Functioneel design : Verschillende afmetingen beschikbaar

Commentaren

Transcriptie

Functioneel design : Verschillende afmetingen beschikbaar
CamHOSP2 Modulair filtratieplafond voor operatieruimtes
Functioneel design :
Vers chillende afmetingen beschikbaar
Type 4 : 3x3 m
Type 3.5 : 3x2,4 m
Type 4 module CamHOSP2 heeft een
werkzame oppervlakte van ca. 9 m², voldoet aan ISO 5 tot ISO 7 en is ideaal voor
de 'zware' operaties (bijv. orthopedie,
cardiologie). CamHOSP2 zorgt tevens
voor een comfortabele werkomgeving
voor het chirurgisch team (aanbeveling
Guide Traitement de l’air en milieu hospitalier UNICLIMA).
Type
Type Bed
Afm. int.
LxBxH
mm
1815x905x400
Type 3 : 2,4x2,4 m
Type 2 : 2,4x1,8 m
Op een snelheid van 0,25 m/s tot 0,30
m/s zorgt dit model in een OK van 45
m² voor een ventilatievoud van 60 a 70
wisselingen per uur, conform de norm
NF S90-351 in zone 4. CamHOSP2
types 2, 3 en 3.5 hebben oppervlaktes
van 4, 6 en 7 m² en zijn geschikt voor
lichtere operaties.
Type Lit : 1,8x0,9 m
CamHOSP2, type 3 voldoet aan de norm
NF S90-351 in zone 4 (50 vol/h) voor een
OK van 40 m² en werkt op een gemiddelde
luchtsnelheid van 0,30 m/s. Dit type is
daardoor zeer geschikt voor ultragevoelige ingrepen (bijv. ernstige brandwonden,
immuunziektes). CamHOSP heeft zelfs een
model dat individuele bescherming biedt
voor één bed: Type Bed.
3
Debiet in m /h
Int.
oppervlak
m2
bij 0,25
m/s
bij 0,3
m/s
bij 0,45
m/s
1,7
1300
1560
2350
Aantal
modules
1
Type 2
1815x2419x400
4,4
3170
3800
5700
2+2
Type 3
2422x2419x450
5,9
4350
5200
7800
4+2
Type 3.5
3029x2422x450
7,3
5560
6780
10000
4+2
Type 4
3027x3027x450
9,2
7050
8460
12700
4
Eigenschappen :
Type :
Constructie :
Modulair luchtfiltratieplafond voor operatiekamers, bescherming risico 3 en 4
Modulair, met elke module gemonteerd en verpakt in de fabriek en bestaande uit:
1 plénum gemaakt van licht staal
1 strakke, luchtdichte gegoten plafondplaat van staal, dikte 2 mm
1 bevestigingkit
Montage :
Modules zijn on-site eenvoudig te monteren met voorgevormde klemmen die voor een perfecte afdichting
zorgen; perfecte afdichting tussen de modules onderling
Bescherming :
Oven gebakken, RAL 9010 epoxy coating zowel in- als uitwendig
Testmogelijkheden :
1 testconnector toegankelijk vanuit de operatiekamer om het verlies van druk te meten en om test aërosol
monsters te nemen
Montage van filters :
Snelle en veilige montage van HEPA-filters door middel van speciaal klemsysteem
Gewaarborgde afdichting 450 Pa : Klasse B volgens EN 1886:1998
Klasse L1 (M) volgens PR EN 1886:2003
Klasse C volgens PR EN 12237:2003
Afdichting tussen modules 450 Pa : lokale penetratie max. < 10-4 (0,01%) volgens ISO EN 14644-3
Chirurgische verlichting :
Luchtdicht
Afwerking :
3 types afwerking :
– Screentek : set van klemmende frame units met verwisselbare mono-polyester screens
– Protek : set van klemmende frame units, waarbij rooster en frame gecoat zijn in RAL 9010
– Teknik : set van klemmende frame units die in RAL 9010 gecoat zijn
Opties :
Diverse bevestigingstoebehoren op aanvraag.
5
c a m fil fa rr
Onze we r el d stan d aard en
...Camfil Farr is wereldleider op het gebied van
productie en ontwikkeling van energiezuinige
luchtfilters en oplossingen op basis van schone
luchttechnologie.
Wij beschikken over productontwikkelingsfaciliteiten, R&D en lokale vertegenwoordigers in
Noord-, Midden en Zuid-Amerika, Europa, Azië en
Oceanië.
We leveren hoogwaardige producten en diensten
en streven ernaar om de bedrijfsvoering van
onze klanten duurzamer, energiezuiniger en
efficiënter te maken.
In onze visie is duurzaamheid een wereldwijde
aanpak
waarin
milieubescherming
aandacht
en
voor
zakelijke
mensen,
prestaties
samenkomen.
Camfil Farr is lid van het Global Compactprogramma van de Verenigde Naties en maakt
gebruik van het GRI-raamwerk voor duurzaamheidsrapportage.
www.camfil.nl
Wilt
u
meer
informatie
over
duurzaam
ondernemen,
energie besparen, Camfil Filter Management of schonere lucht?
Neem dan contact met ons op, onze medewerkers staan u
graag te woord.
Camfil BV
Galvanistraat 50
6716 AE EDE
Nederland
T: +31 318 633346
F: +31 318 631839
E: [email protected]
CamHOSP2
C amf i l Farr
G ezon d e lu c h t in de OK
C amH O S P 2
C amf i l Farr – c lean air solu tions
CamHOSP2 Modulair filtratieplafond voor operatieruimtes
Voldoet aan hoge hygiënische eisen
Effectieve bescherming
Camfil Farr ontwerpt en produceert ruim 40
jaar luchtfiltratieoplossingen voor de gezondheidszorg. Wij bieden de beste bescherming tegen infectiegevaar voor patiënten en
medewerkers op het gebied van luchtfiltratie.
Wij voldoen aan
kwaliteitseisen
de
hoogste
De beheersing van het luchtstromingspatroon
en de kwaliteit van de lucht in de operatiekamer vormt een essentieel deel van infectiepreventie. Door filtratie wordt de aangevoerde lucht van (vrijwel alle) stof- en andere
kiemdragende deeltjes ontdaan. Luchtfiltratie
moet dan ook aan hoge kwaliteiseisen voldoen. Camfil Farr biedt oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen zoals EN 779 en
1822 en ISO 14644-3.
Design
Uniek, innovatief design van de CamHOSP2
omvat het gebruik van de luchtstroom technieken en een eenvoudige implementatie.
Unidirectionele luchtstroming
Het ontwerp van de CamHOSP2 zorgt ervoor
dat de luchtstroming van het type 'laminaire
downflow' is, met gemiddelde luchtsnelheden tussen 0,25 en 0,35 m/s en hoger.
De CamHOSP garandeert een effectieve bescherming voor zones waar een hoge en
extreem hoge hygiëne is vereist en biedt
tegelijkertijd een comfortabele werkomgeving. Grote filters worden gebruikt om het
aantal draagarmen te verminderen en de
grootst mogelijke luchttoevoeroppervlak te
krijgen.
CamHOSP2 voldoet aan normen ISO 5 tot
ISO 6 door het leveren van een decontaminatieniveau van lager dan de stroom van minder
dan CP10.
HEPA terminal filters
CamHOSP2 zorgt voor luchttoevoer door filters in het plenum. Hierdoor kunnen de risico's
2
nauwgelet en eenvoudig worden beheersd
omdat de lucht maar een korte afstand hoeft
af te leggen van de filters naar de operatietafel.
Materialen
De materialen voldoen aan de eisen van
de Europese clean room EN ISO 14644-3
standaard. Het plenum en de bijbehorende
elementen zijn gemaakt van elektrolytisch
verzinkt staal met een ovengebakken epoxy
coating, zijn hierdoor zeer slijtvast, perfect
glad en kunnen gemakkelijk ontsmet worden.
De materialen zijn ook bestand tegen de
standaard desinfectiemiddelen, die gebruikt
worden in ziekenhuizen.
Per fecte afdichting
Het plenum is samengesteld met behulp
van een systeem van bouten en voldoet aan
klasse B van de EN 1886 norm (volledig
luchtdicht omhulsel).
De doorvoer van chirurgische verlichting of
technische armen voldoet aan de hygiënische
eisen als gevolg van hun "luchtdichte ruimte"
ontwerp.
Het luchttoevoersysteem is ontworpen, gelast
en wordt geleverd in één stuk. Maximale
lekkage van de pakking is minder dan 10-4
(0,01%) conform EN 1822 en EN ISO 146443. Dit, samen met het HEPA eindfilters, resulteert in hoge bescherming voor de patiënt.
Eenvoudige, veilige filtermontage
Door het gepatenteerde klemsysteem is de
montage en wisseling van filters veilig en snel
te realiseren. CamHOSP2 is zo ontworpen, dat
een maximaal filteroppervlak wordt gegarandeerd, terwijl de aanbevolen maatvoeringen
niet worden overschreden. Het systeem kan
worden gemonteerd en onderhouden, zonder
gevaar op beschadigingen aan het materiaal,
of letsel van monteurs. Het klemsysteem kan
per onderdeel en per filter worden bereikt,
waardoor eenvoudige vervanging van filters
mogelijk is, zonder het gehele systeem te
demonteren.
Testen en controleren van filters
volgens EN ISO 14644-3
CamHOSP2 is standaard voorzien van een
testgedeelte, zodat eenvoudig en snel luchtmonsters afgenomen kunnen worden en
eventuele drukval gecontroleerd kan worden
van de ingezette HEPA-filters.
De directe toegang tot de HEPA-filters zorgt
voor een nauwkeurige controle van de filters
en voorkomt lekkages door montage (conform
EN ISO 14644-3).
CamHOSP2 Modulair filtratieplafond voor operatieruimtes
Veilig, duur zaam en betrouwbaar
Nieuw modulair ontwerp
Meer veiligheid en zekerheid tijdens montage
Per fecte en duur zame afdichting
Kant-en-klare modules
Gelaste structuur, gemaakt van 2 mm staal.
Luchtdicht stalen plenum met een oven gebakken, RAL
9010 epoxy coating.
1
2
1
Montage op de grond
Gemak en veiligheid voor de monteurs.
De montage kan eenvoudig aan de buitenkant
worden gedaan, door klemsysteem.
3
3
4
Luchtdichte aansluiting voor chirurgische verlichting
Hiermee kan de chirurgische verlichting worden gehandhaafd zonder dat de
integriteit van het plenum gebied wordt
beïnvloed.
2
Behuizing is gegarandeerd luchtdicht tot
450 Pa.
Klasse B EN 1886:1998
Klasse L1 (M) PR EN 1886:2003
Klasse C PR EN 12237:2003
4
Behalve aan alle gangbare normen te vol-
door middel van speciale armen waaraan de
doen, is de CamHOSP2 van Camfil Farr
CamHOSP opgehangen wordt. Deze manier
Met CamHOSP2 biedt Camfil Farr een defini-
zo ontworpen, dat hij aan alle praktische
van bevestigen heeft geen gevolgen voor
tieve oplossing voor dit probleem. RTV kit
voorwaarden voldoet om een eenvoudige en
het plenum.
Wanneer de modules gemon-
hoeft niet ter plaatse te worden toegepast om
veilige installatie, onderhoud en gebruiksge-
teerd zijn, vormt de CamHOSP2 een solide,
ervoor te zorgen dat het plafond luchtdicht
mak te garanderen.
vrijstaand, zelfdragend geheel van 2 mm
is. De verbindingen aan de schone kant zijn
staal, met gelaste starre vering platen (2 mm
gegarandeerd luchtdicht als gevolg van de
Modulair ontwerp voor snelle,
betrouwbare en eenvoudige installatie
staal) aan de randen waar de hangers goed
eindloze lassen.
vastzitten.
De verbindingen tussen de modules zijn
CamHOSP2 is modulair opgebouwd, met een
Een hoekstructuur rondom het plenum onder-
een mechanische klemmen van een spe-
filterbehuizing monobloc en voorgemonteerd
steunt de uitstekende elementen van het
ciaal ontworpen afdichting. De kleminrichting
plenum. Deze kunnen ter plaatse worden
valse plafond. De air inlets aan de zijkanten
heeft een compressie limiter met stops om
gemonteerd tot een volledig plenumgebied
zijn voorgemonteerd, waardoor het plenum-
ervoor te zorgen dat de verbindingen goed
en zijn een luchtdicht platform voor de
gedeelte snel en eenvoudig aan het ventila-
samengeklemd zijn.
HEPA-filters. Het CamHOSP2 systeem kan
tiesysteem kan worden gekoppeld.
Met CamHOSP2 heeft u de garantie van
luchtdicht gemaakt door het gebruik van
een gedegen luchtfiltratiesysteem met een
rechtstreeks worden geleverd aan de bouwplaats en het modulaire ontwerp maakt de
Snelle en langdurige afdichting
perfecte afdichting, gedurende de gehele
installatie eenvoudig.
Om bescherming van patiënten te garanderen,
levensduur.
is een gedegen afdichting van het plafond
De afmetingen van de modules zijn beperkt
essentieel. De meeste plafondsystemen voor
(1,20 m x 1,80 m x 0,50 m en 40 kg maxi-
OK's worden pas ter plekke voorzien van een
Snelle filter wisseling zorgt voor
minder downtime
maal voor de grootste plafonds) en het aantal
afdichting, door eventuele flexibele sealing aan
CamHOSP2 verzekert u van een snel
elementen gering (4 of 6 modules, afhankelijk
te brengen, in vaak moeilijke omstandigheden.
en eenvoudig onderhoud van het sys-
van type plafond). Hierdoor is het transport,
Als gevolg daarvan, blijken deze plafonds
teem en bijbehorende filters, waardoor
de installatie én het onderhoud minder kost-
zelden onmiddellijk luchtdicht te zijn bij het
de downtime van operatieunits aanzien-
baar en belastend.
uitvoeren van de kwalificatieproef ter plaatse.
lijk beperkt wordt. De HEPA-filters kun-
De modules worden op de grond gemon-
Aanvullende maatregelen zijn dan nodig, die
nen
teerd door middel van bouten. Alle be-
vaak betrekking hebben op de verwijdering
bereikt en individueel worden vervangen.
vestigingsspunten zijn aan de buitenkant
en herplaatsing van de HEPA-filters, en dat
De speciale klemmen, die een compres-
bereikbaar, waardoor waardoor de monteurs
betekent dus extra kosten voor het opnieuw
sie limiter met tussenstops hebben, zorgen
gemakkelijk en veilig kunnen werken. De
uitvoeren van de tests en een vertraging bij de
ervoor dat de HEPA-filters juist zijn vast-
bevestiging van het gehele systeem gebeurt
ingebruikname van de OK.
geklemd.
3
vanaf
de
operatiekamer
worden
CamHOSP2 Modulair filtratieplafond voor operatieruimtes
Betrouwbaarheid en kor tere downtime
8
1
4
3
5
2
6
7
Betrouwbaar design
Elke module is gemonteerd en
verpakt in de fabriek. De luchtdichte
frames zijn gemaakt van 2 mm gelast
staal.
1
Duurzame afdichting
Geen structuren passeren het plenum gebied. De hangers en accessoires
zijn bevestigd aan externe gelaste montageplaten.
2
Schoonmaak en hygiëne
Om een eenvoudige en effectieve
reiniging en ontsmetting en van de CamHOSP
te garanderen, is dit systeem ontworpen met
een geheel separaat plenum. De afwerking is gecoat op hoge temperaturen in RAL
9010 wit. Deze coating is bestand tegen in
ziekenhuizen gebruikte schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen.
Veilig monteren
De koppelingen tussen de modules zijn voorgevormd en samengeklemd
om luchtdichtheid te garanderen. Het
klemmechanisme heeft een compressie
limiter met stops.
4
Geen risico op lekkage
Het framewerk is volledig gelast
in één structuur. Permanente luchtdichte
structuur. Maximale lekkage is minder
dan 0,01% bij 450 Pa conform ISO EN
14644-3.
5
Montage HEPA-filters snel en 100% zeker
Voorgemonteerde, speciale klemmen die maar op
één manier kunnen worden gemonteerd.
6
3
Accessoires
Mogelijkheid van montage van een
luchtstroomgeleider.
8
Hygiëne
Effectieve bescherming van de HEPA-filters
door verwisselbare Screentek screens, die op separate
frames kunnen worden bevestigd (zie foto hierboven).
7
Bescherming met Screentek: voor
optimale resultaten
mingsrooster volstaat niet, gelet op de te
het individuele scherm eenvoudig worden
grove structuur waardoor toch het HEPA-filter
vervangen door een schone in slechts een
Met CamHOSP2 kunnen operatiefaciliteiten
besmet kan worden.
paar minuten.
voor onderhoud en reparaties (c.q. down-
De Screentek schermen van het CamHOSP2
Hierdoor bent u verzekerd van een hygië-
time) zijn tot een minimum beperkt om het
plafond lossen dit probleem op door het
nisch, veilig plafond en kan de volgende
systeem weer te laten voldoen aan de norm.
bieden van individuele bescherming voor de
operatie zonder oponthoud plaatsvinden.
maximaal benut worden. De benodigde tijd
HEPA-filters. Dit zijn beschermende scherCamHOSP2 heeft ook rekening gehouden
men gemaakt van monofilament polyester
Het grootste voordeel van de Screenteks is
met speciale omstandigheden. Wanneer een
op een clip-on frame dat op een paar centi-
dat de HEPA-filters niet vervangen hoeven te
filter met bloed of andere biologische sub-
meter afstand van het HEPA-filter geplaatst
worden, minder tijdverlies, de operatiekamer
stanties is besmet, wordt aangeraden deze te
wordt.
is niet buiten gebruik voor onderhoud, reiniging en (her-)controle.
vervangen door een nieuwe, vóór de volgende
operatie. Schoonmaken en ontsmetten van
Als een Screentek scherm wordt verontrei-
het filter wordt afgeraden en een bescher-
nigd in de loop van een operatie, kan
4

Vergelijkbare documenten

Camfil Filter Management

Camfil Filter Management ...Camfil Farr is wereldleider op het gebied van productie en ontwikkeling van energiezuinige luchtfilters en oplossingen op basis van schone luchttechnologie. Wij beschikken over productontwikkeli...

Nadere informatie