Het speelveld De teams De uitrusting

Commentaren

Transcriptie

Het speelveld De teams De uitrusting
Het speelveld
IJshockey wordt gespeeld op een ijsoppervlak van ongeveer 60 bij 30 meter. Het speelveld, dat afgeronde
hoeken kent, wordt omgeven door een 'boarding' van 1.22 meter hoogte.
Naast het speelveld bevinden zich aan één lange zijde 2 spelersbanken en aan de zijde daar tegenover 2
strafbanken, die gescheiden worden door een ruimte voor
wedstrijdofficials. Alle 4 de banken zijn voorzien van
deurtjes, die van het ijs afdraaien.
Het speelveld wordt door de rode middenlijn in 2 helften
verdeeld. Op 4 meter afstand van de korte zijden bevinden
zich de doellijnen, met in het midden daarvan de goal
(1,83 bij 1,23 m). Het ijsoppervlak tussen de doellijnen wordt
in drie gelijke zones verdeeld door blauwe lijnen, 2
aanval/verdediging vakken en tussen de twee blauwe lijnen
wordt het neutrale vak genoemd.
De teams
Een ijshockeyteam bestaat uit maximaal 20 spelers en 2 doelverdedigers.
Zes spelers, die gedurende de gehele wedstrijd ongelimiteerd gewisseld mogen worden, bevinden zich op
het ijs. Dit zijn:
- een doelverdediger
- een linker verdediger (left defense)
- een rechterverdediger (right defense)
- een rechter vleugelspeler (right winger)
- een linker vleugelspeler (left winger) en
- een midvoor (center).
Zowel gedurende het spel als bij spelonderbrekingen mogen spelers gewisseld worden. Scheidsrechter en
linesmen zien toe op regelementaire spelerswissels. Van belang hierbij zijn:
- niet meer dan 6 spelers per team op het ijs
- snelle en aan tijdgebonden wissels
- thuisteam heeft het laatste recht van wissel
Overtredingen tegen genoemde regel worden bestraft met een "bench-minor penalty" (twee minuten
tijdstraf).
Elk team beschikt over een aanvoerder (captain) en maximaal 2 assistenten (alternates). Alleen zij hebben
het recht, als ze op het ijs staan, om met de scheidsrechter te communiceren.
Maximaal 6 begeleiders (b.v. coach, verzorger, masseur, materiaalman) mogen zich gedurende de
wedstrijd in of bij de spelersbank bevinden.
De uitrusting
IJshockey is een harde en soms gevaarlijke sport dus dragen de spelers de nodige bescherming:
een toque, helm, scheenbeschermers, elleboogbeschermers, handschoenen, speciale ijshockeybroek en
bodybeschermer (schouders, borst en schouderbladen). Dit is omdat lichamelijk contact is toegestaan en
de puck hard is en zeer hoge snelheden kan halen (160 km/h is geen uitzondering).
De doelverdediger is bij ijshockey compleet ingepakt. In de eerste plaats is dit natuurlijk om letsel te
voorkomen maar de uitrusting heeft ook een functionele kant, namelijk het tegenhouden van de puck.
Wanneer de puck langer dan 3 seconden wordt vastgehouden door de doelverdediger dan wordt het spel
afgefloten (freezing) en wordt het spel hervat met een face-off.
Doelverdedigers maken vaak gebruik van de zogenoemde "Butterfly" stijl. Hierbij laat een goalie zich op
zijn knieën vallen en spreidt de onderbenen voor het lage deel van het doel. Met het bovenlichaam en de
gespreide armen probeert hij dan de hoge schoten te stoppen.
LO2 Floracollege
Doelverdediger met zijn belangrijkste uitrusting
Speler met zijn belangrijkste uitrusting
Spelersstick
Keeperssstick
De spelersstick mag
maximaal 1.63 m lang
zijn.
Het stickblad moet
tussen de 5 en 7.5 cm
hoog zijn en mag
maximaal 1.5 cm
gebogen zijn.
De Keepersstick is
anders dan de
spelersstick.
Wedstrijdleiding
Elke wedstrijd staat onder leiding van twee scheidsrechters (lagere en junioren niveaus) of
één scheidsrechter en twee linesmen (hogere en internationale niveaus).
In het zogenaamde tweeman systeem hebben beide scheidsrechters dezelfde verantwoordelijkheden. In
het drieman systeem zijn de verantwoordelijkheden grofweg als volgt verdeeld:
Scheidsrechter (referee)
Linesmen

algehele leiding over wedstrijd, spelers en game-officials

offside, offside passes en icings

toekennen doelpunten en assists (beslissende voorzet)

het nemen van face-offs

opleggen van straffen

het scheiden van spelers bij eventuele opstootjes

rapportage wedstrijduitsluitingen

ondersteuning scheidsrechter
Allen bij de bekerfinale en de finale play-offs zit er achter elk doel ook een doelrechter ter.
Wedstrijdtafel
Official scorer
Deze persoon is verantwoordelijk voor het invullen van het wedstrijd formulier. Vóór aanvang van de
wedstrijd worden hierop de namen van de deelnemende spelers, coaches, begeleiders, scheidsrechter en
linesmen vermeld. Gedurende het verloop van de wedstrijd worden ook vermeld de makers van
doelpunten, degenen die een assist geven en degenen die straffen krijgen opgelegd en welke straffen dat
zijn.
Penalty box attendant
Voor elk team één straftijdopnemer, die verantwoordelijk is voor het op het juiste tijdstip terugkeren op het
ijs van bestrafte spelers.
Game Timekeeper
Degene die de wedstrijdtijd opneemt.
De speeltijd
Een ijshockeywedstrijd duurt 60 minuten zuivere speeltijd, verdeeld in 3 periodes van 20 minuten. Tussen
LO2 Floracollege
de periodes wordt er 15 minuten gepauzeerd.
Het begrip 'zuivere speeltijd' houdt in dat bij elke spelonderbreking de klok wordt stilgezet.
Elke spelonderbreking wordt, net zoals het begin van elke periode, hervat met een ingooi van de puck. Dit
wordt face-off genoemd.
Spelregels; Offside, icing
Offside
Er is sprake van een offside als een aanvallende speler eerder in het aanvalsvak is dan de puck.
Wordt er afgefloten voor een offside, dan wordt de eerstvolgende face-off genomen op één van de
inwerppunten in het neutrale vak, net buiten het aanvalsvak van het in overtreding zijnde team.
Icing
Een icing ontstaat doordat de puck van voor de rode middenlijn over de doellijn van de tegenstander wordt
geschoten.
Straffen
Minor penalty
Een twee minuten tijdstraf. De overtreder moet voor 2
minuten op de strafbank plaatsnemen. Zijn team mag geen
vervangende speler op het ijs brengen.
Deze straf staat op de wat lichter overtredingen zoals
tripping, clipping, hooking, holding, slashing.
Indien een doelverdediger een dergelijke straf krijgt
opgelegd, dan wordt de straf uitgezeten door een
teamgenoot, die op het moment van de overtreding op het
ijs
ijs stond.
Bench minor penalty
Een twee minuten tijdstraf. Deze straf wordt bijv. opgelegd
voor een overtreding door een coach (delaying the game) of als de overtreder niet kan worden
aangewezen (too many men on the ice).
Major penalty
Een vijf minuten tijdstraf. De overtreder moet voor 5 minuten op de strafbank plaats nemen. Zijn team mag
geen vervangende speler op het ijs brengen.
Een tweede major penalty aan dezelfde speler levert een automatische game misconduct penalty op.
De major penalty wordt opgelegd voor de wat zwaardere overtredingen zoals bijv. die waar een verwonding
uit ontstaat of kan ontstaan. Spearing en butt-ending bijv. leveren een major en een automatische game
misconduct penalty op; charging, boarding, tripping, hooking bijv. worden naar inzicht van de
scheidsrechter met een minor of major penalty bestraft.
Misconduct penalty
Een 10 minuten tijdstraf. Een persoonlijke straf, de overtreder moet voor 10 minuten naar de kant, maar
mag op het ijs door een teamgenoot vervangen worden. Deze straf wordt opgelegd als gevolg van bijv.
wangedrag. Echter ook op andere overtredingen kan een misconduct penalty staan:
Game misconduct penalty
Een kleedkamer verwijzing. De bestrafte speler mag op het ijs onmiddellijk door een teamgenoot
vervangen worden.
Deze straf wordt bijv. opgelegd als een speler volhardt in wangedrag.
Match penalty
Een kleedkamer verwijzing. De bestrafte speler mag niet op het ijs vervangen worden, een vervangende
speler moet op de strafbank de straf van 5 minuten uitzitten. Deze straf wordt opgelegd aan een speler die
een tegenstander opzettelijk verwondt of probeert te verwonden. Ook op het beginnen van een vechtpartij
staat als straf de match penalty.
Penalty shot
“een strafschop”. De speler die het penalty shot neemt, krijgt de gelegenheid om vanaf de middenlijn vrij op
de doelman van de tegenpartij af te schaatsen. Een penalty shot gegeven wanneer;
- een tegenstander bij een break away (geen tegenstander meer te passeren dan alleen de doelman van
de tegenpartij) van achteren onrechtmatig wordt aangevallen
- opzettelijk het eigen doel wordt verplaatst
- in het eigen verdedigingsvak de stick in de richting van de puck wordt gegooid
LO2 Floracollege

Vergelijkbare documenten

8. Taken linesmen

8. Taken linesmen aangewezen (too many men on the ice). Major penalty Een vijf minuten tijdstraf. De overtreder moet voor 5 minuten op de strafbank plaats nemen. Zijn team mag geen vervangende speler op het ijs bren...

Nadere informatie

De ijshockeyspelregels in een notendop

De ijshockeyspelregels in een notendop Wordt er afgefloten voor een offside, dan wordt de eerstvolgende face-off genomen op één van de inwerppunten in het neutrale vak, net buiten het aanvalsvak van het in overtreding zijnde team. Icing...

Nadere informatie

12. Icing

12. Icing Spelregels; Offside, icing Offside Er is sprake van een offside als een aanvallende speler eerder in het aanvalsvak is dan de puck. Wordt er afgefloten voor een offside, dan wordt de eerstvolgende ...

Nadere informatie

KBIJF: Spelregels

KBIJF: Spelregels bodybeschermer (schouders, borst en schouderbladen). Dit is omdat lichamelijk contact is toegestaan en de puck hard is en zeer hoge snelheden kan halen (160 km/h is geen uitzondering). De doelverde...

Nadere informatie