International GT Open

Commentaren

Transcriptie

International GT Open
INTERNATIONAL GT OPEN @ SPA
Circuit de Spa-Francorchamps
20 - 22 May 2016
BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT
INTERNATIONAL GT OPEN @ SPA
Circuit de Spa-Francorchamps – 20-22 May 2016
BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT
Hoofdstuk I - Organisatie.
Artikel 1. Omschrijving van de meeting.
De meeting « International GT Open @ Spa » heeft het statuut van nationale OPEN meeting.
De meeting is samengesteld uit series en/of bekers voor de hiernavolgende kampioenschappen : EuroFormula
Open, Formula V8 3.5, International GT Open, Radical European Masters en TCR Benelux.
Artikel 2. Organisatie.
KRONOS EVENTS // INTERNATIONAL GT OPEN // SPA-FRANCORCHAMPS BE // 20 – 22 MAY 2016
De meeting wordt georganiseerd door Kronos Events, rue des Pieds d’Alouettes 37 in 5100 Naninne in
overeenstemming met de voorschriften van de internationale sportieve FIA Code, met de voorschriften van de
RACB Sport met toesteming van de verschillende ASN, de sportieve en technische reglementen die de meeting
uitmaken, het huidig bijzonder wedstrijdreglement en de daarbijhorende addenda. De aanpassingen, bijlagen
en/of wijzigingen aangebracht aan onderhavig Bijzonder Wedstrijdreglement zullen enkel door middel van
gedateerde en genummerde bijvoegsels aangekondigd worden (gepubliceerd ofwel door de organisator of door
de sportcommissarissen).
De sportieve reglementen van de kampioenschappen bevinden zich op volgende adressen:
www.euroformulaopen.net, www.formulav8.com, www.gtopen.net, www.radicalsportscars.com/racing/ en
www.racb.com.
Ingevolge hun inschrijving verklaren de deelnemers en piloten zich akkoord om deze teksten te respecteren en
om onderhavig reglement te beschouwen als integraal deel van het specifiek reglement van hun beker, serie of
kampioenschap.
In geval van betwisting over interpretatie van het huidige reglement, zal enkel de Franse versie gelden.
Artikel 3. Specifieke informatie omtrent de meeting.
3.1 Naam van de meeting :
International GT Open @ Spa
3.2 Nationale sportautoriteit :
Royal Automobile Club of Belgium
RACB SPORT
Aarlenstraat 53
1040 BRUSSEL
België
Telefoon : +32 22 87 09 11
Fax : +32 22 30 75 84
E-mail : [email protected]
3.3 Organisator :
Kronos Events SA
Rue des Pieds d’Alouettes 37
5100 NANINNE
België
Telefoon : +32 81 63 23 80
Fax : +32 81 40 17 25
E-mail : [email protected]
Op het circuit : Telefoon : +32 87 64 67 91 (lokaal 115)
3.4 Secretariaat en permanentie :
Tot woensdag 18 mei 2016 om 18u00 : Zie Organisator & Koersdirectie.
Nathalie Daubremé +32 494 51 70 88
Laurent Voogt +32 494 51 70 87
Vanaf donderdag 19 mei 2016 om 10u00 : Circuit de Spa-Francorchamps
3.5 Datum en plaats meeting :
20, 21, & 22 mei 2016
Circuit de Spa-Francorchamps, Route du Circuit 55, 4970 Francorchamps
Rue de Pieds d’Alouettes 37
B-5100 Nannine
www.kronosevents.be
[email protected]
Tel: +32 81 63 23 80
2
INTERNATIONAL GT OPEN @ SPA
Circuit de Spa-Francorchamps – 20-22 May 2016
BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT
3.6 Circuit :
Circuit van Spa-Francorchamps – 7.004m
Rijrichting van de race: in wijzerzin
3.7 Inschrijvingen:
In te dienen bij de organisator.
De inschrijvingen in de respektievelijke series dienen ingediend te worden bij de desbetreffende promotoren.
Televisiemonitoren kunnen gehuurd worden (50€) bij de « Permanentie Paddocks » (1ste verdieping, oude
perszaal naast de Uniroyal Toren).
3.8 Duur van de races :
Zie timing in bijlage
Deze timing is informatief. Indien nodig, kan deze timing tijdens de meeting door het College van
Sportcommissarissen, op voorstel van de Directeur van de meeting, aangepast worden.
KRONOS EVENTS // INTERNATIONAL GT OPEN // SPA-FRANCORCHAMPS BE // 20 – 22 MAY 2016
3.9 Sportieve controle :
Zie timing in bijlage
Plaats : 1ste verdieping F1 Pit Building, Race Control, lokaal 115. Gerechtvaardigde aanvragen tot afwijking dienen
per mail gericht te worden aan de wedstrijddirecteur ([email protected]) en zijn onder voorbehoud van
goedkeuring door het College van Sportcommissarissen.
3.10 Scrutineering :
Zie timing in bijlage
Plaats: Pit F1, box 1 : Formula V8 3.5
Pit F1, box 2 : EuroFormula Open en International GT Open
Coca-Cola Toren : TCR Benelux en Radical European Masters
Gerechtvaardigde aanvragen tot afwijking dienen per mail gericht te worden aan de wedstrijddirecteur
([email protected]).
3.11 Officieel uitslagenbord :
Paddock F1 – 1ste verdieping Pit Building tegenover lokaal 115.
3.12 Brandstof :
Voor alle races :
De deelnemers dienen zich van brandstof te bevoorraden (benzine of diesel)
aan de pomp, gelegen in de paddock van het circuit en dit volgens de
reglementen van toepassing op hun serie. Het transport van brandstof in de
paddock dient te gebeuren in aanwezigheid van een persoon voorzien van een
brandblusapparaat. Inbreuken hierop zullen gesanctionneerd worden door het
College
van
Sportcommissarissen.
Deelnemers
kunnen
vóór
hun
respectievelijke stand ravitailleren. Een nota van de SRI zal aan alle
deelnemers tijdens de sportieve keuring overhandigd worden. Deze nota dient
strikt nageleefd op straf van uitsluiting van de wedstrijd.
3.13 Briefings :
Voorzie een pen
De briefings zullen doorgaan in de vergaderzaal, 1ste verdieping, F1 gebouw, lokaal 132. Zie timing in bijlage.
3.14 Gesloten wagenpark :
Voor International GT Open, Formula V8 3.5 en EuroFormula Open : in hun respektievelijke boxen.
Voor alle andere series : Paddock Geel (ingang naar paddock via de hekken van de Coca-Cola Toren).
3.15 Podium :
De podiumceremonie is verplicht voor alle piloten die eindigen bij de eerste 3 van het algemeen klassement en/of
de bekers die voorzien worden door de verschillende Promotoren van de series.
Rue de Pieds d’Alouettes 37
B-5100 Nannine
www.kronosevents.be
[email protected]
Tel: +32 81 63 23 80
3
INTERNATIONAL GT OPEN @ SPA
Circuit de Spa-Francorchamps – 20-22 May 2016
BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT
Artikel 4. De officiëlen.
Promotoren v/d meeting
Marc VAN DALEN (BEL)
Jean-Pierre MONDRON (BEL)
Lic. 3063
Lic. 3062
Wedstrijddirecteur :
Laurent VOOGT (BEL)
Lic. 1426
Koersdirecteur
Koersdirecteur
Koersdirecteur
Koersdirecteur
Koersdirecteur
José L. SANTAMARIA (ESP)
José L. SANTAMARIA (ESP)
Brian POULTER (GBR)
Xavier BONE (ESP)
Philippe GODET (BEL)
Lic.
Lic.
Lic.
Lic.
Lic.
Assistenten koersdirectie :
Jean-Luc GELDERS (BEL)
Guy DUPONT (BEL)
Lic. 2167
Lic. 1993
4.2 Secretariaat v/d meeting:
1e étage Pit Building (lokaal 115)
Nathalie DAUBREMÉ (BEL)
Valérie DE BACKER (BEL)
Lic. 3183
Lic. 1991
Voorzitter International GT Open
Leden
David DOMINGO (ESP)
José Carlos WASSMANN (ESP)
Francy RYS (BEL)
Lic. CD-279-CAT
Lic. CD-32-M
Lic. 0375
Voorzitter EuroFormula Open
Leden
José Carlos WASSMANN (ESP)
David DOMINGO (ESP)
Guy DAUBIE (BEL)
Lic. CD-32-M
Lic. CD-279-CAT
Lic. 2652
Voorzitter Formula V8 3.5
Leden
Steve STRINGWELL (GBR)
Jordi PARRO (ESP)
Guy DAUBIE (BEL)
Lic. 141132
Lic. CD-587-CAT
Lic. 2652
Voorzitter Radical European Masters
Leden
Eric COWCILL (GBR)
Francy RYS (BEL)
Georges VANDENDRIESSCHE (BEL)
Lic. 11216
Lic. 0375
Lic. 0427
Voorzitter TCR Benelux
Leden
Loïc BACQUELAINE (BEL)
TBD
TBD
Lic. 3022
Lic.
Lic.
4.4 Technische commissarissen:
Verantwoordelijke RACB
Afgevaardigde Int. GT Open/EuroForm.
Afgevaardigde EuroFormula Open
Assistent EuroFormula Open
Afgevaardigde Radical Europ. Masters
Assistent Radical European Masters
Afgevaardige Formula V8 3.5
Assistant Formula V8 3.5
Alain MARQUET (BEL)
Luis ISASI (ESP)
Miguel CALLEJO (ESP)
Luis MAYORAL (ESP)
Phil MASON (GBR)
Rob MASON (GBR)
Michel CRUQUET (FRA)
Elio RAMOS (PRT)
Lic.
Lic.
Lic.
Lic.
Lic.
Lic.
Lic.
Lic.
4.5 Medische dienst:
Dr. Jean-Claude TELLINGS (BEL)
Lic. 1257
4.6 Tijdsopname:
Michael GOBLET (BEL)
Juan Manuel MERINO (ESP)
Lic. 2375
Lic. OB-290-M
4.1 Koersdirectie :
EuroFormula
International GT Open
Radical Masters
Formula 3.5 V8
TCR Benelux
DPB-254-CAT
DPB-254-CAT
143490
DPB-226-CAT
2411
KRONOS EVENTS // INTERNATIONAL GT OPEN // SPA-FRANCORCHAMPS BE // 20 – 22 MAY 2016
4.3. Sportcommissarissen:
Rue de Pieds d’Alouettes 37
B-5100 Nannine
www.kronosevents.be
[email protected]
2265
OC-19-M
OC-10-M
OC-132-M
142033
209572
16147
10718
Tel: +32 81 63 23 80
4
INTERNATIONAL GT OPEN @ SPA
Circuit de Spa-Francorchamps – 20-22 May 2016
BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT
4.7 Baancommissarissen :
Chef de file :
RACB Track Marshals
Jean-Louis LIGOT (BEL)
Georges HEYNEN (BEL)
Lic. 2518
Lic. 2517
4.8 Standcommissarissen :
Chef de File :
CNCS
Raymond DE BOCK (BEL)
Lic. 0515
4.9 Veiligheid :
Johan AERTS (BEL)
Lic. 1709
4.10 Relatie deelnemers :
Iwan DELHEZ (BEL)
André POUSSEUR (BEL)
Michel DE BACKER (BEL)
Wim COOLS (BEL)
Timothy HOUTHOOFD (BEL)
Lic.
Lic.
Lic.
Lic.
Lic.
KRONOS EVENTS // INTERNATIONAL GT OPEN // SPA-FRANCORCHAMPS BE // 20 – 22 MAY 2016
4.11 Pers :
Kronos Events
GT Sport
2929
2094
2930
3481
3482
Koen Wijckmans ([email protected])
Alfredo Filippone ([email protected])
4.12. Verantwoordelijke paddock :
Thierry De Bonhomme
Protection Unit
4.13 Coordinatie Support Series
Jean-Marc PLARD (BEL)
Lic. 2756
Artikel 5. Timing van de meeting.
5.1 Ontvangst
Hôtel de la Source – Route du Circuit 22 – 4970 Francorchamps
Tel : +32 87 79 58 00
Toegang tot het circuit : kant van de bocht van ‘La Source’
Donderdag 19 mei van 09u00 tot 20u30
Vrijdag 20 mei van 07u00 tot 20u00
Zaterdag 21 mei van 07u00 tot 20u00
Zondag 22 mei van 08u00 tot 14u00
5.2 Start van de races
De startprocedures worden toegelicht tijdens de briefings.
5.3 Openstellen van de paddock
Donderdag 19 mei vanaf 10u00. De zone ‘Endurance’ zal niet
toegankelijk zijn vóór 20u00. Geen enkele toegang is mogelijk VOOR 10u.
Artikel 6. Doorlaatbewijzen – Functiekaarten.
Deze documenten worden overhandigd en/of ter beschikking gesteld van elke verantwoordelijke en/of
coördinator van een serie en hij draagt er zorg voor dat deze documenten bij de betrokken concurrenten en
piloten terecht komen.
Artikel 7. Verzekering.
De organisator heeft een verzekering onderschreven in conformiteit met de wettelijke vereisten in dat verband.
Nummer van de verzekeringspolis : 730.261.439. AXA
Artikel 8. Diversen.
8.1 Mededeling van sancties of van inlichtingen van de Koersdirectie aan het adres van de piloten aan het stuur
zal gedaan worden vóór de Koersdirectie, gesitueerd in de Pitlane Formule 1. Tijdens de eerste ronden van
de vrije trainingen zal de juiste plaats van de Koersdirectie aan de piloten getoond worden. Sancties worden
aangekondigd via het net van de monitoren op de bladzijden van het klassement.
Rue de Pieds d’Alouettes 37
B-5100 Nannine
www.kronosevents.be
[email protected]
Tel: +32 81 63 23 80
5
INTERNATIONAL GT OPEN @ SPA
Circuit de Spa-Francorchamps – 20-22 May 2016
BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT
8.2 De maximale toegestane snelheid in de pitlane bedraagt 60 km/u.
8.3 Voor alle series heeft de koersdirecteur van de serie en/of de directeur van de wedstrijd, in overleg met een
lid van het College van Sportcommissarissen, het recht om een sanctie onder de vorm van een « Drive
Through » toe te passen in plaats van een andere voorziene of niet voorziene sanctie in het overzicht van de
sancties. Alle andere beslissingen en/of sancties zullen overgelaten worden aan de beoordeling van het
College van Sportcommissarissen.
8.4 Klachtenrecht: het klachtenrecht vastgesteld door de RACB Sport : 500€
Beroepsrecht:
Het bedrag van het nationale recht van beroep voor nationale series : 2.000€
Het bedrag van het nationale recht van beroep voor internationale series : bepaald door de ASN van het
land die de serie bij de FIA heeft aangemeld
Het bedrag van het internationale recht van beroep (FIA) : 6.000€
KRONOS EVENTS // INTERNATIONAL GT OPEN // SPA-FRANCORCHAMPS BE // 20 – 22 MAY 2016
8.5 Naast de voorziene bekers en de trofeeën voor de podiumceremonies zal er geen enkele andere beloning
uitgereikt worden.
8.6 Voor alle disciplines : de opstelling van de startgrid zal uitgevoerd worden onder de verantwoordelijkheid
van de verantwoordelijke startgrid. De deelnemers en piloten dienen klaar te staan, aan de uitgang van hun
respectievelijke paddock, 30 minuten vóór het uur van de start van hun race.
8.7 Alle teams moeten hun paddock zone net houden en moeten olievlekken op het asfalt vermijden. De boetes
zijn zwaar en zonder beroep. Het is ten stelligste aan te raden om de bodem te bedekken met dekzeilen.
Dit reglement werd door de RACB Sport goedgekeurd. Visa RACB SPORT N° : C-S-IGTO-007 (29/04/2016)
La note du SRI suivante est de stricte application. Une amende de 300€ sera
infligée au team pour chaque infraction.
E-mail : [email protected]
SRI STAVELOT
Route de Malmedy, 17
B – 4970 – STAVELOT
Tél. 080/88.02.42 Fax 080/88.01.39
SRI STAVELOT
Route de Malmedy, 17
B – 4970 – STAVELOT
Tél. 080/88.02.42 Fax 080/88.01.39
Objet : Sécurité contre l’incendie - prescriptions paddocks
Subject: Fire safety - paddock requirements
Transport
et
transvasement
des
matières
inflammables :

la quantité totale transportée ne peut dépasser 240l
par unité de transport

récipients métalliques d’une capacité maximale de 60
litres et solidement arrimés

présence obligatoire d’un accompagnant équipé d’un
extincteur (6 kg poudre ou 6 l mousse)

pas d’éléments combustibles à proximité de
l’hydrocarbure transporté (p.ex. pneus)

interdiction de fumer, de produire du feu ; s’éloigner
des objets en ignition, étincelles, soudures…

les récipients vides ou pleins seront toujours fermés
Transportation and transferral of flammable
materials:
 the total quantity transported must not exceed 240l
per unit of transportation
 use securely closed metal containers with a
maximum capacity of 60 litres
 compulsory presence of an assistant equipped with
an extinguisher (6 kg powder or 6 l foam)
 no combustible items within proximity of transported
hydrocarbon (eg. tyres)
 no smoking or naked flames; keep away from
ignited items, sparks, welding, etc.
 containers must be kept closed at all times whether
empty or full
 transportation must be made in a utility vehicle
designed for carrying loads
 correct electrical connection between the metallic
container and earth before filling or emptying; during
such operations the containers must be unloaded
from the vehicle in advance


le transport se fera dans un véhicule utilitaire conçu
pour le chargement
une bonne connexion électrique entre le récipient
métallique et la terre avant le remplissage ou la
vidange de ce dernier ; lors de ces opérations les
récipients seront préalablement déchargés du véhicule
Rue de Pieds d’Alouettes 37
B-5100 Nannine
www.kronosevents.be
[email protected]
Tel: +32 81 63 23 80
6
INTERNATIONAL GT OPEN @ SPA
Circuit de Spa-Francorchamps – 20-22 May 2016
BIJZONDER WEDSTRIJDREGLEMENT

KRONOS EVENTS // INTERNATIONAL GT OPEN // SPA-FRANCORCHAMPS BE // 20 – 22 MAY 2016
il est interdit de pénétrer dans la partie chargement
d’un véhicule couvert transportant des liquides
inflammables avec des appareils d’éclairages portatifs
autres que ceux qui sont conçus et construits de façon
à ne pouvoir enflammer les vapeurs inflammables qui
auraient pu se répandre à l’intérieur
 it is prohibited to enter the unloading area of a
covered vehicle transporting flammable liquids with
mobile lighting equipment other than that designed
and built to avoid igniting flammable vapours which
may have been released within the interior
Si le transport se fait par attelage :

le véhicule tracteur doit être à même de tracter et
freiner la charge

les bandages de la remorque seront adaptés au type
de sol rencontré ainsi qu’aux vitesses atteintes par le
véhicule tracteur

le crochet d’attelage et l’attache remorque seront
approuvés CE

une chaîne ou un câble de sécurité solidaire au timon
de la remorque reliera le crochet d’attelage

chaque fût sera arrimé individuellement

un commissaire technique ou un juge de faits sera
présent durant le temps d’ouverture des pompes pour
contrôler le respect de ces règles de sécurité et
sanctionner en cas de non respect
Where the transportation is made by towing:
 the towing vehicle must be capable of towing and
braking the load
 the tyres of the trailer must be suited to the type of
ground in question and to the speeds reached by
the towing vehicle
 the towing hook and trailer attachment must be CE
approved
 a safety cable or chain secured to the trailing arm
must be used to connect the towing hook
 each barrel must be individually secured
 a technical steward or assessor must be present
while the pumps are opened to ensure that these
safety regulations are observed and sanction those
in breach.
Manipulation de fuel dans le stand :

pompes à main, pneumatiques ou électriques
antidéflagrantes. PAS de batteries

présence obligatoire d’un surveillant équipé d’un
extincteur et situé à 2 mètres du refueling
Handling fuel within the stand:
 hand pumps, pneumatic pumps or explosion-proof
electrical pumps. NO batteries
 compulsory presence of a supervisor equipped with
an extinguisher and located 2 metres from the
refuelling point
 fire-resistant clothing to be worn by persons located
within 2 metres
 ensure stability and earthing of refuelling towers




vêtements anti-feu pour les personnes situées à moins
de 2 mètres
veiller à la stabilité et à la mise à la terre des tours de
ravitaillement
présence obligatoire de produit minéral absorbant
dans le stand - jamais d’eau
présence obligatoire de 2 extincteurs (6 kg poudre ou
6 l mousse) dans chaque stand
 compulsory presence of absorbent substance in the
stand - never water
 compulsory presence of 2 extinguishers (6 kg
powder or 6 l foam) in each stand
Interdiction de fumer ou de flamme nue :

dans toute la zone ceinturant le camion citerne

dans la pitlane, dans les stands et à moins de 5
mètres à l’arrière des stands

au-dessus des stands (loges, mezzanines)
No smoking or naked flames:
 in the entire area around the tanker lorry
 in the pit lane, in the stands, and within 5 metres of
the back of the stands
 above the stands (lodges, mezzanines)
Interdiction de bonbonnes L.P.G. :

dans la pitlane, dans les stands et à moins de 5
mètres de l’arrière des stands

dans aucun véhicule (autorisé dans les chapiteaux et
sous auvents)
No LPG canisters:
 in the pit lane, in the stands, and within 5 metres of
the back of the stands
 in any vehicle (authorised in marquees and under
awnings)
Interdiction d’occuper les dégagements :

tous les dégagements routiers des paddocks

le dégagement de 1 mètre de largeur derrière les
stands

N.B. : autorisé derrière les stands : plateau de camion
si baissé
banderoles délimitant le stand si aisément franchissables
No occupation of clearances:

all paddock road clearances

the 1-metre wide clearance behind the stands

N.B. authorised behind stands: lorry platform if
lowered
ribbons marking the limits of the stand if easily
crossed
Conformité des installations électriques ou de gaz :

obligation de respect des normes

protection des lignes électriques ou conduites de gaz.
Conformity of electrical or gas installations:

obligation to meet standards

protection of electrical or gas supply lines.
Lt. Guy CLOSE,
Chef de Corps f.f.
Rue de Pieds d’Alouettes 37
B-5100 Nannine
Lt. Guy CLOSE,
FF Commanding Officer
www.kronosevents.be
[email protected]
Tel: +32 81 63 23 80
7