Naam / Nom azzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc

Commentaren

Transcriptie

Naam / Nom azzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
HOE GENIET JE VAN DIT AANBOD ?
COMMENT PROFITER DE CETTE OFFRE ?
1. Vul deze bon volledig in en vergeet uiteraard uw rekeningnummer niet.
Uw gegevens zullen enkel worden gebruikt in het kader van deze promotie.
2. Voeg er uw origineel kassaticket aan toe en omcirkel de aangekochte BEYBLADE™ Single
tollen (art.n° 19495). Stuur eveneens de barcodes mee. Andere BEYBLADE™ producten
komen niet in aanmerking voor deze promotie.
3. Stuur alles onder gesloten, gefrankeerde omslag naar :
BEYBLADE PROMO
C/O HIGHCO DATA
P.B. 05419 - 1733 ASSE
4. Binnen de 6 weken wordt de terugbetaling van de som uitgevoerd. Bij verschil qua
aankoopprijzen wordt steeds de laagste prijs terugbetaald.
5. Hasbro houdt zich aan de wet van 8/12/92 betreffende de privacy. Conform de wet op
de bescherming van de persoonlijke gegevens, heeft u het recht tot wegname, toegang en
wijziging van de u betreffende gegevens door naar Hasbro NV, Industrialaan 1 te 1702
Groot-Bijgaarden te schrijven. De gegevens kunnen aan derden worden overgemaakt voor
commerciële doeleinden. Indien u dit niet wenst, kruis dit vakje aan
* Deze actie is geldig voor belgische en luxemburgse inwoners en voor aankopen tussen 01.02 t.e.m. 15.04.13 in België en het Groothertogdom
Luxemburg. Deze promotie is niet cumuleerbaar met andere promotionele
aanbiedingen. Bonnen ontvangen na 01.05.13 worden niet meer behandeld.
1. Complétez ce bon, sans oublier d’indiquer votre numéro de compte bancaire.
Vos données seront utilisées uniquement dans le cadre de cette action.
2. Joignez votre ticket de caisse original indiquant les emballages d’une toupie BEYBLADE™
(n°art. 19495) entourés et les codes à barres découpés dans les emballages correspondants.
Les autres produits BEYBLADE™ ne sont pas valables pour bénéficier de cette promotion.
3. Renvoyez le tout sous enveloppe affranchie à :
PROMO BEYBLADE
C/O HIGHCO DATA
B.P. 05419 - 1733 ASSE
4. Le remboursement sera effectué sur votre compte dans les 6 semaines. Dans le cas de
prix d’achats différents, le prix le plus bas sera remboursé.
5. Hasbro respecte la loi sur la vie privée du 8/12/92. Conformément à la loi sur la vie
privée, vous disposez d’un droit de retrait, d’accès et de modification aux données vous
concernant en écrivant à l’adresse suivante: Hasbro SA, Industrialaan 1 à 1702 GrootBijgaarden. Vos données pourront être communiquées à des tiers à des fins commerciales.
Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case
* Offre valable pour les résidents belges et luxembourgeois pour les achats effectués entre le
01.02 et le 15.04.13. inclus en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Cette promotion
n’est pas cumulable avec d’autres offres promotionnelles. Les bons reçus après le 01.05.13
ne seront plus traités.
V.U./E.R. : J.C. Michaud, Industrialaan 1, 1702 Groot-Bijgaarden, A 3238
*Koop min. 2 Beyblade™ Single Tollen, het goedkoopste wordt terugbetaald !
Actie geldig van 01.02 t.e.m 15.04.13. Enkel geldig op Beyblade Single tollen (art.n° 19495).
*Achetez minimum 2 emballages d’une toupie Beyblade™, le moins cher sera remboursé !
Action valable du 01.02 au 15.04.13 inclus. Exclusivement sur les emballages d’une toupie (art.n° 19495).
azzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Voornaam / Prénom
azzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Adres / Adresse
azzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
azzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
Nr / N° abbc Bus / Bte abc
PC / CP abbbbbbbbbbbbc
Plaats / Localité
azzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
IBAN-nummer azzb abbc abbc abbc
Naam / Nom
Numéro IBAN
Pour le Grand-Duché de Luxembourg, merci d’indiquer le numéro IBAN et le Code BIC.
Tel / Tél
Barcode 1
azzbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbc
azzbbbbbbbbbc Barcode 2 azzbbbbbbbbbc
©Takafumi Adachi, MFBBProject, TV Tokyo - Licensed by d-rights Inc. Representative - Nelvana International Limited Manufactured under license from TOMY Company, Ltd. ®* and/or TM* & © 2013 Hasbro. All Rights Reserved. TM & ® denote U.S. Trademarks.
©BWProject
Licensed by d-rights Inc.
Representative - Nelvana International Limited
www.hasbro.be

Vergelijkbare documenten

super promo

super promo 5. Hasbro respecte la loi sur la vie privée du 8/12/92. Conformément à la loi sur la vie privée, vous disposez d’un droit de retrait, d’accès et de modification aux données vous concernant en écri...

Nadere informatie

2 spellen kopen = 1 terugbetaald!* 2 jeux achetés = 1

2 spellen kopen = 1 terugbetaald!* 2 jeux achetés = 1 5. Hasbro respecte la loi sur la vie privée du 8/12/92. Conformément à la loi sur la vie privée, vous disposez d’un droit de retrait, d’accès et de modification aux données vous concernant en écri...

Nadere informatie

2 SPELLEn / 2 jEux

2 SPELLEn / 2 jEux 5. Hasbro respecte la loi sur la vie privée du 8/12/92. Conformément à la loi sur la vie privée, vous disposez d’un droit de retrait, d’accès et de modification aux données vous concernant en écri...

Nadere informatie

Indirecte korting. Actievoorwaarden op keerzijde

Indirecte korting. Actievoorwaarden op keerzijde 5. Hasbro respecte la loi sur la vie privée du 8/12/92. Conformément à la loi sur la vie privée, vous disposez d’un droit de retrait, d’accès et de modification aux données vous concernant en écri...

Nadere informatie