Optifile Server Installatie

Commentaren

Transcriptie

Optifile Server Installatie
Optifile Server
Installatie
Datum:
Versie:
de koppeling tussen Essibox en
2 mei 2012
1.0
Omschrijving:
Dit document beschrijft de
installatieprocedure voor Optifile
software op een nieuwe server.
Optifile Server Installatie
Benodigdheden
Alle software die nodig is voor installatie van de Optifile Server software staat op de
installatie CD of op de website www.optifile.nl.
Terugkomoproep
Vóór installatie moet er een licentie aangemaakt zijn. Het bijbehorende license.xml bestand
wordt gebruikt in de installatie procedure. Dit bestand staat niet op de installatie CD.
Samenvatting
Eerst worden .NET Framework 1 en 4 geïnstalleerd. Vervolgens SQL Server 2008.
Als dat gedaan is kan de Optifile Server software geïnstalleerd worden.
Tot slot moet gezorgd worden dat barcodes geprint kunnen worden door het toevoegen van
een Windows font en moet een dagelijkse backup geconfigureerd worden.
Installeer de map Install CD naar C:\
Begin met het kopiëren van de volledige map "Install CD" naar C:\
Installeer .NET Framework 1 inclusief Service Pack 1
In de map Install CD\PreInstall of Install CD\PreInstall\Framework staan de volgende
bestanden:
 dotnetfx nederlands.exe
 DotNet1.1sp1.exe
Voer eerst het eerste bestand uit voor installatie van .NET Framework 1.
Start daarna de tweede voor installatie van Service Pack 1 voor Framework 1.
Bij installatie op nieuwe besturingssystemen zoals Windows 7 zal aangegeven worden dat het
programma bekende compatibiliteitsproblemen heeft. Kies in dit geval voor de optie
'Programma uitvoeren'.
Als de computer opnieuw opgestart moet worden zal het Framework dit aangeven. Kies er in
dat geval voor dit direct te doen.
Installeer .NET Framework 4
Via Configuratiescherm -> Programma's -> Programma's en onderdelen kunt u controleren
of .NET Framework 4 geïnstalleerd is.
Is dit niet het geval dan kan het gedownload worden via de volgende link:
http://www.optifile.nl/download/dotNetFx40_Full_setup.exe
Installeer SQL Server 2008
In de map Install CD\PreInstall of Install CD\PreInstall\sql2008 staan de volgende bestanden:
 SQLEXPRWT_x64_ENU.exe
 SQLEXPRWT_x86_ENU.exe
Voer het eerste bestand uit op een systeem met een 64-bits besturingssysteem. Op een 32-bits
systeem gebruikt u het tweede bestand.
Via Start menu -> rechts klik op 'Computer' -> Eigenschappen kan gecontroleerd worden
welk type systeem het betreft.
SQL Server 2008 Setup doorloopt de volgende stappen:
Feature Selection
Waar SQL Server 2008 Setup vraagt welke features geïnstalleerd moeten worden laat u ze
allen geselecteerd staan.
Instance Configuration
Kies hier voor 'Named instance' en geef als naam op: OPTIFILE
Server Configuration
Hier kunt u de standaard instellingen laten staan.
Database Engine Configuration
Onder Authentication Mode moet 'Mixed Mode' worden gekozen. Voer als wachtwoord in:
qwaszx
Hiermee kan de installatie van SQL Server 2008 worden afgerond.
Installeer Optifile
Nu .NET Framework 1 en 4 alswel SQL Server zijn geïnstalleerd kan ook de Optifile Setup
worden gestart.
Doe dit met het bestand C:\Install CD\Optifile.Setup
Bij het opstarten hiervan wordt informatie gevraagd.
Een onderdeel hiervan betreft locaties van bestanden.
Hiervan hoeft in principe alleen het Licentie bestand nog gekozen te worden, de rest zijn
referenties naar folders in C:\Install CD.
Als Server adres moet er staan:
.\OPTIFILE
Onder 'Installatie Opties' moet 'Postcodes importeren' uitstaan (in versie 1.3 is deze optie
verwijderd).
Klik vervolgens op 'Start setup'.
Zowel de Optifile Server service als een client worden hiermee geïnstalleerd.
De snelkoppeling genaamd 'Optifile.Net' die op het bureaublad wordt aangemaakt is om de
client te starten.
In Windows Taakbeheer onder het tabblad 'processen' kan worden gekeken of de service
actief is. Activeer eventueel 'Processen van alle gebruikers weergeven' als de service
Optifile.Service niet direct te zien is.
Installeer het barcode font
Kopieer het barcode.ttf bestand naar de map C:\Windows\Fonts.
Aanpassen schrijfrechten Optifile map
Bij Windows 7 moeten er expliciet schrijfrechten worden gegeven op de Optifile map om
updaten van Optifile mogelijk te maken.
Open eerst de map C:\Program Files\
Klik dan met de rechter muistoets op de map Optifile en kies voor Eigenschappen.
Klik op het tabblad 'Beveiliging' en vervolgens op de knop 'Bewerken'.
In de volgende popup kunt u kiezen voor het 'Toevoegen' van een gebruiker.
Noem deze gebruiker "Iedereen" en klik op OK.
Tot slot geeft u deze gebruiker machtiging tot volledig beheer door in de kolom 'Toestaan' op
de rij 'Volledig beheer' de checkbox aan te vinken.
Installeer SQLBackupAndFTP
Als laatste moet het maken van backups van de database worden ingesteld. Hiervoor
gebruiken we het programma SQLBackupAndFTP. Deze is te vinden op de Install CD als
SqlBakSetup.exe. Installeer deze en start het programma daarna.
Via de knop 'Connect to SQL Server' kan de database connectie worden geconfigureerd. De
servernaam moet zijn:
.\OPTIFILE
Kies voor 'use SQL Server Authentication met gebruikersnaam:
sa
en Password:
qwaszx
Via de knop 'Test SQL Connection' kan worden gecontroleerd of de instellingen correct zijn
en met de database kan worden verbonden.
Vervolgens moet aangevinkt worden welke databases gebackupped moeten worden. Kies in
ieder geval voor OPTIFILE en ZIPCODE. Vink verder aan 'Store backups in a Local/Netwerk
folder. Kies hier C:\BACKUP en zorg wel dat deze folder is aangemaakt.
Hiermee is de installatie van Optifile Server afgerond. Wellicht moet er nog een backup van
een vorige installatie worden terug gezet; dat is een onderwerp van een ander document en
wordt hier niet behandeld.

Vergelijkbare documenten

Installatie DIS - Kredietbewaking Bouw

Installatie DIS - Kredietbewaking Bouw Start daarna de tweede voor installatie van Service Pack 1 voor Framework 1. Bij installatie op nieuwe besturingssystemen zoals Windows 7 zal aangegeven worden dat het programma bekende compatibil...

Nadere informatie