bouwkundige keuring - Welkom op keurloket.nl

Commentaren

Transcriptie

bouwkundige keuring - Welkom op keurloket.nl
BOUWKUNDIGE KEURING
Waaldijk 14
te OPIJNEN
bouwkundige keuringen en energie prestatie advies
Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht
1. Inhoudsopgave
1. Inhoudsopgave
2. Administratieve gegevens
3. Kostenraming totale inspectie (NHG)
4. Programma van eisen en aanbevelingen
5. Algemene informatie bouwkundige inspectie
6. Resultaten inspectie
7. Opmerkingen inspecteur
8. Algemene toelichting
9. Overzichtsfoto's gevels
Pagina 2 van 30
2. Administratieve gegevens
Rapportnummer: 50122
Aanvrager
Keuringsinstantie
Naam
Erven van C. Giltaij-Bosch
Adres
Rivierstraat 286
Postcode
Plaats
3016 CH
ROTTERDAM
Woning
Naam
Woningkeur Wijchen
Inspecteur
Theo Thijssen
Adres
Heumenseweg 83
PC/Plaats
6603KT Wijchen
Telefoon
0622552520
KVK nr.
09128120
Ingeschreven als
Bouwkundig (advies) bureau
Verantwoording
Adres
Waaldijk 14
Postcode
4184 EK
Plaats
OPIJNEN
Woningtype
Vrijstaande woning
Bouwjaar
1900
Bouwlagen
2
Bouwwijze
Traditioneel
Inhoud
0 - 800 m3
Weersgesteldheid
Zonnig en droog
Bewoond
Nee
Datum inspectie
25-06-2012
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend
KOSTENRAMING TOTALE INSPECTIE (VERZAMELSTAAT)
Kosten (van toepassing voor NHG)
Hoofdelement
Direct
noodzakelijke kosten
Op termijn
noodzakelijke kosten
Totaal
€ 0,00
€ 5.117,00
€ 5.117,00
Begane grond
€ 4.462,50
€ 0,00
€ 4.462,50
1e Verdieping
€ 2.975,00
€ 708,05
€ 3.683,05
Totaal
€ 7.437,50
€ 5.825,05
€ 13.262,55
Verbeteringskosten
Totaal
Algemene bouwdelen 1
€ 25.251,80
€ 25.251,80
Algemene Bouwdelen 2
€ 2.737,00
€ 2.737,00
Algemene Bouwdelen (Installaties)
€ 3.986,50
€ 3.986,50
Begane grond
€ 7.140,00
€ 7.140,00
€ 39.115,30
€ 39.115,30
Algemene Bouwdelen 2
Verbeterkosten (niet van toepassing voor NHG)
Hoofdelement
Totaal
Pagina 3 van 30
3. Kostenraming totale inspectie (NHG)
Keuringsresultaten algemene bouwdelen
Code
A.2
A.3
A.3
A.3.1
A.3.1
A.3.2
Omschrijving
Trappen
Locatie: Woonlaag algemeen
Lokaal herstel/vastzetten balustrades
Boeiboorden-overstekken, hout
Locatie: Algemeen
Schildersonderhoud uitvoeren
Groot onderhoud uitvoeren
Dakconstructie hellend, hout
Locatie: Algemeen
Bestrijding houtworm met bestrijdingsmiddel
Dakbedekking hellend, riet (excl. lood/zink)
Locatie: Algemeen
Reinigen, bijsteken en behandelen dakbedekking riet
Dakbedekking, bitumineus
Locatie: Algemeen
Vervangen dakbedekking bitumen inclusief
randaansluiting
Schoorstenen, dakdoorvoeren
Locatie: Exterieur daken
Vervangen voegwerk schoorsteen
Vervangen loodslabben en loketten, dak
Actie
K.v. %
H
100
O
O
100
100
H
100
€ 952,00
O
100
€ 1.785,00
V
100
€ 1.487,50
V
V
100
100
€ 297,50
€ 1.428,00
€ 1.011,50
€ 5.117,00
€ 2.737,00
Direct
Op termijn
Verbeter
Totaal
Direct
Op termijn
Verbeter
€ 297,50
€ 595,00
€ 595,00
Keuringsresultaten bouwlagen
Code
B.1.1
B.1.2
B.2.1
B.2.1
B.2.1
B.3
B.4
B.4
B.4
Totaal
Omschrijving
Kelder/souterrain
Locatie: Kelder
Injecteren wanden, onderbouw
Gevels
Locatie: Algemeen
Dichtzetten scheurvorming
Buitenkozijnen, hout
Locatie: 1e Verdieping
Schildersonderhoud uitvoeren
Herstel tijdens het uitvoeren van het schilderwerk
Buitenkozijnen, hout
Locatie: Woonlaag algemeen
Herstel tijdens het uitvoeren van het schilderwerk
Schildersonderhoud uitvoeren
Dakramen
Locatie: 1e Verdieping
Vervangen dakraam staal algemeen
Verdiepingsvloeren
Locatie: Woonlaag algemeen
Nader onderzoek geadviseerd
Keuken
Locatie: Woonlaag algemeen
Vervangen afhankelijk van de wens van de koper
Sanitaire ruimtes
Locatie: 1e Verdieping
Vervangen afhankelijk van de wens van de koper
Sanitaire ruimtes
Locatie: Woonlaag algemeen
Vervangen afhankelijk van de wens van de koper
Actie
K.v. %
H
100
€ 892,50
H
100
€ 559,30
O
H
100
100
€ 1.190,00
€ 1.785,00
H
O
100
100
€ 595,00
€ 3.570,00
V
100
O
100
V
100
V
100
V
100
€ 708,05
€ 7.140,00
€ 708,05
€ 1.451,80
Pagina 4 van 30
Verbeterplan (niet van toepassing voor NHG)
Code
Omschrijving
Bijgebouw - aanbouw
Locatie: Exterieur bijgebouwen
Renoveren
Binnenkozijnen en deuren
Locatie: Woonlaag algemeen
Klein onderhoud uitvoeren
CV-installatie /gaskachel / moederhaard
Locatie: Algemeen
Vervangen van CV-leidingnetwerk + appendages
Groepenkast
Locatie: Algemeen
Renoveren
Plafonds en binnenwanden
Locatie: Woonlaag algemeen
Vervangen plafondafwerking
Aanpassen
Totaal
Actie
K.v. %
O
100
O
100
V
100
O
100
V
O
100
100
Direct
Op termijn
Verbeter
€ 23.800,00
€ 297,50
€ 2.975,00
€ 1.011,50
€ 2.975,00
€ 1.309,00
€ 892,50
€ 5.950,00
€ 30.642,50
Toelichting kostenherstelraming
De beoordeling van de technische staat waarin de woning verkeert heeft betrekking op de volgende aspecten:
Code
Het nummer verwijst naar het bijgevoegd programma van eisen en aanbevelingen
Actie
S = slopen; H = herstellen; V = vervangen; N = aanbrengen; O = overig
k.v.(%)
Kosten verdeling bij gestapelde bouw; k.v. geeft aan welk percentage van de totale kosten
aan de woning wordt toegerekend op basis van de splitsingsakte, of een inschatting van de
inspecteur. Een voorbeeld: totale kosten € 10.000,-, bij 4 appartementen: k.v. 25%,
noodzakelijke kosten: € 2.500,-
Kosten direct
Kosten die direct moeten worden gemaakt ter voorkoming van verdere schade of
vervolgschade
Kosten op
termijn
Kosten voor werkzaamheden welke niet direct noodzakelijk zijn, maar waarvan de
verwachting is dat deze binnen een periode van 5 jaar uitgevoerd dienen te worden
Pagina 5 van 30
4. Programma van eisen en aanbevelingen
Code
Eisen / aanbevelingen
A.0
FUNDERING
§ 2.1.2 +
Bij scheefstand en/of scheurvorming in muren moet door een deskundige de oorzaak
§ 2.2.2
worden onderzocht. Voorzieningen moeten overeenkomstig het rapport van de deskundige
worden uitgevoerd.
Bouwbesluit
A.1
KRUIPRUIMTE
Bij een gevelbreedte van ten hoogste 5 meter moeten tenminste 2 muisdichte
ventilatieopeningen ten behoeve van kruipruimteventilatie aanwezig zijn. Bij grotere
gevelbreedten minimaal 3. In de kruipruimte moet voldoende luchtcirculatie mogelijk zijn
(let op puinstort).
A.2
PORTIEK / GALERIJ
Aangetaste betonplaten en lateien herstellen of vervangen. Scheuren in metsel- en
pleisterwerk uithakken en herstellen overeenkomstig bestaand werk. Beschadigde en
gescheurde stenen vervangen. In het metselwerk (of beton) opgenomen stalen
constructiedelen inspecteren op roest. Zonodig behandelen of vervangen. Ernstig
aangetaste consoles, balken en kolommen herstellen of vervangen. Uitgesleten of
beschadigde vloerdelen en traptreden aanhelen of vervangen. Losse leuningen vastzetten.
Ontbrekende leuningen opnieuw aanbrengen. Beschadigd of aangetast hekwerk en
borstweringen herstellen of vervangen.
A.3
DAK
Bij een kap gebreken aan de constructie zoals spanten, muurplaten, gordingen.
Dakbeschot, tengels en panlatten opheffen door herstel of vervanging van onderdelen. Bij
een plat dak gebreken aan de constructie zoals dakbeschot, balklaag en onderslagen
opheffen door herstel of vervanging van onderdelen.
A.3.1
DAKBEDEKKING
§ 3.6.2
Kapotte en poreuze pannen of leien en vorsten vervangen. Scheefliggende dakpannen of
leien en vorsten herleggen. Opgewaaide en losgeraakte shingles opnieuw bevestigen of de
bedekking geheel vervangen. Loodaansluitingen nazien en indien nodig herstellen of
vervangen. Gebreken aan zinken-, bitumineuze-, mastiek- of kunststofdakbedekking
opheffen (bedekking zo nodig geheel vervangen). Indien nodig ballast (grind, tegels)
aanvullen of vervangen. Gebreken aan goten en randafwerkingen opheffen.
A.3.2
SCHOORSTENEN EN VENTILATIEKANALEN BUITENDAKS
§ 3.10.2 +
Gebreken aan het metsel-. Voeg-, en stucwerk herstellen. Gebreken aan
§ 3.11.2 /
schoorsteenkoppen herstellen of geheel vervangen inclusief de potten. De afwaterende
§ 3.6.2
afwerklaag herstellen en impregneren of geheel vervangen en impregneren. Gebreken aan
het loodwerk herstellen of het loodwerk geheel vervangen.
A.4
BRANDVEILIGHEID
Tempex verwijderen
A.5
ONGEDIERTE / ZWAM
Bestrijding van ongedierte / zwam dient te gebeuren overeenkomstig een door een
deskundige opgemaakt rapport.
§ 3.17.2
§ 3.6.2
Pagina 6 van 30
Code
Eisen / aanbevelingen
Bouwbesluit
B.1.1
BETONWERK GEVELS
Aangetaste betonelementen herstellen of vervangen.
§ 2.1.2 +
§ 2.2.2
B.1.2
B.1.2.1
B.1.2.2
METSELWERK / GEVELS
§ 3.6.2
Optrekkend vocht bestrijden. Gevolgschade herstellen.
Scheuren in metsel- en pleisterwerk, alsmede loszittend pleisterwerk, uithakken en
herstellen overeenkomstig bestaand werk. Beschadigde en gescheurde stenen vervangen.
Gemetselde borstweringen met scheurvorming en losse stenen herstellen dan wel
vervangen overeenkomstig bestaande toestand (eventueel in samenhang met herziening
draagconstructie).
B.1.2.3
B.1.3
METALEN CONSTRUCTIEDELEN
In het metselwerk (of beton) opgenomen stalen constructiedelen inspecteren op roest
(indicator is scheurvorming en / of het uitduwen van stenen). Zonodig behandelen of
vervangen. Ernstig aangetaste consoles, balken, kolommen en hekwerken herstellen of
vervangen.
§ 2.1.2 +
§ 2.2.2
B.2.1
KOZIJNEN / RAMEN / DEUREN BUITEN
Aangetaste delen herstellen of vervangen. Gang- en sluitbaar maken van slecht sluitende
of klemmende ramen of deuren. Dakramen / dakkapellen wind- en waterdicht maken.
Verrotte onderdelen (eventueel het gehele element) vervangen. Gang- en sluitbaar maken
van te openen delen. Lood en zinkwerk zo nodig herstellen of vernieuwen.
§ 3.6.2
B.2.2
SCHILDERWERK BUITEN
§ 3.6.2
Bij bestaand houtwerk loszittende of ondeugdelijke verflagen verwijderen. Houtwerk
schuren, stoppen, tweemaal gronden en aflakken. Bij bestaand staal het staal na
ontroesting en reiniging tweemaal gronden -eenmaal met corrosiewerende verf- en
aflakken. Bij nieuw houtwerk alle in het zicht blijvende houtvlakken driemaal behandelen
met een dekkende beits of overeenkomstig de bestaande situatie. Van onverzinkt staal
walshuid / roesthuid verwijderen en conserverend behandelen. Bij verzinkt staal eventuele
beschadigingenbijwerken met zinkcompound. Van een te schilderen element moet ook het
binnenschilderwerk in goede staat verkeren (anders voor het element ook
binnenschilderwerk opnemen) Kapot glas vervangen.
B.3
VLOEREN, HOUTEN CONSTRUCTIEDELEN
§ 2.1.2 +
Door houtrot en / of zwam aangetast hout (balken, onderslagen, kolommen en hekwerken) § 2.2.2.2
vervangen. Indien nodig balken of onderslagen verzwaren. Bij constatering van zwam
moeten maatregelen gebaseerd zijn op deskundig advies (zie ook A.5).
B.4
SANITAIR
Alleen indien een bruikbare voorziening geheel ontbreekt, moet een post opgenomen
worden voor het alsnog aanbrengen ervan.
B.5
VENTILATIE / VOCHT
Bij inpandige keukens, badkamers en wc's dient voldoende ventilatie mogelijk te zijn.
§ 3.10.2 +
§ 3.11.2
Pagina 7 van 30
5. Algemene informatie bouwkundige inspectie
5.1 Doel bouwkundige inspectie
Een bouwkundige inspectie geeft een duidelijk, onafhankelijk beeld van de staat en kwaliteit van de aan te kopen
woning en opstallen. Daarbij wordt een raming gemaakt van noodzakelijke verbeteringsmaatregelen op korte
termijn. Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de onderhoudstoestand van het object en de
eventueel voorkomende gebreken en/of tekortkomingen door middel van een visuele inspectie, dit in relatie tot de in
het bouwjaar geldende eisen, bouwaard en bouwwijze. Voornoemde visuele inspectie is een momentopname.
Uitsluitend zichtbare gebreken of tekortkomingen worden gesignaleerd en gerapporteerd. Verborgen gebreken
worden tijdens deze inspectie niet geconstateerd, een vermoeden hiervan zal worden aangegeven.
Het rapport heeft niet de bedoeling anders en/of meer te zijn dan een indicatie voor eventueel te verwachten kosten
zoals aangegeven. Dit sluit echter niet uit dat zich met betrekking tot het geïnspecteerde object gebreken kunnen
voordoen, met de daar bijbehorende kosten van reparatie en/of onderhoud welke niet gesignaleerd zijn. Het rapport
dient niet te worden gezien als een garantie m.b.t het te verwachten onderhoud en de daarmee gemoeid zijnde
kosten.
Het doel evenals de aard en wijze van de visuele inspectie brengt met zich mee dat specialistische onderzoeken
niet worden uitgevoerd, er geen metingen worden verricht, er geen berekeningen worden uitgevoerd en er geen
onderdelen worden verwijderd, verschoven, opgetild, opgegraven etc om achterliggende constructies en/of
installaties te kunnen beoordelen. Kortom er vinden geen destructieve onderzoeken plaats.
Het is binnen de inspectie niet mogelijk een asbestonderzoek uit te voeren. Er wordt niet specifiek gezocht naar
mogelijk asbesthoudend materiaal in/aan een object. Indien de inspecteur tijdens de inspectie een asbestverdacht
materiaal tegenkomt, zal hiervan melding worden gemaakt in het inspectierapport. Er kunnen geen rechten ontleend
worden indien er asbesthoudende materialen over het hoofd gezien worden en/of niet in het rapport opgenomen
zijn. Verdere informatie over dit onderwerp kunt u vinden in “Asbest in en om het huis” een uitgave van VROM en
SZW tel. 070-3395050.
5.2 Het bouwtechnisch rapport
In het bouwtechnische rapport worden de volgende zaken weergegeven:
• Waarneembaarheid van het element
• Constateringen en opmerkingen met betrekking tot de conditie van een onderdeel
• Kostenraming voor herstelkosten c.q. vervangingswerkzaamheden welke direct noodzakelijk zijn omdat de
functievervulling niet meer gewaarborgd is en/of de kans op (vervolg)schade bestaat
• Kostenraming voor herstelkosten c.q. vervangingswerkzaamheden welke niet direct noodzakelijk zijn, maar
waarvan de verwachting is dat deze binnen een periode van 0-5 jaar uitgevoerd dienen te worden
• Kostenraming voor verbeterkosten c.q. kosten voor verbetering van onderdelen in de woning, evt. op basis van
bijgevoegde offerte
• Eventueel foto's van gebreken
• Eventueel adviezen voor het (laten) uitvoeren van nadere (specialistische) onderzoeken
-onderzoek naar houtborende insecten
-onderzoek naar houtaantastende schimmels (zwam)
-constructief onderzoek (sterkteberekeningen)
-onderzoek naar betonrot
-onderzoek naar asbest
Het toetsingskader voor de keuring is vastgelegd in hoofdstuk 4, programma van eisen en aanbevelingen.
Bouwdelen die buiten de inspectie vallen zijn: dierenverblijven (stallen, hokken, volières enz.), erfafscheidingen,
pergola’s en dergelijke. Tevens worden niet gefundeerde bergingen buiten beschouwing gelaten.
5.3 Beoordeling van het object
De beoordeling van de bouwkundige staat van het object heeft betrekking op twee zaken:
1. De kwaliteit van het object en de samenstellende onderdelen. Hierbij wordt nagegaan of er aan de bouwdelen
gebreken of uitvoeringsfouten zijn te constateren.
2. De mate waarin de kwaliteit van de onderdelen is verminderd door het verouderingsproces, onjuiste uitvoering of
calamiteiten.
Pagina 8 van 30
In die gevallen dat er in het inspectierapport staat vermeld dat een onderdeel niet of deels geïnspecteerd kan
worden wordt een inschatting gemaakt, gebaseerd op eventuele (niet) geconstateerde relevante gebreken aan
aanverwante onderdelen in combinatie met de kennis en ervaring van de inspecteur. Er kunnen geen rechten
worden ontleend met betrekking tot de gemaakte inschatting. Indien de opdrachtgever zekerheid wenst betreffende
een niet of deels inspecteerbaar onderdeel, dient de opdrachtgever een nader / destructief / specialistisch
onderzoek uit te laten voeren naar de kwaliteit van het betreffende onderdeel.
5.4 Werkwijze
Ruimtes onder en tussen vloeren, wanden, achter plafondconstructies en dakbalken worden geïnspecteerd voor
zover bereikbaar onder normale omstandigheden. Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde onderdelen of
gedeelten van een object niet kunnen worden geïnspecteerd, zal dit in het rapport worden weergegeven. Indien
tijdens inspectie blijkt dat bepaalde objecten en/of gedeelten daarvan zeer moeilijk en niet zonder gevaar bereikbaar
zijn, dat uitsluitend ter beoordeling door de inspecteur, zullen deze objecten/gedeelten niet worden gekeurd en zal
hier in de rapportage melding van worden gemaakt.
Voor woningen en appartementen wordt een visuele inspectie verricht naar functionaliteit en kwaliteit van de aan- en
in de woning aanwezige onderdelen. Voor onderdelen die niet visueel zijn te inspecteren zal een afgeleid oordeel
worden gegeven op basis van de vermoedelijke kwaliteit op grond van de staat dan wel zichtbare, samengestelde
en met dit onderdeel verband houdende onderdelen.
De inspectie is een momentopname. Dit betekent dat omstandigheden ten tijde van de inspectie sterk bepalend
kunnen zijn voor de beoordeling. Dit heeft betrekking op weersomstandigheden, maar ook de mate waarin
onderdelen zijn te beoordelen, zoals zicht en bereikbaarheid. Het kan voorkomen dat een schade of gebrek wordt
geconstateerd waarvan de oorzaak of ernst zonder aanvullend onderzoek niet goed kan worden vastgesteld. In
voorkomende gevallen wordt hierover bij de onderzoeksresultaten een opmerking gemaakt. De beoordeling wordt
weergegeven met een algehele kwaliteitsaanduiding verduidelijkt door een toelichtende tekst per gebouwonderdeel.
5.5 Raming van de kosten
In zoverre binnen de verstrekte opdracht ramingen van herstelkosten en/of onderhoudskosten worden gegeven zijn
deze gebaseerd op algemeen geaccepteerde eenheidsprijzen van materialen en normen voor arbeid en
materiaalinzet door professionele bedrijven. De prijzen zijn inclusief BTW. Deze kosten hebben betrekking op
herstel van gebreken en technisch noodzakelijk onderhoud ten einde de woning terug te brengen tot een
aanvaardbare staat. Verbeteringen of verfraaiingen zijn niet opgenomen. De kostenramingen dienen uitsluitend als
zodanig te worden gehanteerd bij de beoordeling van een woning en zijn niet bedoeld als een aannemersbegroting.
Hoewel wordt getracht een zo nauwkeurig mogelijke raming te geven, kunnen aan de in het rapport genoemde
prijzen geen rechten worden ontleend.
Lokale omstandigheden kunnen aanleiding zijn tot afwijkingen ten opzichte van de kostenramingen. PM-posten (pro
memorie) en/of stelposten worden opgenomen indien het niet mogelijk is een exacte inschatting van noodzakelijk
herstel of vervanging vast te stellen: de omvang van de schade is niet vast te stellen (bijv. lekkage van verweerde
dakbedekking kan leiden tot aantasting van de niet-zichtbare draagconstructie), de herstelkosten hangen sterk af
van de gekozen oplossing (bijv. afwerking wanden, vervangen van vloer), pas na het vaststellen van de exacte
oorzaak kunnen herstelkosten worden vastgesteld (bijv. fundering, vocht in kruipruimte), te vernieuwen onderdelen
in het interieur zijn sterk afhankelijk van kwaliteit en uitvoering. Van een aantal van deze posten kan binnen ruime
marges een schatting worden gemaakt. De kosten van stut-, sloop- en steigerwerk, evenals kosten van evt.
vervolgschade zijn niet in de kostenraming opgenomen.
5.6 Informatieplicht verkopers
Artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek bevat de informatie en onderzoeksplicht van koper en verkoper. Dit artikel
stelt dat verkopers een informatieplicht hebben omtrent het normale en bijzonder gebruik dat kopers voor ogen staat
met betrekking tot ingebruikname van de onroerende zaak. Indien de verkoper weet of zou moeten weten dat de
onroerende zaak voor dit normale of bijzondere gebruik ongeschikt is, heeft hij dus de plicht dit te melden. Wat
betekent deze informatieplicht voor verkopers:
• Verkopers hebben informatieplicht voor onzichtbare gebreken die zij kennen of geachte moeten worden te kennen,
voor zover de woning door deze gebreken de eigenschappen mist die koper op grond van de overeenkomst mag
verwachten
• Verkopers zijn slechts aansprakelijk voor onzichtbare gebreken die zij niet kenden of geacht moeten worden te
kennen als die gebreken een normaal gebruik van de woning in de weg staan
• Voor zichtbare gebreken die voor de koper kenbaar zijn of redelijkerwijs kenbaar behoren te zijn, zijn verkopers niet
aansprakelijk
• Indien geen ingevulde en ondertekend inlichtingenformulier voorafgaand aan de bouwkundige inspectie aan de
inspecteur van Woningkeur is afgegeven, kunnen er geen rechten aan de inhoud van het inspectierapport worden
ontleend.
Pagina 9 van 30
5.7 Onderzoeksplicht kopers
De koper op zijn beurt mag alleen die eigenschappen verwachten waarvan hij de eigenschappen niet behoeft te
betwijfelen. Waar hij twijfelt of moet twijfelen, dient hij de verkoper vragen te stellen of zelf onderzoek te verrichten.
Door het lezen van het rapport wordt de koper niet geacht te zijn ontslagen van zijn eigen onderzoeksplicht. Wat
betekent deze onderzoeksplicht voor kopers:
• Kopers dienen actief navraag te doen naar onzichtbare (mogelijk bij verkopers bekende) gebreken wanneer
verkopers hieromtrent geen mededeling doen. Hiervoor is het door verkopers ingevulde informatieformulier (vaak in
bezit van verkopend makelaar) zeer bruikbaar
• Op basis van het informatieformulier, informatie uit de visuele inspectie, daadwerkelijke bezichtiging(en) en
eventueel specialistisch onderzoek (indien aanbevolen door het inspectiebureau, of op eigen initiatief) kan verkoper
aantonen zijn onderzoeksplicht serieus te hebben genomen
• Omdat verkopers voor zichtbare gebreken dus niet aansprakelijk gehouden worden, dient koper dus actief
onderzoek en navraag te doen bij derden wat de herstelkosten voor deze onderdelen zullen bedragen. De visuele
inspectie van inspectiebureaus geven slechts een indicatie gebaseerd op eenheidsprijzen welke zijn uitgegeven
door erkende bedrijven
5.8 Fiscale aspecten
Indien de keuring is uitgevoerd ten behoeve van het verkrijgen van een hypothecaire lening met Nationale
Hypotheek Garantie, dan zijn de kosten van deze keuring, evenals de kosten voor het verkrijgen van de Nationale
Hypotheek Garantie, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Pagina 10 van 30
6. Resultaten inspectie
Algemene bouwdelen 1
Funderingsconstructie op staal
Waarneembaar
Niet
Locatie
Algemeen
Toelichting
Er is scheurvorming in de gevels geconstateerd, als gevolg van zetting.
Gezien de in het verleden dichtgezette “oude” scheuren, en het niet aanwezig zijn van “nieuwe”
scheurvorming, kan worden verondersteld dat er momenteel geen zetting plaats vindt.
Indien de omstandigheden van de grond (door verdroging, verlaging van de grondwaterstand en/of lekkages
in de grond) veranderen is het mogelijk dat de woning verder verzakt.
Algemeen
Er is aangenomen dat de woning gefundeerd is op staal (een zandplaat). Navraag bij de gemeente kan meer
zekerheid bieden omtrent de wijze van funderen. Bij funderingen op staal wordt direct gefundeerd op een
grondslag met voldoende draagkracht (vaste) of op grondverbetering. Aan de hand van scheurvorming en
scheefstand van de gevels kan veelal een eerste indicatie van de stabiliteit van de fundering worden
gegeven.
Gebreken
Zie toelichting
Kelder/souterrain
Waarneembaar
Deels
Locatie
Kelder
Toelichting
De wanden en/of vloeren van de kelder zijn in lichte mate door vocht aangetast. Geadviseerd wordt de
kelder te behandelen (injecteren, waterdicht maken, aanvullende ventilatie).
De kelder dient voldoende te worden geventileerd om optrekkend vocht en condens aan de onderzijde van
de begane grondvloer weg te kunnen ventileren.
Algemeen
Met name bij oudere kelders is het niet ongewoon dat in bepaalde jaargetijden er enige vochtdoorslag
optreedt. Geadviseerd wordt het goed te ventileren. Inspecties in kelders zijn van belang om de staat van
vloeren, muren en installaties (m.n. invloed van vocht op houten vloerdelen en stalen leidingen) vast te
kunnen stellen. Vocht in kelders wordt veelal veroorzaakt door een onjuiste detaillering van wanden en
vloeren (defecte kimnaad, onvoldoende afdichting of defecte coating aan buitenzijde) een onjuist uitgevoerde
vloer (poreuze baksteen, matige kwaliteit dekvloer) of achterstallig onderhoud. Oplossingen worden veelal
vanuit de binnenzijde aangebracht: door middel van injecteren of het aanbrengen van een
binnenwandafwerking (klamplaag) of waterdichte betonnen vloer met opstand kunnen goede waterdichte
kelders worden gerealiseerd.
Gebreken
Doorslaand, optrekkend vocht
Zie toelichting
Maatregelen
Injecteren wanden, onderbouw € 892,50 Verbeterplan.
Pagina 11 van 30
Riolering
Waarneembaar
Deels
Locatie
Algemeen
Toelichting
Doordat de riolering in en/of onder de betonnen beganegrondvloer ligt en niet bereikbaar is, zal bij
vervanging de vloer open gebroken dienen te worden. Hierdoor kunnen de kosten voor vervanging
afhankelijk van de vloerafwerkingen en de op de vloer aangebrachte elementen (bijvoorbeeld keukenblok,
toilet e.d.) hoog oplopen. In de rapportage kan hier geen rekening mee gehouden worden.
De riolering is tijdens het onderzoek niet zichtbaar, waardoor er geen visueel onderzoek aan het geheel is
uitgevoerd. Er zijn geen gebreken bekend of door de verkoper opgegeven. De riolering en afvoeren lijken
voldoende te kunnen functioneren. Voor afvoeren met een diameter van bijvoorbeeld rond 40 mm
(wasmachines e.d.) is een goed afschot noodzakelijk, deze afvoeren en leidingen zijn beperkt
geïnspecteerd.
Algemeen
De riolering is beperkt zichtbaar. Deze dient op voldoende afschot te liggen.
In oudere panden is vaak een verouderde ijzeren of gres riolering aanwezig. Deze kunnen voldoende
functioneren echter de koppelingen zijn kwetsbaar en kunnen op termijn lekkage vertonen.
Men dient rekening houden met regulier onderhoud zoals het doorspuiten van de riolering en het regelmatig
controleren of er geen rioolgeur als gevolg van lekkage aanwezig is.
Gebreken
Zie toelichting
Vloeren, beton - steenachtig
Waarneembaar
Deels
Locatie
Woonlaag algemeen
Toelichting
De betonvloer bevindt zich mogelijk direct op de bodem. Waarschijnlijk is hier geen isolatie of waterkerende
laag (folie) aangebracht. Bij verhoogd grondwater e.d. kan de vloer vochtig worden.
Gebreken
Geen gebreken waargenomen
Zie toelichting
Pagina 12 van 30
Gevels
Waarneembaar
Geheel
Locatie
Algemeen
Toelichting
Incidenteel is optrekkend vocht geconstateerd. Dit kan schade en schimmels veroorzaken aan/achter de
hierboven aangebrachte stucwerk en/of voorzetwanden.
Het stuc/pleisterwerk vertoont plaatselijk scheurvorming.
De scheurvorming in het metselwerk is veroorzaakt door zetting en is zeer waarschijnlijk gestabiliseerd. De
scheuren kunnen worden hersteld door het herstel van voeg- en metselwerk. Het is zeker niet uit te sluiten
dat de scheurvorming door de spanning (door de combinatie van het ontbreken van dilataties en de door de
zetting veroorzaakte spanningsverschillen in de ondergrond) in de gevel na het dichtzetten/repareren toch
weer open zal trekken.
De zijgevel kan slechts beperkt worden beoordeeld omdat deze begroeid is. Gedetailleerde uitspraken over
de kwaliteit van deze gevel kunnen niet worden gedaan.
Gebreken
Beperkt onderzoek mogelijk
Scheurvorming
Zie toelichting
Maatregelen
Dichtzetten scheurvorming € 559,30 Verbeterplan.
Bijgebouw - aanbouw
Waarneembaar
Deels
Locatie
Exterieur bijgebouwen
Toelichting
Het bijgebouw is slecht onderhouden. Het schilderwerk is achterstallig. Er is ernstig houtrot aanwezig. Het
dak is in zeer slechte staat en vertoont diverse lekkages. Het metsel- en voegwerk vertonen diverse
gebreken. Advies: geheel renoveren.
Algemeen
Bij aanbouwen bestaat de kans op ongelijke zetting t.o.v. de woning. Hierdoor kan scheurvorming, met name
t.p.v. de aansluiting met de woning, ontstaan.
Gebreken
Renoveren
Zie toelichting
Maatregelen
Renoveren € 23.800,00 Verbeterplan. (Geheel renoveren bijgebouw.)
Bestrating en erfafscheiding
Waarneembaar
Deels
Locatie
Algemeen
Toelichting
De erfafscheidingen en bestrating verkeren, voor zover zichtbaar in redelijke staat. Door begroeiing wordt
veel aan het oog onttrokken waardoor eventuele gebreken niet kunnen worden waargenomen.
De tuin is verwilderd; bestrating is beperkt zichtbaar en/of niet aanwezig. Voor herstel/vervangen zijn geen
kosten opgenomen.
Algemeen
Bestrating wordt niet op juiste aanleghoogte of afschot beoordeeld. Erfafscheidingen worden visueel
beoordeeld op functionaliteit.
Gebreken
Zie toelichting
Pagina 13 van 30
Algemene Bouwdelen 2
Dakbedekking hellend, riet (excl. lood/zink)
Waarneembaar
Deels
Locatie
Algemeen
Toelichting
Preventief onderhoud is voor een rieten dak altijd een goed idee geweest. Dat wil zeggen, het dak bijhouden
om te zorgen dat het echte onderhoud zo lang mogelijk kan worden uitgesteld. Wanneer storm- of
vogelschade optreedt zijn hier in eerste instantie zelden grote bedragen mee gemoeid. Een scheur in het
metselwerk van de nok is ook zo gerepareerd. Laat men dit na, dan gaat het op die plaats inwateren en is
men na verloop van tijd een veelvoud van het originele reparatiebedrag kwijt. Nog afgezien van eventuele
vervolgschade. De laatste jaren hoort bij het preventieve onderhoud ook de bestrijding van algen en in
mindere mate mossen. Het lijkt erop dat het rieten dak juist de laatste tijd meer te lijden heeft dan vroeger.
De conditie van het riet gaat soms plotseling hard achteruit. Het dak slaat groen uit, blijft langer vochtig en
lijkt niet meer de levensduur te halen van 35 tot 50 jaar.
De oplossing hiervoor is het behandelen van het dak tegen begroeiing met algen en mossen. Rond een huis
met een rieten dak zouden niet te veel bomen moeten staan.
Ze geven schaduw en belemmeren de drogende werking van de wind.
Druppels mogen niet van de boom op het dak vallen.
Bladeren en dennennaalden moeten tenminste eens per jaar van het dak worden verwijderd.
De prijs per vierkante meter dak is afhankelijk van:
De hoeveelheid werk onder de rietdekkers. Vraag en aanbod bepaalt mede de prijs per M² rieten dak. De
adviesprijs volgens de vakfederatie rietdekkers ligt op dit moment rond de Euro 105,00 per M² incl. BTW.
Deze prijs geldt voor een relatief gemakkelijk dak met 1 dakkapel en 1 schoorsteen. Eventueel komen daar
nog overige kosten bij, zoals: sloopkosten, afvoeren oud riet, steigerbouw, timmerwerkzaamheden enz.
De laatste jaren is er meer dan voldoende werk in de rietdekkerij, dus de prijzen zijn daar ook op aangepast.
De moeilijkheidsgraad van het te maken dak. Is het een vlak dak of zitten er veel dakkapellen in, een hoog
en/of steil dak vraagt meer steiger werk, kan men het dekriet gemakkelijk en dichtbij het object neerzetten,
enz.
De rietdekker: rietdekken is een arbeids intensief werk. Grof gezegd, maakt één rietdekker gemiddeld 1 M²
rieten dak per uur. Het zal dus ook afhangen van de ervaring en de snelheid waarmee een rietdekker werkt.
Het is dan ook raadzaam, uw rietdekker te vragen naar referentieobjecten om een beter inzicht te krijgen.
Ligging van het object: het maakt nogal een verschil of je nu in Friesland bouwt of in de Randstad. De kosten
liggen in de randstand nu eenmaal veel hoger, bijvoorbeeld: bedrijfshuisvesting, woonruimte en algemene
kosten voor levensonderhoud.
Algemeen zouden wij willen adviseren dat u uw offertes goed vergelijkt en het is raadzaam niet perse voor
de goedkoopste aanbieder te kiezen. Want het spreekwoord zegt niet voor niets: 'goedkoop is duurkoop'.
Een te lage prijs bedingen is vragen om moeilijkheden, want het moet uiteindelijk uit de lengte of uit de
breedte komen. Of om het nog simpeler te stellen; niemand kan verwachten dat je een Mercedes-Benz krijgt
voor de prijs van een Opel.
Algemeen
De levensduur van rieten daken verschilt. Daken die steiler zijn hebben veel minder te lijden dan platte
daken. Zo zijn er molens in Nederland die rieten daken hebben van wel 80 jaar.
Ook is de ligging bepalend voor de levensduur. Daken met veel schaduwkanten drogen minder snel. Het
gevolg hiervan is het ontstaan van algen en mossen wat sterk de levensduur beperkt.
Een andere belangrijke factor voor de levensduur van het dak is het onderhoud. Houdt men het dak mooi
schoon dan zal dit circa 40 jaar meegaan. Indien geen onderhoud aan het dak wordt gepleegd dan gaat het
dak circa 25 jaar mee.
Een nieuw rieten dak ligt er mooi en strak bij, maar na verloop van jaren verkleurt het riet en ontstaat tussen
het riet een dichte laag van mos en algen. Deze laag sluit het rieten dak af van lucht en licht. Na een
regenbui zal het rieten dak langer nat blijven. Riet kan slecht tegen vocht en zal sneller wegrotten wanneer
de dichte laag mos en algen niet wordt weggehaald.
Het schoonmaken van het rieten dak gebeurt met behulp van een mes waarmee het laagje mos en algen
van het dak wordt afgesneden. Tevens zal het riet bij geklopt worden zodat alles er weer strak bijstaat. Als
het riet schoon is zal het dak weer kunnen drogen en heeft het een langere levensduur. Ook krijgt het riet
bijna de oude kleur terug en ziet het dak er een stuk verzorgder uit.
Een dak van 15 jaar voor het schoonmaken. Na het schoonmaken weer de oude kleur.
Gemiddeld gezien wordt een rieten dak om de vijf jaar schoongemaakt. Staat een huis geheel vrij, zodat zon
en wind het dak kunnen drogen, dan kan het schoonmaken enige jaren worden uitgesteld.
Op een dak dat geheel onder de bomen staat zullen zich eerder mossen en algen vormen. Dit dak zal enige
jaren eerder schoongemaakt moeten worden.
Gebreken
Veroudering door normale slijtage/gebruik
Maatregelen
Reinigen, bijsteken en behandelen dakbedekking riet € 1.785,00 Verbeterplan.
Pagina 14 van 30
Dakconstructie hellend, hout
Waarneembaar
Deels
Locatie
Algemeen
Toelichting
Er zijn sporen gevonden van houtwormen in vloeren, constructies en dak. Mogelijk is de houtwormaantasting
niet actueel, echter gezien de gevolgen bij besmettingen op overige dak- en bouwdelen is preventief herstel
opgenomen.
Er zijn oude lekkages zichtbaar. Tijdens de inspectie zijn de plekken droog. Geadviseerd wordt om deze
plekken regelmatig te controleren op nieuwe lekkage. In geval van nieuwe lekkage dienen direct
maatregelen te worden genomen. Geen kosten begroot.
Algemeen
De dakconstructie wordt beoordeeld voor zover deze zichtbaar is. Beoordeeld wordt de constructieve
samenhang, eventuele aantasting (houtrot, houtboorders) en zichtbare lekkages.
In verband met afwerkingen / aftimmeringen is de dakconstructie slechts deels geïnspecteerd.Het is dan niet
zichtbaar of er eventueel lekkages aanwezig zijn en/of houtaantastende insecten.
Gebreken
Houtaantastende insecten
Zie toelichting
Maatregelen
Bestrijding houtworm met bestrijdingsmiddel € 952,00 Verbeterplan.
Dakbedekking, keram. pan
Waarneembaar
Geheel
Locatie
Algemeen
Toelichting
Algemeen
Dakbedekking wordt beoordeeld op de staat van onderhoud (leeftijd, craquelé, verwering, begroeiing). De
levensduur bedraagt gemiddeld 60 tot 90 jaar. Bij vervanging dient rekening gehouden te worden met
nieuwe tengels, panlatten en plaatselijk reparatie dakbeschot. Vochtdoorslag bij pannen kan, bij voldoende
ventilatie, geen kwaad.
Keramische pannen met craquelé zijn in principe economisch afgeschreven. Op termijn rekening houden
met breuk in verband met bevriezing van ingedrongen vocht. Advies: jaarlijks inspectie, tevens vervangen
van pannen met schade (c.a. 2 m² per jaar). Nokvorsten welke liggen in de cement en (deels) los, verhogen
het risico op lekkage. Gebreken aan de nokvorsten dienen dan zo spoedig mogelijk te worden hersteld.
Gebreken
Geen gebreken waargenomen
Pagina 15 van 30
Dakbedekking, bitumineus
Waarneembaar
Deels
Locatie
Algemeen
Toelichting
De dakbedekking van het platte dak is economisch afgeschreven. Er zijn geen actieve lekkages. Herstel is
echter niet meer mogelijk. Op termijn de dakbedekking vervangen. Let op loodaansluitingen met gevel e.d.
Door lekkages is er een verhoogd risico op vervolgschade aan de dakconstructie, welke tijdens de inspectie
niet zichtbaar is.
Algemeen
Dakbedekking en dakranden worden beoordeeld op de staat van onderhoud (leeftijd, craquelé, verwering,
begroeiing). Moderne bitumineuze daken hebben, mits goed aangebracht, een levensduur van 15 tot 20 jaar.
Platte daken behoren droog te lopen om vervuiling van het dak te voorkomen. Periodiek inspecteren/reinigen
noodzakelijk. Indien de dakbedekking is verweerd (craquelé, plantengroei, zichtbare inlage, economische
afschrijving) kunnen de onderliggende onderdelen (balklaag, dakbeschot) zijn aangetast.
Gebreken
Barst-, blaas- en plooivorming
Veroudering, economisch afgeschreven
Zie toelichting
Maatregelen
Vervangen dakbedekking bitumen inclusief randaansluiting € 1.487,50 Termijn.
Afvoeren, hemelwater (hwa)
Waarneembaar
Geheel
Locatie
Exterieur bijgebouwen
Toelichting
De tussenbouw is voorzien van een platdak, hierbij is dan ook geen goot aanwezig. De hemelwaterafvoeren
e.d. verkeren voor zover zichtbaar in voldoende conditie. Daken en afvoeren regelmatig reinigen en afvoeren
vrij houden van bladeren en andere vervuiling.
Algemeen
De hemelwaterafvoer wordt beoordeeld op afschrijving, verkleuring en functioneren (breuk, lekkages).
Opmerking: Er is geen controle uitgevoerd of de h.w.a.'s aangesloten zijn op de riolering.
Gebreken
Geen gebreken waargenomen
Pagina 16 van 30
Schoorstenen, dakdoorvoeren
Waarneembaar
Deels
Locatie
Exterieur daken
Toelichting
Het voegwerk van de schoorstenen is aan het verzanden en/of onvoldoende aanwezig. Hierdoor is er een
verhoogd risico op lekkage. Advies: voegwerk vernieuwen, metselwerk en dekplaat waterafstotend
impregneren.
In verband met de hoogte is er geen volledig onderzoek aan de schoorsteen uitgevoerd. Wel is een gedeelte
vanaf straatniveau geïnspecteerd. Het loodwerk ter plaatse van de dakaansluitingen e.d. is onvoldoende
zichtbaar. Er zijn geen gebreken bekend of gemeld, e.e.a lijkt voldoende te kunnen functioneren.
Onderhoud uitvoeren aan de schoorsteen. Het lokettenlood, de zalinggoot en het voegwerk verkeren in
onvoldoende conditie. Advies: geheel renoveren
Algemeen
Vervuiling door nestmaterialen, specie, stenen of slechte kwaliteit van het kanaal kan er toe leiden dat de
schoorsteen vervuild of verstopt raakt. Ook door het stoken kan een schoorsteenkanaal zodanig verstopt
raken dat het dichtslibt. De verbrandingsgassen stromen bij een verstopte schoorsteen rechtstreeks uw
woning binnen. Een schoorsteen waarbij kolen, olie of hout gestookt wordt moet tenminste 1 x per jaar
geveegd worden. Een schoorsteen voor een gasgestookt kanaal moet ieder jaar worden nagezien en
zonodig geveegd.
Het is middels een visuele inspectie niet vast te stellen of schoorsteen- en ventilatiekanalen voldoen aan de
gestelde norm. Tevens zijn de kanalen niet aan de binnenkant te inspecteren."
Gebreken
Gebreken aan lood(slabben)
Uitgespoeld voegwerk
Zie toelichting
Maatregelen
Vervangen loodslabben en loketten, dak € 1.011,50 Termijn. (Herstellen / vervangen loodslabben.)
Vervangen voegwerk schoorsteen € 1.428,00 Termijn.
Boeiboorden-overstekken, hout
Waarneembaar
Geheel
Locatie
Algemeen
Toelichting
Het schilderwerk van de overstekken en/of boeiboorden verkeert in onvoldoende conditie. Op diverse
plaatsen is houtrot geconstateerd. Advies: Aangetaste delen herstellen of vervangen. Verrotte onderdelen
(eventueel het gehele element) vervangen. Bij bestaand houtwerk loszittende of ondeugdelijke verflagen
verwijderen. Bij nieuw houtwerk alle zijden minimaal 2 maal behandelen, de zichtbare zijde driemaal
behandelen met een dekkende beits of overeenkomstig de bestaande situatie.
Algemeen
Volgens de voorschriften van de leverancier mag multiplex i.v.m. thermische werking (uitzettingscoëfficiënt )
niet in verstek worden aangebracht. Tevens dienen kopse kanten bereikbaar te zijn voor schilderonderhoud.
Bij bestaand houtwerk loszittende of ondeugdelijke verflagen verwijderen. Bij nieuw houtwerk alle zijden
minimaal 2 maal behandelen, de zichtbare zijde driemaal behandelen met een dekkende beits of
overeenkomstig de bestaande situatie.
Gebreken
Schilderwerk onvoldoende
Zie toelichting
Maatregelen
Groot onderhoud uitvoeren € 595,00 Termijn. (Onderhoud uitvoeren aan boeiboorden.)
Schildersonderhoud uitvoeren € 595,00 Termijn. (Boeiboorden schilderen.)
Pagina 17 van 30
Algemene Bouwdelen (Installaties)
Groepenkast
Waarneembaar
Deels
Locatie
Algemeen
Toelichting
De installatie is gedateerd. Er zijn gebreken aan de wandcontactdozen en het schakelmateriaal. De
afwerking is onvoldoende en incidenteel niet veilig. Advies: klein onderhoud uitvoeren, op termijn:
aardlekschakelaar plaatsen.
Kleuren bedrading elektra : oude kleuren bedrading zoals rood / grijs / groen mogen gehandhaafd blijven,
zolang deze kleuren niet met de huidige kleuren in één en dezelfde groep zijn gemengd.
De installaties zijn visueel geïnspecteerd en dus niet gekeurd. Voor een technische beoordeling kan door
een installateur een NEN 3140 keuring uitgevoerd worden van de elektrotechnische installatie.
Algemeen
De elektrische installatie wordt beoordeeld op het aantal aanwezige groepen. Bij minder dan 4 groepen
wordt geadviseerd uit te breiden. In natte ruimten is een aarding verplicht.
Er wordt geen toetsing uitgevoerd aan de voorgeschreven NEN-Normen. Woningen van voor 1960 kunnen
nog geheel of gedeeltelijk voorzien zijn van linnen (canvas) bedrading. In dergelijke gevallen dient deze te
worden vervangen.
Gebreken
Aardlek ontbreekt
Zie toelichting
Maatregelen
Renoveren € 1.011,50 Termijn. (Renoveren electrische installatie.)
Water
Waarneembaar
Deels
Locatie
Algemeen
Toelichting
Aanzicht watermeter. Het gehele systeem functioneert voldoende. Het watertransport in de woning geschiedt
middels koperen leiding. Geen bijzonderheden aangetroffen.
Algemeen
Waterleidingen worden beoordeeld op toegepaste materialen. Loden waterleidingen geven een verhoogd
risico voor de volksgezondheid. Teveel lood kan leiden tot allerlei stoornissen. Advies: alle loden leidingen
ten behoeve van het watertransport in de woning vervangen door koper of tyleen (is geen voorschrift).
Gebreken
Geen gebreken waargenomen
Pagina 18 van 30
CV-installatie /gaskachel / moederhaard
Waarneembaar
Deels
Locatie
Algemeen
Toelichting
De verwarmingsinstallatie is plaatselijk in ernstige mate door roest aangetast. In de DOKA-ruimte zijn
lekkages aan kranen aanwezig. Per direct groot onderhoud uitvoeren aan leidingen, kranen en koppelingen.
Algemeen
De technische levensduur van een CV-ketel bedraagt gemiddeld 15 jaar. Een ketel van die leeftijd behoeft
echter lang niet altijd te worden vervangen, het rendement van de ketel zal echter zeker teruglopen.
Afhankelijk van het rendement van de verwarmingsbron, kan vervanging goedkoper zijn dan handhaving.
Verwarmingsinstallaties niet inwendig beoordeeld. Controle van capaciteit en goede werking vindt niet
plaats. E.e.a is visueel geïnspecteerd, niet (per ruimte) getest op functioneren of voldoende (water)
capaciteit en warmte afgifte. Eventueel leidingwerk in kruipruimtes of andere niet en/of beperkt zichtbare
locaties zijn niet en/of slechts voor het direct zichtbare gedeelte vanaf luiken geinspecteerd. De kranen zijn
niet beoordeeld.
Gebreken
Corrosie
Lekkage
Zie toelichting
Maatregelen
Vervangen van CV-leidingnetwerk + appendages € 2.975,00 Direct. (Vervangen / herstellen CV-leidingen en
kranen.)
Gas
Waarneembaar
Niet
Locatie
Algemeen
Toelichting
Er is geen onderzoek uitgevoerd aan de gasmeter, de locatie is onbekend. Er zijn geen gebreken bekend of
gemeld, visueel zijn aan de wel zichtbare onderdelen (leidingen e.d.) geen gebreken waargenomen.
Algemeen
Bij lekkages van koppelingen kan het aandraaien en/of dicht slibben volstaan. De kranen zijn niet
beoordeeld.
Gebreken
Geen onderzoek mogelijk
Zie toelichting
Ventilatie-vocht
Waarneembaar
Deels
Locatie
Algemeen
Toelichting
De woning is voorzien van een natuurlijke ventilatie. De aanwezige mogelijkheden in de natte voorzieningen
lijken voldoende te kunnen functioneren. Advies: regelmatig controleren of ventilatie voldoende is / blijft. Let
er op dat er altijd ook voldoende lucht toegevoerd kan worden door ventilatieroosters in ramen of openingen
onder deuren (na vloerafwerking 2 cm). Er zijn voldoende mogelijkheden voor spuiventilatie, de aantal reeds
toegepaste mogelijkheden voor luchttoevoer- afvoeropeningen alsmede de afmetingen hiervan zijn
voldoende.
Algemeen
Het belang van goede ventilatie wordt vaak onderschat. Zowel vanwege bouwkundige als
gezondheidsaspecten is een goede ventilatie noodzakelijk. Let er wel op dat bij het toepassen van
mechanische ventilatie er ook voldoende lucht toegevoerd kan worden door ventilatieroosters in ramen en
deuren.
Gebreken
Geen gebreken waargenomen
Pagina 19 van 30
Brandveiligheid
Waarneembaar
Deels
Locatie
Algemeen
Toelichting
In de woning is geen plafond afwerking aanwezig, de balken en het vloerbeschot zijn zichtbaar. Deze
afwerking geeft een verhoogd risico bij brand. Geadviseerd wordt om een brandvertragende afwerking aan
te brengen tussen de balken. De kosten hiervoor zijn als verbeterpost op de desbetreffende
bouwlaag/verdieping opgenomen.
Advies: het strategische plaatsen van rookmelders. Bij voorkeur in de verkeersruimten. Bestaande
rookmelders altijd controleren voordat u de woning in gebruik neemt.
Gebreken
Zie toelichting
Open haard, diversen
Waarneembaar
Geheel
Locatie
Algemeen
Toelichting
In geen enkele woning met bouwjaar tot medio 1993 kan de aanwezigheid van asbest middels deze visuele
inspectie worden uitgesloten. Asbest kan aanwezig zijn in dakbeschot, vloerzeil, isolatie, koord, golfplaten,
panelen, borstwering, lijmen, doek, spuitcement, tegels etc. Indien hierover zekerheid gewenst is dient altijd
nader onderzoek dan wel een asbestinventarisatie uitgevoerd te worden.
In de periode van 1963 tot 1980 is vinyl vloerbedekking met asbest te koop geweest; ook wel 'zeil' genoemd.
Normaal gesproken komt uit deze vloerbedekking geen asbestvezels vrij, tenzij de bovenlaag versleten is.
Iedere gemeente beschikt over voorschriften voor het aanbieden van asbesthoudend afval, ook voor kleine
hoeveelheden. Voordat asbestafval wordt aangeboden, moet eerst overlegd worden met de gemeente.
Verpakkingsvoorschriften en in de meeste gevallen ook verpakkingsmateriaal worden ter beschikking
gesteld door de gemeente.
Geadviseerd wordt de schoorsteenkanalen die in gebruik zijn t.b.v. de veiligheid en i.v.m. brand- en
opstalverzekering periodiek te laten vegen door een erkend bedrijf.
Gebreken
Asbest houdend
Zie toelichting
Pagina 20 van 30
Begane grond
Trappen
Waarneembaar
Geheel
Locatie
Woonlaag algemeen
Toelichting
De leuning van de trappen zit los of ontbreekt.
Er zijn sporen gevonden van houtwormen in de trap, ten tijde van het onderzoek zijn deze niet actief.
Geadviseerd wordt om dit de komende jaren nauwlettend te volgen en indien noodzakelijk (preventieve)
maatregelen te nemen. Bij twijfel direct specialistisch onderzoek uitvoeren.
Algemeen
Er worden uitsluitend vaste trappen geïnspecteerd. Vlizotrappen, ladders e.d. worden niet opgenomen.
Bij een opgang naar de verdieping dienen trapleuning, hekwerken, onderdelen daarvan of andere soorten
van valbeveiliging aanwezig te zijn. In verband met de veiligheid is het beter om deze aan te brengen indien
deze niet aanwezig zijn.
Gebreken
Houtaantastende insecten
Zie toelichting
Maatregelen
Lokaal herstel/vastzetten balustrades € 297,50 Direct.
Pagina 21 van 30
Buitenkozijnen, hout
Waarneembaar
Geheel
Locatie
Woonlaag algemeen
Toelichting
Het is opmerkelijk dat men recent het schilderwerk heeft uitgevoerd, en dat er over de aantasting heen
geschilderd is. Visueel is er nauwelijks een gebrek waar te nemen. Echter als men bij verbindingen en de
onderzijde van de onderdorpels druk uitvoert is merkbaar verzwakking van het hout waarneembaar. De
exacte omvang is door de aangebrachte "camouflage" niet inspecteerbaar. Derhalve is er een negatievere
inschatting gemaakt.
Er zijn reparaties met houtvulmiddel aanwezig. Dit duidt op eerdere houtaantasting. Men dient rekening te
houden met terugkerende houtaantasting.
Het houtwerk van de kozijnen met de ramen en het schilderwerk verkeert in voldoende conditie. Geen
gebreken aan de loodstroken of het voetlood. Het hang- en sluitwerk functioneert voldoende. Er is echter op
div plaatsen houtrotvuller gebruikt of er zijn houtrot reparaties uitgevoerd. Het niet zichtbare kozijnhout is
hierdoor mogelijk aangetast door houtrot. Op lange termijn (> 5 jaar) rekening houden met vervangen. Tot
vervanging rekening houden met hogere onderhoudskosten. Voor het vervangen van de kozijnen zijn geen
kosten begroot.
Het exterieur schilderwerk is op verschillende onderdelen in onvoldoende conditie. Per direct dient
onderhoud te worden uitgevoerd. Met name de liggende delen extra behandelen. Voor zover noodzakelijk
inspectie en herstel van gebreken uitvoeren aan zwakke plekken en het hang- en sluitwerk. Indien van
toepassing tevens herstel uitvoeren van gebreken aan loodstroken en voetlood. Als regulier onderhoud dient
het hang- en sluitwerk te worden onderhouden, gebreken herstellen en onderdelen vervangen waar nodig.
Volgens het bouwbesluit behoort de onderste glaslat in de sponning te kunnen ventileren. Huidige situatie
geeft een verhoogd risico op houtrot in de kozijn- en raamsponning. Geadviseerd wordt om deze lat te
vervangen door een geventileerde glaslat.
Algemeen
Houtrot is niet altijd visueel waarneembaar, met name bij geschilderde onderdelen, wanneer de houtrot van
binnen uit komt. De expansie van houtrot kan snel gaan, vooral bij een temperatuur boven de 5 graden
Celsius i.c.m een hoge luchtvochtigheidsgraad. Er wordt tijdens de keuring niet beoordeeld of het aanwezige
hang- en sluitwerk aan de huidige normen m.b.t. inbraakwerendheid voldoen.
Houten delen zoals kozijnstijlen, dorpels en onderkanten van deuren dienen minstens 2 cm. vrij te blijven
van straatwerk, grond of zand om houtrot te voorkomen. Hierdoor blijft het ook mogelijk om het hout te
conserveren (schilderen).
Gebreken
Houtrot aanwezig
Loszittende delen, open naden
Schilderwerk onvoldoende
Zie toelichting
Maatregelen
Herstel tijdens het uitvoeren van het schilderwerk € 595,00 Direct. (Herstellen houtrot kozijnen.)
Schildersonderhoud uitvoeren € 3.570,00 Direct. (Buitenschilderwerk overschilderen.)
Binnenkozijnen en deuren
Waarneembaar
Geheel
Locatie
Woonlaag algemeen
Toelichting
De binnenkozijnen, ramen, deuren en het schilderwerk verkeren in voldoende conditie. Er zijn gebreken aan
het hang- en sluitwerk aangetroffen. Advies: onderhoud en herstel van gebreken aan het hang- en sluitwerk
uitvoeren.
Algemeen
Deuren worden beoordeeld op het functioneren van hang-en sluitwerk. Voor het ontbreken van
binnendeuren en/of aftimmeringen worden geen kosten opgenomen.
Gebreken
Zie toelichting
Maatregelen
Klein onderhoud uitvoeren € 297,50 Termijn.
Pagina 22 van 30
Plafonds en binnenwanden
Waarneembaar
Geheel
Locatie
Woonlaag algemeen
Toelichting
Met betrekking tot de wanden is er div. scheurvorming en los stucwerk aanwezig, dit heeft echter geen
constructieve betekenis. Eventueel kan esthetisch herstel worden uitgevoerd d.m.v. herstellen
scheurvorming of geheel te voorzien met bijvoorbeeld gipsplaten. Voor genoemd herstel of aanbrengen van
gipsplaten zijn geen kosten begroot.
In de woning is geen plafond afwerking aanwezig, de balken en het vloerbeschot zijn zichtbaar. Deze
afwerking geeft een verhoogd risico bij brand. Geadviseerd wordt om een brandvertragende afwerking aan
te brengen tussen de balken.
Geadviseerd wordt de niet brandvertragende polystyreenplafonds te vervangen door gipskartonplaten met
stucwerk.
Algemeen
Dit element wordt steekproefsgewijs onderzocht. Er wordt slechts een indicatie gegeven bij dit element. Niet
dragende wanden, worden beoordeeld op scheurvorming en doorslaand en/of optrekkend vocht. Lichte
scheuren langs de aansluiting met een dragende constructie worden veroorzaakt door spanningsverschillen
i.v.m. de verschillen in materiaal/constructie. Het betreft hier een normaal verschijnsel.
Gebreken
Scheurvorming
Zie toelichting
Maatregelen
Aanpassen € 5.950,00 Verbeterplan. (Aanbrengen brandvertragend materiaal tussen de plafondbalken.)
Vervangen plafondafwerking € 892,50 Verbeterplan. (Vervangen polystyreenplafonds door gipsplaten.)
Verdiepingsvloeren
Waarneembaar
Deels
Locatie
Woonlaag algemeen
Toelichting
Door de grote overspanning in combinatie met de dimensionering van de balken en de hart op hart
balkafstand buigt de verdiepingsvloer enigszins door. Een nader onderzoek zal uitgevoerd dienen te worden
om de wijze van herstel en de hiermee samenhangende kosten vast te stellen.
Algemeen
Verdiepingsvloeren worden indien van toepassing visueel beoordeeld op doorbuiging, kraken en stabiliteit.
Gebreken
Doorbuiging, onvoldoende stijf/stevig
Zie toelichting
Maatregelen
Nader onderzoek geadviseerd € 0,00 Verbeterplan.
Pagina 23 van 30
Sanitaire ruimtes
Waarneembaar
Geheel
Locatie
Woonlaag algemeen
Toelichting
Gedateerd sanitair en/of tegelwerk aanwezig.
De ventilatie mogelijkheid in deze ruimte is beperkt.
Algemeen
Kosten voor het moderniseren van het sanitair zijn afhankelijk van de kwaliteit en de uitvoering.
Derhalve worden er in het rapport geen stelposten voor dit element opgenomen.
Gebreken
Gedateerde uitvoering, functioneel geen gebrek
Geen gebreken waargenomen
Zie toelichting
Maatregelen
Vervangen afhankelijk van de wens van de koper € 0,00 Verbeterplan.
Keuken
Waarneembaar
Geheel
Locatie
Woonlaag algemeen
Toelichting
Alle keuken voorzieningen zijn gedateerd maar kunnen functioneren. De aanwezige apparaten zijn niet
getest maar uitsluitend visueel geïnspecteerd. De overige voorzieningen zoals kranen, afvoeren, wasbakken,
hang- en sluitwerk van deuren e.d. functioneren voldoende. Het tegelwerk en de overige wandafwerking is
voldoende. Per direct klein onderhoud uitvoeren aan kitwerk / inwendige hoekafwerkingen e.d. Vocht achter
tegelwerken e.d. kan, via de bouwkundige constructie, binnen enkele maanden weer drogen als de kit- en
voegafwerkingen in voldoende conditie verkeren.
Algemeen
Kosten voor het moderniseren van het keukenblok zijn afhankelijk van kwaliteit en uitvoering. Derhalve
worden er in het rapport geen stelposten voor dit element opgenomen. Aanwezige apparatuur wordt niet op
functioneren getest, maar visueel beoordeeld.
Er is geen onderzoek uitgevoerd naar de slang van het kooktoestel. Deze gasslang dient elke 10 jaar
vervangen te worden. Dit is verplicht gesteld door uw brandverzekering.
Gebreken
Gedateerde uitvoering, functioneel geen gebrek
Zie toelichting
Maatregelen
Vervangen afhankelijk van de wens van de koper € 0,00 Verbeterplan.
Pagina 24 van 30
1e Verdieping
Trappen
Waarneembaar
Geheel
Locatie
1e Verdieping
Toelichting
De leuning van de trappen zit los of ontbreekt.
Er zijn sporen gevonden van houtwormen in de trap, ten tijde van het onderzoek zijn deze niet actief.
Geadviseerd wordt om dit de komende jaren nauwlettend te volgen en indien noodzakelijk (preventieve)
maatregelen te nemen. Bij twijfel direct specialistisch onderzoek uitvoeren.
Algemeen
Er worden uitsluitend vaste trappen geïnspecteerd. Vlizotrappen, ladders e.d. worden niet opgenomen.
Bij een opgang naar de verdieping dienen trapleuning, hekwerken, onderdelen daarvan of andere soorten
van valbeveiliging aanwezig te zijn. In verband met de veiligheid is het beter om deze aan te brengen indien
deze niet aanwezig zijn.
Gebreken
Elders opgenomen
Zie toelichting
Buitenkozijnen, hout
Waarneembaar
Deels
Locatie
1e Verdieping
Toelichting
Het exterieur schilderwerk is ernstig achterstallig. Het geheel bladdert en op diverse plaatsen is actief houtrot
aanwezig. Alle oude verflagen dienen te worden verwijderd. Totale renovatie van de kozijnen dient per direct
te worden uitgevoerd. Indien van toepassing tevens herstel uitvoeren van gebreken aan loodstroken en
voetlood. Als regulier onderhoud dient het hang en sluitwerk te worden onderhouden, gebreken herstellen
indien van toepassing onderdelen vervangen waar nodig.
Algemeen
Houtrot is niet altijd visueel waarneembaar, met name bij geschilderde onderdelen, wanneer de houtrot van
binnen uit komt. De expansie van houtrot kan snel gaan, vooral bij een temperatuur boven de 5 graden
Celsius i.c.m een hoge luchtvochtigheidsgraad. Er wordt tijdens de keuring niet beoordeeld of het aanwezige
hang- en sluitwerk aan de huidige normen m.b.t. inbraakwerendheid voldoen.
Gebreken
Houtrot aanwezig
Schilderwerk onvoldoende
Zie toelichting
Maatregelen
Herstel tijdens het uitvoeren van het schilderwerk € 1.785,00 Direct. (Herstellen cq vervangen kozijnen.)
Schildersonderhoud uitvoeren € 1.190,00 Direct.
Pagina 25 van 30
Dakramen
Waarneembaar
Geheel
Locatie
1e Verdieping
Toelichting
Het stalen dakraam is gedateerd en verkeert in matige staat. Bewegende onderdelen regelmatig
onderhouden om klemmen te voorkomen. Advies; vervangen door een modern, goed functionerend dakraam
met isolatieglas.
Algemeen
Dakramen worden beoordeeld op randdetaillering, functioneren van glas en eventuele lekkages. Rekening
houden met regulier onderhoud zoals regelmatig smeren van de bewegende delen.
Gebreken
Veroudering, economisch afgeschreven
Zie toelichting
Maatregelen
Vervangen dakraam staal algemeen € 708,05 Termijn.
Plafonds en binnenwanden
Waarneembaar
Geheel
Locatie
1e Verdieping
Toelichting
Met betrekking tot de plafonds en wanden is er div. scheurvorming en los stucwerk aanwezig, dit heeft
echter geen constructieve betekenis. Eventueel kan esthetisch herstel worden uitgevoerd d.m.v. herstellen
scheurvorming of geheel te voorzien met bijvoorbeeld gipsplaten. Voor genoemd herstel of aanbrengen van
gipsplaten zijn geen kosten begroot.
Door werking (krimp en uitzetten) van verschillende materialen ontstaan er scheurtjes in aansluitingen
(tussen wand-wand en wand-plafond). Dit heeft geen constructieve betekenis en kunnen worden
gehandhaafd. Eventueel kan esthetisch herstel worden uitgevoerd.
Algemeen
Dit element wordt steekproefsgewijs onderzocht. Er wordt slechts een indicatie gegeven bij dit element. Niet
dragende wanden, worden beoordeeld op scheurvorming en doorslaand en/of optrekkend vocht. Lichte
scheuren langs de aansluiting met een dragende constructie worden veroorzaakt door spanningsverschillen
i.v.m. de verschillen in materiaal/constructie. Het betreft hier een normaal verschijnsel.
Gebreken
Zie toelichting
Verdiepingsvloeren
Waarneembaar
Deels
Locatie
1e Verdieping
Toelichting
Door de grote overspanning in combinatie met de dimensionering van de balken en de hart op hart
balkafstand buigt de verdiepingsvloer enigszins door. Een nader onderzoek zal uitgevoerd dienen te worden
om de wijze van herstel en de hiermee samenhangende kosten vast te stellen.
Algemeen
Verdiepingsvloeren worden indien van toepassing visueel beoordeeld op doorbuiging, kraken en stabiliteit.
Gebreken
Doorbuiging, onvoldoende stijf/stevig
Elders opgenomen
Zie toelichting
Pagina 26 van 30
Sanitaire ruimtes
Waarneembaar
Geheel
Locatie
1e Verdieping
Toelichting
Gedateerd sanitair aanwezig.
De ventilatie mogelijkheid in deze ruimte is beperkt.
Gebreken aan kitwerk geven een risico op lekkage's. Het is belangrijk regulier onderhoud aan kitwerk uit te
voeren.
Alle sanitaire voorzieningen zijn gedateerd maar kunnen functioneren. De aanwezige apparaten zijn niet
getest maar uitsluitend visueel geïnspecteerd. De overige voorzieningen zoals kranen, afvoeren, wasbakken,
hang- en sluitwerk van deuren e.d. functioneren voldoende. Per direct onderhoud uitvoeren aan kitwerk /
inwendige hoekafwerkingen e.d.
Algemeen
Kosten voor het moderniseren van het sanitair zijn afhankelijk van de kwaliteit en de uitvoering.
Derhalve worden er in het rapport geen stelposten voor dit element opgenomen.
Een badkamer vormt altijd een potentieel risico voor lekkage, zeker als het kitwerk als matig tot slecht
beoordeeld is. Bij houten vloeren is daardoor het risico van rot in de vloer c.q. balken aanwezig.
Gebreken
Gedateerde uitvoering, functioneel geen gebrek
Zie toelichting
Maatregelen
Vervangen afhankelijk van de wens van de koper € 0,00 Termijn.
Zolder
Verdiepingsvloeren
Waarneembaar
Deels
Locatie
Zolder
Toelichting
Door de grote overspanning in combinatie met de dimensionering van de balken en de hart op hart
balkafstand buigt de verdiepingsvloer enigszins door. Een nader onderzoek zal uitgevoerd dienen te worden
om de wijze van herstel en de hiermee samenhangende kosten vast te stellen.
Algemeen
Verdiepingsvloeren worden indien van toepassing visueel beoordeeld op doorbuiging, kraken en stabiliteit.
Gebreken
Elders opgenomen
Zie toelichting
Pagina 27 van 30
7. Opmerkingen inspecteur
De algehele bouwtechnische staat van de woning is door de inspecteur ingeschat op: Voldoende.
Er is mogelijk asbestmateriaal aangetroffen. Geadviseerd wordt d.m.v. monstername en laboratoriumonderzoek
de exacte samenstelling vast te stellen. Asbesthoudend materiaal kan -afhankelijk van omvang en lokale
wetgeving- in eigen beheer worden verwijderd. Het is, om risico's uit te sluiten en de evt. omvang vast te stellen,
noodzakelijk een asbestinventarisatie uit te laten voeren door een erkend en gecertificeerd bedrijf.
In geen enkele woning met bouwjaar tot medio 1993 kan de aanwezigheid van asbest middels deze visuele
inspectie worden uitgesloten. Asbest kan aanwezig zijn in dakbeschot, vloerzeil, isolatie, koord, golfplaten,
panelen, borstwering, lijmen, doek, spuitcement, tegels etc. Indien hierover zekerheid gewenst is dient altijd nader
onderzoek dan wel een asbestinventarisatie uitgevoerd te worden.
Bij het aantreffen van houtrot dient de aangetroffen aantasting grondig te worden verwijderd. Tevens dienen de
omgeving en vergelijkbare delen kritisch onderzocht te worden om een volledig beeld van het noodzakelijek
herstel te krijgen. Binnen de scope van dit onderzoek is een volledig gedetaillerde vastlegging van de omvang niet
mogelijk.
De ontwikkeling van houtvernielers kan worden voorkomen bijvoorbeeld door een goede detaillering van houten
delen, juiste bescherming met verven, lakken of aanbrengen van een coating van zowel zichtbare als nietzichtbare delen.
Houtvernielers kunnen worden bestreden door het gassen, stomen, injecteren of aanbrengen van
bestrijdingsmiddelen. Aanbevolen wordt de volledige omvang van de aantastingen door een gespecialiseerd
bedrijf te laten onderzoeken en behandelen in verband met de mogelijke risico's en de te verkrijgen garantie.
Pagina 28 van 30
8. Algemene toelichting
Tijdens de inspectie worden technische installaties, voor zover mogelijk, visueel beoordeeld op hun fysieke conditie.
Installaties worden daarom niet op hun goede werking beoordeeld en er wordt niet vastgesteld of ze voldoen aan
huidig geldende eisen/voorschriften.
Nutsbedrijven en/of Waarborginstallateurs kunnen u een volledig inzicht geven in de staat van installaties en deze
toetsen aan de geldende eisen.
In het rapport worden algemene opmerkingen gemaakt over de staat van het sanitair, het keukenblok en
afwerklagen (b.v. tegelwerk). Met name van belang is de functionele beoordeling. De inspecteur zal slechts een
beoordeling geven indien deze onderdelen door een gebrek niet meer zijn te gebruiken (b.v. het sanitair is defect,
onvoldoende stankafsluiting). Kosten voor het moderniseren van het interieur (m.n. uitrusting en tegelwerk) zijn
afhankelijk van kwaliteit en uitvoering (b.v. uitvoering in eigen beheer).
Derhalve worden er in het rapport geen kosten voor dit element opgenomen.
De elektrische installatie wordt beoordeeld op het aantal aanwezige groepen. In oude woningen werd volstaan met
een tweetal groepen zonder aardlekschakelaar. In moderne woningen dient men rekening te houden met een
veelvoud aan elektrische apparatuur (keuken, pc, meerdere tv's etc.). Bij minder dan 4 groepen wordt geadviseerd
uit te breiden.
Hoewel bij twijfel een aantal wandcontactdozen wordt geopend, wordt niet de gehele bedrading gecontroleerd op de
aanwezigheid van canvas en op aanwezigheid van stalen elektriciteitsleidingen.
Er wordt geen toetsing uitgevoerd aan de voorgeschreven NEN-Normen. Voor toetsing aan de voorschriften wordt
geadviseerd het nutsbedrijf in te schakelen. Dit geldt ook voor (ingrijpende) verbouwingen. Het aangaan van nieuwe
overeenkomsten (aansluitingen) kan door het nutsbedrijf aanleiding zijn de op dat moment geldende voorschriften
c.q. eisen aan te passen. Dit geldt ook voor nieuwe woningen. Aanpassingen aan deze voorschriften kunnen (hoge)
kosten met zich meebrengen. Zekeringen zijn niet op werking getest en de aarding is niet doorgemeten.
In geen enkele woning met bouwjaar tot medio 1993 kan de aanwezigheid van asbest middels deze visuele
inspectie worden uitgesloten. Asbest kan aanwezig zijn in dakbeschot, vloerzeil, isolatie, koord, golfplaten, panelen,
borstwering, lijmen, doek, spuitcement, tegels etc. Indien hierover zekerheid gewenst is dient altijd nader onderzoek
danwel een asbestinventarisatie uitgevoerd te worden.
Hieronder vindt u een algemene uitleg over bepaalde materialen. Deze zijn dus niet altijd van toepassing op uw
woning.
Drinkwater uit loden leidingen kan minuscule deeltjes lood bevatten. Door het drinken van dit water komt lood in je
lichaam terecht. Omdat de hoeveelheid gering is, kan dat meestal geen kwaad. Alleen baby's tot een jaar kunnen
gevolgen ondervinden van water uit loden leidingen. De waterleidingbedrijven in Nederland zijn verantwoordelijk
voor de vervanging van de loden leidingen tot aan de meter. Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het
vervangen van loden drinkwaterleidingen in de woning.
Loden aanvoerbuizen (water) kunnen door eigen gewicht en de relatief zachte samenstelling scheuren vertonen. In
het bijzonder op plaatsen waar de leidingen niet direct zichtbaar zijn (in muren, tussen balken onder de vloer)
kunnen lekkages zorgen voor houtaantasting, roestvorming of andere schade aan constructieve delen. Ook hier
geldt het advies preventief te vervangen.
Voor gietijzeren, loden of gresbuizen rioleringen wordt altijd geadviseerd deze te vervangen, ook al is geen lekkage
(of roestvorming zichtbaar). Het inwendige van de gietijzeren afvoerbuis is veelal door inwerking van afvalstoffen in
de loop der jaren gecorrodeerd. Veelal gebeurt dit na het betrekken van de woning door nieuwe bewoners omdat
het vuil reeds aanwezig in het riool is neergeslagen door het tijdelijk niet gebruiken van het rioolstelsel.
Bij schoonmaakwerkzaamheden en verbouwing wordt onbewust vuil water door de riolering gespoeld wat dan tot
verstoppingproblemen kan leiden. Kort na het betrekken van het huis treden bij nieuwe bewoners lekkages op
omdat door het verbouwen vuil en zand de reeds aangetaste buis verder doen dichtslibben.
Loden afvoerbuizen (riolering) kunnen door eigen gewicht en de relatief zachte samenstelling scheuren vertonen. In
het bijzonder op plaatsen waar de leidingen niet direct zichtbaar zijn (in muren, tussen balken onder de vloer)
kunnen lekkages zorgen voor houtaantasting, roestvorming of andere schade aan constructieve delen. Ook hier
geldt het advies preventief te vervangen.
Pagina 29 van 30
9. Overzichtsfoto's gevels
Pagina 30 van 30

Vergelijkbare documenten

Rapport Bouwtechnische keuring

Rapport Bouwtechnische keuring zijn, dat uitsluitend ter beoordeling door de inspecteur, zullen deze objecten/gedeelten niet worden gekeurd en zal hier in de rapportage melding van worden gemaakt. Voor woningen en appartementen ...

Nadere informatie

bouwkundig rapport

bouwkundig rapport zover bereikbaar onder normale omstandigheden. Indien tijdens een inspectie blijkt dat bepaalde onderdelen of gedeelten van een object niet kunnen worden geïnspecteerd, zal dit in het rapport worde...

Nadere informatie