8. Taken linesmen

Commentaren

Transcriptie

8. Taken linesmen
8. Taken linesmen
De taken van een linesman zijn velerlei:
Voor aanvang van de wedstrijd in de kleedkamer opnemen hoeveel spelers van elk team op het
wedstrijdformulier vermeld staan (en dit voor aanvang van de wedstrijd ook daadwerkelijk controleren)
Voor aanvang van de wedstrijd in de kleedkamer opnemen welke spelers een masker, vizier en nek- en
keelprotector moet dragen. Op het ijs hier ook daadwerkelijk op controleren in samenwerking met de
scheidsrechter
Laatste 8 sec. van elke periode doorrijden naar doellijn.
Zorgen dat na elke periode eerst bezoekende en daarna ontvangende team ijs verlaat.
Ondersteuning scheidsrechter.
Nemen van de face-offs (behalve na doelpunt en aan het begin van elke periode).
Beslissingen nemen omtrent icings, off- side en off-side passes.
Spel stilleggen als







puck buiten speelveld komt of niet speelbaar is
doel van zijn plaats geraakt
interference door toeschouwers
geen juiste face-offs worden genomen
voortijdige wisseling van de goalie
gewonde spelers
handpass (duidelijk voor linesman dat referee deze gemist
heeft)
 high stick (duidelijk voor linesman dat referee deze gemist
heeft)
Spel stilleggen en referee adviseren in straf m.b.t.


too many men on the ice
voorwerpen of stick vanaf (omgeving) spelers- of strafbank
op het ijs geworpen
Scheidsrechter adviseren in


opzettelijk doel verplaatsen
situaties die met bench-minor, major, misconduct, game misconduct of een match penalty bestraft
moeten worden
Ik realiseer me dat ik hierboven een aantal taken genoemd heb die nadere toelichting behoeven. We spreken in dat
geval over specifieke spelregelzaken of procedures. Deze komen later in dit boekje in de diverse hoofdstukken aan
de orde.
pagina 22