SOD 2015-december

Commentaren

Transcriptie

SOD 2015-december
●SOD ledenvergadering
●Evang. Boektiek Levend Water
●Spar Supermarkt Damwâld
●De Bruin Isolatie / ISO Noord
●Fotoimpressie 15 jaar SOD
16e jaargang | december 2015
?
ONGELUKJE
or
do
g
in
rg
Be
agen
onze takelw
is GRATIS
COLOFON
BOERSMA
VERTROUWD
MET SERVICE
• Verkoop nieuwe auto’s
en occasions
• Onderhoud en reparatie alle
personen en bedrijfswagens
• APK-keuring, gratis bij een grote
onderhoudsbeurt
• Takel-, berging- en autohulpdienst
24 uur bereikbaar
Contactblad van de Stichting Ondernemers Dantumadeel
Verschijnt vier keer per jaar - december 2015
Geachte lezers
van het SOD-magazine
Klantenb
eo
Klanten b ordelingen
met een eoordelen ons
8,7.
100
www.au % beveelt ons aa
tobedrijf
boersma n.
.nl
Voorweg 17
9113 PA Wouterswoude
T (0511) 42 20 21
www.autobedrijfboersma.nl
Fotografie Jaap de Boer
➤ De leukste teambuilding sessies,
bedrijfspresentaties, vrijgezellenfeestjes,
model in 1 dag eventueel met styling en visagie;
➤ Huur een fotostudio, daglicht- en/of flitsstudio;
➤ Familiefotosessie met koffie & lekkers;
Foarstrjitte 69 | De Westereen | www.fotojaapdeboer.nl
U hebt alweer het laatste nummer van het SOD-magazine van
2015 in handen, nog enkele dagen en het jaar ligt weer achter
ons. ‘Wer bliuwt de tiid? As sân glipt it ûs tusken de fingers
troch.’ Het jaar 2015 kunnen we typeren als een jaar met veel
spanningen, onzekerheden en een licht economisch herstel.
De SOD bijeenkomsten hebben in het teken gestaan van subsidiemogelijkheden, van zowel gemeenten als van de Provinsje
Fryslân. Als bestuur hopen we dat de informatie mogelijkheden hebben geboden. De SOD, die al meer dan 15 jaar de belangen van de ondernemers behartigt, is in vogelvlucht door
Jaap de Boer in beeld gebracht. De afwisseling was prachtig.
Jaap, nogmaals dank daarvoor!
Er zijn veel zaken welke het bestuur bezighouden. Met name de onderwerpen:
herinrichting van de dorpen rond de Centrale As en de eventuele DDFK-gemeenten vragen de aandacht. We weten dat we er als SOD prima voorstaan.
We hebben een goede verstandhouding met de gemeente, toch zal dit niet
in het geding moeten komen. Groot is goed, maar niet altijd beter! Het zal
u zeker niet ontgaan zijn dat de term ‘krimp’ regelmatig aan de orde komt.
Zelf vind ik dit niet het meest prettige woord, maar het geeft wel de uitdaging dit niet lijdzaam te accepteren. Het is de kunst om inventief en creatief
de toekomst tegemoet te gaan. Voor volgend jaar is er dan ook nieuw woord
voor ontstaan, ‘ krimpkrachtig’. Dit woord is ook het thema van de grote ONOF-avond in februari 2016. Met elkaar als regio, gemeenten en ondernemers
niet krampachtig maar daadkrachtig. We hopen u veel leesplezier te bieden
in dit magazine. In deze editie komen de u bekende rubrieken weer aan de
orde maar zeker ook een aantal verrassende onderdelen.
Samen voor een
duurzame toekomst
Tot slot wens ik een ieder gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling. Met daarna op het persoonlijke terrein een goed jaar, maar ook zakelijk
veel succes! Tot ziens op de nieuwjaarsreceptie op woensdag 6 januari 2016!
Bauke Schaafsma
Kolkensloane 4 • 9114 AG Driezum
[email protected] • www.damstra.nl
De Stichting Ondernemers Dantumadeel (SOD),
is opgericht op 1 april 1999 en heeft als doel:
◆bevorderen van de zakelijke belangen van de leden,
als wel de zakelijke en persoonlijke contacten tussen de leden
onderling te bevorderen;
◆scheppen van stimulerende voorwaarden voor ondernemers
in de regio, in het bijzonder van de noodzakelijke contacten;
◆onderhouden van contacten met overheden in de regio;
◆bevorderen van de bedrijvigheid in de regio;
◆bevorderen en uitvoeren van activiteiten, die tot het bereiken
van de genoemde doelstellingen kunnen leiden
Wist u dat SOD ook te vinden is op Facebook en Twitter? Via deze kanalen houden
wij u op de hoogte van de laatste nieuwtjes van o.a. onze leden en interessante informatie voor de ondernemer. Dus volg ons en blijf op de hoogte!
Like ons op facebook: SodDantumadeel
Volg ons op Twitter: @Sod_Dantumadeel
Bestuurssamenstelling:
◆B. Schaafsma, voorzitter
◆S. Bosgraaf, secretaris
◆D. Gros, penningmeester
◆B. de Boer, J. de Boer, J. Vlaskamp, leden
Voor informatie en aan- of afmeldingen:
Bestuurssecretariaat SOD: Anita van Wieren
Postbus 51, 9270 AB De Westereen
Mobiel: 06 - 57 98 21 29
Website: www.sod-dantumadeel.nl
E-mail: [email protected]
Contributie: € 212,50 excl. BTW
Inhoud:
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
Voorwoord voorzitter Schaafsma................................................................. 3
Ledenbijeenkomst in De Nije Warf.............................................................. 4
Barbecueën passie voor Romke Postma ..................................................... 5
Wat doet SOD voor haar leden? ................................................................... 6
Nieuw bestuurslid Jolanda Vlaskamp ......................................................... 6
Evangelische boektiek Levend Water .......................................................... 7
Supermarkt De Spar in Damwâld ................................................................ 9
De Bruin isolatie/ISO Noord ....................................................................... 10
De elf van Erik Goslings ................................................................................ 11
Columns: Van Wieren, Rabobank, Bert de Boer........................................ 12
Foto impressie 15 jaar S.O.D......................................................................... 12
Kerstpuzzel ....................................................................................................14
Kerstrecept ....................................................................................................14
3
STICHTING ONDERNEMERS DANTUMADEEL
Ledenavond in kader van 15 jaar SOD
De ledenavond van donderdag 19 november 2015 in Dorpshuis Nije Warf in Wâlterswâld, stond vooral in het teken van het 15-jarig bestaan van de Stichting Ondernemers Dantumadeel. Naast een tweetal gastsprekers, PvdA-politicus Lutz Jacobi en
A. Rosier, afdelingshoofd subsidiezaken van de provincie Fryslân, waren vooral mensen uitgenodigd die betrokken waren bij de oprichting van de stichting.
Fryslân. In eerste instantie als hoofd inkoop en de
laatste twee jaar als afdelingshoofd subsidiezaken. ‘”Mei de mienskip wurkje oan in moai en sterk
Fryslân”, is de slogan van de provincie, waar ik volledig achter sta. In de tijd dat ik nog afdelingshoofd
inkoop was, hadden we te maken met circa 4500
leveranciers, 30.000 facturen en een budget van
130 miljoen per jaar. In totaal betroffen de uitgaven van de provincie € 19.953.474. Circa een derde gedeelte werd in Fryslân aanbesteed.’ Ook wat
betreft de subsidiemogelijkheden werd een tipje
van de sluier opgelicht. De ondernemers werden
aangemoedigd, om zowel bij de aanbestedingen
als de subsidieregelingen alert te zijn. Er kunnen
zich kansen voordoen.
‘We hebben de afgelopen vijftien jaren veel mooie
dingen gedaan, ik zou wel een top-vijf willen samenstellen. Maar ik hoop ook, dat we als bestuur
ook van onze leden ideeën krijgen voor onze jaarlijkse ledenvergadering, waarbij er een activiteit op
het programma staat.’ Bauke Schaafsma noemde
nog even de namen van zijn drie voorgangers als
voorzitter, naast Wijma waren dat Jan de Vries en
Jasper Agema. Hierna verzorgde bestuurslid Jaap
de Boer een fotopresentatie met als titel ‘15 jaar
SOD, verleden en toekomst.’
Na de ontvangst, nam voorzitter Bauke Schaafsma
kort het woord: ‘Het is een bijzondere avond, een
avond waarin we terugkijken. Het is 15 jaar geleden dat de Stichting werd opgericht. We hebben
de mensen van het eerste uur uitgenodigd om dit
vanavond met ons te vieren. Harry Wijma, Joop
Smits en Aaltje Nicolai hebben gehoor gegeven
aan deze uitnodiging, terwijl we verder nog wat
afmeldingen hebben gekregen. Het is wel aan
de doorzettingskracht van de pioniers te danken,
dat we nu staan waar we staan. Een sterke vereniging. Helaas moet ik melden, dat politica Lutz Jacobi heeft moeten bedanken om hier vanavond te
zijn. Door de situatie in Europa mocht zij vanavond
4
STICHTING ONDERNEMERS DANTUMADEEL
niet van haar post.’ Bauke Schaafsma verleende, na
zijn openingswoorden, de eerste voorzitter Harry
Wijma en zijn echtgenote de eer, om aan het uitstekende stamppotbuffet te beginnen.
De eerstvolgende bijeenkomst is de Nieuwjaarsreceptie op 6 januari 2016.
Barbecueën, ook in de winter
DAMWÂLD - Voor veel mensen hoort barbecueën bij de zomer. Even naar de slager
voor een barbecuepakket en genieten maar. Anderen steken er echter veel meer
energie in en voor hen is elk moment van het jaar een barbecue-moment. Romke
Postma is zo’n man, met een passie voor barbecueën, maar ook voor koken. Echt
ambachtelijk, alles wordt door Postma zelf gemaakt, ook de sausjes en marinades
komen van zijn eigen kokshand. Een liefhebber pur sang, die uren intensief bezig
kan zijn voordat zijn eigen, door hem zelf ontworpen en gefabriceerde barbecue in
werking wordt gesteld.
‘Jammer dat het klaar is, dat is het begin van het
einde.’ Woorden die veelzeggend zijn, als het over
de voorbereiding van het barbecueën gaat. Romke
Postma is een echte culinaire liefhebber, die niet
alleen heerlijk kan genieten van het eindproduct,
maar ook intens bezig is met de voorbereidingen.
De weg naar de barbecue is voor hem de mooiste
weg, een weg die qua tijd een grote tijdsinvestering vraagt. Regelmatig bijna een dagtaak is, maar
dit is eerder een vreugde dan een straf. ‘Voor mij is
het, naast mijn autobedrijf een enorme ontspanning, waar ik intens van geniet.’
Romke Postma laat in zijn autobedrijf niets aan het
toeval over en ook wat de barbecue betreft, wordt
en is alles tot in detail geregeld. Hij heeft zelf zijn
eigen barbecue gemaakt, waarop het vlees voortreffelijk klaar kan worden gemaakt. De materialen die hij gebruikt heeft zijn, naast de dikwandige
tank van een grote compressor en een buffertank
van een industriële cv-installatie, de houten wielen
van een ouderwetse boerenkar. De wielen dienen
vooral voor het verplaatsen van de grote barbecue,
zodat ook de buren optimaal kunnen genieten van
de passie van buurman Romke. Na een paar dagen laswerk is een barbecue ontstaan, die perfect
past in het straatje van Postma.
‘Sinds de geboorte van onze kinderen ben ik een
echte “hiemhûn” geworden. Mijn ideale weekend
bestaat dan ook uit een barbecue klaarmaken, in
combinatie met het werken in de tuin. Ik bereid alles zelf voor, gebruik alleen verse ingrediënten en
maak ook de marinade en de sausjes klaar. Daarnaast zorg ik voor de beste kwaliteit vlees, of dit nu
gaat om een lekkere steak of om spareribs. De basis moet gewoon goed zijn. Ik ben er heel intensief
mee bezig en gebruik voor het garen op de barbecue ook diverse soorten hout. Terwijl het vlees dan
langzaam gaar wordt, ben ik in de tuin bezig. Het is
echt slow cooking. Je kunt er uren mee bezig zijn.
Het ruikt vaak heel lekker in de tuin. Eigenlijk is
er maar één voorwaarde, het moet droog zijn. Ik
kan altijd uitwijken onder de veranda, maar in de
openlucht is toch het mooiste.’
Romke Postma laat niets aan het toeval over. Een
barbecue is bij hem een culinaire happening. ‘Als
ik over voldoende financiële middelen beschikte,
zou ik wel een eigen klein restaurant willen hebben, waar ik twee keer per week zou kunnen koken voor mijn gasten. Dat lijkt mij prachtig. Voorlopig moet ik het met mijn eigen barbecue en mijn
vrienden doen. Dat is zeker niet minder leuk. De
schaduwkant is dat ze verwachten, dat als er gekookt moet worden, dat ik dat dan ook doe. Dat
vind ik prima, maar dan moet ik mijn gang kunnen gaan. Dus ook met een goed wijntje of een
lekker biertje erbij. Het moet helemaal af zijn. Ik
ben nu eenmaal een perfectionist. Als ik uit eten
ben, kan dat wel eens lastig zijn. Soms geef ik het
eten terug, maar ik ben geen vervelend mannetje
dat op alle slakken zout legt.
Je kunt ook in onze regio best goed en lekker uit
eten gaan,’ besluit Romke zijn verhaal. Dat de producten van Romke Postma er goed in gaan, bewijst
hij de laatste twee jaren tijdens de markt met de
paardendagen, waar hij kwaliteitshamburgers verkoopt. ‘Leuk, al is het alleen maar om de reacties
die je krijgt. Die zijn allemaal positief.’
Door de afwezigheid van Lutz Jacobi, kreeg de heer
A. Rosier, afdelingshoofd subsidiezaken provincie
Fryslân, meer tijd en gelegenheid om zijn verhaal te
houden. Rosier startte zijn carrière in de commerciële wereld van inkoop en logistiek. Later ging hij
werken voor de rijksoverheid en heeft hij zijn kennis en ervaring verbreed op het gebied van organisatieontwikkeling en (Europees) aanbesteden.
Inmiddels werkt Rosier al jaren voor de provincie
5
STICHTING ONDERNEMERS DANTUMADEEL
Een kijkje in de SOD keuken
In de vorige editie hebben we u iets verteld over de bezigheden van de SOD.
De ONOF, waar Bauke Schaafsma deel van uitmaakt, is hier in naar voren gekomen. De voorzitter van de ONOF, dhr. H. Geursen, heeft de voorzittershamer inmiddels overgedragen aan Dhr. T. de Boer. Laatstgenoemde is in het
dagelijks leven werkzaam als directeur op de afdeling Bedrijven van de Rabobank in Surhuisterveen. Dhr. Geursen was onder andere door zijn vele contacten, met name in Den Haag, zeer waardevol voor de ONOF. Hij heeft een
zeer positieve invloed gehad op de ONOF. Als SOD wensen we hem alle goeds
en zijn opvolger veel succes.
Evangelische boektiek
‘Levend Water’
DAMWÂLD - In het winkelcentrum in Damwâld is de Evangelische boektiek
‘Levend Water’ van Geert en Klaske van der Woude in de decembermaand nog meer
een ‘bron waaruit men graag pompt’, dan in de elf maanden ervoor. En ook met de
kerstdagen in zicht, weten velen de weg naar de boektiek te vinden. Dat dit ook een
uitstekend adres is voor een kerstpakket in relatie tot het christelijk geloof, is wellicht minder bekend.
ook met vrijwilligers. Uiteraard komt er een stukje commercie om de hoek kijken, maar anderzijds
is het toch ook min of meer een roeping. ‘Wij werken vooral vanuit onze christelijke geloofsovertuiging. We zien het als een missie om het woord van
God dicht bij de mensen te brengen, door middel
van boeken, cd’s, enz. Daarnaast hebben we een
prachtige collectie geschenken en hiervoor ontstaat een steeds groter wordende belangstelling.
Je kunt daarbij aan heel veel dingen denken, zoals
wijn uit Israël, wijn die ook in veel van onze kerstpakketten verpakt zit.’
De laatste tijd hebben Bauke en Henri zich sterk gemaakt voor het aankoopen aanbestedingsbeleid. De evaluatie heeft aangeven dat hier nog veel winst
in is te behalen. Dit geldt niet alleen voor de gemeenten maar ook voor de ondernemers. De ONOF doet haar best om dit transparant en werkbaar te maken voor de ondernemers. Informatie hierover zult u in het nieuwe jaar krijgen.
Kansen in kernen in de dorpen rondom de Centrale As beginnen steeds meer
vormen te krijgen. In De Falom is de uitvoering reeds begonnen. In Damwâld
is het ontwerp inmiddels aan de burgers gepresenteerd. In goede harmonie met de belanggroepen, waar de SOD deel van uitmaakt, is er een prachtig ontwerp ontstaan. Hieruit blijkt dat er door samenwerking mooie dingen
kunnen ontstaan.
Ook deze keer willen we benadrukken dat alle ideeën en suggesties welkom
zijn bij het bestuur. We kunnen niet alles aanpakken, maar proberen is het
minste wat we kunnen doen!
Bestuur SOD
Jolanda Vlaskamp
nieuw gezicht in het bestuur
Jolanda Vlaskamp is het nieuwe gezicht in het bestuur van Stichting Ondernemers Dantumadeel. Jolanda is een oplossingsgerichte enthousiaste ondernemer die zeker een aanwinst is voor het bestuur. Zij neemt een rijke ervaring
mee dankzij de organisatie van veel evenementen waarin Jolanda meedenkt
over de uitvoering. Haar eerlijke benadering, een nuchterheid en uitstekende
service is kenmerkend. Bijzonder is haar expertise op het gebied van netwerken, iets waar geen enkele ondernemer meer aan voorbij kan. Haar voortvarende werkwijze is veelbelovend.
“Na al enige jaren lid te zijn van de SOD neem ik dan nu ook deel in het bestuur
van deze gezellig, leuke en informatieve ondernemersvereniging! Graag stel
ik me aan u voor. Ik ben Jolanda Vlaskamp en run samen met mijn man ons
bedrijf Vlaskamp Licht Geluid Techniek, met dit bedrijf zijn wij op diverse locaties landelijk inzetbaar, telkens weer een leuke nieuwe uitdaging om een
evenement te voorzien van passende audiovisuele middelen.
Onlangs heb ik met een compagnon het bedrijf Kinderrouter BV opgericht
waarvan ik mede directeur ben, Kinderrouter is een uniek apparaat waarmee een veilige relevante wifi internetverbinding voor kinderen wordt gerealiseerd. Neemt u maar eens een kijkje op de websites: www.vlaskamp.nl en
www.kinderrouter.nl
6
STICHTING ONDERNEMERS DANTUMADEEL
Voor beide bedrijven neem ik o.a. het klantcontact voor mijn rekening, wat ik
met veel enthousiasme doe, zowel via de sociale media als rechtstreeks persoonlijk gaan netwerken vind ik fantastisch om te doen. Uiteraard ben ik ook
veel op evenementen aanwezig, indien nodig help ik met opbouwen van apparatuur. Behalve ondernemer ben ik ook moeder van twee jongens. Veel
tijd doorbrengen met ons gezin, heeft voor ons een hoge prioriteit.” Ik hoop
u weer spoedig te ontmoeten op één van de ondernemersbijeenkomsten.
Evangelische boektiek ‘Levend Water’ richt zich op
de verkoop van boeken, Bijbels, kaarten, cd's, dvd's
en geschenken in relatie tot het christelijk geloof.
Geert en Klaske van der Woude hebben zich inmiddels aangesloten bij de SOD. ‘Wij vinden het
belangrijk om lid van een vereniging als de Stichting Ondernemers Dantumadeel te zijn. Je weet
dan vaak wat er speelt in de gemeente. Hierdoor
kun je ook beter de vinger aan de pols houden, wat
betreft de ontwikkelingen die er zijn. Samen sta je
tenslotte veel sterker, ook richting gemeente. Ook
het contact met andere collega-ondernemers vinden wij belangrijk. Je kunt elkaar nodig hebben,
maar elkaar ook ondersteunen. Wij zijn wat dat
betreft positief ingesteld en denken aan mogelijkheden en kansen,’ aldus Geert van der Woude.
In de boektiek is Klaske min of meer het vaste, vertrouwde gezicht. ‘Levend Water’ werkt daarnaast
Geert en Klaske zijn in de regio zeker niet onbekend. Velen die van Damwâld richting De Falom
over de Haadwei door Broeksterwâld reden, zullen
de borden wâldbeantsjes en wâldgieltsjes gezien
hebben. Ook het hoveniersbedrijf van de familie
Van der Woude is niet onbekend. Een hoveniersbedrijf dat Geert inmiddels samen voert met zijn
oudste zoon, die de dagelijkse leiding heeft overgenomen. ‘We hebben drie kinderen en een kleinkind, de tweede is op komst,’ vertelt Klaske met
gepaste trots.
‘Hobby’s? Daar hebben we geen tijd voor. Ons werk is
onze hobby. We steken veel tijd in onze beide boektieken . Naast Damwâld hebben we ook een zaak
in Buitenpost. We staan voor ons christelijk-zijn
en dat willen we op deze manier graag uitdragen.
Daarnaast zijn we druk bezig met het hoveniersbedrijf. We gaan binnenkort een fraaie showtuin ma-
ken, zodat mensen ook visueel een beeld kunnen
vormen over hoe hun tuin er uit zou kunnen zien.
Zoals al eerder gememoreerd denken wij in mogelijkheden, we hebben nog heel veel ideeën. We
willen inspelen op de ecologische hoofdstructuur
met het realiseren van een camping. En intussen
heb ik hier ook een aantal jonge ‘wâldbaarchjes’
zitten, waar we mee gaan fokken. Een wâldbaarch
is een Hongaars wolvarken. We willen er een regionaal streekproduct van maken, dus geen massa
of iets dergelijks. Gewoon beperkt, de dieren een
goed leven bieden. Inmiddels is er al belangstelling van Friese toprestaurants, maar ook topkoks
als Joop Braakhekke en Herman de Blijker staan
hier positief tegenover.
Komende winter worden een aantal wichter bomen geplant in het kader van ‘wâldfrucht’. Op deze
manier zijn we constant bezig. Dat is onze hobby,
bezig zijn met de schepping op een verantwoorde
manier,’ besluit Geert van der Woude.
Evangelische Boektiek,
C. Veenlandstrjitte 38, 9104 BN Damwâld,
Telefoon (0511) 420 756.
Kerkstraat 26, 9285 TB Buitenpost,
Telefoon (0511) 543 598.
E-mail: [email protected]
Website: www.boektieklevendwater.nl
7
STICHTING ONDERNEMERS DANTUMADEEL
Spar Terpstra Damwâld
Specialist in
duurzame energie
DAMWÂLD - ‘Eigenlijk hoort het gewoon vanzelfsprekend te zijn, dat je lid bent
van een middenstands- of ondernemersvereniging in je gemeente. Dat is tenminste mijn visie. Je weet daardoor wat er speelt in je dorp, de regio en samen sta je
sterker. Je kunt van elkaar leren, maar ook elkaar stimuleren. Ik ben er zelf nog niet
echt mee bezig wat betreft de S.O.D., maar ik denk ook dat netwerken een optie is.
Contacten leggen en tonen waar je mee bezig bent, om zodoende de eigen regio te
versterken.’ Jelmer Terpstra, sinds vijf jaar eigen ondernemer van de Spar in Damwâld, houdt van openheid.
• elektro
• verwarming
• zonnepanelen
• sanitair
• airco
• NEN-keuringen
De notaris voor
ondernemend Friesland!
Conradi-Veenlandstraat 88 - 9104 BN Damwoude
Tel. (0511) 42 12 19 - www.bosgraafinstallaties.nl
Tel. (0511) 425848 - [email protected]
Ga voor meer informatie naar
www.notariskantoorbeks.nl
Comfort voor
uw bedrijf!
Uw betrouwbare partner
voor airconditioning &
warmtepompsystemen
Samen stappen ondernemen
Wij staan naast de ondernemer, waar dit ons ook brengt.
Begin deze maand stond de Spar aan de Molenweg in Damwâld, stil bij haar eerste vijfjarige lustrum. Jelmer Terpstra heeft vanaf dat moment
de touwtjes in handen en heeft ervoor gezorgd,
dat er een open structuur is ontstaan. ‘Natuurlijk
was de opstap eerst best lastig. Ik was al een aantal jaren bedrijfsleider, maar als eigenaar komt er
toch veel meer bij kijken. Niet dat ik spijt van mijn
keuze heb, absoluut niet, maar het is wel de realiteit. Het was de laatste stap die ik nog kon maken. Ik houd van openheid en laagdrempelig zijn.
Ongedwongenheid is het sleutelwoord, mensen
moeten zich in onze winkel vrij voelen. We hebben voor een ruime opzet gekozen ook tussen de
schappen, zodat bezoekers die slecht ter been zijn,
ook gemakkelijk kunnen winkelen met een rollator of scootmobiel.’
Jelmer Terpstra beschrijft zijn Spar Damwâld als
een echter buurtsuper, met een groot assortiment
en een hoog serviceniveau. ‘Ik werk veel met vaste
krachten. Dat vind ik belangrijk, zelfs de mensen
van de vulploeg blijven vaak jaren. Klanten weten
het te waarderen dat ze steeds dezelfde gezichten
zien, mensen die nog de tijd voor hen nemen. Wij
zitten hier in het hart van de sociale gemeenschap
van het dorp. Onze medewerkers ervaren dat ook
zo en maken regelmatig een praatje. Niet vanuit
een verplichting, maar vanuit het sociale gevoel
voor de mensheid. Betrokken zijn met de klanten, die hier vaak al jarenlang komen. Ik noem ons
ook wel eens “de vergeten boodschappenwinkel”
of de “keukenkastje super”. Daarmee wil ik zeggen,
dat deze klanten vaak geen voorraad meer in hun
keukenkastjes hebben en daarom bijna dagelijks
even binnenwippen.’
‘Anderzijds kun je toch ook stellen, dat wij de meest
complete supermarkt van Damwâld zijn. We hebben vrijwel alles, zoals ook een slijterij en een stomerij. Daarnaast kunnen klanten ook nog bij ons
terecht voor hun postzaken, waaronder het laten
bezorgen van pakketjes. We hebben een TNTservicepunt in onze winkel. Ik vind dat van toegevoegde waarde voor onze klanten en ik denk dat
ook middenstanders hier goed gebruik van kunnen maken.’ Een structuur van openheid, daarin
past voor Jelmer Terpstra ook, dat er geen muntjes
in de winkelkarretjes gestopt hoeven te worden.
Ook voor Jelmer Terpstra is er nog een leven naast
zijn intensieve baan, hoewel er weinig vrije tijd
overblijft. Een ondernemer is vaak constant bezig. Een groot gedeelte van het leven naast de
Spar supermarkt, wordt in beslag genomen door
zijn gezin. Jelmer Terpstra woont met zijn vriendin en hun drie kinderen in Broeksterwâld. De kinderen, twee meisjes van 9 en 7 jaar en een jongen
van 3, vragen uiteraard ook hun aandacht. ‘Verder vind ik een Amerikaanse oldtimer prachtig.
Het is een droom om er ooit nog eens een te bezitten. Wat ik vrijwel nooit mis zijn de Dragraces,
zoals die ook bij Drachten jaarlijks worden georganiseerd, 400 meter in een zo snel mogelijke tijd
rijden, dat boeit mij. Ook lees ik graag, liefst een
thriller. Ik houd niet zo van het “beeldbuisje”, ik beleef meer plezier aan een goed boek’, besluit Jelmer Terpstra zijn verhaal.
De Spar, buurtsuper,
Molenweg 15-17, 9104 CX Damwâld.
Telefoon: (0511) 423 740
E-mail: [email protected]
24H
STORINGS
DIENST
Graag praten wij met onze klanten over hun ambities en ideëen
en geven we passend advies. Samen zetten we stappen vooruit.
Maak ook een vrijblijvende afspraak voor een adviesgesprek.
www.vanwieren-vellinga.nl
Kelvinlaan 5b
9207 JB Drachten
Tel. 0512 - 571 620
[email protected]
www.koelvisie.nl
Koelvisie richt zich op installateurs,
particulieren, bedrijven en energie & milieu
9
STICHTING ONDERNEMERS DANTUMADEEL
ISO Noord en De Bruin Isolatie
Aan de Roazeloane in De Westereen staat het prachtige complex van De Bruin Isolatie bv als één van de visitekaartjes voor het bedrijfsleven in de gemeente Dantumadiel. Een bedrijfsruimte die alweer te klein lijkt, vooral omdat het bedrijf per 1 juli jl.
is samengegaan met ISO Noord. Een samenvoeging waardoor het bedrijf nog sterker
is geworden en nog meer kan bieden op het gebied van isolatie. ‘We hebben onze positie op de Nederlandse markt nog steviger gemaakt,’ aldus De Bruin en Visser. Ondertussen is het ook een bedrijf geworden, dat aan circa dertig mensen werk biedt.
ISO Noord is een bedrijf met meer dan 25 jaar ervaring. Sije Visser van dat bedrijf en Henk de Bruin
van De Bruin Isolatie vormen, samen met Wiepie
de Bruin, de directie van het bedrijf. Een bedrijf
dat zich diep geworteld weet in de boeiende, maar
ook veelzijdige wereld van isolatie, waarin vooral
veel kennis van zaken gevraagd wordt. De samenvoeging is niet zomaar toevallig ontstaan. Zowel
Henk als Wiepie de Bruin waren al voor een kwart
aandeelhouders in het bedrijf van Visser. ‘We hebben besloten onze krachten te bundelen. Eigenlijk
was het een beetje te gek. Twee bedrijven waarvan het werkgebied elkaar deels overlapt en veel
raakvlakken kent, in hetzelfde dorp. We hebben
nu een ijzersterke formule en kunnen de volledige Nederlandse, maar ook buitenlandse markt
van dienst zijn,’ aldus Visser.
‘In ons vakgebied komt het vooral aan op kennis,
dus het leveren van kwaliteit. Isolatie is een specialistisch vak, dat moet voldoen aan hoge eisen. We
kunnen daar ook aan voldoen, omdat we steeds
zijn blijven investeren in kwaliteit. Kwaliteit niet
alleen wat betreft de materialen en de kennis van
de materialen, maar vooral ook wat betreft personeel,’ aldus De Bruin. De banden tussen Visser
en De Bruin bestaan al jaren. ‘We kennen elkaar
van de basis, van de werkvloer en ik ben duidelijk van mening dat het een groot voordeel als je
de werkvloer kent. Je weet wat er leeft onder het
personeel. We hebben een open structuur, mede
daardoor hebben we tevreden mensen aan het
werk, die bereid zijn hun kwaliteiten voor de bedrijven in te zetten.’
De medewerkers worden jaarlijks bijgeschoold. Er
wordt gebruik gemaakt van volledige geteste en
TNO gecertificeerde brandwerende doorvoering-
De 11 aan Erik Goslinga
systemen. Binnen de bedrijven beheersen ze alle
technieken die voor perfecte isolatiewerkzaamheden noodzakelijk zijn. ‘Wij zijn actief in de sectoren food, tankisolatie, industrie, utiliteitsbouw en
scheepsbouw en tevens gespecialiseerd in brandwerende voorzieningen.’
1. Is er een leven naast uw werk?
Een groot deel van de voorbereiding wordt uitgevoerd in de eigen werkplaats. Voorbeelden zijn het
prefabben van diverse soorten vormstukken en
passtukken, voor bijvoorbeeld luchtkanalen, leidingwerk en kappen. Om dit allemaal op een zeer
nauwkeurige manier te realiseren, wordt gebruikt
gemaakt van moderne machines. ‘Wij beschikken
over een VCA-certificaat, een Firestop-certificaat en
een NEN-verklaring. Wij hebben ons ook gespecialiseerd in het brandwerend afdichten van doorvoeringen. Als brandwerende applicateur met goed
opgeleide vakmensen, werken wij dagelijks aan de
veiligheid van gebouwen en dus van mensen. Wij
beveiligen trapportalen, vluchtgangen en verdiepingsvloeren zodanig, dat het wordt uitgevoerd in
overeenstemming met het Bouwbesluit. De eisen
die gelden worden bepaald volgens regels, die zijn
vastgelegd in het bouwbesluit lopen op van 15, 30,
60 en zelf tot 120 minuten brandwerend. Het isoleren van leidingwerk voor diverse installaties zoals:
CV, gekoelde waterleidingen, koud- en warmwater,
hemelwater, rioleringen kunnen worden afgewerkt
d.m.v. thermische isolatie, tegen condensvorming
en akoestische isolatie. Voor het zichtwerk kan het
naar keuze worden afgewerkt met bijvoorbeeld,
isogenepak of aluminiumbeplating. Ook het isoleren van luchtkanalen zoals toevoerkanalen, buitenlucht aanzuig-, afblaas- en dak kanalen horen
tot het takenpakket.
2. Wat betekent uw werk voor u?
De Bruin Isolatie B.V.
Telefoon (0511) 449 537,
[email protected] / www.debruinisolatie.nl
ISO Noord bv
Telefoon (0511) 449 537,
[email protected] / www.isonoordbv.nl
Naast mijn werk doe ik aan windsurfen. Meestal ben ik te vinden op het
Tjeukemeer of IJsselmeer. Afgelopen zomer heb ik de plank mee gehad
naar Kroatië, dit was een fantastische ervaring. Daarnaast bezoek ik de
thuiswedstrijden van Sc Heerenveen en ga ik graag met vrienden naar
festivals zoals Mysteryland.
Mijn werk doe ik met veel plezier. Mijn werk betekent veel voor mij,
omdat we mensen aan een baan of volgende stap in de carrière helpen.
We helpen werkgevers aan het juiste personeel en adviseren hun over
het personeelsbeleid.
3. Waar hebt u een hekel aan?
Ik vind het vervelend als ik onredelijk of oneerlijk behandeld word.
4. Waar kunt u van genieten?
Ik kan er van genieten als ik de wind vol in het zeil heb en lekker over
het water surf. Dit geeft mij het ultieme gevoel van vrijheid.
5. Welk boek heeft u het laatst gelezen?
Richard Branson - Gaat niet bestaat niet (Niets is onmogelijk).
6. Voor welk programma gaat de tv aan en wanneer uit?
De werkgelegenheid gaat omhoog, al is de markt nog enigszins ‘grillig’.
Waar wij de afgelopen jaren veel vraag zagen in productie-/ uitvoerend
personeel krijgen we nu ook veel vacatures voor leidinggevenden.
Vooral dit laatste vind ik een opvallende trend van de laatste maanden.
Gaat de werkgelegenheid omhoog? Ja, die indruk heb ik wel.
Vinden er ook veel veranderingen plaats gezien de WWZ en wat betekent dit
voor zowel de werkgever als de werknemer?
Met de komst van de WWZ zijn er veel veranderingen gekomen in
het arbeidsrecht. Veel organisaties hebben het personeelsbeleid
hierop aangepast waardoor de impact tot nu toe mee valt. De
transitievergoeding en de participatiewet zijn veranderingen waarvan
de daadwerkelijke gevolgen nog moeten blijken. Voor werknemers
betekent de WWZ o.a. dat ze bij reguliere werkgevers eerder toe
zijn aan een vast contact (2 jaar). Wij hebben situaties gezien dat
medewerkers daardoor hun baan verloren, maar ook situaties
waardoor ze nu een vast contract krijgen. Dit is erg afhankelijk van
het beleid van de organisatie. Daar en tegen kunnen wij als uitzender
5,5 jaar lang flexibele contracten bieden. Dit betekent voor onze
medewerkers dat we ze langer (flexibel) aan ons kunnen binden. De
exacte gevolgen zijn dus erg situatie afhankelijk!
7. Wat is uw levens motto?
Ik sta positief in het leven, daarbij heb ik het motto: als iets niet gaat
zoals je wilt en je hebt er invloed op, doe er dan iets aan. Heb je er geen
invloed op? Accepteer het zoals het is en zorg dat het werkt voor jou.
8. Wat betekent de SOD voor u?
Door de SOD leer ik nieuwe mensen kennen. Ik vind het fijn om in
gesprek te gaan met ondernemers uit de regio omdat we hier nauw
mee samenwerken en zo op de hoogte blijven van de trends en
ontwikkelingen. Daarnaast vind ik het informele karakter prettig.
9. Wat is uw grootste wens?
10
De TV gaat aan voor Homeland, studio sport en Penoza. De TV zet ik uit
voor programma’s zoals Grey’s Anatomy.
Op korte termijn willen mijn vriendin en ik graag met een camper een
rondreis maken door Scandinavië. Op lange termijn hoop ik dat ik mijn
ambities privé en zakelijk na kan blijven streven. Plezier in mijn werk en
privé een gezond gezin.
10.Matthijs Bakker noemde als antwoord op de vraag
in de vorige editie ‘Wie zou u graag in onze volgende
editie willen zien en welke vraag wilt u hem/haar graag
stellen?’. De vraag van hem is: Ik ben erg benieuwd
naar de ontwikkelingen in Noord-Oost Friesland op
de arbeidsmarkt. Gaat de werkgelegenheid omhoog?
Vinden er ook veel veranderingen plaats gezien de WWZ
en wat betekent dit voor zowel de werkgever als de
werknemer?
STICHTING ONDERNEMERS DANTUMADEEL
Eric Goslinga van Start People
De vraag van Matthijs kan ik het beste opknippen in verschillende
vragen:
Ik ben erg benieuwd naar de ontwikkelingen in Noord-Oost Friesland op de
arbeidsmarkt, Gaat de werkgelegenheid omhoog?
11. Wie zou u graag in onze volgende editie willen zien
en welke vraag wilt u hem/haar willen stellen?
In de volgende editie zou ik graag Bert de Boer - Regiomakelaar De Boer
willen zien. Door mijn vooropleiding vastgoed & makelaardij kijk ik
hier nog altijd met een schuin oog naar. De vraag(en) die ik zou willen
stellen: Overal lees ik dat de woning/ vastgoedmarkt aantrekt. Hoe
verhoudt zich dit tot NO-Friesland? Wordt er weer meer verkocht en
wat zijn opvallende (prijs) ontwikkelingen in Noord- Oost Friesland?
11
STICHTING ONDERNEMERS DANTUMADEEL
COLUMN
Grip op bedrijfsrisico’s
Ondernemers houden het meest van ondernemen. Ze zijn enthousiast over hun bedrijf, zien kansen en mogelijkheden en willen verder. Ondernemen zit hen in het bloed. En ondernemers nemen risico: dat is de kern van ondernemen. Het voor eigen rekening en risico
voeren van een onderneming. En daar zijn ondernemers vaak trots
op. Zij durven!
Echter, als verstandig ondernemer doet u ook aan risicomanagement.
Dat wil zeggen proberen om de risico’s die u loopt op zijn minst te zien
aankomen. Immers, pas als u weet welke risico’s uw bedrijf loopt, kunt
u bepalen hoe u hiermee om wilt gaan. Welke risico’s wilt u accepteren, voor welke risico’s kunt u (extra) preventieve maatregelen tref-
fen en welke risico’s wilt u verzekeren?
Wij staan voor u klaar om, samen met u, in kaart te brengen wat de
voor u relevante risico’s zijn die uw bedrijfsdoelstellingen bedreigen
en adviseren u graag over de mogelijkheden die u heeft om deze risico’s te beheersen. Met ons advies, afgestemd op uw risicobereidheid,
bedrijfsdoelstellingen en financiële situatie kunt u een bewuste keuze maken, heeft u meer grip op uw bedrijfsrisico’s en …. kunt u doen
waar u het meest van houdt: ondernemen.
Marcel van der Werf, Jaap van der Wagen en Mient Dantuma
Risicospecialisten Rabobank Noordoost Friesland
COLUMN
Pietluttigheden
In deze column wil ik ingaan op twee aspecten van de formele factuureisen. De belastingdienst publiceert deze op haar website. Voor
iedereen eenvoudig te vinden. En toch boeiend om het er even over
te hebben.
Eerste punt: uw volledige naam en die van uw afnemer.
Dat u al uw naw-gegevens op uw factuur zet zal waar zijn, al blijft het
opletten wanneer u uw eenmanszaak omzet in een VOF of een BV.
Maar de naam van uw klant, staat die er ook goed op? Is dat de juridische naam? Of een handelsnaam? Dat laatste is toegestaan mits deze
bij de KvK staat geregistreerd. Dat kunt u controleren, doet u dat ook?
Een tweede punt: uw volledige adres en die van uw afnemer.
Is op het eerste gezicht niet zo spannend. Immers: de postbesteller
moet de envelop met uw factuur toch ook goed kunnen bezorgen.
Dus dat komt goed. Echter: er staat nog bij: ‘vermelding van alleen
een postbusnummer is onvoldoende’. Dat wordt lastiger, uw klant wil
juist al zijn post in de postbus hebben en niet op zijn vestigingsadres.
Op zich twee pietluttigheden, die de fiscus er met een bepaalde reden in zet. Wordt er vaak op gecontroleerd? Nee. Maar een eventuele discussie kan beter worden voorkomen.
En de sanctie? Voor het uitreiken van een foute factuur kan de belastingdienst u beboeten met een bedrag van maximaal € 5.278 per
factuur. En het risico voor uw klant? Dat hij de voorheffing niet mag
verrekenen. Terwijl u de in rekening gebrachte omzetbelasting uiteraard wel moet afdragen. Op zich pietluttigheden, die grote gevolgen
kunnen hebben en op zich ook vrij eenvoudig te voorkomen zijn. Het
is maar de vraag of het versturen van digitale facturen hiermee een
voordeel is. Meer weten? We informeren u graag!
Frans van Wieren,
Van Wieren & Vellinga Adviseurs en Accountants
COLUMN
Centrale As en de woningmarkt
Het noordelijk deel van de Centrale As is geopend. Bijzonder om van
Dokkum naar De Westereen te rijden waarbij je het gevoel hebt dat je
bij de afslag Broeksterwâld nog maar voor Damwâld bent. De beleving
van afstand is ineens geheel veranderd. Als makelaars hebben we de
planvorming op de voet gevolgd. Welke invloed zou dit hebben voor
ons werk, de waarde van de huizen, de beleving van mensen die hier
wonen, maar ook van mensen die zich hier zouden willen vestigen.
toegenomen in ons werk. Onlangs had ik een bezichtiging met iemand die mogelijk voor werk vanuit Dokkum zou worden overgeplaatst naar Burgum of Drachten. Ik stelde de vraag waarom in Dokkum een huis te kopen en niet in een plaats dichter bij het werk. Zijn
motivatie was dat door de Centrale As hem de mogelijkheid werd geboden in een prachtige plaats als Dokkum te blijven wonen en dat hij
daarbij met een goede verbinding het werk kon bereiken.
Eerder hebben we vanuit het verkoop perspectief vaak de gemakken van de aanstaande weg genoemd aan potentiele huizenkopers.
Toen was moeilijk in te schatten wat deze weg daadwerkelijk zou
betekenen in tijdwinst c.q. voordeel. Nu het eerste deel van de weg
klaar is, krijg je daar wel een gevoel bij. Ikzelf verbaas me erover dat
je op zo’n relatief kort deel van het totale traject het gemak al ervaart.
Sinds de opening van het noordelijk deel is ook deze beleving sterk
Deze persoon bevestigd het gevoel wat we eerder alleen vanaf papier
konden presenteren. Nu het concreet te ervaren is, kan hier waarde
aan worden gegeven. Ik denk dat de toekomst deze beweging nog
gaat versterken. Op termijn zullen mensen uit zuidelijker delen van
Nederland, zich hier gaan vestigen omdat de infrastructuur goed is.
12
STICHTING ONDERNEMERS DANTUMADEEL
Bert de Boer, Regiomaakelaardij
13
STICHTING ONDERNEMERS DANTUMADEEL
2
3
4
5
6
7
12
14
15
21
17
22
32
10
20
25
26
34
35
36
39
40
43
46
44
47
48
51
52
57
53
58
61
67
71
54
63
66
55
60
69
70
73
75
74
76
© www.ruiterpuzzel.nl
21
42
51
55
46
29
49
Horizontaal
15
24
17
11
47
61
3
WMR
Grond- Weg- en Waterbouw
Milieutechniek
Slooptechniek
Van Aylvaweg 37 9105 KS Rinsumageest Postbus 5 9104 ZG Damwoude tel. 0511 - 42 50 50 fax 0511 - 42 41 84 internet www.wmr.nl
wmr2_e_01maa07.indd 1
01-03-2007 14:26:31
VERTICAAL
64
68
72
45
49
59
62
65
11
30
38
42
19
29
33
37
56
24
28
50
18
23
27
41
9
13
16
31
8
NEN-EN-ISO 9001 en VCA** gecertificeerd
KERSTPUZZEL
HORIZONTAAL
1 Vleesgerecht 12 broos 13 geluid van vuurwerk
14 krypton (symbool) 16 United Nations (afk.)
17 boom 19 circa (afk.) 20 soort zeilboot (afk.) 21
lichtbronnen 24 theesalon 27 koker 28 rustbank
30 deel van een trap 31 bergruimte 32 landbouwwerktuig 34 vrijgevig 35 bouwjaar (afk.) 36 karaat
(afk.) 37 vlug 39 toneelgordijn 41 keurig 43 paarsrode kleur 44 Engels bier 46 kweken 48 viering 51
bedoeïenmuziek 52 drank 54 munteenheid van
Mongolië 56 dwarsmast 58 pronkkamer 60 voor
Christus (afk.) 61 rechtschapen 63 luid vreugdegeroep 65 Berkelium (symbool) 66 metaal (symbool)
67 miljard (afk.) 69 uitwendig gebruik (afk.) 70 en
andere (afk.) 71 halmen van gedorst koren 73 tegen
75 ahorn 76 pop van een buikspreker.
63
1 Inwikkelen 2 etage (afk.) 3 binnensmonds zingen 4 ooit 5 automerk (afk.) 6 kleine kamer van
een kloosterling 7 Nederlandse Kampioenschappen (afk.) 8 heerser over Peru (historisch) 9 gebakje 10 Zeeland (afk.) 11 klein schapenjong 15 evenredig deel 17 uniek 18 dierenverblijf 20 geschrift
22 goud (symbool) 23 en dergelijke (afk.) 25 voegwoord 26 Olympisch Record (afk.) 29 soort vuurwerk 33 hoorns van een hert 35 grondvlak 37 hemellichaam 38 streep 39 mat 40 bergruimte 42
buitenaards wezen 45 luitenant (afk.) 47 klaagzang 49 opinieonderzoek 50 voederbak 52 niet
koud 53 lekkernij 55 woldragend dier 57 kolk 58
Zweden (in internetadres) 59 Neon (symbool) 60
tennisterm 62 betaalwijze 64 maand 68 ego 71 Sudan (in internetadres) 72 ondernemingsraad (afk.)
73 erbij horend (Lat. afk.) 74 internetprotocol (afk.).
Molenstraat 14
Postbus 21
9269 ZR Veenwouden
Telefoon: 0511-460 460
Fax: 0511-460 469
[email protected]
www.konstruktiebedrijf-visser.nl
Chocoladetaart naar recept van ‘De Trochreed’
1 Vleesgerecht 12 broos 13 geluid van vuurwerk 14 krypton (symbool) 16 United Nations
het21
einde
van het jaar,
wordt er27niet
alleen vaak terug gekeken, maar met kerst
(afk.) 17 boom 19 circa (afk.) 20 soort zeilbootAan
(afk.)
lichtbronnen
24 theesalon
koker
lekker gegeten.
Sommigen
28 rustbank 30 deel van een trap 31 bergruimteook
32 vaak
landbouwwerktuig
34 vrijgevig
35 gaan uit eten, weer anderen kiezen voor de
bouwjaar (afk.) 36 karaat (afk.) 37 vlug 39 toneelgordijn
41 keurig 43
kleur
knusse gezelligheid
vanpaarsrode
eigen huis
en 44
haard. Voor de doorsnee kok onder ons, geeft
Engels bier 46 kweken 48 viering 51 bedoeïenmuziek
52 drank
54deze
munteenheid
de Trochreed
voor
keer éénvan
vanMongolië
zijn vele geheimen prijs. Het recept voor een
56 dwarsmast 58 pronkkamer 60 voor Christusheerlijke
(afk.) 61chocolade
rechtschapen
63 luid
taart.
Wijvreugdegeroep
wensen u veel succes en plezier.
65 Berkelium (symbool) 66 metaal (symbool) 67 miljard (afk.) 69 uitwendig gebruik (afk.) 70
en andere (afk.) 71 halmen van gedorst koren 73 tegen 75 ahorn 76 pop van een buikspreker.
Watertorenweg 4
9269 WP Veenwouden
Tel.: 0511-472191
Fax: 0511-476555
E-mail: [email protected]
Website: www.eurofunderingen.nl
Ingrediënten:
●● 200 gr chocolade koekjes.
●● 100gr roomboter.
●● 450 gr slagroom.
●● 350 gr pure chocolade min 80%.
●● Cacao poeder.
Verticaal
●
●
Bereidingswijze:
14
STICHTING ONDERNEMERS DANTUMADEEL
●● Bakblik invetten en bekleden met vetvrij papier.
●● Roomboter smelten.
●● Koekjes vermalen de keukenmachine.
●● Boter met koekjes mengsel mengen
●● Deze op bodem verdelen en stevig aandrukken 10 min. in koelkast.
●● Slagroom opwarmen en dan mengen met de chocolade.
●● Deze dan weer in de vorm cakeblik gieten en op laten stijven.
●● 3 uren laten opstijven.
●● Serveren met slagroom.
●
●
●
●
Achterwei 28, Damwâld
Telefoon (0511) 42 58 48
[email protected]
advertenties
brochures
catalogi
CD-bedrukking
folders & flyers
huisstijlen
●
●
●
●
●
●
logo-ontwerp
kaartjes
kranten
magazines
nieuwsbrieven
prints tot A0
www.dogravo.nl
Uw business
gaat verder,
ons
commitment
ook
Een financiële oplossing zo solide als uw plan
U ziet kansen die anderen niet zien. Om te groeien heeft u behoefte aan
iemand die denkt in mogelijkheden. Wilt u een financiële oplossing voor
uw groeiplannen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.
Rabobank Noordoost Friesland, telefoon (0511) 42 63 40
DE
UITKOMST
BEPAALT
U ZELF
“Hier vind ik
kwalitatieve
nuchterheid”
Gaby Broekhuijsen,
directeur van Parc Estate
Recreatie Makelaars over
Strandappartementen
Vlieduijn
HOE ZIET UW FINANCIËLE TOEKOMST
ERUIT? WAT HEBT U ALS ONDERNEMER
AL GEREGELD, WAT NIET? KOMT U NIET
VOOR VERRASSINGEN TE STAAN ALS
HET UW EIGEN PENSIOEN BETREFT?
EN WAT GEBEURT ER MET UW BEDRIJF
ALS U KOMT TE OVERLIJDEN? OF ALS U
ARBEIDSONGESCHIKT RAAKT?
DVEN
ACCOUNTANTS
ADVIESGROEP
A. v/d Meulenstrjitte 12
9271 BL De Westereen
0511 443 840
[email protected]
www.dven.nl
“Wij doen er
alles aan om de
beste oplossing
te vinden”
Bouwgroep Dijkstra Draisma
Bouwgroep Dijkstra Draisma is een van de grootste bouwbedrijven van Noord-Nederland. Vanuit Bolsward
en Dokkum werken onze betrokken medewerkers aan de realisatie van de meest uiteenlopende bouwprojecten. De opgeleverde gebouwen bewijzen dat wij ons vak verstaan – en de tevreden opdrachtgevers en
eindgebruikers bevestigen dat. Begrip in de bouw; Dijkstra Draisma heeft het, is het en toont het. BGDD.NL
B O L S WA R D De Marne 120, 8701 MC Bolsward T (0515) 33 40 00
D O K K U M Bocksmeulen 23, 9101 RA Dokkum T (0519) 22 99 99
149290-1-BOUWG-adv100x165.indd 1
21-03-14 13:19
Realisatie: Dogravo Drukwerkverzorging - www.dogravo.nl
RODEN
SURHUISTERVEEN
DRACHTEN
DE WESTEREEN
Een aandeel in elkaar

Vergelijkbare documenten