eindrapport pilot gedragswetenschappers in de jeugdzorg

Commentaren

Transcriptie

eindrapport pilot gedragswetenschappers in de jeugdzorg

										                  

Vergelijkbare documenten

Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg

Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg Dit document is geschreven in het kader van het Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg en is te downloaden via www.professionaliseringjeugdzorg.nl © Stichting Nederlands Jeugdinstituut (NJ...

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel orthopedagoog generalist

Beroepscompetentieprofiel orthopedagoog generalist NVO worden gehanteerd. Een belangrijke onderliggende reden daarvoor is het verschil in perspectief op registratie tussen werkgevers en de beroepsverenigingen. Werkgevers stellen professionals funct...

Nadere informatie