via deze link

Commentaren

Transcriptie

via deze link
‘t Parleetje
V.U.: Marijke Vananroye, Hollestraat 2, 3300 Hakendover
PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE
Zesmaandelijks tijdschrift
Jaargang 3 • Editie 5 • Winter 2015
INE
AGAZ
M
S
I
T
RA
G
EE!
M
M
E
E
N
ONZE ‘FAUTE’ ZOMER
KNUFFELEN MET AMERIKAANSE
MINIATUURPAARDJES • HET GLAZEN HUIS
VOOR MUSIC FOR LIFE
IN BEELD: MAATSCHAPPELIJK WERKSTER BEA
EDITO
Met de kerstperiode en het nieuwe jaar in zicht, komen ook de goede voornemens
weer op de proppen. Gezond eten, meer bewegen, stoppen met roken, we kennen
ze allemaal. Maar ook meer tijd investeren in familie, vrienden of in de buurt prijkt
al eens op het lijstje.
COLOFON
‘t Parleetje is een gratis
uitgave van vzw ‘t Prieeltje
en verschijnt zesmaandelijks
(winter- & zomereditie).
Oplage: 800 ex. in print, plus
digitale verspreiding
Redactie: Greta Andries,
Aurélie Debougnoux, Carine
Lejeune, Annick Meyts, An
Moonen, Sara Nijs, Klaartje
Philippe, Marijke Vananroye,
Anja Vansimpsen
Coördinatie:
Anja Vansimpsen
Wil je af en toe eens helpen om bvb. een lokaal te schilderen of wat naai- of
knutselwerk te doen? Of zou je liever regelmatig je steentje bijdragen? Zou je graag
samen met ons activiteiten doen met de kinderen of wil je liever wat helpen om
bvb. chocolaatjes in te pakken? Het kan allemaal!
Wij hadden alvast veel ideeën: meegaan naar de speeltuin, een extra hand om
een rolstoel te duwen, even tijd vrijmaken om een verhaal te lezen aan een kind,
ravotten op de speelplaats met de bal, logistieke hulp bij de voorbereiding van onze
kerstopendeurdag, een zachte massage geven aan de kinderen in de snoezelruimte,
een mooie muurschildering maken, tombolaprijzen ophalen,…
Wellicht had je zelf wel aan iets gedacht, iets waar je sterk in bent of waarin je wil
groeien… laat het ons weten. Stuur een mailtje naar [email protected] en
we bekijken dan samen hoe we van jouw en onze droom een mooie match kunnen
maken.
Layout & eindredactie:
Kathleen Verheyden
Druk: Drukkerij Trudo
Info & contact:
‘t Prieeltje, Hollestraat 2,
3300 Tienen (Hakendover)
016/789.789
[email protected]

    


  
 
       
En dat komt nu wel heel goed uit want in deze drukke tijden is het niet evident,
maar wij zijn toch op zoek naar mensen die nog een gaatje vrij hebben in hun
agenda en een zinvolle activiteit zoeken waarin ze hun steentje kunnen bijdragen
aan onze samenleving.
Marijke
Rekeningnummers:
met fiscaal attest
BE 14 2307 0859 1383
zonder fiscaal attest
BE 58 1450 4015 0379
BE 35 7310 3921 3637
INHOUD




 
        
artikels
05
07
08
14
18
De warmste dagen in Tienen
Tien jaar Trekkertrek
Knuffelen met miniatuurpaardjes
Kaarten, wijn & cava tvv Prieeltje
De Faute Zomer
vaste rubrieken
10 16 22 Carine kookt
Medewerker in beeld
Fotowedstrijd
informatief
04 05
23
26
PA-tRede
Music for Life
Dossier Orthopedisch materiaal
‘t Prieeltje XXL
en verder
03 Edito
04
Wie zijn wij
11Agenda
:3:
‘t prieeltje
WIE ZIJN WIJ?
’t Prieeltje deed in 1985 de deuren
open. Onze naam was heel bewust
gekozen: ’t Prieeltje als “een beschutte
plaats met zicht op de wereld”, waar
kinderen zich geborgen voelen en tot
volle ontplooiing kunnen komen.
Wij zijn gehuisvest in het hart
van Hakendover, in de vroegere
jongensschool en het gemeentehuis
annex veldwachtershuisje.
’t Prieeltje is een kleinschalig
therapeutisch
dagverblijf
voor
kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar
met een ernstige mentale, motorische
of meervoudige beperking, die omwille
van de ernst van hun handicap niet
naar school kunnen gaan. Momenteel
komen er 17 kinderen bijna dagelijks
naar ’t Prieeltje.
De kinderen worden ingedeeld in drie
groepjes. Voor de samenstelling van
INFORMATIEF:
PA-tRede
is
een
dienst
die
ondersteuning op maat biedt aan
mensen met een beperking die
beschikken over een persoonlijk
assistentiebudget
of
andere
cashmiddelen voor het inkopen van
zorg.
Onze assistenten zijn in dienst van
onze organisatie. Administratie en
werkgeversverplichtingen
worden
door ons verzorgd. Samen met jou
bekijken we welke je vragen en noden
zijn en we zoeken samen met jou een
geschikte assistent(e) die bij je past.
We hechten veel belang aan het doen
slagen van de samenwerking tussen
:4:
de groepjes hanteren we een aantal
criteria: de leeftijd, de mobiliteit, de
nood aan rust, enzoverder.
Door het creëren van een huiselijke
sfeer en het aanbieden van een
aangepast
activiteitenprogramma,
trachten wij tegemoet te komen aan
de individuele behoeften van elk kind.
Een dynamisch team zorgt voor
orthopedagogische en paramedische
begeleiding. Op die manier bieden
wij maximale groeikansen aan alle
kinderen, ongeacht de complexiteit
van hun handicap. Dit alles uiteraard
in nauw overleg met de ouders van de
kinderen.
Meer info kan je vinden op onze
website
www.prieeltje.com of
door ons te volgen op Facebook via
www.facebook.com/prieeltjevzw
De warmste dagen in Tienen
Van 1 tot en met 18 december
voorspelt men een hittegolf in
Tienen. De vriendenkring van het RZ
Tienen organiseert dan haar actie
‘We care’, in het kader van ‘Music
for life’ van Studio Brussel. Met deze
benefietactie steunen ze dit jaar niet
één maar drie regionale verenigingen
die elk op hun manier zorg bieden aan
hulpbehoevenden. De vzw Prieeltje in
Hakendover is er één van.
Vanaf 1 december starten vrijwel
alle afdelingen van het RZ H. Hart en
verschillende verenigingen en scholen
in en rond Tienen met hun deelacties.
Gaande van de traditionele wafelenbak,
over tweedehandsbeurzen tot de
meest originele concepten proberen
ze om zoveel mogelijk geld in te
zamelen voor de 3 goede ‘zorg’doelen.
De benefiet bereikt haar hoogtepunt
op 16, 17 en 18 december. Dan nemen 6
medewerkers hun intrek in een glazen
huis op de parking aan de hoofdingang
van het ziekenhuis. Samen met de lokale
radiozenders Radio Tienen, Touring en
Radio Aarschot brengen ze dan een
marathonuitzending van het vroegere
muziekprogramma ‘Muziekamenten’.
Tijdens deze uitzending draaien
ze plaatjes op verzoek waarbij de
luisteraar een vrijwillige bijdrage
schenkt. Verenigingen, scholen en
afgevaardigden van de afdelingen uit
het ziekenhuis brengen op hun beurt
de opbrengsten van hun acties naar
het huis. Daarnaast wordt er op ons
binnenplein ook heel wat randanimatie
voorzien.
Verschillende
BV’s
waaronder
Yves Segers, Danny Fabry, Gaston
Roelands… komen langs om de
bewoners van het Glazen huis een hart
onder de riem te steken. Zij brengen
iets persoonlijks mee of signeren één
van de T shirts die dan geveild worden.
Op 18 december rond 20.00 u na de
Santa Claus Run doorheen Tienen,
mogen de bewoners hun huis
verlaten en met een fakkeltocht gaan
ze dan richting Grote Markt voor
het slotevent.. Na een spetterend
optreden van ‘Dimi en de Kasten’
(Dimitri Van Tomme, gekend van JIM
TV) wordt dan het ingezamelde bedrag
bekendgemaakt.
Laten we samen het vuur aanwakkeren
en de mooiste warme dagen van het
jaar beleven!
PA-tRede
jou en je assistent(e), daarom is er
een permanente coaching door onze
dienst.
Als je meer wil weten, aarzel niet om
ons te contacteren. Onze dienst is
gehuisvest in de burelen van Vestah,
de ambulante dienst van Huize Eigen
Haard vzw.
PA-trede
Langdorpsesteenweg 21
3200 Aarschot
[email protected] - 016/57 27 46
Uw contactpersoon is Geert Van
Nieuwerburgh.
Een oplossing voor je
vraaggestuurde
ondersteuning met je
eigen budget.
actie music for life
Ook een actie op touw zetten?
‘t Prieeltje is opnieuw geregistreerd als één van de vzw’s waarvoor
geld kan worden ingezameld via Music for Life.
meer info op musicforlife.stubru.be
:5:
OTV
TRE
BAKKERIJ BEN
PROCESSIEWEG 46
3300 HAKENDOVER (TIENEN)
Tel: 016/78.00.64
K
K
JA
A
ER
R
TREK
Deze zomer vond de 10e editie van de Trekkertrek van de Orsmaalse Trekkertrek Vrienden (OTV) plaats. Deze Trekkertrek
is dankzij de inzet van de familie Spiritus en vele vrijwilligers en sponsors, op 10 jaar tijd uitgegroeid tot één van de
mega-evenementen van de fruitstreek.
wedstrijdterrein is er ook een grote tent
en veel randanimatie voorzien. Dit alles
is de verdienste van een kerngroep van
4 “trekkers” in letterlijke en figuurlijke
zin: Raf Spiritus en zijn familie, Luc
Vertenten, Koen Michiels en Pieter
Het doel is om met een tractor een Lenaers.
ballast over een baan van 100 meter te
trekken. Hoe verder je op het parcours Zij zijn ettelijke maanden, bijna een heel
rijdt, hoe moeilijker het wordt om jaar eigenlijk, met de voorbereiding
de ballast die op een sleepwagen bezig en slagen er in om een 90-tal
staat, voort te trekken. De tractoren vrijwilligers, talloze sponsors en de
worden volgens gewicht ingedeeld plaatselijke autoriteiten met hun
in verschillende klassen. Naast de enthousiasme aan te steken. De
gewone tractoren, is er ook een vrije opbrengst wordt al 10 jaar geschonken
klasse waaraan heel spectaculair aan 2 goede doelen : aan ’t Prieeltje
uitgebouwde sporttractoren kunnen en aan het onderzoek naar het Rettsyndroom.
deelnemen.
Trekkertrek
is
een
wedstrijd
Tractorpulling,
een
competitie
die overgewaaid is uit Amerika en
stilaan ook in onze streek meer aan
bekendheid wint.
Uit sympathie.
Apotheek
Klein gestart op een weide, wordt er
nu jaarlijks een waar “dorp” gebouwd
langs de steenweg van Dormaal
naar Zoutleeuw. Naast het eigenlijke
om dit allemaal op te sommen. Ook
Sinterklaas die altijd speciaal naar ’t
Prieeltje komt om samen met onze
kinderen te feesten, weet ondertussen
al waar hij een duwtje in de rug kan
krijgen om speelgoed voor ’t Prieeltje
te verzamelen.
We zijn de Orsmaalse Trekkertrek
Vrienden en de vele vrijwilligers en
sponsors heel erg dankbaar voor hun
steun en vooral het enthousiasme
waarmee ze dit alles blijven doen, nu al
10 jaar en hopelijk nog heel erg lang !!!
Met deze gift is er op 10 jaar tijd al
oneindig veel aangepast speelgoed en
therapeutisch materiaal aangekocht.
Ons heel Parleetje zou te klein zijn
Rigo Holsbeek
:7:
KNUFFELEN MET AMERIKAANSE MINIATUURPAARDJES
Lovely Therapy Horses op bezoek
Structuur en regelmaat zijn heel belangrijk in ‘t Prieeltje. Om deze reden trachten we om de dingen
steeds op dezelfde manier te doen, ook onze activiteiten. Toch deinzen we er niet voor terug om
een keertje iets nieuws te proberen. Dankzij een gouden tip van één van onze ouders, kwamen we
terecht bij Cynthia Geenen en haar team van Stal ter Koze.
:8:
Cynthia is de trotse eigenares van een
aantal Amerikaanse miniatuurpaardjes.
Deze ‘mini-paardjes’ zijn vaak niet veel
groter dan 80cm (schofthoogte). Voor
haar dochtertje, die een handicap
heeft, zocht ze naar iets vernieuwend
en iets wat toegankelijker is dan
hippotherapie met grote paarden.
Ze reageren perfect op lichaamstaal
en emoties. Haar doel is om de
paardjes bij de mensen te krijgen die
door omstandigheden niet tot bij hen
geraken. Wij hadden het geluk hen te
mogen verwelkomen.
voetbal buiten, overtuigen ze zelfs de
grootste angsthazen.
Dreamy, Princess en Judy komen
samen met hun begeleiders de
speelplaats opgewandeld. De spanning
stijgt bij een aantal van onze kinderen.
Het is een koude dag, maar dat is geen
enkel probleem. De paardjes hebben
namelijk hun sokjes aan en kunnen zo
mee naar binnen.
Voor meer informatie:
www.stal-ter-koze.eu
Na een aantal positieve reacties over
knuffeltherapie met deze paardjes,
ging ze hiernaar op zoek en was
meteen verkocht. Nu traint ze zelf haar
eigen paardjes. Dankzij de paardjes hun
rustige aard en kleine gestalte zijn ze
gemakkelijk te trainen en ook geschikt
om er ook binnenshuis mee te werken. Wat meteen opvalt, is hoe rustig deze
drie paardjes zijn. De kinderen kunnen
De paardjes worden voornamelijk naar hartelust knuffelen en voelen.
getraind om een heel tijdje rustig en
kinderen
zijn
wat
geduldig te kunnen zijn in diverse Sommige
omstandigheden.
overdonderd, maar na een partijtje
Het was een geslaagd dagje, die wortel
hebben ze nu zeker verdiend!
:9:
CARINE KOOKT:
worst
met worteltjes
AGENDA
publiek
Carine is de vaste
kok in ‘t Prieeltje. Zij
maakt elke dag verse
maaltijden
klaar
voor de kinderen.
KALENDER
ouders
Agenda met publieke evenementen
toegankelijk voor iedereen:
Kalender voor de ouders van de kinderen van ‘t Prieeltje:
12 december 2015:
KERSTMARKT / KERSTOPENDEUR
in ‘t Prieeltje
Hollestraat 2, Hakendover
December 2015:
SINTERKLAASFEEST
Januari 2016:
GROOTOUDERSFEEST
12 december 2015:
SPINNING
tvv Music for Life
Januari - Februari 2016:
INLEIDING SMOG-GEBAREN
16, 17 en 18 december 2015:
HET GLAZEN HUIS
van Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart
Tienen (tvv Music for Life)
19 mei 2016:
TAPTOE
Sint-Truiden
Ingrediënten
Voor 4 personen:
• 4 kalfs- en varkensworsten
• 1 kg wortelen
• enkele takjes tijm, 1 blad laurier, zout, peper
• 1 ui
• 100gr boter
• ¼ van een vleesbouillon blokje
19 juni 2016:
TREKKERTREK
van de Orsmaalse Trekkervrienden
Zoutleeuw
Februari 2016:
BEZOEK AAN HET LOGEERPROJECT
van de Paviljoentjes in Hakendover
Mei 2016:
FAMILIENAMIDDAG
in de belevingstuin van de Paviljoentjes
Juni 2016:
OPEN ZATERDAG
Juni 2016:
BBQ GEBRUIKERSRAAD
Bereiding
Schil de wortels met een dunschiller, snij ze in stukjes.
Pel en snij de ui. Verwarm de boter in een kookpot
en stoof de ui, voeg de wortelen toe samen met tijm,
laurier, peper, zout en het bouillonblokje. Zet het
geheel tot de helft onder water en laat garen met
deksel.
Een worst snijden in ronde
plakjes
zoals
gewoonlijk
wordt
gedaan,
is
niet
voldoende.
Omwille
van
verstikkingsgevaar
is
het
daarom aan te raden worsten
overlangs door te snijden,
alvorens ze in nog kleinere
stukjes te snijden.
: 10 :
VRIJWILLIGE CHAUFFEUR
Verwarm de boter in een pan. Laat de worsten rustig
bakken, zodat het vlees tot in de kern gaart en de
buitenkant van de worsten een mooie bruine korst
krijgt. Draai ze pas om na zo’n 5 min. Laat ze daarna
nog 5 min rustig bakken.
Wij zijn steeds op zoek naar reservechauffeurs voor het ophalen en/ of naar huis brengen van de kinderen.
Wij zoeken mensen die af en toe, met hun eigen wagen, ’s morgens of ’s avonds kunnen inspringen als
onze vaste chauffeurs ziek of afwezig zijn.
De chauffeurs zijn vrijwilligers, zij ontvangen dus geen loon. Zij krijgen wel een wettelijke km-vergoeding van
0,3412 euro per km om de kosten van benzine en dergelijke te vergoeden. Er wordt een omniumverzekering
afgesloten door ’t Prieeltje als aanvulling op de eigen autoverzekering van de chauffeur.
* Suggestie:
Vervang de helft van de wortelen door koolrabi,
pastinaak, boterraapjes of raapjes.
* Speciale tip voor het extra fijn mixen van worsten:
Kalfs-, varkens- en kippenworsen zijn ideaal. Koop
liever geen grof gemalen worsten of rundsworsten, die
zijn droger van textuur, waardoor ze moeilijker fijn te
mixen zijn.
Foto: Karen Warnant
Tip van de logopediste:
GEZOCHT!
Daarnaast zijn we ook op zoek naar vrijwilligers om af en toe met onze aangepaste bus te rijden. Ook
zij ontvangen geen loon.
Ben jij zo iemand, of ken je iemand, die al wat langer zijn/haar rijbewijs heeft, veilig rijdt en kindvriendelijk
is? Contacteer ons!
per mail: [email protected]
per telefoon: 016/789 789 (vragen naar Carine of Marijke)
: 11 :
Cafe
WELKOM
Oude Heerweg
3300 Tienen
Hakendover
016/78.24.59
Handi-Move
TIL & VERZORGINGS
systemen
Jos Laudus
Sint-Maurusweg 35
3300 Tienen
■
■
■
van en naar rolstoel, toilet, bad,
douche, bed...
advies over woningaanpassing
& subsidies
demo's in toonzaal of thuis
www.handimove.be
Tel 054 31 97 26
[email protected]
wenskaarten, wijn & cava
e
j
t
l
e
e
i
r
P
tvv ‘t
K10
K5
K12
CA
RW
WW
VP
CH
AS
BESTELFORMULIER
K7
K9
Te bezorgen aan:
‘t Prieeltje
Hollestraat 2
3300 Hakendover
[email protected]
016/78.97.89
BE35 7310 3921 3637
K11
Artikelcode
K6
K8
K14
Uw gegevens:
Naam ...................................................................................
Email ....................................................................................
Telefoon ..............................................................................
Aantal
Eénheidsprijs
Prijs
K13
PRIJZEN:
Wenskaart: €2
Cava: €9
Rode wijn: €8
Witte wijn: €7
Geschenkverpakking met 1 fles cava, 1 fles rode en 1 fles witte wijn: €25
Chocolade: €6
Assortiment van 5 willekeurige wenskaartjes: €10
: 14 :
Surf naar
www.prieeltje.com
als je meer info
wil over onze
producten!
(*) verzendingskosten:
€1,5 voor 1 tot 5 wenskaarten
€2,5 voor 6 tot 20 wenskaarten
verzendingskosten*:
TOTAAL:
Maak uw keuze:
O Afhalen (cash betaling ter plaatse)
O Verzending (enkel na overschrijving en enkel mogelijk voor wenskaarten!)
Indien gewenst kan u een factuur verkrijgen. Facturatieadres + btw-nummer: ................................................................
................................................................
................................................................
Afgelopen zomer vierden we
Bea’s 30e ‘werkverjaardag’ bij
‘t Prieeltje met een gezellige
huifkartocht. Uiteraard mocht
een lekker picknick met hapjes
niet ontbreken!
De werking van ’t Prieeltje wordt gemaakt door de medewerkers.
Zij werken dag in dag uit met de kinderen. In de loop van de jaren
is de personeelsgroep aangegroeid en ook meer verscheiden
geworden. We willen u dan ook graag laten kennismaken met de
verschillende mensen die in ‘t Prieeltje werken, wat hun taak is en
vooral wie ze zijn en wat hen motiveert.
medewerker in beeld:
MAATSCHAPPELIJK WERKSTER
BEA LEMMENS
“De kracht van de meeste gezinnen om
voor hun kind het beste te willen, om het
een plaats te geven in hun gezin en de
maatschappij vind ik bewonderenswaardig.”
Waarom heb je als maatschappelijk
werkster voor dit werk gekozen?
Wat is dan jouw taak binnen ‘t
Prieeltje?
Wat zijn voor jou uitdagingen in je
werk?
Ik ben al zo’n dertig jaar als
maatschappelijk werkster betrokken
bij ‘t Prieeltje.
Ik doe vooral huisbezoeken bij
de ouders en neem deel aan de
kindbesprekingen.
De
inhoud
van die huisbezoeken kunnen
verschillend zijn. Het kan gaan om
een huisbezoek voorafgaand aan de
kindbesprekingen. Hier ga ik luisteren
hoe het kind thuis is, welke vragen er
leven t.a.v. ‘t Prieeltje, hoe tevreden
ouders zijn over de opvang van hun
kind... Als er spanningen, problemen
of klachten zijn probeer ik die samen
met de ouders te verduidelijken
en een gepast antwoord te vinden
samen met de medewerkers tijdens
de kindbesprekingen.
Mijn blijvende uitdaging is gezinnen,
vooral ouders wegwijs maken in de
steeds veranderende wereld van
de zorg voor personen met een
beperking. Het is niet eenvoudig om
als ouder te weten waar je terecht
kan, welke mogelijkheden er zijn,
wie of welke dienst je kan helpen,
welke (financiële) ondersteuning er
is... Kwetsbare, minder weerbare
gezinnen verdienen extra hulp en
begeleiding.
Van bij de oprichting van ‘t Prieeltje
was er een goede samenwerking
tussen de Brabantse Dienst voor
Thuisbegeleiding en ‘t Prieeltje. In het
kader van die samenwerking kon ik
van in het begin een aantal taken op
mij nemen. Daarom is dit werk slechts
een klein onderdeel van mijn werk
binnen de thuisbegeleidingsdienst.
Maar ik heb ‘t Prieeltje, de kinderen
en hun ouders altijd een warm hart
toegedragen.
Ook in thuisbegeleiding kom ik
dagelijks in contact met gezinnen met
een kind met een beperking. Ik heb
enorm veel respect voor ouders die
leren omgaan met een kind met een
beperking. De kracht van de meeste
gezinnen om voor hun kind het beste
te willen, om het een plaats te geven
in hun gezin en de maatschappij vind
ik bewonderenswaardig.
: 16 :
Andere huisbezoeken hebben vooral
als doel ouders wegwijs te maken in
het doolhof van tegemoetkomingen,
aanvragen van hulpmiddelen... waar
een gezin met een kind met een
beperking recht op heeft. Ik probeer
ouders te helpen door informatie te
geven en/ of zelf dingen in orde te
brengen.
Daarnaast blijft het een voortdurende
opdracht en uitdaging om te zoeken
hoe ik ouders kan ondersteunen
bij het soms moeilijke proces van
verwerking van de beperking van hun
kind, ook stil te staan en te kijken naar
de mogelijkheden van hun kind.
Welke projecten voor ‘t Prieeltje
houden jou nog bezig?
In ‘t Prieeltje is het belangrijk om een
warme, op maat van de kinderen,
aangepaste opvang te bieden. Alles
wat er gedaan wordt om het voor
de kinderen nog beter te maken is
erg waardevol.
Ik denk aan het zoeken naar
aanpassingen en hulpmiddelen voor
elk kind, aan een gepaste aanpak bij
moeilijk gedrag, aan blijven zoeken
naar communicatiemogelijkheden
en het aanbieden van leuke en
leerrijke activiteiten.
Heb jij nog dromen voor de
kinderen van ‘t Prieeltje?
Ik wens alle kinderen een warme,
aangepaste en fijne opvang toe.
Voor
de
kinderen
en
de
medewerkers wens ik meer ruimte
om comfortabel te werken.
Verder hoop ik dat ze gespaard
blijven van ziekte en ongemakken,
zodat ze kunnen genieten van
alle aangename en stimulerende
ervaringen die de opvoed(st)ers
en het volledige team hen met veel
enthousiasme aanbieden.
: 17 :
De start van de zomer was heet, veel
te heet! In zo’n hittegolf had niemand
de fut om de opvoedsters te helpen
met de ruimtes te schilderen of in te
kleden, oh nee. Veel liever elke dag in
het zwembadje ronddobberen.
Winter in July
L
E
E
H
N
E
E
!
R
E
M
O
Z
’
E
T
U
‘FA
Een Faute Zomer, zou dat wel goed komen?
Dat was de vraag die we ons stelden toen we het thema voor het
zomerprogramma van 2015 hadden verzonnen. Hoe hebben we er
ooit maar één seconde aan kunnen twijfelen of onze kinderen dit leuk
zouden vinden of niet?! Als er iets ondertussen heel duidelijk is, is het
wel dat onze kinderen echte deugnietjes zijn. Lekker stout zijn en alles
doen wat niet mag? Geen enkel probleem! De eerste stapjes waren nog
wat aarzelend, maar daarna gingen alle remmen los!
Maar wacht eens, was dit niet De
Faute Zomer, waarin alles op z’n kop
ging worden gezet? Jazeker, en dus
gingen we van tropisch weer op een
bepaald moment naar vrieskou!
Tijdens een uitstapje naar de militaire
basis werden we getrakteerd op de
film ‘Frozen’ om daarna zelf de sneeuw
in te duiken. De brandweer zorgde
voor een schuimsneeuwtapijt, waar
de kinderen konden doorlopen of
doorrijden met de rolstoel. Verbazing
alom en voor sommigen even wat
schrikken, maar toch vooral gieren van
het lachen. Nog een keer? Tuurlijk! Het
waterfestijn nadien mocht natuurlijk
niet ontbreken en dat leverde ook heel
mooie beelden op. De hele namiddag
was een echt spektakel. Een dikke
dankjewel hiervoor aan de 1ste Wing:
alles was super geregeld.
Boys will be boys. Of toch niet?
In de omgekeerde wereld van ’t
Prieeltje werden deze zomer echt
alle rollen wel eens omgedraaid. Dus
werden de meisjes op een bepaald
moment stoere kerels en de jongens...
lieve meisjes! Wie zou ooit gedacht
hebben dat zij er zo mooi zouden
uitzien in hun jurkjes? Het zorgde
alvast voor sfeer en ambiance en
iedereen danste vrolijk met elkaar.
Sommigen vonden die rare kledij voor
zichzelf niet zo geslaagd en keken dan
maar naar het personeel dat lekker
gek deed, en dat mocht natuurlijk ook.
Alsof de switch tussen de meisjes en
de jongens nog niet ‘faut’ genoeg was,
mochten de kinderen deze zomer ook
de jobs van het personeel innemen.
Ze waren soms wat verbaasd dat ze
ineens tot buschauffeur, klusjesman,
opvoed(st)er, juffrouw of kine werden
gebombardeerd, maar de meesten
: 18 :
namen hun nieuwe functie al snel ter
harte en leefden zich volledig uit. Ze
vonden het grappig dat ze de tanden
van hun opvoed(st)ers mochten
poetsen, hen in een rolstoel mochten
voortduwen of zelfs achter het stuur
van de bus mochten zitten.
Niet-verjaardag-dag
Ook de verjaardagstraditie werd deze
zomer serieus overhoop gehaald. Het
werd een niet-verjaardag-dag. Een
feest voor alle kinderen die... niet jarig
zijn! Iedereen kreeg dus een kroon
en allemaal samen werd er gevierd.
Handpoppen Sofie en Lutzi mochten
hier natuurlijk niet bij ontbreken. De
kinderen vonden het geweldig en
sommigen schaterden van het lachen.
Wie zou er niet zo’n feestje willen
natuurlijk, zelfs al ben je niet jarig?
GFS (Goed Faut Schilderen)
Speciaal voor De Faute Zomer werden
alle activiteiten heruitgevonden.
Ook het schilderen. Dat gebeurde
deze zomer niet met verf, maar wel
met honing, slagroom, chocolade,
ketchup,... en tal van andere lekker
vettige sausjes. Met chocolade op
papier schilderen, dat zou net iets
te braaf zijn voor een Faute Zomer.
Dus werden de kinderen als ‘canvas’
gebruikt en kregen zij de eetbare ‘verf’
op hun lichaam. Sommigen vonden
het super om ook van al dat lekkers
te proeven; anderen zagen eruit alsof
ze hun studentendoop beleefden
en mochten achteraf genieten van
een lekker bad om al die plakkerige
goedjes weg te spoelen.
Ze mochten achteraf nog wraak nemen
bij de paint-back. Alle kinderen lieten
zich volledig gaan en hadden er totaal
geen moeite mee om de volwassenen
met een penseel te beschilderen.
Eerst misschien nog heel voorzichtig,
maar uiteindelijk met een spons vol
(echte!) verf vol in het gezicht en dan
lekker neuze-neuze doen!
Alles loopt op wieltjes
Sommige tradities zijn er om in ere
te worden gehouden, zélfs tijdens
een Faute Zomer. De uitstap met de
huifkar is daar één van. Het werd een
echte picknick met boterhammetjes
met
ei,
chips,
zalmmousse,
chocoladebavarois,... De kinderen zijn
niet alleen deugnieten, het zijn ook
echte lekkerbekjes en dus werden
duimen en vingers afgelikt na zo’n
fantastisch rijdend buffet.
Ook het fietsen is altijd één van de
hoogtepunten, daarom deden we het
twee keer deze zomer. Het blijft een
plezier om de reacties van de kinderen
te zien op de fiets. De echte Tour de
France passeerde dit jaar op een paar
meter van ’t Prieeltje, maar onze
eigen competitie was minstens even
interessant.
Sterrenregen
Onze therapeuten zetten de kroon
op het werk van een fantastisch
zomerprogramma. Zij gaven het beste
van zichzelf door op te treden voor ’t
Prieeltje als de groep Never Ready, een
hilarische parodie op boysband Get
Ready. Op het liedje ‘Sterrenregen’
dansten en zongen ze voor ons,
met de aangepaste SMOGgebaren
erbij. Sommige kinderen waren heel
verbaasd en werden er zelfs een beetje
stil van, maar ze kregen uiteindelijk
wel een oorverdovend applaus.
Onze dagen waren de afgelopen
zomer gevuld met verkleedpartijen,
voedselgevechten en alles wat niet
mocht. Hoe gekker de kledij, hoe beter,
en alle kinderen hebben er enorm
van genoten. Dat ouders die hun
kinderen kwamen halen of brengen af
en toe raar opkeken van de vreemde
individuen die zich in de groepen
bevonden, namen we er graag bij. De
meesten zijn het al gewend om in de
zomer de gekste dingen te beleven
in ’t Prieeltje! Naar goede gewoonte
konden ze het volledige verslag van
het zomerprogramma ook zien tijdens
de powerpoint-avond in oktober,
dus daar zagen ze zeker nog een
‘verklaring’ voor de gekke fratsen die
deze zomer werden uitgehaald.
Eén ding staat vast, soms kan FOUT
net heel heel GOED zijn!
: 19 :
en wat vonden de ouders hiervan,
na het zien van de powerpoint?
Ouders van Yanina:
“Tijdens de powerpoint voorstelling zijn wij zeer aangenaam verrast geweest te zien hoe de
begeleiders zich steeds positief opladen om er weer telkens een mooie dag van te maken.
Tof te zien hoe de kindjes steeds weer genieten en ja, mag gezegd worden, sterren zijn op hun eigen
manier en in hun eigen wereldje.
Wij verheugen ons op de volgende powerpoint voorstelling met Yanina erbij dan, nu was ze er nog niet
bij aangezien zij een nieuw sterretje is in ’t Prieeltje.
Een dikke duim voor de begeleiders, jullie zijn top!”
Ouders van Bram:
“Voor ons was het de allereerste powerpoint voorstelling over het zomerprogramma. Het was vaak
grappig maar ook ontroerend om de kinderen te zien genieten en te lachen. En proficiat aan iedereen
die hieraan meegewerkt heeft. We kijken al uit naar volgende zomer!”
: 20 :
VOLGENDE KEER UW ADVERTENTIE HIER?
NEEM CONTACT OP VIA
016 789 789 of MAIL NAAR [email protected]
W.
Fotowedstrijd
E.
S.
Hoewel ’t Prieeltje een kleinschalig dagverblijf is, kan onze werking enkel
bestaan door de inzet van zowel een groot aantal vaste medewerkers als
vrijwilligers. In voorgaande edities maakten jullie reeds kennis met enkelen
van hen. In deze editie stellen we een eerste groep enthousiastelingen aan
jullie voor. Zij doorzochten hun fotoalbums, op zoek naar de meest schattige
kinderfoto’s.
E.
O.
In ’t Prieeltje houden we wel van een uitdaging. Daarom zouden we jullie
mensenkennis graag eens testen. Combineer de kinderfoto met de juiste foto
op deze pagina, schrijf de bijhorende letter onder de foto en ontcijfer onze
kerstwens!
E.
jke
rde
li
ief
str
ndries - admini
oo
at
re
ta
A
ed
vo
lislagers - op
ijk
t
eV
ran
anan
roye - ve
w
ste
r
ab
ine
O
S
e
rap
o ne
n - kinesithe
r
Ma
Mo
ut
e
n
G
T.
N.
A
Z.
bed
iende
N.
h
sit
nic
k Meyts - kine
Jo
s
Kl
aa
!
rtje
a
m
n
er
An
no
ste
ux - l
ogopedi
ter
ug
Sm
ek
ds
bo
De
S.
ap
Aurélie
eu t
e
E.
es
ens - klusj
Sa
oe
pv
Philippe - o
ra
N
r
ijs - opvoedste
N.
er
r
ith
era
p e ut e
e d st
er
vo
te
r
op
uf
f eu
ico
la
ed
s Pa
vo
uwels - op
illig chauff
eu
r
a
ch
lee
g ku
ndige
rijw
-v
- k ok k i n &
N
Le
jeu
ne
rp
er Vansimp
R og
se
n
B
ee
s
len
ne
- zelfstandig ki
ve
n
Lie
B.
s
rk
aa t
schappelijk we
sen
Vansimp
ine
Car
s
en
Bea Lemm
-m
Anja
Hilde de Jong -
E.
Om kans te maken op een set wenskaarten gemaakt door onze kinderen,
stuur je de juiste oplossing naar [email protected] en dit voor 1 januari 2016.
Een onschuldige hand bepaalt de winnaar. De winnaar krijgt het cadeau zo spoedig mogelijk opgestuurd.
: 22 :
: 23 :
ORTHOPEDISCH MATERIAAL
DOSSIER
In ’t Prieeltje maken we gebruik van
allerhande orthopedische hulpmiddelen.
Van grote materialen zoals zitschelpen,
sta-apparaten, rolstoelen, … tot
kleinere materialen zoals kniestrekkers,
korsetten, rijglaarzen, armspalken,
handspalken, … Voor buitenstaanders
is het soms een raar of eng zicht maar
het is voor het welzijn van de kinderen.
We geven graag een korte, algemene
omschrijving over het gebruik van deze
orthopedische apparaten. Uiteraard
is elk kind uniek en vereist dit een
individuele aanpak.
sta-apparaat
kniestrekkers
Waarom?
De hulpmiddelen zijn van groot
belang voor onze kinderen. Ze geven
hen een betere houding en helpen
om de spieren mee op lengte te
houden. Ook eventuele toename
van een afwijkende houding – en
de pijnklachten die
hier steeds
mee gepaard gaan – worden tegen
gegaan. Kortom, ze zijn heel erg
belangrijk om de kinesitherapie mee
te ondersteunen!
Zitschelp
Een aantal van onze kinderen maakt
gebruik van een zitschelp.
Op die manier kunnen de rug,
het bekken en de heupen goed/
beter
gepositioneerd
worden.
Soms worden de voetjes met een
klittenband vastgemaakt in de
daarvoor voorziene voetenbakjes.
Dit om de kinderen te helpen
wanneer ze deze zelf niet goed op de
juiste plaats kunnen houden. Op die
manier kunnen ze zich niet bezeren
en het geeft ook extra stabiliteit. Dit
alles maakt het voor onze kinderen
gemakkelijker om rond te kijken, te
eten, een activiteit te doen met de
armen,… Bovendien proberen we
door een zo symmetrisch mogelijke
houding aan te bieden orthopedische
problemen te voorkomen of
achteruitgang tegen te gaan.
Sta-apparaat
Omdat
het
aanbieden
van
verschillende houdingen gedurende
de dag zéér noodzakelijk is, maken
we ook gebruik van andere apparaten
zoals bijvoorbeeld een sta-apparaat.
Dit wordt gebruikt voor kinderen
die zelf stappen en bijvoorbeeld
spierverkortingen hebben thv de
onderste ledematen. Wanneer ze
mooi recht staan in het apparaat
worden de spieren gerekt. Maar ook
voor kinderen die zelf niet kunnen
staan of stappen is het erg zinvol om
recht te staan. Zo zien ze de wereld
eens vanuit een ander perspectief,
het is een fijne werkhouding,
hun beenderen worden belast
wat problemen met osteoporose
helpt verbeteren, spieren worden
gerekt en bepaalde orthopedische
afwijkingen worden aangepakt.
Kniestrekkers en rijglaarzen
Kniestrekkers worden gebruikt om
de spieren van de benen langere
tijd te rekken. Meestal worden zij
gecombineerd met rijglaarzen. Dit
zijn apparaten die de voeten gaan
corrigeren en/of steun geven.
Rijglaarzen worden bij een aantal
kinderen
steeds
aangedaan
wanneer ze in het sta-apparaat
staan omdat de voetjes vaak gaan
doorzakken of in de verkeerde
stand belast worden.
Armstrekkers, pols- en handspalk
Ook voor de armen zijn er een aantal
hulpmiddelen. Er zijn bijvoorbeeld
armspalken die ervoor zorgen dat
de armen zo optimaal mogelijk
gestrekt worden.
Dit om de
armbuigers te rekken zodat ze op
lengte blijven. Dit is belangrijk om
op een zo goed mogelijke manier
met de armen te kunnen blijven
werken om op termijn wondjes
te voorkomen wanneer de armen
steeds te sterk gebogen zijn.
sta-apparaat
zitschelp, rijglaarzen, armspalken
rijglaarzen
arm- en handspalk
Dit kan gecombineerd worden
met een pols- en handspalk. Deze
zorgen voor een optimale positie
van pols en vingers. Dit kan zijn om
functioneel te werken (voorwerpen
grijpen, vork vasthouden, …), maar
ook om te gaan corrigeren en
rekken. Ze kunnen apart gebruikt
worden of in combinatie met een
armspalk.
Opvolging!
Korset
Er wordt door het hele team en de
ouders dan ook veel aandacht en
zorg besteed bij het opstarten van
nieuwe hulpmiddelen. Maar ook
wanneer het materiaal al een tijd in
gebruik is, blijft opvolging hiervan
zeer belangrijk!
Om afwijkingen van de rug aan te
pakken, gebruikt met een korset.
Door middel van een korset kan je
correcties geven waar nodig om
de wervelkolom zo goed mogelijk
te positioneren.
Dit kan heel
belangrijk zijn om hart en longen te
beschermen en om pijnklachten te
voorkomen.
Al deze materialen zijn op
doktersvoorschrift en worden
op maat gemaakt. Dit is nodig
omdat een goede pasvorm
heel belangrijk is! Wanneer een
spalk niet goed past of aansluit,
krijgen we problemen met
drukplekken en –wondjes.
Kinesistenteam van ‘t Prieeltje: Annick, An en Lien
: 24 :
: 25 :
‘t PRIEELTJE
XX L
We spreken altijd over ‘de kinderen’ van ‘t Prieeltje, maar kleine kindjes worden snel groot en dat
is bij ons niet anders! Heel wat van onze ‘patatjes’ zijn ondertussen grote sloebers geworden, volop
in hun tienerjaren. ‘t Prieeltje barst dan ook bijna uit z’n voegen, nu onze kinderen en adolescenten
– én hun materiaal – meer ruimte nodig hebben. Hoog tijd voor wat aanpassingswerken!
Genoeg ruimte creëren voor al onze
kinderen en opvoed(st)ers in de
verschillende leefgroepen, onze
kinesisten, logopediste, administratie
en lesgeefsters: het is een hele
uitdaging. Onze lokalen in ‘t Prieeltje
zijn gezellig en huiselijk, maar met
zoveel mensen en functies in een
beperkte ruimte is het af en toe
een stevige opgave om de nodige
bewegingsvrijheid te behouden. Tijd
voor actie dus.
De snoezelruimte in leefgroep drie
is altijd een
oase
van
rust geweest
voor heel wat
kinderen
en
voor
velen
zeker
ook
één van de
favoriete plaatsjes in ‘t Prieeltje,
maar nam ook heel wat kostbare
ruimte in beslag. Hoe fier we ook
waren op onze snoezelruimte, de
extra plaats benutten was echt een
prioriteit geworden. Daarom hebben
we dan ook beslist om afscheid te
nemen van de oude snoezelruimte,
en die plaats vanaf nu anders (en
beter!) te gaan benutten.
Leefgroep drie wordt in
het vrijgekomen lokaal
uitgebreid, zodat iedereen
weer de broodnodige
bewegingsruimte krijgt.
Het lokaal heeft een
nieuwe vloer gekregen,
een likje verf én er werden een paar
vrolijke girafjes op de muur getekend.
wordt verwelkomd. Ook
de leerkrachten hebben
een nieuw/oud lokaaltje
gekregen dat een nieuwe
vloer kreeg en nog wat
opfrissing kan gebruiken.
Het lokaaltje bevindt
zich op de gelijkvloer
wat veiliger is voor de kinderen (ze
hoeven de steile trap niet meer op).
Deze vergroting van de leefgroep zal
zeker ook de meer mobiele kindjes
ten goede komen, die naar hartenlust
zullen kunnen spelen, voelen en
ontdekken in de nieuwe, gezellige
ruimte.
En ook in onze andere leefgroepen
en lokalen wordt bekeken welke
ingrepen we kunnen toepassen, om
het zo gezellig en sfeervol mogelijk maar vooral ook praktisch werkbaar
- te maken en te houden.
We hebben er wel voor gezorgd dat
het waterbed en de bubbelpalen uit
de snoezelruimte werden behouden,
zodat er nog altijd een rustgevend,
ontspannend hoekje aanwezig blijft
in ’t Prieeltje.
Wie handig is met verfkwast en
rollers, of wie goed kan naaien,
stikken, knutselen of klussen, is zeker
altijd welkom om een handje toe te
steken bij de verfraaiingswerken.
Niet alleen in leefgroep drie worden
aanpassings- en opknapwerkjes
verricht. Aan onze toegangspoort
wordt een mooie wand geschilderd,
zodat iedereen die binnenkomt
op een kleurige en fleurige manier
Zie jij het zitten om af en toe te komen
helpen en mogen we je hiervoor
contacteren? Geef dan zeker je
naam op voor onze vrijwilligerslijst!
Dit kan via een mail naar
[email protected] of door te
bellen naar 016/78 97 89.
Tiense Suikerraffinaderij N.V.
Aandorenstraat 1 • 3300
Tienen
Naast de sponsors van onze advertenties in ’t Parleetje en
‘t Parleetje light , droegen ook vele andere organisaties hun
steentje bij door middel van acties of giften (boven 40,00 euro)
tussen mei en november 2015:
• vzw Hougart •
• 1e WING lenteconcert 2015
• Trekkertrek 2015 •
• Carolus Trees •
• Mevr. Van Kerschaver Y. •
• Fam. Dedrij-Knapen •
• Invasion Events •
• Dhr. Flawinne Marc •
• Toneelkring “de Korenbloem” •
Onze excuses voor het geval we iemand of
een organisatie over het hoofd gezien hebben.
: 26 :
Volg ons ook via
Adreskaartjes • Affiches • Bestelbonnen • Boeken • Briefpapier • Bureelonderleggers • BTW-bonnetjes • Catalogi • Drankbonnen • Facturen • Flyers
Folders • Gelegenheidsdrukwerk • Inkomkaarten • Kalenders • Mailings • Mappen • Notablocs • Omslagen • Posters • Prijslijsten • Stickers
Drukkerij Trudo bvba
Hasseltsesteenweg 66
B-3800 Sint-Truiden
Tel. +32 11 68 59 28
Fax +32 11 67 34 75
[email protected]rijtrudo.be
www.drukkerijtrudo.be
KERSTOPENDEUR
‘t Prieeltje
zaterdag 12 december 2015
vanaf 17u00
‘t Prieeltje
Hollestraat 2
3300 Tienen
info: www.prieeltje.com

Vergelijkbare documenten

nieuw: de belevingstuin

nieuw: de belevingstuin door ons verzorgd. Samen met jou bekijken we welke je vragen en noden zijn en we zoeken samen met jou een geschikte assistent(e) die bij je past. We hechten veel belang aan het doen slagen van de s...

Nadere informatie

via deze link

via deze link EDITO Met de kerstperiode en het nieuwe jaar in zicht, komen ook de goede voornemens weer op de proppen. Gezond eten, meer bewegen, stoppen met roken, we kennen ze allemaal. Maar ook meer tijd inv...

Nadere informatie