T U I N O N T W E R P

Commentaren

Transcriptie

T U I N O N T W E R P
Klein mag dan fijn zijn, een landelijk opererend hoveniers en groenvoorzieningsbedrijf zoals Flora Nova
biedt u als opdrachtgever louter voordelen. We hebben alle benodigde expertise, personeel en materieel
in huis. Verder telt onze organisatie ook een kwekerij en een tuincentrum. Dat heeft als belangrijk
voordeel dat we zelden of nooit een beroep hoeven te doen op derden. Dat schept duidelijkheid in de
kosten en stelt ons in staat om in elke fase van de werkzaamheden onze eigen kwaliteitscriteria te
hanteren. Het Garantiecertificaat dat bij de oplevering van het werk wordt uitgereikt, spreekt wat dat
betreft duidelijke taal. Onze heldere en efficiënte manier van werken is voor steeds meer overheden,
zakelijke opdrachtgevers en particulieren een reden om ons in te schakelen.
T
U
I
N
O
N
T
W
E
R
P
Flora Nova
Hoveniers & Groenvoorzieners b.v.
Molenstraat 41b
4061 AB Ophemert
Tel. (0344) 65 13 24
Fax (0344) 65 20 74
B.T.W. nr. NL 8032 79 231 B01
K.v.k. Tiel nr. 11019902
Flora Nova
Handelskwekerij b.v.
Molenstraat 41b
4061 AB Ophemert
Tel. (0344) 65 13 24
Fax (0344) 65 20 74
B.T.W. nr. NL 8032 79 231 B01
K.v.k. Tiel nr. 11019894
Internet: www.flora-nova.nl
E-mail: [email protected]
Particuliere tuin te Bosch en Duin
E E N
O N T W E R P
ook qua budget
D A T
B I J
U
P A S T
Onderhoud hangt nauw
samen met ontwerp
Een niet te onderschatten
factor bij het vormgeven van
een groenvoorziening is het
onderhoud. Maaien, schoffelen
en snoeien zijn nu eenmaal
inherent aan het beheer van
een tuin of parkachtig terrein.
De mate en frequentie waarin
die werkzaamheden uitgevoerd
Bedrijfstuin te Tiel
Daktuin te Rotterdam
moeten worden, bepaalt u met
uw keuze voor een tuinontwerp
Bij Flora Nova beschikken we
Eenvoudig of
daartoe over een eigen team van
exc l u s i e f ?
architecten dat, ieder vanuit de
Dat een bedrijfsterrein of tuin
eigen specifieke stijl, tot de
niet per se groot hoeft te zijn
meest verrassende en spraak-
om er een representatief groen-
makende oplossingen komt.
plan te realiseren, bewijzen
Maar we werken ook samen met
de diverse kleinschalige
andere tuin- en landschaps-
referentieobjecten van Flora
architecten - al dan niet aan-
Nova. En zoals er allerlei voor-
In de visie van Flora Nova is
bevolen door onze opdracht-
zieningen mogelijk zijn om een
groenvoorziening de vervol-
gever. Onze inbreng kan daarbij
ontwerp extra allure te geven,
making van een bedrijfsgebouw
variëren van het meedenken
waterpartijen met fonteinen
of woning. Met het bewuste
in de prilste conceptfase tot het
bijvoorbeeld, zo kan er als
pand als uitgangspunt voor
participeren in een meer
ander uiterste ook worden
een onderscheidend maar even-
gevorderd stadium.
gekozen voor een basale vorm-
Particuliere tuin te Wekerom
goed betaalbaar tuinontwerp.
geving, waar dan uiteraard een
Samen met de ligging en
heel ander prijskaartje aan
omringende bebouwing, vormt
hangt.
echter voor een groot deel zélf.
Particuliere tuin te Waalwijk
het bouwkundige karakter
immers de leidraad bij het zo
Bent u benieuwd naar
optimaal mogelijk benutten van
ontwerpsuggesties voor úw
de beschikbare ruimte.
bedrijfspand of woning?
Laat Flora Nova u eens de
Kantoor te Rijswijk
mogelijkheden schetsen!
Alles, van referenties, vacatures, tot en met het laatste nieuws, leest u op onze website. Sur f dus regelmatig naar w w w. f l o ra - n ova . n l

Vergelijkbare documenten

Inventarisatielijst Tuinontwerp

Inventarisatielijst Tuinontwerp Tel. (0344) 65 13 24 Fax (0344) 65 20 74 B.T.W. nr. NL 8032 79 231 B01 K.v.k. Tiel nr. 11019894 Internet: www.flora-nova.nl E-mail: [email protected]

Nadere informatie