Unidad Popular El pueblo unido` komt uit Chili en was het

Commentaren

Transcriptie

Unidad Popular El pueblo unido` komt uit Chili en was het
Unidad Popular
El pueblo unido’ komt uit Chili en was het lijflied van de Unidad Popular, de brede
frontvorming van christenen en socialisten die Savadore Allende mee aan de macht brachten
en Chili via parlementair democratische structuren wilden laten openbloeien.
Het lied werd gemaakt door Sergio Ortega van de muziekgroep ‘Quilapayun’. Met o.a. Victor
Jara en de groep Inti Illimani zijn zij de grote vertegenwoordigers van de rijke muzikale
traditie van Chili. De slagzin ‘El Pueblo …’ wordt tegenwoordig door de Indianen
gescandeerd als ‘El Indio Unido jamas sera vencido … ‘.

Vergelijkbare documenten