GUINNESS WORLD JUDO AW WORLD JUDO AWARD

Commentaren

Transcriptie

GUINNESS WORLD JUDO AW WORLD JUDO AWARD
GUINNESS WORLD JUDO AWARD
Beste judovrienden,
Met heel veel plezier stellen wij u voor :
het « GUINNESS WERELDRECORD
RECORD » JUDO.
Johan Lambrecht,, bedenker van het project, heeft mij gevraagd om als coördinator voor
Vlaanderen jullie deze informatie te bezorgen
bezorgen.
Een wereldrecord blijft toch steeds een leuke en begeesterende uitdaging voor de
jongeren in uw club.
Hieraan te mogen deelnemen zal voor velen van hen een droom waarmaken
maken en wanneer
ze hun prachtige deelnemersmedaille « WORLD JUDO AWARD » overhandigd
krijgen een blijvende herinnering aan dit uitzonderlijke record ontvangen
ontvangen.
Deze recordpoging kent haar première in ons kleine landje en zal zo de start betekenen
van een langdurige liefde en promotie vvoor onze mooie discipline, het « JUDO ».
Andere landen staan reeds klaar om de uitdaging aan te gaan en nog sterker uit de hoek
te komen,, en zo deze promotie
promotieketting levend te houden. De uitgebreide media-aandacht
media
voor dergelijk
ergelijk evenement, pal in het midden van het 150
150-jarige
jarige jubileum van de JapansJapans
Belgische betrekkingen zal zonder enige twijfel de nodige emoties losweken.
Dit grootse evenement vindt plaats op zaterdag 27 augustus
2016 om 15U00 in de « TOPSPORTHAL - ZUIDERLAAN 14 9000 GENT ». Voor een ordelijk verloop is iedereen
reen aanwezig
ten laatste om 14U00.
00.
Enkele praktische mededelingen :
1) De delegatie neemt deel aan een massatraining met meer dan 1000 judoka’s op
een tatami van maar liefst 2400 vierkante meter en dit gedurende ±1 uur.
2) De club schrijft z’n leden in (in volgorde van licentie) met bij voorkeur een
minimum van 10 deelnemers (inclusief de trainer)
trainer). Aan de club met het meeste
deelnemers wordt tijdens het gebeuren een trofee uitgereikt.
uitgereikt
3) Om in te schrijven volstaat het om bijgevoegd document volledige ingevuld terug
te sturen naar [email protected] en binnen de week de som van 100 euro,
vermeerderd met 10 euro per deelnemer boven de 10, op het rekeningnummer
dat op datzelfde document vermeld is.
4) Bij de betaling vermeldt u de clubnaam en het aantal deelnemers
deelnemers.
5) Leeftijd voor deelname : minimum 12 jaar (worden in 2016).
6) Na betaling ontvangt u een badge per deelnemer. Deze moet op het witte judopak
bevestigd worden op de linkermouw tussen elleboog en schouder
schouder.
7) Wacht niet met inschrijven, de vraag is groot
groot.
Ik blijf graag beschikbaar voor vragen en meer informatie
informatie.
Met sportieve groeten,
Filip Klein
ZO KUNT U MIJ BEREIKEN : [email protected] - TEL : 0479 86 84 00
MEER DETAILS : www.wja.club
IK NEEM DEEL AAN « GUINNESS WORLD JUDO AWARD » OP 27 AUGUSTUS 2016 IN
DE TOPSPORTHAL GENT OM 15U00.
IK STORT HIERVOOR DE SOM VAN ………….. EURO OP REK.NR. BE 70 7755 8369 7925.
7925
JUDO IZEGEM.
IZEGEM
CLUB
CLUBNR
TEL
CONTACTPERSOON
EMAIL
N°
1
NAAM
DEELNEMERS
VOORNAAM
GEB.JAAR
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
OPGELET : HET IS TOEGELATEN OM NAMEN TE WIJZIGEN
WIJZIGEN.
GRAAD

Vergelijkbare documenten

GUINNESS WORLD JUDO AWARD

GUINNESS WORLD JUDO AWARD 1) De delegatie neemt deel aan een massatraining met meer dan 1000 judoka’s op een tatami van maar liefst 2400 vierkante meter en dit gedurende ±1 uur. 2) De club schrijft z’n leden in (in volgorde...

Nadere informatie