Leiderdorps Weekblad

Commentaren

Transcriptie

Leiderdorps Weekblad
ONDERHOUDSBEURT
VANAF € 99,INCL. OLIEVERVERSEN
WOENSDAG 29 JUNI 2011 • 36e jaargang, nr. 26
OUDSHOORN 75 JAAR
huis!
n
a
a
is
u
h
is
t
ra
g
k
e
e
w
Elke
De Mitsubishi en Nissan dealer van
Leiderdorp, Leiden en omstreken
Weversbaan 21-22
Leiderdorp 071-5414155
www.vanvoorthuijzen.nl
Advertenties: (071) 4022901/06 81100270. • [email protected]
Redactie: 06 100 895 44 • [email protected]
Touwbaan 5 - Leiderdorp
Bel 071 541 01 41 of kijk op: www.oudshoornbv.nl
Bij ons...
Op ons kunt u rekenen!
Hardrijden op fiets en skeelers in de Leyhof
Leiderdorps Weekblad
Deze week o.a.:
Open middag
bij ActiVite
Dillenburg
LEIDERDORP - Op maandagmiddag 4 juli houdt woonservicecentrum Dillenburg aan
de Vlechtbaan 1 te Leiderdorp
open middag van 14.00 tot
16.00 uur. Bezoekers kunnen
hier terecht voor informatie
over de mogelijkheden op het
gebied van thuiszorg. De klantadviseur is aanwezig om alles
te vertellen over de producten
en diensten van ActiVite. Bij de
wijkverpleegkundige kunnen bezoekers terecht voor een gratis
korte controle van bloedsuiker
en bloeddruk, verpleegkundig
advies en meer informatie over
de Gezondheidscontrole. Podoloog Wim van Zijp biedt de hele
middag gratis korte voetanalyses
aan.
Sluiting
Menswording
definitief
LVU vernieuwt
Mevrouw Honnef
100 jaar
HAIKU
Zolang het aan de
wind ligt laat die oude deur
nog van zich spreken.
Geen enkel
ballonkaartje
kwam terug
Honderden oranje ballonnen
gingen op Koninginnedag de
lucht in. Ze werden rond 10.00
uur na het zingen van de aubade
op het plein voor het gemeentehuis opgelaten. Helaas kwam er
geen enkel kaartje terug bij de
Winkelhof, sponsor van de ballonnen. Misschien was de wind
te hard? De prijs voor de ballon
die het verst gekomen zou zijn,
blijft tot volgend jaar liggen.
Zomersluiting
Leiderdorps
Museum
Woensdag 29 juni is de laatste
openingsdag van het Leiderdorps Museum. Het museum is
gedurende de zomermaanden
gesloten om onder andere de
brandweertentoonstelling af te
breken en om een nieuwe expositie, ‘Van Klei tot Kunst’ weer
op te bouwen. Op zaterdag 27
augustus gaan de museumdeuren weer open met de officiële
opening van de nieuwe expositie.
Er zijn zeer regelmatig medewerkers in het museum aanwezig;
wie vragen heeft kan bij hen terecht.
Deze week bij u als
folder in de bus:
MICROMAX
MAGAZINE
Jan van der Kooij
Binnenkort
trouwen?
LEIDERDORP - Vorig jaar moest
de Ronde van de Leiderdorp worden afgelast omdat het niet lukte
het wielerevenement organisatorisch en financieel rond te krijgen.
GRATIS TAXATIEDAG
De experts zullen elke
1ste donderdag van de maand
aanwezig zijn om geheel vrijblijvend al uw kunstvoorwerpen
te taxeren en eventueel in te
nemen voor veiling.
Donderdag 7 juli
van 11.00 tot 16.00 uur
Locatie:
Panorama Mesdag
Zeestraat 65, Den Haag
Op afspraak taxeren onze
experts ook bij u thuis.
www.aag.com
Garantie voor
volle tevredenheid.
www.drieman.nl / 071 82 00 020
van de dag waren de skeelerwedstrijd voor heren in de C-categorie
en dames in de A categorie, en de
wielerwedstrijd voor Elitedames en
dames B. De snelste vrouw op de
racefiets was Sara Kent uit Australië, bij de skeeleraars won ook een
dame, voormalig Nederlands kampioene Marieke van Hoek. Op de
foto de wedstrijd van de Elitedames
Tracé Sumatrastraat geen terugvaloptie meer voor Ringweg Oost
Leiden blijft vasthouden aan
tunneltracé onder de Zijl
LEIDEN/LEIDERDORP - “Ik
geloof echt, dat het voor Leiden
cruciaal is de binnenstad bereikbaar te houden. Jarenlang is aan het
probleem niets gedaan. De aanleg
van Ringweg Oost is noodzakelijk
om het doorgaande verkeer uit de
stad te weren”. De woorden van de
Leidse wethouder van Verkeer, Robert Struik (D66) klonken oprecht,
maar niet erg overtuigend. Althans
niet in de ogen van de samenwerkende bewonersorganisaties vanaf
de Kanaalweg tot en met de Zijldijk
in Leiderdorp. Een gelegenheidsargument, zo kwam de boodschap
van Strijk op hen over. Eerst was het
de RijnGouweLijn (RGL) met een
tracé door de Hooigracht, dat werd
gebruikt om de noodzaak van een
RWO te onderbouwen. Nu dat niet
doorgaat wordt de binnenstad er met
de haren bijgesleept.
Tekst en foto: Frans Brocken
A AG
Dit jaar was de Ronde weer helemaal terug, en zelfs uitgebreid:
naast verschillende categorieën
wielrenners kwamen er ook inline skaters aan de start. Klappers
Afgelopen maandagavond werd
het rapport Verkeersberekeningen
Ringweg Oost aan de bewonersorganisaties gepresenteerd. De inhoud bevatte geen geheimen. Het
Leiderdorpse Weekblad wist al op
15 juni de belangrijkste conclusies
uit het rapport openbaar te maken.
Gevolgen voor leefbaarheid
De omwonenden van de aan te
leggen ringweg vrezen sinds het
moment dat de plannen bekend
werden gemaakt, de gevolgen voor
de leefbaarheid van hun woonomgeving. Nut en noodzaak voor de
weg waren nooit aangetoond. In
oktober 2010 werden gemeente en
bewoners het er over eens, dat een
verkeersonderzoek daar duidelijkheid over moest brengen.
Het lijkt er op, dat Strijk door met
de bewoners mee te gaan in eigen
voet heeft geschoten. De uitkomsten van het verkeersonderzoek
staan haaks op het nut van de
Ringweg Oost. De verkeersproblemen worden door de verkeersaantrekkende werking alleen maar groter. Zeker als de verbinding tussen
de A4 en de kust, Rijnland Route
geheten, wordt aangelegd. “Leiden
trapt in een valkuil. De Ringweg
Oost wordt het duurste verkeersproject ooit. Het kost Leiden minimaal € 175 miljoen en Leiderdorp €
25 miljoen. Wacht tot er duidelijkheid is over de Rijnland Route”,
waarschuwde woordvoerder Huib
Gardeniers van de bewonersverenigingen.
Sumatrastraat geen optie
Maar Strijk heeft zijn geloof in een
tunneltracé onder de Zijl door naar
de Zijldijk in Leiderdorp nog niet
opgeven. Een tracé vanaf bedrijventerrein De Waard door de Sumatrastraat is geen optie meer om
op terug te vallen. Over maaiveld
al zonder meer niet. “Dat kan je de
bewoners in de nauwe straat niet
aandoen”, zei Strijk. Ondertunneling van de straat kost tientallen
miljoenen meer. Los daarvan zou
het traject anderhalf maal zo veel
verkeer aantrekken.
Dus blijft de verbinding naar Leiderdorp de enige oplossing. Maar
dat ziet Leiderdorp weer niet zitten. Het gemeentebestuur heeft een
lijst met 32 voorwaarden opgesteld
waaraan moet worden voldaan wil
Leiderdorp aan het verkeersproject
meewerken. De leefbaarheid voor
de omwonenden staat daarin centraal.
Het verlossende woord ligt voorlopig bij het provinciebestuur. Leiden
en Leiderdorp hebben gezamenlijk de provincie gevraagd om te
bemiddelen. Vrijdag vindt op het
provinciehuis een gesprek plaats
met de gedeputeerde voor verkeer
Ingrid de Bondt (VVD). Namens
Leiderdorp zal wethouder Kees
Wassenaar (VVD) aan het gesprek
deelnemen.
Vandalisme domper op
tevredenheid Bloemerdgebruikers
LEIDERDORP - Over het algemeen zijn de gebruikers van de
Bloemerd heel tevreden. Er is wel
een vlieg in de soep: het vandalisme, dat niet te stoppen lijkt. Met
name de volkstuinvereniging en
voetbalclub RCL hebben er last
van. Dat bleek vorige week woensdagmiddag tijdens de tiende wijkwandeling van het Leiderdorpse
college van burgemeester en wethouders.
en dames B, met Sara Kent en Natalie van Heesdonk aan kop, terwijl
het peloton net de brug over komt.
(Foto: C. v.d. Laan)
(Zie ook de sportpagina)
Tel 071-4022490
Openluchtconcert
LEIDERDORP - Het openluchtconcert in de voormalige kasteeltuin
van Huis ter Does, aanstaande zondag, belooft zeer onderhoudend te
worden. Evenals voorgaande jaren is het RAP-kamerorkest uit Leiden
te horen. Nieuw bij deze editie zijn de optredens van tango-ensemble
Los Tejones (vergezeld door dansers) en klarinet-ensemble Lignumt.
Op het programma staat klassieke muziek van C. Ditters von Dittersdorf en anderen, klezmer, en muziek van Nino Rota (dé componist van
Fellini) en tangomeester Ástor. Het concert bij boerderij Doeshof aan
de Ruigekade 3 begint om 15.00 uur, de toegang is gratis. Wel moeten
bezoekers die willen zitten zelf een kleed, krukje of stoeltje mee nemen.
Er is geen parkeergelegenheid, dus het is verstandig te komen lopen of
fietsen (of zich te laten brengen en ophalen). Bij regen of harde wind
kan het concert niet doorgaan.
Wat te doen met De Lange Akker?
LEIDERDORP - Verscholen tussen het groen, in de hoek van de
Heemtuin op de kruising Persant Snoepweg-Engelendaal ligt het
pittoreske huisje De Lange Akker. Van 1954 tot zijn dood in 1968 woonde
de kunstenaar Freek van Leeuwen er (zie ook de cultuurpagina); de
afgelopen jaren was het in gebruik als opslagplek voor de Heemtuin.
Maar daarvoor heeft de gemeente het nu niet meer nodig. De vraag is nu:
wat moet er met het huisje gebeuren. Afbreken is geen optie, zei wethouder
Leo Maat vorige week dinsdag. Daarvoor is De Lange Akker te zeer een
beeldbepalend element in de gemeente. Momenteel wordt onderzocht wat
de mogelijkheden zijn. Als er een goed idee komt, moet vervolgens
bekeken worden of het bestemmingsplan kan worden aangepast, want nu
heeft het huisje nog ‘groen’ als bestemming. (Foto: C. v.d. Laan)
ontwerp | DRUK | PRINT
reclamedrukwerk
handelsdrukwerk
familiedrukwerk
pod en variabel
Tekst en foto Corrie van der Laan
Het regende flink tijdens de wandeling door het Leiderdorpse sporten recreatiepark, maar de berichten
die b en w van de gebruikers kregen
waren vooral zonnig. Het schooltuinencomplex ziet er prachtig uit
en heeft kort geleden een plek gekregen waar de tuinierende leerlingen van de groepen 5 van de Leiderdorpse basisscholen droog kunnen
zitten. Een grote partytent stond
er al maar dankzij een gift van een
groot aantal voorzetramen, gekregen van de bewoners van de flats
aan de Poldertocht, is die nu ook
aan de zijkanten afgeschermd.
(Zie vervolg elders)
oldtimerverhuur
www.oldtimerverhuur-rijnsburg.nl
boeken
Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk | 071 408 14 97 | [email protected] | www.drukkerijallin.nl
DANSLES
+,=6:*<@3
6,.:;.,,:;
),3 6- [email protected]
Voorzitter Riny Vons van natuurspeeltuin De Dwarstuin toont de deelnemers aan de wijkwandeling trots hoe mooi deze nieuwe
speelplek voor kinderen is geworden.
OOK VOOR AL UW FEESTEN!
PARTYCENTER DE JONG
LEIDERDORPS WEEKBLAD
WOENSDAG 29 JUNI 2011
NIEUWS
Geslaagden Rijnlands Lyceum Oegstgeest
Gymnasium: Ashja van der Aa, Ilke Ates, Laura van den Belt, Talitha
Bouricius, Isabeau Ciggaar, Alexandra Declercq, Martijn Devilee, Sophia Eijkman, Andrea Elshof, Mark Feenstra, Maria Fraaije, Suzanne
Galjaard, Sabien van Gelderen, Hannah van Grevenstein, Ricardo
Guijt, Iris ten Haken, Paul Hengeveld, Marco Horsting, Steven Horsting, Jasper van Huijgevoort, Margot Ijssel de Schepper, Jarka Janssens, Juliëtte de Jong, Ingrid van Kempen, Joëlle van Kerkum, Sjoerd
Klaasen, Ewout Knoester, Wietske Luining, Eline van der Meij, Elmar
Moerman, Eva Mus, Margit Plomp, Anne Rams, Sharon Remmelzwaal,
Merel Roest, Janneke Schaeken, Esther Spaanderman, Marta Stagnaro,
Linde Steenvoorden, Friso Tigchelaar, Carolien Torenvliet, Annemiek
Varkevisser, Ronald van ‘t Veld, Laurens Waaijer, Ike Warnaars, Alayna
Wijsman, Geert de Wit, Laurien Zeverijn, Kang Jing Zheng.
D
GESLAAG
Niet alleen smiles op de vlag, maar ook op de gezichten van de
medewerkers van de kinderafdeling. (Foto: PR)
Tamara,
Je hebt het voor elkaar, je bent
geslaagd!
Hartelijk gefeliciteerd!
Erik, Papa, Mama, Melvin, Opa,
Oma, André, Trudy en Manouk
Rabobank verrast
geslaagden
ZOETERWOUDE - Een dag na
bekendmaking van de eindexamenresultaten heeft Rabobank
Rijnstreek geslaagden Zoeterwoude Dorp, Zoeterwoude-Rijndijk,
Hazerswoude Dorp, Hazerswoude
Rijndijk, Koudekerk en Stompwijk in persoonlijk gefeliciteerd.
Huizen met uithangende vlag met
rugzak werden aangedaan om de
net geslaagden een leuke headphone cadeau te geven. Niet alleen
klanten van de Rabobank werden
verrast. Alle geslaagden ontvingen
bezoek. De jongeren waren blij
verrast met de visite en verwachtten eigenlijk een addertje onder
het gras. Dat bleef uit, want Rabobank Rijnstreek wilde enkel en
alleen persoonlijk een cadeau afgeven voor hun succes. Tenslotte is
het afstuderen van de middelbare
school een mijlpaal voor jongeren.
De jongeren ontvingen een handige Rabobank headphone. Een
dergelijke headphone is een handig
en geliefde gadget onder jongeren.
Zo kunnen meerdere apparaten
zoals MP3 spelers, iPod’s en mobiele telefoons hierop aangesloten
worden.
Diaconessenhuis Leiden is
kindvriendelijk ziekenhuis
LEIDEN - Dat het Diaconessenhuis twee Smiley’s, het keurmerk
van Stichting Kind en Ziekenhuis, heeft behaald, was al een
tijdje bekend. Het wachten was
op de bijbehorende vlag. Op 21
juni is hij gehesen.
Ziekenhuizen die zich positief
onderscheiden in hun zorg voor
kinderen, kunnen in aanmerking
komen voor een Smiley. Voor het
toekennen van dit kwaliteitskeurmerk, onderscheidt stichting Kind
en Ziekenhuis drie zorgsituaties,
namelijk de zorg op de kinderafdeling, de zorg in dagbehandeling en
de zorg op de kraamafdeling. Als
de zorg op de betreffende afdeling
voldoet aan de criteria van Kind en
Ziekenhuis, wordt aan die afdeling
een Smiley toegekend.
Het Diaconessenhuis kreeg Smiley’s voor de kinderafdeling en de
dagbehandeling. Mevrouw mr. I.M.
Harkema, voorzitter van stichting
Kind en Ziekenhuis, overhandigde
de bijbehorende vlag aan mevrouw
drs. M.J.L.E. Weijers, lid Raad van
Bestuur van het Diaconessenhuis
Leiden.
Weijers is blij met de toekenning
van beide Smiley’s. ‘Het is een bevestiging dat de medewerkers er
met succes alles aan doen om het
verblijf voor de kinderen en hun
ouders zo goed mogelijk te regelen.’
Atheneum: Joris Beers, Mark van den Belt, Juliette Blankesteijn, Dirk
Bouts, Vincent Bouwens, Ellen Brussee, Allard Carli, Alexander Combe,
Nienke van Doesburg, Maarten van Doeveren, Maurits van Doeveren, Michiel Egeler, Sven Engels, Daniëlle Evenblij, Jeremy Evers, Erik Gunnink,
Martijn Haring, Michiel Hermans, Juul ter Horst, Chris Imthorn, Fleur
Jansen, Maria King, Eva Kist, Kari Kleiss, Keren Koekkoek, Nikki Kortman, Marcel Kralt, Katrien van Krieken, Pieter Kruit, Mathijs de Lepper,
Christopher Lucas, Dorien Luijendijk, Anniek Luining, Jonathan Maas,
Ali Mirrezai-Roudaki, Lotte de Mooy, Steven Mous, Maarten Mulder,
Maja Neuteboom, Julia Nielen, Jonathan Nieuwenhuizen, Saskia Osborne,
Menno Pater, Jeroen van Pelt, Paul Peters, Niels van der Plas, Roy van der
Poel, Tom de Regt, Wester Schmal, Maarten Scholtens, Anouk Sijlmans,
Tessa Slutter, Elodie Smits, Rosa Steenkamp, Danny Steijger, Felix Theunissen, Julia Trimbos, Fleur Tromp, Kiki Veeger, Youp van Veen, Daniëlle
Veenhof, Bas Wassenaar, Doortje van der Wiel, Hélène Zondag.
HAVO: Carlijn van den Anker, Nick van den Berg, Charlotte Boonstra,
Michael Botermans, Charlotte Brandhorst, Jessika Brokaar, Youp Coli,
Daniël ten Damme, Robin Fok, Jeroen van Giezen, Boudewijn de Groot,
Mark de Groot, Yvonne Haastregt, Julia Hageman, Willeke van Haren,
Robbie Harteveld, Kaylee Heemskerk, Vivian Heemskerk, Hannah van
Horik, Edgar Huitema, Suzanne Huizing, Thomas Iserief, Casper Janse
van Mantgem, Roosje de Jong, Bastian Kaiser, Debby Koek, Tijn Kraaijvanger, Nena Krooshof, Thara van der Kwaak, Paul de Lange, Robin van
Meeteren, Nicolae Mieremet, Jelle Noordhof, Jill Otte, Tom Pieterse, Chermène Poeliejoe, Janinka van der Reijden, Nicole Roosjen, Bart Russchenberg, Jan Schilthuizen, Sebastian Schoenmaker, Kris Stanev, Christopher
Tveter, Eline Verhaar, Marlou Verheggen, Daan Waaning, Laurie Winter.
Felle strijd om de beker
LEIDERDORP - Drie teams
streden dinsdag 21 juni op het
VanAlphenplein om de beker van
een voetbaltoernooi dat door SCw
Leiderdorp en drie maatschappelijke stagiaires georganiseerd werd.
Dit toernooi kwam in de plaats van
het wijkvoetbaltoernooi dat andere
jaren in Leiderdorp georganiseerd
werd. Dit jaar waren daar te weinig
teams voor en werd het toernooi
vroegtijdig afgelast.
FC Zeeman, AH Appie en Roktem girls speelden twee keer tegen
elkaar en de strijd ging met name
tussen FC Zeeman en Roktem
girls. In hun eerste treffen werd er
0-0 gelijk gespeeld en omdat beide
LEIDEN - Na een aantal magere jaren gaat
het crescendo met de resultaten op het Bonavanturacollege locatie Mariënpoelstraat. De
examenresultaten zijn dit jaar ronduit spectaculair. Rekening houdend met de herkansingen gaan de slaagpercentages een aantal
records breken. Meer dan 90 procent van de
HAVO -leerlingen gaat het fel begeerde diploma binnen halen en voor het VWO is dit
getal zelfs meer dan 95 procent. Voor de familie Versmissen was de uitslag wel heel bijzonder: tweeling Janet en Rob slaagden allebei op het Bona. Rob haalde het
Havo-diploma binnen, zus Janet dat van het
Vwo. Op de foto flankeert het trotse ouderpaar hun gelukkige tweeling. (Foto: PR)
Leerlingen van De Leeuwerik in gesprek met DJ Leila
Prnjavorac. (Foto: PR)
Talens Palet
Top 5
LEIDERDORP - Medewerkers van radiozender
Unity FM 106.1 gaven onlangs een radioworkshop
op de Leiderdorpse basisschool de Leeuwerik. Tijdens deze workshop kregen de kinderen uitleg, over
wat er allemaal komt kijken bij radio maken. Daarnaast kropen de leerlingen achter de microfoon van
Unity FM en gingen ze in gesprek met DJ Leila
Prnjavorac. De kinderen kregen de workshop in het
kader van een informatief project, waarin het thema
‘muziek’ centraal stond. De radioworkshop was het
afsluitende project.
Een compilatie is zondag 3 juli te horen via Unity
FM. De uitzending is te horen tussen 19.00 en 20.00
uur. Unity FM is in Leiderdorp te ontvangen via
106.1FM Mhz en op de kabel op 88.1 FM. Daarnaast is de uitzending ook online te beluisteren via
www.unityfm.nl.
Hitfact
Animo voor vmbo techniek daalt
Steeds minder leerlingen in het vmbo kiezen
voor de richting techniek. Dat schreef het dagblad Trouw vorige week. In vijf jaar tijd is het
aantal leerlingen met een kwart gedaald.
De technieksector van het vmbo is onderverdeeld
in veertien afdelingen. Sommige scholen hebben
Winnaars bekend
Studiekeuze 2
Bijna 70 procent van de jongeren beoefent een of andere sport.
Redenen om niet te sporten
De NJR (Nationale Jeugdraad) heeft een onderzoek verricht naar de combinatie van sport en
jongeren. Hieruit blijkt dat een grote meerderheid van de jongeren aan sport doet (69%).
Jongens sporten vaker dan meisjes: 80% van
de jongens sport tegenover 60% van de meisjes.
Jongeren die een mbo-opleiding volgen sporten
veel minder dan jongeren van het vmbo, de havo
of het vwo. Als jongeren niet sporten, zijn daar
diverse redenen voor. Hieronder vind je de top 5.
Ik sport niet want:
1. Ik heb geen tijd (45%)
2. Er is geen leuke sport voor mij (19%)
3. Ik vind het te duur (13%)
4. Ik vind sporten saai (12%)
5. Ik ben slecht in sport (11 %)
Poll
jaren licht toegenomen. Bij het mbo is dat precies
andersom.
Hoewel het aantal niet-westerse allochtonen
relatief klein is op het hbo en de universiteiten,
neemt dat de laatste jaren wel toe. Toch volgen
nog steeds meer niet-westerse allochtonen een
mbo-opleiding. Het aantal jongeren dat een
mbo-opleiding volgt, is de laatste jaren redelijk
stabiel rond de 22 procent. Het aantal voortijdig
schoolverlaters tussen de 18 en 25 jaar is de
afgelopen tien jaar gedaald van 15 naar 10 procent, zo blijkt uit cijfers van het CBS.
De winnaars van de voorronde Talens Palet 2011
in Leiden zijn bekend! Op 42 plaatsen in het land
wordt een Talens Regio Palet georganiseerd door
centra voor de kunsten. Regiowinnaars gaan
door naar de finale. De werken van deze winnaars komen van 1 oktober tot en met 31 december in Coda Museum in Apeldoorn te hangen.
De landelijke prijsuitreiking is 1 oktober
Tot en met 30 juni zijn de ingezonden 54 kunstwerken te zien in de Bibliotheek BplusC aan de
Nieuwstraat in Leiden. Naast volwassenen hebben ook 27 jongeren van de kunstklassen van
het Da Vinci college een kunstwerk gemaakt
naar het fragment van Tommy Wieringa, een
fragment waarin zee, eenzaamheid en inspiratie
samenvloeien.
Rihanna
daagde ex uit
Op de twitter pagina van popster Rihanna was
onlangs het volgende berichtje te lezen: “Ik geef
toe ik heb Chris uitgedaagd om me te slaan”.
Toen Rihanna en haar ex-man Chris Brown samen waren, heeft Brown de zangeres in elkaar
geslagen. Brown is daarvoor veroordeeld. Uiteindelijk zijn de berichten verwijderd.
De fans willen niet dat Rihanna en Chris Brown
bij weer elkaar komen.
Dvd-release
De genomineerden
Volwassenen: 1 Leontien Maat, 2 Femmy de
Bart-Vordering
Jongeren: 1 Lea Stakenburg, 2 Myrthe de Vries
De prijzen zijn beschikbaar gesteld door Talens.
School later beginnen?
Redactielid Lennart van Jongeren @ Leiderdorp
hoort veel kinderen klagen dat de school zo
enorm vroeg begint en dat ze daardoor niet goed
kunnen opletten. Zij zouden dus wat later willen
beginnen. Hij stelt dan ook: de school moet
een uur later beginnen, maar gaat ook
een uur later uit.
Wil jij ook je mening laten weten surf dan naar
jongeren.leiderdorp.nl en laat weten wat je vindt.
Je hebt de keuze uit:
» JA, dan kan ik lekker uitslapen
» NEE, ik wil wel lekker op tijd uit zijn
De 15-jarige Jeanine Wols is vandaag, woensdag
29 juni, geïnstalleerd als de eerste jeugdcommissaris van Nederland. Dat gebeurde voorafgaand
aan de Provinciale Statenvergadering in Den
Haag.
Tijdens het provinciaal jeugddebat in december
2010 ontstond het idee om een jeugdcommissaris in te stellen als schakel tussen de provincie
en jongeren in Zuid-Holland. Nog in de vorige
Statenperiode is het besluit hierover genomen.
Jeanine gaat zich in het komende schooljaar
vooral bezighouden met jeugdzorg. Zij wil van
de jongeren zelf horen wat zij daarvan vinden.
Daarvoor zal zij spreken met bijvoorbeeld de
jongerenraden van instellingen voor jeugdzorg.
Vanaf 1 september kunt je Jeanines werk volgen
The Tourist
Als Frank (een vriendelijke Amerikaan) op
vakantie in Venetië is, raakt hij bevriend met
een hele mooie vrouw genaamd Elise. Maar ze
heeft een mysterieus geheim. Snel verandert de
romance in een dodelijk web. Het stel wordt gevolgd door Interpol, de Italiaanse politie en Russische huurmoordenaars.
Jeanine Wols.
via haar weblog op de provinciale webpagina en
op www.blixum.nl.
Op zaterdagavond 9 juli, de avond voor het
festival, wordt ‘Werfpop, de rockopera’ opgevoerd, een unieke rockopera over Werfpop zelf
met muziek, dans, toneel, videoprojecties en
special effects. Aanvang om 21.30 in het Leidse
Hout in Leiden.
De 30e editie van het Werfpop is op zondag 10
juli in het Leidse Hout in Leiden. De volgende
bands treden op: Fat Angel, Werfpop Allstar
Orkest, Project D, Boef en de gelogeerde Aap,
Kensington, Sergent Garcia, Baskerville , Skindred , Tim Knol, Monster Magnet en The Qemists.
Het festival start om 13.00 uur.
Er is een eenmalig optreden van de succesvolle
Nieuw-Zeelandse band Moana & The Tribe. in de
tuin van Volkenkunde op woensdag 13 juli.
Het optreden van de band past helemaal bij
de grote tentoonstelling MAORI over de oudste
bewoners van Nieuw-Zeeland die nog t/m 18
september te zien is. De aanvang van het concert
is om 20.30 uur.
Nieuws
Zuid-Holland krijgt eerste jeugdcommissaris
Atelier 071 organiseert op zondag 3 juli weer
een zoon- en vaderworkshop voor vaders met
zonen tussen de 10 en 18 jaar met een vorm van
autisme. Tijdens eerdere workshops ‘Ik zie, ik zie
wat jij niet ziet’ voor jongeren met autisme, bleek
dat zonen en vaders het fijn vinden om samen te
fotograferen en samen aan een workshop deel
te nemen. Zoons kunnen aan hun vader laten
zien wat hen fascineert (en waar de knopjes op
zijn digitale camera voor dienen). Vaders kunnen
zelf actief foto’s maken of hun zoon helpen bij
het maken van een mooie foto. Kijk voor meer
informatie op www.atelier071.nl.
Op dinsdag 12 juli is er een sportmiddag voor
tieners op de grote parkeerplaats in de Bloemerd. De organisatie is in handen van het SCw
Leiderdorp. De aanvang is om 14.00 uur.
De publieksprijzen
Volwassenen: Digna Goettsch
Jongeren: Demi Otto
De publieksprijzen zijn beschikbaar gesteld door
Terpentijn. De werken gaan op 8 juli naar de
landelijke ronde in Apeldoorn.
Meer jongeren naar hoger onderwijs
Steeds meer jongeren tussen de 18 en 25 jaar
volgen een hbo- of wo-opleiding. Dit heeft het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend
gemaakt.
In het afgelopen collegejaar volgde ongeveer
een derde van de 1,4 miljoen jongeren tussen de
18 en 25 jaar een opleiding in het hoger onderwijs. Het aantal studenten steeg van 29 naar 33
procent. Het zijn vooral vrouwen en niet-westerse
allochtonen die vaker een hbo- of wo-studie volgen. Er zitten meer vrouwen dan mannen op het
hoger onderwijs en het verschil is de afgelopen
Agenda
Op zaterdag 2 juli is weer de laatste avond van
het seizoen in Splotsz in Roelofarendsveen. Dat
betekent dat het tijd is voor het Zomerstopfeest.
Er zijn optredens van Harry Merrie en van DR.
Dynamite. Plaats: Sportpad 25, aanvang 23.00
uur, toegang € 7,-.
al een aantal afdelingen van de opleiding moeten sluiten omdat er te weinig leerlingen zijn.
De Stichting Platforms Vmbo wil de opleiding
techniek aantrekkelijker maken. De stichting wil
het aantal specifieke opleidingen terugbrengen
naar één kernprogramma.
De Hogeschool in Leiden.
partijen de andere wedstrijden gewonnen hadden moest de tweede
onderlinge wedstrijd duidelijk maken wie de eerste prijs zou winnen.
Davy, Nigel, Robbert, Jeffrey, Luuk
en Chris van FC Zeeman waren in
hun samenspel beter dan de Roktem girls en waarschijnlijk heeft dat
de doorslag gegeven; ze wonnen
met 3-0. De voetballers waren fanatiek en soms liepen de emoties hoog
op, maar over het algemeen werd er
netjes gespeeld.
Meer informatie over activiteiten van SCw Leiderdorp en foto’s
van het toernooi zijn te vinden op
jongerenwerkldorp.hyves.nl of op
www.scwleiderdorp.nl.
Radioworkshop voor De Leeuwerik
Bona-tweeling
geslaagd
Studiekeuze 1
Er werd fanatiek, maar over het algemeen wel netjes gespeeld op het Van
Alphenplein. (Foto: C. v.d. Laan)
Regisseur: Florian Henckel von Donnersmarck
Cast: Angelina Jolie, Johnny Depp, Paul Bettany,
Rufus Sewell, Steven Berkoff, Timothy Dalton
Genre: actie, thriller
Verkoop van huurwoningen tegen zéér scherpe prijzen
Ideaal voor starters in Leiderdorp
Bolderikkamp 100
Splinterlaan 33
Bolderikkamp 216
€ 120.000,- k.k.
€ 135.000,- k.k.
€ 144.000,- k.k.
2-kamerappartement met zonnig
balkon (zuidwest) en uitzicht op groen
gelegen in een kleinschalig complex.
Het appartement ligt op loopafstand
van ‘De Winkelhof’ en voor de deur
bevinden zich bushaltes. In de gehele
woning ligt een fraaie laminaatvloer.
VvE bijdrage is € 69,97 per maand.
3-kamerappartement (bg) met diepe
achtertuin en balkon aan de voorzijde
gelegen in een kleinschalig complex.
Het appartement ligt op loopafstand
van een aantal gemakswinkels en op
10 fietsminuten van het centrum van
Leiden en Leiderdorp. De woning is
voorzien van een laminaatvloer.
VvE bijdrage is € 60,- per maand.
3-kamermaisonnette gelegen in een
kleinschalig complex met balkon
(noordwest) en uitzicht op groen. Het
appartement ligt op loopafstand van
‘De Winkelhof’ en voor de deur bevinden zich bushaltes. Het appartement
is voorzien van dubbele beglazing.
VvE bijdrage is € 108,04 per maand.
Bel of mail het verkoopteam voor uitgebreidere informatie: 071 58 111 85
[email protected]
Graag als eerste op de hoogte van nieuw aanbod? Schrijf u in op onze interesselijst. Zie www.rijnhartwonen.nl
Bekendmaking
Bekendmaking
VAARWEGENVERORDENING
Watervergunning
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden heeft op 21 juni 2011 de
Vaarwegenverordening Rijnland in ontwerp vastgesteld.
Nr. V.52321
Het hoogheemraadschap van Rijnland
heeft op 20 juni 2011 een vergunning
verleend aan Provincie Zuid-Holland
voor het verwijderen van remmingwerken,
meerpalen en wachtplaatsen en het
aanbrengen en hebben van remmingwerken, geleidewerken, meerpalen en
aanmeervoorzieningen/wachtplaatsen
in de Oude Rijn, Korte Vlietkanaal,
Woutwetering, Heimanswetering,
Leidse Vaart, Aarkanaal, Hoekse Aar en
de Gouwe in de provincie Zuid-Holland.
De nieuwe vaarwegenverordening vervangt de verordening Vaarverboden en Vaargelden
Rijnland (2005).
Toelichting
Rijnland is verantwoordelijk voor het waterbeheer, inclusief de afvalwaterzuivering en
de waterstaatkundige veiligheid in het gebied dat globaal is gelegen tussen Wassenaar,
Gouda, Amsterdam en IJmuiden. Naast de verantwoordelijkheid voor het waterbeheer
heeft Rijnland ook een beperkt aantal taken op het gebied van het vaarwegbeheer en het
nautisch beheer.
In het belang van een vlot en veilig verloop van het scheepvaartverkeer, het in stand
houden van de scheepvaartwegen en het voorkomen of beperken van schade door de
scheepvaart aan waterstaatkundig gezien kwetsbare wateren, heeft Rijnland (voor de bij
Rijnland in beheer zijnde vaarwateren) in een Vaarwegenverordening regels gesteld.
Uit het oogpunt van deregulering wil Rijnland met ingang van 2012 de algemene
vaarvergunningen afschaffen en het daaraan gekoppelde fonds oeverherstel met ingang
van 2014 afschaffen (of zoveel eerder als het fonds leeg is). Daarnaast wil Rijnland alleen
voor de wateren die vanuit waterstaatkundig oogpunt bescherming behoeven een beperkt
vaarvergunningenstelsel in stand houden. Betreffende wijzigingen worden formeel geregeld
in de nieuwe Vaarwegenverordening Rijnland.
In de nieuwe Vaarwegenverordening zijn voorts regels met betrekking tot maximale
vaarsnelheden en het innemen van ligplaatsen opgenomen voor de bij Rijnland in beheer
zijnde vaarwateren.
De stukken liggen tot en met 3 augustus
2011 ter inzage in het kantoorgebouw
van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden.
Voor inzage buiten kantooruren moet u
een afspraak maken: 071-3063451.
Als u belanghebbende bent kunt u tijdens
de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt
dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van
het hoogheemraadschap van Rijnland,
postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het
indienen van een bezwaarschrift blijft
de vergunning van kracht.
Wel kunt u, naast het indienen van een
bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter
vragen een voorlopige voorziening te
treffen. U richt dat verzoek aan de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank
‘s-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH
Den Haag.
U kunt tot en met 26 augustus 2011 uw gemotiveerde zienswijzen over de ontwerp
Vaarwegenverordening inbrengen bij:
het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland
t.a.v. J.W.P. de Groot
Postbus 156
2300 AD Leiden
Om een voorlopige voorziening kan ook
digitaal worden verzocht bij genoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de
genoemde site voor de precieze
voorwaarden.
OPEN HAARD OF SCHOUW?
www.marblestyle.nl
Noordwijk
Profiteer nu nog van de 6% BTW
Voor informatie over de vergunning
kunt u contact opnemen met de heer
Th. van Urk van de afdeling Plantoetsing
en Vergunningverlening, telefoon
071-3063489.
Leiden, 20 juni 2011
ZOMERBANDEN
Auto, motor, caravan, camper, aanhangwagen
Alle merken, ca. 500 op voorraad.
Zeer scherp geprijsd, gratis montage, balanceren, ventielen en wielgewichten.
Distributeur: Marangoni en Barum (Continental) banden.
Meer informatie?
Voor vragen kunt u terecht bij het servicepunt. Zij zijn van maandag t/m vrijdag van
09.00 tot 17.00 uur bereikbaar via 071 - 3063020 of via e-mail [email protected]
WWW.GDOL.NL
Rijnsburgerweg 48 - Voorhout - Tel. 0252-211849
Droge voeten, schoon water
Inspraakprocedure
De ontwerp Vaarwegenverordening ligt van 29 juni 2011 tot en met 26 augustus 2011
ter inzage op het kantoor van het hoogheemraadschap van Rijnland, Archimedesweg 1
te Leiden en de gemeentehuizen van alle binnen Rijnland gelegen gemeenten. U kunt
de ontwerp Vaarwegenverordening ook inzien via internet, www.rijnland.net.
AUTOBEDRIJF G. DOL
Suzuki Swift 1.3 GLX, ‘07 ........................................................................ € 9.450,Suzuki SX4, ‘06 ....................................................................................... € 9.250,3x Peugeot 307 SW automaat, ’04/’05.................................. € 5.950,- / € 8.950,Mitsubishi Colt CZ3, 35.000 km, ’08 ...................................................... € 8.450,Opel Meriva, 50.000 km, ’03................................................................... € 7.950,2x VW Polo 1.2, 58.000 km, ’04 ............................................ € 5.950,- / € 7.950,Renault Scenic, airco, ’04. ...................................................................... € 7.950,Opel Combo Tour 1.4, airco, ’05. ........................................................... € 7.450,2x Toyota Aygo, ’06. ....................................................... v.a. € 5.950,- / € 6.950,2x Toyota Yaris, airco, 45.000 km, ’04, ’06. ........................................... € 6.950,3x Citroën C3, 50.000 km, airco, ’05 ..................................................... € 6.950,3x Citroën C2, 77.000 km, ’06 ........................................ v.a. € 4.950,-/ € 6.950,2x Opel Zafira 1.8, airco, 90.000 km, ’01, ’05. ....................................... € 6.950,Skoda Fabia 1.2, 43.000 km, ’05 ........................................................... € 6.950,Peugeot 107, 23.000 km, ’03 ................................................................. € 6.950,BMW 2.3 Cabrio Z3 Roadster ................................................................ € 6.450,Nissan Micra 1.2S, airco, ’05 .................................................................. € 5.950,Hyundai Accent, 60.000 km, ’03............................................................. € 3.950,VW Polo 1.4, ’00 ..................................................................................... € 3.750,2x Daewoo Nubira + Lanos, LPG 3, airco, ’01 ..................................2x € 1.950,30x div. inruilers ................................................................................v.a. € 500,AUTOMATEN
Toyota Auris, automaat, 30.000 km, ’08 ................................................ €14.950,2x Peugeot 206, automaat, ’04 ............................................. € 3.950,- / € 6.950,Toyota Starlet, automaat, 55.000 km ...............................................v.a. € 3.950,CABRIOLET
BMW 328CI, ’00 ..................................................................................... €10.950,VW Golf Cabriolet automaat .................................................................. € 4.950,BESTELWAGENS
Iveco, lang hoog, ’08............................................................................... €10.950,VW Transporter TDi, ’04, ex BTW.......................................................... € 9.950,Mercedes Sprinter 316 CDI, ’05 ............................................................. € 8.950,4x Opel Vivaro, ’02, ex. dubb. cab. ....................................... € 4.950,- / € 7.950,2x Transporter TDi dubb. cab. ’03/’04 .................................................... € 7.950,2x VW Caddy, Diesel SDi, ’98/’99, ’04/’05 ............................ € 2.950,- / € 5.900,3x Renault Kangoo diesel, ’05/’06 ......................................... € 2.450,- / € 3.950,-
Auto Monza
Katwijkerbroek 30-32, Katwijk, 071-4015253
Adverteren in de regio?
Bel: 071 40 22 901
Stanley de luxe
schuifdeurkasten en
Wedeka stellingen interieursystemen
Kabelbaan 17
Leiderdorp
Tel. 5820408
UW PARKETVLOER
ALS NIEUW!
NU!
Sipkema Parketvloeren
v.o.f. gespecialiseerd
in het schuren en lakken/
oliën van parketvloeren.
Leiderdorp
Tel.: 071-7506116 06-40504699
[email protected]
www.sipkemaparket.nl
!
!
Het hoogheemraadschap van Rijnland maakt gebruik van servicenormen.
,
Kijk voor andere publicaties en algemene informatie op www.rijnland.net.
7
SB
Leiden, 29 juni 2011
O
BB
SE
Droge voeten, schoon water
#VSHFSTEJKLTUSBBUr"5,BUXJKLr5FMr'BY
r*OUFSOFUXXXWSPFHJOEFXFJKBEWPDBUFOOM
Arbeidsrecht
Ondernemersrecht
Burenrecht
Milieurecht
Bestuursrecht
13"$)5*(&
800/,".&3
7-0&3&/
BH
Personenrecht
Strafrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Huurrecht
Beslagrecht
Inloopspreekuur
(zonder afspraak)
Elke maandagavond
van 19.00 tot 20.30 uur
Familierecht
Bemiddeling
Incasso’s
Andere juridische zaken
F
BD
UJF
WP
PS
X
BB
SE
0 35
*/
(
FO
"NCBDIUTXFHt,BUXJKLt5FM
888.&*+70(&-4"/*5"*3/-
Eerste halfuur gratis juridisch advies
.S8+7SPFHJOEFXFJK
.S1+8EF8BUFS
.S((;XBBM
.S(WBOEFS.FJK
LEIDERDORPS WEEKBLAD
Familie
BERICHTEN
Aanleveren familieberichten
U kunt aanleveren via e-mail, post of afgeven bij
onze receptie.
Per e-mail:
mail de tekst naar [email protected] U krijgt van ons een geheel vrijblijvende
prijsopgave en een voorbeeld(PDF).
Arum Uitvaartzorg:
persoonlijk, betrokken
en altijd dichtbij
Arum Uitvaartzorg staat voor:
Aandacht - voor de nabestaanden en overledene
Zorg
- in voorbereiding en uitvoering
Respect - voor de laatste wensen van de overledene
Per post of afgeven:
U kunt uw advertentie per post sturen of afgeven aan onze receptie van Uitgeverij Verhagen,
Ambachtsweg 7a, 2222 AH te Katwijk (ma-do:
8.00-17.30 uur, vrij: 8.00-17.00 uur).
(zie voor de sluitingstijd de colofon elders in deze
krant)
Nico Soek
w
tis nieu
or de gra
Schrijf u online in vo
sbrief
aandacht zorg respect
071 - 57 20 076
dag en nacht
www.arumuitvaartzorg.nl
Moeder zijn is alles geven
zorgen, lijden, liefde en leven
Moeder zijn is alles derven
alles, en tevreden sterven
Dierenbescherming
afdeling Rijnland
Postadres: Postbus 29, 2300 AA
Leiden
Bezoekadres: Fruitweg 24a, 2321
GK Leiden
Telefoon kantoor: (071-) 3316192
(ma. t/m do. van 9.00-15.00 uur)
Faxnummer: (071-) 5769648
Centrale meldnummer: (071-)
5216662
Website: www.rijnland.dierenbescherming.nl
E-mailadres: [email protected]
Dagprogrammering
Unity FM 106.1
maandag t/m vrijdag:
7.00-09.00 uur | Unity Up2date Rudo Slappendel
09.00-12.00 uur | Unity Werkt Michel Wesseling
Na een leven van liefde en zorg voor velen, is thuis
rustig overleden onze lieve moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder
12.00-14.00 uur | De Lunch - Ruud
Wessels
Johanna Catharina
van de Wijngaard-Lindenberg
14.00-17.00 uur | De Middag Shift
- Peter Teunisse
17.00-19.00 uur | Unity Up2date Rudo Slappendel
Jo
Ieder uur het nieuws uit de eigen
regio en de wereld. Verder het regioweer en ANWB-verkeersinformatie.
weduwe van Jan van de Wijngaard
t Leiderdorp, 21 juni 2011
* Amsterdam, 4 februari 1917
Tineke en Jan
Jan en Desirée
Rowan, Demi, Amanie
Mariëlle en Marc
Hannie en Herman
Lex en Petra
Kevin, Nick, Charissa
Karin en Erik
Nadia, Sven
Glenn en Ursula
Ryan
Dick t en Anneke t
Dick en Elsbeth
Britte, Elvira
Sandra en Rogier
Angelina, Robin
Sylvia en Bart
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.
Daar het mij onmogelijk is gebleken om
iedereen persoonlijk te bedanken wil ik langs
deze weg laten weten dat ik veel steun heb
ondervonden van uw belangstelling voor,
tijdens en na het overlijden van mijn lieve man
Joop Oudshoorn
nogmaals hartelijk dank.
Kerkgebouw de Menswording. (Foto: C. v.d. Laan)
Sluiting
Menswordingkerk
definitief
LEIDERDORP - De kogel is door de kerk. De
sluiting van de Menswordingkerk is een feit. Bestuurslid Frank Zuure van de RK Parochie De
Goede Herder, waartoe de Menswording samen
met de Meerburgkerk behoort, maakte het bisschoppelijke besluit tijdens de afgelopen zondag
gehouden kerkdiensten bekend.
Door Frans Brocken
In het bijzonder wil ik mijn zus Tiny bedanken
voor alles wat zij tot nu toe voor mij heeft gedaan.
Wil Oudshoorn-Roest
Het besluit van het Bisdom Rotterdam kwam niet
onverwacht. Een lange periode van hoor en wederhoor met parochiebestuur en parochianen met bijbehorende emotionele sentimenten is er aan vooraf
gegaan.
Aanvankelijk zag het er naar uit, dat niet de Menswording maar de Meerburgkerk aan de eredienst
zou worden onttrokken. Pogingen echter om de kerk
een passende herbestemming te geven zijn op niets
uitgelopen. Een belemmerend factor in het geheel
is het feit, dat de in de jaren 1894-1895 gebouwde
koepelkerk aan de Zoeterwoudse Rijndijk een Rijksmonument is. Sloop komt daarom helemaal niet aan
de orde.
Voor de Leiderdorpse Menswording ligt dat anders.
Het multifunctionele kerkgebouw op de hoek van de
Gallaslaan en het Heelblaadjespad kan, na te zijn
gedeconsacreerd, voor verschillende doeleinden worden gebruikt.
De Menswording is niet opgeofferd om de Meerburgkerk open te houden, blijkt uit de verklaring
van het bisdom. Wel is de verkoopopbrengst nodig
om het interieur van de Meerburgkerk aan te passen
aan de eisen van deze tijd. Het kerkbestuur rekent
er op dat het Bisdom een financiële bijdrage aan de
herinrichting zal leveren.
Het is nog niet bekend wanneer de Menswording zal
worden gesloten.
De verwachting is dat dit in de loop van 2013 of op
zijn laatst in 2014 zal plaats vinden.
Persoonlijk en zorgvuldig
Verzorging van begrafenissen en crematies,
zoals u dat wenst.
De mensen achter Uitvaart Zorgcentrum Leiden.
.BSJBOEF7BML
6JUWBBSUCFHFMFJEJOH
2AADGEVING
"EGELEIDING
5ITVOERING
Mijn naam is Wilco Kramer de la Rie,
uitvaartverzorger bij Uitvaart Zorgcentrum Leiden.
Parochie De Goede Herder
ALARMNUMMER
Alarmnummer voor ambulance, brandweer en politie: tel. 112.
DOKTERSDIENST
Spoeddienst Zuid-Holland Noord
tel. 0900-5138039
Uitsluitend voor spoedgevallen
• door de week van 17.00 ‘s middags tot 8.00 uur de volgende dag, in het
weekend van vrijdagmiddag 17.00 tot maandagochtend 8.00 uur
• op feestdagen van 17.00 uur de dag ervóór tot 8.00 uur de dag erna.
APOTHEKEN
De apotheken in Leiderdorp e.o. zijn geopend op maandag tot en met
vrijdag van 8.00 tot 17.30 of 18.00 uur. De dienstdoende apotheken zijn
op zaterdag, zondag en feestdagen open van 10.00 tot 18.00 uur.
Weekend-/feestdagendienst:
24 t/m 30 juni: Apotheek Tot hulp der menschheid, Rosmolen 13, Leiden.
1 t/m 7 juli: Apotheek Haanraadts,Hoofdstraat 4, Leiderdorp, tel. (071) 5419196; Apotheek Hofland, Winkelcentrum Noord-Hofland, Planciusplantsoen 13, Voorschoten, tel. (071-) 5762877.
Er is één vaste apotheek voor alle nachtdiensten: Apotheek De Nachtwacht, Albinusdreef 2 (hoofdingang LUMC) te Leiden, tel. (071-)
5665019. Deze is geopend voor spoedgevallen van 18.00 uur tot de volgende ochtend 8.00 uur (op werkdagen) of tot de volgende ochtend
10.00 uur (op zaterdag, zondag en feestdagen).
Als er in uw directe omgeving iemand komt
te overlijden, kunnen wij alle zorg van een begrafenis
of crematie van u overnemen.
Wij zijn hiervoor dag en nacht bereikbaar.
6JUWBBSU
;PSHDFOUSVN-FJEFO
Lange Mare 69, 2312 GR Leiden
071 - 513 69 49/0900 - 821 23 35
LEIDERDORP - Voor de zevende maal organiseert Pluspunt
met hulp van vrijwilligers een
‘Zomers Palet’ vol activiteiten
voor senioren. Het uitgangspunt
dit jaar is het provinciale thema
‘Leve de molens’. Dankzij subsidie van de provincie Zuid -Holland kunnen de deelnemersprijzen laag gehouden worden, zodat
de activiteiten voor iedereen toegankelijk zijn. Hieronder geeft
Pluspunt alvast een voorproefje
van het programma:
Omdat we de mannen de afgelopen
jaren wat misten is er geprobeerd
wat meer ‘mannenactiviteiten’ aan
te bieden. Zoals een workshop
Shanty-zingen, Tai Chi, een dagje
zeevissen en biljarten. Maar natuurlijk zijn de mannen ook welkom bij alle andere activiteiten.
De maandag krijgt een educatief en/
of cultureel tintje met interessante
lezingen waarbij de molen natuurlijk weer centraal staat. Maar ook
kan er lekker gezongen worden; op
11 juli door de dames bij het zomerkoor en op 1 augustus door de
heren bij het shantyzingen. En wilt
u meer weten over de iPad, de iPod
en de iPhone? Ook dat gebeurt op
de maandag.
De dinsdag wordt de dag van het
Broodje Cultuur. De Rotaryclub
zorgt voor inleiders over allerlei
interessante onderwerpen. We beginnen steeds om 12.00 uur met
een glaasje sap en een voorgerecht.
Voor spoedgevallen buiten kantooruren:
27 juni t/m 3 juli: R. van Eck, Geversstraat 46, 2342 AB Oegstgeest, tel.
(071) 5174326.
4 t/m 10 juli: A.R. Sarbolandi, Plantage 10, 2311 JC Leiden, tel. (071-)
5141874.
Daarna volgt een lezing of presentatie. Rond 13.00 uur wordt de
lunch geserveerd. Hierna wordt de
lezing vervolgd en kan men vragen
stellen of discussiëren over het onderwerp waarna de lunch wordt afgesloten met een toetje en een kopje
koffie of thee.
Op woensdag trekken we er op uit
met excursies. Op 13 juli is er een
rondvaart in Rotterdam en we maken een dagtocht naar Kinderdijk
en de Zaanse Schans.
De donderdagmiddag wordt creatief ingevuld. Met of zonder hulp
van handige vrijwilligers kan men
iets leuks maken voor zichzelf of
voor anderen. Er worden verschillende technieken aangeboden, zoals Zandschilderen, Zendala (tekenen), Origami als bal gevouwen,
een collage maken en Leiderdorpse
kaarten maken. Voor de heren is er
gelegenheid op een donderdag te
gaan sportvissen in Scheveningen.
Andere sportieve activiteiten op de
donderdag zijn Nordic Walking en
Tai Chi.
Na een sportieve start op de donderdag wordt ook de vrijdag ingevuld met Aqua-Fit, Jeu de Boules,
Koersbal, Biljarten en een opfris- /
kennismakingscursus Nordic Walking.
Verzamelen
Dit jaar willen we in de loop van
de zes weken allerlei voorwerpen
van Hollandse molens verzamelen,
die we aan het einde tentoonstellen
onder het motto ‘Van creatief tot
ludiek’. Geef het ons in bruikleen,
-ETAANDACHTENZORGVOOR
EENPASSENDAFSCHEID
WWWMARIANDEVALKNL
Programmaboekje
Het programmaboekje voor het
Zomers Palet kan opgehaald worden bij de bibliotheek, het Gemeentehuis, het Liethorps Boekhuis en
bij Pluspunt. Voor sommige activiteiten moet u zich van te voren
aanmelden omdat het aantal deelnemers aan een maximum gebonden is. Dit kan bij het OuderenInformatiepunt in de bibliotheek op
dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30
uur en donderdagmorgen van 10.30
tot 12.00 uur. Voor meer informatie
kunt u terecht bij Pluspunt, tel 541
35 36 tussen 9 en 12 uur.
COLOFON
Leiderdorps Weekblad
www.leiderdorpsweekblad.nl
Oplage 17.000
Uitgave van
Ambachtsweg 7a
Postbus 3066 - 2220 CB Katwijk
tel (071) 402 29 01
fax (071) 403 23 25
Redactie
Corrie van der Laan
Zadelmaker 20
2353 WR Leiderdorp
Telefoon: 06-10089544
e-mail: [email protected]
Inleveren kopij uiterlijk maandag 14.00 uur.
Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met
de redactie
Leveringsvoorwaarden
Al onze opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het
Advertentiewezen, zoals laatstelijk vastgesteld door
de Stichting ROTA en zoals gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam
en ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te
Amsterdam.
U kunt deze kostenloos bij ons opvragen.
Maar hoe regel ik dat?
Met één telefoontje nemen we al uw zorgen uit handen. Bij ons staan uw persoonlijke wensen centraal.
Bij Monuta in Leiden en Leiderdorp denken we graag
met u mee.
Het Leiderdorps Weekblad wordt gratis huis-aanhuis bezorgd in Leiderdorp, Leiden-Waardeiland,
Zoeterwoude-Rijndijk, In Leiderdorp is de krant gratis
af te halen bij: Gemeentehuis
* openbare bibliotheek * sportcentrum De Does
* gemeentewerf * Shell station Van der Valk
Boumanweg * Texaco Persant Snoepweg *
Sparmuseum * Liethorps Boekhuys * verzorgingshuis
Leythenrode * Rijnland Ziekenhuis * winkelcentrum
Oranjegalerij: Troefmarkt * winkelcentrum Winkelhof:
Boekhandel De Kler, Albert Heijn, Digros
* winkelcentrum Santhorst: Rokerspaleis Marcella.
In Zoeterwoude: Eendenkooi.
bel 071 - 573 08 34
Monuta Soek
Hoogmadeseweg 66, Leiderdorp
Gitstraat 1, Leiden
www.monuta.nl
oor
V
gelegenheid
wij stallen het uit en op de slotmiddag vallen de meest bijzondere inzendingen in de prijzen.
Advertenties
Afdeling Verkoop
tel. (071) 402 29 01 - fax (071) 403 23 25
e-mail: [email protected]
Sluitingstijd advertenties dinsdag 10.00 uur
Ik weet hoe ze
begraven wil worden.
V
Voor afspraken met pastoraal werkers: tel. 06-20551458. Secretariaat
geopend op ma., wo. en vr. van 9.00
tot 12.00 uur. Tel. (071-) 5411510.
Bij dringende pastorale zorg (zoals
een uitvaart) contact opnemen met
het centrale nummer van de federatie, tel. 06-22027668.
Kerkgebouw Menswording
Heelblaadjespad 1, 2353 PA Leiderdorp, tel. 5890350.
Past. ass.: mevrouw N. Lohmeijer,
tel. 5892807, en mevrouw A. de
Vriend, tel. 5410629.
zo. 3 juli, 10.00 uur: Communieviering.
wo. 6 juli, 09.30 uur: Woord- en gebedsviering.
do. 7 juli, 19.15 uur: Avondgebed.
Kerkgebouw Meerburg
Hoge Rijndijk 16, 2382 AS Zoeterwoude, tel. 5411510.
Past. ass.: mevrouw M. Duijndam,
tel. 5412993.
zo. 3 juli, 10.00 uur: Viering in
Menswording.
Protestantse Gemeente
te Leiderdorp
TANDARTSEN
perfecte
Uitvaart Zorgcentrum Leiden beschikt over alle
faciliteiten om een begrafenis of crematie
geheel naar uw wensen te verzorgen.
Vanuit ons uitvaartcentrum staan wij garant
voor het in detail uitvoeren van een
verzorgde uitvaart, zoals u dat wenst.
Dag en nacht bereikbaar.
KERKDIENSTEN
Pluspunt organiseert weer
Zomers Palet
Correspondentieadres:
J.C. Bekooij-van de Wijngaard
Vrederustlaan 108
2543 SV Den Haag
Leiderdorp, juni 2011
WOENSDAG 29 JUNI 2011
SERVICE
Bezorgklachten:
Uitgeverij Verhagen, tel. 071-4022901
of www. uitgeverijverhagen.nl onder kopje bezorging
elke
de
kaart
Ambachtsweg 7a | 2222 AH Katwijk
071 408 14 97
[email protected]
www.drukkerijallin.nl
Openbare bibliotheek
Bibliotheek BplusC locatie Leiderdorp
adres: Van Diepeningenlaan 110,
2352 KA Leider-dorp
tel. (071-) 5890849
e-mail [email protected]
openingstijden:
ma. 13.30-17.00 uur
di. 13.30-17.00 uur
wo. 13.30-17.00 uur
do. 10.30-12.30 en 13.30-17.00 uur
vr. 13.30-17.00 en 18.00-20.00 uur
za. 10.30-12.30 uur
Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD, tel.
5890259. Website: www.pg-l.nl.
Kerkbureau geopend: maandag- en
donderdagmorgen van 9.00-12.00
uur. E-mailadres: [email protected]
pg-l.nl (wordt gelezen op maandagen donderdagmorgen). Inloopuur:
elke donderdag van 10.00-12.00 uur
in de Scheppingskerk, elke 2e en 4e
woensdag van de maand van 10.0012.00 uur in de Dorpskerk.
zo. 3 juli
Dorpskerk
10.00 uur: dhr. J. van Wallinga.
Scheppingskerk
Geen dienst. Zie Dorpskerk.
Kapelzaal Scheppingskerk
10.00 uur: dhr. A.K. van Dalen, dovendienst.
Rijnlandziekenhuis
10.00 uur: ds. J.J. Kooman, Leiden.
Nieuw-Apostolische Kerk
Prinsenhof 15, 2353 SV Leiderdorp.
Voorganger: R.A. Visser, tel. (071-)
5415962.
Kerkdiensten: elke zondag om
10.00 uur, elke woensdag om 20.00
uur.
Baptistengemeente Leiderdorp
Aula van Visser ‘t Hooft Lyceum,
Muzenlaan 155, Leiderdorp. Voorganger: ds. G.J. van Klaveren. Huisgroepen: inl.: (071-) 5311713. Bijbelstudies: inl.: (071-) 4027828.
Info.:
www.baptistengemeenteleiderdorp.nl. Reageren: [email protected]
baptistengemeenteleiderdorp.nl.
zo. 3 juli, 9.50 uur: Samenkomst
o.l.v. br B. Rietdijk uit Utrecht.
Gereformeerde Gemeente
Leiderdorp
Hoofdstraat 73, Leiderdorp
zo. 3 juli
10.00 uur: kerkdienst.
15.30 uur: ds. G. Heijkamp.
Levensstroom Gemeente
Elizabethhof 5 in Leiderdorp. Voor
info.: (071-) 5415415 of www.levensstroom.nl. Levensstroom op tv:
iedere zondagmorgen van 10.0011.00 uur op TV West.
vr. 1 juli, 20.00 uur: Jeugdavond.
Een ontspannen avond voor de
JoVo’s (28-40 jaar).
zo. 3 juli
10.00 uur: Eredienst o.l.v. Pastor
Arno van der Knaap. Een Avondmaalsdienst voor de hele familie
met voor de kinderen een eigen programma (van crèche t/m groep 8)
19.00 uur: Genezingsdienst o.l.v.
Evangelist Jan Zijlstra.
wo. 6 juli, 20.00 uur: Gebedsdienst.
Doopsgezinde en
Remonstrantse Gemeente Leiden
Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1,
Leiden.
zo. 3 juli: dienst samen met Vereniging van Vrijzinnige Protestanten
Leiden-Oegstgeest in Gemeentecentrum Oegstgeest. Zie hieronder.
Vereniging van Vrijzinnige
Protestanten Leiden-Oegstgeest
Gemeentecentrum, Lijtweg 9, Oegstgeest.
zo 3 juli, 10.30 uur: ds. A.M.J.
Wierda-Boer (Aalsmeer).
Oudereninformatiepunt
Iedere dinsdagmiddag van 14.00 tot
15.30 uur en donderdagmorgen van
10.30 tot 12.00 uur zijn vrijwilligers
van Pluspunt aanwezig in de bibliotheek voor het geven van informatie
en advies. Op het Oudereninformatiepunt zijn ook de aanmeldingsformulieren voor de diensten en
activiteiten van Pluspunt, algemene
folders en het programma van de
BoodschappenPlusBus aanwezig.
Het Oudereninformatiepunt vindt
u in BplusC Bibliotheek Leiderdorp aan de Van Diepeningenlaan
110. Voor vragen op het gebied van
welzijn, dienstverlening en mantelzorgondersteuning kunt u iedere
werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur
ook terecht bij Pluspunt, Splinterlaan 156, 2352 SM Leiderdorp, tel.
541 35 36 of via email: [email protected] Algemene informatie over de hulp- en dienstverlening is ook te vinden op internet:
www.pluspuntleiderdorp.nl.
LEIDERDORPS WEEKBLAD
Grote neus levert Hans Roest wereldtitel op
LEIDERDORP - 65,66 millimeter van de neuswortel tot de bovenlip en 52,82 millimeter over de
grootste breedte. Dat zijn de maten van de neus van Leiderdorper
Hans Roest (63). Bij elkaar een
score van 118,48 millimeter, wat
op zaterdag 18 juni genoeg was
om de titel binnen te slepen op
het
Neuzen-Wereldkampioenschap in het Beierse plaatsje
Langenbruck. Het leverde hem
een oorkonde en een medaille op.
En prachtige herinneringen aan
een bijzonder feestweekend.
Door Corrie van der Laan
“Dat ik won met 118,48 millimeter
heeft me wel wat verbaasd”, zegt
Hans Roest. In de kantine van het
gebouw van Dorpsvereniging Zijlkwartier, waar hij voorzitter van is,
kijkt hij terug op de strijd om het
wereldkampioenschap. “Vijf jaar
geleden deed ik ook mee en werd ik
derde met 122,65 millimeter. Mijn
neus is echt niet kleiner geworden
dus het zal wel te maken hebben
met de nieuwe meetmethoden;
vroeger ging dat met een schuifmaat, tegenwoordig met elektronische apparatuur.” De Leiderdorper
liet een Oostenrijkse concurrent
nipt achter zich, met een verschil
van slechts 0,4 millimeter. De ‘Nasen-Weltmeisterschaft’ wordt eens
in de vijf jaar georganiseerd door
de Nasenclub een vereniging voor
mensen met grote neuzen. De club
is een halve eeuw geleden in Langenbruck opgericht, weet Roest.
“Hoteleigenaar Max Reichart zat
een keer om de stamtafel samen
met de pastoor en een hopkweker.
Ze keken elkaar aan en constateerden toen: we hebben best grote neuzen. De volgende stap was: waarom
richten we geen club op. En dat ge-
WOENSDAG 29 JUNI 2011
NIEUWS
beurde op 5 maart 1961.” Om lid te
mogen worden moet je neus in de
lengterichting minimaal 6 centimeter zijn en in de breedte 4 centimeter.
Roest kwam met de grote neuzenclub in aanraking toen hij dertig
jaar geleden als touringcarchauffeur in Langenbruck overnachtte.
“Reichart kwam toen naar me toe.
Hij zei: “Jij hebt ook een flinke gok,
mag ik even meten?” De Leiderdorper bleek aan de voorwaarden te
voldoen en mocht lid voor het leven
worden, voor het luttele bedrag van
vijf Duitse marken.
Momenteel heeft de Nasenclub
670 leden uit zestien landen, zowel
mannen als vrouwen. De meesten
komen uit Duitsland en de landen
daaromheen, maar op de lijst staan
ook Japanners, Canadezen, Turken
en Amerikanen.
Ons gehakt komt met een 10 uit de molen rollen.
Daarom nu
Rundergehakt
50
YHSBN
voor
Zie elders in redactioneel stukje in de krant.
VLEESWARENKOOPJE:
KEURSLAGERKOOPJE:
100 gram
Filet Americain en
100 gram
Achterham
samen voor
Enorme happening
Het vijfjaarlijkse wereldkampioenschap is een enorme happening. De
editie van 2011 vond plaats in een
feesttent waar tweeduizend mensen
in kunnen, en die zat vol. Een groot
aantal hoogwaardigheidsbekleders,
waaronder de president van Beieren en alle notabelen uit de wijde
omtrek, was bij het evenement aanwezig. Diverse televisieploegen legden het gebeuren vast.
“Het gaat er heel officieel aan toe”,
vertelt Roest. “De avond begint
met een vlaggenparade, waarbij
de vlaggen van alle landen waar
de leden vandaan komen rond het
podium worden geplaatst. Er is een
dames- en een herencompetitie, dit
jaar waren er twaalf vrouwelijke
deelnemers en achttien mannelijke.
Voordat de neuzen gemeten worden, schijnen ze met een lampje
naar binnen. Zo werd een man betrapt die een tissue in zijn neus had
gepropt. Maar misschien was dat
5
SPECIAL:
Hans Roes samen met de kampioene bij de dames, Margot Sikora.
(Foto: PR)
wel voor de gein.” Toen Roest met
zijn oorkonde op de hoogste trede
van het erepodium stond, werd de
Nederlandse vlag gehesen en klonk
het Wilhelmus. Serieuze wedstrijd
of niet, het is ook feest. “Je zit daar
in Beieren, midden tussen de hopvelden, dus er is volop eten en drinken. Een biertje is dan ook meteen
een liter”.
Na de wedstrijdavond is het nog
niet over. “De ochtend erna werden we opgehaald uit het hotel
door drie- tot vierhonderd leden
van alle mogelijke verenigingen uit
de omgeving. Allemaal met hun
eigen vaandels. Voor het hotel was
er een concert van ruim een half
uur, daarna gingen we in processie
weer naar de feesttent. Tussen half
8 en tien was het tijd voor bier met
weisswurst, een Zuid-Beierse specialiteit. Het feesten werd om tien
uur onderbroken doordat de priester binnenkwam voor het opdragen
van de mis. Dus gingen alle bierpullen even onder tafel, om een uur later weer boven te komen.”
Als regerend wereldkampioen heeft
Roest wel zo zijn - leuke - verplichtingen. “De Oostenrijkse zustervereniging van de Nasenclub heeft me
uitgenodigd voor een dorpsfeest in
september. En over vijf jaar mag
ik één keer mijn titel verdedigen.
Daarna kan ik mijn neus alleen nog
buiten mededinging laten meten bij
de kampioenschappen.”
Carpacciospies
3
25
4 Souvlakisteaks
50
5
2
25
100 gram
Aanbiedingen geldig in week 26
7FSTUBOEWBO-FLLFS7MFFTtXXXLFVSTMBHFSOM
Felicitaties voor eeuwelinge
De vlaggen hingen maandag uit
bij de flat aan de Laan van Ouderzorg 167 t/m 305. Reden was
een verjaardag van een van de bewoonsters. Natuurlijk wordt niet
bij iedere verjaardag gevlagd; dit
was een hele bijzondere. Mevrouw mr Anna Honnef-Bender
bereikte die dag de leeftijd van
honderd jaar.
Tekst en foto Corrie van der Laan
Speciale oorkonde voor Keurslager Albert Pestel
LEIDERDORP - Het rundergehakt van Keurslager Albert Pestel te Leiderdorp is gewaardeerd
met een officiële oorkonde Zijn
gehakt werd gekeurd op kwaliteit, versheid en hygiëne en scoorde een prachtige 10,0.
Het gehakt van Keurslager Pestel,
gevestigd op winkelcentrum Santhorst, werd op een onverwacht moment gekeurd door het onafhankelijke
kwaliteitsbewakingbureau
KBBL Inspectie bv. Albert Pestel is
zeer tevreden met de beoordeling
van zijn ambachtelijke product.
“Gehakt is één van de meest populaire vleesproducten in Nederland.
Ik ben trots dat mijn gehakt zo goed
heeft gescoord. Immers: een slager
kan je het best beoordelen aan zijn
gehakt.”
Vaak wordt gedacht dat gehakt gemaakt wordt van vleesresten, weet
Pestel. “Dat is dus, zeker bij mij, beslist niet zo. We gebruiken alleen
goede stukken vlees voor ons gehakt. Bovendien komt ons rundvlees
van onze eigen koeien uit een topkwaliteit mesterij, waar de dieren
een goed en stressvrij leven hebben.
En dat proef je aan al het vlees, dus
ook aan het gehakt!”
Waarborgen
Albert Pestel toont trots de oorkonde voor zijn rundergehakt. (Foto: C.
v.d. Laan)
Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de keurslagerorganisatie,
de vereniging van Keurslagers (VVK).
Alle 555 in Nederland gevestigde
Keurslagers worden jaarlijks meerdere
malen gekeurd. De keuring van het
gehakt maakt deel uit van de jaarlijkse
Hygiënekeuring. Deze score bepaalt,
samen met de resultaten van de formulekeuring, of Keurslager Pestel zich
weer een jaar lang ‘Keurslager’ mag
noemen. Door de diverse keuringen
die jaarlijks worden uitgevoerd, kan de
E
L
SA
GROTE MERKEN
KLEINE PRIJSJES!
Noordeinde 15, Roelofarendsveen
kwaliteit en betrouwbaarheid van de
Keurslagers gewaarborgd worden.
Beste Foodspeciaalzaak
In 2009 en 2010 zijn de Keurslagers
uitgeroepen tot Beste Foodspeciaalzaak van het land. De Retail Jaarprijsorganisatie voert jaarlijks een
zeer groot consumentenonderzoek
uit. Consumenten kunnen dan stemmen op hun favoriete winkelketen.
De Keurslager behaalde beide jaren
uitstekende scores op de onderdelen
assortiment, deskundig personeel,
service en vernieuwing. Alle Keurslagers zijn zelfstandige ondernemers
maar werken via de VVK nauw samen. De VVK biedt de ondernemers
een winkelformule, acties, reclamecampagnes, lesbrieven en calculaties.
Ook vaktechnische, bedrijfseconomische en juridische adviezen worden
desgewenst verstrekt. Regelmatig
organiseert de VVK trainingen voor
de Keurslagers en hun medewerkers.
Kijk voor meer informatie op www.
keurslagers.nl/keurslagerinfo.
Heel veel dorpsgenoten zullen mevrouw Honnef nog wel kennen.
Haar echtgenoot was van 1946
tot 1975 dominee in Leiderdorp
en zijzelf zette zich in in vele bestuursfuncties. Anna Bender werd
geboren op 27 juni 1911 in Nieuwe
Schans, in het noordoosten van
Groningen vlakbij de Duitse grens.
Haar vader werkte bij de spoorwegen dus ze verhuisde vaak. Ze ging
in Utrecht naar het gymnasium,
waar ze haar toekomstige echtgenoot ontmoette. Na de middelbare
school gingen ze allebei in Utrecht
studeren, hij theologie, zij rechten.
Na hun afstuderen zijn ze getrouwd
en naar Engwierum (Friesland) verhuisd, waar Honnef dominee werd.
Daar werd een tweeling, twee jongens, geboren. De volgende standplaats voor het domineesgezin was
Vollenhove. In de oorlogsjaren was
het echtpaar Honnef daar ook actief in het verzet. Het gezin werd
uitgebreid met twee dochters.
De verhuizing naar Leiderdorp
kwam in 1946 en hier zijn ze verder
gebleven. Ze gingen wonen in wat
nu het Trefpunt is, het witte gebouw
Mevrouw Honnef kreeg maandag bezoek van burgemeester Zonnevylle.
achter de Dorpskerk. Later verhuisden ze naar de Hoofdstraat. Naast
haar activiteiten als domineesvrouw
was mevrouw Honnef zeer actief op
bestuurlijk gebied. Ze is voorzitter
geweest van heel wat verenigingen
en organisaties, waarvan een heel
aansprekende de Christelijke Jonge
Vrouwen Federatie was. Toen haar
echtgenoot met emeritaat ging, in
1975, is het echtpaar verhuisd naar
de Laan van Ouderzorg.
Dominee Honnef overleed in 1985
en sinds die tijd woont mevrouw
Honnef er alleen. “Dat gaat nog
goed”, zegt ze, “al heb ik wel hulp
nodig.” Want de jaren hebben wel
hun tol geëist. Ze is heel slechthorend en het lopen gaat moeilijk.
Maar met de steun van haar dochter Cathrien die vlakbij woont,
thuishulp Anita en de thuiszorg
lukt het allemaal best.
Haar dagen brengt ze door met
lezen van kranten en tijdschriften.
Het nieuws houdt ze nog nauwkeurig bij. “De wereld is er niet beter
op geworden, geloof ik”, zegt ze.
“Wel opener; je bent nu van veel
meer op de hoogte dan vroeger.”
Op de vraag hoe ze het vindt om
honderd te zijn, zegt ze: “Dat besef
je eigenlijk nauwelijks. Ik ben blij
dat ik het mee mag maken en dat ik
nog gezond ben.”
Ze heeft haar verjaardag afgelopen
zaterdag al gevierd met de kinderen
en kleinkinderen. Maandag kwamen er een heleboel buren langs.
Bovendien kwam van burgemeester
Zonnevylle op bezoek, die felicitaties namens de gemeente Leiderdorp en een taart met het gemeentewapen meebracht.
Echtpaar Smit-van Rijn 60 jaar getrouwd
Dansles legde de basis voor diamanten huwelijk
LEIDERDORP - Ze hebben elkaar in 1946 ontmoet op de dansschool van Evert Castelein in
Leiden. Zij was 19, hij 22 jaar.
“Die dansscholen waren echt
huwelijksbureau´s toen”, lacht
het diamanten echtpaar Smitvan Rijn. En dat blijkt wel: vijf
jaar later, op 24 juni 1951 trouwden Grardie van Rijn en Karel
Smit voor de wet, op 18 september van dat jaar gaven ze elkaar
het jawoord in de katholieke kerk
in Leidschendam.
september 1951 zal ze nooit vergeten. Omdat er nog steeds weinig
te krijgen was, leende de bruid een
trouwjurk van haar zus. Ze zag eruit als een plaatje en het werd groot
feest.
Na hun trouwen betrokken ze hun
bescheiden woning. Het was een
winkelpand met een bovenhuis met
keuken, een woonkamer, een grote
en een kleine slaapkamer. Van de
winkel maakten ze een showroom,
en in de bovenwoning hebben ze
een jaar of veertien gewoond. Vier
kinderen, drie meisjes en een jongen, zijn er geboren.
Door Corrie van der Laan
De heer Smit is geboren en getogen
in Leiden, waar zijn familie sinds
1931 de stoffeerzaak Smit Interieur had. Toen hij zijn aanstaande
bruid ontmoette, had hij een zware
tijd achter de rug. Hij was in de
Tweede Wereldoorlog opgepakt
door de Duitsers en naar Karlsbad
(Tsjechië) afgevoerd om daar als
dwangarbeider te werken. Nadat hij
bevrijd was door de Russen, heeft
hij een treinmachinist overgehaald
om hem in de kolenbak naar het
westen te smokkelen. In Nederland
Locoburgemeester Herbert Zilverentant kwam het echtpaar namens de
gemeente feliciteren.
kwam hij eerst in Limburg terecht,
waar hij zes weken bij een boer kon
werken.
Toen de oorlog voorbij was, bleek
het leven in Leiden ook niet eenvoudig; de familiezaak moest weer
Het diamanten paar op de dag van hun kerkelijk huwelijk.
van de grond af aan opgebouwd
worden. Een enorme opgave want
er was helemaal niets in die tijd. Al
het textiel ging op punten en vaak
was er gewoon niks om te verkopen.
“Ik herinner me dat ik wel eens met
zijn zus touwtje heb gesprongen in
de winkel, zo leeg was het”, kijkt
mevrouw Smit terug.
Ondertussen bloeide de liefde op.
Die begon, zoals gezegd, in de
dansschool, waar Grardie van Rijn
vanuit haar woonplaats Leidschendam met vriendinnen naar toe ging.
“Het was een heel groepje en daar
heb ik de mooiste uitgepikt”, zegt
mijnheer Smit glunderend. Hij laat
een jeugdfoto van zijn echtgenote
zien. “Zo’n mooie vrouw laat je
toch niet lopen.”
Een trouwerij kwam in beeld toen
ze een huis konden krijgen in de
Leidse Vrouwensteeg. Voor het
echtpaar is hun trouwdag de dag
dat ze elkaar het jawoord gaven
voor de kerk. “Dat we op 24 juni
voor de wet getrouwd waren, was ik
eigenlijk vergeten”, lacht mevrouw
van Rijn. “Het was dat de gemeente daarover belde.” Maar die 18de
Door keihard werken en doordat
ze ‘de wind meekregen’, zoals mijnheer Smit zegt, ging het het gezin
steeds beter. Halverwege de jaren
zestig verhuisden ze naar Zoeterwoude-Rijndijk, waar ze later
doorverhuisden naar een andere,
grotere woning. Het werken ging
ondertussen onverminderd door,
voor allebei; mevrouw Smit heeft
ook veertig jaar vol gemaakt in de
familiezaak. Tijd voor hobby’s was
er niet, maar zodra het kon heeft
het echtpaar wel veel gereisd. Indonesië, Thailand, Australië, ze zijn
overal geweest. “We hebben hard
gewerkt, maar ook heel veel genoten”, zeggen ze allebei. De zaak,
die tegenwoordig ‘Smit Wonen in
Sfeer’ heet, is overgenomen door
hun zoon en ook een kleinkind zit
in het bedrijf. “We maken de honderd jaar nog wel vol”, zegt mijnheer Smit.
Dertien jaar geleden, toen het Zoeterwoudse huis en bijbehorende
tuin wat te groot werden, zijn ze
naar Leiderdorp verhuisd, waar ze
wonen een prachtig appartement
met uitzicht op de Oude Rijn.
Daar kwam locoburgemeester Herbert Zilverentant ze vorige week
vrijdag feliciteren namens de gemeente. Zelf vieren ze hun diamanten huwelijksfeest vanzelfsprekend
pas over een paar maanden, op 18
september. En dan wordt het een
groot feest, met familie en vrienden.
Natuurlijk
Leiderdorp
Jaar van de vlinder
Leiderdorp:
kloppend hart
tussen stad
Leiderdorp viert in 2011 het Jaar van
de Vlinder. Tijdens het vlinderseizoen,
van april tot oktober, worden activiteiten georganiseerd die allemaal
in het teken staan van de vlinder. In
Gemeente aan Huis laten we u kennis maken met enkele van die vaak
prachtig gekleurde beestjes. Deze
week: de kleine vos (Aglais urticae)
De kleine vos (Aglais urticae)
Kenmerken
Voorvleugellengte: 22-25 mm. De bovenkant
van de voorvleugel is roodbruin met een rij
blauwe maanvlekken langs de achterrand.
De voorrand van de voorvleugel is afgezet
met enkele afwisselende zwarte en lichte vlekken en in het middenveld bevinden zich drie
zwarte vlekken.
Voorkomen
Een zeer algemene standvlinder die verspreid
over het hele land voorkomt.
Habitat
Allerlei plaatsen waar voldoende nectar te
vinden is zoals tuinen, parken, bosranden,
ruigten, dijken en bermen.
Waardplanten
Grote brandnetel.
Vliegtijd en gedrag
Februari-oktober in twee overlappende generaties. De vlinders voeden zich met nectar van
verschillende soorten planten.
Het mannetje houdt vanaf het middaguur een
territorium bezet. De vlinders vertonen veel
zwerfgedrag.
Foto: André Biemans
Levenscyclus
Rups: begin mei-eind september. Jonge rupsen leven in spinselnesten op de waardplant;
deze spinselnesten zijn vaak gemakkelijk te
vinden. Volwassen rupsen leven solitair en
foerageren onbeschut. De eieren worden in
groepen afgezet op onderkant van de bladeren van de waardplant. De soort overwintert
als vlinder op vochtige en koele plaatsen in
bomen en gebouwen.
(Bron: www.vlindernet.nl)
Vrijwilligersorganisaties geïnformeerd tijdens bijeenkomst
en land
Vrijwilligers zijn belangrijk voor de Leiderdorpse samenleving. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat verenigingen kunnen bestaan,
mensen een dagje uit kunnen en activiteiten
georganiseerd kunnen worden. De gemeente
wil graag weten hoe zij vrijwilligers zo goed
mogelijk kan ondersteunen. Daarom vond
dinsdag 14 juni jl. een informatiebijeenkomst
plaats in het gemeentehuis voor organisaties uit
Leiderdorp die met vrijwilligers werken. Tijdens
deze avond werden de resultaten van een eerder gehouden enquête onder vrijwilligers teruggekoppeld.
gers meenemen bij het opstellen van het vrijwilligersbeleid. De enquête die onlangs is uitgevoerd en de uitkomsten van de gesprekken met
vrijwilligersorganisaties tijdens de avond zijn
hier een onderdeel van. Daarnaast is met de
organisaties uitgebreid gesproken over waar
zij behoefte aan hebben als het gaat om ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.
Uitkomsten enquête
De gemeente wil de ervaringen van vrijwilli-
Vrijwilligersverzekering
Ook zijn de aanwezige organisaties tijdens
De uitkomsten van de enquête en een verslag van
de avond zijn binnenkort als bijlage te downloaden via www.leiderdorp.nl/vrijwilligers.
deze avond uitgebreid geïnformeerd over de
vrijwilligersverzekering.
Indien u als vrijwilligersorganisatie specifieke
vragen heeft over de vrijwilligersverzekering,
dan kunt u contact opnemen met de John van
der Voordt van VNG Verzekeringen.
Het telefoonnummer is: (070) 373 8298.
Ten slotte hebben Leiderdorpse ondernemers
leuke attenties voor de aanwezigen aangeboden; rozen door de heer Zuijderduin van bloemsierkunst Gerbera, chocolade door de heer van
Leeuwen van Digros, een cadeaubon door de
heer Schouten van Mooi parfumerie en een koffiebon door de heer Bruijn van café Hofplein.
Kort verslag van de raad van 27 juni 2011
Raadsvragen
Het CDA heeft vragen gesteld over de speelplaats in Binnenhof en over LTC De Munnik.
Vragen en antwoorden kunt u lezen op onze
website: www.raadleiderdorp.nl > Vergaderingen > 27 juni 2011.
de te richten. Hetzelfde geldt voor bestaande
speelzalen bij vervanging en renovatie.
Jaarverslag 2010
Na behandeling van de begroting, de begrotingswijzigingen en het veegbesluit ligt nu de
jaarrekening met de bijbehorende resultaatbestemming voor. De raad stelt het jaarverslag
vast. Een amendement (wijzigingsvoorstel) van
PvdA en BBL om de vorming van een reserve
voor het groot onderhoud van Alecto over
meerdere jaren op te bouwen haalt het niet.
Regionaal Risicoprofiel
In de nieuwe Wet veiligheidsregio’s (Wvr) is
het verplicht om een risicoprofiel van de veiligheidsregio op te stellen.
Gemeenten kunnen naar aanleiding van het
Concept Risicoprofiel Hollands Midden wensen kenbaar maken. Deze worden meegewogen bij definitieve vaststelling van het regionaal risicoprofiel.
De raad verzoekt het bestuur van de Veiligheidsregio meer prioriteit te geven aan o.a. de
A4, HSL en kwetsbare objecten zoals instellingen met minder zelfredzame personen.
Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Leiderdorp 2011
De raad stelt de Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Leiderdorp 2011
vast. De raad neemt daarbij unaniem een
amendement van GroenLinks aan om de binnen- en buitenruimte van nieuwe peuterspeelzalen duurzaam en ecologisch verantwoord in
Woonbehoefteonderzoek 2011
In de raad van 31 januari 2011 heeft de raad
besloten om € 50.000 te reserveren voor de
uitvoering van een woonbehoefteonderzoek in
2011. De raad stemt er nu mee in maximaal
€ 40.000 te besteden aan een woonbehoefteonderzoek. De € 10.000 die de gemeente
naderhand terugontvangt van Rijnhart Wonen
K O R T E
Vergunningen
Kerkwijk
- Kappen van 26 bomen
Locatie: Koningstraat
Datum ontvangst: 22 juni 2011
Wijk De Baanderij
- Aanpassen van gevels en plaatsen vluchttrap
Locatie: Lijnbaan 1
Datum ontvangst: 23 juni 2011
- Plaatsen van een zuiger op een dieplader
Locatie: Zijldijk (kruising met Leidsedreef)
Datum ontvangst: 23 juni 2011
Bijbehorende stukken liggen informatief ter inzage. Op het moment dat er een besluit is genomen, bestaat de mogelijkheid om bezwaar
te maken.
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Leiderdorp
verleenden de volgende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure).
Wijk Achthoven
- Vervangen van de beschoeiing langs de
Oude Rijn
Locatie: Jaagpad (tussen 9 en 17)
Krediet voor gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan (WAL)
De gebiedsvisie wordt aangepast op basis van
de nu bekende concrete ontwikkelingen en de
input vanuit de participatie. De raad verhoogt
het voorbereidingskrediet voor de WAL met
€ 35.000 om de gebiedsvisie te kunnen afmaken.
Datum besluit: 27 juni 2011
Bezwaar tot en met: 8 augustus 2011
Wijk Buitenhof
- Inpandig slopen van een bestaande constructie ten behoeve van een indelingswijziging
Locatie: Ommedijk 182 - 186
Datum besluit: 28 juni 2011
De Vogelwijk
- Tijdelijk plaatsen van een afvalcontainer in
openbaar gebied
Locatie: parkeerplaats
Koolmeesstraat
t.b.v.Snipstraat 15
Datum besluit: 28 juni 2011
Wijk Voorhof
- Verwijderen van een asbesthoudend plafond in de stookruimte
Locatie: Heelblaadjespad 17
Datum besluit: 28 juni 2011
De aanvragen, de beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen elke werkdag van
08:30 tot 12:30 uur ter inzage in het gemeentehuis in Leiderdorp bij de afdeling gemeentewinkel.
De bezwarentermijn van de bovenstaande
verleende omgevingsvergunningen loopt van
29 juni 2011 tot en met 10 augustus 2011
(tenzij anders vermeld).
Belanghebbenden kunnen op grond van de
Algemene wet bestuursrecht tijdens de bezwa-
V A N
H E T
G E M E E N T E B E S T U U R
Gemeentehuis: Statendaalder 1, postbus 35, 2350 AA
Leiderdorp, Telefoon 54 58 500, fax 58 95 691, email:
[email protected], Website www.leiderdorp.nl,
Openingstijden ma t/m vr 8.00 – 17.00 uur, woensdag
8.00 – 20.00 uur.
Openingstijden afdeling Gemeentewinkel:
Receptie ma t/m vr 8.00 - 17.00 uur, woensdag 8.00 20.00 uur Burgerzaken ma t/m vr 8.30 - 12.30 uur,
woensdag 8.30 - 20.00 uur, daarbuiten op afspraak.
Voor het afhalen van reeds aangevraagde reisdocumenten
en rijbewijzen ma t/m do 8.30 - 17.00 uur,
woensdag 8.30 - 20.00 uur, vrijdag 8.30 - 12.30 uur.
Wmo-loket houdt tel. spreekuur van 9.00 tot 10.00 en
van 10.30 tot 12.30 uur
Loket Werk en Inkomen open op maandag, woensdag en vrijdag 8.30 - 12.30 uur.
Bouwen en Wonen; Heffingen; Leerlingenvervoer,
Gehandicaptenparkeerkaarten en Kwijtscheldingen ma
t/m vr 8.30 - 12.30 uur.
Gemeentewerf: Simon Smitweg 9, postbus 35, 2350
AA Leiderdorp, telefoon 54 58 500, fax 54 18 540
Grofvuil lijn: telefoon 54 58 500,
openingstijden ma t/m vr 8.00-17.00 uur.
Milieustraat: Simon Smitweg 9,
openingstijden ma t/m do 7.30-12.30 en 13.00-16.15
uur, vr 7.30-12.30 uur, za 9.30-12.30 uur.
V A N
L E I D E R D O R P
Milieu Educatief Centrum (MEC): Van Diepeningenlaan 110E in De Sterrentuin, postbus 35, 2350
AA Leiderdorp, telefoon 54 12 216, e-mail [email protected]
natuureducatie.nl,
website www.natuureducatie.nl.
Milieudienst West-Holland: Schipholweg128,
postbus 159, 2300 AD Leiden, telefoon 40 83 600,
klachtentelefoon 40 83 111.
Via [email protected]
Algemeen alarmnummer: 112.
Brandweer: telefoon: 088-2465000,
fax: 088-2465001, e-mail: [email protected]
Politie: gevestigd in het gemeentehuis. Openingstijden
van het politieloket: ma di do en vrij van 8.30 tot 12.30
uur en wo 17.00 tot 20.00 uur.
Ambulance: 52 33 233.
Storingsdiensten: gas en elektriciteit 0900 0808;
water 0182 59 37 72; kabel 0900 8896;
openbare verlichting, riool, verkeerslichten en wegen
54 58 500 (tijdens kantooruren)
06 55 87 46 81 (buiten kantooruren)
HSL-infolijn: 0800 HSLZUID (0800 47 59 843).
A4/W4-Informatielijn: 0800-8002
Informatie over W4: www.leiderdorp.nl/w4
Informatie over het centrumplan:
www.leiderdorp.nl/centrumplan
Kort verslag van de regiocommissie
van 22 juni 2011
Algemeen Bestuur (AB) Holland Rijnland (HR) van
29 juni 2011
Actualiteit RijnlandRoute en RijnGouwelijn - De
commissie neemt kennis van de ontwikkelingen
en is het eens met de lijn van de motie over de
RijnlandRoute.
oplegnotitie. Zij adviseren positief. Zij geven
de AB-leden de vraag mee waar het indexeringspercentage van 3% vandaan komt en de
opmerking meer aandacht te besteden aan het
SMART formuleren van doelstellingen, zodat
deze ook meetbaar zijn.
Notitie gezamenlijke focus op regionaal arbeidsmarktbeleid 2011-2014 - Over dit voorstel zijn de leden van de commissie positief.
Ook de motie van Oegstgeest wordt gesteund
met de kanttekening dat deze mogelijk nog
scherper kan worden geformuleerd.
Met betrekking tot de ambtelijke reactie van
Holland Rijnland (HR) op het bestuursakkoord
geeft de regiocommissie de AB-leden mee deze
te koppelen aan de Uitvoeringsagenda van HR.
Programmaplan ontsluiting Greenport Duin- en
Bollenstreek - De criteria en kaders zijn helder en
de leden van de commissie adviseren positief.
Managementrapportage - De leden van de
commissie adviseren positief over deze rapportage.
Jaarrekening en verslag 2010 – De leden van
de commissie adviseren positief en hebben
twee opmerkingen. Ten eerste is onduidelijk
hoe de extra kosten op het deelprogramma
Ruimte en Wonen te verklaren zijn. Ten tweede
doet de commissie een oproep om volgend
jaar nog meer SMART te formuleren, zodat gemeenten zich beter herkennen.
Begroting 2012 – De leden van de commissie
bespreken de begroting aan de hand van de
Algemeen Bestuur (AB) Milieudienst West Holland 27
juni 2011
De leden van de commissie bespreken het jaarverslag en de begroting aan de hand van de
oplegnotitie en geeft de AB leden een positief
advies mee.
Algemeen Bestuur (AB) Gevulei 29 juni 2011
Aan de hand van de oplegnotitie bespreken
de leden van de commissie de begroting. Zij
adviseren positief met de opmerking te komen
tot een sluitende begroting en een oplossing te
vinden voor het warenhuis.
Rondvraag
De begrotingen en bijbehorende commissieadviezen van Holland Rijnland, de Milieudienst,
Gevulei, de Veiligheidsregio en de Regionale
Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands
Midden staan op de Lijst van Ingekomen Stukken (LIS) van de raad van 27 juni 2011.
Kredietaanvraag nieuwe milieustraat
De raad stelt een krediet van 1,4 miljoen euro
beschikbaar voor het realiseren van een nieuwe milieustraat op de locatie van de huidige
gemeentewerf.
Begrotingen gemeenschappelijke regelingen
De raad onderschrijft de adviezen van de regiocommissie en geeft deze als input mee voor
de AB-vergadering van Holland Rijnland van
29 juni.
Een uitgebreid verslag van deze vergadering
kunt u lezen en beluisteren op de website:
www.raadleiderdorp.nl
Q
B E R I C H T E N
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders ontvingen de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure).
gaat terug in de reserve sociale woningbouw.
ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS
I N F O R M A T I E
E N
Begin juni zijn op drie plekken in recreatiegebied Zijldijk de houten banken vervangen voor betonnen banken en voorzien van tafels. De
houten banken waren in slechte staat en moesten vervangen worden. Ook de plateaus zijn opnieuw bestraat.
B E K E N D M A K I N G E N
rentermijn een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college. Wat hierbij niet mag
ontbreken is tenminste de naam, het adres
van de indiener, de datum, een omschrijving
van het besluit waartegen het bezwaar zich
richt en de gronden van het bezwaar. Daarnaast dient het bezwaarschrift te worden ondertekend. U dient het te richten aan college
van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, ter attentie van de commissie voor Bezwaar- en Beroepschriften, postbus 35, 2350
AA Leiderdorp.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
niet altijd tot gevolg dat er geen gebruik van
het besluit gemaakt kan worden. Wel kunt u
een voorlopige voorziening aanvragen bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank in Den
Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
Verleende APV-vergunningen
- Voor het houden van een straatcollecte bij
de winkelcentra in Leiderdorp op zaterdag
3 september 2011 ten behoeve van Stichting Exodus Leiden;
- Voor het organiseren van een straatfeest met
barbecue op de Resedastraat ter hoogte van
de huisnrs. 30 tot en met 40 op zaterdag 17
september 2011 van 16.00 tot 22.00 uur;
Op grond van het bepaalde in de Algemene
wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
binnen 6 weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 35, 2350 AA
Leiderdorp. Het bezwaarschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten: de naam
en adres van de indiener ervan, de dagtekening en het besluit waartegen bezwaar wordt
aangetekend.
Indiening van een bezwaarschrift schort de
werking van een besluit niet op. Indien u wilt
voorkomen dat het genomen besluit wordt uitgevoerd, kunt u - gelijktijdig met het indienen
van een bezwaarschrift - aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag,
postbus 20302, 2500 EH Den Haag, een
voorlopige voorziening vragen.
Mededelingen
Bestemmingsplan Bospoort onherroepelijk
Burgemeester en wethouders van Leiderdorp
maken bekend dat het bestemmingsplan Bospoort door de uitspraak van de Raad van State
van 15 juni 2011 onherroepelijk is geworden.
Tegen een onherroepelijk bestemmingsplan is
geen bezwaar of beroep meer mogelijk.
Plangebied
Het bestemmingsplan Bospoort heeft betrekking op het gebied dat wordt begrensd door
de Rijksweg A4, de Dwarswatering, de Bloemerd en de gemeentegrens met gemeente
Kaag en Braassem.
Omgevingsloket Online tijdelijk niet bereikbaar
Het Omgevingsloket Online is niet bereikbaar
vanaf donderdag 30 juni 20.00 uur tot uiterlijk vrijdag 1 juli 08.00 uur. Dit in verband met
het plaatsen van een update van het Omgevingsloket online.
Via www.omgevingsloket.nl worden aanvragen voor een omgevingsvergunning ingediend en kan de behandelprocedure gevolgd
worden. Dit is dan ook gedurende deze periode even niet mogelijk.
Verordening re-integratie WWB, IOAW en IOAZ
Het college van Leiderdorp heeft op 21 juni
2011 de Verordening re-integratie WWB,
IOAW en IOAZ gemeente Leiderdorp 2011,
vrijgegeven voor inspraak. De termijn voor
inspraak is vastgesteld op vier weken. Men
heeft tot en met 27 juli 2011 gelegenheid
te reageren. De verordening ligt met ingang
vanaf 29 juni 2011 ter inzage in het gemeentehuis.
Informatie
Het plan is in te zien bij de afdeling gemeentewinkel, cluster bouwen en wonen, of digitaal
te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl
of www.leiderdorp.nl.
Voor vragen kunt u contact opnemen met
Frank van Dieten, medewerker beleid, cluster
ruimte, telefoonnummer (071) 545 99 04.
Alle vergunningen zijn digitaal
terug te vinden op
www.leiderdorp.nl > bekendmakingen
Wilt u reageren op deze publicatie
of heeft u vragen? Neem dan contact met
ons op [email protected]
of 54 58 500
29 JUNI 2011
Inspraak Algemene subsidieverordening Holland Rijnland 2012
Het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland wil
het subsidieproces vereenvoudigen. Hiervoor
wordt de Algemene subsidieverordening Holland
Rijnland aangepast. De indienings- en verantwoordingseisen worden in de nieuwe verordening
afhankelijk gesteld van de hoogte van de subsidie; hoe lager de subsidie, hoe minder regels.
Voordat de Algemene subsidieverordening Holland Rijnland 2012 ter besluitvorming aan het
Algemeen Bestuur wordt voorgelegd, worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om tot
9 september 2011 hun zienswijze over de concept verordening schriftelijk kenbaar maken aan
het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland, Postbus 558, 2300 AN Leiden.
De concept Algemene subsidieverordening Holland Rijnland 2012 ligt tot 9 september 2011 gedurende kantooruren ter inzage in de gemeente-
huizen van de aan Holland Rijnland deelnemende
gemeenten: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag
en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse,
Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.
U vindt deze conceptverordening ook op www.
hollandrijnland.net/publicaties en ter inzage op
het kantoor van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland, Schuttersveld 9, 2316 XG in Leiden.
Q
Gemeenteraad akkoord met krediet herinrichting milieustraat
Op maandag 27 juni heeft de gemeenteraad een
krediet van 1,4 miljoen euro beschikbaar gesteld
voor de herinrichting van de milieustraat aan de
Simon Smitweg 9.
Met de herinrichting wordt de milieustraat ge-
bruiksvriendelijker en overzichtelijker. Het ontwerp van de herinrichting bestaat onder andere
uit een verhoogd bordes, duidelijkere routing,
betere bereikbaarheid met de auto en bovendien
meer mogelijkheden om afval te scheiden. Daar-
naast voldoet het ontwerp aan de hedendaagse
arbo eisen.
Meer informatie is te vinden op www.leiderdorp.
nl/milieustraat.
Q
29 JUNI 2011
Ouderen varen naar Haarlem
LEIDERDORP - Honderdtwintig Leiderdorpse ouderen en tien vrijwilligers gingen mee dinsdag 21 juni
mee met de jaarlijkse boottocht van stichting Pluspunt. De partyboot Olympia voer dit keer naar Haarlem,
waar de mooie gebouwen in de Haarlemse binnenstad konden worden bewonderd. Op de heen- en terugweg
ging de route door groene polders met schitterende vergezichten. Het weer viel mee, dus gingen veel gasten
af en toe even uitwaaien op het buitendek. Alle deelnemers genoten zichtbaar van de omgeving, het lekkers
en de aandacht. (Foto: PR)
Vandalisme domper op
tevredenheid Bloemerdgebruikers
VERVOLG VOORPAGNA
Voorzitter Ad Helder van ruitervereniging Liethorp toonde trots de
nieuwe tweede overdekte manegehal. De ruiters zijn ook erg blij met
de vernieuwde ruiterpaden die de
gemeente door de Bloemerd heeft
aangelegd.
Riny Vons, voorzitter van de Stichting Natuurspeeltuin Leiderdorp,
kon melden dat de Leiderdorpse
kinderen en hun ouders de Dwarstuin prima weten te vinden; het is
er regelmatig behoorlijk druk. De
speeltuin wordt nog mooier als de
wens voor enkele bankjes, waarvoor de natuurspeeltuin is genomineerd bij het Rabobank Wensenfonds, ook gehonoreerd wordt.
Natuurlijk zijn er nog wel meer
wensen. De stichting zou graag een
kast neer willen zetten om gereedschap in op te slaan. En de bocht
waar de Gallaslaan overgaat in
de Bloemerd is onoverzichtelijk
wat, nu er zoveel kinderen naar de
Dwarstuin komen, gevaarlijke situaties kan opleveren.
Een stop werd ook gemaakt op het
hondenspeelveld, onderaan de dijk
langs de Dwarswatering. Hier heeft
de gemeente onlangs bankjes neergezet voor de groepen hondeneigenaren die hun viervoeters op het
veld laten spelen. Dat bevalt prima,
meldden enkele hondenbezitsters
die de regen hadden getrotseerd om
te wachten op het college van B en
W. Alleen jammer dat andere Bloemerdbezoekers die ‘s avonds gebruik maken van de bankjes zoveel
glas - al dan niet kapot - en andere
rotzooi in het gras achterlaten.
Van ongewenst gedrag van sommige Bloemerdbezoekers kunnen ook
Joop van Huut, namens Volkstuinvereniging De Bloemhof, en Johan
van Velzen, namens RCL, meepraten. En dan gaat het om ernstiger
zaken dan afval achterlaten. Van
Huut vertelde dat nog steeds regelmatig ingebroken wordt op het
volkstuinencomplex waarbij vaak
flinke schade wordt aangericht en
apparatuur wordt gestolen. Kort
geleden kon de schadelijst aangevuld worden met een vernielde
toegangspoort en een gestolen aggregaat.
Ook bij RCL speelt het probleem
van vandalisme al lange tijd. De
gemeente heeft begin dit jaar hek-
ken geplaatst rond de voetbalvelden van RCL zodat het complex
helemaal afgesloten kan worden als
er niet getraind of gespeeld wordt.
Maar dat blijkt niet afdoende te
zijn. Nog steeds weten hangjongeren zich toegang te verschaffen,
vertelde Van Velzen, en vinden vernielingen plaats. Ook de papiercontainer op de parkeerplaats moet het
ontgelden. “Die is al tweemaal in
de fik gegaan. “Maar”, voegde de
clubvertegenwoordiger eraan toe,
“ik wil hier geen klaagzang houden
want wat betreft sportieve prestaties was het afgelopen seizoen uitstekend.”
De wijkwandelingen zijn bedoeld
om het gemeentebestuur een indruk
te geven van de plus- en minpunten
van de wijk, zoals de buurtbewoners die ervaren. De wandelingenreeks is vanmiddag voorgezet met
een tocht door de Elisabethhof,
Hoogmadeseweg en het Essenpark.
Na de zomervakantie volgen nog
wandelingen door de Voorhof (24
augustus), Binnenhof (7 september), Winkelhof (28 september),
Buitenhof (12 oktober) en Leyhof
(26 oktober).
FSC-certificaat biedt klanten zekerheid over herkomst papier
Drukkerij All-In into BOOMing business
Drukkerij All-In hoopt over een
maand als één van de eerste drukkerijen in de regio FSC-gecertificeerd te zijn. Het FSC-certificaat
biedt klanten de zekerheid dat er
geen “fout hout” als grondstof
voor het bij hun order gebruikte
papier is gebruikt.
All-In is een middelgrote drukkerij
waar onder meer boeken, magazines, catalogi en handels- en familiedrukwerk wordt vervaardigd.
De drukkerij is onderdeel van het
bedrijf Verhagen aan de Ambachtsweg in Katwijk. Verhagen is ook
uitgever van deze krant, die overigens ook op FSC-papier is gedrukt.
Wereldwijd zorgt het kappen van
oerbossen nog altijd voor veel
problemen. In Afrikaanse landen
verdwijnen bijvoorbeeld op grote
schaal hele regenwouden door de
alsmaar voortdurende illegale en
verwoestende houtkap. Dieren sterven, de lokale bevolking blijft (letterlijk) berooid achter en de natuur
in de omgeving raakt permanent
ontwricht met alle gevolgen van
dien (overstromingen e.d.).
Het hout dat als grondstof voor
FSC-papier dient, is echter gegarandeerd afkomstig uit verantwoord beheerde productiebossen,
waarbij de formele en traditionele
rechten van de lokale bevolking op
land en hulpbronnen zijn gerespec-
KIES op ‘t Bolwerk
Moana Maniapoto en haar band. (Foto: PR)
Concert Moana & The Tribe
LEIDEN - De succesvolle
Nieuw-Zeelandse band Moana
& The Tribe geeft woensdagavond 13 juli een eenmalig optreden in de tuin van museum Volkenkunde in Leiden. Het is een
enorme buitenkans dat Volkenkunde de groep heeft kunnen
contracteren en dat ze Leiden
aandoen tijdens hun Europese
tour.
Het optreden van de band past helemaal bij de grote tentoonstelling
MAORI over de oudste bewoners
van Nieuw-Zeeland die nog tot
en met 18 september te zien is. De
tentoonstelling is dan ook extra geopend die avond.
Moana & The Tribe is in 2002 opgericht. Hun CD ‘Toru’ kwam in
2003 op nummer 17 van de European World Music Charts binnen. Al
snel bestempelden poprecensenten
de band als een van de meest succesvolle bands die Maori-traditie
en andere muzikale invloeden optimaal met elkaar verbinden. Soul,
reggae en funk worden gemixt
met traditionele Maori-teksten, de
dreigdans Haka en kenmerkende
Maori-instrumenten. De thema’s
van de songs zijn onderwerpen die
voor Maori’s belangrijk zijn, zoals
spiritualiteit, de natuur, Maori-tradities en grote historische gebeurtenissen.
De charismatische zangeres Moana Maniapoto is de spil van de
groep. De band bestaat verder uit
een wisselend aantal muzikanten,
zangeressen en dansers: Trina Maniapoto en Amiritia (zang), Cadzow
Cossar (gitaar), Mahuia BridgemanCooper (viool), Kaitapu Monga(bas
en zang), Randolph Meuelli (percussie en zang), Te Hira Paenga (Haka),
Aaron Hapukui (Haka), Horomona
Hora (zang en dans), Scott Morrison
(Haka) en Paora Sharples (Haka).
Het concert begint om 20.30 uur.
De entree is € 7,50, inclusief consumptie en bezoek aan de tentoonstelling MAORI. Geen voorverkoop, kaarten zijn op de dag zelf
aan de kassa verkrijgbaar. Museum
Volkenkunde is gevestigd aan de
Steenstraat 1 in Leiden.
Kijk voor meer informatie op www.
volkenkunde.nl.
teerd. Ook is er gelet op het sociale
en economische welzijn van de bosarbeiders en lokale gemeenschappen.
All-In is één van de eerste drukkerij
in de regio die het FSC-certificaat
in de wacht probeert te slepen. Het
gebruik van het FSC-keurmerk
brengt extra werk met zich mee,
legt directeur Guido Verhagen uit.
Zo moet er een aparte administratie
van al het ingekochte en verwerkte
FSC-papier worden bijgehouden,
komt het FCP-council aan het eind
Dierenmeldpunt De Provincie
Registratie van vermiste en gevonden dieren. Bel voor inlichtingen over
deze dieren met Toos Pieterse, tel. (071-) 5665500, mail [email protected] of bezoek de website www.dierenmeldpunt.com.
Vermist:
Sinds 19 mei: kater, zwart met witte bef en wat wit aan de pootjes, heeft
een chipje. Poortwacht, Leiderdorp.
Sinds 11 juni: kater, rood met witte bef buik en pootjes, blauw bandje
met magneetje om. Beatrixstraat, Leiderdorp.
Sinds 14 juni: kater, rood, zwart gele band en magneetje om. Nievaartpad, Leiderdorp.
Sinds 15 juni: poes, wit met bruine vlekken, is gechipt. Hartelstein, Leiderdorp.
Gevonden:
Op 26 april: poes, zwart, is zogend. Molenstraat, Leiderdorp.
Op 13 juni: poes, lapje rood-wit-zwart, 8 jaar. Bosdreef, Leiderdorp.
Op 15 juni: poes, cypers met wit. Sportpark De Bloemerd, Leiderdorp.
van deze maand op bezoek voor
een officiële audit, en zal de drukkerij ook nadat zij het certificaat
krijgt nog regelmatig worden getoetst op alle strikte voorwaarden
en regels die gelden bij het gebruik
van FSC-papier.
“Onze stroom was al groen, onze
post en mailings voor klanten versturen wij al enige tijd CO2-neutraal, dus dit was de logische volgende stap”, zegt Verhagen over het
nieuwe certificaat. “Zo proberen
wij onze bijdrage te leveren aan het
minder belasten van het milieu.”
LEIDEN - Zondag 3 juli kunnen
kinderen en volwassenen mee op
excursie om allerlei beestjes te
vangen die in de sloot leven in
Polderpark Cronesteyn. Met behulp van schepnetten, bakjes,
zoekkaarten en loepen vissen de
deelnemers kleine slootdiertjes
op.
Daarna wordt met z’n allen bekeken wat er zo allemaal leeft in het
water van het polderpark. Je
kunt aan de soorten beestjes die
in het water leven zien of een
sloot schoon is. Trek kleding aan
die vies mag worden.
De excursie start om 14.00 uur bij
het bezoekerscentrum Het Reigersbos. De activiteit duurt tot ongeveer 15. 45 uur. De organisatie is
Samen wordt gekeken wat er
allemaal leeft in de sloten van
Cronesteyn. (Foto: PR)
in handen van gidsen van het IVN
Leiden.
Kijk voor meer informatie over het
bezoekerscentrum op de website
www.polderparkcronesteyn.nl.
Of er de komende jaren binnen de
scholen van de Protestants Christelijke schoolvereniging vaker KIESgroepen begeleid gaan worden, is
op dit moment nog niet duidelijk.
Met het onderzoek van Marijt is
KIES in ieder geval duidelijk onder
de aandacht gebracht. Voor meer
informatie over het onderzoek en
de mogelijkheden van KIES op
(uw) school kan gemaild worden
naar [email protected]
Huisafval bij flats
gaat ondergronds
LEIDERDORP - Wethouder Leo
Maat (GroenLinks) stelde vorige
week vrijdagmiddag aan het Jan
den Hartogplein de eerste ondergrondse container voor huisafval
in Leiderdorp in gebruik. Ook in
Gaarmeesterstraat en op de Raaphorst zijn dergelijke containers
geplaatst. Het is nu nog een proef,
maar als het bevalt zullen in heel
Leiderdorp de lelijke wijkverzamelcontainers voor huisafval bij
hoogbouw uit het straatbeeld verdwijnen.
De ondergrondse containers zijn
uitgekiend ontworpen. Alleen de
bewoners van de straten waar ze
geplaatst zijn, kunnen er hun afval
in kwijt. Zij hebben een speciale pas
ontvangen waarmee zij de contai-
LEIDERDORP/REGIO - In de
Vegro thuiszorgwinkels in de regio
worden dinsdag 5 juli tussen 10.30
en 14.30 uur gratis bloeddrukmetingen aangeboden. Een afspraak
maken is niet nodig. De bloeddruk
wordt gemeten met een automatische bloeddrukmeter. Na de meting
staan de medewerkers klaar om
vragen te beantwoorden en advies
te geven.
Regelmatige bloeddrukmetingen
zijn belangrijk, omdat een hoge
bloeddruk een risico kan vormen
voor de gezondheid van hart en
nieren. Bloeddruk is een maat voor
de druk die het bloed op de vaatwanden uitoefent als het door de
LEIDERDORP - De politie Hollands Midden heeft vorige week
woensdagavond een 62-jarige Leidenaar aangehouden die met zijn
bromfiets tegen geparkeerde auto’s
aan de Leiderdorpse Meijelaan was
gebotst. De man bleek te veel gedronken te hebben. De politie kreeg
die avond de melding dat een dronken man tegen auto’s was aangereden en dat zijn bromfiets niet meer
wilde starten. De man liep met zijn
brommer aan zijn hand weg richting de Spanjaardsbrug. De politie
ging naar hem op zoek en vond hem
op de Lage Rijndijk. Uit een blaastest bleek dat de bromfietser teveel
gedronken had; het aantal microgram alcohol per liter uitgeblazen
lucht was 695, terwijl maximaal 220
is toegestaan. Zijn rijbewijs is ingenomen en de politie heeft procesverbaal tegen hem opgemaakt.
Op zoek naar slootdiertjes
Simone heeft hierbij vooral gelet op
de bevordering van het welbevinden
van de deelnemende kinderen. Uit
het onderzoek is duidelijk gebleken
dat het welbevinden van de meeste
deelnemende kinderen verbeterd is.
De kinderen waren erg enthousiast
over het programma evenals het
overgrote deel van de ouders. Opvallend waren de positieve effecten,
zowel genoemd door kinderen zelf
als de ouders.
ners kunnen openen. Bijzonder is
dat de containers werken op zonneenergie. Deze energie is nodig voor
het registreren van de pasjes bij het
openen van de container en het legen van de containers.
Het komende halfjaar wil de gemeente inzicht krijgen in het gebruik van de ondergrondse containers. Hierbij wordt gelet op
benodigde capaciteit van de inzamelcontainer, mate van vervuiling rond de containers, het aantal
malen dat de containers geleegd
moeten worden en het benodigde
onderhoud. Op grond van de resultaten wordt besloten of ook in de
rest van Leiderdorp ondergrondse
wijkverzamelcontainers bij hoogbouw geplaatst worden.
Gratis bloeddrukmetingen
Brokkenmaker
aangehouden
Guido Verhagen (l) en Ron Toorop (accountmanager) omarmen FSCkeurmerk voor goed hout.
LEIDERDDORP - Dit schooljaar
is er op de Protestants Christelijke
basisschool ‘t Bolwerk in Leiderdorp voor het eerst een KIES-groep
gestart. KIES staat voor Kinderen
In Echtscheiding Situaties en omvat een acht weken durend preventief programma voor kinderen van
groep 4 tot en met 8. De bedoeling
van het KIES-programma is de
kinderen op school, in hun vertrouwde omgeving, te begeleiden
in het leren omgaan met de veranderingen die een echtscheiding met
zich meebrengt, waarbij het kind
toekomt aan zijn of haar emoties.
De KIES-groep op ‘t Bolwerk is
begeleid door twee KIES-coaches:
Ineke Kuiper en Simone Marijt.
Laatst genoemde heeft haar praktijkonderzoek voor het afronden
van haar master SEN (Special
Eduction Needs) opleiding aan de
Fontys Hogeschool gericht op de
effecten van KIES op de kinderen.
Spelen op het strand met een
frisbee, leuk voor hond én baasje.
(Foto: PR)
Workshops
voor honden
LEIDEN - Tijdens de zomervakantie is het mogelijk om bij Hondenschool Dogstart op een plezierige en positieve manier, kennis te
maken met diverse hondensporten.
Tijdens de sport en spel workshops
hebben baasjes de gelegenheid om
samen met hun hond kennis te maken met dogfrisbee, flyball, treibball
en behendigheid. De workshops
zijn geschikt voor honden van alle
leeftijden
De sport en spel workshops worden gegeven op de zaterdagochtenden 2, 9 en 16 juli op de locatie
aan de Voorschoterweg te Leiden.
De kosten bedragen 15 euro per
workshop. Voor meer informatie en
inschrijven: [email protected] of
06.49108700.
bloedvaten wordt gepompt. De
bloeddruk varieert van moment tot
moment. Sport en beweging, stress
en emoties kunnen de bloeddruk
tijdelijk laten stijgen. Zo’n tijdelijke
stijging is heel normaal, het is niet
hetzelfde als een verhoogde bloeddruk.
De gratis bloeddrukmetingen worden onder meer verzorgd bij thuiszorgwinkel Leiderdorp aan de
Simon Smitweg 10 (achter het Rijnland Ziekenhuis) en thuiszorgwinkel Leiden aan de Van Vollenhovenkade 75 (tegenover de Vredeskerk).
Kijk voor meer informatie op www.
vegro.info of bel gratis naar 0800 2887766.
Spelenderwijs werken
aan overgewicht
LEIDEN - Na de zomervakantie
start ActiVite op twee locaties in
Leiden weer met het programma
‘Ik (w)eet het beter!’, bedoeld voor
jongens en meisjes uit groep 6 tot
en met 8 met (neiging tot) overgewicht. Het programma bestaat uit
acht bijeenkomsten waarin kinderen en hun ouders leren hoe ze een
gezond eet- en leefpatroon kunnen
krijgen. De kosten voor het gehele
programma zijn 18 euro.
Wekelijks komen de kinderen bij
elkaar in de groepsbijeenkomsten
van anderhalf uur. De eerste 45 minuten gaan ze samen sporten onder
begeleiding van een beweegcoach.
Vervolgens leren de kinderen onder
leiding van de diëtist spelenderwijs
wat goede voeding is, hoe ze om
kunnen gaan met tussendoortjes
en wat het belang is van voldoende
beweging. Ook is er aandacht voor
onderwerpen als dik zijn, het uiterlijk en pesten. In de bijeenkomsten
staat het gewicht niet centraal, de
deelnemers worden alleen op het
individuele spreekuur bij de diëtist
gewogen en gemeten. Tijdens een
aantal bijeenkomsten komen ook
de ouders mee en bespreekt de dietist met hen wat gezonde voeding
is en de rol van voeding binnen het
gezin. De opvoedkundige tenslotte
geeft advies over methoden om kinderen te stimuleren en te motiveren.
De cursus start in het najaar 2011 in
Sportcentrum VrouwFit aan de Vijf
Meilaan 20e in Leiden Zuid-west en
in Sportcentrum De Zijl aan de Paramaribostraat 66 in Leiden Noord.
Voor de start van de groepsbijeenkomsten komen de kinderen op het
individuele spreekuur van de diëtist.
Voor de cursus zijn nog plaatsen
beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met ActiVite
Diëtetiek op telefoonnummer (071)
5161318 of e-mail naar: voeding.
[email protected]
LEIDERDORPS WEEKBLAD
WOENSDAG 29 JUNI 2011
CULTUUR & UITGAAN
Oudheidkamer
Koudekerk
KOUDEKERK - Zaterdag 2 en
16 juli is de laatste gelegenheid
om deze tentoonstelling ‘Koudekerk in wijken A, B, C’ en
panden met een geschiedenis’ te
bezichtigen in de Oudheidkamer
van Koudekerk.
De tentoonstelling handelt over
de tweehonderd jaar geleden
ingevoerde bestuurlijke hervormingen zoals de Grondwet, het
Burgerlijk Wetboek, de Burgerlijke Stand, de Dienstplicht,
het Kadaster, het invoeren van
achternamen, huisnummers en
standaardmaten en -gewichten.
De Fransen hadden een enorme
behoefte om alles te registreren,
om zo effectief belasting te kunnen innen. In 1813 na het vertrek van de Fransen bleven deze
maatregelen, om dezelfde redenen gehandhaafd. De tentoonstelling laat, aan de hand van die
papierwinkel, de historie van een
aantal panden zien. Ook wordt
er specifiek aandacht besteed
aan het honderdjarige Gereformeerde kerkgebouw.
Een andere verworvenheid van
de laatste twee eeuwen is een vaste oeververbinding met Hazerswoude: de Koudekerkse Brug.
Door de komst van de brug werd
het ‘Olde Schouw’ overbodig, de
twee andere overzetveren Boerenschouw en Prinsenschouw
bleven tot halverwege de 20e
eeuw dienst doen. Met deze veren werden ook de paarden en
jagers van de trekschuiten, (Leiden - Utrecht) overgezet. Deze
zaken zijn op de tentoonstelling
zichtbaar gemaakt.
De Oudheidkamer is gevestigd aan de Dorpsstraat 55a in
Koudekerk aan den Rijn en is
geopend op beide zaterdagen
geopend van 13.30 tot 16.30 uur.
Historie Vlakbij Huis
Koninklijk bezoek in Leiderdorp
Een koninklijk bezoek is voor de meeste gemeenten een bijzondere
gebeurtenis. Een deel van de inwoners is dan bereid ervoor te zorgen dat hun dorp of stad de koninklijke gasten op gepaste wijze
verwelkomt. Zo ging het ook in Leiderdorp op 20 mei 1954.
Het nieuwe bestuur van de LVU met v.l.n.r.: Marja Weijers (secretaris), Emil Broesterhuizen (voorzitter), Marian Hammink, Monique Caspers (
bureaumanager), Peter Brouwer (vice-voorzitter), Yvon Spaanderman (vrijwilliger), Wim van der Groen (penningmeester). Bestuurslid Gerda de
Boer ontbreekt op de foto. (Foto: PR)
De Leiderdorpse Volksuniversiteit vernieuwt
Er is nog zoveel leuks te leren!
De Leiderdorpse Volksuniversiteit (LVU) gaat een nieuwe periode in. Een vernieuwd bestuur wil
met een nieuwe aanpak de LVU
een sterkere positie in Leiderdorp geven. Het oude bestuur
deed eind vorig jaar in dit blad
een dringende oproep om zich te
melden als vrijwilliger en dat resulteerde in toetreding van enkele
enthousiaste Leiderdorpers. Een
nieuw bestuur werd gevormd (zie
de foto) en het voorzitterschap is
nu in handen van Emil Broesterhuizen.
Klassiek
kamermuziekconcert
LEIDERDORP - Het ensemble
Bermuda Riettrio, bestaande
uit Renée Knigge (fagot), Bart
de Kater (klarinet) en Paloma
de Beer (hobo), geeft zaterdagavond 2 juli een klassiek kamermuziekconcert in Verpleeghuis
Leythenrode. Dit wordt in nauwe samenwerking met Stichting
Muziek In Huis georganiseerd.
Het ensemble brengt een gevarieerd klassiek programma met
werken van onder anderen J.
Dowland, Rossini, Beethoven,
Hugo de Groot en Scott Joplin.
Het concert begint 19.30 uur
duurt tweemaal dertig minuten.
Belangstellenden zijn van harte
welkom in de Pyramide van Verpleeghuis Leythenrode om samen met de bewoners te genieten
van het concert. De kosten voor
dit arrangement inclusief koffie/
thee en een drankje in de pauze
bedragen € 5,- per persoon.
Kaarten zijn vanaf woensdag 29
juni verkrijgbaar bij de receptie
van Verpleeghuis Leythenrode,
Hoogmadeseweg 55.
De concerten van Stichting Muziek In Huis worden mede mogelijk gemaakt door verschillende
sponsors en particuliere donateurs.
Vakantie(pas)
Programma
in Silvester
LEIDEN - Op woensdagmiddag
6 juli om 14.00 uur vertelt Hermine van Helden over een steen
in de woestijn voor kinderen van
4-8 jaar. Na een versnapering beschilderen de kinderen een steen.
Om 15.30 uur vervolgt Hermine
voor 8-12 jarigen met het verhaal
over de heksen en de motketel.
Na afloop wordt een windmeter
gemaakt van gebruikt materiaal.
Hermine van Helden (www.deverhalenkoffer.nl) weet hoe je
een verhaal spannend kan vertellen. Ze opent het zomerprogramma dat in juli en augustus
op elke woensdagmiddag plaatsvindt in het verteltheater van
jeugdboekhandel Silvester, Rapenburg 17 in Leiden. Kijk voor
het volledige programma op de
website. Kaarten 8,50 p.p. (met
vakantiepas 7,50). Vooraf reserveren kan via www.silvesterleiden.nl of tel. (071-) 5128658.
Niet alleen het bestuur is vernieuwd. Binnenkort komt er een
nieuwe, moderne website in de
lucht en de LVU zal zich vaker dan
nu gaan melden in de lokale pers.
Verder wordt er gewerkt aan een digitale nieuwsbrief.
Het belangrijkste is natuurlijk het
cursusprogramma. Het programmaboekje voor het jaar 2011 - 2012,
dat net uit is, bevat weer veel nieuws.
Zoals de cursus Ruimtelijke vormgeving waarin wordt geleerd hoe met
klei, papier maché of textielverharder beelden en structuren te maken.
Wie liever alleen met klei werkt, kiest
voor Boetseren. Voor degenen die
graag creatief willen leren schrijven is
er de cursus Schrijf je levensverhaal.
De cursus Je eigen weblog schrijven
en mooi vormgeven leert hoe je werkstukken op Internet kunt delen.
Het veelzijdige LVU-kunstprogramma schenkt dit jaar aandacht
aan Rusland. Naast de Culturele
rondreis door Rusland is er een cursus St.Petersburg en de Hermitage.
Wie vervolgens een reis naar Rus-
land wil maken, kan, dit jaar voor
het eerst, bij de LVU Russisch op
reis leren. Cursussen als Goden in
beeld en Als een God in Frankrijk
gaan in op de mythologie in de antieke Griekse kunst en de kunst in
de vele Franse kastelen en paleizen.
In Leidse schilders blijkt hoeveel (en
welke) topkunstenaars Leiden heeft
gekend vanaf de 16e eeuw. Ook literatuur en muziek zijn belangrijke
kunstvormen. De cursus Kennismaking met literatuur maakt literatuur
toegankelijker. En de LVU biedt
ook informatie over de concerten
van de volksuniversiteiten in Oegstgeest en Katwijk.
Ook nieuw is de cursus Vogels (her)
kennen, die in vier lessen en twee
excursies een geheel nieuwe kijk
biedt op de vogels in onze directe
omgeving. Voor ieder die graag zijn
foto’s wil verfraaien is er een cursus
Digitale fotobewerking. Niet alleen
kleine ondernemers, zzp-ers en verenigingen zullen geïnteresseerd zijn
in Bouw je eigen website. De groeiende stroom aan informatie beter
hanteren leert de cursus Mindmapping.
Voor het eerst bevat het programma een cursus Mindfulness: meditatie en andere oefeningen helpen om
beter met piekeren en emoties om
te gaan.
Naast al deze nieuwe cursussen zijn
er de ‘klassiekers’, zoals aquarelleren, schilderen en tekenen, yoga en
de talencursussen. Deze trekken altijd flink wat belangstellenden.
De LVU wil in de komende tijd
meer samenwerkingsprojecten met
andere organisaties op het gebied
van kunst en cultuur in Leiderdorp
opzetten. Eerste activiteiten op dit
gebied waren de lezing over loterijen en rederijkers (bij Toverlei’s jubileum) en de lezing over vlinders op
zondag 19 juni, samen met het Milieu Educatief Centrum. De LVU is
van plan om van zulke samenwerkingsprojecten veel meer werk te
maken en die een stevige plaats in
haar programma te geven.
Waar is het nieuwe cursusprogramma te verkrijgen?
Wie het programmaboekje niet
thuis heeft ontvangen, kan een
exemplaar ophalen bij de volgende
adressen:
• Het Gemeentehuis, Statendaalder
1
• De bibliotheek, Sociaal Cultureel
Centrum “De Sterrentuin”, Van
Diepeningenlaan 110
• Pluspunt voor Welzijn en Dienstverlening, Splinterlaan 156, Leiderdorp
• LTC Leiden, Willem Barentszstraat 11-13, Leiden
Informatiecentrum A4
zaterdag 2 juli open
LEIDERDORP - Het verbreden en gedeeltelijk verdiept aanleggen van rijksweg A4 is al meer
dan anderhalf jaar in volle gang.
Wie vlak voor de zomervakantie
wil weten hoe de actuele stand
van zaken is, kan zaterdag 2 juli
van 12.00 tot 16.00 uur terecht in
het Informatiecentrum A4 aan
de Bospolder 11.
De werkzaamheden aan de A4 vinden plaats over een lengte van ruim
zeven kilometer ter hoogte van
Leiderdorp, Leiden-Roomburg en
Leiden-Oostvlietpolder. Om hierover alles te weten te komen is het
Informatiecentrum A4 de beste
locatie. Het centrum staat vlak bij
de Doesmolenbrug, vrijwel op de
grens van Leiderdorp en Hoogmade. Met illustraties, teksten, interactieve panelen en bewegende
beelden krijgt de bezoeker duidelijk inzicht in de werkzaamheden.
Er is een voorlichter aanwezig om
toelichting te geven en vragen te
beantwoorden. Sinds kort kunnen
de bezoekers zelf interactief over
de verbrede A4 rijden en het W4gebied doorkruisen. Dankzij dit
interactieve 3D-model is de expositie in het Informatiecentrum A4
aanzienlijk verrijkt. In het centrum
wordt duidelijk hoe bijvoorbeeld
het aquaduct bij de Oude Rijn
wordt gebouwd, waarom en hoe de
A4 gedeeltelijk verdiept wordt aangelegd. Bezoekers kunnen in het
informatiecentrum door een stukje
verdiepte ligging lopen en horen
hoe het geluidsniveau is voor en na
het verbreden en verdiept aanleggen van de A4. Neem voor meer
informatie contact op via telefoonnummer (071-) 5424054 of via [email protected]
Midzomernacht met poëzie, beelden en natuur
Bronnen: Leidsche Courant, 04-05-1954; Nieuwe Leidsche Courant, 2005-1954; Leidsch Dagblad 21-05-1954.
---------------------------------------------------------------------------------------De rubriek ‘Historie Vlakbij Huis’ wordt verzorgd door medewerkers van het
Leiderdorps Museum en verschijnt eens per maand. Het museum is gevestigd
in scc De Sterrentuin aan de Van Diepeningenlaan 110. De openingstijden
zijn op zaterdag, zondag en woensdag van 14.00 tot 17.00 uur en op afspraak.
De toegang is € 2,- (donateurs en kinderen tot 12 jaar gratis).
Har Meijer (Rechts) overhandigde het eerste exemplaar van zijn
nieuwe boek aan collega-schrijver Maarten ‘t Hart.
Ingrijpend verhaal over een door ALS getroffen arts
Oud- huisarts Har Meijer
presenteert zijn nieuwste roman
LEIDEN/LEIDERDORP - Har
Meijer heeft al vele publicaties op
zijn naam staan, maar die waren
allemaal in eigen beheer uitgegeven. De in Leiderdorp woonachtige oud-huisarts mag zich eindelijk
een ‘echte schrijver’ noemen, nu
zijn nieuwste boek Spierpijn in de
handel wordt gebracht door Karakter Uitgevers B.V., een in Uithoorn gevestigde uitgeversmaatschappij. Een feit om trots op te
zijn, vond Meijer zelf. “Ik heb het
ver geschopt voor iemand van 70
jaar die op het Gymnasium een
zesje had voor Nederlands”, zei
hij afgelopen donderdagmiddag in
een stampvolle boekhandel Kooijker in de Leidse Breestraat. Waar
hij het eerste exemplaar overhandigde aan óók een echte schrijver,
Maarten ‘t Hart.
Tekst en foto: Corrie van der Laan
Een gezelschap van zo’n twintig personen heeft de vorige week
dinsdagavond in Leiderdorp de
langste dag van het jaar op een bijzondere manier gevierd: met een
rondleiding door heemtuin en het
luisteren naar gedichten van Freek
van Leeuwen. Van Leeuwen (19051968) was dichter en beeldend kunstenaar en heeft de laatste veertien
jaar van zijn leven gewoond in De
Lange Akker, het houten huisje in
de heemtuin vlak bij de ingang aan
de Persant Snoepweg.
De
midzomeravondbijeenkomst
was georganiseerd door de gemeente Leiderdorp ter gelegenheid
van het 40-jarig bestaan van de
heemtuin. Het was meteen een passende gelegenheid om de aandacht
te vestigen op Freek van Leeuwen,
de man die op het terrein woonde
voordat er sprake was van een
heemtuin. Deze maand is de dichtbundel Atlantische Legenden uitgekomen, met werk dat hij in Leiderdorp heeft geschreven.
De avond startte in de achtertuin
van De Lange Akker. Daar vertelden Martin Mooij, medeoprichter
en oud-directeur van Poetry International, en literatuur- en kunsthistoricus Kornee van der Haven
het een en ander over het leven van
Freek van Leeuwen. Dat leven is
verre van gemakkelijk geweest. De
dichter schreef in zijn jonge jaren
over de armoede en ellende van het
arbeidersbestaan, dat hij uit eigen
ervaring maar al te goed kende. In
1954 kwam hij naar Leiderdorp.
Hij koos voor de eenzaamheid en
stond bekend als ‘de kluizenaar van
de Lange Akker’.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 29 april 1954, deelde de voorzitter, burgemeester K. van Diepeningen, mee dat H.M. koningin Juliana van plan was de gemeente Leiderdorp binnenkort met een bezoek
te vereren. Met haar echtgenoot, prins Bernard, zou ze zeventien gemeenten in de Rijnstreek bezoeken met Leiderdorp als sluitsteen.
Een speciaal in het leven geroepen comité uit de burgerij kreeg de opdracht plannen te maken voor een feestelijke ontvangst. De voorbereidingen waren intussen al begonnen. Een aantal zesdeklassers van de lagere scholen studeerden een spel in dat voor het Koninklijk Paar en hun
gevolg zou worden opgevoerd. Voor de inwoners van Leiderdorp was
het die dag feest. De Oranjevereniging organiseerde diverse kinderspelen, zoals wedstrijden, muziek, goochelen, poppenkast en zorgde voor
traktaties. Daarnaast was er een muzikale rondgang door het dorp.
In de middag reed de koninklijke stoet via de Bruggestraat het dorp binnen. Langs de weg stonden mensen, getooid met vlaggetjes. Vervolgens
ging het via de Hoofdstraat, Eikenlaan en Acacialaan naar het sportveld, het toenmalige voetbalveld van RCL. Het weer was wisselvallig en
koud. Hare Majesteit droeg een korte bontmantel en burgemeester Van
Diepeningen moest herhaaldelijk de meegenomen paraplu opsteken om
de koningin tegen de regen te beschermen. Toen het gezelschap eenmaal
had plaatsgenomen op de voor deze gelegenheid op het sportveld geconstrueerde tribune, begon het hoogtepunt van het 25 minuten durende
bezoek: de opvoering van het landspel ‘Zo zag U de Rijnstreek’.
Het openluchtspel had de bedoeling de sfeer van het gebied van de Oude
Rijn te karakteriseren. Voor de jaren vijftig, de jaren van opbouw na de
Tweede Wereldoorlog, is het niet zo verwonderlijk dat in dit spel de nadruk
werd gelegd op de aanwezigheid van de bruisende arbeid in deze streek.
De verteller in het spel noemt hiervan enkele voorbeelden. Daarna wordt
in een proloog, geschreven door A.J. Dekker uit Alphen aan de Rijn, de
nijverheid bezongen van zeventien aan de Oude Rijn gelegen gemeenten.
Zo wordt Zevenhoven geroemd om z’n tuinproducten en Alphen aan de
Rijn om zijn industrie en werklust. Voor Leiderdorp, de poort van deze
streek, gaat lof naar de kunstwerk scheppende pottenbakkershanden.
Voor een luie Jan Saliegeest is hier geen plaats. Jan Salie, in het spel uitgebeeld als een luie jongen die liever slaapt dan werkt, wordt door een groepje
kinderen bespot en weggejaagd. Vervolgens tonen enkele personen verschillende vormen van arbeid uit de Rijnstreek. Het spel eindigt weliswaar met
een lofzang op de arbeid, maar benadrukt dat vandaag niet wordt gewerkt,
omdat de ‘Landsvrouwe en Haar Gemaal in ons midden zijn’. De bewoners
van Leiderdorp toonden veel belangstelling voor dit koninklijk bezoek en
de bijbehorende feestelijkheden. Heel Leiderdorp leek naar het sportveld
te zijn gekomen om deze gebeurtenis mee te maken. Rijen dik stond men
rond de tribune en de daarvoor vrijgehouden ruimte waar het openluchtspel
werd opgevoerd. Als schoolkind stond ik midden in de opdringende menigte en probeerde iets van het spel mee te krijgen. Een ongewone ervaring
in het anders zo rustige dorpsleven.
Sophie Molema, historica
tekst en foto Frans Brocken
Martin Mooij leest gedichten van Freek van Leeuwen voor een aandachtig publiek met rechts vooraan literatuur- en kunsthistoricus Kornee van der Haven.
In de net uitgekomen dichtbundel
zijn ook bijdragen van Mooij, die
Van Leeuwen persoonlijk heeft gekend en zijn nalatenschap beheert,
en van der Haven opgenomen.
Mooij beschrijft zijn herinneringen
aan de dichter, van Van der Haven
is er een nawoord over politieke en
historische achtergronden van het
werk van Van Leeuwen. Van der
Haven overhandigde Mooij het officiële eerste exemplaar van Atlantiche Legenden, waaruit deze vervolgens een aantal gedichten voorlas.
Hierna kon gekozen worden tussen een cultuurwandeling of een
natuurwandeling door de heem-
tuin en de Waterschapsheuvel, die
tegenover de heemtuin in park de
Houtkamp ligt.
Aan het eind van de avond verzamelde het gezelschap zich weer bij
de Lange Akker voor een poëtisch
slot van de bijeenkomst met nog
een aantal gedichten van Freek van
Leeuwen.
“Waarom het boek Spierpijn”, was
de retorische vraag die Meijer zichzelf stelde. Centraal in het boek staat
de spierziekte ALS (Amyotrofische
Laterale Sclerose). Een ziekte waar
enige tijd overheen gaat voor de arts
met zekerheid de diagnose kan stellen. Het betekent een onherroepelijk
doodvonnis. Want tegen de neurologische aandoening, die van onderen
in het lichaam begint en het spierstelsel geleidelijk aan verlamd, is tot op
heden geen kruid gewassen. Meijer
werd er niet alleen als huisarts mee
geconfronteerd, ook in de familiekring kreeg hij er mee te maken. Zijn
broer Kees, eveneens huisarts, overleed enkele jaren terug aan de vrijwel
onbekende ziekte. Het bracht Meijer
er toe ALS onder de aandacht van
een breed publiek te brengen. Op 21
december 2009 organiseerde hij in
de Hooglandse Kerk een succesvolle
benefietavond. Als hommage aan de
verplegers en artsen in de gezondheidszorg die zich dagelijks inspannen de gevolgen van de fatale ziekte
voor de patiënten zo draaglijk mogelijk te maken.
Een echte doktersroman
Maarten ‘t Hart was onder de indruk
van het schrijverschap van Meijer.
“Eindelijk een echte doktersroman
waarin eindelijk niet de verpleegster met de dokter aan de haal gaat.
Maar een ingrijpend verhaal over een
door ALS getroffen arts, die wanhopig zoekend naar genezing op een gegeven moment zijn heil zoekt in het
alternatieve circuit van kwakzalvers.
Het bijzondere aan het boek is, dat
het vanuit de praktijk is beschreven”,
aldus ‘t Hart. Het is niet een treurig
boek. Het bevat ook volop leuke
en ondeugende passages, wist de in
Warmond wonende schrijver.
Har Meijer studeerde geneeskunde
aan de Leidse Universiteit. Aan diezelfde universiteit promoveerde hij op
12 oktober 2005 op het proefschrift
Het vuil, de stad en de dokter. Een
onderzoek naar de rol van de stadsgenees- en heelkundigen in de tijd dat
Leiden in de jaren 1832 - 1866 werd
geteisterd door cholera-epidemieën,
waarvan vooral de in arme wijken
wonende stadgenoten het slachtoffer
werden. Het was tegelijkertijd aanleiding voor de publicatie van zijn eerste
roman: De Blauwe Dood. De tussen
2002 en 2008 in verschillende bundels
gepubliceerde verhalen uit zijn eigen
huisartspraktijk zijn legendarisch.
Spierpijn is in de boekhandel te koop.
De prijs bedraagt € 15.-.
LEIDERDORPS WEEKBLAD
WOENSDAG 29 JUNI 2011
Wonen in de polder
1HN\HY?;`WL=,_LJ\[P]L
Datum deel I:
Kilometerstand:
Brandstof:
Transmissie:
12-05-2006
41701 km
Benzine
Automaat
Prijs: €
Garantie:
nr. 13
in Leiderdorp
nr. 4
Bovaggarantie
6 maanden
€ 750,39-SV-BB
Rijklaar maken:
Kenteken:
23.500,-
Patrimoniumpark 4
(JJLZZVPYLZ!
ABS, airbag(s), airco, alarm, audio, centr. deurvergrendeling, Cruise control, elektr. verstelbare stoelen, elektr. ramen, lederen bekleding, lichtmetalen velgen, middenarmsteun,
navigatiesysteem, startonderbreking, stuurbekrachtiging, traction control, verwarmde
spiegel(s), warmtewerend glas, 17-inch LM-velgen, achterbank neerklapbaar, binnen- en
buitenspiegels autom. dimmend, binnenspiegel autom. dimmend, cd-wisselaar, hout/leder
stuurwiel, multifunctioneel stuurwiel, Parc Distance Control voor en achter, Touch Screen
navigatiesysteem DVD, Xenon koplampen
€ 157.000,- k.k.
4-kamer woning.
Patrimoniumpark 13
BTW-auto: Nee
Gewicht: 1452 Kg 169 kw (230 PK)
Gerekend met een aanbetaling van EUR 10.000,- .
Vraag onze adviseur naar de brochure waarin de voorwaarden en actuele rentetarieven zijn vermeld. De financieringsmogelijkheden worden u onder voorbehoud van Kredietacceptatie aangeboden. Alle kredietaanvragen
worden door de betreffende kredietmaatschappij getoetst bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) te Tiel.
Van Leeuwen
tandprothese
Speccialist
Specialist
Bedrijvenpark Foreparkpark, Neckar 1 2491 BE DEN HAAG
[email protected]
Tel: 070-3575717 Fax: 070-3575719
Voor alle voorkomende
tuinwerkzaamheden
rze
Alle ve
Nu iedere donderdag op markt Santhorst,
vrijdag en zaterdag op de Statendaalder
naast Winkelhof 8.00-18.00 uur.
Kleine advertenties?
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2005
2004
2007
2008
2004
5.450,6.250,10.250,4.750,5.350,6.250,5.750,3.750,8.250,8.250,4.750,2.250,4.750,7.750,4.750,7.750,3.250,8.250,8.350,4.750,8.250,5.450,8.750,8.750,-
kunt u tegen contante
betaling vanaf € 8,00
dinsdag voor 12.00 uur
inleveren bij:
t/BUVVSHFUSPVXF
LVOTUHFCJUUFO
t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT
Klaar terwijl u wacht!
Kerkstraat 44
Noordwijk-Binnen
Tel. (071) 3611145
Liethorps Boeckhuys
Hoogmadeseweg 11-13
Leiderdorp
www.tandenwinkel.com
•
van Zelst
•
Bloemen en Planten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AUTO-AIRCO
SERVICE
GARAGEBEDRIJF ALEX KLEINHUIS
VALKENBURG
RUIM 25 JAAR AIRCO-ERVARING
Bel voor het maken van een afspraak
071-4077364
Voor een systeemdiagnose/reparatie
van uw aircoinstallatie in uw voertuig
en
het uitlezen van foutcodes van de diverse
computers in uw auto
en
natuurlijk voor het regelmatig onderhoud
van uw kostbare aircosysteem.
agazine
maxM
De Micro
•
Ervaren gediplomeerde
PEDICURE heeft nog
enkele plaatsen (Sassenheim). Diabetische en reumatische voetbehandeling
wordt vergoed door uw
zorgverzekeraar. Bij u aan
huis, kosten € 30,-. Tel.
06-20359779.
•
SCHOONMAKEN bij
oudere mensen thuis. Ook
vakantiewerk. www.thuis
zorginholland.nl.
T.K.: GAZELLE EASY
•GLIDER.
E-bike v.a. € 750,Tel. 071-4021324.
•
T.K.: SPARTA ION. Div.
gebruikte E-bike. Tel. 0714021324.
•
T.H.: GARAGEBOX
centrum Rijnsburg. € 165,per mnd. Tel. 071-4021324.
ingen
anbied
Bomvol a
ebsite
t op de w
f kijk vas
O
Statendaalder,
Leiderdorp
06 - 51968728
HANS KANBIER
•
•
enbus!
briev
w
u
p
o
t
e
L
DE HOOGSTE KWALITEIT
VOOR DE LAAGSTE
PRIJS!
Gehele of gedeeltelijke
BC SIERBESTRAinboedels, tevens 2e hands TING. Tegelwerk, met
kleding en grammofoonpla- afvoer, gratis prijsopgave.
ten, gashaarden, ijskasten, Tel. 06-55321682.
tel. 070-3805670.
Gouden tijden bij JUWESTUDIEKEUZE MOEIEERHART Sierbestra- LIER KAPTEIN. Inkoop LIJK? Bel 06-27255636 of
ting. Voor al uw bestratin- van
sloopgoud/-zilver. 070-5141864 en kijk op
gen en tuinwensen. Bel voor Legetimatie
verplicht. www.wv-loopbaancoaching.nl
vrijblijvende
prijsopgave Oegstgeesterweg, tel. 071OPSLAGRUIMTE of
070-3211006.
4022143. www.kptein.nl.
bedrijfshal/kantoor
Vuil tapijt? Laat het
Lekker toerfietsen vanuit NODIG? Fraaie unit + parvakkundig reinigen of Wassenaar en Voorschoten? keergelegenheid. b.g.g. +
huur Mr. Steam. Gratis www.tcdekampioen.nl.
verdieping. Totaal 144 m2,
thuisbezorgd. Tol Steam
STEUNZOLEN. Erkend Katwijk: ’t Heen/BusinessInterieurverzorging,
tel.
Automobielbedrijf
leverancier,
lid Stichting kwartier. Prijs: € 179.500,070-5116612.
LOOP, vergoeding via zorg- v.o.n. excl. b.tw. Huurprijs:
NATIONALE
Dak herstellen? Bouma/ verzekeraar. Een afspraak € 1.450,- p.m. Info.
AUTO
Grundeken
bellen! kunt u maken in Oegstgeest, 06-34776693.
PAS
5114674-5118394. Uw dak- Leiden en Leiderdorp met
WESPEN, PLAAGDIEspecialist!
Wim van Zijp, tel. 071- REN, dienstverlening. Tel.
Voorschoterweg 23, Valkenburg, Tel. 071-4014299
5238468 of 06-12028319.
06-54948365
/
070Speciaal voor uw KLEI5115927.
vofroessingh
NE
KLUS
belt
u
de
Van
Vwo-,
havo,
mavo,
VOOR ONS COMPLETE AANBOD ZIE ONZE SITE: WWW.VANZELSTAUTOS.NL
Beelenbus, C. van Beelen, vmbo-leerlingen:
huis- vaniterson.com.
VERKOOP ALLE MERKEN NIEUWE AUTO’S
Elektrotechniek, tel. 06- werkbegeleiding/bijles aanSCHILDERWERKEN
54620333.
geboden door ervaren A/B € 15,- p.u. Referentie garanstudent. Tel. 071-5616768. tie.
K.v.K.
Mob.
06-14311942.
2004
2008
2000
2009
2001
2008
2008
2003
2008
2005
2008
2004
Verkoop van huurwoningen tegen zéér scherpe prijzen
HANS KANBIER
n
Eikenlaan 19 Leiderdorp
tel.: 071-589 78 54
WIJ HEBBEN EEN AUTO VOOR U OF WIJ ZOEKEN EEN AUTO VOOR U
Opgeknapte 4-kamer woning.
Bloemen en Planten
keringe
INKOOP ALLE MERKEN AUTO’S
ttt
0OEFSIPVEBMMFNFSLFO
UFHFO[FFSDPODVSSFSFOEFQSJK[FO
€ 158.000,- k.k.
Bel of mail het verkoopteam voor uitgebreidere informatie:
071 58 111 85 [email protected]
Graag als eerste op de hoogte van nieuw aanbod?
Schrijf u in op onze interesselijst. Zie www.rijnhartwonen.nl
Financiering per maand vanaf € 285,-
Chevrolet Kalos
Ford Fiesta 1.3 Futura
Ford C Max 1.8 16V
Ford Ka 1.3
Ford Ka 1.3 Cool & Sound
Fiat Panda, let op: 9.100 km
Hyundai Getz 1.3, airco, 30.000 km
Kia Rio 1.5, 4-drs.
Mitsubishi Colt, 5-drs., airco
Mitsubishi Colt, 5-drs., airco
Opel Agilla 1.2 16V, 16.000 km.
Opel Astra 1.6 Sport
Opel Astra 1.6, 5-drs.
Opel Corsa 1.2 16V
Opel Zafira 1.6 16V Comfort
Peugeot 207 1.0 12V XS Urban, airco
Renault Clio 1.2
Renault Clio 5-drs., 20.000 km., airco
Renault Clio 1.6 16V, 3-drs.
Renault Clio 1.6 16V, 3-drs.
2x Renault Clio, 5-drs, 1.2 16V, airco
Skoda Fabia 1.4 16V
Verwacht: Ford Fusion
Opel Meriva
Karakteristiek wonen op een unieke locatie aan De Oude Rijn omringd
door boerderijen en weiland. In de woonwijk is er voldoende speelgelegenheid voor kinderen zoals een speeltuintje, basketveld en tafeltennistafel. Het centrum van Leiderdorp en Hazerswoude liggen op ca.
15 minuten fietsafstand.
Micromax Computers Voorhout Micromax Computers Oegstgeest
Ommevoort 4
Herenstraat 60
2341 VV Oegstgeest
2215 KJ Voorhout
071-5190760
0252-222111
Openingstijden: di-vr 10:00-18:00 en za 10:00-17:00
KLUSSENBEDRIJF.
•Stucwerk
€ 10,- per m2,
spachtelputz € 10,- per m2,
spuiten, schilderwerk € 15,per uur, laminaat. ReferenGEZ.: iemand vanaf 14
tie,
k.v.k.nr.
Tel. jaar voor BIJLES voor mijn
06-33620886.
zoon. Het gaat om het
STRAATMAKER 30 jaar schoolhuiswerk Nederlands.
in het vak. Voor uw tuin of 1 of 2 keer in de week bij ons
oprit. Ook voor kleine rep. thuis. Prijs in overleg. Tel.
Tevens plaatsen wij ook 06-49122842 (Leiderdorp).
schuttingen en leveren wij
Gevr.: HUISHOUDEtuinaarde en zand. Tel. LIJKE
HULP.
Tel.
06-12291585.
06-24242205.
T.K.: RUIME VRIJST.
GEBOORTE? Roze +
WONING op 1065 m2 nabij blauwe deurstrikken te koop.
strand/duinen A44 en N206. www.defeesttuin.nl.
Voorhouterweg 95A, Rijnsburg. Zie Funda.nl.
T.K. wegens verh.: 2
PERS. SAUNA. NieuwT.K.: ELEKTR. SNOR- staat. Gekost € 1400,-, nu
SCOOTER.
€
275,-. voor € 700,-. Tel. 071Geversstraat 7, Oegstgeest, 4028479.
tel. 5175555.
•
•
•
•
APK
,8
3
€
*
n
all-i
* geldt niet voor
Diesel all-in
APK-keuren met of zonder afspraak.
U betaalt geen herkeuringskosten.
Ook voor al het onderhoud aan uw auto.
Voorschoterweg 23a Valkenburg Tel. 071-4014299
www.vanzelstautos.nl
✂
Beelenbus, C. van Beelen,
Elektrotechniek, tel. 0654620333.
•
OPEN HUIS
[BUFSEBHKVMJWBOVVStXPFOTEBHKVMJWBOVVSt[BUFSEBHKVMJWBOVVS
Margaretha van Oostenrijklaan 10 te Leiderdorp.
Royale uitgebouwde 2-onder-1 kapwoning op mooie en rustige
locatie in de Leyhof (type Chalet). De woning ligt ideaal t.o.v uitvalswegen A’dam-Den Haag A4, winkelcentrum en scholen. Interieur in
2007 onder architectuur van ENZO Architecten uit Burgerveen fraai
verbouwd en van alle denkbare luxe voorzien. Parkeermogelijkheid
voor meerdere auto’s op eigen perceel. Riante tevens onder architectuur mooi aangelegde achtertuin met meerdere terrassen.
Deze woning heeft een hoog afwerkings- en kwaliteitsniveau.
Wie oog heeft voor detail, smaak en kwaliteit zal tijdens de
bezichtiging zeker aangenaam worden verrast.
Optioneel voor watersportliefhebbers: ligplaats voor boot (8 meter)
is mee te huren. Ligplaats op 5 km afstand van woonhuis.
Vraagprijs € 695.000,00 k.k.
LEIDEN
info: 071 - 33 12 067
www.snuffelmarkt.nu
voor uw KLEI•NESpeciaal
KLUS belt u de Van
•
SNUFFELMARKT
ZONDAG 3 JULI
10-16 UUR
IJSHAL LEIDEN
VONDELLAAN 41
KOM OOK OF HUUR
EEN KRAAM!
•
TROUWEN? Verhuur
van decoratie zoals bogen,
pilaren en strikken enz. Kijk
op de website www.defeest
tuin.nl.
•
#MPFNFOMBBOt&.7BMLFOCVSH;)
Bij inlevering
van deze
bon:
nl
max.
o
r
c
i
m
.
w
ww
,AANVAN"ERENDRECHTs6.,EIDERDORPs4ELEFOONs&AX
LEIDERDORP RIJNLANDMAKELAARSNLsWWWRIJNLANDMAKELAARSNL
INRUIL
EIGEN
WONIN
BESPRE G
EKBAAR
LEIDERDORPS WEEKBLAD
WOENSDAG 29 JUNI 2011
SPORT
Laatste gymles
Meerburg
in teken
Gymmieturnen
De stichting Sport Promotie
Leiderdorp (SSPL) is in 1995
opgericht. De aanleiding was het
(mede)organiseren van de toenmalige Nacht van Leiderdorp en
het initiatief om Sportcafés en
Sportverkiezingen te gaan houden. Verder is en was het de bedoeling om sportevenementen te
organiseren en sportorganisaties
in nauwer contact te brengen met
bedrijfsleven, politiek en pers. Inmiddels is het 80e sportcafé weer
achter de rug en zijn de voorbereidingen voor de 17e Leiderdorpse
sportverkiezingen weer begonnen.
De SSPL houdt u via een regelmatig terugkerende column op de
hoogte van komende sportcafés,
de sportverkiezingen en de Omloop van Leiderdorp. Ook gaan
we aandacht besteden aan wat
minder bekende sporten, sportbestuurders en sportevenementen.
Sportpark de
Bloemerd
Men kan zich afvragen of de gemiddelde Leiderdorper zich realiseert dat Leiderdorp een uniek
sportpark heeft. Dit sportpark
aan de oostkant van het dorp,
net over de Dwarswatering, heet
de Bloemerd en is de thuisbasis
van maar liefst tien sportverenigingen. Verder is er een volkstuinvereniging, zijn er schooltuintjes, een natuurspeelpark,
een speeltuin, stuntattributen
voor skaters, voetbalkooien, een
basketbalveldje, men kan er
honden laten spelen en uitlaten
en zelfs kan er gewandeld worden. Er zijn weinig gemeenten in
Nederland die ons dat nadoen.
Tijdens de gemeentewijkwandeling van verleden week werd dat
nog eens goed duidelijk en daarom mogen we best trots zijn op
de Bloemerd (waar komt trouwens die naam vandaan ?).
Als we ons verder tot de sport
beperken, zien we dat er een
voetbalvereniging is met onder
meer een heuse landskampioen in haar midden. Er is een
fraai hoofdveld met tribune.
Verder vijf speelvelden en een
allweather- trainingsveld. Weliswaar staat er een gedateerd
clubhuis, maar daar wordt aan
gewerkt. Aan de overkant bij de
voetballers is een sporthal waar
ook basketballers kortgeleden
hun landskampioenschap konden vieren en waar volleyballers
en badmintonspelers hun sport
beoefenen. Bij de toegang van
het park staat een opvallende
sportschool met van buiten zicht
op personen die hun conditie
willen verbeteren of op peil houden. Verder het park inlopend
hebben we het clubhuis van de
postduivenliefhebbers en het
vreemd ogende complex van de
schietvereniging, die zich overigens zo weinig mogelijk met
de buitenwereld wil bemoeien.
Verder ziet men nieuw aangelegde ruiterpaden. Die volgend
komt men uit bij de manege.
Men beschikt daar over twee
overdekte hallen waar met de
paarden gereden kan worden en
verder diverse buitenbakken en
uiteraard de stallen. Daar weer
aan de overkant zetelen de hockeyers. Ook zij beschikken over
een ruim clubgebouw, maar veel
belangrijker, over een viertal velden waar op één daarvan kortgeleden zelfs een interlandwedstrijd gespeeld is. De overburen
van de hockeyers zijn de korfballers.
Ook zij beschikken over prima
speelvelden, die buiten de seizoenen ook als tennisvelden
gebruikt worden en dankzij een
brand in het verleden, over een
goed en modern clubhuis.
Kortom, eigenlijk niets te klagen
in Leiderdorp, maar zijn er nog
wensen? In een vorige column
hebben we het over een biljartgelegenheid gehad, dit eventueel te
combineren met een denksportcentrum.
En waar zijn de golfers gebleven,
zou een trimbaan leuk zijn, een
wielerparcoursje misschien? Laten we in ieder geval zuinig en
trots op onze Bloemerd zijn en
blijven nadenken wat er nog beter en leuker zou kunnen.
Voor verdere informatie: WWW.
SSPL.EU
G-voetbal bij
vv Meerburg
ZOETERWOUDE - Omdat een
aantal kinderen in de JG teams van
voetbalvereniging Meerburg moet
stoppen met voetballen, wordt hard
gezocht naar nieuwe spelers/speelsters. Op de site van vv Meerburg
(www.vvmeerburg.nl) is alles te lezen over G-voetbal bij Meerburg.
ZOETERWOUDE-RIJNDIJK Op woensdag 29 juni vindt de laatste gymles van het seizoen plaats
van de gymnastiekafdeling van
Meerburg. Voor de laatste keer dit
jaar kunnen de kinderen flippo’s verdienen door hun oefeningen te laten
zien aan een jury. Hierna wordt er
een kleine springdemonstratie gegeven door turn(st)ers van de gymverenging SJZ. Als laatste zullen de
kinderen zelf een dans uitvoeren en
een demonstratie geven.
Dit is een mooi moment om te komen voor leden die in het nieuwe
seizoen lid willen worden van de
vereniging. De eerste twee lessen
zijn gratis dus aspirant-leden hebben voldoende tijd om te kijken of
ze het leuk vinden.
Peuter- en kleutergym
Na een afwezigheid van twee jaar
start Meerburg in het nieuwe seizoen ook weer met peuter- en
kleutergymnastiek voor kinderen
van 4 tot 6 jaar. De lessen starten
maandag 5 september. Bel voor informatie met Wilbert Berk, tel. 0643500176 (na 13.00 uur) of stuur
een mail naar [email protected]
De winnaars van de heren Sportklasse: Bob Jonkheer, Gerben vd Reep en Steven Borsboom.
(Foto: Joop Wesseling)
Een kleine twintig deelnemers kwamen aan de start voor de skeelertoertocht. (Foto: Corrie
van der Laan)
Rijp en groen aan bod in Ronde van Leiderdorp
VERVOLG VOORPAGINA
LEIDERDORP - De vijfde Ronde
van Leiderdorp werd georganiseerd
door wielervereniging Swift, de
Schaats- en Skeelervereniging Leiderdorp en de Bewonersvereniging
Leyhof. Zoals traditie is bij deze ronde, kreeg ook de jonge jeugd de kans
zich te bewijzen. Zowel op de fiets
als op de skeelers. Het parcours voor
de jonge fietsers en de skaters volgde
de Torenwacht, de dames en heren
wielrenners maakte ook nog een lus
over de Buitenhoflaan. De dag begon
om 12.00 uur met dikke bandenraces voor kinderen in verschillende
leeftijdscategoriëen. Daarna was er
een twintig minuten lange toertocht
voor skaters, jong en oud. Vervolgens
kwamen de wedstrijdskaters aan
bod. Eerst de jongste jeugd van 9 tot
11 jaar, daarna de tieners van 12 tot
en met 14 jaar. Om twee uur startte
het meest spectaculaire skate-onder-
deel: de wedstrijd voor heren in de C
categorie en dames in de A-categorie.
Zij reden dertig minuten plus nog
drie ronden. De strijd was fel maar
uiteindelijk was de beker voor Marieke van Hoek, de Nederlands marathonkampioen in 2007. Daarna
was het parcours voor de wielrenners. Vijfentachtig heren-amateurs in
de Sportklasse kwamen aan de start
voor een wedstrijd over vijftig kilometer. Hier bleek Bob Jonkheer van
de wielerclub Bollenstreek verreweg
de sterkste; hij dubbelde bij het hele
peloton.
Het finalenummer was voor de Elite
dames en dames B, die 65 kilometer,
in totaal 43 ronden, moesten afleggen. Er deden ruim veertig dames
mee, onder wie een hele Australische
wielerploeg. Ze waren duidelijk van
de andere kant van de wereld gekomen om te winnen en bepaalden van
begin af aan de wedstrijd. Dat de
wedstrijd zwaar was, bleek wel uit
het feit dat slecht 24 dames de eindstreep haalden. De latere winnares
Sara Kent nam meteen de leiding en
bouwde met elke ronde haar voorsprong uit; ze haalde uiteindelijk het
hele peloton een rondje in.
De uitslagen
Winnaars dikke bandenraces:
7-8 jaar Sieb Rutgers. 9-10 jaar Sisco Witteveen, 11-12 jaar: Jacky van
Bemmelen.
Winnaars skeeleren:
9 t/m 11 jaar: Mathijs Jansen, 12
t/m 14 jaar Teun Schouten.
Heren C-categorie en dames A-categorie: 1 Marieke van Hoek, 2 B.
Hageman, 3 Remco de Mik.
Winnaars wielerrondes:
Heren amateurs: 1 Bob Jonkheer,
2 Gerben vd Reep, 3 Steven Borsboom.
Elite dames en dames B: 1. Sara
Kent, 2 Melissa Hudgkins, 3 Natalie van Weesd.
De cracks op skeelergebied met Marieke van Hoek aan kop. (Foto: Joop
Wesseling)
Alle finalisten Leython DC
bedrijventoernooi bekend
LEIDERDORP - Er is weer
hard geknokt tijdens de tweede
week van het Leython DC bedrijven volleybal toernooi. Vorige
week dinsdags traden de teams
met gevorderden in het strijdperk, ‘s donderdags was de laatste voorronde voor de recreatieve
teams. Na deze tweede week zijn
nu alle finalisten bekend.
De teams van specialisten en huisartsen samen op de foto. (Foto: PR)
In jaarlijkse hockeywedstrijd
Specialisten en huisartsen even sterk
LEIDERDORP - De jaarlijkse
hockeywedstrijd tussen de specialisten van het Rijnland Ziekenhuis
en de huisartsen werd op 23 juni
gespeeld op de velden van Alecto.
Nadat vorig jaar de huisartsen de
wisselbeker mee naar huis mochten
nemen, waren de specialisten van
het Rijnland Ziekenhuis extra getriggerd om dit keer te winnen.
Aanvankelijk leek het er ook op
dat de specialisten het overwicht in
het spel hadden, want zij scoorden
als eerste. Maar niet snel daarna
maakten de huisartsen een doelpunt
waardoor de teams de rust in gingen
met de stand van 1 -1. In de tweede helft ging het spel door op even
hoog niveau als in de eerste helft.
De keepers van beide partijen hadden niets te klagen want ze kregen
voldoende gelegenheid om de ballen
uit het doel te houden. Uiteindelijk
lukte het de specialisten om op een
2 - 1 voorsprong te komen. Maar het
sterke spel van de huisartsen zorgde
ervoor dat ze deze felbegeerde voorsprong niet konden vasthouden.
Met een eindstand van 2 -2 werd de
hockeywedstrijd afgesloten met een
gezellige borrel en traditiegetrouw
een Indische maaltijd, waarbij van
gedachten werd gewisseld over allerlei zaken in de zorg. De voorzitter
van de REOS benadrukte nog eens
dat in deze tijd van bezuinigingen
een goede samenwerking tussen de
1ste en de 2de lijn van groot belang
is. De hockeyteams van de huisartsen en specialisten hebben hier in
ieder geval al het goede voorbeeld
gegeven.
Op 21 juni kwamen negen teams
met ‘gevorderden’ in het veld, en
dát ze gevorderd waren bleek wel
uit het spelpeil; dat is al jaren stijgende en waarschijnlijk hebben
niet eerder zulke goede teams in
dit toernooi gespeeld. Gemiddeld
gaven ze een derde klasse niveau te
zien en bovendien bleken ze aardig
aan elkaar gewaagd, zodat geen
team zich in hoefde te houden.
Strandpaviljoen De Zeemeeuw, dat
voor het eerst sinds lange tijd weer
meedeed - en niet onverdienstelijkbegon voortvarend met drie gewonnen wedstrijden maar moest vanaf
dat moment de anderen voor laten
gaan. Dat gold ook voor het team
van Bronovo/Nebo en Biofarmacie
van het LUMC, dat pas in de laatste wedstrijd een winstpunt wist te
scoren. Deze drie teams kunnen
niet naar de finale-avond. De andere zes wel. Zorg & Zekerheid uit
Leiden gaf met slechts één verloren
wedstrijd alvast haar visitekaartje
Zilveren bodybuilder
Regina Bruins (tweede van links) tijdens het NK op de weg. (Foto:
Gerrit Konings)
Regina Bruins 10de
bij NK op de weg
OOTMARSUM - De Leiderdorpse wielrenster Regina Bruins
heeft zaterdag een goede prestatie neergezet tijdens het NK op
weg. Zij werd tiende, 1,58 minuut
na winnares Marianne Vos.
Aan de start voor het NK in het
Twentse Ootmarsum stonden zaterdag 143 rensters. Het was een vrij
zwaar parcours met veel ‘vals plat’
en twee heftige heuvels, de Wittenberg, en de start- en finishlocatie
de Kuiperberg. Veel rensters reden
zich stuk zodat maar 87 de eindstreep haalden.
Regina Bruins was in zeer goede
vorm op deze wat regenachtige dag.
Tijdens de tien rondjes van 13.5 km
was de Skilgroep, waar zij deel van
uitmaakt, steeds in de kopgroep
aanwezig. Maar ook Marianne Vos
reed in die kopgroep, en om haar
van een zege af te houden, is dat
valt echt niet mee. Zeven kilometer
voor het einde fietste Vos weg bij de
kopgroep, finishte solo en haalde
zo haar vierde NK op de weg titel
binnen. Zij werd op 39 seconden
gevolgd door Irene van den Broek
en Chantal Blaak. Daarna duurde
het nog 1 minuut en 19 seconden
voordat de volgende groep rensters,
met daarin Bruins, over de streep
kwam.
LEIDERDORP - Atleet Roël
Rink, die traint bij Flexifitness
Leiderdorp onder begeleiding van
bodybuildster en personal trainer
Jenny Gaidoukevitch, is tweede
geworden bij het wereldkampioenschap Natural Bodybuilding (de
Musclemania Universe Championships) in Miami, Florida. De kampioenschappen werden gehouden
op 17 en 18 juni
De competitie was zwaar, met honderden deelnemers van over de hele
wereld. Musclemania Universe is
de grootse natural bodybuilding
wedstrijd ter wereld. Natural betekent zonder anabolen, hormonen
en andere stimulanten.
Vrijdag 17 juni koos de jury vijf finalisten uit iedere klasse. Rink was
daarbij, in de bodybuilding lichtge-
wicht klasse. Zaterdag, in de finale,
maakte de Nederlander indruk met
zijn poseroutine, zowel op de jury
als op de TV commentatoren. Uiteindelijk sleepte hij de tweede plek
in de wacht.
Trainer Jenny Gaidoukevitch vertelt dat de voorbereiding voor deze
wedstrijd acht maanden was. “Roël
heeft echt keihard gewerkt om zijn
doelen te bereiken, die eerst bijna
onmogelijk leken. En hij heeft nog
een keer bewezen dat je met onbeperkte wil kan onbeperkte resultaten halen. Als je je 100 procent inzet
voor je training, kom je zeker waar
je wezen wilt!”, aldus Gaidoukevitch
Overigens is Rink ook een professional thaiboxer en werd hij in 2004
Nederlandse kampioen kickboxen.
Roël Rink met zijn trainer Jenny Gaidoukevitch. (Foto: PR)
af en eindigde als eerste. TNO
kwam traditiegetrouw met twee
sterke teams op de proppen. TNO
2 werd tweede maar TNO 1 moest
genoegen nemen met een vijfde
plek. Het team United Nations met
medewerkers van het Joegoslaviëtribunaal (tweede) en het team Forza Valley van Stella Container logistics (derde) nestelden zich tussen
de twee Delftse teams in. Crucell,
dat zowel met recreanten als met
gevorderden had ingeschreven, wist
met laatstgenoemd team in de laatste wedstrijd met de hakken over de
sloot nog een finaleplaats te veroveren door de zesde plek te pakken.
Op 23 juni bleken bij de recreatieve
teams NAK Tuinbouw en de Leidse
Buitenschool de zwakste broeders
maar ze bleven de hele avond sportief bezig om toch wat punten te
vergaren. Daarboven was de strijd
om de vierde, vijfde en zesde plek
spannend omdat de drie teams uit
het BioSciencePark, te weten van
Crucell, Pharming en Xendo, ongeveer even sterk waren. Met telkens
twee puntjes méér bleek Xendo van
de drie het sterkst, gevolgd door
Crucell 2; Rubber en Ruggegraat
van Pharming sloot deze rij.
De strijd om de podiumplaatsen
was ongemeen spannend. Alle drie
vanouds bekende teams, te weten De Soprano’s, Hassing en Van
der Schaft, gingen gelijk op en behaalden allen evenveel punten. De
onderlinge wedstrijden boden ook
geen uitkomst, omdat alle drie de
teams onderling één wedstrijd gewonnen en één verloren hadden.
Dus werd het plussen en minnen
om de setstanden de doorslag te
laten geven. Die viel met een krappe vijf punten méér (op zo’n hele
avond!) in het voordeel uit van Hassing, die op zijn beurt weer negentien puntjes méér had dan De Soprano’s. Omdat van deze avond de
bovenste twee een toegangsbewijs
voor de finale kregen, gaan Hassing
en Van der Schaft over.
De finaleavond is op donderdag 30
juni de Bloemerd. Rond 22.15 uur
zal sportwethouder Zilverentant de
prijzen uitreiken aan alle finalisten.
Wisseltrofee voor kampioen
snelschaken
Leiderdorpse Klok
voor Emily Mes
LEIDERDORP - De jeugdafdeling van schaakvereniging Leiderdorp beëindigde woensdag 15
juni het schaakseizoen met een
feestelijke slotavond. Emily Mes
kreeg de ‘Leiderdorpse Klok’
overhandigd. Deze wisseltrofee
kreeg de jonge schaakster omdat
zij clubkampioen snelschaken is
geworden.
Het was woensdag 15 juni goed
toeven in het grote schaaklokaal
van ‘Doesmeer’, de tijdelijke thuishaven van School Kastanjelaan en
van de jeugdafdeling van SV Leiderdorp. Traditioneel werd het seizoen beëindigd met een feestelijke
slotavond in aanwezigheid van alle
jeugdleden en hun ouders en verzorgers. Trofeeën, medailles en diploma’s werden onder luid applaus
aan de kinderen uitgereikt. Emily
Mes kreeg de Leiderdorpse Klok
overhandigd, de wisseltrofee voor
de kampioen van het snelschaken.
Zij behaalde dat clubkampioenschap op 8 juni. Hiermee komt de
Leiderdorpse Klok in handen van
een nationale topper want Emily
behaalde onlangs een verdienstelijke vijfde plaats bij de nationale
jeugdkampioenschappen tot twaalf
jaar (NK meisjes D). Bovendien
werd ze bijgeschreven in de eregalerij der schoolkampioenen van
School Kastanjelaan. Sinds de oprichting van de schoolschaakclub
in 1975 is zij de 37e , maar tevens
eerste vrouwelijke kampioen van de
schoolschaakclub van deze school.
Op woensdag 17 augustus aan-
Emily Mes met de door haar gewonnen Leiderdorpse klok. (Foto:
Ingrid Gaemers)
staande start het nieuwe seizoen in
gebouw ‘Doesmeer’ aan de Hoogmadeseweg 70. Er wordt om 18.45
uur begonnen en de clubavond
duurt tot 19.30/19.45 uur voor de
allerjongsten en tot uiterlijk 20.15
uur voor de gevorderden. Belangstellenden zijn welkom.
Natuurlijk mogen kandidaat-leden
eerst een paar weken ‘proefdraaien’ alvorens tot een lidmaatschap
wordt overgegaan. Voor meer informatie: Roald Vahl (jeugdleider),
[email protected]
LEIDERDORPS WEEKBLAD
WOENSDAG 29 JUNI 2011
WIJ GAAN
DOOR!
Profiteer nu nog van de 6% BTW
www.thefitnessclub.nl
6% BTW
The Fitnessclub is sportief de voordeligste en is voor iedereen toegankelijk.
Voordelig sporten kun je bij The Fitnessclub in Rotterdam-zuid en Leiderdorp.
op de montage,
maar alleen als
u bestelU voor
Wil jij werken voor onze leuke en dynamische vestiging in Leiderdorp?
Dan zoeken wij jou!
Vakantiemedewerker receptie (m/v) parttime
- Ervaring met (licht) administratieve verwerking en gebruik van de computer.
- Representatief.
- Goede beheersing van de Nederlandse taal.
- Flexibele inzet gedurende de zomermaanden
1 juli 2011
Heb je belangstelling? Stuur een persoonlijke sollicitatie met je C.V. naar: [email protected]
of naar Abraham van Stolkweg 74g, 3041JA Rotterdam
U bent van harte welkom
The Fitnessclub “de Baanderij” Vlasbaan19 2352 AH Leiderdorp Tel:071 589 68 69
ma t/m vr: 09:00 tot 17:00 uur, zaterdag: 10:00 tot 16:00 uur
Wilt u meer informatie of een vrijblijvende afspraak?
Kom dan naar onze showroom of bel 0252 500 900 en laat u verrassen.
Uitgeverij Verhagen is een
moderne uitgeverij welke
!#!#
#!!!"
wekelijks verscheidene huisaan-huiskranten uitgeeft. Met
Zekerheid
en veiligheid:
Uitgeverij Verhagen zoekt enthousiaste:
FREELANCE MEDEWERKERS
voor haar veelgelezen huis-aan-huis-bladen.
meer dan tachtig jaar ervaring in de uitgeverswereld.
Iedere week kijken zo’n
100.000 huishoudens in de
Pianist - Klavierpedagoog
BEN
HURRELBRINCK
PIANOLESSEN
in de Scheppingskerk, Van
Poelgeestlaan 2, Leiderdorp.
Lessen voor beginners
en (ver)gevorderden.
regio uit naar deze kranten.
Word ook
KWF-collectant
Meld je vandaag nog aan op
www.kwfkankerbestrijding.nl/collecte
Voor inlichtingen
Tel. 521 60 72
06-21234088
iedereen
verdient een
morgen
Met hun sterk plaatselijke
karakter weerspiegelen zij het
wel en wee van gemeenten en
zijn hierdoor graag gelezen
kranten binnen die gemeenschap.
[email protected]
We zoeken mensen met interesse in alles wat er in hun gemeente gebeurt,
een gezonde dosis nieuwsgierigheid, goede contactuele eigenschappen, een
goede beheersing van de Nederlandse taal en een vlotte pen.
Momenteel is er specifiek plek voor een:
CORRESPONDENT VOOR HET
LEIDERDORPS WEEKBLAD
In overleg met de eindredacteur verslaat de correspondent gebeurtenissen
in het dorp in woord en beeld. De voorkeur gaat uit naar kandidaten met
interesse in politieke verslaggeving. Beginnende correspondenten kunnen
rekenen op coaching en begeleiding.
Interesse? Bel, mail of schrijf naar Corrie van der Laan
(eindredacteur Leiderdorps Weekblad), tel.: 06 100 89 544,
e-mail: [email protected],
adres: Zadelmaker 20, 2353 WR Leiderdorp.
Terrasschermen
Zater
d
23 ju ag
li a
zijn w .s.
geslo ij
ten!
dĂdžŝďĞĚƌŝũĨͲdĂdžŝƐĞĞŶ
ƚĂdžŝďĞĚƌŝũĨŐĞǀĞƐƚŝŐĚŝŶ
tĂƐƐĞŶĂĂƌ͘tŝũnjŝũŶ
ŐĞƐƉĞĐŝĂůŝƐĞĞƌĚŝŶůƵdžĞ
ƉĞƌƐŽŶĞŶǀĞƌǀŽĞƌǀŽŽƌnjŽǁĞůĚĞnjĂŬĞůŝũŬĞĂůƐƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĞ
ŵĂƌŬƚŵĞƚĂůƐǀŽŽƌŶĂŵĞůŝũŬǁĞƌŬŐĞďŝĞĚĚĞZĂŶĚƐƚĂĚ͘
tŝũnjŝũŶŽƉnjŽĞŬŶĂĂƌĞĞŶĨƵůůͲŽĨƉĂƌƚƚŝŵĞ͗
PARTICULIEREN
OPGELET!
Uw advertentie verschijnt in de regio:
Advertenties kunnen tegen
contante betaling à € 8,00 ingeleverd worden bij:
Katwijk
Leiderdorp
Noordwijk
rhout
Noordwijke
… )&57"-65")6*47PPSTUSBBU KATWIJK
… 4*("3&/."(";*+/+#BSOIPPSO)PPGETUSBBU NOORDWIJK
… PRIMERA WE-BOT)PPGETUSBBU SASSENHEIM
… 3*&58*/,&-WBOEFS70035%PSQTTUSBBUNOORDWIJKERHOUT
… 5)&3&"%4)01JOEF)PGUVJORIJNSBURG
… -*&5)0314#0&$,)6:4)PPHNBEFTFXFHLEIDERDORP
… 30,&341"-&*4-&*%&3%0317BO%JFQFOJOHFOMBBOLEIDERDORP
… #0&,)"/%&-%&,-&3%F,FNQFOBFSTUS1BTTBHF
FO'050%*$,)0'*SJTMOOEGSTGEEST
Oegstgeest
Rijnsburg
U kunt ook de bon met contant geld of cheque in een envelop
sturen naar: Uitgeverij Verhagen, postbus 3066, 2220 CB Katwijk
Warmond
Wassenaar
INLEVEREN TOT DINSDAG 12.00 UUR! (plaatsing in de week daarna)
Voorwaarden: 3 regels € 8.00. Per regel € 2.75 meer.
Sassenheim
Valkenburg
Voorhout
d
Waardeilan
De Zilk
}
€8.00
€ 10.75
€ 13.50
€ 16.25
€ 19.00
INVULLEN IN BLOKLETTERS (spatie = hokje leeg laten, niet buiten de vakjes schrijven, vermeld ook uw telefoonnummer!)
Naam:.............................................................................................................................................................
Adres:............................................................................................................ Tel.:........................................
TE HUUR … TE KOOP … GEVRAAGD
AANGEBODEN … GEZOCHT … GEVONDEN
dĂdžŝĐŚĂƵĨĨĞƵƌ;ŵͬǀͿ
,ĞĞĨƚƵŝŶƚĞƌĞƐƐĞŝŶĞĞŶůĞƵŬĞĂĨǁŝƐƐĞůĞŶĚĞďĂĂŶ
ĞŶďĞŶƚƵƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝĞĨ͕ŬůĂŶƚǀƌŝĞŶĚĞůŝũŬ͕
ĨůĞdžŝďĞů͕ŚĞĞĨƚƵĞĞŶŐŽĞĚĞďĞŚĞĞƌƐŝŶŐǀĂŶĚĞ
EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞĞŶŶŐĞůƐĞƚĂĂůĞŶďĞŶƚƵ͕ďŝũ
ǀŽŽƌŬĞƵƌ͕ŝŶďĞnjŝƚǀĂŶĞĞŶƚĂdžŝĐŚĂƵĨĨĞƵƌƐƉĂƐ͘
ĞůĚĂŶĚŝƌĞĐƚϬϳϬͲϱϭϭϵϯϬϬŽĨƐƚƵƵƌƵǁsŶĂĂƌ
dĂdžŝďĞĚƌŝũĨͲdĂdž͕DĂĂůƐƚĞĞŶŬƌĞĞŬϭϭ͕ϮϮϰϭDs
tĂƐƐĞŶĂĂƌŽĨǀŝĂĞͲŵĂŝůŶĂĂƌďƚĂdžΛƉůĂŶĞƚ͘Ŷů͘
RESTAURANT ’T SCHOUWTJE
IS OP ZOEK NAAR
AFWASHULPEN
VOOR EEN AVOND IN DE WEEK
Fondue- en steengrillrestaurant
‘t Schouwtje
Telefonische reacties: 070-5113435
van woensdag t/m zondag na 14.00 uur.
Jobswitch
in de regio?
Bel: 071 40 22 901
Op zoek naar luxe woonruimte in de regio?
Huren op topniveau!
Bel voo
re
op lo
htiging
ic
z
e
b
n
e
catie!
Park Promenade Berendrecht, Laan van Berendrecht, Leiderdorp
Roomhaeve, Julius Caesarlaan, Leiden
Per direct beschikbaar:
- diverse driekamerappartementen
- complete Siematic keuken,
Villeroy&Boch badkamer
(bad en separate douche)
- ruim terras op het zuidwesten met zicht op het
Rijn-/Schiekanaal
- parkeerplaats in ondergelegen garage
- ca. 125 m2 woonoppervlakte
Te huur vanaf € 1325,- per
maand inclusief € 75,- servicekosten
Op korte termijn beschikbaar:
- luxe penthouse, type E,
12e en 13e etage
- voorzien van luxe laminaatvloer
- ca. 190 m2 woonoppervlakte
- schitterend uitzicht over
Park de Houtkamp
- compleet ingerichte Bruynzeel keuken, twee badkamers
- twee terrassen (1x zuidoost,
1x zuidwest)
- vloerverwarming in het hele
appartement en zonwering
(screens)
Te huur voor € 1885,- per maand
inclusief € 80,- servicekosten
Kijk op www.vesteda.com
of bel (070) 313 18 00
voor ons volledige woningaanbod

Vergelijkbare documenten

Geachte heren Wassenaar en Gardeniers, Namens

Geachte heren Wassenaar en Gardeniers, Namens ONDERHOUDSBEURT VANAF € 99,INCL. OLIEVERVERSEN WOENSDAG 29 JUNI 2011 • 36e jaargang, nr. 26

Nadere informatie