Novecento (deel 1)

Commentaren

Transcriptie

Novecento (deel 1)
novecento (deel 1)
NOVECENTO, het tweedelige epos van Bernardo
Bertolucci, is na een opknapbeurt door het
Amsterdamse Filmmuseum opnieuw in roulatie
gebracht. We prijzen ons gelukkig dat wij juist
nu – in ons jubileumjaar – dit dertig jaar oude
meesterwerk weer voor u kunnen
programmeren. De film die zich in Italië
afspeelt bestrijkt een periode van 45 jaar: vanaf
het begin van de 20ste eeuw tot aan het einde
van de Tweede Wereldoorlog. Het was de tijd
van de industrialisatie, van grote
maatschappelijke veranderingen, sociale
misstanden, van de opkomst van de sociaalcommunistische arbeidsbeweging en het
fascisme van Mussolini. Op een zomerdag in
1901 worden op een landgoed in Emilia
Romagna (Noord-Italië) op hetzelfde moment
twee jongens geboren: Alfredo Berlinghieri en
Olmo Dalco. Alfredo is de kleinzoon van de
welgestelde grootgrondbezitter Berlinghieri
(Burt Lancaster) en Olmo de kleinzoon van
diens pachter Dalco (Sterling Hayden). Met dit
gegeven wordt de toon van de film gezet. In het
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
feodale Italië zijn de verschillen tussen rijk en
arm nog groot en ze zijn een goede
voedingsbodem voor sociale onrust. Ondanks
de klassenverschillen groeien Alfredo en Olmo
als vrienden op. Hun karakters, hun
achtergronden, de politieke en sociale
ontwikkelingen, en de verschillende wegen die
beide jongens inslaan worden door Bertolucci
weloverwogen en boeiend uitgewerkt. De twee
rollen worden onvergetelijk vertolkt door de
toen nog jonge Robert de Niro als de
rijkeluiszoon en Gérard Depardieu als de
boerenzoon. Na hun gezamenlijke tienerjaren
scheiden de wegen van Fredo en Olmo, maar
hun levens blijven elkaar kruisen – en niet altijd
even plezierig. Olmo gaat het leger in en na zijn
ervaringen in de Eerste Wereldoorlog raakt hij er
steeds meer van overtuigd dat hij de strijd moet
steunen tegen de heersende klasse, de sociale
misstanden en het fascisme. Hij wordt daarin
aangemoedigd door de socialistische
onderwijzeres Anita (Stefania Sandrelli) met wie
hij een relatie krijgt.Fredo wordt verliefd op de
stadse Ada (een mooie rol van Dominique
Sanda) en trouwt met haar. Hij belooft haar niet

Vergelijkbare documenten