PDF - 1399 kB

Commentaren

Transcriptie

PDF - 1399 kB
u u ut ut ut t
#
#
#
#
#
#
#
u u tu tu t t
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
u u tu t
## # # #
ut ut ut ut ut ut t
t ut ut u
ut u t u t u t ut ut ut ut t
u
ut ut ut ut ut ut
d'Arc
yw
ut ut ut ut ut u
ut ut u
u t u t u t ut
EVENTUEEL VERSNELDE AFVOER
MET RETOURGEMAAL
t ut u
t t u t ut u
t t tu t u u
ut ut ut ut ut ut ut tu tu tu tu tu tu tu tu tu u u
u u ut ut ut ut ut t t t t
u u u u ut ut
t ut ut
ut ut ut ut ut ut ut ut
# ## #
####
Legenda
AFVOER
e
ANA
ELK
T
R
HA
Wateroppervlak peilbeheer
Suurhoffbrug
Wateroppervlak geen peilbeheer
AL
###
## # #
#
t t tu tu tu t
t t t u tu tu t u u ut t t u t u
tu tu tu tu tu tu u u tu tu tu u u
Loswalweg
Meer
VO
GE
LE
ILA
ND
SLAG BAARDMANNETJE
22.01
ZP: +0,40 m NAP
WP: +0,80 m NAP
Grindda
Bin
n
ver
eer
oe
en
s
Bouwland
pu
ik
Weiland / gras
Boomgaard / boomkwekerij / fruitkwekerij
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
Begraafplaats
Overig
Krimplaatjes
Brielse
Dijkplaat
laan
Gors
#
ijw
eg
Ti
ch
el
ar
dbe
er
ut t u
Stra
n
####
# # ##
ut
#
D HA
AK
STR
AN
u tu tu t t t t
uuu
## #
###
###
###
###
##
#####
###
### #
Ko
lon
iew
eg
# # # # #B
Kl # # #
# # ## #ri#els # #
eid # #
# # ## # #ewe # # #
ijk # #
####
# # ## # # g # # #
###
## # ##
# ## ## ## # #
### ##
# ###
De
P
Li
jn
Kr
ui
n
Bi
nn
en
n
rs
l aa
Po
l de
vo
or
ne
# ##
###
#
t
str
aa
###
ut ut ut ut
###
Waterscheidin
g
Du
in
EE
EEEEEE
EEEEEE
EEEEEE
EEEEEE
EEEEEE
E
E
3
2
E
EE
EEE
EEEE
EEEE
EEEE
EEEE
EEEE
EEEE
EEEE
EEEE
EEEE
EEEE
EEEE
EEEE
EEEE
EEEE
EEEE
EEEE
EEEE
EEEE
E
E
EE
EE
EEE
EEEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
EEEE
Revisie
Definitief
Concept
############ #
inn
ep
ot
#####
E
EE
EEE
EEEE
EEE
EEE
EE
E
E
1
20-05-'08 ONTWERP PEILBESLUIT
Va
Get. 18-02-'08 CONCEPT PEILBESLUIT
######
f
lw
Eerste uitgave
eg
Mole Grondgebruik
ndijk
###### ##
###
Peilbesluit Oostvoornse Meer
#######
enhoutlaa
n
G
e
h
c
ls
Weeversduin
##
# ###
os
t
E
E
E
E
E
E
E
E
EE
EE
EEE
EEEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
EEEE
EEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
E
#######
O
E
EE
EE
EE
EE
EE
EE
E
EEEE
EEEE
EEEE
EEEE
EEEE
EEEE
EEEE
EEEE
EEEE
EEEE
EEEE
EEEE
EEEE
EEEE
EEEE
EEEE
EE
E
u tu t u t t
#u#u t u t
utututut t
u ututut t
u ututut t
u utut
E
EE
EE
E
g
fwe
e
o
H
# # # # # ## # #
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Du
in
en
E
E
E
E
E
E
E
###
#
#
#
#
#
####
# ##
e
###
###
## # #
ri
####
B
###
a
###
t
ut u t t
u
t
u
u
ut t ut
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
S
e
eeks
w
t
i
e
ch
Hoofdweg
weg
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
EE
EEE
EEEE
EEEEE
EEEEE
EEEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
EEEEE
EEEE
EE
EE
EE
E
## # # #
ad
Zan
d
ut ut ut ut
Bo
ot
p
#
######
E
EE
EE
EEE
EEE
EE
E
#### ##
ttu u tu tu tu tu tu tu
## #
uin
om
zo
##
#
#
#
#
#
#
#
#
##
D
Geen peilbeheer
A.
J.
#
####
k
pad
en
#
d
Vliegv
pa
d
ke
rin
sp
ec
tie
r egel
#
#
#
#
##
##
### ##
#########
# # # # ## ## # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # ## ## # # # # #
# ## ## ## ## ## # # # # # # # # # # # # # #
# ### ##
# ## # #
##
#
#
## # # # #
##
#
#
#
#
#
#
OOSTVOORNE
## # # #
######
#### #
# ## ## ## ## # #
# # # ## ## ## # # # # #
# # # # ## ## ## # # #
#####
## # # # # # #
####
tu
Bu
n
du
in
##
###
## # # # #
#
####
u tu tu t t ut ut ut ut u
de
ut t u
pa
# ##
## # # # # # #
r en
###
#
lag
eld
n
aa
nl
ui
D
ke
#
kes
s
Voormalig Vliegveld
Vliegveldvallei
#
##
Sip
Ba
W
at
er
###
t ut u tu tu
#
#
#
t
t
#
u t ut u u # # # #
065 Oostvoorne
#
t ut u tu tu
####
###
an
t t tu
u t uut tuu tu
dwe
Stran
g
rg a n
g ov e
Biezenvallei
ut
# # ##
##
eg
Zw
art
e la
eg
ew
Ze
eg
w
d
an
Str
# ## ## #
#
Bet
onw
n
plaa
m
a
K
t ut u t u
n
u tu tu tu t t
u u tu tu t t
u u tu tu t t
u u tu tu t t
u u tu tu t t
u u tu tu t t
u ut
t t utu
# t# u t u u
####
####
tu tu t u # # # # # # # # #
#
#### ####
me
Geen peilbeheer
g
rdwe
No o
m
Gri nd d a
tu tu tu tu tu tu
vard
e
l
u
Bo
ut
GROENE STRAND
# ## #
Westplaat
at
da
m
Stra
ndb
eer
en
Surfschool VWSV
G
Meer
N218
mm
Paviljoen Duinrand
Br
ie
ls
e
Wijde
an
aa
l
Zand
u t tu
Lagune
Straten / wegen / parkeerterreinen
m
Afsluitda
t t tu tu tu t
t t tu tu tu tu u u
t t tu tu tu tu u u
t t tu tu tu tu u u
t t tu tu tu t u u u
t t t tu t u t u t u u u
tu tu tu tu tu t u tu u u u
Loswal
Brie
lse
M
################
n
me
Duikschool
Fata Aquana
######
Paviljoen De Stormvogel
Oostvoornse
####
m
Gri nd d a
###
Afsc
AANVOER
EEEEEEE
EEEEEEE
EEEEEEE
EEEEEEE
EEEEEEE
EEEEEEE
EEEEEEE
EEEEEEE
EEEEEEE
EEEEEEE
ut ut ut u t ut t t
u
t
u
u
u
ut t ut u t t t
u
t
u
t
u
u
ut ut u t u t
ele
Visu
(O
ing
m
r
he
ut ut ut
Beach Center
Dive Center Capelle
EuroFunCenter
Hoofdwegen
Bomen / struiken
EEEEEE
EEEEEE
EEEEEE
EEEEEE
EEEEEE
EEEEEE
EEEEEE
EEEEEE
EEEEEE
EEEEEE
é
ac
gtr
t tu tu tu
idin
-le
t tutu tu u
gs
nin
an
t tututu u
sp
og
t tututu u
Ho
t
t
ututu u
m t tutu u
tat su t du ut aut ut tu tu u
t tMt u at u u
ltst eu u u
rit et u u
t u t uBt u t u u
ut ut ut ut ut t
u
tu u t u t t
u ut ut ut t t
uu
G
SLA
1 automatische peilregistratie
1 analoge peilregistratie
ut ut ut t t
u
t
u
t
u
u
ut ut t t
u
t
u
t
u
u
ut ut t t
u
t
u
t
u
u
ut ut ut t
t
u
t
u
t
u
u
ut
Beerw
eg
tu tu tu tu tu ut ut ut ut ut ut ut ut ut ut ut ut ut ut ut t t t t t t
u u u u u u ut ut ut ut ut ut ut t t t t
u u u u ut ut ut ut ut t t t t
t
u u u u ut ut ut ut ut t t t
t
t
u
N15
tu u
u u u ut ut ut ut ut ut t t t
t
t
u
t
u
t
SLAG
u
t
u u u ut ut ut ut ut t t t t
tu u u
STORM
t
t
u
t
VOGE
u
u
t
t
u
Retourgemaal 23 m3/min
t
t
u
u u u ut ut ut ut ut ut ut tu t t t t tu tu tu tu tu tu u u u
L
uuuu
ut
mmen
. . Afvoergemaal 15 m3/min
Grind da
r)
Mee
##
TOP 10 grondgebruik
t
t
t
u
t
t
tu tu u u u u
Bebouwing
t t u t ut u
t utu tu tu u
ut ut ut ut ut t
u ut
weg
a
p
o
Eur
e
rns
o
o
v
ost
END
####
Peilregistratie
u u tu t t
u u tu t t t
u u u t ut t t
u u u t ut ut t t t t
uuuu
rdam
e
e
B
u tu tu t t
# # # u u tu tu
##
Begrenzing bemalingsgebied en peilgebied
Trekkershutten
GE
BER
t
t t ut u u
t t ut u u
t ut ut u u
eg
Inlaatgemaal 23 m3/min
uu t t u t u t t t
u t
u
t
t
u
t
u
u
u
ut ut
n
ave
telh
Har
t
tu tu u
t
t
t
u
t
u
tu tu tu tu tu tu u u t t tu tu tu tu tu tu tu tu tu u u t t tu tu tu tu tu tu tu tu u u u t t tu tu tu tu tu tu tu tu tu u u
t
u
tu tu u u
t
t
t
t
u
u
t
u
t
u
t
t
u
u
t
u
t
u
t
t
u
u
t
u
t
u
tu tu u u
tu tu u u
tu tu u u
t
t
t
t
t
t
tu tu t u t u u u
t
t
u
u
t
u
t
t
u
u
t
u
t
t
u
u
t
u
t
t
tu u u u
tu tu u u
tu tu u u u
t
t
t
t
t
t
t
u
t
u
t
t
u
u
t
u
t
t
u
u
t
u
t
t
u
u
t
tu u u u
tu tu u u
tu tu u u
t
t
t
t
t
t
t
u
t
t
u
u
t
u
t
u
t
u
t
u
t
u
t
t
u
t uu
t u
tu tu u u
t
t
t
u
t
u
t
u
tu tu tu tu tu tu u u t t tu tu tu tu tu t u tu tu tu u u
tu tu u u
t
t
t
u
t
u
t
u
t
u
t
u
t u
tu tu u u
t
t
t
u
t
u
t
u
ttu u tu tu tu tu tu u u
tu tu u u
t
t
t
u
t
u
ven
t
u
t
u
t
iha
u
t
p
u
t
p
u
i
t u
siss
Mis
tu tu tu tu tu tu u u
De Batter
Versie
: 20 mei 2008
BBP product
Schaal
: 1:7.500
Behoort bij : Peilbesluit Oostvoornse Meer
Project
: VP-WAB-0138
Referentie
: Grondgebruik.mxd
Auteur
: E. Stoutjesdijk
Kaart 2
Gezien :
Groene
weg
Planvorming
Voorbereiding
Beheer
Onderhoud
Johan de Wittstraat 40 Postbus 469 3300 AL Dordrecht
tel. 078 639 71 00 fax 078 631 18 71 www.wshd.nl [email protected]
Topografische Ondergrond (c) Topografische Dienst Kadaster, Emmen

Vergelijkbare documenten

PDF - 1100 kB

PDF - 1100 kB tu tu u t t t u t u tu tu tu tu tu tu u u t t tu tu tu tu tu tu tu tu tu u u t t tu tu tu tu tu tu tu tu u u u t t tu tu tu tu tu tu tu tu tu u u t u tu tu u u t t t t u u t u t u t t u u t u t u t...

Nadere informatie

mandalatekenen op school en/of thuis

mandalatekenen op school en/of thuis Weiland / gras Boomgaard / boomkwekerij / fruitkwekerij

Nadere informatie