Wijziging persoonsgegevens van de dienstencheque

Commentaren

Transcriptie

Wijziging persoonsgegevens van de dienstencheque
Wijziging persoonsgegevens van de dienstencheque-gebruiker
Per post terug te sturen aan:
Dienstencheques Vlaanderen – BP 76 – 1180 Ukkel
Of per e-mail terug te sturen aan :
[email protected]
Uw volledige persoonsgegevens :
In HOOFDLETTERS in te vullen
Gebruikersnummer (12 cijfers) : ______________________________________________________________________
Naam* : ____________________________________ Voornaam* : ________________________________________
E-mail adres : ___________________________________ @ _____________________________________________
Telefoon : _____________________________________ GSM : __________________________________________
* Een fotocopie van de identiteitskaart moet ons opgestuurd worden om deze informatie te veranderen.
Adresverandering :
Adres van hoofdverblijfplaats :
Adres : ________________________________________________________________________________________
Postcode : _________________Gemeente : __________________________________________________________
Leveringsadres (indien verschillend van hoofdverblijfplaats) :
Adres : ________________________________________________________________________________________
Postcode : ________________Gemeente : __________________________________________________________
Verandering van bankrekeningnummer :
Bankrekeningnummer :
Iban : BE _ _
_ _ _ _
_ _ _ _
_ _ _ _ Bic : _ _ _ _ _ _ _ _
Op naam van : ______________________________________________________
Verandering van profiel :
Ik wens voortaan de volgende type dienstencheques te ontvangen
□ Papieren
□ Elektronische
Specifieke details of andere opmerkingen :
3146 – Updated 01/2016
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Datum : ________________________________ Handtekening : ________________________________________
Uw verklaringen worden in computerbestanden behandeld en bewaard. Ze zijn onderhevig aan uw recht op toegang en verbetering, voorzien in de wet
van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U kan meer informatie
over dit onderwerp vinden bij het openbaar register (Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel ;
[email protected] ).
Sodexo Pass Belgium NV • Departement Dienstencheques van het Vlaamse Gewest • Pleinlaan 15 • 1050 Brussel
www.dienstencheques-vlaanderen.be Tel. +32 2 401 31 30– Fax + 32 2 547 55 21

Vergelijkbare documenten

persoonsgegevens - Titres Services

persoonsgegevens - Titres Services Wijziging persoonsgegevens van de dienstencheque-gebruiker Per post terug te sturen aan: Dienstencheques Vlaanderen – BP 76 – 1180 Ukkel Of per e-mail terug te sturen aan : dienstencheques-vlaander...

Nadere informatie

omruiling

omruiling van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U kan meer informatie over dit onderwerp vinden bij het openbaar register (C...

Nadere informatie