij te krijgen: sporten, hardlopen en zwemmen.
Als je anorexia hebt, ben je eigenlijk verslaafd aan
afvallen. Je blijft jezelf dik vinden, ook al ben je in de
ogen van anderen heel erg mager. Omdat je trots
bent op jezelf omdat je bent afgevallen, ga je maar
steeds door. Het geeft je zelfvertrouwen doordat je
merkt dat je hier goed in bent. Zelf ben je misschien
trots op je gewichtsverlies, maar mensen in je omgeving zien de veranderingen wel. Je probeert dit voor
anderen verborgen te houden. Zoals bij elke ‘verslaving’ verdwijnt het eetprobleem zelden uit zichzelf.
Maak je je zorgen over je eetgedrag of denk je dat
je anorexia hebt? Bezoek dan altijd je huisarts. Hij of
zij kan beoordelen of het verstandig is om je aan te
melden voor behandeling. Je kunt ook altijd vrijblijvend een e-consult aanvragen bij Novarum. Een van
de behandelaren geeft je dan gratis advies zodat je
na kunt gaan of behandeling voor jou een goede op-
zeeman, eerst laten zien wat je waard
was. Hutjongen zou ook nog kunnen,
maar dan was je de laagste in rang.
Vader had wel verteld dat er op deze
jongens altijd gemopperd werd. Altijd een grauw of een snauw, nooit
een woord van waardering. Zolang je
geen matroos was, had je alleen maar
plichten en geen rechten. Hutjongens
mochten niet roken en zeker niet met
de ouderen meepraten. Gerrit rookte
niet dus dat was geen punt. Maar niet
mee mogen praten. Hij liet graag zijn
mening horen.
Hutjongens moesten ook altijd klaar
staan als er iets werd gecommandeerd,
zelfs als ze wacht-ter-kooi hadden. Als
je sliep of vrije tijd had en iemand had
je nodig dan moest er gewerkt worden. Leuk was anders. Gerrit wist het
nog niet. Nog maar eens een nachtje
over slapen en misschien had Pieter
Hendrik Slotemaker wel een speciaal
baantje voor hem. Zijn vader en Pieter hadden niet voor niets met elkaar
gevaren. Misschien kon hij er voordeel
uit halen, hij zou er maar niet op rekenen, dan viel het ook niet tegen. Met
de laatste homp brood veegde hij zijn
kom schoon.
‘Je zit te eten en te dromen,’ hoorde
De moeilijkste waren natuurlijk:
een das eet regenworm en
een zeepaardje eet krab.
tie zou zijn. Als je al een verwijsbrief hebt kun je ook
direct online een afspraak maken bij Novarum.
Een andere eetstoornis is Boulimia
Als je Boulimia Nervosa hebt, heb je regelmatig
eetbuien. Tijdens een eetbui prop je van alles naar
binnen, eten is op dat moment het belangrijkste.
Je bent eigenlijk verslaafd aan eten. Je probeert wel
eens normaal te eten, maar uiteindelijk houd je dit
niet vol. Hoe vaak je een eetbui hebt, verschilt van
persoon tot persoon en van periode tot periode en
van hoe je je voelt. Als je boulimia hebt, wil je na een
eetbui het eten zo snel mogelijk weer kwijt raken.
Dit doe je dan door te braken, of door extreem te
gaan vasten. Net als bij anorexia ben je bij boulimia
in de ban van eten. Ook je gewicht houd je streng
in de gaten. Bij boulimia ziet een ander minder snel
dat er iets aan de hand is. Omdat alles in je leven
om eten draait voel je je eenzaam en onbegrepen.
Om jezelf te troosten ga je weer eten. En zo blijft
de cirkel rond. Er ontstaat een jojo-effect: eten en
aankomen, lijnen en afvallen. Wil je meer weten, kijk
dan eens op de site van Novarum www.novarum.nl
hij Dirck zeggen.
‘Ik zat al op het schip, weet je wel wat
er allemaal mee moet op zo’n reis?’
Nee, dat wist Dirck niet. Hij had het
zijn vader wel eens horen vertellen,
maar de zee trok hem niet dus hij was
het ook weer zo vergeten.
‘Wil je het wel weten?’ vroeg Gerrit.
‘Ja hoor’ antwoordde Dirck, als je het
niet erg vindt dat ik het over een tijdje
weer vergeten ben.’
Nee, Gerrit vond dat niet erg, hij vertelde maar wat graag.
‘Als Pieter Hendrik zijn bemanning
rond heeft, moet het schip bevoorraad worden. Dat levert flink wat
sjouwwerk op. Denk maar eens aan
al het hout voor de kachel in de kombuis. Als er geen hout is, dan kan de
bemanning het eten wel vergeten. De
kombuis ligt ver van de opslag van de
munitie voor de kanonnen, dus dat
was wel even sjouwen. Er moest eens
een brandje uitbreken, dan kan iedereen het schip wel vergeten. Ik moet er
niet aan denken dat zo’n mooi schip
opgeblazen wordt. En dan moeten er
ook nog varkens en de kippen mee,
die als maaltijd moeten dienen. Voor
die dieren moet natuurlijk ook eten
meegenomen worden. En dan nog al
die vaten met gezouten vlees en gedroogde vis en niet te vergeten heel,
heel veel water.’
‘Ben jij niet bang voor…hoe heet dat
ook weer als je lange tijd geen vers
fruit en verse groenten hebt gegeten?’
vroeg Dirck.
‘Scheurbuik, nee daar ben ik niet bang
voor, vader heeft er ook nooit last van
gehad. Ik heb gehoord dat citroenen
een goed middel zijn tegen scheurbuik, Pieter Hendrik zal daar zeker rekening mee houden. Ik neem er trouwens zelf ook mee want ze blijven lang
goed.’
‘Hebben jullie niets beters te doen dan
te kletsen, de tafel wordt niet vanzelf
schoon,’ riep moeder.
De tafel werd afgeruimd en schoongemaakt, hoewel ze dat geen mannenwerk vonden. Maar moeder zei altijd:
‘Jullie hebben er ook van gegeten.’
De meisjes zorgden dat de kommen
schoon waren en dat de ketel geboend was. Zo had ieder zijn taak. Na
het avondgebed was het tijd om naar
bed te gaan. Morgen weer vroeg uit
de veren.
Einde Hoofdstuk 1.
WIJKKRANT NOORD/MAART 2015 PAGINA 12
Steunpunt Vrijwilligerswerk
VRIJWILLIGERSWERK: DOEN!
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk bemiddelt mensen die op zoek zijn naar vrijwilligerswerk en
organisaties die vrijwilligers zoeken. Ook kunt u hier terecht met vragen over vrijwilligerswerk
en burenhulp.
WAT S TA AT E R IN APRIL O P HET PRO G R A MMA VO O R JO U?
ZICHT OP PSYCHISCHE/PSYCHIATRISCHE PROBLEMATIEK
25 maart 2015 13.00-16.30 uur
In deze themabijeenkomst krijg je globale kennis van psychiatrische stoornissen en inzicht in verschillende gedragingen, die met een stoornis samenhangen. Dit zijn voorwaarden om een goede
relatie op te kunnen bouwen en te onderhouden. Daarnaast krijg je handvatten in het omgaan
met deze doelgroep, waardoor je communicatie met mensen met een psychische beperking of
een psychiatrische ziekte kan verbeter
ALCOHOLBELEID BINNEN DE SPORTVERENIGING
1 april 2015 Aanvang 19.00 uur
Heeft uw sportvereniging jeugdleden tot en met 18 jaar, dan behoeft het preventie- en handhavingsbeleid binnen uw sportvereniging extra aandacht. De themabijeenkomst zal in gaan op de
wet- en regelgeving rondom alcoholverkoop aan minderjarigen.
ZAKELIJK TWITTEREN
2 april 2015 10.00-12.30 uur
Tijdens deze training leggen we de basis voor een goed zakelijk Twitteraccount, leer je hoe je dit
account kunt beheren, verdiepen we ons in online netwerken en krijg je tips en trucs voor het
schrijven van berichtjes van maar 140 tekens. We gaan tijdens de training online stap voor stap
je zakelijk account aanmaken.
DE WERELD VAN HET KIND
8 april 2015 9.30 - 13.00 uur
Wil je graag meer weten over kinderen, wat ze kunnen en niet kunnen? De cursus bestaat uit
handreikingen voor de vrijwilliger (zonder pedagogische achtergrond !) die met kinderen beneden 12 jaar omgaat. Aan bod komen: de ontwikkeling van het kind en verschillende ontwikkelingsproblemen die bij kinderen kunnen voorkomen, hoe je een kind kunt benaderen?
ORGANISEREN EN BEGELEIDEN VAN GROEPSACTIVITEITEN
14 april 2015 13.30–16.00 uur
Tijdens deze workshop krijg je op interactieve wijze allerlei tips & trucs voor het organiseren en
begeleiden kleinschalige groepsactiviteiten.
KINDERMISHANDELING
15 april 2015 9.30-12.00 uur
De inhoud van deze bijeenkomst bestaat uit theorie over kindermishandeling, aangevuld met
beeldmateriaal en praktijksituaties. Op een interactieve wijze wordt dit thema behandeld.
ONDERSTEUNEN MENSEN MET BEPERKTE MOBILITEIT
16 april 2015 09.30-12.00 uur
Als vrijwilliger heb je soms te maken met cliënten die beperkt zijn in hun mobiliteit. Maar ook in
je eigen omgeving kun je hiermee geconfronteerd worden. Hoe ga je hier praktisch mee om? In
deze cursus leer je hoe je iemand kunt helpen bij het lopen, wandelen, aankleden, opstaan en
gaan zitten of hoe je het beste met een rolstoel kunt wandelen.
ALS ETEN NIET MEER GEWOON IS
21 april van 15.00–17.00 uur
Problemen met eten komen vaak voor, zelfs bij jonge kinderen. Ouders klagen erover dat hun
kind niet of niet gevarieerd genoeg eet, meisjes beginnen op tienerleeftijd al met lijnen en eetstoornissen als anorexia en obesitas komen steeds vaker voor. Wanneer is eten niet meer gewoon?
Tijdens deze workshop krijg je hier meer over te weten.
DEMENTIE
28 april 13.30-16.00 uur
Ook als vrijwilliger is de kans groot dat je in aanraking komt met iemand die dement is. Maar:
wat is dementie? Hoe ziet dementie er uit? Hoe communiceer je met mensen met dementie?
In de bijeenkomst werken we met praktische (video-)voorbeelden. We zoeken zoveel mogelijk
aansluiting met de werkpraktijk van de vrijwilligers
HET AANBOD IS GRATIS VOOR VRIJWILLIGERS VAN ORGANISATIES IN TILBURG
VOOR MEER INFORMATIE, NOG MEER AANBOD EN AANMELDEN,
KIJK OP: WWW.VRIJWILLIGERSACADEMIETILBURG.NL
GEZONDE WIJK WANDELVIERDAAGSE
Op initiatief van wijkbewoonster Yolanda Doorakkers in
samenwerking met ContourdeTwern en het JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht)
wordt er voor het eerst in het
voorjaar van 2015 een wandelvierdaagse georganiseerd!
Deze vindt plaats van 20 t/m
23 april en is speciaal voor
basisschool kinderen uit de
wijk! De starttijd voor elke
avond zal 18:30 zijn. Gezondheid staat centraal want dit is
heel belangrijk en kan ook superleuk zijn! Dit gaan wij laten zien tijdens de vierdaagse! Twee keer wordt er gestart
vanuit wijkcentrum
de Ypelaer en twee keer vanuit MFA de Symfonie dwars
door de wijken in Tilburg
Noord. In de Symfonie zal
op de laatste avond ook een
spetterende binnenhaal zijn
met een feestelijke afsluiting!
Wil je hierbij zijn? Houdt dan
de volgende editie van de
wijkkrant goed in de gaten!
VRIJWILLIGERSWERK DAT BIJ U PAST
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk helpt u graag bij het vinden van vrijwilligerswerk. Iedereen
heeft een talent, groot of klein. Als vrijwilliger kunt u iets extra’s betekenen voor de samenleving. vrijwilligerswerk levert u ook iets op. U leert nieuwe mensen kennen, gaat actief aan de
slag, doet (werk)ervaring op en u deelt uw talent met anderen.
Vindt u het niet erg om een extra boodschap mee te nemen voor uw buurvrouw die slecht ter
been is? Helpt u graag mee bij activiteiten bij u in de wijk zoals een wijkfeest of een sportdag?
Houdt u van klussen in en om het huis? Vindt u het leuk om te helpen achter de bar in de
sportkantine? Werkt u graag met kinderen? Geeft u wijkbewoners een leuke middag door te
helpen bij een ontmoetingsactiviteit? Of kunt u genieten van een praatje met uw buurman?
Als één van deze voorbeelden u aanspreekt, is vrijwilligerswerk iets voor u.
Samen met een medewerker van het Steunpunt Vrijwilligerswerk in uw wijk kunt u in een
gesprek aangeven wat u graag wilt doen. Uw interesse en talenten zijn uitgangspunt. U geeft
zelf aan wanneer het in uw agenda past om vrijwilligerswerk te doen. Of u penningmeester
bij een bestuur wilt zijn, voorleest, gezelschapsspelen wilt doen of wilt tuinieren. Er zijn vele
voorbeelden te noemen. Wij helpen u graag bij het vinden van vrijwilligerswerk.
STEL UW VRAAG
Heeft u zelf af en toe hulp nodig? Bijvoorbeeld voor het doen van een boodschap, voor begeleiding naar een instantie of voor hulp in de tuin? Ook deze vragen kunt u aan ons stellen.
Er zijn vele betrokken wijkbewoners die u graag helpen. Samen kijken we met u wat we voor
u kunnen betekenen.
IS UW ORGANISATIE OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS?
Organisaties, stichtingen en verenigingen die werken met vrijwilligers kunnen ook bij het
Steunpunt Vrijwilligerswerk terecht. Voor het werven van vrijwilligers kunt u een vacature
plaatsen op de vacaturebank. Deze is online te vinden via www.contourdetwern.nl. Voor advies en informatie over het maken van een vacature of voor vragen over het werken met
vrijwilligers kunt u contact opnemen met het Steunpunt Vrijwilligerswerk.
Wilt u weten waar bij u in de buurt een Steunpunt Vrijwilligerswerk is? Kijk dan op onderstaande lijst en loop gerust eens bij ons binnen.
Bereikbaar
Wijkcentrum De Ypelaer tel. (013)4552928 | dinsdag en donderdag van 09:00 tot 12:30 uur
Wijkcentrum MFA De Symfonie tel. (013)4553800 | maandag van 09:00 tot 12:30 uur
Internet: www.contourdetwern.nl
Facebook: www.facebook.com/vrijwilligersT
Twitter: www.twitter.com/vrijwilligersT
E-mail:
[email protected]
ADVERTENTIE

Vergelijkbare documenten

toke van de Zanden

toke van de Zanden discipline met louter vrijwilligers. Ook mensen zonder talent zijn van harte welkom.

Nadere informatie

Brood en meer op het verdiplein

Brood en meer op het verdiplein discipline met louter vrijwilligers. Ook mensen zonder talent zijn van harte welkom.

Nadere informatie

Kennismaking met Karin de Jong, manager

Kennismaking met Karin de Jong, manager Redactie: Miek Korsmit, Myriam Krol, Mieke Overbeek, Ab Kuiper, Pien de Kruijf, Simone Jacobs, Milou Althof en Lotta Hermans

Nadere informatie

Vluchtelingengezinnen leren in Noord hun eerste

Vluchtelingengezinnen leren in Noord hun eerste Niet alleen zijn de uniformen vervangen, maar er wordt ook hard gewerkt om de dienstverlening naar de burgers te optimaliseren. Het politiebureau aan de Brucknerlaan is voortaan door de week open v...

Nadere informatie