Inhoud - Schaakvereniging SO Rotterdam

Commentaren

Transcriptie

Inhoud - Schaakvereniging SO Rotterdam
Rotterdamchess
Januari 2007
Rotterdam
Chess
Jaargang 26
Nummer 1
Januari 2007
Redactie:
Hans Christen
Ton de Vreede
Vaste medewerker:
Karel van der Weide
Overige medewerkers
aan dit nummer:
Jeroen Bosch
Herman van Bekkum
Merijn van Delft
Joop Michel
Menno Okkes
Arthur Rongen
Maarten Solleveld
Johan Steenbergen
Jan Timmerhuis
Cor Verschoor
Fred van der Vliet
Wim Vreeburg
Frans Vreugdenhil
Luc Winants
Diagrammen
Chess Assistant 8.1
Omslagontwerp:
Hans Christen
Marian Beekmans
Redactieadres:
Dordtsestraatweg 466D
3075 BM Rotterdam
Redactie email:
Inhoud
VAN DE REDACTIE
VAN DE VOORZITTER
EERSTE RONDE MEESTERKLASSE
TWEEDE RONDE MEESTERKLASSE
ANALYSE MAARTEN SOLLEVELD
DERDE RONDE MEESTERKLASSE
ANALYSE JEROEN BOSCH
VIERDE RONDE MEESTERKLASSE
ANALYSE LUC WINANTS
ANALYSE MAARTEN SOLLEVELD
VIER RONDEN MEESTERKLASSE
S.O. ROTTERDAM 2
S.O. ROTTERDAM 3
S.O. ROTTERDAM 4
S.O. ROTTERDAM 5
S.O. ROTTERDAM 6
S.O. ROTTERDAM 7
INTERNE COMPETITIE
DAVID IONOVICH BRONSTEIN
VARIA
REISVERSLAG DEEL 2
STOCKHOLM - BERLIN
SCHAKEN OP POSTZEGELS
MATCH EUWE-COLLE
RATINGS VAN ONZE LEDEN
DAVID BRONSTEIN
INFORMATIE
[email protected]
[email protected]
Verschijnt 2 x per jaar
Losse nummers € 5,-
Pagina 1
Rotterdamchess
Januari 2007
Van de Redactie
Voor u ligt weer een vers exemplaar van Rotterdamchess.
De financiële situatie van de vereniging noopte
ons (eigenlijk al veel langer) om uit te zien
naar een goedkopere oplossing om ons clubblad te fabriceren. Die is er gekomen, Hans
Christen heeft het nu ook zelf gedrukt en afgewerkt.
Het resultaat is een andere "look" dan u gewend bent, maar ik hoop dat dit niet ongunstig
zal worden ontvangen. De meest ingrijpende
wijziging is de keuze voor een ringbandje,
naast dat het minder bewerkelijk is dan "ruggetjes lijmen" leek het ons ook practischer in het
gebruik. Daarnaast is de voorplaat gewijzigd
en heeft naar ons idee een "strakkere" aanblik…
We zijn uiteraard benieuwd naar uw reacties…
In dit nummer is zoals gebruikelijk veel ruimte
voor ons "vlaggenschip", u kunt alle partijen
van het eerste team terugvinden en we prijzen
ons gelukkig met de bereidheid van Jeroen
Bosch, Maarten Solleveld ( tweemaal!) en Luc
Winants uitgebreide analyses op te sturen.
Het gaat wat minder voor de wind met onze
top dan we de laatste 2 jaar gewend zijn en het
is te hopen dat het geluk in de tweede helft van
de competitie op onze hand is, want het zwaarste gedeelte moet nog komen.
Wat betreft de andere teams een compliment
onzerzijds voor het vierde, vertegenwoordigd
met twee bijdragen, een voorbeeld voor de
anderen. Helaas mochten we van het derde
zelfs helemaal niets ontvangen…
Een speciale vermelding verdient Fred van der
Vliet, die een zeer uitgebreid artikel heeft geschreven over de onlangs overleden gigant
David Bronstein. Met zijn gebruikelijke precisie beschrijft hij de schaakloopbaan van deze
markante figuur uit de russische schaakgeschiedenis.
Gestimuleerd door de positieve reacties op zijn
eerdere verslag schrijft Frans Vreugdenhil
verder over zijn schaakreizen over de wereld
en Herman van Bekkum zorgde weer voor
leuke plaatjes op postzegelgebied.
Zoals in het voorwoord van januari 2006 geschreven zou de redactie pogen bij gebrek aan
inzendingen de inhoud op peil en interessant te
houden. Voor dit nummer dook Ton de Vreede
in de schaakhistorie en vindt u van zijn hand
o.a. artikelen over Stockholm-Berlin en EuweColle.
Verder dank aan iedereen die niet specifiek
genoemd is, maar heeft meegewerkt aan de
totstandkoming van dit nummer en we hopen
weer voor lees- en schaakplezier gezorgd te
hebben.
Pagina 2
Rotterdamchess
Januari 2007
Van de voorzitter
Arthur Rongen
Vandaag weer een schaakdag beleeft die me
wel beviel. Met het eerste mee naar Amstelveen en met een 7-3 overwinning huiswaarts
rijden gaf een prima stemming in de auto. Van
Joop leerden we dat de havenbaronnen een
speciale manier van denken hebben over de
pensioenuitkeringen, of wat daar van overblijft. Maar dat hoort niet thuis in het voorwoord. Terzake.
Het schaken zit in een dipje, zeg maar dip.
Zowel lokaal als nationaal hebben we te maken
met terugloop in interesse. Zou het te maken
hebben met het gegeven dat zelfs een computer
de mens de baas is? De glans raakt er daarmee
af. Het is ook geen eerlijke strijd. De computer
sleept de hele wereld in zijn bagage mee aan
theorie en gespeelde varianten, terwijl de mens
het met zijn geheugen moet stellen. Tevens
mag het monster rekeneenheden inbouwen,
waardoor miljoenen varianten per seconde
bekeken worden.
Het begint er op te lijken of een hardloper het
op moet nemen tegen een formule-1 auto. Het
is geen gelijke strijd. Een wereldkampioen
moet zich niet meer verlagen om voor het geld
de programmeurs te kietelen.
Hoe krijgen we het schaken weer op de rails?
Ook binnen onze club speelt deze vraag. Een
aantal speerpunten zal de komende periode
ingevuld moeten worden om de trend te keren.
1. Om in de top mee te draaien moet er structureel een sponsor gevonden worden.
2. De jeugd loopt wat terug in aantal. Daar ligt
wel de toekomst van het schaken, dus steunen
we het jeugdbestuur de oude lijn weer op te
pakken.
3. De clubavond is het hart van de vereniging.
De vraag moet beantwoord worden hoe de
leden ook actieve leden worden.
4. Communicatie met de modernste middelen,
zowel in- als extern moet bevorderd worden.
Wat het laatste punt betreft is er weer een mijlpaaltje geslagen. De website is vernieuwd en
kan nu door de leden gevuld worden. Een goed
idee zou zijn de wedstrijdverslagen direct op
de site te zetten. Wie begint?
Alle genoemde zaken komen niet van de grond
als een ieder op het bestuur blijft wachten.
Willen we veranderingen in gang zetten dan is
inzet van u allen nodig.
Loop niet weg als er kader gevraagd wordt.
Zonder kader geen verenigingsleven.
Voor het komende jaar zou het een goed voornemen zijn als ieder lid een lid aanbrengt. Dan
wordt het weer gezellig en financieel gezond.
Namens het bestuur wens ik U allen een gezond en fijn schaakjaar toe.
Pagina 3
Rotterdamchess
Januari 2007
Eerste ronde meesterklasse
Rotterdam blameert zich
Rini Kuijf
Zonder SMB tekort te willen doen, het zijn
aardige en goedwillende jongens, maar het lijkt
me het zwakste team van de meesterklasse dit
jaar. Ik denk dat bijna de helft van het team
debuteerde in de hoogste afdeling. Dat gold
vreemd genoeg ook voor een speler van Rotterdam. Bonno Pel was erbij gehaald, maar
wist niet veel aan te vangen met een goede
stelling en verloor uiteindelijk. Volgens Carlier, waarvan ik me tegenwoordig niet meer
afvraag wat hij nou weer gepresteerd heeft de
laatste tijd, moest Pel nog een beetje wennen.
Ik heb niet gevraagd aan wat.
Het eerste klaar was onze modelburger F.R.
van der Vliet. Fred drukt me op het hart niets
lelijks over hem te schrijven. "Dat is bejaarden
pesten". Maar waarom zou ik? Fred gaat normaal altijd voorop in de strijd, werkt zich als
ambtenaar tot in de kleine uurtjes uit de naad.
Valt nooit iemand lastig met onderwerpen die
niemand kan volgen. Dat kan ik van mezelf
niet zeggen.
Nu bestaat het team van Rotterdam toch al niet
uit praters. Solleveld, Martens, Reinderman, ik
zie die jongens geen spreekbeurt houden. Het
zat Rotterdam niet mee en de ellende werd
vooral veroorzaakt door het volgende ongeluk.
Wit : Jeroen Bosch
Zwart : Fitzgerald Krudde
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 d5 4.cxd5 exd5
5.Lg5 c6 6.e3 Le7 7.Dc2 Pbd7 8.Ld3 OO 9.Pf3 Te8 10.O-O Pf8 11.a3 Lg4
12.Pe5 Lh5 13.b4 a6 14.Tab1 Pg4
15.Lxe7 Dxe7 16.Pxg4 Lxg4 17.Tfe1
Tad8 18.a4 Td6 19.b5 axb5 20.axb5 Th6
21.h3 Lxh3 22.gxh3 Dg5+ 23.Kf1 Txh3
24.Ke2 Th2 25.Kd1 Dh4 26.Tb2 Pd7
27.bxc6 bxc6 28.Pa4 Pf6 29.Te2 Dh3
30.Kd2
Bosch stond de hele partij goed tot gewonnen,
maar toen gebeurde dit:
30…Txf2!
Dat was een klap voor Jeroen Bosch, die de
hele partij goed tot zeer goed had gestaan. Zijn
laatste zet was fout, maar na 31.Kc3 was het
nog gewoon een partij geweest. In de war gebracht in tijdnood begaat hij de beslissende
fout.
31.Txf2 Dxe3+ 32.Kc3 Pe4+!
Dat is de pointe
33.Kb4 Dxd4+ 34.Ka3 Pxf2 35.Lxh7+
Kh8 36.Tb4 Da1+
0-1
Na deze nederlaag ging het ook mis bij Solleveld, en moest uiteindelijk Reinderman een
spannende stelling van de goed spelende
Swinkels winnen om Rotterdam nog gelijk te
laten spelen.
Carlier gaf intussen Retera nog onnodig de
volgende kans.
Wit : Bruno Carlier
Zwart : Joost Retera
1.Pf3 Pf6 2.g3 b6 3.Lg2 Lb7 4.O-O e6
5.d3 Le7 6.e4 d5 7.e5 Pfd7 8.c4 dxc4
9.dxc4 Pc5 10.Pd4 Lxg2 11.Kxg2 Dc8
12.Df3 Db7 13.Dxb7 Pxb7 14.Pc3 a6
15.f4 g6 16.Td1 Pa5 17.b3 Pac6 18.Pxc6
Pagina 4
Rotterdamchess
Januari 2007
Pxc6 19.Lb2 Td8 20.Pe4 O-O 21.Pf6+
Lxf6 22.exf6 Tfe8 23.Kf3 a5 24.Le5
Pxe5+ 25.fxe5 h6 26.h4 Kf8 27.Ke4 Kg8
28.c5 bxc5 29.Tac1 Txd1 30.Txd1 a4
31.bxa4 Ta8 32.Td7 Txa4+ 33.Kd3 Txa2
34.Td8+ Kh7 35.Tf8 Ta3+ 36.Kc4
10.Pxd5
Tsja.
10…Pc6 11.Pc3 Pge7
Slaan op d4 is niet aantrekkelijk, maar dit helemaal niet.
12.Pe2 O-O 13.O-O Tc8 14.Lb3 Pf5
15.c3 Pa5 16.Pf4 Pxe3 17.fxe3 Db6
18.Pd3 a6 19.Pc5 Tc7 20.Tf2 Te7 21.La4
Dc7 22.b4 Pc4 23.e4 Lh6 24.Lb3 Le3
25.Lxc4 Lxf2+ 26.Dxf2 b6 27.e5 bxc5
28.bxc5
Zwart heeft nog een kwaliteit kunnen winnen,
maar zijn stelling is er niet op vooruit gegaan.
28…Tb8 29.Tf1 a5 30.a4 Dd8 31.Lb5
Tc7 32.Df3 Dg5 33.De4 Tf8 34.h4 Dh6
35.Tf4 Te7 36.c4 Td8 37.d5 Tc7 38.c6
exd5 39.cxd5 Txd5 40.e6 Td1+ 41.Kh2
36…Txg3?
36…Te3 37.Txf7+ Kg8 38.Tg7+ Kf8 39.Txg6
Txe5 40.Txh6 Kf7 en het zal remise worden.
37.Txf7+ Kg8 38.Te7 g5 39.hxg5 hxg5
40.Txe6 g4 41.Te8+ Kf7 42.Te7+ Kf8
43.Txc7 Tf3 44.Tg7 Te3 45.Kd5 g3
46.e6
1-0
Wit : Marcel Piket
Zwart : Carl Wustefeld
1.d4 g6 2.e4 Lg7 3.Pc3 d6 4.Le3 c6 5.Pf3
Lg4 6.Lc4 e6 7.h3 Lxf3 8.Dxf3 d5
9.exd5 cxd5
Hier ging de zwartspeler lang denken, beetje
laat dacht ik nog. Tot mijn verbazing vond hij
toch nog een zet.
41…Te1 42.Dd4 Td1 43.De5
Leuk driehoekje.
43…Tc8 44.exf7+ Kf8
Hier geeft het apparaat (lees Fritz) alleen maar
vier zetten gevolgd door een hekje, mat dus.
45.Dh8+ Ke7 46.Te4+
En zwart gaf op.
1-0
Pagina 5
Rotterdamchess
Januari 2007
Ronde 1
S.O. Rotterdam -SMB
Luc Winants
-Willy Hendriks
Dimitri Reinderman-Robin Swinkels
Maarten Solleveld -Dharma Tjiam
Jeroen Bosch
-Fitzgerald Krudde
Martin Martens
-Hans Klip
Bruno Carlier
-Joost Retera
Cemil Gulbas
-Vincent Deegens
Marcel Piket
-Carl Wustefeld
Bonno Pel
-Anton van Rijn
Fred van der Vliet -Erik van Heeswijk
5
½
1
0
0
½
1
½
1
0
½
-
5
½
0
1
1
½
0
½
0
1
½
De overige partijen:
Wit : Willy Hendriks
Zwart : Luc Winants
1.e4 e5 2.Lc4 Pf6 3.d3 Lc5 4.Pf3 d6 5.c3
Lb6 6.Pbd2 O-O 7.O-O c6 8.Lb3 Pbd7
9.Te1 d5 10.h3 Lc7 11.Lc2 Te8 12.Pf1
Pf8 13.Pg3 Pg6 14.Le3 Le6 15.Dd2 dxe4
16.dxe4 Dxd2 17.Pxd2 Lb6 18.Lb3 Lxe3
19.fxe3 Tad8 20.Tad1 Pf8 21.Lxe6 Pxe6
22.Pc4 g6 23.Pxe5 Pc5 24.Txd8 Txd8
1.d4 d6 2.e4 g6 3.Pc3 Lg7 4.Le3 a6
5.Dd2 b5 6.a4 b4 7.Pd1 a5 8.c3 bxc3
9.bxc3 Pf6 10.f3 O-O 11.Ld3 e5 12.Pe2
c6 13.Pf2 Pbd7 14.f4 exd4 15.cxd4 c5
16.O-O cxd4 17.Lxd4 Pc5 18.Lc2 La6
19.Tfe1 Te8 20.Pc3 Pe6 21.Le3 Tc8
22.Pb5 Lxb5 23.axb5 d5 24.f5 Pf8
25.Tab1 Dc7 26.Lb3 dxe4 27.b6 De5
28.b7 Tcd8 29.Da2 Te7 30.Lc4 Tb8
31.Tb5 Dc3 32.Ld2 Dd4 33.Le3 Dc3
34.Ld2 Dd4 35.Le3
35…Dd8 36.Teb1 P6d7 37.Dxa5 Dxa5
38.Txa5 Pe5 39.Ld5 gxf5 40.Ta8 Ped7
41.Tc1 Le5 42.Tc8 Kg7 43.La7 e3
44.Pd3 e2 45.Pe1 Txb7 46.Lxb7 Pf6
47.Lc5 Txb7 48.Lxf8+ Kg6 49.Kf2 Lxh2
50.Ta6 Le5 51.Pf3 Lb2 52.Tcc6 Td7
53.Txf6+
1-0
25.Tf1 Pfxe4 26.Pxe4 Pxe4 27.Pxf7 Td2
28.Ph6+ Kg7 29.Pg4 Txb2 30.Pe5 Pf6
31.g4 Tb5 32.Pf3 Ta5 33.Pd4 Te5
34.Tb1 Te7 35.c4 Pe4 36.Pf3 b6 37.Td1
Pc3 38.Td2 c5 39.Kg2 Kf7 40.a3 Ke8
41.Td3 Pe4 42.Td5 Te6 43.Td3 Td6
44.Txd6 Pxd6 45.Pd2 Kd7 46.Kf3 Ke6
47.Kf4 h6 48.h4 a6 49.a4 Pf7 50.Pf3 Pd6
51.Pd2 Pf7
½-½
Wit :
Zwart :
Anton van Rijn
Bonno Pel
Wit : Vincent Deegens
Zwart : Cemil Gulbas
1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 g6 4.Lg5 Lg7
5.Dd2 Pbd7 6.Lh6 Lxh6 7.Dxh6 c6
8.Pf3 e5 9.O-O-O De7 10.h3 a6 11.Lc4
b5 12.Lb3 Tf8 13.The1 Lb7 14.dxe5
dxe5 15.a3 O-O-O 16.De3 Pc5 17.La2
Pfd7 18.b4 Pe6 19.Da7 Pf4 20.g3 Pxh3
21.Pd5 cxd5 22.Lxd5 Pf6 23.Td3 Pxd5
24.exd5 Dc7 25.Tee3 Lxd5 26.Tc3 Lc4
27.Da8+ Db8 28.Dc6+ Dc7
½-½
Pagina 6
Rotterdamchess
Januari 2007
Wit : Dimitri Reinderman
Zwart : Robin Swinkels
1.c4 Pf6 2.Pc3 d5 3.cxd5 Pxd5 4.g3 Pxc3
5.bxc3 c5 6.Lg2 Dc7 7.Pf3 g6 8.O-O Lg7
9.Da4+ Ld7 10.Dh4 Lc6 11.d4 Pd7
12.Lh6 Lf6 13.Dg4 e6 14.e4 O-O-O
15.a4 Le7 16.Pg5 Pf6 17.Dh3 Lf8
18.Lxf8 Tdxf8 19.e5 Lxg2 20.Dxg2 h6
21.Pxe6 fxe6 22.exf6 Txf6 23.Tfe1 Thf8
24.Ta2 cxd4 25.cxd4 Kb8 26.Tb1 T8f7
27.a5 Dc8 28.De4 Tc7 29.Kg2 Tf5
30.Tbb2 Tc4 31.a6 b5 32.Tc2 Txc2
33.Txc2 Dxa6 34.g4 Td5 35.Dxg6 Dd6
36.Te2 Txd4 37.Txe6 Dd5+ 38.f3 Td2+
39.Kg3 Dd7 40.Te5 Kb7 41.Dxh6 b4
42.De3 Dd6 43.Kh3 a5 44.g5 Dd7+
45.Kg3 Dd6 46.De4+ Kb6 47.g6 Td4
48.Df5 Dc7 49.f4
Wit : Dharma Tjiam
Zwart : Maarten Solleveld
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 d6 5.Le2
O-O 6.Lg5 Pa6 7.Dd2 e5 8.d5 c6 9.f3
cxd5 10.cxd5 Ld7 11.g4 h6 12.Le3 h5
13.h3 Pc5 14.b4 Pa4 15.Pxa4 Lxa4
16.Tc1 Ld7 17.Th2 a6 18.Tg2 Tc8
19.Txc8 Lxc8 20.Kd1 Ld7 21.Ld3 Dc7
22.Pe2 Tc8 23.Tg1 Dd8 24.Pg3 h4
25.Pe2 Ph7 26.g5 Lf8 27.De1 a5 28.b5
a4 29.Dxh4 De8 30.Kd2 Lxb5 31.Tb1
Lxd3 32.Kxd3 Dd7 33.Dg4 De8 34.Dg1
b5 35.De1 Tc4 36.Da5 Dc8 37.Dxb5
Tc2 38.Dxa4 Tc7 39.h4 Dh3 40.Pg1
Dxh4 41.Da5 Td7 42.De1 Dh2 43.Dd2
Dg3 44.a4 Le7 45.a5
45…Pxg5 46.Df2
1-0
49…Td6 50.Te6 Dc3+ 51.Kg4 Txe6
52.Dxe6+ Kc5 53.De7+ Kd4 54.Dd7+
Ke4 55.Db7+ Kd3 56.g7 Dd4 57.Df3+
1-0
Wit : Fred van der Vliet
Zwart : Erik van Heeswijk
1.d4 g6 2.Pf3 Pf6 3.c4 Lg7 4.Pc3 O-O
5.e4 d6 6.Le3 e5 7.dxe5 dxe5 8.Dxd8
Txd8 9.Pd5 Pa6 10.Pxf6+ Lxf6 11.Le2
Pb4
½-½
Wit : Hans Klip
Zwart : Martin Martens
1.e4 d5 2.Pc3 dxe4 3.Pxe4 Dd5 4.Pc3
Dd8 5.d4 Pf6 6.h3 e6 7.Le3 a6 8.Ld3
Pbd7 9.Df3 c5 10.O-O-O Da5 11.d5
Pe5 12.Dg3 Pxd3+ 13.Txd3 c4 14.Td1
exd5 15.Lf4 Le6 16.Lc7 Db4 17.Pf3 g6
18.Kb1 Lg7 19.Pd4 O-O
½-½
Pagina 7
Rotterdamchess
Januari 2007
Historische overwinning Homburg Apeldoorn op
S.O. Rotterdam
Merijn van Delft
In thuishaven De Brinkhorst heeft Homburg
Apeldoorn vooral een overwinning op zichzelf
behaald middels een klinkende 6-4 zege op
S.O. Rotterdam. Om te beginnen zijn de Rotterdammers in de afgelopen jaren meestal te
sterk gebleken en bovendien had Homburg
Apeldoorn als gevolg van een consequent
zwaar aanvangsprogramma steevast een slechte seizoenstart. Beide teams verschenen ietwat
verzwakt aan de start. Rotterdam miste onder
andere Luc Winants en Apeldoorn miste onder
andere Sipke Ernst. Terwijl zijn teamgenoten
goed van zich afbeten tegen de ervaren Rotterdammers, haalde Sipke in Oostenrijk zijn derde en beslissende grootmeesternorm (TPR
2725), waarmee hij eindelijk, en meer dan
verdiend, grootmeester is geworden! Namens
het hele team, van harte gefeliciteerd!
Na een paar uur spelen waren alle partijen nog
bezig. Op vrijwel ieder bord vlogen de vonken
er vanaf, het naspelen van de partijen is zeer
aanbevolen.
en Souleidis voerden een harde theoretische
discussie in de Sveshnikov die resulteerde in
een gecompliceerde stelling met een tochtige
koningsstelling voor beiden. Laatstgenoemde
greep als eerste mis in de helse complicaties.
De grootste tovenaar van allemaal is Manuel
Bosboom. Zijn resultaten vielen de laatste tijd
wat tegen, maar vandaag speelde hij een werkelijk verbluffende partij tegen Bruno Carlier.
Op de vierde zet bracht hij een nieuwtje en op
de vijfde zet offerde hij een kwaliteit. Vrijwel
iedereen was daar nogal sceptisch over, maar
zwart kwam in het vervolg langzaam maar
zeker in een houdgreep. De eindstelling na 34
zetten is de totale vernietiging.
Wit : Manuel Bosboom
Zwart : Bruno Carlier
1.c4 g6 2.e3 Lg7 3.Pf3 e5 4.Dc2 d6 5.b3
Lf5 6.d3
Aan het eerste bord werd de langste en spannendste partij gespeeld. In het eerste deel van
de partij miste Alexander Kabatianski meerdere winsten tegen Dimitri Reinderman. Vervolgens kwam hij verloren te staan, maar door te
langzaam spel van de grootmeester in de uitvluggerfase was de strijd weer helemaal open.
Met nog vijftien seconden voor de rest van de
partij leek Reinderman alsnog te gaan verliezen, maar toen er daar nog twee van over waren stond Kabatianski mat.
Aan twee en drie vochten de goede vrienden
Sebastian Siebrecht en Georgios Souleidis zij
aan zij. Siebrecht speelt sinds een jaar voor
Apeldoorn, de Griekse Duitser Souleidis maakte tegen Rotterdam zijn debuut. Siebrecht en
Bosch speelden een wisselvallige partij - nadat
Jeroen een plotselinge winstkans en later een
even plotselinge remisekans had laten liggen,
was de winst voor Sebastian een feit. Solleveld
6…e4 7.dxe4 Lxa1 8.exf5 Pc6 9.Ld2 Lg7
10.h4 Pf6 11.Lc3 O-O 12.h5 gxh5
13.Le2 De7 14.Pbd2 Tae8 15.Pg5 h6
16.Ph3 Pe5 17.Pf4 c6 18.Lxh5 d5 19.Le2
dxc4 20.bxc4 b5 21.Th3 b4 22.Lb2 c5
23.Tg3 Dd6 24.Pe4 Pxe4 25.Dxe4 Kh8
Pagina 8
Rotterdamchess
Januari 2007
in de Franse Winawer ontstond een spectaculair gevecht, waarin volgens Fritz tijdens mijn
nachtelijke treinreis terug naar Hamburg het
evenwicht in principe niet verbroken werd.
Ronde 2
Homburg Apeldoorn-S.O. Rotterdam 6
Alexander Kabatianski-Dim. Reinderman0
Sebastian Siebrecht-Jeroen Bosch
1
Georgios Souleidis -Maarten Solleveld 0
Manuel Bosboom -Bruno Carlier
1
Merijn van Delft -Martin Martens
½
Arthur v.d. Oudeweetering-Rini Kuyf
½
Roeland Pruijssers -Marcel Piket
1
Stefan Sievers
-Bonno Pel
1
Lucien van Beek -Fred van der Vliet ½
Arne Moll
-Frenk van Harreveld ½
-
4
1
0
1
0
½
½
0
0
½
½
De partijen
26.Txg7 Kxg7 27.Pe6+ Txe6 28.fxe6 f6
29.f4 Dc6 30.Df5 Pg6 31.Ld3 Dxg2
32.e7 Dg1+ 33.Kd2 Df2+ 34.Kd1
1-0
Zelf had ik in de eindstelling tegen Martin
Martens voordeel, maar tijdens de partij was ik
me daar niet van bewust en besloot ik in tijdnood een zetherhaling niet uit de weg te gaan.
Arthur van de Oudeweetering tegen Rini Kuijf
aan bord zes is langs me heen gegaan, meer
dan dat het razend spannend was en in remise
is geëindigd kan ik er niet over zeggen.
Roeland Pruijssers zette zijn goede seizoenstart
voort met een prima vechtzege op Marcel Piket. Net toen Piket weer terug in de partij was,
zag hij wat over het hoofd en ging het alsnog
mis op de koningsvleugel. Nadat Bonno Pel
een gunstige afwikkeling had gemist, kreeg
Stefan Sievers de gelegenheid evenals Bosboom een kwaliteit te offeren met aanhoudende druk als gevolg - op de 24e zet maakte
Bonno een vreselijke blunder en was de strijd
gestreden.
Wie goede herinneringen bewaart aan Van
Ketel - Van Beek van vorig seizoen moet ook
zeker Van der Vliet - Van Beek naspelen opnieuw een zeer creatieve behandeling van
het klassieke damegambiet. Of het allemaal
correct is moet nadere analyse uitwijzen, maar
Lucien bleef met verrassende zetten komen,
met remise als uiteindelijk resultaat.
Aan bord tien tenslotte zaten de goede vrienden Arne Moll en Frenk van Harreveld niet
naast elkaar maar tegenover elkaar. Na een
ongebruikelijke versie van het loperoffer op h7
Wit : Marcel Piket
Zwart : Roeland Pruijssers
1.d4 Pf6 2.Pf3 g6 3.Lf4 Lg7 4.e3 d6 5.h3
O-O 6.Le2 Pc6 7.O-O Pd5 8.Lh2 e5 9.c4
Pb6 10.Pc3 De7 11.d5 Pb8 12.b4 a5
13.a3 Pa6 14.Db3 Kh8 15.Tad1 f5
16.Tfe1 Pd7 17.Pb5 e4 18.Pfd4 Pe5
19.Lf1 Ld7 20.Kh1 Lf6 21.Tb1 g5
22.Dc2 Tg8 23.Pe6 Lxe6 24.dxe6 Dxe6
25.Pd4 Dd7 26.c5 axb4 27.axb4 g4
28.cxd6 cxd6 29.Lb5 Df7 30.Db3 d5
31.Lf4 gxh3 32.g3 Pc6 33.Pxc6 bxc6
34.Lxc6 Tad8 35.Ta1 Dh5 36.Dd1 Dxd1
37.Taxd1 Pxb4 38.Lb5 d4
39.Lc7 Tc8 40.Ld6 Pc2 41.exd4 Pxe1
42.Txe1 Tgd8 43.Lc5 Lxd4 44.Le7 Td5
45.La6 Tc7 46.Lg5 Lxf2 47.Tb1 Lxg3
Pagina 9
Rotterdamchess
Januari 2007
48.Lh6 Tc6 49.Lb7 Tb6 50.Tg1 Txb7
51.Txg3
0-1
Wit : Stefan Sievers
Zwart : Bonno Pel
1.e4 g6 2.d4 d6 3.Pc3 Lg7 4.f4 a6 5.Pf3
b5 6.Ld3 Pd7 7.Le3 Lb7 8.De2 c5
9.dxc5 Pxc5 10.Lxc5 Lxc3+ 11.bxc3
dxc5 12.e5 Ph6 13.a4 bxa4 14.O-O O-O
15.Txa4 Db6 16.Kh1 f6 17.e6 Ld5
18.Lxg6 Dc6 19.Le4 Dxa4 20.Lxd5 Tab8
21.Ph4 f5 22.c4 Da3 23.h3 Dg3 24.Dh5
24…Tf6 25.Dg5+ Dxg5 26.fxg5 Tff8
27.gxh6 f4 28.Kg1 Tb6 29.Te1 Tf6
30.Te5 a5 31.Te1 Kf8 32.Ta1 Txh6
33.Pf3 Ta6 34.Ta4 Th5 35.Kf2 Ke8
36.Ke2 Kd8 37.Kd3 Kc7 38.Ke4 Kd6
39.Kxf4 Ta7 40.Pg5 Kc7 41.Kg4 Th6
42.Le4 Kb6 43.Lf5 Ta8 44.Pxh7 Th8
45.h4 T6xh7 46.Lxh7 Txh7 47.h5 Kc6
48.Kh4 Kd6 49.Txa5 Th8 50.g4 Tc8
51.Ta6+ Ke5 52.h6 Kf6 53.Kh5 Td8
54.g5+ Kf5 55.Ta1 Td2 56.Tf1+ Kxe6
57.h7
1-0
Wit : Dimitri Reinderman
Zwart : Alexander Kabatianski
1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pc6
5.Pc3 Dc7 6.f4 a6 7.Pxc6 Dxc6 8.Ld3 b5
9.De2 Lb7 10.Ld2 Lc5 11.O-O-O Pe7
12.Dh5 g6 13.Dh4 f5 14.Tde1 b4
15.Pd1 O-O-O 16.Kb1 Kb8 17.Te2 Tc8
18.The1 Dc7 19.c3 a5 20.g4 Dd6 21.Lc2
Lxe4 22.Lxe4 fxe4 23.Lc1 h5 24.Ka1
hxg4 25.Dxg4 Pf5 26.Dg2 Dc6 27.Txe4
Th6 28.Dc2 Th3 29.Kb1 Tch8 30.T1e2
Tc8 31.a3 Pd6 32.Te5 bxa3 33.b3 Lb6
34.Lxa3 Pf5 35.Dd2 Tf3 36.Lc1 a4 37.b4
Pd6 38.Dc2 Pc4 39.T5e4 Tf1 40.Dd3
Db5 41.Ka2 Df5 42.Pb2 Pxb2 43.Lxb2
a3 44.Kxa3
44…d5 45.Db5 dxe4 46.Dxb6+ Ka8
47.c4 Tf3+ 48.Ka4 Df7 49.Da6+ Da7
50.Dxa7+ Kxa7 51.Txe4 Kb7 52.b5 Tf1
53.Kb3 Ta8 54.c5 Tb1 55.Kc2
En wit won
1-0
Wit : Fred van der Vliet
Zwart : Alexander Van Beek
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 d5 4.Pc3 Le7
5.Lf4 O-O 6.e3 c5 7.dxc5 Lxc5 8.Dc2
Da5 9.a3 Pc6 10.Td1 Td8 11.Pd2 e5
12.Lg5 dxc4 13.Pxc4 Dc7 14.Ld3 Le6
15.Lxf6 gxf6 16.Lxh7+ Kg7 17.Pd2 Le7
18.Lf5 Pd4 19.exd4 exd4 20.Lxe6 dxc3
21.O-O fxe6 22.Pe4 Txd1 23.Txd1 Td8
24.Txd8 cxb2 25.Dxb2 Dxd8 26.g3
Dd1+ 27.Kg2 Dd5 28.f3 b6 29.a4 Dc4
30.Db5 Dxb5 31.axb5 f5 32.Pd2 Kf6
33.f4 e5 34.Kf3 Ke6 35.Pc4 exf4
36.Kxf4 Lf8 37.Kg5 Lc5 38.Kf4 Lf8
½-½
Pagina 10
Rotterdamchess
Januari 2007
Wit : Arne Moll
Zwart : Frenk van Harreveld
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Lb4 4.e5 c5 5.a3
Lxc3+ 6.bxc3 Pe7 7.Dg4 O-O 8.Ld3
Da5 9.Ld2 Pbc6 10.Pf3 f5 11.exf6 Txf6
12.Lxh7+ Kxh7 13.Pg5+ Kg8 14.Dh5
Tg6 15.Dh7+ Kf8 16.Dh8+ Pg8 17.h4
Pce7 18.h5 Txg5 19.c4 Txh5 20.Txh5
Dc7 21.O-O-O cxd4 22.Tg5 g6 23.Txg6
Pxg6 24.Lh6+ Ke7 25.Dxg8 Dc5
26.Lg5+ Kd6 27.Dd8+ Ld7 28.Dxa8
dxc4 29.Db8+ Kc6 30.Ld8 Dxa3+
½-½
Wit : Sebastian Siebrecht
Zwart : Jeroen Bosch
1.Pf3 d6 2.d4 Pf6 3.c4 g6 4.Pc3 Lf5 5.h3
Pe4 6.Pxe4 Lxe4 7.Pg5 Lf5 8.e4 Ld7
9.h4 h6 10.Pf3 Lg7 11.Le3 c5 12.Dd2
cxd4 13.Lxd4 Lxd4 14.Pxd4 Pc6 15.OO-O Tc8 16.Pxc6 Lxc6 17.Ld3 b5
18.cxb5 Lxb5+ 19.Kb1 Lxd3+ 20.Dxd3
O-O 21.f4 Dc7 22.Tc1 Db6 23.f5 Txc1+
24.Txc1 Tb8 25.b3 gxf5 26.exf5 a5
27.De4 Db5 28.Tc3 Df1+ 29.Kb2 Df2+
30.Tc2 Da7 31.Df4 a4 32.b4 a3+ 33.Kb3
Ta8 34.Tc4 Da4+ 35.Kc3 Dd1 36.Dg4+
Dxg4 37.Txg4+ Kf8 38.b5 e5 39.fxe6
fxe6 40.Kb4 Ke7 41.b6 e5
42.Tg6 Tb8 43.Kb5 e4 44.Kc6 Tc8+
45.Kd5 Tb8 46.Txd6 e3 47.Te6+ Kd7
48.Txe3 Txb6 49.Txa3 Tb5+ 50.Kc4
Tb2 51.g3
1-0
Wit : Arthur van de Oudeweetering
Zwart : Rini Kuijf
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Pf6 4.e5 Pfd7
5.Pf3 c5 6.dxc5 Pc6 7.Lf4 Le7 8.h4 Pxc5
9.Lb5 Ld7 10.Dd2 a6 11.Lxc6 Lxc6
12.O-O-O b5 13.Pd4 Lb7 14.h5 b4
15.Pce2 a5 16.Kb1 Db6 17.De3 La6
18.Pc1 a4 19.f3 h6 20.g4 O-O-O 21.g5
Lf8 22.gxh6 gxh6 23.Lg3 Kb7 24.Lh4
Tc8 25.Thg1 Pd7 26.Df4 Th7 27.Dh2
Dc7 28.f4 a3 29.Pcb3 axb2 30.Tg3 Lc4
31.Dd2 Ta8 32.Kxb2 Db6 33.c3 Pc5
34.cxb4 Pe4 35.Dc2 Lxb4 36.Te3 Da6
37.Kb1 Tg7 38.Le1 Lxe1
½-½
Wit : Martin Martens
Zwart : Merijn van Delft
1.d4 d5 2.Pc3 Pf6 3.Lg5 c6 4.Lxf6 exf6
5.e3 f5 6.Ld3 g6 7.Pf3 Pd7 8.Pe2 Ld6
9.c4 dxc4 10.Lxc4 O-O 11.O-O De7
12.Pc3 Pf6 13.Dc2 Ld7 14.a3 Tad8
15.Tad1 Kg7 16.Ld3 Tfe8 17.Tfe1 Lc8
18.Pd2 Lb8 19.Pf1 a6 20.b4 f4 21.Db2
fxe3 22.fxe3 Kg8 23.h3 Dc7 24.Df2 Pd5
25.Pa4 f5 26.Pc5 Kg7 27.Tc1 Dd6
28.Lc4 Te7 29.Df3 Pf6 30.Tcd1 Tde8
31.Lb3 Dc7 32.Tc1 Dd6 33.Tcd1 Dc7
34.Tc1 Dd6 35.Tcd1
½-½
Pagina 11
Rotterdamchess
Januari 2007
Analyse Solleveld-Souleidis
Maarten Solleveld
KNSB meesterklasse, Apeldoorn, 14-10-2006
Deze tegenstander had ik niet verwacht, en
eerlijk gezegd had ik ook geen idee van zijn
zwartrepertoire. Daarom was ik aangenaam
verrast toen hij een variant speelde die ik enige
jaren geleden diepgaand had geanalyseerd.
Wit : Maarten Solleveld
Zwart : Georgios Souleidis
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6
5.Pc3 e5 6.Pdb5 d6 7.Lg5 a6 8.Pa3 b5
9.Pd5 Le7 10.Lxf6 Lxf6 11.c3 Pe7
12.Pxf6+ gxf6 13.Pc2 Lb7 14.Ld3 d5
15.exd5 Dxd5 16.Pe3 De6 17.a4!
In deze variant van de Sveshnikov is b5 zwarts
grootste zwakte, het aanpakken daarvan is
vaak belangrijker dan snel rokeren.
17…Td8 18.Dc2 e4 19.Le2 f5
Hier zat ik enige tijd te twijfelen of ik niet
gewoon op b5 kon nemen. Vaag herinnerde ik
me dat ik zelfs dat ooit nog thuis had bekeken.
Het kan, maar het is wel tamelijk riskant:
20.xb5 f4! 21.xa6 Lc6 en zowel na 22.Pd1 Tg8
als na 22.Lc4 Dg6 heeft zwart interessante
compensatie voor de twee pionnen. Ik besloot
toch voor het rustige positionele plusje te gaan.
20.g3 Lc6 21.axb5 axb5
Hier was mijn voorkennis toch echt uitgeput.
Toen ik dit onderzocht was het nieuw, maar
wat bleek, inmiddels staat deze variant al weer
in een boek over de Sveshnikov. En nog erger,
tot op hier had Souleidis het al eerder op het
bord gehad. Gelukkig was ik daarvan niet op
de hoogte. Het mag duidelijk zijn dat de zwarte
structuur niet overhoudt: al zijn pionnen staan
op de kleur van zijn loper, en f5 en b5 zijn
zwak. Zwarts stukken staan wel wat actiever
en hij heeft een duidelijk plan op de
koningsvleugel Pg6, f5-f4,xf4,Pxf4. Hiervoor
offert zwart graag pion b5. Aan de andere kant,
als wit dit kan verijdelen staat hij sowieso
goed. Maar het is niet duidelijk hoe dat moet,
Pg2 lokt e4-e3 uit.
22.Ta6
Dit leek me een sluwe manier om achter het
lekkere hapje op b5 aan te gaan, even de
zwarte dame uit het centrum lokken.
22...Dc8
22…De5 zag er logischer uit. Dan is 23.0–0?
f4! bepaald niet aan te bevelen, dus moet de
witte koning nog wat langer in het centrum
blijven: 23.Db3 0–0 24.c4 xc4 25.Pxc4 en de
zwakte van de zwarte velden blijft zwart parten
spelen.
23.Ta5 Dd7
Ook nu was het mogelijk om op f5-f4 aan te
sturen: 23…Dc7 24.b4 f4 25.xf4 Dxf4. Maar
met het paard op e7 kan zwart moeilijk grote
gevaarlijke dreigingen creëren, dus het is
twijfelachtig of hij na 26.Lxb5 Lxb5 27.Txb5
genoeg compensatie heeft.
24.0–0?!
Nog steeds te vroeg. Ik vermeed 24.c4 omdat
ik mijn pionnen op zwart wilde houden, maar
dat was te dogmatisch:
A) 24…bxc4 25.Dc3! Tg8 26.Pxc4 met een
comfortabele plus.
B) 24…b4 25.0–0 en nu kan 25…f4 niet
wegens 26.Pd5! Lxd5 27.xd5
24...0–0?
Hier was 24…f4! dus aangewezen. Redelijke
voortzettingen waren in dat geval
Pagina 12
Rotterdamchess
Januari 2007
A) 25.xf4 Tg8 26.Kh1 Dh3 27.Tg1 Txg1+
28.Kxg1 Td6 29.Txc5 Lxb5 30.Lxb5+ Kf8
31.Dxe4 =
B) 25.Pg4 De6 en nu moet wit een tamelijk
glibberig spelletje spelen om zijn paard niet te
verliezen: 26.Td1! h5 27.Txd8+ Kxd8
28.Dd1+ Kc8 29.Dd4 Td8 30.Dc5
B1) 30…xg4 31.Ta8+ Kd7 32.Ta7+ Ke8
33.Txe7+ Dxe7 34.Dxc6+ Kf8 35.Dh6+ Kg8
36.Dxf4 met meer dan genoeg compensatie
voor de kwaliteit.
B2) 30…Td5 31.Ta8+ Kc7 32.Ta7+ Kd8
33.Db6+ Ke8 34.Db8+ Pc8 35.Pf6+ Dxf6
36.Dxc8+ Td8 37.Da6 e3 38.f3 met een nog
steeds min of meer gelijke stelling.
25.b4!
Met de koning op g8 komt de zwarte aanval
niet zo gemakkelijk van de grond en legt het
witte positionele overwicht duidelijk meer
gewicht in de schaal.
25…f4 26.gxf4 Pg6 27.Td1 Db7
Nu is het weer helemaal open, zwart heeft
kansen tegen de witte koning en de pluspion
speelt voorlopig geen rol.
29.Td4 De7 30.Ta6 Dg5+ 31.Kf1 La8
Souleidis was in tijdnood en met een nerveuze
blik op de klok speelde hij zijn loper naar het
verkeerde veld. Hier staat het stuk permanent
aangevallen door de witte toren, en dat is niet
handig. 31…Lb7 32.Tb6 (of Ta7) Txd4 33.xd4
Tc8 met wederzijdse kansen.
32.Dd2!
Deze zet voelde erg goed, omdat wit nu nog
meer controle over de verzwakte zwarte velden
krijgt. Na 32.Lxb5 Ph3 33.Ke1 Dg1+ 34.Lf1
Pg5 zou zwart daarentegen een flinke aanval
krijgen.
32...Dh4?
Met de duidelijke bedoeling Dh4xh2-h1 mat.
Dit is echter veel te optimistisch. Het was tijd
om te redden wat er te redden viel met
32…Txd4 33.Dxd4 Pxe2 34.Kxe2 Dh5+
35.Ke1 Dxh2, hoewel zwart na bijvoorbeeld
36.Td6 Dh1+ 37.Pf1 blijft kampen met een
slechte loper.
33.Pg4!+Uiteraard was er geen tijd meer om alles uit te
rekenen, maar mijn intuïtie zei me dat ik na
deze zet gewonnen stond, wat inderdaad zo is.
Souleidis probeerde in de analyse na afloop
nog wel 33…e3, maar dat faalt tamelijk hard
op 34.Dxe3 Txd4 35.Ph6+ Kh8 36.Pxf7+! Kg8
37.Ph6+
33…Dh3+ 34.Ke1 Txd4 35.Dxd4 Pxe2
36.Pf6+ Kh8 37.Kxe2 Df3+ 38.Ke1!
Meer voor de hand ligt 27…Dh3, maar na
28.c4! Pxf4 29.Txd8 Txd8 30.xb5 is het niet
duidelijk hoe zwart verder moet.
28.f5?
Hier dacht ik lang over na en ik speelde het
uiteindelijk ook omdat ik niets beters zag. Dat
was er wel, 28.c4! met groot voordeel voor
wit:
A) 28…Pxf4 29.xb5
B) 28…Txd1 29.Dxd1 Pxf4 30.Lf1 xc4?!
31.Dd6!
C) 28…xc4 29.Txd8 Txd8 30.Dc3! Die had ik
gemist, maar is wel essentieel. Nu faalt
bijvoorbeeld 30…Pxf4 op 31.Tg5+ Pg6
32.Pf5.
28...Pf4!
Zwart is nagenoeg uitgeprutteld. Hij staat een
pion achter, behalve zijn dame kan hij niet veel
Pagina 13
Rotterdamchess
Januari 2007
bewegen en wit houdt
aftrekschaak in reserve.
een
gevaarlijk
38...e3
Of 38…Dd3 39.Dxd3 xd3 40.Tb6 met een
eenvoudig gewonnen eindspel.
39.fxe3
Ook niet verkeerd was 39.Pd7+ en 40.Dxe3
39...Dh1+ 40.Kd2 Dxh2+ 41.Kc1
Volgens mijn computer was 41.Kd3! Dh1
42.e4 een hardere manier om te winnen. Het
leek mij als mens echter wel zo simpel om met
de koning naar a3 te lopen.
41...Dg1+ 42.Kb2 Df2+?
Veel taaier was 42…Dg2+ 43.Ka3 Dh1. Dan
dreigt eeuwig schaak, dus wit heeft geen tijd
om Tf8 op te halen. Het beste is 44.Pd7+ Kg8
45.c4! en nu:
A) 45…Lb7 46.xb5 Lxa6 47.xa6 en zwart is
kansloos
B) 45…Dc1+ 46.Db2 Dxe3+ 47.Ka2 xc4
48.Pf6+ Kh8 49.Ta3! c3 50.Txc3 Dd4 51.Tg3
Dxb2 52.Kxb2 en wit zal het eindspel wel
winnen omdat de zwarte stelling nog steeds
grotendeels verlamd is. Er moet echter nog wel
gewerkt worden.
43.Ka3 Df1 44.Ph5+ f6 45.Dxf6+!
En opgegeven wegens Txf6 46.Txa8+ Tf8
47.Txf8 mat
1-0
Derde ronde meesterklasse
S.O. Rotterdam - Utrecht
Ton de Vreede
Dit werd een wedstrijd met twee gezichten. In
de eerste helft leek alles naar wens te gaan
voor de thuisclub, maar daarna moesten wij
vechten voor een gelijkspel. Zelden zal er zoveel strijd geweest, namelijk 10 partijen met 10
beslissingen! Natuurlijk, Utrecht heeft gewoon
een goed team en mocht niet onderschat worden. Zij hadden bijvoorbeeld maar met het
kleinst mogelijke verschil van het zwaar gesponsorde Groningen verloren, datzelfde Groningen dat in de derde ronde met 5-5 gelijk
speelde tegen LSG. Het lijkt mij dat al die
peperdure spelers met een weinig professionele
instelling spelen.
Voor ons vlaggenschip werd dit het derde tegenvallende resultaat. Wij zullen de komende
3 ronden tegen respectievelijk; Zuckertort Amstelveen, LSG en HMC Calder toch echt
matchpunten moeten gaan behalen. Immers, in
de ronden 7 en 8 wachten ons de geweldenaars
uit Groningen en Hilversum.
Eerste Helft
De Rotterdammers kwamen goed uit de startblokken. Niemand kwam slecht uit de opening
en een aantal partijen stond gewoon erg goed.
En inderdaad onverwacht snel werden er twee
overwinningen geboekt. Dimitri en Martin
scoorden na nauwelijks 20 zetten allebei een
vol punt. Daarna was het wachten op een volgend resultaat, maar de vooruitzichten waren
niet slecht.
Een eerste tegenvaller was het onverwachte
verlies van Maarten. Hij had positioneel een
duidelijk betere stelling tegen één van de gebroeders Erwich, maar werd verrast door het
tactische Pxd6 en raakte daarna volledig het
spoor bijster. Maarten was zo aangeslagen dat
hij niets meer analyseerde en vertrok spoorslags.
Spoedig daarna verzilverde Jeroen zijn partij.
Hij speelde tegen ons oud-lid Alexander van
Beek en had een duidelijk openingsvoordeel.
Vanuit deze voordelige stelling wist hij de
partij technisch ijzersterk uit te spelen.
Het drama werd vervolgd en het volgende
slachtoffer werd onze Bruno. Hij had zijn tegenstander volkomen overspeeld. Maar beiden
raakten in tijdnood. Jelmer Jens overigens het
ergst, doch hij werd onbedoeld door Bruno
geholpen. Deze laatste stootte met zijn linker
elleboog een toren van het bord, doch drukte
wel de klok in. Van de wedstrijdleider Arthur
Schuring kreeg zijn opponent 2 minuten extra
bedenktijd, hetgeen zijn redding werd.
Pagina 14
Rotterdamchess
Januari 2007
Bruno liet zich onnodig meeslepen in de tijdnoodfase, stond een stuk en wat pionnen voor
en natuurlijk totaal gewonnen, maar maakte
met e5 de enige blunder die nog mogelijk was.
De partij was daarna in 1 zet uit.
Tweede helft
Bij de eerste tijdcontrole was de stand 3-2 voor
Rotterdam. Van onze mooie 2-0 en 3-1 voorsprong was niet veel meer over. Maar de stand
op de overige borden zag er slecht uit.
De wedstrijd was gekanteld, omdat Frans en
Fred verloren stonden, Marcel en Luc nog
maar een fractie beter stonden en Bonno ten
hoogste remise had.
Inderdaad verloren Frans en Fred beide hun
partijen en daarmee stonden wij met 3-4 achter.
Het werd nog dramatischer toen Marcel geconfronteerd werd met een niet meer te stoppen apion. Dat was dus 3-5 en de wedstrijd leek
verloren.
Luc wist zijn minuscuul voordeel in een toreneindspel met prachtige techniek toch nog te
winnen en demonstreerde weer eens hoe belangrijk hij voor ons team is.
De jonge tegenstander van Bonno behoefde
slechts in de potremise stelling remise te geven
en Utecht was binnen. Maar hij bleef op winst
spelen, terwijl er geen winst was. Blunderde
door het laatste stuk, een toren, te laten afruilen
en ondanks weinig bedenktijd aan de kant van
Bonno, schoof deze het pionneneindspel snel
en geroutineerd uit.
Zo werd voor de hellepoort er toch nog een
remise uitgesleept. Dat was al met al toch wel
een rechtvaardig eindresultaat.
Dat het een volgende keer beter moet moge
duidelijk zijn. Maar gelukkig gaat de competitie verder en een volgende wedstrijd geeft weer
nieuwe kansen.
Ronde 3
S.O. Rotterdam -Utrecht
Frans Cuijpers
-Martijn Dambacher
Luc Winants
-David Smerdon
Dimitri Reinderman-Joost Berkvens
Jeroen Bosch
-Alexander van Beek
Maarten Solleveld -Marc Erwich
Bruno Carlier
-Jelmer Jens
Marcel Piket
-Thomas Willemze
Martin Martens
-Joost Michielsen
Fred van der Vliet -Jeroen Willemze
Bonno Pel
-Ali Bitalzadeh
5
0
1
1
1
0
0
0
1
0
1
-
5
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
Wit : Martijn Dambacher
Zwart : Frans Cuijpers
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pc3 Pf6 4.e3 e6 5.Pf3
Pbd7 6.Ld3 dxc4 7.Lxc4 b5 8.Ld3 Lb7
9.O-O a6 10.e4 c5 11.e5 cxd4 12.Pxb5
axb5 13.exf6 Db6 14.De2 Lc6 15.fxg7
Lxg7 16.Lf4 Pc5 17.Le5 Lxe5 18.Pxe5
Pxd3 19.Dxd3 Ld5 20.Dg3 Tf8 21.Dg7
Db7 22.Tac1 De7 23.Pc6 Lxc6 24.Txc6
Dd7 25.Tfc1 d3 26.Dc3 Tg8 27.Kf1 Td8
28.Tc8 Tg5 29.Txd8+ Dxd8 30.Dh8+
Ke7 31.Dxd8+ Kxd8 32.Td1 Td5 33.f3
Ke7 34.Kf2 f5 35.f4 Tc5 36.Ke3 e5
37.fxe5 Ke6 38.Txd3 Kxe5 39.Tc3 Td5
40.g3
40…h5 41.b4 Td1 42.Tc5+ Kf6 43.Txb5
h4 44.gxh4 Th1 45.a4 Txh2 46.a5 Th3+
47.Kf2 Ta3 48.h5 Kg5 49.h6 Kxh6
50.Txf5 Kg6 51.Tc5 Kf6 52.Ke2 Ta4
53.Tc4 Ke6 54.Kd3 Kd6 55.Kd4 Ta1
56.Tc5
1-0
Wit : Luc Winants
Zwart : David Smerdon
1.d4 e6 2.Pf3 Pf6 3.e3 c5 4.Ld3 b6 5.OO La6 6.c4 cxd4 7.exd4 d5 8.Lg5 Le7
9.Lxf6 Lxf6 10.cxd5 Lxd3 11.Dxd3
Dxd5 12.Pc3 Dd8 13.Pe4 O-O 14.Tac1
Pd7 15.Tc3 Tc8 16.Tfc1 Txc3 17.Txc3
Le7 18.g3 h6 19.h4 Pf6 20.Pe5 Dd5
21.Pc6 Ld8 22.Pxf6+ Lxf6 23.a3 g5
Pagina 15
Rotterdamchess
Januari 2007
24.hxg5 hxg5 25.Df3 Dxf3 26.Txf3 Kg7
27.Tc3 Th8 28.a4 Kg6 29.Kg2 g4 30.Tc4
Ta8 31.Pe5+ Lxe5 32.dxe5 Kf5 33.Tf4+
Kxe5 34.Txf7 Tc8 35.Txa7 Tc4 36.a5
Tb4 37.axb6 Txb6 38.Ta4 Kf5 39.Tf4+
Kg5 40.b4 e5 41.Tc4 Kf5 42.Kf1 Th6
43.Kg2 Tb6 44.f3 gxf3+ 45.Kxf3 Tb8
46.g4+ Ke6 47.Ke4
20.Lf3 d5 21.Tb1 Dc5 22.Pxd5 Pxd5
23.Da4 Lf5 24.Tb5 Pxc3
0-1
47…Tf8 48.Tc6+ Kd7 49.Tg6 Tb8
50.Kxe5 Ke7 51.Te6+ Kf7 52.Tf6+ Ke7
53.Kf5 Txb4 54.g5 Tb1 55.Kg6 Tg1
56.Tf2
1-0
Wit : Marc Erwich
Zwart : Maarten Solleveld
1.Pf3 c5 2.c4 g6 3.g3 Lg7 4.Lg2 Pc6 5.OO e6 6.e3 Pge7 7.Pc3 O-O 8.d4 d6 9.d5
Pa5 10.Pd2 exd5 11.cxd5 a6 12.a4 Tb8
13.Dc2 b5 14.axb5 axb5 15.Pb3 Pxb3
16.Dxb3 Lg4 17.Te1 Dd7 18.Ta5 b4
19.Pe4 Dc7 20.Da2 Pxd5 21.Ta7 b3
22.Da4 Dd8 23.Pxd6 Pb4 24.h3 Pd3
25.Dxg4 Pxe1 26.Pxf7 Df6 27.Ld5
Wit : Joost Berkvens
Zwart : Dimitri Reinderman
1.d4 f5 2.c4 Pf6 3.Pc3 d6 4.Lg5 Pbd7
5.Dc2 g6 6.e4 fxe4 7.Pxe4 Lg7 8.Pf3 c5
9.Pc3 Da5 10.d5 b5 11.cxb5 Pxd5
12.Tc1 P7b6 13.Ld3 O-O 14.O-O Pxc3
15.bxc3 c4 16.Le2 Te8 17.Pd4 e5 18.Pc6
Dxb5 19.Pe7+ Kh8
27…Pd3 28.Pe5+ Kh8 29.Pxd3 Tbd8
30.e4 c4 31.Pf4 c3 32.bxc3 Dxc3
33.Pxg6+ hxg6 34.Dh4+ Lh6 35.Dxh6#
1-0
Pagina 16
Rotterdamchess
Januari 2007
Wit : Bruno Carlier
Zwart : Jelmer Jens
1.Pf3 Pf6 2.g3 b5 3.Lg2 Lb7 4.a4 b4
5.O-O e6 6.c3 Pa6 7.d4 c5 8.Pbd2 Le7
9.Pb3 bxc3 10.bxc3 O-O 11.La3 Tb8
12.Pxc5 Pxc5 13.dxc5 Dc7 14.Dd4 La6
15.Tfe1 Tb3 16.Lb4 Pd5 17.Pe5 Lf6
18.f4 Lxe5 19.fxe5 Tb2 20.e4 Pe7
21.Tad1 Pg6 22.c6 Td8 23.cxd7 Dxe5
24.Dxa7 Df6 25.La5 Ph4 26.De3 Txg2+
27.Kh1 Txd7 28.Txd7 h5 29.Td8+ Kh7
30.gxh4 Tg4
46…Ld4 47.Pe2 Lc5 48.b4 Lxb4 49.a7
1-0
Wit : Martin Martens
Zwart : Joost Michielsen
1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.Pc3 a6 4.g3 b5 5.Lg2
Lb7 6.d3 Pc6 7.O-O Le7 8.e5 d6 9.exd6
Lxd6 10.Pe4 Le7 11.Le3 Pd4 12.c3
Pxf3+ 13.Lxf3 Tc8 14.a4 Lc6 15.axb5
axb5 16.Ta7 Tc7 17.Da1
31.e5 Lb7+
0-1
Wit : Thomas Willemze
Zwart : Marcel Piket
1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Pc3 d6 4.Le3 c6
5.Dd2 Pd7 6.O-O-O b5 7.Kb1 Pb6
8.Ld3 Tb8 9.h3 Le6 10.d5 Ld7 11.dxc6
Lxc6 12.Pf3 b4 13.Pe2 Pf6 14.e5 Pe4
15.De1 O-O 16.Pfd4 Ld5 17.f3 Pc5
18.exd6 exd6 19.Pb3 Pxd3 20.Txd3 Lc4
21.Td2 Te8 22.Df2 De7 23.Ld4 Lh6
24.f4 Pd5 25.g3 a5 26.Pbc1 De4
27.Thd1 Pe3 28.Lxe3 Dxe3 29.Pd4 Dxf2
30.Txf2 Te3 31.b3 Ld5 32.Pf5 gxf5
33.Txd5 Txg3 34.Pe2 Txh3 35.c4 bxc3
36.Txa5 Te8 37.Tg2+ Kh8 38.Kc2 Lg7
39.Txf5 The3 40.Pc1 T8e7 41.Tfg5 f6
42.Td5 f5 43.a4 Th3 44.a5 h5 45.a6 Th1
46.Ta5
17…Pf6 18.Pxf6+ gxf6 19.Da5 Tc8
20.Lxc6+ Txc6 21.Dxb5
1-0
Wit : Jeroen Willemze
Zwart : Fred van der Vliet
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Pc3 Dd6 4.d4
Pf6 5.Pf3 g6 6.g3 Lg7 7.Lg2 O-O 8.O-O
Pagina 17
Rotterdamchess
Januari 2007
c6 9.Lf4 Dd8 10.Dd2 Pbd7 11.Lh6 Pb6
12.Lxg7 Kxg7 13.Tfe1 Dd6 14.b3 Le6
15.Pe2 Ld5 16.c4 Lxf3 17.Lxf3 Dc7
18.Pf4 Tad8 19.De3 Tfe8 20.h4 h6
21.Pd3 Dd7 22.Pc5 Dc8 23.Tad1 Pbd7
24.Pd3 Pf8 25.Pe5 a6 26.Kg2 De6
27.Dc3 Dc8 28.b4 Kg8 29.De3 Kg7
30.a4 Td6 31.Dc3 Kg8 32.Db3 Ted8
33.b5 axb5 34.cxb5 Pe6 35.bxc6 bxc6
36.Tc1 Da6
37.Pxf7 Kxf7 38.Txe6 Txe6 39.Txc6
Dxc6 40.Lxc6 Txd4 41.a5 Tdd6 42.Lb7
Kg7 43.Dc4 Te5 44.a6 Ta5 45.Dc7
Taxa6 46.Dxe7+ Kh8 47.Lxa6 Txa6
48.Db7
1-0
Wit : Bonno Pel
Zwart : Ali Bitalzadeh
1.g3 Pf6 2.Lg2 g6 3.d3 Lg7 4.f4 d5 5.Pf3
b6 6.O-O Lb7 7.e4 dxe4 8.Pg5 Pa6
9.Pc3 Pc5 10.d4 Pe6 11.Pxe6 fxe6 12.g4
Dd7 13.g5 Ph5 14.Le3 Td8 15.De2 Lxd4
16.Tad1 Lxe3+ 17.Dxe3 Dc8 18.Txd8+
Dxd8 19.Lxe4 Lxe4 20.Dxe4 Kf7 21.Te1
Dd6 22.Pb5 Dc5+ 23.Pd4 Pg7 24.Te3
Dd5 25.Pc6 Pf5 26.Te2 a5 27.Kg2 Te8
28.c4 Dxe4+ 29.Txe4 Pd6 30.Td4 Tf8
31.Kf3 Ke8 32.b3 Tf5 33.Pe5 Pf7
34.Pxf7 Txf7 35.Kg4 Tf5 36.Te4 Kf7
37.Te3 Tc5 38.Te5 Tc6 39.Te3 Td6
40.Th3 Kg7 41.Te3 h5+ 42.Kf3 Kf7
43.Te2 c5 44.a4 Td1 45.Te3 Td6 46.h3
Ke8 47.Ke2 Kd7 48.Td3 Kc7 49.Ke3
Kc6 50.Ke4 Kd7 51.h4 Kc7 52.Ke3 Kc6
53.Ke4 Kc7 54.Ke3 Kd7 55.Ke4 Ke8
56.Ke3 Kf8 57.Ke4 Kf7 58.Ke3 Kf8
59.Ke4 Ke8 60.Ke3 Tc6 61.Ke4 Tc7
62.Td1
62…Td7 63.Txd7 Kxd7 64.Ke5
65.Kxe6 Ke8 66.f5 gxf5 67.Kxf5
68.Ke5 Kg8 69.Ke6 Kh7 70.g6+
71.Kxe7 Kxg6 72.Ke6 Kg7 73.Kf5
74.Kf6 Kh7 75.Kg5
1-0
Pagina 18
Kd8
Kf7
Kg7
Kh6
Rotterdamchess
Januari 2007
Analyse Bosch - Van Beek
Jeroen Bosch
Rotterdam-Utrecht bord 4 2006
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5 4.d3 Pf6
5.Pc3 d6 6.Lg5 h6 7.Lxf6 Dxf6 8.Pd5
Dd8 9.c3
De Canal-variant is de enige manier om van
het rustige Italiaans nog iets leuks te maken.
Voor Rotterdam heb ik het al eerder op het
bord gehad de afgelopen seizoenen. En voor
een New in Chess Jaarboek schreef ik er al
eens een survey over (zie YB 74).
9...Pe7
Een goede zet. Alternatieven zijn 9...a6 en
9...0–0.
10.d4
Ook mogelijk is het rustige 10.Pe3 na 10...0–0
11.0–0 Pg6 12.d4 Lb6 13.dxe5 Pxe5 (13...dxe5
14.Dxd8 Txd8 15.Tad1 Te8 met gelijkspel was
Larsen-Portisch,Rotterdam(!),1977 Kandidaten
match) 14.Pxe5 dxe5 15.Df3 (15.Dh5!?)
15...c6 16.Tfd1 De7 Bosch-Gustafsson,
Rotterdam-ZZICT 2004, en nu was 17.Dg3! de
zet om een klein voordeeltje te handhaven.
10...exd4!?
De hoofdvariant gaat verder met 10...Pxd5
11.dxc5 Pf4 12.g3 Ph3 13.Lb5+ Kf8! en nu is
14.De2 niks vanwege 14...a6 15.Lc4 Lg4
16.De3 Df6 17.Le2 Td8 18.Pg1 Lxe2 19.Kxe2!
Pxg1+ 20.Thxg1 met gelijkspel (maar wit
won)
in
Jonkman-Bosch,
RotterdamGroningen 2004.
11.cxd4 Lb6 12.Pxb6 axb6 13.0–0 d5
14.exd5 Pxd5
15.Lxd5!?
Het directe 15.Te1+ Le6 16.Lxd5 levert niet
zoveel op na 16...Dxd5 17.Te5 Dd6 18.d5 0–
0–0! 19.Da4 Lxd5 20.Td1 c6 21.Texd5! cxd5
22.Pd4 Kb8 23.Pb5 Dc6 24.Df4+ Ka8
25.Da4+ met gelijkspel in Timman-Nunn,
Amsterdam 1985. Kotronias heeft hier
15.Dc2!? aanbevolen.
15...Dxd5 16.Dc2 Dd6?!
Juist is 16...c6 17.Tfe1+ Le6. Terwijl
Alexander nadacht over zijn 16e zet rekende ik
aan 18.Txe6+ fxe6 19.Dg6+ Kf8 20.Pe5
(20.Te1 Df5) 20...Kg8! deze zet had Alexander
gemist in zijn vooruitberekening 21.Df7+ Kh7
22.Dg6+ wit heeft niet beter dan eeuwig
schaak. Ik was van plan om 18.Te5! te spelen.
Waarna zwart steeds rekening moet houden
met het offer.
17.Tfe1+ Kf8?!
Opnieuw niet de beste zet. Na 17...Le6!? 18.d5
(18.Tac1 0–0 19.Dxc7 Dxc7 20.Txc7 Txa2=)
18...Dxd5 19.Dxc7 0–0 20.Dxb6 Txa2 21.Txa2
Dxa2
22.Dxb7
houdt
zwart
prima
remisekansen met 22...Ld5 23.Db5 Lxf3
24.gxf3.
18.Tac1!
Ook niet slecht is 18.d5!?.
18...c6
Pagina 19
Rotterdamchess
Januari 2007
19.d5 Ld7
29.Dd8+!
Het best was 19...Dxd5! 20.Tcd1 Lf5! 21.Txd5
Lxc2 22.Td7 en wit staat goed in het eindspel,
maar veel minder goed dan in de partij.
Het pionneneindspel is makkelijk gewonnen.
Het subtiele 29.Kf1 (idee 29...De6 30.Te1) is
minder goed na 29... Db4 30.Df5 Dc4+ 31.Kg1
g6 32.Df6 Kh7±.
20.dxc6
Ook sterk in aanmerking komt 20.Pe5 cxd5
21.Dc7 Dxc7 22.Txc7 Le8 (of 22...Le6
23.Pg6+ (23.Txb7±) 23...fxg6 24.Txe6 Txa2
25.g3 Txb2 26.Te3 (26.Tee7) 26...Kg8
27.Tee7 Kf8 28.Tf7+ Ke8 29.Txg7 Kd8
30.Tgd7+ Ke8 31.Txb7±) 23.Txb7±. Na wat
gereken besloot ik maar de meest voor de hand
liggende zet te doen.
29...Dxd8 30.Txd8+ Kh7 31.Txh8+
Kxh8 32.Kf1 Kg8 33.Ke2 Kf8 34.Kd3
Ke7 35.Kc4 Kd6 36.Kb5 Kc7
20...Lxc6
Of 20...bxc6 21.Tcd1 Dc7 22.Pe5.
21.Pe5 Te8! 22.Df5!?
Wit staat ook beter na 22.Pxc6 Txe1+ 23.Txe1
Dxc6 24.Dxc6 bxc6 25.Tc1 c5 26.b4 Ke7
27.bxc5 bxc5 28.Txc5, en 22.Dc3 Kg8
23.Pxc6 Txe1+ 24.Dxe1 bxc6 25.De8+ Kh7
26.Dxc6 Td8.
22...De6
Het best was 22...Df6! 23.Dxf6 (23.g4!? Dxf5
24.gxf5 Kg8 25.Te3 is ook kansrijk) 23...gxf6
24.Pc4 Txe1+ 25.Txe1 b5 26.Pe3 met een goed
eindspel voor wit.
23.Db1!?
Ook sterk is het verrassende 23.g4.
23…Dd5 24.Pxc6 Txe1+ 25.Txe1 Dxc6
Iets beter is 25...bxc6! 26.Td1 Dg5 27.Td6!
26.Tc1 Dd7 27.Td1 De7 28.Dd3! Kg8
En nu komt zwart vanzelf in zetdwang. Er
volgde nog:
37.g4 g6 38.h3 h5 39.gxh5 gxh5 40.h4 f5
41.a4 f4 42.f3
1–0
Pagina 20
Rotterdamchess
Januari 2007
Vierde ronde meesterklasse
Partijen Zukertort Amstelveen – S.O. Rotterdam
Ton de Vreede
Zelden zal het zoveel moeite gekost hebben
om de partijen van een competitiewedstrijd te
verzamelen. Zowel aan Amstelveense als ook
aan Rotterdamse kant waren er geen notatiebiljetten ingenomen. Dus achteraf werd het een
grote inhaalrace waaraan bijna iedereen meedeed; de beide teamcaptains, vele spelers van
Amstelveen en Rotterdam en Jan Bey van
Schakers.info. Onderweg pikte ik ook nog een
aantal analyses op.
Het was een uitdaging waar vele uren werk is
ingestopt, maar het was de moeite waard!
Bord 1
Wit :
Zwart :
Luc Winants
Menno Okkes
Analyse Menno Okkes
1.d4 d5 2.Lf4 c5 3.e4 dxe4 4.d5 g6 5.Pc3
Lg7 6.Dd2 Pf6 7.0–0–0 0–0 8.Lh6
Op dit moment begon ik behoorlijk ongelukkig
te worden over mijn openingskeuze. We zitten
wel in een spannende stelling, maar één waarin
ik totaal de weg niet weet. Ik vond dan zelfs na
lang nadenken ook niet de sterkste voortzetting
die Winants na de partij aangaf: 8…Db6! met
de dreiging 9…e3 10.Le3 Pe4. Wit moet
daarom 9.Lg7 Kg7 spelen waarna een
spannende en ongeveer gelijke stelling
ontstaat. In de partij kan wit met eenvoudige
middelen een sterke aanval opbouwen:
8...Lxh6?! 9.Dxh6 a6 10.h4 Dd6 11.h5
gxh5 12.f3 Pbd7 13.Ph3 Pe5 14.Pf4 Lf5
15.Dg5+ Lg6 16.fxe4 Kh8 17.Le2 Tg8
18.Dh4 Peg4 19.Tdf1 Tg7 20.Lxg4 hxg4
21.Pxg6+ fxg6 22.Dg5 Pd7 23.Dxg4 Pe5
24.Dg5 b5 25.Pe2 c4 26.Kb1 Tc8 27.Th3
Kg8 28.Pd4 c3 29.Pe6 Tf7 30.Txf7 Pxf7
31.Dh4 h6 32.bxc3 b4 33.c4 Txc4
34.Tg3 Kh7 35.Tf3 Pe5 36.Dxh6+
1–0
Voor de degenen die de franse taal machtig zijn (en natuurlijk voor diegenen die wat moeite willen
doen en een woordenboek pakken…) volgt nu een uitgebreide analyse van Grand Maître International
Luc Winants. Het is bewust niet vertaald om het authentiek te houden, ook hebben we de franse notatie laten staan.
Pagina 21
Rotterdamchess
Januari 2007
Une attaque qui s’éteint puis rebondit
Luc Wintants
9...Ce4! selon le stratagème de Spassky contre
Forintos en 1964.
Blancs: Luc Winants
Noirs : Menno Okkes
Amsterdam, le 16 décembre
8...Fxh6?
1.d4 d5 2.Ff4
Un échange inutile et cependant l'immédiat 8...
a6 n'aurait pas changé grand-chose au
déroulement 9.h4 b5 10.Fxg7 (10.h5 b4) 10...
Rxg7 11.h5 quand l'offensive paraît tout aussi
dangereuse. Il valait donc mieux prévenir cet
assaut à la baïonnette avec 8...Db6 9.Fxg7
(9.h4 ? e3 ! ) 9...Rxg7 10.h4 h5 etc.
Un mot sur l'ouverture : de nombreux auteurs
ont confondu ce début avec le système de
Londres et parfois même avec celui de New
York. Le premier fait référence au Congrès de
la Fédération britannique, disputé en 1922, et
la façon dont Alexandre Alekhine avait
combattu la défense est-indienne de Max
Euwe: 1.d4 Cf6 2.Cf3 g6 3.Ff4 Fg7 4.Cbd2 c5
5.e3 d6 6.c3... Le second, inspiré du précédent,
évoque le tournoi joué en 1924 : 1.Cf3 d5 2.c4
c6 3.b3 Ff5 4.g3 Cf6 5.Fg2 Cbd7 6.Fb2 e6
selon l'exemple d'Emmanuel Lasker opposé à
Richard Réti. Dans les deux cas, nous
retrouvons le dispositif de la défense slave
confronté à celui de l'indienne Roi. A l'inverse,
le coup 2.Ff4 ne contribue qu'à développer une
pièce et n'implique encore aucun arrangement
des forces. De La Bourdonnais l'avait adopté
face à Mc Donnell dans l'une des 85 parties du
fameux duel qu'ils avaient contesté en 1834.
Nous pourrions d'ailleurs le comparer au début
du Fou, 1.e4 e5 2.Fc4, jadis recommandé par
son compatriote Philidor. Nous préférons
pourtant l'attribuer à James Mason qui en avait
fait son enfant chéri, et ce au point de le tester
à d'innombrables reprises, devant ses
contemporains immortels, Tchigorine, Steinitz
et beaucoup d'autres encore!
2...c5 3.e4
Cet essai n'est pas nouveau lui non plus,
Vidmar l'avait déjà tenté au Tournoi de SaintPétersbourg, en 1909.
3...dxe4 4.d5 g6 5.Cc3 Fg7 6.Dd2 Cf6
Après 6...e5 les Blancs pourraient profiter de la
mauvaise position du pion c5, pour amener une
finale favorable: 7.dxe6 Dxd2+ 8.Fxd2 Fxe6
9.Cxe4 Cd7 10.0-0-0 0-0-0 11.Ff4
7.0-0-0 0-0 8.Fh6
C'est ici qu'intervient la différence avec le
contre-gambit d'Albin, 1.d4 d5 2.c4 e5: avec
un coup de plus, les Noirs auraient déjà
mobilisé la Dame en b6, puis réfuté l'édifice
tout entier via : 8...e3!! 9.Fxe3 (9.Dxe3 Cg4)
9.Dxh6 a6 10.h4
Les affaires marchent!
10... Dd6
Si 10...b5 11.h5 b4? alors 12.Cxe4!
11.h5 gxh5
Il tâche d'obstruer la colonne -h-. Sur 11...
Cxh5 suivrait 12.Rb1 (ou même 12.Cxe4 Df4+
13.Dxf4 Cxf4 14.Cxc5 qui offre une finale
favorable) 12...De5 (12...f5 13.Ch3) 13.Fe2
Dg7 14.De3 avec les menaces contre c5, e4 et
h5.
12.f3
Pour prendre e4 ou dégager la diagonale vers
h7.
12...Cbd7
Une variante amusante: 12...exf3 13.Fd3 Ce4
(13...Cbd7 14.Txh5) 14.De3 (mais pas
14.Dxh5 Df4+ 15.Rb1 Cf6) 14... Cxc3
15.Fxh7+ ! Rxh7 16.Txh5+ Rg7 17.Tg5+ Rh7
18.bxc3 avec une attaque décisive. Par
exemple, 18...Tg8 19.Cxf3 (19.De4+ Tg6)
19...Dh6 20.Dxe7 Tg7 21.Rb2 Cd7 22.g4
quand les Noirs sont effectivement perdus.
13.Ch3
J'aurais pu donner un échec en g5, puis
capturer e4 et mobiliser ce Cavalier en f3, de
façon à supporter la poussée vers e5. J'étais
cependant encouragé par l'idée qu'une attaque
de mat devait exister... A tort ! J'ai longtemps
réfléchi, mais en pure perte. Pour ne
mentionner qu'une possibilité, 13.g4 se heurtait
à 13...Rh8 14.g5 Df4+ 15.Rb1 Tg8 16.Ch3
De3 menaçant de porter la Tour en g6.
13...Ce5 14.Cf4 Ff5 15.Dg5+
Ma première intention était 15.Cxh5 Cxh5
16.Dxh5 seulement après 16... Fg6 puis f5, les
Noirs n'auraient plus grand-chose à craindre.
15...Fg6 16.fxe4?
Pagina 22
Rotterdamchess
Januari 2007
Finalement une faute, il fallait prendre du
Cavalier et saisir ainsi l'occasion de le mettre
en jeu.
16...Rh8 17.Fe2 Tg8 18.Dh4 Ceg4?
D'abord, ce Cavalier était beaucoup mieux
placé en e5 qu'il ne l'est ici. Ensuite, il aurait
dû avancer sur b5 et souligner ainsi mon erreur
du 16e coup.
19.Tdf1 Tg7 20.Fxg4 hxg4 21.Cxg6+
fxg6
Surtout pas 21...Txg6 22.Txf6!
22.Dg5
Tf7 32.Txf7 Rxf7 33.a3 Dd6 34.Dh6 gagnant
facilement.
30.Txf7 Cxf7 31.Dh4 h6 32.bxc3
Pas encore 32.Tg3?? Db4 33.Txg6+ Rh7
34.Tg7+ Rh8 quand les rôles sont inversés.
32...b4 33.c4
J'avais déjà vu la position finale et ne voulais
surtout pas lui permettre de ne donner "que la
Dame": 33.Tg3 bxc3 34.Txg6+ Rh7 35.Cf8+
Txf8 36.Txd6
33...Txc4 34.Tg3 Rh7
34...g5 35.Dh5! conduisait au mat également.
Le blocus est levé, le centre a retrouvé sa
vitalité, e5 menace!
22… Cd7 23.Dxg4 Ce5 24.Dg5
35.Tf3! Ce5
Ou pour finir: 35...Rg8 36.Txf7! Rxf7 37.Df2+
Re8 38.Df8+ Rd7 39.Dd8#
Les Blancs ont le repris le dessus et leur plan
ne présente aucune difficulté: il suffit de
transférer le Cavalier de c3 vers l'avant-poste
e6.
24...b5 25.Ce2
Voilà!
25...c4
Dans le but de d'obtenir une contre-chance par
la percée vers c3.
26.Rb1
Une mesure prophylactique destinée à éviter
l'échec sur b2.
26... Tc8 27.Th3
Derniers préparatifs : la Tour surveille la
troisième traverse.
27... Rg8 28.Cd4
Il était temps!
36.Dxh6+!
28... c3 29.Ce6 Tf7
Si 29...Db4 alors 30.Txc3 Cc4 (30...Txc3
31.Tf8#) 31.Dc1! (ou même 31.Txc4 ) 31...
Les Noirs abandonnent: si 36...Rxh6, 37.Th3
échec et mat!
Pagina 23
Rotterdamchess
Januari 2007
Bord 2
Wit : Sybolt Strating
Zwart : Dimitri Reinderman
1.d4 f5 2.g3 Pf6 3.Lg2 g6 4.Pf3 Lg7 5.OO O-O 6.c4 d6 7.Pc3 De8 8.d5 a5 9.Pd4
Pa6 10.e4 fxe4 11.Pxe4 Pxe4 12.Lxe4
Lh3 13.Te1 Pc5 14.Lh1 Tf7 15.Le3 Dd7
16.Dd2 a4 17.b4 axb3 18.axb3 Te8
19.Ta7 Lxd4 20.Dxd4 Pxb3 21.Dc3 Pc5
22.Lxc5 dxc5 23.Txb7 Tef8 24.Tb2 Dd6
25.Le4 Tf6 26.Ta1 Lg4 27.Ta5 Lf3
28.Lxf3 Txf3 29.De1 T8f6 30.Te2 Kf7
31.Taa2 Td3 32.Te3 Txe3 33.Dxe3
58.c7 Tc2+ 59.Ke3 Tc1 60.Kf3 Tc2 61.f5
gxf5 62.Kf4 Tc4+ 63.Kg5 Tc5 64.Kf4
Tc4+ 65.Kxf5 Tc5+ 66.Kf4 Kh7 67.Ke4
Kg7 68.Kd4 Tc1 69.Ke5 Tc2 70.Ke6 Tc1
71.Kd6
½-½
Bord 3
33…Kg7 34.Ta5 e6 35.Txc5 exd5
36.Txd5 Dc6 37.Dd4 Kg8 38.c5 h5
39.Td8+ Tf8 40.Dd5+ Dxd5 41.Txd5
Tf6 42.f4 Kf8 43.Kf2 Ke7 44.Ke3 Ta6
45.Te5+ Kf6 46.Te8 Ta2 47.Tc8 Txh2
48.Txc7 Tg2 49.Kf3 Tc2 50.Tc8 Tc3+
51.Kg2 Tc2+ 52.Kh3 Tc3 53.c6 Kg7
54.Kg2 Kh7 55.Kf2 Kg7 56.Tc7+ Kf6
57.Tc8 Kg7
Wit : Frans Cuijpers
Zwart : Sybolt de Boer
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4 Pf6
5.De2 b5 6.Lb3 Le7 7.O-O O-O 8.c3 d6
9.h3 Pa5 10.Lc2 c5 11.d4 Dc7 12.d5 Ld7
13.b3 Tfb8 14.Le3 Pb7 15.Pbd2 a5
16.a4 c4 17.bxc4 bxa4 18.Lxa4 Lxa4
19.Txa4 Pd7 20.Pb3 Ld8 21.Pe1 Dc8
22.Pd3 Pb6 23.Lxb6 Lxb6 24.Tfa1 Dc7
25.Da2 g6 26.Pb4 Tf8 27.De2 f5 28.Pd3
Tf7 29.Pd2 Dd7 30.c5 Pxc5 31.Pxc5
Lxc5 32.Txa5 Tb8 33.Ta8 Tff8 34.Txb8
Txb8 35.exf5 gxf5 36.Kh2 Df7 37.g4
Dxd5 38.gxf5
Pagina 24
Rotterdamchess
Januari 2007
38…Tb2 39.Dg4+ Kf8
41.Dg7+ Ke6 42.Dg8+
1-0
40.f6
Kf7
Bord 4
Wit :
Zwart :
Matthew Tan
Karel van der Weide
Aantekeningen Karel van der Weide
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.Lb5+ Pd7 4.d4 Pf6
5.Pc3 cxd4 6.Dxd4 e5 7.Dd3 h6 8.Le3
Le7 9.0-0 a6 10.Lc4 Dc7 11.Pd5 Pxd5
12.Lxd5
19. La7
a) 19.Ld4 Pxd5 20.Txc7 ( 20.exd5 Lxb4
21.Db2 De7 22.Txc8 Txc8 23.Lxe5 f6)
20…Pxc7 21.Pxe5 Pe6 22.Pf3 Pxd4 23.Pxd4
Lf6
b) 19.Lxe7 Dxe7 20.Txc8 Txc8 21.a4
19…Lc6 20.De3 Pxd5 21.exd5 Txd5
22.Lb6 Dd6 23.Lc5 De6 24.Te1 Te8
25.h3 Lxc5 26.bxc5 Dd7 27.Ph4 g5
28.Pf3 Td3 29.De2 Txf3
12.Dxd5 0-0
12…Pf6 13. c4
13.Lb3
13…Ld7
a) 13…0-0 14. Db3
b) 13…Pxd5 14. cxd5
14.Tfc1
14.Tac1
14…0-0 15.b4 Tac8
15…Lc6 16. b5
16.c5 Lb5 17.Dd2
17.Db3 Dd7 18.a4 Le2
17…dxc5 18.Lxc5 Tfd8
18…Lxc5 19.Txc5 De7 20.Pxe5 Txc5 21.Pg6
30.gxf3
30.Tad1 Df5 31.gxf3 Lxf3
30…Dxh3 31.Df1 Dxf3 32.Kh2 Df4+
33.Kg1 Dg4+ 34.Kh2 Dh4+ 35.Dh3
Dxf2+ 36.Dg2 Dxg2#
0-1
Pagina 25
Rotterdamchess
Januari 2007
Bord 5
Maarten Solleveld - Sander Los
Maarten Solleveld
1.e2-e4
Een wedstrijd tegen je oude club brengt vaak
wat tweesnijdende gedachten met zich mee.
Toen ik Sander Los tegenover me vond moest
ik weer denken aan onze eerste ontmoeting.
Dat was ruim elf jaar geleden, het was een van
mijn eerste partijen bij Amstelveen en ik
verloor redelijk soepel. Sander speelde toen de
siciliaanse draak, en voor zover ik me kon
herinneren was dat altijd zijn lijfopening.
11…Ph6 12.e6! Pf6 verliest weliswaar geen
materiaal, maar na 13.Lc6+ Kf8 14.xf7 ligt
zwart toch flink in de kreukels.
12.Ld4-a7 Dd8-c7
Met 12…b4 13.Lxb8 xc3 14.Ld6 xb2 15.Tb1
zou zwart een vrije b-pion krijgen voor de
kwaliteit, maar bij gebrek aan ondersteuning
zou die snel weer verloren gaan.
13.La7xb8 Dc7xb8
1...d7-d6
Niet meer dus.
2.d2-d4 g7-g6 3.Pb1–c3 Lf8-g7 4.f2-f4
a7-a6
Sander verklaarde na afloop dat hij
geïnspireerd was door het boek Tiger's
Modern, waarin zwart klaarblijkelijk wordt
aanbevolen om zijn ontwikkeling zo lang
mogelijk uit te stellen. Volgens mij is deze
variant zo dubieus dat het boek ook niet veel
waard kan zijn.
5.Pg1–f3 b7-b5 6.Lf1–d3 Pb8-d7 7.e4e5
Vanuit deze stelling heb ik ook eens een hele
snelle overwinning op Theo Hommeles
behaald: 7…Lb7 8.De2 c5 9.Pg5! Ph6? 10.e6!
Pf8 11.Lxb5+ 1-0. Dat was lachen, maar dat
lukt natuurlijk geen twee keer.
7...c7-c5
c5xd4?
8.Ld3-e4
Ta8-b8
9.Lc1–e3
Dit is erg onvoorzichtig, noodzakelijk was
9…b4 10.Pe2 Ph6
10.Le3xd4
Ook goed was 10.Pxd4 Lb7 (anders Pc6)
11.Lxb7 Txb7 12.Df3 Dc8 13.xd6. Maar
terugslaan met de loper beviel me nog beter,
omdat nu zowel de aftrek-aanval e5-e6 dreigt,
als de kwaliteitswinst Ld4-a7.
10...d6xe5 11.f4xe5
Voor 11.La7 was het nog te vroeg, na 11…xf4
12.Lxb8 Pxb8 13.Dxd8+ Kxd8 14.0–0–0+ Ld7
zo zwart het niet slecht doen met twee pionnen
voor de kwaliteit.
11...e7-e6
Okee, wit heeft zonder veel moeite Tb8
buitgemaakt. Daarentegen is pion e5 nogal
zwak, die zal waarschijnlijk verloren gaan.
Hoe nu verder? Stukken ruilen is uiteraard het
geijkte recept, maar dat kan vooralsnog niet
onbeperkt. Daarbij moet wit ook opletten wat
er overblijft. Een eindspel met toren en paard
tegen twee lopers en een pion is een relatief
ongunstige afwikkeling. Het liefst ruilt wit
dames en torens af, en tenminste 1 zwarte
loper. Omdat al zwarts pionnen op witte velden
staan is het vooral van belang om de loper van
de zwarte velden af te ruilen. Daarbij komt e5
nog van pas, want als zwart met zijn loper op
e5 slaat kan die worden afgeruild. Daarom
besloot ik direct de andere aanvaller van e5 uit
te schakelen.
14.Le4-c6
Pagina 26
Rotterdamchess
Januari 2007
Niettemin, er was een veel sterkere
voortzetting: 14.Dd4! Dan heeft kan zwart
kiezen uit:
A) 14…Pxe5? 15.Lc6+ Ke7 16.0–0–0 en
afgelopen
B) 14…Lxe5 15.Pxe5 Dxe5 16.Dxe5 Pxe5
17.b4! is precies wat wit wil
C) 14…Pe7 15.0–0–0 0–0 16.Dd6 Te8
17.The1 Lxe5 18.Pxe5 Dxd6 19.Txd6 Pxe5
lijkt op A)
D) 14…Ph6 15.Lc6 Dc7 16.Lxd7+ Lxd7 17.0–
0–0 Pf5 18.Db4 Lf8 19.Db3 en wit staat
gewoon een volle kwaliteit voor.
21...De5-a5 22.De2-c4 Tf8-c8
14...Pg8-e7 15.Lc6xd7+ Lc8xd7 16.Dd1–
e2
Het actieve 16.Dd6?! was verleidelijk, maar
met Dxd6 17.xd6 Pf5 zou zwart behoorlijk
tegenspel krijgen. Wel goed was het
eenvoudige 16.0–0, met het idee 16…Lxe5
17.Pxe5 Dxe5 18.Df3 0–0 19.Tae1. Na het
betere 16…Lc6 zou wit kunnen kiezen tussen
een stabiel klein plusje met 17.De2 Lxf3
18.Dxf3 0–0 19.Pe4 Dxe5 20.c3 en het
materialistische 17.Te1 0–0 18.De2 Lxf3
19.xf3!? Dat zou de witte koningstelling
natuurlijk wel flink verzwakken.
16...0–0
Op positionele gronden doet zwart er goed om
aan om zijn witveldige loper op f3 te ruilen en
dan e5 op te halen. Dat kon met 16…Lc6,
waarna wit nog steeds beter zou staan, maar
niet zo veel.
17.0–0–0?!
Verzuimt te profiteren met 17.Pe4! Dat
17…Lc6 18.0–0 dan prima is voor wit had ik
wel gezien, maar ik had gemist dat wit op
17…Lxe5 18.Pc5! kan spelen, met als vervolg
Lxb2 19.Pxd7 Dc8 20.Pxf8 Lxa1 21.0–0 Lf6
22.Pxe6 met groot voordeel. Merk op dat 17.0–
0? niet kon vanwege 17…b4! 18.Pe4 Lb5.
17...Ld7-c6 18.Th1–e1 b5-b4
Ik vind het moeilijk om deze zet af te wegen
tegen het alternatief 18…Lxf3 19.xf3 b4
20.Pa4. In dat geval houdt zwart langdurig
initiatief voor de kwaliteit, maar hij ziet er
voorlopig geen pion voor terug.
19.Pc3-e4
Te passief was 19.Pb1 Lxf3 20.xf3 Lh6+
21.Pd2 Pd5 met genoeg compensatie.
19...Lg7xe5 20.Pf3xe5 Db8xe5 21.g2-g3!
Dit profylactische zetje beviel me wel. Zo
worden de koningsvleugelpionnen gedekt,
zonder dat er gaten vallen waar zwart op
termijn van zou kunnen profiteren.
23.Dc4-c5
Het eindspel na dameruil leek me gewonnen,
dus daar ging ik voor. Deze dwingt dat echter
niet helemaal af, dus wellicht was 23.Pd6
sterker:
A) 23…Ld5? 24.Txd5! xd5 25.Df4 en wint
B) 23…b3 24.Pxc8 xa2 25. Pxe7+ Kg7
26.Dxa2 Dxa2 27.Pxc6 en wit heeft een
overmacht van twee torens en een paard tegen
een dame
C) 23…Tf8 24.Dh4 Pd5 25.Kb1 en het is niet
duidelijk wat voor compensatie zwart heeft
voor zijn (beperkte) materiële achterstand
D) 23…Tc7 24.Df4 Pd5 25.Pc4! (deze slinkse
terugtocht had ik overzien) Dxa2 26.Txd5! xd5
27.Dxc7 Dxc4 28.Db8+ Kg7 29.De5+ Kg8
30.b3 Db5 31.Df6 met winnend voordeel.
23...Da5xc5?!
Dameruil had zwart beter kunnen vermijden.
23…Lxe4 was wel spectaculair, maar zou
weinig oplossen: 24.Dxa5 Txc2+ 25.Kb1 Tc5+
26.Txe4 Txa5 27.Txb4 Pd5 28.Tb7 met een
gewonnen eindspel. Betere kansen bood
23…Dxa2!
A) 24.Dxe7? Da1+ 25.Kd2 Dxb2 is erg
onduidelijk zijn, wit heeft een toren extra,
maar zijn koning staat onveilig en zwart heeft
al drie pionnen meer.
B) 24.Dxb4 Lxe4 (anders 25.Da3) 25.Txe4
Da1+ 26.Kd2 Da2 27.Td4 met voordeel.
Niettemin houdt zwart tegenspel doordat de
witte koning in het centrum blijft.
24.Pe4xc5
Een probleempje voor zwart is dat hij nu twee
lichte stukken heeft die allebei op d5 willen
Pagina 27
Rotterdamchess
Januari 2007
staan. Helaas is hij niet in staat om er eentje te
ruilen.
24...Lc6-b5 25.Pc5-e4 Lb5-a4 26.Te1–e2
Pe7-d5 27.Td1–d4
Dreigt met 28.c4! een vrijpion te creëren,
daarbij profiterend van de penning van pion
b4.
27...La4-c6?!
Met deze materiaalverhouding moet zwart in
ieder geval torenruil vermijden, want in dat
geval kan zwart niet alle gaten meer
dichthouden. In dat opzicht is deze zet
onhandig, en omdat de zwarte stukken nu
gebonden worden.
28.Td4-c4
De rest leek me een kwestie van techniek,
waarbij Sander's tijdnood een handje hielp.
28...Kg8-g7 29.Tc4-c5 Pd5-e7 30.c2-c3
b4xc3 31.Pe4xc3 Tc8-b8 32.Te2-d2 Lc6d5?
Laat Tc5 zomaar toe tot de ideale velden op de
zevende rij.
33.Tc5-c7 Kg7-f8 34.Pc3xd5
Hiermee was ik al heel tevreden, maar als ik
iets langer had gekeken had ik waarschijnlijk
wel het nauwkeurige 34.Ta7! gevonden. Dan
kan zwart pion a6 niet eens dekken, vanwege
34…Tb6? 35.Txe7! Kxe7 36.Txd5 xd5
37.Pxd5+
34...Pe7xd5 35.Tc7-a7 Tb8-b6 36.Td2-f2
Tb6-c6+ 37.Kc1–b1 f7-f5 38.Ta7xh7
1–0
Bord 6 t/m 10
Wit : Henk Schmitz
Zwart : Jeroen Bosch
1.e4 c5 2..d3 Pc6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.f4
d6 6.Pf3 e6 7.0-0 Pge7 8.c3 0-0 9.Le3 b6
10.Pa3 Dd7 11.Te1 Lb7 12.Pc2 Tad8
13.Lf2 e5 14.d4 Dc7 15.De2 exd4
16.cxd4 Tfe8 17.Tad1 Pb8 18.b3 Pd7
19.e5 dxe5 20.dxe5 Pf8 21.Pg5 Lxg2
22.Kxg2 Txd1 23.Txd1 Td8 24.Pe3
Txd1 25.Dxd1 Pe6 26.Pe4 Dc6 27.Dd3
h5 28.Kg1 Kh7 29.f5 gxf5 30.Pf6+
36.Pxf5+ Kg6 37.Pe7+ Kh6 38.h4 Lxe5
39.Lxg5+ Kg7 40.Kg2 a6 41.Kf3
Zwart geeft op.
1-0
Bord 7
Wit : Martin Martens
Zwart : Gert Pieterse
1.d4 c5 2.d5 g6 3. e4 Lg7 4.Pc3 d6 5.
Lb5+ Ld7 6.a4 Pa6 7.Pf3 Pc7 8.Lc4 Lg4
9.0-0 Pf6 10. h3 Lxf3 11.Dxf3 Pd7
12.De2 0-0 13.f4 b6 14.h4 Dc8 15.h5 Pf6
16.hxg6 hxg6 17.f5 Pd7
30…Kg6 31.Pfd5 Pxd5 32.Dxf5+ Kh6
33.Pxd5 Pg5 34.Le3 Dg6 35.Pe7 Dxf5
Pagina 28
Rotterdamchess
Januari 2007
18.Ta3 Ld4+ 19.Le3 Pe5 20.Pd1 Kg7
21.c3 Lxe3+ 22.Pxe3 Th8 23.Pg4 Pe8
24.Pxe5 dxe5 25.fxg6 f6 26.a5 Pd6
27.axb6 axb6 28.Txa8 Dxa8 29.Ld3 Th4
30.g3 Th3 31.Dg2 Dh8 32.Te1 Th6
33.b4 Txg6 34.Lf1 cxb4 35.cxb4 Dc8
36.Df3 Dc2 37.b5 Pf7 38.Df2 Dc3
39.Te3 Dc7 40.Lh3 Pd6 41.Lf1 Dc5
42.Kg2 f5 43.exf5 Pxf5 44.Td3 Dxf2
45.Kxf2 e4 46.Td1 Txg3 47.Le2 Tb3
48.Tc1 e3+ 49.Ke1 Pd4
27.Te1 Pe5 28.Ta1 b6 29.b4 Th8 30.b5
Th1 31.Te1 f3 32.Td1 Txf1
0-1
Bord 9
50.Lf1 Tb2
0-1
Belangrijkste fout was 18.Ta3. Veel beter is
meteen 18.Pd1 en een keer c3.De zwartveldige
lopers blijven dan op het bord. Zwart heeft dan
1 stuk teveel (er kan er maar 1 naar e5).
Wit : Marcel Piket
Zwart : Paul-Peter Theulings
1.d4 Pf6 2.Lg5 d6 3.Lxf6 exf6 4.e3 g6
5.h4 h5 6.c4 Pc6 7.Pc3 Lg7 8.g3 O-O
9.Lg2 Te8 10.Pge2 Pe7 11.Db3 Pf5
12.O-O-O Ph6 13.Pf4 Pg4 14.Td2 c6
15.c5 dxc5 16.d5 c4 17.Dxc4 Pe5 18.Db3
cxd5 19.Lxd5 Dc7 20.Tc2 Te7 21.Lg2
Da5 22.Pcd5 Td7 23.Kb1 Kh7 24.Thc1
Pc6 25.g4 hxg4 26.h5 g5 27.h6 gxf4
28.hxg7 Kxg7 29.Pxf4 Te7 30.Lxc6 bxc6
31.Txc6 Lf5+ 32.Ka1 Te5 33.Ph5+
Bord 8
Wit : Raymond de Rooij
Zwart : Bruno Carlier
1.d4 g6 2.c4 Lg7 3.Pc3 c5 4.d5 f5 5.e4
Lxc3+ 6.bxc3 fxe4 7.h4 Pf6 8.h5 Tg8
9.hxg6 hxg6 10.Lg5 Da5 11.Dd2 d6
12.Th4 Pbd7 13.Pe2 Pe5 14.Pg3 Lf5
15.Pxf5 gxf5 16.Tb1 O-O-O 17.Lxf6
exf6 18.Th7 Td7 19.Txd7 Pxd7 20.Tb5
Da4 21.Db2 Pb6 22.Db3 Dxb3 23.axb3
f4 24.Ta5 Kb8 25.Kd2 Pd7 26.Ta1 f5
Pagina 29
Rotterdamchess
Januari 2007
33…Kg6 34.Txf6+ Kg5 35.Dxf7 Le4
36.Pf4 Th8 37.Dg7+
1-0
Bord 10
Wit : Bart-Piet Mulder
Zwart : Bonno Pel
1.d4 d6 2.e4 g6 3.Pf3 Pf6 4.Pc3 Lg7
5.Le2 O-O 6.O-O c6 7.a4 Dc7 8.h3
Pbd7 9.Le3 b6 10.Dd2 Lb7 11.Ph2 e5
12.f4 exd4 13.Lxd4 c5 14.Lxf6 Pxf6
15.Lf3 Tad8 16.Tad1 a6 17.Tfe1 Tfe8
18.Pd5 Pxd5 19.exd5 Dd7 20.b3 b5
21.axb5 axb5 22.Lg4 f5 23.Le2 b4
24.Lc4 Lc3 25.Txe8+ Txe8 26.Dd3 Te4
27.Dg3 Ld4+ 28.Kh1 Le3 29.Tf1 Df7
30.Dg5 Kg7 31.Dd8 Lxf4 32.Txf4 Txf4
33.Dxd6 Td4 34.Pf3 Td1+ 35.Kh2 Lxd5
36.Pg5 Db7 37.De5+ Kh6
38.Df4 Td4 39.Pe4+ Kg7 40.De5+ Kh6
41.Df4+ Kg7 42.De5+ Kh6 43.Df4+
½-½
Stand na 4 ronden
Zukertort Amstelveen-S.O. R'dam
3
Menno Okkes
-Luc Winants
0
Sybolt Strating
-Dimitri Reinderman ½
Sybolt de Boer
-Frans Cuijpers
0
Matthew Tan
-Karel van der Weide 0
Sander Los
-Maarten Solleveld 0
Henk Schmitz
-Jeroen Bosch
1
Gert Pieterse
-Martin Martens
1
Raymond de Rooij -Bruno Carlier
0
Paul-Peter Theulings-Marcel Piket
0
Bart-Piet Mulder -Bonno Pel
½
-
7
1
½
1
1
1
0
0
1
1
½
Meesterklasse
1. HSG
2. Share Dimension Groningen
3. HMC Calder
4. ESGOO
5. Homburg Apeldoorn
6. S.O. Rotterdam
7. Utrecht
8. SMB
9. LSG
10.Zukertort Amstelveen
Individuele prestaties
S.O. Rotterdam
1 2 3 4 Ap Bp Brd
Kl
1.
½ -
1 1 3
1w 2517
2691
0 1 2
Luc Winants
-
2½ 1,3
2.
Frans Cuijpers
-
2,0
2510
2389
3.
Dimitri Reinderman
1 1 1 ½ 4
3½ 2,0
2496
2700
4.
Karel van der Weide
-
- 1 1
1
4,0
2446
2560
5.
Jeroen Bosch
0 0 1 0 4
1
4,0
2472
2164
6.
Maarten Solleveld
0 1 0 1 4
2
4,0
2479
2379
7.
Rini Kuyf
-
½
6,0
2424
2345
8.
Bruno Carlier
1 0 0 1 4
2
6,0
2451
2322
9.
Martin Martens
½ ½ 1 0 4
2
6,3
2w 2404
2360
10. Cemil Gulbas
½ -
½
7,0
1z
2387
2243
11. Marcel Piket
1 0 0 1 4
2
7,8
2w 2334
2297
-
½ - -
- -
1
1
1
FIDE TPR
1z
1z
12. Bonno Pel
0 0 1 ½ 4
1½ 9,3
2z
2301
2199
13. Fred van der Vliet
½ ½ 0 -
3
1
9,3
1w 2284
2205
14. Frenk van Harreveld
-
1
½
10,0 1z
½ - -
Pagina 30
2225
2180
Mp Bp
8 27
7 24½
6 22
5 21
4 21½
4 21
3 19½
2 15½
1 16½
0 11½
Rotterdamchess
Januari 2007
Vier ronden meesterklasse
Joop Michel
Er zijn al weer vier ronden gespeeld in de landelijke meesterklasse-competitie en S.O. Rotterdam staat niet daar op de ranglijst, waar wij
het allemaal graag hadden gezien. Het heeft
ook wel een beetje tegengezeten. Was het vorig seizoen zo, dat wij wel eens een steekje
lieten vallen, nooit echter zo eendrachtig zal ik
maar zeggen.
worden. Ook dat liep niet zoals halverwege de
wedstrijd ingeschat werd door de kenners.
Ongeveer 7-3 zou het gaan worden. Wat een
domper stond ons te wachten. Slechts aan de
volharding waarmee Bonno in het eindspel
blijft geloven en de enorme blunder die zijn
tegenstander in tijdnood begaat, is het te danken dat wij niet met lege handen achterblijven.
Goed, er zijn excuses. Eén ronde zonder onze
"kopman" Luc Winants, twee ronden zonder
Frans Cuijpers en zelfs drie zonder Karel (de
Grote) van der Weide. Ja, daar zijn wij misschien wel een punt of vier bij ingeschoten.
Neem nou ronde 1 tegen SMB.
Nooit hebben wij hen onderschat en na een uur
of 3 spelen leek alles volgens plan te verlopen.
Goede stellingen en de zekerheid dat wij de
betere schakers in het team hebben en dat moet
dan de doorslag gaan geven. Maar niks hoor,
alleen Dimitri, Bruno en Marcel weten hun
stelling te verzilveren. Luc lijkt te gaan winnen, maar hij moet evenals Martin, Fred en
Cemil genoegen nemen met een puntendeling.
Als dan Jeroen, Maarten en Bonno verliezen,
blijven we enigzins beduusd met één matchpunt achter.
Het is alle hens aan dek nu. Iedereen is er nu
van doordrongen dat tegen het duidelijk mindere Amstelveen gewonnen dient te worden.
Hier werkte het systeem wel. Goede stelling
opbouwen en de betere schaker komt uiteindelijk in het voordeel. In no time stonden wij dan
ook met 6-0 voor.
Bonno kon net niet winnen en moest herhaling
van zetten toestaan: remise. Nu was het Dimitri
die een heel lastige middag had. Zorgvuldig
wikkelde hij een wat minder staand eindspel
echter af naar remise. Ik ben onder de indruk
van deze man. Niet alleen een heel goede
schaker maar bovendien een prettig mens.
Jeroen en Martin verliezen hun partij en balen,
maar met de 7-3 winst zijn we als team zeer
tevreden.
Vervolgens in een niks-aan-de-hand stemming
naar Apeldoorn...
Dat loopt vanaf het begin niet zo lekker. Er
komen nog wel berichten binnendruppelen dat
we het net kunnen gaan redden, maar dan slaat
wéér het virus toe. Nu verliezen er liefst vier
van de onzen hun partij en verzanden de goed
staande partijen in remise. Slechts Dimitri en
Maarten blijven bij de les en geven de eindstand nog enig aanzien.
Dan krijgen wij bezoek van de jonge honden
uit Utrecht. Een leuk team, maar wij -nu met
Frans erbij- moesten toch hoger ingeschat
Net nu we een cruciale wedstrijd tegen LSG
gaan spelen meen ik op vakantie te moeten
gaan. Als wij er in slagen van dit team te winnen kan ons weinig meer gebeuren. Laten wij
ons echter niet vergissen en ons realiseren hoe
nipt zij van HSG verloren hebben. Dat zegt
genoeg over deze voor ons altijd lastige tegenstander.
We staan dus op scherp.
Ton de Vreede is voor deze gelegenheid de
captain en volledig op de hoogte. Hij zal er
voor zorgdragen dat er een optimaal sterk team
achter de borden plaatsneemt.
Rest mij u allen een zeer voorspoedig en bovenal gezond 2007 toe te wensen.
Pagina 31
Rotterdamchess
Januari 2007
S.O. Rotterdam 2
Jan Timmerhuis
Dit jaar weer in klasse 2C, maar met nogal wat
nieuwkomers, DD, Kennemer Combinatie,
Paul Keres 2, Nieuwendam, DSC Delft. Het
vervelende is wel dat ze een hoge gemiddelde
Elo rating per team meebrengen. En net als in
de afgelopen 2 jaar zat het ons niet mee in de
eerste helft van de competitie.
Enfin,… De eerste wedstrijd tegen Promotie
uit Zoetermeer. Om een lang verhaal kort te
maken, we verloren met 5½-2½, redelijk kansloos.
In de tweede wedstrijd tegen Terneuzen was de
schrijver van dit stuk er niet bij, uitslag 4-4.
Helaas waren we op dat moment maar met 7
personen (logistiek foutje), maar winst had er
zeker, ook met 7 man, ingezeten.
De derde wedstrijd tegen Paul Keres 2 zou,
gezien het rating-verschil, een overwinning
moeten brengen, maar het mocht niet zo zijn.
Ondanks toch goed spel van het team bleven
we ook de tweede achtereenvolgende maal op
4-4 steken.
In de laatste wedstrijd van de eerste helft van
de competitie was DD de opponent, samen met
DSC Delft duidelijk de twee sterkste teams van
deze competitie. En het zou zeker niet makkelijk worden omdat maar liefst vier! spelers
hadden afgezegd en ik hiervoor slechts 2 vervangers had, waar ik er zelf één van was. Dat
betekende 2 nullen achterstand, maar deze keer
ging de truc van Oegstgeest niet op, die twee
nullen bleven staan. Alleen Wim de Paus redde
de eer door in een prachtige partij te winnen
(partij en analyse volgen nog in de volgende
uitgave).
Voor de resterende 5 wedstrijden geldt dat we
er 2 moeten winnen om degradatie te kunnen
ontlopen. Voordeel is wel dat er nog wat ploegen zijn die in hetzelfde schuitje zitten. Maar
het tweede heeft wel vaker voor hete vuren
gestaan.
We gaan er vanuit dat die overwinningen er
komen.
Ronde 1
S.O. Rotterdam 2 -Promotie
Michiel Besseling -Bernard Bannink
Moh. Taha Yasen -Ben Ahlers
Rogier van Arkel -Jan van den Bergh
Huibert Logmans -Joost Mostert
Henny Versteeg -Manuel Nepveu
Marc Schroeder -Sjaak Sibbing
Wim de Paus
-Maarten van Zetten
Edwin Vreugdenhil-John Tan
2½
0
0
½
1
0
½
0
½
-
5½
1
1
½
0
1
½
1
½
Ronde 2
Terneuzen
-S.O. Rotterdam 2
Matthieu Freeke -N.O.
Jan Breukelman -Huibert Logmans
Chris Ghysels
-Rogier van Arkel
Wilfried Vleeskens -Michiel Besseling
Daniël Lansay
-Edwin Vreugdenhil
Alb. Jan Breukelman-Marc Schroeder
Jordi Gernaert
-Joop Elderhorst
Gosse Kamminga -Wim de Paus
4
1
1
0
0
0
1
0
1
-
4
0Regl.
0
1
1
1
0
1
0
Ronde 3
S.O. Rotterdam 2
Rogier van Arkel
Michiel Besseling
Marc Schroeder
Huibert Logmans
Martin Noordijk
Henny Versteeg
Wim de Paus
Marius Strijdhorst
-Paul Keres 2
-Anton Rosmuller
-Marijn Otte
-Albert Janssen
-Hein-Piet v.d. Spek
-Rijk Schipper
-Bas Peeters
-Kees Vreeken
-Simon Kronemeijer
4
1
1
0
1
0
½
0
½
-
4
0
0
1
0
1
½
1
½
Ronde 4
DD
-S.O. Rotterdam 2 5
-
3
Stand na 4 ronden
Klasse 2C
1. Oegstgeest '80
2. DD
3. Promotie
4. Kennemer Combinatie
5. DSC Delft
6. Paul Keres 2
7. Nieuwendam
8. S.O. Rotterdam 2
9. Bergen op Zoom
10.Terneuzen
Pagina 32
Mp
8
7
6
5
4
3
2
2
2
1
Bp
20
19
18½
17
17½
14
15½
13½
12
13
Rotterdamchess
Januari 2007
Individuele prestaties
S.O. Rotterdam 2
1 2 3 4
Ap Bp Brd Kl
KNSBTPR
1. Mohammed Taha Yasen
0 -
-
-
1
0
2,0 1w
2239 1994
2. Rogier van Arkel
½ 1
1 -
3
2½ 2,3 1z
2183 2361
3. Michiel Besseling
0 1
1 -
3
2
2,3 1z
2152 2212
4. Huibert Logmans
1 0
1 -
3
2
3,3 1w
2149 2178
5. Martin Noordijk
-
-
0 -
1
0
5,0 1z
2030 1818
6. Marc Schroeder
½ 0
0 -
3
½
5,0 1z
1985 1728
7. Henny Versteeg
0 -
½ -
2
½
5,5
1996 1780
8. Edwin Vreugdenhil
½ 1
-
-
2
1½ 6,5 2w
2061 2111
9. Joop Elderhorst
-
-
-
1
1
1
7,0 1w
2164
10.Wim de Paus
0 0
0 -
3
0
7,3 3z
1936 1581
11.Marius Strijdhorst
-
-
½ -
1
½
8,0 1w
1977 1923
12.NO
-
0r -
1
0
1,0
-
S.O. Rotterdam 3
Ronde 1
Groenoord 1
J.C.Uitenbroek
A.Verschoor
B.Riksen
A.Breugem
L.van Steenoven
C.F.H.Sio
J.van Leeuwen
D.van der Mast
-S.O. Rotterdam 3
-J.Schell
-M.Noordijk
-G.J.Kool
-J.W.Hollander
-C.J.van Baarle
-A.G.Kastelein
-T.J.Hoogesteger
-C.Treure
3½
1
½
0
0
0
½
1
½
-
4½
0
½
1
1
1
½
0
½
Ronde 3
De Willige Dame
P.M.V.E.Smeets
J.de Jong
J.Berrevoets
A.Slagboom
J.Went
S.Vogelesang
M.M.Pluymert
W.Vink
Ronde 2
S.O. Rotterdam 3
C.J.van Baarle
C.Treure
G.J.Kool
M.Noordijk
J.W.Hollander
A.G.Kastelein
A.Zonne
T.J.Hoogesteger
-Shah Mata 1
-A.J.Steijn
-P.Paunovic
-C.van Oosterom
-J.Onderdelinden
-R.Warnik
-D.Mesman
-T.H.v/d Sluis
-R.N.W.de Lange
4
½
1
½
1
0
½
0
½
-
4
½
0
½
0
1
½
1
½
Stand na 3 ronden
Promotieklasse
1. Sliedrecht 1
2. Spijkenisse 2
3. S.O. Rotterdam 3
4. Shah Mata 1
5. Groenoord 1
6. RSR Ivoren Toren 3
7. Overschie 2
8. De Willige Dame 1
-S.O. Rotterdam 3
-J.Schell
-C.J.van Baarle
-M.Noordijk
-N.O.
-A.G.Kastelein
-C.Treure
-T.J.Hoogesteger
-A.Zonne
2½
0
0
½
1
0
1
0
0
-
Ap Mp Bp
3 5 17
3 5 16
3 5 14
3 3 13
3 2 10
3 2 9½
3 2 7½
3 0 8½
Individuele prestaties
S.O. Rotterdam 3
J.Schell
C.J.van Baarle
M.Noordijk
G.J.Kool
J.W.Hollander
C.Treure
A.G.Kastelein
T.J.Hoogesteger
A.Zonne
T
3
3
3
3
3
4
3
3
3
1
0
1
½
1
1
½
½
0
-
2
½
1
½
0
1
½
½
0
3
1
1
½
0
1
1
1
4
-
5
-
6
-
Pagina 33
7
-
Ap
2
3
3
2
2
3
3
3
2
Bp
1
2½
2
1½
1
1½
2
1½
1
%
50
83
67
75
50
50
67
50
50
Brd
1.0
2.7
3.0
3.0
4.5
5.3
5.7
7.3
7.5
Kl
2W
1Z
1W
2Z
1Z
1W
3W
2Z
Ra
1993
2227
2030
2065
1871
1843
1756
1783
1737
TPR
2031
2235
2044
2172
1804
1755
1989
1806
1890
5½
1
1
½
0rgl
1
0
1
1
Rotterdamchess
Januari 2007
S.O. Rotterdam 4
Het vierde op koers
Arthur Rongen
In de tot op heden gespeelde wedstrijden doet
het vierde het niet slecht. Met twee gewonnen
en een verloren wedstrijd draait zij nog mee in
de top.
Dit ging niet van een leien dakje.
De eerste wedstrijd tegen Onisimus startte
thuis met drie invallers. Dat zou een bezwaar
moeten zijn, echter niet bij ons. Zij scoorden
lustig mee en met drie uit drie hadden zij een
belangrijk aandeel in de 6½-1½ overwinning.
Uit deze wedstrijd twee partijen, die van de
voorzitter en invaller Barry.
De tweede wedstrijd tegen RSR uit is altijd
moeilijk, vooral omdat zij op vrijdag spelen.
Daar hebben de onzen een hekel aan. Maar
ternauwernood werd met invallers een achttal
geformeerd, dat helaas nipt met 4½-3½ verloor. Opvallend was de prestatie van Gerrit
markus, die dankzij een file een half uur te laat
arriveerde en desondanks op zijn sloffen won.
De derde wedstrijd tegen Dordrecht kende een
slecht begin. Op verzoek van de tegenstanders
speelden de heer en mevrouw Vreeken vooruit.
Corry had er al een slecht gevoel bij: "Als we
maar niet met twee nullen beginnen". De partijen gaven geen aanleiding tot die vrees. Ze
speelden op regelmatige wijze naar een goede
stelling, totdat plots het noodlot toesloeg en
beiden alsnog verloren.
Vol goede moed kwamen de Dordrechters de
week erna het karwei afmaken. Dat viel tegen.
Herman van Bekkum kwam ook door een ongebruikelijke file te laat en onder stress aan.
Hij hield de wedstrijd van Gerrit in gedachten
en speelde een prima partij. Bij de stand 3-3
waren Herman en Wim van Munster nog geconcentreerd bezig. Wim had een aanval en
een betere stelling en liet zijn tegenstander niet
ontsnappen. Alles hing nog op de partij van
Herman. Na 49.Pb6 stond de volgende stelling
op het bord:
Ronde 3
Herman van Bekkum-J. Sienkiewicz
50...b2
Fritz 6:
1) 50...b2 51.Pxa8 Txa4 52.Tab1 cxb1T
53.Txb1 Txa8 54.Kd4 Kf6 55.Txb2 -1.94/12
Fritz 6:
2) 50...Tb8 51.Pxc4 Pxc4+ 52.Kd3 b2 53.Kxc2
Pxd6 54.e5 Pe4 55.Ta3 -1.13/12
51.Pxc4
Op Pa8 volgt a1D
51…Pxc4+ 52.Kd3 bxa1D
Interessanter was 52...Txa4 53.Tab1, zie het
volgende diagram.
Pagina 34
Rotterdamchess
Januari 2007
53.Txa1 Pxd6 54.Kxc2 Pxe4 55.Ta3
Pxg3 56.Txg3 Txa4
En remise gegeven met de vlag op vallen.
Er restte nauwelijks tijd voor Herman en wij
vonden het knap dat hij het halfje eruit sleepte
en daarmee de overwinning.
Wie de partij uitspeelt ziet dat Herman gewonnen stond, maar doe dat maar met de vlag op
vallen.
30.Pxf5 exf5 31.Txf5 Kg6?
31...Td8-+
32.Txc5 Td7 33.Tc6 a5 34.Kh3 Tad8
0-1
Wit :
Zwart :
M. Bartels
Barry van der Graaf
Aantekeningen Arthur Rongen.
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.Pxd4 Lc5
5.Le3 Pxd4 6.Lxd4 Lxd4 7.Dxd4 Df6
8.e5 Dg6 9.Pa3 c6 10.0-0-0?
Partijen ronde 1
10.Pc4 ±
Wit :
Zwart :
¹ 16.Dc5 ±
10…b5 11.Ld3 Dh6+ 12.Kb1 Pe7
13.Le4 a6 14.g3 0-0 15.f4 f6 16.Thf1
C. van Eijsden
Arthur Rongen
Aantekeningen Arthur Rongen
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Db6 5.a3
Ld7 6.Pf3 Lb5 7.c4 Lxc4 8.Lxc4 dxc4
9.d5 Pe7 10.Da4+ Pd7 11.d6 Pc6
12.Pbd2 Da5 13.Dxa5 Pxa5 14.0-0 f6
15.Te1 Kf7 16.exf6 gxf6 17.Pe4 Pb3
18.Tb1 Pd4 19.Pfd2 b5 20.b3 cxb3
¹ 20...c3 21.Pxc3 Lxd6 μ 22.Pde4 Le7
23.Le3 a6
21.Pxb3 Pxb3 22.Txb3 a6 23.Lb2 Tg8
24.Th3 h6 25.Tf3 Tg6
25...f5 26.Kf1 b4 27.axb4 cxb4 28.h3 a5 29.g4
a4 30.gxf5 e5 31.Tc1 Tg7 32.Tc4 Tb8 33.Te3
a3 34.Tc7 Ke8 35.Lxe5 Pxe5 36.Pf6+ Kd8
37.Txe5 Lxd6 38.Txg7 Lxe5 39.Tg8+ Ke7
40.Pd5+ Kf7 μ
16…Dh3 17.g4
Dit geeft het voordeel weg.
17…fxe5 18.Dxe5 d5 19.Dxe7 dxe4
¹ 19...Lxg4 μ
20.Dxe4
20.f5! ±
20…Lxg4 21.Tde1 Ld7 22.Dd4 Tae8
23.Tg1 Txe1+ 24.Txe1 Lf5 25.Df2 Dh6
26.Te7 Dd6 27.Te1 Le6 28.De3 Txf4
29.c3 Lf5+ 30.Kc1 Te4 31.Df2 Txe1+
32.Dxe1 Df4+ 33.Dd2 Dxd2+ 34.Kxd2
Kf7 35.b3 Ke6 36.c4 Ke5
26.h4 Lg7
26...f5!
27.Kh2 f5 28.Lxg7 Txg7 29.Pg3 Pf6
Pagina 35
Rotterdamchess
Januari 2007
37.Ke3 g5 38.cxb5 axb5 39.Kd2 Kd4
40.Kc1 Kc3 41.Pb1+ Lxb1 42.Kxb1 h5
43.a4 bxa4 44.bxa4
0-1
Het vierde net onderuit in donkere Rottebuurt
Herman van Bekkum
Met een 6½-1½ zege uit de eerste ronde op zak
toog het vierde op 10 november naar RSR
Ivoren Toren, spelend in een oude school bij
de Rotte, waar niet te parkeren valt. Dat wetende zette ik de wagen maar neer in de Zwartjanstraat. Via de Noordmolenstraat is het dan
goed te belopen. Het gezellige Café Maarten
Vink op de hoek van het Noordplein bewaarde
ik voor een korte stop op de terugtocht. Ik
speelde diverse finales veteranentennis tegen
Maarten en als die zondagochtend vroeg vielen, kwamen trouwe café-bezoekers mee als
supporters.
Om acht uur waren we met zijn zevenen,
waaronder 4 invallers. Gerrit Markus ontbrak,
maar hem kennende maakten we ons geen
zorgen. Om tien voor negen arriveerde hij dan.
Zijn vrouw had een route uitgestippeld die naar
Rotterdam-Zuid voerde… Met wit is Gerrit
echter levensgevaarlijk en in een partij uit één
stuk speelde hij pijlsnel naar winst! Op dat
moment had invaller Jos Holst fraai gewonnen
aan bord 2, had van der Neut verloren en was
Johan Steenbergen in een scherpe stand beland.
8.Tc1 Pbd7 9.Pd4 O-O 10.e3 a6 11.Le2
Db6 12.O-O Pe4 13.Lf4 Tac8 14.Pxe6
Pxc3
Wit : Johan Steenbergen
Zwart : R. Linssen
1.d4 d5 2.Pf3 Pf6 3.c4 e6 4.Pc3 c5
5.cxd5 exd5 6.Lg5 Le6 7.dxc5 Lxc5
15.Txc3 fxe6 16.Da4 Pf6 17.Tb3 Da7
18.Le5 Pe4 19.Dd7 b5 20.Dxe6+ Kh8
21.Dxd5 Pxf2 22.Ld4 Lxd4 23.Dxd4
Bij deze stand kwam ik langs en fantaseerde in
een flits 15.Pxf8 Pxd1 16.Pxd7 en wit krijgt
toren + 2 stukken voor de dame, Johan zag het
echter beter: na Pxd7 komt Dxb2 en Le2 hangt.
Johan zette eerst nog sterk voort:
Pagina 36
Rotterdamchess
Januari 2007
23…Dxd4 24.exd4 Pe4 25.Txf8+ Txf8
26.Te3 Pd6 27.Te6 Td8 28.Kf2 Kg8
Een cruciale partij, want nu leidden remises
van Henk Huyser, Cor Treure aan bord 1 en
ondergetekende en ongelukkig verlies van
Wim van Munster tot een 3½-4½ nederlaag.
Volgende ronde beter…
En dat gebeurde ook…
Maar na:
29.Te7? Pf5 30.Ta7 Txd4 31.Txa6 Td2
32.b3 Pd4 33.Ke3 Txe2+ 34.Kxd4 Txg2
Ging hij toch nog de boot in
0-1
Ronde 1
S.O. Rotterdam 4
A.Rongen
J.J.M.Elderhorst
B.van der Graaf
C.Treure
A.W.van Munster
G.Markus
T.J.S.Boesten
A.Willeboordse
-
1½
0
½
0
0
½
½
0
0
Ronde 3
S.O. Rotterdam 4
A.Rongen
J.J.M.Elderhorst
H.van Bekkum
C.Treure
M.C.Vreeken
G.Markus
A.W.van Munster
P.Vreeken
Ronde 2
RSR Ivoren Toren 4-S.O. Rotterdam 4 4½ A.Rutten
-C.Treure
½ J.D.Koster
-J.J.P.Holst
0 P.M.Uytdewilligen -H.van Bekkum
½ A.van Es
-A.W.van Munster 1 R.v/d Lee
-G.Markus
0 K.v/d Veere
-H.J.Huyser
½ R.Linssen
-J.P.Steenbergen
1 J.Broersen
-G.v/d Neut
1 -
3½
½
1
½
0
1
½
0
0
Stand na 3 ronden
Klasse 2C
1. Krimpen a/d IJssel 3
2. RSR Ivoren Toren 4
3. S.O. Rotterdam 4
4. Erasmus 5
5. Shah Mata 2
6. Onesimus 2
7. Dordrecht 3
8. Sliedrecht 3
-Onesimus 2
-C.van Eijsden
-P.H.Wassink
-M.Bartels
-F.Scholvinck
-J.B.Goud
-M.Tillemans
-M.R.Neumeijer
-J.G.van der Meulen
6½
1
½
1
1
½
½
1
1
-Dordrecht 3
-F.v Blommestein
-J.A.M.Janssen
-J.Sienkiewicz
-P.J.Schreuder
-B.Sitton
-O.C.van Haren
-J.F.Lemstra
-P.Schot
4½
0
1
½
1
0
1
1
0
-
Ap Mp Bp
3 5 16
3 5 13½
3 4 14½
3 4 13
3 4 13
3 2 8½
3 0 9½
3 0 8
Individuele prestaties
S.O. Rotterdam 4
A.Rongen
J.J.M.Elderhorst
J.J.P.Holst
B.van der Graaf
C.Treure
H.van Bekkum
M.C.Vreeken
A.W.van Munster
G.Markus
H.J.Huyser
T.J.S.Boesten
J.P.Steenbergen
A.Willeboordse
G.v/d Neut
P.Vreeken
T
4
4
6
5
4
4
4
4
4
5
5
5
6
1
1
½
1
1
½
½
1
1
-
2
1
½
½
0
1
½
0
0
-
3
0
1
1
½
0
1
1
0
4
-
5
-
6
-
7
-
Pagina 37
Ap
2
2
1
1
3
2
1
3
3
1
1
1
1
1
1
Bp
1
1½
1
1
2½
1
0
1½
2½
½
1
0
1
0
0
%
50
75
100
100
83
50
0
50
83
50
100
0
100
0
0
Brd
1.0
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
5.0
5.3
5.7
6.0
7.0
7.0
8.0
8.0
8.0
3½
1
0
½
0
1
0
0
1
Kl
2Z
2W
1Z
1Z
3W
1Z
3Z
3W
1Z
1Z
1W
1W
1Z
1W
Ra
TPR
1809 1732
1854
1713 1953
1781 1932
1843 1984
1736 1806
1831 1542
1755 1644
1763 1992
1409 1631
1627 1831
1714 1436
1668 1834
1515 1373
1774 1492
Rotterdamchess
Januari 2007
S.O. Rotterdam 5
Johan Steenbergen
Nadat we ons twee jaar vrij eenvoudig hebben
weten te handhaven in de tweede klasse lijkt
het er op dat het dit jaar wat minder gemakkelijk gaat worden. Met twee "nieuwe" spelers
uit het zevende (John Gebraad en Bram Borgman) zitten we nu in een niet al te gemakkelijke poule.
De eerste ronde moesten we uit tegen 't Springende Peert 1, een heel eind de polder in. De
speelzaal was een achterafzaaltje in een kroeg;
op zich was het best een gezellige locatie, maar
wel heel erg krap. Gelukkig speelden we met
extra kleine klokken, zodat we nog een klein
beetje ruimte voor ons notatiebiljet overhielden. De wedstrijd wonnen we met 4½-3½,
nadat het er lang naar uitzag dat het 4-4 zou
worden. Bij 3½-2½ had Tom Boesten een
pion minder bij ongelijke lopers, dat werd dus
wel remise; Brian Hieralal stond beduidend
minder en moest na lang tegenstribbelen zich
verloren geven: 4-3. Alleen Adrie Helfrich
speelde nog door in een stelling waarin eigelijk
niemand behalve hij zelf nog geloofde (EFGHpion+Toren tegen FH-pion+toren), de wedstrijdleider was zelfs zo vrij om het punt alvast
in te vullen. Uiteindelijk werd het pat en dus
remise en hadden wij onze eerste matchpunten
binnen. Het comentaar van Adrie zelf was iets
als: "ach het was technisch wel verloren, maar
het is toch heel lastig te winnen"
De tweede ronde kregen we Sliedrecht 2 op
bezoek. Dit is waarschijnlijk het sterkste team
in deze groep. Er werd een partij vooruit gespeeld, waarin Barry van der Graaf remise
overeen kwam. Op de wedstrijdavond zelf
konden we daar echter weinig aan toevoegen.Uiteindelijk werd het een 5½ -2½ nederlaag waarop niets viel af te dingen.
In de derde ronde moesten we uit tegen het
eerste van Papendrecht. Nadat we vorig jaar
nog van het tweede verloren hadden leek het
dit jaar lange tijd beter te gaan. Om 10 uur
waren alle partijen nog bezig, waarbij de meeste borden een gelijke stand te zien gaven, alleen ons bord acht stond slechter. Maar helaas
werd het daarna minder en verloren we op een
paar borden, waardoor we op de andere borden
op winst moesten gaan spelen, met noodlottig
resultaat. Uiteindelijk moesten we met slechts
een schamel anderhalf bordpunt naar huis.
Het was dus zaak om in de vierde ronde weer
wat punten te gaan scoren. Dit was een thuiswedstrijd tegen Moerkapelle 2. Zij hebben
alleen op bord 1 een echt heel sterke speler, op
alle andere borden moesten we goede kansen
hebben, op papier tenminste.
We speelden op houten borden zonder notatie
aan de zijkanten en na enig gediscussieer over
de juiste oriëntatie (jawel!) konden we beginnen. En inderdaad ging bord 1 als eerste verloren, Cees Bijl kwam in een eindspel van 5
pionen + Toren waarbij hij de meerderheid aan
de verkeerde kant had en echt goede schakers
weten dat behendig uit te spelen. Op de overige borden deden we het wel goed, alleen kwam
René Geuskens voor de tweede achtereenvolgende keer in te grote tijdnood en ging door
zijn vlag. Toch wonnen we dik verdiend met 53, zodat we met vier matchpunten uit evenveel
partijen goed op schema liggen.
Pagina 38
Rotterdamchess
Januari 2007
Ronde 1
't Springende Peert 1-S.O. R'dam 5
A.J.Karbaat
-B.van der Graaf
W.van Schelven -C.L.Bijl
R.F.C.Berberich -H.A.Helfrich
E.J.Lammens
-R.F.J.M.Geuskens
H.in 't Veld
-J.P.Steenbergen
J.A.Verkerk
-T.J.S.Boesten
F.J.M.van 't Hof -J.L.Gebraad
P.L.J.Gravendeel -B.Hieralal
3½
1
0
½
0
0
½
½
1
-
4½
0
1
½
1
1
½
½
0
Ronde 3
Papendrecht/Alb. 1-S.O. Rotterdam 5
M.Smink
-A.Willeboordse
B.Terlouw
-L.R.Sliedrecht
C.Brinkman
-R.F.J.M.Geuskens
A.P.Kraaiveld
-B.van der Graaf
M.de Wit
-T.J.S.Boesten
J.Pattinama
-J.P.Steenbergen
H.v/d Beukel
-P.Pankrast
Z.Likic
-B.Hieralal
6½
1
1
1
0
1
½
1
1
-
1½
0
0
0
1
0
½
0
0
Ronde 2
S.O. Rotterdam 5
A.Willeboordse
C.L.Bijl
J.P.Steenbergen
R.F.J.M.Geuskens
T.J.S.Boesten
B.van der Graaf
J.L.Gebraad
B.Borgman
2½
½
0
0
½
0
½
0
1
-
5½
½
1
1
½
1
½
1
0
Ronde 4
S.O. Rotterdam 5
C.L.Bijl
A.Willeboordse
B.van der Graaf
H.A.Helfrich
R.F.J.M.Geuskens
J.P.Steenbergen
J.L.Gebraad
T.J.S.Boesten
5
0
½
1
1
0
1
½
1
-
3
1
½
0
0
1
0
½
0
-Sliedrecht 2
-R.van Rekom
-R.H.Klop
-W.Kuiper
-C.M.van der Does
-C.M.Mijnster
-P.Pons
-M.L.v Houwelingen
-P.Blokland
Stand na 4 ronden
Klasse 2B
1. Sliedrecht 2
2. Papendrecht/Alb. 1
3. Erasmus 4
4. Moerkapelle 2
5. S.O. Rotterdam 5
6. Groenoord 2
7. IJsselmonde 1
8. t Springende Peert 1
-Moerkapelle 2
-A.Luinenburg
-J.D.Blok
-A.Hoogduijn
-K.Bakker
-J.Weijermars
-M.Freeke
-M.Rensen
-T.Kooy
Ap Mp Bp
4 8 19½
4 6 18½
4 5 18
4 4 15
4 4 13½
4 2 15
4 2 14
4 1 14½
Individuele prestaties
S.O. Rotterdam 5
A.Willeboordse
C.L.Bijl
L.R.Sliedrecht
B.van der Graaf
H.A.Helfrich
R.F.J.M.Geuskens
J.P.Steenbergen
T.J.S.Boesten
J.L.Gebraad
P.Pankrast
B.Hieralal
B.Borgman
T
5
5
6
5
6
5
5
5
5
1
1
0
½
1
1
½
½
0
5 -
2
½
0
½
½
0
0
0
1
3
0
0
1
0
½
0
0
0
-
4
½
0
1
1
0
1
1
½
-
5
-
6
-
7
-
Pagina 39
Ap
3
3
1
4
2
4
4
4
3
1
2
1
Bp
1
1
0
2½
1½
1½
2½
1½
1
0
0
1
%
33
33
0
63
75
38
63
38
33
0
0
100
Brd
1.3
1.7
2.0
3.5
3.5
4.0
5.0
6.0
7.0
7.0
8.0
8.0
Kl
1W
1Z
1Z
2W
1Z
1W
2Z
1W
Ra
1668
1706
1679
1781
1953
1694
1714
1627
1573
1541
1485
1426
TPR
1671
1709
1557
1881
1863
1593
1775
1649
1561
1442
1355
1741
Rotterdamchess
Januari 2007
S.O. Rotterdam 6
Joop Michel
Voor aanvang van dit seizoen was het toch de
grote vraag of wij ons wel in de tweede klasse
zouden kunnen handhaven. Dat gevoel heeft
inmiddels plaats gemaakt voor redelijk optimisme. Ging het in de eerste ronde nog mis
tegen De Penning 1, daarna werd er kordaat
afgerekend met Hoekse Waard 1 en Lombardijen 1. Twee duidelijke overwinningen die
ons naar de subtop van het klassement brachten.
echter Duro Mesic zijn partij ook verliest tegen
een tegenstander die hij vrij makkelijk zou
moeten kunnen hebben, staan wij plotseling
weer op 3–3. Ik kreeg toen remise aangeboden
en mijn stelling was weer eens door mij van
zeer goed naar bedenkelijk afgewikkeld. Ik
achtte het verstandig de remise te accepteren,
daar ik geen goede mogelijkheden voor mij
kon vinden. Ook Dimphy leek de zaak gemakkelijk gelijk te kunnen houden, 4-4 is dan nog
binnen bereik. Als zij echter op mijn verzoek
nog even doorspeelt, zij stond in tijd voor en
haar tegenstander oogde nerveus, overspeelt zij
haar hand en wordt vakkundig ontdaan van
haar kansrijke pionnen en tot overmaat van
ramp ook nog mat gezet.
Dan staat de krachtmeting tegen HZP Schiedam 2 op het programma.
Niemand kan zeggen dat wij ons niet goed
hebben geprepareerd. Om de tegenstander te
misleiden was zelfs een alternatieve opstelling
geproduceerd. Dat pakte niet uit zoals bedoeld.
Rens Sliedrecht en Jan Timmerhuis dienden
aan bord 1 en 2 de grote klap op te vangen. Zij
troffen echter de sterkste schakers van HZP
Schiedam 2, te weten Brand en Gerkema.
Hoewel Jan en Rens zich goed weerden werd
het toch een ongelijke strijd tegen deze "1800kanonnnen" die zij tegenover zich zagen
plaatsnemen en deze waren die avond duidelijk te sterk voor hen..
Jos, Adri en Thomas maakten met knappe
overwinningen de strijd nog wel spannend. Als
Nu wacht ons op vrijdag 19 januari nog de
koploper Charlois/Europoort 3 waar wij nog
een spannende strijd tegemoet kunnen zien.
Het Houten Paard 1 en Dordrecht 4 moeten wij
kunnen hebben.
Al met al een geslaagde eerste helft van dit
seizoen, dat wij kunnen bekronen met een
plaats bij de eerste vier. Wie had dat durven
voorspellen.
Ik wens jullie allen een heel voorspoedig
2007!!!
Ronde 1
Rotterdam 6
-De Penning 1
H.A.Helfrich
-J.Kruidenier
J.J.P.Holst
-C.A.Schuurbiers
L.R.Sliedrecht
-M.M.J.Jansen
D.M.Heijmans-L.H.L.M.Gloudemans
J.C.J.Michel
-R.Post
G.v/d Neut
-A.van Kooten
D.Mesic
-A.H.Sonneveldt
H. van Gameren -G.Knol
3
½
1
½
0
0
½
0
½
-
5
½
0
½
1
1
½
1
½
Ronde 3
Lombardijen 1
J.de Jong
B.A.Kuijper
F.Frishert
T.Koorevaar
P.Stam
R.de More
J.C.Hollander
A.A.v/d Linden
Ronde 2
S.O. Rotterdam 6 -Hoeksche Waard 1
H.A.Helfrich
-A.Lodder
J.J.P.Holst
-G.van Driel
L.R.Sliedrecht
-C.H.v/d Berg
T.D.B.van Walsum -B.van Dijk
D.M.Heijmans
-R.Bedeaux
J.C.J.Michel
-C.v/d Velden
D.Mesic
-F.op de Beek
G.v/d Neut
-M.Zuidendorp
6
1
½
1
1
0
1
½
1
-
2
0
½
0
0
1
0
½
0
Ronde 4
S.O. Rotterdam 6 -HZP Schiedam 2
L.R.Sliedrecht
-J.Brand
J.B.P.Timmerhuis -F.Gerkema
J.J.P.Holst
-J.H.Lemmen
H.A.Helfrich
-J.van Beest
T.D.B.van Walsum-C.G.Sloof
D.M.Heijmans
-G.Turkenburg
D.Mesic
-J.Schrumpf
J.C.J.Michel
-F.G.Maas
Pagina 40
-S.O. Rotterdam 6
-H.A.Helfrich
-L.R.Sliedrecht
-J.J.P.Holst
-T.D.B.van Walsum
-D.M.Heijmans
-J.C.J.Michel
-D.Mesic
-G.v/d Neut
1½
0
0
1
0
0
0
0
½
-
6½
1
1
0
1
1
1
1
½
3½
0
0
1
1
1
0
0
½
-
4½
1
1
0
0
0
1
1
½
Rotterdamchess
Januari 2007
De stand na 4 ronden
Klasse 2D
1. Charlois Europoort 3
2. Hoeksche Waard 1
3. HZP Schiedam 2
4. S.O. Rotterdam 6
5. Het Houten Paard 1
6. De Penning 1
7. Dordrecht 4
8. Lombardijen 1
S.O. Rotterdam 6
H.A.Helfrich
J.B.P.Timmerhuis
L.R.Sliedrecht
J.J.P.Holst
T.D.B.van Walsum
D.M.Heijmans
J.C.J.Michel
D.Mesic
G.v/d Neut
H.van Gameren
T
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1
½
½
1
0
0
0
½
½
2
1
1
½
1
0
1
½
1
-
3
1
1
0
1
1
1
1
½
-
4
1
0
0
1
1
0
½
0
-
Ap Mp Bp
4 8 22
4 6 20½
4 6 18½
4 4 19
4 4 14½
4 2 14
4 1 10½
4 1 9
5
-
6
-
7
-
Ap
4
1
4
4
3
4
4
4
3
1
Bp
3½
0
2½
2½
3
1
2½
1½
2
½
%
88
0
63
63
100
25
63
38
67
50
Brd
1.8
2.0
2.3
2.5
4.3
5.0
6.3
7.0
7.3
8.0
Kl Ra
1953
1W 1540
4Z 1679
2W 1713
1Z
2W 1618
1509
2Z 1579
1W 1515
1W
TPR
2036
1477
1864
1777
2038
1453
1674
1516
1650
1738
S.O. Rotterdam 7
Wim Vreeburg
De verrichtingen van het zevende team laten
zeer te wensen over. Meteen de eerste wedstrijd tegen De Zwarte pion werd dik verloren
met maar liefst 7-1!
Tegen Spijkenisse gingen we roemloos ten
onder met 6½-1½.
Alleen Cor Verschoor wist hier te winnen en
Henk Huyser bemachtigde een halfje terwijl
zelfs één bord aan onze kant onbezet bleef!
De wedstrijd tegen Papendrecht/Alblas 2 ging
een stuk beter. Deze wedstrijd werd met 5-3
gewonnen.
Cor Verschoor, Jan Nieuwland en ondergetekende lieten een punt liggen maar verder werd
alles gewonnen.
Wat mij van het hart moet is het volgende:
Als we uitwedstrijden spelen is het zeer moeilijk om een team samen te stellen.
Naar mijn mening is het zo dat als je je opgeeft
om voor een team te spelen afzegging slechts
een uitzondering dient te zijn. Ik heb 16 namen
op mijn lijst staan terwijl het bij een uitwedstrijd bijna onmogelijk is om acht mensen bij
elkaar te krijgen! Eénmaal waren we zelfs met
één persoon te weinig waardoor we meteen
met 1-0 achter stonden. Ik doe dan ook een
klemmend beroep op eenieder op te komen
voor het team en ook de uitwedstrijden te spelen!!!
Last but not least wens ik eenieder een voorspoedig 2007 toe.
Pagina 41
Rotterdamchess
Januari 2007
Ronde 1
De Zwarte Pion 1
A.L.Mourik
M.H.R.v/d Waal
M.Verolme
J.D.Moedt
T.C.van Prooyen
I.Lagendijk
A.W.Tieleman
W.v/d Staaij
7
1
1
1
½
1
1
½
1
-
1
0
0
0
½
0
0
½
0
Ronde 3
Spijkenisse 4
P.Taale
S.van der Beek
R.Versnel
K.L.van den Burg
J.W.van Oijen
J.Brokaar jr
E.Draat
J.Brokaar sr
Ronde 2
S.O. Rotterdam 7 -Papendrecht/Alb. 2 5
F.Motje
-D.S.Fitzpatrick
1
C.J.Verschoor
-Z.Likic
0
E.van Briemen
-W.Roodnat
1
M.J.C.van Drunen -A.A.Stabij
1
H.J.Huyser
-P.de Jonge
1
J.Nieuwland
-G.C.de Jong
0
W.C.J.M.Vreeburg -R.van der Stelt
0
B.P.van Leeuwen -T.Punt
1
-
3
0
1
0
0
0
1
1
0
De stand na 3 ronden
Klasse 3B
1. De Zwarte Pion 1
2. Spijkenisse 4
3. Nieuwerkerk ad IJ. 2
4. CHESS 2
5. Papendrecht/Alb. 2
6. De Pionier 2
7. S.O. Rotterdam 7
8. Groenoord 3
-S.O. Rotterdam 7
-B.Hieralal
-C.J.Verschoor
-W.C.J.M.Vreeburg
-E.van Briemen
-P.Th.Jansen
-M.J.C.van Drunen
-H.J.Huyser
-J.Nieuwland
S.O. Rotterdam 7
F.Motje
C.J.Verschoor
B.Hieralal
E.van Briemen
M.J.C.van Drunen
P.Th.Jansen
W.C.J.M.Vreeburg
H.J.Huyser
J.Nieuwland
B.P.van Leeuwen
T 1
0
0
½
0
0
0
½
0
-
2
1
0
1
1
0
1
0
1
3
1
0
0
0
0
0
½
-
4
-
5
-
6
-
Pagina 42
7
-
Ap
1
3
2
3
3
2
3
3
2
1
Bp
1
1
0
1½
1
0
0
2
0
1
-S.O. Rotterdam 7
-N.O.
-C.J.Verschoor
-M.J.C.van Drunen
-E.van Briemen
-B.Hieralal
-P.Th.Jansen
-H.J.Huyser
-W.C.J.M.Vreeburg
%
100
33
0
50
33
0
0
67
0
100
Brd
1.0
2.0
3.0
3.7
4.3
5.5
6.0
6.3
7.0
8.0
6½
1
0
1
1
1
1
½
1
-
1½
0 rgl.
1
0
0
0
0
½
0
Ap Mp Bp
3 6 18½
3 4 15½
3 4 12½
3 3 12
3 2 12
3 2 9½
3 2 7½
3 1 8½
Kl
1Z
1Z
2W
3Z
1W
Ra
1576
1637
1485
1535
1396
1414
1Z 1498
1W 1409
1315
1W 1499
TPR
1681
1598
1399
1602
1473
1299
1220
1733
1238
1635
Rotterdamchess
Januari 2007
De Interne Competitie
Johan Steenbergen
Na een aantal seizoenen bij S.O.'81 en nu zeven bij S.O. (VastNed) Rotterdam, is dit het laatste jaar
dat ik de interne competitie doe. Er is nog geen vervanger gevonden dus wie wil helpen meldt je!!!
Dit keer begonnen we met 2x2 groepen van 8 tot 9 personen, iets meer dan waar we vorig jaar mee
geëindigd waren, maar ook dit jaar moesten er weer diverse mensen afhaken. Nadat alle geplande ronden gespeeld zijn, wordt er in 2007 nog een inhaal-ronde gespeeld, maar hierin zullen helaas ook dit
keer niet alle partijen gespeeld kunnen worden. De stand bij de jaarwisseling is als volgt:
1
2
3
4
5
6
7
8
Groep 1A
Pnt Par
Huibert Logmans
5.0 6
Wim de Paus
3.5 6
Cor Treure
3.5 6
Joop Elderhorst
2.5 4
Herman van Bekkum
2.5 6
Barry van der Graaf 2.0 4
Tom Boesten
1.0 5
Wim van Munster
0.0 3
Rat
TPR
2149 2067
1936 1881
1843 1850
1800 2005
1736 1755
1781 1862
1627 1652
1755 1107
1
2
3
4
5
6
7
8
Groep 1B
Marius Strijdhorst
John Gebraad
Gerard Kastelein
Gerrit Markus
Hans Hollander
Arthur Rongen
Rene Geuskens
Ap Willeboordse
Pnt Par
4.0 6
3.5 6
3.5 6
3.5 6
3.5 7
2.0 4
2.0 6
1.0 5
Rat
TPR
1977 1761
1573 1847
1756 1840
1763 1815
1871 1769
1809 1747
1694 1671
1668 1558
1
2
3
4
5
6
Groep 2A
Bram Borgman
Johan Steenbergen
Frans Motjé
Bert van Briemen
Ruud van Drunen
Ron Kempers
Pnt Par
3.5 4
3.0 4
2.0 5
1.5 3
1.0 4
1.0 4
Rat
TPR
1426 1872
1714 1674
1576 1434
1535 1580
1396 1351
1450 1292
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Groep 2B
Paul van Leeuwen
Cor Verschoor
Paul Pankras
Henk Huyser
Cees Bijl
Wim Vreeburg
Piet Jansen
Mark Beijen
Jan Nieuwland
Pnt Par
6.0 7
6.0 8
5.0 7
4.5 7
3.0 7
3.0 7
2.5 8
1.5 7
0.5 6
Rat
TPR
1499 1748
1637 1681
1541 1624
1409 1577
1706 1506
1498 1629
1414 1381
1539 1290
1315 1090
Pagina 43
Rotterdamchess
Januari 2007
David Ionovich Bronstein
(19 februari 1924 in Belaia Tserkov, bij Kiev, Oekraïne-5
december 2006 in Minsk, Wit-Rusland)
Fred van der Vliet
1. Weer is een held uit het Sovjet-tijdperk
van ons heengegaan. Ongetwijfeld zou
David Bronstein (anagram: Stan overbiddin') deze openingszin niet op prijs hebben
gesteld want hij was tegen de communisten.
Vooral tegen DE communist, dat is Mikhail
Botvinnik. Maar daarover later meer.
2. David Spanier in zijn zeer lezenswaardige
boek Total chess (Secker & Warburg,
Londen, 1984) zegt op p. 191: "born, as
random fate would have it, with exactly the
same name and in the same town as Leon
Trotsky". Zo random was die fate wellicht
niet want er is beweerd dat ze familie van
elkaar waren. Evenals Lenin was Trotsky in
1917, toen de October Revolutie plaatsvond,
in ballingschap in Wenen. Befaamd is de
uitspraak van de Oostenrijkse minister van
buitenlandse zaken gedaan in maart eerder
dat jaar: "Rusland is niet een land waar
revoluties plaatsvinden. Overigens, wie zou
in godsnaam die revolutie moeten plegen.
Wellicht Herr Trotsky van Café Central?" In
dat beroemde schaakcafé speelde Trotsky
zijn partijen in afwachting van betere tijden.
Die dus al snel kwamen. Na Lenin's dood in
1924 verloor hij de opvolgingsstrijd van
Stalin en raakte als 'verrader' wederom in
ballingschap. Hij werd in 1940 in Mexico
vermoord door agenten van Stalin. Verwar
hem overigens niet met de beroemde
eindspelcomponist Aleksei Troitsky.
Shakhmaty listok 1925, p. 25 meldt o.a. dat
de naam van de schaakclub Trotsky in
Minsk werd veranderd in Nikitin. Vraag me
niet wie Nikitin is, waarschijnlijk niet een
van de vele schaak Nikitins (de bekendste
was lange tijd trainer van Kasparov) maar
een communistische held.
D.J. Richards in zijn boek Soviet chess.
Chess and communism in the USSR
(Clarendon Press, Oxford University Press,
[Oxford], 1965) op p. 39, noot 1: "Many of
the other early Bolshevik leaders, such as
Trotsky, Lunacharsky, Kuibishev and
Frunze, were chessplayers. Stalin and
Khruschev, it seems, were not." Je zou
verwachten dat zijn naam na 1924 uit de
Sovjet-annalen verdwenen is. Toch lezen we
in Shakhmaty listok 1929, p. 122 over een
leger kampioenschap van Velikie luki; ene
Gorlin kwam uit Trotsky rayon.
3. Bronstein groeide op in Kiev waar hij
woonde sinds 1930 en leerde schaken van
zijn grootvader toen hij 6 jaar was. De eerste
keer dat we iets van hem vernemen achteraf dan - is het 6e kampioenschap van
de Oekraïne in Kharkov [tegenwoordig
Kharkiv geheten] 1931. Uiteraard deed de
7-jarige Bronstein nog niet mee. Het USSR
schaakjaarboek 1954 noemt de jonge speler
van het Kiev huis der pioniers en ook zijn
plaatsgenoot Aleksandr Konstantinopolsky
(1910-1990) die in het kampioenschap 3-5
werd en later Bronstein's trainer zou worden.
Bronstein's
eerste
Oekraiense
kampioenschap was pas in 1939 in Dnepropetrovsk waar hij 7½/15 scoorde en eersteklas speler werd; dat was niet niks in die
dagen. Winnaar (ook al in 1938) was Isaak
Boleslavsky (1919-1977; Dnepropetrovsk).
Hij won ook in Kiev 1940; Bronstein had
grote vorderingen gemaakt want hij eindigde nu met 11½/17 als tweede (waarmee hij
een nationale meesternorm scoorde), 22
punt meer dan Konstantinopolsky. Het zou
zijn laatste Oekraiense kampioenschap zijn.
In 1941 werd hij nationaal meester, als
Pagina 44
Rotterdamchess
Januari 2007
16-jarige, een prestatie die vóór hem alleen
door Botvinnik was geleverd.
4. Hij had nu een uitnodiging verdiend voor
de halve finale van het Sovjet
kampioenschap in Rostov aan de Don 1941,
dat zou beginnen op 15 juni. "This created a
problem for me as I was in the last year of
school and my final exams would coincide
with this tournament. Therefore the Director
of the School boys Chess and Draughts
Club, Semyon Jakovlevich Natov, requested
permission from the authorities of the Kiev
Educational Council for me to take my
examinations with a fortnight instead of
over the normal period of one month. The
teachers were kind to me and I easily passed
all my exams on the different subjects. I
received my diploma, filled in the application form for the Kiev University to study
mathematics (together with languages my
favourite subject) and arrived in Rostov-onDon just in time for the first round." Aldus
Bronstein in The sorcerer's apprentice
(TSA) geschreven door hem met Tom
Fürstenberg (Cadogan Chess, London &
New York, 1995), p. 73.
In een interview in De Telegraaf 1997, 29
maart verklaarde oud-wereldkampioen
dammen Iser Kuperman (1922 in Kiev-2006
in de USA) dat hij het spel had geleerd van
Natov, "een strenge man, die in de
crisisjaren o.a. als pupillen Kogan, Kaplan
en de briljante schaker David Bronstein
had". De Spaanse versie van 'The sorcerer's
apprentice' heeft een foto waarop o.a. Natov,
Bronstein, Konstantinopolsky en Kagan
staan. Natov was team captain van Kiev in
het match-tournooi in Yerevan 1939
waaraan ook Baku (met o.a. de befaamde
eindspelcomponist en sterke over-de-bord
speler Kasparian) van de partij was.
Bronstein deed - uiteraard - voor Kiev mee
(gentereseerden zij verwezen naar het
tournooibulletin no. 4 van het USSR
kampioenschap van Yerevan 1975).
Zoals bekend werden in de USSR vóór de
oorlog (maar veel minder daarna) schaak- en
damwedstrijden gezamenlijk gehouden. Zie
bv. het befaamde (of beruchte) boek van
Kuperman
Damgeheim
staatsgeheim
(Sijthoff, [Rijswijk?], 1983) dat destijds
ophef veroorzaakte door de beschrijving van
omkoping van USSR dammers teneinde de
Nederlandse concurrentie (Ton Sijbrands,
Harm Wiersma) buiten de deur te houden.
Het bevat ook aardig wat verhalen over
schakers, zoals over Tigran Petrosian en ook
topdamster Irina Spasskaia (de zuster van
Boris Spassky) die werd aangerand en in de
gevangenis belandde.
5. Van de universiteit kwam echter
voorlopig niets terecht voor Bronstein. Want
op 22 juni 1941 viel nazi Duitsland de
Sovjet-Unie binnen. De westelijke delen die,
vreemd genoeg, slecht verdedigd waren,
vielen al snel in Duitse handen. Denk aan de
Baltische staten, in 1940 door de SovjetUnie geannexeerd als uitvloeisel van het
geheime 1939 Hitler-Stalin pact waarin de
grootmachten hun invloedssfeer in oostelijk
Europa afbakenden, Wit-Rusland en de
Oekraïne.
"Um 12 Uhr meldete der Rundfunk den
wortbrüchigen Überfall des Deutschen
Reiches auf die UdSSR. Die schreckliche
Nachricht trug Pjotr Dubinin [...] in den
Turniersaal. Zunächst wollte man das
Turnier durchspielen, was sich jedoch als
unmöglich erwies, da sich alle Soldaten,
Offiziere und Reservisten der Roten Armee
sofort in ihren Einheiten zurückmelden
mußten. Außerdem war den wenigsten nach
Fortsetzung zumute. Mehreren Teilnehmern
war nach wenigen Stunden des Überfalls die
Rückkehr in ihre Heimat abgeschnitten, weil
sich die westlichen Teile der Ukraine und
des Baltikums schon in der Hand des
Feindes befanden. In Rostow gab es erste
Stromabschaltungen und Probealarme. So
musste das Semifinale am 23. Juni abgebrochen werden. An jenem letzten Turniertag
wurde die folgende Partie [Bronstein vs
Mikenas - vdV] ausgetragen.", aldus Rolf
Voland: Strategen im Hinterland. Das
UdSSR-Schach
1941-5
(Schachverlag
Kania, Schwieberdingen, 1998), p. 36-37.
Niet veel Nederlanders waren blij met de
Duitse bezetting maar in de door de Sovjet-
Pagina 45
Rotterdamchess
Januari 2007
Unie bezette landen dachten velen daar
anders over. Stalin had opdracht gegeven
aan de verdedigers van Kiev om door te
vechten tot de laatste (dode) man. Maar het
stadsbestuur gaf zich over. Daaronder was
Fedor Bohatirchuk (1892 in Kiev-1984 in
Canada) die zich later vestigde in Krakau,
toendertijd de hoofdstad van het Generalgouvernement van Hans Frank, een deel van
het door Duitsers bezette Polen. Hij vluchtte
later naar westelijk Duitsland, speelde na de
oorlog in diverse toernooien als displaced
person. Daarna ging hij naar Canada
waarvoor hij in de olympiade van 1954 in
Amsterdam uitkwam; hij was een befaamd
radioloog. Bronstein: "It was a severe blow
to me when it was disclosed after the war
that [...] Bohatirchuk was a staunch supporter of the German politics when they
occupied Kiev. He escaped with the Nazi
invaders when they were kicked out of the
USSR by the Red Army." (TSA, p. 77).
Oftewel, Bohatirchuk was een verrader,
temeer daar hij zich in 1944 had ingelaten
met het leger van Andrei Vlasov. Daar valt
nog wel meer over te zeggen. Zie het artikel
van Michael Negele in KARL 2006, no. 1
en mijn aanvullende opmerkingen in mijn
boek Chess in former German, now Polish
territories (December, 2006), ' 32.6. Men
ziet dat Bronstein, hoewel geen communist,
wel degelijk een nationalist was. Ik zeg dit
omdat joden er vaak van worden beticht
geen vaderland te hebben en slechts 'internationalistisch' te denken.
Uiteraard waren vooral de joodse bewoners
van deze landen niet blij met het Duitse
'bezoek' en trachtten te vluchten. Zoals Tal
die met zijn familie in de nacht van 29 & 30
juni in Riga de laatste trein pakte die ondanks Duitse bombardementen - veilig in
de Oeral aankwam (zie het artikel van
Maarten de Zeeuw in ons clubblad van
december 1999).
Wat betreft Bronstein: "After many
unbelievable adventures he arrived in Tblisi,
Georgia.", aldus zijn vrouw Tatiana Boleslavskaia (* 1946; inderdaad, een dochter
van Boleslavsky) in TSA, p. 21. "In the hard
military summer of 1941 I met [...]
Bronstein quite by chance. We met in a
Chechen village both running away from
Hitler's occupation. The whole day we discussed then our chess problems." (I.
Vatnikov in Chess Horizons 2003/octoberdecember/17). Prof. Iosif Vatnikov (* 1923;
IM 1977) was een professor in het recht aan
MGU (Moskou staatsuniversiteit) waar hij
ook hoofd was van de schaakclub (met als
ster Anatoly Karpov en diens langjarige
medewerker Yevgeny Gik) en vele
schaakartikelen plus 2 schaakboeken
schreef. Hij vestigde zich later in de USA.
Bronstein hoefde niet, zoals zijn generatie,
in militaire dienst vanwege zijn slechte ogen
(dat had hij gemeen met Botvinnik!).
Befaamd is de cover-foto van Bronstein in
Der Spiegel 1958, 22 october waarin men in
zijn brilleglazen een stelling weerspiegeld
ziet. Later werd hij gezonden naar
Stalingrad (nu wederom Volgograd geheten)
om mee te helpn bij de heropbouw van een
fabriek.
6. Tijdens WO2 besloot de centrale raad van
de
organisatie
Dinamo
om
een
schaakafdeling te vormen en nodigde in
1943 Bronstein, en iets later ook Simagin,
uit om lid te worden, aldus Dr. Boris Vainstein (1907-1993). T. Boleslavskaia: "Vainstein, a highly educated man and very
talented mathematician, was director of the
department of economics in the NKVD [de
geheime dienst, die later KGB zou gaan
heten - vdV] working directly under
Lavrenty Beria. He was also the chairman of
the Dynamo Chess Club, the official sport
society of the NKVD and this is how Devik
[de koosnaam van Bronstein] became a
member of this club. Later, his ill-wishers
blamed him for this from time to time but,
except for being a formal member of
Dynamo and receiving some official
references when requested by the Soviet
Sports Committee to obtain a passport to go
abroad, he never benefitted from this
membership. He entered this society at the
lowest rank in 1945 and left in 1984 without
promotion for almost 40 years. [Maar in
1987 Moskou Bronstein speelde nog steeds
Pagina 46
Rotterdamchess
Januari 2007
aan bord 1 van Dinamo in de match tegen
Spartak - vdV] When they side-lined
Bronstein he was also stripped of his
monthly allowance and instead received a
small pension in his capacity as a sports
instructor, but that is part of another story."
(TSA, p. 21).
Andere bekende leden van deze club: Z.
Azmaiparashvili, M. Chiburdanidze, R.
Dzhindzihashvili, V. Goglidze, E. Gufeld
(was KGB-er), B. Gurgenidze, A.
Konstantinopolsky, V. Kupreichik, A.
Kuzmin, A. Petrosian, E. Ubilava, G.
Zaichik, T. Zatulovskaia. Zoals men ziet,
opvallend veel Georgiërs. Ik zou daarvoor
zo gauw geen verklaring kunnen geven.
Omdat Bronstein in Geörgie heeft gezeten?
Omdat Stalin uit Georgië kwam?
Dinamo was een sterke club maar doorgaans
lang niet zo sterk als Burevestnik, Trud &
Spartak.
Het is te begrijpen dat Boleslavskaia in de
verdediging gaat want een beste reputatie
had in ieder geval de voetbal sectie van
Dinamo niet. In NRC 1998 van 14 maart
stond een interessant artikel van Frank
Westerman: 'Voetballen tegen de KGB.
Spartak en Dynamo trekken de lijn van het
Sovjet-verleden door'. Dinamo Moskou
werd opgericht door Feliks Dzherzhinsky,
die ook de NKVD had opgericht. De
eeuwige rivaal van de club was Spartak
Moskou, in the dertiger jaren opgericht door
de 4 broers Starostin. In 1936 won Spartak
de titel tot groot ongenoegen van de NKVD.
Eens won Spartak Moskou van Dynamo
Tiflis met 1-0. Zet maar 1-1 in je krant, zei
Beria tegen Sovietsky Sport. Dinamo erevoorzitter Beria wilde de Starostin broers
arresteren maar dat werd verhinderd door
Molotov, minister van buitenlandse zaken,
wiens dochter bevriend was met een van de
broers. In 1942 volgde alsnog arrestatie en
de broers kregen 19 jaar Gulag. In 1953
werd Beria geëxecuteerd en de broers
kwamen vrij. Een van hem werd wederom
coach van Spartak. Nikolai Starostin
publiceerde in 1989 het boek 'Voetbal door
de jaren heen'.
Geen vrolijke omgeving dus waarin
Bronstein vertoefde.
Hebben de Starostins nog iets met schaken
te maken? Ik kijk in mijn Sovjet-bestand en
zie een artikel van K.P. Starostin in '64'
1938/58/4 (over?; ik lees geen Russisch).
N.P. Starostin kreeg een gouden medaille
(zie '64' 1937/41/1).
7. "Obwohl das Leben [in Moskou aan het
einde van 1943] noch weitab früheren Tagen
war, keimten in sowjetischen Schachverband erste Ideen zur Durchführung einer regulären Landesmeisterschaft. Der Minister
für Körperkultur und Sport gab dafür aber
kein grünes Licht, sondern stellte diese
Veranstaltung für das kommende Jahr in
Aussicht, weil Boleslavsky, Bondarevsky,
Makogonov, Bronstein, Lilienthal, Flohr
und andere Klassespieler noch in
verschiedenen Gegenden des Landes für das
Wiedererstarken des Schachs wirkten.
Ausserdem sollten zahlreiche junge Meister
in Halbfinals die Möglichkeit zur
Qualifikation für die Landesmeisterschaft
erhalten, was Zeit erforderte. Da in Moskau
bereits ein beträchtlicher Teil der
sowjetischen Schachelite lebt, genehmigte
der UdSSR-Sportminister Snegov die
Vorbereitung und Durchführung der XXIII.
Moskauer
Stadtmeisterschaft.",
aldus
Botvinnik in zijn boek Schach in Rußland
1941-1945 (Beyer, Hollfeld, 1979), p. 128.
In maart (eind februari?) 1944 werden de in
1941 afgebroken halve finales van het 13e
Sovjet-kampioenschap hervat. Bronstein
plaatste zich in Baku voor de finale met de
magere score van +5-4=2.
Die finale was in 1944 Moskou. Botvinnik:
"Schon die Tatsache, dass so ein Turnier
(erstmalig seit Kriegsbeginn) ausgetragen
wurde, deutete auf die Nähe des Sieges...
Noch waren viele Teilnehmer in
Militäruniform, aber es war klar, dass der
sowjetische Soldat durchgehalten hat, dass
er lebt and dass das sowjetische Schach
lebt!" (ibid., p. 25).
In de 4e ronde ontmoette Bronstein (met
wit) Botvinnik voor de eerste maal achter
het bord. Bronstein: "Now I had to play
Pagina 47
Rotterdamchess
Januari 2007
against the most famous Soviet chess player,
but this held no fears for me. The sharp
combinative play of the Kiev Chess School
was much more interesting than the classic
strategy used by Mikhail Botvinnik. [...] Of
course, young chess players preferred to
follow the tactical and dynamic style of the
amateur Bohatirchuk than the dull
professional style of Botvinnik." (TSA, p.
77). (Men ziet hier bij Bronstein een zienswijze (redenering, zou een te sterk woord
zijn) die men ook bij nazis en communisten
tegenkomt. Alekhine, in zijn beruchte artikel
over joods en arisch schaak, wist te melden
dat joden een laf, verdedigend schaak
speelden. En Kasparov, die zich een
vertegenwoordiger van de perestroika
noemde, zag in Karpov's spel de stilstand
stijl van Leonid Brezhnev.) Na de opening
had Botvinnik het initiatief maar ging in zijn
winstpogingen te ver. Bronstein na zijn 64e
zet: "I went away to get a cup of tea. When I
came back I could not find my table,
Botvinnik was nowhere to be seen. I asked
the arbiter what had happened. He said that
Black had resigned in the meantime and that
they had prepared our table and board for
two other players to continue an adjourned
game from a previous round!" (ibid., p. 80).
Bronstein was, dacht ik, ingenieur.
Vermoedelijk heeft hij na de oorlog
gestudeerd.
8. Vlak na de oorlog vestigde Bronstein zich
op instigatie van Vainstein permanent in
Moskou bij wie hij voor een tijd ook
inwoonde. Bronstein kwam dan ook altijd in
teamwedstrijden uit voor Moskou (de
Sowjet-Unie kende voor wat betreft schaken
15 republieken incl. Rusland plus de steden
Moskou en Leningrad, bij elkaar dus 17).
Vainstein was een grote fan van Bronstein
en ook een vriend. Hij was tevens van 1942
tot 1945 voorzitter van de Sovjet schaak- en
damsectie (een Sovjet schaakbond werd pas
later opgericht) en journalist die menig stuk
schreef onder het pseudonym ferzberi ['ferz'
is dame, maar wat 'beri' is kan ik niet vinden
in het woordenboek]. Het zou mij niets
verbazen als Bronstein medeauteur van
sommige van deze stukken zou zijn.
Bronstein verbleef na 1990 vaak ook geruime tijd bij Tom Fürstenberg in een voorstad
van Brussel. Misschien ook dat hij aan het
eind van zijn leven woonde in Minsk, de
hoofdstad
van
Wit-Rusland
waar
Boleslavsky had gewoond en ook zijn
dochter, Bronstein's vrouw.
Bronstein verkocht zijn apartement in
Moskou en kocht daarna een ander apartement in Minsk. Hij bleef daarna de laatste jaren van zijn leven in Minsk wonen.
(red.)
9. Bronstein won het interzonale tournooi in
1948 Saltsjöbaden (bij Stockholm) en dat
leverde hem de nationale grootmeestertitel
op (de FIDE titels IM & GM bestaan pas
sinds 1950). In het candiatentournooi van
1950 Budapest eindigde hij met 12 uit 18
bovenaan samen met een oude bekende,
Boleslavsky.
De play-off match vond plaats in 1950
Moskou en had een vreemde afloop. British
Chess Magazine 1987, p. 248: "Bronstein
(in ['64' 1987/6]) also said that Boleslavsky
did not really fancy facing Botvinnik and
experienced some relief in losing the playoff for the candidates! He would like to play
in appropriate tournaments, could still think
about the game and had his experience to
fall back on, but since he did not have a
rating he could not play."
Bronstein zelf zegt: "[...] in the [1940]
Ukrainian Championship [...] despite some
age difference, we became friends. We
found that we had many common interests
besides chess. In later years we often played
in the same tournaments. We also analysed a
lot together and of course did not keep any
secrets from each other in the openings. [...]
During
the
Budapest
Candidates'
Tournament Boleslavsky and I had
discussed the chances of the next challenger
and my friend, who had lost seven games to
Botvinnik without winning a single one, was
of the opinion that a fight against Botvinnik
was hopeless. Once he had had a chance to
Pagina 48
Rotterdamchess
Januari 2007
checkmate Botvinnik in a few moves but
missed the opportunity.
Of course I had a completely different
opinion. I argued that Botvinnik was very
strong but one could still play against him
successfully. I was sure that I could
demonstrate that his strategy was far from
perfect.
Isaac Boleslavsky was leading in the
Candidates' Tournament but after a talk he
had with Boris Vainstein he decided to slow
down to allow me to tie for first place with
him. Vainstein would try to arrange a
tournament with Botvinnik, Boleslavsky and
myself for the World Championship. [De
reglementen stonden zo'n constructie
natuurlijk helemaal niet toe - vdV] Alas, it
did not come about and we had to meet in a
play-off for a right to challenge Botvinnik."
(TSA, p. 107).
Bronstein won de match met Boleslavsky
met +3-2=9.
10. In 1951 Moskou stond de match voor
het wereldkampioenschap met Botvinnik op
het programma. Zoals bekend nam
Bronstein in de 22e partij de leiding. In de
23ste partij maakte Botvinnik gelijk. Nadat
Bronstein in de 24ste een remiseaanbod van
Botvinnik (die een pluspion had maar in
grote tijdnood verkeerde) had geaccepteerd
was de stand 12-12. Zo behield Botvinnik
zijn titel.
Over de omstandigheden van die match is
welhaast meer gezegd dan over de partijen.
We geven eerst het woord aan Bronstein
zelf: "I have been asked many, many times
if I was obliged to lose the 23d game and if
there was a conspiracy against me to stop
me from taking Botvinnik's title. A lot of
nonsense has been written about this. The
only thing that I am prepared to say about all
this controversy is that I was subjected to
strong psychologcal pressure from various
sources and it was entirely up to me to yield
to that pressure or not. Let's leave it at that.
I had reasons not to become World
Champion as in those times such a title
meant that you were entering an official
world of chess bureaucracy with many
formal obligations. Such a position is not
compatible with my character. Since my
childhood I have enjoyed freedom and
despite the country that I grew up in, I have
tried to live all my years in this spirit and I
am very happy that today I feel the same and
can enjoy my freedom." (TSA, p. 16).
Bronstein zei ook eens: "The whole atmosphere in the Soviet chess world was that
Botvinnik was the best player during the last
two decades and he deserved the title of
World Champion. One was almost afraid to
take it away from him! [vdV: toen Kasparov
opkwam, waren velen van het Sowjet establishment tegen hem. Waarom Kasparov?
We hebben toch Karpov!]. Playing for the
title of World Champion is the dream of
every chess player but deep inside me,
subconsciously, I must have had no real
ambition to win. Otherwise I cannot explain
why I did not win the match when, only two
games from the end, all the odds were in my
favour." (TSA, p. 107-108). En: "People put
my world title match with Botvinnik in 1951
in the same category as the title matches that
followed it, but this is not quite right. Things
were different then. One eloquent proof of
that is that I was not asked to give an
interview before the match, during the
match or after the match. I did not write
notes to any of the games (I won five
games). The match was not regarded as a
contest to settle who was world champion.
The name of the world champion was
known: M. Botvinnik, the undisputed champion, who had assimilated all the experience
of his great predecessors.
The chess world was grateful to Botvinnik
that he agreed to play a match with the
winner of the candidates cycle, and the
contest was more one of styles of creativity
in which I tried to prove the truth of my own
personal
approach."
(British
Chess
Magazine 1987, p. 248). Bij Bronstein's
75ste verjaardag verklaarde Kasparov dat
Bronstein de match had moeten winnen
maar "dat Botwinnik misschien de sterkere
persoonlijkheid
was"
(zo
bv.
in
Schachwoche 1999/11/30).
Pagina 49
Rotterdamchess
Januari 2007
Op p. 21-22 in Schaaknieuws 1992 van 30
januari staat een brief van Tom Fürstenberg
(die reageert op een eerder artikel van K.H.
Vondeling die van Reshevsky had gehoord
dat de match niet "rigged" was), die, na
meegedeeld te hebben dat Bronstein aan zijn
autiobiografie werkt, zegt: "Bronstein is een
voorzichtig man. Tot vorig jaar was hij er
nog van overtuigd dat telefoongesprekken
met zijn vrouw werden afgeluisterd en zelfs
vandaag de dag is hij er nog niet helemaal
gerust op. Het tekent de man; hij is gewoon
uiterst behoedzaam. Dat heeft echter zijn
achtergronden. In de jaren '30 zat vader
Bronstein - zoals zovelen - onschuldig in
een werkkamp. Toen de jonge David
bemerkte dat hij talent had voor het
schaakspel besloot hij zich hier helemaal
aan te geven. Alleen door opvallende
prestaties zou hij zijn vader vrij kunnen
krijgen. Toen hij in 1951 de kans kreeg om
wereldkampioen te worden heeft hij die
laten schieten. De kliek rond Botwinnik was
te sterk. Botwinnik was en is nog steeds een
loyale communist en was altijd een trouw lid
van de partij terwijl Bronstein nooit partijlid
was. Hem werd te verstaan gegeven dat als
hij niet wilde dat zijn vader opnieuw in een
werkkamp terecht zou komen, hij zich ook
niet te druk moest maken om de titel van
Botwinnik over te nemen. [vdV: de volgende tekst in Schaaknieuws, een citaat van
Bronstein, sluit niet aan] goed te spelen om
mijn vader uit de gevangenis te krijgen. De
wereldtitel won ik niet om mijn vader uit de
gevangenis te houden!' aldus Bronstein."
TSA bevat een foto van het 1960 document
waarbij de gevangenschap van Bronstein 's
vader (van 1937 tot 1944) wordt herzien
"because of the absence of any evidence that
a crime had been committed." Dat laatste
was ook helemaal niet nodig tijdens de
zuiveringen van ca. 1937. Vaak moesten de
locale bazen hun quotum gevangenen of
executies halen, dus pakte men maar
willekeurig mensen op. Bronstein's toespelingen zijn uiterst vaag. Wat is 'druk'? Elke
schaker staat onder druk, zeker tijdens een
match, zoals we onlangs nog in Elista
konden zien. Als je beschuldigingen uit,
noem dan man en paard.
We citeren weer Jongsma (in de 60er jaren,
toen hij in Rotterdam student was aan de
Belastingacademie, lid van onze club): "Niet
iedereen praat zo gemakkelijk over zijn
traumatische ervaringen. Daarom zul je niet
echt een antwoord krijgen, als je dit aan
Bronstein zelf vraagt. Probeer het maar. Hij
is vriendelijk en spraakzaam genoeg."
(Schaaknieuws 1992, 30 januai, p. 21). Ik
herinner met dat Dirk Jan ten Geuzendam
(van het blad New in Chess) eens een hele
avond met Bronstein in Delft doorbracht
maar van een gehoopt interview kwam het
pas jaren later.
Ook later kwam de aap, zij het nog maar
zeer gedeeltelijk, uit de mouw. In zijn
rubriek in De Telegraaf van 30 december
2006 schrijft Lex Jongsma over zijn
verjaardag op 1 juni 1994. Bronstein, in ons
land als deelnemer aan het Aegon-tournooi
van mens tegen computer, nam hem
terzijde: "Wat ik je nu zeg moet je niet
vertellen of opschrijven zolang ik leef. Vlak
vóór de [23e] partij werd ik ontvangen door
generaal Viktor Abakumov, het hoofd van
de KGB. Hij stelde me voor aan zijn vrouw
en feliciteerde me met mijn overwinning in
de 22e partij. Toen ik achter het bord ging
zitten voor de 23e partij keek ik in de zaal en
zag mijn ouders. Op de voorste rij waren
nog een paar stoelen leeg. Toen de partij al
begonnen was, kwamen twee mannen
binnen en namen daar plaats. Dat hoofd van
de KGB en een ander KGB-lid die ook
schaakgrootmeester was (de gedachten gaan
dan al gauw uit naar Alexander Kotov, LJ).
Zij fixeerden me en keken strak in de
richting van mijn ouders. Toen realiseerde ik
mij, wat hun boodschap was. Ik heb de 23e
partij verloren, juist daarom. Ik zeg je en ik
zeg dit maar één keer: 'Ik ben gaan schaken
om mijn vader uit de gevangenis te krijgen
en ik ben geen wereldkampioen geworden
om hem uit de gevangenis te houden."
Nuttige achtergrondinformatie kan zijn
(Jongsma noemt het niet) dat Bronstein's
vader na zijn vrijlating niet binnen een straal
Pagina 50
Rotterdamchess
Januari 2007
van 100 km. van Moskou mocht komen en
dus in overtreding was.
Kennelijk vindt Bronstein de 23e partij zelf
ook geen doorgestoken kaart. In een
interview in Moskou in december 2001 met
Dirk Jan ten Geuzendam (zie tG's boek The
day Kasparov quit (New in Chess, Alkmaar,
2006), p. 236-237) laat hij de partij zien: "he
starts looking for a book that has the score
[...]. 'First I have to find the moves
somewhere. Of course I don't know them by
heart. I haven't looked at this game for ages.'
We sit down at his chess board and with the
book that he has found in his hands he
begins to execute the cautious opening
moves with which Botvinnik wanted to fight
for a win in his last white game. Bronstein
looks at the unassuming white set-up and
wonders sarcastically: 'Is this the way to
play for a win by a world champion?' [...] I
nod understandingly when he says that he
got bored with the position and that his
boredom made him careless. That's why he
failed to play 23. ...Nf5, which as Botvinnik
later pointed out would have given Black
enough play for a draw. Black's position
gradually becomes critical and after
Botvinnik's powerful 44. Bg3! he is lost."
Jules Welling (in zijn overlijdensbericht in
Schaaknieuws 2006/24/5-7) heeft weer een
andere verklaring voor de 'maar' 12-12
stand: "Hij [Bronstein] zou de avond voor
de op een na laatste partij met een mooie
dame verleid zijn tot een drankfestijn, maar
dat heeft Bronstein zelf altijd ontkend. Hij
wilde niets weten van complottheorieën."
Dat laatste valt ernstig te betwijfelen.
Bronstein analyseerde alle 24 partijen in het
boek David Bronstein - chess improviser
(Pergamon, Oxford, 1983) van B.S.
Vainstein.
11. In zekere zin eindigt hier, reeds in 1951,
Bronstein's carrière. Hij behaalde uiteraard
nog veel successen maar uitzicht op weer
een WK match was er nooit meer. In het
candidatentournooi van 1953 werd hij met
16/28 tweede met Keres en Reshevsky
achter Smyslov. Bronstein schreef hierover
een algemeen 'klassiek' genoemd boek.
Welling: "Met zijn analyses zette
Bronstein een nieuwe standaard, waarin hij
naast diepgaand schaaktechnisch onderzoek
ook subjectieve elementen liet meewegen,
hetgeen toen nieuw was." Het was
Bronstein's eerste werk en evenals in zijn
latere is het als leerboek (voor het
middenspel) bedoeld. Of een tournooiboek
daarvoor het meest geschikt is en of
Bronstein wel de juiste man is, is de vraag.
Zo was Schachwoche 1989/49/30 erg hard
in een bespreking van Bronstein's boek
Erfolgreiche Schachlehre (Falken-Verlag,
Niederhausen, 1989): onsystematisch, te
veel citaten en filosofie, te weinig feiten met
als conclusie: overbodig. Dat doet denken
aan Fred Reinfeld die Emanuel Lasker
verweet dat diens boek Manual of chess,
ook al een classic, "abstruse philosophical
thinking" bevatte. M.a.w. de beste schakers
zijn niet altijd de beste leermeesters. Bronstein's volgende uitspraak bevestigt dat
vermoeden: "Any lack of artistic and literary
qualities is especially intolerable in a chess
book, which is in fact a cross between art
and literature." ('The chess struggle in
practice', p. xiii).
Bronstein, geïnterviewd door Antonio Gude
(in Revista Internacional de Ajedrez
1993/maart/28-42): "Viele feine Sätze und
elegante Ausdrücke im Buch sind das Werk
von Vainstein, der sehr gut schreiben kann.
Natürlich stammen die Analysen und die
technischen Konzepte von mir, genauso wie
die Betrachtungen über meine Rivalen - aber
es ist richtig, daß ein großer Teil des Textes
von Vainstein herrührt. Im übrigen ist es für
mich ein Buch, das mich nicht sonderlich
anzieht; es innert mich eben aan ein ganz
besonderes Turnier, doch in einem
negativen Sinn. Es ereigneten sich Dort
Dinge, die ich vergessen sollte... Wir
können das ein anderes Mal diskutieren. Ich
möchte mich im Moment nicht deutlicher
ausdrücken." (translated - by Edward
Winter?? - in his Chess Notes, no. 1949).
In 2002 schreef GM Andy Soltis (USA) op
the site van ChessCafe een artikel over
Bronstein's uitlatingen in het Russische
maandblad '64'. Hij onthult daar dat er een
J.
Pagina 51
Rotterdamchess
Januari 2007
Sovjet complot was om de Amerikaan
Reshevsky van tournooiwinst af te houden.
Van een KGB official die het Sovjet-team
begeleidde,
kreeg
Bronstein
de
legendarische uitspraak te horen: "Do you
seriously think that we came here to play
chess?" Bronstein's onthullingen werpen
ook een ander licht op de winnaar Smyslov,
de voornaamste profiteur, die later in
hetzelfde blad reageerde. Volgens Soltis had
Smyslov wel bezwaren tegen diverse van
Bronstein's uitspraken maar van een
rechtstreekse ontkenning was geen sprake.
Voorts ging Smyslov in de tegenaanval. In
het candidatentournooi van 1950 zou
Boleslavsky niet, zoals vaak gezegd is, zijn
laatste 2 partijen remise hebben gespeeld om
Bronstein langszij te laten komen, maar was
hij door Vainstein ("hoofd van een GULAG
afdeling") onder druk gezet (Dezelfde
Vainstein ontbrak in het candidatentournooi
1953. Zijn baas Beria was net geëxecuteerd
zodat hij niet de Sovjet-Unie kon of wilde
verlaten. Bronstein zat dus in Zwitserland
zonder secondant, evenals - trouwens Reshevsky).
Wat is waar? De schaakwereld wacht nog
steeds op een goed boek over het
Sovjetschaak (de dikke pil van Soltis 'Soviet
chess' acht ik een gemiste kans).
12. In 1955 won Bronstein met 15 uit 20 het
interzonale tournooi van Gotenburg. De site
Chessmetrics zegt dat zijn gemiddelde
tegenstand 2652 was, wat onwaarschijnlijk
hoog is en zijn tournooiprestatie 2813 (wat
kan kloppen), volgens Chessmetrics zijn
hoogste ooit.
In het candidatentournooi in 1956 werd hij
3-7 met 9½/18. In het interzonale tournooi
van 1958 Portoroz bereikte hij het
candidatentournooi niet door een late
nederlaag tegen de Philippijnse outsider
Cardoso. Volgens velen een drama, maar de
Schweizerische Schachzeitung van october
1958 berichtte dat Bronstein aan de
vooravond 60 vluggertjes met Tal had
gespeeld. Waar? Bronstein zelf zei tegen
Gert Ligterink (De Volkskrant 1986, 14
october) dat tijdens de partij met Cardoso
(die Campomanes als secondant had) er een
onweer uitbrak waardoor de lichten
uitgingen. "Toen de schade na een half uur
was hersteld, had ik mijn concentratie
verloren."
Waar?
In
Bronstein's
resultatenlijst zien we bij slechte resultaten:
dood vader, dood moeder, operatie.
In het interzonale tournooi van 1964
Amsterdam vielen Bronstein en Leonid
Stein alleen af voor het candidatentournooi
omdat de FIDE niet meer dan 5 spelers van
hetzelfde land toeliet. Jules Welling: "Hij
nam zijn verlies als een man, maar het was
de eerste keer dat ik een grootmeester zag
huilen op de trappen van het GAK-gebouw
aan het Bos en Lommerplein".
Zijn laatste serieuze partijen speelde hij in
de Hastings Challengers van 1994/5 waar hij
(samen met Conquest, Shterbakov &
Yakovich) bovenaan eindigde; naar verluidt
zou hij zich voortaan toeleggen op
snelschaak.
Hij speelde in ons land ook in 1968
Amsterdam (IBM). Over dat IBM-tournooi
zegt Lex Jongsma in Schakend Nederland
1991/4/24-25 (met een leuke tekening van
Cor Heilig): "Het tekent kroonprins David in
zijn grootheid, maar ook in zijn vernedering.
Hij kwam op Schiphol aan, wist niet waar
hij naar toe moest, werd naar de
toernooizaal gebracht en meteen aan het
bord. Tegen mij. Vlak voor de partij vroeg
hij in de perskamer wie er meededen, hoe
lang het duurde, etc. Een man die gestuurd
werd, een man die geen centimeter ruimte
kreeg. Niet toevallig speelde Kotov (de
partij-cerberus) ook mee. Bronsteins reactie?
Hij maakte remise met de Nederlanders,
maar hij won van Kotov, hij won van
Sjamkovitsj (de andere Rus) [1923-2005; hij
emigreerde in ca. 1975 naar Israel en
belandde uiteindelijk via Canada in de USA.
Ik geloof niet dat hij - als jood - als
partijganger bekend staat - vdV]".
13. In 1965 Zagreb merkte Wolfgang
Heidenfeld (in South-African Chessplayer
1965, p. 82) dan ook terecht op dat
Bronstein "is a mere shadow of the player he
was ten years ago".
Pagina 52
Rotterdamchess
Januari 2007
Reeds eerder, in hetzelfde blad, in december
1962 merkt K.F. Kirby op: "One of the
saddest things in international chess has
been the fade-out of those remarkable
geniuses David Bronstein and Mikhail Tal
[let wel, we hebben het hier over ruim 2 jaar
nadat Tal de wereldtitel had veroverd die hij
in 1961 weer kwijraakte! - vdV], both
victims of the physical frailty which is so
often the concomitant of the prodigy. Tal's
eclipse may well be only temporary but
Bronstein has been in comparative decline
for so long now that a return to his former
splendour seems extremely unlikely. Yet
this slight, bespectacled figure with the
ready smile and becoming modesty is surely
the most original chess genius since the war,
if not of all time."
Bronstein's resultaat in 1969 Monte Carlo
"is probably his worst ever and possibly the
worst any top-notch Russian grandmaster
has ever scored abroad. [...] But, as
Botvinnik wisely remarked a little while
ago, players who are both imaginative AND
profound (like Bronstein, Tal and Korchnoi)
are always in danger of burning themselves
out very quickly. Of course, during the
relatively short span of their prime they
usually produce more games worth
remembering than more placid players
produce in a lifetime of top-class chess."
(Wolfgang Heidenfeld in Southafrican
Chessplayer 1969, p. 94).
Bronstein over 1951: "By not winning the
title I have put a shadow on my chess career
and it is a little sad to read and hear for more
than 40 years that I am not a good player. It
seems that all my other achievements in
chess have been ignored." (TSA, p. 108).
Tot zover enige meningen over Bronstein's
sterkte. Laten we eens zien wat
Chessmetrics zegt: 's wereld's no. 1 in 19
maanden tussen juni 1950 en december
1951; hoogste rating 2792 in juni 1951. Veel
te hoog natuurlijk, als je bedenkt dat
Fischer's hoogste rating 'maar' 2780 was (ik
denk in 1971) en zijn beste rating over een
aaneengesloten periode van 5 jaar 2740.
Kasparov haalde Fischer pas in in 1992. Met
alle achting voor Bronstein: Fischer &
Kasparov zijn toch van een andere klasse.
Chessmetrics geeft nog een fraaie graphics
maar aangezien ons blad geen kleur heeft,
heeft reproductie weinig zin. Leuk om te
zien
maar
waarschijnlijk
weinig
betrouwbaar.
14. Ook in psychologische zin is Bronstein
in 1951 blijven steken. Hij bleef er maar op
terugkomen. Hij had eigenlijk moeten
winnen maar eigenlijk wilde hij ook weer
niet wereldkampioen worden. In de weinige
interviews die van hem bekend zijn, kwam
hij niet verder dan orakeltaal.
Wel klare wijn was de haat voor Botvinnik.
Uiteraard heeft deze misbruik gemaakt van
zijn wereldtitel maar dat hebben alle
wereldkampioenen gedaan tot en met
Kramnik aan toe. Karpov en Kasparov
zeiden elkaar ook te haten en eerder was het
tussen Karpov en Korchnoi niet anders.
Deze 'haat' had echter meer, naar het mij
toeschijnt, publicitaire achtergronden.
Maar bij Bronstein was het echt. Een leven
vol haat en frustatie, dat moet behoorlijk
vermoeiend zijn geweest. Waarschijnlijk als
uitlaatklep voor die frustratie ontwikkelde of
cultiveerde hij een bepaald imago van
originaliteit, op en naast het schaakbord. De
Amerikaan Ulvestad merkte al in 1946 verbaasd op dat Bronstein voor zijn eerste zet
15 minuten gebruikte. In zijn match met
Boleslavsky was het nog langer: "I was told
afterwards for some 50 minutes!" (B. in
TSA, p. 107). Ongetwijfeld zullen alleen
burgerlijke types als Botvinnik vragen wat
Bronstein in die tijd deed en of het
denkwerk (aannemende dat daarvan sprake
was) niet beter vóór de partij had kunnen
plaatsvinden.
Uiteraard had hij ook zo zijn bezwaren tegen
de WK cyclus. Wolfgang Heidenfeld over
1958: "I well remember a long talk I had
with Bronstein at Munich [olympiad]
(shortly after his elimination at the
interzonal of Portoroz) where, with a wan
smile, he told me he would never do well
again in a qualifying tournament; it simply
did not suit his style." (Southafrican
Chessplayer 1962, p. 80). Het Roemeense
Pagina 53
Rotterdamchess
Januari 2007
blad Revista de Sah 1960 kondigde aan dat
Bronstein het schaken vaarwel zou zeggen
maar zover kwam het niet.
Tijdens het interzonale tournooi van 1964
Amsterdam wil hij een andere WK cyclus.
Het toenmalige systeem van zonale plus
interzonale
tournooien
en
candidatentournooien (of sinds 1965
candidaten-matches) was z.i. te zwaar en
was een handicap voor creatief schaak. Wel
vond hij - uiteraard! - dat de regel dat de
titelhouder bij een 12-12 stand zijn titel
behoudt, al te zeer belastend voor de
uitdager, zoiets als de handicap bij paardenraces. Bovendien zou de titelhouder
kunnen aansturen op 24 remises. De
uitdager die het tot 12-12 brengt, zou de titel
van vice-wereldkampioen moeten krijgen.
Wellicht was het pas Korchnoi die die titel
(in het spraakgebruik, maar niet officieel)
kreeg na zijn verloren match tegen Karpov
in 1978 Baguio. Maar tegen het
matchsysteem op zich had Bronstein
kennelijk geen bezwaar.
Een origineel idee was een cardiogram dat
in 1969 van hem gedurende een van zijn
partijen werd gemaakt. Dat is vooral
interessant als men, zoals Bronstein
aanbeveelt, bij het noteren van de zetten ook
de gebruikte tijd opschrijft.
Psychologen (maar ook simpele zielen)
kunnen verklaren waarom Bronstein later
ook bezwaren uitte tegen het klassieke
tempo. Rapid schaak of zelfs vluggertjes om
meer publiek te trekken waren voor hem het
echte schaak. Hij dacht niet dat een rapid
partij van een grootmeester veel aan
kwaliteit zou inboeten. Hij opperde ook het
idee (dat m.i. nimmer geprobeerd is) om in
snelschaakpartijen de oudere speler een
tijdsvoordeel te geven (over handicaps
gesproken!).
15. Weer een ander idee van Bronstein was
de wederzijdse simultaan die, denk ik, door
Bronstein voor het eerst werd uitgeprobeerd:
1978 Yerevan vs Vaganian +1-1=2; 1982
Tiflis vs Tal +2-4=2; 1983 Moskou vs
Suetin +2-1=2; 1994 Bergen vs S. Agdestein
+0-3=1.
Nieuw was de wederzijdse simultaan
gecombineerd met een knock-out systeem
dat op onze club werd uitgeprobeerd in 1990
(op 27 mei, 2-3 & 9-10 juni), het Volmac
knokschaak tournooi waarbij aan 6 borden
werd gespeeld. Het tempo bedroeg 2 uur per
partij per speler. In het geval van 3-3 volgde
een play-off van 15 minuten. Tournooi
directeur was Corry Vreeken. Sponsor Joop
van Oosterom was aanwezig met zijn
toenmalige vriendin (later zijn vrouw)
Muriel. De eerste prijs was Dfl. 12,000 plus
een ets van de Rotterdamse kunstenaar Hans
Citroen. Er werd gespeeld in onze
toenmalige speelzaal, sporthal Odeon aan de
Gouverneurstraat en - in de laatste 2 ronden
- in Grand Hotel Centraal, Kruiskade. Van
der Wiel won. Bronstein speelde in de eerste
ronde 3-3 tegen Hans Böhm en won de
play-off. In ronde 2 werd Manuel Bosboom
met 3½-2½ verslagen. In de 3e ronde, bij de
laatste 8, werd hij met dezelfde cijfers uitgeschakeld door Jeroen Piket. Hij eindigde dus
op de 5e t/m 8e plaats (dus niet 2e zoals J.
Welling ons wil doen geloven maar hij
vertelt in zijn artikel wel meer kletskoek). U
kunt het allemaal nalezen in Corry's
tournooibulletin.
16. Pas na de prestroika kon Bronstein
vrijelijk naar het buitenland reizen maar toen
was hij reeds dik de zestig. Hij deed in de
90er jaren vele malen mee aan de Aegon
tournooien van mens tegen computer. De
man van de geniale invallen was verzot op
spelen tegen het electronische monster dat
nu niet bepaald bekend staat om creatief
schaak. De hemel mag weten waarom. Hij
zelf zei omdat hij zo van wiskunde hield en
een grote bewondering had voor computer
programmeurs (behalve dan, mag men
aannemen, als ze Botvinnik heetten). Zie
zijn boek (geschreven met Sergei
Voronkov): David protiv Goliafa (Ripol
Klassik, Moskou, 2002) met maar liefst 560
pagina's. Dit als leerboek gepresenteerde
werk bevat vooral zijn partijen tegen de
computer uit de jaren 1990/7, het bevat ook
een verslag van het bovengenoemde
Pagina 54
Rotterdamchess
Januari 2007
knoktoernooi plus een foto van hem samen
met Joop van Oosterom en Corrie Vreeken.
Tijdens zo'n Aegon tournooi moet hij kennis
hebben gemaakt met Tom Fürstenberg, een
Nederlander die eerst had gehandeld in
diplomatenkoffers en later een bedrijf had
met o.a. schaakcomputers. Het bleek een
tweede kennismaking te zijn want
Fürstenberg had tijdens de olympiade van
1954 Amsterdam als jong broekie van 18
handtekeningen gekregen, o.a. van Bronstein. Hij was in Den Haag in actie als
operator van de computers en woonde
intussen in België. Hij was lid van de club
Anderlecht die destijds gesponsord werd
door Bessel Kok (of zijn bedrijf SWIFT dat
later ontmaskerd zou worden als leverancier
van gegevens van interbancair geldverkeer
aan de FBI).
Fürstenberg liep met plannen rond om een
boek over Bronstein samen te stellen.
Omdat Bronstein kennelijk geen zin had om
zelf iets te doen, vroeg Fürstenberg mij om
de partijen te analyseren. Uiteraard weigerde
ik. Wie zit daar nou op te wachten?
Uiteindelijk zou Bronstein zelf het boek
schrijven waarvan een voor-editie door mij
grondig is bekeken. Ik checkte niet alleen of
de zetten, data en schrijfwijze van namen
klopten maar ook of het Engels goed was.
Ook werd door mij een lijst van Bronstein's
resultaten gepubliceerd die vrijwel volledig
is; ik ken geen boek dat zo'n uitgebreide lijst
heeft. In bijna alle boeken die ik ken staat
een onvolledige lijst. Wie weet bv. dat Euwe
ooit in de Westduitse clubcompetie heeft
meegedaan? (tegen het eind van zijn leven
in de 2e Bundesliga Süd voor Miesbach).
Vaak vergeten worden ook: nationale club
competities en landenwedstrijden. Plus
minder serieuze gebeurtenissen als:
demonstratiepartijen,
vluggertjes
tournooien, consultatiepartijen.
Ook checkte ik Bronstein's analyses. Ik
herinner mij dat hij zich afzette tegen
analyses van Botvinnik van de partij Bronstein - Simagin, halve finale 15e USSR
kampioenschap in 1946 Leningrad. Ik gaf
aan dat enkele van zijn opmerkingen over
Botvinnik's analyses niet klopten. Of hij nou
vond dat ik gelijk had of dat hij te lui was
voor een antwoord, weet ik niet. Wel dat hij
een behoorlijk deel van zijn kritiek wegliet.
Ook andere zaken klopten niet altijd. Zo
schreef hij dat iemand vlak na de Duitse
inval overleed terwijl dat een ruim een jaar
later was. En had het over 'mijn beste vriend'
(ik dacht Katetov uit CSR) waarbij hij een
verkeerde voornaam noemde.
Op mijn verzoek stuurde Tom Fürstenberg
mij deze voor-editie terug. Mijn
opmerkingen staan in rood, Bronstein's
reacties in blauw. Een collector's item!
Het boek is zeer goed ontvangen en er
verscheen al snel een herdruk. En het werd
vertaald in het Duits, Frans, Italiaans en
Spaans (maar niet in het Russisch, dacht ik);
deze uitgaven verschillen allemaal iets van
elkaar (aan het eind werden enige partijen
vervangen door zijn recente partijen tegen
de computer). Ik werkte zijn resultatenlijst
bij maar volgens Fürstenberg wilde
Bronstein zijn laatste resultaten die uiteraard
steeds minder werden, er niet meer in
hebben. Hij ging zeker nog tot en met 1997
door. Botvinnik hield het, zoals bekend, met
het LSG jubileum-tournooi van 1970
Oegstgeest voor gezien; hij was toen 58. "In
seinen Memoiren meint Botwinnik, daß er
den Fehler beging, sich nicht schon Anfang
1969 aus der Praxis zurückzuziehen. Danach
nahm er doch an drei Wettkämpfen teil.
'aber ich war schon nicht mehr in der Lage,
so zu spielen wie früher', schrieb er. Und
weiter: 'Ich gab mir Mühe, doch was sollte
ich tun - im Unterbewusstsein verstand ich
schon nicht mehr, weshalb ich arbeitete,
analysierte, mich anstrengte, wo ich bald
abtreten würde. In diesen Wettkämpfen
häuften sich bei mir Misserfolge,
Gleichgültigkeit, ich spielte ingesamt
schlecht.'", aldus A. Suetin in zijn boek Das
Schachgenie
Botwinnik
(Sportverlag,
Berlijn, 1990), p. 265. G. Sosonko: "In
August 1991 in Brussels, after concluding
an interview a journalist asked him [=
Botvinnik]: 'It is understandable that you
cannot now contend for the world
championship, but why don't you sometimes
play blitz or play chess just for that, for
Pagina 55
Rotterdamchess
Januari 2007
pleasure?" 'Young man, replied Botvinnik,
not looking at him. 'Remember this: I never
played chess for pleasure.' He always, even
in his youth, strongly disapproved of blitz,
of throwing the pieces around the board, of
flippancy. Botvinnik did not play for
pleasure, but was following his predestination, considering that he was fulfilling his
life's work, work which had been entrusted
to him by his motherland.", aldus in Russian
silhouettes (New in Chess, Alkmaar, 2001),
p. 190. Ook hier verschillen Bronstein en
Botvinnik dus hemelsbreed van elkaar.
Ik was niet zo enthousiast toen ik later van
Tom Fürstenberg een bundel in ringband
ontving met diverse correspondentie over dit
boek. Daar zaten ook brieven van mij bij die
uiteraard niet voor publicatie bestemd waren
en in mijn gebruikelijke nonchalente stijl
waren geschreven. Dat was dus niet zo
netjes van Tom. Er bestaan 4 exemplaren
van: Bronstein, Fürstenberg, ik en om
onduidelijke redenen kreeg Geurt Gijssen er
ook een. Het bevatte o.a. een brief van
uitgever Cadogan aan Bronstein. Het ging
om het hoofdstuk '40 Combinations with
explanations'. Op iedere pagina staat een
partij zonder commentaar. Dan volgt een
diagramstelling en wordt dit kritieke
moment besproken. Deze werkwijze had
Bronstein ook al toegepast in zijn veel
eerdere '200 Open games' (Batsford,
Londen, 1977). Het Cadogan boek had
echter een veel groter formaat zodat onder
diverse partijen veel witte ongebruikte
ruimte zou overblijven. Cadogan schreef:
dat willen we niet maar als wij het doen
moet u wel de meerkosten betalen (een paar
honderd pond, dacht ik). Uiteraard deed
Bronstein dat.
Een mooi boek met mooie inhoud (al was
het niet de eerder aangekondigde
autobiografie, het bevat wel diverse
bouwstenen) en mooi papier. Jammer dat de
bladspiegel verkeerd was. Aangezien ik zelf
diverse boeken heb geschreven (die mij - op
1 na na - alleen maar geld hebben gekost) let
ik altijd op zulk soort zaken. Mijn laatste
boek (zie elders in dit blad) heeft een
binnenmarge van 2,29 cm. en een
buitenmarge van 1.29 cm. Met het
programma dat ik gebruikte om te printen
(WP 8) is het niet mogelijk om het zo in te
stellen dat hij automatisch de even pagina's
een andere marge geeft dan de oneven (met
pagina nummers kan dat wel). Wellicht dat
het bij Word wel is geregeld. Zo'n boek als
dat van Bronstein is dus moeilijk te copiëren
aangezien de binnenkant er niet of vervormd
op komt. Tracht je het goed open te krijgen,
dan heb je kans dat het gaat breken.
17. Tot slot wat varia.
- Het merkwaardige schaakblad Kingpin no.
13 (1988), p. 27 geeft grafologische
schetsen door Jane Garvie. Ze zegt n.a.v.
Bronstein's opgeschreven woord 'strategy':
"Intelligent, speculative, imaginative, some
original ideas. Good memory for detail and
can be accurate and meticulous. Sense of
essentials. Caution, stops to think about
intended plans, wary of making mistakes.
Subjective - sees things vey much from own
point of view. Entertaining, dramatic,
powerful
personality.
Sociable
and
generous. Proud and confident. Wants to
impress others and receive attention and
recognition. Tries to overcome obstacles
with dash and personality and unwilling to
admit to failure (satisfied with the illusion of
success, if necessary). Dynamic and
enthusiastic. Attracted to great enterprises,
but may neglect matters of apparently lesser
importance. Adaptable, but rather easily
discouraged, emphatic. Frank and warmhearted."
- "Abgesehen von Botwinnik fand der erste
sowjetische Schachstil seine höchste
Verkörperung in Bronstein und mehr noch
in Tal. Nachdem man sich daran gewöhnt
hatte, daß die Sowjetunion alle Weltmeister
stellte, zeigten sich auffällige Wandlungen
im Schachstil. Die Spieler machten sich
damit vertraut, wie im Ausland gespielt
wurde. Sie fingen an, ein solideres, defensiveres Schach zu spielen. Sie zeigten weniger
Originalität." Aldus Reuben Fine in Die
Pagina 56
Rotterdamchess
Januari 2007
Psychologie des Schachspielers (Frankfurt/M., 1982), p. 115.
- Bronstein won diverse malen het blitz
kampioenschap van Moskou, vanaf 1949
gehouden in de zomer in de open lucht en
gesponsord door de krant Vecherny Moskva
['Avond Moskou']. Hij "even said that his
samovars [de eerste prijs] are more valuable
than any other chess achievement in his
career." (M. Savinov).
- Eens vroeg een Engelsman na de partij aan
Bronstein: Heeft U tijdens de partij nog dit
en dat geanalyseerd? Antwoord: "Jongeman,
je analyseert niet tijdens de partij, je
analyseert voor en na de partij. Tijdens de
partij speel je."
- "In seiner Jugend besass Bronstein eine
lebhafte
kombinatorische
Begabung.
Weniger sicher fühlte er sich in prosaischen
Situationen. Mängel gab es auch in seiner
Endspieltechnik. Botwinnik schrieb später:
'Wäre Bronstein im Endspiel stärker
gewesen, hätte ich den Wettkampf gegen
ihn natürlich verloren. Für mich sprachen
aber die menslichen und sportlichen
Schwächen des Herausforderers - das
Streben
nach
Ansonderlichem,
Wichtigtuerei, Naivität in der sportlichem
Taktik u.a.'", aldus A. Suetin, o.c., p. 160.
- "in the late 1970s and 1980s he was not
allowed to travel abroad for the 'crime' of
helping Korchnoi against Karpov in 1974"
(Colin Crouch in Kingpin 26/45).
Weer zo'n lukrake bewering: Bronstein was
in het westen in 1975/6 Hastings; 1976
London, Cleveland; en inderdaad niet van
1977 t/m 1982 (als we het Joegoslavische
tournooi van 1979 Vrsac niet meetellen);
1983 Rotterdam (vs computers); 1989
London, Manchester; en daarna, na de
zogeheten val van het communisme heel
vaak. J. Welling heeft ook wel eens gezegd
dat Bronstein al veel eerder moeilijkheden
had in het westen te spelen. Uiteraard, dat
had iedere Sovjet-burger. Toch deed hij van
1951 t/m 1960 mee aan 16 westerse
tournooien & landen-matches (we tellen
Joegoslavië dus niet mee). Veel collega's
konden pas uit het oostblok reizen vanaf de
perstroika tijd.
"Ons lid Fred van der Vliet publiceerde in december in eigen beheer het boek 'Chess in former
German, now Polish territories'. Met 4 + 142 p. (twee kolommen, A4 formaat) is het een zeer
uitgebreide versie van het artikel over Breslau dat verscheen in het clubblad van januari 2006.
Het boek (in het Engels maar met veel Duitse citaten) bevat slechts tekst, geen partijen. U kunt
het bestellen voor 20 Euro (inclusief verzending) op zijn bankrekening 516535218 o.v.v. 'boek'."
Pagina 57
Rotterdamchess
Januari 2007
Varia
Ton de Vreede
Hoofdklasse
Mark van der Werf en Liafbern Riemersma
zijn twee goede internationale meesters. Helaas
is Riemersma met het actieve schaken gestopt.
Medio jaren negentig was hij een van de topscorers van de toenmalige hoofdklasse en wist
menige goede spelers te verslaan.
In de onderstaande partij komt een fraai stellingsbeeld voor na de 38ste zet (Ta2) van zwart.
Deze configuratie had ik nog niet eerder zo
gezien.
Wit :
Zwart :
Mark van der Werf
Liafbern Riemersma
Hoofdklasse, 5e ronde, 06-01-1996
Berkel/BSG – Amstelveen , bord 3)
(Van
1.Pf3 c5 2.c4 Pc6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7
5.Pc3 e6 6.d3 Pge7 7.h4 h6 8.Ld2 d5
9.a3 b6 10.O-O O-O 11.Tb1 a5 12.Dc1
Kh7 13.Pb5 a4 14.cxd5 exd5 15.b4 axb3
16.Txb3 d4 17.Lf4 Le6 18.Tb2 Pd5
19.Dd2 Dd7 20.Tc1 Ta5 21.Kh2 Tfa8
22.Pd6 Txa3 23.Pc4 T3a6 24.Pfe5 Pxe5
25.Pxe5 Dd8 26.Le4 f5 27.Lxd5 Lxd5
28.Pc4 Lxc4 29.Txc4 Dd7 30.Tc1 Dd5
31.Tcb1 Ta2 32.Kg1 b5 33.Dc1 Txb2
34.Txb2 c4 35.dxc4 bxc4 36.Db1 c3
37.Tb6 De4 38.Dc1 Ta2
39.Td6 Dxe2 40.Df1 Dxf1+ 41.Kxf1 c2
42.Kg2 Le5 43.Td7+ Kg8 44.Td8+ Kf7
45.Lxh6 f4 46.Tf8+ Ke7 47.Tc8 Kd7
0-1
Nova College toernooi, Haarlem juli
2006
In Haarlem wordt het Nova weekend inmiddels
een traditie. Een uitstekend georganiseerd
toernooi met een fraaie website. Door het meespelen van een aantal grootmeesters en meesters is het ook kwalitatief een goed bezet toernooi.
De dagbulletins zijn zeker lezenswaard en
daarom publiceer ik hieruit een stukje proza,
inclusief een heel aardige partij. Speel en amuseer:
Rondebulletin 3
Geen valse bescheidenheid, zo besloten we het
vorige bulletin. Toch waren we verbaasd toen
al na een uurtje een blonde jongen van een
jaar of twaalf in de deuropening stond en met
zijn notatiebiljet wapperde: "Alstublieft, voor
de schoonheidsprijs!"
We speelden de partij na, met slinkende scepsis
- wat David Klein hier op het bord strooit is
niet gering. De witte koning gaat mat op het
verre f6.
"Die jeugdspelers worden steeds beter", mopperde de bejaarde Lennart Dek (19 jaar en nog
goed ter been), zonder enige ironie. Hij heeft
gelijk.
Wit : Erik Jostmeijer (1903)
Zwart : David Klein (1642)
1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nf3 Bg7 4.Nc3 0-0
5.g3 d6 6.Bg2 Nbd7 7.0-0 c6 8.Re1 Qc7
9.e4 e5 10.d5 c5 11.Bg5 a6 12.a4 h6
13.Be3 Ng4 14.Nh4 Nxe3 15.fxe3 Qb6
16.Qe2 Nf6 17.h3 Qd8 18.Rf1 Nh5
19.Kh2 Nxg3 20.Kxg3 Qg5+ 21.Kh2
Qxh4 22.a5 f5 23.Qf2 Qg5 24.Qg3
Qxg3+ 25.Kxg3 f4+ 26.exf4 exf4+
27.Kf3 g5 28.Na4 h5 29.Nb6 g4+
Pagina 58
Rotterdamchess
Januari 2007
30.hxg4 Bxg4+ 31.Kf2 Rae8 32.Bf3
Bd4+ 33.Kg2 Re7 34.Rab1 Rg7 35.Kh2
Re8 36.Rbe1 Bxb2 37.Kg2 Bxf3+
38.Kxf3 Rg3+
39.Kxf4 Be5+ 40.Kf5 Rf8+ 41.Ke6
Rg6+ 42.Kd7 Rg7+ 43.Ke6 Re8+
44.Kf5 Bg3 45.Rb1 Re5+ 46.Kf6 Bh4#
0-1
Tb8 13.Pd6 Lxd6 14.exd6 Pb4 15.Kb1
Pf6 16.a3 Pe4 17.De1 c3
18.b3 Da5 19.Lc1 Pxc2 20.Kxc2 Ld7
21.b4 Da4+ 22.Kd3 c2 23.Td2 Db3+
24.Ke2 Lb5+ 25.Td3 Dxd3#
Li Shilong
Onze invaller eerste bord Chinees heeft veel
waardering voor ons zomerschaak circuit.
Hij speelde mee in het ACT (Amsterdam),
Open NK (Dieren) en het Hogeschool Zeeland
in Vlissingen.
Hoewel Peng vertrokken is naar Spijkenisse, is
de toezegging gedaan dat eventueel aanwezige
Chinese grootmeesters toch voor ons blijven
spelen. Ongetwijfeld zal Li Shilong terugkomen naar Nederland, want die toezegging heeft
hij al gedaan.
In Dieren was zijn spel wat wisselvallig, maar
in de laatste ronde zette hij zijn tegenstander
op fraaie wijze mat en maakte daarmee veel
goed.
Wit :
Zwart :
R. Pruijssers
Li Shilong
9e ronde – 03/08/2006
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Pf6 4.e5 Pfd7 5.f4
c5 6.Pf3 Pc6 7.Le3 Le7 8.Dd2 O-O 9.OO-O c4 10.f5 b5 11.fxe6 fxe6 12.Pxb5
0-1
Meesterklasse
In de meesterklasse van het seizoen 2006/2007
zijn een aantal significante wijzigingen doorgevoerd.
Speeltempo:
De zogenaamde uitvluggerfase is ingekort van
30 naar 15 minuten. Ergo, de totale wedstrijd
duurt nu nog maximaal 6½ uur. Een half uur
minder werk voor de spelers en de non-playing
captain, maar de laatste zal nu wel meer pilletjes moeten gaan gebruiken.
Pagina 59
Rotterdamchess
Januari 2007
Play-off:
De play-off's zullen niet meer gespeeld worden.
Aan de ene kant is dat jammer, want het idee
was in navolging van vele andere sportdiciplines extra publiciteit en bezoekers te genereren.
Echter de Meesterklassecompetitie ligt bij de
kranten in het verdomhoekje en er komen dus
nauwelijks toeschouwers.
Maar voor het sportieve verloop van de competitie is dit een goed besluit. De afgelopen
jaren was bovenal de laatste ronde een grote
farce. Teams die normaal met 5 of 6 groot-
meesters speelden, kwamen nu met slechts één
grootmeester en de rest werd opgevuld met
zwakke invallers, of men kwam zelfs onvolledig op. Ofwel het team kwam wel met een
normale opstelling, maar speelde maar wat en
verloor dan eenvoudig van een veel zwakker
team. Het resultaat was dan ook dat speciaal
voor de degradatiekandidaten er soms heel
wrange scores ontstonden en "verkeerde" clubs
degradeerden.
Bovendien is het voor de betaalde clubs zonder
de play-off's beter te organiseren en kostenbesparend.
Reisverslag deel 2
Frans Vreugdenhil
Ik heb vorig jaar leuke reakties gehad op mijn
toenmalige reisverslag, dus ben ik nu maar
weer achter mijn computer gekropen. Ik neem
mij altijd voor het zo kort mogelijk te houden,
al was het maar omdat ik in een zo bedroevend
laag tempo kan typen, maar ja, dat lukt mij
meestal maar slecht want tijdens twee toernooien, gespeeld op twee verschillende continenten, maak je nogal wat mee…
Overture
De voorbereiding op de toernooien was slecht.
Voor ik op vakantie ga, wil ik altijd nog veel
zaken regelen op de dag voorafgaand aan het
vertrek, ik had hiervoor nog een vrije dag beschikbaar gehouden, maar dat ging niet door.
Er was een pijp lek en die moest eerst nog
gemaakt worden, weg vrije dag…
Uiteindelijk 's avonds laat nog de laatste dingen ingepakt. Deze maal ging ik niet alleen op
vakantie.Ik had drie andere schakers overgehaald om mee te gaan; Drie WSC’ers, te weten
Andre Duijvestein, Bert de Jong en de talentvolle Michiel van Woerden. De vader van Michiel bracht ons naar schiphol.
De reis verliep voorspoedig, echter het inchecken in ons hotel ging niet zo eenvoudig. Er
werd met creditcards pinpassen, dollars, euros
en zelfs guldens betaald.
In de driepersoonskamer stonden twee tweepersoons bedden, dus ontstonden er heftige
discussies over wie met wie in het tweepersoonsbed moest slapen. Voor Andre stond het
al vast, hij zou alleen in het tweepersoonsbed
slapen. Voordat de discussie uit de hand zou
lopen kwam Fabio, de grote organisator van
het toernooi, met de oplossing, hij zou wel
even een derde bed regelen. Dit bed was echter
weer te klein dus de discussie ging weer verder. Gelukkig maakte Andre na een paar dagen
een eind aan het gekibbel door het te kleine
bed onder te kotsen, want toen was iedereen
het er wel over eens dat hij maar in dat bed
moest blijven slapen.
Tate
GM Shabalov dacht dat het tournooi nogal saai
zou worden want IM Tate zou niet meedoen.
Ik was al blij, maar Fabio temperde de vreugde
door te melden dat hij een dag later zou komen. De volgende dag was hij er dan ook. Ik
wilde hem nog blij maken door hem te vertellen dat hij in Nederland al beroemd was geworden door een stuk van John van der Wiel in
“Schaaknieuws”. Hij had een partij tegen Arlette van Weersel gespeeld en na afloop had hij
haar gevraagd, “en wat gaan we nu doen?”
Maar dom natuurlijk, ik had het kunnen weten,
een goede vrouwenversierder wordt altijd heel
kwaad als hij de waarheid hoort, en hij werd
heel erg kwaad.”Hij heeft mijn reputatie geruïneerd”??????? Hij dreigde eerst de arm van
Pagina 60
Rotterdamchess
Januari 2007
John en daarna zijn nek te breken. Daar werd
ik op mijn beurt weer pissig over en ik besloot
maar een tijdje niets meer tegen hem te zeggen. De andere dag kwam hij toch weer naar
mij toe en toen ik hem kon vertellen dat het
een heel humoristisch stuk was van John van
der Wiel, was hij weer een beetje gerust gesteld. Jaan Ehlvest vertelde dat je in Amerika
een groot bedrag kon eisen wegens reputatieschade.
Andre dacht dat hij Tate nog wel een beetje
aankon. Tate analyseerde samen met mij een
partij en andre wilde even een stuk rechtzetten.
“DON’T TOUCH MY PIECES!”. Hoe die
man dat kan zeggen, met zo’n autoriteit en
zo’n agressie, ongelofelijk. Zelfs Andre ging
verschrikt weer gauw zitten en waagde het niet
meer om een stuk van Tate aan te raken, laat
staan dat hij hem terecht wees.
Als hij nuchter was ging het nogal met hem
maar als hij dronken was was er niets meer met
hem te beginnen. Een keer ging hij met mij,
Robert Ris, Jan Werle en Bert de Jong naar een
discotheek, hij was al helemaal van de wereld.
De andere jongens hadden ook wel moeite met
hem maar ze konden er beter tegen dan ik, dus
ben ik na een tijdje maar weer naar mijn hotel
gegaan. Op een gegeven moment werd hij zo
vervelend en agressief dat hij de discotheek
werd uitgezet, zo vertelde Jan Werle mij. Midden in de nacht belde hij mij op om te vragen
of ik de taxi naar zijn appartement zou betalen.
Maar ik was toch al niet zo blij met hem en
gooide direkt de hoorn op de haak. De andere
dag vroeg ik hem of hij er geen angst voor had
dat andere mensen bang voor hem zouden
worden. “Yes Frans, but they have to be afraid
of me, because if somebody thouch me, you
know, police, ambulance, funeral”.
Toen hield ik mijn mond maar. Gelukkig had
hij er toch nog wat van geleerd, want hij heeft
mij daarna niet meer bedreigd.
Met de drie andere jongens ging het heel best.
Ik heb alleen Andre even rustig moeten toespreken omdat hij toch wel heel warrige taal
begon uit te slaan. Andre is gelukkig snel van
begrip en ik moet zeggen dat hij zich voor de
rest van de vakantie heel sociaal heeft gedragen. Ik heb hem zelfs niet zo veel meer horen
vloeken! Als je de één zag dan was de ander
niet ver uit de buurt. Het waren echte cultuurbarbaren, want zelfs op de vrije dag, toen de
anderen het eiland een beetje gingen verken-
nen, bleven ze liever in het zwembad, want
daar was tenminste bier en patat!
De laatste dag zijn we gelukkig nog wel naar
het Christoffel park geweest.
Het schaken ging niet echt geweldig. De eerste
paar ronden ging het nog wel, maar daarna was
het knudde. Alleen tegen, hoe kan het ook
anders, Tate, heb ik nog een geweldige partij
gespeeld. Zelfs Jaan Ehlvest kwam regelmatig
kijken hoe de partij verliep. Bert speelde wel
een heel goed toernooi, ik moest nog alles uit
de kast halen om een remise uit onze partij te
slepen. Michiel won nog honderd dollar voor
de spelers zonder rating.
Familie Schut
Er was ook nog een echte schaakfamilie, de
familie Schut, Heleen en Han met 2 dochters,
Donna en Lisa, stuk voor stuk goede schakers.
Vader Han speelde een bijzonder goed toernooi. De dochters waren bijzonder talentvolle
speelsters. Donna Schut was het eerste meisje
die bij de jongens tot en met veertien jaar
kampioen geworden was, maar ook Lisa had
toch al een rating van boven de 1900.
En wat ik heel belangrijk vind ze had de goede
agressieve schaakstijl.
De familie Schut was bijzonder gastvrij, iets
waar ik regelmatig van geprofiteerd heb, zeker
omdat de andere drie vaak in geen velden of
wegen te zien waren.
Met Heleen heb ik nog vele discussies gevoerd. Ze was ook gelovig en had veel interesse in geloof en ook politiek. Dat was natuurlijk
echt iets voor mij en uiteraard kwamen ook
mijn theorieën over de vrouwen aan de orde.
Maar dat vrouwen op overheersende mannen
zouden vallen, dat kon ze toch niet erg geloven. Misschien dat er ooit nog eens iemand
komt die mij met ijzersterke tegenvoorbeelden
uit de droom kan helpen. Wel had ook zij het
idee dat het uiterlijk van een vrouw wel enorm
belangrijk was voor een man. Genoeg stof voor
diepgaande discussies dus. Zelfs Shabalof en
zijn vriendin mengden zich erin. Zij dachten
dat het uiterlijk voor minstens 80% de aantrekkingskracht van een vrouw bepaalde. Bert en
ik moesten daar wel om lachen, want de vriendin van Shabelov lijdt aan anorexia. Ik ben
benieuwd of ik ooit nog iemand tegen kom, die
net als ik denk dat het uiterlijk slechts 25% van
de aantrekkingskracht uitmaakt. Het gedrag is
veel belangrijker en mannen vallen gelukkig
wel op vriendelijk en aardig! Overgens kwam
Andre nog met een heel bijzondere eigen theo-
Pagina 61
Rotterdamchess
Januari 2007
rie. Hij dacht dat voor een vrouw het uiterlijk
voor 80% belangrijk was, maar voor een man
maar 20%. Zoveel mensen, zoveel denkbeelden. Zelf denk ik dat het uiterlijk voor zowel
mannen als vrouwen even belangrijk ism Misschien dat vrouwen meer naar het gezicht en
mannen meer naar het figuur kijken. Mochten
er onder jullie mensen zijn die er nog andere
ideeën op na houden dan hoor ik dat natuurlijk
heel graag.
De andere jongens gingen na afloop van het
toernooi weer naar huis.
Ik ging gelukkig nog naar een ander toernooi,
samen met Fabio naar Chigaco. Ik had daar
altijd al eens heen gewild, temeer daar er ook
nog familie van mij woont.
De eerste persoon die we er tegen kwamen was
TATE!
En wie had hij bij zich, het kan niet anders een
VROUW!
En wat voor een vrouw, eentje die half zo oud
was als hij.
Hij kwam mij direkt bedanken want,
met dezelfde variant die ik tegen hem gespeeld
had, had hij van de koploper in een rapidtoernooi gewonnen en 300 dollar in zijn zak gestoken. Verder kwam ik nog een oude schaker
tegen die Fischer heel goed gekend had. Hij
vertelde leuke verhalen over hem.
Het schaken ging hier wel bijzonder slecht. Op
een gegeven moment kwam ik zelfs tussen de
vrouwen terecht. Tegen twee “1200-spelers”
kon ik maar net winnen. Ik denk dat ik een
TPR gescoord heb van net boven de 1600.
Familiebezoek
Doordat het schaken zo slecht ging kon ik gelukkig een paar dagen vrij nemen om mijn
familie te bezoeken. Ik had een fantastische
wagen gehuurd, alleen maakte ik er in Amerika
niet veel indruk mee. De weg vinden in de VS
is gelukkig zo moeilijk niet, echter het grote
aantal files was een veel groter probleem. Mijn
familie heeft me veel van Chigaco laten zien;
de stad was veel mooier dan ik gedacht had,
helemaal langs het Michiganmeer gebouwd.
Na afloop nog even bij een oom langs geweest;
ik had al 25 jaar geleden beloofd om hem een
keer te bezoeken, en belofte maakt schuld!
Hij woonde in Michigan, geweldig wat een
ruimte die mensen daar hebben. Een schoonzoon van hem had zelfs een oude farm met
eigen jachtterrein. Zelf had mijn oom een grote
farm maar hij had echter al zijn land verpacht,
alleen de grote schuren waren nog van hemzelf. Hij leek veel op mij want hij bewaarde
ook alles en had net als ik heel veel en ook
heel oude machines. Ook had hij hele bouwwerken gemaakt.Twee oude betonnen silos van
ruim twintig meter hoog had hij omgebouwd
tot drie appartementen. Zelfs bij het bovenste
appartement had hij geen steigers gebruikt, ik
zou ervoor tekenen als ik dat op mijn 70ste jaar
nog zou kunnen.
Daarna heb ik Fabio weer opgezocht in Chicago. Hij was er nog want we zouden samen
weer terugvliegen naar Curaçoa, omdat het
voor mij goedkoper was om via Curaçoa terug
te vliegen naar Amsterdam dan direct vanuit
Chicago naar Amsterdam.
Tate was er ook weer, alleen hij was een beetje
treurig, want zijn vriendin was opgestapt. Ik
kon hem weer wat opvrolijken door te zeggen
dat ik zeker van was dat zij hem binnenkort
wel weer zou opbellen en hem zou vertellen
dat ze nog steeds sterke gevoelens voor hem
koesterde. Hetgeen later op de avond dan ook
prompt gebeurde.
Terug in Curaçoa zijn we voor de laatste maal
nog naar het casino geweest. Ik zat tussen een
groep lokale spelers. Ze werden op een gegeven moment kwaad op mij omdat ik volgens
hen moest passen bij viertien als de bank 7 t/m
aas had. Ik vertelde ze dat ik de regels heel
goed kende, maar dat maakte ze alleen maar
bozer. Ik haalde de lage kaarten uit het spel en
dat was in het voordeel van de bank??? Ik vertelde ze ook nog dat ze op internet naar de
tabellen moesten kijken en probeerde met het
noemen van percentages nog een beetje indruk
te maken, maar ook dat was tegen dovemans
oren gezegd.
Tja die antillianen zijn net mensen…
De andere dag nog naar een antilliaanse kerk
geweest. Ik kon er niets van verstaan, maar het
was wel een heel andere sfeer dan de avond
ervoor.
En 's avonds helaas weer terug.
Zo'n maand vliegt om.
En 's middags had ik geen tijd om even te blijven liggen want door hevige regenval liepen
veel goten in mijn kassen over en daar moest
weer wat aan gedaan worden.
Welkom thuis!
Pagina 62
Rotterdamchess
Januari 2007
Voor de echte fanatieke schakers onder ons
nog even de schitterende partij tegen IM Tate:
1. e4 e5
Jaan Elvest heeft op zijn kamer nog lang naar
Lb4 gekeken, maar hij kwam er niet uit.
10.0-0 Pe6 11.Df3 De7 12.Pd2 g4
13.Df2 Th5 14.Pc4 f5 15.exf6 gxf6
16.Le4 Kf7 17.Lf5 Lg7 18.Pe5 kg8
19.Pxg4 d6 20.Lxe6?
Alleen de ware liefhebber durft deze zet te
spelen!
2. Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.Lc4 Pf6 5.Pg5!
De enige juiste zet.
5...Pe5!
Tate durft tenminste te schaken
6.Lb3 h6 7.f4 hxg5 8.fxe5 Pe4 9.Ld5 Pc5
Ik besloot opeens laf te spelen en ruilde alles
af. Ik dacht dat een eindspel met ongelijke
lopers wel genoeg was voor remise, maar mijn
twee vrijpionnen op de h- en g-lijn bleken niets
waard te zijn, dus verloor ik nog. Maar ik heb
Tate nog wel bedankt voor de geweldige partij.
Match Stockholms SS - Berlin SG 1927
Ton de Vreede
Weer een stukje schaakgeschiedenis is gevonden. De aanleiding van de wedstrijd tussen
deze twee clubs was het honderdjarig bestaan
van de Berliner Schachgesellschaft. De keuze
op de Stockholmse schaakclub was geen toeval, want deze club was de oudste schaakvere-
Pagina 63
Rotterdamchess
Januari 2007
niging van Zweden, opgericht in 1866. De
match werd gespeeld op 10 en 11 september
1927.
Aan Duitse zijde speelden twee bekende spelers, namelijk Post en Sämisch en bij de Zweden Nyholm en bovenal de toen nog jonge
G. Nyholm
H. Ljunggren K. Olsson
W. Wendel
E. Jacobson
G. Stoltz
G. Dahl
B. Börjesson K.W. Andersson E. Carlén
-
Stolz. Enige jaren later zou hij samen met
Stahlberg en Lundin deel uitmaken van de
fameuze drie Zweedse musketiers, die vele
keren succes hadden, niet op de laatste plaats
als Zweeds nationaal team.
Resultaat
E. Post
F. Sämisch
W. Schlage
O. Zander
K. Helling
K. Pahl
L. Westphal
W. Dallman
P. Bodenstein
K. Schirm
1-0
0-1
½-½*
½-½
0-1
1-0
1-0
0-1
1-0
1-0
1-0
½-½
½-½
0-1
0-1
1-0
0-1*
1-0
1-0
½-½
Totaal: 11½-8½ (6-4, 5½-4½)
*Partijen werden gearbitreerd door Emanuel Lasker.
Partij 1
Wit : E. Post
Zwart : G. Nyholm
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 Pf6 4.Lb5 Lb4
5.0-0 0-0 6.d3 d6 7.Lg5 Lxc3 8.bxc3 h6
9.Lc1 Pe7 10.Te1 c6 11.Lc4 Pg6 12.d4
Dc7 13.h3 Le6 14.Ld3 Tad8 15.c4 c5
16.d5 Lc8 17.Ph2 De7 18.Pg4 Pxg4
19.hxg4 Dh4 20.g5?
20…hxg5 21.g3 Dh6 22.Le3 f6! 23.f3
Kf7 24.Lf1? Th8 25.Kf2 Dh2† 26.Lg2
Th3 27.Kf1 Txg3 28.Te2 Lh3 29.Lxh3
Dh1†
0-1
Partij 2
Wit : G. Nyholm
Zwart : E.Post
1.e4 Pf6 2.Pc3 e5 3.Pf3 Pc6 4.Lc4 Pxe4
5.Ld5 Pxc3 6.dxc3 Le7 7.Dd3 d6 8.h4
h6(?) 9.Dc4 0-0 10.Pg5! Lxg5 11.hxg5
Pa5 12.De4 c6 13.Txh6!
13…Te8 14.Lxf7†! Kxf7 15.Dg6† Kg8
16.Th7 Dd7 17.Dh5 Kf8 18.g6!
19.Lg5† Ke6 20.Dg4† Kd5 21.Td1† Kc5
22.Db4‡
1-0
Partij 3
Pagina 64
Rotterdamchess
Januari 2007
Wit : F. Sämisch
Zwart : H. Ljunggren
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 d5 4.Pc3 Pbd7
5.e3 Le7 6.Ld3 0-0 7.0-0 c5 8.De2 b6
9.b3 Lb7 10.Lb2 Pe4 11.Tad1 Dc7
12.Pb5 Dc8 13.Tc1 a6 14.Pc3 f5 15.Tfd1
Pdf6 16.Pe5 De8 17.f3 Pxc3 18.Lxc3
Dh5 19.Te1 Ld6 20.Db2 a5 21.Dc2 Tac8
22.De2 Tc7 23.Tc2 Pd7 24.cxd5 exd5
25.f4 Dh6 26.g4 Lxe5 27.dxe5 fxg4
28.Dxg4 d4?
18.Lxf6! Dxf6 19.Taf1 De6 20.Txf8†
Kxf8 21.Tf1† Ke7 22.Tf7† Kd8 23.Dg5†
Te7 24.Lf5 Df6 25.Txf6 gxf6 26.Dxf6
Lxf5 27.Dxf5 Kc7 28.h4 exd4 29.cxd4
1-0
29.Lxd4 Tc6 30.Lb2 b5 31.Le4 Tb6
32.Lxb7! Tg6 33.Dxg6 Dxg6† 34.Tg2
Dd3 35.e6 Tf6 36.exd7 Tg6 37.Txg6
hxg6 38.Ld4!
1-0
Partij 4
Wit : K. Helling
Zwart : E. Jacobson
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.Lg5 Lxc3
5.bxc3 h6 6.Lh4 d5 7.e3 0-0 8.g4 Tfe8
9.f4 Pbd7 10.Pf3 c6 11.g5 hxg5 12.fxg5
Pfe4 13.g6 f6 14.Pfd2 Pxd2 15.Kxd2 Pf8
16.Dh5 De7 17.Ld3 e5
Partij 5
Wit : E. Jacobson
Zwart : K. Helling
1.d4 Pf6 2.Pf3 g6 3.c4 Lg7 4.Pc3 0-0 5.e4
d6 6.Le2 Pfd7 7.0-0 c5 8.Le3 b6 9.Dd2
Tfe8 10.Tad1 Pbc6 11.Tfe1 Dc7 12.d5
Pce5 13.Pfh4 Pdf8 14.h3 Lf6 15.Lg5
Lh8 16.f4 Ped7 17.Pf3 a6 18.Lh4 h6
19.Ld3 Pfh7 20.g4 b5 21.cxb5 c4 22.Lb1
g5 23.fxg5 axb5 24.gxh6 b4 25.Pce2 c3
26.Dc2 Pe5 27.Pxe5 Lxe5 28.Lg3 Pg5
29.Kg2 Kh7 30.Lxe5 dxe5 31.bxc3 Dd7
32.Teh1 Teg8 33.Pg3 Taa3!
Pagina 65
Rotterdamchess
Januari 2007
34.Td3 Pxh3! 35.Txh3 Dxg4 36.Thh1 f5
37.Dd1 f4 38.Dxg4 Txg4 39.Thc1 La6
40.Tf3 Le2 41.Tf2 Txg3† 42.Kh2 Lc4
43.Tg2 Taxc3 44.Tcxc3 Txg2† 45.Kxg2
bxc3 46.Kf3 Lxa2
0-1
Partij 6
Wit : K. Pahl
Zwart : G. Stoltz
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.Dc2 c5 5.e3
Pc6 6.Pf3 b6 7.Le2 Lb7 8.Ld2 cxd4
9.exd4 Tac8 10.a3 Le7 11.Le3 Pa5 12.b3
d5 13.c5 bxc5 14.dxc5 Pac6 15.Lb5 0-0
16.b4 Pg4! 17.Lxc6 Lxc6 18.Pd4 La8
19.De2 Pxe3 20.fxe3 Lh4†! 21.g3 e5!
22.Pf5 d4 23.0-0-0 Lxh1 24.gxh4 Df6
25.Tdxh1 Dxf5 26.Pb5 De4 27.Thd1
Tfd8 28.Kb2 d3 29.Dd2 a6 30.Pbd6
Txd6 31.cxd6 Tc2† 32.Dxc2 dxc2
33.Td2 Dxe3 34.Kxc2 Kf8 35.d7 Dxd2†
36.Kxd2 Ke7
0-1
Partij 7
Wit : G. Stoltz
Zwart : K. Pahl
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 Pf6 4.d4 exd4
5.Pxd4 d6 6.Lb5 Ld7 7.0-0 Le7 8.b3 a6
9.Le2 0-0 10.Lb2 Pcxd4 11.Dxd4 Le6
12.Pcd5 Lxd5 13.exd5 Pfe8 14.Db4!
Dc8(?) 15.Tae1 Lf6 16.Lg4 Db8 17.Lc1
c5 18.dxc6 bxc6 19.Dxb8 Taxb8
20.Ld7 c5 21.Lf4 Tbd8 22.Lxe8 Tfxe8
23.Lxd6 Txe1 24.Txe1 Lc3 25.Lc7 Tc8
26.Te7 Lf6 27.Td7 h5 28.La5 c4 29.Tc7
Td8 30.g3 Td5 31.Lb4 a5 32.Le7 Td1†
33.Kg2 cxb3 34.axb3 Ld4 35.Lc5 Le5
36.Tc8† Kh7 37.Lb6 Td5 38.c4 Td2
39.Ta8 Lc3 40.Le3 Tc2 41.Kf3 Lb4
42.Ld4 Kg6 43.Ke4 Td2 44.Le3 Tc2
45.h4 Kf6 46.Kd5 Kf5 47.c5 Tc3 48.c6
Td3† 49.Ld4 Ld6 50.Kxd6 Txd4 51.Kc5
1-0
Pagina 66
Rotterdamchess
Januari 2007
Schaken op postzegels
Herman van Bekkum
Bulgarije eerde recent Veselin Topalov met een mooie postzegel, vervat in een blokje dat een wereldkampioenschap deed verwachten. Dat is er net niet uitgekomen, maar Topalov heeft al wel de schaakwereld verrijkt met vele prachtige partijen.
Topalov's spel kan wellicht vergeleken worden met dat van Mikhail Tal, zo'n halve eeuw geleden, dat
ook magisch overkwam. Tal was kortstondig wereldkampioen (1960-1961) en is op talrijke postzegels
afgebeeld (zie o.a. het clubblad van juni 2002). We laten hier Tal, op jongere en oudere leeftijd en met
onafscheidelijke sigaret, nog even zien op een blokje van Kirgizië.
Pagina 67
Rotterdamchess
Januari 2007
Mijn lievelingsboek is "Attack with Mikhail
Tal", Tal's laatste boek, geschreven samen met
Lakov Damsky. Ik bracht er, zonder me ook
maar een moment te vervelen, vele kilometers
in de lucht mee door. Een ander mooi Tal-boek
is van de hand van Joe Gallagher: "The magic
of Mikhail Tal", besproken door Maarten de
Zeeuw in het clubblad van januari 2002.
Wereldkampioen werd Vladimir Kramnik. Hij
is centraal afgebeeld op een 2004-blok van Sāo
Tomé e Principe, naast ons erelid Viktor Korchnoi.
Pagina 68
Rotterdamchess
Januari 2007
De eerste match Euwe-Colle
Zutphen , 4-11 april 1924
Ton de Vreede
Inleiding
Dit artikel is een hommage aan onze Belgische
schaakvrienden. Vele van hen hebben inmiddels voor ons eerste team gespeeld. De meest
aansprekende, met vele belangrijke overwinningen, is natuurlijk Luc Winants, reeds gedurende een lange periode de sterkste speler van
België.
Er is een lijn in opvolging vanaf Colle via
O’Kelly de Galway naar Winants.
Luc zelf heeft veel belangstelling voor Colle
en heeft veel over hem verzameld. Niet slechts
Colle heeft zijn interesse maar natuurlijk ook
de Belgische schaakhistorie in het algemeen.
Hij heeft in het verlengde hiervan een fraaie
website geopend, waar hij gedurende de laatste
jaren steeds weer nieuwe historische feiten aan
heeft toegevoegd.
(www.users.skynet.be/jardinsdecaissa)
Met dit artikel hoop ik een bijdrage te leveren
aan zijn zoektocht.
De matchpartijen zijn niet beschikbaar in
ChessBase en ook niet op de site van Luc.
Maar buiten dit feit was deze match een heel
interessant moment in de Nederlandse schaakhistorie en op het moment van spelen ook
boeiend en bepalend voor de verdere ontwikkeling van deze twee jonge meesters.
Voorspel
We schrijven 1923.
Colle en Euwe waren twee jonge meesters die
inmiddels al een flink aantal successen geboekt
hadden. Bovendien waren zij twee spelers die
praktisch in iedere partij voor de volle winst
gingen, gezien hun jeugd was dat ook logisch.
Colle had een aantal fraaie toernooi resultaten
op zijn naam staan. In Margate werd hij tweede, in Scheveningen behaalde hij de derde
plaats, Hastings wederom derde en in het sterk
bezette toernooi te Meran behaalde hij 50%.
Detail was dat hij de twee partijen tegen Euwe
beide gewonnen had!
De Match.
Het was niet slechts een spannende wedstrijd,
maar er was buitengewoon veel strijdlust.
Er werd voluit op winst gespeeld en vele partijen waren combinatierijk.
Het meest opvallend was dat er geen enkele
partij in remise eindigde en dat er met wit maar
liefst 7x gewonnen werd! Euwe kon deze trend
pas in de laatste en achtste partij doorbreken en
won voor de eerste keer in de ontmoeting met
zwart en daarmee tevens de match.
Scoreverloop:
Colle
Euwe
0 1 0 1 0 1 0 0 3
1 0 1 0 1 0 1 1 5
Pagina 69
Rotterdamchess
Januari 2007
De partijen
helpen niet; er volgt 16. Tg8+ Kd7 17. Lxe7
Df2+ 18. Kd1.
Partij 1
Wit : Max Euwe
Zwart : Edgar Colle
1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6
5.Pc3 a6?
16.Tg8+ Pf8 17.Dxf8+
Hier moest d6 gespeeld worden.
Het eenvoudigste, wit wint een stuk.
Ook Lxe7, Dxe7 18. Ke2! was goed. Zwart is
dan gedwongen met Txd3 de kwaliteit te geven, daar op Tf6, Txf8+ volgt.
17…Lxf8 18.Lxd8 Ld7 19.Lb6
Dreigt Lc5.
6.e5! Pg8 7.Ld3 d5 8.exd6
Het beste, anders kon de pion wel eens zwak
worden.
8…Lxd6 9.Dg4!
De sterkste voortzetting van de aanval.
9…Le7
Zwart heeft weinig keus; g6 verzwakt de koningsvleugel te zeer en op Df6 volgt
eenvoudig 0-0.
19…f5 20.Tg3!
Het beste; op Lc5 zou Kf7 volgen en de zwarte
vrijpionnen blijven gevaarlijk.
Nu is zwart op den duur gedwongen op g3 te
ruilen, waarmee de kracht der vrijpionnen
gebroken is.
20…Lc6 21.Pe2 Kf7 22.Pd4
23.hxg3 Ld6 24.Kf2 Tg8 25.Pxc6
Txg3
Een tijdelijk pionoffer.
10.Pf3
Natuurlijk niet Dxg7 wegens Lf6; nu echter
dreigt Dxg7.
10…Pf6
Er is geen bevredigende voortzetting; op Lf6
volgt Pe4.
11.Dxg7 Tg8 12.Dh6 Txg2 13.Lg5!
25…Lxg3+ 26.Kf3 bxc6 27.Tg1 Tb8
Of f4, 28. Lc7 en wint pion f4.
28.Ld4 e5
Op Ld6 zou volgen 29. Tg7+ Kf8 30. Td7 en
wit verovert enkele zwarte pionnen.
29.Txg3 exd4 30.b3
Wit heeft zijn doel bereikt, de zwarte pionnen
zijn thans waardeloos.
Nu dreigt Dh3; Pg8 gaat niet wegens Dxh7 en
Pg4 strandt op Dh3.
30…Kf6 31.Kf4 a5 32.Lxf5 a4 33.Lxh7
axb3 34.axb3 Tb4 35.Ld3 Ke6 36.Ke4
Kd6 37.Lc4
13…Txf2 14.Lxf6
Kxf2? Pg4+
14…Txf3 15.Tg1!
Zwart geeft op. Er is geen verdediging meer.
1-0
Partij 2
Wit : Edgar Colle
Zwart : Max Euwe
1.d4 d5 2.Pf3 Pf6 3.e3 e6 4.Ld3 c5 5.c3
Pc6 6.Pbd2 Le7 7.O-O O-O 8.dxc5 Lxc5
9.b4?
Dit verzwakt de koninginnevleugel te zeer.
9…Ld6 10.a3 e5 11.e4
Gedwongen; op b4-b5 zou evengoed e5-e4
volgen.
11…Lg4 12.exd5 Pxd5 13.Pe4 Le7 14.b5
Wit mag niet afwachten, tot zwart met Kh8 de
opmars f7-f5 in het centrum voorbereidt.
Beslissend; zwart komt nu materieel in het
nadeel.
15…Pd7
Na Txf6 of Lxf6 gaat met Tg8+ de zwarte
koningin verloren; ook andere zetten zoals Db6
14…Pa5 15.c4
Anders speelt zwart Tc8.
15…Pf4!
Forceert de ruil van een witte loper, zwart kan
zich de weelde van een dubbelpion
Pagina 70
Rotterdamchess
Januari 2007
veroorloven, daar de witte koninginnevleugel
pionnen zeer zwak zijn.
16.Lxf4 exf4 17.Dc2 Lxf3 18.gxf3 Tc8
19.Tad1
Dreigt Pf6+ gevolgd door Lxh7+ ; 19. … Lxa3
zou nu niet goed zijn wegens De3.
19…g6 20.Pc3 Lxa3!
Wit kan nog niet profiteren van de ongunstige
stelling van de zwarte koningin tegenover de
witte toren, daar zwart over het schaak Dg5+
beschikt, vandaar de nu volgende koningszet.
21.Kh1 Ld6 22.Tg1 Pxc4
Misschien wel wat te gewaagd.
23.Db3!
Wit gaat terecht niet in op Lxg6; er zou kunnen
volgen fxg6; 24. Txg6+ Kh8 en de witte aanval
is afgelopen.
23…Pa5
Pe5 zou met Lf5 gevolgd door Pe4 beantwoord
worden.
24.Dd5!
Dit is sterker dan direct Da2.
Hier werd de partij afgebroken. Zwart’s
onveilige koningsstelling waarborgt wit de
winst.
32…Td8 33.Tg4+ Kh8
33…Kf8? 34. Da3+ Ke8 35. Tg8+ Kd7 36.
Txd8+ Kxd8 37. Dxa5+
34.Pxf4 De1+ 35.Tg1
24…Tc5 25.Da2
Kg2? Td2!
Nu dreigt Pe4.
35…Dc3 36.De2 Tg8 37.Pg2!
25…Th5
Of Txc3; 26. Lxg6! hxg6 27. Txg6+ Kh7 28.
Tgxd6 met sterke aanval.
Nog slechter zou zijn 26. … Kh8 wegens Da1!
26.Lxg6 hxg6 27.Txg6+ Kh8 28.Tdxd6!
Op Tgxd6 zou natuurlijk volgen Dh4 met
beslissing.
28…De7
Dh4 is niet beter; er volgt eenvoudig Tg2.
29.Pd5
Had zwart op de 27ste zet Kh7 gespeeld, dan
zou hier Db1! Beslissend geweest zijn.
Nu kan zwart zich nog een tijdlang staande
houden.
29…De5 30.Th6+ Txh6 31.Txh6+ Kg7
32.Th4
Het is duidelijk dat wit torenruil vermijden
moet.
37…Pb3
Het paard komt te laat.
38.De4!
Dreigt Dh4.
38…Df6 39.Dd5!
Zwart geeft op, want op Pd4 volgt; 40. Dh5+
Kg7 41. Pf4+ Kf8 42. Dc5+ en op Dc3;
40. Dh5+ Kg7 41. Ph4+ Kf8 42. Dh6+ Tg7 43.
Dh8+ enz.
Een partij rijk aan combinaties!
1-0
Partij 3
Wit : Max Euwe
Zwart : Edgar Colle
1.d4 d5 2.Pf3 Pc6
Een weinig gespeelde voortzetting, die echter
niet slecht is. De bedoeling is om na c4, Lg4!
te spelen.
3.Lf4
Wit gaat liever niet in op de complicaties die
na 3. c4 Lg4 4. cxd5 Lxf3! zouden ontstaan.
De dubbele f-pion is een blijvende zwakte voor
de witte partij.
3…Lf5 4.e3 e6 5.Ld3 Pf6
Pagina 71
Rotterdamchess
Januari 2007
Zwart laat zich de dubbelpion bezorgen; het
veld e4 en de open e-lijn zijn hiervoor
voldoende compensatie.
6.Lxf5
15.Pxa7
Het witte paard staat hier volkomen veilig; alle
zwarte pionnen lopen nu gevaar verloren te
gaan.
Wit ruilt af, om een aanval op de
koninginnevleugel te beginnen. De zwarte
koninginnevleugel is niet makkelijk te
verdedigen, daar het paard op f4 goede
diensten verricht.
15…b5 16.Da6 f6
6…exf5 7.Dd3 Pe4 8.Db5 Dd7
Ook na Td8, Pexc6 staat zwart hopeloos.
Op Tb8 volgt Pe5.
Een valletje; op Pexc6 zou Txa7 volgen en
beide witte paarden gaan verloren tegen de
toren.
17.Db7! Txa7
18.Db8+
9.O-O
Natuurlijk niet Dxb7 wegens Tb8; 10. Dxc7
Dxc7 11. Lxc7 Txb2 en pion c2 gaat verloren.
9…b6 10.c4 Pb4!
Na dxc4 11. Dxc4 is pion c7 niet te behouden.
11.Pc3
Een gewaagde voortzetting.
11…c6 12.Da4 dxc4
Zwart heeft en pion gewonnen, maar wit
beschikt over een verrassende ressource.
13.Pe5 De6
Natuurlijk niet direct Dxa7 wegens fxe5.
18…Ke7 19.Dxa7+ Ke8 20.Da8+ Ke7
21.Pxc6+ Kd7
Kf7? Pd8+
22.Db7+ Ke8 23.f3!
De beste voortzetting; de kwaliteitplus komt
het snelste tot zijn recht als het spel geopend
wordt.
23…Pd6 24.Lxd6 Dxd6
Lxd6? Da8+
25.e4 Pc7 26.e5! fxe5 27.dxe5 Dc5+
28.Kh1 Pe6 29.Tad1
Zwart geeft op.
1-0
Partij 4
Wit : Edgar Colle
Zwart : Max Euwe
1.d4 Pf6 2.Pf3 g6 3.c4 Lg7 4.g3 O-O
5.Lg2 c6 6.0-0 d5 7.Pc3!
Deze zet werd door Colle reeds met succes
toegepast in het toernooi te Meran in zijn partij
met Grunfeld.
7…Pe4
14.Pb5!!
Het aannemen van het pionoffer zou voor wit
gunstig zijn.
Er volgt Pe5 en op den duur is pion c4 toch
onhoudbaar.
Dit is de pointe; de zet ziet er vreemd uit, is
echter volkomen correct.
Op cxb5 volgt nl. 15. Dxb5+ Kd8 16. d5! De8
– de enige zet – 17. Pc6+ Pxc6 18. dxc6
Met winnende aanval.
Een sterke ontwikkelingszet; wit kan noch met
het paard, noch met de koningin op d5 slaan.
Op Dxd5 volgt Pxc3, Dxd8, Pxe2+ en op
Pxd5, Le6!
14…Pd5
Het is niet eenvoudig voor zwart een
bevredigende voortzetting te vinden.
Ook 14. … Dc8 heeft zijn bezwaren. Wit kan
vervolgen met f3, a3 en daarna Pxa7.
Direct 15. Pxa7 faalt wegens b5! 16. Pxc8
Txa4 en op den duur gaat het witte paard
verloren.
8.cxd5 cxd5 9.Db3 Pc6!
10.e3 Pxc3 11.bxc3 Pa5 12.Db4 b6
13.La3 Te8 14.Pe5
Wit heeft een onherstelbare zwakte op de
koninginnevleugel en kan zich dus niet tot
positiespel bepalen. Hij speelt op het behoud
van beide lopers.
14…La6 15.Tfd1 Tc8 16.Tac1 e6 17.Da4
Om nu Lb4 te laten volgen.
Pagina 72
Rotterdamchess
Januari 2007
17…b5?
Deze zet is minder sterk.; zwart verkeerde in
de foutieve veronderstelling, dat nu Dc2 van
wit gedwongen was, hij overzag, dat Db4
mogelijk was.
18.Db4
Zwart rekende hier op Lf8 19. Db2 f6. er volgt
echter 20. Lxf8.
18…Lxe5
Zwart had beter gedaan met Lf8 en Pc4 op
remise te spelen.
19.dxe5 Pc6 20.Df4 Da5
Deze aanval halt niet veel uit; wit verdedigt
zijn koninginnevleugel en gaat tot een
beslissende aanval op de koningsvleugel over.
21.Ld6 Pd8
Om de torenlijn vrij te hebben; op a2 slaan
ging niet wegens 22. Ta1 Dc2 23. e4!
22.Lb4 Da4
Te gewaagd; wit krijgt nu gelegenheid het spel
te openen.
Partij 5
Wit : Max Euwe
Zwart : Edgar Colle
1.e4 c5 2.Pc3 Pc6 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7
5.Pge2 d6 6.O-O Pf6 7.d3 O-O 8.Le3
Pg4 9.Ld2 Pd4 10.Dc1
De bedoeling van deze zet is niet duidelijk.
Lh6 kan immers niet geschieden, wegens Lxh6
en Pxc2.
10…Pe5 11.f4 Pec6 12.h3
Er dreigde Lg4.
12…Ld7 13.Kh2 Tc8
Om Pb4 te kunnen spelen, waarmee een pion
zou worden gewonnen.
14.a3 e6 15.Pg1 b5 16.Pd1 b4 17.Pe3
Pa5
18. axb4, cxb4 19. Lxb4 zou nu met Pab3
beantwoord worden.
18.De1
Weerlegt zwart’s vorige zet.
18. … Pc6 19. Dd1
Het slaan op b4 levert geen voordeel op. Het
vervolg kon zijn 19. … cxb4 20. Lxb4 Pxb4
21. Dxb4 Pxc2 22. Pxc2 Txc2.
19…a5 20.Pf3 Pb5
Een merkwaardige stelling: na 20 zetten staan
nog alle stukken op het bord, terwijl zowel wit
als zwart zich tot de helft van het bord bepalen.
Slechts de zwarte pion op b4 maakt hierop
inbreuk: een "voortrekker".
21.axb4 cxb4 22.Ta2 Pcd4 23.Pxd4
Pxd4
Zwart heeft met zijn damevleugel aanval niet
veel bereikt; wit is nu in de gelegenheid zijn
centrumpionnen vooruit te brengen, waarmee
de werkzaamheid van de loper op g7
belangrijk verminderd wordt.
23.e4! d4
Zwart heeft niet beter, na dxe4 komt de g2
loper in actie.
24.Txd4 Dxa2 25.Td7 Lb7 26.Le7!
24.c3 bxc3 25.bxc3 Pc6
Op Pb5 kan volgen 26. c4 Pc3 27. Lxc3 Lxc3
28. d4 met uitstekend spel voor wit.
26.d4 Pa7 27.c4!
De winnende zet; er dreigt Lf6 en Dh6.
26…Txe7
Dreigt zowel e5 als d5 of f5.
Gedwongen; op Lc6 volgt 27. Lf6 Da3 28.
Td6.
Df6 is minder goed wegens Pg4 en e5.
27.Txe7 Kf8 28.Td7 Lc6 29.Td2 Da3
30.Tcd1 De7
Anders volgt een mataanval; nu verliest zwart
in het eindspel.
27…Lxd4 28.Lxa5 Lb6
29.Lxb6 Dxb6 30.Pg4
Behalve Pf6+ dreigt ook nog Da1.
30…f5 31.Ph6+ Kg7 32.Da1+ Kxh6
31.Df6 Dxf6 32.exf6 Ke8 33.e5 Lxg2
34.Kxg2 Pc6 35.f4 a5 36.Td7
Zwart geeft het op.
1-0
Pagina 73
Rotterdamchess
Januari 2007
zet een beslist ongemotiveerde winstpoging.
De partij, die tot hier weinig interessants bood
krijgt nu een levendiger karakter.
31.d5
g2-g4 gaat niet wegens exd4, 32. gxf5 dxe3!
33. Txd6 Txd6 34. Txd6 e2!
Deze aardige variant heeft zwart tot e6-e5
verleid.
31…e4! 32.T3d2 Tc8
Zwart had gerekend met Lg5 de kwaliteit te
kunnen winnen en daarbij Dd4 schaak
overzien.
33.De2 Tc7 34.Te1
34. Lc4 Dc8 35. b3 Lc3 gevolgd door f5.
34…Te7 35.Dc4 Le5 36.Tde2 Tb7
37.Dc2! Df6
33.g4
Om na Txe4 of Dxe4 op b2 te slaan.
Sterker dan direct Txa7, waarop Tc7 volgt.
33…e5 34.g5+ Kg7 35.fxe5 Pc6 36.e6+
Dd4 37.exd7 Dxa1 38.Tfxa1 Tcd8
39.exf5 Pe5 40.f6+ Kh8 41.Ld5 Txd7
42.Ta8 Tdd8 43.T8a7 Td7 44.Txd7
Pxd7 45.Ta6 Tb8 46.Txd6 Pf8 47.Kg3
h6 48.h4 hxg5 49.hxg5 Tb3+ 50.Kf4
Kh7 51.Ta6 Pd7 52.Ta7 Kh8 53.Txd7
Zwart geeft het op
38.Tb1
Nu is wit door enkele fijne manoeuvres er in
geslaagd pion e4 te veroveren.
Zwart begint echter een heftige aanval die
mogelijk is doordat de witte figuren minder
goed geposteerd zijn.
38…Ld4 39.Dxe4 Tdd7 40.Lc4 Te7
41.Dd3 Txe2 42.Dxe2 Te7 43.Dc2 Te5
44.b3 Tg5!
Met allerlei dreigingen zoals Df3!
1-0
Partij 6.
Wit : Edgar Colle
Zwart : M. Euwe
1.d4 d5 2.Pf3 Pf6 3.c4 c6 4.e3 e6 5.Pc3
Pbd7 6.Ld3 dxc4 7.Lxc4 b5 8.Ld3 a6
9.O-O c5 10.a4 b4 11.Pe2 Lb7 12.Pg3
cxd4 13.exd4 Ld6 14.De2 O-O 15.Td1
Da5 16.Le3 Pd5 17.Pg5 P7f6 18.P5e4
Pxe4 19.Pxe4 Pxe3 20.Dxe3 Lxe4
Zwart speelt op de lopers van ongelijke kleur,
om een zekere remise te bereiken, een tactiek
die hier zijn straf vindt. Beter was het de beide
lopers te behouden, zwart stond beter.
21.Lxe4 Tad8 22.Dh3 h6 23.Lc2 Le7
24.Dd3 g6 25.Lb3 Lf6 26.De4 Td6
27.Td3
Of Df4, Dd8, Dxh6, Txd4.
27…Kg7 28.Tad1 Tfd8 29.h3!
45.Dd2!!
Wit’s enige zet, waarvan de bedoeling direct
duidelijk wordt.
45…Lc5
d4-d5 ging niet wegens e6xd5 30. Lxd5 Dxa4
31. Lxf7 Dxd1+!
29…Df5 30.De3 e5
Zwart moet dit tempo verliezen, omdat zijn
loper na Df3 met schaak geslagen wordt.
Zwart stond in het verband met de zwakte op
d4 nog steeds iets beter, maar doet met deze
Na Df3 zou volgen Dxg5!
46.Tf1! Df5
47.Kh1 Th5
Pagina 74
Rotterdamchess
Januari 2007
Dreigt Txh3+
Wit wil een meerderheid op de damevleugel en
weet dit op deze manier te bereiken.
Pxd5 gaat niet wegens 22. Lxc4 Db7 23. Lxd5.
48.f4
Wit weet nog juist te ontkomen.
48…De4 49.Dd3 Dxd3 50.Lxd3 Txd5
51.Lxa6 Td2
Het eindspel is weliswaar voor wit gewonnen,
moet echte nog zeer accuraat gespeeld worden.
52.g3 g5 53.fxg5 hxg5 54.Tf5 Le7
55.Lc4 f6 56.a5 Ld6 57.a6 Le5
21…Pd7 22.Lxc4 Db7 23.De4 Pb6?
24.Lb5 Txc2 25.Txc2 Tc8 26.Txc8+ Pxc8
27.Dc4
Dreigt La6.
27…Pb6 28.Dc6 Dc8
58.g4 Kf8
Na 28. … Dxc6 29. dxc6 zou de witte vrijpion
niet meer tegen te houden zijn, daar op
29. … d5 30. c7 Le5 31. Lf4! volgt.
Niet Th2+; 59. Kg1 Txh3 wegens 60. Txe5!
fxe5 61. a7 Th8 62. Ld5.
Dxh3 gaat toch niet wegens De8+ en Ld4+
Op Lxg3 volgt Ta5 enz.
59.Lb5 Ke7 60.a7
29.Le3!
29…Db8 30.a4 Lf6 31.a5 Pa8 32.a6
Zwart geeft
beslissend is.
Zwart geeft het op.
Na Th2+ 61. Kg1 Ta2 beslist Txe5+ en La4.
op,
aangezien
Db7
1-0
1-0
Partij 7
Wit : Max Euwe
Zwart : Edgar Colle
1.Pf3 Pf6 2.c4 c5 3.g3 g6 4.Lg2 Lg7 5.d4
cxd4 6.Pxd4 O-O 7.O-O Pc6 8.Pc3 Pxd4
9.Dxd4 d6 10.Dh4
Partij 8
Wit : Edgar Colle
Zwart : Max Euwe
1.d4 d5 2.Pf3 Pf6 3.e3 e6 4.c4 c6
b3 gaat niet wegens Pe4!
steeds
Dit geeft wit de gelegenheid een voortreffelijke
positie op te bouwen; juist was hier c7-c5!
5.Pbd2!
Dit is de weerlegging van zwart’s vorige zet;
zwart komt nu niet tot een fianchetto, omdat
wit na dxc4 met het paard terugslaat.
10…Te8
Of Pg4 11. h3 Lf6 12. Lg5
11.Lh6 Lh8 12.h3
5…Le7 6.Ld3 O-O 7.O-O Dc7
Pg4 moet verhinderd worden.
Zwart heeft geen keuze.
12…Db6 13.b3 Ld7
8.De2 Td8 9.e4!
Niet Pg4 wegens Pd5.
14.Tac1 Lc6 15.e4 Da5 16.Tc2 Tac8
17.Pd5 Lxd5 18.exd5 b5 19.Ld2 Da6
20.Tfc1 bxc4 21.Lf1!
Dit is de zet, die wit een prachtig spel bezorgt.
9…dxe4
Zwart moet wel nemen.
10.Pxe4 Pbd7 11.Lg5 b6
De enige wijze van ontwikkelen.
12.Tad1
Hier was Tac1, gevolgd door d4-d5 energieker.
12…Lb7 13.Tfe1 c5!
Bevrijdt het zwarte spel.
14.Pc3
Een pionoffer, om de aanval te behouden. Wit
kon weliswaar door ruil op c5 en op f6 de
pionnenstelling
op
de
koningsvleugel
verzwakken, maar de zwarte stukken staan dan
allen zeer goed geposteerd en zwart krijgt
aanvalskansen langs de open g-lijn.
14…Lxf3 15.Dxf3 cxd4 16.Pb5 Dc5
17.Lf4 e5 18.b4! Dxb4 19.Lxe5 Pxe5
20.Txe5 Lf8 21.Df5
De witte aanval begint er zeer dreigend uit te
zien; wit’s plan is het, nu met Pc7 en Pd5 voort
Pagina 75
Rotterdamchess
Januari 2007
te zetten, omdat het zwart f6-paard aan de
dekking van het punt h7 gebonden is.
21…Tac8
Verhindert Pc7.
22.g4
Dreigt g5.
22…a6!
Bronvermelding.
Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond; jaargang 32 – april en mei 1924.
Analyses partijen; 1, 5 en 7 door Max Euwe.
Analyses partijen; 2, 3, 4, 6 en 8 door jhr
Strick van Linschoten (hoofdredacteur)
Site van de NBC (Nederlands Bond van Correspondentiespelers)
Toegift
Om aan te geven dat Colle in die tijd een geduchte tegenstander van Euwe was, volgen
hieronder twee winstpartijen van dit grote Belgische talent.
Wit : Edgar Colle
Zwart : Max Euwe
Hastings Hastings, 1923
F. Reinfeld
1.d4 d5 2.Pf3 Pf6 3.e3 Lf5
Een populaire methode om het Colle-systeem
te vermijden.
4.c4 c6
Nog juist op tijd; het witte paard gaat verloren,
maar hiervoor kan wit het zwarte paard
veroveren. Wit kiest een andere weg, die
echter minder goed blijkt.
23.Pxd4
Beter is 23. Pa7 Tc7 24. g5 Txa7 25. gxf6 g6.
Ook in dit geval zou de witte aanval afgeslagen
zijn.
23…Txd4! 24.g5
Op Dxc8 volgt Txd3! en Db1+.
24…Tcd8
Nu is gxf6 weer onmogelijk wegens Txd3,
Txd3, Db1+.
25.Te3 Pe4
Wit kan noch met de loper noch met de toren
slaan.
26.Tb1 g6!
Hierdoor behoudt zwart zijn stuk.
Na andere koninginnezetten kan het zwarte
paard met tempowinst de koningin aanvallen.
27…Dc5 28.Dxc5 Pxc5 29.Le2 Td2
30.Txb6 Txa2 31.Lf3 Pe6 32.Te2 Td1+
33.Kg2 Pf4+
0-1
5.Pc3 e6 6.Ld3 Lxd3
Tartakower geeft de voorkeur aan 6…Lg6, om
de druk op e4 te handhaven.
7.Dxd3 Pbd7 8.O-O Ld6 9.e4 dxe4
10.Pxe4 Pxe4 11.Dxe4 O-O 12.Lg5!
In de Match Lasker-Capablanca (8e partij)
werd gespeeld : 12.Ld2 Df6 13.Tad1 Dg6
14.Dxg6 hxg6 15.Lc3 Tfd8 16.Tfe1 Lc7 met
remise na 31 zetten. De tekstzet is een
aanbeveling van Grünfeld, die in deze partij
voor het eerst werd toegepast.
12…Le7
Niet 12...Dc7 wegens 13.c5 en na 12...Pf6
13.Dh4 gevolgd door 14.Tad1 heeft Wit een
superieure positie.
13.Ld2 Te8 14.Lc3 Dc7 15.Tac1
27.De5
Wit geeft het op.
4...e6 werd lange tijd als slecht beoordeeld,
maar is wel speelbaar: 5.Db3 Pc6 6.c5 Dc8
(Colle - Nimzowitsch, Frankfurt 1930.)
Niet goed, beter, zoals in Grünfeld - te Kolste,
Baden-Baden 1925: 15.Tfe1 Pf6 16.De2 h6
17.Tad1 c5 18.d5 exd5 19.cxd5 Ld6 20.Dc4 en
Wit won gemakkelijk.
15…Tad8 16.Tfe1 Pf8 17.h4!
Met deze, niet voor de handliggende zet start
Colle een aanval op de zwarte koning.
17…Lf6
Pagina 76
Rotterdamchess
Januari 2007
In de hoop de lange diagonaal te kunnen
beschermen. Na 17...c5 18.dxc5 Lxc5 19.Dg4
Pg6 20.g3 Lf8 21.h5 staat wit beter.
24...Lh2+ 25.Kxh2 Txe4 26.Txg7+ Kh8
27.Txe4 Tc8 28.Tg6+ Txc3 29.Txa6 en Wit
blijft een toren voor.
18.Ph2
25.Ph6+
Om met Pg4 de zwarte loper op f6 te verjagen.
Zwart geeft op, op 25…Kh8 volgt 26 Lxg7
mat.
1-0
18…Db6
Probeert Wit tot c5 te verleiden, waarna de
witte loper zo goed als waardeloos zou zijn
geworden.
19.Tcd1 Da6
Wit :
Zwart :
Max Euwe
Edgar Colle
Te optimistisch, 19…Le7 zou beter zijn
geweest,
Amsterdam ( ASC) Amsterdam, 18-04-1926
[F. Reinfeld]
20.Pg4 Le7
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4
Riskant voor Zwart zijn zowel 20...Dxc4
21.Pxf6+ gxf6 22.Dg4+ Kh8 23.Dh5 als
20...Lxh4 21.Ph6+ gxh6 22.Dxh4
Een favoriete verdediging van Colle, en een
die Zwarte goede kansen biedt in alle varianten.
21.d5!
4.Dc2 c5 5.Pf3 Pc6 6.dxc5 Lxc5 7.Lg5
Le7
Opent de lange diagonaal voor zijn loper.
21…cxd5
En verhindert hiermee een eventueel d5-d6.
Een goed alternatief is 7...Pd4 8.Pxd4 Lxd4
9.e2-e3 Da5
22.cxd5 exd5 23.Txd5
8.O-O-O
Het idee om lang te rokeren, waardoor een
verdubbeling van torens op de d-lijn minder
tijd kost, is strategisch gezien uitstekend, maar
tegen een briljant tacticus als Colle niet van
risico ontbloot.
8…Da5 9.a3
Het partijverloop zal laten zien dat deze zet een
fataal doelwit voor de zwarte aanval creëert.
9…a6 10.e3 b6 11.Le2 Lb7 12.Pb1
Aljechin gaf de voorkeur aan 12.Kb1 12.Td2,
gevolgd door Thd1 zou ook een goede
voortzetting zijn geweest. Na de tekstzet dreigt
13.b4.
12…b5! 13.cxb5 axb5 14.Dd3
Ongetwijfeld de stelling die Euwe, bij het spelen van zijn 12e zet, voor ogen stond. Zowel
b5 als d7 staan aangevallen, wat kan Zwart
hier tegen doen?
23…Ld6
Na afloop van de partij zou Euwe verklaren dat
hij de nu volgende zet van Wit niet had
voorzien. [De beste kans voor Zwart in deze
moeilijke stelling lijkt mij nog: 23...Lxh4
24.Dxe8 Txe8 25.Txe8 Da4 26.Ta8 Dxg4
27.Td4 Dg5 28.Lb4 h5 29.Txf8+ Kh7 (CW)]
14…Tc8!
Met het starten van een prachtige aanval!
15.Pc3
Gedwongen.
24.Tg5!
Beslissend.
24…Txe4
Ook andere zetten verliezen:
24...Pg6 25.Dxe8+ Txe8 26.Txe8+ Lf8 27.h5
h6 28.hxg6 hxg5 29.Ph6+ gxh6 30.g7 Dd6
31.gxf8D+ Dxf8 32.Txf8+ Kxf8 enz.;
Pagina 77
Rotterdamchess
Januari 2007
Kansloos zijn zowel 16.bxa3 Pe5 als 16.Dxb5
Dxc3+ 17.Kb1 Db4
16…gxf6 17.Kb1
Uiteraard niet : 17.Dxd7+ Kf8 18.Dxb7 Dxc3+
19.Kb1 Dxb2#
17…Lxb2! 18.Pa2
Verliest meteen. Wit's beste kans lijkt:
18.Kxb2 Db4+ en dan niet 19.Kc2, zoals
Reinfeld aangeeft, maar 19.Ka1 Ta8+ 20.Pa2
0-0 21.Td2 met onduidelijke steling (CW).
18…Pe5 19.Pxe5
Andere zetten verliezen ook : 19.Dxb5 Le4+
20.Kxb2 Tc2+ 21.Kb3 Dxa2+ enz., of 19.Db3
Le4+ 20.Kxb2 Tc2+ enz.
19…Ld5!
15…Lxa3!
Zwart trekt zich niets aan van de witte
dreigingen.
Wit geeft op, De dreiging 20…Dxa2 mat gaat
veel materiaal kosten.
0-1
16.Lxf6
Pagina 78
Rotterdamchess
Januari 2007
Leden van S.O. Rotterdam op de KNSB-ratinglijst van 1
november 2006 (of lid geweest in de periode vanaf 1 mei
2006)
Bondsnummer
Naam
7335328
7344733
8278633
8275168
6264808
6724740
7821891
7176906
6094990
7538993
7850128
6521790
6394883
6148879
6636960
6226374
7867156
7514804
7351586
8252035
7514793
8170316
8161450
7170053
7498359
8161461
7773645
8235348
7306387
6953177
6724586
7850161
7567703
7181042
7089764
7847103
5974518
8271681
7067390
6017627
7257756
7759587
8116020
7928382
8056092
6063156
6522351
7871567
6260881
6716171
Arkel
Baarle
Balint
Beijen
Bekkum
Besseling
Bijl
Boesten
Bohm
Bonte
Borgman
Bosch
Briemen
Carlier
Christen
Cuijpers
Drunen
Gebraad
Geuskens
Goossens
Graaf
Grave
Gulbas
Harreveld
Haubenwallner
Hautot
Hecke
Heer
Heijmans
Heinen
Helfrich
Hieralal
Hollander
Holst
Hoogesteger
Huyser
Jansen
Johansson
Kastelein
Kerkhoff
Kool
Leeuwen
Li
Logmans
Lopik
Markus
Martens
Mesic
Michel
Motje
Geslacht Rating Aantal
partijen
R.
C.J.
V.
M.
H.
M.T.
C.L.
T.J.S.
H.
A.
B.
J.M.
E.
B.
H.C.
F.A.
M.J.C.
J.L.
R.F.J.M.
E.
B.
F.G.
C.
F.
J.H.
S.
P.A.
J.
D.M.
W.J.
H.A.
B.
J.W.
J.J.P.
T.J.
H.J.
P.Th.
A.
A.G.
L.J.M.
G.J.
B.P.
S.
H.
J.
G.
M.P.E.
D.
J.C.J.
F.
van
van
M
M
M
M
van
M
M
M
M
M
M
M
M
van
M
M
M
M
van
M
M
M
M
van der M
de
M
M
van
M
M
M
van
M
de
M
V
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
van
M
M
M
van
M
M
M
M
M
M
Pagina 79
2183
2227
2257
1367*
1728
2190
1706
1606
2265
1762
1477
2462
1520
2440
1461
2498
1466
1554
1679
2231
1814
1579*
2426
2140
1322
2194*
0000*
1515*
1594
1521
1953
1485
1893
1674
1783
1419
1377
1736*
1730
2137
2088
1504
2489
2149
1727
1776
2397
1606
1497
1562
9*
1*
30
18
9*
9*
7*
7*
7*
754
22*
13*
23*
769*
54
9*
7*
29
8*
744
7*
6311111
5*
7*
8*
69
74
6*
5*
17*
9*
12
8*
314*
9*
62
7*
679*
11*
8*
6*
10*
Rotterdamchess
Januari 2007
6261563
8080171
6393915
6660885
8197046
8197035
8265422
7180987
7390493
7879388
7257745
8161373
8170492
7359913
6157349
8080611
7089225
6953188
7429587
7501153
6399503
7837071
6559542
7923938
7986407
7365259
8187025
8252002
8030649
6323306
6558816
6194826
7895668
6023237
6140486
6141014
7053981
6130344
7265478
8071459
7158679
7844276
Munster
Neut
Nieuwland
Noordijk
Overdam
Overdam
Pankrast
Paus
Pel
Peng
Piket
Poel
Poel
Reinderman
Rongen
Salomons
Schell
Schroeder
Sliedrecht
Solleveld
Sparreboom
Steenbergen
Strijdhorst
Taha Yasen
Timmerhuis
Treure
Trigt
Vandevoort
Vermeulen
Verschoor
Versteeg
Vliet
Vreeburg
Vreede
Vreeken
Vreeken
Vreugdenhil
Vreugdenhil
Weide
Willeboordse
Winants
Zonne
A.W.
G.
J.
M.
J.
J.
P.
W.A.F.
B.
Z.
M.
J.M.
P.A.
D.A.
A.
R.K.
J.
M.J.P.G.
L.R.
M.
W.
J.P.
M.
M.
J.B.P.
C.
R.A.
P.
J.A.
C.J.
H.J.
F.R.
W.C.J.M.
A.P.J.
M.C.
P.
E.R.
F.
K.
A.
L.
A.
van
v/d
van
van
de
van der
van der
van
van der
de
van der
Pagina 80
M
M
M
M
M
M
M
M
M
V
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
V
M
M
M
M
M
M
M
1755
1487
1293
2006
1740*
1855*
1457*
1941
2300
2431
2378
1441*
1417*
2487
1771
1519
1972
2013
1711
2481
1927
1685
1977
2239
1540
1855
1528*
2405
1746
1526
1996
2269
1483
1581
1831
1774
2061
1950
2468
1691
2513
1741
7*
9*
59
6*
16
19
16
9*
7*
48*
6*
22
23
13*
9*
45
10*
77
7*
10*
30*
9*
9*
45
9*
17*
6273*
9*
8*
5*
65
34
4*
3*
9*
40*
9*
8*
9*
4*
Rotterdamchess
Januari 2007
David Bronstein (19-02-1924 - 05-12-2006)
Ton de Vreede
Vorige maand is een van de meest aansprekende en geniale schaakspelers aller tijden van ons
heen gegaan. David Bronstein behoorde tijdens
de periode 1945–1960 tot de sterkste spelers
van de wereld.
22.Ld2
25.Le1
28.Pd3
31.Pe5
34.Lh4
Pf6 23.Tb2 Ld7 24.Ta1 Pe4
Tfe8 26.Db3 Kh8 27.Tba2 Df8
Tab8 29.axb5 axb5 30.Ta7 Te7
Le8 32.g4 fxg4 33.Lxe4 dxe4
Geboren in Belaya Tserkow in de Oekraïne
maar verhuisde naar Moskou omdat deze stad
niet slechts het schaakcentrum van Rusland
was maar tevens van de hele wereld. Een aantal jaren geleden verkocht hij zijn appartement
en ging in Minsk (Wit-Rusland) wonen.
Wie kent zijn partijen niet, die opvielen door
prachtig positiespel, maar bovenal door geniale
zetten, en ver doorberekende positionele pionoffers. Ook was hij niet wars van een experimentele speelwijze. Hij was diegene die het
tijdverbruik per zet begon bij te houden op de
notatiebiljetten om zodoende vast te stellen op
welke momenten in de partij de moeilijkste en
belangrijkste beslissingen werden genomen.
Hij won vele toernooien binnen en buiten de
Sovjet-Unie. Werd tweemaal kampioen van
zijn land in 1948 en 1949. Hij verwierf internationale faam door zijn match om het wereldkampioenschap in 1951 tegen Botwinnik die in
12-12 eindigde. Een match die qua verloop
vele vragen opriep. Nadat hij in de 22ste partij
de leiding had verkregen, verloor hij daarna de
23ste en voorlaatste partij van de match. Mocht
hij niet van de toenmalige wereldkampioen
winnen? David heeft dit altijd ontkend of beter
gezegd, hij weerhield zich van commentaar.
Vele vragen bleven onbeantwoord.
Wit :
Zwart :
David Bronstein
M. Botvinnik
World Championship 19th Moscow (22),
06.05.1951
1.d4 e6 2.c4 f5 3.g3 Pf6 4.Lg2 Le7 5.Pc3
O-O 6.e3 d5 7.Pge2 c6 8.b3 Pe4 9.O-O
Pd7 10.Lb2 Pdf6 11.Dd3 g5 12.cxd5
exd5 13.f3 Pxc3 14.Lxc3 g4 15.fxg4
Pxg4 16.Lh3 Ph6 17.Pf4 Ld6 18.b4 a6
19.a4 De7 20.Tab1 b5 21.Lg2 Pg4
34…Txe5 35.dxe5 Lxe5 36.Tf1 Dg8
37.Lg3 Lg7 38.Dxg8+
1-0
Bronstein was niet alleen op het bord een heel
aparte speler, daarbuiten was hij dat ook. Hij
had een sterke persoonlijkheid en hield er eigen meningen op na, die lang niet altijd strookten met het beleid van de communistische partij. Hij was natuurlijk dan ook geen partijlid.
Als voorbeeld zijn dikwijls experimentele
speelwijze, die hij ook tijdens landenwedstrijden gebruikte. Zo kwam hem dat tijdens de
schaakolympiade in Moskou op een reprimande te staan. Hij moest in die wedstrijd toch wel
serieuzer spelen gezien de Russische belangen!
Wit :
Zwart :
David Bronstein
E. Rojahn
Moscow ol (Men) qual-A Moscow (5), 1956
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.Pg5 d5
5.exd5 Pa5 6.d3 h6 7.Pf3 e4 8.dxe4 Pxc4
9.Dd4 Pb6 10.c4 c5 11.Dd3 Lg4
12.Pbd2 Le7 13.O-O O-O 14.Pe5 Lh5
Pagina 81
Rotterdamchess
Januari 2007
15.b3 Pbd7 16.Lb2 Pxe5 17.Lxe5 Pd7
18.Lc3 Lf6 19.Tae1 Lxc3 20.Dxc3 Df6
21.e5 Df5 22.f4 Lg6 23.Pe4 Tab8 24.Df3
Lh7 25.g4 Dg6 26.f5 Db6 27.Dg3 f6
28.e6 Pe5 29.h4 Kh8 30.g5 Tbc8 31.Kh1
Dd8
32.g6 Lxg6 33.fxg6 b5 34.d6 Db6 35.d7
Pxd7 36.exd7 Tcd8 37.Pxf6 Dc6+
38.Dg2
1-0
In 1990 speelde hij mee met het Volmac toernooi in gebouw Odeon. Het was een heel bijzonder toernooi destijds door Joop van Oosterom bedacht. De deelnemende grootmeesters en
meesters speelden tegen elkaar over 6 borden!
In de jaren negentig kreeg hij veel aandacht
door zijn succesvolle deelname aan het Aegon
toernooi in Den Haag. Daar werd het Mens
tegen Computer toernooi gespeeld.
Wit :
Zwart :
Mephisto 68030
David Bronstein
Den Haag, AEGON (6), 04.1992
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pd2 c5 4.exd5 exd5
5.Pgf3 c4 6.Le2 Pc6 7.O-O Ld6 8.b3
cxb3 9.Pxb3 Pge7 10.c4 O-O 11.c5 Lc7
12.Ld3 Lf5 13.Lg5 f6 14.Lh4 Te8 15.Te1
Dd7 16.Lg3 a5 17.Lxc7 Dxc7 18.De2 a4
19.Pbd2 Lg4 20.De3 Pb4 21.Tab1 Pec6
22.Dxe8+ Txe8 23.Txe8+ Kf7
24.Lb5 Kxe8 25.Txb4 Da5 26.Tb1 Kd8
27.Lxc6 bxc6 28.h3 Lc8 29.Tb6 Dc3
30.Txc6 Da1+ 31.Pf1 a3 32.Td6+ Kc7
33.Tb6 Lf5 34.P3d2 Ld3 35.Tb3 Lxf1
36.Pxf1 Dxa2
0-1
Natuurlijk is er over Bronstein bijna oneindig
veel te vertellen. Er zou gemakkelijk een clubblad mee gevuld kunnen worden. Een mooi
boek is geschreven door de Spanjaard Roman
Toran. Maar m.i. een meesterwerk is "The
Sorcerer's Apprentice" een semi-autobiografie,
geschreven samen met zijn Belgische vriend
Tom Fürstenberg in 1995.
David Bronstein was een prettig en sociaal
mens in zijn omgang en had vele vrienden.
Maar het meest zullen zijn geniale partijen ons
voor altijd bij blijven staan.
Bedankt David dat je een ieder zoveel hebt
laten genieten van de ontelbare onbekende
mogelijkheden die het schaken biedt en jij aan
ons hebt laten zien.
Pagina 82
Rotterdamchess
Januari 2007
Informatie Schaakvereniging S.O. Rotterdam
Voorzitter:
Arthur Rongen
Heemraadsweg 22
2935 AW Ouderkerk aan de IJssel
0180-687946
Vice Voorzitter:
Herman van Bekkum
Willem de Zwijgerlaan 11
3136 AP Vlaardingen
tel. 010-4742145
Secretaris:
Tom Boesten
Top Naeffstraat 9
3069 WS Rotterdam
010-2203651
Penningmeester:
Wim van Munster
Geluksklaver 20
3069 DA Rotterdam
010-4201665
Public Relations:
Jan Timmerhuis
Scheepmakerskade 8
3011 VX Rotterdam
tel. 010-2800547
Wedstrijdleider Extern:
Joop Michel
Essenburgsingel 144 C
3022 EM Rotterdam
tel. 06-12517431
Wedstrijdleider Intern:
J.P. Steenbergen
Terbregseweg 99
3056 JV Rotterdam
tel. 010-4219338
Jeugdleider:
Barry van der Graaf
Andoorn 6
3068 MB Rotterdam
tel.010-4213636
Speelavond & lokatie:
Woensdag van 19:30 - 23:30
Wijkcentrum "Oriënt"
Kobehof 5
3067 MC Rotterdam
Tel: 010 - 4553799
De speelzaal is te bereiken met de metrolijn Ommoord / Zevenkamp,
station Oosterflank, ook met de RET-buslijn 31
Pagina 83
Rotterdamchess
Januari 2007
Lidmaatschap:
€ 110,- voor gewone leden
€ 80,- voor dubbelleden
€ 60,- voor studentleden
€ 60,- voor jeugdleden
ABN-AMRO: 57.67.44.182
POSTBANK: 539.049.
S.O. Rotterdam is te bereiken op het emailadres van de secretaris:
[email protected]
Homepage:
http://www.tomaatnet.nl/~h.christen/SORotterdam/index.shtml
Pagina 84