Praktische toepassingen

Commentaren

Transcriptie

Praktische toepassingen
Wat
zijn38LEWIS® platen?
26
30,5
LEWIS® Zwaluwstaartplaten® zijn TNO
16
geteste, in de vorm van een zwaluw27,5 geprofileerde
30
34
staart
stalen platen met
een profielhoogte
van
mm,
26
38 maar 1630,5
die worden gebruikt om zeer dunne
16
en dus relatief lichte betonvloeren op
30 ondergrond
34
een 27,5
houten
te maken.
38
30,5
16
26
27,5
30
34
Waarom LEWIS® platen?
®
®
LEWIS Zwaluwstaartplaten garanderen
duurzaam constructieve stabiliteit en zekerheid voor overspanningen van 40 tot 250 cm!
Langeduur proeven met wisselende belastingen, punt- en lijnlastproeven, zelfs belastingsproeven op een vloer waarin kunstmatige (krimp)­
scheuren waren aangebracht
werden glansrijk doorstaan.
Waarom die draagkracht zo belangrijk is?
Welnu, in moderne gebouwen en woningen worden aan de vloeren steeds hogere
eisen gesteld. Kostbare tegel- en natuursteenafwerkingen moeten onder garantie
op de ondervloer aangebracht kunnen worden. Moderne apparatuur zoals was- en
droogzuilen, baden, whirlpools, maar ook
scheidingswanden en andere bouwkundige
voorzieningen zorgen voor hoge belastingen op de nieuwe vloer. Een dunne
®
betonnen ondervloer op basis van LEWIS
®
Zwaluwstaartplaten heeft daar geen enkele
moeite mee.
Waar worden LEWIS® platen toegepast?
1. In badkamers, douche- en toiletruimten
e.d. waar een stabiele watervaste vloer
gewenst is. Het gaat veelal om de verdiepingsvloer.
2. In keukens en bijkeukens veelal op de
begane grond waar in verband met apparatuur de draagkracht van de vloer een
grote rol speelt.
3. In kamers en andere ruimten veelal op de
begane grond waarin tegel- of natuursteenvloeren moeten komen, eventueel
gecombineerd met vloerverwarming en
thermische isolatie.
4. Voor de verdiepingsvloeren tussen ruimten, die geluids- en brandtechnisch van
elkaar gescheiden moeten worden. We
spreken in dit geval van woningscheidende vloeren. Er is dan een zogenaamde
zwevende vloer benodigd, die bovendien
voldoende massa heeft.
5. V
oor vloeren tussen ruimten, die om
welke reden dan ook brandveilig van
elkaar gescheiden moeten worden.
6. Voor vloeren die onvoldoende draagkracht
hebben en mogelijk met een zogenaamde
samenwerkende "hout-beton" constructie
kunnen worden opgewaardeerd.
Hoe worden LEWIS® platen toegepast?
Standaard gegevens over de toepassing en
®
verwerking van de LEWIS Zwaluwstaart®
platen vindt u in de productbladen en in de
verwerkingsadviezen, die afzonderlijk verkrijgbaar zijn en die bij elke levering in de
bundel worden bijgesloten. Al naar gelang
het toepassingsgebied dient er aan enkele
aspecten extra aandacht te worden besteed.
of het schrobputje met daartoe geëigende
siliconenvoegkit afwerken (dus niet met
voegspecie). Een betonopstorting geeft een
goed watervast detail als basis voor nieuwe
scheidingswanden. Zet scheidingswanden
nooit direct op de houten vloer. Vloerdelen
bij voorkeur verwijderen. Dek in verband
met verstikkingsrisico bij handhaving van de
vloerdelen deze nooit af met folie. Boor op
regelmatige afstanden gaten in de vloerdelen om ventilatie te bevorderen en daarmee
te bereiken dat de bestaande houten draag­
constructie kan blijven "ademen".
Keukenvloeren
Badkamer- en douchecelvloeren
Goede en duurzame watervaste aansluitingen zijn van cruciaal belang. Dat geldt
voor de vloer-/wandaansluiting en bijvoorbeeld voor het detail ter plaatse van een
afvoerplug. Gebruik daarvoor kimband
of een glasvliesweefsel met bijbehorende
afdichtpasta. Het tegelwerk waterdicht
uitvoeren en afvoegen met waterkerende
voegspecie. De voeg ter plaatse van de
wandaansluitingen en die rondom de afvoer
Keukenvloer met watervaste randaansluiting
Badkamervloer met watervaste randaansluiting
Vloerdelen bij voorkeur verwijderen. Is echter
geen "must". Balklaag controleren op kwaliteit en draagkracht. Tussen of onder de houten
balken thermische isolatie aanbrengen. Voorts
geven wij u in overweging om in de kruipruimte een bodem afsluitende laag van 0,2 mm
polyethyleen folie toe te passen.
De aansluiting op een niet-geïsoleerde buiten-muur voorzien van een strook isolatiemateriaal om het zogenaamde koudebrug
effect te vermijden. Watervaste randdetails
zoals bij badkamervloeren met kimband of
glasvliesweefsel en bijbehorende afdichtpasta
oplossen.
®
LEWIS® Zwaluwstaartplaten® Praktische toepassingen
ZWALUWSTAARTPLATEN
PRAKTISCHE TOEPASSINGEN
Systeemopbouw met
natuursteen/tegels, vloerverwarming en
thermische isolatie tussen de balklaag.
Een kantstrook van polystyreenschuim of
minerale wol ter plaatse van de wand-/vloeraansluiting aanbrengen is een goede oplossing. Vloerverwarmingsbuizen altijd haaks
®
op het LEWIS profiel monteren. Tegels met
daartoe geëigende flexibele tegellijm op de
®
gerede LEWIS betonvloer aanbrengen.
geluidsisolatie glaswol worden aangebracht.
Isover type Unipan ter dikte van 80 mm is een
®
goede keuze. De LEWIS platen worden bij
geluidsisolerende vloeren op LEWIS geluidisolerende minerale wol oplegstroken ter
dikte van 25/20 mm gelegd. De vloer wordt
rondom vrijgehouden met LEWIS geluidisolerende minerale wol kantstroken, die ook in de
dikte 20/15 mm verkrijgbaar zijn. De zogenaamde "zwevende" vloer mag absoluut niet
vernageld worden! De onderliggende houten
vloer kan zonder dat verdere maatregelen
nodig zijn goed blijven ademen. Afgewerkt
met 34 mm fijn grind beton (kifbeton) maakt
u een vloer, die op luchtgeluids- èn contactgeluidsisolatie zéér goed scoort.
onderstempelen totdat het beton verhard is
om doorbuiging onder het gewicht van het
verse beton te voorkomen. Na ongeveer een
week doorharding kunnen de stempels gelost
worden.
Brandveilige vloeren
Een vloerconstructie is volgens de eisen die
daaraan van overheidswege worden gesteld,
brandveilig als deze bij brand (zowel van
boven als van onder) gedurende tenminste 30
of 60 minuten weerstand biedt tegen vuur,
hitte en rook. De vloer mag binnen die tijd
niet bezwijken, noch mag er "brandoverslag"
optreden. Bovendien mag de temperatuur
aan de niet-vuurzijde niet meer dan 140 oC
®
stijgen. De LEWIS betonvloerconstructie voldoet aan deze eisen. Het is belangrijk om
onbrandbare isolatiematerialen toe te passen,
dus bijv. minerale wol. De vloer moet goed
kier- en naaddicht zijn.
Constructieve dekvloeren
Ook bij grotere overspanningen tot 2500 mm
®
kunnen LEWIS platen worden toegepast.
Zelfs vaak zonder aanvullende wapening.
Tot 1500 mm is de vloerdikte 50 mm.
Bij overspanningen van 1500 tot 2500 mm is
de betonvloerdikte 75 mm. Als er een brandwerende eis wordt gesteld of als er sprake is
van puntlasten, dan dient er een lichte aanvullende wapening in het beton te worden
opgenomen. Nadere gegevens zijn in een
afzonderlijk productblad opgenomen.
Opbouw houten vloerconstructie zonder vloerdelen met decoratief plafond, glaswol in de vloerspouw en LEWIS® betonvloer
op stroken steenwol.
Vloerdelen al dan niet verwijderen. De
bestaande houten balklaag in ieder geval
controleren op kwaliteit en draagkracht.
Tussen de houten balken kan voor extra
tijdelijke onderstempeling
Rapporten
®
®
LEWIS Zwaluwstaartplaten zijn uitvoerig
getest. TNO Onderzoeksrapporten en praktijkmetingen op de volgende onderdelen zijn
verkrijgbaar.
•
•
•
•
•
•
Geluidsisolerende vloeren
Opbouw houten
vloerconstructie (balklaag zonder vloerdelen) met geïsoleerde
spouwruimte (glaswol), plafond van gipskartonplaten op
metalstud profielen en LEWIS® betonvloer op stroken steenwol.
bevestigingsmethodiek
Samenwerkende vloeren
De draagkracht van een nieuwe vloerconstructie kan aanzienlijk worden verbeterd
door de bestaande houten balklaag en de
®
nieuwe LEWIS betonvloer aan elkaar te
bevestigen met speciale schroefnagels. Met
deze "hout-beton" verbinding wordt samenwerking gerealiseerd, waar­door de combinatie van balklaag en vloer wordt verstijfd en
daardoor draagkrachtiger wordt. De balklaag
Geluidsisolatie
Samenwerkende constructie
Brandwerendheid
Fysisch/hygrische eigenschappen
Draagkracht
Duurzaamheid (Intron)
Verwerking
In het productblad met verwerkingsadviezen zijn uitvoerige instructies opgenomen ten
aanzien van het leggen van de platen, aansluitingen, afkorten en sparingen, bevestiging,
betonsamen­stelling en beton storten. Een of
meerdere exemplaren van dit productblad zijn
op aanvraag verkrijgbaar. Ook zijn productbladen beschikbaar waarin alle aspecten met name
ten aanzien van toepassingen en opbouwvarianten uitgebreid aan de orde komen.
Technische gegevens LEWIS® Zwaluwstaartplaten®
Nominale breedte
Werkende breedte
Handelslengtes
Maatlengtes
Lengtetolerantie Breedtetolerantie Weerstandsmoment Wef
Traagheidsmoment Iexp
Staaldikte Profielhoogte Flensbreedte Gewicht Standaard vloerdikte
Betonkwaliteit
: 630 mm
: 580 mm
: 1220 mm / 1530 mm / 1830 mm / 2000 mm
:
500-6000 mm
:
1 - 4 mm
: 1 - 3 mm
GELUIDSISOLEREND
: 3,0 cm3/m1
: 3,6 cm4/m1
: 0,5 mm
: 16 mm
: 38/34
mm
KG.
: 0,058 kN/m2
DRAAGKRACHTIG
: 16 mm profiel + 34GELUIDSISOLEREND
= 50 mm
: Fijn grind beton C20/25
GELUIDSISOLEREND
KG.
BRANDVEILIG
DRAAGKRACHTIG
GELUIDSISOLEREND
KG.
WATERVAST
BRANDVEILIG
DRAAGKRACHTIG
KOMO
kwaliteitsverklaring
Goedkeuring
met Certificatie
BOUWSPECIALITEITEN
Postbus 102 • 3300 AC Dordrecht
WATERVAST
• Pieter Zeemanweg 107
• Telefoon : 078 - 617 44 00
KG.
DRAAGKRACHTIG
LEWIS® en Zwaluwstaartplaten® zijn gedeponeerde handelsmerken van Reppel b.v.
WATERVAST
BRANDVEILIG
• Industrieterrein Dordrecht West
Staalkwaliteit: S 320 GD + Z100 N-A-C conform NEN-EN 10346.
Z275 op aanvraag leverbaar.
BUtgb Technische
BRANDVEILIG
• Telefax : 078 - 617 10 06
WATERVAST
• E-mail : [email protected]
• Website : www.reppel.nl
REP 0909
LEWIS® Zwaluwstaartplaten® Praktische toepassingen
Natuursteen en tegelvloeren/
vloerverwarming
Controle van de houten balklaag op kwaliteit
en draagkracht is een "must". Vloerdelen bij
voorkeur verwijderen en tussen of onder de
houten balken thermische isolatie aanbrengen.
Bij toepassing van vloerverwarming de
®
LEWIS platen altijd los houden van de balklaag, dus niet vernagelen. Krimp en kruip
die optreden bij wisselende temperaturen
opvangen door de vloer rondom 10 mm vrij
te houden.

Vergelijkbare documenten

Hoe plaats ik tegels op een houten vloer ? Tegels plaatsen op een

Hoe plaats ik tegels op een houten vloer ? Tegels plaatsen op een Langeduur proeven met wisselende belastingen, punt- en lijnlastproeven, zelfs belastingsproeven op een vloer waarin kunstmatige (krimp)­ scheuren waren aangebracht werden glansrijk doorstaan. Waaro...

Nadere informatie