Infotravel februari 2013

Commentaren

Transcriptie

Infotravel februari 2013
Afgiftekantoor 8500 Kortrijk 1
2de afd. - P3A9173
Afz.-V.U. Evolution Media Group
Vlasstraat 17, 8710 Wielsbeke
PROFESSIONEEL MAGAZINE VOOR DE REISWERELD
Maandelijks, uitgezonderd januari, april, juli, augustus en oktober - 16de jaargang nr. 125 - februari 2013 - Nr. 1
≥≥≥
I-EXPERIENCE
CLUB MED
SINAI BAY
> PAG. 14
I-SERVICE
AUTOMATISATIE
> PAG. 8
I-FOCUS
LUCHTHAVENS
> PAG. 20
I-FOCUS
SHORTBREAKS
> PAG. 27
Airlines onderschatten advies en service door reisbureaus
BILLIJK SPEELVELD VOOR TICKETVERKOOP
Reisbureaus zijn met
80% marktaandeel
het belangrijkste
distributiekanaal voor
vliegtuigtickets in
België. De toegevoegde
waarde van reisbureaus
bij vluchtselectie en
ticketverkoop wordt,
volgens Belgian Travel
Organization (BTO), sterk
onderschat in vergelijking
met de inspanningen voor
rechtstreekse verkoop.
Een meer billijk speelveld
waarin reisbureaus
beschikken over faciliteiten
voor een performante
ticketverkoop
en dienstverlening
dringt zich op.
> ZIE VERDER PAG. 4:
NADENKEN OVER ADVIESKOSTEN
EN DOSSIERKORTING.
Vijftien jaar geleden werd in Europa de aanzet gegeven
voor een nieuw distributiemodel. Tot dan toe werd op
luchtvaarttickets een basiscommissie gegeven van 9%.
Gefaseerd werd die commissie teruggeschroefd om vervolgens kort na de aanslagen van 11 september 2001
te worden afgeschaft, eerst in de VS en vanaf 2005 in
België. Oprukkende low cost carriers zetten de ticketprijzen zwaar onder druk terwijl de brandstofkosten
stegen. Twintig jaar geleden kostte een dagretourticket
Brussel-Milaan meer dan 1.000 euro. Rekening houdende met de inflatie zou dat nu zo’n 1.500 euro moeten zijn,
maar je vindt al tickets voor een tiende van dat bedrag.
In de studie ‘The Added Value of the Travel Agent’ belicht Belgian Travel Organization (BTO) de marktevolutie en de wijze waarop de reisagent nog betrokken is in de
ticketverkoop. “Airlines focussen volop op rechtstreekse
verkoop, terwijl die in Europa hooguit tekent voor een
derde van de boekingen. In België wordt de online verkoop geraamd op maximaal 20%. Acht op tien tickets
bij reguliere luchtvaartbedrijven worden verkocht via
reisbureaus. En dat zijn dan vooral ‘high yield’-tickets”,
geeft BTO-voorzitter Jan Van Steen aan. “Je zou dus
verwachten dat airlines de reisbureaus als belangrijkste
distributiekanaal faciliteren. Reizigers en meer specifiek
zakelijke klanten waarderen het professionele advies van
de reisagent, het one-stop-shopping-principe, de vereenvoudigde administratieve verwerking en de eventuele
opvolging van de travel policy van het bedrijf”.
Echte adviseurs
Door de nulcommissionering zijn reisbureaus zich, volgens Jan Van Steen, veel neutraler gaan opstellen en
zijn zij echte adviseurs geworden. “Hierdoor hebben
airlines hun greep op de distributie deels verloren, tegelijkertijd hebben zij hun dienstverlening aan reisbureaus
afgebouwd. Wij moeten aankloppen bij een call centre
en hebben nauwelijks contactpersonen met beslissingsbevoegdheid. Wij krijgen ook niet de middelen om de
dienstverlening tegenover klanten ter harte te nemen.
Pre-seating kan bijvoorbeeld niet in een gds geboekt worden, maar moet online via de airline-website gebeuren.
Daarvoor factureren sommige airlines 50 euro, terwijl
het misschien gaat om een ticket van meer dan 2.500
euro. Als reisagent kan je de extra tijd om de pre-seating
te boeken moeilijk doorrekenen aan je klant”.
“Verder zijn er de Agency Debit Memos (ADM)”, geeft
BTO-secretaris Bernard Tuyttens aan. “Airlines claimen een vordering op een IATA-reisagent omdat er
fouten zijn gemaakt bij verkoop of uitgifte van een ticket en zij rekenen je daar euro’s extra voor aan. Airlines
investeren vooral via gerichte outsourcing volop in systemen om ADM’s op te sporen om hun inkomsten te
maximaliseren”.
“Online zijn er bijvoorbeeld goedkope tickets beschikbaar op tijdstippen dat reisbureaus gesloten zijn”, stipt
Jan Van Steen aan. “Wij hebben geen problemen met
rechtstreekse verkoop door airlines. Maar, wij moeten als
reisbureaus wel op een correcte manier met hen kunnen
samen werken, te meer omdat acht op tien tickets door
ons worden verkocht. Het imago en het vakmanschap
van de professionele reisagent wordt onderuit gehaald.
Vandaar via onze studie ook een oproep tot een ‘winwin-situatie’ in een vernieuwde samenwerking”.
GEERT VAN LIERDE
Partnership
Brighter, Bolder, Better collaboration
Amadeus employees in our Nice central office.
Imagine working with
brighter, bolder, better people
Choose a technology partner that’s
committed to your success. Around
10,000 Amadeus people are developing
and delivering the technologies to handle
whatever challenges you might face in
the travel industry. Together we can find
a better solution for your business.
www.benelux.amadeus.com
i COMMENT | GEERT VAN LIERDE
Reizigers en toeristen verdienen het om ernstig
genomen te worden. Wanneer je met hen solt,
dan moet je het ontberen. Ook al hebben voorafgaande studies geargumenteerd dat je misschien wel het beste product ooit in de markt
zet. De voorbije weken hebben aangetoond
dat consumenten het laatste woord hebben.
Neem nu, het interactieve Historium in Brugge.
Enkele dagen na opening werd het al gecatalogeerd als toeristenval. Ondertussen staat het bij Tripadvisor op de weinig benijdenswaardige zesendertigste plaats van het veertigtal aanbevolen attracties in Brugge.
Nog erger is het Fyra-fiasco, waarin de Belgische Spoorwegen terecht kwamen door de Nederlandse keuze voor AnsaldoBreda. Een hogesnelheidstrein
die niet alleen technisch faalt maar waarrond een concept is ontwikkeld dat
amper reizigers aanspreekt. Voor regelmatige reizigers volstond de oude
‘Amsterdammer’ die via Mechelen, Antwerpen, Dordrecht, Rotterdam en Den
Haag reed. Aan een hogesnelheidstrein met reserveringsplicht hadden zij nauwelijks behoefte, want Thalys heeft die rol opgenomen omdat de Fyra-levering
vijf jaar werd vertraagd. Een bedrijfszekere treinverbinding met hedendaags
reiscomfort, zoals stiltecoupés en draadloos internet, was perfect complementair geweest. Nu staan de Fyra-treinen voor minstens drie maanden aan
de kant en hebben trouwe Benelux-reizigers uit het verleden afgehaakt. Drie
maanden die men best ook benut om de Fyra-merknaam en het Fyra-concept
in vraag te stellen en om te bekijken hoe men die klanten kan terugwinnen.
Laat beide initiatieven een les zijn voor elkeen die zich dit jaar moet buigen
over heikele dossiers zoals zelfregulering en een kwaliteitslabel voor reisbureaus. Even goed gaat het om ‘dynamic packaging’, ‘affiliate marketing’ en
‘click through’-initiatieven waarvan de klant denkt dat hij in vertrouwen boekt.
Wanneer hij reserveert bij iemand uit een sector die slechts één vierde van
de reismarkt vertegenwoordigt, geef hem dan ook echt het volle vertrouwen.
INHOUD
4
I-NEWS
BTO-kopstukken over advieskosten en dossierkorting
5
Garantiefonds Reizen en de verkoop van gemoedsrust
5
ABTO : 2013 goed gestart
8
I-SERVICE
GDS en automatisatie : efficiënt vakmanschap
Club Med Sinai Bay
14 I-EXPERIENCE
16
Spannend Seattle voor wie zin heeft in iets anders
18
Star Flyer : de wind in de zeilen
19 I-FOCUS
Qatar Airways wordt lid van Oneworld
20
Nationale en regionale luchthavens
27
Rondetafel Shortbreaks
InfoTravel is een uitgave van EVOLUTION MEDIA GROUP bvba, Vlasstraat 17, 8710 Wielsbeke, België, en verschijnt
7 keer per jaar | Directie: Piet Desmyter: tel. +32 56 60 73 33, fax +32 56 61 05 83 | Hoofdredacteur: Geert
Van Lierde, tel. +32 54 32 01 51, fax +32 54 33 64 27, e-mail: [email protected] - skype geertvanlierde |
Eindredacteur: Peter Van Oyen, tel. +32 55 30 55 20, gsm +32 478 83 00 26, e-mail: [email protected] |
Redactie: Georges Keters, Eric Meseure, Daniel Steevens, René Van Hoof, Patrick Van Looy, Jos Verhoogen |
Advertising manager: Michèle Grassi, tel. +32 475 89 59 21, e-mail: [email protected] | Oplage: 5.300 ex.
(3.300 NL - 2.000 FR - controlled circulation) | Distributie: alle vergunde reisbureau’s in België en G.H. Luxemburg, touroperators, incentive houses, business travel managers, autocarondernemingen, luchtvaartmaatschappijen,
toeristische diensten en ambassades, hotelbedrijven, cruise-, ferry, en treinmaatschappijen, dienstenbedrijven | Prepress & druk: Oranje, tel. +32 56 60 18 18 | Abonnementen (7 nummers): €28, buitenland (Europa): €43 via
overschrijving op BBL 385-0451160-76 | Verantwoordelijke uitgever: Piet Desmyter, Vlasstraat 17, B-8710 Wielsbeke
Your best choice to travel to Vietnam
For more information, call 02 716 00 62 or e-mail [email protected]
Overname, zelfs gedeeltelijk, van artikels en publicitaire projecten,
is voorbehouden aan het copyright van het tijdschrift.
Elke medewerker is verantwoordelijk voor zijn bijdrage.
Edition française sur demande.
INFOTRAVEL | FEBRUARI 2013
|3|
NEWS
BTO-kopstukken Jan Van Steen en Bernard Tuyttens
ADVIESKOSTEN EN DOSSIERKORTING
“Goed twintig jaar na de invoering van de dossierkosten, moeten reisbureaus zich maar
eens bezinnen over advieskosten en dossierkorting als verkoopstrategie in een nieuwe
marktomgeving”, zegt BTO-voorzitter Jan Van Steen. “Wanneer een leisure-klant vandaag een
reisbureau binnenstapt om een hotel te reserveren en onder jouw ogen op zijn smartphone
verifieert of hij het niet goedkoper kan boeken, dan moeten wij ons bezinnen over onze
verkoopstrategie”. De BTO heeft de intentie om na de studie van de added value een onderzoek
op te starten over het distributiemodel in de vakantiereizen.
Het klinkt onwaarschijnlijk maar het wordt steeds meer realiteit
door de opkomst van mobiel internet. Potentiële klanten, beter
bekend onder het begrip showroomers, zoeken via hun smartphone
constant naar koopjes en schamen er zich niet voor. Onlangs
stapte een klant zelfs een reisbureau binnen om een voor hem
een geschikt hotel te boeken in Washington. Geruggensteund
door vakkennis en performante reserveringssystemen suggereert
de medewerker een hotel. Onmiddellijk toetst de klant het hotel
in op zijn smartphone en ... hij krijgt een betere prijs dan deze die
de reisagent kan voorstellen.
Toegevoegde waarde specifiëren
“Door de alledaagse beslommeringen en activiteiten staan
wij veel te weinig stil bij de daadwerkelijke inhoud van de
toegevoegde waarde die de reisagent kan bieden”, stelt BTOvoorzitter Jan Van Steen. “Online zijn er koopjes mogelijk,
maar men kan niet rekenen op professioneel advies. Wij
gaan bijvoorbeeld vluchten vergelijken en een specifieke airline
of vlucht kiezen voor de klant. Waarom wil een airline zoals
Ryanair niet samenwerken met reisagenten? Omdat reisagenten
tarieven en faciliteiten vergelijken, waardoor het eindbedrag voor
het geafficheerde Ryanair-tarief met alle bijhorende toeslagen
vaak duurder is dan dat van een conventionele airline. Klanten
waarderen dergelijk advies, net zoals bijstandsverlening in
BTO-kopstukken Bernard Tuyttens en Jan Van Steen suggereren een
denkpiste voor een nieuwe verkoopsstrategie.
|4|
crisissituaties of dienstverlening wanneer een boeking op
de valreep moet worden gewijzigd. Evenzo bieden reisbureaus
hun klanten een ‘one-stop-shopping’ om vervoer, logies en
aanvullende diensten in één keer te boeken en op één factuur
te plaatsen. Precies daarin zit onze toegevoegde waarde en onze
garantie voor de toekomst. Klanten zijn minder loyaal en wij
hebben er alle belang bij om hen aan het reisbureau te binden”.
“Hoe meer de crisis zich laat voelen, hoe meer kostenbewust
klanten worden”, treedt BTO-secretaris Bernard Tuyttens bij.
“Bedrijven hebben de reisagent nodig om te waken over de
uitvoering van hun travel policy en het beheer van hun reisbudget.
Zij hebben daarvoor de middelen, kunnen dat veel beter doen
en kunnen veel neutraler oordelen dan een medewerker van het
bedrijf. Wanneer een zakenreiziger altijd via Frankfurt naar de
VS vliegt, dan is dat misschien eerder om persoonlijke ‘miles’ te
sparen dan wel om het reisbudget te vrijwaren”.
Kosten voor ‘non added value’?
Jan Van Steen waarschuwt ook voor de negatieve impact van
dossierkosten. “Wij gaan klanten niet behouden wanneer
zij elders hetzelfde arrangement rechtstreeks kunnen boeken
zonder bijkomende kosten. Wij zouden veel beter geld vragen
voor ons advies en een ‘consultancy fee’ aanrekenen. Op die
manier worden wij vergoed voor het advies, ook al verlaten zij het
reisbureau zonder reservering. Wanneer zij aansluitend bij ons
reserveren, kunnen wij misschien dossierkorting geven. Met het
huidige principe van dossierkosten vragen wij geld voor een ‘nonadded value’. Wij moeten ons daarvan bewust zijn en er eens
over nadenken om het huidige business-model om te draaien.
Wij worden nu geconsulteerd voor gratis professioneel advies,
terwijl de reserveringen uitblijven. Met een ‘consultancy fee’
en een eventuele dossierkorting kunnen wij onze rendabiliteit
allicht opkrikken. De dossier kosten werden twintig jaar
geleden ingevoerd, rekening houdende met de toenmalige
marktomstandigheden. Nu lijkt mij de tijd rijp om dit model
om te draaien, omdat klanten de dossierkost niet ervaren als een
meerwaarde. Een advieskost is aanvaardbaar, want professioneel
en persoonlijk advies vindt hij niet wanneer hij rechtstreeks of
online boekt”.
GEERT VAN LIERDE
www.bto.be
INFOTRAVEL | FEBRUARI 2013
NEWS
Gar antiefonds Reizen
VERKOOP GEMOEDSRUST
Het Garantiefonds Reizen (GfG) profileert zich
tegenover reiswereld en reizigers als de aanbieder
van vertrouwen en gemoedsrust. “In onzekere
tijden moeten consumenten weten en voelen dat
hun reis in goede handen is”, zeggen directeur
Marc De Vriendt en voorzitter Geert Gaens die
het Garantiefonds Reizen een meer prominente
rol willen laten vervullen opdat de reisagent het
verschil kan maken tegenover zijn klanten.
er geen ruimte is voor vrijbuiters en piraten
want de federale regelgeving, de verplichte
verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid
en financieel onvermogen blijven van kracht.
Niettemin rekenen wij erop dat de Algemene
Economische Inspectie zijn verantwoordelijkheid ter zake opneemt”.
“Het GfG-label moet het ultieme verkoopsargument worden. Het is een element in het
beslissingsproces van klanten. Reisagenten
moeten hen daarop wijzen en stellen dat men
onze sector niet besmet wordt door malafide
amateuristische bedrijven die hun activiteiten
meer dan waarschijnlijk zullen ontplooien in
Vlaanderen. Het gaat hier niet over protectionisme van de bestaande spelers, dan wel over
bescherming van de consument. De hele
sector moet zorgen voor een goede zelfregulering. Het is fundamenteel dat de klant kan
genieten van professioneel en deskundig advies
en dat hij zijn geld toevertrouwt aan soliede en
bonafide reisorganisaties”.
2013 kondigt zich aan als een belangrijk jaartal, waarin onder andere de ontwerptekst voor
de herziening van de Europese richtlijn pakketreizen wordt verwacht. Het zal evenwel nog
duren tot 2016-2017 alvorens die ingevoerd
wordt. Verder op de agenda staan de herziening van de rechten voor luchtvaartpassagiers
en de BTW-problematiek voor reizen buiten
de EU.
GVL
WWW.ABTO.BE
Jetair & VROEGBOEKERS
Yield management vanaf de
eerste dag
Het Garantiefonds Reizen werd in 1995 door
de Belgische reissector opgericht als een onderlinge verzekeringsmaatschappij die de reiziger
wettelijk verplicht beschermt tegen het faillissement van een touroperator of een reisbureau. De voorbije zeventien jaar kwam het
Garantiefonds Reizen tussen voor 8,75 miljoen
euro en hielp het 23.200 gedupeerde reizigers.
Ophefmakende faillissementen waren die van
Besttours en Mediterra-Sunworld in 2010, die
samen tekenden voor een uitgave van 5,63 miljoen euro. In 2012 kwam het Garantiefonds
Reizen tussen beiden in 9 van de 19 faillissementen, waaronder die van Arthema-Mapamundo en van Odysseus-Silverblue.
Tijdens de voorstelling van de nieuwe aanpak
verwees Marc De Vriendt naar de noodzaak
van een waarborgfonds voor de luchtvaart.
Door stopzetting van onder meer het Hongaarse Malev en het Spaanse Spanair verloren
heel wat reizigers geld of bleven zij alleen achter
in het buitenland. “Wij handelen curatief en
preventief. Curatief houdt in dat de consument
onbeperkte dekking geniet bij faillissement.
Ofwel betalen wij hem voor 100% terug, ofwel
zorgen wij ervoor dat hij zijn reis kan voortzetten of repatriëren wij hem”, beklemtoont
Marc De Vriendt. “Preventief volgen wij onze
520 klanten op, coachen wij hen en willen wij
op die manier de klant ook zekerheid geven.
Je zou kunnen zeggen dat wij een stukje de rol
van Vlaanderen Internationaal overnemen nu
het Vlaamse reisbureaudecreet verdwijnt vanaf
2014. Het moet hoedanook duidelijk zijn dat
INFOTRAVEL | FEBRUARI 2013
dat vertrouwen en die gemoedsrust over zijn
vakantieboeking niet heeft bij talrijke internetaanbiedingen”, aldus nog Marc De Vriendt.
Via de nieuwe, informatieve website en trainingscursussen voor reisbureaumedewerkers wil men
die boodschap zo ruim als mogelijk verspreiden.
GVL
WWW.GFG.BE
ABTO
2013 goed gestart
“De onduidelijke communicatie van de overheid over fiscale en budgettaire maatregelen
heeft een grote impact gehad op consumenten
middenin de belangrijkste boekingsmaand
januari”, hekelde ABTO-voorzitter Claude
Pérignon tijdens de nieuwjaarsreceptie. “Niettemin heeft de klant vastgehouden aan zijn
jaarlijkse vakantie en noteren wij voor de zomer 2012 slechts een verlies van 2,8%”.
De eerste boekingscijfers voor 2013 zijn,
volgens de ABTO-voorzitter, hoopgevend.
“Omdat brochures vroeger zijn uitgebracht,
noteerden wij einde december 10% groei in
vergelijking met een jaar eerder. Er zijn ondertussen al 330.000 zomervakanties geboekt,
maar wij moeten alert blijven”.
Claude Pérignon verwees ook naar de nakende afschaffing van het Vlaamse reisbureaudecreet. “Wij moeten ervoor zorgen dat
Door het volledige zomerprogramma vier
weken vroeger te commercialiseren en er een
waaier van voordelen aan te verbinden, spoort
Jetair potentiële klanten aan om veel vroeger
te reserveren. De reisorganisator spreekt van
een mijlpaal in de geschiedenis van de open
distributie omdat het yield management vanaf
de eerste dag consequent wordt doorgevoerd
en niet langer wordt gefocust op de laatste vijf
weken voor vertrek.
“De zomer 2012 heeft aangetoond dat reizen
nog steeds een basisbehoefte is”, zegt Jetair’s
ceo Elie Bruyninckx bij de voorstelling van
de zomerbrochures 2013. “Zowat één op vier
klanten heeft vroeg geboekt, maar nadien vielen de reserveringen stil om dan op het laatste
ogenblik opnieuw aan te trekken. In de klassieke boekingsmaanden is de klant gaan twijfelen. Hij zoekt naar de voor hem beste prijskwaliteitverhouding, naar vakantiebeleving,
naar een betrouwbaar merk en hij streeft ernaar om zijn eerste vakantiekeuze te realiseren.
Hij kiest voor een concept waarin al die zaken
zijn vervat en hij heeft daar een bepaald budget voor. Wel, wanneer wij dat allemaal willen
combineren, dan moeten wij sterker inzetten
op vroeg-boeken en bijgevolg onze brochures
ook veel vroeger uitbrengen”.
In 1992 was Jetair, naar eigen zeggen, de eerste
reisorganisatie in de Europese Unie die uitpakte met vroegboekkortingen. Het was de
periode waarin de eerste zomerbrochures reeds
in oktober werden voorgesteld op de toenma|5|
NEWS
lige Brussels Travel Fair. In de daaropvolgende
jaren werden de brochures als maar later uitgebracht en verschenen zij vaak pas half januari.
Twintig jaar later knoopt Jetair opnieuw aan
met de vroege brochures van weleer en gooit
het ook resoluut zijn distributiestrategie om.
“Het is niet gemakkelijk om klanten ervan te
overtuigen om vroeg te boeken”, zegt Dirk Van
Holsbeke. “Je moet uitpakken met stuntprijzen en klanten waarborgen dat zij hetzelfde
product niet meer in lastminute-promoties
kunnen vinden. Op dit elan werken wij ook in
2013 met een dynamische prijszetting, maar
wij kiezen daarvoor vanaf het eerste moment.
In het verleden was het zo dat wij bezettingsgraden trachten te optimaliseren vanaf zo’n vijf
weken voor vertrek”.
“Voortaan breiden wij het yield management uit over de hele boekingsperiode, en
dat al sinds half oktober toen de brochures
werden uitgebracht. In samenspraak met de
hoteliers werden formules uitgewerkt die vroege klanten extra belonen en waarbij de hotelier
langer vooruit wordt betaald. Wie vroeg reserveert, strijkt de meeste voordelen op, en dat
volgens de bezettingsgraden op het ogenblik
van de boeking. Naarmate men langer wacht
met reserveren, neemt het prijsvoordeel af.
Concreet focussen wij op vroegboekingsvoordelen tot 28 februari en niet langer tot einde
maart of april. Bovendien moet wie reserveert
voor 31 december slechts 100 euro voorschot
betalen terwijl het saldo einde februari wordt
opgevraagd. Door die maatregelen hopen wij
tegen half januari op één derde vroegboekers.
Daarmee bereiken wij in 2013 een mijlpaal in
de boekingsconcepten binnen de open distributie”, aldus nog Dirk Van Holsbeke.
GVL
WWW.JETAIR.BE
Cruise Tr avel
Herwerkte Cruise Kompas
De Antwerpse cruisespecialist Cruise Travel is
niet alleen verhuisd, maar herwerkte ook zijn
bekende Cruise Kompas. De bedoeling van de
vernieuwing is om de bestemmingen beter in
de verf te zetten.
Bij de algemene uitleg wordt een Cruise Wijzer voorgesteld, een handig schema waarbij
je gemakkelijk kunt nagaan welke rederij of
cruise het best bij je past. Daarnaast krijg je
ook een overzicht van de diverse vaargebieden (met voorbeelden van routes van diverse
rederijen). Tenslotte volgt ook nog een korte
voorstelling van verschillende cruisemaatschappijen. Al deze informatie zorgt ervoor
dat de cruiseliefhebber gemakkelijker prijzen
en vaarschema’s kan herkennen. Ook voor de
reisagent is deze vernieuwde Cruise Kompas
een handig werkinstrument. Naast de Cruise
|6|
Kompas met overzicht van zeecruises, geeft
Cruise Travel ook nog een Riviercruise Kompas en Wereldcruise Kompas uit.
PVO
WWW.CRUISETRAVEL.BE
Seadream
GEMAAKT. DE FYRA IS ALS EEN FENIKS DIE UIT ZIJN AS MOET HERRIJZEN, MAAR ALS IK EERLIJK BEN, ZIE
IK VANDAAG VOORAL AS.
”
Nieuwe horizonten
Seadream Yacht Club wil aan boord een vijfsterren all inclusive service aanbieden. De
bedoeling is om de maximum 112 gasten aan
boord het gevoel te geven ‘op hun eigen yacht
te zitten’. Naast de uitmuntende service aan
boord sleutelt de luxerederij ieder jaar ook aan
de routes. Vanaf oktober 2013 komen daar
voor de eerste keer ook Aziatische zeereizen bij.
Het Amazonegebied wordt verder verkend.
Paul Nuyens, Director Business Development
Benelux, Spain & Portugal, legt uit dat de
reiziger vanaf volgend winterseizoen de kusten van Azië kan ontdekken. De luxerederij
stelt 18 routes voor. Daar zijn India en China
bij, de twee meest bevolkte landen ter wereld.
Maar de Seadream legt ook aan in haventjes
van minder bekende landen als Oost-Timor
en Cambodja. Bijzonder is de reis vanuit Bali
(naar Cairns of Singapore) waarbij je o.a Komodo-eiland bezoekt (Indonesië), dat bekend
is omwille van zijn monsterhagedissen (de zogenaamde Komodovaranen).
Seadream biedt al een tijdje opwindende reizen
langs de Amazone-rivier aan. Het aantal afvaarten wordt uitgebreid. Paul Nuyens onthult
dat er o.a 2 keer enkel op de opper-Amazone zal
gevaren worden (Iquitos-Iquitos), waardoor de
reizigers echt in het oerwoud vertoeven. Met
zodiacs kan men dieper doordringen in de wildernis en er gaat ook een fotograaf van National Geografic mee. Nieuw is ook Costa Rica en
de doortocht door het Panama-kanaal. Verder
worden er ook (vooral in de Caraïben) routes
voorzien voor golffanaten (aanleghavens niet ver
van golfcourts). In 2014 zoekt de Seadream ook
de Noorse Fjorden en de Baltische Staten op,
geeft de Director Business nog mee.
PVO
WWW.SEADREAM.BE
HEBBEN MET DE FYRA-TREINEN
“ WE
EEN HALLUCINANTE SITUATIE DOOR-
Marc Descheemaecker,
gedelegeerd bestuurder van NMBS.
TOP 10
Populaire bestemmingen
In 2012 noteerden de ABTO-reisorganisaties
een terugval van het aantal boekingen met
3,7%. Het jaar voordien, in 2011, daalde de
georganiseerde reismarkt met 0,5%. Frankrijk blijft nog steeds de meest populaire vakantiebestemming onder Belgen. Op de
tweede plaats staat Spanje, gevolgd door Turkije, dat Griekenland heeft voorbijgestoken.
1. Frankrijk
2. Spanje
3. Turkije
4. Griekenland
5. Tunesië
6. Duitsland
7. Egypte
8. Italië
9. België
10.Oostenrijk
-6,4% (-3,5% in 2011)
-3,7% (-10%)
+2,5% (+0,7%)
-16,3% (+13,9%)
+23,6% (-19,1%)
+1% (-4%)
-6% (-17,4%)
-0,1% (-1,4%)
+2,1% (+3,4%)
-6% (-2,5%)
www.abto.be
333.400
Cruisepassagiers werden het voorbije jaar geteld in
Zeebrugge. Dat is een verdubbeling tegenover 2009.
Er legden 91 schepen aan of 16 schepen meer dan in
2011. Het aantal passagiers steeg met 37%.
Seadream
12.200.000.000
Euro bedroeg de bruto toegevoegde waarde van de
brede toeristische industrie in Vlaanderen in 2010.
Met 5% ligt het aandeel hoger dan van de chemische
sector (2,9%); financiën en verzekeringen (3,5%) of
de voedingsindustrie (2,7%).
INFOTRAVEL | FEBRUARI 2013
NMBS Europe scoort met AirRail en online-bookingsmodule
KLANTGERICHT NAAR DE REISSECTOR
Met een groter team account managers, maandelijkse eductours naar dichtbij-bestemmingen
en een nieuwe ‘railmaster award’ trekt NMBS Europe volop de kaart van een meer klantgerichte
dienstverlening op maat van de reissector. Dankzij de vernieuwde website met online-bookingsmodule
en de AirRail-producten kon NMBS Europe zijn marktaandeel handhaven in 2012.
Intercity Antwerpen-Roosendaal
NMBS SCHORT AFNAME FYRA-STELLEN OP
Na een falende dienstverlening, zware technische problemen en
een rijverbod vanwege de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit
van de Spoorwegen (DVIS) heeft NMBS beslist om de afname van
drie Fyra-treinstellen bij AnsaldoBreda op te schorten. Er
wordt alvast een alternatieve, rechtstreekse verbinding Antwerpen-Roosendaal opgezet.
> Frederik Michiels, Bart Geeroms en Debby Joossens, de account
managers van NMBS Europe voor de reissector.
De Nederlandse Spoorwegen hebben reeds negen van de zestien
bestelde treinen in bezit. De drie treinen die NMBS heeft besteld,
“2012 was een moeilijk jaar voor de reissector in het algemeen, maar wij
mogen niet vergeten dat 2011 een recordjaar was”, zegt Bernard Fontenelle,
Travel Trade manager bij NMBS Europe. “In zakenreizen heeft de economische crisis meegespeeld. Bedrijven zijn minder gaan reizen of zijn meer
in tweede klas gaan reizen in plaats van in eerste klas, wat zijn weerslag
heeft op de inkomsten. De vrijetijdsreizen werden zwaar getroffen door de
impact van de Olympische Spelen in Londen en de dure hotelprijzen die
daarmee gepaard gingen. Dat blijkt ook uit de ABTO-cijfers waarin de
citytrips marktaandeel hebben verloren. Gezien de economische context
is 2012 zeker geen slecht jaar geworden”.
Binnen het productaanbod noteerde NMBS Europe in 2012 een flinke stijging van het AirRail-product. Door de ingebruikname van de nieuwe website is ook het aantal online-reserveringen door reisagenten flink gestegen.
“In 2013 breiden wij onze dienstverlening voor reisagenten nog verder
uit”, geeft Bernard Fontenelle aan. “Met Debby Joossens, die voordien bij
Eurostar UK en Besttours heeft gewerkt, hebben wij een nieuwe account
manager aangeworven. Samen met Bart Geeroms en Frederik Michiels zal
Debby instaan voor de contacten met reiskantoren. Verder voorzien wij een
aantal specifieke initiatieven voor reisagenten en baliemedewerkers.
Naast de eductours in samenwerking met touroperators, toeristische diensten of partners zoals SNCM voor reizen naar Corsica, komen er dagretourreizen. Elke derde donderdag van de maand trekken wij naar een kortbijbestemming. Ook komen er opnieuw enkele grote evenementen en werken
wij aan een nieuwe ‘railmaster award’ waarin de focus wordt gelegd op de
verre bestemmingen. NMBS Europe profileert zich meer dan ooit als ‘one
platform to all trains’ en die boodschap willen wij nog versterken naar de
reisagenten toe. Voordeelpassen voor treinreizen in Japan of voor een ontdekkingsreis door de Verenigde Staten aan boord van een Amtrak-trein zijn
bijvoorbeeld producten waarmee reisbureaus kunnen scoren bij zaken- en
vrijetijdsreizigers”.
zijn nog niet geleverd. De Italiaanse constructeur krijgt drie maanden de tijd - op straffe van de volledige schrapping van het contract
met NMBS - om de treinstellen op het gewenste kwaliteitsniveau te
brengen, zoals voorzien in het contract. Op die manier wordt een investering van 63 miljoen euro (de prijs van 3 Fyra-stellen) bevroren.
“Het is duidelijk dat de bij AnsaldoBreda bestelde treinen ernstige
gebreken vertonen.”
NMBS kan in die omstandigheden de door haar bestelde Fyra-stellen
in geen geval afnemen en plaatst daarom de constructeur voor haar
contractuele verantwoordelijkheid. Voor NMBS ligt de prioriteit nu bij
het opzetten van een alternatieve, kwalitatieve verbinding naar Nederland,” aldus Marc Descheemaecker, gedelegeerd bestuurder van
NMBS. NMBS stelt AnsaldoBreda in gebreke voor technische problemen, de opgelopen vertragingen bij levering en de imagoschade bij
de klanten. AnsaldoBreda beschikt nu op basis van het contract over
drie maanden om de stellen alsnog fundamenteel in orde te brengen.
i
www.nmbs-europe.com/agent
GEERT VAN LIERDE
PUBLISCOPIE | INFOTRAVEL | FEBRUARI 2013
|7|
SERVICE
GDS en automatisering
INZETTEN OP EFFICIËNT
VAKMANSCHAP
De verschillende global distribution systems (GDS) en automatiseringsbedrijven zetten
volop in op hulpmiddelen waarmee de reisagent efficiënter kan werken. Dankzij diverse
nieuwe toepassingen kan hij sneller informatie opzoeken en kan hij zijn vakmanschap
uiten tegenover zijn klanten, ook wanneer die reeds met vakantie zijn vertrokken. In
deze i-Service presenteren wij u de nieuwste evoluties in de sector.
25 jaar Amadeus
DIVERSIFICATIE IS SLEUTEL VOOR
DE TOEKOMST
“Amadeus is meer dan louter een leverancier van technologie voor
de reissector. Wij zijn hun technologie-partner en zoeken samen
met hen naar performante oplossingen die efficiëntie verhogend
werken. Diversificatie van productaanbod en het verlenen van
diensten op maat zijn sleutelbegrippen in de toekomststrategie van
het 25-jarige Amadeus”, zegt René Schukkink, commercieel directeur Amadeus Benelux.
Een kwarteeuw geleden legden Air France, Iberia, Lufthansa
en SAS de basis voor de oprichting van een global distribution
system (gds). 1987 was het jaartal waarin ‘Rock Me Amadeus’
van Falco de hitlijsten veroverde en dat werd meteen ook de
codenaam en latere merknaam voor de gds. Twee jaar later, in
1989, opende Amadeus in het Duitse Erding, Europa’s grootste
niet-militair dataverwerkingscentrum. In 1989 werd Amadeus
Belgium opgericht als de eerste commerciële vestiging buiten
de thuismarkten van de initiatiefnemers. Vanuit de Belgische
vestiging werd in 1995 een filiaal geopend in Nederland. Nadien werden de activiteiten uitgebreid naar Luxemburg en werd
Amadeus Benelux opgericht.
“Inmiddels telt Amadeus Benelux meer dan 150 medewerkers, verspreid over kantoren in Vilvoorde, Antwerpen, Hoofddorp en Luxemburg en zijn wij marktleider in de Benelux”, stelt
René Schukkink. “Meer dan honderd toonaangevende airlines
draaien op het Altéa-platform. Tegen 2014 verwachten wij op
jaarbasis zo’n 735 miljoen passagiers te verwerken. Dergelijk
resultaat hebben wij alleen maar behaald dankzij een constante
focus op onze activiteiten, op de noden en behoeften van de
reissector, op diversificatie van het productaanbod en dankzij
investeringen in research en development. In 2011 investeerde
Amadeus hierin 347,5 miljoen euro. Daarmee zijn wij in Europa de belangrijkste R&D-investeerder voor de reissector.
Wie vandaag wil overleven in een reismarkt waarin alles mogelijk is, moet niet enkel flexibel zijn, maar moet ook diversifiëren. Gesterkt door een duidelijke toekomstvisie zoeken wij
samen met de reissector naar technologische oplossingen die de
efficiëntie van het reisbureau verhogen”.
MOBIEL EN TAILORMADE
Vorig jaar hebben wij, in samenwerking met BTS Travel Group
in België de mobiele applicatie Amadeus m-Power gelanceerd
omdat wij er sterk in geloven dat mobiele toepassingen de sleutel
voor de toekomst worden. Eenmaal de klant op zijn bestemming
is aangekomen, wordt het potentieel van mobiele toepassingen
enorm. De smartphone is er immers altijd bij en kan je makkelijk
de weg tonen in een vreemde omgeving naar een goed restaurant,
je hotel, etc. In die zin kan je stellen dat onze eerste mobiele applicatie Amadeus m-Power slechts een aanzet is naar meer”, aldus
nog René Schukkink.
“Een andere vorm van diversificatie is het continue streven van
Amadeus om het aanbod verder uit te breiden. Zo werd de gds
uitgebreid met een reserveringsmodule voor hogesnelheidstreinen en internationale treinen. Weldra hopen wij binnen Amadeus een ‘insurance’-product aan te bieden, waarin de verzeke|8|
INFOTRAVEL | FEBRUARI 2013
SERVICE
ringsformules van de voornaamste aanbieders geboekt kunnen
worden door Belgische reisagenten”.
“Onze specialisatie is technologie, meer bepaald travel technologie. Wij focussen op tailormade oplossingen voor klanten met
de Amadeus Solution Services. Een belangrijke nieuwe evolutie
binnen onze dienstverlening om nog beter aan de behoeften en
verwachtingen van klanten en reispartners te kunnen voldoen.
Dit is de koers die we in de toekomst willen varen omdat het
een enorme toegevoegde waarde voor onze partners inhoudt. Het
betekende afstand nemen van de vroegere visie en een succesvolle ommezwaai maken naar een nieuw business model waar
we dankzij heel wat diversificatie tegemoet komen aan de echte
noden van de sector”, besluit René Schukkink.
i-more : www.benelux.amadeus.com.
BTN aantrekkelijk
VOOR REISAGENT EN KMOTOUROPERATORS
BTN heeft zijn reserveringsinterface uitgebreid met tal van kleinere, functionele toepassingen die een meer efficiënte en performante gegevensverwerking door touroperators en reisagenten mogelijk
maken. Gelijktijdig neemt BTN initiatieven om zich financieel en
technologisch aantrekkelijker te positioneren als boekingsinterface
voor kleine en middelgrote touroperators.
BTN werd halfweg jaren negentig opgestart en schakelde tussen
2002 en 2004 over van een Windows- naar een browsergestuurde toepassing. Technologie is de voorbije jaren enorm geëvolueerd en er zijn tal van nieuwe mogelijkheden bijgekomen.
“In afwachting van een nieuwe BTN-module hebben wij het
bestaande systeem uitgebreid met talrijke kleinere, functionele
toepassingen die tegemoet komen aan de vragen van touroperators en reisbureaus”, zegt Willem Van Neck, general manager
van BTN. “Wij hebben, als voorbeeld, de mogelijkheden voor
up-selling vereenvoudigd, waardoor extra’s, verzekeringen en
preferenties veel vlotter via BTN kunnen gereserveerd worden.”
“Op korte termijn wordt de layout van de offertes aangepast
waardoor de logo’s van touroperator en reisagent mee afgedrukt
kunnen worden”, stipt Sandra Claeys aan. “Ook zal de reisagent
de offerte met één klik kunnen doormailen naar zijn klant. De
offertes zijn ook een stuk klantvriendelijker geworden met
bijvoorbeeld aanklikbare hyperlinks in het pdf-document. Verder zullen opeenvolgende prijsberekeningen en aanpassingen als
pdf-documenten bewaard worden in het systeem. Andere aanpassingen zijn onder meer een afdruk van de beschikbaarheden
van een specifieke hotelselectie terwijl vroeger alle hotels werden
afgedrukt. Wij geven de reisagent hiermee de nodige hulpmiddelen waarmee hij zijn vakkennis kan bewijzen tegenover zijn
klant”.
BTN E.INVOICE, 2DE
INTERNETTOEGANG
Op het vlak van BTN e.invoice kunnen dossiers veel gemakkelijker worden aangevuld en opgevolgd. De database van
Makkelijk en snel hotels boeken
Bespaar veel tijd dankzij
Gateway 2 Travel.
Een eenvoudige tool om 150.000
hotels te vergelijken en te boeken.
Nieuw!
Laat je klanten zelf hotels
boeken op je eigen app
www.gateway.be
2013 01 Infotravel_186_130_5mm.indd 1
INFOTRAVEL | FEBRUARI 2013
Travel Solutions for the Future
08/01/2013 12:08:01
|9|
SERVICE
e-invoicing telt inmiddels zo’n 8,3 miljoen documenten”, verduidelijkt Willem Van Neck. Opdat de communicatie met de
BTN-reserveringsinterface optimaal dient te gebeuren, werd geinvesteerd in een tweede internettoegang. “Tot nog toe verliep
alle communicatie via Belgacom. Indien deze unieke toegang
om een of andere reden wegviel zorgde dat al eens voor problemen. Met een tweede internettoegang via Telenet kunnen wij
eventuele pannes veel beter opvangen. Principieel zullen Belgacom-klanten binnenkomen via Belgacom en Telenet-klanten
via Telenet. Het systeem is evenwel zodanig geconcipieerd dat
er automatisch van de ene op de andere internettoegang wordt
overgeschakeld bij netwerkproblemen. Wij anticiperen hiermee
ook op langdurige storingen wanneer er, bijvoorbeeld bij werkzaamheden in onze regio, een Belgacom- of Telenet-kabel geraakt zou worden”.
UITBREIDEN VAN TO AANBOD VIA
BTN
“Raad van bestuur heeft de intentie geuit om het aansluiten bij
BTN zowel financieel als technologisch aantrekkelijker te maken
voor kleine en middelgrote TO’s, aanbieders van pakketreizen.
Op die manier houden wij BTN nog relevanter voor de zowat 1.300 aangesloten reisbureaus. Hiervoor wensen wij samen
te werken met Servico, dat diverse kleine en middelgrote touroperators onder zijn klanten heeft. Aan hen willen wij het ganse
pakket i.e. de reservatie interface, de Multi-TO Promo module,
de Messenger en e.invoice & archiving aanbieden, geïntegreerd
met het Servitour-pakket”.
Gateway
AGENTS APP VOOR
HOTELBOEKINGEN
Met een specifieke agents app voor hotelboekingen speelt Gateway
in op de vraag van reisagenten om hun dossiers de klok rond mobiel
online te kunnen beheren. Gelijktijdig wordt de boekingsmodule
Gateway 2 Travel geoptimaliseerd waardoor reisagenten binnen
eenzelfde kader logiesarrangementen voor eenzelfde hotel zien bij
verschillende aanbieders.
Gateway heeft het voorbije jaar fors geïnvesteerd in het nog
meer gebruiksvriendelijk maken van de succesvolle Gateway
2 Travel hotelmodule voor hotelboekingen. Deze module wordt
inmiddels door meer dan negen op tien reiskantoren gebruikt.
Het databestand omvat ondertussen meer dan 150.000 unieke
hotels die worden aangeboden door een 25-tal toonaangevende
reserveringscentrales wereldwijd.
MET CONCRETE OPBRENGST EN
BEOORDELING
Belangrijk in de geüpdate versie van Gateway 2 Travel is dat reisagenten en baliemedewerkers meteen kunnen zien wat de reservering hen opbrengt. Tot nog toe kon men in de boekingsmodule bijvoorbeeld een algemene winstmarge van 15% opgeven.
Nu zie je via een mouse-over ook per boeking hoeveel je er concreet aan verdient. Wanneer je ziet dat de reservering je 300 euro
opbrengt, kan je misschien overwegen om de dossierkost te laten
vallen voor een trouwe klant.
Opdat reisagenten hun klanten professioneler en uitgebreider
kunnen adviseren, integreerde Gateway de beoordelingen van
TripAdvisor in zijn boekingsmodule. Men ziet niet alleen het
aantal uiltjes dat het hotel meekreeg. Je kan ook meer gedetailleerd opvragen wie die beoordeling heeft geplaatst en waarom de
betrokkene die quotering heeft gegeven.
“Met de vernieuwde module voor hotelreserveringen geven wij
de reisagent een volwaardig hulpmiddel waarmee hij zijn
meerwaarde kan bewijzen”, treedt Dirk De Kempeneer bij.
“Daarnaast zien we in de landen om ons heen een duidelijke evolutie naar upmarket-reisbureaus die zich specialiseren in maatwerk. Zij gaan steeds vaker zelf specifieke pakketjes samenstellen voor hun klanten in plaats van te kiezen voor tour operator
pakketjes. Ons product sluit daar prima bij aan”, vult Andries
Oprel aan.
“Gateway wil een professionele partner zijn voor de reiskantoren.
Daarom hebben wij recent een diepgaand onderzoek gedaan bij
zo’n 200 reisbureaus om te peilen naar hun noden en behoeften.
Hieruit bleek een grote vraag naar een concept dat hen toeliet om
vlot hotels te kunnen reserveren of boekingen te kunnen wijzigen
buiten de kantooruren. Wij hebben al enkele jaren ervaringen
met mobiel internet en apps voor vluchten en hotels. Vanuit die
achtergrond hebben wij een specifieke app voor reisagenten
ontwikkeld. Heel wat reisagenten beschikken over een smartphone die zij constant bij zich hebben, en dat in tegenstelling
tot de laptop die men onmogelijk overal mee kan zeulen. Via de
gratis beschikbare agents app kunnen reisagenten de klok rond
hotels boeken, reserveringen wijzigen en bijhorende e-mails of
vouchers doorsturen naar hun klanten. In een eerste fase biedt
de agents app een hotelboekingsmodule aan, maar daar komen
eerlang nog nieuwe toepassingen en faciliteiten bij waardoor de
reisagent perfect mobiel online kan zijn”, geeft Andries Oprel
nog mee.
i-more: www.gateway.be
http://www.facebook.com/GatewayTravelSolutions
“Het sterkste punt van Gateway 2 Travel is dat je hotels kan
vergelijken op basis van uiteenlopende criteria en niet alleen
op basis van de logiesprijs”, zegt Andries Oprel. “Wij hebben
de database recent gesynchroniseerd. Een hotel kreeg soms drie
verschillende benamingen bij drie verschillende aanbieders terwijl het hetzelfde hotel was. Dergelijke overlapping hebben wij
eruit gehaald waardoor de reisagent nu meteen, binnen eenzelfde
kader de logiesarrangementen en –prijzen van de verschillende
aanbieders ziet. Op die manier kan hij veel gemakkelijker aan
upselling doen. Hij ziet meteen dat een specifieke aanbieder een
betere kamer met zeezicht beschikbaar heeft, terwijl die kamer
niet worden aangeboden door twee andere leveranciers”.
| 10 |
INFOTRAVEL | FEBRUARI 2013
SERVICE
Servico
SWINGTOUR VERZILVERD
Servico heeft ServiTour na een kwarteeuw geupdate en vernieuwd
in de markt gezet als SwingTour, een hedendaags en performant
software-pakket voor touroperators. Met de ontwikkeling van websites met geïntegreerde e-shop biedt Servico een handige toepassing
voor reisorganisaties die zich actiever en commerciëler willen tonen op internet.
Opgericht in 1980 als een software-bedrijf voor kleine en middelgrote ondernemingen profi leerde Servico zich in 1988 voor
het eerst in de reissector met het touroperator-pakket ServiTour. Enkele jaren later (1994) werd ServiTravel gelanceerd,
een software-pakket dat zich specifiek richtte op reisbureaus.
In 2001 werd een Windows-versie van ServiTravel ontwikkeld
en werd het product omgedoopt tot SwingTravel. “Ondertussen
draait SwingTravel in zo’n 520 reiskantoren”, opent manager
Servico-manager Erik Moons. “Korte tijd geleden hebben wij
SwingTravel uitgebreid met een module voor customer relationship management (CRM). Hiermee kunnen reisbureaus hun
klanten beter opvolgen en kunnen zij ook gerichte en individuele gestandaardiseerde mailings versturen om de verkoop
te stimuleren. De laatste tijd noteren wij alvast meer interesse van reisbureaus om de CRM-module te integreren in
SwingTravel”.
Vijfentwintig jaar na zijn lancering werd ServiTour volledige
gerestyled. “De eerste module van het nieuwe SwingTour is inmiddels klaar. Het is al mogelijk om producten en packages in
te geven met een volledig hernieuwde Windows-module. Niettemin zijn wij trouw gebleven aan de fundamentele principes
van ServiTour waardoor het voor bestaande klanten grotendeels volstaat om de beschikbare databank over te zetten naar
het nieuwe SwingTour. Wij hebben heel wat verbeteringen aangebracht waardoor SwingTour sneller, efficiënter, performanter
en gebruiksvriendelijker is dan het vroegere ServiTour. SwingTour automatiseert en beheert de volledige administratie van
de touroperator en kan ook worden verbonden met het SwingTravel-pakket voor reisbureaus, de SwingLine-module voor internetverkoop en het SwingCount-boekhoudingspakket. Nog
dit voorjaar hopen wij SwingTour uit te breiden met een aangepaste reserveringsmodule”, geeft Erik Moons aan.
WEBSITE MET GEÏNTEGREERDE
E-SHOP
Recent nam Servico de strategisch belangrijke en toekomstgerichte beslissing om zich ook profileren als een bedrijf dat volwaardige websites ontwikkelt en bouwt, en dat niet alleen voor
de reissector. “Wij hebben hiervoor een modulair concept uitgewerkt dat wij kunnen personaliseren op vraag van bedrijven. Wij
bieden geen standaardpakket aan maar werken projectmatig en
op maat. Hierin voorzien wij de mogelijkheid om een e-shop te
integreren voor online-verkoop van om het even welk product of
dienst. Dankzij de ervaringen die wij hebben opgebouwd met
SwingTravel, SwingTour en SwingLine kunnen wij alvast een
product in de markt zetten voor reisorganisaties die zich online
sterker en meer commercieel willen manifesteren”, aldus nog
Erik Moons.
i-more: www.servico.be
staying in touch
Online oplossingen
voor touroperator
en reisagent
Een efficiënt en flexibel beheer van uw
boekingen, daar staat BTN garant voor.
Dankzij de BTN-toepassingen verlopen zowel
reservatie, opvolging als facturatie een stuk
vlotter.
Via BTN Reservation weet u in een oogwenk
alles over beschikbaarheden, prijzen en
reservaties van accommodaties en transport.
U vindt moeiteloos eventuele promoties en kan
een totale prijsofferte opmaken voor uw klant.
Eens geboekt houdt BTN Messenger u op de
hoogte over uw dossiers. Wijzigingen, extra
informatie, documenten; het wordt u allemaal
online gemeld.
En voor de financiële afhandeling is er BTN
e.invoice, volkomen wettelijk, waarbij de
reisbevestigingen, facturen en kredietnota’s van
touroperator naar reisagent elektronisch ter
beschikking worden gesteld en gearchiveerd.
Drie BTN-toepassingen, één doel: de reisagent
ondersteunen in zijn dagelijkse werking.
Tel: 053/76.75.95 I General: [email protected] I Technical: [email protected]
Fax: 053/76.75.99 I Helpdesk: 053/76.75.90 I Ninovesteenweg 198 - 9320 Erembodegem
186 x 85_NL.indd 1
INFOTRAVEL | FEBRUARI 2013
25/01/13 09:46
| 11 |
SERVICE
Travelport
EFFICIENTE WERKING VAN
REISBUREAUS VERHOGEN
Met het Travelport Merchandising Platform biedt Travelport reisbureaus een handig instrument aan om alle bijkomende en optionele diensten van luchtvaartmaatschappijen bij te boeken. Samen
met het nieuwe Travelport View Trip Mobile en Travelport Rapid
Reprice zet de GDS in op efficiëntieverhoging bij reisbureaus en een
meer optimale dienstverlening ten aanzien van hun klanten.
“Travelport België heeft het goed gedaan in 2012 en wij hebben onze doelstellingen gehaald”, opent Marco van Ieperen.
“Op basis van dit mooie resultaat en een aantal uiteenlopende
studies zetten wij dit jaar verder in op onze vier kerngedachten.
In de eerste plaats betreft het een aanbod van ‘unrivalled travel
content’ of unieke reisinformatie voor reisagent en touroperator. Een tweede aspect focust op het intelligent zoeken van
informatie. Het derde aandachtspunt is een ‘empowered selling
experience’ waarbij wij de reissector middelen aanreiken om nog
beter te communiceren met hun klanten. Tot slot is er de verdere
uitbouw van het open platform”.
Dit uitgangspunt voor deze missie wordt kracht bijgezet in de studie ‘Servicing the Digital Leisure Traveller’. Hierin heeft men onderzocht hoe de hedendaagse reiziger zich informeert, hoe hij zijn
vakantie plant, hoe hij reserveert en hoe hij zijn vakantie ter plaatse
invult. “Wij hebben hierin gekeken naar nieuwe technologieën,
het gebruik van ‘social media’ en de rol van de touroperator en de
reisagent daarin”, geeft Marco van Ieperen aan. “Opvallend is dat
87% van de reizigers zich informeert via zijn smartphone. 60%
zoekt bestemmingsinformatie voor vertrek en doet dat ook via
mobiele internettoepassingen. Maar wij hebben ook vastgesteld
dat de reiziger het spoor bijster geraakt in de informatietoevloed
en dat hij geadviseerd wil worden voor meer complexe reizen. In de
aanloop naar de reis is de reisagent volop betrokken. Merkwaardig
is dat tijdens de reis slechts een op de twee reisagenten contactmomenten heeft met de reiziger terwijl veel reizigers tijdens hun reis
ook aanbiedingen willen ontvangen”.
Marco Van Ieperen: “We hebben onze
doelstellingen gehaald in 2012.”
EINDKLANTEN INFORMEREN
Een eerste nieuwe toepassing waarmee Travelport uitpakt is Travelport ViewTrip Mobile. Daarmee kan de reisagent via Travelport of via een ‘white label’ tijdens de reis informatie doorsturen naar zijn klanten. Via ViewTrip wordt men geïnformeerd
over vluchtwijzigingen, maar men kan ook weersverwachtingen,
wisselkoersen en reisgidsen met een opsomming van bezienswaardigheden, evenementen, shopping-mogelijkheden en stratenplanen consulteren.
In navolging van Travelport Smartpoint App voor Galileo komt
er in het kader van de ‘empowered selling experience’ een gelijkaardige Travelport Smartpoint App voor Worldspan Go! “Wij
hebben deze app ontwikkeld in overleg met reisagenten. Hierdoor is het een uiterst gebruiksvriendelijke toepassing geworden.
Een andere applicatie die eveneens daadwerkelijk tegemoet komt
aan de noden van de reisagent is Travelport Rapid Reprice”, stelt
Marco van Ieperen. “Hiermee wordt de herberekening en heruitgifte van tickets volledig geautomatiseerd in de GDS. Tot
nog toe gebeurde dat hoofdzakelijk manueel en nam het gemakkelijk 20 minuten in beslag. Nu kan het in enkele minuten, wat
een aanzienlijke tijdsbesparing inhoudt. Bovendien verkleint het
risico op fouten aanzienlijk, waardoor men ‘debit memos’ vermijdt. Vergeet ook niet dat 15% van de tickets die door reisbureaus worden uitgegeven een rerouting omvatten”.
“Tot slot hebben wij binnen de GDS het Travelport Merchandising Platform ontwikkeld voor alle aanvullende diensten van
airlines. Reisagenten kunnen die vaak uitsluitend reserveren via
de respectieve websites van de airlines, wat alles behalve efficiënt
is omdat zij vluchten reserveren via de GDS. Daarom hebben wij
die zogenaamde ‘ancillary and optional services’ op een gestructureerde en eenvoudige wijze geïntegreerd in de GDS. Hierdoor
kan de reisagent zijn dienstverlening optimaliseren en hoeft?
moet hij klanten die extra’s willen niet langer verwijzen naar de
respectieve websites”.
www.travelport.com
GEERT VAN LIERDE
| 12 |
INFOTRAVEL | FEBRUARI 2013
Travel takes us to amazing places.
Shouldn’t the
technology
behind it do the same?
Inspiring technology that takes you where you want to go.
Travelport’s groundbreaking open platform lets everyone seize the
opportunity to innovate and develop the next generation travel tools
and apps. It’s how we deliver travel everywhere, enabling flexible access
to an ever expanding range of travel content and services, to unlock
new revenue opportunities for all. A key component of our unique travel
innovation eco-system, our open platform brings people together to
develop solutions that will ignite and power the travel supply chain.
Travel. Inspired by Travelport.
travelport.com/inspiringtravel
EXPERIENCE
Club Med Sinai Bay
DISCRETE CHARME IN EEN
WOESTIJNLANDSCHAP AAN ZEE
Architectuur is zelden een beslissend criterium, laat staan een motief om een
reisbestemming te kiezen. De vrij sobere maar daarom precies behoorlijk authentiek
aanvoelende esthetiek van Club Med Sinai Bay in Taba afwisselend opgetrokken in rode
terracotta tinten, beige toetsen en het onvermijdelijke wit, is een lust voor het oog. De
andere lusten van dit Clubdorp situeren zich in het 4 Drietanden-segment, met binnenin
de zone L’Oasis die zelfs 5 Drietanden heeft.
Het project weerspiegelt het omringende landschap: de afzonderlijke schoonheid van de wuthering hights van Taba – want dit
Clubdorp ligt toch wel op een behoorlijk eindje van de andere
hotels – en de aantrekkingskracht van de Rode Zee. De brede
strandpartij van zo’n 550 m lengte biedt voldoende inspiratie
aan wie zich de vraag zou stellen waarom het woord Rode Zee
bedacht werd; hoewel historisch bekeken niet de kleur van het
strand tot deze naamgeving geleid zou hebben dan wel de weerschijn van de rotsen, hetzij een bepaalde soort zeealgen.
Oosterse straatjes
Dit Clubdorp aan de Golf van Aqaba strekt zich uit over ruim
27 ha. Voor heel wat gasten is dat enkele minuten stappen van de
centrale accommodaties, maar aan de andere kant krijg je nooit
de indruk dat hier erg veel mensen tegelijk hun vakantie kunnen
komen doorbrengen. In totaal zijn er 385 kamers, met alles er
op en er aan. De standaarduitvoering is met 4 dergelijke verblijfseenheden (2 beneden en 2 op de verdieping) per gebouw.
Dat ze de indruk geven allemaal verschillend te zijn, wordt voor
een flink stuk in de hand gewerkt door de fris ogende tuintjes
waarover ze allemaal beschikken. Ook het stratenpatroon is daar
zeker niet vreemd aan: het is een wirwar zoals in een echte medina, maar je richting verliezen is moeilijk omdat het omringende
gebergte nu eenmaal voldoende oriëntatiepunten biedt. Op de
pleintjes tussenin werden zitbanken en fonteintjes geïnstalleerd,
met bijhorende luxueuze vegetatie.
Bij nader inzien blijken nog heel wat andere oriëntaalse accenten gelegd te zijn op de tekentafel van de Franse architect Didier Lefort (die in 2004 ook al Club Med La Palmeraie in Marrakech ontwierp), zoals de keuze van motieven
in de gevels en de stijlvorm van de erkers. Van het beproefde
< De aparte ligging van Club Med Sinai Bay is een troef: een brede strandpartij van 550 meter tussen de rotsen dat alleen toegankelijk is voor gasten van het hotel.
| 14 |
INFOTRAVEL | FEBRUARI 2013
De oriëntaalse accenten geven het resort een aparte sfeer.
genre duizend-en-één nachten is amper sprake omdat de ontwerper gefocust heeft op de essentie van het eeuwenoude cultuurerfgoed.
Voor de meer exuberante toestanden verwijzen we eerder naar het zeer
genereus (internationaal maar ook regionaal) aanbod van de keuken en
alle vloeibaars dat bij de all inclusive formule komt kijken. Nog uitgesprokener bijna – hoewel uiteraard apart betalend - geldt deze hoorn van
overvloeds voor het schoonheidsinstituut Cinq Mondes, dat ruim 1000
m² groot is en alle verzorgingsbehandelingen gepersonaliseerd aanbiedt.
Butlerservice
Qua werking en structuur vormt deze 3e Club Med in Egypte – na Luxor
en El Gouna – geen uitzondering op de regel van familiegerichtheid.
Er zijn 4 verschillende aparte kinderclubs waar jongeren volgens leeftijdscategorie, van amper 4 maanden tot sweet seventeen, terecht kunnen. De taal kan niet echt een probleem zijn want opvang en begeleiding kunnen ook in het Nederlands; het gehalte Nederlandssprekende
toeristen valt in Sinai Bay overigens danig op. Daarnaast zijn er de eigen Club Med-sportscholen voor resp. duiken, zeilen, golf en tennis.
Toppunt van comfort en relax is de 5 Drietandenzone L’Oasis als geprivatiseerd onderdeel van het Clubdorp en voorzien van een eigen conciërgedienst, strand, zwembad en bar. L’Oasis bestaat uit 14 suites, telkens met duplex, eigen terras en privétuin. Er is een butlerservice, 24/24
babysitdienst en er kunnen ook individuele excursies op maat gemaakt
worden. Meest voor de hand liggende bestemmingen, voor iedereen, zijn
de oude stad van Petra, het St.-Katharinaklooster, de Sinaiberg, de
Coloured Canyon en de Wadi Rum woestijn.
Belek en Chbika in de pipeline
Eén van de grote voordelen van Sinai Bay is de weersfactor. De
zon tekent zo goed als altijd voor aanwezig. De bestemming
blijft het hele jaar open, leent zich dus ook voor school- en andere vakanties doorheen het jaar. Taba ligt op nog geen 5 uur vliegen van Brussel. Het resort ligt op zo’n 30 km van de luchthaven.
Club Med Sinai Bay twee jaar operationeel en was het eerste nieuwe Club
Meddorp dat na een zekere tijd opende. Sindsdien zijn er al meer gevolgd.
Voor 2013 zit het Turkse Belek er aan te komen, met accommodaties
(449 kamers) in het segment van 4 Drietanden. Het gaat om een bestaande infrastructuur die overgenomen werd. Aan de boorden van de
Atlantische Oceaan in Marokko wordt volgend jaar ook een aanvang
genomen met de bouw van het gloednieuw Club Meddorp Chbika. De
opening is voorzien in de loop van 2015.
In totaal zijn er 385
kamers, met alles er
op en er aan.
Your Booking Center for Ferries
T +32(0)2 549 08 80
[email protected]
Iceland
Scandinavia
Scotland
Ireland
New
Booking System
for FERRIES
England
SEAWEB
contact :
[email protected]
Corsica
Algeria
Morocco
Sardinia
Tunisia
Sicily
Member of
www.clubmed.be
www.sncm.be
DANIEL STEEVENS
INFOTRAVEL | FEBRUARI 2013
| 15 |
EXPERIENCE
Spannend Seattle voor wie zin heeft
in iets anders
METROPOOL MET EEN BOHEMIENGEVOEL
Seattle wordt de meest leefbare metropool van Amerika genoemd. Deze stad in de
noordwestelijke uithoek van de States verenigt overdonderend natuurschoon met een
bruisend cultuurleven en een spetterende muziekscène. Bovendien fungeert Seattle door
bedrijven als Microsoft en Boeing al jaren als een magneet voor Amerikaanse jongeren. De
metropool geeft de bezoeker dan ook een bohemiengevoel. Een spannende stad voor wie
even geen zin heeft in New York of Los Angeles.
Je begint je tocht het best in Pionieer Square, het oude hart van
Seattle. Hier hakten de eerste pioniers op een beboste helling in
het midden van de 19de eeuw hun eerste permanente nederzetting uit. De plek werd hun aangewezen door de indianenchief
Sealth, die onbewust zijn naam zou geven aan de latere stad Seattle. De totempalen op het met bomen omzoomde plein herinneren nog aan de oorspronkelijke bewoners.
De pioniers ondervonden al gauw dat de ligging van hun eerste
nederzetting toch niet zo gunstig was. Het lag onmiddellijk aan
de Elliott Bay, met als gevolg regelmatig zware overstromingen.
Na jarenlang letterlijk aanmodderen en een zware brand in 1889
die de houten stad grotendeels verwoeste, besloot het stadsbestuur het centrum op te hogen en stenen huizen te laten optrekken. Omdat dit een werk van jaren was, geraakte een deel van
centrum onder de grond. Met de Bill Speidel’s Underground
Tour (www.undergroundtour.com) loop je langs oude trottoirs
en façades van woonhuizen die een eeuw geleden onder de grond
kwamen te liggen.
Vliegende vis
Niet ver daar vandaan, aan de Waterfront, bevindt zich de Pike
Place Market (www.pikeplacemarket.org) , dat naar eigen
zeggen de oudste markt van Amerika is. De overdekte markt
in drie niveaus werd begin 20 e eeuw opgericht om boeren uit
de streek de kans te geven hun producten aan de stedelingen
te slijten. Nu nog kan je in dit labyrint rondslenteren langs
kraampjes en stalletjes vol artisanale producten en regionale
specialiteiten. Op de hogere verdiepingen vind je winkeltjes volgestouwd met prullaria en popmuziekcuriosa. Maar de meeste
mensen worden toch aangetrokken tot de vismarkt, waar dagelijks verse vis en buitenmaatse krabben worden aangevoerd.
Vissers en verkopers gooien die vis over de hoofden van de
bezoekers heen, tot ze in de met ijs bedekte vitrines belanden.
In de schaduw van de Pike Place Market openden 3 jongelui
in 1971 een koffiehuis. Ze noemden het Starbucks.(www.starbucks.com) Wisten ze toen veel dat dit bescheiden koffiehuis de
start zou worden van een imperium dat 40 jaar later vestigingen
heeft over gans de wereld? Wie echt iets van Seattle wil begrijpen,
moet zich trouwens onderdompelen in de koffiecultuur. Naast
de vestigingen van Starbucks, vind je in de stad nog honderden
andere koffiehuizen met merken als SBC (Seattle’s Best Coffee)
of Tully’s. Seattleites kunnen vol passie discussiëren over welke
tent nu de beste koffie serveert.
Houthakkershemden en
maatpakken
Overigens zie je opvallend veel jonge mensen in het straatbeeld.
Ze komen uit gans Amerika, aangetrokken door de goed betaalde jobs van bedrijven als Boeing, Microsoft, Amazon en andere IT bedrijven. Deze twintigers en dertigers geven Seattle een
apart bohemiensfeertje. In hippe wijken als Belltown en Capitol
Hill valt de extreme sociale diversiteit direct op. Kerels in houthakkershemden met sikjes en mutsen (grungeliefhebbers, maar
ook aanhangers van de alternatieve countryrock) slenteren er
tussen yuppies in maatpakken en hippies. Piercings en gekleurd
haar zijn blijkbaar ook in de mode. In de talrijke bars en restaurants tref je vaak sjofel geklede jongens en meisjes aan, die vaak
veel welvarender zijn dan dat ze er uitzien. Velen hebben een
topjob bij een of ander multinationaal IT bedrijf, maar vinden
dat je maar ‘gewoon’ moet doen. Volgens de Seattleites maakt
deze vrijheid en ongedwongenheid van hun stad een leuke plek
om te wonen.
Vliegende schotel
Maar de Emerald City (smaragden stad is de nickname van de
metropool) heeft nog een andere buitengewone troef: de overbluffende natuur die je op een steenworp van het centrum vindt.
| 16 |
INFOTRAVEL | FEBRUARI 2013
In de Pike Place Market (naar verluidt de
oudste markt van Amerika) wordt dagelijks
verse vis aangevoerd.
Praktisch
In het Experience Music Project wordt Jimi Hendrickx (geboren
in Seattle) nog steeds geëerd met heel wat memorabilia.
Die nabijheid van de natuur kun je het best van
op de Space Needle zien, hét symbool van de
stad (www.spaceneedle.com). Op het dak van
dit icoon, een soort vliegende schotel op hoge
poten, bevindt zich op 160 meter Sky City.
Dat is een draaiend restaurant dat je op drie
kwartier tijd een blik van 360 graden op stad
en omgeving gunt. Noordwaarts zie je Lake
Union, het stadsmeer met woonboten dat iedereen kent van de film Sleepless in Seattle en
groene buitenwijken als Queen Anne en Magnolia. Westelijk strekt zich de Pudget Sound
uit, de 200 kilometer lange zeearm waartegen
de stad gevestigd is. Over deze brede fjord vol
beboste eilandjes duiken op de achtergrond de
besneeuwde toppen van de Olympic Mountains op. Oostwaarts zie je over Lake Washington het Cascade gebergte opdoemen. In het
Zuiden waakt de Mount Rainier als het ware
over de stad. Deze 4400 meter hoge vulkaan
vol sneeuw en ijs ligt op 100 kilometer (3 uur
rijden) van de metropool, maar lijkt zo dichtbij
dat hij in Seattle bekend staat als ‘The Mountain’. Seattleites hoeven zich niet te vervelen.
De zeearm met zijn beboste eilanden ligt aan
hun voeten en nodigt uit tot boottochtjes. In
de woeste bergen en bossen op slechts een uurtje rijden kan je kamperen en ’s winters skiën .
In de stad zelf vind je dan weer stedelijk vertier
met voor elk wat wils.
golf (www.empmuseum.org). Zo leerden we
bijvoorbeeld dat Nirvana, net voor hun doorbraak na de release van ‘Smells like teen spirit’, in Gent op 2 december 1989 in de Demo
Crazy speelde voor… 20 gelukkigen. Het museum eert nog een andere beroemde rock &
roll-dode, Jimi Hendrickx. Deze gitaarvirtuoos groeide op in Seattle, waardoor ze van de
man heel wat memorabilia hebben, van kapot
gesmeten gitaren tot het mengpaneel van zijn
Electric Lady Studio. Het EMP noemt zichzelf
ook een interactief museum. In de Sound Lab
waan je jezelf producer, terwijl je in de On Stage ruimte zélf rockstar kunt spelen, compleet
met lichtshow, rookgordijnen en zelfs applaus.
That’s entertainment. Seattle mag dan wel in
een uithoek liggen en een atypische metropool
met een bohemiensfeertje zijn; het is en blijft
natuurlijk wel een Amerikaanse stad.
Hoe erheen: Er bestaat geen rechtstreekse vlucht vanuit België naar Seattle. Wij vlogen met Icelandair naar
Seattle. In de zomer kan je 2 keer per
week met deze IJslandse vliegtuigmaatschappij naar Reykjavik. Van daaruit
doet Icelandair diverse bestemmingen
in Canada en Noord-Amerika aan,
waaronder dus Seattle. Vluchtduur van
Reykjavik naar Seattle: 7 u 45 minuten.
Wie wat meer tijd heeft, kan zijn reis
naar Amerika combineren met een citytrip Reykjavik. www.icelandair.com,
www.visitreykjavik.is.
Slapen: In Seattle logeerden wij in het
Hotel Maxwell. (www.themaxwellhotel.com). Hier heb je een leuke (muziek)
bar, The Rock, waar goede pizza’s geserveerd worden.
Tijd: In Seattle is het 9 u vroeger dan
hier.
Formaliteiten: Om de VS binnen te
mogen, moet u naast uw internationale
reispas ook beschikken over de ESTA
(Electronic System for Travel Authorization). Dit is een digitaal reisvisum dat
uitgereikt wordt door het Amerikaanse
Department of Homeland Security.
Het aanvraagformulier kunt u online
vinden via www.cbp.gov/esta. De prijs
bedraagt 14 euro per persoon. De ESTA
moet minstens 72 uur voor vertrek aangevraagd worden. Het visum is 2 jaar
geldig.
Beste periode: In de zomermaanden. In
Seattle is een bui altijd mogelijk.
Info: www.visitseattle.org en
www.cityofseattle.net
TEKST & FOTO’S: PETER VAN OYEN
De Space Needle, een soort vliegende schotel op hoge
poten, zie je overal en is het symbool van de stad.
Grunge
En dan is er nog de popmuziek. Sinds Nirvana
en de grungescene begin jaren ’90 Seattle op
de kaart zetten, zit er muziek in de stad. De
grunge (modderige punkrock met een zweem
van onbehagen en wanhoop) mag dan wel over
zijn hoogtepunt zijn; in Seattle is men Kurt
Cobain en co niet vergeten. In het Experience
Music Project (EMP), gehuisvest in een spectaculair bouwwerk aan de voet van de Space
Needle, kom je alles te weten over de grungeINFOTRAVEL | FEBRUARI 2013
| 17 |
EXPERIENCE
Het echte cruisegevoel aan boord van de Star Flyer
DE WIND IN DE ZEILEN
Cruisen op een viermaster is toch iets apart. Het lijkt alsof je terug aanknoopt met het
nautische verleden, toen gracieuze klippers nog bemand waren met ‘mannen met baarden’.
We stapten aan boord van de Star Flyer om ons tussen Amsterdam en Antwerpen door de
wind te laten meevoeren.
De Star Flyer is een kopie van de viermasters van weleer. Dus
houten dekken, veel mahoniehout, koper en overal touwen langs
en op het dek. Kleinschalig ook, want het schip is slechts 115
meter lang. De in 1991 in België (scheepswerf Langerbrugge,
Gent) gebouwde zeilklipper telt slechts 85 kajuiten, waardoor er
maximum 160 gasten aan boord kunnen zijn. Die worden op
hun wenken bediend door een 70-koppige bemanning, waarvan
een deel tussen de gastenverblijven leeft. De sfeer aan boord is
dan ook relaxt en gemoedelijk en heel anders dan op een mastodontcruiseschip. Je hoeft hier geen smoking of avondjurk aan
om te gaan dineren. Niet dat het eten aan boord niet lekker is
(wel integendeel), maar je zit in de kleine eetzaal en je eet waar,
wanneer en met wie je wil.
Reilen en zeilen
Het leuke aan een zeilcruise is dat je als gast deelneemt aan het
reilen en zeilen op het schip. Een kippenvelmoment krijg je
wanneer de Star Flyer het ruime zeesop kiest en boven je hoofd
de zeilen gehesen worden op de dramatische tonen van The Conquest of Paradise van Vangelis. Wie wil mag de matrozen mee
helpen, maar niets moet. Je kan alles volgen op de brug. Vragen
staat vrij aan boord van de Star Flyer.
Liefhebbers kunnen knopen leren leggen en zelfs in het want
klimmen (de masten zijn 63 meter hoog), als de weeromstandigheden dat toelaten tenminste.
Want de klipper is eigenlijk gemaakt voor tropische weersomstandigheden of toch warm weer. Buiten je kajuit kun jij enkel
in de eetzaal en bibliotheek terecht als je binnen wil blijven. Voor
de rest speelt zich alles buiten af (bar, zonnedek, twee zwembaden). De 3 schepen van rederij Star Clippers vind je dan ook
meestal in warme wateren. De enige uitzondering op die regel is
inderdaad de Star Flyer, die dit jaar voor het eerst in de Baltische
Zee vertoefde. Een experiment dat succesvol geëvalueerd werd.
In de zomer van 2013 wordt het aantal zeiltochten met dit schip
in de Baltische Zee verdubbeld van 3 naar 6. Tijdens onze winter
vaart de Star Flyer in de Caraïben.
Op onze korte kennismakingscruise (Amsterdam-Antwerpen)
eind augustus kregen we alvast een voorproefje van de romantiek van het zeilen. Het smaakt naar meer.
www.starclippers.com
PETER VAN OYEN
< De Star Flyer, uitzonderlijk
aangemeerd in Antwerpen....
STAR CLIPPERS: WAT EN WAAR?
Wat: Star Clippers is een rederij met 3 zeilschepen.
Twee viermasters (Star Flyer en zusterschip Starclipper) en de vijfmaster Royal Clipper.
Waar: In de winter vind je de drie schepen in de Caraïben en de Stille Oceaan. Tijdens de zomer doorklieven
de schepen de Middellandse Zee. Zoals gezegd verkent
de Star Flyer sinds de zomer van dit jaar ook de Baltische Zee. De tussenseizoenen worden gebruikt om de
schepen te repositioneren. In de cruise-industrie plant
men ver van op voorhand. Zo kondigt Star Clippers nu al
aan dat de Star Flyer gaat aanmeren op Cuba. Wegens
het Amerikaanse embargo nog steeds een zeldzame
cruisebestemming.
| 18 |
INFOTRAVEL | FEBRUARI 2013
FOCUS
Dagelijkse vluchten op Brussel
QATAR AIRWAYS WORDT LID VAN
ONEWORLD
Qatar Airways, één van de snelst groeiende luchtvaartmaatschappijen ter wereld, rijgt
de succesverhalen aan elkaar. Twee opeenvolgende jaren (2011 & 2012) werd de flagcarrier
van Qatar uitgeroepen tot ‘airline of the year’. Binnenkort treedt Qatar Airways als
eerste luchtvaartmaatschappij uit het Midden-Oosten toe tot oneWorld. Qatar Airways,
dat sinds 2011 op Brussel vliegt, heeft besloten om binnenkort dagelijks te vliegen op de
hoofdstad van Europa.
toe (tot 34 inch), terwijl ze ook gebruik kunnen maken van een
uitgebreid entertainmentsysteem. Guy Ceunen meldt dan ook
trots dat zijn maatschappij 2 jaar opeenvolgend (met name 2011
en 2012) door de Skytrax World Airline Awards verkozen werd
tot Airline of the Year.
Qatar Airways is pas in 1994 opgericht, maar heeft al een indrukwekkende weg afgelegd. Op nog geen twintig jaar tijd
groeide het netwerk uit van een aantal regionale luchthavens
naar 122 bestemmingen. Vorig jaar alleen al kwamen er 12 bij,
waaronder Zagreb, Belgrado en Warschau. Dit jaar wordt het
netwerk met vooral Aziatische bestemmingen uitgebreid. Sinds
begin 2011 vliegt Qatar Airways op Brussel (5 keer per week).
Volgens Guy Ceunen, Commercial Manager Benelux, wil de
maatschappij deze frequentie vanaf 1 februari optrekken tot een
dagelijkse vlucht. Op de vluchten Doha-Brussel worden Airbus
330 toestellen ingezet: “ Qatar Airways ziet potentieel in Brussel
als hoofdstad van Europa. Bovendien willen we in de toekomst
ons netwerk in Afrika verder uitbreiden. Daarnaast willen we
vanuit Europa onze hub Doha volop uitspelen als draaischijf
voor verdere vluchten naar Azië en Oceanië”.
Geen compromissen
Qatar Airways is een vijfsterrenmaatschappij die blijkbaar geen
compromissen duldt inzake luxe en comfort. De vloot is zeer
jong en zowel in business als economy worden de reizigers in
de watten gelegd. De maatschappij pakt sinds vorig jaar uit met
de Boeing 787 Dreamliner, een toestel dat de reiziger een aangenamere vluchtervaring belooft (o.a door bredere ramen, meer
beenruimte en een veelvoud aan audio- en videomogelijkheden).
Voor Business en First passagiers zijn zaken als conciërge-style
check-in, buitengewone maaltijden en een lie-flat bed ingeburgerd. Maar ook economy reizigers mogen rekenen op comfort,
geeft Guy Ceunen mee. Zo laat Qatar Airways in zijn de budgetklasse een van de grootste seat pitches van de vliegtuigindustrie
INFOTRAVEL | FEBRUARI 2013
Oneworld en nieuwe luchthaven
Qatar Airways (dat 50 % eigendom is van de staat Qatar en 50
% van privé-investeerders) steekt zijn ambitie niet onder stoelen of banken. De luchtvaartmaatschappij plaatste orders voor
maar liefst 250 vliegtuigen ter waarde van 50 miljard US Dollar, waaronder nieuwe Airbus A320 Neos, A380 super jumbo’s
en Boeings 787. De luchtvaartmaatschappij tekende in oktober
2012 ook een overeenkomst met oneWorld om binnen anderhalf
jaar toe te treden tot deze wereldwijde luchtvaartalliantie. De
award winnende carrier verwacht dan ook om zijn passagiersaantallen drastisch op te krikken in de toekomst. Met het oog
op die groei, is men nu bezig om op enkele kilometers van de
huidige luchthaven van Doha een gloednieuwe airport te bouwen. Deze luchthaven zou nog dit jaar moeten openen (kostprijs
15.5 miljard US Dollar) en in de beginfase 28 miljoen passagiers
per jaar moeten kunnen verwerken. Tegen 2015 zou dit aantal
50 miljoen moeten zijn. Qatar Airways ziet het inderdaad groot.
De flagcarrier van Qatar gaat de nieuwe luchthaven managen en
is vast van plan om van Doha een globale scharnierluchthaven
te maken.
www.qatarairways.com
PETER VAN OYEN
BENELUX OFFICE
Sinds enkele jaren is er in Brussel een eigen info- en reservatiedienst voor de Benelux. Verder zijn er ook nog
mensen werkzaam in de luchthaven (voor passagiersvluchten en cargo). In het totaal werken er momenteel
iets meer dan 20 personen voor de Benelux Office van
Qatar Airways. De openingsuren zijn van 9 tot 17 uur op
werkdagen. Tel. +32 2/300.24.00, [email protected]
be.qatarairways.com
| 19 |
FOCUS
LUCHTHAVENS
Terwijl nationale luchthavens inzetten op vlotte overstapmogelijkheden, een goede
bereikbaarheid en een aangename tijdsbesteding, streven regionale luchthavens zoveel
als mogelijk voor het behoud van hun trafiek. Uitgezonderd Charleroi dat massaal
binnen- en buitenlandse reizigers aantrekt, zijn Oostende en Luik vooral aangewezen op
vakantievluchten. In Antwerpen blijft het vooral wachten op betere tijden, de broodnodige
ondertunneling van de Krijgsbaan … en de nieuwe milieuvergunning.
Brussels Airport.
Brussels Airport
Recordaantal passagiers
Brussels Airport sloot 2012 af met bijna 19 miljoen passagiers, wat
neerkomt op een groei met 1% tegenover 2011 en meteen goed is voor
een recordjaar sinds 2001. Het aantal lokale passagiers bleef vrijwel status quo, terwijl het aantal transferpassagiers met 7,7% steeg.
Bijna één op zeven passagiers gebruikt Brussels Airport als overstapluchthaven, en dat grotendeels via het intra-Europese netwerk van
Brussels Airlines.
| 20 |
Brussels Airlines voegde in 2012 twee extra Airbus A330
toestellen toe aan haar vloot. Hiermee opende de maatschappij een nieuwe dagelijkse vlucht op New York en werd
ook het Afrika-netwerk verder uitgebouwd. Nieuwe maatschappijen waren onder andere Germanwings en Air Europa. In 2012 werd het netwerk van Brussels Airport uitgebreid met diverse nieuwe rechtstreekse bestemmingen
waaronder Ponta Delgada, Ohrid, Skopje, Fez, Rabat en Cork.
In 2013 zal het langeafstandsnetwerk verder verstevigd worden
door extra vluchten van Qatar Airways en THAI, en zullen Jet
Airways en United Airlines grotere toestellen inzetten. Ook
Brussels Airlines kondigde groeiplannen aan voor haar transAtlantisch netwerk.
Binnen Europa kondigden onder andere Croatia Airlines (Zagreb), Jetairfly (Athene), Meridiana (Olbia), Thomas Cook Airlines (Reykjavik, Bastia, Biarritz, Nice) en Vueling (Alicante,
Malaga) additionele frequenties of nieuwe bestemmingen aan.
Brussels Airport registreerde vorig jaar 18.971.332 passagiers of
1% meer dan in 2011. In de huidige economische crisis is het
bovendien een recordaantal sinds 2001. Het aantal passagiers op
intra-Europese vluchten blijft ongewijzigd tegenover 2011. Op
lange afstand noteert Brussels Airport een groei van 6,3%. Het
aantal transferpassagiers is toegenomen met 7,7%. Het aandeel
van transferpassagiers op het totale aantal reizigers is met één
procentpunt gestegen naar 15,6%.
Bijzonder belangrijk voor de groei van de lokale passagiersmarkt
op Brussels Airport is de verdere verbetering van de bereikbaarheid met de trein. De aansluiting met de Thalys vanaf Parijs en
de opening van de Diabolo-verbinding in juni 2012 naar Antwerpen en via Antwerpen naar Nederland vergroten de thuismarkt van Brussels Airport.
Na een voorspoedige eerste helft van het jaar met een groei
van 2,3% in passagiers, liep de groei in de tweede helft terug. De
maand december kon afgesloten worden met een beperkte daling
van 1,1%. Deze resultaten - en de positieve evolutie van het transferverkeer in het bijzonder - tonen het belang van de ontwikkeling van Brussels Airport als hub voor Star Alliance, die een
positief tegengewicht vormde voor de impact van de economische
crisis op de reisbereidheid in het algemeen. De resultaten van het
passagiersverkeer op Brussels Airport zijn vergelijkbaar met die
van andere grotere Europese luchthavens in 2012.
Het aantal vliegtuigbewegingen verminderde met 4,4% naar
223.431. Dat zijn er even veel als in 1994, maar een pak minder
dan de 325.979 in het piekjaar 2000. Het aantal passagiersvluchten verminderde met 4,1%, terwijl het aantal reizigers zelf een
positieve groei kende van 1%. Dat bevestigt een evolutie die de
luchthaven reeds enkele jaren noteert, gevoed door de inzet van
grotere toestellen en een verdere verbetering van de bezettingsgraad per toestel.
Efficiëntie aan gezelligheid gekoppeld
GEERT VAN LIERDE
Schiphol Amsterdam Airport
Hoe de Belgische zuiderburen overhalen om te vliegen van en naar
Schiphol? Uiteraard omwille van het aanbod aan directe trajecten
die Brussels Airport en de andere Belgische luchthavens niet bieden.
Vorig jaar werd de kaap van de 50 miljoen passagiers gerond,
maar er is natuurlijk ook de vracht, waarmee deze luchthaven
de derde Europese luchthaven is. In totaal worden 313
reisbestemmingen rechtstreeks vanuit Schiphol aangevlogen,
INFOTRAVEL | FEBRUARI 2013
FOCUS
Het House of Tulips is één van de grote blikvangers.
Recreatie buiten bij goed weer bij het wachten in de luchthaven.
Irisscan
Op een gemiddelde dag zijn er meer dan 1.100 vluchten
en van het aantal passagiers zijn er 37% die omwille van
businessredenen het vliegtuig nemen. Vooral voor deze
categorie kan Privium een belangrijke voorziening zijn. Het
gaat om een ClubLounge die nog voor de pascontrole ligt
Air France-KLM staat in voor zo’n 70% van het netwerk. De
en die een heel snelle grenspassage (zowel bij aankomst als
fusie tussen de twee maatschappijen heeft gezorgd voor een
vertrek) mogelijk maakt. Er wordt gebruik gemaakt van een
sterk wereldwijd verbond. Een groot gedeelte van België bevindt
Privium Card en bij de niet-Schengenlanden van een irisscan.
zich in het dichtbevolkt gebied van 35 miljoen inwoners binnen
Eenmaal deze betrouwbare persoonsverificatie voorbij, staat een
een straal van 200 km rond Amsterdam Airport Schiphol. De
snelle loopbrug naar de B- of C-pier ter beschikking die meteen
grootste concurrent is Parijs, maar vanwege de strategische
de vertrekhal overslaat. Op dezelfde wijze ligt de parkeergarage
alliantie die in 2008 gesloten werd met de Aéroports de Paris
vlak aan de lounge, kan een valet de wagen parkeren of is korting
(die o.m. Charles de Gaulle en Orly beheert) worden elkaars
mogelijk op taxi’s. Uiteraard kunnen de leden gebruik maken
belangen niet tegengewerkt.
AntwerpAirport_IT_dec06_antwerp_city_airport_IT_NL_0601 11/02/11
Pagina
van 14:35
de lounge
zelf,1die de accommodaties heeft van de meeste
en hun aantal stijgt alsmaar. Rechtstreekse (inter)continentale
verbindingen met belangrijke economische centra genereren tot
20 keer meer handel in vergelijking met indirecte verbindingen,
wordt met nadruk gesteld op Schiphol.
Naar London City 5x per dag
Manchester 2x per dag
INFOTRAVEL | FEBRUARI 2013
| 21 |
FOCUS
lounges in een luchthaven. Spijts het lidmaatschap van Privium
betalend is (op jaarbasis 121 euro als basisprijs) zijn er reeds zo’n
47.000 leden.
Luchtig binnen, park buiten
De 63% die om een niet-zakelijke reden vliegt – leisure in de
eerste plaats – probeert men het evenzeer naar de zin te maken
op Schiphol. Dat wordt in de hand gewerkt door de onderlinge
afstanden toch relatief beperkt te houden – één terminal met
zeven pieren – en ongeveer overal het contact met het daglicht
te bewaren eens de paspoortcontrole gepasseerd.
Schiphol presenteert zich als een echte AirportCity. Daarmee
wil gezegd zijn dat er heel wat opportuniteiten kunnen benut
worden, verschillend voor wie over tijd beschikt (bijv. bij een
transfer) of juist niet. Wie een transfertijd met zeker 3 uur
overstaptijd voor de boeg heeft, heeft bijvoorbeeld de kans om
Amsterdam te bezoeken aan boord van de Floating Dutchman,
een amfibiewagen. Op de terreinen van Schiphol zelf is er één
uur durende Behind the Scenes tour mogelijk.
Net buiten de terminal ligt een stadspark, erbinnen zowaar
een dependance van het Rijksmuseum Amsterdam (tussen
de E- en de F-pier). Tevens is er een bibliotheek, waar overigens
zelden uitgeleende publicaties blijken te verdwijnen. Naast de
mogelijkheden om op het internet te geraken zijn er ook heel wat
wellnesscentra op Schiphol: alles van top tot teen. In dat laatste
geval kan zowel een klassieke voetbehandeling als een peeling
door Garr Ruffavisjes.
Holland Boulevard
Schiphol Plaza staat bekend als de ruimte voor het betere
shoppen. Het gaat om ruim 60 winkels en horecazaken, die elke
dag van het jaar open zijn vanaf 7 uur tot 22 uur, de horecazaken
zelfs tot middernacht. Het management van Schiphol Plaza gaat
vooral fier op de recente inplantingen van de eerste Victoria’s
Secret shop in Europa en van die andere topmerken Hermès,
Burberry en Mont Blanc.
Brussels South Charleroi Airport
Opnieuw limieten verleggen
Liefst 10% extra passagiers heeft Brussels South Charleroi Airport
erbij gekregen in het so-called crisisjaar 2012. Charleroi Airport
klokte af op 6.516.427 reizigers, en dat is ruim een half miljoen
meer dan in 2011.
Deze sterke progressie wordt op het conto geschreven van de
Charleroi Airport.
| 22 |
Charleroi Airport.
bestaande luchtvaartmaatschappijen die nieuwe bestemmingen
toegevoegd hebben en op bestaande bestemmingen frequenter
zijn gaan vliegen. Zo ging Wizzair voor het eerst vanuit
Charleroi op Ljubljana vliegen en Jetairfly op Nice en Palma
de Mallorca. De grootste slokop terzake was andermaal Ryanair
met nieuwe vluchten op Alghero, Budapest, Chania, Corfou,
München-Memmingen, Rodez (Midi-Pyrénées), Turku
en Warschau Modlin. Sommige vlieghavens worden nu door
meerdere maatschappijen aangevlogen vanuit Brussels South.
Om het verhaal niet te complex te maken: Budapest, Palma de
Mallorca en Pula gingen, qua passagiersaantallen, vorig jaar het
opvallendst vooruit.
Stabilisering in 2013
Ook dit jaar zitten er opnieuw heel wat nieuwe lijnen
aan te komen. Jetairfly mikt op Malaga, Wizzair op Cluj.
De luchthavendirectie kondigde voor Ryanair de nieuwe
bestemmingen Clermont-Ferrand, Rijeka en Zakynthos aan,
terwijl Ryanair zelf op zijn website ook Paphos naar voren schuift.
Toch verwacht Charleroi voor dit jaar officieel een stabilisering
in het aantal vluchten en passagiers. Argumentatie komt daar
niet bij te pas, maar wanneer bepaalde (onrendabele) lijnen
wegvallen wordt daar geen ruchtbaarheid aan gegeven.
Een tweede factor waarmee rekening dient gehouden, is die
andere lowcost luchthaven Maastricht-Aachen. Ryanair
heeft er zijn eerste basis op Nederlands grondgebied gevestigd.
Eind 2012 werden er met de klap drie nieuwe Europese
bestemmingen gelanceerd (totaal nu 14) en wellicht komen
er in het zomerseizoen nog enkele bij; zo kondigt de carrier
reeds Brive (regio Limousin) aan. Ryanair stelt als target
450.000 passagiers vanuit Maastricht in 2013; vorig jaar gold
het vergelijkbaar aantal nog ‘maar’ 155.000 passagiers. Hoewel
Ryanair beweert dat die bijna 300.000 extra een additioneel
publiek zal zijn, wordt er in Charleroi echt te veel Hollands
onder de gasten gepraat om niet minstens het vermoeden te
wekken van een vorm van interne concurrentie.
Nog meer rek op terminal?
“BSCA streeft ernaar om in 2013 de dienstverlening nog
verder te verbeteren”, klinkt het ietwat sibillijns in de press
release. Uiteraard kan daarbij gerefereerd worden aan de
beschikkingen van het Masterplan. Van de andere kant is het
ook zo dat de nieuwe terminal die pas 5 jaar terug ingewijd
werd, toen voorzien was op 3 miljoen passagiers. Dit cijfer werd
al in oktober 2009 gehaald en is inmiddels nog eens meer dan
verdubbeld. Waar liggen de infrastructurele limieten van het
huidige Charleroi Airport?
Inzake bereikbaarheid via het openbaar vervoer wordt in ieder geval
naarstig verder gewerkt. Naast de shuttles vanuit Brussel, werd
met succes de Airportbus gelanceerd die het traject EindhovenTurnhout-Antwerpen-Kontich-Mechelen-Leuven-Louvain-laNeuve-Genappe minstens 10 keer per dag aflegt. Vanaf 27 maart
wordt ook een dagelijkse shuttle vanuit Lille operationeel.
INFOTRAVEL | FEBRUARI 2013
Vakantie zonder
omwegen
os , R h
K
,
a
t
e
r
naria, Kstemming !
a
C
n
a
r
,G
be
Malaga a —> nieuwe
,
e
f
i
r
e
rca, Tenastir) en Djerb
o
l
l
a
M
,
n
e
Alicant , Enfidha (Mo
Bodrum
Je deur uit, en weg ben je. Zonder filestress. Zonder pijnlijk duur parkeerticket.
Zonder ellenlange wachtrijen aan check-in en security. Zonder zoektocht naar de
juiste gate. Vanuit Ostend Airport vertrek je in geen tijd naar dertien zonnige bestemmingen. Met een ontspannende strandwandeling of een terrasje op de zeedijk als
enige omweg. Kwestie van helemaal in vakantiestemming op je vliegtuig te stappen.
mir, A
o d os , I z
ntalya,
w w w. o s t . a e r o
FOCUS
Liege Airport
Rekenend op relance economie
Het aantal passagiers dat gebruik maakte van de luchthaven in 2012,
lag dicht in de buurt van het eindcijfer van 2011 (toen 309.222):
303.495 pax, zijnde een daling van -1,85%. De negatieve impact
van de hardnekkig woedende economische crisis bleef dus al bij al
beperkt inzake passagierstrafiek.
Het landschap van touroperators bleef hetzelfde, want alles
stond en viel ook in 2012 met het aanbod van onze twee grote
generalisten en hun vliegtuigmaatschappijen Jetairfly en
Thomas Cook Airlines.
Vooral laatstgenoemde schept positieve verwachtingen voor
2013 mits het instellen van een nieuwe route op Nice. Dit
betekent concreet dat er van 1 juni tot 28 september elke zaterdag
een toestel van Thomas Cook Airlines op deze Zuid-Franse
bestemming zal vliegen. De vluchtduur bedraagt anderhalf uur.
Daarmee brengt Thomas Cook zijn aantal bestemmingen vanuit
Luik op 13 en het aantal vluchten per week in het zomerseizoen
op 30. Nice is de eerste Franse bestemming. De andere zijn
allemaal populaire aanvlieghavens in Spanje, Marokko, Tunesië,
Griekenland en Turkije. Liège Airport is voor Thomas Cook (en
Neckermann) de tweede belangrijkste luchthaven van België.
goederen (of in tonnenmaat bijna 100.000 ton) getransporteerd
dan in 2011. Dramatisch hoeft dit niet noodzakelijk te zijn, want
de tewerkstelling kon op het bestaande niveau geconsolideerd
worden en er openen zich fraaie perspectieven vermits een aantal
nieuwe operators van cargolijnen in Luik neergestreken is.
Op de terreinen van de Luikse luchthaven werd in oktober van
vorig jaar een gloednieuw Business Park in gebruik gesteld, dat
staat voor 6500 m² kantoorruimte. Dit jaar wordt nog eens 10
miljoen euro geïnvesteerd in de luchthaven en dan vooral in het
vrachtgedeelte ervan. De mogelijke directe bereikbaarheid via
het spoor van goederen is een materie die dient goedgekeurd te
worden op het niveau van de Europese Unie.
DANIEL STEEVENS
Antwerp Airport
Hopen op betere tijden
De Antwerpse luchthaven heeft een barslecht jaar achter de rug.
Oorzaak is de crisis en het tijdelijk wegvallen van de lijn Manchester.
Toch blijft de regionale luchthaven erin geloven. Voorwaarde is wel
dat er een einde komt aan de rechtsonzekerheid.
Antwerp Airport.
Bij de Jetair-groep, die ook op Tel Aviv (Israël) vliegt, blijft alles
voorlopig bij het bestaande aanbod.
Verdere investeringen op til
Er bestaan ook geen opvallende plannen inzake bereikbaarheid.
De duur van een busritje vanuit het station van Luik tot aan de
luchthaven, die zich op het gebied van Grâce-Hollogne bevindt,
bedraagt dan ook amper 12 minuten. Prijs van een ticket: 1,70
euro. Deze service van TEC-lijn 57 wordt evenwel niet in het
weekend geleverd.
De roeping van de Luchthaven Luik blijft natuurlijk in de eerste
plaats die van cargoluchthaven. In dit perspectief geldt Luik
als de numero uno van ons land en de nummer 7 in Europa.
In het voorbije jaar kon Luik hier veel minder onderuit aan
de kwakkelende economie en werd in totaal 14,5% minder
Antwerpen mag dan wel een wereldhaven hebben; met de
luchthaven wil het maar niet vlotten. De Antwerpse luchthaven
kampt dan ook met een aantal fundamentele problemen. De
startbaan blijft klein (en veel extra marge is er niet), waardoor
grotere vliegtuigen niet in Deurne kunnen landen. De gevolgen
zijn er dan ook naar. Momenteel wordt er alleen vanuit Antwerpen
op Londen en Manchester gevlogen. En als de klad dan op één
van die bestemmingen komt, ondervind je meteen de gevolgen.
Liège Airport.
| 24 |
INFOTRAVEL | FEBRUARI 2013
erantwoordelijke uitgever : N.V. Jetair, Gistelsesteenweg 1, 8400 Oostende • Vergunning A1201 - KBO nummer 0408.479.965
Dichtbij huis vertrekken!
Elke dag vluchten
naar de zon
vanuit uw
regionale luchthaven!
Oostende • Charleroi • Luik • Rijsel
■ Groot aanbod van bestemmingen vanuit regionale
luchthavens in uw buurt: Oostende, Charleroi,
Luik en Rijsel.
■ Nieuwe lijnen voor zomer 2013:
Charleroi > Malaga en Oostende > Djerba.
■ Kortingsvoordelen met vertrek vanuit uw
regionale luchthaven.
■ Nieuw dit jaar ook een toestel gebaseerd in
Rijsel waardoor er een heleboel vakantievluchten
worden aangeboden vanuit deze luchthaven.
www.jetair.be
de mooiste tijd van het jaar
Vraag naar onze flyers!
FOCUS
En dat is net wat er vorig jaar is gebeurd. Katleen Pittevils,
Marketing & Communicatie Luchthaven Antwerpen legt uit:
“In 2012 maakten bijna 140.000 (139.929) passagiers gebruik
van de Luchthaven Antwerpen. Dat is een daling van ruim 15 %
ten opzichte van 2011. Dit is vooral het gevolg van de tijdelijke
stopzetting van de route naar Manchester. Eind maart 2012
werd de frequentie van deze lijnvlucht verminderd van 2 vluchten
naar 1 vlucht per dag. Omdat dit vluchtschema voor heel wat
reizigers niet meer haalbaar was, daalden de passagiersaantallen
drastisch. Daardoor besliste vliegtuigmaatschappij Cityjet half
september om de route Antwerpen-Manchester stop te zetten.
Door deze frequentievermindering en de tijdelijke stopzetting
werden er op deze route ruim 14.000 passagiers minder vervoerd
dan in 2011, wat natuurlijk zijn invloed heeft op onze cijfers”.
Toch kondigt 2013 zich op de route Antwerpen-Manchester dan
weer positief aan, meent Katleen Pittevils: “Gelukkig kon op
deze route met bmi regional een nieuwe luchtvaartmaatschappij
aangetrokken worden. Deze maatschappij nam vanaf eind
oktober de lijn Antwerpen-Manchester over met 2 vluchten per
dag. Dit zal een positief effect hebben op 2013”.
Ook met die andere vitale lijn, Antwerpen-Londen City, ging het
vorig jaar niet bijster goed. Hier moest een daling van ongeveer
8,5 % opgetekend worden. Volgens Katleen Pittevils is dit vooral
te wijten aan de economische crisis. Eens dat de economie weer
aanzwengelt, zou het beter moeten gaan. Op onze vraag of er
andere routes in de pipeline zitten, kon de woordvoerster niet
positief antwoorden. “We zoeken er permanent naar, maar het
blijft bijzonder moeilijk’, klinkt het.
Rechtsonzekerheid
De rechtsonzekerheid blijft als een zwaard van Damocles
boven Antwerpen Airport hangen. In april verloopt de
huidige vergunning voor de luchthaven. De plannen voor de
broodnodige ondertunneling van de Krijgsbaan (nodig door
strengere Europese veiligheidsnormen) liggen er al jaren, maar
er is nog steeds geen werk van gemaakt. Als die tunnel er niet
komt, vermindert de al krappe startbaan met 150 meter. Er zou
wel een privé-investeerder (Egis Projects) geïnteresseerd zijn om
de luchthaven te exploiteren, maar het is begrijpelijk dat die
niet toehapt zolang er geen klaarheid komt. Het worden dus
spannende maanden voor Antwerp Airport. Toch toont men
zich daar nog steeds optimistisch. Volgens Katleen Pittevils heeft
men nog maar pas geïnvesteerd in 2 bagagescreening apparaten.
Ook het General Aviation gebouw wordt gerenoveerd. De
woordvoerster denkt dat het doek nog lang niet gevallen is
over Antwerp Airport. Ieder zinnig mens weet dat een stad als
Antwerpen natuurlijk een (zaken)luchthaven nodig heeft.
Maar dat er dringend klaarheid moet komen en er nog veel werk
is aan de winkel, beseft Katleen Pittevils ook.
ruim 232.000 passagiers over de vloer. Gezien de crisis is dat
volgens hem lang niet slecht. Een groot aantal passagiers
wordt gerealiseerd door Jetair en Jetairfly. Gino Vanspauwen: “
Jetairfly zag vorig jaar het aantal reizigers met 3,4 % toenemen
tot 175.000. De maatschappij vliegt ook op 12 populaire
vakantiebestemmingen. In 2013 komt daar ook nog eens
Djerba bij. Ik denk dat deze nieuwe bestemming toch goed zal
zijn voor een paar duizend bijkomende passagiers”.
Naast Jetairfly maakt ook Thomas Cook Airlines gebruik van de
luchthaven van Oostende. Deze carrier stabiliseerde vorig jaar
zijn passagiersaantallen op 14.000 passagiers.
Gino Vanspauwen stelt dat de luchthaven permanent naar nieuwe
mogelijkheden op zoek is en dat andere carriers welkom zijn.
De faciliteiten zijn aanwezig om grote vliegtuigen te ontvangen.
Dat wordt volgens de CEO voldoende bewezen als vluchten
vanuit andere luchthavens worden omgeleid naar Ostend
Airport. Als grote troeven van de luchthaven worden onder meer
de nabijheid, de kleinschaligheid (het aangename, familiale
karakter) en de parkeergelegenheid naar voor geschoven. Maar
de zoektocht naar andere carriers blijft moeilijk. Ooit vloog
Ryanair vanuit Oostende naar London Stansted, maar dat liedje
duurde niet lang. Sindsdien zijn er af en toe wel gesprekken met
deze en andere prijsbrekers, maar de “businessmodellen van
luchthaven en carriers zouden te ver uit elkaar liggen”.
Cargo
Ostend Airport deed het vorig jaar wel minder goed op het
gebied van cargo. Verklaring voor de neerwaartse beweging is
het verdwijnen van MK Airlines als goede klant, een verlies dat
nog altijd niet is verteerd. Toch ziet Gino Vanspauwen licht op
het einde van de tunnel, aangezien er een kentering optrad in
de 2 de helft van 2012.
Net als bij Antwerp Airport zoekt de Vlaamse overheid ook voor
Ostend Airport naar een privé-investeerder. De privatisering van
de luchthaven (officieel Internationale Luchthaven OostendeBrugge) staat al sinds 2006 op de agenda. De gesprekken met de
Franse groep Egis Projects voor de uitbating van de luchthaven
zouden in de laatste rechte lijn zitten, zodat men in 2013 zou
kunnen landen. Toch blijft Gino Vanspauwen voorzichtig:
“Zolang de onderhandelingen bezig zijn tussen het kabinet van
Minister Hilde Crevits met Egis Projects , kan ik daar weinig
over zeggen. We moeten afwachten”.
PETER VAN OYEN
Ostend Airport
Meer passagiers verwacht in 2013
Ostend Airport denkt dit jaar meer passagiers te kunnen aantrekken.
De luchthaven verwacht dat de nieuwe vlucht van Jetairfly naar
Djerba een handje zal helpen om de cijfers op te krikken. Vorig
jaar noteerde de luchthaven van Oostende een status quo inzake
passagiersaantallen.
CEO Gino Vanspauwen toont zich al bij al tevreden met
de cijfers van afgelopen jaar. In totaal kwamen er in 2012
| 26 |
INFOTRAVEL | FEBRUARI 2013
FOCUS
Shortbreaks scoren door toegevoegde waarde
TIJD IS KOSTBAAR
Korte tussendoor-vakanties, weekeindjes weg of shortbreaks scoren wanneer de
aanbieder voldoende toegevoegde waarde voorziet. Dat hoeven niet alleen extraatjes
te zijn, maar tal van aspecten waarmee de klant tijd kan winnen zodat hij optimaal kan
genieten tijdens zijn kort verblijf. Meer dan louter online-reservering van logies moet een
shortbreak een doelgerichte totaalbeleving op maat van de klant zijn.
Frans Schoon (Novasol): “Het kernwoord is
flexibiliteit zoals de mogelijkheid om te reizen
met vrije aankomstdagen”.
Hilde Beaurain (Thomas Cook): “Wanneer onze
producten evolueren en wij de klant volgen in
zijn keuze, kunnen wij perfect meedraaien”.
Axel De Corte (Transeurope): “Wat vijf jaar
geleden werd beschouwd als toegevoegde
waarde is dat vandaag al lang niet meer”.
Tijdens de recente ABTO-persconferentie kwam naar voor dat
shortbreaks onder druk staan omdat zij vaak de tweede of de
derde vakantie vormen. Financieel-economische redenen worden genoemd als oorzaak net zoals een toename van de rechtstreekse verkoop.
je bij mensen thuis kan logeren, met hen de stad kan verkennen
en bij hen aan tafel kan schuiven. Er is een veelheid aan producten en distributievormen, maar wij merken toch dat wij het zelfs
net iets beter doen in crisisjaren omdat mensen dan misschien
iets minder lang op reis gaan”.
“Er wordt te gemakkelijk vergeleken met het topjaar 2008.
Sindsdien heeft de sector heel wat klanten verloren, maar dat
geldt even goed voor citytrips en vliegvakanties. De shortbreaks
houden niettemin zeer goed stand, zeker wanneer je ziet dat dit
segment wordt geconfronteerd met fenomenen die nog niet zijn
opgedoken voor de vliegvakanties”, stelt Patrick Vancompernolle
(Jetair).
“Wanneer onze producten evolueren en wij de klant volgen in
zijn keuze, kunnen wij perfect meedraaien”, vult Hilde Beaurain
(Thomas Cook) aan.
“Vernieuwingen in de markt waren voor het eerst voelbaar bij
de citytrips”, stelt Axel De Corte (Transeurope) verwijzend naar
rechtstreekse boekingen, online-reserveringswebsites, initiatieven zoals Groupon en affiliate-websites waarbij marketingbureaus of vervoerders logies aanbieden. “Wij moeten ons realiseren
dat de klant ook aanbieder wordt, via Airbnb en initiatieven waar
Meer impuls-beslissingen
Hilde Beaurain merkt evenwel een verschil tussen citytrips en
shortbreaks. “Een shortbreak kan een alternatief zijn voor een
dure vliegvakantie. Een citytrip is meer een impuls-beslissing die
kort voor vertrek wordt genomen”.
“De invloed van low cost carriers is hierin zeer groot”, weet
Frans Schoon (Novasol). “Zij lokken klanten met lage prijzen,
waardoor zij gemakkelijk kiezen voor enkele dagen Barcelona of
Warschau. Dat veronderstelt ook dat wij daarop inspelen en niet
langer focussen op een zaterdag-zaterdag-verhuring”.
“Het is een of-of-verhaal”, treedt Axel De Corte bij. “Mensen
hebben over het algemeen meer vertrouwen, maar af en toe lopen
zij een blauwtje. Het convenience-aspect van een shortbreak of
citytrip is heel belangrijk. Ski-shortbreaks zijn daarvan een voorbeeld, maar dat geldt ook voor een pakket waarin de toegang
tot een tentoonstelling via de ‘fast lane’ is begrepen. Wanneer
INFOTRAVEL | FEBRUARI 2013
| 27 |
FOCUS
je louter hotels en prijzen aanbiedt, lok je shopping-gedrag uit”.
Bij Center Parcs noteert Sandra Vermeulen eveneens een toename van de impuls-vakanties. “Vroege boekingen zijn er voor
schoolvakanties of geplande familiereünies. Over het algemeen
wordt er vrij laat geboekt. Doorheen het jaar zijn er drie boekingsperiodes: in januari voor krokus- en zomervakantie, in juni
voor de zomervakantie en in september voor het najaar”.
“Tussendoor-vakanties zijn een behoefte geworden”, stelt Patrick
Vancompernolle. “De Belg houdt zijn hoofdvakantie aan maar
kort die in. Men spaart enkele dagen op om die ergens in het
jaar te benutten en er 4-5 dagen op uit te trekken. Weersinvloeden spelen nauwelijks mee in de keuze van de bestemming, en
dat in tegenstelling tot de hoofdvakantie waarvoor het weer een
bepalende factor is”.
“Hoofdvakanties worden inderdaad iets minder lang”, bevestigt
ook Frans Schoon. “Het kernwoord is flexibiliteit zoals de mogelijkheid om te reizen met vrije aankomstdagen. Wie traditioneel vroeg boekt, wil een specifieke vakantiewoning. Dat kan
zijn ter wille van de locatie, het comfort of de aanwezige faciliteiten, maar even goed omdat men in een groter gezelschap of
met meerdere gezinnen samen reist. Bij lastminute-keuze spelen
die aspecten minder, wegwezen is de boodschap, en dat vaak in
functie van lastminute-tickets die zij via een low cost airline hebben geboekt”.
‘Convenience’ als toegevoegde waarde
“Ook al is een shortbreak overwegend een impuls-beslisTHAHOD121004_AdBruxelles-Paris_186x130mm_01_NL_HD.pdf
2
17/10/12
sing, klanten hechten zeer veel belang aan ‘convenience’,
efficiëntie en gebruiksgemak als toegevoegde waarde.
C
8 min
4 min
16 min
30 min
Tijd is kostbaar voor de klant”, merkt Hilde Beaurain op.
“Daarom moeten wij het begrip ‘toegevoegde waarde’ herdefiniëren. Wat vijf jaar geleden werd beschouwd als toegevoegde
waarde is dat vandaag al lang niet meer”, geeft Axel De Corte
aan. “Wanneer een klant een arrangement aan dezelfde voorwaarden online en bij de reisagent kan reserveren, dan moet
de reisagent die klant verdienen. De grote uitdaging zit dan in
de toegevoegde waarde die hij kan bieden. Wanneer een klant
rechtstreeks boekt bij een airline ontvangt hij een mailtje of een
sms wanneer zijn vluchttijden wijzigen. Wanneer hij via de reisagent reserveert, krijgt hij die info niet altijd omdat de airline de
klantengegevens niet heeft. Hij moet misschien iets meer betalen bij de reisagent en hij krijgt minder service. Daardoor ziet
hij niet meteen een noodzaak om te reserveren via de reisagent”.
‘Convenience’ blijkt cruciaal in het hele verhaal van shortbreaks.
Klanten willen de korte tijd dat zij er tussenuit trekken zo optimaal mogelijk benutten.
“Center Parcs heeft daarom geïnvesteerd in het optimaliseren
van aankomst en vertrek”, stipt Sandra Vermeulen aan. “Klanten checken vooraf in via MyCenterParcs en nemen bij aankomst
de ‘fast lane’. Tien minuten na aankomst kunnen zij al naar hun
cottage, zodat zij meer tijd in het park kunnen spenderen. Naar
de toekomst hopen wij die service ook te kunnen geven aan klanten die via reisbureaus of touroperators boeken, maar dan moeten wij beschikken over alle noodzakelijke gegevens”.
12:52
“Met
Novasol maken wij geen onderscheid tussen klanten die
direct of indirect boeken. Reisagenten boeken via de reisagenten-
5 min
19 min
M
J
DUS, BRUSSEL – PARIJS 1U22
CM
MJ
CJ
CMJ
N
HIER, ZAL NIEMAND U VRAGEN OM UW TELEFOON UIT TE ZETTEN
OF OM UW TAFELTJE IN TE KLAPPEN. WiFi*, maaltijden opgediend
aan uw zitplaats, internationale lectuur, een eigen stopcontact…
Ervaar 1e klasse reizen bij Thalys. Dankzij het comfort en de services
aan boord, kan uw reis zelfs te kort aanvoelen.
Informatie en reserveringen in de reisbureaus.
* Dienst geleverd door 21Net en geactiveerd door Nokia Siemens Networks, onder voorbehoud
van beschikbaarheid. Gratis in Comfort 1 en voortaan ook in Comfort 2 met het Semi-Flex tarief.
| 28 |
INFOTRAVEL | FEBRUARI 2013
FOCUS
website en verstrekken ons alle gegevens. Die informatie wordt verwerkt in
de reisdocumenten waarop wij ook de
code voor de sleutelkastjes aan de vakantiewoning vermelden. Zo zijn wij
minder afhankelijk van de eigenaar of
verhuurder om de sleutel te overhandigen. Door geen onderscheid te maken
tussen direct en indirect boeken, kan
de reisagent zijn rol als adviseur volop
uitspelen”, bevestigt Frans Schoon.
Flexibiliteit en
totaalervaring bieden
“Het probleem is dat je als touroperator niet altijd alle klantengegevens
hebt om de nodige flexibiliteit te bieden die de klant wil”, merkt Axel De
Corte op. “Wanneer een klant reserSandra Vermeulen (Center Parcs): “Klanten
Patrick Vancompernolle (Jetair): “Het gevaar
veert via Booking.com en andere siwaarderen de extra invulling die je kan geven
van boekingssites is dat zij enkel gaan voor de
tes kan hij tot op het laatste moment
aan hun verblijf”.
prijs, wij selecteren in functie van onze klankostenloos annuleren. Arrangementen
ten en gaan voor een totaalbeleving”.
worden online aangeboden tegen dagprijzen. Dat zijn nieuwe standaarden
men er nog toeslagen bij. Wij gaan voor een all-in-pakket waardie zijn uitgezet. Dergelijke faciliteiten moeten wij ook kunnen
mee wij de klant een totaalervaring aanbieden, en dat doen die
bieden om de reisagent beter te wapenen voor de commercialionline-aanbieders niet”. “Met dergelijke pakketjes scoor je echt
sering van citybreaks. Als touroperator moet je van alle markwel”, weet ook Sandra Vermeulen. “Klanten waarderen de extra
ten thuis zijn en allerlei activiteiten kunnen samenvoegen in een
invulling die je kan geven aan hun verblijf. Met Center Parcs biepakketje. Eenvoudige pakketjes kan je commercialiseren via een
den sporadisch mountainbike- of Plopsaweekends aan, waarmee
geschenkdoosje en in de reisbrochure. Daarnaast kan je heel
wij ons succesvol richten op specifieke doelgroepen. Voor Sunspecifieke pakketjes maken met heel veel ‘convenience’ voor de
parks is er de Tourist Guide, een infopunt met een overzicht van
klant. Denk aan een overnachting, een toegangskaart met dibezienswaardigheden in de regio en eventuele voordeeltickets”.
recte toegang voor het nieuw geopende museum Louvre-Lens en
“Voor klanten die een vakantiepark met kinderanimatie zoeken,
een gereserveerde maaltijd erbij. Zo’n combinaties met een optischuiven wij de Barkie Kids Club naar voor, die wij in samenwermale tijdsbesteding kan de klant veel moeilijker zelf in mekaar
king met Pierre&Vacances aanbieden in onder meer de baai van
steken. Zo’n toegevoegde-waarde-pakketjes zijn de bestaansde Somme en in Normandie”, geeft Patrick Vancompernolle nog
reden voor shortbreaks”.
mee. “Pakketjes bieden wij niet aan omdat wij geen eigenaar zijn
van de vakantiewoningen”, stipt Frans Schoon aan. “Met Nova“Met Jetair trekken wij de kaart van de reisagent en hebben wij
sol zetten zij in op ons product, de accommodatie en de locatie,
bewust niet ingezet op geschenkdoosjes”, stelt Patrick Vancomen spelen wij niet op prijs. Wel slaan wij enkele nieuwe wegen in
pernolle. “Wij hebben ook klanten die arrangementen zoeken
met de opening van kleinschalige villaparken in Duitsland en
voor honderd euro maar we proberen daar toch extra’s bij te steDenemarken, of met locaties aan golfcourts. Wij organiseren zelf
ken. Bij de ver-weg-vakanties zien wij dat all-in een troef is omgeen nevenarrangementen, maar gaan die wel ter plaatse facilitedat men het budget onder controle kan houden. Bij shortbreaks
ren via voordeelformules”.
manifesteert die trend zich ook. Op Booking.com krijgt men vier
prijzen, weet men niet altijd juist wat wordt aangeboden en ko-
Ruim 30.000 vakantiehuizen in 26 landen
Check direct de beschikbaarheid op:
www.NOVASOL.be
INFOTRAVEL | FEBRUARI 2013
| 29 |
FOCUS
Inhoud primeert boven louter logies
“Wij mogen niet langer alleen logies voorstellen als shortbreaks.
Wij moeten er inhoud aan geven”, zegt Hilde Beaurain. “Een
bed mag niet zomaar een bed zijn. Wij moeten onze productkennis en kennis van de Belgische klant aanwenden om de voor hem
geschikte accommodatie te selecteren. Er zijn nog wel klanten
voor wie louter een bed volstaat, maar velen willen meer. Bovendien moeten wij segmenteren in functie van de klant die wij voor
ons hebben. Wil die wellness of golf, gaan de kinderen mee, is het
een jong koppel dat een weekeindje weg? Die zaken moeten wij
overwegen bij de keuze”.
“Wij selecteren inderdaad voor onze Belgische klanten”, treedt
Patrick Vancompernolle bij. “Dat verklaart ook waarom wij bijvoorbeeld het ene Center Parcs of die specifieke Pierre&Vacancesresidentie wel of niet in de brochure vermelden. Wij bezoeken
de voorgestelde accommodaties en kunnen die ook lokaliseren.
Wij staan achter onze gemaakte keuze omdat wij weten dat het
logies zijn die ons cliënteel aanspreken. Dat heb je niet bij onlineaanbieders die een hotelcomplex in Oostkamp aanprijzen alsof
het in Brugge ligt”.
“Reisagenten moeten hun klanten adviseren. Brochures zijn
in de eerste plaats een verkoopinstrument, maar de reisagent moet een stukje beleving en zijn expertise ter zake
overbrengen op de klant”, werpt Frans Schoon op, wat rond
de tafel meteen de opmerking ontlokt dat potentiële klanten dan wel langs komen voor advies, er nog even thuis willen over nadenken en vervolgens via internet gaan reserveren.
“Het gevaar van boekingssites is dat zij enkel gaan voor de prijs,
terwijl wij als touroperators selecteren in functie van onze klanten en dat wij gaan voor een totaalbeleving”, accentueert Patrick
Vancompernolle. “Wij helpen de klant te kiezen wat hij wil”, stelt
Hilde Beaurain nog. “Achter die keuze zit de kost van een contractor die ter plaatse gaat kijken en oordeelt. Klanten beseffen
dat onvoldoende en zouden de fairplay moeten opbrengen om dan
ook te reserveren via de reisagent”, geeft Axel De Corte nog mee.
Dit rondetafelgesprek had plaats in De Heeren van Liedekercke in
Denderleeuw, www.heerenvanliedekercke.be
KALENDER BEPAALT
SUCCES
Het succes van shortbreak-vakanties wordt in hoge
mate bepaald door de kalender. Een feestdag in het
weekeinde wordt genadeloos afgestraft in de jaarcijfers. Een late paasvakantie is evenmin ideaal. Feestdagen op dins- of donderdag scoren goed wanneer er
aardig wat bruggen worden gemaakt.
IN GEZELSCHAP
Steeds meer mini-groepjes of drie-generatie-gezinnen
trekken erop uit. Zij kiezen voor grotere of aanpalende
cottages in Center Parcs specifieke arrangementen of
faciliteiten worden aangeboden. Wanneer zij en ruim
vakantiehuis bij Novasol reserveren, is dat vaak omdat
de huurprijs onderling verdeeld wordt en men ook over
meer bewegingsvrijheid kan beschikken. Groepsarrangementen zijn minder evident in kleinere hotels, die zich
eerder richten op koppels die zoeken naar bijzondere
adresjes en logiesmogelijkheden.
DICHTBIJ EN IETS VERDER
Een weekeindje of een verlengd weekeindje weg wordt
meestal doorgebracht in eigen land of net over de
grens. Wanneer er wat extra vrije dagen zijn omdat men
de ‘brug’ kan maken en een midweek kan reserveren,
reist men ook iets verder. Een halve dagrit heen of terug
is geen uitzondering.
GEERT VAN LIERDE
De vakantiewoningen van de Elite Collection beschikken vaak
over een eigen zwembad.
Vakantiewoning De Swaenhoeck in Damme is één van de
recente aanwinsten.
Vakantiewoningen boomen ook bij Belvilla
Vooral driegeneratiefamilies en vriendengroepjes maken het publiek uit dat van
langsom meer kickt op vakantiehuizen. Zo blijkt althans uit recente bevindingen van Belvilla, dat vooral in de Benelux heel sterk staat. Bij dit internationaal
vakantiehuizenmerk, dat 30 jaar terug ook zijn roots in België had met Ardennes Relais maar de jongste jaren gedirigeerd wordt vanuit Eindhoven, blinken
eigenlijk vooral de Belgische gasten uit. Na Duitsland en Nederland vormen ze de
grootste groep. Ook inzake sneeuwvakanties gaan de Belgen tegen de heersende
trend in, want er is hier zelfs sprake van zo’n tien percent stijging deze winter.
De naamsbekendheid in België bedraagt 36% en de feedback van de gasten wijst
op een gemiddelde tevredenheid van liefst 8,6. Belvilla stoelt zijn marktstrategie
op een permanente aanwezigheid en bereikbaarheid. Daarvoor volstaat de indirect selling via de reiskantoren niet. Het merk werkt met 8 websites en speelt uitvoerig in op de social media. Op deze wijze is er sprake van betrokkenheid – onder
meer via de Belvilla Blog - maar ook van permanente service.
Belvilla lanceerde in 2012 met succes de Elite Collection. Het zijn de betere vakantiehuizen van het niveau 5-sterren plus. De luxe faciliteiten zijn in heel wat
gevallen aangevuld met extra diensten, zoals keukenpersoneel en kinderoppas.
In zowat de helft van de gevallen kunnen ook de huisdieren mee op vakantie. De
trend tot cocoonen is dus duidelijk nog steeds ‘in’.
DS
www.belvilla.be.
| 30 |
INFOTRAVEL | FEBRUARI 2013
THOMAS COOK CRUISES
2e PERSOON
AAN €1
ACTIE VAN DE MAAND:
• 2e persoon aan €1 op een selectie van cruises
voor nieuwe boekingen in februari 2013
• 2 Easy Way punten per pax op alle nieuwe
cruiseboekingen in februari 2013
• Alle info en voorwaarden: www.thomascookagent.be
NIEUW: THOMAS COOK CRUISE KRANT!
Ontdek 3x per jaar alle cruise promoties & acties.
V.U. Tim Van Genechten p.a. - TCRB NV - Tramstraat 67c, 9052 Gent, BTW 0412.677.887 RPR Gent - Lic (A)1067
voor nieuwe boekingen
in februari
De Maltese eilanden, 365 dagen
per jaar het ontdekken waard!
De Maltese eilanden Malta,
Gozo & Comino liggen op minder dan 3 uur vliegen vanuit
Brussel.
Ze herbergen een
ware schat aan natuur, cultuur
en een geschiedenis van meer
dan 7000 jaar. Dwaal door de
straten van de pittoreske hoofdstad Valletta, bezoek
de schitterende St. Janskathedraal of verdwaal in de
«stille stad» Mdina. Het is maar een greep uit het ruime
aanbod aan bezienswaardigheden op het hoofdeiland Malta. Malta is zo compact dat u er ‘s ochtends
een strandwandeling kunt maken, daarna kunt gaan
lunchen in een gezellig vissersdorpje, om vervolgens ‘s
middags een tempelcomplex te ontdekken en ‘s avonds
de nacht in te dansen in één van de vele clubs. Ontdek
zeker ook het eiland Gozo, het kleine zusje van Malta.
Hier ligt de focus eerder op natuur en rust met weidse
landschappen en wonderen van de natuur zoals het
Azuurblauwe raam in Dwejra. Het derde eiland van de
archipel is het paradijselijke
Comino, met de bekende
Blue Lagoon. De eilanden
zijn makkelijk te combineren met de ferry. Binnen de
20 minuten staat u, vanuit
Malta, op het eiland Gozo.
Ideaal als dagtrip of voor
een langere combinatie.
De Maltese eilanden zijn
zowel geschikt voor een
lange zonvakantie als voor een korte citytrip. Een winkelweekendje met de vriendinnen, een strandvakantie
met het hele gezin of een romantische citytrip met de
man of vrouw van uw dromen? Laat u verrassen door de
Maltese eilanden, zonovergoten parels in het hart van
de Middellandse Zee.
De Maltese eilanden boekt u natuurlijk via Travelworld, al meer dan 20 jaar de #1 Malta specialist.
Ontdek het uitgebreidste aanbod van de Benelux in de Travelworld «Malta & Gozo» jaarbrochure. De
ruimste keuze aan de beste prijs met charmante 3, 4 en 5-sterren hotels, afwisselende rondreizen,
eilandcombinaties, duikvakanties, excursiemogelijkheden en nog zoveel meer. 5 dagen / 4 nachten
Malta, inclusief rechtstreekse Air Malta vluchten, kan al vanaf 356€ per persoon! Bestel de brochure
nu gratis bij via www.connect2.be. Voor een vrijblijvende prijsofferte of boeking kunt u terecht op het
nummer 059/80.73.74 of via mail [email protected]

Vergelijkbare documenten