Powerpoint over lesmateriaal m.b.t.

Commentaren

Transcriptie

Powerpoint over lesmateriaal m.b.t.
MVO in het beroepsonderwijs
13 december 2007
's-Hertogenbosch
Timo Cochius
CSR Academy
Timo Cochius
MVO-advies
Ambitie
Markten
Producten/diensten
1
Agenda
1.
Gaming in het onderwijs – CruiSeR
2.
Basisboek MVO
3.
MVO-lesmaterialen
4.
MVO-BlikOpener voor studenten
5.
Onderwijsmodule MVO
De MVO-simulatie
CruiSeR
2
We remember 10% of what we read, 30% of
what we see, and 90% of what we do.
John Beck & Mitchell Wade
Harvard Business School
Today, greater than 80% of young individuals in
the workforce classify themselves as moderate
to avid gamers.
John Beck & Mitchell Wade
Harvard Business School
3
CruiSeR – MVO-Managementgame
•
Geeft (studenten) inzicht in:
– Het ontwikkelen van een MVO-strategie
– Mogelijke MVO-activiteiten
– Stakeholdermanagement
CruiSeR – MVO-Managementgame
• Geschikt instrument om:
– Kennis te maken met MVO
– Samenwerking te bevorderen
– Discussie te voeren
– Argumenten te formuleren
Het is een vorm van experimenteel leren!
4
Doelstelling
•
Voldoende stakeholdertevredenheid creëren en een
gunstige werkdruk.
Subdoelstelling
•
Als MVO-consultant van CruiSeR stakeholders
overtuigen van de toegevoegde waarde van MVO.
CruiSeR in het kort
• Casus CruiSeR
• Nulmeting
• Het spel: beslissingen en
extra opdrachten
• Het achterliggende model
• Reflectie
5
CruiSeR
CruiSeR
•
CruiSeR is sinds 1982 een fietsenfabrikant en
betrouwbaar fietsenmerk in Nederland.
•
Jij bent een MVO-Consultant die CruiSeR twee jaar
lang gaat helpen door:
- De situatie te analyseren
- Een MVO-plan te maken voor 2 jaar met
behulp van het model
- Het MVO-plan te implementeren
CruiSeR
6
CruiSeR
CruiSeR
7
De beslissings-categorieën
1. Communicatie
2. Milieu
3. Producten en
Materialen
4. Werknemers
5. Strategie
6. Ethiek
7. Logistiek
8. Ketenpartners
9. R & D
Het 4-stappen-model
1.
2.
3.
4.
Plannen
Informeren
Doen
Evalueren
8
CruiSeR
CruiSeR
9
CruiSeR
Reflectie CruiSeR plenair
• Doelstelling bereikt?
• Winnaars en verliezers uitleg laten geven
• Vragen beantwoorden
• Bespreken meest gemaakte fouten
10
Doelgroep
Vooral geschikt voor opleidingen op het gebied van
management en economie.
CruiSeR (Nederlandstalig):
• Voor middelbaar beroepsonderwijs en de eerste jaren
van het hoger beroeps onderwijs
Kortom:
CruiSeR heeft als doel de stakeholders van het
bedrijf tevreden te stellen en de werkdruk goed te
houden tijdens de ontwikkeling en implementatie
van de MVO-strategie!
Heeft een competitie element en
levert discussies op in de spelende teams
Als introductie of juist als afsluiting van module
11
Vragen?
www.cruiser.nu
Basisboek MVO
Lars Moratis & Mark van der Veen (red.)
12
Enquete docenten eerste helft 2006
Score op een schaal van 1 – 10
• Overzicht MVO-intiatieven
7,9
• Overzicht MVO-tools
8,7
• MVO-literatuur
7,1
• MVO-praktijkvoorbeelden
8,6
• MVO-perspectieven
8,1
• Overall
8,1
Opzet van het boek
• Hoofdstukken
Uitgangspunten:
• Cases
• Bedrijfskundig
• Interviews
• De ‘basics’
• Goeroe-gidsen
• Flexibel in te zetten
• Aanvullende literatuur
Plus…
• 2 MVO-simulaties
• Website
13
Kerngegevens Basisboek MVO
• 40 onderdelen
• Hoofdstukken, cases, interviews, goeroe-gidsen
• 415 pagina’s
• 230 extra items aan lesmaterialen, waaronder:
• 20+ webmovies
• 30+ presentaties
• 27 auteurs
• 1 compleet overzicht van het MVO-veld
Inhoud Basisboek MVO?
• Introductie MVO
• Ethiek
• Bedrijfscodes
• Ketenverantwoordelijkheid
• Strategievorming
• Het organiseren van MVO
• Stakeholdermanagement en - dialoog
• Reputatiemanagement
14
Inhoud Basisboek MVO?
• MVO en marketing
• Duurzaamheidsverslaglegging
• Duurzame productie
• Richtlijnen
• Maatschappelijk Betrokken Ondernemen
• Internationale context
• MVO en competentiemanagement
15
16
Opzet van de website www.basisboekmvo.nl
• Informatie over het Basisboek MVO
• Informatie over de MVO-simulaties
• Lesmaterialen
• Uitgebreide interviews
• Alfabetische lijst van lesmaterialen
• Lesmaterialen per hoofdstuk
• Uitbreiding
17
Vragen?
www.basisboekmvo.nl
www.vangrocum.nl
18
MVO-lesmaterialen
Lesmaterialen
• Interviews
• Handleidingen en implementatiegidsen
• Toolkits en testen
• Cases
• MVO-info per sector
• Presentaties
• Webmovies en documentaires
• Databases
• MVO-nieuws
• Bedrijven met een gedragscode
• Overig
• Links
19
Voorbeelden van lesmaterialen
Voorbeelden van lesmaterialen
20
Voorbeelden van lesmaterialen
Vragen?
www.basisboekmvo.nl
21
MVO-BlikOpener voor
studenten
MVO-BlikOpener
4 lessen voor kleine groep studenten
Blikken openen, leren over MVO
Via een sociaal leerproces…
…van denkproces naar doeproces
Nieuwe inzichten en ideeën opdoen, visie vormen
Actieve participatie deelnemers d.m.v. discussie en
opdrachten
MVO-proces in gang zetten
22
De MVO-BlikOpener – 4 Bijeenkomsten
Leren
1.
2.
Experimenteren
3.
4.
Implementeren
Er wordt gewerkt met…
ten
n
e
m
en
Instru
t
h
c
a
Opdr
en
d
l
e
gen
e
n
i
b
r
k
o
n
Vo
verde
O
ies
s
s
u
c
s
Di
deeën
I
pten
e
c
n
o
C
23
Eindresultaat: een MVO-businessplan
MVO-inventarisatie
MVO-omgevingsanalyse
MVO-ambitiestatement
MVO-prioriteiten
Vragen?
www.mvo-blikopener.nl
www.csr-academy.com
24
Handreiking MVO module
Verschillende doelstellingen module MVO
• Kennismaking met en bewustwording van MVO als
bedrijfskundig vraagstuk
• Verdiepen op de verschillende onderwerpen van MVO
• Implementatie van MVO
• Het creëren van bewustwording van ethische dilemma’s
in organisaties en bijkomend stakeholder management.
25
Leermiddelen in een module MVO
1.
Case study opdracht
2.
‘MVO Award-opdracht’
3.
Ethiek ervaren in de vorm van een rollenspel
4.
‘Krantenknipsel-opdracht’
5.
MVO-krant maken
6.
‘Het meten van maatschappelijk verantwoord
ondernemen’
Vragen?
[email protected]
010 – 297.40.20
www.csr-academy.com
www.cruiser.nu
www.basisboekmvo.nl
www.mvo-blikopener.nl
26